Sunteți pe pagina 1din 48

LEGEA

Nr. 50/1991*)
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
CAPITOLUL I
Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Art. 1.
[{*}] (1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de
desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil -
teren i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel. (alineat
modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009)
(2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice,
agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n
condiiile prezenei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.
Art. 2.
[{*}] (1) Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe
baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege
referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor. (alineat
modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009)
[{*}] (2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de
urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 214/2008,
astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare
de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (2
1
) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu depunerea cererii
pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i
cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile
care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea
solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea
competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a
emis ndrumarul conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private
asupra mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia
mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
denumit n continuare documentaie tehnic - D.T.;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea
administraiei publice competente;
g) emiterea autorizaiei de construire.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 1
(alineat modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri
funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul
localitilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i fr documentaii de
amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate, pentru:
a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel,
cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora;
a
1
) lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa de maximum 20%
din suprafaa construit desfurat a cldirilor, cu condiia siturii acestora n afara zonelor construite
protejate sau a zonelor de protecie a monumentelor, dup caz; (liter introdus prin art. I pct. 3
1
din
O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 261/2009 (publicat
la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
a
2
) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative
aparinnd domeniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea
se ncadreaz n prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG
sau planului urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare; (liter introdus prin art. I pct. 3
1
din O.U.G.
nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16
iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
a
3
) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor
regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic
zonal - PUZ, aprobat, n vigoare; (liter introdus prin art. I pct. 3
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel
cum a fost completat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare
de la 14 octombrie 2009)
b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr
modificarea traseului i, dup caz, a funcionalitii acestora;
c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini
publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -, necesare n vederea efecturii
studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor
exploatri;
e) organizarea de tabere de corturi.
[{*}] Art. 3. - (1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor
tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea
autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de
destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu
excepia celor prevzute la art. 11;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,
precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii
reprezentnd monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil - teren
i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite
protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 2
prin documentaii de urbanism aprobate;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind
cile de comunicaie de orice fel, drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-
edilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii,
lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti
de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i
retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i
alte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
[{*}] e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor
geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol,
precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane; (liter revenit la forma anterioar modificrii
aduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 85/2011, astfel cum a fost abrogat prin art. unic pct. 1 din
Legea nr. 81/2013, n vigoare de la 12 aprilie 2013)
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii
lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (1) i (1
3
);
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri i
panouri de afiaj, firme i reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe
gospodreti, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute
la alin. (1) lit. d), g) i h), autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice - D.T. cu coninut
simplificat n raport cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1.
(articol modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] Art. 4. - Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al
municipiului Bucureti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor
pentru executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum urmeaz:
a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale;
[{*}] 2. n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate structuri de specialitate;
(punct modificat prin art. I pct. 4
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art.
I pct. 5 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
b) de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu
excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului
Bucureti, pentru lucrrile care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele din extravilan;
[{*}] 2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b); (punct modificat prin art. I pct. 4
2
din
O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 261/2009
(publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 3
[{*}] 3. lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport
urban subteran sau de suprafa, de transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice,
termoficare, precum i lucrri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n administrarea Primriei
Municipiului Bucureti; (punct modificat prin art. 42 pct. 1 din Legea nr. 154/2012 - publicat la
1 octombrie 2012 , n vigoare de la 31 octombrie 2012)
[{*}] d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul
administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri
aferente reelelor edilitare; (liter modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 122/2004, astfel cum a fost
modificat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 119/2005, n vigoare de la 19 mai 2005)
[{*}] e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut: (parte introductiv
modificat prin art. I pct. 4
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;
[{*}] 2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare
potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu
avizul arhitectului-ef al judeului; (punct modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 122/2004, astfel
cum a fost modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 119/2005, n vigoare de la 19 mai 2005)
[{*}] f) de primarii comunelor, pentru lucrrile care se execut:
1. n intravilanul localitilor componente, n vederea realizrii de locuine individuale i a
anexelor gospodreti ale acestora, precum i, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul
consiliilor judeene, potrivit art. 45 alin. (3), n vederea executrii lucrrilor la celelalte categorii
de construcii;
2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare
potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (3) i
cu avizul arhitectului-ef al judeului; (punct modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 122/2004,
astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 119/2005, n vigoare de la 19 mai
2005)
3. n extravilanul comunelor pentru construcii reprezentnd anexe gospodreti, pn la 100 m
2
;
(punct modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 101/2008, n vigoare de la 18 mai 2008)
4. n extravilanul comunelor pentru construciile reprezentnd anexe gospodreti ale
exploataiilor agricole, a cror suprafa construit desfurat este de maximum 5.000 m
2
.
(punct introdus prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 101/2008, n vigoare de la 18 mai 2008)
(liter abrogat de la 14 octombrie 2009 prin art. I pct. 4
4
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009))
[{*}] (2) Pentru investiiile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limita administrativ - teritorial a
judeului, respectiv a municipiului Bucureti, n uniti administrativ - teritoriale limitrofe, n vederea
armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea administraiei publice centrale
competente cu atribuii de reglementare, potrivit legii, n domeniul din care face parte investiia supus
autorizrii, va emite un aviz coordonator, n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv
primarul general al municipiului Bucureti, dup caz, vor emite autorizaii de construire pentru executarea
lucrrilor aferente prilor din investiie amplasate n unitile administrativ - teritoriale din aria lor de
competen. (alineat modificat prin art. I pct. 1
1
din O.U.G. nr. 85/2011, astfel cum a fost completat prin
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 4
art. unic pct. 2 din Legea nr. 81/2013, n vigoare de la 12 aprilie 2013)
[{*}] (2
1
) Pentru lucrrile de instalare i dezvoltare a reelelor de comunicaii electronice, Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice va emite un aviz coordonator, n baza cruia preedinii
consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor emite autorizaii de
construire pentru toate lucrrile din aria lor de competen. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012)
[{*}] (3) Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) i (2
1
) produc efecte de la data intrrii n vigoare a
ultimei autorizaii de construire emise n condiiile prezentei legi. (alineat modificat prin art. 42 pct. 3 din
Legea nr. 154/2012 - publicat la 1 octombrie 2012 , n vigoare de la 31 octombrie 2012)
[{*}] (4) Pentru lucrrile aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional, autorizaia de
construire se elibereaz de ctre preedinii consiliilor judeene respective, n baza avizului coordonator
emis de Ministerul Transporturilor. (alineat abrogat de la 14 octombrie 2009 prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009) -
potrivit abrogrii art. II din O.U.G. nr. 228/2008 prin art. III din Legea nr. 261/2009 se repunea n vigoare
acest alineat (4), dar imediat prin modificarea art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 214/2008 tot prin Legea nr.
261/2009 se menine abrogat n continuare acest alineat (4))
[{*}] (5) Pentru lucrrile de foraje i prospeciuni submarine, precum i de construire a reelelor submarine
de transport energetic i de comunicaii, amplasate n marea teritorial, zona contigu sau zona economic
exclusiv a Mrii Negre, dup caz, autorizaia de construire se emite de ctre autoritatea administraiei
publice centrale competent. (alineat abrogat de la 11 octombrie 2011 prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr.
85/2011)
(articol modificat prin art. unic din O.U.G. nr. 122/2004, n vigoare de la 6 decembrie 2004)
(6) Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1), executarea lucrrilor de foraje necesare pentru efectuarea
studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de gaze i petrol,
a altor exploatri subacvatice, precum i a lucrrilor de construire a reelelor submarine de transport
energetic i de comunicaii, n marea teritorial, zona contigu sau zona economic exclusiv a Mrii Negre,
dup caz, este permis n baza actului de autoritate al autoritii competente desemnate prin legea special,
care ine loc de autorizaie de construire/desfiinare i se emite n condiiile legislaiei specifice din domeniul
gazelor, petrolului, energiei electrice i comunicaiilor, din care fac parte lucrrile, dup caz. (alineat
introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 85/2011, astfel cum a fost completat prin art. unic pct. 3 din Legea
nr. 81/2013, n vigoare de la 12 aprilie 2013)
[{*}]
NOT:
Reproducem mai jos art. VIII din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de
la 14 februarie 2009:
"Art. VIII. - Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 12 din 24
ianuarie 1995, cu modificrile ulterioare, pentru lucrrile prevzute la art. 4 alin. (4) din
prezenta lege, investitorii sau proprietarii vor vira lunar ctre Inspectoratul de Stat n Construcii
- I.S.C. o sum echivalent cu o cot de 0,3% din cheltuielile pentru executarea acestora."
(Ulterior art. VIII a fost abrogat prin. art. III din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n
vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] Art. 5. - (1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 5
investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n domeniu naintea depunerii documentaiei
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritile administraiei publice competente pentru:
a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i
amplasamentul reelelor de distribuie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei;
d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului prevzute la art. 2 alin.
(2
1
) lit. b) i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii.
(3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de vedere al autoritii
competente pentru protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit
prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i devin parte integrant din autorizaia de construire.
(articol modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 6.
[{*}] (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i
construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i
aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul
amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii;
d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent
pentru protecia mediului, n scopul obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ
al acesteia, necesare n vederea autorizrii.
(alineat modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (1
1
) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris
emis de aceasta dup etapa de evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de
evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000. (alineat modificat prin art. I pct. 8 din
O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16
iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4, abilitate s autorizeze lucrrile de
construcii, i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii,
menionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz,
de secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii
acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
[{*}] (4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoan fizic sau juridic
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 6
interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de
identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral
i numr de carte funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc
scopul solicitrii. (alineat modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat
prin art. I pct. 12 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii.
[{*}] (6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de "Studiu de fezabilitate",
potrivit legii;
c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile
respective au ca obiect mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de
construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice
menionate, efectuate n lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
(alineat modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 6
1
. - (1) Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului vor fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu
pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de construire.
(2) n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s se amplaseze pe terenuri aflate n
raza teritorial a mai multor uniti administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului
se realizeaz pentru ntreaga investiie.
(articol introdus prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
Art. 7.
[{*}] (1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii
executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, care cuprinde, n copie, urmtoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
[{*}] b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz,
extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n
cazul n care legea nu dispune altfel; (liter modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008,
astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n
vigoare de la 14 octombrie 2009)
c) documentaia tehnic - D.T;
[{*}] d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritii
competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia; (liter modificat
prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] e) actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului; (liter abrogat de la
14 octombrie 2009 prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 14 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009))
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 7
[{*}] f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a autorizaiei de
construire. (liter modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat
prin art. I pct. 15 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie
2009)
(alineat modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
(1
1
) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale
exploataiilor agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii
cererii. (alineat introdus prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 101/2008, n vigoare de la 18 mai 2008)
[{*}] (1
2
) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la
autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la
alin. (1). (alineat modificat prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 16 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(1
3
) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului, n situaia n care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire
distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru
protecia mediului constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n
caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a
celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ. (alineat introdus prin art. I
pct. 12 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
[{*}] (2) Documentaia tehnic - D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa
nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se
ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii. (alineat modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr.
214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
(2
1
) Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia
mediului a evaluat efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru
cerina esenial de calitate n construcii c) igien, sntate i mediu, potrivit legii. (alineat introdus prin
art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
(2
2
) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului
i naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer
modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de
ctre verificatorul de proiecte****) atestat pentru cerina esenial c) igien, sntate i mediu n raportul
de verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s notifice
autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu privire la aceste modificri, potrivit prevederilor
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (alineat
introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009)
(2
3
) Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu
pentru cerina esenial de calitate n construcii f) economie de energie i izolare termic, potrivit legii.
(alineat introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de
la 14 februarie 2009)
[{*}] (3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se notific n scris
solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea
completrii acesteia. (alineat modificat prin art. I pct. 14
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 8
octombrie 2009)
(3
1
) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de
construire rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor
prevzute la alin. (1) i (3). (alineat introdus prin art. I pct. 14
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de
execuie.
(5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de
la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea
autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu
proiectul tehnic.
(6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii
autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se
schimb fa de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un
nou certificat de urbanism.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi
ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente
prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii
autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni.
(8) Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i
inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac
constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei,
data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei.
[{*}] (9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta
lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate
de existena, n momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind
imobilul - teren i/sau construcii -, responsabilitatea aparinnd solicitantului. (alineat modificat prin art.
unic din Legea nr. 269/2011, n vigoare de la 12 decembrie 2011)
[{*}] (10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic
justificativ n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n
condiiile prevzute la alin. (16). (alineat modificat prin art. I pct. 14
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a
fost completat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii.
(12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n
conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16).
(13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de
secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii
autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
[{*}] (14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii
lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor
intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. (alineat modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr.
214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
[{*}] (15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei
de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 9
modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor
prezentei legi. (alineat modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie
2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
(15
1
) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va
depune o nou documentaie tehnic - D.T., elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd
ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid, dup caz:
a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se
nscriu n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i
ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial;
b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare
modificrilor de tem depesc limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial.
(alineat introdus prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
[{*}] (15
2
) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i
acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate
ale autoritii administraiei publice competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile
legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor
avizatoare. (alineat modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin
art. I pct. 18 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(15
3
) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ
al autoritii competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (alineat
introdus prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009)
[{*}] (16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului, n cazul construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea
lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor
structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n
cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de
ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-
economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie
de avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E. - s fie elaborate i
aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum i,
dup caz, a actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului. (alineat modificat prin
art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 261/2009
(publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(16
1
) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b)
care prezint pericol public. (alineat introdus prin art. I pct. 18
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare
avansat de degradare i care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric,
pe baz de autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii
specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 10
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30% din valoarea iniial
a taxei de autorizare.
[{*}] (20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute
la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea
avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la
dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina proprie de internet i
prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii
cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea
tacit, fr alte proceduri prealabile.
(alineat modificat prin art. I pct. 18
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct.
20 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(20
1
) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru
protecia mediului competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al acestora, care se emit
potrivit legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (alineat
introdus prin art. I pct. 18
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 20 din
Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (21) Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului
spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la
sediul acesteia, dup caz. (alineat modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile
impuse de legislaia n vigoare n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual,
protejarea interesului public i privat, precum i fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i
libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat,
potrivit legii. (alineat introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008),
n vigoare de la 14 februarie 2009)
(23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de
respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului
urmtoarele informaii:
a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi
ndeplinite de solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii;
b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup
caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a
examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea
procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil,
compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent
pentru protecia mediului.
(alineat introdus prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 11
de la 14 februarie 2009)
(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanial a unui
drum public existent, cuprins n reeaua rutier, nu se va emite n condiiile n care proiectele de
infrastructur respective nu conin rapoartele de audit de siguran rutier sau de evaluare de impact asupra
siguranei rutiere, dup caz, realizate n conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea
siguranei circulaiei pe infrastructura rutier, cu modificrile i completrile ulterioare. (alineat introdus
prin art. I
1
din Legea nr. 265/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 125/2012, n
vigoare de la 19 iulie 2012)
Art. 8. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor
aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere
a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de suprafa i subterane, precum i a oricror amenajri se fac
numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la autoritile prevzute la art. 4.
(2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile
prevzute la art. 11.
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2
1
), pentru emiterea autorizaiei de desfiinare a
lucrrilor/construciilor nu este necesar emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru
protecia mediului ori a actului administrativ al acesteia. (alineat introdus prin art. I pct. 19
1
din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009),
n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 9.
[{*}] (1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de
specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul
arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: (parte introductiv
modificat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 23 din
Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru
obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor
subterane;
b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prile de
inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan
a construciilor supraterane i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul
romn, pentru cldiri de importan redus i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie.
(3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n
condiiile legii.
Art. 10. - Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit
legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de
urbanism aprobate, se va proceda dup cum urmeaz:
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 12
[{*}] a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit
legii, i n ansamblurile de arhitectur i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul conform al
Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform
legii; (liter modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 52/2006, n vigoare de la 19 martie 2006)
b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul
Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor,
potrivit prevederilor legale;
[{*}] c) n zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, n zonele de siguran i protecie ale
amenajrilor hidrotehnice de interes public, precum i n alte arii protejate solicitantul va obine avizul
Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale; (liter abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat
la 16 decembrie 2008)
d) n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n
zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a
teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului, conform prevederilor legale;
d
1
) n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole,
delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare,
n care s-a instituit un regim de restricie privind amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor
socioeconomice, solicitantul va obine avizul direciei pentru agricultur i dezvoltare rural judeene,
respectiv a municipiului Bucureti. (liter introdus prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 101/2008, n
vigoare de la 18 mai 2008)
e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul organismelor competente.
Art. 11.
[{*}] (1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de
rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor: (parte introductiv modificat prin art. I pct. 22 din
O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora
i materialele din care sunt executate;
[{*}] b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile
golurilor i tmplriei, inclusiv n situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate
respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente istorice, n condiiile legii; (liter
modificat prin art. unic din Legea nr. 117/2007, n vigoare de la 10 mai 2007)
c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;
d) zugrveli i vopsitorii interioare;
e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i culorile cldirilor;
f) reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente
construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei
calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de
contorizare a consumurilor de utiliti;
g) reparaii i nlocuiri la pardoseli;
[{*}] h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei arhitecturale a
elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1)lit. b),
astfel:
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 13
1. finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului - dac nu se schimb sistemul
constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant - la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3
niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs de clasare, respectiv situate n afara
zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
(liter modificat prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 24 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente;
j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale
construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii
administraiei publice judeene sau locale, dup caz;
k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n
afara zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvifere;
l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului;
m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural. (liter introdus prin art. I pct. 22
1
din O.U.G.
nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16
iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau
nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr
fundaii i platforme, precum i fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei
electrice.
(3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se execut la construciile
menionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.
Art. 12. - (1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi
anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau
de desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor
de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii.
[{*}] (2) O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de
construire sau desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei. (alineat
modificat prin art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 122/2004, astfel cum a fost completat prin art. unic pct. 9 din
Legea nr. 119/2005, n vigoare de la 19 mai 2005)
CAPITOLUL II
Concesionarea terenurilor pentru construcii
Art. 13. - (1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale,
destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n
condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate
potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei.
(2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot
concesiona numai n vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu
respectarea documentaiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 14
(3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale,
urmrindu-se valorificarea superioar a potenialului terenului.
Art. 14. - Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile
libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari.
Art. 15. - Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona
fr licitaie public, cu plata taxei de redeven stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen
limitat, dup caz, n urmtoarele situaii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop
lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani;
d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul
acestuia;
[{*}] f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit
legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism
avizate potrivit legii. (liter modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 52/2006, n vigoare de la 19
martie 2006)
Art. 16. - (1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin public de ctre
primarii unitilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i
tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei.
(2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa i destinaia
terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism, precum i taxa anual minimal de redeven.
(3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd
n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii
construciei, a gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de
urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism,
aprobate potrivit legii.
(4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor
locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu
competenele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz
administrativ-teritorial sunt situate terenurile.
Art. 17. - Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct s asigure recuperarea n 25
de ani a preului de vnzare al terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de
infrastructur aferente.
Art. 18. - Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite
asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor
avea urmtoarele suprafee:
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 15
a) n localitile urbane:
1. pn la 450 m
2
pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj;
2. pn la 300 m
2
pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente;
3. pn la 250 m
2
pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel
mult 6 apartamente;
4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit potrivit
documentaiilor de urbanism;
b) n localitile rurale, pn la 1.000 m
2
pentru o locuin.
Art. 19. - Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de pn la 250 m
2
.
Art. 20. - mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice
persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend
desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa definitiv.
Art. 21. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de
concesiune, care se va nregistra de ctre concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10
zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii.
[{*}] Art. 22. - (1) Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13 - 19 se face n conformitate cu prevederile
legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de urbanism i de natura
construciei.
(2) Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
(articol modificat prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
Art. 23. - (1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate
potrivit legii.
(2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n intravilanul localitilor i
unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale -
PUZ -, aprobate potrivit legii.
[{*}] (3) Terenurile destinate construirii, evideniate n intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin
autorizaia de construire. n cazul n care proprietarul terenului dorete s scoat din circuitul agricol doar o
parte din terenul deinut, pentru ndeplinirea acestei proceduri, autorizaia de construire va fi nsoit de
documentaia tehnic cadastral. (alineat modificat prin art. IV din Legea nr. 133/2012, n vigoare de la 27
iulie 2012)
CAPITOLUL III
Rspunderi i sanciuni
Art. 24. - (1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte:
a) executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor
acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b);
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 16
[{*}] b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control
competente, potrivit legii; (liter modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 376/2006, n vigoare de
la 16 octombrie 2006)
c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a documentaiilor tehnice - D.T*) pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dect cele certificate prin diplom
universitar, n condiiile prevzute la art. 9.
d) refuzul emiterii certificatului de urbanism. (liter introdus prin art. I pct. 23
1
din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie
2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de
la 1.000 lei la 5.000 lei. (alineat modificat prin art. I pct. 23
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(text n vigoare pn la 1 februarie 2014)
Art. 24. - Constituie infraciuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend urmtoarele
fapte:
a) executarea fr autorizaie de construire sau de desfiinare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia
a lucrrilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) i g), cu excepiile prevzute de lege;
b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control
competente, potrivit legii;
c) ntocmirea ori semnarea documentaiilor tehnice - D.T. necesare pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, precum i a proiectelor tehnice i a documentaiilor de execuie, pentru alte
specialiti dect cele certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9.
(articol modificat prin art. 36 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 - publicat la 12 noiembrie 2012, n vigoare
de la 1 februarie 2014)
Art. 24
1
. - (1) Instana de judecat, prin hotrrea prin care soluioneaz fondul cauzei, poate dispune
ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei sau desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) Procurorul sau instana de judecat poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporar a executrii
lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal.
(articol introdus prin art. 28 pct. 1 din Legea nr. 255/2013 - publicat la 14 august 2013, n vigoare de la
1 februarie 2014)
Art. 25. - n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care
au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele de urmrire penal. (text original n vigoare pn la 1
februarie 2014)
Art. 25. - n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care
au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele de urmrire penal. (articol abrogat de la 1 februarie
2014 prin art. 36 pct. 2 din Legea nr. 187/2012 - publicat la 12 noiembrie 2012)
Art. 26. - (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct,
potrivit legii, s fie considerate infraciuni:
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu
excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor i executant; (text original n vigoare pn la 1
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 17
februarie 2014)
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu
excepia celor menionate la lit. b), c), e) i g), de ctre investitor i executant; (liter modificat prin
art. 36 pct. 3 din Legea nr. 187/2012 - publicat la 12 noiembrie 2012, n vigoare de la 1 februarie
2014)
[{*}] b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a
lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), precum i continuarea executrii
lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire n situaiile prevzute la art. 7 alin.
(15), de ctre investitor i executant; (liter modificat prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 214/2008
(publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009 pn la 1 februarie 2014)
b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a
lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), c), e) i g), precum i continuarea
executrii lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire n situaiile prevzute la
art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant; (liter modificat prin art. 36 pct. 3 din Legea nr.
187/2012 - publicat la 12 noiembrie 2012, n vigoare de la 1 februarie 2014)
c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri
la reele pentru construcii noi neautorizate;
d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor
autorizate ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i
amenajrilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art.
3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a
amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu
ncheierea lucrrilor de baz;
f) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de
control abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate;
[{*}] g) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (8); (liter modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
[{*}] h) neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art. 6 alin. (2), precum i
emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd
avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora
condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror documentaii
tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori
condiionarea furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1); (liter modificat
prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
h
1
) neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la art. 7 alin. (1); (liter introdus prin
art. I pct. 25
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 28 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
i) emiterea de autorizaii de construire/desfiinare:
- n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de
construire/desfiinare;
- n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
- n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu prevederile
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 18
certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al documentaiei tehnice -
D.T*) pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile
legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
- n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor
de consolidare;
- n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de
construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al
primriilor, n unitile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum
i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii, potrivit
dispoziiilor art. 29 alin. (3);
k) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii la
controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al
reprezentanilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7);
[{*}] m) depirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor i acordurilor necesare n vederea
autorizrii lucrrilor de construcii, conform prevederilor art. 7 alin. (20). (liter abrogat de la 14
februarie 2009 prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat la 16 decembrie 2008)
[{*}] (2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu
amend dup cum urmeaz:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f);
- de 10.000 lei, cele prevzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e);
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h
1
) i i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k);
- de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l);
- de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g).
(alineat modificat prin art. I pct. 26
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct.
29 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului.
(4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic funcionarilor publici
responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a
autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform
legii.
(6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment. (alineat introdus prin art. I pct. 27 din
O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009)
Art. 27.
[{*}] (1) Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei
publice locale i judeene au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii
lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 19
prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire
penal, dup caz. (alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 376/2006, n vigoare de la 16
octombrie 2006)
(2) Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea
acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe
teritoriul administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului
legat de procesul de autorizare a construciilor.
[{*}] (3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h) - l), se constat i se
sancioneaz de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei
publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele
svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor
municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (alineat
modificat prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009)
[{*}] (4) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se sancioneaz de ctre
organele de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii. (alineat modificat prin art. I pct. 28
1
din
O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16
iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei
publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz
activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori
primarului unitii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz s-a
svrit contravenia. (alineat modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 376/2006, n vigoare de la 16
octombrie 2006)
[{*}] (6) Contraveniile privind executarea sau desfiinarea construciilor fr autorizaii, prevzute la art.
26 alin. (1) lit. a), c) i e), pot fi constatate i de organele de poliie. Procesul-verbal de constatare a
contraveniei se trimite de ndat autoritii administraiei publice pe teritoriul creia s-a svrit
contravenia, care va aplica sanciunea potrivit legii. (alineat abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct.
29 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat la 16 decembrie 2008)
Art. 28. - (1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se
dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n
prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea
prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei.
(2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza
planurilor urbanistice i a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de
instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului
Culturii i Cultelor.
(3) Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n
legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia
necesar.
Art. 29. - (1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de
construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele
teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 20
construire sau de desfiinare, dup caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea
dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic ori pe baza unor
autorizaii nelegal emise.
(3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei
publice pe teritoriul creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceast situaie
organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au obligaia s urmreasc modul de
conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii.
Art. 30. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea
executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1% din
valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n
construcii, judeene, respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind
data nceperii lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin.
(1) se penalizeaz cu 0,15% pe zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat. Disponibilitile la finele
anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.
(3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate,
care se face o dat cu recepia la terminarea lucrrilor.
[{*}] Art. 30
1
. - (1) Investitorii sau proprietarii au obligaia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o cot
n cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcii, cu corespondent n devizul general al obiectivului
de investiii sau al lucrrii de intervenii, dup caz, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare,
n toate situaiile n care se solicit emiterea autorizaiei de construire, indiferent de sursa de finanare i de
forma de proprietate asupra imobilelor - teren i/sau construcii -, cu excepia lucrrilor la construciile de
locuine individuale care nu se realizeaz de ctre dezvoltatori imobiliari.
(2) Calculul i virarea sumelor prevzute la alin. (1) se fac ealonat, concomitent cu plata situaiilor de
lucrri.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2) i (3) se aplic corespunztor i cotelor prevzute la alin. (1).
(articol abrogat de la 14 octombrie 2009 prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
modificat prin art. I pct. 31 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009))
Art. 31. - Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n
termen de 2 ani de la data svririi faptei.
Art. 32. - (1) n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-
au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor
art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup
caz:
a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei;
b) desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2) n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin.
(1).
(3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n conformitate cu
prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie,
cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele vinovate.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 21
[{*}] (4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanei s dispun, prin
hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot
cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii
lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal. (alineat modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 376/2006,
n vigoare de la 16 octombrie 2006 pn la 1 februarie 2014)
(4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere organelor judiciare s dispun
msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de
urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot
parcursul procesului penal. (alineat modificat prin art. 28 pct. 2 din Legea nr. 255/2013 - publicat la 14
august 2013, n vigoare de la 1 februarie 2014)
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus
msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada
n care le-au folosit.
[{*}] Art. 33.
[{*}] (1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe
terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu
caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor,
oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de
pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr emiterea unei autorizaii de desfiinare,
fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (alineat modificat prin art. I pct.
30
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009
(publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe
raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a
administratorului legal al terenului aparinnd domeniului public sau privat al statului.
(3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare,
n termen de 15 zile calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul
legal al terenului aparinnd domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea
construciilor executate fr autorizaie de construire.
(4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri
aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale
administrativ de autoritatea administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe
cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor
servicii cu societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
(articol modificat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 376/2006, n vigoare de la 16 octombrie 2006)
Art. 34.
[{*}] (1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor
de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism -
studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor
instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public a judeului sau a municipiilor, respectiv a
municipiului Bucureti. (alineat modificat prin art. I pct. 30
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
(2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarul-
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 22
martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul,
avizele i acordurile obinute, precum i piesele desenate.
[{*}] (3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n
patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din
municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene sau de ctre primriile
municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti. (alineat modificat prin art. I pct. 30
2
din O.U.G.
nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie
2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor
judeene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti. (alineat modificat prin art.
I pct. 30
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009
(publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor
Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare.
[{*}] (6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau Primria Municipiului
Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile
n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru. (alineat modificat
prin art. I pct. 30
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd
documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i
gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i
se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureti. (alineat modificat prin art. I pct. 30
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin
art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 35. - (1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea
locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31.
[{*}] (2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n
termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii
amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii
contravenionale n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea nu suspend
msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de construcii executate fr autorizaie pe
terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau comunelor ori a
construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului
public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut prin autorizaie
este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1). (alineat modificat prin art. I pct. 30
3
din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009),
n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.**)
CAPITOLUL IV
Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 36. - (1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 23
s solicite emiterea autorizaiei de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data
obinerii actului de concesionare a terenului.
(2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde valabilitatea.
Art. 37. - (1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au
obligaia de a executa integral lucrrile pn la termenul prevzut n autorizaie.
[{*}] (2) Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele
prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la
terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate, inclusiv n situaia
realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea
reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire. (alineat modificat
prin art. I pct. 7 din Legea nr. 52/2006, n vigoare de la 19 martie 2006)
(3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s regularizeze taxa pentru
autorizaia de construire, potrivit legii.
(4) O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza
i celelalte cote prevzute de lege.
[{*}] (5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia,
precum i cele care nu au efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate
i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de
lege. Construciile realizate nainte de 1 august 2001, care este data intrrii n vigoare a Legii nr. 453/2001
pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i
unele msuri pentru realizarea locuinelor, se intabuleaz, n lipsa autorizaiei de construire, n baza
certificatului de atestare fiscal prin care se atest achitarea tuturor obligaiilor fiscale de plat datorate
autoritii administraiei publice locale n a crei raz se afl situat construcia, precum i a documentaiei
cadastrale. n cazul n care construciile nu sunt nregistrate la autoritatea administraiei publice locale
competente, acestea se nregistreaz dac se achit impozitul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii
declaraiei fiscale, inclusiv pentru anul n curs. (alineat modificat prin art. VII
4
din O.U.G. nr. 121/2011,
astfel cum a fost modificat prin art. I din Legea nr. 127/2013, n vigoare de la 2 mai 2013)
Art. 38. - (1) Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform
prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
(2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul
creia se afl construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de
utilitate public, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n
condiiile legii.
Art. 39. - Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n
vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor
complet i nu mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.
Art. 40. - (1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alt
destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie
i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent
de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor.
(2) O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe
apartamente, proprietarul dobndete i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 24
domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale.
[{*}] (3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa util a
locuinelor, a caselor de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz. (alineat modificat
prin art. I pct. 30
4
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 32 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 41. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a
construciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit, n aceleai condiii se transmite i autorizaia de
construire.
Art. 42. - (1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de
rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi
de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii.
[{*}] (2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n
prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care
prezint pericol public, indiferent de destinaie, precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente
istorice clasate ori aflate n curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar
activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare. (alineat modificat prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 33 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009),
n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] Art. 43. - Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii:
a) cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale interesate, n baza unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei;
[{*}] b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre Ministerul
Transporturilor, prin direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele msuri
prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de interes naional, judeean i local i ale normelor
metodologice de aplicare a acesteia. (sintagm nlocuit prin art. 32 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr.
96/2012, n vigoare de la 22 decembrie 2012)
(articol modificat prin art. I pct. 31
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct.
34 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 43
1
. - (1) Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a executrii
lucrrilor de construcii, s se documenteze i s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei
publice locale competente, naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii aferente investiiei pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit
necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului.
(2) Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(articol introdus prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
Art. 43
2
. - (1) Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes
legitim, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 25
autorizaia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, dup caz, emise de autoritatea administraiei publice locale competent pentru investiiile
prevzute la art. 43
1
alin. (1).
(2) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunotina publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita
autoritii administraiei publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac acesta nu a produs
efecte juridice.
(3) Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de timbru i trebuie s fie
echitabil, rapid i corect.
(articol introdus prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
Art. 44. - (1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea
lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice - norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n
domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod
obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului.
(2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin.
(1), au obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea
avizrii n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii
acestora.
Art. 45. - (1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al
Municipiului Bucureti, precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului
Bucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor
aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de conducere, eful
compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i
autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:
a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor
de urbanism;
[{*}] b) obinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare n vederea emiterii
acordului unic; (liter abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 214/2008
publicat la 16 decembrie 2008)
c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare;
d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii.
(1
1
) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de specialitate prestarea
serviciilor privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor
necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii. (alineat introdus prin art. I pct. 33
1
din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009),
n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n
condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens.
[{*}] (3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de
specialitate, analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i
documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire din competena de emitere a primarilor comunelor
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 26
i oraelor care nu au constituite nc structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2),
precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora. (alineat modificat prin art. I pct. 33
2
din O.U.G. nr.
214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009),
n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] (3
1
) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene pot emite
autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu
au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea
acestora. (alineat modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art.
I pct. 36 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
(4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la
alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3).
(5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din
cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz:
a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv
pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului
Bucureti;
b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor;
c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al
autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de
specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2).
[{*}] (6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane, sunt
obligai s transmit autoritilor administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile
cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al
municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene, respectiv a
municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv
primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate reelele
tehnico-edilitare. (alineat modificat prin art. I pct. 34
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat
prin art. I pct. 37 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] Art. 46. - Prin hotrre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, se constituie Comisia Interministerial pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului
comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului,
prevzut la art. 10 alin. (1) lit. a) i la art. 15 lit. f). (articol abrogat de la 19 martie 2006 prin art. I pct. 9
din Legea nr. 52/2006)
Art. 47. - Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i
anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din
prezenta lege.
Art. 47
1
. - Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
(articol introdus prin art. I pct. 34
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct.
37 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Art. 48. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de
locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 27
martie 1973, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de
executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea de locuine
din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n
Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii
autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la
nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie
1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a trecerii n
proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes
de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr.
2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea
construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31
decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
*) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr.
413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau abrogarea unor
ordonane i ordonane de urgen ale Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
712 din 8 noiembrie 2001;
- Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;
- Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie
2003.
**) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate.
Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 28
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns
cu trimitere la Ordonana Guvernului nr. 2/2001.
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text ncetnd o dat cu abrogarea
Legii nr. 32/1968 prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001.
SUMAR:
[{*}] ANEXA Nr. 1 Coninutul - cadru al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii (titlu modificat prin art. I pct. 34
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
ANEXA Nr. 2 Definirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii
ANEXA Nr. 1
[{*}]
CONINUTUL-CADRU
al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
(titlu modificat prin art. I pct. 34
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 37
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}] Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de
proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege i, dup
vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n
concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al
autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al actului administrativ al acesteia,
cerute prin certificatul de urbanism.
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru:
- autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C;
- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.;
- autorizarea executrii organizrii lucrrilor - D.T.O.E.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
(parte introductiv a anexei modificat prin art. I pct. 34
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost
completat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14
octombrie 2009)
A. Documentaia tehnic - D.T*) pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire -
D.T.A.C**)
I. Piese scrise
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 29
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care
rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, fcndu-
se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;
- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3. Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare:
- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;
- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
[{*}] 2.5.2. Referatele de verificare a documentaiei tehnice - D.T., n conformitate cu legislaia n vigoare
privind calitatea n construcii, inclusiv n situaiile prevzute la art. 7 alin. (2
1
) i (2
3
) ntocmite de
verificatori de proiecte****) atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, alei de
investitor. (subpunct modificat prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008),
n vigoare de la 14 februarie 2009)
[{*}] 2.5.3. Fie tehnice necesare obinerii avizelor n vederea emiterii acordului unic din competena
emitentului autorizaiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. (subpunct abrogat de la 14
februarie 2009 prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat la 16 decembrie 2008)
[{*}] 2.5.4. Documentaiile specifice necesare pentru obinerea, prin grija emitentului autorizaiei, a
avizelor i acordurilor privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a
sntii populaiei. (subpunct abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 214/2008
publicat la 16 decembrie 2008)
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 30
[{*}] 2.5.5. Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la infrastructura edilitar,
dup caz, precum i avizele, acordurile i actele administrative specifice ale organismelor administraiei
publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dup caz - Ministerului Mediului i Dezvoltrii
Durabile, Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Ministerului Sntii Publice, precum i ale
Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de Informaii ori ale altor organisme interesate,
stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementrilor legale n vigoare i ca urmare a condiiilor
speciale de amplasament i/sau a funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant.
(subpunct modificat prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare
de la 14 februarie 2009)
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form autentic, pentru
construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate - i numai dac
sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora -, pentru lucrri de construcii necesare n
vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii de construcii cu alt
destinaie dect cea a cldirilor nvecinate.
II. Piese desenate
1. Planuri generale
[{*}] 1.1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup
caz, emis de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial
(subpunct modificat prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
[{*}] 1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
- plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000,
1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, pe care se vor reprezenta:
imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor
fixe i mobile de trasare;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi;
cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel;
distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire
a proprietii.
(subpunct modificat prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
1.3. Planul privind construciile subterane
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 31
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului:
trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara
1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute
prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect,
redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor,
dimensiunilor i a suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i
a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -, care s
cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la
coam i la corni -, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea
racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin
care se va arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaii
2.2.3. Proiect de structur complet
Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri.
2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice,
determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu,
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele,
calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
B. Documentaia tehnic - D.T*) pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare -
D.T.A.D.**)
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 32
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care
rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta
desfurri rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare.
[{*}] 2.2. Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obinute prin grija
emitentului autorizaiei i cerute prin certificatul de urbanism. (subpunct abrogat de la 14 octombrie 2009
prin art. I pct. 38
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 38 din Legea nr.
261/2009 (publicat la 16 iulie 2009))
II. Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial***),
ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
- plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial***),
ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan
de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc, dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului:
trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara
1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 33
cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a
funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de
organizare a lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care
va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele,
calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
[{*}]
C. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E.
(titlu modificat prin art. I pct. 38
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 38
din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}]
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E. este necesar n toate cazurile n care
se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor
provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul
aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public,
dup cum urmeaz:
(parte introductiv modificat prin art. I pct. 38
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat
prin art. I pct. 38 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care
rspund.
2. Memoriu
[{*}] Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor
i depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 34
(subpunct modificat prin art. I pct. 38
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I
pct. 38 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon, necesare n
vederea obinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Documentaia tehnic -
D.T*) pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - D.T.A.C**) sau D.T.A.D.**), dup caz.
II. Piese desenate
Plan general
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie
privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i
construciile provizorii necesare realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi
prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al documentaiei tehnice -
D.T*) pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu,
care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul
autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele,
calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
*) Conform art. 3 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 41/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509
din 7 iunie 2004, s-a nfiinat Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar n subordinea
Ministerului Administraiei i Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i
Cartografie, iar oficiile judeene de cadastru, geodezie i cartografie i al municipiului Bucureti s-au
reorganizat n oficii de cadastru i publicitate imobiliar la nivelul fiecrui jude i n municipiul Bucureti.
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar a fost organizat i funcioneaz n temeiul
Hotrrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 718 din 9
august 2004.
ANEXA Nr. 2
DEFINIREA
unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii
[{*}]
Acord unic
Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea i emiterea autorizaiei de
construire/desfiinare, ntocmit n baza concluziilor i propunerilor rezultate ca urmare a examinrii i
aprobrii documentaiilor tehnice depuse n vederea autorizrii, nsumnd condiiile i recomandrile
formulate prin:
a) avizele i acordurile pentru utiliti urbane privind racordarea obiectivului i a organizrii execuiei
lucrrilor la reelele de utiliti urbane (ap/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaii,
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 35
salubritate, transport urban);
b) avizele i acordurile specifice privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia
mediului i a sntii populaiei.
Acordul unic se elaboreaz de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraiei publice
locale, n condiiile prevederilor art. 5 alin. (1).
(definiie abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat la 16
decembrie 2008)
Autorizaia de construire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii locale municipale,
oreneti i comunale -, pe baza cruia se pot realiza lucrri de construcii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin
normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului.
Anexe gospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti specifice,
complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu
aceasta o unitate funcional distinct.
n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri
pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de
anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea.
Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole
Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor
agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv
animale, precum i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole.
Avizare/aprobare
[{*}] Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din
structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate,
avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente
prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea
execuiei lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (PTh.) pe baza cruia se vor executa lucrrile.
Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de
obligativitate.
(definiie modificat prin art. I pct. 40 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din
documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se
confer documentaiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii
programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a
obiectivelor de investiii.
Cldiri de importan redus
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 36
Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni:
a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora;
b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale;
c) dispensare comunale fr staionar;
d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural,
biblioteci, oficii potale i altele asemenea;
e) cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m
2
i cu deschideri pn la
6 m;
f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o suprafa de pn la
200 m
2
i deschideri pn la 6 m;
g) dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea;
h) construcii cu caracter provizoriu.
Construcii cu caracter provizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii
adpostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat,
precizat i prin autorizaia de construire.
De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit
demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea,
materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter
provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile publice,
corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi
realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii n care se autorizeaz construciile
definitive.
Construcii speciale
Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. 43.
Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism
Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz
situaia existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea
amenajrii teritoriului i urbanismului.
[{*}]
Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare emiterii autorizaiei
de construire/desfiinare i prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii
urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 37
funcionale, compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea
construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup
caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T. se dezvolt n proiectul tehnic -
P.Th. i constituie parte integrant a acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea
prevederilor documentaiei tehnice - D.T, sub sanciunea nulitii autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege.
(definiie modificat prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct.
39 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}]
Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la
autoritile administraiei publice locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire.
(definiie modificat prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost modificat prin art. I pct.
39 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
[{*}]
Drept de execuie a lucrrilor de construcii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din
partea autoritii competente, autorizaia de construire/desfiinare:
1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: contract
de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire,
hotrre judectoreasc);
2. drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune. Emiterea
autorizaiei de construire n baza unui contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru
construcii cu caracter provizoriu i acordul expres al proprietarului de drept.
(definiie modificat prin art. I pct. 41
1
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I
pct. 40 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identificare a
unei instituii publice, societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice
alt text specific, sub care o persoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint.
[{*}]
Instalaii aferente construciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul
limitei de proprietate, de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n
construcie. Instalaiile aferente construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
(definiie modificat prin art. I pct. 41
2
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I
pct. 40 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Intravilanul localitii
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 38
Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde
ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente,
plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este
permis realizarea de construcii, n condiiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale
(PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii.
Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz (municipiu,
ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile
prezentei legi.
mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exist
forme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale -
beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin planii specifice.
Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie.
(definiie introdus prin art. I pct. 41
3
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I
pct. 40 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Lucrri de construcii
Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene,
ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
[{*}]
Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect
modificarea total sau n parte a acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:
a) lucrri de modificare structural, din care fac parte,
n principal, lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a construciei;
b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte,
n principal, lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod
semnificativ structura de rezisten a construciei i pentru care este necesar avizul prealabil al unui
proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare provizorii,
nestructurale, este necesar emiterea unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea
prevederilor legale privind calitatea n construcii.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 39
(definiie modificat prin art. I pct. 41
4
din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I
pct. 40 din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009)
Lucrri de intervenie n prim urgen
Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca urmare a unor procese
de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a instalaiilor aferente
acestora, pentru:
a) punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i siguran n
exploatare;
b) desfiinarea acestora.
(definiie introdus prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
Lucrri de reabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de siguran i exploatare a
construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare prin
aducerea acestora la nivelul cerinelor eseniale de calitate prevzute de lege.
(definiie introdus prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire
Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care
se execut n mod permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice
corespunztoare desfurrii continue, confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului
maxim.
Mobilier urban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect,
amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt
asimilate construciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de
beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de
construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative,
pergole, cabine telefonice i altele asemenea.
Modificare de tem
Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile i/sau capacitile
funcionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i
alte asemenea cerine, care au fundamentat elaborarea documentaiei tehnice - D.T, care a stat la baza
emiterii autorizaiei de construire.
(definiie introdus prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
Parcelare
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 40
Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti
funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate.
[{*}]
Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -, elaborat n condiiile legii, care dezvolt
documentaia tehnic - D.T, cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin
avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, anexe la
autorizaia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii, pe
baza cruia se execut lucrrile de construcii autorizate.
(definiie modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
Detalii de execuie (D.E.)
Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz,
la alte scri grafice, n funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea
reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia,
care detaliaz soluiile tehnice de alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni,
privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni, materiale,
tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale
obiectivului de investiii.
Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru cerinele eseniale de calitate n
construcii de ctre verificatori de proiecte****) atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n
vederea executrii lucrrilor de construcii autorizate.
(definiie introdus prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n
vigoare de la 14 februarie 2009)
[{*}]
Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, necesar emiterii autorizaiei de
construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) i se elaboreaz n condiiile prevederilor prezentei legi i
n conformitate cu coninutul-cadru cuprins n anexa nr. 1.
(definiie abrogat de la 14 februarie 2009 prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 214/2008 publicat la 16
decembrie 2008)
Recepia lucrrilor
Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se
certific finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de
execuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalii se efectueaz att la lucrri noi, ct i la
intervenii n timp asupra construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se
realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
- recepia la terminarea lucrrilor;
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 41
- recepia final.
Schimbare de destinaie
n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare,
dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri
de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.
Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului
natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu
valoare deosebit;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului
construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele
msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n
textul republicat al Legii nr. 50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"Art. III. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr.
50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea proteciei
mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70
din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu
pentru lucrrile de construcii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a
acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.";
- art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de
autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se
vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren i a
documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29
1
], prin proces-verbal
ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 29
1
alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 42
Art. III. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele metodolgoice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului
lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.943/2001, cu modificrile
ulterioare."
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II i art. III din Legea nr. 261/2009 (publicat la 16 iulie
2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009:
"Art. II. - Transmiterea ctre autoritile administraiei publice judeene, respectiva
municipiului Bucureti a planurilor cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente, de
ctre toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane, potrivit dispoziiilor art. 45
alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se va face n termen de 60 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei legi.
Art. III. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog lit. d) a art. 48 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, precum i art. II i III din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea i completarea unor acte normative,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009."
*) Termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii",
"Proiect de organizare a execuiei lucrrilor" i "Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de
desfiinare" se nlocuiete cu termenul "Documentaie tehnic - D.T" potrivit art. II din O.U.G. nr. 214/2008
(publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009;
**) Abrevierile "PAC", "P.O.E." i "P.A.D." se nlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." i
"D.T.A.D." potrivit art. III din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16 decembrie 2008), n vigoare de la 14
februarie 2009;
***) Denumirea "oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie" se nlocuiete cu denumirea "oficiul
de cadastru i publicitate imobiliar teritorial" potrivit art. II din O.U.G. nr. 214/2008 (publicat la 16
decembrie 2008), n vigoare de la 14 februarie 2009.
****) Denumirea "verificator tehnic" se nlocuiete cu denumirea "verificator de proiecte" potrivit art. II
alin. (2) din O.U.G. nr. 214/2008, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 41 din Legea nr. 261/2009
(publicat la 16 iulie 2009), n vigoare de la 14 octombrie 2009.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 43
Lista sateliilor publicai n perioada anterioar republicrii oficiale:
1. 14 noiembrie 1991 - Satelit: Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a
procedurii de autorizare i a coninutului documentaiilor prevzute de Legea nr. 50/1991, publicat n
Monitorul Oficial nr. 228 din 14 noiembrie 1991;
2. 27 ianuarie 1995 - Satelit: Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, publicat n Monitorul
Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995;
3. 7 decembrie 1995:
- Satelit: Ordinul M.A.N. nr. 30/1995 pentru aprobarea Precizrilor privind avizarea
documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului, precum i a documentaiilor tehnice pentru
autorizarea executrii construciilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 283 din 7 decembrie 1995;
- Satelit: Ordinul M.I. nr. 3422/1995 pentru aprobarea Precizrilor privind avizarea
documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului, precum i a documentaiilor tehnice pentru
autorizarea executrii construciilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 283 din 7 decembrie 1995;
- Satelit: Ordinul S.R.I. nr. 4221/1995 pentru aprobarea Precizrilor privind avizarea
documentaiilor de urbanism i amenajarea teritoriului, precum i a documentaiilor tehnice pentru
autorizarea executrii construciilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 283 din 7 decembrie 1995;
4. 30 ianuarie 1996 - Satelit: H.G. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a
documentaiilor de urbanism privind zone i staiuni turistice i a documentaiilor tehnice privind
construcii din domeniul turismului, publicat n Monitorul Oficial nr. 22 din 30 ianuarie 1996;
5. 16 mai 1996:
- Satelit: Ordinul M.J. nr. 667/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor cu
caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul S.P.P. nr. 821/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor
cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul S.I.E. nr. 2012/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor
cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul M.I. nr. 2102/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor
cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul M.L.P.A.T. nr. 3376/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a
construciilor cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul M.A.N. nr. 3556/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a
construciilor cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul S.R.I. nr. 4093/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor
cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
- Satelit: Ordinul S.T.S. nr. 14083/1996 pentru aprobarea condiiilor de autorizare a
construciilor cu caracter militar, publicat n Monitorul Oficial nr. 99 din 16 mai 1996;
6. 30 decembrie 1998 - Satelit: H.G. nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrrilor Publice
i Amenajrii Teritoriului de a constitui i gestiona banca de date cuprinznd lucrrile publice i
construciile, publicat n Monitorul Oficial nr. 511 din 30 decembrie 1998;
7. 26 iulie 2000 - Satelit: Ordinul M.L.P.A.T. nr. 164/2000 privind emiterea certificatelor de
urbanism i a autorizaiilor de construcie n municipiul Bucureti, publicat n Monitorul Oficial nr. 349
din 26 iulie 2000;
8. 21 septembrie 2000:
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 44
- Satelit: Ordinul M.L.P.A.T. nr. 201/2000 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Ghid
metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte
integrant a planurilor de amenajare a teritoriului i a planurilor de urbanism Indicativ GM 008-
2000", publicat n Monitorul Oficial nr. 461 din 21 septembrie 2000;
- Satelit: Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1184/2000 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Ghid
metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte
integrant a planurilor de amenajare a teritoriului i a planurilor de urbanism Indicativ GM 008-
2000", publicat n Monitorul Oficial nr. 461 din 21 septembrie 2000;
9. 19 februarie 2001 - Satelit: Decizia S.U.C.S.J. nr. 7/2000 - examinarea recursului in interesul legii
referitor la aplicarea dispoziiilor art. 26 i 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial nr. 84 din 19
februarie 2001;
10. 30 iunie 2001 - Satelit: H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban,
publicat n Monitorul Oficial nr. 354 din 30 iunie 2001;
11. 27 noiembrie 2002 - Satelit: H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, publicat n Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002;
12. 29 august 2003 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
avizului n vederea autorizrii executrii construciilor amplasate n vecintatea obiectivelor/sistemelor
din sectorul petrol i gaze naturale, publicat n Monitorul Oficial nr. 611 din 29 august 2003;
Lista actelor modificatoare i sateliilor republicrii oficiale:
1. 6 decembrie 2004 - O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 1152 din 6 decembrie
2004;
2. 19 mai 2005 - Legea nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 412 din 16 mai 2005;
3. 13 septembrie 2005 - Satelit: Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
publicat n Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005;
4. 19 martie 2006 - Legea nr. 52/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 238 din 16 martie
2006, cu excepia art. 5 alin. (3) i a art. 45 alin. (6), a cror dispoziii se aplic de la 15 mai 2006;
5. 17 mai 2006 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 1298/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare i autorizare privind protecia civil, publicat n Monitorul Oficial nr. 425 din 17 mai 2006;
6. 23 mai 2006 - Ordinul I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea modelului i coninutului Legitimaiei
de control destinate utilizrii n activitatea de control al statului n amenajarea teritoriului, urbanism i
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i cu privire la aplicarea unitar a prevederilor
legale n domeniul calitii n construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 446 din 23 mai 2006;
7. 3 octombrie 2006 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, publicat n
Monitorul Oficial nr. 814 din 3 octombrie 2006;
8. 16 octombrie 2006 - Legea nr. 376/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 846 din 13
octombrie 2006;
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 45
9. 10 mai 2007 - Legea nr. 117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 303 din 7 mai
2007;
10. 18 decembrie 2007 - Satelit: Ordinul nr. 1329/2007 pentru modificarea i nlocuirea anexelor nr.
6 i 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
1.430/2005, publicat n Monitorul Oficial nr. 867 din 18 decembrie 2007;
11. 18 mai 2008 - Legea nr. 101/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 371 din 15 mai 2008;
12. 16 decembrie 2008:
- cu intrare n vigoare la 14 februarie 2009 - O.U.G. nr. 214/2008 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n
Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008;
- Satelit: Instruciunile M.I.R.A. nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnic a
construciilor aflate n administrarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative, publicate
n Monitorul Oficial nr. 847 din 16 decembrie 2008;
13. 5 ianuarie 2009 - O.U.G. nr. 228/2008 pentru modificarea i completarea unor acte normative,
publicat n Monitorul Oficial nr. 3 din 5 ianuarie 2009;
14. 27 martie 2009 - Satelit: Ordinul M.D.R.L. nr. 119/2009 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005,
publicat n Monitorul Oficial nr. 193 din 27 martie 2009.
15. 15 mai 2009 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, publicat n Monitorul Oficial nr.
326 din 15 mai 2009;
16. 18 mai 2009 - Satelit: Ordinul S.T.S. nr. 28/2009 - pentru aprobarea Instruciunilor privind
stabilirea coninutului - cadru, ntocmirea, avizarea i aprobarea documentaiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor de investiii i lucrrilor de intervenii cuprinse n programul de investiii al
Serviciului de Telecomunicaii Speciale, publicat n Monitorul Oficial nr. 329 din 18 mai 2009;
17. 16 iulie 2009, cu intrare n vigoare la 14 octombrie 2009 - Legea nr. 261/2009 privind aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 493 din 16
iulie 2009;
18. 23 noiembrie 2009 - Satelit: Ordinul M.S.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
publicat n Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009;
19. 1 martie 2010 - Satelit: Rectificarea la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i locuinei nr. 839/2009, publicat n Monitorul Oficial nr. 136 din 01 martie 2010.
20. 28 aprilie 2010 - Satelit: O.U.G. nr. 41/2010 privind unele msuri pentru ntrirea disciplinei n
construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 278 din 28 aprilie 2010;
21. 1 iulie 2010 - Satelit: O.U.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termic a cldirilor de locuit cu
finanare prin credite bancare cu garanie guvernamental, publicat n Monitorul Oficial nr. 443 din 1
iulie 2010;
22. 30 iulie 2010 - Satelit: Ordinul M.D.R.T. nr. 1867/2010 pentru modificarea i completarea
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 46
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 839/2009, publicat n
Monitorul Oficial nr. 534 din 30 iulie 2010.
23. 2 august 2010 - Satelit: H.G. nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termic a cldirilor de locuit cu finanare prin
credite bancare cu garanie guvernamental, publicat n Monitorul Oficial nr. 537 din 2 august 2010.
24. 21 noiembrie 2010 - Satelit: Legea nr. 210/2010 - privind unele msuri prealabile lucrrilor de
construcie de reele de transport i distribuie a energiei electrice, publicat n Monitorul Oficial nr.
773 din 18 noiembrie 2010.
25. 23 decembrie 2010 - Satelit: Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate
public, necesar realizrii unor obiective de interes naional, judeean i local, publicat n Monitorul
Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010.
26. 14 ianuarie 2011 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, publicat n Monitorul Oficial
nr. 36 din 4 ianuarie 2011.
27. 7 martie 2011 - Satelit: Legea nr. 3/2011 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
41/2010 privind unele msuri pentru ntrirea disciplinei n construcii, publicat n Monitorul Oficial
nr. 158 din 4 martie 2011.
28. 11 iulie 2011, cu intrare n vigoare de la 10 august 2011 - Satelit: Legea nr. 153/2011 privind
msuri de cretere a calitii arhitectural - ambientale a cldirilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 493
din 11 iulie 2011.
29. 10 octombrie 2011 - Satelit: H.G. nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 153/2011 privind msuri de cretere a calitii arhitectural - ambientale a cldirilor,
publicat n Monitorul Oficial nr. 712 din 10 octombrie 2011.
30. 11 octombrie 2011 - O.U.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 716 din 11 octombrie 2011.
31. 12 decembrie 2011 - Legea nr. 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 870
din 9 decembrie 2011.
32. 6 aprilie 2012 - Satelit: Ordinul M.D.R.T. nr. 622/2012 pentru aprobarea modelului i
coninutului legitimaiei de control i ale tampilei destinate utilizrii n activitatea de control al statului
n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i cu
privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calitii n construcii, publicat n
Monitorul Oficial nr. 232 din 6 aprilie 2012.
33. 19 iulie 2012 - Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 6/2010 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguran rutier, publicat n
Monitorul Oficial nr. 486 din 16 iulie 2012.
34. 27 iulie 2012 - Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
64/2010 privind modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996
publicat n Monitorul Oficial nr. 506 din 24 iulie 2012.
35. 1 octombrie 2012, cu intrare n vigoare la 31 octombrie 2012 - Legea nr. 154/2012 privind regimul
infrastructurii reelelor de comunicaii electronice, publicat n Monitorul Oficial nr. 680 din 1
octombrie 2012.
36. 12 noiembrie 2012, cu intrare n vigoare la 1 februarie 2014 - Legea nr. 187/2012 pentru punerea
n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 757 din 12
noiembrie 2012.
37. 22 decembrie 2012 - O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de reorganizare n cadrul
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 47
administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial
nr. 884 din 22 decembrie 2012.
38. 12 aprilie 2013 - Legea nr. 81/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
publicat n Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013.
39. 2 mai 2013 - Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
121/2011 pentru modificarea i completarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial nr. 246
din 29 aprilie 2013.
40. 5 iunie 2013, cu excepia art. 28 care intr n vigoare la 5 iulie 2013 - Satelit: Legea nr. 169/2013
privind unele msuri necesare pentru lucrrile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco,
publicat n Monitorul Oficial nr. 325 din 5 iunie 2013.
41. 14 august 2013, cu intrare n vigoare la 1 februarie 2014 - Legea nr. 255/2013 pentru punerea n
aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal i pentru modificarea i completarea
unor acte normative care cuprind dispoziii procesual penale, publicat n Monitorul Oficial nr. 515 din
14 august 2013.
42. 3 septembrie 2013 - Satelit: Ordinul M.A.I. nr. 79/2013 pentru aprobarea Instruciunilor privind
realizarea, recepionarea i stabilirea valorii definitive a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora, executate n Ministerul Aprrii Naionale, publicat n Monitorul Oficial nr. 559 din 3
septembrie 2013.
Lege 50 29-07-1991 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 36 14-aug.-2013
se aplica de la: 14-aug.-2013 - Text mestesugit de UltraTech Group
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 48