Sunteți pe pagina 1din 19

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

CONSIDERATII GENERALE
Impozitele si taxele locale reprezinta, in ansamblul veniturilor buetelor locale, locul cel mai
important! Trebuie precizat ca, impozitele si taxele locale sunt relementate numai prin lee!
Constitutia permite consiliilor locale si "u#etene sa stabileasca si alte taxe, in a$ara celor
relementate prin lee, pentru serviciile publice nou create pe raza lor teritoriala, in scopul
satis$acerii unor nevoi ale locuitorilor, cu con#itia ca taxele percepute sa asiure cel putin
acoperirea c%eltuielilor cu in$iintarea, intretinerea si $unctionarea acestor servicii! Aceste taxe
speciale se estioneaza in reim extrabuetar #e catre consiliile locale si ale sectoarelor
municipiului &ucuresti, iar in#isponibilitatile ramase la s$arsitul anului se raporteaza in anul
urmator cu aceeasi #estinatie! Domeniile in care pot $i instituite taxe speciale sunt strict
#elimitate prin #ispozitiile leilor in vioare!
CLASI'ICAREA I()O*ITELOR SI TA+ELOR LOCALE
Sursele #e venituri ale buetelor locale se constituie #in venituri curente in care se inclu#
veniturile $iscale si veniturile ne$iscale, precum si #in venituri #in capital! Impozitele si taxele
locale $ac parte #in cateoria veniturilor $iscale, iar o prima clasi$icare a acestora ne,o o$era
insasi Leea buetului #e stat nr! -./0-//1, care are in ve#ere $eluri #e impozite si taxe
locale, si anume2
3 impozite #irecte4
3 impozite in#irecte!
Impozite #irecte surse ale buetului local sunt urmatoarele2
-! impozitul pe pro$it4
5! impozitele si taxele #e la populatie, si anume2 a6 impozitul pe veniturile liber
pro$esionistilor, meseriasilor si altor persoane $izice in#epen#ente si asociatii $amiliale4 b6
impozitul pe cla#iri si terenuri #e la persoane $izice4 c6 taxe asupra mi"loacelor #e transport
#etinute #e persoane $izice4 #6 impozitul pe veniturile #in inc%irieri, subinc%irieri, locatii #e
estiune si aren#ari4 e6 impozitul pe veniturile obtinute #in #repturi #e autor si cele cuvenite
inventatorilor si inovatorilor4 $6 impozitul pe veniturile #in #obanzi4 6 impozitul pe veniturile
obtinute #in premii si castiuri in bani sau in natura4 %6 impozitul pe veniturile persoanelor
$izice nesalariate4 i6 alte impozite si taxe #e la populatie4
7! taxa pentru $olosirea terenurilor proprietate #e stat4
8! impozitul pe cla#iri si terenuri #e la persoanele "uri#ice4
9! taxa asupra mi"loacelor #e transport #etinute #e persoanele "uri#ice 4
:! alte impozite #irecte!
Din cateoria impozitelor in#irecte $ac parte2
-! impozitul pe spectacole4
5! alte impozite in#irecte a6 alte taxe #e timbru prevazute #e Leea nr! --/0-//: privin# actele
#e stare civila, Decretul nr! 7510-/:: privin# circulatia pe #rumurile publice si O!G! nr!
-.0-//7 privin# actualizarea nivelului unor taxe in $unctie #e rata in$latiei4 b6 alte incasari #in
impozite in#irecte4!
;n al #oilea criteriu #e clasi$icare a impozitelor si taxelor locale il constituie actul normativ
care le relementeaza, in $unctie #e care #istinem2
-! impozite si taxe locale relementate #e Leea nr! 5<0-//84
5! impozitul pe venitul aricol relementat #e Leea nr! 780-//84
7! taxele #e timbru4
8! impozitul pe venit relementat #e O!G! nr! <70-///!
I()O*ITELE SI TA+ELE LOCALE REGLE(ENTATE
DE LEGEA NR! 5<0-//8
Din cuprinsul Leii nr! 5<0-//8 cu privire la impozitele si taxele locale, asa cum a $ost
mo#i$icata prin Or#onanta Guvernului nr! :-0-//<, rezulta ca ea contine un ansamblu #e
relementari comune tuturor impozitelor si taxelor locale la care aceasta se re$era,
relementari care au in ve#ere 2
3 subiectele platitoare 4
3 mo#alitatea #e asezare a obiectului sau mar$ii buetare ,4 asieta4
3 contestatii4
3 atributii ale oranelor $iscale4
3 raspun#erea contribuabililor!
S;&IECT;L SA; DE&ITOR;L I();NERII
Leea nr!5<0-//8 preve#e ca subiectul pasiv al raportului #e impunere, #enumit #e lee
contribuabil, poate $i persoana $izica, persoana "uri#ica, asociatiile $amiliale, asociatiile
aricole si unitatile economice apartinan# persoanelor "uri#ice, oranizatiilor politice si
obstesti, $un#atiilor si institutiilor publice, asa cum sunt ele #e$inite prin Leea $inantelor
publice nr! <50-//:! De asemenea, au calitate #e cotribuabili, potrivit Leii nr! 5<0-//8
unitatile #e cult, $ilialele, sucursalele si reprezetantele autorizate sa $unctioneze pe teritoriul
Romaniei, apartinan# persoanelor $izice si "uri#ice straine, precum si orice alte entitati care
pot $i subiect pasiv al raportului #e impunere!
)entru ca aceste entitati sa aiba calitatea #e cotribuabil, leea impune con#itia realizarii unor
venituri sau #etinerii unor bunuri impozabile sau taxabile!
Cu privire la calitatea #e contribuabil a persoanelor $izice si "uri#ice straine, Leea nr!
5<0-//8 preve#e ca acestea sa $ie supuse platii impozitelor si taxelor locale #oar in masura in
care prin conventii sau alte acor#uri internationale la care Romania este parte, ori pe baza #e
reciprocitate, nu se stabileste alt$el!
Sunt scutite #e la plata impozitelor si taxelor locale, potrivit Or#onantei Guvernului nr!
580-//9 si Decretului,Lee nr! --10-//., urmatoarele cateorii #e persoane2
3 veteranii #e razboi4
3 va#uvele #e razboi, acestea $iin# scutite #oar #e la plata impozitului pe cla#iri , impozitului
pe terenuri ocupate #e cla#iri si alte constructii, taxelor pentru se#erea in statiunile balneo,
climaterice, taxelor pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, #e
ar%itectura si ar%eoloice4
3 va#uvele necasatorite ale veteranilor #e razboi, $iin# scutite #e la plata impozitului pe cla#iri
si a impozitului pe terenurile ocupate #e cla#iri si alte constructii4
3 persoane care, #in motive politice au executat pe#epse private #e libertate #upa #ata #e :
martie -/89, au $ost internate in spitale #e psi%iatrie, au avut #omiciliul $ortat, au $ost
stramutate in alte localitati, au $ost #eportate in strainatate, #upa 57 auust -/88, au $ost
constituite in prizonieri #e partea sovietica #upa 57 auust -/88, ori, $iin# #e"a captive, au
$ost mentinute in captivitate #upa inc%eierea armistitiului4
3 $un#atiile testamentare constituite cu scopul #e a intemeia, intretine, #ezvolta si a"uta
institutii #e cultura nationala, precum si #e a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si
cultural4
3 urmasii eroilor martiri ai revolutiei #in #ecembrie -/1/, raniti in revolutie si ceilalti
participanti #irecti, $iin# scutiti #e la plata impozitelor pe cla#iri si terenul a$erent!
Scutirile respective se acor#a numai persoanelor vizate #e actele normative respective,
membrii $amiliilor lor nebene$iciin# #e aceste inlesniri ale leii! In cazul bunurilor comune
ale sotilor, #aca unul #intre soti se inca#reaza in cateoriile #e persoane scutite #e plata
potrivit Or#onantei Guvernului nr! 580-//9, scutirea se acor#a in proportie #e 9.=!
)entru a bene$icia #e aceste scutiri, contribuabilii in cauza vor prezenta oranelor $iscale
copia actului care atesta situatia care il exonereaza #e la plata impozitului sau taxei locale!
Data #e la care se acor#a scutirea este luna urmatoare celei in care persoanele in cauza a
prezentat actele #ove#itoare, scutirea acor#an#u,se proportional cu perioa#a ramasa pana la
s$arsitul anului!
Consiliile locale si "u#etene au #reptul #e a acor#a inlesniri la plata impozitelor si taxelor ce
sunt venituri ale buetelor acestora, inlesniri care pot $i esalonari la plata in cel mult -5 rate
lunare si re#uceri sau scutiri #e ma"orari #e intarziere a$erente impozitelor si taxelor locale
neac%itate!
Competenta #e a acor#a aceste inlesniri apartine consiliului local sau "u#etean, #e la se#iul
sau #omiciliul controbuabilului, pe baza cererii #e inlesnire #epusa in acest sens la oranul
$iscal #in aceasi raza teritoriala! Solutia a#optata #e oranul local sau "u#etean competent se
va comunica in termen #e -9 zile oranului $iscal, care va $ace operarea in evi#ente nominale
si centralizate!
)otrivit Leii nr!5< 0-//8, in ve#erea stabilirii materiei impozabile, evaluarii acesteia, $ixarii
cuantumului #e plata, contribuabilii au obliatia #e a #epune #eclaratii #e impunere la
oranele $iscale in raza carora isi au #omiciliul, se#iul sau se a$la bunurile impozabile sau
taxabile!
Obliatia #e #epunere a #eclaratiei #e impunere se naste in termen #e 7. zile #e la #ata
#oban#irii bunului cu privire la care se stabileste impozitul ori in termen #e 7. #e zile #e la
#ata la care au intervenit sc%imbari care #uc la mo#i$icarea impozitului sau taxei #atorate!
Deci, raspun#erea cu privire la realitatea #atelor #eclarate apartine contribuabililor, #eoarece
oranul $iscal nu participa la operatiunea #e i#enti$icare a bunurilor!
Cu toate acestea, oranul $iscal nu va avea un rol pasiv ci, in virtutea Leii nr!5<0-//8, ele vor
e$ectua un control ulterior, avan# obliatia #e a veri$ica realitatea #eclaratiei #e impunere!
Daca, cu acest prile", se constata #i$erente #e impozite si taxe, acestea vor $i recalculate si
incasate sau, #upa caz, copensate ori restituite, la cerere! In cazul #i$erentelor in minus,
contribuabilul va avea obliatia ca, pe lana plata impozitului in cuantumul #atorat, sa
plateasca si ma"orarile #e intarziere a$erente acestei #i$erente!
CONTESTATII )RI>IND (OD;L DE ASE*ARE SI
INCASAREA
Initial, Leea nr!5<0-//8 preve#ea #reptul contribuabililor #e a $ace contestatii cu privire la
mo#ul #e asezare si incasare a impozitelor si taxelor locale! Termenul #e #epunere al
contestatiilor era #e 7. #e zile, curan# #e la #ata primirii instiintarii #e plata, iar oranul
competent sa solutioneze contestatia era Directia Generala a 'inantelor )ublice si Controlului
'inanciar #e Stat ?u#eteana si a municipiului &ucuresti, #eci oranul ierar%ic superior celui
care a stabilit impozitul sau taxa! Contestatia trebuia solutionata in termen #e 7. #e zile #e la
inreistrare, $iin# obliatoriu a se cere, in ve#erea solutionarii si avizul consiliului local!
Impotriva #eciziei #ate in solutionarea contestatiei, contribuabilul nemultumit poate $ace
planere in termen #e 7. #e zile #e la primirea #eciziei, #e la (inisterul 'inantelor care in
termen #e 8. #e zile avea obliatia #e a solutiona!
Dupa epuizarea cailor a#ministrative #e atac, contribuabilul putea $ace planere impotriva
solutiei #ate #e (inisterul 'inantelor, in termen #e -9 zile #e la comunicare, la ?u#ecatoria in
a carei raza teritoriala contribuabilul isi are #omiciliul sau se#iul principal!
Leea nr! 5<0-//8 a su$erit importante mo#i$icari sub aspectul solutionarii contestatiilor in
a#optarea Leii nr! -.90-//<!
Avan# in ve#ere ca pana la #ata #e 7- #ecembrie -//1, impozitele si taxele locale
relementate #e Leea nr! 5<0-//8 au $ost stabilite, constatate, incasate si controlate tot #e
oranele (inisterului 'inantelor, pana la aceasta #ata caile a#ministrative #e atac impotriva
actelor #e stabilire si incasare a impozitelor au $ost cele prevazute #e Leea nr! -.90-//<!
Incepan# cu anul -///, can# stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale la care ne
re$erim a intrat in competenta consiliilor locale, a $ost a#optata o noua proce#ura #e
solutionare a cailor a#ministrative #e atac!
In momentul #e $ata, leea aplicabila este Leea nr!-.90-//< pentru solutionarea obiectiunilor
contestatiilor si a planerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele #e control sau
#e impunere ale oranelor (inisterului 'inantelor!
Acest act normativ instituie trei cai #e atac a#ministrative impotriva actelor #e stabilire a
impozitelor si taxelor, acestea $iin#2
3 obiectiunile
3 contestatiile
3 planerile!
Obiectiunile se in#reapta impotriva masurilor #ispuse prin procesele,verbale sau alte acte ale
oranelor cu atributii #e control sau #e impunere, in termen #e -9 zile lucratoare #e la
comunicare! Obiectiunile se #epun la oranul care a inc%eiat procesul,verbal #e control si se
solutioneaza tot #e acesta, prin %otarare motivata, care se comunica in termen #e -9 zile #e la
inreistrare!
Impotriva %otararii, contribuabilul nemultumit poate #epune contestatii care se solutioneaza
#e catre Directia Generala a 'inantelor )ublice si Controlului 'inanciar #e Stat ?u#eteana sau
a municipiului &ucuresti, #upa caz! Termenul #e #epunere al contestatiilor este #e -9 zile #e
la #ata primirii comunicarii %otararii #ate asupra obiectiunii, #ar nu mai mult #e 5. #e zile #e
la #ata comunicarii! Contestatia se #epune la oranul care a emis %otararea contestata, acesta
avan# obliatia #e a comunica, impreuna cu actele care au stat la baza %otararii, oranului
competent sa o solutioneze! Acesta #in urma are,potrivit leii, la #ispozitie un termen #e 7.
#e zile in ve#erea solutionarii, termenul curan# #e la #ata inreistrarii contestatiei!
Solutionarea se $ace prin #ispozitie motivata, semnata #e #irectorul eneral!
;ltima cale #e atac a#ministrativa o constituie planerea, care se in#reapta impotriva
#ispozitiei #ate #e #irectorul eneral a Directiei Generale a 'inantelor )ublice si Controlului
'inanciar #e Stat si se solutioneaza #e (inisterul 'inantelor! Termenul #e #epunere al
planerii este #e -9 zile #e la #ata comunicarii acesteia! (inisterul 'inantelor, primin#
planerea, o solutioneaza prin #ecizie motivata in termen #e :. #e zile #e la primirea acesteia!
)lanerea a#resata (inisterului 'inantelor se #epune la Directia Generala a 'inantelor
)ublice si Controlului 'inanciar #e Stat ?u#eteana si a municipiului &ucuresti, care, #upa caz,
o va inainta, in termen #e 9 zile (inisterului 'inantelor, impreuna cu #ocumentul oriinal #e
plata a taxei #e timbru si #osarul contestatiei!
Dupa epuizarea cailor a#ministrative #e atac, contribuabilul nemultumit are la in#emana o
actiune in "ustitie, a carei exercitare este relementata #e Leea nr! -.90-//<! Actiunea poate
$i promovata in termen #e -9 zile #e la comunicarea #eciziei (inisterului 'inantelor, la
instanta "u#ecatoreasca prevazuta in leea speciala #e instituire a impozitelor si taxelor
constatate! In momentul #e $ata, con$orm Leii nr! -.90-//< Or#onantei Guvernului nr!
:-0-//<, instanta competenta in materie #e impozite si taxe locale stabilite #e Leea nr!
5<0-//8 este "u#ecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are #omiciliul sau se#iul
principal!
Aceasta solutie este in contra#ictie cu #ispozitiile Leii contenciosului a#mnistrativ
nr!5/0-//. si ale Co#ului #e proce#ura civila potrivit carora actiunea in contecios
a#ministrativ exercitata impotriva unui act a#ministrativ emis #e un oran central, este #e
competenta Curtii #e Apel in a carei raza petentul isi are se#iul sau #omiciliul, #upa caz! Ori,
este evi#ent ca (inisterul 'inantelor este un oran central al a#ministratiei publice, #ecizia
pronuntata este un act a#ministrativ, iar actiunea exercitata impotriva acestei #ecizii este o
actiune in contenciosul a#ministrativ!
Aceasta situatie contra#ictorie se poate reme#ia, eventual, in aplicarea #ispozitiilor
Or#onantei Guvernului nr! :-0-//<, care preva# a#optarea unei noi proce#uri #e solutionare a
obiectiunilor, contestatiilor si planerilor $ormulate la actele #e control sau #e impunere!
ATRI&TIILE SI RAS);NDEREA ORGANELOR 'ISCALE
Leea nr! 5<0-//8 a $ost mo#i$icata prin Or#onanta Guvernului nr! :-0-//< si sub aspectul
competentelor #e incasare si urmarire a taxelor locale! Ast$el, pana la a#optarea Or#onantei
Guvernului nr!:-0-//<, atributiile #e incasare si urmarire a acestor impozite si taxe revenea
oranelor teritoriale ale (inisterului 'inantelor, respectiv a#ministratiilor si circumscriptiilor
$inanciare #in subor#inea Directiilor Generale ale 'inantelor )ublice si Controlului 'inanciar
#e Stat ?u#etene si a municipiului &ucuresti! O#ata cu a#optarea Or#onantei Gurernului nr!
:-0-//<, stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale,
a ma"orarilor #e intarziere, percum si a amenzilor se e$ectueaza #e catre oranele #e
specialitate ale consiliilor locale!
Relementarile #e principiu cuprinse in Leea nr! 5<0-//8, au ramas nemo#i$icate, statuan#
ca nerespectarea preve#erilor leii atrae raspun#erea #isciplinara, contraventionala sau
penala, #upa caz, precum si raspun#erea materiala, sau civila potrivit leii in vioare!
In ceea ce priveste raspun#erea #isciplinara , aceasta $orma a raspun#erii "uri#ice, $iin#
speci$ica #reptului muncii, presupune in mo# necesar calitatea #e persoana ana"ata in munca!
Ca urmare, ea va $i aplicabila $unctionarului oranului teritorial al (inisterului 'inantelor sau
al consiliului local, care are atributii #e incasare si urmarire a impozitelor si taxelor locale! De
alt$el, leea precizeaza ca $unctionarul vinovat #e nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor
#atorate raspun#e pecuniar!in limita ma"orarilor #e intarziere calculate! Aceasta raspun#ere nu
poate $i #ecat o raspun#ere materiala, #at $iin# $aptul ca $apta a $ost savarsita in in#eplinirea
atributiilor #e serviciu mai exact $iin# rezultatul unei nein#epliniri sau in#epliniri #e$ectuoase
a acestor atributiuni!
Cat priveste raspun#erea contraventionala sau penala, acestea pot $i antrenate atat in sarcina
$unctionarului, cat si in sarcina contribuabilului #aca acestia au savarsit $apte care sunt
contraventii sau in$ractiuni!
)otrivit Leii nr! 5<0-//8, asa cum a $ost mo#i$icata prin Or#onanta Guvernului nr! :-0-//<,
constituie contraventie la prezenta lee urmatoarele $apte2
3 #epunerea peste termen a #eclaratiilor #e impunere #e catre contribuabili4
3 ne#epunerea #eclaratiilor #e impunere!
In aceste cazuri subiectul contraventiei nu poate $i #ecat contribuabilul persoana $izica,
intrucat leea preve#e in mo# expres ca #ispozitiile leii nu se aplica contribuabililor
persoane "uri#ice, penrtu care se aplica #ispozitiile leii speciale!
Sanctiunile aplicabile pentru savarsirea acestor contraventii constau in amen#a #e la -..!...
lei la 59.!... lei pentru contraventia #e #epunere peste termen a #eclaratiei #e impunere si
amen#a #e la 59.!... lei la -!...!... lei pentru ne#epunerea #eclaratiei #e impunere!
Cuantumul acestor amenzi se in#exeaza anual, prin %otarare a consililor locale pana la #ata #e
7. noiembrie a $iecarui an $iscal, pe baza in#icelui #e in$latie a$erent unei perioa#e #e -5 luni,
care s$arseste la - noiembrie a aceluiasi an si can# cresterea acestuia #epaseste 5.=! Aceste
#ispozitii cuprinse in Leea nr! 5<0-//8, asa cum a $ost mo#i$icata #e Or#onanta Guvernului
nr!:-0-//<, sunt #e natura sa intareasca ra#ul #e autonomie al autoritatilor publice locale in
#omeniul $iscal!
Re$eritor la competenta #e constatare a contraventiilor si #e aplicare a sanctiunilor, aceasta
apartine acelorasi orane care urmaresc si incaseaza respectivele impozite si taxe! Ast$el, pana
la #ata #e - ianuarie -/// oranele competente erau cele ale (inisterului 'inantelor, iar #e la
aceasata #ata apartine oranelor #e specialitate ale consiliilor locale!
)roce#ura #e aplicare a sanctiunilor contraventionale este cea prevazuta #e Leea nr! 750-/:1
care constituie #rept comun in materie contraventionala!
Neplata la termen a impozitelor si taxelor locale atrae plata #e catre contribuabil a unor
ma"orari #e intarziere! Dreptul comun in materie #e ma"orari #e intarziere pentru neplata la
termen a obilatiilor buetare il constituie Or#onanta Guvernului nr! --0-//:, privin#
executarea creantelor buetare, aprobate si mo#i$icate prin Leea nr!-.10-//:!
Cota ma"orarilor #e intarziere se stabileste prin %otarare #e uvern, in momentul #e $ata
aceasta $iin# #e .,59 = pentru $iecare zi #e intarziere! (a"orarile #e intarziere nu sunt limitate
la valoarea sumei #atorate, ci se calculeaza #in ziua ime#iat urmatoare celei in care obliatia
#e plata era exiibila, pana in momentul platii e$ective a obliatiei buetare!
In cazurile in care impozitele si taxele locale au $ost stabilite ca urmare a ne#epunerii
#eclaratiei, ori #atele #eclarate nu corespun# realitatii, stabilirea sau mo#i$icarea impozitului
sau taxei, #upa caz, se poate $ace pe o perioa#a #e 9 ani anteriori celui in care s,a $acut
constatarea!
)rescriptia #reptului #e a cere executarea silita in materie #e impozite si taxe locale intervine
intr,un termen #e 9 ani!
Executarea sumelor #atorate cu titlul #e impozite si taxe locale #e catre aentii economici se
poate $ace si prin #econtare bancara, care constituie titlu executoriu! In cazul in care contul
bancar al aentilor economici nu #ispune #e lic%i#itati pentru acoperirea creantei buetare
locale se va recure la urmarirea silita prin poprire, urmarirea silita mobiliara si urmarirea
silita imobliara!
;NITATEA DE I();NERE
)otrivit Leii nr! 5<0-//8, @contribuabilii #in strainatate, cu activitate in Romania, platesc
impozitele si taxele locale, ma"orarile a$erente si amenzile contraventionale stabilite potrivit
Leii, in lei, prin trans$ormarea valutei necesare la cursul #e sc%imb valutar in vioare la #ata
can# se $ace plataA!
Ceilalti #ebitori ai obliatiei #e plata a impozitelor si taxelor locale trebuie sa plateasca
sumele #atorate cu acest titlu in lei! Asa#ar, unitatea #e impunere este leul pentru
contribuabilul #in tara, iar, ca exceptie, pentru contribuabilii #in strainatate care realizeaza
venituri in Romania, unitatea #e impunere este leul, plata $acan#u,se prin trans$ormarea
valutei necesare in lei!
I()O*IT;L )E CLADIRI
O&IECT;L I();NERII
Leea nr! 5<0-//8 caracterizeaza impozitul pe cla#iri ca $iin# un impozit anual #e tip
proportional, care se #atoreaza pentru cla#irile #e orice $el, in#i$erent #e #estinatia avuta si #e
mo#ul #e $olosire si in#i$erent #e locul un#e aceatea sunt situate!
Exceptie #e la aceasta reula $ac urmatoarele cateorii #e cla#iri2
3 cla#irile institutiilor publice4
3 cla#irile care, potrivit leii, sunt consi#erate monumente istorice, #e ar%itectura si
ar%eoloie, inclusiv muzeele si casele memoriale cu exceptia spatiilor acestora $olosite pentru
activitati economice sau comerciale4
3 cla#irile care, prin #estinatie, constituie lacasuri #e cult apartinan# cultelor reliioase
recunoscute #e lee4
3 constructiile si amena"arile $unerare #in cimitire4
3 constructiile speciale2
, son#e #e titei, aze,sare4
, plat$orme #e $ora"4
, centrale %i#roelectrice, centrale termoelectrice, statii #e trans$ormare, statii #e conexiuni si
posturi #e trans$ormare subterane4
, centrale nuclearoelectrice4
, cai #e rulare4
, alerii, planuri #e inclinare subterane si rampe #e put4
, puturi #e mina4
, cosuri #e $um4
, tunuri #e racire4
, bara"e si constructii accesorii4
, #iuri4
,constructii %i#romotrice, oceanora$ice si %i#rometeoroloice4
, po#uri, via#ucte, ape#ucte, tuneluri4
, con#ucte pentru transportul pro#uselor petroliere, azelor si al lic%i#elor in#ustriale4
, altele #e natura similara!
In sensul Leii nr!5<0-//8 in notiunea #e cla#ire supusa impozitului se inclu#e si
#epen#entele, precum baia, bucataria, ara"ul, maazia si altele asemenea, $ie ca sunt situate
in corpul principal #e cla#ire, $ie ca sunt in a$ara acestuia, precum si spatiile construite sub
$orma #e c%ioscuri, cabane, baraci, maazine si altele similare, inclusiv cele #emontabile si
in#i$erent #e natura materialelor $olosite pentru realizarea acestora!
In reimul impunerii se mai a$la si cla#irile construite $ara autorizatie #e constructie pe
terenuri #oban#ite pe baza #e acte sub semnatura privata, precum si cla#irile $olosite pentru
policlinici, case #e o#i%na, crese, ra#inite #e copii, ambulatorii si altele asemenea, #aca
acestea nu $ac parte #in vreuna #in cateoriile exceptate #e la reimul impunerii!
S;&IECTELE )LATITOARE
Calitatea #e #ebitori ai obliatiei #e plata a impoziutlui pe cla#iri o au subiectele #e #rept ce
au in proprietate cla#iri si anume, persoanele $izice, persoanele "uri#ice care reprezinta o mare
#iversitate!
)entru cla#irile proprietate #e stat, impozitul se #atoreaza #e cei ce le au in a#ministrare sau
$olosinta, iar in cazul cla#irilor ce constituie $on#ul locativ #e stat, calitatea #e subiecte
platitoare revine unitatilor care le a#ministreza!
COTA DE I()O*ITARE
)otrivit leii nr 5<0-//8, impozitul pe cla#irile proprietatea persoanelor $izice se calculeaza
prin aplicarea cotei #e .,5= in me#iul urban si #e .,-= in me#iul rural asupra valorii cla#irii,
#eterminata pe baza normelor prevazute la anexa nr!-! In mo# similar se impoziteaza cla#irile
persoanelor $izice care #es$asoara activitati economice pe baza liberei initiative!
Impozitul pe cla#iri in cazul persoanelor "uri#ice si al altor contribuabili, altii #ecat cei
prevazuti mai sus, se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite #e consiliile locale, care poate $i
cuprinsa intre .,9 ,4 -,.= asupra valorii #e inventar a cla#irii, inreistrata in contabilitatea
acestora! Sunt supuse obliatiei #e plata a acestui impozit si cla#irile a$late in $unctiune a
caror valoare a $ost recuperata interal pe calea amortizarii, precum si cla#irile care se a$la in
rezerva sau conservare!
Importanta este #ispozitia continuta #e lee re$eritor la #ata #e can# se #atoreaza impozitul pe
cla#irile #oban#ite in cursul anului! Aceste cla#iri noi, in#i$erent sub ce $orma sunt #oban#ite,
se impun cu incepere #e la #ata #e intai a lunii urmatoare celei in care au $ost #oban#ite, caz
in care impozitul se calculeaza pe numele noului contribuabil, proportional cu perioa#a #e
timp ramasa pana la s$arsitul anului! In mo# simetric, cla#irile ce ies #in proprietatea sau
a#ministrarea contribuabilului vor $i scazute #e la impunere cu incepere #e la #ata #e intai a
lunii urmatoare celei in care s,a pro#us situatia respectiva!
Cla#irile #emolate in con#itiile leii, cla#irile #istruse si cele transmise in a#ministrarea sau,
#upa caz, in proprietatea altor contribuabili, in cursul anului, se sca# #e la impunere cu
incepere #e la #ata #e intai a lunii urmatoare celei in care s,a pro#us una #intre aceste situatii!
Sca#erea #e la impunere se acor#a numai pentru partea #e cla#ire #emolata, #istrusa sau
transmisa in a#ministrare sau in proprietatea altor contribuabili!
Impozitul se calculeaza #e oranele $iscale, pe baza #eclaratiei #e impunere, in cazul
contribuabililor persoane $izice, iar pentru ceilalti contribuabili, acestia vor calcula sinuri
impozitul, in #eclaratia #e impunere!
TER(EN;L DE )LATA
'iin# un impozit anual, impozitul pe cla#iri se calculeaza la inceputul anului, obliatiile #e
plata $iin# stabilite trimestrial, in rate eale!
Obliatia #e plata a $iecarei rate #evine exiibila la #ata #e -9 a ultimei luni #in $iecare
trimestru!
)entru cla#irile in constructie apartinan# persoanelor "uri#ice, impozitul se #atoreaza in
momentul #arii in $olosinta a constructiei, pe baza procesului verbal #e receptie!
'ACILITATI 'ISCALE
'acilitatile $iscale acor#ate pentru impozitul pe cla#iri sunt scutirile #e impozit, esalonari #e
plati, amanari #e plati, precum si re#uceri sau scutiri #e ma"orari #e intarziere!
Scutirile #e impozit se acor#a pentru cla#irile care, potrivit leii, nu sunt supuse impozitului si
pentru cla#irile apartinan# veteranilor #e razboi, va#uvelor #e razboi si va#uvelor necasatorite
ale veteranilor #e razboi, precum si persoanelor prevazute #e Decretul , Lee nr! --10-//. si
Leea nr! 850-//.!
Celelalte $acilitati $iscale se acor#a #e catre consiliile locale si "u#etene si pentru motive
temeinic "usti$icate! Esalonarile #e plati se acor#a in cel mult -5 rate lunare, iar amanarile #e
plati pana la s$arsitul anului calen#aristic!
)rin acte normative speciale se preva# si cazuri #e scutiri #e impozit pe perioa#e #eterminate
#e timp! Ast$el, Decretul ,4 Lee nr! :-0-//. privin# vanzarea #e locuinte constituite #in
$on#urile statului catre populatie preve#ea scutirea pe o perioa#a #e -. ani in cazul cla#irilor
cumparate #e persoane $izice #in cateoria celor construite #in $on#urile statului!
I()O*IT;L )E TEREN
Impozitul pe teren este un impozit pe avere, #irect si anual, si se #atoreaza buetelor locale!
Temeiul leal al acestui impozit se reaseste in capitolul III al leii nr! 5<0-//8! )rin O!G! nr!
:-0-//- s,au pro#us mo#i$icari importante privin# baza leala a acestui impozit! Ast$el,
impozitul se #atoreaza pentru terenurile #etinute in municipii, orase si comune, nu numai
pentru terenurile ocupate #e cla#iri si alte constructii, asa cum preve#ea leea nr! 5<0-//8!
O&IECT;L I();NERII
In cazul blocurilor #e locuinte, obiect al impozitului pe teren il constituie supra$ata #e teren
atribuita apartamentelor a$late in proprietatea subiectilor impunerii!
Nu sunt supuse impozitului pe teren supra$etele #e teren a$erente curtilor neocupate #e cla#iri,
#e pana la - ... m5, inclusiv, situate in municipi, orase si comune, a$late in proprietatea
contribuabililor persoane $izice, leea prevazan# in acest caz $acilitati $iscale sub $orma
scutirii #e impozit!pentru sura$etele #e teren ce #epasesc - ... m5, se #atoreaza impozit pe
venitul aricol!
Nu se aplica impozitul pe teren prevazut #e Leea nr! 5<0-//8 nici pentru terenurile pentru
care se plateste taxa pentru $olosirea terenurilor proprietate #e stat in alte scopuri #ecat pentru
aricultura sau silvicultura, #atorata in temeiul Leii nr! :/0-//7!
De asemenea, nu $ormeaza obiect al impunerii nici terenurile #in perimetrul cimitirelor si
terenurile ocupate #e cla#irile care $ac exceptie #e la plata impozitului pe cla#iri, respectiv2
3 terenurile pe care sunt amplasate cla#irile institutiilor publice, cu exceptia cazului in care
cla#irile sunt $olosite in alte scopuri4
3 terenurile ocupate #e cla#iri care, potrivit leii, sunt consi#erate monumente istorice, #e
ar%itectura, ar%eoloie, precum si muzeele, casele memoriale, cu exceptia spatiilor acestora
$olosite pentru activitati economice sau comerciale4
3 terenurile ocupate #e cla#irile care, prin #estinatie, constituie lacasuri #e cult, apartinan#
cultelor recunoscute #e lee4
3 terenurile ocupate #e constructii si amena"ari $unerare #in cimitire!
S;&IECTELE )LATITOARE
Subiecti ai impunerii sunt atat persoanele $izice, cat si persoanele "uri#ice, #enumiti #e lee
contribuabili, care #etin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune!
&A*A SI COTA DE I()O*ITARE
Impozitul este stabilit in suma $ixa, pe metru patrat #e teren, #i$erentiat, pe cateorii #e
localitati, pe zone Bvezi anexa nr!56! Inca#rarea terenurilor pe zone este atributia consiliilor
locale, in baza unor criterii stabilite #e lee, si anume2 pozitia terenurilor $ata #e centrul
localitatilor, caracterul zonei ,4 in#ustriala sau #e locuit, apropierea sau #epartarea #e caile #e
comunicatie, precum si alte elemente speci$ice $iecarei localitati!
)entru asiurarea $iscalitatii in ca#rul anului $iscal, leea preve#e ca, pentru orasele care trec
in cateoria municipiilor sau comunele care trec in cateoria oraselor, impozitul pe teren se
mo#i$ica corespunzator noii inca#rari a localitatii in care sunt situate terenurile, incepan# cu
#ata #e - ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta mo#i$icare!
Totusi, #aca contribuabilii #oban#esc #reptul #e proprietate pentru unele terenuri proprietate
#e stat pe care le,au #etinut anterior in a#ministrare sau $olosinta, ei #atoreaza impozitul pe
teren incepan# cu #ata #e intai a lunii in care a survenit aceasta mo#i$icare!
TER(EN;L DE )LATA
Impozitul pe teren se calculeaza la inceputul anului si se plateste trimestrial, in rate eale,
pana la #ata #e -9 inclusiv a ultimei luni #in $iecare trimestru!
'ACILITATI 'ISCALE
Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor pentru care se plateste taxa pentru $olosirea
terenurilor proprietate #e stat in alte scopuri #ecat pentru aricultura sau silvicultara!
)entru terenurile apartinan# manastirilor, sc%iturilor manastiresti, perimetrul cimitirelor,
lacasurilor #e cult recunoscute #e lee, pentru terenurile ocupate #e cla#irile si constructiile
care nu sunt supuse impozitului, con$orm leii, precum si pentru terenul proprietate a
persoanelor "uri#ice, $olosit in scop aricol, nu se #atoreaza impozit pe teren!
TA+A AS;)RA (I?LOACELOR DE TRANS)ORT
Taxa asupra mi"loacelor #e transport are natura unui impozit #irect, instituit ca sursa a
buetelor locale! Toto#ata, avan# in ve#ere obiectul sau, aceasta poate $i consi#erata ca un
venit mixt, care este atat impozit pe avere, cat si o taxa pentru $olosirea #rumurilor publice
sau a apelor!
O&IECT;L I();NERE
Obiectul impunerii il constituie mi"loacele #e transport cu tractiune mecanica, remorcile,
semiremorcile, rulotele, atasele, mi"loacele #e transport pe apa!
S;&IECTLE )LATITOARE
Au obliatia #e a plati aceasta taxa toti contribuabilii, asa cum au $ost ei #e$initi #e lee, care
#etin mi"loace #e transport cu tractiune mecanica sau mi"loace #e transport pe apa! Ast$el,
contribuabilii pot $i atat persoane "uri#ice, cum sunt reiile autonome, societatile comerciale
cu capital #e stat, privat, mixt, ori cu participare straina, unitatile economice ale unor persoane
"uri#ice, ale oranizatiilor politice si obstesti, $un#atiilor si altor asemenea, cat si persoanele
$izice
&A*A SI COTA DE I()O*ITARE
Taxa asupra mi"loacelor #e transport se stabileste anual in sume $ixe, cu anumite
particularitati, #upa cum sunt mi"loacele #e transport, cu tractiune mecanica sau pe apa!
In cazul mi"loacelor #e transport cu tractiune mecanica, baza #e impozitare o reprezinta
capacitatea cilin#rica a motorului, pentru $iecare 9.. cm7 sau $ractiune #e capacitate sub 9..
cm7 Bvezi anexa nr!76!
)entru remorci #e orice $el, semiremorci si rulote, apartinan# contribuabililor, taxele anuale se
stabilesc in $unctie #e capacitatea acestora Bvezi anexa nr!86!
Dova#a capacitatii cilin#rice a motorului, in alte situatii #ecat cele prevazute #e lee, se poate
$ace cu o a#everinta eliberata #e o societate #e pro$il, specializata, care este abilitata sa
e$ectueze servicii te%nice auto!
Taxa asupra mi"loacelor #e transport pe apa se stabileste anual, #i$erentiat, in suma $ixa,
pentru $iecare cateorie #e mi"loace #e transport in parte Bvezi anexa nr!96!
TER(EN;L DE )LATA
Taxa asupra mi"loacelor #e transport se stabileste #e catre serviciile specializate ale consiliilor
locale in a carei raza teritoriala contribuabilii isi au #omociliul sau se#iul, pe baza #eclaratiei
#e impunere #epuse!
In cazul sc%imbarii #omiciliului sau se#iului, contribuabilii au obliatia #e a #eclara in termen
#e 7. #e zile, la oranul competent #e la vec%iul #omiciliu sau se#iu, #ata mutarii si noua
a#resa! In baza acestei #eclaratii, oranul cu atributii #e stabilire si incasare a taxei va
transmite #osarul impunerii, in termen #e -9 zile, oranului #e la noul se#iu sau #omiciliu,
urman# ca impunerea sa se stabileasca cu incepere #e la aceeasi #ata la noul #omiciliu!
)otrivit leii, taxa se #atoreaza incepan# cu #ata #e intai a lunii in care au $ost #oban#ite
mi"loacele #e transport!
In cazul instrainarii sau ra#ierii mi"locului #e transport, in timpul anului, #in evi#entele
oranelor #e politie sau ale capitaniei portului, #upa caz, taxa se #a la sca#ere incepan# cu
#ata #e intai a lunii in care a aparut una #in aceste situatii!
Taxa asupra mi"loacelor #e transport se plateste trimestrial, in rate eale, pana la #ata #e -9
inclusiv a ultimei luni #in $iecare trimestru!
)entru mi"loacele #e transport #oban#ite in cursul anului, taxa #atorata se repartizeaza in
sume eale, la termenele #e plata ramase pana la s$arsitul anului!
)ersoanele $izice sau "uri#ice straine, care solicita inmatricularea temporara a mi"loacelor #e
transport, au obliatia #e a ac%ita interal taxa #atorata, la #ata luarii in evi#enta #e catre
oranele $iscale!
'ACILITATI 'ISCALE
In cazul acestei taxe, $acilitatile $iscale prevazute #e lee sunt scutirile! )otrivit lei in
vioare, scutirile #e taxa se acor#a pentru2
3 autoturismele, motocicletele cu atas si triciclurile cu motor care apartin invalizilor si sunt
a#aptate invali#itatii acestora4
3 barcile si luntrele $olosite #e localnicii Deltei Dunarii si Insula (are a &railei pentru
transport #e uz personal4
3 institutiile publice, precum si persoanele "uri#ice, care au ca pro$il #e activitate transportul
#e calatori in comun, in interiorul localitatilor sau c%iar in a$ara localitatilor, #aca pastreaza
tari$ele stabilite in con#itiile transportului in comun4
3 mi"loacele #e transport $ara tractiune!
TA+A )ENTR; ELI&ERAREA CERTI'ICATELOR,
A>I*ELOR SI A;TORI*ATIILOR IN DO(ENI;L
CONSTR;CTIILOR
O&IECT;L I();NERII
Certi$icatele, avizele si autorizatiile in #omeniul constructiilor, eliberate contribuabililor, sunt
supuse unor taxe #i$erentiate, in $unctie #e valoarea constructiilor sau a instalatiilor, #e
supra$ata terenurilor si #e natura serviciilor prestate!
Obiectul taxarii il constituie2
3 eliberarea certi$icatului #e urbanism4
3 eliberarea autorizatiilor #e construire4
3 eliberarea autorizatiilor #e $ora"e si excavari, necesare stu#iilor eote%nice, ri#icarilor
topora$ice, exploatarilor #e cariera, balastierelor, son#elor #e aze si petrol, precum si altor
exploatari4
3 eliberarea autorizatiilor pentru constructiile provizorii #e santier, necesare executiei
lucrarilor #e baza, #aca nu au $ost autorizate o#ata cu acestea4
3 eliberarea autorizatiilor #e construire pentru oranizarea #e tabere #e corturi, casute, sau
rulote, campinuri4
3 eliberarea autorizatiilor pentru construirea unor lucrari cu caracter provizoriu2 c%ioscuri,
tonete, cabine, spatii #e expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor #e a$isa", a $irmelor si reclamelor4
3 eliberearea autorizatiilor #e #es$iintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amena"arilor4
3 eliberarea autorizatiilor pentru lucrarile #e racor#uri si bransamente la retele publice #e apa,
canalizare, aze, termice, enerie electrica si tele$onie4
3 eliberarea avizului comisiei #e urbanism si mena"area teritoriului4
3 eliberarea certi$icatului #e nomenclatura stra#ala si a#resa!
&A*A SI COTA DE I()O*ITARE
In cazul certi$icatului #e urbanism, baza #e impozitare o constituie supra$ata terenurilor
pentru care se solicita certi$icatul, iar taxa este stabilita in suma $ixa in $unctie #e supra$ata
terenului Bvezi anexa nr!:6! pentru me#iul rural, taxa perceputa este #e 9.= #in taxa prevazuta
pentru me#iul urban!
Taxa pentru eliberarea autorizatiei #e construire se stabileste in cota procentuala #in valoarea
autorizata a lucrarii sau constructiei! Aceasta reprezinta -= #in valoarea autorizata a lucrarii,
inclusiv a instlatiilor a$erente acesteia!
)entru lucrarile #e $ora"e si excavari, necesare stu#iilor eote%nice, ri#icarilor topora$ice,
exploatarilor #e cariera, balastierelor, son#elor #e az si petrol, precum si a altor exploatari, se
#atoreaza o taxa ce se poate stabili intre -9!... ,4 5.!... lei pentru $iecare metru patrat!
Autorizarea constructiilor provizorii #e santier necesare executiei lucrarilor #e baza, #aca nu
au $ost autorizate o#ata cu acestea este supusa unei taxe #e 7= #in valoarea constructiilor
provizorii aurorizate!
)entru eliberarea autorizatiei #e construire necesare oranizarii #e tabere #e corturi, casute
sau rulote si campinuri, se percepe o taxa #e 5= #in valoarea autorizata a lucrarii sau a
constructiei!
In cazul lucrarilor cu caracter provizoriu, precum c%ioscuri, tonete, cabine etc, se percepe o
taxa #e 5.!... lei pentru $iecare metru patrat!
Autorizatia #e #es$iintare, partiala sau totala, a cosntructiilor si a amena"arilor se taxeaza cu
.,-= #in valoarea impozabila a acestora! In cazul #es$iintarii partiale, taxa se calculeaza
proportional cu supra$ata construita #eza$ectata!
)relunirea certi$icatului #e urbanism si a autorizatiilor se taxeaza cu 9.= #in valoarea taxei
initiale!
Autorizatiile pentru lucrari #e racor#uri si bransamente la retelele publice #e apa, canalizare,
aze, termice, enerie electrica si tele$onie se taxeaza cu o suma cuprinsa intre 5.!... ,4
7.!... lei pentru $iecare instalatie!
Avizul comisiei #e urbanism si amena"area teritoriului se taxeaza cu o suma cuprinsa intre
-..!... ,4 -9.!... lei!
Certi$icatul #e nomenclatura stra#ala si a#resa se taxeaza cu o suma cuprinsa intre 5.!... ,4
59!... lei!
TER(EN;L DE )LATA
In toate cazurile valoarea autorizata a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabileste pe
baza celor #eclarate #e solicitant in cererea #e eliberare a autorizatiei #e construire!
Consiliile locale si "u#etene, prin oranele te%nice #e specialitate, vor reulariza taxa pentru
autorizatia #e construire, prin #eclararea #e catre solicitant a valorii reale a lucrarii, in termen
#e -9 zile #e la #ata expirarii termenului #e executare stabilit prin autorizatia #e construire!
Taxele pentru eliberarea acestor autorizatii se platesc inainte #e eliberarea certi$icatelor,
avizelor si autorizatiilor!
'ACILITATI 'ISCALE
)entru constructiile #e locuinte, taxele #e autorizare se re#uc cu 9.=!
Sunt scutite #e la plata taxei autorizatiile eliberate pentru lacasuri #e cult, inclusiv pentru
constructiile anexe ale acestora, precum si pentru constructiile a caror bene$iciari sunt
TA+A )ENTR; 'OLOSIREA (I?LOACELOR
DE );&LICITATE, A'ISA? SI RECLA(A
S;&IECTELE )LATITOARE
Calitatea #e contribuabil pentru plata acestui impozit revine persoanelor $izice si "uri#ice care
$olosesc mi"loace #e publicitate prin a$isa" si reclama!
&A*A DE I()O*ITARE SI COTA DE I()O*ITARE
&aza #e impozitare o constituie #imensiunea mi"locului #e publicitate Ba$is, reclama6 stabilita
in metri patrati, iar cota #e impozitare este stabilita in suma $ixa, prevazan#u,se o suma limita
si o limita maxima!
Contribuabilii care bene$iciaza #e serviciul #e reclama si publicitate sub #iverse $orme au
obliatia sa inc%eie contracte in acest sens si #atoreaza buetelor locale o taxa #e reclama si
publicitate, care poate $i cuprinsa intre - ,4 7= #in valoarea contractului, exclusiv taxa pe
valoarea a#auata a$erenta!
)entru $irmele instalate la locul exercitarii activitatii, taxa poate $i cuprinsa intre 9. ... ,4 1.
... lei0an0m5!
TER(EN;L DE )LATA
Taxa #atorata, potrivit lei, #e catre contribuabilii care bene$iciaza #e serviciul #e reclama si
publicitate sub #iverse $orme, se plateste la buetul consiliului local in a carei raza teritoriala
se realizeaza serviciul #e catre cel care e$ectueaza reclama si publicitatea, lunar, pana la #ata
#e -. a lunii urmatoare, pe toata #urata #es$asurarii contractului, incepan# cu luna in care a
#evenit exiibila!
Taxa #evine exiibila la #ata intrarii in vioare a contractului #e prestare a serviciului #e
reclama si publicitate!
Contribuabilii care #atoreaza taxa pentru $irmele instalate la locul exercitarii activitatii, au
obliatia sa o ac%ite trimestrial, pana la #ata #e -9 inclusiv a ultimei luni #in $iecare trimestru,
la consiliul local in a carui raza teritoriala isi #es$asoara activitatea!
'ACILITATI 'ISCALE
'acilitatile $iscale acor#ate pentru taxa pentru eliberarea certi$icatelor, avizelor si
autorizatiilor in #omeniul constructiilor sunt scutirile pentru activitatile sponsorizate in
con#itiile prevazute #e lee!
TA+A )ENTR; SEDEREA IN STATI;NILE T;RISTICE
O&IECT;L I()O*IT;L;I
Con$orm leii nr!5<0-//8, republicata, se instituie o taxa ce se percepe pentru se#erea, pe o
#urata #e peste 81 #e ore, in statiunile #eclarate turistice con$orm leii
S;&IECTELE )LATITOARE
)latitorii acestei taxe sunt persoanele $izice in varsta #e peste -1 ani!
COTA DE I()O*ITARE
Taxa se #etermina pe baza cotei stabilite #e consiliile locale intre .,9 ,4 9=, in mo#
#i$erentiat, in $unctie #e cateoria unitatii #e cazare, la tari$ele practicate #e acestea!
TER(EN;L DE )LATA
Taxa se stabileste #e catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor care au
statut #e statiuni turistice si se incaseaza #e catre persoanele "uri#ice prin interme#iul carora
se realizeaza cazarea sau se $ace tratamentul balnear, o #ata cu luarea in evi#enta a turistilor,
si se varsa la buetul consiliului local in termen #e -. zile #e la aceasta luare in evi#enta!
'ACILITATI 'ISCALE
Sunt scutite #e la plata acestei taxe persoanele care au #omiciliul in aceste localitati, cele
a$late in #eplasare in interes #e serviciu, turisti a$lati la cabanele turistice a$late in a$ara
statiunilor turistice, persoanele cu %an#icap, pensionarii #e orice $el, precum si elevii si
stu#entii!
TA+A )ENTR; 'OLOSIREA TEREN;RILOR )RO)RIE TATE DE STAT IN ALTE
SCO);RI DECAT )ENTR;
AGRIC;LT;RA SA; SIL>IC;LT;RA
In scopul asiurarii unei utilizari cat mai e$iciente a supra$etelor #e teren proprietate #e stat si
a inlaturarii risipei sau #era#arii acestora, prin leea nr!:/0-//7 s,a instituit taxa pentru
$olosirea terenurilor proprietate #e stat in alte scopuri #ecat pentru aricultura sau silvicultura!
O&IECT;L I();NERII
Obiectul impunerii il constituie terenurile proprietate #e stat care in#eplinesc cumulativ
urmatoarele con#itii2
3 sunt #ate in a#ministrare sau $olosinta unor persoane "uri#ice4
3 sunt $olosite in alte scopuri #ecat pro#ucitia aricola sau silvica!
Asemenea terenuri sunt, #e exemplu, cele ocupate #e linii $erate si #rumuri, a$late in
a#ministrarea Societatii Nationale #e Cai 'erate si altor societati comerciale, precum si a
reiilor autonome #e #rumuri!
Se inclu# in s$era obiectului impozabil prevazuta #e lee, urmatoarele terenuri2
3 cele a$late in a#ministrarea sau $olosinta institutiilor publice stabilite potrivit Leii $inantelor
publice nr!<50-//:4
3 terenurile care prin natura lor si nu prin #estinatia #ata sunt improprii pentru aricultura sau
silvicultura, inclusiv cele ocupate #e iazuri, balti sau lacuri #e acumulare, precum si terenurile
utilizate pentru exploatarile #in subsol, in masura in care nu a$ecteaza $olosirea supra$etei
solului4
3 terenurile pe care sunt in executie obiective noi #e investitii4
3 terenuri a$late in situatiile prevazute #e Leea $on#ului $unciar nr!-10-//-!
S;&IECTELE )LATITOARE
Aceasta taxa se #atoreaza #e catre reiile autonome, societatile comerciale, precum si #e catre
celelalte persoane "uri#ice, pentru terenurile proprietate #e stat a$late in a#ministrarea sau in
$olosinta acestora si care sunt utilizate in alte scopuri #ecat pentru aricultura sau silvicultura!
Asa#ar, #in cuprinsul leii rezulta ca subiectii platitori ai acestei taxe nu pot $i #ecat
persoanele "uri#ice care #etin, cu titlu #e a#ministrare sau $olosinta, terenuri proprietate #e
stat!
&A*A SI COTA DE I()O*ITARE
Taxa este stabilita in suma $ixa, in lei pe metru patrat #e teren, urman# ca nivelul taxei sa se
in#exeze anual prin %otararea uvernului, in $unctie #e evolutia preturilor si rata in$latiei!
Aceasta taxa este #i$erentiata pentru localitatile urbane si pentru localitatile locale!
In ceea ce priveste localitatile urbane, acestea sunt impartite in patru cateorii, taxa $iin#
#i$erita, in $unctie #e cateoria localitatii, iar in ca#rul localitatilor, taxa #i$era in $unctie #e
inca#rarea terenurilor pe zone Bvezi anexa nr!<6!
Inca#rarea localitatilor urbane in cateoriile I, II, III si I> este stabilita #e lee, iar inca#rarea
terenurilor pe zone in ca#rul localitatilor se $ace #e catre consiliile locale, avan# in ve#ere
urmatoarele criterii2
3 pozitia terenului $ata #e centrul localitatii4
3 caracterul zonei B#e locuit sau in#ustriala64
3 apropierea sau #epartarea #e caile #e comunicatie etc!
Consiliile locale pot mo#i$ica inca#rarea terenurilor pe zone in ca#rul localitatilor anual, pana
la - auust, cu aplicare #e la - ianuarie al anului urmator!
Sc%imbarea inca#rarii localitatilor #e la cateoria a III,a sau a I>,a la cateoria a #oua se
aproba prin %otarare a Guvernului!
In cazul in care o localitate rurala trece in cateoria celor urbane, taxa corespunzatoare noii
inca#rari se aplica incepan# cu - ianuarie al anului urmator celui in care a survenit aceasta
mo#i$icare!
Cat priveste localitatile rurale, taxa este #i$erentiata in $unctie #e cinci zone #e $ertilitate Bvezi
anexa nr!16!
Inca#rarea localitatilor rurale in zone #e $ertilitate este cea prevazuta #e normele leale,
privin# impunerea veniturilor realizate #in activitati aricole!
Taxa este anuala si se #atoreaza in $unctie #e situatia terenurilor existente, #e la - ianuarie al
$iecarui an!
)lata taxei se $ace in patru rate trimestriale eale, pana la #ata #e -9, inclusiv, a ultimei luni a
$iecarui trimestru!
TER(EN;L DE )LATA
Taxa pentru $olosirea terenurilor proprietate #e stat se #atoreaza in $unctie #e situatia
terenurilor existente la - ianuarie al $iecarui an, pe baza #eclaratiei #epuse #e platitor!
)lata taxei se $ace in patru rate trimestriale eale, pana la -9 Binclusiv6 al ultimei luni a
$iecarui trimestru!

I()O*IT;L )E >ENIT;L AGRICOL
)rin Leea nr! 7807. mai -//8 a $ost instituit impozitul pe venitul aricol, insa trebuie
precizat $aptul ca acest impozit nu se aplica inca!
;lterior au $ost a#optate si alte acte normative care au in ve#ere impozitul pe venitul aricol,
acestea $iin# urmatoarele2
3 C!G! nr! 9.<0-//84
3 Or#onanta Guvernului nr! 580-//9, a#optata prin Leea nr! --80-//9! )rin Or#onanta #e
;renta a Guvernului nr! 88--//<, plata impozitului pe venitul aricol a $ost suspen#ata pana
la #ata #e 5 ianuarie 5...!
O&IECT;L I();NERII
Din #ispozitiile Leii nr! 780-//8 rezulta ca obiectul impunerii il constituie venitul aricol
obtinut #e pe terenurile aricole situate in raza teritoriala a comunelor, oraselor si
municipiilor! >enitul impozabil se calculeaza prin utilizarea unor norme #e venit stabilite in
mii lei la %ectar, #i$erentiate pe zone #e $ertilitate, zone #e $avorabilitate si cateorii #e
$olosinta a terenurilor!
Normele #e venit sunt #i$erentiate in $unctie #e cinci zone #e $ertilitate a solului, cu #oua
cateorii #e $olosinta4 cinci zone #e $avorabilitate pentru patru cateori #e $olosinta si pentru
alte #oua cateorii #e $olosinta #in toate zonele tarii!
Normele #e venit sunt corectate in $unctie #e rata in$latiei, prin Cotarare a Guvernului, ce
trebuie a#optata cu cel putin 7 luni inainte #e inceperea anului $iscal urmator!
Sunt supuse impozitarii atat terenurile cultivate, cat si cele necultivate, obliatia #e plata a
impozitului ne$iin# con#itionata #e obtinerea #e venit aricol! Inca#rarea in zone #e $ertilitate
este stabilita prin C!C!(! nr! --.10-/:/, iar inca#rarea in zonele #e $avorabilitate se $ace #e
catre consiliile "u#etene si Consiliul General al municipiului &ucuresti, care cominuca
%otararile a#optate oranelor cu atributii #e stabilire si incasare a impozitului!
>enitul impozabil se stabileste pe baza situatiei existente la - ianuarie a anului #e impunere!
Detinatorii #e terenuri aricole au obliatia #e a #epune anual #eclaratia #e impunere, pe baza
veniturilor realizate in anul anterior!
Oranele $iscale au obliatia #e a veri$ica si actualiza #eclaratiile #e impunere cel putin o#ata
pe trimestru, intocmin# in acest sens note #e constatare si procese verbale #e stabilire a
impozitului! Cu aceasta ocazie, #aca se constata #i$erente #e impozit, acestea se vor repartiza
pe termenele #e plata ce nu au #evenit sca#ente!
La 7- #ecembrie a $iecarui an $iscal, oranele #e impunere vor #e$initiva impozitul, iar
#i$erentele stabilite se vor ac%ita pana la 7- #ecembrie a anului urmator!
S;&IECTELE )LATITOARE
)otrivit Leii nr! 780-//8, calitatea #e contribuabil pentru plata acestui impozit revine
persoanelor $izice si "uri#ice care #etin teren aricol in proprietate, persoanelor carora li s,a
reconstituit #reptul #e proprietate potrivit #ispozitiilor Leii $on#ului $unciar nr!-10-//-,
precum si cele carora li s,a constituit un nou #rept #e proprietate, in baza aceleasi lei!
In cazul persoanelor "uri#ice, sunt platitoare #e impozit pe venitul aricol inclusiv $un#atiile,
obstile, asociatiile aricole, unitatile #e cult si alte asemenea, care #etin terenuri aricole in
proprietate si nu sunt platitoare #e impozite pro$it! Celelalte persoane "uri#ice #etinatoare #e
terenuri aricole a$late sub inci#enta impozitului pe pro$it sunt exceptate #e la plata
impozitului pe venitul aricol!
COTA DE I()O*ITARE
Cota #e impozitare stabilita #e lee este #e -,9=!
TER(EN;L DE )LATA
Leea nr! 78 0-//8 preve#e ca acest impozit este anual si se stabileste pe numele
contribuabililor, in localitatea in care acestia $iureaza in evi#enta $inanciara oranizata #e
consiliul local, iar in cazul asociatiilor aricole, in localitatea in care acestea isi au se#iul
principal sau un#e isi #es$asoara activitatea!
Instiintarile #e plata vor $i transmise #e catre oranele $iscale contribuabililor pana la -9
aprilie!
)ana la - septembrie impozitul se va plati in proportie #e 9.=, iar #i$erenta #e 9.=, pana la
-9 noiembrie inclusiv!
TER(EN;L DE )RESCRI)TIE
Termenul #e prescriptie a #reptului #e a cere executarea silita a sumelor reprezentan#
impozitul pe venitul aricol este #e 7 ani!
Daca acest impozit nu a $ost stabilit la timp sau #aca #atele #eclarate nu corespun# realitatii,
stabilirea sau mo#i$icarea marimii impozitului se realizeaza pe o perioa#a #e 7 ani anterior
celui in care s,a e$ectuat constatarea! In acest caz, impozitul sau #i$erenta #e impozit trebuie
platite in termen #e 7. #e zile #e la #ata comunicarii!
)entru nestabilirea la timp a impozitului, $unctionarul vinovat raspun#e material, in limita
ma"orarilor #e intarziere calculate la valoarea impozitului nestabilit la timp! Temeiul acestei
raspun#eri se reaseste in obliatia oranului #e impunere #e a calcula marimea impozitului si
#e a transmite contribuabililor instiintarea #e plata!
Leea relementeaza si o raspun#ere soli#ara in sarcina membrilor ma"ori ai membrilor
ospo#ariei, care locuiesc si ospo#aresc cu subiectul impozitului si care bene$iciaza #e
venituri aricole realizate, pentru realitatea #eclararii surselor #e venit aricol!
De aemenea, soli#ar raspun# si mostenitorii a$lati in in#iviziune, intrucat acestia #oban#esc
calitatea #e contribuabili!
In cazul asociatiilor aricole, pentru neonorarea obliatiilor $iscale in nume propriu raspun#
soli#ar membrii acestora, in raport cu supra$ata #e teren a#usa in asociere!
'ACILITATI 'ISCALE
Leea acor#a $acilitati $iscale sub $orma scutirilor, amanarilor sau esalonarilor la plata
impozitului si a ma"orarilor #e intarziere!
Scutirile au in ve#ere anumite cateorii #e persoane $izice si terenuri a$late in anumite situatii!
)ersoanele $izice scutite #e la plata acestui impozit sunt2 veteranii #e razboi, va#uvele #e
razboi necasatorite si va#uvele necasatorite ale veteranilor #e razboi!
Sunt scutite #e plata impozitului veniturile obtinute #e persoanele $izice #in cresterea
animalelor si a pasarilor, #in apicultura si silvicultura, percum si #in valori$icarea ciupercilor
si a $ructelor #e pa#ure, a plantelor me#icinale #in $lora spontana si a altor pro#use culese #in
natura!
Terenurile scutite #e plata impozitului sunt urmatoarele2
3 terenuri #era#ate si poluate, incluse in perimetrul #e ameliorare, pe perioa#a cat #ureaza
ameliorarea4
3 terenurile improprii pentru a $i cultivate, care nu pot $i $olosite nici pentru pasunat, nici in alt
mo#, cum sunt rapele si mlastinile4
3 terenuri ocupate #e plantatii tinere, care sunt consi#erate ca nea"unse pe ro#, pe anumite
perioa#e stabilite in $unctie #e natura plantatiei!
Re#ucerile #e impozit se acor#a anumitor persoane si anumitor cateorii #e terenuri!
Ast$el, bene$iciaza #e o re#ucere #e 9.= a impozitului urmatoarele cateorii #e persoane2
3 persoanele %an#icapate si asimilabile ra#ului I sau II #e invali#itate, in#i$erent #e varsta,
care au calitatea #e cap al ospo#ariei4
3 persoanele in varsta #e peste :9 ani, care isi lucreaza sinure pamantul!
De asemenea, o alta re#ucere #e 9.= se acor#a pentru culturile #e bumbac, canepa, $loarea
soarelui, in,s$ecla #e za%ar si soia, #aca :.= #in recolta este contractata si livrata aentilor
economici man#atati #e stat!
Leiuitorul a prevazut si un caz #e $orta ma"ora care #etermina re#ucerea venitului impozabil
si anume, in caz #e #istruere a recoltei, re#ucerea se acor#a proportional cu ra#ul #e
#istruere!
Sunt luate in consi#erare la re#ucerea impozitului urmatoarele calamitati2
3 #istruerea recoltelor #atorata in%etului, secetei, rin#inei, ploilor torentiale, inun#atiilor,
manei, prabusirilor #e teren, stanariii #e apa, brumei tarzii #e primavara si timpurii #e
toamna, #aunatorilor animali si veetali4 #istruerea recoltelor stranse in camp, la arie sau in
ospo#aria aricola, #atorata inun#atiilor sau $urtunii, precum si #istruerea recoltelor #in
cauza incen#iilor #aca acestea nu s,au pro#us #in vina vreunui membru al oso#ariei in cauza!
I()O*IT;L )E S)ECTACOLE
O&IECT;L I();NERII
)otrivit Leii nr!-8<0-//1, se #atoreaza impozit pe spectacole, mani$estari artistice sau
sportive, activitati artistice si #istractive #e vi#eoteca si #iscoteca!
S;&IECTELE )LATITOARE
Calitatea #e subiect al impunerii revine persoanelor $izice si "uri#ice care oranizeaza, cu
plata, spectacole, mani$estari artistice sau sportive, activitati artistice si #istractive #e
vi#eoteca si #iscoteca!
COTA DE I()O*ITARE
Impozitul pe spectacole se calculeaza in cote procentuale asupra incasarilor #in vanzarea
biletelor #e intrare si a abonamentelor, #upa cum urmeaza2
3 spectacole2 a6 #e teatru, opera, opereta, $ilarmonica, cinematora$ice, alte spectacole
muzicale si #e circ ,4 5=4 b6 $estivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte
asemenea mani$estari artistice sau #istractive care au un caracter ocazional ,4 9=4
3 competitii sportive2 a6 interne ,4 5=4 b6 internationale ,4 9=4
3 activitati cu caracter #istractiv sau artistic oranizate #e vi#eoteci sau #iscoteci ,4 -.=!
TER(EN;L DE )LATAD
Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la #ata #e -9 inclusiv a lunii urmatoare!
)lata se e$ectueaza la trezoreriile statului, in "u#etele in care $unctioneaza acestea, sau la
unitatile bancilor comerciale cu care (inisterul 'inantelor a inc%eiat conventii
corespunzatoare, acolo un#e trezoreriile statului nu au luat $iinta!
)latitorii #e impozit pe spectacole raspun# #e exactitatea calculului si #e varsarea la timp a
impozitului!
'ACILITATI 'ISCALE
'acilitatile $iscale consta in scutiri #e la plata impozitului in cazul sumelor ce#ate in scopuri
umanitare, pe baza #e contract, #in incasarile obtinute #in spectacole si mani$estari artistice!
O&LIGATII ALE )LATITORILOR DE I()O*IT )E S)ECTACOLE
)latitorii #e impozit pe spectacole au obliatia #e a inreistra biletele la oranele $iscale in a
caror raza teritoriala isi au se#iul si #e a a$isa tari$ele la casele #e vanzare a biletelor si la locul
#e #es$asurare a spectacolelor!
De asemenea, platitorii #e impozite pe spectacole au obliatia #e a tine evi#enta acestuia si #e
a #epune lunar, pana la #ata #e -9 inclusiv a lunii urmatoare, la oranul $iscal terirorial in a
carui raza teritoriala platitorul isi are se#iul sau #omiciliul, #econtul #e impunere potrivit
mo#elului elaborat #e (inisterul 'inantelor !
)latitorii #e impozite si taxe sunt obliati2 a6 sa respecte normele leale privin# tiparirea,
inreistrarea, vizarea, estionarea si utilizarea biletelor #e intrare la spectacole si a
abonamentelor4 b6 sa #epuna #econtul #e impunere in termenul prevazut #e lee4 c6 sa #eclare
spectacolele la ornele $iscale competente, cu cel putin #oua zile lucratoare inaintea #atei #e
#es$asurare a spectacolului4 #6 sa elibereze bilete #e intrare pentru toate sumele incasate #e la
spectatori si sa nu practice tari$e ma"orate $ata #e cele inscrise pe bilet4 e6 sa puna la #ispozitia
oranelor #e control #ocumentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole!