Sunteți pe pagina 1din 7

Mihail Moruzov (n. 16 septembrie 1887, satul Zebil, jude ul Tulcea - d.

27
noiembrie 1940, penitenciarul ila!a" a #ost creatorul i e#ul $er!iciului $ecret de %n#orma ii al
&rmatei 'om(ne )n perioada 1924-1940. *dat+ cu abdicarea lui ,arol al %%-lea, -eneralul %on
&ntonescu, numit prim-ministru la 6 septembrie 1940, l-a arestat i l-a )nlocuit cu .u-en
,ristescu. /a scurt timp dup+ arestare, )n noaptea dintre 26027 noiembrie 1940, 1i2ail 1oru3o! a
#ost asasinat de un comando le-ionar.
Cuprins
4ascunde5
1 6ate bio-ra#ice
o 1.1 7ondatorul spionajului rom(nesc
o 1.2 &restarea i asasinarea lui 1oru3o!
2 1. 1oru3o!8 Expunere asupra serviciilor de informa ii ale armatei (#ra-ment"
9 ,ronolo-ia structurilor de in#orma ii )n 'om(nia
4 :ote
; 'e#erin e
6 <iblio-ra#ie
7 /e-+turi e=terne
8 >e3i i
Date biografice4modi#icare ? modi#icare surs+5
1i2ail 1oru3o! s-a n+scut la 16 septembrie 1887
415
, )n satul Zebil (comuna $aric2ioi, jude ul
Tulcea", ca #iu al preotului :icolae i al 1ariei 1oru3o!, dintr-o #amilie de ca3aci, bunicul lui,
$imion 1oru3o!, #iind, de asemenea, preot. @+rintele :icolae a slujit 40 de ani la <iserica
'useasc+ din Tulcea i a a!ut patru b+ie i i dou+ #ete
425
.
1oru3o! s-a c+s+torit i a di!or at de dou+ oriA prima so ie a #ost 1aria &nton >+raru cu care a
a!ut o #iic+, &urora-7lorina 1oru3o!, care nu s-a c+torit. &urora-7lorina po!este te8 La scurt timp
dup cstoria prin ilor mei Mihail Moruzov i Maria Anton , mama a avut un accident cu
trsura i a rmas paralizat. Atunci s-a n eles cu tata s se despart, pentru a nu-l ncurca n
meseria sa. n !"#$, c%nd eu aveam & ani, au divor at le'al. (...) *ata a murit c%nd aveam eu !+
ani i ,umtate- .
495
& doua so ie a #ost o pro#esoar+ de #rance3+ din $ilistra, Teodora $+ndulescu,
cu care nu a a!ut copii i de care a di!or at )n 1998.
6e i a!ea o minte ascu it+, 1oru3o! a #ost un ele! cu note modeste. 7aptul c+ nu a absol!it !reo
#acultate i nu a!ea nici liceul terminat (a absol!it doar trei clase de liceu" l-a urm+rit de-a lun-ul
)ntre-ii cariere, #iind salari3at mult+ !reme ca an-ajat temporar. Bn sc2imb, el a!ea o memorie
deosebit+, sim analitic e=cep ional, era bun or-ani3ator i cuno tea la per#ec ie multe limbi,
dintre care, )nc+ din copil+rie, din 6obro-ea natal+, rom(na i rusa, ca limbi materne,
apoi, ucraineana, bul-ara, turca i t+tara
425
. 1oru3o! a #ost pasionat de c+r ile poli iste.
Fondatorul spionajului romnesc4modi#icare ? modi#icare surs+5
%storicul ,ristian Troncot+, specialist )n istoria spionajului - care nu- i ascunde entu3iasmul #a +
de acti!itatea acestui om - notea3+ c+ datorit+ preocup+rii lui 1oru3o! )n le-+tur+ cu
conspirati!itatea, compartimentarea muncii i p+strarea secretului dispunem ast+3i de pu ine
atest+ri documentare. %mediat dup+ arestarea sa de c(tre trimi ii proasp+tului prim-ministru %on
&ntonescu, el a i3butit (prin adjunctul s+uC" s+ ard+ dosarele personale ale a-en ilor $er!iciului.
Bn plus, documentele $er!iciului $ecret i cele ale $ec iei a %%-a din 1arele $tat 1ajor, din
perioada 1924-1928, au #ost distruse )n timpul bombardamentelor din au-ust 1944, iar celor din
anii 1929-1999 nu li se d+ de urm+.
1oru3o! i-a )nceput cariera )n 1909, ca a-ent special )n 6irec ia Deneral+ a @oli iilor i a trecut
prin toate treptele ierar2ice, ajun-(nd, )n 1917, )n #runtea E$er!iciului de in#orma ii al 6elteiF la
!(rsta de 90 de ani, )n plin r+3boi.
$itua ia era deosebit de -rea, 'om(nia primea lo!itur+ dup+ lo!itur+, <ul-aria, aliat+
cu Dermania, a-ita apele )n speran a c+ ar putea pune m(na pe )ntrea-a 6obro-e, )n !reme ce
trupele ruse ti aliate, a#late sub in#luen a bol e!ic+ , a teptau re!olu ia. 1ane!r(nd cu si-uran + i
curaj )n aceste ape tulburi, 1i2ail 1oru3o! i ser!iciul s+u au in#luen at cate-oric soarta luptelor
pe acest #ront. @(n+ la s#(r itul r+3boiului, din 178 de spioni -ermani trimi i )n liniile rom(ne ti,
1;6 au #ost prin i, printre care i colonelul 7riederic2 !on 1aGer, e#ul in#orma iilor -ermane
)n 6obro-ea. 1oru3o! i3bute te s+ se insinue3e )ntr-o dele-a ie a armatei ruse care urma s+
trate3e capitularea a dou+ di!i3ii ruse ti )n #a a nem ilor i )mpiedic+ )nc2eierea acordului p(n+ ce
,omandamentul rom(n reu e te s+ in#orme3e ,omandamentul &liatA preia comanda unei di!i3ii
a &rmatei 'o ii din 3on+, pe care apoi o di3ol!+A ne-ocia3+, pentru suma de dou+ milioane de lei,
cump+rarea #lotei ruse ti de pe 6un+re i numai lansarea unui atac neinspirat asupra acesteia
impiedic+ #inali3area ac iuniiA dup+ )nc2eierea r+3boiului, descoper+ o ampl+ ac iune a ser!iciilor
de spionaj ruse ti care pl+nuiser+ subminarea economiei rom(nesti, prin aruncarea pe pia a
rom(neasc+ a 12 milioane de ruble #alse. ,a momeal+, primul milion de ruble era !alabil.
1oru3o! prime te acest milion, )l trans#er+ !isteriei statului i e!it+ pr+bu rea pie ei rom(ne ti
sub ploaia de bani #al i
445
.
6up+ r+3boi, 1arele $tat 1ajor a recunoscut necesitatea unui ser!iciu de in#orma ii per#ormant i
a propus crearea unui ser!iciu secret paralel, cu an-aja i ci!ili, propunere aprobat+ de ,onsiliul
$uperior de &p+rare a +rii. @e ba3a renumelui pe care-l dob(ndise, se impunea ale-erea
ci!ilului 1oru3o! )n #runtea acestui ser!iciu (la 1 mai 192;", denumit $er!iciul $ecret de %n#orma ii
- $$%. $er!iciul de in#orma ii al armatei i-a urmat cursul s+u, iar $$% a #unc ionat doar nominal
sub tutela 1arelui $tat 1ajor.
$er!iciul creat de 1oru3o! era ec2ipat cu cele mai per#ormante instrumente ce ap+ruser+ la
!remea respecti!+8 ec2ipament de )nre-istrare (pe band+ sau pe discuri", micro#oane,
detectoare, o-lin3i transparente, periscoape, celule #otoelectrice. 6up+ 1996, el a or-ani3at coli
pentru pre-+tirea de speciali ti )n radio-tele-ra#ie, #oto-ra#ie, #ilmare, amprente, etc.
4;5
.
,a director al $$%, 1oru3o! preluase sub supra!e-2ere, )nc+ din 1927, re3iden a britanic+
la <ucure ti . 'apoartele c+tre %ntelli-ence $er!ice erau citite, mai )nt(i, la <ucure ti i apoi
la /ondra. Bn mod similar, a #acilitat in#iltr+rile de a-en i #rance3i i britanici peste :istru, cu
condi ia de a i se preda o copie a tuturor materialelor ob inute de ace tia.
E7unc ionar publicF )n cel mai strict sens, 1oru3o! s-a p+strat independen a #a + de partidele
politice i de alte -rup+ri de interese, ser!ind cu #idelitate, e=clusi!, pe conduc+torul o#icial al
statului. .l recrutase )n re eaua sa de in#ormatori personalit+ i din s#erele cele mai )nalte8 mini tri,
pre#ectul @oli iei, 3iari ti renumi i, politicieni de #runte. @e comandantul le-ionar Horia $ima
A
l-a
pl+tit cu 200.000 de lei lunar (cam 70 de salarii medii"
465
. In #ost #unc ionar al $$% declara8 .fi eri
superiori i 'enerali i fceau anticamer/ oameni politici l solicitau p%n peste puterile posi0ile- .
%ar un altul scria8 1in pricina influen ei pe care o avea, toat lumea at%t militar, c%t i politic, l
adula, cut%nd a-i cpta 0unvoin a i protec ia- .
4necesit citare5
'e eaua creat+ de $$% se )ntindea )n <ul-aria, @olonia, ,e2oslo!acia i )n ar+. &-en ia de
la T(r-u 1ure a r+mas nedescoperit+ pe tot timpul ocupa iei un-are i mai trimitea in#orma ii i
la )nceputul anilor J;0. $ecretarul lui 1oru3o! s-a e=primat c+ e#ul lui a#la cele discutate cu u ile
nchise n 2ovietul 3omisarilor 4oporului-, )n le-+tur+ cu 'om(nia. In o#i er de in#orma ii
american, !enit )n misiune )n 'om(nia imediat dup+ actul de la 29 au-ust 1944, a#irma c+
dosarele $$% con ineau cea mai mare cule'ere de date despre sovietici din toat Europa, cu
excep ia dosarelor 'site n 5ermania-.
4necesit citare5
,ea mai pertinent+ recunoa tere a po3i iei de )nalt pro#esionalism al $$%, sub conducerea lui
1oru3o!, !ine de la ser!iciile de spionaj str+ine. $$% colabora cu ser!iciile similare
din ,e2oslo!acia, @olonia, %u-osla!ia, 7inlanda i c2iar aponia. 6irect sau prin c( i!a
colaboratori de ma=im+ )ncredere (locotenent-colonelul D2. @etrescu, maiorul ,onstantin %onescu
1icandru", 1oru3o! a stabilit contacte directe cu ser!iciile de spionaj
ale 7rantei, &n-liei, %taliei i Dermaniei. $ub o politic+ oscilant+ a conduc+torilor +rii, pentru $$%
i pentru e#ul s+u suprema !aloare o repre3entau nu alian ele (oricum, instabile" ci ara i
interesele ei. /e-+tura cu &bKe2r-ul ($er!iciul de in#orma ii al armatei -ermane" a #ost cea mai
str(ns+. 6e i redutabilul &bKe2r colabora, atunci, sus inut cu %talia, aponia,In-aria, e#ul
acestei institu ii, amiralul ,anaris, )i m+rturisea lui 1oru3o!, )n decembrie 1999, c+ este primul e#
al unei structuri de in#orma ii cu care se )nt(lne te direct (pentru contactul cu celelalte ser!icii
partenere acesta dele-a cel mult un adjunct". ,anaris a !enit de mai multe ori la <ucure ti . @rin
1oru3o! s-au transmis mesaje c+tre conducerea Dermaniei, s-au abordat probleme delicate din
rela iile bilaterale (de e=emplu, problema le-ionarilor re#u-ia i )n Dermania", s-au sc2imbat
in#orma ii despre dispo3iti!e le militare so!ietice, )ntruc(t &bKe2r-ul nu a!ea, )n I'$$, o re ea de
!aloarea celei a $$%. @artea -erman+ a o#erit o list+ de a-en i so!ietici )n 'omania (la Dala i a
#ost recrutat /as3lo /uca, cel care, sub numele de >asile /uca, a!ea s+ de!in+ ministru de
7inan e i membru al <iroului @olitic al @,'". Bn sc2imb, $$% a sesi3at &bKe2r-ul c+ este penetrat
in#ormati! de spionajul so!ietic. ,olaborarea cu $er!iciul de in#orma ii al armatei #rance3e a #ost
un de3astru8 )n retra-erea lor precipitat+ din #a a Le2rmac2t-ului, #rance3ii au pierdut )n -ara/a
,2aritM-sur-/oire un !a-on cu toat+ ar2i!a ser!iciului lor secret, inclusi! do!e3i ale colabor+rii cu
rom(nii, )n spatele alia ilor lor -ermani.
Arestarea i asasinarea lui Moruzov 4modi#icare ? modi#icare surs+5
6ezi i7 Masacrul de la 8ilava
/a )nceputul lui septembrie 1940, 1i2ail 1oru3o! plecase la >ene ia , la o reuniune cu amiralul
Lil2elm ,anaris, e#ul &bKe2rului
B
, i cu -eneralul Diacomo ,arboni (it", e#ul $er!iciului de
%n#orma ii 1ilitare (it", ser!iciul italian de in#orma ii, reuniune des#+ urat+ )ntr-o salon i3olat al
celebrului Hotel 6anieli. /a <ucure ti are loc o mani#esta ie contra amput+rilor teritoriale impuse
de 6ictatul de la >iena (90 au-ust 1940". @anicat, ,arol al %%-lea apelea3+ la s#atul noului
colaborator, Horia $ima, care-i propune s+ acorde #ormarea -u!enului -eneralului di3-ra iat %on
&ntonescu. & a )ncepe or-ani3area lo!iturii de stat (a a-numita Ere!olu ie le-ionar+F, din 9-6
septembrie 1940", care a dus la r+sturnarea dictaturii carliste, prin #or area abdic+rii i e=il+rii
re-elui ,arol al %%-lea.
/a 6 septembrie, la re!enirea )n 'om(nia de la >ene ia, 1i2ail 1oru3o! a #ost arestat pe
peronul D+rii de :ord de o ec2ip+ mi=t+, #ormat+ din o#i eri ai armatei i le-ionari, i pus )n arest
pre!enti! )n celula nr. 1 a penitenciarului ila!a, a#lat sub custodie le-ionar+. Bn noaptea de 26-27
noiembrie 1940 a #ost asasinat de un comando le-ionar, )mpreun+ cu adjunctul s+u, :icNi
te#+nescu, i al i al i 62 de -enerali, mini tri, #runta i politici, politisti i jandarmi. &sasinarea lui
1oru3o! i a adjunctului s+u a a!ut ca scop ter-erea urmelor, at(t ale lui Horia $ima, c(t i ale
lui &ntonescu.
Horia $ima era interesat de eliminarea lui 1oru3o! pentru a ascunde #aptul c+ a #ost a-ent
in#ormator, iar %on &ntonescu a!ea pro#unde resentimente #a + de cel care, consi dera el, #+cea i
des#+cea jocurile oculte ale @alatului 'e-al (1oru3o! adunase despre !iitorulmare al un
consistent dosar compromi +tor". %on &nto nescu l-a urm+rit pe 1oru3o! c2iar i dup+ moarte,
)ncerc(nd s+ distru-+ ima-inea de erou, de pro#esionist, de martir a celui care ridicase spionajul
rom(nesc la ni!elul elitei mondiale
475
.
6up+ ce 1oru3o!, creatorul i e#ul E$er!iciului $ecret de %n#orma ii al &rmatei 'om(neF a #ost
asasinat, $.$.%. a!ea s+ ias+ de sub tutela militar+ i s+ se subordone3e nemijlocit e#ului
$tatului, sub denumirea de $er!iciul $pecial de %n#orma ii ($$%" i sub conducerea lui .u-en
,ristescu.
M. Moruzov: Expunere asupra serviciilor de informa ii
ale armatei (fragment)4modi#icare ? modi#icare surs+5
2erviciul 2ecret al armatei este opera su0semnatului, pentru a crui realizare a fost nevoie de timp
ndelun'at i eu nu pot dec%t s am deplin satisfac ie c dup $+ de ani de eforturi continui, n care
timp n-am 0eneficiat de nici un concediu, nici mcar de cel le'al de o lun pe an, aceasta oper
constructiv aduce un serviciu real, corespunztor necesit ilor armatelor statului.
.pera noastr este azi imitat de 9ul'aria, :n'aria, 3ehoslovacia, 4olonia, ;usia, la care se va
adu'a c%t de curand i <ran a.
=u vor0esc de An'lia, de la care eu nsumi m-am inspirat. Este necesar s accentuez c <ran a a
fcut eforturi mari pentru a crea la noi un serviciu de informa ii pe <rontul de Est, trimi %nd n disperare
de cauz pe cpitanul 3ur>, un excelent element informativ, dar care din lipsa elementului tehnic, a
fost nevoit s- i lichideze ac iunea i apoi s existe i productivitatea aparatului nostru tehnic.
3u real satisfac ie su0liniez ca n mod excep ional s-a acordat at%tor ofi eri de la 2ec ia a ??-a
Le'iunea de onoare p%n i fostului cpitan Moraru, 0inen eles afar de su0semnatul, care m-am
retras de la aceasta onoare, pentru a nu avea nici un fel de o0li'a ie, fie i moral, fa de oricine, cu
toate ofertele ce mi s-au fcut.-
O e#ul $er!iciului $.1. 1oru3o!
485
Cronologia structurilor de informa ii n
Romnia4modi#icare ? modi#icare surs+5
Bn martie 1917, 1oru3o! a creat E<iroul de $i-uran + al 6eltei 6un+riiF, prima structur+
in#ormati!+ ci!il+, dar care a!ea personal pro!enit din E$i-uran a Deneral+F i care lucra
e=clusi! pentru 1arele ,artier Deneral. &ceast+ structur+ a #ost des#iin at+ )n !ara anului
1920.
/a 22 iunie 1919, printr-un 6ecret-/e-e de reor-ani3are a 1inisterului de %nterne, a #ost
constituit+ 6irec ia @oli iei i $i-uran ei Denerale, a!(nd )n componen + $er!iciul $i-uran ei
i ,ontrolului $tr+inilor.
/a 19 martie 1924, prin 6ecretul nr. 999 s-a creat ,onsiliul $uperior al &p+r+rii +rii,
pre3idat de re-e, cu atribu ii pe linia adopt+rii deci3iilor de ba3+ )n domeniul ap+r+rii
na ionale.
6in anul 1924 a #unc ionat $er!iciul $ecret de %n#orma ii, care, )ncep(nd cu luna
noiembrie 1940, se !a numi $er!iciul $pecial de %n#orma ii ($$%"A la conducerea acestuia s-au
a#lat 1i2ail 1oru3o! (1924 - 6 septembrie 1940", urmat de .u-en ,ristescu (12 noiembrie
1940 - 29 au-ust 1944".
/a data de 1 mai 192;, 1oru3o! acti!a )n cadrul $ec iei a %%-a a 1arelui $tat 1ajor, la
<iroul de c+utare a in#orma iilor. &cesta a reu it, dup+ e#orturi intense, s+ con!in-+
conducerea 1arelui $tat 1ajor s+ accepte )n#iin area unui $er!iciu $ecret, care s+ lucre3e
numai cu cet+ eni ci!ili, Epentru cule-erea,!eri#icarea i completarea in#orma iilor care
interesea3+ armataF
495
.
@rima sc2em+ de or-ani3are a $er!iciului $ecret (care cuprindea o E$ec ie de %n#orma ii
.=terneF, o E$ec ie de ,ontrain#orma iiF, un E<irou uridicF i un E<irou Te2nicF" a #ost
reali3at+ )n anul 1994. 1oru3o! a continuat )ncerc+rile de a scoate $er!iciul $ecret din
structura armatei i de a-l plasa sub autoritatea @alatului 'e-al. &ceast+ ac iune s-a
concreti3at, de #apt, )n anul 1998.
/a data de 1 ianuarie 1997 a intrat )n !i-oare E,odul de usti ie 1ilitar+F, prin care se
majorau pedepsele pentru spionaj, ajun-(ndu-se p(n+ la aplicarea pedepsei
cu moartea pentru crimele de )nalt+ tr+dare
4105
iar la 12 noiembrie 1940 a #ost emis decretul
nr. 9818, cu pri!ire la or-ani3area $er!iciului $pecial de %n#orma ii, institu ie care #unc iona pe
l(n-+ E@re edin ia ,onsiliului de 1ini triF
4115
.
Note4modi#icare ? modi#icare surs+5

4&5
Ziaristul i istoricul 1i2ai @elin red+ o m+rturie a lui %on Di-urtu8
La !! mai !"+", ?on 5i'urtu, fost prim-ministru n vara lui @+A, n al crui ca0inet a participat i Boria
2ima Ctimp de + zile, ntre + - D iulie !"+AE, se afla arestat n celulele de la su0solul Ministerului de
?nterne, ca fost demnitar su0 re'imul lui 3arol al ??-lea. ?on 5i'urtu s-a spovedit informatorului cu care
mpr ea celula cu nume de cod 4etric-, asi'ur%ndu-l c Boria 2ima era un criminal de o spe
a0,ect. 3ola0orase cu Mihail Moruzov la lichidarea lui 3orneliu 3odreanu, prsind apoi ;om%nia, cu
toate c era prote,at de serviciul secret. F;m%nerea lui n ar ar fi trezit suspiciuni printre le'ionariG,
i-a mai spus ?on 5i'urtu informatorului alocat celulei n care era re inut, F i, n afar de asta, Mihail
Moruzov a profitat de prile, pentru a-i ncredin a o misiune de spiona, n ;eichG.-
O1i2ai @elin, 2008
4125

4<5
&miralul Lil2elm ,anaris, e#ul spionajului -erman, la curent cu sc2imb+rile politice din
'om(nia, din ranc2iun+, pentru c+ tia c+ e#ul ser!iciului secret militar rom(n ) i strecurase
ni te antene st(njenitoare (pe Horia $ima" )n 'eic2, nu l-a a!erti3at pe 1oru3o! asupra a
ceea ce se )nt(mpla )n acele 3ile la <ucure ti . /a )ntre!ederea amiralului ,anaris cu %on
&ntonescu, care a a!ut loc la <ucure ti, )n 7 septembrie 1940, a doua 3i dup+ preluarea
puterii, s-a discutat - cu si-uran + - i despre 1i2ail 1oru3o!, )n #a!oarea c+ruia e#ul
&bKe2rului nu a mi cat un de-et.
Bn amintirile sale, #iica lui 1oru3o!, &urora-7lorina, sus ine c+ amiralul ,anaris a !enit la
<ucure ti ca s+ inter!in+ la &ntonescu )n #a!oarea tat+lui ei
4195
.
Referin e 4modi#icare ? modi#icare surs+5
1. ^ 2ttp800KKK.tulcealibrarG.ro0
2. P
a

b
. an, %oan8 Mae trii culiselor secrete . <ucure ti, .d. /*D*$. %$<: 979-98279-1-
7
9. ^ 1i2ailo! ,2iciuc, @aula8 E&m !orbit #+r+ s+ tiu c+-i tataQF , 8urnalul =a ional , 9 martie
2008, accesat8 9 #ebr. 2012
4. ^ T'*:,*T& ,ristian, ,&'@.: @aul8 1estine *ra'ice - Mihail Moruzov, printele
serviciilor secrete rom%ne
;. ^ . an, p. 124
6. ^ . an, p.124-;
7. ^ ,ristian Troncot+, Mihail Moruzov i frontul secret . .d. .lion, 2004
8. ^ &r2. $.'.%., #ond EdR, dosar m. 8097, #. 6 - 22.
9. ^ @a-ina E$curt+ cronolo-ie a ser!iciilor de in#orma ii din 'om(niaF pe situl $er!iciului
'om(n de %n#orma ii
10. ^ @a-ina E,entrul de resurse pentru di!ersitate etnocultural+ - ,ronolo-ieF
11. ^ $er!icii $peciale - $'%
12. ^ 1i2ai @elin8 EHoria $ima S spionul lui 1i2ail 1oru3o! )n 'eic2CF 29.09.2008.415
19. ^ 1i2ailo! ,2iciuc, @aula8 E%on &ntonescu este !ino!at de moartea tateiQF, 8urnalul
=a ional , 4 martie 2008, accesat la 6 #ebr. 2012