Sunteți pe pagina 1din 3

Rezumat al Politici Alimentare i Agricole Comune

Scopurile politicii agricole comune (PAC) din cadrul Tratatului de la Roma (1957) sunt:
sa mareasca productia agricola
sa asigure un standard de viata corect pentru comunitatea agricola
sa stabilizeze pietele
sa garanteze disponibilitatea resurselor
sa asigure faptul ca resursele ajung la consumatori la preturi rezonabile
In anii 1970-80, bugetul PA reprezenta 70! din c"eltuielile #niunii $uropene% Azi reprezinta &9!%
Criticile principale fata de PAC ( si agricultura in general) sunt:
'icii fermieri nu beneficiaza de platile directe (subventii) * +0! din fermieri primesc 80! din
subventii% Acesti +0! sunt marii fermieri industriali%
onte,tul s-a sc"imbat cu totul * problemele legate de stocul alimentar nu mai sunt aceleasi
ca in anii -.0%
PA este folosita pentru a castiga sustinerea fermierilor din tarile aflate in curs de aderare,
in scopul integrarii europene%
PA a dat nastere unor ferme mari, industrializate cu dezvoltare mecanizata, a redus
drastic numarul fermierilor, a crescut utilizarea de pesticide, ierbicide si fertilizanti c"imici%
'arile firme industriale acapareaza lantul alimentar, facand concurenta neloaiala fermierilor%
Reformele PAC:
1992: /eformele lui 'ac0"arr1% Prin aceste reforme politica agricola s-a reorientat in ce priveste
productia, prin crearea de subventii pentru ca fermierii sa nu isi lucreze o parte din pamant%
1999: /eformele din -Agenda +0002 au creat un al II-lea Pilon, introducand componenta de mediu
ca obligatorie in agricultura, si odata cu aceste sc"imbari au fost introduse subventii pentru grupuri
de producatori si pentru fermierii tineri%
2003: /eformele 3isc"ler* subventiile au inceput sa fie separate de criteriul productiei% A fost
introdus criteriul de plati pentru 4o singura ferma5, pentru a scapa motivul productiei care statea la
baza subventiilor% Acest criteriu a fost bazat pe reglementarile de mediu% 6e asemenea cu aceasta
reforma a inceput directionarea fondurilor de la Pilonul I la Pilonul II%
2013: 6in +010 au inceput discutiile pentru formarea bugetului #$ din +01&% In +01& se vor decide
mai multe reforme legate de PA%
Structara de aza a PAC:
Pilonul I 7 orientata spre agricultura ca si ramura economica - plati directe (denumite si subventii)
si interventii de piata (PA-ul traditional)
Aceasta include plati directe 7 adica subventii dupa sc"emele pentru un singur fermieri si
pentru o singura zona%
Pilonul II 7 orientata spre dezvoltarea rurala (modernizarea satelor si agriculturii, dezvoltarea de
ramure economice alternative, protejarea mediului si peisajului rural)%
oloana II are 8 a,e *
- resterea competitiei in agricultura si a sectoarelor forestiere
- 0uport pentru administrarea pamantului
- 0porirea calitatii vietii in zonele rurale si promovarea diversitatii economice
- 9$A6$/ ( program pentru grupuri de actiune locala)* o abordare 4de jos in sus5 care sprijina
cele trei obiective%
!ate din Romania:
Agricultura genereaza 1+! din PI:% In jur de &0! din populatia activa a /omaniei lucreaza in
agricultura%
In /omania populatia din domeniul agricol este de cinci ori mai mare decat cea la nivel european si
dubla in comparatie cu urmatoarea tara la rand (Polonia)% Practic in /omania se gasesc ;0! din
totalul de mici agricultori din #niunea $uropeana%
3ermele (ceea ce se considera 3erma dupa standarde europene) din /omania au in medie &,&
"ectare%
/omania are doua feluri de agricultura, fara nici o legatura intre ele si cu obiective diferite si care
cer politici diferite*
I% $,istenta micro 7 gospodariilor (micro-fermelor) agricole - care e,ista pentru consum
propriu% +,. milione de gospodarii din /omania detin mai putin de 1 "ectar de pamant
II% Agricultura agro-industriala 7 facuta din ferme cu sute sau c"iar mii de "ectare%
- fermele medii din /omania ( intre 10 si 100 de "a) lucreaza doar 1+! din pamantul agricol
(acestia ar putea fi considerati ca fermele familiale din vestul $uropei)%
- 1<+ din fermierii romani traiesc sub limita de saracie%
- populatia care se implica in agricultura a crescut de la +8,;! in 1989 la 8&,;! in +001 si a
scazut mai apoi la &0! in +008%
- in +008 doar 0,+! din ferme au luat &0! din subventiile PA alocate /omaniei% 6aca
includem si fermele din categoria 100-;00 "a, rezultatul arata ca 0,9! din ferme au primit
;1! din subventii%
daca ne uitam la suma alocata ( nu c"eltuita) pentru /omania in perioada +007-+01&,
observam ca Pilonul II ar trebui sa absoarba ;;! din fondurile agricole (destinate celorlalte
costuri 7 fara subventii)%
"anduri despre #oua Politica Agricola Comuna (PAC):
redem ca PA trebuie sa faca eforturi pentru a mentine taranii in agricultura, sa se concentreze
pe productia locala, productia sanatoasa si preturi rezonabile pentru consumatori% 6eclaratia de
mai jos, semnata si de $co /uralis, impreuna cu 81 de asociatii romanesti, subliniaza urmatoarele
puncte*
!eclara ia societ$ ii ci%ile europene pentru o
#ou$ Politic$ Alimentar$ i Agricol$ Comun$:
1% consider= Alimentul un drept uman universal nu doar un bun de sc"imb%
+% acord= prioritate producerii alimentelor >i furajelor pentru $uropa >i modific= comer?ul
interna?ional cu produse agricole @n conformitate cu principiile ec"it=?ii, justi?iei sociale >i al
durabilit=?ii mediului% PA nu trebuie s= aduc= prejudicii produselor alimentare i sistemelor
agricole din alte =ri%
&% promoveaz= modele de alimenta?ie s=n=toase, care se @ndreapt= c=tre diete pe baz= de
plante >i spre un consum redus de carne, @nc=rcat de energie >i alimente foarte procesate si
gr=simi saturate, respectAnd @n acela>i timp obiceiurile culturale regionale de alimenta?ie >i
tradi?iile regionale%
8% acord= prioritate men?inerii agriculturii din $uropa, implicAnd numero>i agricultori care
produc alimente i ocrotesc mediul rural% Acest lucru nu se poate realiza f=r= pre?uri agricole
corecte >i sigure, care trebuie s= permit= un venit ec"itabil agricultorilor >i muncitorilor din
agricultur=, precum >i pre?uri corecte fa = de consumatori%
;% asigur= condi?ii ec"itabile i nediscriminatorii pentru agricultorii >i lucr=torii agricoli din
$uropa entral= >i de $st, >i promoveaz= un acces corect >i ec"itabil la terenuri%
.% respect= mediul local i global, protejeaz= resursele limitate ale solului >i apei, cre te
biodiversitatea >i respect= bun=starea animalelor%
7% garanteaz= faptul c= agricultura >i produc?ia alimentara va fi @n continuare f=r= organisme
modificate genetic >i favorizeaz= semin?ele tradi?ionale >i diversitatea speciilor de animale
domestice, bazAndu-se pe cuno>tin?ele locale%
8% opre te promovarea utiliz=rii >i produc?iei de agro-combustibili industriali >i acord= prioritate
reducerii transportului @n general%
9% asigur= transparen?a de-a lungul lan?ului alimentar, astfel @ncAt oamenii s= >tie cum sunt
produse alimentele lor, de unde provin, ce con?in i ce este inclus @n pre?ul pl=tit de
consumatori%
10% reduce concentra?ia puterii @n sectoarele agricole, de procesare a alimentelor >i a produselor
alimentare i de retail i influen a lor asupra produselor consumate, >i promoveaz= sisteme
alimentare care scurteaz= distan a dintre agricultori >i consumatori%
11% @ncurajeaz= produc?ia >i consumul local, de sezon, produsele de @nalt= calitate reconectAnd
oamenii cu "rana lor >i produc=torii de produse alimentare%
1+% dedic= resurse pentru a preda elevilor abilit=?ile >i cuno>tin?ele necesare pentru a produce,
a procesa, >i a savura alimente s=n=toase i nutritive%

S-ar putea să vă placă și