Sunteți pe pagina 1din 1161

INTRU SLAVA LUI DUMNEZEU Celui �n Treime laudat!

BIBLIA

SAU

SF�NTA SI DUMNEZEIASCA SCRIPTURA A VECHIULUI SI A NOULUI TESTAMENT

TIPARITA CU BINECUVANTAREA
� Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe de STIL VECHI
Din Rom�nia

Editura �Adormirea Maicii Domnului�


EDITIA I - Bucuresti 2003

Sfanta scripturA -1650 p.

FORMAT 16/61 X 86, CD. nr. 11


ISBN 973-86321-0-2

Tiparita si tehnoredactata la
Manastirea Adormirea Maicii Domnului
- Bucuresti 2003-
str. Televiziunii nr. 13, sector 6

VECHIUL TESTAMENT

SAU

DUMNEZEIASCA SCRIPTURA
A LEGII VECHI

CAP. 1
Facerea lumii.

Intru �nceput au facut Dumnezeu cerul si pam�ntul.


2. Si pam�ntul era nevazut si netocmit si �ntuneric era deasupra
ad�ncului; si Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei.
3. Si au zis Dumnezeu: sa se faca lumina si s-a facut lumina.
4. Si au vazut Dumnezeu lumina ca este buna; si au despartit Dumnezeu
�ntru lumina si �ntru �ntuneric.
5. Si au numit Dumnezeu lumina ziua si �ntunericul l-au numit noapte. Si
s-a facut seara si s-a facut dimineata; zi una.
6. Si au zis Dumnezeu sa se faca tarie �n mijlocul apei; si sa fie
despartind apa de apa; si s-a facut asa.
7. Si au facut Dumnezeu taria; si au despartit Dumnezeu �ntru apa, care
era sub tarie si �ntru apa care era deasupra tariei.
8. Si au numit Dumnezeu taria cer; si au vazut Dumnezeu ca este bine; si
s-a facut seara si s-a facut dimineata; ziua a doua.
9. Si au zis Dumnezeu: sa se adune apa cea de sub cer �ntr-o adunare, si
sa se arate uscatul; si s-a facut asa; si s-a adunat apa cea de sub cer �ntru
adunarile sale; si s-a aratat uscatul.
10. Si au numit Dumnezeu uscatul pam�nt si adunarile apelor le-au numit
mari; si au vazut Dumnezeu ca este bine.
11. Si au zis Dumnezeu: sa rasara pam�ntul iarba verde, care sa semene
sam�nta dupa fel si dupa asemanare, si pom roditor, care sa faca rod, caruia sa
fie sam�nta lui �ntr-�nsul dupa fel pe pam�nt; si s-a facut asa.
12. Si a dat din sine pam�ntul iarba verde, care seamana sam�nta dupa fel
si dupa asemanare; si pom roditor, care face rod, a carui sam�nta lui este �ntr-
�nsul dupa fel pe pam�nt; si au vazut Dumnezeu ca este bine.
13. Si s-a facut seara si s-a facut dimineata; ziua a treia.
14. Si au zis Dumnezeu: sa se faca luminatori �ntru taria cerului, ca sa
lumineze pe pam�nt si sa desparta �ntru zi si noapte. Si sa fie spre semne si
spre vremi si spre zile si spre ani.
15. Si sa fie spre luminare �ntru taria cerului, ca sa lumineze pe pam�nt
si s-a facut asa.
16. Si au facut Dumnezeu doi luminatori mari: luminatorul cel mai mare spre
stap�nirea zilei; iar luminatorul cel mai mic spre stap�nirea noptii si stelele.
17. Si i-au pus pe ei Dumnezeu �ntru taria cerului, ca sa lumineze pe
pam�nt.
18. Si sa se stap�neasca peste zi si peste noapte si sa desparta �ntru
lumina si �ntru �ntuneric; si au vazut Dumnezeu ca este bine.
19. Si s-a facut seara si s-a facut dimineata; ziua a patra.
20. Si au zis Dumnezeu: sa scoata apele vietati cu suflete vii si pasari
zburatoare pe pam�nt sub taria cerului; si s-a facut asa.
21. Si au facut Dumnezeu chitii cei mari si tot sufletul vietatilor, ce se
t�rasc, care le-au scos apele dupa felul lor; si toata pasarea zburatoare dupa
fel; si au vazut Dumnezeu ca sunt bune.
22. Si le-au binecuv�ntat Dumnezeu, zic�nd: cresteti si va �nmultiti si
umpleti apele marii, si cele zburatoare sa se �nmulteasca pe pam�nt.
23. Si s-a facut seara, si s-a facut dimineata; ziua a cincea.
24. Si au zis Dumnezeu: sa scoata pam�ntul suflet viu dupa fel de cele cu
patru picioare si de cele ce se t�rasc si hiare pe pam�nt dupa fel; si s-a facut
asa.
25. Si au facut Dumnezeu hiarele pam�ntului dupa felul lor si toate cele ce
se t�rasc pe pam�nt dupa felul lor; si au vazut Dumnezeu ca sunt bune.
26. Si au zis Dumnezeu: sa facem om dupa chipul nostru si dupa asemanare;
si sa stap�neasca pestii marii si pasarile cerului si dobitoacele si tot pam�ntul
si toate vietatile cele ce se t�rasc pe pam�nt.
27. Si au facut Dumnezeu pe om, dupa chipul lui Dumnezeu l-au facut pe
d�nsul, barbat si femeie i-au facut pe ei.
28. Si i-au binecuv�ntat pe ei Dumnezeu zic�nd: cresteti si va �nmultiti si
umpleti pam�ntul; si-l stap�niti pe el si stap�niti pestii marii si pasarile
cerului si toate dobitoacele si tot pam�ntul si toate vietatile, care se t�rasc pe
pam�nt.
29. Si au zis Dumnezeu: iata am dat voua toata iarba, ce face sam�nta de
semanat, care este deasupra a tot pam�ntul; si tot pomul, care are �ntru sine rod
cu sam�nta de semanat, va fi voua de m�ncare.
30. Si tuturor hiarelor pam�ntului si tuturor pasarilor cerului si tuturor
vietatilor, ce se t�rasc pe pam�nt, care au �ntru sine suflare de viata, si toata
iarba verde de m�ncare; si s-a facut asa.
31. Si au vazut Dumnezeu toate c�te au facut si iata erau bune foarte; si
s-a facut seara si s-a facut dimineata; ziua a sasea.

CAP. 2
Sfintirea zilei a saptea. Asezarea omului �n Rai. Casatoria.

Si s-au sav�rsit cerul si pam�ntul si toata podoaba lor.


2. Si au sav�rsit Dumnezeu �n ziua a sasea lucrurile sale, care au facut;
si s-au odihnit �n ziua a saptea de toate lucrurile sale, care au facut.
3. Si au binecuv�ntat Dumnezeu ziua a saptea si o au sfintit pe ea; ca
�ntru aceea s-au odihnit de toate lucrurile sale, care au �nceput Dumnezeu a
face.
4. Aceasta este cartea facerii cerului si a pam�ntului, c�nd si �n care zi
au facut Domnul Dumnezeu cerul si pam�ntul.
5. Si toata verdeata c�mpului mai �nainte de ce s-a facut pe pam�nt si
toata iarba tarinii mai �nainte de ce a rasarit, ca nu daduse Dumnezeu ploaie pe
pam�nt si om nu era, care sa-l lucreze pe d�nsul.
6. Si izvor iesea din pam�nt si adapa toata fata pam�ntului.
7. Si au facut Dumnezeu pe om, tar�na lu�nd din pam�nt si au suflat �n
fata lui suflare de viata si s-a facut omul cu suflet viu.
8. Si au sadit Dumnezeu Rai �n Edem catre rasarit; si au pus acolo pe omul
pe care l-au facut.
9. Si au facut Dumnezeu sa rasara �nca din pam�nt tot pomul frumos la
vedere si bun la m�ncare; si pomul vietii �n mijlocul Raiului si pomul stiintei
binelui si raului.
10. Si r�u iesea din Eden, ca sa ude Raiul, care de acolo se �mparte �n
patru r�uri.
11. Numele unuia Fison: acesta �nconjura tot pam�ntul Evilatului; acolo
este aur.
12. Si aurul pam�ntului aceluia este bun, si acolo este rubin si piatra
verde.
13. Si numele r�ului celui de al doilea Gheon: acesta �nconjura tot
pam�ntul Etiopiei.
14. Si r�ul cel de al treilea Tigru: acesta curge spre Asiria. Iar r�ul al
patrulea Eufrat.
15. Si au luat Domnul Dumnezeu pe omul, pe care l-au facut si l-au pus �n
Raiul desfatarii sa-l lucreze si sa-l pazeasca.
16. Si au poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam, zic�nd: din tot pomul, care
este �n Rai sa man�nce;
17. Iar din pomul stiintei binelui si raului sa nu m�ncati dintr-�nsul, ca
ori �n ce zi veti m�nca din el cu moarte veti muri.
18. Si au zis Domnul Dumnezeu: nu este bine sa fie omul singur, sa-i facem
ajutor asemenea lui.
19. Si au facut Dumnezeu �nca din pam�nt toate hiarele tarinii si toate
pasarile cerului, si le-au adus la Adam sa vada, ce nume le va pune; si tot
sufletul viu, cum l-a numit Adam, acesta este numele lui.
20. Si a pus Adam numele tuturor dobitoacelor si tuturor pasarilor cerului
si tuturor hiarelor pam�ntului; iar lui Adam nu s-a aflat ajutor asemenea lui.
21. Si au pus Dumnezeu somn �n Adam si a adormit; si au luat o coasta
dintru ale lui si au plinit cu carne locul ei.
22. Si au facut Dumnezeu coasta, care o au luat din Adam, muiere, si o au
adus pe ea la Adam.
23. Si a zis Adam: iata acum os din oasele mele si trup din trupul meu,
aceasta se va chema femeie, pentru ca din barbatul sau s-a luat.
24. Pentru aceea va lasa omul pe tatal sau si pe muma sa si se va lipi cu
femeia sa si vor fi am�ndoi un trup.
25. Si erau am�ndoi goi si Adam si femeia lui, si nu se rusinau.

CAP. 3.
Caderea stramosilor �n pacat. Pedeapsa. Fagaduinta Mesiei.

Iar sarpele era mai �ntelept de c�t toate hiarele cele de pe pam�nt, care le-au
facut Domnul Dumnezeu; si au zis sarpele catre femeie: ce este, ca au zis Dumnezeu
sa nu m�ncati din tot pomul Raiului?
2. Si a zis femeia catre sarpe: din tot pomul care este �n Rai m�ncam.
3. Iar din rodul pomului, care este �n mijlocul Raiului au zis Dumnezeu:
sa nu m�ncati dintr-�nsul, nici sa va atingeti de d�nsul, ca sa nu muriti.
4. Si a zis sarpele catre femeie: nu veti muri cu moarte.
5. Ca stie Dumnezeu, ca ori �n ce zi veti m�nca dintr-�nsul, se vor
deschide ochii vostri si veti fi ca niste dumnezei cunosc�nd binele si raul.
6. Si a vazut femeia, ca bun este pomul la m�ncare si placut ochilor la
vedere, si cum ca frumos este a cunoaste; si lu�nd din rodul lui a m�ncat si a dat
si barbatului sau si a m�ncat cu d�nsul.
7. Si li s-au deschis ochii amandorora si au cunoscut ca erau goi; si au
cusut frunze de smochin si si-au facut acoperam�nturi �mprejurul trupului.
8. Si au auzit glasul Domnului Dumnezeu umbl�nd prin Rai dupa amiazazi, si
s-au ascuns Adam si femeia lui de catre fata Domnului Dumnezeu �ntru pomii
Raiului.
9. Si au strigat Domnul Dumnezeu pe Adam si au zis lui: Adame, unde esti?
10. Iar el a zis: glasul tau am auzit prin Rai si m-am temut, ca gol sunt
si m-am ascuns.
11. Si au zis Dumnezeu: cine ti-a spus tie ca esti gol? fara numai ca ai
m�ncat din pomul, din care ti-am poruncit numai dintru acesta sa nu man�nci.
12. Si au zis Adam: muierea care mi-ai dat sa fie cu mine, aceea mi-a dat
din pom si am m�ncat.
13. Si au zis Domnul Dumnezeu muierii: de ce ai facut aceasta? Si a zis
muierea: sarpele m-a amagit si am m�ncat.
14. Si au zis Domnul Dumnezeu sarpelui: pentru ca ai facut aceasta,
blestemat sa fii tu din toate dobitoacele si din toate hiarele pam�ntului; pe
pieptul tau si pe p�ntece te vei t�r� si pam�nt vei m�nca �n toate zilele vietii
tale.
15. Vrajmasie voi pune �ntru tine si �ntru femeie si �ntru sam�nta ta si
�ntru sam�nta ei; acela va pazi capul tau si tu vei pazi calc�iul lui.
16. Muierii au zis: �nmultind voi �nmulti necazurile tale si suspinul tau,
�n dureri vei naste fii si spre barbatul tau va fi �ntoarcerea ta; si el te va
stap�ni.
17. Iar lui Adam au zis: pentru ca ai ascultat glasul femeii tale si ai
m�ncat din pomul, dintru care ti-am poruncit tie, numai dintru acela sa nu
man�nci, si ai m�ncat dintr-�nsul, blestemat sa fie pam�ntul �ntru lucrurile
tale; �ntru necazuri vei m�nca dintr-�nsul �n toate zilele vietii tale.
18. Spini si palamida va rasari tie, si vei m�nca iarba pam�ntului.
19. �ntru sudoarea fetei tale vei m�nca p�inea ta, p�na c�nd te vei
�ntoarce �n pam�nt din care esti luat: ca pam�nt esti si �n pam�nt te vei
�ntoarce.
20. Si au pus Adam numele femeii sale Eva, adica Viata, pentru ca ea este
muma tuturor celor vii.
21. Si au facut Domnul Dumnezeu lui Adam si femeii lui �mbracaminte din
piele si i-au �mbracat pe ei.
22. Si au zis Dumnezeu: iata Adam s-a facut ca unul din noi cunosc�nd
binele si raul! Si acum, ca nu cumva sa-si tinda m�na sa si sa ia din pomul vietii
si sa man�nce si sa traiasca �n veci,
23. L-au scos pe el Domnul Dumnezeu din Raiul desfatarii, ca sa lucreze
pam�ntul din care s-a luat.
24. Si au scos Domnul Dumnezeu afara pe Adam si l-au pus pe el �n preajma
Raiului desfatarii; si au pus Heruvimi si sabie de foc �nv�rtitoare, ca sa
pazeasca calea pomului vietii.

CAP. 4.
Cain si Avel. Urmasii lor.

Iar Adam a cunoscut pe Eva femeia sa, si zamislind ea a nascut pe Cain, si a zis:
dob�ndit-am om prin Dumnezeu.
2. Si a mai nascut pe Avel fratele lui, si a fost Avel pastor de oi; iar
Cain a fost lucrator de pam�nt.
3. Si a fost dupa c�teva zile a adus Cain din rodurile pam�ntului jertfa
lui Dumnezeu.
4. Si a adus si Avel din cele �nt�i nascute ale oilor sale si din grasimea
lor; si au cautat Dumnezeu spre Avel si spre darurile lui.
5. Iar spre Cain si spre jertfele lui nu s-a uitat, si s-a �ntristat Cain
foarte si s-a m�hnit fata lui.
6. Si au zis Domnul Dumnezeu lui Cain: de ce te-ai �ntristat si pentru ce
s-a m�hnit fata ta?
7. De ai fi adus drept si ai fi �mpartit drept, n-ai fi pacatuit. Taci, la
tine se va �ntoarce si tu �l vei stap�ni pe acela.
8. Si a zis Cain catre Avel fratele sau: sa iesim la c�mp; si a fost c�nd
erau ei la c�mp, s-a sculat Cain asupra fratelui sau Avel si l-a omor�t pe el.
9. Si au zis Domnul Dumnezeu catre Cain: unde este Avel fratele tau? Iar
el a zis: nu stiu; au doar pazitor sunt eu fratelui meu?
10. Si au zis Domnul: De ce ai facut aceasta? Glasul s�ngelui fratelui tau
striga catre mine din pam�nt.
11. Si acum blestemat sa fii tu pe pam�ntul, care a deschis gura sa sa
primeasca s�ngele fratelui tau din m�na ta.
12. C�nd vei lucra pam�ntul, nu va adauga a da tie puterea sa; gem�nd si
tremur�nd vei fi pe pam�nt.
13. Si a zis Cain catre Domnul: mai mare este vina mea dec�t a mi se ierta
mie.
14. De ma scoti astazi de pe fata pam�ntului si de la fata ta ma voi
ascunde; si voi fi gem�nd si tremur�nd pe pam�nt si va fi tot cel ce ma va afla,
ma va omor�.
15. Si au zis lui Domnul Dumnezeu: nu asa; tot cel ce va omor� pe Cain, de
sapte ori se va pedepsi, si au pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca sa nu-l
omoare oricine �l va afla pe el.
16. Si a iesit Cain de la fata lui Dumnezeu si a locuit �n pam�ntul Neid �n
preajma Edemului.
17. Si a cunoscut Cain pe femeia sa, si zamislind a nascut pe Enoh; si a
zidit cetate si a chemat cetatea pe numele fiului sau Enoh.
18. Si s-a nascut lui Enoh Gaidad; si Gaidat a nascut pe Maleleil; si
Maleleil a nascut pe Matusala; si Matusala a nascut pe Lameh.
19. Si a luat Lameh doua femei: numele uneia Ada si numele celeilalte
Sella.
20. Si a nascut Ada pe Iovil, acesta a fost tata hranitorilor de dobitoace,
care locuiesc �n colibi.
21. Si numele fratelui lui: Iuval; acesta a fost care a izvodit canonul si
lauta.
22. Iar Sella a nascut pe Tovel; acesta a fost batator cu ciocane, faur de
arama si fier. Iar sora lui Tovel, Noema.
23. Si a zis Lameh femeilor sale Adei si Sellei: ascultati glasul meu,
femeile lui Lameh; bagati �n urechi cuvintele mele, ca barbat am omor�t spre rana
mie si t�nar spre vatamare mie.
24. Ca de sapte ori s-a izb�ndit despre Cain; iar despre Lameh de saptezeci
de ori c�te sapte.
25. Si a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, si zamislind a nascut fiu; si a
chemat numele lui Sit, zic�nd: ca mi-a ridicat mie Dumnezeu alta sam�nta �n locul
lui Avel, pe care l-a omor�t Cain.
26. Si lui Sit s-a nascut fiu si i-a pus numele lui Enos: acesta a
nadajduit a chema numele Domnului Dumnezeu.

CAP. 5.
Neamurile Patriarhilor de la Adam p�na la Noe.

Aceasta este cartea facerii oamenilor, �n care zi au facut Dumnezeu pe Adam, dupa
chipul lui Dumnezeu l-au facut pe el.
2. Barbat si femeie i-au facut pe ei, si i-au binecuv�ntat; si au chemat
numele lui Adam, �n ziua �n care i-au facut pe ei.
3. Si a trait Adam doua sute si treizeci de ani si a nascut fiu dupa
chipul si asemanarea sa; si a numit numele lui Sit.
4. Si au fost zilele lui Adam, care le-au trait, dupa ce a nascut pe Sit,
ani sapte sute; si a nascut fii si fete.
5. Si au fost toate zilele lui Adam, care le-a trait, noua sute si
treizeci de ani; si a murit.
6. Si a trait Sit ani doua sute si cinci; si a nascut pe Enos.
7. Si a trait Sit, dupa ce a nascut pe Enos, ani sapte sute si sapte; si a
nascut fii si fete.
8. Si au fost toate zilele lui Sit ani noua sute si doisprezece; si a
murit.
9. Si a trait Enos ani o suta si nouazeci; si a nascut pe Cainan.
10. Si a trait Enos, dupa ce a nascut pe Cainan, ani sapte sute
cincisprezece; si a nascut fii si fete.
11. Si au fost toate zilele lui Enos ani noua sute cinci; si a murit.
12. Si a trait Cainan ani o suta saptezeci; si a nascut pe Maleleil.
13. Si a trait Cainan, dupa ce a nascut pe Maleleil, ani sapte sute
patruzeci; si a nascut fii si fete.
14. Si au fost toate zilele lui Cainan ani noua sute zece; si a murit.
15. Si a trait Maleleil ani o suta sasezeci si cinci; si a nascut pe Iared.
16. Si a trait Maleleil, dupa ce a nascut pe Iared, ani sapte sute
treizeci; si a nascut fii si fete.
17. Si au fost toate zilele lui Maleleil ani opt sute nouazeci si cinci; si
a murit.
18. Si a trait Iared ani o suta sasezeci si doi; si a nacut pe Enoh.
19. Si a trait Iared, dupa ce a nascut pe Enoh, ani opt sute; si a nascut
fii si fete.
20. Si au fost toate zilele lui Iared ani noua sute sasezeci si doi; si a
murit.
21. Si a trait Enoh ani o suta sasezeci si cinci; si a nascut pe Matusala.
22. Si bine a placut Enoh lui Dumnezeu; si dupa ce a nascut pe Matusala, a
trait Enoh doua sute de ani; si a nascut fii si fete.
23. Si au fost toate zilele lui Enoh ani trei sute sasezeci si cinci.
24. Si bine a placut Enoh lui Dumnezeu si nu s-a aflat, pentru ca l-au
mutat pe d�nsul Dumnezeu.
25. Si a trait Matusala ani o suta optzeci si sapte; si a nascut pe Lameh.
26. Si a trait Matusala, dupa ce a nascut pe Lameh, ani sapte sute optzeci
si doi; si a nascut fii si fete.
27. Si au fost toate zilele lui Matusala, care le-a trait, ani noua sute
sase zeci si noua; si a murit.
28. Si a trait Lameh ani o suta optzeci si opt; si a nascut fiu.
29. Si a chemat numele lui Noe, zic�nd: acesta va face sa odihnim de
lucrurile noastre si de necazurile mainilor noastre si de pam�ntul, care l-au
blestemat Domnul Dumnezeu.
30. Si au trait Lameh, dupa ce a nascut pe Noe, ani cinci sute sasezeci si
cinci; si a nascut fii si fete.
31. Si au fost toate zilele lui Lameh ani sapte sute cincizeci si trei; si
a murit.
32. Si era Noe de cinci sute de ani; si a nascut Noe trei feciori: pe Sim,
pe Ham si pe Iafet.

CAP. 6.
Vestirea potopului. Facerea corabiei.

Si a fost c�nd au �nceput oamenii a se �nmulti pe pam�nt si li s-au nascut lor


fete.
2. Vaz�nd fiii lui Dumnezeu pe fetele oamenilor ca erau frumoase, si au
luat lor femei din toate care au ales.
3. Si au zis Domnul Dumnezeu: nu va ram�ne Duhul meu �n oamenii acestia �n
veac, pentru ca trupuri sunt si nu vor fi zilele lor o suta si douazeci de ani.
4. Si erau uriasi pe pam�nt �n zilele acelea; si dupa aceia c�nd intrau
fiii lui Dumnezeu la fetele oamenilor si le nasteau lor, aceia erau uriasi, din
veci oameni numiti.
5. Iar vaz�nd Domnul Dumnezeu ca s-au �nmultit rautatile oamenilor pe
pam�nt, si cum ca fiecare cugeta �n inima sa cu deadinsul la rautati �n toate
zilele,
6. I-au parut rau lui Dumnezeu ca au facut pe om pe pam�nt, si s-au cait.
7. Si au zis Dumnezeu: pierde-voi pe omul pe care l-am facut de pe fata
pam�ntului, de la om p�na la dobitoc si de la ce se t�rasc p�na la pasarile
cerului, pentru ca-mi pare rau ca i-am facut pe ei.
8. Iar Noe a aflat har �naintea Domnului Dumnezeu.
9. Acestea sunt nasterile lui Noe: Noe, om drept si desav�rsit fiind �n
neamul sau, a placut lui Dumnezeu.
10. Si a nascut Noe trei feciori: pe Sim pe Ham si pe Iafet.
11. Si se stricase pam�ntul �naintea lui Dumnezeu si se umplusese de
nedreptate.
12. Si au vazut Domnul Dumnezeu pam�ntul, si era stricat, pentru ca-si
stricase tot trupul calea sa pe pam�nt.
13. Si au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: sf�rsitul a tot omul vine �naintea
mea, ca s-a umplut pam�ntul de nedreptate de la d�nsii, si iata voi pierde pe ei
si pam�ntul.
14. Iar tu fa tie corabie din lemne neputrezitoare �n patru muchii;
despartituri vei face prin corabie; si o vei smoli pe dinauntru si pe dinafara cu
smoala.
15. Si asa vei face corabia: de trei sute de coti va fi lungimea corabiei
si de cincizeci de coti latimea si de treizeci de coti �naltimea ei.
16. Stramt�nd-o vei face corabia, si deasupra de un cot o vei sf�rsi; si
usa corabiei vei face �n coaste, si camari c�te cu doua si c�te cu trei r�nduri de
poduri vei face �ntr-�nsa.
17. Si iata eu voi aduce potop de apa pe pam�nt, ca sa strice tot trupul �n
care este suflet viu sub cer; si ori c�te vor fi pe pam�nt vor muri.
18. Si voi pune legatura mea cu tine; si vei intra �n corabie tu si
feciorii tai si femeia ta si femeile feciorilor tai cu tine.
19. Si din toate dobitoacele si din toate cele ce se t�rasc si din toate
hiarele si din tot trupul, c�te doua din toate sa iei �n corabie, ca sa le
hranesti cu tine, parte barbateasca si parte femeiasca sa fie.
20. Si din toate pasarile cele zburatoare dupa fel si din toate dobitoacele
dupa fel si din toate vietatile ce se t�rasc pe pam�nt dupa felul lor, c�te doua
din toate vor intra la tine sa se hraneasca �mpreuna cu tine, parte barbateasca si
parte femeiasca.
21. Si tu sa-ti iei din toate bucatele de care m�ncati; si vei aduna la
tine si vor fi tie si lor de m�ncare.
22. Si facu Noe toate c�te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu; asa a facut.

CAP. 7.
Potopul.

Si au zis Domnul Dumnezeu catre Noe: intra tu si toata casa ta �n corabie, ca pe


tine te-am vazut drept �naintea mea �n neamul acesta.
2. Si din dobitoacele cele curate ia cu tine �nauntru c�te sapte, parte
barbateasca si femeiasca; iar din dobitoacele cele necurate c�te doua, barbat si
femeie.
3. Si din pasarile cerului cele curate c�te sapte, parte barbateasca si
femeiasca; si din toate pasarile cele necurate c�te doua, parte barabateasca si
femeiasca, ca sa pastrezi sam�nta peste tot pam�ntul.
4. Ca �nca sapte zile si eu voi aduce ploaie pe pam�nt patruzeci de zile
si patruzeci de nopti, si voi pierde de pe fata pam�ntului tot ce viaza care am
facut.
5. Si a facut Noe c�te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu.
6. Iar Noe era de sase sute de ani; si potop de apa s-a facut pe pam�nt.
7. Si a intrat Noe si feciorii lui si femeia lui si femeile feciorilor lui
cu d�nsul �n corabie, pentru apa potopului.
8. Si din pasarile cele curate si din pasarile cele necurate si din
dobitoacele cele curate si din dobitoacele cele necurate si din hiare si din toate
cele ce se t�rasc pe pam�nt.
9. C�te doua din toate au intrat la Noe �n corabie, parte barbateasca si
femeiasca, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Noe.
10. Si a fost dupa sapte zile, apa potopului s-a facut pe pam�nt.
11. �n anul sase sute din viata lui Noe, �n luna a doua, �n douazeci si
sapte ale lunii, �n ziua aceea s-au desfacut toate izvoarele ad�ncului, si
jghiaburile cerului s-au deschis.
12. Si a cazut ploaie pe pam�nt patruzeci de zile si patruzeci de nopti.
13. �n ziua aceea intrat-au Noe, Sim, Ham, Iafet feciorii lui Noe si femeia
lui Noe si trei femei ale feciorilor lui cu d�nsul �n corabie.
14. Si toate hiarele dupa fel si toate dobitoacele dupa fel si toata
vietatea ce se misca pe pam�nt dupa fel si toata pasarea zburatoare dupa felul
sau.
15. Au intrat la Noe �n corabie c�te doua, parte barbateasca si femeiasca
din tot trupul �n care este suflet viu.
16. Si cele ce intrase, parte barbateasca si femeiasca din tot trupul au
intrat, dupa cum au poruncit Dumnezeu lui Noe; si au �ncuiat Domnul Dumnezeu
corabia pe dinafara.
17. Si a fost potop patruzeci de zile si patruzeci de nopti pe pam�nt, si
s-a �nmultit apa si a ridicat corabia si o a �naltat de pe pam�nt.
18. Si crestea apa si se �nmultea foarte pe pam�nt, si se purta corabia pe
deasupra apei.
19. Iar apa se �ntarea foarte foarte pe pam�nt, si a acoperit toti muntii
cei ;nalti care erau sub cer.
20. De cinsprezece coti s-a �naltat apa �n sus si a acoperit toti muntii
cei �nalti.
21. Si a murit tot trupul ce se misca pe pam�nt al pasarilor si al
dobitoacelor si al hiarelor si toata vietatea ce se misca pe pam�nt.
22. Si tot omul si toate c�te aveau suflare de viata si tot ce era pe uscat
au murit.
23. Si au pierit tot ce era viu pe fata a tot pam�ntul de la om p�na la
dobitoc si cele ce se t�rasc si pasarile cerului si s-au stins de pe pam�nt; si a
ramas Noe singur si cei ce erau cu el �n corabie.
24. Si s-a �naltat apa pe pam�nt o suta cincizeci de zile.

CAP. 8.
�ncetarea potopului.

Si si-au adus aminte Dumnezeu de Noe si de toate hiarele si de toate dobitoacele


si de toate pasarile si de toate vietatile ce se t�rasc, c�te erau cu d�nsul �n
corabie; si au adus Dumnezeu v�nt pe pam�nt si a �ncetat apa.
2. Si s-au �ncuiat izvoarele ad�ncului si jghiaburile cerului si s-a oprit
ploaia din cer.
3. Si scadea apa scurg�ndu-se de pe pam�nt si s-a �mputinat apa dupa o
suta cincizeci de zile.
4. Si a sezut corabia �n luna a saptea, �n douazeci si sapte de zile ale
lunii, pe muntii Ararat.
5. Iar apa a scazut p�na la luna a zecea; iar �n luna a zecea, �n ziua cea
dintai a lunii, s-au ivit v�rfurile muntilor.
6. Si a fost dupa patruzeci de zile, deschis-a Noe fereastra corabiei,
care o facuse.
7. Si a trimis corbul sa vada de a scazut apa, si iesind nu s-a mai
�ntors, p�na c�nd s-a uscat apa de pe pam�nt.
8. Si a trimis porumbul dupa d�nsul, sa vada de a scazut apa de pe pam�nt.
9. Si neafl�nd porumbul odihna picioarelor sale, s-a �ntors la d�nsul �n
corabie, ca era apa peste toata fata pam�ntului; si tinz�nd m�na l-a luat si l-a
bagat la sine �n corabie.
10. Si astept�nd �nca si alte sapte zile, iar a trimis porumbul din
corabie.
11. Si s-a �ntors la d�nsul porumbul catre seara si avea �n gura sa
st�lpare de maslin cu frunza; si a cunoscut Noe, ca a scazut apa de pe fata
pam�ntului.
12. Si astept�nd �nca alte sapte zile, iar a trimis porumbul si n-a mai
adaugat a se �ntoarce la d�nsul.
13. Si a fost �n anul sase sute si unul din viata lui Noe, �n luna dintai,
�n ziua dintai a lunii, scazuse apa de pe pam�nt; si a descoperit Noe acoperisul
corabiei, care facuse, si a vazut ca a scazut apa de pe fata pam�ntului.
14. Iar �n luna a doua, �n ziua a douazeci si sapte, s-a uscat pam�ntul.
15. Si au grait Domnul Dumnezeu catre Noe zic�nd: iesi din corabie tu si
femeia ta si feciorii tai si femeile feciorilor tai cu tine.
16. Si toate hiarele, c�te sunt cu tine, si tot trupul de la pasari p�na la
dobitoace, si toata vietatea care se misca pe pam�nt, scoate-le cu tine, si
cresteti si va �nmultiti pe pam�nt.
17. Si a iesit Noe si femeia lui si feciorii lui si femeile feciorilor lui
cu d�nsul.
18. Si toate hiarele si toate dobitoacele si toata pasarea si toata
vietatea, ce se misca pe pam�nt dupa felul sau, au iesit din corabie.
19. Si a zidit Noe altar Domnului; si a luat din toate dobitoacele cele
curate si din toate pasarile cele curate; si a adus ardere de tot pe altar.
20. Si au mirosit Domnul Dumnezeu miros cu buna mireasma si au zis Domnul
Dumnezeu: am socotit si nu voi adauga mai mult a blestema pam�ntul pentru faptele
oamenilor, pentru ca se pleaca cugetul omului cu deadinsul spre rele din
tineretile lui; deci nu voi mai adauga a omor� tot trupul viu, precum am facut.
21. �n toate zilele pam�ntului: semanatura si secerisul, frigul si caldura,
vara si primavara, ziua si noaptea, nu vor �nceta.

CAP. 9.
Curcubeul.

Si au binecuv�ntat Dumnezeu pe Noe si pe feciorii lui si le-au zis lor: cresteti


si va �nmultiti si umpleti pam�ntul si-l stap�niti pe el.
2. Si groaza si frica voastra va fi peste toate hiarele pam�ntului si
peste toate pasarile cerului si peste toate c�te se misca pe pam�nt peste toti
pestii marii; sub m�inile voastre le-am dat.
3. Si tot ce se misca si viaza vor fi voua de m�ncare; ca pe niste
buruieni de ierburi le-am dat voua toate.
4. Fara numai carne cu s�ngele sufletului sa nu m�ncati.
5. Pentru ca si s�ngele sufletelor voastre �l voi cere din m�na tuturor
hiarelor, si din m�na fratelui omului voi cere sufletul omului.
6. Cel ce va varsa s�ngele omului, pentru s�ngele aceluia s�ngele lui se
va varsa, ca dupa chipul lui Dumnezeu am facut pe om.
7. Iar voi cresteti si va �nmultiti si umpleti pam�ntul si-l stap�niti pe
el.
8. Si au grait Dumnezeu lui Noe si feciorilor lui cu d�nsul, zic�nd:
9. Iata eu pun legatura mea cu voi si cu semintia voastra dupa voi.
10. Si cu tot sufletul viu, ce este cu voi din pasari si din dobitoace si
din toate hiarele pam�ntului, c�te sunt cu voi din toate, care au iesit din
corabie.
11. Si voi pune legatura mea cu voi; si nu va mai muri nici un trup de apa
potopului si nu va mai fi potop de apa care sa strice tot pam�ntul.
12. Si au zis Domnul Dumnezeu catre Noe: Acesta este semnul legaturii, care
�l dau eu �ntru mine si �ntru voi si �ntru tot sufletul viu, care este cu voi
�ntru neamuri vesnice.
13. Curcubeul meu �l pun �n nori; si va fi semn de legatura �ntru mine si
�ntru pam�nt.
14. Si va fi c�nd voi aduce eu nori pe pam�nt se va arata curcubeul meu �n
nori.
15. Si-mi voi aduce aminte de legatura mea, care este �ntru mine si �ntru
voi si �ntru tot sufletul viu �n tot trupul; si nu va mai fi potop de apa, ca sa
piara tot pam�ntul.
16. Si va fi curcubeul meu pe nori si-l voi vedea, ca sa-mi aduc aminte de
legatura cea vesnica �ntru mine si �ntru pam�nt si �ntru sufletul viu, care
este �n tot trupul pe pam�nt.
17. Si au zis Dumnezeu lui Noe: Acesta este semnul legaturii, care l-am pus
�ntru mine si �ntru tot trupul ce este pe pam�nt.
18. Si erau feciorii lui Noe, care au iesit din corabie: Sim, Ham si Iafet;
iar Ham era tatal lui Hanaan. Acesti trei sunt feciorii lui Noe.
19. Si dintr-acestia s-au �mprastiat peste tot pam�ntul.
20. Si a �nceput Noe a fi om lucrator de pam�nt si a sadit vie.
21. Si a baut din vin si s-a �mbatat si s-a golit �n casa sa.
22. Si a vazut Ham, tatal lui Hanaan, goliciunea tatalui sau.
23. Si iesind afara a spus celor doi frati ai sai; iar Sim si Iafet lu�nd o
haina o au pus pe am�ndoi umerii lor, si s-au dus cu dosul �nainte si au acoperit
goliciunea tatalui lor, si fetele lor cautau ;napoi, si n-au vazut goliciunea
tatalui lor.
24. Si s-a trezit Noe de vin si a cunoscut c�te i-a facut lui feciorul sau
cel mai t�nar si a zis:
25. Blestemat sa fie Hanaan pruncul, sluga va fi fratilor sai; si a zis:
Binecuv�ntat fie Domnul Dumnezeul lui Sim; si va fi Hanaan pruncul sluga lui.
26. �nmulteasca Dumnezeu pe Iafet si sa locuiasca �n locasurile lui Sim si
sa fie Hanaan sluga lui.
27. Si a trait Noe dupa potop ani trei sute cincizeci.
28. Si au fost toate zilele lui Noe noua sute cincizeci de ani; si a murit.

CAP. 10.
Semintia si urmasii lui Noe.

Acestea sunt neamurile fiilor lui Noe: a lui Sim, a lui Ham si a lui Iafet; si s-
au nascut lor fii dupa potop.
2. Fiii lui Iafet: Gamer si Magog si Madi si Iovan si Elisa si Tovel si
Mosoh si Tiras.
3. Si feciorii lui Gamer: Ashanaz si Rifat si Torgama.
4. Si feciorii lui Iovan: Elisa si Tarsis si Kitii si Rodenii.
5. Dintr-acestia s-au �mpartit hotarele neamurilor �n pam�ntul lor,
fiecare dupa limba �ntru neamurile lor si �ntru semintiile lor.
6. Si feciorii lui Ham: Hus si Mesraim si Fud si Hanaan.
7. Si feciorii lui Hus: Sava si Evila si Savata si Regma si Savataca.
8. Si feciorii lui Regma: Sava si Dadan; iar Hus a nascut pe Nevrod,
acesta a �nceput a fi urias pe pam�nt.
9. Acesta era urias v�nator �naintea Domnului Dumnezeu, pentru aceea zic,
ca Nevrod a fost urias v�nator �naintea Domnului.
10. Si a fost �nceputul �mparatiei lui Vavilonul; si Oreh si Arhad si
Halanii �n pam�ntul Senaar.
11. Din pam�ntul acela a iesit Asur; si a zidit Ninevi si cetatea Roovoth
si Halah.
12. Si Dasi �ntru Ninevi si �ntru Halah. Aceasta este cetate mare.
13. Iar Mesraim a nascut pe Ludiimi pe Neftalimi si pe Enemetimi si pe
Laviimi.
14. Si pe Patrosoniimi si pe Hazmoniimi, de unde au iesit Filistenii si pe
Gaftoriimi.
15. Iar Hanaan a nascut pe Sidon, cel dint�i nascut al sau si pe Heteu.
16. Si pe Ievuseu si pe Amoreu si pe Ghergheseu.
17. Si pe Eveu si pe Arucheu si pe Aseneu.
18. Si pe Aradeu si pe Samareu si pe Amathi; si dupa aceasta s-au
�mprastiat neamurile Hananeilor.
19. Si au fost hotarele Hananeilor de la Sidon p�na la Gherara si Gaza,
p�na la Sodoma si Gomora si Adama si Sevoin p�na la Dasa.
20. Acestia sunt feciorii lui Ham �ntru neamurile lor, dupa limbile lor,
�ntru tarile lor si �ntru semintiile lor.
21. Si s-a nascut si lui Sim, tatal tuturor fiilor lui Ever, fratelui celui
mai mare al lui Iafet.
22. Fiii lui Sim: Elam si Asursi Arfachsad si Lud si Aram si Cainan.
23. Si fii lui Aram: Uz si Ul si Gater si Mosoh.
24. Si Arfacsad a nascut pe Cainan; si Cainan a nascut pe Sala; iar Sala a
nascut pe Ever.
25. Iar lui Ever s-au nascut doi feciori: numele unuia Faleg, pentru ca �n
zilele lui s-a �mpartit pam�ntul, si numele fratelui lui Iectan.
26. Iar Iectan a nascut pe Elmodad si pe Salet si pe Sarmot si pe Iarah.
27. Si pe Odorra si pe Evil si pe Dekla,
28. Si pe Eval si pe Avimael si pe Sava.
29. Si pe Ufir si pe Eveila si pe Iovav; toti acestia au fost feciorii lui
Iectan.
30. Si a fost locasul lor de la Masi p�na la Safira, muntele rasaritului.
31. Acestia sunt feciorii lui Sim �n neamurile lor, dupa limbile lor, �ntru
tarile lor si �ntru semintiile lor.
32. Acestea sunt neamurile feciorilor lui Noe, dupa nasterile lor si dupa
semintiile lor. Dintr-acestia s-au �mpartit hotare neamurilor pe pam�nt dupa
potop.

CAP. 11.
Turnul Vavilon. Amestecarea limbilor. Semintiile lui Sim.

Si era �n tot pam�ntul o limba si un glas tuturor.


2. Si a fost dupa ce au purces ei de la rasarit, si au aflat c�mp �n
pam�ntul Senaar si au descalecat acolo.
3. Si a zis omul catre vecinul sau: veniti sa facem caramizi si sa le
ardem �n foc; si le-au fost caramida �n loc de piatra si lutul le era �n loc de
var.
4. Si au zis: veniti sa ne zidim noua cetate si turn, al carui v�rf sa fie
p�na la cer; si sa ne facem noua nume mai �nainte de ce ne vom risipi pe fata a
tot pam�ntul.
5. Si s-au pogor�t Domnul sa vada cetatea si turnul, care zideau fiii
oamenilor.
6. Si au zis Domnul: iata un neam este si o limba tuturor; si aceasta au
�nceput a face si acum nu vor �nceta dintr-acele toate c�te se vor apuca a face.
7. Veniti si pogor�ndu-ne sa amestecam acolo limba lor, ca sa nu �nteleaga
niciunul glasul de-aproapelui sau.
8. Si i-au �mprastiat pe ei Domnul de acolo peste fata a tot pam�ntul; si
au �ncetat a zidi cetatea si turnul.
9. Pentru aceea s-a chemat numele locului aceluia amestecare, ca acolo au
amestecat Domnul limbile a tot pam�ntul; si de acolo i-au risipit pe ei peste fata
a tot pam�ntul.
10. Acestea sunt nasterile lui Sim: Si era Sim de o suta de ani c�nd a
nascut pe Arfacsad �n al doilea an dupa potop.
11. Si a trait Sim, dupa ce a nascut pe Arfacsad, ani cinci sute; si a
nascut fii si fete; si a murit.
12. Si a trait Arfacsad o suta treizeci si cinci de ani; si a nascut pe
Cainan.
13. Si a trait Arfacsad, dupa ce a nascut pe Cainan, ani patru sute; si a
nascut fii si fete; si a murit. Si a trait Cainan o suta treizeci de ani; si a
nascut pe Sala; si a trait Cainan, dupa ce a nascut pe Sala, ani trei sute si
treizeci; si a nascut fii si fete; si a murit.
14. Si a trait Sala o suta treizeci de ani; si a nascut pe Ever.
15. Si a trait Sala, dupa ce a nascut pe Ever, ani trei sute treizeci; si a
nascut fii si fete; si a murit.
16. Si a trait Ever o suta treizeci si patru de ani; si a nascut pe Faleg.
17. Si a trait Ever, dupa ce a nascut pe Faleg, ani doua sute saptezeci; si
a nascut fii si fete; si a murit.
18. Si a trait Faleg o suta treizeci de ani; si a nascut pe Ragav.
19. Si a trait Faleg, dupa ce a nascut pe Ragav, ani doua sute noua; si a
nascut fii si fete; si a murit.
20. Si a trait Ragav o suta treizeci si doi de ani; si a nascut pe Seruh.
21. Si a trait Ragav, dupa ce a nascut pe Seruh, ani doua sute sapte; si a
nascut fii si fete; si a murit.
22. Si a trait Seruh o suta treizeci de ani; si a nascut pe Nahor.
23. Si a trait Seruh, dupa ce a nascut pe Nahor, ani doua sute; si a nascut
fii si fete; si a murit.
24. Si a trait Nahor o suta saptezeci si noua de ani; si a nascut pe Tara.
25. Si a trait Nahor, dupa ce a nascut pe Tara, o suta douazeci si cinci de
ani; si a nascut fii si fete; si a murit.
26. Si a trait Tara saptezeci de ani si a nascut pe Avram si pe Nahor si pe
Aran.
27. Acestea sunt nasterile lui Tara: Tara a nascut pe Avram si pe Nahor si
pe Aran; si Aran a nascut pe Lot.
28. Si a murit Aran mai �nainte dec�t Tara, tatal sau, �n pam�ntul �n care
s-a nascut, �n tara Haldeilor.
29. Si a luat Avram si Nahor lorusi femei; numele femeii lui Avram Sara;
iar numele femeii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, care a fost tatal Melhei si
Ieshei.
30. Si Sara era stearpa si nu nastea fii.
31. Si a luat Tara pe Avram, feciorul sau, si pe Lot feciorul lui Aran,
fiul sau, si pe Sara, nora sa, femeia lui Avram, feciorul sau, si i-a scos pe ei
din tara Haldeilor, ca sa mearga �n pam�ntul Hanaan; si au venit p�na la Haran si
au locuit acolo.
32. Si au fost toate zilele lui Tara �n pam�ntul Haran, ani doua sute
cinci; si a murit Tara �n Haran.

CAP. 12.
Chemarea lui Avram.

Si au zis Domnul lui Avram: iesi din pam�ntul tau si din rudenia ta si din casa
tatalui tau si vino �n pam�ntul, care voi arata tie.
2. Si te voi face pe tine neam mare; si te voi binecuv�nta; si voi mari
numele tau si vei fi binecuv�ntat.
3. Si voi binecuv�nta pe cei ce te vor binecuv�nta si voi blestema pe cei
ce te vor blestema; si se vor binecuv�nta �ntru tine toate neamurile pam�ntului.
4. Si s-a dus Avram precum i-au zis lui Domnul; si s-a dus cu el si Lot.
Si era Avram de saptezeci si cinci de ani, c�nd a iesit din Haran.
5. Si a luat Avram pe Sara, femeia sa, si pe Lot, feciorul fratelui sau,
si toate averile sale, care agonisise si tot sufletul, care-l dob�ndise �n Haran,
si a iesit ca sa mearga �n pam�ntul Hanaan.
6. Si au venit �n pam�ntul Hanaan; si au strabatut Avram pam�ntul �n
lungimea lui p�na la locul Sihem, la stejarul cel �nalt; si Hananeii locuiau
atunci pe pam�ntul acela.
7. Si s-au aratat Domnul lui Avram, si i-au zis lui: semintiei tale voi da
pam�ntul acesta; si a zidit acolo Avram altar Domnului, celui ce s-au aratat lui.
8. Si s-a dus de acolo �n munte catre rasaritul Vetilului si si-a �ntins
acolo cortul sau �n Vetil l�nga mare si Anghe catre rasarit; si a zidit acolo
altar Domnului, celui ce s-au aratat lui; si a chemat numele Domnului.
9. Si s-a ridicat Avram si merg�nd a tabar�t �n pustie.
10. Si s-a facut foamete pe pam�nt; si s-a pogor�t Avram �n Eghipet ca sa
locuiasca acolo, pentru ca se �ntarise foametea pe pam�nt.
11. Si a fost, c�nd se apropia Avram sa intre �n Eghipet, a zis Sarei
femeii sale: stiu eu cum ca femeie frumoasa esti tu la fata.
12. Va fi dar, ca daca te vor vedea Eghiptenii, vor zice: aceasta este
femeia lui; si pe mine ma vor omor�, iar pe tine te vor cruta.
13. Zi dar: sora lui sunt, ca sa fie mie bine pentru tine si sa traiasca
sufletul meu pentru tine.
14. Si a fost dupa ce a intrat Avram �n Eghipet, au vazut Eghiptenii pe
femeia lui ca este frumoasa foarte.
15. Si o au vazut pe ea boierii lui Faraon si o au laudat la Faraon si o au
bagat pe ea �n casa lui Faraon.
16. Si lui Avram i-au facut bine pentru d�nsa si avea el: oi, vitei si
asini si slugi si slujnice si cat�ri, si camile.
17. Si au certat Dumnezeu pe Faraon si casa lui cu certari mari si rele
pentru Sara femeia lui Avram.
18. Si chem�nd Faraon pe Avram i-a zis: pentru ce ai facut aceasta mie? De
nu mi-ai spus, ca femeie �ti este tie?
19. Pentru ce ai zis: ca sora-mi este, si o am luat pe ea femeie mie? Acum
dar, iata femeia ta �naintea ta; ia-o si te du.
20. Si a poruncit Faraon oamenilor sai pentru Avram, ca sa-l petreaca de
acolo pe el si pe femeia lui si toate c�te erau ale lui.

CAP. 13.
Avram se desparte de Lot.

Si s-a suit Avram din Eghipet, el si femeia lui si toate ale lui si Lot cu el �n
pustie.
2. Iar Avram era bogat foarte cu dobitoace si cu argint si cu aur.
3. Si pe calea pe care venise, s-a dus �n pustie p�na la Vetil, la locul
�n care mai �nainte a fost cortul lui, �ntru Vetil si �ntru Anghe.
4. La locul altarului care mai �nainte l-a fost facut acolo; si a chemat
acolo Avram numele Domnului.
5. Si Lot care mergea �mpreuna cu Avram, avea: oi si boi si corturi.
6. Si nu-i �ncapea pe ei pam�ntul, ca sa locuiasca �ntr-un loc, pentru ca
erau averile lor multe.
7. Si nu-i cuprindea pe ei pam�ntul ca sa locuiasca �mpreuna.
8. Si s-a facut cearta �ntru pastorii dobitoacelor lui Avram si �ntru
pastorii dobitoacelor lui Lot; iar Hananeii si Ferezeii locuiau atunci pam�ntul
acela.
9. Si a zis Avram lui Lot: sa nu fie sfada �ntru mine si �ntru tine si
�ntru pastorii mei si �ntru pastorii tai, ca oameni frati suntem noi.
10. Iata nu este tot pam�ntul �naintea ta? Desparteste-te de mine; de vrei
tu spre st�nga, eu spre dreapta; iar de vrei tu spre dreapta, eu spre st�nga.
11. Si ridic�nd Lot ochii lui a vazut toata �mprejurimea Iordanului, ca
toata era adapata, mai �nainte p�na a nu surpa Dumnezeu Sodoma si Gomora, ca Raiul
lui Dumnezeu si ca pam�ntul Eghipetului, p�na la Zogora.
12. Si si-a ales Lot tot tinutul cel dimprejurul Iordanului; si s-a tras
�napoi Lot de la rasarit; si s-a despartit fiecare de fratele sau.
13. Si Avram s-a salasluit �n pam�ntul Hanaan; iar Lot s-a salasluit �n
cetatea tinuturilor si si-a pus locasul �n Sodoma.
14. Iar oamenii cei din Sodoma erau rai si pacatosi �naintea lui Dumnezeu
foarte.
15. Si au zis Dumnezeu lui Avram, dupa ce s-a despartit Lot de d�nsul:
ridica ochii tai si cauta din locul �n care esti tu acum, spre miazanoapte si spre
miazazi si spre rasarit si spre mare.
16. Ca tot pam�ntul care �l vezi, tie �l voi da si semintii tale p�na �n
veac.
17. Si voi face sam�nta ta ca nisipul pam�ntului; si de poate cineva numara
nisipul pam�ntului si sam�nta ta va numara.
18. Scoala-te si umbla pam�ntul �n lung si �n lat, ca tie �l voi da pe el
si semintiei tale �n veac.
19. Si ridic�ndu-si Avram corturile a venit si a locuit l�nga sterajul lui
Mamvri, care era �n Hevron; si a zidit acolo altar Domnului.

CAP. 14.
Robirea lui Lot. Avram �l scapa pe Lot si este binecuv�ntat de Melhisedec.

Si a fost c�nd �mparatea Amarfal, �mparatul Senaarului, si Arioh, �mparatul


Elasarului, si Hodologomor, �mparatul Elamului, si Targal, �mparatul neamurilor.
2. Facut-au razboi cu Valla, �mparatul Sodomei, cu Varsa, �mparatul
Gomorei, si cu Senaar, �mparatul Adamei, si cu Simovor, �mparatul Sevoimului, si
cu �mparatul Valacului: acesta este Sigor.
3. Toti acestia s-au adunat �n valea cea sarata, care acum este marea
sarilor.
4. Doisprezece ani aceia slujise lui Hodologomor; iar �n al
treisprezecelea s-au razvratit.
5. Iar �ntr-al patrusprezecelea an au venit Hodologomor si �mparatii, care
erau cu el, si au taiat pe uriasii cei din Astarot si Karnaim si neamuri tari
�mpreuna cu ei si pe someii cei din cetatea Savi.
6. Si pe Horeii cei din muntii Seir p�na la Terevintul Afaranului, care
este �n pustie.
7. Si �ntorc�ndu-se au venit la f�nt�na judecatii: aceasta este Kadis; si
au taiat pe toti boierii lui Amalik si pe Amoreii cei ce locuiau �n Asasontamar.
8. Si au iesit la razboi �mparatul Sodomei si �mparatul Gomorei si
�mparatul Adamei si �mparatul Sevoimului si �mparatul Valacului: acesta este
Sigor, si si-au tocmit tabara spre bataie �n valea cea sarata.
9. �mpotriva lui Hodologomor, �mparatul Elamului si �mpotriva lui Targal,
�mparatul neamurilor si �mpotriva lui Amarfal, �mparatul Senaarului si �mpotriva
lui Arioh, �mparatul Elasarului; patru �mparati �mpotriva a cinci.
10. Iar valea cea sarata era cu f�nt�ni de smoala; si au fugit �mparatul
Sodomei si �mparatul Gomorei si au cazut acolo; iar cei ce au ramas, au fugit la
munte.
11. Si au luat toata calarimea Sodomei si a Gomorei si toate ce aveau ei de
m�ncare; si s-au dus.
12. Si au luat si pe Lot, feciorul fratelui lui Avram, si toate averile
lui, ca locuia �n Sodoma; si s-au dus.
13. Si venind unul din cei scapati, a spus lui Avram trecatorul, care
locuia l�nga stejarul lui Mamvri, al Amoreului fratelui lui Eshol si fratelui lui
Avnan, care aveau legatura de pace cu Avram.
14. Si auzind Avram, ca s-a luat �n robie Lot, feciorul fratelui sau,
numarat-a slugile sale cele de casa, trei sute optsprezece si a alergat dupa ei
p�na la Dan.
15. Si au cazut asupra lor noaptea, el si slugile lui; si i-au lovit pe ei
si i-au gonit p�na la Hoval, care este de-a st�nga Damascului.
16. Si au �ntors toata calarimea Sodomei si pe Lot, feciorul fratelui sau,
si toate averile lui si femeile si norodul.
17. Si a iesit �mparatul Sodomei �ntru �nt�mpinarea lui, dupa �ntoarcerea
lui de la taierea lui Hodologomor si a �mparatilor, care erau cu el �n valea lui
Savi: acesta era c�mpul �mparatilor.
18. Si Melhisedec �mparatul Salimului i-a adus p�ine si vin, si era el
preot lui Dumnezeu celui prea �nalt.
19. Si a binecuv�ntat Avram, si a zis: binecuv�ntat este Avram lui Dumnezeu
celui prea �nalt, care a facut cerul si pam�ntul.
20. Si bine cuv�ntat este Dumnezeul cel prea �nalt care au dat pe vrajmasii
tai sub m�na ta. Si a dat Avram lui zeciuiala de toate.
21. Si a zis �mparatul Sodomei catre Avram: da-mi oamenii, iar caii sa fie
ai tai.
22. Si a zis Avram catre �mparatul Sodomei: tinde-voi m�na mea catre Domnul
Dumnezeu cel prea �nalt, care au facut cerul si pam�ntul.
23. Nu voi lua nimic dintr-ale tale de la ata p�na la legatura
�ncaltamintei, ca sa nu zici: eu am �mbogatit pe Avram.
24. Afara de cele ce au m�ncat feciorii si afara de partea barbatilor care
au venit cu mine: Eshol, Avnan, Mamvri, acestia �si vor lua partea lor.

CAP. 15.
Credinta si dreptatea lui Avram.

Iar dupa cuvintele acestea fost-au cuv�ntul Domnului catre Avram �n vedenie,
zic�nd: nu te teme Avrame, eu te voi pazi pe tine si plata ta va fi foarte multa.
2. Si a zis Avram: Stap�ne Doamne, ce-mi vei da? Ca eu mor fara de
feciori, si feciorul slujnicii mele Masec, acesta este Eliezer Damascul.
3. Si a zis Avram: de vreme ce mie nu mi-ai dat sam�nta, iata sluga mea va
fi dupa mine mostenitor.
4. Si �ndata s-au facut cuv�ntul Domnului catre d�nsul, zic�nd: nu va fi
acesta mostean dupa tine; ci cel ce va iesi din tine acesta va fi mostenitor.
5. Si l-au scos pe el afara si i-au zis lui: cauta la cer si numara
stelele de le vei putea numara pe ele, si i-au zis lui: asa va fi semintia ta.
6. Si a crezut Avram lui Dumnezeu, si s-a socotit lui spre dreptate.
7. Si au zis catre d�nsul: eu sunt Dumnezeu cel ce te-a scos din tara
Haldeilor, ca sa-ti dau tie pam�ntul acesta sa-l mostenesti pe el.
8. Si a zis: Stap�ne Doamne! Cum voi cunoaste ca-l voi mosteni pe el.
9. Si i-au zis lui: ia o junice de trei ani si o capra de trei ani si un
berbec de trei ani si o turturea si un porumb.
10. Si lu�nd el acestea toate, le-a despicat �n doua si le-a pus pe ele cu
fata una catre alta; iar pasarile nu le-a despicat.
11. Si s-au pogor�t pasarile pe trupurile cele despicate, si a sezut Avram
l�nga ele.
12. Iar c�nd apunea soarele, uimire a cazut pe Avram, si iata frica mare si
�ntunecata l-a cuprins pe d�nsul.
13. Si s-a zis catre Avram: stiind vei sti ca nemernica va fi sam�nta ta �n
pam�nt strain, si o vor supune pe ea robiei, si o vor chinui si o vor smeri pe ea
patru sute de ani.
14. Iar pe neamul acela caruia vor sluji, �l voi judeca eu; iar dupa aceia
vor iesi aicea cu avere multa.
15. Si tu vei merge la parintii tai �n pace ajung�nd la batr�nete bune.
16. Iar �ntru al patrulea neam se vor �ntoarce aici; pentru ca pacatele
Amoreilor nu s-au �mplinit p�na acum.
17. Iar dupa ce a apus soarele s-a facut flacara, si iata cuptor fumeg�nd
si para de foc care a trecut prin mijlocul despicaturilor acelora.
18. �n ziua aceea au facut Dumnezeu legatura cu Avram zic�nd: semintiei
tale voi da pam�ntul acesta de la r�ul Eghipetului p�na la r�ul cel mare al
Eufratului.
19. Si pe Kenei si pe Kenezei si pe Kedmonei,
20. Si pe Hetei si pe Ferezei si pe Rafaimi,
21. Si pe Amorei si pe Hananei si pe Evei si pe Gherghesei si pe Ievusei.

CAP. 16.
Ismail.
Iar Sara femeia lui Avram nu nastea; si avea ea o slujnica Eghipteanca al careia
nume era Agar.
2. Si a zis Sara catre Avram: iata m-au �nchis Domnul ca sa nu nasc, intra
dar la slujnica mea ca sa fac din ea feciori.
3. Si a ascultat Avram de cuv�ntul Sarei; si lu�nd Sara pe Agar
Eghipteanca, slujnica sa, a dat-o lui Avram barbatul sau femeie, dupa ce a locuit
zece ani Avram �n pam�ntul lui Hanaan.
4. Si a intrat Avram la Agar, si ea zamisli, si vaz�nd ca a luat �n
p�ntece s-a dispretuit stap�na ei �naintea ei.
5. Si a zis Sara catre Avram: str�mbatate se face mie de catre tine eu am
dat pe roaba mea �n s�nul tau, si ea vaz�nd ca are �n p�ntece, m-a urgisit; judece
Dumnezeu �ntru mine si �ntru tine.
6. Si a zis Avram catre Sara: iata slujnica ta �n m�inile tale, fa cu
d�nsa cum va placea tie, si a necajit-o pe ea Sara, si a fugit de la fata ei.
7. Si a aflat-o pe ea �ngerul Domnului la izvorul apei �n pustie, la
izborul cel din calea lui Sur.
8. Si a zis ei �ngerul Domnului: Agar slujnica Sarei, de unde vii? Si unde
mergi? Si a zis ea: de la fata Sarei stap�nii mele fug eu.
9. Si a zis ei �ngerul Domnului: �ntoarce-te la stap�na ta si te smereste
sub m�inile ei.
10. Si a zis ei �ngerul Domnului: �nmultind voi �nmulti sam�nta ta, si de
multime nu se va numara.
11. Si i-a zis �ngerul Domnului: iata �n p�ntece ai tu, si vei naste fiu,
si vei chema numele lui Ismail; pentru ca au auzit Domnul smerenia ta.
12. Acesta va fi om crud, m�inile lui �mpotriva tuturor, si m�inile tuturor
�mpotriva lui, si �naintea fetei tuturor fratilor sai va locui.
13. Si a chemat Agar numele Domnului celui ce graia catre d�nsa: tu Doamne
care m-ai cercetat, ca a zis: ca si �nainte te-am vazut c�nd te-ai aratat mie.
14. Pentru aceasta a chemat f�nt�na aceea, f�nt�na, �naintea careia am
vazut; �ntru Cadis si �ntru Varad.
15. Si a nascut Agar lui Avram fecior, si a pus Avram numele feciorului sau
care i l-a nascut Agar: Ismail.
16. Si Avram era de optzeci si sase de ani c�nd a nascut Agar pe Ismail lui
Avram.

CAP. 17.
Taierea �mprejur.

Iar c�nd a fost Avram de nouazeci si


de ani, s-au aratat Domnul lui Avram si i-au zis: eu sunt Dumnezeul tau, fa ce
este placut �naintea mea, si fii fara de prihana.
2. Si voi pune legatura mea �ntru mine si �ntru tine; si te voi �nmulti
foarte.
3. Si a cazut Avram pe fata sa, si i-au grait Dumnezeu lui zic�nd:
4. Iata eu si legatura mea cu tine, si vei fi tata a multor neamuri.
5. Si nu se va mai chema numele tau Avram, ci va fi numele tau Avraam;
pentru ca tata a multe neamuri te-am pus pe tine.
6. Si te voi creste foarte, foarte, si te voi pune �ntru neamuri, si
�mparati din tine vor iesi.
7. Si voi pune legatura mea �ntru tine si �ntru sam�nta ta dupa tine
�ntru neamurile lor spre legatura vesnica, ca sa fiu Dumnezeu tie si semintiei
tale dupa tine.
8. Si voi da tie si semintiei tale dupa tine pam�ntul �n care locuiesti,
tot pam�ntul lui Hanaan spre stap�nire vesnica; si eu voi fi lor Dumnezeu.
9. Si au zis Dumnezeu catre Avraam: tu sa pazesti legatura mea si sam�nta
ta dupa tine �ntru neamurile lor.
10. Si aceasta este legatura care o vei pazi �ntru mine si �ntru voi, si
�ntru semintia ta dupa tine, �ntru neamurile lor, se va taia voua �mprejur toata
partea barbateasca.
11. Si veti taia �mprejur marginea trupului vostru, si va fi semn de
legatura �ntru mine si �ntru voi.
12. Si pruncul de opt zile se va taia voua �mprejur toata partea
barbateasca �ntru neamurile voastre, si cel nascut �n casa ta si cel cumparat cu
argint, si tot fiul strain care nu este din sam�nta ta.
13. Cu taiere �mprejur se va taia cel nascut al casei tale, si cel cumparat
cu argint. Si va fi legatura mea peste trupul vostru �ntru legatura vesnica.
14. Si partea barbateasca care nu-si va taia �mprejur marginea trupului sau
�n ziua a opta, pierde-se-va sufletul acela din neamul sau, pentru ca a stricat
legatura mea.
15. Si au zis Dumnezeu lui Avraam: Sara femeia ta nu se va chema numele ei
Sara; ci Sarra va fi numele ei.
16. Si o voi binecuv�nta pe d�nsa, si voi da tie dintr-�nsa fiu, si-l voi
binecuv�nta pe d�nsul, si va fi spre neamuri, si �mparati neamurilor dintr-�nsul
vor iesi.
17. Si a cazut Avraam pe fata sa si a r�s, si a zis �n cugetul sau graind:
au doar se va naste fiu celui de o suta de ani? Si Sarra de nouazeci de ani fiind,
au doar va naste?
18. Si a zis Avraam catre Dumnezeu: Ismail acesta sa traiasca �naintea ta.
19. Si au zis Dumnezeu lui Avraam asa: iata Sarra femeia ta va naste tie
fiu, si vei chema numele lui Isaac, si voi pune legatura mea cu d�nsul spre
legatura vesnica, ca sa fiu Dumnezeu lui si semintiei lui dupa d�nsul.
20. Iar pentru Ismail iata ca te-am ascultat si l-am binecuv�ntat pe
d�nsul; �l voi creste si �l voi �nmulti pe d�nsul foarte; douasprezece neamuri va
naste, si-l voi face pe d�nsul neam mare.
21. Iar legatura mea o voi pune cu Isaac, pe care �l va naste tie Sarra
�ntr-aceasta vreme �n celalalt an.
22. Si au �ncetat Dumnezeu a grai catre Avraam; si s-au suit Dumnezeu de la
d�nsul.
23. Si a luat Avraam pe Ismail fiul sau, pe toti cei nascuti �n casa sa, si
pe toti cei cumparati cu argint, si pe tot barbatul dintre oameni cei din casa lui
Avraam, si le-au taiat �mprejur marginea trupului �n ziua aceea, dupa cum au grait
Dumnezeu lui.
24. Si Avraam era de nouazeci si noua de ani c�nd si-a taiat �mprejur
marginea trupului sau.
25. Iar Ismail fiul lui era de treisprezece ani c�nd si-a taiat �mprejur
marginea trupului sau.
26. Si tot �n acea zi s-au taiat �mprejur Avraam si Ismail fiul lui.
27. Si toti barbatii casei lui, si cei nascuti �n casa, si cei cumparati cu
argint dintr-alte neamuri, i-au taiat �mprejur pe ei.

CAP. 18.
Avraam primeste trei �ngeri.

Si s-au aratat Dumnezeu lui Avraam la stejarul lui Mamvri c�nd sedea el �n usa
cortului sau la amiazazi.
2. Si ridic�nd ochii sai, a vazut: si iata trei barbati sta din sus de el,
si vaz�ndu-i pe ei a alergat de la usa cortului sau �ntru �nt�mpinarea lor, si s-
a �nchinat p�na la pam�nt.
3. Si a zis: Doamne, de am aflat har �naintea ta, nu trece pe robul tau!
4. Sa se aduca apa si sa se spele picioarele voastre, sa va odihniti sub
copac.
5. Si voi aduce p�ine si veti m�nca, si dupa aceea veti merge �n calea
voastra; pentru aceea abateti-va la sluga voastra; si ei au zis: asa, fa dupa cum
ai zis.
6. Si a alergat Avraam �n cort la Sarra si a zis ei: grabeste si fram�nta
trei masuri de faina curata, si fa azime.
7. Iar Avraam a alergat la vaci, si a luat un vitel t�nar si bun, si l-a
dat slugii sa-l gateasca cur�nd.
8. Si a luat unt si lapte si vitelul care l-a gatit, si le-a pus �naintea
lor, si ei au m�ncat; iar el sta l�nga d�nsii sub copac.
9. Si au zis catre d�nsul: unde este Sarra femeia ta? Si raspunz�nd a zis:
iata este �n cort.
10. Si au zis: iata c�nd ma voi �ntoarce, voi veni la tine �n vremea
aceasta si �n ceasurile acestea, si va avea fecior Sarra femeia ta; iar Sarra a
auzit de la usa cortului fiind dupa d�nsul.
11. Iar Avraam si Sarra era batr�ni, trecuti �n zile, si Sarrei �ncetase a
se face cele femeiesti.
12. Si a r�s �ntru sine Sarra zic�nd: �nca nu mi s-a facut aceasta p�na
acum, si Domnul meu este batr�n.
13. Si au zis Domnul catre Avraam: pentru ce a r�s Sarra �ntru sine
zic�nd: au doar cu adevarat voi naste batr�na fiind?
14. Au nu este cu putinta la Dumnezeu tot cuv�ntul? �n vremea aceasta si �n
ceasurile acestea ma voi �ntoarce la tine si va avea Sarra fecior.
15. Si a tagaduit Sarra, zic�nd: n-am r�s, pentru ca s-a temut; si au zis
catre ea: ba, ci ai r�s.
16. Si scul�ndu-se de acolo barbatii s-au uitat spre Sodoma si spre Gomora,
si Avraam mergea �mpreuna cu ei petrec�ndu-i.
17. Iar Domnul au zis: au ascunde-voi eu de Avraam sluga mea cele ce eu voi
face?
18. Iar Avraam se va face neam mare si mult, si �ntru el se vor
binecuv�nta toate neamurile pam�ntului.
19. Ca stiu, ca va �nvata pe fiii sai si casa sa dupa sine, si vor pazi
caile Domnului ca sa faca dreptate si judecata, pentru ca sa aduca Domnul asupra
lui Avraam toate c�te au grait catre d�nsul.
20. Si au zis Domnul: strigarea Sodomei si a Gomorei s-a �nmultit spre
mine, si pacatele lor sunt mari foarte.
21. Deci pogor�ndu-ma voi vedea de fac dupa strigarea lor, care vine la
mine; iar de nu, sa stiu.
22. Si �ntorc�ndu-se de acolo barbatii, au venit �n Sodoma; iar Avraam �nca
sta �naintea Domnului.
23. Si apropiindu-se Avraam a zis; sa nu pierzi pe cel drept cu cei
necredinciosi, si va fi dreptul ca cel necredincios?
24. De vor fi cincizeci de drepti �n cetate, au doar pierde-vei pe ei? Au
nu vei ierta tot locul pentru cincizeci de drepti de vor fi �ntr-�nsa?
25. Nici cum nu vei face dupa cuv�ntul acesta ca sa ucizi pe cel drept
�mpreuna cu cei necredinciosi, si sa fie dreptul ca si cel necredincios, nici cum.
Tu cel ce judeci tot pam�ntul, au nu vei face judecata?
26. Si au zis Domnul: de se vor afla �n cetatea Sodomei cincizeci de
drepti, voi ierta toata cetatea si tot locul pentru d�nsii.
27. Si raspunz�nd Avraam a zis: acum am �nceput a grai catre Domnul meu, si
eu sunt pam�nt si cenusa.
28. Dar de vor fi mai putin de cincizeci de drepti, sa fie patruzeci si
cinci, au pierde-vei pentru patruzeci si cinci toata cetatea? Si au zis: nu o voi
pierde de voi afla acolo patruzeci si cinci.
29. Si a adaugat a grai catre Domnul, si a zis: dar de se vor afla acolo
patruzeci? Si au zis: nu o voi pierde pentru acei patruzeci.
30. Si a zis: sa nu fie ceva Doamne de voi mai grai: dar de se vor afla
acolo treizeci? Si au zis: nu o voi pierde de voi afla acolo treizeci.
31. Si a zis: pentru ca pot grai catre Domnul, dar de se vor afla acolo
douazeci? Si i-au zis: nu o voi pierde de voi afla acolo douazeci.
32. Si a zis: sa nu fie ceva Doamne, de voi mai grai �nca odata. Dar de se
vor afla acolo zece? Si au zis: nu o voi pierde pentru acei zece.
33. Si s-au dus Domnul dupa ce au �ncetat a grai lui Avraam, si Avraam s-a
�ntors la locul sau.

CAP. 19.
Peirea Sodomei.

Si au venit doi �ngeri la Sodoma seara, si Lot sedea la poarta Sodomei, si


vaz�ndu-i Lot s-a sculat �ntru �nt�mpinarea lor, si s-a �nchinat cu fata la
pam�nt, si a zis:
2. Iata Domnilor, abateti-va la casa slugii voastre si ram�neti si spalati
picioarele voastre, si dimineata scul�ndu-va, veti merge �n calea voastra; iar ei
au zis: nu, ci �n ulita vom ram�ne.
3. Si �i silea pe ei, si s-au abatut la d�nsul si au intrat �n casa lui;
si a facut lor de m�ncare, si azime a copt lor, si au m�ncat.
4. Iar mai �nainte de ce s-au culcat ei, barbatii cetatii Sodomii au
�nconjurat casa de la cel t�nar p�na la cel batr�n si tot norodul �mpreuna.
5. Si au chemat afara pe Lot si au zis catre d�nsul: unde sunt barbatii
care au intrat la tine noaptea? Scoate-i la noi ca sa ne �mpreunam cu ei.
6. Si a iesit Lot la ei �naintea usii, si a tras usa dupa sine.
7. Si a zis catre ei: nicidecum fratilor nu faceti rautatea aceasta.
8. Ci am eu doua fete care n-au cunoscut barbat, pe acelea voi scoate la
voi, si va faceti treaba cu ele dupa cum va placea voua, numai asupra barbatilor
acestora sa nu faceti nedrept; pentru ca au intrat sub acoperam�ntul casei mele.
9. Iar ei au zis lui: du-te �n colo, ai venit sa locuiesti aici sau
judecata sa judeci? Acum dar te vom chinui mai rau pe tine dec�t pe ei; si sileau
pe Lot foarte, si s-au apropiat la usa sa o strice.
10. Iar barbatii tinz�nd m�inile au tras pe Lot la sine �n casa, si au
�nchis usa casei.
11. Iar pe barbatii care erau la usa casei i-au lovit cu orbire de la mic
p�na la cel mare, si s-au ostenit caut�nd usa.
12. Si au zis catre Lot barbatii: ai tu pe cineva aici? Gineri, au feciori,
au fete? Sau pe altcineva din ai tai? De sunt �n cetate, scoate-i din locul
acesta.
13. Ca vom sa stricam noi locul acesta, pentru ca s-a �naltat strigarea lor
�naintea Domnului, si ne-au trimis pe noi Domnul sa-l stricam pe d�nsul.
14. Si iesind Lot a grait catre ginerii sai, care luase pe fetele lui, si
le-a zis: sculati-va si iesiti din locul acesta, pentru ca Domnul va sa piarda
cetatea.
15. Si se paru a vorbi gluma �naintea ginerilor sai. Iar daca s-a facut
dimineata, grabeau �ngerii pe Lot, zic�nd: scoala-te si ia femeia ta si cele doua
fete ale tale care ai, si iesi ca sa nu pieri si tu �mpreuna cu faradelegile
cetatii.
16. Si ei s-au tulburat, iar �ngerii au apucat de m�na pe el si pe femeia
lui si pe cele doua fete ale lui, pentru ca nu s-au �ndurat Domnul de d�nsul; si
scot�ndu-i pe ei afara, au zis:
17. M�ntuind m�ntuieste sufletul tau, sa nu te uiti �napoi, nici sa stai �n
vreun loc de prin prejur, �n munte te m�ntuieste ca sa nu te prinzi �mpreuna cu
ei.
18. Si a zis Lot catre d�nsii: rogu-ma Doamne.
19. Fiindca a aflat sluga ta mila �naintea ta, si ai marit dreptatea ta
care faci cu mine, ca sa fie viu sufletul meu, eu nu voi putea sa ma m�ntuiesc �n
munte, ca sa nu ma prinda relele, si voi muri.
20. Iata cetatea cea de aproape ca sa scap acolo, este mica, si acolo ma
voi m�ntui; au nu este mica? Si va fi viu sufletul meu pentru tine.
21. Si i-au zis lui: iata m-am mirat de fata ta si de cuv�ntul acesta, ca
sa nu stric cetatea pentru care ai grait.
22. Grabeste dar ca sa te m�ntuiesti acolo, ca nu voi putea face lucrul
p�na vei merge tu acolo, pentru aceea au chemat numele cetatii aceea: Sigor.
23. Soarele a rasarit pe pam�nt si Lot a intrat �n Sigor.
24. Si Domnul au plouat peste Sodoma si peste Gomora pucioasa si foc de la
Domnul din cer.
25. Si au surpat cetatile acestea si toata �mprejurimea, si pe toti c�ti
locuiau �n cetatile si toate c�te rasar din pam�nt.
26. Si s-a uitat femeia lui �napoi, si s-a facut st�lp de sare.
27. Si a m�necat Avraam a doua zi la locul unde a statut �naintea Domnului.
28. Si a cautat spre Sodoma si spre Gomora si spre pam�ntul de prin
prejurul locului, si a vazut: si iata se suia para de foc din pam�nt ca o vapaie
de cuptor.
29. Si a fost c�nd au stricat Domnul toate cetatile de prin prejur, si-au
adus aminte Dumnezeu de Avraam, si au scos pe Lot afara din mijlocul surparii c�nd
au surpat Domnul cetatile �n care locuia Lot.
30. Si a iesit Lot din Sigor si sedea �n munte el si am�ndoua fetele lui cu
d�nsul, ca s-a temut a locui �n Sigor, si au locuit �n pestera el si am�ndoua
fetele lui cu d�nsul.
31. Si a zis cea mai �n v�rsta catre cea mai t�nara: tatal nostru este
batr�n si nimeni nu este pe pam�nt care sa �ntru la noi, dupa cum este obiceiul a
tot pam�ntul.
32. Vino dar sa adapam pe tatal nostru cu vin si sa dormim cu d�nsul, si sa
ridicam din tatal nostru sam�nta.
33. Si au adapat pe tatal lor cu vin �n noaptea aceea, si intr�nd cea mai
�n v�rsta a dormit cu tatal ei �n noaptea aceea, si el n-a stiut c�nd a dormit ea
si c�nd s-a sculat.
34. Si a fost a doua zi a zis cea mai �n v�rsta catre cea mai t�nara: iata
am dormit ieri cu tatal nostru, sa-l adapam pe d�nsul cu vin si �ntr-aceasta
noapte, si intr�nd te culca tu cu el, si sa ridicam din tatal nostru sam�nta.
35. Si adapara si �ntr-acea noapte pe tatal lor cu vin, si intr�nd cea mai
t�nara a dormit cu tatal ei, si el n-a stiut c�nd s-a culcat ea si c�nd s-a
sculat.
36. Si au zamislit am�ndoua fetele din tatal lor.
37. Si a nascut cea mai mare fecior, si a chemat numele lui Moav, zic�nd:
din tatal meu. Acesta e tata Moavitenilor p�na �n ziua de astazi.
38. Si a nascut si cea mai t�nara fecior, si a chemat numele lui: Aman,
zic�nd: fiul neamului meu. Acesta este tata Amanitenilor p�na �n ziua de astazi.

CAP. 20.
Avraam �n Gherara.

Si s-a dus de acolo Avraam spre pam�ntul cel catre amiazazi, si a locuit �ntru
Kadis si �ntru Sur, si a nemernicit �n Gherari.
2. Si a zis Avraam de Sarra femeia sa: ca sora este mie, ca s-a temut sa
zica: femeia mea este, ca nu cumva sa-l ucida pe el oamenii cetatii pentru ea, si
a trimis Avimeleh �mparatul Gherarilor si a luat pe Sarra.
3. Si a intrat Dumnezeu la Avimeleh �n somn noaptea, si i-au zis lui: iata
tu ai sa mori pentru femeia care ai luat, ca ea are barbat.
4. Si Avimeleh nu s-a atins de ea, si a zis: Doamne, au pierde-voi neam
drept care nu stie?
5. Au nu el a zis mie: sora �mi este? Si ea mi-a zis: frate �mi este; cu
inima curata si cu m�ini drepte am facut aceasta.
6. Si i-au zis Dumnezeu �n somn: eu am cunoscut caci cu inima curata ai
facut aceasta, si eu nu m-am �ndurat de tine, ca sa nu pacatuiesti tu �mpotriva
mea, si pentru aceea nu te-am lasat sa te atingi de d�nsa.
7. Iar acum da �napoi femeia omului, ca prooroc este si se va ruga pentru
tine si vei fi viu; iar de nu o vei da �napoi, sa stii ca vei muri tu si toate ale
tale.
8. Si de dimineata scul�ndu-se Avimeleh, a chemat pe toate slugile sale,
si a grait toate cuvintele acestea �n urechile lor, si s-au temut toti oamenii
foarte.
9. Si a chemat Avimeleh pe Avraam, si a zis lui: de ce ai facut noua
aceasta? Au doar am gresit ceva �mpotriva ta de ai adus peste mine si peste
�mparatia mea pacat mare? Lucru care nimeni nu l-ar face, ai facut mie.
10. Si a zis Avimeleh catre Avraam: ce ai socotit de ai facut aceasta?
11. Si a zis Avraam: pentru ca am g�ndit ca nu va fi frica lui Dumnezeu �n
locul acesta, si pe mine ma vor omor� pentru femeia mea.
12. Si cu adevarat sora este mie dupa tata, iar nu dupa muma; iar acum s-a
facut mie si femeie.
13. Si a fost c�nd m-a scos Dumnezeu din casa tatalui meu, am zis ei:
aceasta dreptate sa faci cu mine �n tot locul unde vom intra, zi pentru mine: ca
frate �mi este.
14. Si a luat Avimeleh o mie de drahme si oi si vitei si slugi si slujnice,
si a dat lui Avraam, si i-a dat �napoi si pe Sarra femeia lui.
15. Si a zis Avimeleh catre Avraam: iata pam�ntul meu �naintea ta, unde-ti
va placea locuieste.
16. Iar catre Sarra a zis: iata am dat o mie de drahme fratelui tau,
acestea vor fi tie �ntru cinstea fetei tale si a tuturor, care sunt cu tine, si
�ntru toate adevarul sa spui.
17. Si s-a rugat Avraam lui Dumnezeu, si au �nsanatosat Dumnezeu pe
Avimeleh si pe femeia lui si pe slujnicele lui si a �nceput a naste.
18. Pentru ca �nchisese Domnul tot mitrasul �n casa lui Avimeleh, pentru
Sarra femeia lui Avraam.

CAP. 21.
Nasterea lui Isaac.

Si Domnul au cercetat pe Sarra dupa cum au zis, si au facut Domnul Sarrei precum
au grait.
2. Si zamislind Sarra a nascut lui Avraam fiu la batr�nete, pe vremea dupa
cum graise lui Domnul.
3. Si a chemat Avraam numele fiului sau pe care l-a nascut Sarra: Isaac.
4. Si a taiat �mprejur Avraam pe Isaac �n ziua a opta, precum i-au fost
poruncit Dumnezeu lui.
5. Si Avraam era de o suta de ani, c�nd s-a nascut Isaac fiul sau.
6. Si a zis Sarra: r�s mi-au facut Domnul, pentru ca cine va auzi, se va
bucura �mpreuna cu mine.
7. Si a zis: cine va spune lui Avraam ca Sarra apleaca prunc? Ca am nascut
fiu la batr�netele mele.
8. Si a crescut pruncul si s-a �ntarcat, si a facut Avraam ospat mare �n
ziua �n care s-a �ntarcat fiul sau Isaac.
9. Si vaz�nd Sarra pe fiul Agarei Eghiptencii care se nascuse lui Avraam,
juc�ndu-se cu Isaac fiul sau,
10. A zis lui Avraam: goneste pe slujnica aceasta si pe fiul ei, ca nu va
mosteni fiul slujnicii cu fiul meu Isaac.
11. Si foarte greu s-a parut cuv�ntul acesta �naintea lui Avraam pentru
fiul sau Ismail.
12. Si au zis Dumnezeu lui Avraam: sa nu fie greu �naintea ta cuv�ntul cel
pentru prunc si pentru slujnica; toate c�te va zice tie Sarra, asculta de cuv�ntul
ei, pentru ca �ntru Isaac se va chema tie sam�nta.
13. Dar si pe fiul slujnicii acesteia neam mare �l voi face, pentru ca
sam�nta ta este.
14. Si s-a sculat Avraam dimineata, si lu�nd paini si un foale cu apa a dat
Agarei, si a pus pe umarul ei si pruncul si o a slobozit pe d�nsa; si ea merg�nd
ratacea prin pustie catre f�nt�na juram�ntului.
15. Si s-a sf�rsit apa din foale, si a lepadat pruncul sub un brad.
16. Si merg�nd a sezut �n preajma lui departe ca o aruncatura de arc,
pentru ca a zis: nu voi vedea moartea pruncului meu, si a sezut �naintea lui, si
strig�nd pruncul a pl�ns.
17. Si au auzit Dumnezeu glasul pruncului din locul unde era, si a strigat
�ngerul lui Dumnezeu pe Agar din cer si au zis ei: Ce este Agar? Nu te teme, ca au
auzit Dumnezeu glasul pruncului tau din locul unde este.
18. Scoala-te, i-a pruncul si-l tine cu m�na ta, ca neam mare �l voi face.
19. Si au deschis Dumnezeu ochii ei si a vazut f�nt�na de apa vie; si
merg�nd a umplut foalele de apa si a adapat pruncul.
20. Si era Dumnezeu cu pruncul; si a crescut si a locuit �n pustie si s-a
facut v�nator.
21. Si a locuit �n pustia Faran, si i-a luat lui muma-sa femeie din
pam�ntul Eghipetului.
22. Si a fost �n vremea aceea si a grait Avimeleh si Ohozat, care luase pe
nora sa si Filoh Voievodul puterii lui catre Avraam zic�nd: Dumnezeu este cu tine
�ntru toate c�te faci.
23. Acum dar jura-te mie pe Dumnezeu ca nu-mi vei face str�mbatate, nici
semintiei mele nici numelui meu; ci dupa dreptatea care am facut cu tine, vei face
cu mine si pam�ntului �ntru care te-ai salasluit.
24. Si a zis Avraam: eu ma jur.
25. Si a mustrat Avraam pe Avimeleh pentru f�nt�nile apei, care le-au luat
slugile lui Avimeleh.
26. Si Avimeleh a zis lui: n-am stiut cine a facut tie lucrul acesta; nici
tu nu mi-ai spus, nici eu n-am auzit fara numai astazi.
27. Si a luat Avraam oi si vitei si a dat lui Avimeleh; si au facut am�ndoi
legatura.
28. Si a pus Avraam sapte mielusite de oi singure.
29. Si a zis Avimeleh lui Avraam: ce sunt aceste sapte mielusite ale oilor
acestora care le-ai pus singure?
30. Si a zis Avraam: aceste sapte mielusele vei lua de la mine, ca sa-mi
fie mie marturie ca eu am sapat aceasta f�nt�na.
31. Pentru aceea a chemat numele locului aceluia f�nt�na juram�ntului, ca
acolo au jurat am�ndoi.
32. Si au facut am�ndoi legatura la f�nt�na juram�ntului, si s-au sculat
Avimeleh si Ohozat, care tinea pe Nora sa si Filoh mai marele puterii lui, si s-au
�ntors �n pam�ntul Filistenilor.
33. Si a sadit Avraam tarina la f�nt�na juram�ntului, si a chemat acolo
numele Domnului, Dumnezeu vesnic.
34. Si a locuit Avraam �n pam�ntul Filistenilor zile multe.

CAP. 22.
Isaac adus spre jertfa.

Si a fost dupa cuvintele acestea Dumnezeu au ispitit pe Avraam si i-au zis:


Avraame, Avraame, iar el a zis: iata eu.
2. Si au zis: ia pe fiul tau cel iubit pe Isaac pe care ai iubit si mergi
�n pam�ntul cel �nalt, si-l adu pe el acolo jertfa �ntr-un munte, care-ti voi
spune tie.
3. Si scul�ndu-se Avraam de dimineata a pus saua pe asinul sau, si a luat
cu sine doua slugi si pe Isaac fiul sau; si taind lemne pentru jertfa, scul�ndu-se
a mers, si a treia zi a venit la locul care i-au zis lui Dumnezeu.
4. Si caut�nd Avraam cu ochii sai a vazut locul de departe.
5. Si a zis Avraam slugilor sale: sedeti aici cu asinul, iar eu si pruncul
vom merge p�na colea; si �nchin�ndu-ne ne vom �ntoarce la voi.
6. Si a luat Avraam lemnele cele pentru jertfa si le-a pus �n spinarea lui
Isaac fiul sau; si a luat �n m�ini foc si cutit si s-au dus am�ndoi �mpreuna.
7. Si a zis Isaac catre Avraam tatal sau: tata, iar el a zis: ce este
fiule? Si a zis: iata foc si lemne, unde este oaia pentru jertfa?
8. Si a zis Avraam: Dumnezeu �si va �ngriji pentru oaie de jertfa fiul
meu!
9. Si merg�nd am�ndoi �mpreuna au venit la locul care i-au aratat Dumnezeu
lui; si a zidit acolo Avraam altar si a pus lemnele deasupra, si leg�nd pe fiul
sau Isaac, l-a pus pe altar deasupra lemnelor.
10. Si a ;ntins Avraam m�na sa sa ia cutitul sa junghie pe fiul sau.
11. Si l-a strigat pe d�nsul �ngerul Domnului din cer zic�nd: Avraame,
Avraame, iar el a zis: iata eu.
12. Si i-au zis: sa nu pui m�na ta pe prunc, nici sa-i faci lui nimic; ca
acum am cunoscut ca te temi tu de Dumnezeu, si nu ti s-a facut mila de fiul tau
cel iubit pentru mine.
13. Si caut�nd Avraam cu ochii sai, a vazut: si iata un berbec era �ncurcat
cu coarnele �ntr-un copac stufos; si s-a dus Avraam si a luat berbecul si l-a adus
jertfa �n locul lui Isaac fiul sau.
14. Si a chemat Avraam numele locului aceluia: Domnul au vazut, ca sa se
zica p�na astazi: �n muntele acesta Domnul s-a aratat.
15. Si a strigat �ngerul Domnului pe Avraam a doua oara din cer zic�nd:
16. Asupra mea �nsu-mi m-am jurat zice Domnul, pentru ca ai facut cuv�ntul
acesta si nu ti s-a facut mila de fiul tau cel iubit pentru mine.
17. Pentru aceea cu adevarat binecuv�nt�nd te voi binecuv�nta, si �nmultind
voi �nmulti sam�nta ta ca stelele cerului si ca nisipul cel de pe tarmurile marii;
si va mosteni sam�nta ta cetatile neprietenilor.
18. Si se vor binecuv�nta �ntru sam�nta ta toate neamurile pam�ntului,
pentru ca ai ascultat glasul meu.
19. Si s-a �ntors Avraam la slugile sale, si scul�ndu-se s-au dus �mpreuna
la f�nt�na juram�ntului; si au locuit acolo la f�nt�na juram�ntului.
20. Si a fost dupa cuvintele acestea si s-a vestit lui Avraam zic�nd: iata
a nascut Melha si ea fii lui Nahor fratele tau.
21. Pe Uz cel �nt�i nascut si pe Vanes fratele lui si pe Camuil tatal
Sirilor,
22. Si pe Hazad si pe Azav si pe Faldes si pe Ieldaf si pe Vatuil.
23. Iar Vatuil a nascut pe Reveca. Acestia sunt cei opt fii pe care i-a
nascut Melha lui Nahor fratele lui Avraam.
24. Iar tiitoarea lui anume Revma a nascut si ea pe Tavec si Taam si pe
Tohos si pe Moha.

CAP. 23.
Moartea si morm�ntul Sarrei.

Si a fost viata Sarrei o suta douazeci si sapte de ani.


2. Si a murit Sarra �n cetatea Arvoc, care este �n vale; aceasta este
Hevron �n pam�ntul Hanaann; iar Avraam a venit sa pl�nga pe Sarra si s-o jeleasca.
3. Si s-a sculat Avraam de la mortul sau si a grait fiilor lui Het zic�nd:
4. Strain si nemernic sunt eu la voi; dati-mi dar mosie de morm�nt de la
voi, ca sa �ngrop pe mortul meu.
5. Si au raspuns fiii lui Het catre Avraam zic�nd:
6. Nu doamne, asculta-ne pe noi: �mparat de la Dumnezeu esti tu �ntru
noi; �n morm�nturile noastre cele alese �ngroapa-ti mortul tau, ca nici unul
dintre noi nu te va opri ca sa nu-ti �ngropi mortul tau acolo.
7. Si scul�ndu-se Avraam s-a �nchinat �naintea poporului pam�ntului fiilor
lui Het.
8. Si a grait catre d�nsii Avraam zic�nd: de voiti cu sufletul vostru ca
sa �ngrop mortul meu de la fata mea, ascultati-ma si graiti pentru mine lui Efron
al lui Saar.
9. Sa-mi dea mie pestera cea �ndoita care o are el, ce este �n partea
tarinii lui, pe argint c�t va pretui ca sa o am aceasta �ntru voi mosie de
morm�nt.
10. Iar Efron sedea �n mijlocul fiilor lui Het, si raspunz�nd Efron Heteul
catre Avraam, a zis �n auzul fiilor lui Het si al tuturor celor ce intrau �n
cetate, zic�nd:
11. L�nga mine fii doamne si ma asculta: tarina si pestera care este �ntr-
�nsa tie o dau, �naintea tuturor cetatenilor mei datu-o-am tie, �ngroapa mortul
tau.
12. Si s-a �nchinat Avraam �naintea poporului pam�ntului.
13. Si a zis lui Efron la auz �naintea a tot poporului pam�ntului: de vreme
ce esti pentru mine asculta-ma: argintul tarinii ia-l de la mine si voi �ngropa
mortul meu acolo.
14. Si a raspuns Efron lui Avraam zic�nd:
15. Nu doamne, ci am auzit: ca pam�ntul este de patru sute de drahme de
argint, ce poate fi aceasta �ntru mine si �ntru tine? Iar tu �ngroapa-ti mortul
tau.
16. Si a ascultat Avraam de Efron si a platit lui Efron argintul, care a
grait la auzul fiilor lui Het, patru sute de drahme de argint ales la negutatori.
17. Si tarina lui Efron �n care era pestera cea �ndoita spre fata Mamvrei,
tarina si pestera care era �ntru ea si toti copacii care erau �n tarina si tot ce
era �n hotarele ei �mprejur.
18. S-a dat lui Avraam mosie �naintea fiilor lui Het si �naintea tuturor ce
intrau �n cetate.
19. Dupa aceasta a �ngropat Avraam pe Sarra femeia sa �n pestera tarinii
cea �ndoita, care este �n preajma Mamvrei, aceasta este Hevron �n pam�ntul lui
Hanaan.
20. Si s-a �ntarit tarina si pestera care era �ntr-�nsa lui Avraam mosie de
�nmorm�ntare de la fiii lui Het.

CAP. 24.
Casatoria lui Isaac.

Avraam era batr�n trecut �n zile, si Domnul l-au binecuv�ntat �ntru toate.
2. Si a zis Avraam slugii sale celei mai batr�ne a casei sale, care era
mai mare peste toate ale sale: pune m�na ta subt armul meu.
3. Si te voi jura pe Domnul Dumnezeul cerului si al pam�ntului, ca
feciorul meu Isaac sa nu-i iei femeie din fetele Hananeilor �ntru care locuiesc
eu;
4. Ci �n pam�ntul meu unde m-am nascut eu, la neamul meu vei merge si vei
lua femeie fiului meu Isaac de acolo.
5. Si a zis catre d�nsul sluga: dar de nu va vrea femeia sa vie cu mine �n
pam�ntul acesta, �ntoarce-voi pe fiul tau acolo �n pam�ntul de unde ai iesit?
6. Iar Avraam a zis catre d�nsul: ia aminte sa nu �ntorci pe fiul meu
acolo.
7. Domnul Dumnezeul cerului si Dumnezeul pam�ntului, cel ce m-au luat din
casa tatalui meu si din pam�ntul �n care m-am nascut, cel ce mi-au grait si s-au
jurat mie zic�nd: tie voi da pam�ntul acesta si semintiei tale, acesta va trimite
pe �ngerul sau �naintea ta, si vei lua femeie feciorului meu de acolo.
8. Iar de nu va vrea femeia sa vie cu tine �n pam�ntul acesta, curat vei
fi tu de juram�ntul meu, numai pe feciorul meu sa nu-l �ntorci acolo.
9. Si a pus sluga m�na sa sub armul lui Avraam stap�nul sau, si a jurat
lui pentru cuv�ntul acesta.
10. Si a luat sluga zece camile din camilele stap�nului sau si din toate
bunatatile stap�nului sau cu sine, si scul�ndu-se s-a dus �n Mesopotamia cetatea
lui Nahor.
11. Si a asezat camilele sa odihneasca afara de cetate l�nga f�nt�na cu
apa, catre seara c�nd ies cele ce scot apa.
12. Si a zis: Doamne Dumnezeul stap�nului meu Avraam, fa cale buna �naintea
mea astazi, si fa mila cu stap�nul meu Avraam.
13. Iata eu stau la izvorul apei, si fetele celor ce locuiesc �n cetate
ies, ca sa scoata apa.
14. Si fecioara careia eu voi zice: pleaca vadra ta sa beau, si ea va zice
mie: bea tu si camilele tale le voi adapa p�na ce vor �nceta a bea, aceasta va fi
gatita lui Isaac slugii tale; si �ntru aceasta voi cunoaste ca ai facut mila cu
stap�nul meu Avraam.
15. Si a fost mai �nainte de a sav�rsi el graind �n cugetul sau, si iata a
iesit afara Reveca fata lui Vatuil feciorul Melhei femeia lui Nahor fratele lui
Avraam, av�nd vadra pe umarul sau.
16. Si fecioara era frumoasa la fata foarte, fecioara era, barbat nu o a
cunoscut pe ea, si pogor�ndu-se la f�n�na a umplut vadra si s-a suit.
17. Si a alergat sluga �naintea ei si a zis: da-mi sa beau putina apa din
vadra ta.
18. Iar ea a zis: bea doamne si grabind a slobozit vadra pe bratul sau, si
l-a adapat p�na a �ncetat a bea.
19. Si a zis: si camilelor tale voi scoate apa p�na ce vor bea toate.
20. Si grabind a desertat vadra �n adapatore, si iarasi a alergat la
f�nt�na sa scoata apa, si a adapat toate camilele.
21. Iar omul o privea pe ea si tacea, ca sa cunoasca, �ndreptat-au Dumnezeu
calea lui sau nu?
22. Si a fost dupa ce au �ncetat toate camilele a bea, a luat omul doi
cercei de aur, care trageau c�te o drahma, si i-a pus �n urechile ei, si doua
bratari �n m�inile ei, care trageau zece masuri de aur.
23. Si a �ntrebat-o pe d�nsa si i-a zis: a cui fata esti? Spune-mi de este
la tatal tau loc sa salasluim noi.
24. Iar ea a zis lui: fata sunt a lui Vatuil fiul Melhei, pe care l-a
nascut ea lui Nahor.
25. Si i-a zis lui: si paie si f�n mult este la noi, precum si loc de
salasluit.
26. Si bine par�nd omului s-a �nchinat Domnului, zic�nd:
27. Binecuv�ntat este Domnul Dumnezeul stap�nului meu Avraam, cel ce n-a
parasit dreptatea sa si adevarul de la stap�nul meu; si pe mine m-au �ndreptat
Domnul la casa fratelui stap�nului meu.
28. Si alerg�nd fecioara a spus �n casa mumei sale dupa cuvintele acestea.
29. Iar Reveca avea frate anume Lavan, si a alergat Lavan la om afara la
f�nt�na.
30. Si a fost daca a vazut cerceii si bratarile �n m�inile surorii sale, si
auzind cuvintele Revechii surorii sale care zicea: asa mi-a grait omul; si a venit
la om unde sta el cu camilele la f�nt�na.
31. Si a zis lui: vino, intra �nauntru binecuv�ntate al Domnului, pentru ce
stai afara? Eu am gatit casa si loc camilelor tale.
32. Si a intrat omul �n casa si a descarcat camilele, a dat paie si f�n
camilelor si apa de spalat picioarelor lui si picioarelor oamenilor celor ce erau
cu el.
33. Si le-a pus lor p�ine sa man�nce, iar el a zis: nu voi m�nca p�na ce nu
voi grai cuvintele mele; si ei au zis: graieste.
34. Si a zis: sluga lui Avraam sunt eu.
35. Si Domnul au binecuv�ntat pe stap�nul meu foarte, si s-a marit si i-au
dat lui oi si vitei si argint si aur si slugi si slujnice si camile si asini.
36. Si Sarra femeia stap�nului meu, a nascut un fecior stap�nului meu dupa
ce a �mbatr�nit el; si i-a dat lui toate c�te a avut.
37. Si m-a jurat stap�nul meu zic�nd: sa nu iei femeie fiului meu din
fetele Hananeilor, �ntru care locuiesc eu �n pam�ntul lor;
38. Ci la casa tatalui meu sa meargi, la neamul meu si vei lua femeie
feciorului meu de acolo.
39. Iar eu am zis stap�nului meu: dar de nu va vrea sa vina c u mine
femeia.
40. Si mi-a zis: Domnul Dumnezeu �naintea caruia bine am placut, acela va
trimite pe �ngerul sau cu tine si va �ndrepta calea ta si vei lua femeie fiului
meu din neamul meu si din casa tatalui meu.
41. Atunci curat vei fi de blestemul meu, daca vei veni la neamul meu si nu
vor da tie, si tu vei fi curat de juram�ntul meu.
42. Si venind eu astazi la f�nt�na am zis: Doamne Dumnezeul stap�nului meu
Avraam, de vei �ndrepta tu calea mea pe care acum merg,
43. Iata stau la f�nt�na apei si fetele oamenilor cetatii vor iesi ca sa ia
apa si va fi fecioara careia eu voi zice: da-mi sa beau putina apa din vadra ta.
44. Si ea �mi va zice: si tu bea si camilelor tale voi scoate apa, aceasta
este femeia care au gatit-o Domnul lui Isaac slugii sale, si �ntru aceasta voi
cunoaste ca ai facut mila cu stap�nul meu Avraam.
45. Si a fost mai �nainte de a sf�rsi eu graind �n cugetul meu, �ndata a
iesit Reveca cu vadra pe umar, si s-a pogor�t la f�nt�na si a scos apa si am zis
ei: da-mi sa beau.
46. Si ea grabind a slobozit vadra pe bratul sau si a zis: bea tu si
camilele tale le voi adapa; si am baut si camilele le-a adapat.
47. Si am �ntrebat-o pe ea si am zis: a cui fata esti tu, spune mie? Si ea
a zis: fata sunt a lui Vatuil feciorul lui Nahor pe care l-a nascut lui Melha, si
am pus ei cercei si bratarile pe m�inile ei.
48. Si par�ndu-mi bine m-am �nchinat Domnului si am binecuv�ntat pe Domnul
Dumnezeul stap�nului meu Avraam, cel ce m-au �ndreptat �n calea adevarului, ca sa
iau pe fata fratelui stap�nului meu, fiului sau.
49. Deci de veti face voi mila si dreptate cu stap�nul meu ori de nu
spuneti-mi, ca sa ma �ntorc spre dreapta sau spre st�nga.
50. Si raspunz�nd Lavan si Vatuil au zis: de la Domnul a iesit lucrul
acesta, nu vom putea grai tie �mpotriva, nici rau, nici bine.
51. Iata Reveca �naintea ta este, ia-o si te du, si sa fie femeie
feciorului stap�nului tau dupa cum au grait Domnul.
52. Si a fost dupa ce a auzit sluga lui Avraam cuvintele lor s-a �nchinat
p�na la pam�nt Domnului.
53. Si scot�nd sluga vase de argint si de aur si �mbracaminte a dat
Revechii, si daruri i-a dat si fratelui ei si mumei ei.
54. Si a m�ncat si a baut el si oamenii cei ce erau cu d�nsul, si au
dormit; si scul�ndu-se dimineata a zis: sloboziti -ma sa ma duc la stap�nul meu.
55. Si au zis fratii ei si muma sa; sa ram�na fata cu noi ca vreo zece zile
si dupa aceea se va duce.
56. Iar el a zis catre ei: nu ma opriti, ca Domnul a �ndreptat calea mea
�ntru mine, sloboziti-ma ca sa merg la stap�nul meu.
57. Iar ei au zis: sa chemam fata si s-o �ntrebam; si au chemat pe Reveca
si i-au zis ei: merge-vei cu omul acesta?
58. Iar ea a zis: voi merge.
59. Si au slobozit pe Reveca sora sa si averile ei si pe sluga lui Avraam
si pe cei ce erau cu d�nsul.
60. Si au binecuv�ntat pe Reveca si i-au zis ei: sora noastra esti, fa-te
�ntru mii de zeci de mii si sa mosteneasca sam�nta ta cetatile neprietenilor.
61. Si scul�ndu-se Reveca si slujnicele ei s-au suit pe camile si s-au dus
cu omul, si lu�nd sluga pe Reveca s-au dus.
62. Iar Isaac mergea prin pustie spre f�nt�na vedeniei, si locuia �n
pam�ntul cel de catre amiazazi.
63. Si a iesit Isaac ca sa se plimble la c�mp de catre seara, si caut�nd cu
ochii au vazut camilele venind.
64. Si caut�nd Reveca cu ochii a vazut pe Isaac si a sarit de pe camila.
65. Si a zis catre sluga: cine este omul acela care merge pe c�mp spre
�nt�mpinarea noastra? Si a zis sluga: acesta este stap�nul meu; iar ea lu�ndu-si
valul s-a acoperit.
66. Si a spus sluga lui Isaac toate c�te a facut.
67. Si a intrat Isaac �n casa mumei sale, si a luat pe Reveca si s-a facut
lui femeie, si a iubit-o pe d�nsa, si s-a m�ng�iat Isaac pentru Sarra muma-sa.

CAP. 25.
Casatoria a doua a lui Avraam.
Si Avraam si-a luat alta femeie a careia numele era Hetura.
2. Si a nascut lui pe Zomvran si pe Iezan si pe Madal si pe Madiam si pe
Iezvoc si pe Soie.
3. Si Iezan a nascut pe Sava si pe Teman si pe Dedan; iar fiii lui Dedan
au fost: Raguil si Nevdeil si Asuriim si Latusiim si Laomim.
4. Si fiii lui Madiam: Ghefar si Afir si Enoh si Avida si Eldaga: toti
acestia erau feciorii Heturei,
5. Si a dat Avraam toate averile sale lui Isaac feciorul sau.
6. Si feciorilor tiitoarelor sale a dat Avraam daruri, si �nca fiind el
viu i-a scos pe ei �n laturi de la Isaac fiul sau catre rasarit la pam�ntul
rasariturilor.
7. Acestia sunt anii zilelor vietii lui Avraam c�ti a trait o suta
saptezeci si cinci de ani.
8. Si slabind Avraam a murit �ntru batr�nete bune, batr�n si plin de zile
si s-a adaugat l�nga poporul sau.
9. Si l-au �ngropat pe d�nsul Isaac si Ismail am�ndoi feciorii lui �n
pestera cea �ndoita, �n tarina lui Efron feciorul ui Saar Heteul care este �n
preajma Mamvrei.
10. �n tarina si �n pestera care a cumparat-o Avraam de la fiii lui Het,
acolo au �ngropat pe Avraam si pe Sarra femeia lui.
11. Si a fost dupa ce a murit Avraam, au binecuv�ntat Dumnezeu pe Isaac
fiul lui, si a locuit Isaac l�nga f�nt�na vederii.
12. Si acestea sunt nasterile lui Ismail feciorul lui Avraam, pe care l-a
nascut Agar Eghipteanca slujnica Sarrei.
13. Si acestea sunt numele fiilor lui Ismail dupa numele neamurilor lui:
cel dint�i nascut Ismail si Navaiot si Kidar si Navdeil si Masam,
14. Si Masma si Duma si Masi,
15. Si Hodan si Teman si Ietur si Nafes si Kedma.
16. Acestia sunt fiii lui Ismail si acestea sunt numele lor, �n corturile
lor, �n locasurile lor, doisprezece boieri erau dupa neamul lor.
17. Si acestia sunt anii vietii lui Ismail o suta treizeci si sapte de ani,
si slabind a murit si s-a adaugat l�nga neamul sau.
18. Si a locuit de la Evilat p�na la Sur, care este �naintea fetei
Eghipetului p�na la Asirieni, �naintea tuturor fratilor sai a locuit.
19. Si acestea sunt nasterile lui Isaac fiul lui Avraam: Avraam a nascut pe
Isaac.
20. Iar Isaac era de patruzeci de ani c�nd a luat pe Reveca fata lui Vatuil
din Mesopotamia Siriei, sora lui Lavan Sirului, luisi femeie.
21. Si s-a rugat Isaac Domnului pentru Reveca femeia sa ca era stearpa, si
l-au ascultat pe el Dumnezeu si a zamislit Reveca femeia lui.
22. Si salta pruncii �ntr-�nsa, si a zis: de era sa fie asa, pentru ce mie
aceasta? Si s-a dus sa �ntrebe pe Domnul.
23. Si au zis ei Domnul: doua neamuri �n p�ntecele tau sunt, si doua
popoare din p�ntecele tau se vor �mparti, si popor pe popor va �ntrece, si cel mai
mare va sluji celui mai mic.
24. Si s-au umplut zilele ca sa nasca ea, si erau gemeni �n p�ntecele ei.
25. Si a iesit fiul cel dintai nascut rosu tot, ca o piele paroasa, si a
chemat numele lui Isav.
26. Si dupa acesta a iesit fratele lui, si m�na lui tinea de calc�i pe
Isav, si a chemat numele lui Iacov. Iar Isaac era de sasezeci de ani c�nd a nascut
Reveca pe acestia.
27. Si au crescut tinereii, si a fost Isav om care stia a v�na si era
c�mpean salbataric; iar Iacov a fost om fara viclesug locuind acasa.
28. Si iubea Isaac pe Isav pentru ca m�nca din v�natul lui; iar Reveca
iubea pe Iacov.
29. Si a fiert Iacov fiertura, si a venit Isav de la c�mp ostenit.
30. Si a zis Isav lui Iacov: da-mi sa man�nc dintr-aceasta fiertura
rosiatica ca slabesc eu, pentru aceea s-a chemat numele lui Edom.
31. Si a zis Iacov lui Isav; vinde-mi astazi nasterea ta cea dintai.
32. Si a zis Isav: iata eu ma duc sa mor, si ce-mi este mie buna nasterea
cea dintai?
33. Si a zis Iacov lui: jura-te mie astazi, si i-a jurat lui si a v�ndut
Isav nasterea cea dintai lui Iacov.
34. Si Iacov a dat lui Isav p�ine si fiertura de linte, si a m�ncat si a
baut, si scul�ndu-se s-a dus si n-a bagat seama Isav de nasterea cea dintai.

CAP. 26.
�nt�mplarile lui Isaac.

Si a fost foamete pe pam�nt, afara de foametea cea mai dinainte care a fost �n
zilele lui Avraam si a mers Isaac la Avimeleh �mparatul Filistenilor �n Gherara.
2. Si s-au aratat Dumnezeu lui si i-au zis: nu te pogor� �n Eghipet; ci
locuieste �n pam�ntul care voi spune tie.
3. Si locuieste �n pam�ntul acesta si eu voi fi cu tine si te voi
binecuv�nta, ca tie si semintii tale voi da tot pam�ntul acesta, si voi �ntari
juram�ntul meu care am jurat lui Avraam tatal tau.
4. Si voi �nmulti sam�nta ta ca stelele cerului si voi da semintiei tale
tot pam�ntul acesta; si �ntru sam�nta ta se vor binecuv�nta toate neamurile
pam�ntului.
5. Pentru ca a ascultat Avraam tatal tau cuv�ntul meu si a pazit poruncile
mele si �nvataturile mele si �ndreptarile mele si legile mele.
6. Si a locuit Isaac �n Gherari.
7. Si au �ntrebat oamenii locului pentru Reveca femeia lui si a zis: sora-
mi este, ca s-a temut a zice: femeie-mi este, ca nu cumva sa-l ucida oamenii
locului pentru Reveca, ca era frumoasa la fata.
8. Si a fost acolo multi ani si uit�ndu-se Avimeleh, �mparatul Gherarilor
pe fereastra, a vazut pe Isaac juc�ndu-se cu Reveca femeia sa.
9. Si a chemat Avimeleh pe Isaac si i-a zis lui: cu adevarat femeie �ti
este? Pentru ce dar ai zis: ca-ti este sora? Si a zis Isaac: Am zis pentru ca nu
cumva sa mor pentru d�nsa.
10. Si a zis Avimeleh lui: pentru ce ai facut aceasta noua? Putin a fost ca
n-a dormit cineva din neamul meu cu femeia ta si ai fi adus peste noi nestiinta.
11. Si a poruncit Avimeleh la tot poporul sau zic�nd: tot cel ce se va
atinge de omul acesta si de femeia lui, vinovat va fi mortii.
12. Si a semanat Isaac �n pam�ntul acela si a aflat �n anul acela orzul
d�nd �nsutit, ca l-au binecuv�ntat pe el Domnul.
13. Si s-a �naltat omul si merg�nd �nainte mai mare se facea, p�na ce s-a
facut mare foarte.
14. Si s-au facut lui turme de oi si cirezi de boi si ogoare multe si-l
pizmuiau Filistenii.
15. Si toate f�nt�nile c�te au sapat slugile tatalui sau pe vremea lui, le-
au astupat Filistenii si le-au umplut cu pam�nt.
16. Si a zis Avimeleh catre Isaac: du-te de la noi, ca te-ai facut mai tare
de c�t noi foarte.
17. Si s-a dus de acolo Isaac si a tabar�t �n valea Gherarilor si a locuit
acolo.
18. Si Isaac iarasi a sapat f�nt�nile de apa, care le-au fost sapat slugile
lui Avraam tatal sau si le-au astupat Filistenii dupa ce a murit Avraam tatal sau
si le-au chemat cu numele, cu care le-a fost numit tatal sau.
19. Si au sapat slugile lui Isaac �n Valea Gherarilor si au aflat acolo
izvor de apa vie.
20. Si s-au sfadit pastorii Gherarilor cu pastorii lui Isaac zic�nd: ca a
lor este apa; si a numit numele f�nt�nii: str�mbatate, pentru ca str�mbatate i-au
facut lui.
21. Si duc�ndu-se de acolo au sapat alta f�nt�na si se priceau si pentru
aceea, si a numit numele ei vrajba.
22. Si ridic�ndu-se de acolo au sapat alta f�nt�na si nu s-au batut pentru
aceea, si a numit numele ei latime, zic�nd: ca acum ne-au latit pe noi Domnul si
ne-au crescut pe pam�nt.
23. Si s-a suit de acolo la f�nt�na juram�ntului.
24. Si s-au aratat lui Domnul �n noaptea aceea si i-au zis: eu sunt
Dumnezeul lui Avraam tatalui tau, nu te teme, caci cu tine sunt si te voi
binecuv�nta si voi �nmulti sam�nta ta pentru Avraam tatal tau.
25. Si a zidit acolo altar si a chemat numele Domnului si a pus acolo
cortul sau; si au sapat acolo slugile lui Isaac f�nt�na �n valea Gherarilor.
26. Si Avimeleh s-a dus la d�nsul de la Gherari si Ohozat, care tinea pe
nora sa si Filoh voievodul ostirii puterii lui.
27. Si a zis catre d�nsii Isaac: pentru ce ati venit la mine? Ca voi m-ati
ur�t si m-ati scos de la voi.
28. Iar ei au zis: vaz�nd am vazut, ca Domnul este cu tine si am zis: sa
fie juram�nt �ntru noi si �ntru tine si sa punem legatura cu tine.
29. Ca sa nu faci noua rau, precum nici noi nu ne-am sc�rbit de tine; ci
bine am facut tie si te-am scos cu pace si tu acum esti binecuv�ntat de la Domnul.
30. Si a facut lor ospat: si au m�ncat si au baut.
31. Si scul�ndu-se dimineata au jurat fiecare de apropele sau, si i-a
slobozit pe dansii Isaac si s-au dus de la el cu pace.
32. Si �ntr-aceiasi zi venind slugile lui Isaac, i-au spus pentru f�nt�na
ce au sapat zic�ndu-i: n-am aflat apa.
33. Si o au numit juram�nt, pentru aceea au chemat numele cetatii aceleia
f�nt�na juram�ntului, p�na �n ziua de astazi.
34. Iar Isav era de patruzeci de ani, si a luat femeie pe Iudit fata lui
Veoh Heteul si pe Vasimat fata lui Elon Heteul.
35. Si necajeau ele pe Isaac si pe Reveca.

CAP. 27.
Binecuv�ntarea lui Iacov.

Si a fost dupa ce a �mbatr�nit Isaac si au slabit ochii lui a vedea, si a chemat


pe Isav fiul sau cel mai mare, si i-a zis lui: fiul meu; el a raspuns: iata eu.
2. Si a zis lui: iata am �mbatr�nit si nu stiu ziua sf�rsitului meu.
3. Acum dar ia-ti unealta ta, tolba si arcul si iesi la c�mp.
4. Si sa-mi v�nezi mie v�nat si sa-mi faci m�ncare precum iubesc eu, si
sa-mi aduci sa man�nc, ca sa te binecuvinteze sufletul meu mai �nainte de ce voi
muri.
5. Iar Reveca a auzit pe Isaac graind cu Isav fiul sau; si s-a dus Isav la
c�mp sa v�neze v�nat tatalui sau.
6. Si a zis Reveca catre Iacov fiul sau cel mai t�nar: iata ca am auzit pe
tatal tau graind catre Isav fratele tau, zic�ndu-i:
7. Adu-mi v�nat si-mi fa de m�ncare, ca m�nc�nd sa te binecuvintez
�naintea Domnului mai �nainte de a muri.
8. Deci acum fiul meu asculta-ma pe mine precum poruncesc eu tie:
9. Si merg�nd la oi, adu-mi de acolo doi iezi tineri si buni si voi face
pe ei m�ncare tatalui tau precum iubeste.
10. Si vei duce �nauntru la tatal tau si va m�nca, ca sa te binecuvinteze
tatal tau mai �nainte de ce va muri.
11. Iar Iacov a zis catre Reveca muma-sa: fratele meu Isav este om paros,
iar eu sunt om neted.
12. Ca nu cumva sa ma pipaie tatal meu si voi fi �naintea lui ca un urgisit
si voi aduce asupra mea blestem, iar nu binecuv�ntare.
13. Si i-a zis lui muma-sa: asupra mea sa fie blestemul tau fiule, numai
asculta cuv�ntul meu si merg�nd adu-mi.
14. Si merg�nd a luat si a adus la muma-sa, si a facut muma-sa bucate
precum iubea tatal lui.
15. Si lu�nd Reveca haina cea mai buna a lui Isav feciorului sau celui mai
mare, care era la d�nsa �n casa, a �mbracat pe Iacov fiul sau cel mai t�nar.
16. Si cu pielcelusele iezilor a �nfasurat bratele si goliciunea grumazului
lui.
17. Si a dat bucatele si p�inile care facuse, �n m�inile lui Iacov fiului
sau, si le-a dus la tatal sau.
18. Si a zis: tata! Iar el a zis: iata eu, cine esti tu fiule?
19. Si a zis Iacov tatalui sau: eu sunt Isav cel �nt�i nascut al tau,
facut-am precum mi-ai grait mie; scul�ndu-te sezi si man�nca din v�natul meu, ca
sa ma binecuvinteze sufletul tau.
20. Si a zis Isaac fiului sau: ce este aceasta, ce ai aflat asa cur�nd o
fiule? Iar el a zis: ce au dat Domnul Dumnezeul tau �naintea mea.
21. Si a zis Isaac lui Iacov: apropie-te de mine si te voi pipai fiule, de
esti tu fiul meu Isav, au nu.
22. Si s-a apropiat Iacov de Isaac tatal sau si l-a pipait pe d�nsul si a
zis: glasul cu adevarat este glasul lui Iacov, iar m�inile sunt m�inile lui Isav.
23. Si nu l-a cunoscut pe el, pentru ca m�inile lui erau paroase ca m�inile
lui Isav fratelui sau, si l-a binecuv�ntat pe el si a zis:
24. Tu esti fiul meu Isav? Iar el a zis: eu, si a zis:
25. Adu-mi si voi m�nca din v�natul tau fiule, ca sa te binecuvinteze
sufletul meu, si i-a adus lui si a m�ncat, si i-a adus lui si vin si a baut.
26. Si i-a zis Isaac tatal sau lui: apropie-te de mine si ma saruta fiule.
27. Apropiidu-se l-a sarutat si a mirosit mirosul hainelor lui si l-a
binecuv�ntat pe d�nsul si a zis: iata mirosul fiului meu ca mirosul unei tarine
pline, care o au binecuv�ntat Domnul.
28. Si sa-ti dea tie Dumnezeu din roua cerului si din grasimea pam�ntului
si multime de gr�u si de vin.
29. Si sa slujeasca tie neamuri si sa se �nchine tie domni si sa fii domn
fratelui tau si se vor �nchina tie feciorii tatalui tau. Cel ce te va blestema,
blestemat sa fie; si cel ce te va binecuv�nta, binecuv�ntat sa fie.
30. Si a fost dupa ce a �ncetat Isaac a binecuv�nta pe Iacov fiul sau si
dupa ce a iesit Iacov de la fata lui Isaac tatalui sau a venit si Isav fratele lui
de la v�nat.
31. Si a facut si el bucate si a adus tatalui sau si i-a zis: sa se scoale
tatal meu si sa man�nce din v�natul fiului sau, ca sa ma bincuvinteze sufletul
tau.
32. Si i-a zis Isaac tatal sau: cine esti tu? Iar el a zis: eu sunt fiul
tau cel �nt�i nascut Isav.
33. Si s-a spaim�ntat Isaac cu spaima mare foarte si a zis: dar cine este
cel ce mi-a prins mie v�nat si mi-a adus si am m�ncat din toate mai �nainte de ce
ai venit tu? Si l-am binecuv�ntat pe d�nsul si va fi binecuv�ntat.
34. Si a fost dupa ce a auzit Isav cuvintele lui Isaac tatalui sau, a
strigat cu glas mare si amar foarte si a zis: binecuvinteaza-ma si pe mine tata.
35. Si a zis: venit-a fratele tau cu �nselaciune si a luat binecuv�ntarea
ta.
36. Si a zis Isav: drept s-a chemat numele lui Iacov, ca iata a doua oara
m-a �nselat si nasterea cea dintai mi-a luat si acum mi-a luat binecuv�ntarea mea,
si a zis Isav tatalui sau: nu mi-ai lasat si mie binecuv�ntare tata?
37. Si raspunz�nd Isaac a zis catre Isav: �nca si stap�n l-am facut pe el
tie si pe toti frati lui i-am facut lui slugi, cu gr�u si cu vin l-am �ntarit pe
el, dar tie ce voi face fiule?
38. Si a zis Isav catre tatal sau: au doar numai o binecuv�ntare este la
tine tata? Binecuvinteaza-ma si pe mine tata!
39. Si umilindu-se Isaac, a strigat cu glas mare Isav si a pl�ns; si
raspunz�nd Isaac tatal lui i-a zis: iata din grasimea pam�ntului va fi locuinta ta
si din roua cerului de sus.
40. Si cu sabia ta vei trai si fratelui tau vei sluji; si va fi o vreme
c�nd vei lepada si vei sfar�ma jugul lui de pe grumazul tau.
41. Si purta pizma Isav asupra lui Iacov pentru binecuv�ntare cu care l-a
binecuv�ntat pe el tatal sau, si a zis Isav �ntru cugetul sau: sa se apropie
zilele jalei tatalui meu ca sa ucid pe Iacov fratele meu.
42. Si s-a spus Revechei cuvintele lui Isav feciorului sau cel mai mare, si
trimit�nd a chemat pe Iacov feciorul sau cel mai t�nar si i-a zis lui: iata Isav
fratele tau se lauda asupra ta, ca te va omor�.
43. Acum dar fiul meu, asculta cuv�ntul meu si scul�ndu-te fugi �n
Mesopotamia la Lavan fratele meu �n Haran.
44. Si locuieste cu d�nsul c�teva zile p�na ce se va �ntoarce m�nia si
urgia fratelui tau de la tine.
45. Si va uita ce ai facut lui, si voi trimite de te voi chemat de acolo,
ca nu cumva �ntr-o zi sa ma lipsesc de voi de am�ndoi fiii mei.
46. Si a zis Reveca catre Isaac: mi-am ur�t viata pentru fetele fiilor lui
Het; de va lua Iacov femeie din fetele pam�ntului acestuia, de ce-mi este mie buna
viata?

CAP. 28.
Vedenia lui Iacov.

Si chem�nd Isaac pe Iacov, l-a binecuv�ntat pe el si i-a poruncit lui zic�nd: sa


nu iei femeie din fetele Hananeilor;
2. Ci scul�ndu-te fugi �n Mesopotamia la casa lui Vatuil tatal mumei tale,
si sa iei tie de acolo femeie din fetele lui Lavan fratele mumei tale.
3. Si Dumnezeul meu sa te binecuvinteze si sa te creasca si sa te
�nmulteasca si sa fii �ntru adunari de neamuri.
4. Si sa-ti dea tie binecuv�ntarea lui Avraam tatalui meu tie si semintii
tale dupa tine, ca sa mostenesti pam�ntul �n care locuiesti tu acum, care l-au dat
Dumnezeu lui Avraam.
5. Si a trimis Isaac pe Iacov si s-a dus �n Mesopotamia la Lavan feciorul
lui Vatuil Sirului, fratele Revechei mumei lui Iacov si a lui Isav.
6. Si a vazut Isav ca a binecuv�ntat Isaac pe Iacov si l-a trimis �n
Mesopotamia Siriei, sa-si ia luisi femeie de acolo c�nd l-a binecuv�ntat pe el si
i-a poruncit zic�nd: sa nu iei femeie din fetele Hanaaneilor.
7. Si a ascultat Iacov pe tatal sau si pe muma sa si s-a dus �n
Mesopotamia Siriei.
8. Si vaz�nd si Isav, ca sunt rele fetele lui Hanaan �naintea lui Isaac
tatalui sau,
9. S-a dus Isav la Ismail si a luat pe Maelet fata lui Ismail feciorul lui
Avraam sora lui Naveot, l�nga femeile sale femeie.
10. Si a iesit Iacov de la f�nt�na juram�ntului si a mers �n Haran.
11. Si a aflat un loc si a dormit acolo, ca apusese soarele, si a luat din
pietrele locului aceluia si si-a pus luisi capat�i si a dormit �n locul acela si a
vazut vis.
12. Si iata o scara era �ntarita pe pam�nt a careia capatul ajungea la cer
si �ngerii lui Dumnezeu se suiau si se pogorau pe d�nsa.
13. Si Domnul era �ntarit pe ea si au zis: eu sunt Dumnezeul lui Avraam
tatalui tau si Dumnezeu lui Isaac, nu te teme: pam�ntul pe care tu dormi tie �l
voi da si semintiei tale.
14. Si va fi sam�nta ta ca nisipul pam�ntului si se va lati spre mare si
spre miazazi si spre miazanoapte si spre rasarit si se vor binecuv�nta �ntru tine
toate neamurile pam�ntului si �ntru sam�nta ta.
15. Si iata eu sunt cu tine pazindu-te �n toata calea ori �ncotro vei merge
si te voi �ntoarce la pam�ntul acesta, ca nu te voi lasa p�na ce voi face toate
c�te am grait tie.
16. Si s-a desteptat Iacov din somnul sau si a zis: ca este Domnul �n locul
acesta si eu n-am stiut.
17. Si s-a spaim�ntat si a zis: c�t de �nfricosat este locul acesta, nu
este aceasta alta, fara numai casa lui Dumnezeu si aceasta este poarta cerului.
18. Si s-a sculat Iacov dimineata si a luat piatra, care a fost pus la
capat�iul sau si a pus-o st�lp si a turnat untdelemn pe v�rful ei.
19. Si a chemat numele locului aceluia: casa lui Dumnezeu, iar mai-nainte
se chema: cetatea Ulamluz.
20. Si s-a fagaduit Iacov fagaduinta cu rugaciune zic�nd: de va fi Domnul
Dumnezeu cu mine si ma va pazi �n calea aceasta, pe care eu umblu si-mi va da
p�ine sa man�nc si haina sa ma �mbrac;
21. Si de ma va �ntoarce sanatos �n casa tatalui meu, va fi mie Domnul:
Dumnezeu.
22. Si piatra aceasta, care o am pus st�lp, va fi mie casa a lui Dumnezeu
si din toate c�te vei da mie, a zecea voi aduce tie.

CAP. 29.
Iacov �n Mesopotamia.

Si scul�ndu-se Iacov �n picioare, s-a dus �n pam�ntul rasaritului la Lavan


feciorul lui Vatuil Sirului fratele Revechei mumei lui Iacov si a lui Isav.
2. Si privind a vazut o f�nt�na �n c�mp si erau trei turme de oi
odihnindu-se la ea, ca din f�nt�na aceea se adapau turmele si era piatra mare pe
gura fantanii.
3. Si se adunau acolo toate turmele si pravaleau piatra de pe gura
fantanii si adapau oile; si iarasi puneau piatra pe gura fantanii �n locul ei.
4. Si a zis Iacov catre d�nsii: fratilor, de unde sunteti voi? Iar ei au
zis: din Haran suntem.
5. Si le-a zis lor: stiti pe Lavan feciorul lui Nahor? Iar ei au zis:
stim.
6. Si a zis lor: sanatos este? Iar ei au zis: sanatos; si iata Rahila fata
lui venea cu oile.
7. Si le-a zis lor Iacov: �nca mai este mult din zi si �nca nu este vreme
a se aduna toate turmele, adapati oile si va duceti de le pasteti.
8. Iar ei au zis: nu vom putea p�na ce se vor aduna toti pastorii, si vom
rasturna piatra de pe gura fantanii, ca sa adapam oile.
9. �nca graind el cu ei, iata Rahila fata lui Lavan venea cu oile tatalui
sau, ca ea pastea oile tat�nasau.
10. Si a fost daca a vazut Iacov pe Rahila fata lui Lavan fratelui mumei
sale si oile lui Lavan fratele mumei sale, apropiindu-se Iacov a rasturnat piatra
de pe gura fantanii, si a adapat oile lui Lavan fratelui mumei sale.
11. Si a sarutat Iacov pe Rahila si strig�nd cu glasul sau a pl�ns.
12. Si a spus Rahilei, ca este frate tatal ei cu muma-sa Reveca si cum ca
el este fecior ei; iar ea alerg�nd a spus tatalui ei toate cuvintele acestea.
13. Si a fost dupa ce a auzit Lavan de numele lui Iacov feciorul surorii
sale, a iesit �ntru �nt�mpinarea lui si �mbratisindu-l l-a sarutat si l-a adus �n
casa sa si a spus lui Lavan toate cuvintele acestea.
14. Si a zis Lavan lui: din oasele mele si din trupul meu esti tu si a fost
cu el o luna de zile.
15. Si a zis Lavan catre Iacov: pentru ca frate-mi esti, nu vei sluji mie
�n dar, spune-mi ce sa fie simbria ta?
16. Si Lavan avea doua fete: numele celei mai mari Lia, iar numele celei
mai tinere Rahila.
17. Si ochii Liei erau bolnavi, iar Rahila era frumoasa la chip si m�ndra
la fata foarte.
18. Si a iubit Iacov pe Rahila si a zis: voi sluji tie sapte ani pentru
Rahila fata ta cea mai t�nara.
19. Si a zis Lavan lui: mai bine sa o dau tie dec�t sa o dau altui barbat,
locuieste cu mine.
20. Si a slujit Iacov pentru Rahila sapte ani si erau �naintea lui ca niste
zile putine, pentru ca o iubea pe d�nsa.
21. Si a zis Iacov catre Lavan: da-mi femeia mea, ca s-au umplut zilele sa
intru la d�nsa.
22. Si a adunat Lavan pe toti oamenii locului si a facut nunta.
23. Si daca s-a facut seara, lu�nd Lavan pe Lia fata sa a bagat-o �nauntru
la Iacov, si a intrat la ea Iacov.
24. Si a dat Lavan fetei sale Liei pe Zelfa slujnica sa, ca sa-i fie
slujnica.
25. Si fac�ndu-se dimineata, iata era Lia, si a zis Iacov catre Lavan:
pentru ce ai facut aceasta mie? Au nu pentru Rahila am slujit tie? Pentru ce m-ai
�nselat?
26. Si a raspuns Lavan: nu este asa obiceiul �n locul nostru a da pe cea
mai t�nara mai �nainte dec�t pe cea mai mare.
27. Plineste dar sapte ani ai acesteia, si-ti voi da si pe aceasta pentru
slujba ce vei sluji mie �nca alti sapte ani.
28. Si a facut Iacov asa si a plinit si acei sapte ani; si i-a dat Lavan pe
Rahila fata sa femeie lui.
29. Si a dat Lavan fetei sale pe Valla slujnica sa, ca sa-i fie slujnica.
30. Si a intrat la Rahila, si a iubit mai mult pe Rahila dec�t pe Lia, si
i-a slujit lui �nca alti sapte ani.
31. Si vaz�nd Domnul Dumnezeu, ca se uraste Lia a deschis mitrasul ei; iar
Rahila era stearpa.
32. Si a zamislit Lia si a nascut fecior lui Iacov si a chemat numele lui:
Ruvin, zic�nd: ca au vazut Domnul smerenia mea si mi-au dat mie fecior, acum dar
ma va iubi barbatul meu.
33. Si iarasi a zamislit Lia si a nascut al doilea fiu lui Iacov, si a zis:
ca au auzit Domnul, cum ca ma urasc, si mi-au adaugat si pe acesta si a chemat
numele lui: Simeon.
34. Si iarasi a zamislit si a nascut fecior, si a zis: �ntr-aceasta vreme
la mine va fi barbatul meu, ca am nascut lui trei feciori, pentru aceea a chemat
numele lui: Levi.
35. Si zamislind �nca a nascut fecior si a zis: acum si pentru aceasta ma
voi marturisi Domnului, drept aceea a chemat numele lui: Iuda; si a �ncetat a
naste.

CAP. 30.
Fiii lui Iacov.

Iar vaz�nd Rahila, ca ea n-a nascut lui Iacov, a pizmuit Rahila pe sora sa, si a
zis lui Iacov: da-mi feciori; iar de nu, voi muri eu.
2. Si m�niindu-se Iacov pe Rahila, i-a zis ei: au doar Dumnezeu sunt eu,
cel ce te-a st�rpit de rodul p�ntecelui tau?
3. Si a zis Rahila lui Iacov: iata slujnica mea Valla, intra la ea, si va
naste pe genunchii mei si voi face si eu feciori dintr-�nsa.
4. Si i-a dat lui pe Valla slujnica sa femeie lui si a intrat la d�nsa
Iacov.
5. Si a zamislit Valla slujnica Rahilei si a nascut lui Iacov fecior.
6. Si a zis Rahila: judecat-am mie Dumnezeu si au ascultat glasul meu si
mi-au dat mei fiu, pentru aceea a chemat numele lui: Dan.
7. Si a mai zamislit Valla slujnica Rahilei si a nascut al doilea fecior
lui Iacov.
8. Si a zis Rahila: ajutatu-m-au Dumnezeu si m-am asemanat surorii mele si
m-am �ntarit si a chemat numele lui: Neftali.
9. Si vaz�nd Lia ca a �nceput a mai naste, a luat pe Zelfa slujnica sa si
o a dat pe ea lui Iacov femeie si a intrat la ea.
10. Si a zamislit Zelfa slujnica Liei si a nascut lui Iacov fecior.
11. Si a zis Lia: �ntru noroc; si a chemat numele lui: Gad.
12. Si a zamislit �nca Zelfa slujnica Liei si a nascut lui Iacov al doilea
fecior.
13. Si a zis Lia: fericita sunt eu, ca ma fericesc femeile; si a chemat
numele lui: Asir.
14. Si s-a dus Ruvin �n zilele secetei de gr�u, si a aflat mere de
mandragora �n tarina si le-a adus la Lia muma-sa; si a zis Rahila catre sora sa
Lia: da-mi din mandragorile feciorului tau.
15. Si a zis Lia: nu este destul tie, ca ai luat pe barbatul meu? Au doar
si mandragorile feciorului meu vrei sa le ei? Iar Rahila a zis: nu asa, doarma cu
tine �n noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului tau.
16. Si venind Iacov de la c�mp seara a iesit Lia �naintea lui si a zis: la
mine sa intri astazi, ca te-am tocmit cu plata pentru mandragorile feciorului meu;
si a dormit cu ea �n noaptea aceea.
17. Si au auzit Dumnezeu pe Lia, si zamislind a nascut lui Iacov al
cincilea fecior.
18. Si a zis Lia: dat-au Dumnezeu plata mea, pentru ca am dat pe slujnica
mea barbatului meu, si a chemat numele lui: Isahar, adica plata.
19. Si a zamislit �nca Lia si a nascut lui Iacov al saselea fiu;
20. Si a zis Lia: daruitu-mi-au mie Dumnezeu dar bun, �ntr-aceasta vreme de
acum ma va alege barbatul meu, pentru ca am nascut lui sase feciori, si a chemat
numele lui: Zavulon.
21. Dupa aceasta a nascut fata si a chemat numele ei: Dina.
22. Si si-au adus aminte Dumnezeu de Rahila si au ascultat pe ea Dumnezeu
si a deschis p�ntecele ei.
23. Si zamislind a nascut lui Iacov fecior si a zis Rahila: luat-au
Dumnezeu de la mine ocara mea.
24. Si a chemat numele lui: Iosif, zic�nd: adaoga Dumnezeu si alt fecior.
25. Si a fost dupa ce a nascut Rahila pe Iosif, a zis Iacov lui Lavan:
slobozeste-ma, ca sa ma duc �n locul meu si �n pam�ntul meu.
26. Da-mi femeile mele si pruncii mei, pentru care am slujit tie, ca sa ma
duc, ca tu stii slujba mea care am slujit tie.
27. Si a zis Lavan lui: de am aflat har �naintea ta, caci cu adevarat pot
zice, ca Dumnezeu m-au binecuv�ntat cu intrarea ta.
28. Spune simbria ta mie, si voi da-o.
29. Si a zis Iacov: tu stii cum ti-am slujit tie si c�te au fost
dobitoacele tale c�nd am venit eu la tine.
30. Ca putine erau c�te aveai tu �nainte de ce am venit eu la tine, si au
crescut �ntru multime mare si te-au binecuv�ntat Dumnezeu cu intrarea mea; acum
dar c�nd �mi voi face si eu casa mie?
31. Si a zis Lavan lui: ce voi da tie? Si a zis Iacov lui: nu-mi vei da
nimic, iar de vei face mie cuv�ntul acesta, iara-si voi paste oile tale si le voi
pazi.
32. Treaca toate oile tale astazi; si desparte de acolo toata oaia seina
�ntru miei, si toata cea alba si pestrita �ntru capre: va fi simbria mea.
33. Si ma va asculta pe mine dreptatea mea �n ziua de m�ine, ca este
simbria mea �naintea ta; tot ce nu va fi baltat si alb �n capre si sein �n miei,
va fi cum ca l-am furat eu.
34. Si a zis Lavan lui: fie dupa cuv�ntul tau.
35. Si a despartit �n ziua aceea tapii cei baltati si cei albi si toate
caprele cele baltate si albe si tot ce era alb �ntru ele si tot ce era sein �n
miei, si le-a dat �n m�inile fiilor sai.
36. Si le-a despartit cale de trei zile departe �ntru ele si �ntru Iacov,
iar Iacov pastea oile lui Lavan care ramasese.
37. Si si-a luat Iacov nuiele de plop verde si de nuc si de paltin, si le-a
cojit pe ele Iacov fac�nd crestaturi albe, si �nfasur�nd �mprejur verdeata se
vedea pe nuiele albeata, care o curatise de coaja �n pestrita.
38. Si au pus nuielele ce le-au curatit de coaja �n jgheaburile apei,
pentru ca venind oile sa bea �naintea nuielelor venind ele sa bea sa zamisleasca
oile, cum erau nuielele pestrite.
39. Si zamisleau oile, cum erau nuielele si nasteau oile albe, oile
pestrite si �n felul cenusii patate.
40. Si mieii i-a despartit Iacov si a pus �naintea oilor berbeci albi si
toti mieii cei pestriti; si si-a despartit lui turme osebite si nu le-a amestecat
cu oile lui Lavan.
41. Si a fost ;n vremea, �n care zamisleau oile lu�nd �n p�ntece, a pus
Iacov nuielele �naintea oilor �n jgheaburi ca sa zamisleasca ele cum erau
nuielele.
42. Iar c�nd nasteau oile nu le punea si au fost cele ne�nsemnate ale lui
Lavan si cele �nsemnate ale lui Iacov.
43. Si s-a �mbogatit omul foarte, foarte si a avut dobitoace multe si boi
si slugi si slujnice si camile si asini.

CAP. 31.
Iacov pleaca de la Lavan.

Si a auzit Iacov cuvintele feciorilor lui Lavan, care ziceau: luat-a Iacov toate
c�te a avut tatal nostru si dintr-ale tatalui nostru a facut toata marirea
aceasta.
2. Si a vazut Iacov fata lui Lavan si iata nu era catre d�nsul ca ieri si
ca alaltaieri.
3. Si au zis Domnul catre Iacov: �ntoarce-te �n pam�ntul tatalui tau si
rudenia ta si eu voi fi cu tine.
4. Si trimit�nd Iacov a chemat pe Lia si pe Rahila �n c�mp unde erau
turmele.
5. Si a zis lor: vad eu fata tatalui vostru, ca nu este spre mine ca ieri
si ca alaltaieri, iar Dumnezeul parintelui meu este cu mine.
6. Si voi �nsiva stiti, caci cu toata virtutea mea am slujit tatalui
vostru.
7. Iar tatal vostru mi-a facut str�mbatate si a schimbat din simbria mea
de zece mielusele, si nu i-au dat lui Dumnezeu sa-mi faca mie rau.
8. Si c�nd a zis: cele pestrite va fi simbria ta, toate oile miei pestrite
au nascut, iar c�nd a zis: cele albe va fi simbria ta, au nascut toate oile miei
albi.
9. Si au luat Dumnezeu toate vitele tatalui vostru si le-au dat mie.
10. Si iata a fost c�nd zamisleau oile, vazut-am cu ochii mei prin vis, si
iata se suiau pe oi si pe capre tapii si berbecii albi si pestriti si �n fata
cenusii patati.
11. Si mi-a zis �ngerul Domnului �n vis: Iacove, iar eu am zis: ce este?
12. Si a zis: cauta cu ochii tai si vezi suindu-se pe oi si pe capre tapii
si berbecii albi si pestriti si �n fata cenusii patati, ca am vazut c�te ti-a
facut tie Lavan.
13. Eu sunt Dumnezeul cel ce m-am aratat tie la locul lui Dumnezeu, unde
mi-ai uns mie st�lpul si ai fagaduit mie fagaduinta cu rugaciune, acum dar scoate-
te si iesi din pam�ntul acesta si mergi �n pam�ntul nasterii tale, si eu voi fi cu
tine.
14. Si raspunz�nd Rahila si Lia, au zis lui: au doar mai avem noi parte sau
mostenire �n casa tatalui nostru?
15. Au nu ca niste straine ne-am socotit �naintea lui? Ca ne-a v�ndut pe
noi si cu m�ncare si a m�ncat argintul nostru.
16. Toata avutia si marirea care au luat-o Dumnezeu de la tatal nostru, a
noastra va fi si a feciorilor nostri, acum dar fa c�te au zis tie Dumnezeu.
17. Si scul�ndu-se Iacov a luat femeile sale si copiii sai pe camile.
18. Si a luat toate averile sale si toata agoniseala care a facut �n
Mesopotamia si toate ale sale, ca sa mearga la Isaac tatal sau �n pam�ntul
Hananeilor.
19. Iar Lavan s-a fost dus sa-si tunda oile sale, si Rahila a furat idolii
tatalui sau.
20. Si s-a ascuns Iacov de Lavan Sirul, ca sa nu spuna lui ca fuge.
21. Si a fugit el si toate ale lui, si trec�nd r�ul, au grabit spre muntele
Galaad,
22. Si a treia zi s-a vestit lui Lavan Sirului, cum ca a fugit Iacov.
23. Si lu�nd pe toti fratii sai cu sine au alergat dupa d�nsul cale de
sapte zile si l-au ajuns �n muntele Galaad.
24. Si au venit Dumnezeu �n somn noaptea la Lavan Sirul si i-au zis lui:
pazeste-te ca nu cumva sa zici catre Iacov rele si a ajuns Lavan pe Iacov.
25. Iacov a �ntins cortul sau �n munte; iar Lavan a pus pe fratii sai �n
muntele Galaad.
26. Si a zis Lavan lui Iacov: ce ai facut? Pentru ce pe ascuns ai fugit si
m-ai jefuit si ai luat fetele mele ca pe niste roabe cu sabia?
27. Ca de mi-ai fi spus, te-as fi lasat cu mare cinste si cu bucurie si cu
c�ntareti si cu timpine si cu alaute.
28. Si nu m-am �nvrednicit a saruta pe feciorii si pe fetele mele si acum
nebuneste ai facut.
29. Si acum poate m�na mea a-ti face rau; ci Dumnezeul tatalui tau ieri a
grait catre mine zic�nd: pazeste, ca sa nu vorbesti cu Iacov rele.
30. Acum daca mergi, pentru ca cu mare dor ai dorit, ca sa te duci la casa
tatalui tau, pentru ce ai furat dumnezeii mei?
31. Si raspunz�nd Iacov a zis catre Lavan: pentru ca m-am temut, ca am zis:
ca nu cum-va sa-ti ei fetele tale de la mine si toate ale mele.
32. Si a zis Iacov: la cine vei afla dumnezeii tai, nu va trai �nainte
fratilor nostri; cauta ce este la mine de ale tale si ia. Si nu a aflat la el
nimic si nu stia Iacov cum ca Rahila femeia lui i-a furat pe ei.
33. Si intr�nd Lavan a cautat �n cortul Liei si nu i-au aflat si a iesit
din cortul Liei, si a cautat cortul lui Iacov si corturile celor doua slujnice si
nu i-au aflat.
34. Si a intrat �n cortul Rahilei, iar Rahila a luat idolii si i-a pus sub
samarul camilei si a sezut deasupra lor, si a zis tatalui sau:
35. Nu-ti para cu greu doamne, nu pot sa ma scol �naintea ta, ca dupa
obiceiul femeilor s-a �nt�mplat mie acum; iar Lavan a cautat �n tot cortul si n-a
aflat Idolii.
36. Si s-a m�niat Iacov si s-a sfadit cu Lavan, si raspunz�nd Iacov a zis
catre Lavan, care este nedreptatea mea? Si care este pacatul meu? Ca ai alergat
dupa mine si ai calcat toate vasele corturilor mele.
37. Ce ai gasit din toate vasele casei tale pune aici �naintea fratilor tai
si �naintea fratilor mei, ca sa judece �ntru noi am�ndoi.
38. De douazeci de ani sunt cu tine, oile tale si caprele tale nu s-au
starpit, berbecii oilor tale nu i-am m�ncat, m�ncat de hiara nu ti-am adus.
39. Eu am platit de la mine furtisagurile zilei si furtisagurile noptii.
40. Ziua ma ardea caldura, iar noaptea sufeream gerul; si somnul de la
ochii mei se departa.
41. De douazeci de ani de c�nd sunt �n casa ta, am slujit tie patrusprezece
ani pentru doua fete ale tale si sase ani pentru oile tale, si mi-ai schimbat
simbria mea de zece mielusele.
42. De nu mi-ar fi fost mie ajutor Dumnezeul parintelui meu Avraam si frica
lui Isaac cu mine, acum desert m-ai lasa. Smerenia mea si osteneala m�inilor mele,
au vazut Dumnezeu si te-au mustrat ieri.
43. Si raspunz�nd Lavan a zis lui Iacov: fiicele tale, fetele mele sunt, si
feciorii tai, fiii mei sunt, si vitele tale, vitele mele sunt si toate c�te le
vezi tu ale mele sunt si ale fetelor mele, ce voi face lor astazi, sau fiilor lor
pe care i-au nascut?
44. Acum dar vino sa punem legatura, eu si tu, si va fi marturie �ntru
mine si �ntru tine, si i-a zis lui: iata nimeni nu este cu noi, vezi, Dumnezeu
este martor �ntru mine si �ntru tine.
45. Si lu�nd Iacov o piatra a pus-o st�lp.
46. Si a zis Iacov fratilor sai: adunati pietre si au adunat pietre si au
facut movila: si au m�ncat acolo pe movila.
47. Si a zis Lavan lui: movila aceasta marturie este �ntru mine si �ntru
tine astazi, si a numit-o pe ea Lavan: movila marturiei; iar Iacov a numit-o:
movila marturie.
48. Si a zis Lavan lui Iacov: iata aceasta movila si st�lpul care l-am pus
�ntru mine si �ntru tine, marturiseste movila aceasta si marturiseste st�lpul
acesta, pentru aceea s-a numit numele: movila marturiseste.
49. Si vedenia care a spus: vada Dumnezeu �ntru mine si �ntru tine, ca ne
vom desparti unul de altul.
50. De vei smeri fetele mele si vei lua femei peste fetele mele, vezi
nimeni cu noi nu este care sa vada, Dumnezeu este marturie �ntru mine si �ntru
tine.
51. Si a zis Lavan lui Iacov: iata movila aceasta si st�lpul acesta
marturie este.
52. Ca de nu voi trece eu la tine, nici tu nu vei trece la mine, movila
aceasta si st�lpul acesta spre rautate.
53. Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Nahor sa judece �ntru noi; si a
jurat Iacov pe frica tatalui sau Isaac.
54. Si a junghiat Iacov jertfa �n munte si a chemat pe fratii sai; si au
m�ncat si au baut si au dormit �n munte.
55. Si scul�ndu-se Lavan dimineata a sarutat pe feciorii sai si pe fetele
sale si i-a binecuv�ntat pe ei, si �ntorc�ndu-se Lavan s-a dus la locul sau.

CAP. 32.
Rugaciunea lui Iacov.

Iacov s-a dus �n calea sa si caut�nd a vazut tabara lui Dumnezeu tabar�ta si l-au
�nt�mpinat pe el �ngerii lui Dumnezeu.
2. Si a zis Iacov c�nd i-a vazut pe ei: tabara lui Dumnezeu este aceasta
si a chemat numele locului aceluia: tabere.
3. Si a trimis Iacov soli �naintea sa la fratele sau Isav �n pam�ntul Seir
�n tinutul Edomului.
4. Si le-a poruncit lor zic�nd: asa veti zice Domnului meu Isav: asa zice
sluga ta Iacov: cu Lavan am locuit si p�na acum m-am zabovit.
5. Si am agonisit boi si asini si oi si slugi si slujnice si am trimis sa
spuna domnului meu Isav, ca sa afle sluga ta har �naintea ta.
6. Si s-a �ntors solii la Iacov zic�nd: mers-am la fratele tau Isav si
iata el vine �ntru �nt�mpinarea ta si patru sute de barbati cu el.
7. Si s-a temut Iacov foarte si nu stia ce sa faca, si a �mpartit poporul
ce era cu el si boii si camilele si oile �n doua tabere.
8. Si a zis Iacov: de va veni Isav la o tabara si o va taia, cealalta
tabara se va m�ntui.
9. Si a zis Iacov: Dumnezeul tatalui meu Avraam si Dumnezeul tatalui meu
Isaac, Doamne! Tu cel ce mi-ai zis: �ntoarce-te �n pam�ntul nasterii tale si-ti
voi face tie bine.
10. Destul este mie toata dreptatea ta si tot adevarul care ai facut
robului tau, ca numai cu acest toiag al meu am trecut Iordanul acesta; iar acum m-
ai facut cu doua tabere.
11. Scoate-ma din m�na fratelui meu, din m�na lui Isav, ca ma tem eu de
d�nsul, ca nu cumva venind sa ma ucida pe mine si pe muma cu fii.
12. Ca tu ai zis: bine voi face tie si voi pune sam�nta ta ca nisipul
marii, care nu se va numara de multime.
13. Si a dormit acolo �n noaptea aceea, si a luat din darurile care aducea,
si le-a trimis lui Isav fratelui sau.
14. Capre doua sute, tapi douazeci, oi doua sute, berbeci douazeci.
15. Camile cu lapte si m�njii lor treizeci, boi patruzeci, tauri zece,
asini douazeci si m�nji zece.
16. Si a dat slugilor sale turma deosebi si a zis slugilor sale: mergeti
�naintea mea si despartiti turma de turma.
17. Si a poruncit celui dintai zic�nd: de te va ;ntalni Isav fratele meu
si te va �ntreba zic�nd: al cui esti? Si unde mergi, si ale cui sunt acestea care
merg �naintea ta?
18. Vei zice: ale slugii tale Iacov, daruri a trimis domnului meu Isav si
iata el dupa noi.
19. Si a poruncit celui dintai si celui de al doilea si celui de al treilea
si tuturor celor ce mergeau dupa turmele acestea, zic�nd: dupa cuv�ntul acesta
graiti lui Isav, c�nd �l veti afla pe el.
20. Si ziceti: iata sluga ta Iacov vine dupa noi, ca a zis: voi �mbl�nzi
fata lui cu darurile ce merg �naintea lui si dupa aceasta voi vedea fata lui, ca
doar va primi fata mea.
21. Si mergeau darurile �naintea fetei lui, iar el a dormit �n noaptea
aceea �n tabara.
22. Si scul�ndu-se �n noaptea aceea a luat pe am�ndoua femeile si pe
am�ndoua slujnicele si pe cei unsprezece copii ai sai, si a trecut vadul lui
Iavoh.
23. Si i-a luat pe ei si i-a trecut r�ul si a trecut toate ale sale.
24. Si a ramas Iacov singur si s-a luptat un om cu el p�na dimineata.
25. Si a vazut, ca nu-l poate birui, si s-a atins de latimea coapsei lui,
si a amortit latimea coapsei lui Iacov, lupt�ndu-se el cu d�nsul.
26. Si a zis lui: lasa-ma, ca s-au ivit zorile; iar el a zis: nu te voi
lasa, de nu ma vei binecuv�nta.
27. Si a zis lui: care este numele tau? Iar el a zis: Iacov.
28. Si a zis lui: nu se va mai chema numele tau Iacov, ci Israil va fi
numele tau, pentru ca ai fost tare cu Dumnezeu; si cu oamenii puternic vei fi.
29. Si a �ntrebat Iacov si a zis: spune-mi numele tau? Iar el a zis: pentru
ce �ntrebi tu de numele meu? Si l-a binecuv�ntat pe d�nsul acolo.
30. Si a chemat Iacov numele locului aceluia: vederea lui Dumnezeu, ca am
vazut pe Dumnezeu fata catre fata si s-a m�ntuit sufletul meu.
31. Si rasarea soarele, c�nd a trecut vederea lui Dumnezeu; iar el
schiopata cu piciorul sau.
32. Pentru aceea nu man�nca fiii lui Israil v�na amortita care este pe
latimea coapsei, p�na �n ziua de astazi, ca a atins v�na de pe latimea coapsei lui
Iacov si a amortit.

CAP. 33.
�mpacarea lui Iacov cu Isav.

Si caut�nd Iacov cu ochii sai a vazut pe Isav fratele sau venind si patru sute de
barbati cu d�nsul, si a �mpartit Iacov copiii la Lia si la Rahila si la cele doua
slujnice.
2. Si a pus pe cele doua casnice si pe feciorii lor �nainte, si pe Lia si
pe copiii ei dinapoia lor; si pe Rahila si pe Iosif mai pe urma.
3. Iar el a iesit �naintea lor si s-a �nchinat la pam�nt de sapte ori p�na
s-a apropiat de fratele sau.
4. Si a alergat Isav �ntru �ntampinarea lui, si �mbratis�ndu-l a cazut pe
grumazul lui si l-a sarutat foarte, si pl�nsera am�ndoi.
5. Si caut�nd Isav a vazut femeile si copiii si a zis: ce sunt acestea?
Iar el a zis: pruncii, cu care au miluit Dumnezeu pe sluga ta.
6. Si s-au apropiat slujnicele si fiii lor si s-au �nchinat.
7. Si s-a apropiat Lia si fiii ei si s-au �nchinat; si dupa aceea s-au
apropiat Rahila si Iosif si s-au �nchinat.
8. Si a zis: ce sunt tie acestea toate taberile acestea, care am �nt�lnit?
Iar el a zis: ca sa afle sluga ta har �naintea ta doamne;
9. Iar Isav a zis: am eu multe frate, tine-ti tu pe ale tale.
10. Si a zis Iacov: de am aflat har �naintea ta, primeste darurile din
m�inile mele, ca pentru aceasta am vazut fata ta, ca si cum ar vedea cineva fata
lui Dumnezeu si-mi va fi mie binevoitor.
11. Primeste binecuv�ntarile mele care am adus tie, ca m-au miluit Dumnezeu
si am de toate; si l-a silit pe el de-a luat.
12. Si a zis: scul�ndu-ne sa mergem �mpreuna.
13. Si a zis lui: domnul meu stie, ca copiii mei sunt micusori si oile si
vacile sunt fatate, deci de le voi sili sa mearga, �ntr-o zi vor muri toate
vitele.
14. Mearga domnul meu �naintea slugii sale, si eu voi veni �ncet pe urma
dupa cum voi vedea ca pot copiii mei, p�na voi veni eu la domnul meu �n Seir.
15. Si a zis Isav: voi lasa cu tine din oamenii ce sunt cu mine, iar el a
zis: pentru ce aceasta? Destul este ca am aflat har �naintea ta doamne.
16. Si s-a �ntors Isav �n ziua aceea pe calea sa la Seir.
17. Si Iacov s-a dus la corturi si si-a facut lui acolo case, si vitelor
sale corturi, pentru aceea a chemat numele locului aceluia: corturi.
18. Si a venit Iacov �n Salim cetatea Sichimilor, care este �n pam�ntul lui
Hanaan, c�nd s-a �ntors din Mesopotamia Siriei; si a tabar�t �n fata cetatii.
19. Si a cumparat o parte din tarina, unde si-a �ntins cortul sau, de la
Emor tatal lui Sihem, cu o suta de miei.
20. Si a facut acolo altar, si a chemat pe Dumnezeul lui Israil.

CAP. 34.
Uciderea Sichimitilor.

Si a iesit Dina fata Liei, care o a nascut lui Iacov, ca sa cunoasca fetele
locuitorilor.
2. Si o a vazut pe ea Sihem feciorul lui Emor Eveul domnul pam�ntului, si
lu�ndu-o a dormit cu ea si a smerit-o.
3. Si s-a lipit de sufletul Dinei fetei lui Iacov, si a iubit pe fecioara
vorbindu-i dupa cugetul ei.
4. Grait-a Sihem catre Emor tatal sau zic�nd: ia mie pe fata aceasta de
sotie.
5. Si a auzit Iacov cum a p�ngarit feciorul lui Emor pe Dina fata sa, si
feciorii lui erau cu vitele �n c�mp, si a tacut Iacov p�na au venit ei.
6. Si a iesti Emor tatal lui Sihem la Iacov ca sa-i vorbeasca.
7. Iar feciorii lui Iacov au venit de la c�mp, si daca au auzit s-au
umilit, si s-au tulburat oamenii si s-au �ntristat foarte; caci lucru rusinos a
facut �ntru Israil dormind cu fata lui Iacov, si nu va fi asa.
8. Si a grait lor Emor zic�nd: Sihem feciorul meu a ales cu sufletul sau
pe fata voastra, dati-o deci pe ea lui femeie.
9. Si va �ncuscriti cu noi: fetele voastre dati-le noua, si fetele noastre
luati-le feciorilor vostri.
10. Si �ntru noi locuiti, si pam�ntul iata lat este �naintea voastra,
locuiti si va hraniti pe d�nsul, si agonisiti �ntru el.
11. Si a zis Sihem catre tatal ei si catre fratii ei: sa aflu har �naintea
voastra si ce veti zice vom da.
12. �nmultiti zestrea foarte, si voi da c�t veti zice mie, de-mi veti da
mie copila aceasta femeie.
13. Si au raspuns feciorii lui Iacov lui Sihem si lui Emor tatalui sau cu
�nselaciune, zic�ndu-le: ca a p�ngarit pe Dina sora lor.
14. Si a zis lor Simeon si Levi fratii Dinei: nu vom putea sa facem
cuv�ntul acesta, sa dam pe sora noastra la om netaiat �mprejur, ca este ocara
noua.
15. Numai �ntr-aceasta ne vom asemana voua si vom locui �ntru voi, de veti
face ca noi si voi, ca sa se taie �mprejur toata partea barbateasca.
16. Si vom da fetele noastre voua, si din fetele voastre vom lua noua femei
si vom locui la voi, si vom fi ca o semintie.
17. Iar de nu ne veti asculta, ca sa va taiati �mprejur, vom lua fata
noastra si ne vom duce.
18. Si a placut cuvintele �naintea lui Emor si �naintea lui Sihem, feciorul
lui Emor.
19. Si n-a zabovit t�narul a face cuv�ntul acesta, pentru ca iubea pe fata
lui Iacov, si el era mai mare dec�t toti c�ti erau �n casa tatalui sau.
20. Si a venit Emor si Sihem feciorul lui la poarta cetatii lor, si au
grait catre barbatii cetatii lor zic�nd:
21. Oamenii acestia �n pace sunt cu noi, sa locuiasca pe pam�nt si sa
agoniseasca �ntru el, si pam�ntul iata larg este �naintea lor, fetele lor sa le
luam noua femei, si fetele noastre sa le dam lor.
22. Intr-aceasta numai se vor asemana noua oamenii, ca sa locuiasca cu noi
si sa fim un popor, de se va taia �mprejur la noi toata partea barbateasca, precum
si ei sunt taiati �mprejur.
23. Si vitele lor si cele cu patru picioare si averile lor au nu vor fi ale
noastre? Numai �ntr-aceasta sa ne asemanam lor si ei vor locui cu noi.
24. Si au ascultat pe Emor si pe Sihem feciorul lui toti care intrau pe
poarta cetatii lor; si tot barbatul si-a taiat �mprejur trupul sau.
25. Si a fost �n ziua a treia c�nd erau �n durere, au luat cei doi feciori
ai lui Iacov, Simeon si Levi fratii Dinei, fiecare sabia sa, si au intrat �n
cetate fara temere si au omorat toata partea barbateasca.
26. Si pe Emor si pe Sihem feciorul lui i-au omor�t cu ascutisul sabiei; si
au luat pe Dina din casa lui Sihem si au iesit.
27. Si fiii lui Iacov au intrat peste cei raniti si au pradat cetatea, �n
care au p�ngarit pe Dina sora lor.
28. Si oile lor si boii lor si asinii lor si c�te erau �n cetate si c�te
erau �n c�mp le-au luat.
29. Si toate trupurile lor, si toata agoniseala lor, si femeile lor le-au
robit, si au jefuit c�te erau �n cetate si c�te erau �n case.
30. Si a zis Iacov catre Simeon si catre Levi: ur�t m-ati facut, ca sa fiu
rau tuturor celor ce locuiesc pam�ntul: si �n Hananei si �n Ferezei si eu putin
sunt cu numarul, si de se vor aduna asupra mea, ma vor taia si voi pieri eu si
casa mea.
31. Iar ei au zis: au doar ca si cu o curva vor trai cu sora noastra?

CAP. 35.
Moartea Rahilei.

Si au zis Dumnezeu lui Iacov: scoala si te suie �n locul Vetil si locuieste acolo
si fa altar lui Dumnezeu celui ce s-au aratat tie, c�nd fugeai de la fata lui Isav
fratele tau.
2. Si a zis Iacov casei sale si tuturor celor ce erau cu sine: ridicati
din mijlocul vostru pe dumnezeii cei straini care sunt cu voi, si va curatiti si
va schimbati hainele voastre.
3. Si scul�ndu-ne sa ne suim �n Vetil si sa facem acolo altar lui Dumnezeu
celui ce m-au auzit �n ziua necazului, cel ce au fost cu mine si m-au m�ntuit �n
calea pe care mergeam.
4. Si a dat lui Iacov pe dumnezeii cei straini care erau �n m�inile lor,
si cerceii care erau �n urechile lor; si i-au ascuns Iacov sub terevintul din
Sichim, si i-a pierdut p�na �n ziua de astazi.
5. Si s-a ridicat Israil din Sichim si a fost frica lui Dumnezeu peste
cetatile cele de prin prejurul lor, si n-au alergat pe urma fiilor lui Israil.
6. Si a venit Iacov �n Luza, care este pam�ntul lui Hanaan numit Vetil si
tot poporul care era cu el.
7. Si a zidit acolo altar si a numit numele locului: Vetil, pentru ca
acolo s-au aratat Dumnezeu lui, c�nd fugea el de la fata lui Isav fratelui sau.
8. Si a murit Devora doica Revechei si a �ngropat-o mai jos de Vetil sub
stejar, si a numit Iacov numele lui: stejarul jalei.
9. Si s-au aratat Dumnezeu lui Iacov �nca �n Luza, c�nd a venit acolo
venind din Mesopotamia Siriei, si l-au binecuv�ntat pe el Dumnezeu.
10. Si i-au zis Dumnezeu lui: numele tau nu se va mai chema Iacov, ci
Israil va fi numele tau, si au numit numele lui: Israil.
11. Si au zis Dumnezeu lui: eu sunt Dumnezeul tau, creste si te �nmulteste,
neamuri si adunari de neamuri vor fi dintru tine, si �mparati din coapsa ta vor
iesi.
12. Si pam�ntul care l-am dat lui Avraam si lui Isaac, tie l-am dat pe el,
al tau va fi, si semintiei tale dupa tine voi da pam�ntul acesta.
13. Si s-au suit Dumnezeu de la d�nsul din locul �n care au grait cu
d�nsul.
14. Si a pus Iacov st�lp de piatra �n locul �n care au grait cu el
Dumnezeu, st�lp de piatra si-a turnat peste el vin si a varsat peste el untdelemn.
15. Si a chemat Iacov numele locului �n care au grait cu d�nsul Dumnezeu:
Vetil.
16. Si scul�ndu-se Iacov din Vetil a �ntins cortul sau dincolo de turnul
Gader, si a fost c�nd s-a apropiat Havrata, ca sa vina la Efrata a nascut Rahila,
si greutate a avut la nastere.
17. Si a fost c�nd a nascut ea cu greu, a zis ei moasa: cuteaza, ca si
acesta �ti este fiu.
18. Si a fost c�nd �si da ea sufletul, ca murea, a chemat numele lui: fiul
durerii mele, iar tatal sau l-a numit pe d�nsul: Veniamin.
19. Si a murit Rahila si s-a �ngropat �n calea Efratului, acesta este
Vitleem.
20. Si a pus Iacov st�lp pe morm�ntul ei, acesta este st�lpul morm�ntului
Rahilei p�na �n ziua de astazi.
21. Si a fost c�nd a locuit Israil �n pam�ntul acela a mers Ruvin si a
dormit cu Valla tiitoarea tatalui sau Iacov, si a auzit Israil si rau s-a aratat
�naintea lui.
22. Si erau fiii lui Iacov doisprezece.
23. Feciorii Liei cel dintai nascut al lui Iacov: Ruvin, Simeon, Levi,
Iuda, Isahar, Zavulon.
24. Si feciorii Rahilei: Iosif si Veniamin.
25. Si feciorii Vallei slujnica Rahilei: Dan si Neftali.
26. Si feciorii Zelfei slujnica Liei: Gad si Asir. Acestia sunt feciorii
lui Iacov, care s-au nascut �n Mesopotamia Siriei.
27. Si a venit Iacov la Isaac tatal sau la Mamvri �n cetatea c�mpului:
acesta este Hevron �n pam�ntul lui Hanaan, unde a locuit Avraam si Isaac.
28. Si au fost zilele lui Isaac, care a trait ani o suta optzeci,
29. Si slabind Isaac a murit si s-a adaugat l�nga neamul sau batr�n si plin
de zile, si l-au �ngropat pe el Isav si Iacov feciorii lui.

CAP. 36.
Neamul lui Isav.

Acestea sunt nasterile lui Isav, acesta este Edom.


2. Si Isav si-a luat lui femei din fetele Hananeilor: pe Ada fata lui Elom
Heteul si pe Olivema fata lui Ana feciorul lui Sevegon Eveul.
3. Si pe Vasemata fata lui Ismail sora lui Naveot.
4. Si a nascut Ada lui Isav: pe Elifas; si Vasemata a nascut pe Raguil.
5. Si Olivema a nascut pe Ieus si pe Eglom si pe Kore. Acestia sunt
feciorii lui Isav, care s-au nascut lui �n pam�ntul Hanaan.
6. Si a luat Isav pe femeile sale si pe feciorii sai si pe fetele sale, si
toate trupurile casei sale si toate averile sale si vitele si toate c�te a avut si
toate c�te a agonisit �n pam�ntul lui Hanaan; si s-a dus Isav din pam�ntul Hanaan,
de la fata lui Iacov fratelui sau.
7. Pentru ca erau averile lor mai multe dec�t sa poata locui �ntr-un loc,
si pam�ntul �n care locuiau nu-i putea cuprinde pe ei de multimea averilor lor.
8. Si a locuit Isav �n muntele Seir. Isav acesta este Edom.
9. Acestea sunt nasterile lui Isav tatalui lui Edom �n muntele Seir.
10. Si acestea sunt numele fiilor lui Isav: Elifas fiul Adei femeii lui
Isav, si Raguil fiul Vasematei femeii lui Isav.
11. Si s-au nascut lui Elifas feciori: Teman si Omar si Sofar si Gomot si
Kenez.
12. Si Tamna era tiitoare lui Elifas fiul lui Isav si a nascut lui Elifas
pe Amalic, acestia sunt feciorii Adei femeii lui Isav.
13. Si acestia sunt feciorii lui Raguil: Nahot si Zare si Some si Moze.
Acestia erau feciorii Vasematei femeii lui Isav.
14. Si acestia sunt feciorii Olivemii femeii lui Isav, care a fost fata lui
Ana feciorul lui Sevegon, si a nascut lui Isav: pe Ieus si pe Ieglom si pe Kore.
15. Acestia sunt capeteniile fiii lui Isav, fiii lui Elifas celui �nt�i
nascut al lui Isav: Domnul Teman, Domnul Omar, Domnul Sofar, Domnul Kenez,
16. Domnul Kore, Domnul Gotom, Domnul Amalic, acestia sunt Domnii lui
Elifas �n pam�ntul Idumeii, acestia sunt fii Adei.
17. Si acestia sunt fii lui Raguil fiului lui Isav: Domnul Nahot, Domnul
Zare, Domnul Some, Domnul Moze, acestia sunt Domnii lui Raguil �n pam�ntul
Edomului, acestia sunt feciorii Vasematei femeii lui Isav.
18. Si acestia sunt feciorii Olivemii femeii lui Isav: Domnul Ieus, Domnul
Ieglom, domnul Kore, acestia sunt Domnii Olivemii fetei lui Ana femeii lui Isav.
19. Acestia sunt feciorii lui Isav si acesti sunt Domnii lor, acestia sunt
feciorii lui Edom.
20. Si acestia sunt feciorii lui Seir Horeului celui ce locuieste pam�ntul:
Lotan, Soval, Sevegon, Ana,
21. Si Dison si Asar si Rison, acestia sunt Domnii Horeului feciorului lui
Seir �n pam�ntul lui Edom.
22. Si au fost feciorii lui Lotan: Hori si Eman, iar Sora lui Lotan: Tamna.
23. Si acestia sunt feciorii lui Soval: Golam si Manahat si Ghevil si Sofar
si Omar.
24. Si acestia sunt feciorii lui Sevegon: Aie si ana. Acesta este Ana care
a aflat pe Iamin �n pustie, c�nd pastea asinii lui Sevegon tatalui sau.
25. Si acestia sunt feciorii lui Ana: Dison si Olivema fata lui Ana.
26. Si acestia sunt feciorii lui Dison: Amada si Asvan si Itran si Harran.
27. Si acestia sunt feciorii lui Asar: Valaam si Zucam si Iucam.
28. Si acestia sunt feciorii lui Rison: Os si Aran.
29. Si acestia sunt Domnii lui Horri: Domnul Lotan, Domnul Soval, Domnul
Sevegon, Domnul Ana,
30. Domnul Dison, Domnul Asar, Domnul Rison, acestia sunt Domnii lui Horri
�ntru domniile lor, �n pam�ntului Edomului.
31. Si acestia sunt �mparatii, care au �mparatit �n Edom mai �nainte de a
�mparati �mparat �n Israil.
32. Si a �mparatit �n Edom Valac feciorul lui Veor, si numele cetatii lui:
Denava.
33. Si a murit Valac, si �n locul lui a �mparatit Iovav feciorul lui Zara
din Vosora.
34. Si a murit Iovav, si �n locul lui a �mparatit Asom, din pam�ntul
Temanilor.
35. Si a murit Asom, si �n locul lui a �mparatit Adad feciorul lui Varad,
cel ce a taiat pe Madiam �n c�mpul Moav, si numele Cetatii lui: Ghetem.
36. Si a murit Adad, si �n locul lui a �mparatit Samada, din Maseca.
37. Si a murit Samada, si a �mparatit dupa el Saul din Roovot de l�nga r�u.
38. Si a murit Saul, si a �mparatit dupa el Vallenon fiul lui Ahovor.
39. Si a murit Vallenon feciorul lui Ahovor, si a �mparatit dupa d�nsul
Arad feciorul lui Varad, si numele cetatii lui: Fogor, si numele femeii lui ;
Meteveil, fata lui Matrait feciorul lui Mezoov.
40. Acestea sunt numele Domnilor lui Isav �ntru semintiile lor, dupa
locurile lor �ntru tarile lor si �ntru neamurile lor: Domnul Tamna, Domnul
Golla, Domnul Ieter,
41. Domnul Olivemas, Domnul Ilas, Domnul Finon,
42. Domnul Kenez, Domnul Teman, Domnul Mazar,
43. Domnul Maghediil, Domnul Zafoin. Acestia sunt Domnii Edomului, �ntru
cele zidite �n pam�ntul agoniselii lor. Acesta este Isav tatal Edomului.
CAP. 37.
Visurile si vinderea lui Iosif.

Iar Iacov locuia �n pam�ntul, unde a fost salasluit Isaac tatal sau, �n pam�ntul
Hanaan.
2. Si acestea sunt nasterile lui Iacov, c�nd era Iosif de saptesprezece
ani, si pastea oile tatalui sau cu fratii sai, fiind t�nar, cu feciorii lui Vallii
si cu feciorii Zelfii femeile tatalui sau, si ei au p�r�t pe Iosif cu fapta rea
catre Israil tatal lor.
3. Iar Iacov iubea pe Iosif mai mult dec�t pe toti fiii sai, pentru ca fiu
de batr�nete era lui, si i-a facut lui haina pestrita.
4. Si vaz�nd fratii lui, ca pe el iubeste tatal lor mai mult dec�t pe toti
fiii sai, l-au ur�t pe el, si nu putea grai lui nimic de pace.
5. Si �n somn vaz�nd Iosif vis, l-a spus fratilor sai.
6. Si a zis lor: ascultati visul acesta care l-am visat:
7. Mi se parea ca voi legati snopi �n mijlocul c�mpului, si s-a sculat
snopul meu si a statut drept; si �nconjur�ndu-l snopii vostri, s-au �nchinat
snopului meu.
8. Iar fratii lui au zis: au doar �mparatind vei �mparati peste noi, s-au
domnind vei domni peste noi? Si au adaugat mai mare ura asupra lui pentru visele
lui si pentru cuvintele lui.
9. Si a vazut alt vis, si l-a spus tatalui sau si fratilor sai, si a zis:
iata am visat alt vis, cum ca soarele si luna si unsprezece stele se �nchinau mie.
10. Si l-a certat tatal sau, zic�ndu-i: ce este visul acesta care ai visat?
Nu cumva vom veni, eu si muma ta si fratii tai sa ne �nchinam tie pe pam�nt?
11. Si l-au pizmuit fratii lui; iar tatal sau a pazit cuv�ntul.
12. Si s-au dus fratii lui sa pasca oile tatalui lor �n Sihem.
13. Si a zis Israil catre Iosif: iata fratii tai pasc oile �n Sihem, vino,
sa te trimit la d�nsii, si el i-a zis: iata eu.
14. Si i-a zis Israil lui: mergi si vezi de sunt sanatosi fratii tai si
oile, si-mi spune; si l-a trimis pe el din valea Hevronului, si a venit �n Sihem.
15. Si l-a aflat pe el un om, ratacind pe c�mp, si l-a �ntrebat omul
zic�nd: ce cauti?
16. Iar el a zis: pe fratii mei caut, spune-mi unde pasc oile?
17. Si i-a zis omul: s-au dus de aici, ca i-am auzit pe ei zic�nd: sa
mergem �n Dotaim, si s-a dus Iosif dupa fratii sai, si i-a aflat �n Dotaim.
18. Iar ei vaz�ndu-l pe el de departe p�na a nu se apropia d�nsii, g�ndeau
rau, ca sa-l omoare pe el.
19. Si a zis fiecare catre fratele sau: iata visatorul acela vine.
20. Acum dar veniti sa-l omor�m, si sa-l aruncam �ntr-o groapa, si vom
zice: hiara rea l-a m�ncat pe el, si vom vedea ce vor fi visurile lui.
21. Si auzind Ruvin l-a scos din m�inile lor, zic�nd: sa nu-i luam viata.
22. Si a zis lor Ravin: sa nu varsati s�nge, aruncati-l �ntr-o groapa de
aceasta care este �n pustie; iar m�na sa nu va puneti pe el, ca cerca �n ce chip
�l va scoate pe el din m�inile lor, si sa-l dea tatalui sau.
23. Deci a fost c�nd a venit Iosif la fratii sai, ei l-au dezbracat de
haina cea pestrita, cu care era �mbracat.
24. Si lu�ndu-l l-au aruncat �n groapa, iar groapa era desarta, si nu avea
apa.
25. Apoi ei au sezut sa man�nce p�ine, si caut�nd cu ochii au vazut, si
iata calatori Ismailteni venea din Galaad, si camilele lor �ncarcate de tam�ie si
de rasina si de smirna, si mergeau sa se pogoare �n Eghipet.
26. Si a zis Iuda catre fratii sai: ce folos de vom ucide pe fratele nostru
si vom ascunde s�ngele lui?
27. Veniti sa-l vindem Ismailtenilor acestora, iar m�inile noastre sa nu
fie pe d�nsul, ca fratele nostru si trupul nostru este, si au ascultat fratii lui.
28. Si trec�nd pe acolo oameni Madiamiteni negutatori, l-au tras si l-au
scos pe Iosif din groapa, si l-au v�ndut Ismailtenilor cu douazeci de auri, si l-
au dus �n Eghipet.
29. Si s-a �ntors Ruvin din groapa, si n-a vazut pe Iosif �n groapa, si si-
a rupt hainele sale.
30. Si s-a �ntors la fratii sai, si a zis: baiatul nu este, dar eu unde ma
voi mai duce?
31. Si lu�nd ei haina lui Iosif au junghiat un ied de capra, si muiara
haina lui �n s�nge.
32. Si au trimis haina cea pestrita, si o adusera tatalui lor, si zisera:
aceasta o am aflat, cunoaste de este haina fiului tau, au nu?
33. Si a cunoscut-o, si a zis: haina fiului meu este, hiara rea l-a m�ncat
pe el, hiara l-a rapit pe Iosif.
34. Si si-a rupt Iacov hainele sale, si a pus pe mijlocul sau sac si a
pl�ns pe fiul sau zile multe.
35. Si s-au adunat toti feciorii si fetele lui, si au venit sa-l m�ng�ie,
si nu vrea sa se m�ng�ie, zic�nd: ca ma voi pogor� �n Iad la fiul meu pl�ng�nd, si
l-a pl�ns pe el tatal sau.
36. Iar Madiamitenii au v�ndut pe Iosif �n Eghipet lui Pentefri dregatorul
lui Faraon, care era mai mare peste bucatari.

CAP. 38.
Iuda si Tamar.

Si a fost �n vremea aceia s-a pogor�t Iuda de la fratii sai, si a venit p�na la un
om Odolamitean anume Iras.
2. Si a vazut acolo Iuda o fata a unui om Hananeu anume Sava, si a luat-o
pe ea femeie, si a intrat la ea.
3. Si zamislind ea a nascut fecior, si a chemat numele lui Ir.
4. Si iar zamislind a nascut fecior, si a chemat numele lui Avnan.
5. Si adaug�nd a nascut �nca al treilea fecior, si a chemat numele lui
Silom, si ea era �n Hasvi c�nd i-a nascut pe ei.
6. Si a luat Iuda femeie lui Ir celui �nt�i nascut, careia numele era
Tamar.
7. Si a fost Ir cel �nt�i nascut al lui Iuda rau �naintea Domnului, si l-
au ucis pe el Dumnezeu.
8. Si a zis Iuda lui Avnan: intra la femeia fratelui tau, si ia-o pe ea
femeie, si ridica sam�nta fratelui tau.
9. Si cunosc�nd Avnan, ca nu va fi sam�nta a lui, c�nd mergea la femeia
fratelui sau varsa pe pam�nt, ca sa nu dea sam�nta fratelui sau.
10. Si rau s-a aratat �naintea lui Dumnezeu, pentru ca a facut aceasta, si
l-a omor�t si pe acesta.
11. Si a zis Iuda catre Tamar nora sa: sezi vaduva �n casa tatalui tau,
p�na ce va creste mare Silom feciorul meu, ca se temea ca nu cumva sa moara si
acesta ca si fratii lui; si merg�nd Tamar a sezut �n casa tatalui sau.
12. Si au trecut zile munte, si a murit Sava femeia lui Iuda, si m�ng�indu-
se Iuda, s-a suit la cei ce tundeau oile lui, el si Iras pastorul lui
Odolomiteanul �n Tamna.
13. Si s-a spus Tamarei nurorii sale zic�ndu-i: iata socrul tau se suie �n
Tamna sa tunda oile sale.
14. Si ea dezbrac�nd de pe sine hainele cele de vaduvie, s-a �nvalit cu
brobodelnicul si s-a �nfrumusetat si a sezut la portile Enanului, care este �n
calea Tamnei, ca a vazut cum ca Silom a crescut mare, si el n-a dat-o lui femeie.
15. Si vaz�ndu-o pe ea Iuda, a socotit ca este o curva, ca ea si-a acoperit
fata sa, si n-a cunoscut-o.
16. Si s-a abatut la d�nsa din cale, si i-a zis ei: lasa-ma sa intru la
tine, ca n-a cunoscut-o cum ca este nora sa, iar ea a zis: ce-mi vei da de vei
intra la mine?
17. Iar el a zis: eu �ti voi trimite un ied de capra din oile mele, iar ea
a zis: da-mi arvuna p�na vei trimite tu.
18. Iar el a zis: ce arvuna �ti voi da? Iar ea a zis: inelul tau si
gherdanul si toiagul care-ti este �n m�na, si i-a dat ei, si a intrat la d�nsa, si
ea a luat �n p�ntece de la el.
19. Si scul�ndu-se ea s-a dus, s-a dezvalit de brobodelnic, si s-a �mbracat
cu hainele cele de vaduvie.
20. Si a trimis Iuda iedul de capra prin m�na pastorului sau Odolomiteanul,
ca sa ia de la femeie arvuna, si n-a aflat-o pe ea.
21. Si a �ntrebat pe oamenii din locul acela si a zis lor: unde este curva
care a fost �n Enan l�nga cale? Iar ei au zis: n-a fost nici o curva.
22. Si s-a �napoiat la Iuda si a zis: n-am aflat, si oamenii locului zic ca
nu este acolo curva.
23. Si a zis Iuda: tine-le pe ele; ci ca nu cumva sa fim de batjocura, eu
am trimis iedul acesta, si tu n-ai aflat-o.
24. Si a fost dupa a treia luna s-a spus lui Iuda, zic�nd: a curvit Tamar
nora ta, si iata are �n p�ntece din curvie, iar Iuda a zis: scoateti-o pe ea, si
sa se arda.
25. Si dupa ce s-a adus ea, a trimis la socrul sau, zic�nd ea: din omul, a
cui sunt acestea, am eu �n p�ntece, si a zis: cunoaste al cui este inelul si
gherdanul si toiagul acesta.
26. Si a cunoscut Iuda, si a zis: s-a �ndreptat Tamar mai mult dec�t mine,
pentru ca nu o am dat pe ea lui Silom feciorului meu, si n-a mai adaugat a o
cunoaste pe d�nsa.
27. Si a fost c�nd era sa nasca, erau gemeni �n p�ntecele ei.
28. Si a fost c�nd nastea ea, unul a scos �nainte m�na sa, lu�nd moasa
rosul, a legat la m�na lui, zic�nd: acesta va iesi mai �nainte.
29. Apoi a tras �napoi m�na, si �ndata a iesit fratele lui, iar ea a zis:
pentru ce s-a rupt pentru tine gard? Si a chemat numele lui Fares.
30. Si dupa ce acesta a iesit fratele lui la a carui m�na era rosul, si a
chemat numele lui Zara.

CAP. 39.
Iosif �n Eghipet si curatia lui.

Si Iosif s-a dus �n Eghipet, si l-a cumparat pe el Pentefri dregatorul lui Faraon
cel mai mare peste bucatari, barbat eghiptean, din m�inile Ismailtenilor, care l-
au adus pe el acolo.
2. Si era Domnul cu Iosif, si era el barbat �ndem�natic, si a fost �n casa
la stap�nul sau Eghipteanul.
3. Si stia stap�nul lui, ca Domnul era cu d�nsul, si ori c�te face el
Domnul le sporeste �n m�inile lui.
4. Si a aflat Iosif har �naintea stap�nului sau, si i-a placut lui si l-a
pus pe el peste casa sa, si toate c�te avea el le-a dat pe m�na lui Iosif.
5. Si a fost dupa ce l-a pus pe el peste casa sa si peste toate c�te avea
el, a binecuv�ntat Domnul casa Eghipteanului pentru Iosif, si a fost
binecuv�ntarea Domnului �ntru toata avutia lui, �n casa si �n tarina lui.
6. Si toate c�te avea el le-a dat �n m�inile lui Iosif, si nu stia de ale
sale nimic, afara de p�inea ce m�nca el, si era Iosif bun la chip si frumos la
fata foarte.
7. Si a fost dupa aceasta femeia stap�nului sau a pus ochii sai pe Iosif,
si a zis lui: culca-te cu mine.
8. Iar el nu vrea, si a zis femeii stap�nului sau: daca stap�nul meu
pentru mine nu cunoaste nimic, din c�te sunt �n casa lui, ci toate c�te are el le-
a dat �n m�inile tale.
9. Si nu este �n casa aceasta nimic, care sa nu fie sub mine, nici s-a
luat de la mine nimic, afara de tine; pentru ca tu esti femeia lui, si cum voi
face acest cuv�nt rau, si sa pacatuiesc �naintea lui Dumnezeu?
10. Si vorbind ea lui Iosif �n toate zilele, el nu asculta de ea, ca sa se
culce si sa se �mpreune cu ea.
11. Si a fost �ntr-o zi, a intrat Iosif �n casa ca sa-si faca lucrurile
sale, si nimeni nu era �nauntru din cei de casa.
12. Si ea l-a apucat de haine, zic�nd: dormi cu mine, iar el las�ndu-si
hainele sale �n m�inile ei, a fugit si a iesit afara.
13. Si a fost daca a vazut ea ca si-a lasat hainele sale �n m�inile ei, a
fugit si a iesit afara,
14. A chemat ea pe cei de casa si a le-a grait lor zic�nd: vedeti, ca a
bagat la noi sluga evreu, ca sa-si bata joc de noi, care a intrat la mine si a
zis: dormi cu mine, si eu am strigat cu glas mare.
15. Si auzind el c-am �naltat glasul meu si am strigat, las�ndu-si hainele
sale la mine a fugit si a iesit afara.
16. Si ea a tinut hainele sale la sine p�na ce a venit stap�nul acasa.
17. Si a vorbit lui dupa cuvintele acestea zic�nd: a intrat la mine sluga
cea de evreu pe care l-ai bagat la noi, sa ma batjocureasca, si a zis mie: dormi-
voi cu tine,
18. Si daca a auzit c-am �naltat glasul meu si am strigat, las�nd hainele
sale la mine, a fugit si a iesit afara.
19. Si a fost cum a auzit stap�nul lui cuvintele femeii sale, c�te le-a
grait catre d�nsul zic�nd: asa mi-a facut sluga ta, s-a aprins de m�nie.
20. Si lu�nd stap�nul pe Iosif, l-a bagat �n temnita �n locul �n care se
tineau legatii �mparatului �nchisi acolo �n temnita.
21. Si era Domnul cu Iosif, si a varsat peste el mila, si i-a dat lui har
�naintea celui mai mare peste temnita.
22. Si cel mai mare peste temnita a dat pe m�na lui Iosif temnita si pe
toti cei os�nditi care erau �n temnita, si toate c�te se faceau acolo, el le
facea.
23. Si nu stia cel mai mare peste temnita nimic de temnita pentru el, ca
toate erau pe m�na lui Iosif, pentru ca Domnul era cu d�nsul si c�te facea el,
Domnul le sporea �n m�inile lui.

CAP. 40.
Iosif t�lcuieste visuri �n temnita.

Si a fost dupa cuvintele acestea cel mai mare peste paharnicii �mparatului
Eghipetului si cel mai mare peste facatorii de p�ine au gresit Domnului lor,
�mparatului Eghipetului.
2. Si s-a m�niat Faraon pe am�ndoi dregatorii sai, pe cel mai mare peste
paharnici si pe cel mai mare peste facatorii de p�ine.
3. Si i-a pus pe ei sub paza �n temnita �n locul unde era Iosif.
4. Si mai marele temnitii i-a dat pe ei lui Iosif, si le-a slujit lor, si
au venit ei vr-o c�teva zile �n temnita.
5. Si au vazut am�ndoi vis �ntr-o noapte; si vederea visului celui mai
mare peste paharnici, si acelui mai mare peste facatorii de p�ine ai �mparatului
Eghipetului, care erau �n temnita, era aceasta.
6. Intrat-a la ei Iosif dimineata si i-a vazut tulburati.
7. Si a �ntrebat pe dregatorii lui Faraon, care erau cu el �n temnita la
Domnul lui, zic�nd: ce este ca fetele voastre sunt astazi posomor�te?
8. Iar ei au zis lui: vis am vazut, si nu este cine sa-l t�lcuiasca; si a
zis lor Iosif: au nu este prin Dumnezeu aratarea lor? Spuneti-mi dar mie.
9. Si cel mai mare peste paharnici a spus visul sau lui Iosif, si a zis:
�n somnul meu era vie �naintea mea.
10. Si �n vie erau trei vite, si odraslind scoteau vlastari si struguri
copti.
11. Si paharul lui Faraon era �n m�na mea, si am luat strugurele si l-am
stors �n paharul lui Faraon, si am dat paharul �n m�na lui Faraon.
12. Iar Iosif i-a zis: aceasta este t�lcuirea lui: cele trei vite, trei
zile sunt.
13. �nca trei zile, si-si va aduce aminte Faraon de boieria ta, si iarasi
te va pune �ntru marirea paharniciei tale, si vei da paharul lui Faraon �n m�na
lui dupa boieria ta cea mai dinainte, precum erai c�nd turnai vin,
14. Ci-ti adu aminte de mine pentru tine, c�nd va fi bine tie, si sa faci
cu mine mila si sa aduci aminte de mine lui Faraon si sa ma scoti dintr-aceasta
�nchisoare.
15. Pentru ca furat sunt din pam�ntul Evreilor, si aici n-am facut nimic,
ci m-a aruncat �n groapa aceasta.
16. Si a vazut cel mai mare peste facatorii de p�ine, ca drept a t�lcuit,
si a zis lui Iosif: si eu am vazut vis: si mi se parea ca trei cosuri de p�ine
ridicam pe capul meu.
17. Si �n cosul cel mai deasupra erau toate felurile, de care �mparatul
Faraon m�nca, lucru facut de p�ine, si pasarile cerului m�ncau cele ce erau �n
cosul cel deasupra capului meu.
18. Si raspunz�nd Iosif a zis lui: aceasta este t�lcuirea: cele trei
cosuri, trei zile sunt.
19. �nca trei zile, si va lua Faraon capul tau de la tine, si te va
sp�nzura pe lemn, si vor m�nca pasarile cerului carnurile tale.
20. Si a fost �n ziua a treia era ziua nasterii lui Faraon, si a facut
ospat tuturor slugilor sale, si si-a adus aminte de boieria paharnicului, si de
boieria facatorului de p�ine, �n mijlocul slugilor sale.
21. Si pe cel mai mare peste paharnici l-a asezat �n boieria lui, si a dat
paharul �n m�na lui Faraon.
22. Iar pe cel mai mare peste facatorii de p�ine l-a sp�nzurat, dupa cum
le-a t�lcuit lor Iosif.
23. Si nu si-a adus aminte cel mai mare peste paharnici de Iosif, ci l-a
uitat pe el.

CAP. 41.
�naltarea lui Iosif prin talmacirea visurilor lui Faraon.

Si a fost dupa doi ani de zile Faraon a vazut vis: se parea lui, ca sta l�nga r�u.
2. Si iata parea ca din r�u se suiau sapte vaci frumoase la chip si alese
la trupuri, si pasteau pe tarmuri.
3. Si alte sapte vaci se suiau dupa acestea din r�u ur�te la chip si slabe
la trupuri, si pasteau l�nga vacile cele de pe marginea r�ului.
4. Si vacile cele sapte ur�te si slabe la trupuri, au m�ncat de tot pe
cele sapte vaci frumoase la chip si alese la trupuri, si s-a desteptat Faraon.
5. Si a visat a doua oara, si iata cresteau dintr-o radacina sapte spice
alese si bune.
6. Si alte sapte spice suptiri stricate si palite de v�nt rasareau dupa
d�nsele.
7. Si spicele cele sapte suptiri si palite de v�nt au �nghitit pe cele
sapte spice alese si pline, si s-a desteptat Faraon, si era vis.
8. Si s-a facut dimineata, si s-a tulburat sufletul lui, si trimit�nd a
chemat pe toti t�lcuitorii Eghipetului si pe toti �nteleptii lui, si le-a spus lor
Faraon visul sau, si nu era cine sa-l t�lcuiasca lui Faraon.
9. Si a grait cel mai mare peste paharnici catre Faraon zic�nd: de pacatul
meu �mi aduc aminte astazi.
10. Faraon s-a m�niat pe slugile sale, si ne-a pus pe noi sub paza �n casa
celui mai mare peste bucatari, pe mine si pe cel mai mare peste p�ine.
11. Si am vazut am�ndoi vis �ntr-o noapte, eu si el, fiecare dupa visul sau
am vazut.
12. Si era acolo cu noi un t�nar evreu, sluga al celui mai mare peste
bucatari, si i-am spus lui, iar el ni le-a t�lcuit noua.
13. Si a fost precum ne-a t�lcuit noua, asa s-a �nt�mplat; eu sa fiu asezat
�n boieria mea, iar acela sa fie sp�nzurat.
14. Si trimit�nd Faraon a chemat pe Iosif, si-l scoasera pe d�nsul din
temnita, si �l rasera pe d�nsul, si-i schimbara �mbracamintea lui, si a venit la
Faraon.
15. Si a zis Faraon lui Iosif: vis am vazut, si nu este cine sa-l
t�lcuiasca; si eu am auzit zic�ndu-se de tine, ca tu daca auzi visurile, le
t�lcuiesti.
16. Si raspunz�nd Iosif lui Faraon, a zis: fara de Dumnezeu nu se va
raspunde m�ntuirea lui Faraon.
17. Si a grait Faraon lui Iosif zic�nd: �n somnul meu mi se parea ca stau
pe tarmurile r�ului.
18. Si parea ca din r�u se suiau sapte vaci frumoase la chip si alese la
trupuri si pasteau pe tarmuri.
19. Si iata si alte sapte vaci se suiau dupa ele din r�u, rele si ur�te la
chip si slabe la trupuri, dec�t care n-am vazut mai ur�te �n tot pam�ntul
Eghipetului.
20. Si vacile cele sapte ur�te si slabe la trupuri, au �nghitit de tot pe
cele sapte vaci dint�i bune si alese.
21. Si au intrat �n p�ntecele lor, si nu s-a vazut ca intrase �n p�ntecele
lor, si chipurile lor erau ur�te ca si mai �nainte, si destept�ndu-ma, am adormit.
22. Si am vazut iarasi �n somnul meu, si iata parea ca sapte spice pline si
bune cresteau dintr-o radacina.
23. Si alte sapte spice suptiri, stricate si palite de v�nt cresteau
tin�ndu-se de d�nsele.
24. Si au �nghitit cele sapte spice suptiri si palite de v�nt, pe cele
sapte spice bune si pline; deci am spus t�lcuitorilor, si n-a fost cine sa-mi
t�lcuiasca.
25. Si a zis Iosif lui Faraon: visul lui Faraon unul este, Dumnezeu a
aratat lui Faraon cele ce va face.
26. Cele sapte vaci bune, sapte ani sunt, si cele sapte spice bune, sapte
ani sunt, visul lui Faraon unul este.
27. Si cele sapte vaci care se suiau dupa ele, sapte ani sunt, cele sapte
spice suptiri si palite de v�nt, sapte ani sunt, vor fi sapte ani de foamete.
28. Iar cuv�ntul care am zis lui Faraon, ca Dumnezeu a aratat lui Faraon
cele ce va face:
29. Iar �n sapte ani va fi �ndestulare multa �n tot pam�ntul Eghipetului.
30. Si dupa acestia vor veni sapte ani de foamete, si vor uita de
�ndestularea ce a fost �n tot Eghipetul, si va topi foametea pam�ntul.
31. Si nu se va cunoaste �ndestularea pe pam�nt de foametea ce va fi dupa
aceasta, ca va fi mare foarte.
32. Iar visul lui Faraon a fost �ndoit, pentru ca adevarat este cuv�ntul
cel de la Dumnezeu, si va grabi Dumnezeu a-l face pe el.
33. Acum dar cauta om �ntelept si priceput, si-l pune mai mare peste
pam�ntul Eghipetului.
34. Si sa faca Faraon, si sa r�nduiasca mai mari peste pam�nt, si sa
str�nga toate rodurile pam�ntului Eghipetului �n cei sapte ani de �ndestulare.
35. Si sa adune toate bucatele acestor sapte ani buni ce vin, si sa adune
gr�u sub m�na lui Faraon, si sa se pazeasca bucate �n cetati.
36. Si vor fi bucatele cele pazite pe pam�nt �n cei sapte ani ai foametei,
care va fi �n pam�ntul Eghipetului, si nu se va strica pam�ntul de foamete.
37. Si a placut cuv�ntul �naintea lui Faraon si �naintea tuturor slugilor
lui.
38. Si a zis Faraon tuturor slugilor sale: au doar vom afla om ca acesta,
care are Duhul lui Dumnezeu �ntru sine?
39. Si a zis Faraon lui Iosif: de vreme ce Dumnezeu a aratat tie toate
acestea, nu este om mai �ntelept si mai priceput dec�t tine.
40. Tu vei fi mai mare peste casa mea, si de cuv�ntul tau va asculta tot
poporul meu, numai scaunul voi avea eu mai presus dec�t tine.
41. Si a zis Faraon lui Iosif: iata te pun pe tine astazi peste tot
pam�ntul Eghipetului.
42. Si lu�nd Faraon inelul din m�na sa l-a pus �n m�na lui Iosif, si l-a
�mbracat pe el cu haina de vison, si a pus lant de aur �mprejurul grumazului lui.
43. Si l-a suit pe d�nsul �n carul cel de al doilea dintr-ale sale, si a
strigat �naintea lui vestitorul, si l-a pus peste tot pam�ntul Eghipetului.
44. Si a zis Faraon lui Iosif: eu Faraon, afara de tine nimeni nu va ridica
m�na sa peste tot pam�ntul Eghipetului.
45. Si a numit Faraon numele lui Iosif: Psontomfanih, si i-a dat pe Asineta
fata lui Petefri Preotul Iliopolei, sa-i fie femeie.
46. Si Iosif era de treizeci de ani c�nd a statut �naintea lui Faraon
�mparatul Eghipetului, si a iesit Iosif de la fata lui Faraon, si a umblat tot
pam�ntul Eghipetului.
47. Si a facut pam�ntul bucate �ntru cei sapte ani de �ndestulare.
48. Si a adunat toate bucatele celor sapte ani, �ntru care era �ndestulare
�n pam�ntul Eghipetului, si a pus bucatele �n cetati, bucatele c�mpurilor celor
din prejurul cetatii le-a pus �ntr-�nsa.
49. Si a adunat Iosif gr�u, ca nisipul marii, c�t nu putea sa-l numere, ca
era mult foarte.
50. Si mai �nainte de ce a venit acei sapte ani de foamete a avut Iosif doi
feciori, pe care i-a nascut lui Asineta fata lui Petefri Preotul Iliopolei.
51. Si a numit Iosif numele celui �nt�i nascut, Manasi, zic�nd: ca m-a
facut Dumnezeu a uita toate durerile mele si toate ale tatalui meu.
52. Si numele celui de al doilea l-a numit Efraim, zic�nd: ca m-a �naltat
Dumnezeu �n pam�ntul smereniei mele.
53. Si au trecut cei sapte ani de �ndestula-re care au fost �n pam�ntul
Eghipetului.
54. Si au �nceput cei sapte ani de foamete a veni, dupa cum a zis Iosif. Si
s-a facut foamete �n tot pam�ntul, iar �n tot cuprinsul Eghipetului era p�ine.
55. Si a flam�nzit tot pamantul Eghipetului, si a strigat poporul catre
Faraon pentru p�ine, si a zis Faraon tuturor Eghiptenilor: megeti la Iosif, si ce
va zice voua faceti.
56. Si foametea era pe fata a tot pam�ntul, si a deschis Iosif toate
jitnitile, si vindea tuturor Eghiptenilor.
57. Si toate tarile au venit �n Eghipet sa cumpere de la Iosif, pentru ca
se �ntarise foametea peste tot pam�ntul.

CAP. 42.
Fiii lui Iacov merg �n Eghipet.

Si vaz�nd Iacov, ca se vinde gr�u �n Eghipet, a zis feciorilor sai: pentru ce va


leneviti?
2. Iata am auzit, ca este gr�u �n Eghipet: pogor�ti-va acolo si cumparati-
ne putinele bucate, ca sa traim si sa nu murim.
3. Si s-au pogor�t cei zece frati ai lui Iosif sa cumpere gr�u din
Eghipet.
4. Iar pe Veniamin fratele lui Iosif nu l-a trimis cu fratii sai, ca a
zis: ca nu cumva sa slabeasca pe cale.
5. Si au venit feciorii lui Israil sa cumpere cu cei ce veneau, pentru ca
era foamete �n pam�ntul Hanaan.
6. Iar Iosif era mai marele pam�ntului, el vindea la tot poporul
pam�ntului, si venind fratii lui Iosif, s-au �nchinat lui cu fata la pam�nt.
7. Si vaz�nd Iosif pe fratii sai i-a cunoscut, si s-a facut strain de
catre ei, si le-a grait lor aspru, si le-a zis: de unde ati venit? Iar ei au zis:
din pam�ntul Hanaan, sa cumparam bucate.
8. Si a cunoscut Iosif pe fratii sai, iar ei nu l-au cunoscut pe el.
9. Si si-a adus aminte Iosif de visurile sale, care le-a vazut si a zis
lor: iscoade sunteti, ati venit sa cercati caile tarii?
10. Iar ei au zis: nu Doamne, slugile tale am venit sa cumparam bucate.
11. Toti suntem fii ai unui om, de pace suntem, noi slugile tale nu suntem
iscoade.
12. Si a zis lor Iosif: Nu! Ci ati venit sa vedeti cararile pam�ntului
acestuia.
13. Iar ei au zis: doisprezece frati suntem slugile tale �n pam�ntul
Hanaan, si cel mai t�nar cu tatal nostru este astazi, iar celalalt nu traieste.
14. Si au zis lor Iosif: aceasta este ce am grait voua zic�nd ca iscoade
sunteti.
15. Intr-aceasta va veti arata, pe sanatatea lui Faraon, nu veti iesi de
aici, p�na c�nd fratele vostru cel mai t�nar nu va veni aici.
16. Trimiteti pe unul dintre voi si aduceti pe fratele vostru, iar voi veti
fi la opreala p�na ce vor arata cuvintele voastre de vorbiti adevarat au ba; iar
de nu pe sanatatea lui Faraon, cu adevarat iscoade sunteti.
17. Si i-a pus pe ei sub paza trei zile.
18. Si le-a zis lor a treia zi: faceti aceasta, si veti fi vii, ca eu ma
tem de Dumnezeu.
19. De sunteti de pace, un frate al vostru sa se opreasca sub paza, iar voi
mergeti, si duceti gr�ul vostru, care l-ati cumparat.
20. Si pe fratele vostru cel mai t�nar sa-l aduceti la mine, si se vor
crede cuvintele voastre, iar de nu, veti muri; si ei au facut asa.
21. Si au zis fiecare catre fratele sau: asa este, ca �n pacat suntem noi
pentru fratele nostru, ca nu ne-a fost mila de necazul sufletului lui, c�nd ne
ruga pe noi, si nu l-am ascultat pe d�nsul, pentru aceasta a venit peste noi
nevoia aceasta.
22. Si raspunz�nd Ruvin a zis lor: nu v-am grait voua, zic�nd: nu faceti
nedreptate baiatului, si nu m-ati ascultat? Si iata s�ngele lui se cere.
23. Si ei nu stiau cum ca Iosif ;i �ntelege, pentru ca prin talmaci vorbea
cu ei.
24. Si �ntorc�ndu-se de la ei Iosif a pl�ns, si iarasi venind la ei si le-a
vorbit lor, si a luat pe Simeon dintre ei, si l-a legat �naintea lor.
25. Si a poruncit Iosif sa le umple sacii lor de gr�u, si argintul
fiecaruia sa-l puna �n sacul sau, si sa le dea de ajuns m�ncare pe cale; si s-a
facut lor asa.
26. Si ei pun�nd gr�ul pe asinii lor s-au dus de acolo.
27. Si dezleg�nd unul sacul sau sa dea m�ncare asinilor sai unde au
odihnit, a vazut legatura argintului sau si era la gura sacului.
28. Si a spus fratilor sai: mi s-a �napoiat argintul, si iata-l �n sacul
meu, si s-a spaim�ntat inima lor, si s-au tulburat zic�nd unul catre altul: ce au
facut aceasta Dumnezeu noua?
29. Si au venit la Iacov tatal lor, �n pam�ntul Hanaan, si au spus lui
toate c�te s-au �nt�mplat lor zic�nd:
30. Grait-a omul, Domnul pam�ntului, catre noi aspru, si ne-a pus pe noi �n
paza, ca si cum am fi mers sa iscodim pam�ntul.
31. Si noi am spus lui: de pace suntem, nu suntem iscoade.
32. Doisprezece frati suntem, fiii tatalui nostru, unul nu este, iar cel
mai mic cu tatal nostru este astazi �n pam�ntul Hanaan.
33. Si a zis noua omul, Domnul pam�ntului: �ntr-aceasta voi cunoaste, ca
sunteti de pace, pe un frate al vostru lasati aici cu mine, iar gr�ul care l-ati
cumparat pentru casa voastra luati-l si va duceti.
34. Si aduceti pe fratele vostru cel mai t�nar la mine, si voi cunoaste,
cum ca nu sunteti iscoade, ci sunteti de pace, si pe fratele vostru voi da voua,
si �n tara veti negutatori.
35. Si a fost c�nd au desertat ei sacii lor, legatura cu argintul fiecaruia
era �n sacul sau, si au vazut legaturile cu argintul lor, ei si tatal lor, si s-au
spaim�ntat.
36. Si le-a zis lor Iacov tatal lor: pe mine m-ati facut fara de fii: Iosif
nu este, Simeon nu este, si pe Veniamin sa-l luati? Asupra mea au fost toate
acestea.
37. Si a grait Ruvin tatalui sau, zic�nd: pe am�ndoi feciorii mei sa-i
omori de nu-l voi aduce pe el la tine, da-l pe d�nsul �n m�na mea si eu �l voi
aduce pe el la tine.
38. Iar el a zis: nu se va pogor� fiul meu cu voi, pentru ca fratele lui a
murit, si el singur a ramas, si de se va �nt�mpla lui sa slabeasca �n calea pe
care veti merge, �mi veti duce batr�netele mele cu �ntristare �n Iad.

CAP. 43.
Fiii lui Iacov merg �n Eghipet cu Veniamin.

Si s-a �ntarit foametea pe pam�nt.


2. Si a fost dupa ce au sf�rsit de m�ncat gr�ul, care l-au adus din
Eghipet, le-a zis tatal lor: duceti-va iarasi de cumparati noua putinele bucate.
3. Iar Iuda a grait lui zic�nd: cu juram�nt s-a marturisit noua omul,
Domnul pam�ntului, zic�nd: nu veti vedea fata mea de nu va veni cu voi fratele
vostru cel mai t�nar.
4. Deci de vei trimite pe fratele nostru cu noi, ne vom pogor�, si-ti vom
cumpara tie bucate.
5. Iar de nu vei trimite pe fratele nostru cu noi, nu vom merge, pentru ca
omul a grait noua zic�nd: nu veti vedea fata mea de nu va fi fratele vostru cel
mai t�nar cu voi.
6. Si a zis Israil: de ce mi-ati facut rau spun�nd omului, ca mai aveti
voi si alt frate?
7. Iar ei au zis: �ntreb�nd a �ntrebat pe noi omul, si de neamul nostru,
zic�nd: de traieste �nca tatal vostru? Si de mai aveti voi frate? Si am spus lui
dupa �ntrebarea aceasta, au stiut-am, ca ne va zice noua: aduceti pe fratele
vostru?
8. Si a zis Iuda catre Israil tatal lor: trimite baiatul cu mine, si sa ne
sculam sa mergem, ca sa traim si sa nu murim, si noi si tu si toata gloata
noastra.
9. Eu �l voi lua pe d�nsul, din m�na mea cere-l, de nu-l voi aduce la
tine, si de nu-l voi pune �naintea ta, gresit sa fiu �naintea ta �n toate zilele.
10. Ca de nu ne-am fi zabovit acum, ne-am fi �ntors de doua ori.
11. Si a zis Israil tatal lor: de este asa, aceasta faceti: luati din
roadele pam�ntului �n vasele voastre si duceti omului daruri: rasina si miere si
tam�ie si smirna aleasa si terevint si nuci.
12. Si argintul �ndoit luati �n m�inile voastre, si argintul ce vi s-a
�napoiat �n sacii vostri luati-l cu voi, ca nu cumva sa fie greseala.
13. Si pe fratele vostru luati-l, si scul�ndu-va mergeti la acel om.
14. Si Dumnezeul meu sa dea voua har �naintea omului, ca sa lase pe fratele
vostru celalalt si pe Veniamin, ca eu precum am ramas fara de fii, fara de fii am
ramas.
15. Si lu�nd barbatii darurile acestea si argintul �ndoit, au luat �n
m�inile lor si pe Veniamin, si scul�ndu-se s-au pogor�t �n Eghipet si au statut
�naintea lui Iosif.
16. Si i-a vazut Iosif pe ei si pe Veniamin fratele sau cel de o muma, si a
zis celui mai mare peste casa sa: baga pe oamenii acestia �n casa, si junghie vite
si gateste, caci cu mine vor m�nca oamenii p�ine la amiazazi.
17. Si a facut omul dupa cum i-a zis Iosif, si a bagat pe oameni �n casa
lui Iosif.
18. Si vaz�nd barbatii ca-i baga �n casa lui Iosif, au zis: pentru
argintul, care s-a �napoiat �n sacii nostri dintai, pe noi ne baga �nauntru, ca sa
ne napastuiasca si sa ne ia pe noi slugi, si asinii nostri.
19. Si merg�nd ei la omul ce era peste casa lui Iosif, au grait lui �n usa
casei, zic�nd:
20. Rugamu-ne Doamne: pogor�tu-ne-am �nt�i sa cumparam bucate.
21. Si a fost la �ntoarcere c�nd trebuia sa poposim, am deschis sacii
nostri, si iata argintul fiecaruia �n sacul lui, argintul nostru drept masurat l-
am adus �napoi �n m�inile noastre.
22. Si alt argint am adus cu noi, ca sa ne cumparam bucate, ca nu stim cine
a pus argintul �n sacii nostri.
23. Si le-a zis lor: mila voua, nu va temeti, Dumnezeul vostru si Dumnezeul
parintilor vostrii au dat voua comori �n sacii vostri, si argintul vostru �ntocmai
�l am, si a scos pe Simeon la ei.
24. Si a adus apa sa se spele picioarele lor, si a dat de m�ncare asinilor
lor.
25. Iar ei au gatit darurile p�na a venit Iosif la amiazazi, si au auzit,
ca acolo va sa pr�nzeasca.
26. Si a intrat Iosif �n casa, si au adus lui darurile ce le aveau �n
m�inile lor �n casa, si s-au �nchinat lui cu fata la pam�nt.
27. Si i-a �ntrebat pe ei: cum va aflati? Si a zis lor: sanatos este tatal
vostru batr�nul, de care ati spus, ca �nca traieste?
28. Iar ei au zis: sanatos este sluga ta, tatal nostru �nca traieste, si a
zis el: binecuv�ntat este omul acela lui Dumnezeu, iar ei plec�ndu-se s-au
�nchinat lui.
29. Si caut�nd Iosif cu ochii sai a vazut pe Veniamin fratele sau cel de o
muma, si a zis: acesta este fratele vostru cel mai t�nar, pe care ati zis, ca-l
veti aduce la mine? Si ei au zis lui: acesta este adevarat; iar el a zis lui:
Dumnezeu sa te miluiasca fiule.
30. Si s-a tulburat Iosif, si se rupea inima lui pentru fratele sau, si
cauta sa pl�nga, si intr�nd �n camara a pl�ns acolo.
31. Si dupa ce s-a spalat pe obraz, iesind afara s-a stap�nit, si a zis:
puneti p�ini.
32. Si au pus lui singur, si lor deosebi, si Eghiptenilor celor ce m�ncau
cu el deosebi, pentru ca nu putea Eghiptenii m�nca p�ine cu Evreii, ca ur�ciune
este acesta la Eghipteni.
33. Si a sezut �nainta lui cel �nt�i nascut dupa batr�netele lui, si cel
mai t�nar dupa tineretile lui, si se mirau oamenii, fiecare catre fratele sau.
34. Si ei au luat parti de la d�nsul pentru sine, iar partea lui Veniamin
de cinci ori a fost mai mare dec�t acelorlalti, si au baut si s-au veselit cu
d�nsul.

CAP. 44.
Spaim�ntarea fratilor lui Iosif.

Si a poruncit Iosif celui mai mare peste casa sa, zic�nd: umpleti sacii oamenilor
de bucate, c�te vor putea ridica, si puneti argintul fiecaruia �n gura sacului.
2. Si paharul meu cel de argint puneti-l �n sacul celui mai t�nar, si
pretul gr�ului lui; si a facut dupa cuv�ntul lui Iosif, pe cum a zis el.
3. Si dupa ce s-a facut ziua, a slobozit oamenii si pe asinii lor.
4. Si iesind ei din Cetate nu s-au dus departe, si Iosif a zis celui mai
mare peste casa sa: scoala-te, si alearga dupa oameni, si sa-i �nfruntezi pe ei,
zic�ndu-le: pentru ce mi-ati rasplatit rele pentru bune?
5. De ce ati furat paharul cel de argint, au nu este acesta din care bea
Domnul meu? Caci cu el ghiceste, rau ati sav�rsit ceia ce ati facut.
6. Si afl�ndu-i pe ei le-a zis lor dupa cuvintele acestea.
7. Iar ei au zis lui: De ce graieste Domnul cuvintele acestea? Sa nu fie
ca slugile tale sa fi facut dupa cuv�ntul acesta.
8. De vreme ce argintul, care l-am aflat �n sacii nostri, l-am adus �napoi
la tine din pam�ntul Hanaan, cum am fi furat din casa Domnului tau, argint sau
aur?
9. La care din slugile tale vei afla paharul, acela sa moara, si noi vom
fi robi Domnului nostru.
10. Iar el a zis: precum ziceti asa sa fie, la care se va afla paharul,
acela sa fie rob, iar voi curati veti fi.
11. Si grabind a descarcat fiecare sacul sau pe pam�nt, si fiecare a
deschis sacul sau.
12. Si a cautat de la cel mai batr�n �ncep�nd, p�na a venit la cel mai
t�nar, si sf�rsind a aflat paharul �n sacul lui Veniamin.
13. Iar ei si-au rupt hainele sale, si au pus fiecare sacul pe asinul sau,
si s-au �napoiat �n Cetate.
14. Si au intrat Iuda si fratii lui la Iosif �nca fiind el acolo, si au
cazut �naintea lui pe pam�nt:
15. Si le-a zis Iosif: De ce ati facut acest lucru? Au n-ati stiut, ca un
om ca mine ghiceste?
16. Si a zis Iuda: ce vom raspunde Domnului? Sau ce vom zice? Sau cum ne
vom �ndrepta? Ca Dumnezeu au aflat nedreptatea slugilor tale, iata suntem robi
Domnului nostru si noi, si acela la care s-a aflat paharul.
17. Si a zis Iosif: nu voi face eu cuv�ntul acesta, ci omul la care s-a
aflat paharul, acela �mi va fi rob, iar voi sa va suiti cu m�ntuire la tatal
vostru.
18. Iar Iuda apropiindu-se de d�nsul a zis: rogu-te Doamne, sa graiasca
sluga ta �naintea ta, si sa nu te m�nii pe sluga ta, ca tu esti dupa Faraon.
19. Doamne tu ai �ntrebat pe slugile tale, zic�nd: aveti tata au frate?
20. Si noi am zis Domnului: cum ca avem tata batr�n, si are el prunc de
batr�nete mai t�nar, si fratele lui a murit, si el singur a ramas de muma-sa, si
tatal nostru pe d�nsul �l iubeste.
21. Iar tu ai zis slugilor tale: aduceti pe d�nsul la mine, sa-l vad.
22. Si am zis Domnului: nu va putea baiatul sa lase pe tatal sau, ca de va
lasa pe tatal sau va muri.
23. Si tu ai zis slugilor tale; de nu se va pogor� cu voi fratele vostru
cel mai t�nar, nu veti mai vedea fata mea.
24. Si a fost c�nd ne-am suit la sluga ta tatal nostru, am spus lui
cuvintele Domnului nostru.
25. Si ne-a zis noua tatal nostru: duceti-va iarasi de cumparati putinele
bucate.
26. Iar noi am zis: nu vom putea sa ne ducem; ci de va merge cu noi fratele
nostru cel mai t�nar, ne vom duce, pentru ca nu vom putea vedea fata omului, de nu
va fi cu noi fratele nostru cel mai t�nar.
27. Si a zis tatal nostru sluga ta, catre noi: voi stiti ca femeia doi mi-a
nascut.
28. Si a iesit unul de la mine, si mi-ati zis: ca l-au m�ncat hiarele, si
nu l-am mai vazut p�na acum.
29. Deci de veti lua si pe acesta de la fata mea si se va �nt�mpla lui
slabiciune pe cale, �mi veti pogor� batr�netele mele cu �ntristare �n iad.
30. Acum dar de vom merge la sluga ta tatal nostru, si baiatul nu va fi cu
noi, caci sufletul lui este nedezlipit de sufletul acestuia.
31. Va fi dupa ce va vedea el ca nu este baiatul cu noi, va muri si vor
duce slugile tale batr�netele lui cu �ntristare �n Iad.
32. Ca eu sluga ta de la tatal nostru am luat pe baiat zic�nd: de nu-l voi
aduce la tine, si de nu-l voi pune pe d�nsul �naintea ta, vinovat sa fiu �naintea
tatalui meu �n toate zilele.
33. Acum dar eu voi ram�ne tie sluga pentru baiat, rob Domnului; iar
baiatul sa se duca cu fratii sai.
34. Caci cum ma voi sui la tatal meu nefiind baiatul cu noi? Ca sa nu vad
relele, care vor veni asupra tatalui meu.

CAP. 45.
Iosif se face cunoscut fratilor sai.

Si nu mai putea Iosif sa se stap�neasca �naintea tuturor celor de fata; ci a zis:


scoateti pe toti de la mine, si nici unul n-a statut �naintea lui Iosif, c�nd s-a
facut cunoscut fratilor sai.
2. Si a slobozit glas cu pl�ngere, si au auzit toti Eghiptenii, si s-a
auzit si �n casa lui Faraon.
3. Si a zis Iosif catre fratii sai: eu sunt Iosif, traieste �nca tatal
meu? Si nu puteau fratii sa-i raspunda ca se �nfricosau.
4. Si a zis Iosif catre fratii sai: apropiati-va de mine, si s-au
apropiat, si a zis: eu sunt Iosif fratele vostru pe care l-ati v�ndut �n Eghipet.
5. Deci acum nu va �ntristati, nici sa va para rau, caci m-ati v�ndut pe
mine aici, ca spre viata m-au trimis Dumnezeu �naintea voastra.
6. Ca acesta este al doilea an de foamete pe pam�nt, si �nca cinci ani
�ntru care nu va fi aratura nici seceris.
7. Pentru ca m-au trimis Dumnezeu �naintea voastra, ca sa ram�na voua
ramasita pe pam�nt, si sa hranesc voua ramasita mare.
8. Deci acum nu voi m-ati trimis aici, ci Dumnezeu, si m-au facut ca un
tata lui Faraon, si Domn a toata casa lui, si stap�n a tot pam�ntul Eghipetului.
9. Grabiti dar de va duceti la tatal meu, si ziceti lui: acestea zice fiul
tau Iosif, facutu-m-au Dumnezeu Domn a tot pam�ntul Eghipetului, pogoara-te dar la
mine, si nu zabovi.
10. Si vei locui �n pam�ntul Ghesem al Araviei, si vei fi aproape de mine
tu si feciorii tai si feciorii feciorilor tai, oile tale si boii tai si c�te sunt
ale tale.
11. Si te voi hrani acolo, pentru ca �nca cinci ani va mai fi foamete pe
pam�nt, ca sa nu pieri tu si feciorii tai si toate ale tale.
12. Iata ochii vostri vad si ochii lui Veniamin fratelui meu, ca gura mea
graieste catre voi.
13. Spuneti dar tatalui meu toata slava mea cea din Eghipet, si c�te ati
vazut, si grabind sa aduceti pe tatal meu aici.
14. Si caz�nd pe grumazii lui Veniamin fratelui sau a pl�ns peste d�nsul,
si Veniamin a pl�ns pe grumazii lui.
15. Si sarut�nd pe toti fratii sai, a pl�ns peste d�nsii, si dupa aceea au
grait fratii lui catre d�nsul.
16. Si a mers vestea �n casa lui Faraon, zic�nd: venit-au fratii lui Iosif,
si s-au bucurat Faraon si curtea lui.
17. Si a zis Faraon catre Iosif: zi fratilor tai, acestea faceti: umpleti
poverile voastre, si mergeti �n pam�ntul Hanaan.
18. Si lu�nd pe tatal vostru si averile voastre, veniti la mine, si voi da
voua din toate bunatatile Eghipetului, si veti m�nca maduva pam�ntului.
19. Si tu porunceste acestea: luati-va care din pam�ntul Eghipetului,
copiilor vostri si femeilor voastre, si lu�nd pe tatal vostru, veniti.
20. Si sa nu va para rau de uneltele voastre, ca toate bunatatile
Eghipetului ale voastre vor fi.
21. Si au facut asa feciorii lui Israil, si le-a dat lor Iosif carute dupa
cum a zis Faraon �mparatul, si le-a dat lor si merinde pe cale.
22. Si tuturor le-a dat doua r�nduri de haine, iar lui Veniamin i-a dat
trei sute de auri, si cinci r�nduri de haine.
23. Si tatalui sau a trimis ca acestea si zece asini, care purtau de toate
bunatatile Eghipetului, si zece cat�ri, care sa duca p�ini tatalui sau pe cale.
24. Si a slobozit Iosif pe fratii sai, si s-au dus, si le-a zis lor; sa nu
va m�niati pe cale.
25. Si s-au suit din Eghipet, si au venit �n pam�ntul Hanaan la Iacov tatal
lor.
26. Si au spus lui, zic�nd: ca fiul tau Iosif traieste si stap�neste peste
tot pam�ntul Eghipetului, si s-a spaim�ntat �n cugetul sau Iacov, pentru ca nu le
credea lor.
27. Si i-au grait lui toate cele zise de Iosif, c�te zisese lor, si vaz�nd
carele trimise de Iosif, ca sa-l duca pe d�nsul, s-a �ncalzit cu viata duhul lui
Iacov tatal lor.
28. Si a zis Israil: destul este mie, de traieste �nca fiul meu Iosif,
merge-voi si-l voi vedea pe d�nsul mai �nainte de ce voi muri.

CAP. 46.
Calatoria lui Iacov �n Eghipet.

Si scul�ndu-se Israil, el si toate ale lui, a venit la f�nt�na juram�ntului, si a


facut jertfa Dumnezeului tatalui sau Isaac.
2. Si au zis Dumnezeul lui Israil �n vedenia noptii graind: Iacove,
Iacove, iar el a zis: ce este?
3. Si i-au zis lui: eu sunt Dumnezeul parintilor tai, nu te teme a te
pogor� �n Eghipet, ca neam mare te voi face acolo.
4. Si eu ma voi pogor� cu tine �n Eghipet, si te voi �nalta p�na �n
sf�rsit, si Iosif �si va pune m�inile sale pe ochii tai.
5. Si s-a sculat Iacov de la f�nt�na jurmam�ntului, si a luat fiii lui
Israil pe tatal lor si averile si femeile lor �n carele care le-a trimis Iosif, ca
sa-l aduca pe d�nsul.
6. Si lu�ndu-si averea lor si toata agoniseala, care agonisise �n pam�ntul
Hanaan, a intrat �n Eghipet Iacov, si toata sam�nta lui cu d�nsul.
7. Fiii si fiii fiilor lui cu d�nsul, fetele si fetele fetelor lui si
toata sam�nta lui au intrat �n Eghipet.
8. Si acestea sunt numele fiilor lui Israil, care au intrat ;n Eghipet
;mpreuna cu Iacov tatal lor, Iacov si fiii lui, cel �nt�i nascut al lui Iacov:
Ruvin.
9. Si fiii lui Ruvin: Enoh si Fales, Esron si Harmi.
10. Si fiii lui Simeon: Iemuil si Iamin, Aod si Ahin si Saar si Saul
feciorul Hananiencii.
11. Si fiii lui Levi: Ghirson, Kat si Merari.
12. Si fiii lui Iuda: Ir si Avnan si Silom si Fares si Zara; si au murit Ir
si Avnan �n pam�ntul Hanaan, si feciorii lui Fares au fost: Esron si Iemuil.
13. Si fiii lui Issahar: Tola si Fua si Asum si Samvran.
14. Si fiii lui Zavolon: Sered si Allon si Ahoil.
15. Acestia sunt feciorii Liei, pe care i-a nascut Iacov �n Mesopotamia
Siriei, si pe Dina fata lui, toate sufletele, feciori si fete treizeci si trei.
16. Si fiii lui Gad: Safon si Anghis si Sanis si Tasovan si Aidis si
Aroidis si Areilis.
17. Si fiii lui Asir: Iemna, Iessua si Ieul si Varia si Sara sora lor. Iar
fiii lui Varia: Hovor si Melhiil.
18. Acestia sunt fii Zelfii, pe care o a dat Lavan Liei fetei sale, care a
nascut pe acestia lui Iacov, sasesprezece suflete.
19. Si fiii Rahilei femeii lui Iacov: Iosif si Veniamin.
20. Si au fost fiii lui Iosif �n pam�ntul Eghipetului, pe care i-a nascut
lui Asineta fata lui Petefri preotul Iliopolei: Manasi si Efraim. Si au fost fiii
lui Manasi, pe care i-a nascut lui tiitoarea Sira: Mahir, si Mahir a nascut pe
Galaad, iar fiii lui Efraim fratele lui Manasi: Sutalaam si Taam. Iar fiii lui
Sutalaam: Edom.
21. Iar fiii lui Veniamin: Vala si Vahor si Asvil. Si a fost fiii lui Vala:
Ghira si Noeman si Anhis si Ros si Mamfim si Ofimim. Iar Ghira a nascut pe Arad.
22. Acestia sunt fiii Rahilei, pe care i-a nascut lui Iacov, toate
sufletele optsprezece.
23. Iar fiii lui Dan: Asom.
24. Si fiii lui Neftali: Asiil si Goni si Issaar si Selim.
25. Acestia sunt fiii Vallei pe care o a dat Lavan Rahilei fetei sale, care
a nascut pe acestia lui Iacov, toate sufletele sapte.
26. Iar toate sufletele, care au intrat cu Iacov �n Eghipet, care au iesit
din coapsele lui, afara de femeile feciorilor lui Iacov, toate sufletele sasezeci
si sase.
27. Si feciorii lui Iosif, care s-au nascut lui �n pam�ntul Eghipetului
suflete noua. Toate sufletele casei lui Iacov, care au intrat cu Iacov �n Eghipet,
saptezeci si cinci suflete.
28. Si pe Iuda l-a trimis �naintea sa la Iosif sa-l �nt�mpine pe d�nsul la
cetatea Iroilor �n pam�ntul Ramesi.
29. Si �nham�nd Iosif carele sale, s-au suit �ntru �nt�mpinarea lui Israil
tatalui sau la cetatea Iroilor, si v�z�ndu-l pe el a cazut pe grumazul lui, si a
pl�ns cu pl�ngere multa.
30. Si a zis Israil catre Iosif: voi muri de acum, de vreme ce am vazut
fata ta, ca tu �nca traiesti.
31. Si a zis Iosif catre fratii sai: suindu-ma voi spune lui Faraon, si voi
zice lui: fratii mei si casa tatalui meu care au fost �n pam�ntul Hanaan, au venit
la mine.
32. Si sunt ei barbati pastori, ca erau barbati, care se hranesc cu vite;
si vitele si boii si toate ale lor le-au adus.
33. Deci de va chema pe voi Faraon, si va zice voua: ce este lucrul vostru?
34. Sa ziceti: barbati, care ne hranim cu vite suntem slugile tale din
copilarie p�na acum, si noi si parintii nostri. Pentru ca sa locuiti �n pam�ntul
Ghesem al Aravii, ca ur�ciune este Eghiptenilor tot pastorul de oi.

CAP. 47.
Iacov locuieste �n Ghesem. Foametea �n Eghipet.

Si merg�nd Iosif a spus lui Faraon zic�nd: tatal meu si fratii mei si vitele si
boii lor, si toate ale lor, au venit din pam�ntul Hanaan, si iata sunt �n pam�ntul
Ghesem.
2. Si din fratii sai a luat cinci barbati, si i-a pus pe ei �naintea lui
Faraon.
3. Si a zis Faraon fratilor lui Iosif: ce este lucrul vostru? Iar ei au
zis lui Faraon, pastori de oi suntem slugile tale, si noi si parintii nostri din
copilarie p�na acum.
4. Si au zis ei lui Faraon: am venit sa ne salasluim �n pam�ntul tau,
pentru ca nu este pasune vitelor slugilor tale, ca s-a �ntarit foametea �n
pam�ntul Hanaan, acum dar vom locui �n pam�ntul Ghesem.
5. Si a grait Faraon lui Iosif zic�nd: tatal tau si fratii tai au venit la
tine.
6. Iata pam�ntul Eghipetului �naintea ta este, �n pam�ntul cel mai bun
salasluieste pe tatal tau si pe fratii tai. Si a zis Faraon lui Iosif: sa
locuiasca �n pam�ntul Ghesem; iar de crezi, cum ca sunt �ntru d�nsii barbati
tari, pune-i pe ei mai mari peste vitele mele. Si au venit �n Eghipet la Iosif,
Iacov si fiii lui, si a auzit Faraon �mparatul Eghipetului.
7. Si a adus �nauntru Iosif pe Iacov tatal sau, si l-a pus pe el �naintea
lui Faraon, si bine a cuv�ntat Iacov pe Faraon.
8. Si a zis Faraon lui Iacov: c�ti sunt anii zilelor vietii tale?
9. Si a zis Iacov lui Faraon: zilele anilor vietii mele, care nemernicesc
sunt o suta treizeci; putine si rele au fost zilele anilor vietii mele, n-au ajuns
la zilele anilor vietii parintilor mei, care zile le-au nemernicit ei.
10. Si bine cuv�nt�nd Iacov pe Faraon a iesit de la d�nsul.
11. Si a salasluit Iosif pe tatal sau si pe fratii sai, si le-a dat lor
mosie �n pam�ntul Eghipetului, �n pam�ntul cel mai bun, �n pam�ntul Rames, dupa
cum a poruncit Faraon.
12. Si le masura gr�u Iosif tatalui sau si fratilor sai si la toata casa
tatalui sau gr�u dupa trupuri.
13. Iar gr�u nu era �n tot pam�ntul, ca se �ntarise foametea foarte, si a
slabit pam�ntul Eghipetului si pam�ntul Hanaan de foamete.
14. Si a adunat Iosif tot argintul ce s-a aflat �n pam�ntul Eghipetului si
�n pam�ntul Hanaan pentru gr�ul, care-l cumpara, si-l masura lor, si a adus Iosif
tot argintul �n casa lui Faraon.
15. Si s-a sf�rsit tot argintul din pam�ntul Eghipetului si din pam�ntul
Hanaan, si au venit toti Eghiptenii la Iosif, zic�nd: da-ne noua p�ine, si pentru
ce murim �naintea ta? Ca s-a sf�rsit argintul nostru.
16. Si le-a zis lor Iosif: aduceti vitele voastre, si voi da voua p�ine
pentru vitele voastre, daca s-a sf�rsit argintul vostru.
17. Si au adus vitele lor la Iosif, si le-a dat Iosif p�ine pentru cai si
pentru oi, pentru boi si pentru asini, hranindu-i cu p�ine pentru toate vitele lor
�n anul acela.
18. Si a trecut anul acela, si au venit �n al doilea an, si au zis lui: au
vom pieri de la Domnul nostru? Caci s-a sf�rsit argintul nostru, si cele ce am
avut, si vitele, �naintea ta Doamne; si n-au ramas noua �naintea Domnului nostru
fara numai trupul nostru si pam�ntul nostru.
19. Deci ca sa nu murim �naintea ta si pam�ntul sa se pustiasca, ia-ne pe
noi si pam�ntul nostru pentru p�ine, si vom fi noi si pam�ntul nostru robi lui
Faraon; da-ne sam�nta sa semanam si sa traim si sa nu murim si sa nu se pustiasca
pam�ntul.
20. Si a cumparat Iosif tot pam�ntul Eghiptenilor lui Faraon; ca au v�ndut
Eghiptenii pam�ntul sau lui Faraon, ca-i cuprinsese pe ei foametea si a fost
pam�ntul al lui Faraon.
21. Si pe popor l-a supus sa-i fie robi din marginile hotarului Eghipetului
p�na �n margini.
22. Afara de pam�ntul preotilor, numai pe acesta nu l-a luat Iosif, ca
Faraon �n dar a dat daruri preotilor, si m�ncau darea care le-a dat Faraon; si
pentru aceea ei n-au v�ndut pam�ntul lor.
23. Si a zis Iosif tuturor Eghiptenilor: iata v-am cumparat pe voi si
pam�ntul vostru, astazi lui Faraon, luati-va sam�nta si semanati pam�ntul.
24. Si vor fi rodurile lui si veti da a cincea parte lui Faraon, iar cele
patru parti vor fi ale voastre de sam�nta pam�ntului si de m�ncare voua si tuturor
celor din casele voastre.
25. Si au zis: m�ntuitu-ne-ai pe noi, aflat-am har �naintea Domnului nostru
si vom fi robi lui Faraon.
26. Si le-a pus lor Iosif porunca p�na �n ziua de astazi pe pam�ntul
Eghipetului a da a cincea parte lui Faraon, numai din pam�ntul preotilor nu se da
lui Faraon.
27. Si a locuit Israil �n pam�ntul Eghipetului pe pam�ntul Ghesem, l-a
mostenit pe el, si a crescut si s-a �nmultit foarte.
28. Si a mai trait Iacov �n pam�ntul Eghiptenilor saptesprezece ani, si au
fost zilele lui Iacov anii vietii lui o suta patruzeci si sapte.
29. Si s-au apropiat zilele lui Israil a muri, si a chemat pe fiul sau
Iosif, si i-a zis lui: de am aflat har �naintea ta, pune m�na ta pe coapsa mea, si
sa faci cu mine mila si adevar, ca sa nu ma �ngropi �n Eghipet.
30. Ci voi dormi cu parintii mei, si ma vei ridica din Eghipet, si ma vei
�ngropa �n morm�ntul lor. Iar el a zis: eu voi face dupa cuv�ntul tau.
31. Si a zis lui: jura-te mie, si s-a jurat lui, si s-a �nchinat Israil pe
v�rful toiagului sau.

CAP. 48.
Iacov binecuvinteaza pe fii lui Iosif.

Si a fost dupa cuvintele acestea si s-a vestit lui Iosif, cum ca tatal sau este
bolnav, si lu�nd pe cei doi fii ai sai, pe Manasi si pe Efrem, au venit la Iacov.
2. Si s-a spus lui Iacov, zic�nd: iata fiul tau Iosif vine la tine, si
�ntarindu-se Israil a sezut pe pat.
3. Si a zis Iacov lui Iosif: Dumnezeul meu s-au aratat mie �n Luza �n
pam�ntul Hanaan, si m-au binecuv�ntat.
4. Si mi-au zis mie: iata eu te voi creste si te voi �nmulti si te voi
face adunari de neamuri si voi da tie pam�ntul acesta, si semintiei tale dupa tine
mosie vesnica.
5. Acum dar acesti doi fii ai tai care s-au nascut tie �n pam�ntul
Eghipetului mai �nainte de ce am venit eu �n Eghipet, ai mei sunt: Efrem si
Manasi, ca Ruvim si ca Simeon vor fi ai mei.
6. Iar fiii pe care vei naste dupa aceasta ai tai vor fi, pe numele
fratilor sai se vor chema �ntru sortile lor.
7. Iar c�nd veneam eu din Mesopotamia Siriei a murit Rahila muma-ta �n
pam�ntul Hanaan, c�nd m-am apropiat de locul alergarii cailor, pam�ntul Havrata,
ce vine spre Efrata, o am �ngropat pe ea �n calea alergarii cailor: aceasta este
Vitleem.
8. Si vaz�nd Israil pe feciorii lui Iosif, a zis: ce �ti sunt acestia?
9. Si a zis Iosif tatalui sau: fiii mei sunt care mi-au dat Dumnezeu aici.
Si a zis Iacov: adu-mi-i pe ei la mine ca sa-i binecuvintez.
10. Iar ochii lui Israil se �ngreuiase la vedere de batr�nete, si nu putea
sa vada, si i-a apropiat la d�nsul, si i-a sarutat pe ei si i-a �mbratisat.
11. Si a zis Israil catre Iosif: iata de fata ta nu m-am lipsit, si iata
mi-au aratat Dumnezeu si sam�nta ta.
12. Si i-a ridicat pe ei Iosif de la ghenunchii lui, si s-au �nchinat lui
cu fata la pam�nt.
13. Si lu�nd Iosif pe am�ndoi feciorii sai, pe Efrem �n dreapta de a st�nga
lui Israil, iar pe Manasi de a st�nga �n dreapta lui Israil, i-a apropiat pe ei la
d�nsul.
14. Si tinz�nd Israil m�na cea dreapta a pus-o pe capul lui Efrem, si
acesta era mai t�nar, si cea st�nga pe capul lui Manasi, schimb�ndu-si m�inile.
15. Si i-a binecuv�ntat pe ei si a zis: Dumnezeu, caruia bine au placut
�naintea lui parintii mei Avraam si Isaac, Dumnezeu cel ce ma hraneste din
tineretile mele p�na �n ziua aceasta.
16. �ngerul cel ce m-a scos din toate relele, sa binecuvinteze pe pruncii
acestia, si sa se cheme �ntru ei numele meu si numele parintilor mei, al lui
Avraam si al lui Isaac, si sa se �nmulteasca �ntru multime mare pe pam�nt.
17. Si vaz�nd Iosif ca a pus tatal sau m�na cea dreapta pe capul lui Efrem,
i-a parut lui greu, si a apucat Iosif m�na tatalui sau sa o ia de pe capul lui
Efrem si sa o puna pe capul lui Manasi.
18. Si a zis Iosif tatalui sau: nu asa tata, ca acesta este cel �nt�i
nascut, pune dreapta ta pe capul lui.
19. Si Iacov nu a vrut, ci a zis: stiu fiule, stiu, si acesta va fi �ntru
popor, si acesta se va �nalta, ci fratele lui cel mai t�nar mai mare de c�t el va
fi, si sam�nta lui va fi �ntru multime de neamuri.
20. Si i-a binecuv�ntat pe ei �n ziua aceea, zic�nd: �ntru voi se va
binecuv�nta Israil, si se va zice: faca-te pe tine Dumnezeu ca pe Efrem si ca pe
Manasi, si a pus pe Efrem �naintea lui Manasi.
21. Si a zis Israil lui Iosif: iata eu mor, si va fi Dumnezeu cu voi, si va
�ntoarce pe voi �n pam�ntul parintilor vostri.
22. Iar eu dau tie Sikima aleasa mai mult dec�t fratilor tai, care cu sabia
mea si cu arcul o am luat din m�inile Amoreilor.

CAP. 49.
Proorocia si moartea lui Iacov.

Si a chemat Iacov pe feciorii sai, si le-a zis lor: adunati-va sa va spun voua ce
va va �nt�mpina pe voi �n zilele cele de apoi.
2. Adunati-va si ma ascultati pe mine, fiii lui Iacov, ascultati pe
Israil, ascultati pe tatal vostru.
3. Ruvim cel �nt�i nascut al meu, tu taria mea si �nceputul fiilor mei,
cumplit te-ai purtat, cumplit si �ndaratnic, semetitu-te-ai ca apa, sa nu fierbi.
4. Ca te-ai suit pe patul tatalui tau, atunci ai spurcat asternutul pe
care te-ai suit.
5. Simeon si Levi frati care au plinit nedreptatea voei sale.
6. �n sfatul lor sa nu vie sufletul meu, si pe adunarea lor sa nu se
rezeme ficatii mei, ca �ntru m�nia sa au omor�t oameni, si �ntru pofta sa au
taiat vinele taurului.
7. Blestemata m�nia lor pentru ca este �ndaratnica, si iutimea lor ca s-a
�nv�rtosat; �mparti-voi pe ei �ntru Iacov si voi risipi pe ei �ntru Israil.
8. Iudo, pe tine te vor lauda fratii tai, m�inile mele peste spatele
vrajmasilor tai; �nchina-se-vor tie fiii tatalui tau.
9. Puiu de leu Iuda, din vlastare fiul meu te-ai �naltat, culc�ndu-te ai
adormit ca un leu si ca un pui de leu, cine-l va destepta pe el.
10. Nu va lipsi Domn din Iuda si povatuitor din coapsele lui p�na vor veni
cele graite lui, si acela va fi asteptarea neamurilor.
11. Care va lega la vita m�nzul sau, si la mladita m�nzul asinei sale.
Spala-va �n vin haina sa, si �n s�nge de strugur vesm�ntul sau.
12. Mai frumosi sunt ochii lui dec�t vinul, si dintii lui mai albi dec�t
laptele.
13. Zavulon l�nga mare va locui, si el la limanul corabiilor, si se va
�ntinde p�na la Sidon.
14. Isahar binele a poftit odihnindu-se �n mijlocul sortilor.
15. Si vaz�nd odihna ca este buna si pam�ntul ca este gras, si-a supus
umarul la munca a se osteni, si s-a facut barbat lucrator de pam�nt.
16. Dan va judeca pe poporul sau ca si un neam �n Israil.
17. Si sa se faca Dan sarpe �n cale, p�ndind �n carare, musc�nd calc�iul
calului, si va cadea calaretul �napoi.
18. Astept�nd m�ntuirea Domnului.
19. Gad, ispita �l va ispiti pe el, si el va ispiti pe d�nsul la picioare.
20. Asir, grasa e p�inea lui, si el va da hrana boierilor.
21. Neftali radacina aleasa crescand �ntru odrasla frumusete.
22. Iosif fiu marit, fiu �naltat al meu dorit, fiul meu cel mai t�nar, la
mine te �ntoarce.
23. Asupra caruia �mpreuna sf�tuindu-se, l-au p�r�t si l-au p�ndit domnii
sagetatorilor.
24. Si a sfar�mat cu tarie arcele lor, si au slabit vinele bratelor
m�inilor lor prin m�na puternicului Iacov, de acolo cel ce a �ntarit pe Israil de
la Dumnezeul tatalui tau.
25. Si au ajutat tie Dumnezeul meu, si te-au binecuv�ntat cu binecuv�ntarea
cerului de sus si cu binecuv�ntarea pam�ntului, care are toate pentru
binecuv�ntarea tatelor si a mitrasului.
26. Binecuv�ntarea tatalui tau si a mumei tale, mai mult s-a �ntarit dec�t
binecuv�ntarea muntilor celor �ntariti, si dec�t binecuv�ntarile colinelor celor
vesnice, care vor fi pe capul lui Iosif si pe crestetul fratilor al carora
povatuitor este.
27. Veniamin, lup rapitor, dimineata va m�nca �nca, si spre seara va
�mparti m�ncarea.
28. Toti acestia fiii lui Iacov doisprezece, si acestea a grait lor tatal
lor, si i-a binecuv�ntat pe ei, pe fiecare dupa binecuv�ntarea sa i-a binecuv�ntat
pe ei.
29. Si le-a zis lor: eu ma voi adauge la poporul meu, �ngropati-ma cu
parintii mei �n pestera care este �n tarina lui Efron Heteul.
30. �n pestera cea �ndoita care este �n preajma Mamvrei �n pam�ntul Hanaan,
care pestera o a cumparat Avraam de la Efron Heteul, mosie de �ngropaciune.
31. Acolo au �ngropat pe Avraam si pe Sarra femeia lui, acolo au �ngropat
pe Isaac si pe Reveca femeia lui, acolo au �ngropat pe Lia.
32. �n mosia tarinii si a pesterii, care este �ntr-�nsa de la fiii lui Het.
33. Si a �ncetat Iacov a �nvata pe feciorii sai, si tinz�ndu-si picioarele
sale pe pat a murit, si s-a adaugat la poporul sau.

CAP. 50.
�ngroparea lui Iacov. Moartea lui Iosif.

Si caz�nd Iosif pe fata tatalui sau, l-a pl�ns si l-a sarutat.


2. Si a poruncit Iosif slugilor sale �ngropatorilor, sa �ngroape pe tatal
sau, si au �ngropat �ngropatorii pe Israil.
3. Si s-au plinit lui patruzeci de zile, ca asa se numarau zilele
�ngroparii, si l-a pl�ns pe el Eghipetul saptezeci de zile.
4. Iar daca au trecut zilele pl�ngerii, a grait Iosif catre boierii lui
Faraon, zic�nd: de am aflat h7ar �naintea voastra, graiti pentru mine �n urechile
lui Faraon, zic�nd:
5. Tatal meu m-a jurat, zic�nd: �n morm�ntul care mi-am sapat �n pam�ntul
Hanaan, acolo sa ma �ngropi, acum dar sa ma sui sa �ngrop pe tatal meu, si ma voi
�ntoarce.
6. Si a zis Faraon lui Iosif: suie-te, �ngroapa pe tatal tau dupa cum te-a
jurat.
7. Si s-a suit Iosif sa �ngroape pe tatal sau, si s-au suit �mpreuna cu
d�nsul toate slugile lui Faraon si batr�nii casei lui si toti batr�nii pam�ntului
Eghipetului.
8. Si toata casa lui Iosif si fratii lui si toata casa tatalui sau, si
rudenia lui; iar oile si boii le-au lasat �n pam�ntul Ghesem.
9. Si s-au suit �mpreuna cu d�nsul care si calareti, si s-a facut tabara
mare foarte.
10. Si au venit la Aria lui Atad care este dincolo de Iordan, si l-au pl�ns
pe el pl�ngere mare si tare foarte, si au facut pl�ngerea tatalui sau sapte zile.
11. Si au vazut locuitorii pam�ntului Hanaan pl�ngerea la Aria lui Atad, si
au zis: pl�ngere mare este aceasta Eghiptenilor, pentru aceea au chemat numele
locului aceluia, pl�ngerea Eghipetului, ce este dincolo de Iordan.
12. Si au facut lui asa feciorii lui precum le-a fost poruncit lor.
13. Si l-au luat feciorii lui �n pam�ntul Hanaan, si l-au �ngropat pe el �n
pestera cea �ndoita, care o cumparase Avraam, pestera mosie pentru �ngropaciune de
la Efron Heteul �n preajma Mamvrei.
14. Si s-a �ntors Iosif �n Eghipet, el si fratii lui si toti c�ti s-au fost
suit cu el sa �ngroape pe tatal lui.
15. Si vaz�nd fratii lui Iosif ca a murit tatal lor, au zis ca nu cumva sa
tina minte rautatea noastra Iosif, si cu rasplatire sa ne rasplateasca pentru
toate relele, c�te am facut lui.
16. Si venind la Iosif, au zis: tatal tau te-a jurat mai �nainte de
sf�rsitul sau, zic�nd:
17. Asa ziceti lui Iosif: iarta-le lor nedreptatea si pacatul lor, ca rele
ti-au facut ei tie, si acum iarta nedreptatea slugilor Dumnezeului tatalui tau, si
a pl�ns Iosif c�nd graiau ei catre d�nsul.
18. Si venind la d�nsul au zis: iata noi suntem tie robi.
19. Si le-a zis lor Iosif: nu va temeti, ca al lui Dumnezeu sunt eu.
20. Voi ati sfatuit �mpotriva mea rele, iar Dumnezeu au voit pentru mine
bune, ca sa fie precum astazi, ca sa se hraneasca popor mult.
21. Si a zis lor: nu va temeti, eu va voi hrani pe voi si casele voastre,
si i-a m�ng�iat pe d�nsii si le-a grait lor la inima.
22. Si a locuit Iosif �n Eghipet, el si fratii lui si toata casa tatalui
sau, si a trait Iosif ani o suta si zece.
23. Si a vazut Iosif pe feciorii lui Efrem p�na la al treilea neam, si
feciorii lui Mahir feciorul lui Manasi s-au nascut pe coapsele lui Iosif.
24. Si a zis Iosif fratilor sai: eu mor, si cu cercetare va va cerceta pe
voi Dumnezeu, si va va scoate pe voi din pam�ntul acesta, �n pam�ntul care au
jurat Dumnezeu parintilor nostri lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov.
25. Si a jurat Iosif pe fiii lui Israil, zic�nd: �ntru cercetarea �n care
va va cerceta pe voi Dumnezeu, aduceti-va aminte si luati oasele mele cu voi de
aici.
26. Si a murit Iosif fiind de o suta zece ani, si l-au �ngropat pe el �n
morm�nt �n Eghipet.

iESIREA

CAP.1.
Asuprirea fiilor lui Israil �n Eghipet.
Acestea sunt numele fiilor lui Israil, care au intrat �n Eghipet �mpreuna cu Iacov
tatal lor, fiecare cu toata casa sa a intrat.
2. Ruvim, Simeon, Levi, Iuda,
3. Issahar, Zavulon, Veniamin,
4. Dan si Neftali, Gad si Asir, iar Iosif era �n Eghipet.
5. Si erau toate sufletele ce iesise din Iacov saptezeci si cinci.
6. Si s-a sf�rsit Iosif si toti fratii lui si tot neamul acela.
7. Iar fiii lui Israil au crescut si s-au �nmultit si s-au ;ntarit foarte,
foarte, si i-a �nmultit pam�ntul pe ei.
8. Si s-a sculat alt �mparat peste Eghipet, care nu stia pe Iosif.
9. Si a zis poporului sau: iata neamul fiilor lui Israil se �nmulteste
foarte, si se �ntareste mai mult dec�t noi.
10. Veniti dar cu viclesug sa-i �mpilam pe d�nsii, ca nu cumva sa se
�nmulteasca, si c�nd se va �nt�mpla noua razboi, sa se �nsotiasca si ei cu
vrajmasii nostri, si bat�ndu-ne pe noi sa iasa din pam�ntul nostru.
11. Si le-a pus lor priveghetori la lucruri ca sa-i chinuiasca pe ei cu
lucruri, si au zidit cetati tari lui Faraon: pe Piton si pe Rames si pe On, care
este Iliopole.
12. Si cu c�t mai mult �i smerea pe d�nsii cu at�ta se �nmulteau si se
�ntareau foarte foarte, si se sc�rbeau Eghipetenii de fiii lui Israil.
13. Si asupreau Eghiptenii pe fiii lui Israil cu sila.
14. Si chinuiau viata lor cu lucruri grele, cu lutul, cu caramidaria si cu
toate lucrurile ce sunt la c�mp, �ntru toate lucrurile ca pe robi cu sila �i
asupreau pe ei.
15. Si a zis �mparatul Eghiptenilor catre moasele evreesti, dintre care
numele uneia era Sepfora si numele ceilalalte Fua.
16. Si le-a zis lor: c�nd mositi la evreice si sunt la nastere, de va fi
baiat sa-l omor�ti, iar de va fi fata s-o tineti.
17. Iar moasele s-au temut de Dumnezeu si n-au facut precum le-a poruncit
lor �mparatul Eghipetului, ci lasau vie partea cea barbateasca.
18. Si a chemat �mparatul Eghipetului pe moase si le-a zis lor: de ce ati
facut lucrul acesta si ati lasat vie partea barbateasca?
19. Iar moasele au zis lui Faraon: evreicele nu sunt ca femeile
Eghipetului, ca nasc mai �nainte de ce intra moasele la d�nsele, si nasteau.
20. Si bine au facut Dumnezeu moaselor, si s-a �nmultit poporul si s-a
�ntarit foarte.
21. Fiindca s-au temut moasele de Dumnezeu, �si facura lorusi case.
22. Si a poruncit Faraon la tot poporul sau, zic�nd: toata partea
barbateasca ce se va naste Evreilor �n r�u s-o aruncati, si toata partea femeiasca
s-o lasati vie.

CAP. 2.
Moisi.

Si era oarecare din neamul lui Levi, care si-a luat femeie din fetele lui Levi.
2. Si aceasta a luat �n p�ntece si a nascut fecior, pe care vaz�ndu-l
frumos, l-a ascuns trei luni.
3. Iar fiindca nu putea sa-l mai ascunda, a luat muma lui un sicrias de
papura, si l-a uns cu smoala cleioasa, si a pus pruncul �ntr-;nsul si l-a pus �n
marginea r�ului.
4. Si se uita soru-sa de departe sa vada ce se va �nt�mpla lui.
5. Si s-a pogor�t fata lui Faraon sa se scalde la r�u, si slujnicele ei
umblau pe l�nga r�u, si vaz�nd sicriasul �n margine, a trimis o slujnica de l-a
luat.
6. Si deschiz�ndu-l a vazut pruncul pl�ng�nd �n sicrias, si fac�ndu-i-se
mila de d�nsul fetei lui Faraon, a zis: din pruncii Evreilor este acesta.
7. Si a zis sora lui catre fata lui Faraon: voiesti sa chem tie femeie
doica de la Evrei si sa hraneasca pruncul?
8. Si a zis ei fata lui Faraon: du-te, si merg�nd fata a chemat pe muma
pruncului.
9. Si a zis catre ea fata lui Faraon: pazeste-mi pruncul acesta si mi-l
hraneste, si eu voi plati tie; si a luat femeia pruncul si l-a hranit.
10. Iar dupa ce a crescut pruncul, l-a adus pe d�nsul la fata lui Faraon,
si a fost ei �n loc de fecior, si a numit numele lui Moisi, zic�nd: din apa l-am
luat pe el.
11. Si a fost dupa multe zile fac�ndu-se Moisi mare, iesit-a la fratii sai
fiii lui Israil, si cunosc�nd necazul lor, vazut-a pe un om eghiptean bat�nd pe un
evreu oarecare din fratii lui, fiii lui Israil.
12. Si caut�nd �n coace si �n colo si nevaz�nd pe nimeni, a ucis pe
eghiptean si l-a ascuns �n nisip.
13. Si iesind a doua zi a vazut doi oameni evrei cert�ndu-se, si a zis
celui ce facea str�mbatate: pentru ce bati tu pe vecinul tau?
14. Iar el a zis: cine te-a pus domn si judecator peste noi, au doar vei sa
ma ucizi tu precum ai ucis ieri pe eghiptean? Si tem�ndu-se Moisi a zis: oare cum
s-a vadit lucrul acesta?
15. Si a auzit Faraon fapta aceasta si cauta sa ucida pe Moisi. Si a fugit
Moisi de la fata lui Faraon si s-a salasluit �n pam�ntul Madiam; si dupa ce a
venit �n pam�ntul Madiam, a sezut l�nga un put.
16. Iar preotul din Madiam avea sapte fete, care pasteau oile tatalui lor
Iotor; si venind au scos apa p�na ce au umplut jghiaburile, ca sa adape oile lui
Iotor tatalui lor.
17. Si venind pastorii le-au gonit pe ele, iar scul�ndu-se Moisi le-a
aparat si scot�nd apa a adapat oile lor.
18. Si au venit ele la Raguil tatal lor, iar el a zis lor: ce este ca ati
venit astazi cur�nd?
19. Iar ele au zis: un om eghiptean ne-a aparat pe noi de pastori, si ne-a
scos apa si a adapat oile noastre.
20. Iar el a zis fetelor sale: unde este acela? Pentru ce ati lasat pe om
asa? Chemati-l sa man�nce p�ine.
21. Si s-a asezat Moisi la omul acela, si a dat pe Sepfora fata sa lui
Moisi femeie.
22. Si zamislind femeia a nascut fiu, si a numit Moisi numele lui: Ghersam,
zic�nd: ca nemernic sunt eu �n pam�nt strain.
23. Si zamislind iarasi a nascut alt fiu si i-a pus numele lui: Eliezer,
zic�nd: ca Dumnezeul tatalui meu ajutor �mi este mie si m-au scos din m�na lui
Faraon.
24. Si dupa multe zile a murit �mparatul Eghipetului, si au suspinat fiii
lui Israil pentru greutatea lucrurilor, si au strigat si s-a suit strigarea lor la
Dumnezeu de la lucruri.
25. Si au auzit Dumnezeu suspinurile lor si si-au adus aminte de legatura
sa, care au facut cu Avraam si cu Isaac si cu Iacov, si a cautat Dumnezeu spre
fiii lui Israil, si s-au facut cunoscut lor.

CAP. 3.
Chemarea lui Moisi.

Si Moisi pastea oile lui Iotor socrului sau preotul din Madiam; si a adus oile �n
pustie si a venit �n muntele lui Dumnezeu, Horiv.
2. Si s-a aratat lui �ngerul Domnului �n para de foc din rug, si a vazut
ca rugul ardea cu foc si rugul nu se mistuia.
3. Si a zis Moisi: apropiindu-ma voi vedea aceasta vedenie mare, ce este
ca nu se mistuieste rugul.
4. Iar daca au vazut Domnul ca se apropie sa vada, l-au chemat pe d�nsul
Domnul din rug, zic�nd: Moisi! Moisi! Iar el e zis: ce este?
5. Si au zis: nu te apropia aici, dezleaga �ncaltamintele picioarelor
tale, ca locul pe care stai tu, pam�nt sf�nt este.
6. Si au zis: eu sunt Dumnezeul tatalui tau, Dumnezeul lui Avraam si
Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov; si si-a �ntors Moisi fata sa pentru ca
se temea sa caute drept �naintea lui Dumnezeu.
7. Si au zis Domnul catre Moisi: vaz�nd am vazut necazul poporului meu �n
Eghipet, si strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc pe ei la lucru, ca stiu
durerea lor.
8. Si m-am pogor�t sa-i scot din m�na Eghiptenilor si sa-i scot din
pam�ntul acela si sa-i bag �n pam�nt bun si mult, �n pam�nt care curge lapte si
miere, �n pam�ntul Hananeilor si al Heteilor si al Amoreilor si al Ferezeilor si
al Gherghe-seilor si al Eveilor si al Ievuseilor.
9. Si acum iata strigarea fiilor lui Israil a venit la mine, si eu am
vazut chinul cu care Eghiptenii �i chinuiesc pe ei.
10. Si acum vino sa te trimit la Faraon �mparatul Eghipetului, si sa scoti
pe poporul meu pe fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului.
11. Si a zis Moisi catre Dumnezeu: cine sunt eu ca sa merg la Faraon
�mparatul Eghipetului, si sa scot pe fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului?
12. Si au grait Dumnezeu lui Moisi, zic�nd: eu voi fi cu tine, si acesta va
fi tie semn ca eu te trimit ca sa scoti pe poporul meu din Eghipet si va veti
�nchina lui Dumnezeu �n muntele acesta.
13. Si a zis Moisi catre Dumnezeu: iata eu ma voi duce la fiii lui Israil
si voi zice catre d�nsii: Dumnezeul parintilor nostri m-au trimis la voi, si de ma
vor �ntreba care este numele lui? Ce voi zice catre ei?
14. Si au grait Dumnezeu catre Moisi, zic�nd: Eu sunt cel ce sunt: si au
zis: asa vei zice fiilor lui Israil: Cel ce este m-au trimis la voi.
15. Si au zis Dumnezeu iarasi catre Moisi: asa vei zice fiilor lui Israil:
Domnul Dumnezeul parintilor nostri, Dumnezeul lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si
Dumnezeul lui Iacov m-au trimis la voi, acesta este numele meu vesnic, si pomenire
din neam �n neam.
16. Deci merg�nd aduna batr�nimea fiilor lui Israil si vei zice catre
d�nsii: Domnul Dumnezeul parintilor nostri s-au aratat mie, Dumnezeul lui Avraam
si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov, zic�nd: cu cercetare v-am cercetat
pe voi, si c�te s-au �nt�mplat voua �n Eghipet.
17. Si a zis: va voi scoate pe voi din rautatea Eghiptenilor �n pam�ntul
Hananeilor si al Heteilor si al Amoreilor si al Ferezeilor si al Ghergheseilor si
al Eveilor si al Ievuseilor, �n pam�ntul care curge lapte si miere.
18. Si vor asculta glasul tau, si vei intra tu si batr�nimea lui Israil la
Faraon �mparatul Eghipetului si vei zice catre el: Dumnezeul Evreilor ne-au chemat
pe noi, deci vom merge cale de trei zile �n pustie, ca sa jertfim Dumnezeului
nostru.
19. Iar eu stiu ca nu va va lasa pe voi Faraon �mparatul Eghipetului sa
mergeti, fara numai cu m�na tare.
20. Si tinz�nd m�na mea voi bate pe Eghipteni cu toate minunile mele, care
voi face �ntru ei, si dupa aceasta va va lasa pe voi.
21. Si voi da har poporului acestuia �naintea Eghiptenilor, si c�nd veti
iesi, nu veti iesi deserti.
22. Ci va cere femeia de la vecin si de la cel �mpreuna cu sine locuitoare
vase de argint si de aur si �mbracaminte, si veti pune peste fiii vostri si peste
fetele voastre, si veti prada pe Eghipteni.

CAP. 4.
Minunile lui Moisi.

Si a raspuns Moisi zic�nd: dar de nu vor crede ei mie si nu vor asculta de glasul
meu, ca vor zice ca nu s-au aratat tie Dumnezeu, ce voi zice catre ei?
2. Si au zis lui Domnul: ce este aceea ce ai �n m�na ta? Iar el a zis:
toiag.
3. Si au zis: arunca-l pe pam�nt, si l-a aruncat pe el pe pam�nt si s-a
facut sarpe si a fugit Moisi de d�nsul.
4. Si au zis Domnul catre Moisi: tinde m�na si-l apuca de coada, si
;ntinzand mana l-a apucat de coada, si s-a facut toiag �n m�na lui.
5. Ca sa creada tie, ca ti s-au aratat Dumnezeul parintilor lor, Dumnezeul
lui Avraam si Dumnezeul lui Isaac si Dumnezeul lui Iacov.
6. Si i-au zis lui Domnul iarasi: baga m�na ta �n s�nul tau, si a bagat
m�na sa �n s�nul sau, si a scos m�na sa din s�nul sau, si s-a facut m�na lui
leproasa ca zapada.
7. Si au zis iarasi: baga m�na ta �n s�nul tau, si a bagat m�na sa �n
s�nul sau, si o a scos din s�n, si iarasi s-a facut �n fata trupului.
8. Si de nu vor crede tie si nu vor asculta de cuv�ntul semnului celui
dint�i, vor crede tie pentru cuv�ntul semnului celui de al doilea.
9. Si va fi de nu vor crede tie pentru aceste doua semne, nici vor asculta
glasul tau, vei lua din apa r�ului si vei turna pe uscat, si apa care o vei lua
din r�u va fi s�nge pe uscat.
10. Si a zis Moisi catre Domnul: rogu-ma Doamne, nu sunt vrednic ca mai
�nainte de ieri, nici ca mai �nainte de alaltaieri, nici ca de c�nd ai �nceput a
grai slugii tale; slab la glas si zabavnic la limba sunt eu.
11. Si au zis Domnul catre Moisi: cine a dat gura omului? Sau cine a facut
rau la auz si surd, vazator si orb, au nu eu Dumnezeu?
12. Si acum mergi, si eu voi deschide gura ta si te voi �nvata cele ce vei
grai.
13. Si a zis Moisi: rogu-ma Doamne, alege pe altul puternic pe care vei
trimite.
14. Si m�niindu-se Domnul cu urgie pe Moisi, au zis: au nu iata Aaron
fratele tau levitul? Stiu ca el vorbind va grai �n locul tau, si iata el va iesi
�ntru �nt�mpinarea ta si vaz�ndu-te se va bucura �ntru sine.
15. Si vei grai catre d�nsul, vei pune cuvintele mele �n gura lui si eu voi
deschide gura ta si gura lui, si voi �nvata pe voi ce sa faceti.
16. Si el va grai �n locul tau catre popor, si va fi gura ta, iar tu vei fi
lui �n cele catre Dumnezeu.
17. Si toiagul care s-a prefacut �n sarpe, �l vei lua �n m�na ta, cu care
vei face semnele.
18. Si a mers Moisi si s-a �ntors la Iotor socrul sau, si a zis: merge-voi
si ma voi �ntoarce la fratii mei cei din Eghipet, si voi vedea de traiesc �nca. Si
a zis Iotor lui Moisi: mergi sanatos, si dupa acele zile multe a murit �mparatul
Eghipetului.
19. Si au zis Domnul catre Moisi �n Madiam: mergi, du-te �n Eghipet; ca au
murit toti cei ce cautau sufletul tau.
20. Si lu�ndu-si Moisi pe femeia sa si pruncii, i-a pus pe asinii sai si s-
au �ntors �n Eghipet, si a luat Moisi toiagul cel de la Dumnezeu �n m�na sa.
21. Si au zis Domnul catre Moisi: merg�nd tu si �ntorc�ndu-te �n Eghipet,
vezi toate semnele care le-am dat �n m�na ta, sa le faci pe ele �naintea lui
Faraon. Iar eu voi �nv�rtosa inima lui, si nu va lasa poporul.
22. Si tu vei zice lui Faraon: acestea zice Domnul: fiu �nt�i nascut al meu
este Israil.
23. Si am zis tie: lasa poporul meu ca sa se �nchine mie, iar tu n-ai vrut
sa-l lasi pe el, vezi dar, eu voi ucide pe fiul tau cel �nt�i nascut.
24. Si a fost pe cale unde a poposit, l-a �nt�mpinat pe el �ngerul Domnului
si cerca sa-l omoare pe el.
25. Si lu�nd Sepfora o pietricica ascutita a taiat �mprejur marginea
trupului fiului sau, si a cazut la picioarele lui, zic�nd: statut-a s�ngele
taierii �mprejur a fiului meu.
26. Si s-a dus de la el, pentru ca a zis: statut-a s�ngele taierii �mprejur
a fiului meu.
27. Si au zis Domnul catre Aaron: mergi �ntru �nt�mpinarea lui Moisi �n
pustie, si s-a dus si s-a �nt�lnit cu d�nsul �n muntele lui Dumnezeu, si s-au
sarutat am�ndoi.
28. Si a vestit Moisi lui Aaron toate cuvintele Domnului, care le-au trimis
si toate graiurile care i-au poruncit lui.
29. Si au mers Moisi si Aaron si au adunat toata batr�nimea fiilor lui
Israil.
30. Si a grait Aaron toate cuvintele acestea, care au zis Dumnezeu catre
Moisi.
31. Si a facut semnele �naintea poporului.
32. Si a crezut poporul si s-a bucurat pentru ca au cercetat Dumnezeu pe
fiii lui Israil si pentru ca au vazut necazul lor; si plec�ndu-se poporul s-a
�nchinat.

CAP. 5.
Moisi la Faraon.

Si dupa aceasta au intrat Moisi si Aaron la Faraon si au zis lui: acestea zice
Domnul Dumnezeul lui Israil: lasa pe poporul meu ca sa serbeze �n pustie.
2. Si a zis Faraon: cine este de al carui glas sa ascult eu, ca sa las pe
fiii lui Israil? Nu stiu pe Domnul, si pe Israil nu-l voi lasa.
3. Si ei au zis lui: Dumnezeul Evreilor ne-au chemat pe noi sa mergem cale
de trei zile �n pustie ca sa jertfim Domnului Dumnezeului nostru, ca sa nu ne
�ntampine pe noi moarte sau ucidere.
4. Si le-a zis lor �mparatul Eghipetului; pentru ce Moisi si Aaron
�ndaratniciti pe popor de la lucru? Mergeti fiecare dintre voi la lucrul sau.
5. Si a zis Faraon: iata acum se va prea �nmulti poporul acesta pe pam�nt,
deci sa nu-i lasam sa odihneasca de la lucruri.
6. Si a poruncit Faraon celor ce privegheau peste lucrurile poporului si
logofetilor, zic�nd:
7. Mai mult sa nu dati paie poporului pentru facerea caramizilor, ca ieri
si ca alaltaieri; ci sa mearga ei sa-si adune lor paie;
8. Si sa faca caramizi c�te au facut �n toate zilele, sa-i siliti si sa nu
�mputinati nimic din lucrurile lor, ca sed fara de lucru, pentru aceea striga
zic�nd: sa mergem si sa jertfim Dumnezeului nostru.
9. Sa se �ngreuieze lucrurile oamenilor acestora, si sa grijeasca de
acestea; iar sa nu grijeasca de cuvinte desarte.
10. Si �i sileau pe ei priveghetorii peste lucruri si logofetii, si graiau
catre popor zic�nd: acestea zice Faraon: mai mult nu va vom da voua paie.
11. Voi singuri mergeti de va adunati paie de unde veti afla, ca nimic nu
se va �mputina din lucrul vostru.
12. Si s-a risipit poporul �n tot pam�ntul Eghipetului sa str�nga trestie
�n loc de paie.
13. Iar privighetorii peste lucruri sileau pe ei zic�nd: sav�rsiti
lucrurile voastre care vi se cuvin peste zi, ca si c�nd vi se da paie.
14. Si logofetii lui Faraon cei ce erau pusi mai mari, au batut pe
logofetii poporului fiilor lui Israil, zic�nd: de ce n-ati sav�rsit lucrul
caramizilor voastre si astazi ca si ieri si ca alaltaieri?
15. Si intr�nd logofetii fiilor lui Israil, au strigat catre Faraon,
zic�nd: pentru ce faci asa robilor tai?
16. Paie nu se dau robilor tai, si zic noua sa facem caramizi, iata pe
supusii tai �i bat, au doar nedreptate vei face poporului tau?
17. Si le-a zis lor: fara de lucru sedeti, lenesi sunteti, pentru aceea
ziceti: sa mergem sa jertfim Dumnezeului nostru.
18. Acum dar merg�nd lucrati, ca paie nu se vor da voua, si tot at�tea
caramizi veti face.
19. Si s-au vazut pe sine logofetii fiilor lui Israil �n rele, zic�ndu-li-
se: nu se va �mputina din caramizile ce sunt r�nduite pe zi.
20. Si s-au �nt�lnit ei cu Moisi si cu Aaron, care venea �naintea lor, c�nd
iesau ei de la Faraon.
21. Si au zis lor: vada-va pe voi Dumnezeu si sa va judece, ca ati facut
ur�t mirosul nostru �naintea lui Faraon si �naintea slugilor lui, ca sa dati sabie
�n m�na lui sa ne omoare.
22. Si s-a �ntors Moisi catre Domnul, si a zis: rogu-ma Doamne, caci ai
necajit pe poporul acesta? Si pentru ce mai trimis pe mine?
23. Ca de c�nd am mers eu la Faraon sa graiesc �ntru numele tau, a suparat
pe poporul acesta, si n-ai izbavit pe poporul tau.

CAP. 6.
Moisi trimis din nou la Faraon. Neamul sau.

Si au zis Domnul catre Moisi: acum vei vedea cele ce voi face lui Faraon, caci cu
m�na tare va lasa pe ei si cu brat �nalt va scoate pe ei din pam�ntul lui.
2. Si au grait Dumnezeu catre Moisi si au zis catre d�nsul: eu Domnul.
3. Si m-am aratat lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov, Dumnezeul lor
fiind eu, si numele meu Domnul nu l-am aratat lor.
4. Si am pus legatura mea cu ei ca sa le dau lor pam�ntul Hananeilor,
pam�ntul pe care s-au salasluit, �ntru care au si locuit pe d�nsul.
5. Si eu am auzit suspinul fiilor lui Israil cu care Eghiptenii ca pe robi
asupresc pe ei, si mi-am adus aminte de legatura voastra.
6. Mergi si vorbeste fiilor lui Israil, zic�nd: eu Domnul, si voi scoate
pe voi din stap�nia Eghipetului, si voi scoate pe voi din robia lor, si voi izbavi
pe voi cu brat �nalt si cu judecata mare.
7. Si voi lua pe voi popor mie, si voi fi voua Dumnezeu, si veti cunoaste
ca eu sunt Domnul Dumnezeul vostru cel ce v-au scos pe voi din stap�nirea
Eghiptenilor.
8. Si voi baga pe voi �n pam�ntul spre care am �ntins m�na mea sa-l dau
lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov, si-l voi da pe el voua mostenire, eu Domnul.
9. Si a grait Moisi asa fiilor lui Israil, si ei n-au ascultat pe Moisi
pentru �mputinarea sufletului si pentru lucrurile cele grele.
10. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
11. Intra si vorbeste lui Faraon �mparatului Eghipetului, ca sa lase pe
fiii lui Israil din pam�ntul sau.
12. Si a grait Moisi �naintea Domnului zic�nd: iata fiii lui Israil nu m-au
ascultat pe mine, si cum ma va asculta Faraon? G�ngav fiind eu.
13. Si au zis Domnul catre Moisi si catre Aaron, si le-au poruncit sa intre
la Faraon �mparatul Eghipetului ca sa scoata pe fiii lui Israil din pam�ntul
Eghipetului.
14. Si acestia sunt �ncepatorii caselor neamurilor, fiii lui Ruvim celui
�nt�i nascut a lui Israil: Eno si Falus, Asron si Harmi. Aceasta este familia
Ruvim.
15. Si fiii lui Simeon: Iemuil, Iamin si Aod si Iahin si Saar si Saul cel
din Finisa. Acestea sunt neamurile fiilor lui Simeon.
16. Si acestea sunt numele fiilor lui Levi dupa rudeniile lor: Gherson,
Caat si Merari; si anii vietii lui Levi o suta treizeci si sapte.
17. Si acestia sunt fiii lui Gherson: Loveni si Semei, casele neamului lor.
18. Si fiii lui Caat: Amvram, Isaar si Hevron si Oziil; si anii vietii lui
Caat o suta si treizeci de ani.
19. Si fii lui Merari: Mooli si Omusi. Acestea sunt casele neamului lui
Levi dupa rudeniile lor.
20. Si a luat Amvram pe Iohaved fata fratelui tatalui sau lui femeie, si a
nascut pe Aaron si pe Moisi si pe Mariam sora lor; si anii vietii lui Amvram o
suta treizeci si sapte.
21. Si fiii lui Isaar: Core si Nafec si Zehri.
22. Si fiii lui Oziil: Misail si Elisafan si Segri.
23. Iar Aaron a luat lui-si femeie pe Elisavet fata lui Amiandav sora lui
Naasson, si i-a nascut lui pe Nadav si pe Aviud si pe Eleazar si pe Itamar.
24. Iar fiii lui Core: Asir si Elcana si Aviasar. Acestea sunt nasterile
lui Core.
25. Si Eleazar feciorul lui Aaron a luat lui-si femeie din fetele lui
Putiil si i-a nascut lui pe Fenees. Acestea sunt �ncepaturile neamului Levitilor
dupa nasterile lor.
26. Acesta este Aaron si Moisi, carora le-au zis Dumnezeu sa scoata pe fiii
lui Israil din pam�ntul Eghipetului cu puterea lor.
27. Acestia sunt cei ce graia catre Faraon �mparatul Eghipetului, si au
scos pe fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului �nsusi Aaron si Moisi.
28. �n care zi au grait Domnul lui Moisi �n pam�ntul Eghipetului.
29. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd: eu, Domnul, graieste catre
Faraon �mparatul Eghipetului c�te zic eu catre tine.
30. Si a zis Moisi �naintea Domnului: iata eu sunt slab la grai, si cum ma
va asculta pe mine Faraon?

CAP. 7.
Ranele Eghipetului.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd: iata eu te-am dat pe tine Dumnezeu lui
Faraon, si Aaron fratele tau va fi tie prooroc.
2. Si tu vei grai lui toate c�te poruncesc tie, iar Aaron fratele tau va
grai catre Faraon, ca sa lase pe fiii lui Israil din pam�ntul sau.
3. Si eu voi �nv�rtosa inima lui Faraon, si voi �nmulti semnele mele si
minunile �n pam�ntul Eghipetului.
4. Si nu va asculta pe voi Faraon, si voi pune m�na mea pe Eghipet, si voi
scoate cu puterea mea poporul meu, pe fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului cu
izb�ndire mare.
5. Si vor cunoaste toti Eghiptenii ca eu sunt Domnul, c�nd voi �ntinde
m�na mea peste Eghipet si voi scoate pe fiii lui Israil din mijlocul lor.
6. Si au facut Moisi si Aaron dupa cum le-au poruncit lor Domnul, asa au
facut.
7. Si Moisi era de optzeci de ani, iar Aaron fratele lui de optzeci si
trei de ani c�nd au grait catre Faraon.
8. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd: si de va grai
catre voi Faraon zic�nd:
9. Dati-ne noua semn sau minune tu vei zice lui Aaron fratelui tau: ia
toiagul si-l arunca pe pam�nt �naintea lui Faraon si �naintea slugilor lui, si se
va face balaur.
10. Si au intrat Moisi si Aaron �naintea lui Faraon si �naintea slugilor
lui, si au facut asa precum le-au poruncit lor Domnul, si a aruncat Aaron toiagul
�naintea lui Faraon si �naintea slugilor lui, si s-a facut balaur.
11. Si a chemat Faraon pe �nteleptii Eghipetului si pe vrajitori; si au
facut si vrajitorii Eghipetenilor cu vrajile lor asemenea.
12. Si a aruncat fiecare toiagul sau, si s-au facut balauri; si toiagul lui
Aaron a �nghitit pe toiegele lor.
13. Si s-a �nv�rtosat inima lui Faraon si nu i-a ascultat pe d�nsii dupa
cum le-au poruncit lor Domnul.
14. Si au zis Domnul catre Moisi: se �ngreuiaza inima lui Faraon ca sa nu
lase pe popor.
15. Mergi la Faraon dimineata, iata el iese la apa, si-l vei �nt�mpina pe
el pe tarmurile r�ului, si toiagul care s-a facut sarpe, sa-l iei �n m�na ta.
16. Si sa zici catre el: Domnul Dumnezeul Evreilor m-au trimis la tine
zic�nd: lasa pe poporul meu ca sa slujeasca mie �n pustie, si iata n-ai ascultat
p�na acum.
17. Si acum acestea zice Domnul: �ntr-aceasta vei cunoaste ca eu sunt
Domnul, iata eu bat cu toiagul cel din m�na mea peste apa cea din r�u, si se va
preface �n s�nge.
18. Si pestii cei ce sunt �n apa vor muri, si se va �mputi r�ul, si nu vor
putea Eghiptenii sa bea apa din r�u.
19. Si au zis Domnul catre Moisi: zi lui Aaron fratelui tau: ia toiagul tau
�n m�na ta, si �ntinde m�na ta peste apele Eghipetului si peste r�urile lor si
peste lacurile lor, peste baltile lor si peste toata apa lor cea adunata, si sa
fie s�nge; si s-a facut s�nge tot pam�ntul Eghipetului �n lemne si �n pietre.
20. Si au facut asa Moisi si Aaron dupa cum le-au poruncit lor Domnul, si
ridic�nd Aaron toiagul sau, a lovit apa cea din r�u �naintea lui Faraon si
�naintea slugilor lui; si toata apa cea din r�u s-a prefacut �n s�nge.
21. Si pestii din r�u au murit, si s-a �mputit r�ul; si nu puteau
Eghiptenii sa bea apa din r�u, si era s�ngele �n tot pam�ntul Eghipetului.
22. Si au facut asemenea si vrajitorii Eghiptenilor cu vrajile lor, si s-a
�nv�rtosat inima lui Faraon si nu i-a ascultat pe ei dupa cum le-au zis Domnul.
23. Si �ntorc�ndu-se Faraon a intrat �n casa sa, si nu si-a pus ;n mintea
lui nici de aceasta.
24. Si au sapat toti Eghiptenii �mprejurul r�ului ca sa bea apa, si nu
putea sa bea apa din r�u.
25. Si s-au plinit sapte zile dupa ce au batut Domnul r�ul.

CAP. 8.
Alte rane asupra Eghipetului.

Si au zis Domnul catre Moisi: intra la Faraon si vei grai catre d�nsul, acestea
zice Domnul: lasa pe poporul meu ca sa slujeasca mie.
2. Iar de nu vei vrea sa-l lasi, iata eu bat toate hotarele tale cu
broaste.
3. Si va varsa r�ul broaste, si suindu-se broastele vor intra �n casele
tale si �n camarile asternuturilor tale si pe paturile tale si �n casele slugilor
tale si �ntr-ale poporului tau, si ;n aluaturile tale si �n cuptoarele tale.
4. Si peste tine si peste slugile tale si peste poporul tau se vor sui
broastele.
5. Si au zis Domnul catre Moisi: graieste lui Aaron fratelui tau: �ntinde
cu m�na ta toiagul tau spre r�uri spre lacuri si spre balti, si scoate broaste pe
pam�ntul Eghipetului.
6. Si a �ntins Aaron m�na spre apele Eghipetului si a scos broaste, si s-a
suit broasca si a acoperit tot pam�ntul Eghipetului.
7. Si au facut asa si vrajitorii Eghiptenilor cu vrajile lor si au scos
broaste pe pam�ntul Eghipetului.
8. Si a chemat Faraon pe Moisi si pe Aaron, si a zis: rugati-va pentru
mine catre Domnul, si sa ia broastele de la mine si de la poporul meu, si voi lasa
pe ei si vor jertfi Domnului.
9. Si a zis Moisi catre Faraon: r�nduieste mie c�nd sa ma rog pentru tine
si pentru slugile tale si pentru poporul tau, ca sa piara broastele de la tine si
de la poporul tau si din casele voastre, si numai �n r�u sa ram�na.
10. Iar el a zis: m�ine; si a raspuns: voi face dupa cum ai zis, ca sa vezi
ca nu este altul afara de Domnul.
11. Si se vor ridica broastele de la tine si din casele voastre si din
curti si de la slugile tale si de la poporul tau, si numai �n r�u vor ram�ne.
12. Si au iesit Moisi si Aaron de la Faraon, si a strigat Moisi catre
Domnul ca sa piara broastele dupa cum fagaduise lui Faraon.
13. Si au facut Domnul dupa cum a zis Moisi, si au murit broastele din case
si din curti si din tarine.
14. Si le-a adunat gramezi gramezi, si s-a �mputit pam�ntul.
15. Si vaz�nd Faraon ca s-a facut usurare, s-a �ngreuiat inima lui si nu a
ascultat de d�nsii dupa cum au grait Domnul.
16. Si au zis Domnul catre Moisi: graieste lui Aaron: �ntinde cu m�na ta
toiagul tau si loveste tar�na pam�ntului, si va fi musita �ntru oameni si �n vite
si �n tot pam�ntul Eghipetului.
17. Si a �ntins Aaron cu m�na toiagul sau si a lovit tar�na pam�ntului, si
s-a facut musita �ntru oameni si �n vite si �n toata tar�na pam�ntului, si s-a
facut musita �n tot pam�ntul Eghipetului.
18. Si au facut asa si vrajitorii cu vrajile lor ca sa scoata musita, si n-
au putut; si s-a facut musita �ntru oameni si �n vite.
19. Si au zis vrajitorii catre Faraon: degetul lui Dumnezeu este acesta. Si
s-a �nv�rtosat inima lui Faraon si nu i-a ascultat pe ei dupa cum au grait Domnul.
20. Si au zis Domnul catre Moisi: m�neca dimineata si stai �naintea lui
Faraon, si iata el va iesi la apa, si vei grai catre el: acestea zice Domnul: lasa
pe poporul meu ca sa-mi slujeasca �n pustie.
21. Iar de nu vei vrea sa lasi pe poporul meu, iata eu voi trimite peste
tine si peste slugile tale peste poporul tau si peste casele voastre musca
c�ineasca; si se vor umplea casele Eghiptenilor de musca c�ineasca si pam�ntul pe
care sunt ei.
22. Si voi mari �n ziua aceea pam�ntul Ghesem �n care poporul meu se afla,
peste care nu va fi musca c�ineasca, ca sa vezi ca eu sunt Domnul Dumnezeu a tot
pam�ntul.
23. Si voi osebi �ntru poporul meu si �ntru poporul tau, si m�ine va fi
semnul acesta pe pam�nt.
24. Si au facut Domnul asa, si a venit musca cea c�ineasca multime, �n
casele lui Faraon si �n casele slugilor lui si �n pam�ntul Eghipetului, si s-a
prapadit pam�ntul de musca cea c�ineasca.
25. Si a chemat Faraon pe Moisi si pe Aaron zic�nd: mergeti si jertfiti
Domnului Dumnezeului vostru �n pam�ntul acesta.
26. Si a zis Moisi: nu este cu putinta a se face asa, ca cele ce sunt
ur�ciune Eghiptenilor vom sa jertfim Domnului Dumnezeului nostru, si de vom jertfi
cele ce sunt ur�ciune Eghiptenilor �naintea lor, cu pietre ne vor ucide.
27. Cale de trei zile vom merge �n pustie, si vom jertfi Dumnezeului nostru
precum ne-au zis noua Domnul.
28. Si a zis Faraon: eu va voi lasa pe voi sa iesiti si veti jertfi
Domnului Dumnezeului vostru �n pustie, dar sa nu va �ntindeti a merge departe,
rugati-va dar pentru mine catre Domnul.
29. Si a zis Moisi: vezi, eu voi iesi de la tine si ma voi ruga catre
Dumnezeu, si se va duce musca cea c�ineasca de la tine si de la slugile tale si de
la poporul tau m�ine; dar sa nu mai adaogi Faraoane a �nsela ca sa nu lasi poporul
sa jertfeasca Domnului.
30. Si a iesit Moisi de la Faraon si s-a rugat catre Dumnezeu.
31. Si au facut Domnul dupa cum a zis Moisi, si au ridicat musca cea
c�ineasca de la Faraon, de la slugile lui si de la poporul lui, si n-a ramas nici
una.
32. Si a �ngreuiat Faraon inima sa si �n vremea aceasta, si n-a vrut sa
lase poporul.

CAP. 9.
Alta rane asupra Eghipetului.

Si au zis Domnul catre Moisi: intra la Faraon si vei grai lui: acestea zice Domnul
Dumnezeul evreilor: lasa sa iasa poporul meu ca sa-mi slujeasca mie.
2. Iar de nu vei vrea sa lasi pe poporul meu, ci �nca-l tii pe el,
3. Iata m�na Domnului va fi peste vitele tale cele din c�mpii, si �n cai
si �n asini si �n camile si �n boi si �n oi, moarte mare.
4. Si voi osebit minunat �n vremea aceea �ntru vitele Eghiptenilor si
�ntru vitele fiilor lui Israil, si nu vor muri din toate vitele fiilor lui Israil
nici una.
5. Si au dat Dumnezeu soroc, zic�nd: m�ine va face Domnul cuv�ntul acesta
pe pam�nt.
6. Si au facut Domnul cuv�ntul acesta a doua zi, si au murit toate vitele
Eghiptenilor; iar din vitele fiilor lui Israil n-au murit nici una.
7. Si vaz�nd Faraon ca din toate vitele fiilor lui Israil n-a murit nici
una, s-a �ngreuiat inima lui Faraon si n-a lasat poporul.
8. Si au grait Domnul catre Moisi si Aaron zic�nd: luati voi pline m�inile
de spuza din cuptor, si sa o �mprastie Moisi spre cer �naintea lui Faraon si
�naintea slugilor lui.
9. Si sa se faca pulbere peste tot pam�ntul Eghipetului, si vor fi pe
oameni si pe vite rane si basici fierbinti, �n oameni si �n vite �n tot pam�ntul
Eghipetului.
10. Si a luat spuza din cuptor �naintea lui Faraon, si a �mprastiat-o Moisi
spre cer, si s-au facut rane si basici fierbinti pe oameni si pe vite.
11. Si nu puteau vrajitorii sa stea �naintea lui Moisi pentru rane, ca s-au
facut ranele �n vrajitori si �n tot pam�ntul Eghipetului.
12. Si au �nv�rtosat Domnul inima lui Faraon, si nu i-a ascultat pe ei dupa
cum au r�nduit Domnul lui Moisi.
13. Si au zis Domnul catre Moisi: m�neca dimineata si stai �naintea lui
Faraon si vei grai catre el: acestea zice Domnul Dumnezeul Evreilor: lasa pe
poporul meu ca sa-mi slujeasca mie.
14. Pentru ca �n vremea aceasta eu voi trimite toate bataile mele �n inima
ta si a slugilor tale si a poporului tau, ca sa vezi ca nu este altul ca mine �n
tot pam�ntul.
15. Ca acum trimit�nd m�na mea te voi bate pe tine, si voi omor� pe poporul
tau cu moarte, si te vei zdrobi de pe pam�nt.
16. Si pentru aceea ai fost crutat p�na acum, ca sa arat �ntru tine
puterea mea si ca sa se vesteasca numele meu �n tot pam�ntul.
17. Au doar te vei mai �mpotrivi tu poporului meu ca sa nu-i lasi pe
d�nsii?
18. Iata eu voi ploua �n ceasul acesta m�ine piatra multa foarte, cum n-a
mai fost �n Eghipet din ziua �n care s-a facut p�na �n ziua aceasta.
19. Acum dar grabeste sa-ti aduni vitele tale si c�te ai tu �n c�mp, pentru
ca toti oamenii si vitele c�te se vor afla �n c�mp si nu vor intra �n casa, va
cadea peste ele piatra si vor muri.
20. Cel ce se temea de cuv�ntul Domnului din slugile lui Faraon, si-a
adunat vitele sale �n case;
21. Iar cel ce n-a luat aminte cu cugetul sau la cuv�ntul Domnului, a lasat
vitele �n c�mpii.
22. Si au zis Domnul catre Moisi: �ntinde m�na ta spre cer, si va fi piatra
peste tot pam�ntul Eghipetului si peste oameni si peste vite si peste toata iarba
cea de pe pam�nt.
23. Si a �ntins Moisi m�na spre cer, si Domnul au dat tunete si piatra, si
curgea foc pe pam�nt, si au plouat Domnul piatra peste tot pam�ntul Eghipetului.
24. Si era piatra, si �n piatra ardea foc cu vapaie, si piatra era multa
foarte cum n-a mai fost �n Eghipet din ziua �n care s-a facut ;n el neam.
25. Si a batut piatra �n tot pam�ntul Eghipetului de la om p�na la dobitoc,
si toata iarba din c�mp o a batut-o piatra, si toate lemnele din c�mpuri le-a
zdrobit piatra.
26. Numai �n pam�ntul Ghesem unde erau fiii lui Israil n-a fost grindina.
27. Si trimit�nd Faraon a chemat pe Moisi si pe Aaron, si le-a zis lor:
pacatuit-am acum, Domnul este drept, iar eu si poporul meu necredincios.
28. Rugati-va dar pentru mine catre Domnul, si sa �nceteze a se mai face
tunetele lui Dumnezeu si piatra si focul, si voi lasa pe voi, si mai mult nu veti
ram�ne.
29. Si a zis Moisi lui: daca voi iesi din Cetate voi �ntinde m�inile mele
catre Domnul, si tunetele vor �nceta si piatra si ploaia nu va mai fi, ca sa
cunosti ca al Domnului este pam�ntul.
30. Iar eu stiu ca si tu si slugile tale �nca nu v-ati temut de Domnul.
31. Si inul si orzul s-au stricat, ca orzul era �nspicat si inul cu
sam�nta.
32. Iar gr�ul si ovazul nu s-au stricat, pentru ca erau t�rzii.
33. Si a iesit Moisi de la Faraon afara din Cetate si a �ntins m�inile
catre Domnul, si a �ncetat tunetele si piatra si ploaia n-a mai picat pe pam�nt.
34. Iar vaz�nd Faraon ca au �ncetat ploaia si piatra si tunetele, a adaugat
�nca a pacatui si si-a �ngreuiat inima sa si a slugilor sale.
35. Si s-a �nv�rtosat inima lui Faraon, si n-a lasat pe fiii lui Israil
dupa cum au grait Domnul lui Moisi.

CAP. 10.
Lacuste asupra Eghipetului.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd: intra la Faraon, ca eu am �nv�rtosat inima


lui si a slugilor lui, ca pe r�nd sa vina semnele acestea peste ei.
2. Ca sa povestiti �n urechile fiilor vostri si �ntru ale feciorilor
fiilor vostri cu c�te am necajit pe Eghipteni, si semnele mele care le-am facut
�ntru ei, si sa cunoasteti ca eu sunt Domnul.
3. Si au intrat Moisi si Aaron �naintea lui Faraon si au zis lui: acestea
zice Domnul Dumnezeul Evreilor, p�na c�nd nu vrei sa te rusinezi de mine? Lasa
poporul meu ca sa slujeasca mie.
4. Iar de nu vei vrea tu sa lasi pe poporul meu, iata eu voi aduce �n
ceasul acesta m�ine lacusta multa peste toate hotarele tale.
5. Si va acoperi fata pam�ntului, si nu vei putea sa vezi pam�ntul, si va
m�ncat tot ce va ramas voua nebatut de piatra, si va m�ncat tot lemnul ce creste
voua pe pam�nt.
6. Si se vor umplea casele tale si casele slugilor tale si toate casele �n
tot pam�ntul Eghipetului, c�te nici odinioara n-au vazut parintii tai nici
stramosii lor din ziua �n care s-au facut pam�ntul p�na �n ziua aceasta, si
plec�ndu-se Moisi a iesit de la Faraon.
7. Si au zis slugile lui Faraon catre d�nsul: p�na c�nd va fi noua aceasta
pacoste? Lasa oamenii ca sa slujeasca Dumnezeului lor, au vrei sa stii ca a pierit
Eghipetul?
8. Si au �ntors pe Moisi si pe Aaron la Faraon, si a zis lor Faraon:
mergeti si slujiti Domnului Dumnezeului vostru, dar care si cine sunt cei ce vor
merge?
9. Si a zis Moisi: cu tinerii si cu batr�nii vom merge cu feciorii si cu
fetele si cu oile si cu boii nostrii, pentru ca este sarbatoare Domnului
Dumnezeului nostru.
10. Si a zis Faraon catre ei: fie asa, Domnul cu voi, cum voi lasa pe voi,
au doar si averile voastre? Vedeti ca viclesug este �ntru voi.
11. Nu asa, ci sa mearga barbatii si sa slujiti lui Dumnezeu ca aceasta
cautati voi, si i-a scos pe ei de la fata lui Faraon.
12. Si au zis Domnul catre Moisi: �ntinde m�na ta peste pam�ntul
Eghipetului, si va veni lacusta pe pam�nt si va m�nca toata iarba pam�ntului si
tot rodul lemnelor ce a ramas nebatut de piatra.
13. Si a ridicat Moisi toiagul spre cer, si Domnul au adus v�nt austru pe
pam�nt toata ziua aceea si toata noaptea; dimineata s-a facut, si v�ntul austru a
adus lacusta.
14. Si a adus pe ea peste tot pam�ntul Eghipetului, si s-a asezat peste
toate hotarele Eghipetului multa foarte, mai �nainte de d�nsa n-a fost lacusta ca
aceasta si dupa aceasta nu va fi asa.
15. Si a acoperit fata pam�ntului si s-a stricat pam�ntul, si a m�ncat
toata iarba pam�ntului si tot rodul lemnelor care a ramas de la piatra. N-a ramas
verde nimic �n lemne si �n toata iarba c�mpului, �n tot pam�ntul Eghipetului.
16. Si s-a grabit Faraon a chema pe Moisi si pe Aaron zic�nd: pacatuit-am
�naintea Domnului Dumnezeului vostru si a voastra.
17. Primiti dar pacatul meu �nca acum si va rugati catre Domnul Dumnezeul
vostru, ca sa ia de pe mine moartea aceasta.
18. Si a iesit Moisi de la Faraon si s-a rugat lui Dumnezeu.
19. Si au �ntors Domnul v�nt tare de la mare, si au ridicat lacustele si
le-au aruncat pe d�nsele �n marea Rosie, si n-a ramas nici o lacusta �n tot
pam�ntul Eghipetului.
20. Si a �nv�rtosat Domnul inima lui Faraon, si n-a lasat pe fiii lui
Israil.
21. Si au zis Domnul catre Moisi: �ntinde m�na ta spre cer si sa se faca
�ntuneric pe pam�ntul Eghipetului, �ntuneric care sa se poata pipai.
22. Si a �ntins Moisi m�na spre cer si s-a facut �ntuneric, negura si ceata
peste tot pam�ntul Eghipetului trei zile.
23. Si nimeni n-a vazut pe fratele sau trei zile, si nimeni nu s-a sculat
din patul sau trei zile; iar la toti fiii lui Israil era lumina �n tot locul unde
locuiau ei.
24. Si a chemat Faraon pe Moisi si pe Aaron, si le-a zis lor: mergeti si
slujiti Domnului Dumnezeului vostru, numai oile si boii veti lasa; iar averile
voastre mearga cu voi.
25. Si a zis Moisi: nu, ci sa ne dai noua arderi de tot si jertfe care vom
face Domnului Dumnezeului nostru.
26. Si vitele noastre vor merge cu noi si nu vom lasa unghie, pentru ca
dintr-�nsele vom sa jertfim Domnului Dumnezeului nostru; ca noi nu stim ce vom
jertfi Domnului Dumnezeului nostru p�na vom merge acolo.
27. Si au �nv�rtosat Domnul inima lui Faraon, si n-a vrut sa-i lase pe ei.
28. Si a zis Faraon catre Moisi: du-te de la mine, ia aminte sa numai
adaogi a vedea fata mea, ca �n ce zi te vei arata mie, vei muri.
29. Iar Moisi a zis: precum ai grait nu ma voi mai arata tie �n fata.

CAP. 11.
Esirea din Eghipet.

Si au zis Domnul catre Moisi: �nca o rana voi aduce eu peste Faraon si peste
Eghipet, si dupa aceea va va lasa pe voi de aici, si c�nd va va lasa pe voi, va va
sili sa iesiti.
2. Graieste dar pe ascuns �n urechile poporului, si sa ceara fiecare de la
vecinul sau si femeia de la vecina sa vase de argint si de aur si haine.
3. Si au dat Domnul har poporului sau �naintea Eghiptenilor, si le-a
�mprumutat lor; si omul Moisi mare s-a facut foarte �naintea Eghiptenilor si
�naintea lui Faraon si �naintea slugilor lui si �naintea a tot poporul.
4. Si a grait Moisi, acestea zice Domnul: pe la miezul noptii eu voi intra
�n Eghipet,
5. Si va muri tot cel �nt�i nascut �n pam�ntul Eghipetului, de la cel
�n�iu nascut al lui Faraon care sade pe scaun, p�na la cel �nt�i nascut al
slujnicii celei de la moara si p�na la cel �nt�i nascut a tot dobitocul.
6. Si va fi strigare mare �n tot pam�ntul Eghipetului cum n-a mai fost si
cum nu va mai fi.
7. Iar la toti fiii lui Israil nu va chelalai c�ine cu limba sa, de la om
p�na la dobitoc, ca sa vezi c�t de minunat va osebi Domnul �ntru Eghipteni si
�ntru Israiliteni.
8. Si vor striga toate slugile tale catre mine, si se vor �nchina mie
zic�nd: iesi tu si poporul tau pe care tu �l povatuiesti, si dupa aceasta voi
iesi, si a iesit Moisi de la Faraon cu m�nie.
9. Si au zis Domnul catre Moisi: nu va va asculta pe voi Faraon ca
�nmultind sa �nmultesc semnele si minunile �n pam�ntul Eghipetului.
10. Iar Moisi si Aaron au facut toate semnele si minunile acestea �n
pam�ntul Eghipetului �naintea lui Faraon; iar Domnul au �nv�rtosat inima lui
Faraon si n-a vrut sa lase pe fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului.

CAP. 12.
Mielul Pascal.

Si au grait Domnul catre Moisi si Aaron �n pam�ntul Eghipetului, zic�nd:


2. Luna aceasta este voua �ncepatura lunilor, cea dintai este voua �ntru
lunile anului.
3. Graieste catre toata adunarea fiilor lui Israil zic�nd: �n ziua a zecea
a lunii acestia sa ia fiecare c�te un miel de fiecare casa pe rudenia sa.
4. Iar de vor fi mai putin �n casa c�t sa nu fie de ajuns la un miel, sa
ia �mpreuna cu sine pe vecinul sau cel de aproape dupa numarul sufletelor, fiecare
sa-si numere lui-si c�ti �i va fi de ajuns la miel.
5. Si sa fie voua mielul desav�rsit, parte barbateasca de un an sa fie
voua, din miei si din iezi sa luati.
6. Si sa-l tineti p�na la ziua a patrusprezecea a lunii acestea, si sa-l
junghie toata multimea adunarii fiilor lui Israil catre seara.
7. Si sa ia din s�nge si sa unga am�ndoi st�lpii usii si pragurile �n
casele unde-l vor m�nca pe el.
8. Si sa man�nce carnea fripta la foc �n noaptea aceea, si azimele cu
salata sa le man�nce.
9. Sa nu-l m�ncati crud nici fiert �n apa, ci fript la foc, capul cu
picioarele si cu maruntaiele.
10. Sa nu lasati nimic dintr-�nsul pe a doua zi, si os din el sa nu
zdrobiti; cele ce vor ram�ne din ele p�na a doua zi cu foc sa le ardeti.
11. Si asa sa-l m�ncati pe el; mijloacele voastre fiind �ncinse si
�ncaltamintele voastre �n picioarele voastre, si toiegele voastre ;n mainile
voastre si sa-l m�ncati degraba ca sunt pastile Domnului.
12. Si voi trece prin pam�ntul Eghipetului �n noaptea aceea, si voi omor�
pe tot cel �nt�i nascut �n pam�ntul Eghipetului, de la om p�na la dobitoc, si
asupra tuturor dumnezeilor Eghipetului voi face izb�nda eu Domnul.
13. Si va fi s�ngele semn voua pe casele �n care veti fi voi, si voi vedea
s�ngele si voi acoperi pe voi, si nu va fi �ntru voi rana ca sa pieriti c�nd �i
voi bate �n pam�ntul Eghipetului.
14. Si va fi voua ziua aceasta pomenire, si o veti tinea sarbatoare
Domnului �ntru toate neamurile voastre, lege vesnica o veti praznui pe d�nsa.
15. Sapte zile azime veti m�nca, si din ziua dintai veti scoate ce este
dospit din casele voastre, tot cel ce din ziua dintai p�na �n ziua a saptea va
m�nca dospit, se va pierde sufletul acela din Israil.
16. Si ziua dintai se va chema sf�nta, si ziua a saptea numita sf�nta va fi
voua, tot lucrul de slujba sa nu faceti �ntr-�nsele, fara numai ce va trebui de
m�ncat fiecarui suflet, aceasta numai veti face.
17. Si veti pazi porunca aceasta, pentru ca �n ziua aceasta voi scoate
puterea voastra din pam�ntul Eghipetului, si veti tinea ziua aceasta �ntru
neamurile voastre lege vesnica.
18. �ncep�nd �n a patrusprezecea zi a lunii d�nt�iu, de cu seara veti m�nca
azime p�na la ziua a douazeci si una a lunii p�na seara.
19. Sapte zile aluat sa nu se afle �n casele voastre, tot cine va m�nca
dospit, sufletul acela se va pierde dintru adunarea fiilor lui Israil; fie acela
ori dintre venetici ori dintre mostenii pam�ntului.
20. Tot ce este dospit sa nu m�ncati, ci �n tot locasul vostru sa m�ncati
azime.
21. Si a chemat Moisi toata batr�nimea fiilor lui Israil si a zis catre
d�nsii: mergeti si va luati voua miel dupa neamurile voastre si junghiati pasca.
22. Si luati manunchi de isop si �nting�nd �n s�ngele cel de l�nga usa,
ungeti pragul si am�ndoi st�lpii usii din s�ngele care este l�nga usa, si voi nici
unul sa nu iesiti din usa casei voastre p�na dimineata.
23. Si va trece Domnul sa bata pe Eghipteni, si va vedea s�ngele pe prag si
pe am�ndoi st�lpii usii, si va trece Domnul usa si nu va lasa pe cel ce pierde sa
intre �n casele voastre sa ucida.
24. Si veti pazi cuv�ntul acesta lege tie si fiilor tai p�na �n veac.
25. Iar dupa ce veti intra �n pam�ntul care va va da voua Domnul precum au
grait, paziti slujba aceasta.
26. Si va fi de vor zice catre voi fiii vostri: ce este slujba aceasta?
27. Veti grai lor: jertfa sunt pastile acestea Domnului, cum au acoperit
casele fiilor lui Israil �n pam�ntul Eghipetului c�nd au batut pe Eghipteni; iar
casele noastre le-au mantuit si plecandu-se poporul s-a ;nchinat.
28. Si duc�ndu-se au facut fiii lui Israil dupa cum au poruncit Domnul lui
Moisi si lui Aaron, asa au facut.
29. Si a fost la miezul noptii au batut Domnul pe tot �nt�i nascut �n
pam�ntul Eghipetului, de la cel �nt�i nascut al lui Faraon care sedea pe tron,
p�na la cel �nt�i nascut al roabei celei din temnita si p�na la tot cel �nt�i
nascut a tot dobitocul.
30. Si s-a sculat Faraon noaptea si slugile lui si toti Eghiptenii, si s-a
facut strigare mare �n tot pam�ntul Eghipetului, ca nu era casa �n care sa nu fie
mort.
31. Si a chemat Faraon pe Moisi si pe Aaron noaptea si le-a zis lor:
sculati-va si iesiti din poporul meu si voi si fiii lui Israil mergeti si slujiti
Domnului Dumnezeului vostru dupa cum ziceti.
32. Si oile si boii vostri lu�nd mergeti, si ma binecuv�ntati si pe mine.
33. Si sileau Eghiptenii pe popor cu graba sa-l scoata pe el din pam�ntul
lor, ca ziceau ei: toti vom muri.
34. Si a luat poporul aluatul sau mai �nainte de a se dospi, legat �n
hainele sale pe umeri.
35. Iar fiii lui Israil au facut dupa cum a poruncit lor Moisi, si au cerut
de la Eghipteni vase de argint si de aur si haine.
36. Si au dat Domnul har poporului sau �naintea Eghiptenilor si i-au
�mprumutat pe ei, si au jefuit pe Eghipteni.
37. Si s-au ridicat fiii lui Israil din Ramesi spre Sochot, ca sase sute de
mii de barbati pedestri, afara de cele ce aveau.
38. Si amestecatura multa s-a suit �mpreuna cu ei si oi si boi si vite
multe foarte.
39. Si au copt aluatul, care l-au scos din Eghipet turte de azime �n spuza,
pentru ca nu s-a dospit, ca i-au scos pe ei Eghiptenii si n-au putut sa astepte,
nici de m�ncare nu si-au facut lor pe cale.
40. Iar salasluirea fiilor lui Israil, care au locuit �n pam�ntul
Eghipetului si �n pam�ntul Hanaan, au fost ani patru sute treizeci.
41. Si a fost dupa patru sute treizeci de ani, a iesit toata puterea
Domnului din pam�ntul Eghipetului noaptea.
42. Paza este Domnului, ca sa-i scoata pe ei din pam�ntul Eghipetului;
noaptea aceea este paza Domnului ca toti fiii lui Israil sa o pazeasca �ntru
semintiile lor.
43. Si au zis Domnul catre Moisi si Aaron: aceasta este legea pastilor, tot
cel de neam strain nu va m�nca din ele.
44. Si pe tot robul ori cu argint cumparat �l vei taia �mprejur, si atunci
va m�nca din ele.
45. Strain si naimit sa nu man�nce din ele.
46. �ntr-o casa se va m�nca si sa nu scoateti din carnuri afara din casa,
si os sa nu zdrobiti dintr-�nsul.
47. Toata adunarea fiilor lui Israil sa faca aceasta.
48. Iar de va veni la noi vreun nemernic sa faca pasti Domnului, veti taia
�mprejur toata partea barbateasca, si atunci va veni sa faca acesta si va fi ca si
mosneanul cel de pam�nt, tot cel netaiat �mprejur nu va m�nca din ele.
49. O lege va fi celui de loc si nemernicului, care va locui �ntru voi.
50. Si au facut fiii lui Israil dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi si
lui Aaron, asa au facut.
51. Si a fost �n ziua aceea au scos Domnul pe fiii lui Israil din pam�ntul
Eghipetului �mpreuna cu toata puterea lor.

CAP. 13.
Sfintirea celor �nt�i nascuti.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Sfinteste mie pe tot cel �nt�i nascut, care �nt�i deschide p�ntecele
�ntru fiii lui Israil, de la om p�na la dobitoc, ca al meu este.
3. Si a zis Moisi catre popor: pomeniti ziua aceasta, �ntru care ati
iesit din pam�ntul Eghipetului, din casa robiei, caci cu m�na tare v-au scos pe
voi Domnul de acolo, si sa nu m�ncati dospit.
4. Ca astazi iesiti voi �n luna dintai.
5. Si va fi dupa ce te va duce Domnul Dumnezeul tau �n pam�ntul Hananeilor
si Heteilor si Amoreilor si Eveilor si Ievuseilor si Ghergheseilor si Ferezeilor,
precum s-au jurat parintilor tai, sa dea tie pam�ntul �n care curge lapte si
miere, vei face slujba aceasta �n luna aceasta.
6. Sase zile veti m�nca azime, iar a saptea zi sarbatoare Domnului.
7. Azime veti m�nca cele sapte zile, nu se va vedea la tine dospit, nici
vei avea aluat �n toate hotarele tale.
8. Vei povesti fiului tau �n ziua aceea zic�nd: pentru ca aceasta a facut
Domnul Dumnezeul meu, c�nd am iesit din Eghipet.
9. Si va fi tie semn �n m�na ta si aducere aminte �naintea ochilor tai,
pentru ca sa fie legea Domnului �n gura ta, caci cu m�na tare te-au scos Domnul
Dumnezeu din Eghipet.
10. Si sa paziti legea aceasta �n timpurile cele r�nduite din zile �n zile.
11. Si va fi dupa ce te va duce Domnul Dumnezeul tau �n pam�ntul
Hananeilor, precum s-au jurat parintilor tai, si-l va da tie.
12. Si vei osebi pe tot cel ce deschide p�ntecele parte barbateasca
Domnului, tot ce deschide p�ntecele din turme ori �n vitele tale, c�te vor fi tie
parte barbateasca, le vei sfinti Domnului.
13. Tot ce deschide p�ntecele asinei sa-l schimbi pe oaie, iar de nu-l vei
schimba, �l vei rascumpara; pe tot cel �nt�i nascut al omului din fiii tai vei
rascumpara.
14. Iar de te va �ntreba feciorul tau dupa aceasta, zic�nd: ce este
aceasta? Vei zice lui: caci cu m�na tare ne-au scos Domnul din pam�ntul
Eghipetului si din casa robiei.
15. Iar c�nd s-au �ndaratnicit pe Faraon si nu vrea sa ne lase pe noi, au
ucis pe tot cel �nt�i nascuti ;n pamantul Eghipetului, de la cei ;ntai nascuti ai
oamenilor, pana la cei ;ntai nascuti ai dobitoacelor, pentru aceea eu jertfesc
Domnului toata partea barbateasca ce deschide p�ntecele, si pe tot cel �nt�i
nascut ai fiilor mei voi rascumpara.
16. Si va fi spre semn �n m�na ta si nemiscat �naintea ochilor tai, pentru
ca cu m�na tare te-au scos Domnul din Eghipet.
17. Iar dupa ce a lasat Faraon poporul, nu i-au povatuit pe ei Dumnezeu pe
calea pam�ntului Filistenilor, ca era aproape, pentru ca au zis Dumnezeu, ca nu
cumva sa para rau poporului vaz�nd razboi si sa se �ntoarca �n Eghipet.
18. Si au abatut Dumnezeu poporul de la calea cea de la pustie, spre marea
Rosie. Iar fiii lui Israil al cincilea neam au iesit din pam�ntul Eghipetului.
19. Si au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine, caci cu juram�nt a jurat
Iosif pe fiii lui Israil, zic�nd: cu cercetare va va cerceta pe voi Domnul, ci sa
luati �mpreuna cu voi oasele mele de aici.
20. Si purcez�nd fiii lui Israil din Sochot au tabar�t �n Otom l�nga
pustie.
21. Iar Dumnezeu �i povatuia pe ei ziua cu st�lp de nor, arat�ndu-le calea,
iar noaptea cu st�lp de foc.
22. Si n-a lipsit st�lpul de nor ziua si st�lpul de foc noaptea �naintea
atot poporului.

CAP. 14.
Trecerea prin Marea Rosie.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:


2. Zi fiilor lui Israil ca sa se �ntoarca si sa tabarasca �n preajma
sesului �ntru Magdal si �ntru mare �n preajma Veelsepfonului, �naintea lui sa
tabar�ti l�nga mare.
3. Si va zice Faraon poporului sau: fiii lui Israil acestia ratacesc pe
pam�nt, ca i-a �nchis pe ei pustia.
4. Si eu voi �nv�rtosa inima lui Faraon si �i va goni dinapoia lor, si ma
voi proslavi �n Faraon si �ntru toata oastea lui, si vor cunoaste toti
Eghiptenii, ca eu sunt Domnul, si au facut asa.
5. Si s-a facut stire �mparatului Eghiptenilor ca a fugit poporul, si s-a
schimbat inima lui Faraon si a slujitorilor lui asupra poporului si au zis: ce am
facut aceasta de am lasat pe fiii lui Israil sa nu slujeasca noua?
6. Deci a �nhamat Faraon carele sale si a luat pe tot poporul sau cu sine.
7. Si a luat sase sute de care alese si toata calarimea Eghiptenilor si
capetenii peste toti.
8. Si au �nv�rtosat Domnul inima lui Faraon �mparatul Eghipetului si a
slujitorilor lui, si au gonit dinapoia fiilor lui Israil. Iar fiii lui Israil
iesiau cu m�na �nalta.
9. Si au gonit Eghiptenii dinapoia lor si i-au aflat tabarati langa mare
si toata calarimea si carele lui Faraon si calarasii si oastea lui era �n preajma
sesului �naintea Veelsepfonului.
10. Si Faraon se apropia, si caut�nd fiii lui Israil cu ochii au vazut, si
iata Eghipteniii tabar�se dinapoia lor, si s-au temut foarte si au strigat fiii
lui Israil catre Domnul.
11. Si au zis lui Moisi: au doar nu erau morm�nturi �n pam�ntul
Eghipetului, ne-ai scos pe noi ca sa murim �n pustia aceasta, pentru ce ne-ai
facut aceasta noua scot�ndu-ne din Eghipet?
12. Au nu era acesta cuv�ntul care l-am grait catre tine �n Eghipet,
zic�nd: lasa-ne pe noi sa robim Eghiptenilor? Ca mai bine era noua sa robim
Eghiptenilor, dec�t sa murim �n pustia aceasta.
13. Si a zis Moisi catre popor: �ndrazniti, stati si veti vedea m�ntuirea
de la Domnul, care o va face noua astazi; ca �n ce chip ati vazut astazi pe
Eghipteni, nu-i veti mai vedea pe ei �n veci.
14. Domnul va bate razboi pentru voi; si voi veti fi �n liniste.
15. Si au zis Domnul catre Moisi: ce strigi catre mine? Graieste fiilor lui
Israil sa mearga.
16. Si tu ia toiagul tau si �ntinde m�na ta spre mare, si sa o desparti pe
ea, si sa intre fiii lui Israil prin mijlocul marii pe uscat.
17. Si iata eu voi �nv�rtosa inima lui Faraon si a slugilor lui si a
tuturor Eghiptenilor, si vor intra dupa d�nsii, si ma voi proslavi �n Faraon si
�ntru toata oastea lui si �n carele si �n caii lui.
18. Si vor cunoaste toti Eghiptenii ca eu sunt Domnul cel ce m-am proslavit
�n Faraon, �n carele si �n caii lui.
19. Si s-a ridicat �ngerul lui Dumnezeu, care mergea �naintea taberei
fiilor lui Israil, si a mers dinapoia lor; si s-a ridicat si st�lpul cel de nor
dinaintea lor si a statut dinapoia lor.
20. Si a intrat �ntru tabara Eghiptenilor si �ntru tabara fiilor lui
Israil, si a statut si s-a facut �ntuneric si negura, si a trecut noaptea si nu s-
au amestecat unii cu altii toata noaptea.
21. Si a �ntins Moisi m�na spre mare, si a gonit Domnul marea toata noaptea
cu v�nt repede dinspre austru si a uscat marea si s-a despartit apa.
22. Si au intrat fiii lui Israil �n mijlocul marii pe uscat, si le era lor
apa perete de-a dreapta si perete de-a st�nga.
23. Si i-au gonit Eghiptenii, si au intrat dupa d�nsii si toti caii lui
Faraon si carele si calarasii �n mijlocul marii.
24. Iar c�nd a fost �n straja diminetii, au cautat Domnul asupra taberei
Eghiptenilor �n st�lp de foc si de nor, si au tulburat tabara Eghiptenilor.
25. Si au �mpiedecat osiile carelor lor si �i ducea cu anevoie; si au zis
Eghiptenii: sa fugim de la fata lui Israil, ca Domnul bate razboi pentru d�nsii
asupra Eghiptenilor.
26. Si au zis Domnul catre Moisi: �ntinde m�na ta spre mare, si sa se aseze
apa la locul ei, si sa acopere pe Eghipteni si carele si pe calaret.
27. Si a �ntins Moisi m�na spre mare, si s-a asezat apa de catre ziua la
locul ei, iar Eghiptenii fugeau pe sub apa, si au �necat Domnul pe Eghipteni �n
mijlocul marii.
28. Si �ntorc�ndu-se apa a acoperit carele si calarasii si toata puterea
lui Faraon, care intrase dupa d�nsii �n mare, si n-a ramas nici unul dintr-�nsii.
29. Iar fiii lui Israil au trecut pe uscat prin mijlocul marii, si le era
lor apa perete de-a dreapta si perete de-a st�nga.
30. Si au m�ntuit Domnul pe Israil �n ziua aceea din m�na Eghiptenilor; si
au vazut fiii lui Israil pe Eghipteni morti pe l�nga tarmurile marii.
31. Si a vazut Israil m�na cea mare care au facut Eghiptenilor Domnul, si
s-a temut poporul de Domnul, si a crezut lui Dumnezeu si lui Moisi slugii lui.

CAP. 15.
C�ntarea lui Moisi.

Atunci au c�ntat Moisi si fiii lui Israil c�ntarea aceasta lui Dumnezeu, si au
grait: sa c�ntam Domnului caci cu slava s-au preaslavit, pe cal si pe calaret i-au
aruncat �n mare.
2. Ajutor si acoperitor s-au facut mie spre m�ntuire Dumnezeul meu, si-l
voi mari pe el, Dumnezeul parintelui meu, si-l voi �nalta pe el.
3. Domnul cel ce sfar�ma razboaiele, Domn numele lui.
4. Carele lui Faraon si puterea lui au aruncat �n mare, pe cei alesi
calareti capitani i-au afundat �n marea Rosie.
5. Cu marea i-au acoperit, afundatu-s-au �ntru ad�nc ca o piatra.
6. Dreapta ta Doamne s-au proslavit �ntru tarie, m�na ta cea dreapta
Doamne au sfar�mat pe vrajmasi. Si �ntru multimea slavei tale ai zdrobit pe cei
potrivnici.
7. Trimis-ai m�nia ta si i-a m�ncat pe d�nsii ca pe o trestie. Si prin
Duhul m�niei tale s-a �mpartit apa.
8. �nchegatu-s-au ca un perete apele, �nchegatu-s-au valurile �n mijlocul
marii.
9. Zis-a vrajmasul: gonind voi prinde, �mparti-voi prazi, umplea-voi
sufletul meu, ucide-voi cu sabia mea, stap�ni-va m�na mea.
10. Trimis-ai Duhul tau, acoperit-a pe ei marea, afundatu-s-au ca plumbul
�n apa mare.
11. Cine este asemenea tie �ntru dumnezei, Doamne? Cine este asemenea tie?
Proslavit �ntru sfinti, minunat �ntru slava, fac�nd minuni.
12. �ntins-ai dreapta ta, �nghititu-ia pe ei pam�ntul.
13. Povatuit-ai cu dreapta ta pe poporul tau acesta pe care l-ai izbavit,
chematu-l-ai cu puterea ta la locasul cel sf�nt al tau.
14. Auzit-au neamurile si s-au cutremurat, dureri au cuprins pe cei ce
locuiau �n Filistim.
15. Atunci s-au grabit Voievozii Edomului si boierii Moavitenilor,
cuprinsu-ia pe ei cutremur, topitu-s-au toti cei ce locuia �n Hanaan. Sa cada
peste d�nsii cutremur si frica, cu marirea bratului tau sa se �mpietreasca.
16. P�na ce va trece poporul tau Doamne, p�na ce va trece poporul tau
acesta, pe care l-ai agonisit.
17. Duc�ndu-i �nauntru, rasadeste-i pe ei �n muntele mostenirii tale, �n
locasul tau cel gata care l-ai facut Doamne, sfintenie Doamne, care au gatit
m�inile tale.
18. Domnul cel ce �mparateste veacurile si peste veac si �nca.
19. Ca a intrat calul lui Faraon cu carele si cu calarasii �n mare, si au
adus Domnul peste ei apa marii; iar fiii lui Israil au mers pe uscat prin mijlocul
marii.
20. Iar Mariam proorocita sora lui Aaron a luat timpina �n m�na sa, si au
iesit toate femeile dupa ea cu timpine si cu hore.
21. Si a �nceput Mariam, zic�nd: sa c�ntam Domnului caci cu slava s-au prea
slavit, cal si calaret i-au aruncat �n mare.
22. Si a ridicat Moisi pe fiii lui Israil de la marea Rosie si i-a dus �n
pustia Sur, si a mers trei zile �n pustie si n-au aflat apa sa bea.
23. Si au venit �n Merra, si nu puteau sa bea apa din Merra ca era amara,
pentru aceea au numit numele locului aceluia: amaraciune.
24. Si c�rtea poporul asupra lui Moisi, zic�nd: ce vom bea?
25. Iar Moisi a strigat catre Domnul, si i-au aratat lui Domnul un lemn si
l-a bagat �n apa si s-a �ndulcit apa; acolo i-a pus lui �ndreptari si judecati, si
acolo l-a ispitit pe el.
26. Si a zis: de vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului tau, si vei
face cele placute �naintea lui si vei pune �n urechi poruncile lui, si vei pazi
toate �ndreptarile lui, toata boala care am adus asupra Eghiptenilor nu o voi
aduce asupra ta, ca eu sunt Domnul Dumnezeul tau cel ce te vindec pe tine.
27. Si a venit �n Elim, si era acolo douasprezece izvoare de apa si
saptezeci de pomi de finic, si au tabar�t acolo l�nga ape.

CAP. 16.
Mana.

Si s-a ridicat din Elim, si a venit toata adunarea fiilor lui Israil �n pustia
Sin, care este �ntru Elim si �ntru Sina. Iar �n a cincisprezecea zi a lunii a
doua dupa ce au iesit ei din pam�ntul Eghipetului,
2. A c�rtit toata adunarea fiilor lui Israil asupra lui Moisi si asupra
lui Aaron.
3. Si au zis fiii lui Israil catre ei: mai bine am fi murit batuti de
Domnul �n pam�ntul Eghipetului c�nd sedeam la caldarile cele cu carne si m�ncam
p�ine de ne saturam, dec�t ne-ati adus �n pustia aceasta, ca sa omor�ti toata
adunarea aceasta cu foame.
4. Si au zis Domnul catre Moisi: iata eu voi ploua voua p�ini din cer, si
sa iasa poporul si sa adune c�t va fi de ajuns �ntr-o zi, ca sa-i ispitesc pe ei,
de vor umbla �n legea mea, au ba?
5. Si va fi �n ziua a sasea sa adune de doua ori mai mult dec�t aduna
�ntr-alta zi pentru o zi.
6. Si au zis Moisi si Aaron catre toata adunarea fiilor lui Israil: �n
asta seara veti cunoaste ca Domnul v-au scos pe voi din pam�ntul Eghipetului.
7. Si dimineata veti vedea marimea Domnului, pentru ca au auzit c�rtirea
voastra asupra lui Dumnezeu; iar noi ce suntem de c�rtiti asupra noastra?
8. Si a zis Moisi: va va da voua Domnul seara carne sa m�ncati si p�ine
dimineata sa va saturati; ca au auzit Domnul c�rtirea voastra care c�rtiti asupra
noastra, si noi ce suntem? Ca nu este asupra noastra c�rtirea voastra, ci asupra
lui Dumnezeu.
9. Si a zis Moisi lui Aaron: graieste catre toata adunarea fiilor lui
Israil: apropiati-va �naintea lui Dumnezeu, ca au auzit c�rtirea voastra.
10. Iar c�nd grai Aaron catre toata adunarea fiilor lui Israil si se
�ntoarsera �n pustie, marirea Domnului s-a aratat �n nor.
11. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
12. Auzit-am c�rtirea fiilor lui Israil, graieste catre ei zic�nd: seara
veti m�nca carne si dimineata va veti satura de p�ine, si veti cunoaste ca eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru.siva
13. Si s-a facut seara, si s-au suit prepelite si au acoperit tabara; iar
dimineata dupa ce �nceta roua �mprejurul taberei,
14. Iata pe fata pustiei marunt si rotund, alb ca ghiata pe pam�nt.
15. Si vaz�nd aceasta fiii lui Israil, au zis unul catre altul: ce este
aceasta? Ca nu stiau ce este, si a zis Moisi catre d�nsii: aceasta este p�inea
care au dat-o Domnul voua sa m�ncati.
16. Si acesta este cuv�ntul, care l-au poruncit Domnul: str�ngeti dintr-
�nsa fiecare c�t este de ajuns o masura dupa capete, dupa numarul sufletelor
voastre, fiecare �mpreuna cu cei ce locuiesc cu voi sa adunati.
17. Si au facut asa fiii lui Israil, si au adunat unul mai mult, altul mai
putin.
18. Si masur�nd cu masura, nici celui ce avea mult n-a �ntrecut, nici celui
ce avea putin n-a lipsit, fiecare c�t era de ajuns la cei cu sine a adunat.
19. Si a zis Moisi catre ei: nimeni sa nu lase dintr-aceasta pe dimineata.
20. Si n-au ascultat pe Moisi, ci unii au lasat dintr-aceasta pe dimineata,
si au facut viermi, si s-au �mputit si s-a m�hnit Moisi pe ei.
21. Si adunau dimineata fiecare c�t �i era de ajuns lui, ca daca �ncalzea
soarele, se topea.
22. Si a fost �n ziua a sasea au adunat cele trebuincioase �ndoite, c�te
doua masuri unuia, si au intrat toti boierii adunarii si au spus lui Moisi.
23. Si a zis Moisi catre d�nsii: nu acesta este cuv�ntul care au grait
Domnul? S�mbata odihna sf�nta e Domnului m�ine; ori c�te veti vrea a coace,
coaceti, si ori c�te veti vrea a fierbe, fierbeti, si tot ce va prisosi lasati pe
ea ramasita pe dimineata.
24. Si au lasat din aceasta p�na dimineata dupa cum a poruncit lor Moisi,
si nu s-a �mputit, nici viermi nu s-au facut �ntr-�nsa.
25. Si a zis lor Moisi: m�ncati astazi, pentru ca S�mbata Domnului este
astazi, nu veti afla �n c�mp.
26. Sase zile veti aduna, iar ziua a saptea este S�mbata, nu veti afla
�ntr-�nsa.
27. Si a fost a saptea zi au iesit unii din popor sa adune, si n-au gasit.
28. Si au zis Domnul catre Moisi: p�na c�nd nu vreti sa ascultati de
poruncile mele si de legea mea?
29. Vedeti, ca Domnul au dat voua sarbatoare ziua aceasta, pentru aceea el
au dat voua �n ziua a sasea p�ine pe doua zile; sedeti fiecare �n casele voastre,
nimeni sa nu iasa din locul sau �n ziua a saptea.
30. Si a tinut S�mbata poporul �n ziua a saptea.
31. Si au numit fiii lui Israil numele acesteia mana, si era ca sam�nta
coliandrului alba, iar gustul ei ca azima cu miere.
32. Si a zis Moisi: acesta este cuv�ntul, care l-au poruncit Domnul:
umpleti masura de mana spre pastrare �ntru neamurile voastre, ca sa vada p�inea
care ati m�ncat voi �n pustie, c�nd v-au scos pe voi Domnul din pam�ntul
Eghipetului.
33. Si a zis Moisi catre Aaron: ia un vas de aur si pune �ntr-�nsul o
masura plina de mana, si-l pune pe el �naintea lui Dumnezeu, ca sa-l paziti �ntru
neamurile voastre.
34. �n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi; si l-a pus Aaron �naintea
marturiei spre pastrare.
35. Iar fiii lui Israil au m�ncat mana patruzeci de ani, p�na au venit �n
pam�nt locuit; au m�ncat mana p�na au venit �n partea Finichiei.
36. Iar acea masura era a zecea parte din trei vedre.

CAP. 17.
Apa din piatra.

Si s-a ridicat toata adunarea fiilor lui Israil din pustia Sin cu taberile sale
dupa cuv�ntul Domnului, si au tabar�t �n Rafidin; si poporul nu avea apa sa bea.
2. Si blestema poporul pe Moisi, zic�nd: da-ne apa sa bem, si a zis lor
Moisi: ce ma blestemati si ce ispititi pe Domnul?
3. Si a �nsetosat acolo poporul de apa, si c�rtea asupra lui Moisi zic�nd:
pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipet sa ne omori pe noi si pe pruncii nostri
si vitele noastre cu setea?
4. Si a strigat Moisi catre Dumnezeu, zic�nd: ce voi face poporului
acestuia? �nca putin si ma va ucide cu pietre.
5. Si au zis Domnul catre Moisi: mergi �naintea poporului acestuia, si ia
cu tine din batr�nii poporului, si toiagul cu care ai lovit r�ul, ia-l �n m�na ta
si mergi.
6. Iata eu voi sta acolo mai �nainte de ce vei merge tu la piatra �n
Horiv, si vei lovi piatra, si va iesi dintr-�nsa apa si va bea poporul; si a facut
Moisi asa �naintea fiilor lui Israil.
7. Si a numit numele locului aceluia: ispita si blestem, pentru blestemul
fiilor lui Israil, si pentru ca au ispitit pe Domnul, zic�nd: de este Domnul �ntru
noi, au ba?
8. Si a venit Amalic si batea pe Israil �n Rafidin.
9. Si a zis Moisi lui Isus: alege tie barbati tari, si iesind stai
�mpotriva lui Amalic m�ine, si iata eu voi sta pe v�rful muntelui si toiagul lui
Dumnezeu �n m�na mea.
10. Si a facut Isus dupa cum i-a zis Moisi lui, si iesind a statut
�mpotriva lui Amalic, iar Moisi si Aaron si Or s-au suit pe v�rful muntelui.
11. Si a fost c�nd ridica Moisi m�inile sale, biruia Israil; iar c�nd lasa
m�inile, biruia Amalic.
12. Si m�inile lui Moisi s-au �ngreuiat, si lu�nd piatra a pus sub el si
sedea pe ea, si Aaron si Or rezemau m�inile lui, unul de o parte, altul de alta
parte, si au fost m�inile lui Moisi rezemate p�na la apusul soarelui.
13. Si a sfar�mat Isus pe Amalic si pe tot poporul lui cu ucidere de sabie.
14. Si au zis Domnul catre Moisi: scrie aceasta spre pomenire �n carte, si
spune lui Isus, caci cu stingere voi stinge pomenirea lui Amalic din cele de sub
cer.
15. Si a zidit Moisi jertfelnic Domnului, si a chemat numele lui: Domnul
este scaparea mea.
16. Caci cu m�na ascunsa bate Domnul pe Amalic din neam �n neam.

CAP. 18.
Iotor la Moisi.

Si a auzit Iotor preotul din Madiam, socrul lui Moisi, toate c�te au facut Domnul
lui Israil poporului sau, ca au scos Domnul pe Israil din Eghipet.
2. Si a luat Iotor socrul lui Moisi pe Sepfora femeia lui Moisi, ca o a
fost lasat pe ea la d�nsul,
3. Si pe cei doi feciori ai ei, numele unuia: Ghersam, zic�nd: nemernic am
fost �n pam�nt strain,
4. Si numele celui de al doilea: Eliezer, zic�nd: ca Dumnezeul tatalui meu
mi-au ajutat si m-au scos din m�na lui Faraon.
5. Si a venit Iotor socrul lui Moisi si fiii si femeia lui Moisi �n pustie
unde tabar�se la muntele lui Dumnezeu.
6. Si spusera lui Moisi, zic�nd: iata Iotor socrul tau vine la tine,
femeia ta si am�ndoi feciorii tai cu d�nsul.
7. Si a iesit Moisi �ntru �nt�mpinarea socrului sau, si s-a �nchinat lui
si l-a sarutat, si s-au sarutat unii cu altii, si i-a bagat pe d�nsii �n cort.
8. Si a povestit Moisi socrului sau toate c�te au facut Domnul lui Faraon
si tuturor Eghiptenilor pentru Israil, si tot necazul ce li s-au facut lor pe
cale, si cum i-au scos pe ei Domnul din m�na lui Faraon si din m�na Eghiptenilor.
9. Si s-a minunat Iotor de toate bunatatile care le-au facut lor Domnul,
ca i-au scos pe ei din m�na Eghiptenilor si din m�na lui Faraon.
10. Si a zis Iotor: binecuv�ntat este Domnul ca au scos pe poporul sau din
m�na Eghiptenilor si din m�na lui Faraon.
11. Acum am cunoscut, ca mare este Domnul peste toti dumnezeii, pentru ca
i-au smerit pe ei.
12. Si a adus Iotor socrul lui Moisi arderi de tot si jertfe lui Dumnezeu,
si a venit Aaron si toti batr�nii lui Israil, ca sa man�nce p�ine cu socrul lui
Moisi �naintea lui Dumnezeu.
13. Si a fost a doua zi a sezut Moisi sa judece poporul, si a statut tot
poporul �naintea lui Moisi de dimineata p�na seara.
14. Si vaz�nd Iotor toate c�te face poporului, a zis: ce este aceasta ce
faci tu poporului? Pentru ce sezi tu singur? Si tot poporul sta �naintea ta de
dimineata p�na seara?
15. Si a zis Moisi catre socrul sau: ca a venit la mine poporul, ca sa
ceara judecata de la Dumnezeu.
16. Caci, c�nd se ivesc �ntru ei ne�ntelegeri si vin la mine, judec pe
fiecare, si �nvat pe ei poruncile lui Dumnezeu si legea lui.
17. Si a zis socrul lui Moisi catre d�nsul: nu faci bine lucrul acesta.
18. Cu stricare te vei strica si tu si tot poporul acesta care este cu
tine, greu este tie lucrul acesta, nu-l vei putea face tu singur.
19. Acum dar asculta-ma si te sfatuiesc, si va fi Dumnezeu cu tine, fii tu
poporului �ntru cele ce sunt catre Dumnezeu, si poarta cuvintele lor catre
Dumnezeu.
20. Si le marturiseste lor poruncile lui Dumnezeu si legea lui, si le arata
lor caile pe care sa umble si faptele care sa faca.
21. Si tu alege tie din tot poporul barbati puternici si tematori de
Dumnezeu, barbati drepti care urasc trufia, si-i pune peste popor mai mare peste
mie, si capetenii peste suta, si capetenii peste cincizeci, si mai mari peste
zece.
22. Si sa judece poporul �n tot ceasul, iar lucrurile grele sa le aduca la
tine, si judecatile cele mici sa le judece ei, si te vor usura, si-ti vor ajuta.
23. De vei face cuv�ntul acesta, te va �ntari Dumnezeu, si vei putea sta,
si tot poporul acesta va ajunge cu pace la locul sau.
24. Si a ascultat Moisi cuv�ntul socrului sau, si a facut toate c�te i-a
zis lui.
25. Si a ales Moisi barbati puternici din tot Israilul, si i-a pus pe ei
peste d�nsii mai mari peste mie, si capetenie peste suta, si mai mari peste
cincizeci, si mai mari peste zece.
26. Si judeca poporul �n tot ceasul, iar lucrul cel greu aducea la Moisi,
si tot lucrul cel usor �l judecau ei.
27. Si a lasat Moisi pe socrul sau, si s-a dus �n pam�ntul sau.

CAP. 19.
Pregatirea pentru primirea legii.

Iar �n luna a treia dupa ce au iesit fiii lui Israil din pam�ntul Eghipetului, �n
ziua aceasta au venit �n pustia Sina.
2. Si s-au ridicat de la Rafidin si au venit �n pustia Sina, si a tabar�t
acolo Israil �n preajma muntelui.
3. Si Moisi s-a suit �n muntele lui Dumnezeu, si l-au strigat pe d�nsul
Dumnezeu din munte, zic�nd: acestea vei grai casei lui Iacov, si vei spune fiilor
lui Israil.
4. Insiva ati vazut c�te am facut Eghiptenilor, si v-am luat pe voi ca pe
niste aripi de vulturi, si v-am tras pe voi la mine.
5. Si acum de veti asculta cuv�ntul meu si veti pazi legea mea, veti fi
mie popor ales din toate neamurile, ca al meu este tot pam�ntul.
6. Si voi veti fi mie preotie �mparateasca si neam sf�nt, aceste cuvinte
vei grai fiilor lui Israil.
7. Si a venit Moisi si a chemat pe batr�nii poporului, si a grait �naintea
lor toate cuvintele acestea, care le-au poruncit lor Dumnezeu.
8. Si a raspuns tot poporul de odata, si a zis: toate c�te au zis Dumnezeu
vom face si vom asculta, si a adus Moisi cuvintele poporului la Dumnezeu.
9. Si au zis Domnul catre Moisi: iata eu voi veni la tine �n st�lp de nor,
ca sa ma auda poporul graind catre tine, si vor crede tie �n veci. Si a spus Moisi
cuvintele poporului catre Domnul.
10. Si au zis Domnul catre Moisi: pogoara-te de spune poporului, si-i
curateste pe ei astazi si m�ine, si sa-si spele hainele.
11. Si sa fie gata �n ziua a treia ca �n ziua a treia se va pogor� Domnul
pe muntele Sinaii �naintea a tot poporul.
12. Si vei aseza poporul prin prejur, zic�ndu-le: paziti-va sa nu va suiti
�n munte, nici sa va atingeti de ceva dintr-ale lui, ca tot cel ce se va atinge de
munte, cu moarte va muri.
13. Sa nu se atinga de el m�na, caci cu pietre se va ucide sau cu sageata
se va sageta, ori vita, ori om fie, nu va trai; iar daca se vor departa tunetele
si tr�mbitele si norul de la munte, ei se vor sui �n munte.
14. Si s-a pogor�t Moisi din munte la popor, si i-a sfintit pe ei, si si-a
spalat hainele sale.
15. Si a zis poporului: fiti gata, trei zile sa nu va apropiati de femei.
16. Si a fost a treia zi c�nd se facea ziua, s-au facut tunete si fulgere
si nori �ntunecati pe muntele Sinaii, glasul tr�mbitei rasuna tare, si s-a
spaim�ntat tot poporul cel din tabara.
17. Si a scos Moisi poporul �ntru �nt�mpinarea lui Dumnezeu din tabara, si
a statut sub munte.
18. Iar muntele Sinaii fumega tot, ca se pogor�se Dumnezeu pe el �n foc, si
se suia fumul ca niste fum de cuptor, si s-a spaim�ntat tot poporul foarte.
19. Si glasurile tr�mbitei se �ntareau din ce �n ce, si Moisi graia; iar
Dumnezeu raspundea lui cu glas.
20. Si s-a pogor�t Domnul pe muntele Sinaii, pe v�rful muntelui, si au
chemat Domnul pe Moisi �n v�rful muntelui, si s-a suit Moisi.
21. Si au grait Dumnezeu catre Moisi, zic�nd: pogoara-te si marturiseste
poporului, ca nu cumva sa se apropie catre Dumnezeu sa vada, si vor cadea dintr-
�nsii multime.
22. Si preotii care se vor apropia catre Domnul Dumnezeu, sa se sfinteasca,
ca nu cumva sa se �ntoarca de catre ei Domnul.
23. Si a zis Moisi catre Dumnezeu: nu va putea poporul sa se suie �n
muntele Sinaii, ca tu ai marturisit noua zic�nd: osebeste muntele si-l sfinteste
pe el.
24. Si i-au zis lui Domnul: mergi, pogoara-te si te suie tu si Aaron cu
tine; iar pe preoti si pe popor sa nu-i silesti a se sui la Dumnezeu, ca nu cumva
sa piarda dintr-�nsii Domnul.
25. Si s-a pogor�t Moisi la popor si a spus lor.

CAP. 20.
Cele zece porunci.

Si au grait Domnul toate cuvintele acestea zic�nd:


2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tau cel ce te-am scos pe tine din pam�ntul
Eghipetului, din casa robiei.
3. Sa nu ai alti dumnezei afara de mine.
4. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici asemanarea vreunui lucrul din c�te
sunt �n cer sus, si din c�te sunt pe pam�nt jos, si din c�te sunt �n ape sub
pam�nt.
5. Sa nu te �nchini acelora si sa nu slujesti lor; ca eu sunt Domnul
Dumnezeul tau, Dumnezeu r�vnitor, cel ce rasplatesc pacatele parintilor �n fii
p�na la al treilea si p�na la al patrulea neam, celor ce ma urasc pe mine.
6. Si fac mila p�na la a mia neam celor ce ma iubesc pe mine si pazesc
poruncile mele.
7. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau �n desert, ca nu va ierta
Domnul pe cel ce va lua numele lui �n desert.
8. Adu-ti aminte de ziua S�mbetei sa o sfintesti pe ea.
9. Sase zile lucreaza si fa toate lucrurile tale.
10. Iar ziua a saptea este s�mbata Domnului Dumnezeului tau, sa nu faci
�ntr-aceea nici un lucru, nici tu si feciorul tau si fata ta, sluga ta si slujnica
ta, boul tau, �njugatorul tau si tot dobitocul tau, si strainul cel ce locuieste
cu tine.
11. Ca �n sase zile au facut Dumnezeu cerul si pam�ntul marea si toate c�te
sunt �ntr-�nsele, si �n ziua a saptea au odihnit; pentru aceea au binecuv�ntat
Dumnezeu ziua a saptea si au sfintit-o pe ea.
12. Cinsteste pe tatal tau si pe muma ta, ca sa-ti fie tie bine si sa
traiesti mult pe pam�ntul cel bun, care Domnul Dumnezeul tau ti-l da tie.
13. Sa nu ucizi.
14. Sa nu preacurvesti.
15. Sa nu furi.
16. Sa nu marturisesti str�mb asupra vecinului tau marturie mincinoasa.
17. Sa nu poftesti femeia aproapelui tau, sa nu poftesti casa vecinului
tau, nici tarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici
�njugatorul lui si nici o vita a lui si nici c�te sunt ale aproapelui tau.
18. Si tot poporul vedea glasul si luminile si sunetele tr�mbitei si
muntele fumeg�nd, si spaim�nt�ndu-se tot poporul, a statut departe.
19. Si a zis catre Moisi: graieste tu noua, si sa nu graiasca catre noi
Dumnezeu, ca nu cumva sa murim.
20. Si a zis lor Moisi: �ndrazniti, ca pentru ca sa va ispiteasca pe voi,
au venit Dumnezeu la voi, ca sa fie frica lui �ntru voi, ca sa nu pacatuiti.
21. Si sta poporul departe, si Moisi a intrat �n negura unde era Dumnezeu.
22. Si au zis Domnul catre Moisi: acestea vei zice casei lui Iacov, si vei
spune fiilor lui Israil: voi ati vazut ca din cer am grait catre voi.
23. Sa nu va faceti voua dumnezei de argint si dumnezei de aur; sa nu va
faceti voua �nsiva.
24. Altar de pam�nt sa-mi faceti mie, si sa puneti peste d�nsul arderile
cele de tot ale voastre, si jertfele cele de m�ntuire ale voastre si oile si
viteii vostri, �n tot locul unde voi numi numele meu acolo, si voi veni la tine si
te voi binecuv�nta.
25. Iar de vei face mie altar de piatra, sa nu-l zidesti din pietre
cioplite, pentru ca ai pus cutitul tau pe ele si s-au p�ngarit.
26. Sa nu te sui pe trepte la altarul meu, ca sa nu descoperi ur�ciunea ta
pe d�nsul.

CAP. 21.
R�nduieli pentru casnici si pentru ucideri.

Si acestea sunt �ndreptarile, care le vei pune �naintea lor.


2. De vei cumpara rob evreu, sase ani sa slujeasca tie; iar �n al saptelea
an �l vei lasa pe el �n dar.
3. Iar de va veni el singur, singur va iesi; iar de va intra si femeia
�mpreuna cu d�nsul, va iesi si femeia lui.
4. Iar de va da lui femeie stap�nul, si va naste lui femeia feciori si
fete, femeia si pruncii vor fi ai stap�nului sau, numai el singur va iesi.
5. Iar de va raspunde robul, zic�nd: iubesc pe stap�nul meu si pe femeie
si pruncii mei, nu ma voi duce slobod.
6. Sa-l aduca pe el stap�nul lui la judecata lui Dumnezeu, si atunci sa-l
aduca pe el la usa pe prag, si sa-i gaureasca stap�nul lui urechea cu sula, si �i
va sluji lui �n veci.
7. Iar de-si va vinde cineva fata roaba de casa, nu va iesi cum ies
slujnicele.
8. Iar de nu va placea stap�nului sau aceea pe care nu si-a �ncredintat-o,
o va lasa pe ea sloboda; iar la neam strain nu are voie sa o v�nda, pentru ca o
umileste pe ea.
9. Iar de ar �ncredinta-o pe ea feciorului sau, dupa dreptatea fetelor va
face ei.
10. Iar de va lua pe alta de hrana si de cele ce se cuvin ei si pentru
haine si pentru petrecerea ei, sa nu o pagubeasca.
11. Iar de nu va face ei aceste trei, va iesi �n dar fara de argint.
12. Iar de va lovi cineva pe altul si va muri, cu moarte sa se omoare.
13. Iar de nu va fi din voie, ci Dumnezeu l-au dat �n m�inile lui, da-voi
tie loc �n care sa fuga ucigasul.
14. Iar de se va apuca cineva sa omoare pe vecinul sau cu viclesug si va
fugi la altar de la altarul meu sa-l iei sa-l omori.
15. Cel ce bate pe tatal sau sau pe muma sa, cu moarte sa se omoare.
16. Cel ce va grai de rau pe tatal sau sau pe muma sa, cu moarte sa se
omoare.
17. Cel ce va fura pe cineva din fiii lui Israil si cu de-a sila �l va
vinde si se va afla �ntr-aceasta, cu moarte sa se omoare.
18. Iar de se vor certa doi oameni, si va lovi unul pe altul cu piatra au
cu pumnul, si nu va muri, si va zacea �n pat,
19. De se va scula omul si va umbla afara cu toiag, nevinovat va fi cel ce
l-a lovit, fara numai vremea c�t a zacut si leacurile va plati.
20. Iar de va lovi cineva pe robul sau sau pe roaba sa cu toiag, si va muri
de m�inile lui, cu judecata se va pedepsi.
21. Iar de va trai o zi sau doua, nu se va pedepsi, pentru ca argint al lui
este.
22. Iar de se vor sfadi doi barbati si vor lovi pe femeia ce are �n
p�ntece, si va iesi pruncul ei ne�nchipuit, cu gloaba sa se globeasca, c�t va
pofti barbatul femeii, va da dupa cerere vrednic.
23. Iar de va fi pruncul �nchipuit, va da suflet pentru suflet.
24. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m�na pentru m�na, picior pentru
picior.
25. Arsura pentru arsura, rana pentru rana, umflatura pentru umflatura.
26. Iar de va lovi cineva ochiul robului sau sau ochiul roabei sale si-l va
orbi, slobozi sa-i lase pe ei pentru ochiul lor.
27. Iar de va zdrobi dintele robului sau sau dintele roabei sale, va
slobozi pe ei pentru dintele lor.
28. Iar de va �mpunge taurul barbat sau femeie si va muri, cu pietre se va
ucide taurul, si nu se vor m�nca carnurile lui; iar stap�nul taurului nevinovat va
fi.
29. Iar de va fi fost vreun taur �mpungator mai �nainte de ieri si de
alaltaieri, si vor spune stap�nului lui, si nu-l va �nchide pe d�nsul, si va omor�
barbat sau femeie, taurul cu pietre sa se omoare, si stap�nul lui �nca sa moara.
30. Iar de se va pune lui pret sa se rascumpere, va da rascumparare pentru
sufletul sau, c�t vor cere de la el.
31. Iar de va �mpunge fecior sau fata, dupa dreptatea aceasta vor face lui.
32. Iar de va �mpunge taurul rob sau roaba, treizeci de drahme de argint va
da stap�nului lor, si taurul cu pietre sa se omoare.
33. De va deschide cineva groapa sau va sapa groapa �n piatra, si nu o va
acoperi, si va cadea �nauntru acolo vitel sau asin,
34. Stap�nul groapei va plati, argint va da stap�nului lor, iar st�rvul al
lui va fi.
35. Iar de va �mpunge taurul cuiva pe taurul vecinului si va muri, vor
vinde taurul cel viu si vor �mparti argintul lui, si taurul cel mort �l vor
�mparti.
36. Iar de va fi stiut ca este taurul �mpungator mai dinainte de ieri si de
alaltaieri, si vor fi spus stap�nului lui si nu-l va tinea �nchis, va plati taur
pentru taur, iar st�rvul va fi al lui.

CAP. 22.
Pedeapsa pentru furtisag si alte pacate.

De va fura cineva vitel sau oaie, si o va junghia sau o va vinde, cinci vitei sa
platiasca pentru vitel, si patru oi pentru oaie.
2. Iar de va afla cineva pe fur sap�nd si bat�ndu-l va muri, nu se va
omor�.
3. Iar de va face aceasta dupa ce va rasari soarele, vinovat este, pentru
moarte cu moarte va muri. Iar de nu va avea ce sa �ntoarca pentru furtisag, el sa
se v�nda.
4. Iar de se va prinde si se va afla �n m�na lui furtisagul viu, de la
asin p�na la oaie �ndoite sa plateasca.
5. Iar de va paste cineva tarina sau vie, si va lasa vita sa sa pasca
tarina altuia, sa plateasca din tarina sa dupa rodul ei; iar de va paste toata
tarina, cele mai bune din tarina sa si cele mai bune din via sa va plati.
6. Iar de va iesi foc si va afla maracini, si va arde clai sau spice sau
tarina, le va plati cel ce a aprins focul.
7. Iar de va da cineva vecinului sau argint sau unelte spre pastrare, si
se vor fura din casa omului, de se va afla furul, va plati �ndoit.
8. Iar de nu se va afla furul, va veni domnul casei �naintea lui Dumnezeu,
si va jura cu adevarat cum ca el n-a facut viclesug �ntru toate uneltele
vecinului sau, asupra-i toata str�mbatatea graita.
9. Si pentru vitel si pentru asin, si pentru oaie si pentru haina, si
pentru tot lucrul pierdut de care se p�raste, de va jura �naintea lui Dumnezeu va
merge judecata amandorora si cel ce se va prinde prin Dumnezeu, va plati �ndoit
vecinului sau.
10. Iar de va da cineva vecinului sau asin sau vitel sau oaie sau orice
vita sa-l pazeasca, si se va strica sau va muri sau se va robi si nimeni nu va
sti,
11. Va jura �naintea lui Dumnezeu cum ca el n-a facut viclesug, ca sa aiba
parte ori �n ce vita a deaproapelui, si asa va primi stap�nul lui, si el nu va
plati.
12. Iar de se va fura de la el, �l va plati stap�nului lui.
13. Iar de se va prinde de hiare, �l va duce la usa, si nu-l va plati.
14. Iar de va cere cineva ceva de acestea de la vecin, si se va strica sau
va muri sau se va robi, si stap�nul nu va fi cu d�nsul, �l va plati.
15. Iar de va fi stap�nul cu d�nsul, nu-l va plati; si de va fi naimit, se
va socoti lui �n simbria lui.
16. Iar de va �nsela cineva fecioara nelogodita si se va culca cu ea, cu
zestre sa o �nzestreze pe ea lui-si femeie.
17. Iar de cumva ferind se va feri, si nu va vrea tatal ei sa o dea pe ea
lui femeie, va plati el tatalui ei argint dupa cum este zestrea fecioarelor.
18. Pe vrajitori sa nu-i lasati sa traiasca.
19. Tot cel ce se culca cu dobitoc, cu moarte sa �i omor�ti pe ei.
20. Cel ce jertfeste dumnezeilor, cu moarte sa piara, fara numai Domnului.
21. Si pe cel nemernic sa nu-l chinuiti, nici sa-l �ntristati, pentru ca si
voi ati fost nemernici �n pam�ntul Eghipetului.
22. La nici o vaduva si la nici un sarac sa nu-i faceti rau.
23. Iar de vei asupri pe ei cu rau, si strig�nd ei se vor pl�nge catre
mine, cu auzul voi auzi glasul lor.
24. Si ma voi aprinde cu m�nie, si voi omor� pe voi cu sabia, si vor fi
femeile voastre vaduve si fiii vostri saraci de parinti.
25. Iar de vei da �mprumut argint fratelui celui sarac, care este l�nga
tine sa nu-l silesti, sa nu-i pui camata asupra.
26. Iar de vei lua zalog haina vecinului mai �nainte de apusul soarelui, sa
o dai �napoi lui.
27. Pentru ca aceasta este acoperam�ntul lui, numai aceasta haina are el,
cu care �si acopera goliciunea sa, �n ce va dormi? De va striga catre mine, voi
auzi pe el, ca milostiv sunt.
28. Pe Dumnezei sa nu-i vorbesti de rau, si pe mai marele poporului tau sa
nu-l graiesti de rau.
29. P�rga ariei si a teascului tau sa nu �nt�rzii ale da. Cele �nt�i
nascute ale fiilor tai vei da mie.
30. Asa vei face cu vitelul tau si cu oaia ta si cu �njugatorul tau, sapte
zile vor fi sub muma-sa, iar �n ziua a opta �l vei da mie.
31. Si barbati sfinti veti fi mie, si carnea cea rupta de hiara sa nu o
m�ncati, ci c�inelui o veti arunca pe ea.

CAP. 23.
Despre sarbatori.
Sa nu primesti cuv�nt desert, sa nu te unesti cu cel str�mb ca sa fii marturie
str�mba.
2. Sa nu fii cu cei mai multi spre rau, sa nu te adaogi cu multimea a te
abate cu cei mai multi, ca sa abati judecata.
3. Si de cel sarac sa nu-ti fie mila la judecata.
4. Iar de vei �nt�lni boul vrajmasului tau sau �njugatorul lui ratacind,
sa-l �ntorci sa-l dai lui.
5. Si de vei vedea �njugatorul vrajmasului tau cazut sub sarcina lui, sa
nu-l treci, ci sa o ridici �mpreuna cu el.
6. Sa nu abati judecata saracului c�nd se judeca.
7. De tot cuv�ntul str�mb sa te feresti, pe cel nevinovat si pe cel drept
sa nu-l omori, si sa nu �ndreptezi pe cel necurat pentru daruri.
8. Si daruri sa nu iei, ca darurile orbesc ochii celor ce vad, si strica
cuvintele cele drepte.
9. Si pe cel nemernic sa nu-l �nvaluiti nici sa-l necajiti, ca voi stiti
sufletul nemernicului, ca voi nemernici erati �n pam�ntul Eghipetului.
10. Sase ani vei semana pam�ntul tau si vei aduna roadele lui;
11. Iar �n al saptelea an �i vei face odihna si-l vei lasa nelucrat, si vor
m�nca saracii neamului tau, iar ramasitele le vor m�nca hiarele c�mpului; asa vei
face cu via ta si cu maslinetul tau.
12. �n sase zile sa faci lucrurile tale, iar �n ziua a saptea vei odihni,
ca sa se odihneasca boul tau si �njugatorul tau, si ca sa rasufle fiul slujnicii
tale si nemernicul.
13. Toate c�te am grait catre voi paziti-le, si numele dumnezeilor straini
sa nu le pomeniti, nici sa se auda din gura voastra.
14. Trei vremi ale anului serbati mie.
15. Sarbatoarea azimilor cautati sa o paziti, sapte zile veti m�nca azima
dupa cum ti-am poruncit tie pe vremea lunii cei dintai, pentru ca �ntr-aceea ai
iesit din Eghipet, sa nu te arati �naintea mea desert.
16. Si vei face sarbatoarea secerisului roadelor celor dintai a lucrurilor
tale, care vei semana �n tarina ta. Si sarbatoarea sav�rsitului la iesirea anului,
c�nd aduni lucrurile cele din tarina ta.
17. �n trei vremi ale anului se va arata toata partea barbateasca �naintea
Domnului Dumnezeului tau, caci c�nd vei scoate neamurile de la fata ta si voi
largi hotarele tale, nu va pofti nimeni pam�ntul tau.
18. Sa nu jertfesti pe dospit s�nge din jertfa mea, nici sa ram�na grasimea
sarbatoarei mele p�na dimineata.
19. P�rga roadelor celor dintai a pam�ntului tau vei aduce �n casa Domnului
Dumnezeului tau, sa nu fierbi mielul �n laptele mumei lui.
20. Si iata eu trimit pe �ngerul meu �naintea fetei tale, ca sa te pazeasca
pe cale, ca sa te duca �n pam�ntul care l-am gatit tie.
21. Ia aminte de tine �nsuti si asculta de d�nsul, si nu-i fii necredincios
lui, pentru ca nu se va lasa el dupa tine, ca numele meu este peste d�nsul.
22. De vei asculta cu auzul glasul meu si vei face toate c�te voi porunci
eu voua si vei pazi legatura mea, veti fi mie popor ales din toate neamurile,
pentru ca al meu este pam�ntul, si voi veti fi mie preotie �mparateasca si neam
sf�nt. Aceste cuvinte vei grai fiilor lui Israil: de veti auzi cu auzul glasul meu
si veti face toate c�te voi zice tie, vrajmasi voi fi vrajmasilor tai, si
�mpotrivnic �mpotrivnicilor tai.
23. Pentru ca va merge �ngerul meu, care te va povatui pe tine si te va
duce la Amorei si Hetei si Ferezei si Hananei si Gherghesei si Evei si Ievusei,
si-i voi sfar�ma pe ei.
24. Sa nu te �nchini dumnezeilor lor, nici sa slujesti lor, sa nu faci dupa
faptele lor; ci stric�nd sa strici capistile lor, si zdrobind sa zdrobesti st�lpii
lor.
25. Si sa slujesti Domnului Dumnezeului tau, si voi binecuv�nta p�inea ta
si vinul tau si apa ta, si voi departa slabiciunea de la voi.
26. Nu va fi neroditor nici sterp pe pam�ntul tau, numarul zilelor tale
plinind voi plini.
27. Si voi trimite frica povata tie, si voi �ngrozi toate neamurile asupra
carora mergi tu, si voi face pe toti �mpotrivnicii tai sa fuga.
28. Si voi trimite viespi �naintea ta, si voi scoate pe Amorei si pe Evei
si pe Hannanei si pe Hetei de la tine.
29. Nu voi scoate pe ei �ntr-un an, ca sa nu se pustiasca pam�ntul, si sa
se �nmulteasca asupra ta hiarele pam�ntului.
30. Cu �ncetul voi scoate pe ei de la tine, p�na te vei �nmulti tu, si vei
mosteni pam�ntul.
31. Si voi pune hotarele tale de la marea Rosie p�na la marea Filistenilor,
si de la pustiu p�na la r�ul cel mare al Eufratului; si voi da �n m�inile voastre
pe cei ce sed pe pam�ntul acela, si voi scoate pe ei de la tine.
32. Sa nu faci cu ei, nici cu dumnezeii lor legatura.
33. Si sa nu locuiasca �n pam�ntul tau, ca sa nu te faca sa pacatuiesti
�mpotriva mea, ca de vei sluji dumnezeilor lor, acestia vor fi tie piedica.

CAP. 24.
Moisi se suie a doua oara pe muntele Sinai.

Si lui Moisi au zis: suie-te la Domnul tu si Aaron si Nadav si Aviud si saptezeci


din batr�nii lui Israil, si se vor �nchina de departe Domnului.
2. Si se va apropia Moisi singur catre Dumnezeu; iar ei nu se vor apropia,
si poporul nu se va sui �mpreuna cu ei.
3. Si a mers Moisi, si povesti poporului toate cuvintele lui Dumnezeu si
�ndreptarile, si a raspuns tot poporul cu un glas zic�nd: toate cuvintele care le-
au grait Domnul, vom face si le vom asculta.
4. Si a scris Moisi toate cuvintele Domnului, si m�nec�nd Moisi de
dimineata a zidit jertfelnic sub munte, si douasprezece pietre pentru cele
douasprezece semintii ale lui Israil.
5. Si a trimis pe tinerii fiilor lui Israil, si au adus arderi de tot, si
au jertfit vitei jertfa de m�ntuire Domnului Dumnezeu.
6. Si lu�nd Moisi jumatate din s�nge l-a turnat �ntr-un clondir; iar
jumatate l-a turnat peste jertfelnic.
7. Si lu�nd cartea legii a citit-o �n auzul poporului, si ei au zis: toate
c�te au grait Domnul, vom face si vom asculta.
8. Si lu�nd Moisi s�ngele a stropit poporul, si a zis: iata s�ngele
legaturii, care au facut Domnul cu voi pentru toate cuvintele acestea.
9. Si s-au suit Moisi si Aaron si Nadav si Aviud si saptezeci din batr�nii
lui Israil.
10. Si au vazut locul unde au statut Dumnezeul lui Israil, si cele de subt
picioarele lui ca un lucru de caramida de sapfir, si ca chipul tariei cerului
senin.
11. Si din cei alesi ai lui Israil nu s-a despartit nici unul, si s-au
aratat �n locul lui Dumnezeu, si au m�ncat si au baut.
12. Si au zis Domnul catre Moisi: suie-te la mine �n munte si stai acolo,
si voi da tie table de piatra, legea si poruncile care le-am scris, ca sa le pun
lege lor.
13. Si scul�ndu-se Moisi si Isus cel ce sta l�nga el, s-au suit �n muntele
lui Dumnezeu.
14. Si batr�nilor au zis: asteptati �n liniste aici, p�na c�nd ne vom
�napoia la voi, si iata Aaron si Or cu voi, de se va �nt�mpla cuiva judecata, sa
mearga la ei.
15. Si s-au suit Moisi si Isus �n munte, si a acoperit norul muntele.
16. Si s-a pogor�t slava lui Dumnezeu pe muntele Sinaii, si l-a acoperit pe
el norul sase zile, si a chemat Domnul pe Moisi �n ziua a saptea din mijlocul
norului.
17. Si era chipul slavei Domnului, ca un foc ce arde pe v�rful muntelui
�naintea fiilor lui Israil.
18. Si a intrat Moisi �n mijlocul norului, si s-a suit �n munte; si a fost
acolo �n munte patruzeci de zile si patruzeci de nopti.

CAP. 25.
R�nduieli pentru cortul Marturiei.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Graieste fiilor lui Israil: str�ngeti mie p�rga de la toti carora le va
parea �n inima lor sa dea de buna voie, si veti str�nge de la ei p�rga mea.
3. Si aceasta este p�rga care veti str�nge de la d�nsii: aur, argint, si
arama,
4. Si v�nat si mohor�t si ros �ndoit, si matase rasucita si par de capra.
5. Si piei de berbec rosite si piele vinete si lemne neputrezitoare si
pietre de sardiu.
6. Si untdelemn pentru lumina, aromate pentru untdelemn al ungerii si
pentru tam�ie cu buna mireasma.
7. Si pietre de sardiu si pietre de sapat la umarar si la haina cea p�na
la calc�ie.
8. Si vei face mie locas sf�nt, si ma voi arata �ntru voi.
9. Si vei face mie dupa toate c�te-ti voi arata �n munte, chipul cortului
si chipul tuturor vaselor lui, asa vei face.
10. Si vei face sicriul marturiei din lemne neputrezitoare, de doi coti si
jumatate de lung, si de un cot si jumatate de lat, si de un cot si jumatate de
�nalt.
11. Si-l vei polei cu aur curat pe dinauntru, si pe dinafara �l vei polei,
si vei face lui zimti de aur suciti �mprejur.
12. Si vei face lui patru verigi de aur, si le vei pune pe cele patru
cornuri ale lui, doua verigi pe o margine, si alte doua pe a doua margine.
13. Si vei face drugi de lemne neputrezitoare, si le vei polei cu aur
curat.
14. Si vei baga drugi �n verigile cele din cornurile sicriului, ca sa se
ridice sicriul cu ele.
15. �n verigile sicriului vor fi drugii neclintiti.
16. Si vei pune �nauntru �n sicriu marturiile, care voi da tie.
17. Si vei face acoperam�ntul �mpacarii de aur varsat curat de doi coti si
jumatate de lung, si de un cot si jumatate de lat.
18. Si vei face doi Heruvimi de aur turnati, si vei pune pe ei de am�ndoua
laturile acoperam�ntului �mpacarii.
19. Si se vor face un Heruvim de o parte si un Heruvim de cealalta parte a
acoperam�ntului �mpacarii.
20. Si vei face pe acesti doi Heruvimi pe am�ndoua marginile, Heruvimii vor
fi cu aripile �ntinse deasupra, umbrind cu aripile lor peste acoperam�ntul
�mpacarii, si fetele lor una catre alta, catre acoperam�ntul �mpacarii vor fi
fetele Heruvimilor, si vei pune acoperam�ntul �mpacarii peste sicriu deasupra.
21. Si �n sicriu vei pune marturiile, care voi da tie.
22. Si ma voi face cunoscut tie de acolo. Si-ti voi grai tie deasupra
acoperam�ntului �mpacarii dintre cei doi Heruvimi, care sunt peste sicriul
marturiei, si toate c�te voi porunci tie catre fiii lui Israil.
23. Si vei face masa de lemn neputrezitor, de doi coti de lunga, si de un
cot de lata, si de un cot si jumatate de �nalta.
24. Si o vei polei cu aur curat, si vei face ei zimti de aur suciti
�mprejur, si vei face ei cununa de un lat de m�na prin prejur.
25. Si vei face zimt sucit �mprejurul cununii.
26. Si vei face patru verigi de aur, si vei pune verigile pe patru parti
ale picioarelor ei subt cununa.
27. Si vor fi verigile toarte drugilor ca sa ridice cu ele masa.
28. Si vei face drugii de lemne neputrezitoare, si �i vei polei cu aur
curat, si se va ridica cu d�nsii masa.
29. Si vei face blidele ei si catuile si vase de turnat si paharele, �ntru
care vei turna cu ele, de aur curat le vei face pe ele.
30. Si vei pune pe masa p�inile punerii �nainte, pururea �naintea mea.
31. Si vei face sfesnic de aur curat batut sa faci sfesnicul, fusul lui si
ramurile si scafele si merisoarele si florile dintr-�nsul sa fie.
32. Sase ramuri sa iasa de pe laturile lui: trei ramuri ale sfesnicului
dintr-o lature si trei ramuri ale sfesnicului din latura cealalta.
33. Si trei scafe facute ca nucusoarele, �ntr-o ramura merisor si crin, asa
si la cele sase ramure care ies din sfesnic.
34. Si �n sfesnic patru scafe facute ca nucusoarele, �n fiecare ramura
merisoarele si florile ei.
35. Merisorul subt cele doua ramuri dintr-�nsul, si merisor subt cele patru
ramuri dintr-�nsul; asa la cele sase ramuri care ies din sfesnic, si �n sfesnic
patru scafe facute ca nucusoarele.
36. Merisoarele si ramurile dintr-�nsul sa fie turnate tot din aur curat.
37. Si vei face lui sapte candele, si-i vei pune festilele si vor lumina
dintr-o fata.
38. Si clestele lui si tavitele lui din aur curat le vei face.
39. De un alant de aur curat vei face toate vasele acestea.
40. Vezi sa faci toate dupa chipul, care s-au aratat tie �n munte.

CAP. 26.
Facerea cortului.

Si vei face cortul din zece covoare de matase rasucita, si cu v�nat si cu mohor�t
si cu rosu �mpletita ca Heruvimii, lucru de tesator sa le faci pe ele.
2. Lungul unui covor de douazeci si opt de coti si latimea unul covor de
patru coti, sa fie un covor, o masura va fi la toate covoarele.
3. Si cinci covoare se vor tinea unul de altul, si celelalte cinci covoare
se vor tinea iar unul de altul.
4. Si vei face lor chiotori vinete la marginea unui covor de o parte la
�mpreunare, si asa vei face la marginea covorului dinafara la �mpreunarea a doua.
5. Si cincizeci de chiotori vei face la covor, si cincizeci de chiotori
vei face de o parte a covorului, ca sa se lege cu celalalt covor st�nd unul catre
altul fata �n fata.
6. Si vei face cincizeci de copci de aur, si vei �mpreuna un covor cu
altul cu copcile, si va fi un cort.
7. Si vei face acoperisuri de par acoperam�nt peste cort, unsprezece
acoperisuri sa le faci.
8. Lungimea unui acoperis sa fie de treizeci de coti, si de patru coti sa
fie latimea unui acoperis, aceeasi masura va fi la cele unsprezece acoperisuri.
9. Si vei �mpreuna cinci acoperisuri �ntr-un loc, si sase acoperisuri
�ntr-un loc, si vei �ndoi acoperisul al saselea �n fata cortului.
10. Si vei face cincizeci de chiotori la marginea unui acoperis, care va fi
la mijlocul �mpreunarii, si cincizeci de chiotori vei face pe marginea
acoperisului, ce se �mpreuna cu al doilea.
11. Si vei face cincizeci de verigi de arama, si vei �mpreuna verigile din
chiotori, si vei �mpreuna acoperisurile, si vor fi unul.
12. Si vei pune dedesupt ce trece din acoperisurile cortului, jumatate ce
trece din acoperisuri vei acoperi ce trece din acoperisurile cortului, cu acestea
vei acoperi dinapoia cortului.
13. Un cot dintr-o parte, un cot din cealalta parte ce prisoseste din
acoperisuri, din lungimea acoperisurilor cortului va fi de acoperit peste coastele
cortului de o parte si de cealalta parte, ca sa-l acopere.
14. Si vei face acoperam�nt cortului din piei de berbec rosite, si peste
acestea deasupra acoperam�nturi din piei vinete.
15. Si vei face st�lpi cortului din lemne neputrezitoare.
16. De zece coti sa faci un st�lp, si de un cot si jumatate latimea unui
st�lp.
17. Doua gardine la un st�lp st�nd una catre alta, asa sa faci la toti
st�lpii cortului.
18. Si vei face st�lpi cortului douazeci de st�lpi dinspre partea cea de
catre miazanoapte.
19. Si patruzeci de piulite de argint sa faci la cei douazeci de st�lpi,
doua piulite la un st�lp de am�ndoua capetele lui, si doua piulite la alt st�lp de
am�ndoua capetele lui.
20. Si �n partea a doua cea de catre austru, douazeci de st�lpi.
21. Si patruzeci de piulite ale lor de argint, doua piulite la un st�lp de
am�ndoua capetele lui, si doua piulite la alt st�lp de am�ndoua capetele lui.
22. Si dinapoia cortului dinspre partea cea de catre mare vei face sase
st�lpi.
23. Si doi st�lpi vei face la unghiurile cortului dindarat.
24. Si vor fi deopotriva de jos, si �ntru una se vor �mpreuna, si vor fi
�ntocmai din capete cu o �mpreunare; asa vei face la am�ndoua unghiurile �ntocmai
sa fie.
25. Si vor fi opt st�lpi si saisprezece piulite de argint, doua piulite la
un st�lp si doua piulite la alt st�lp de am�ndoua capetele lui.
26. Si sa faci zavoare din lemne neputrezitoare, cinci zavoare la un st�lp
de o parte a cortului.
27. Si cinci zavoare la al doilea st�lp al cortului, si cinci zavoare la
st�lpul dindarat al partii cortului de catre mare.
28. Si zavorul cel din mijloc, prin mijlocul st�lpilor sa se petreaca de o
parte p�na la cealalta parte.
29. Si st�lpii sa-i fereci cu aur, si verigile �n care vei baga zavoarele,
sa le faci din aur, si zavoarele sa le poleiesti cu aur.
30. Si vei ridica cortul dupa chipul, care s-a aratat tie �n munte.
31. Si vei face catapeteazma din v�nat si din mohor�t, si din rosu rasucit
si din matase rasucita.
32. Sa o faci pe ea cu Heruvim, si sa o pui pe patru st�lpi neputrezitori
poleiti cu aur si capetele lor de aur, si �nvelitorile lor patru de argint.
33. Si vei pune catapeteazma pe st�lpi; si dupa catapeteazma vei baga
sicriul marturiei, si catapeteazma va desparti voua �ntru sf�nta, si �ntru
sf�nta sfintelor.
34. Si cu catapeteazma vei acoperi sicriul marturiei �n sf�nta sfintelor.
35. Si vei pune masa dinafara de catapeteazma, si sfesnicul �n fata mesei
dinspre partea cortului cea de catre miazazi, si masa o vei pune dinspre partea
cortului cea de catre miazanoapte.
36. Si vei face usii perdea din acoperam�nt v�nat si mohor�t si rosu sucit
si de matase rasucita, lucrul de �mpestritor.
37. Si vei face perdelii cinci st�lpi de lemne neputrezitoare; si-i vei
polei cu aur si capataiele lor de aur, si vei varsa lor cinci piulite de arama.

CAP. 27.
Altarul jertfelor si �mprejmuirea cortului.

Si sa faci altar de lemne neputrezitoare de cinci colti de lung si de cinci colti


de lat, cu patru unghiuri sa fie altarul si de trei coti �naltimea lui.
2. Si vei face coarne �n cele patru unghiuri, dintr-�nsul sa fie coarnele,
si le vei acoperi cu arama.
3. Si vei face cununa altarului si acoperam�ntului lui si paharele lui si
furculitele lui si vatra lui si toate vasele lui, le vei face de arama.
4. Si sa faci lui gratar de arama �n chip de mreaja, si vei face
gratarului patru verigi de arama �n cele patru cornuri.
5. Si le vei pune subt gratarul jertfelnicului din jos, si va fi gratarul
p�na la jumatatea altarului.
6. Si vei face altarului drugi de lemne neputrezitoare, si-i vei fereca cu
arama.
7. Si vei baga drugi �n verigi, si sa fie drugi la am�ndoua capetele
altarului, ca sa-l poata ridica pe d�nsul.
8. Scobit de sc�nduri �l vei face, dupa cum ti s-a aratat �n munte asa sa-
l faci.
9. Si vei face curte cortului dinspre partea cea de catre austru, p�nzele
curtii de matase rasucita, lungi de o suta de coti de o parte.
10. Si st�lpii lor douazeci, si piulitele lor douazeci de arama, si
verigile lor si arcurile lor de argint.
11. Asa si �n partea cea de catre miazanoapte p�nzele de o suta de coti de
lungi, si st�lpii lor douazeci si piulitele lor douazeci de arama, si verigile lor
si arcurile st�lpilor si piulitele lor ferecate cu argint.
12. Iar latimea curtii dinspre apus p�nza de cincizeci de coti, si st�lpii
lor zece, si temeiurile lor zece.
13. Si latimea curtii de catre rasarit p�nza de cincizeci de coti, si
st�lpii lor zece, si temeiurile lor zece.
14. Si cincisprezece coti �naltimea p�nzelor de o parte; st�lpii lor trei,
si piulitele lor trei.
15. Si de cealalta parte cincisprezece coti de �nalte p�nzele, st�lpii lor
trei, si piulitele lor trei.
16. Si perdeaua portii curtii de douazeci de coti de �nalt, v�nat si
mohor�t si rosu �mpletit, si matase rasucita cu �mpestrituri de croitor, st�lpii
lor patru, si temeiurile lor patru.
17. Toti st�lpii curtii �mprejur ferecati cu argint, si capetele lor de
argint, si temeiurile lor de arama.
18. Iar lungimea �mprejmuirii de o parte si de alta de c�te o suta de coti,
si largimea de o parte si de alta de c�te cincizeci de coti, si �naltimea de cinci
coti, fiind de matase rasucita, si piulitele st�lpilor de arama.
19. Si toate vasele si toate uneltele si tarusii curtii, de arama.
20. Si tu porunceste fiilor lui Israil sa aduca tie untdelemn de masline
fara drojdii, curat, ales pentru candela, ca sa arda lumina totdeauna �n cortul
marturiei dinafara de catapeteazma ce este peste sicriul legii.
21. Si o va aprinde Aaron si fiii lui de seara p�na dimineata �naintea
Domnului, lege vesnica �ntru neamurile voastre de la fiii lui Israil.

CAP. 28.
Vesmintele sfintite.

Si tu adu la tine pe Aaron fratele tau si pe fiii lui si din fiii lui Israil, ca
sa-mi fie mie preoti: Aaron si Nadav si Aviud si Eliazar si Itamar fiii lui Aaron.
2. Si vei face vesm�nt sf�nt lui Aaron fratelui tau spre cinste si marire.
3. Si tu graieste tuturor celor cu cuget �ntelept, pe care i-am umplut de
duhul �ntelepciunii si al �ntelegerii, si vor face vesm�nt sf�nt lui Aaron pentru
sfintire, cu care sa-mi preoteasca mie.
4. Si acestea sunt vesmintele care vor face: pieptar si umarar si haina
p�na la calc�ie si haina stralucita si mitra si br�u, si vor face vesminte sfinte
lui Aaron si fiilor lui, ca sa preoteasca mie.
5. Si ei vor lua fir de aur si v�nat si mohor�t si rosu si matase.
6. Si vor face umararul de matase toarsa, lucru tesut de �mpestritor.
7. Doua umarare vor fi lui tin�ndu-se unul de altul de am�ndoua partile
at�rnate.
8. Si tesatura umararelor care este �ntr-�nsul dupa lucrul dintr-�nsa, va
fi de aur curat, de v�nat, de mohor�t, de rosu tors si de matase rasucita.
9. Si vei lua doua pietre, pietre de smaragd, si vei sapa �n ele numele
fiilor lui Israil.
10. Sase nume pe o piatra, si celelalte sase nume pe a doua piatra, dupa
neamurile lor.
11. Lucru de mestesug �n piatra, sapatura de pecete vei sapa am�ndoua
pietrele pe numele fiilor lui Israil.
12. Si vei pune am�ndoua pietrele peste umerii umararului, pietre de
pomenire sunt fiilor lui Israil; si va purta Aaron numele fiilor lui Israil
�naintea Domnului peste am�ndoi umerii sai, pomenire pentru ei.
13. Si vei face pavaze de aur curat.
14. Si vei face doua lantisoare de aur curat amestecate cu flori, lucru
�mpletit, si vei pune lantisoarele �mpletite peste pavaze pe umerii lor dinainte.
15. Si vei face Engolpion de judecati, lucru de tesator, dupa cum s-a facut
umararul sa-l faci din aur si din v�nat, si din mohor�t si din rosu sucit, si din
matase rasucita �l vei face.
16. �n patru unghiuri va fi �ndoit de o palma de lung si de o palma de lat.
17. Si vei tese �ntr-�nsul tesaturi de piatra cu patru r�nduri, un r�nd de
pietre va fi sardiu, topaz si smaragd un r�nd.
18. Si al doilea r�nd Antracs si Sapfir si Ametist.
19. Si al treilea r�nd Lighiriu, Ahatis si Iaspis.
20. Si al patrulea r�nd Hrisolit si Viriliu si Onih, acoperit cu aur si
legate cu aur sa fie dupa r�ndul lor.
21. Si pietrele sa fie dupa numele fiilor lui Israil douasprezece �naintea
Domnului, pe am�ndoi umerii lui douasprezece dupa numele lor, dupa neamurile lor,
sapaturi de peceti, fiecaruia dupa nume, sa fie douasprezece semintii.
22. Si vei face peste Engolpion lantisoare �mpletite lucru de s�rma de aur
curat.
23. Si va purta Aaron numele fiilor lui Israil �n Engolpionul judecatii pe
piept, c�nd va intra �n sf�nta, pomenire �naintea lui Dumnezeu.
24. Si vei pune pe Engolpionul judecatii lantisoarele cele �mpletite, pe
am�ndoua partile Engolpionului le vei pune.
25. Si cele doua pavaze le vei pune pe am�ndoi umerii umararului de catre
fata.
26. Si vei pune pe Engolpionul judecatii aratarea si adevarul, si va fi pe
pieptul lui Aaron c�nd va intra �n sf�nta �naintea Domnului, si va purta Aaron
judecatile fiilor lui Israil pe piept �naintea Domnului pururea.
27. Si vei face haina p�na la calc�ie tot de v�nat.
28. Si va fi gura ei dintr-�nsa �n mijloc, av�nd guler �mprejurul gurii,
lucru tesut, �mpletitura tesuta dintr-�nsa ca sa nu se spintece.
29. Si vei face pe marginea hainei din jos ca niste rodii mici, de rodii
�nfloriti, de v�nat si mohor�t, si de rosu sucit si de matase rasucita pe marginea
hainei �mprejur.
30. Si �ntr-acestasi chip rodii mici de aur si clopotei �n mijlocul lor
prin prejur, dupa fiecare rodie de aur clopotel, si floare pe marginea hainei prin
prejur.
31. Si va fi c�nd va sluji Aaron, ascultat va fi glasul lui, c�nd va intra
�n sf�nta �naintea Domnului, si c�nd va iesi, ca sa nu moara.
32. Si vei face tabla de aur curat, si vei sapa �ntr-�nsa chip de pecete,
sfintire Domnului.
33. Si vei pune peste ea v�nat sucit, si va fi pe mitra �n partea ei
dinainte, si va fi pe fruntea lui Aaron.
34. Si va purta Aaron pacatele celor ce au adus jertfe, ori c�te vor sfinti
fii lui Israil, a toata darea sfintelor lor, si va fi pe fruntea lui Aaron pururea
primita lor �naintea Domnului.
35. Si legaturile hainelor de matase, si vei face mitra de Vison, si br�u
vei face lucru �mpestrit.
36. Si fiilor lui Aaron vei face haine si br�ne, si chidare vei face lor
spre cinste si spre marire.
37. Si vei �mbraca cu acestea pe Aaron fratele tau si pe fiii lui dupa
d�nsul, si vei unge pe ei, si vei desav�rsi m�inile lor, si vei sfinti pe ei ca sa
fie mie preoti.
38. Si vei face lor fote de in sa acopere goliciunea trupului lor, de la
brau p�na la coapse sa fie.
39. Si va purta Aaron si fiii lui acestea, c�nd vor intra �n cortul
marturiei sau c�nd vor merge sa slujeasca la altarul din sf�nta, si nu vor aduce
peste sine pacat, ca sa nu moara. Lege vesnica lui si semintiei lui dupa d�nsul.

CAP. 29.
Sfintirea preotilor.

Si acestea sunt, care vei face lor; vei sfinti pe d�nsii, ca sa slujeasca ei mie.
2. Vei lua doi boi un vitel si doi berbeci curati, si p�ini azime
fram�ntate �n untdelemn, si turte nedospite unse cu untdelemn, de faina aleasa de
gr�u sa le faci pe ele.
3. Si sa le pui �ntr-o cosnita, si le vei aduce �n cosnita si vitelul si
cei doi berbeci.
4. Si pe Aaron si pe fiii lui vei aduce la usile cortului marturiei, si
vei spala pe ei cu apa.
5. Si lu�nd vesmintele, vei �mbraca pe Aaron fratele tau cu haina cea p�na
jos si umararul si Engolpionul; si vei �mpreuna Engolpionul cu umararul.
6. Si vei pune mitra pe capul lui, si vei pune tabla sfintenii pe mitra.
7. Si vei lua din untdelemn al ungerii, si vei turna pe capul lui, si vei
unge pe d�nsul.
8. Si pe fiii lui vei aduce, si vei �mbraca pe ei cu hainele, si vei
�ncinge pe ei cu br�nele.
9. Si vei pune lor chidarile, si vor fi preoti mie �n veac, si vei sav�rsi
m�inile lui Aaron si m�inile fiilor lui.
10. Si vei aduce un vitel la usile cortului marturiei, si vor pune Aaron si
fiii lui m�inile pe capul vitelului �naintea Domnului la usile cortului marturiei.
11. Si vei junghia vitelul �naintea Domnului la usile cortului marturiei.
12. Si vei lua din s�ngele vitelului, si vei pune pe coarnele altarului cu
degetul tau; iar celalalt s�nge �l vei turna tot, la marginea altarului jos.
13. Si vei lua toata grasimea ce este pe p�ntece, si prapurul ficatului si
am�ndoi rarunchii si seul cel de peste ei, si le vei pune pe altar.
14. Iar carnurile vitelului si pielea si balega le vei arde cu foc afara de
tabara, ca pentru pacat este.
15. Si vei lua un berbec, si Aaron si fiii lui vor pune m�inile lor peste
capul berbecului.
16. Si vei junghia berbecul, si lu�nd s�ngele vei turna pe altar �mprejur.
17. Si berbecul �l vei face bucatele, si vei spala matele si picioarele cu
apa, si le vei pune deasupra bucatelelor �mpreuna cu capul.
18. Si vei aduce berbecul tot pe altar, ardere de tot Domnului �ntru miros
de buna mireasma, jertfa Domnului este.
19. Si vei lua al doilea berbec, si va pune Aaron si fiii lui m�inile pe
capul berbecului.
20. Si-l vei junghia si vei lua din s�ngele lui, si vei pune pe v�rful
urechii celei drepte a lui Aaron si pe v�rful m�inii celei drepte si pe v�rful
piciorului celui drept si pe v�rfurile urechilor celor drepte a fiilor lui, si pe
v�rfurile m�inilor drepte si pe v�rfurile picioarelor drepte.
21. Si vei lua din s�ngele care este pe altar si din untuldelemn al
ungerii, si vei stropi peste Aaron si pe vesm�ntul lui, si peste fiii lui si peste
vesmintele fiilor lui �mpreuna cu d�nsul, si se va sfinti el si haina lui si fiii
lui si hainele fiilor lui cu d�nsul; iar s�ngele berbecului �l vei turna pe altar
�mprejur.
22. Si vei lua de la berbec grasimea lui si grasimea care acopera p�ntecele
si prapurul ficatului si rarunchii am�ndoi, si grasimea cea de peste ei si armul
cel drept, ca este sav�rsire aceasta.
23. Si o p�ine din cele cu untuldelemn, si o turta din cosnita azimelor
celor puse �naintea Domnului.
24. Si vei pune toate pe m�inile lui Aaron si pe m�inile fiilor lui, spre
aducere osebita Domnului.
25. Si le vei lua pe ele din m�inile lor, si le vei aduce pe altarul
arderii de tot �ntru miros de buna mireasma �naintea Domnului, jertfa este
Domnului.
26. Si vei lua pieptul din berbecul sav�rsirii, care este a lui Aaron, si-l
vei osebi pe el osebire �naintea Domnului, si va fi tie parte.
27. Si vei sfinti pieptul cel osebit si armul cel osebit, care s-a luat din
berbecul sav�rsirii de la Aaron si de la fiii lui.
28. Si va fi lui Aaron si fiilor lui lege vesnica de la fiii lui Israil, ca
este aceasta osebire si luare din jertfele cele de m�ntuire ale fiilor lui Israil,
luare Domnului,
29. Si haina sfintei, care este a lui Aaron va fi fiilor lui dupa d�nsul,
sa se unga ei �ntru acelea si sa se sav�rseasca m�inile lor.
30. Sapte zile se va bucura cu aceea preotul, care din fiii lui Israil �n
locul lui va intra �n cortul marturiei sa slujeasca �n cele sfinte.
31. Si vei lua berbecul sav�rsirii, si vei fierbe carnurile �n loc sf�nt.
32. Si vor m�nca Aaron si fiii lui carnurile berbecului si p�inile cele din
cosnita, si l�nga usile cortului marturiei le vor m�nca pe ele.
33. �ntru care s-au sfintit �ntru d�nsele, ca sa se sav�seasca m�inile
lor, sa-i sfinteasca pe ei, si cei de alt neam sa nu man�nce dintr-�nsele, pentru
ca sunt sfinte.
34. Iar de va ram�ne din carnurile jertfei sav�rsirii si din p�ine p�na
dimineata, vei arde acelea cu foc si nu se vor m�nca, ca sfintire sunt.
35. Si vei face lui Aaron si fiilor lui asa dupa toate c�te am poruncit
tie, �n sapte zile vei sav�rsi m�inile lor.
36. Si vitelul cel pentru pacat �l vei face �n ziua curateniei, si vei
curata altarul c�nd te vei sfinti tu pe el, si-l vei unge ca sa-l sfintesti.
37. Sapte zile vei curataaltarul si-l vei sfinti si va fi altarul Sf�nta
Sfintelor, tot cel ce se va atinge de altar se va sfinti.
38. Si acestea sunt cele ce vei face pe altar: doi miei curati de c�te un
an �n toate zilele pe altar necurmat, jertfa necurmata.
39. Un miel vei face dimineata, si al doilea miel vei face seara.
40. Si a zecea parte de faina curata fram�ntata cu untdelemn asezat, a
patra parte dintr-un hin, si turnare de vin a patra parte dintr-un hin la un miel.
41. Si mielul al doilea �l vei face seara dupa jertfa cea de dimineata si
dupa turnarea lui, vei face spre miros de buna mireasma jertfa Domnului.
42. Jertfa cea necurmata �ntru neamurile voastre �naintea Domnului la
usile cortului marturiei, �ntru care ma voi arata acolo ca sa graiesc tie.
43. Si voi porunci acolo fiilor lui Israil, si ma voi sfinti �ntru slava
mea.
44. Si voi sfinti cortul marturiei si altarul si pe Aaron si pe fiii lui
voi sfinti, ca sa preoteasca mie.
45. Si ma voi chema �ntru fiii lui Israil, si voi fi lor Dumnezeu.
46. Si vor cunoaste ca eu sunt Domnul Dumnezeul lor, cel ce i-am scos pe ei
din pam�ntul Eghipetului, sa ma chem lor, si sa fiu lor Dumnezeu.

CAP. 30.
Altarul Tam�ierii.

Si vei face mie altar de tam�iere din lemne neputrezitoare, si-l vei face de un
cot de lung, si de un cot de larg.
2. �n patru unghiuri va fi, si de doi coti de �nalt, dintr-�nsul vor fi
coarnele lui.
3. Si-l vei polei cu aur curat, gratioara lui si peretii lui �mprejur si
coarnele lui, si vei face lui cununa de aur �mpletita �mprejur.
4. Si doua verigi de aur curat vei face subt cununa cea �mpletita a lui,
de am�ndoua laturile vei face �ntr-am�ndoua coastele, si sa fie �nclestati drugii,
ca sa-l ridice cu ei.
5. Si vei face drugi de lemne neputrezitoare, si-i vei fereca cu aur.
6. Si-l vei pune �n fata catapetezmei, care este peste sicriul
marturiilor, �ntru care ma voi arata eu tie acolo.
7. Si va tam�ia peste d�nsul Aaron tam�ie tocmita marunta dimineata,
dimineata c�nd va tocmi luminile, va tam�ia peste d�nsul.
8. Si c�nd va aprinde Aaron lumina seara, va tam�ia peste d�nsul tam�iere
ne�ncetata pururea �naintea Domnului �ntru neamurile lor.
9. Si nu veti aduce pe el alta tam�ie, aducere de jertfa si turnare sa nu
turnati peste d�nsul.
10. Si se va ruga Aaron peste coarnele lui odata �n an din s�ngele
curateniei pacatelor iertarii, odata �n an va curatape el �n neamurile lor, Sf�nta
Sfintelor este Domnului.
11. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
12. De vei lua numarul fiilor lui Israil, c�nd vei cerceta pe ei, si vor da
fiecare rascumparare pentru sufletul sau Domnului, nu va fi �ntru ei cadere, c�nd
se vor numara.
13. Si aceasta este, care vor da cei ce se vor numara, jumatate de
didrahma, care este dupa didrahma cea sf�nta, douazeci de bani didrahma; iar
jumatate de didrahma dare Domnului.
14. Tot care vine la numar de la douazeci de ani si mai sus, va da dare
Domnului.
15. Cel bogat nu va adauga, si cel sarac nu va �mputina din jumatate de
didrahma a da dare Domnului, sa se roage pentru sufletele voastre.
16. Si vei lua argintul cel dat de la fiii lui Israil, si-l vei da la
lucrul cortului marturiei, si va fi fiilor lui Israil pomenire �naintea Domnului,
ca sa se milostiveasca spre sufletele voastre.
17. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
18. Fa spalatoare de arama, si capat�iul ei de arama, ca sa fie de spalat,
si o vei pune �ntru cortul marturiei si �ntru altar.
19. Si vei turna �ntr-�nsa apa, si-si vor spala Aaron si fiii lui dintr-
�nsa m�inile si picioarele cu apa.
20. C�nd vor intra �n cortul marturiei se vor spala cu apa, si nu vor muri,
sau c�nd vor intra la altar sa slujeasca si sa aduca arderi de tot Domnului, c�nd
vor intra �n cortul marturiei se vor spala cu apa, ca sa nu moara.
21. Si va fi lor lege vesnica, lui si semintiei lui dupa d�nsul.
22. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
23. Si tu ia mirosuri de floare de smirna aleasa cinci sute de sicli, si de
scortisoara mirositoare jumatate at�tea doua sute cincizeci, si de trestie
mirositoare doua sute cincizeci,
24. Si de casia cinci sute de sicli de cei sfinti, si de untdelemn de
masline un hin.
25. Si vei face aceasta untdelemn ungere sf�nta, mir mirositor cu
mestesugul facatorului de mir, untuldelemn, ungere sf�nta va fi.
26. Si vei unge din el cortul marturiei si sicriul maturiei,
27. Si toate vasele lui, si sfesnicul si toate vasele lui, si altarul
tam�ierii si altarul arderilor de tot, si toate vasele lui.
28. Si masa si toate vasele ei, si spalatoarea si capat�iul ei.
29. Si le vei sfinti pe ele, si vor fi sfinte sfintilor, tot cel ce se va
atinge de ele se va sfinti.
30. Si pe Aaron si pe fiii lui vei unge, si vei sfinti pe ei, ca sa
preoteasca mie.
31. Si vei grai fiilor lui Israil, zic�nd: untuldelemn unsoare de ungere
sf�nt va fi acesta voua, �ntru neamurile voastre.
32. Pe trupul omenesc sa nu se unga, si dupa tocmeala aceasta sa nu va
faceti voua asemenea, ca sf�nt este si sfintenie va fi voua.
33. Ori care va face asemenea si ori care va da dintr-�nsul la altul de
neam strain, va pieri din poporul sau.
34. Si au zis Domnul catre Moisi: ia tie mirosuri stactie, onih, halvan
mirositor si tam�ie curata, una c�te alta sa fie.
35. Si vor face dintr-aceasta tam�ie mirositoare, lucru tocmit de facator
de mir, amestecat, curat, lucru sf�nt.
36. Si vei taia dintr-aceasta marunt, si vei pune �n preajma marturiilor �n
cortul marturie de unde ma voi arata tie de acolo. Sf�nta sfintilor va fi voua
tam�ia.
37. Dupa tocmirea acesta sa nu va faceti voua �nsiva, ca va fi voua
sfintenie Domnului.
38. Oricine va face asemenea, ca sa se miroseasca cu aceea, va pieri din
poporul sau.

CAP. 31.
Mesterii cortului. Serbarea S�mbetei si Tablele Legii.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Iata am chemat anume pe Veseleil feciorul lui Urie fiul lui Or din
neamul lui Iuda.
3. Si l-am umplut de Duhul cel Dumnezeesc al �ntelepciunii, si al
�ntelegerii, si al stiintei �ntru tot lucrul sa cugete.
4. Si sa fie mai mare peste mesteri, si sa lucreze aurul si argintul si
arama si v�natul si mohor�tul si tortul cel rosu si matasea cea rasucita.
5. Si la lucrarea pietrelor si la lucrurile cioplirii lemnelor, sa lucreze
dupa toate lucrurile.
6. Si eu l-am dat pe el si pe Eliav fiul lui Ahisamah din neamul lui Dan,
si la tot cel �ntelept cu inima am dat �ntelepciune, si vor face toate c�te am
poruncit tie.
7. Cortul marturiei si sicriul legii si acoperam�ntul �mpacarii, care este
peste d�nsul, si gatirea cortului.
8. Si altarul tam�ierii si masa si toate vasele ei, si sfesnicul cel curat
si toate vasele lui.
9. Si spalatoarea si temeiul ei.
10. Si vesmintele cele de slujba ale lui Aaron, si vesmintele fiilor lui
spre a-mi sluji mie.
11. Si untuldelemn al ungerii, si tam�ia cea pregatita pentru sf�nta, dupa
toate c�te am poruncit tie, vor face.
12. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
13. Si tu porunceste fiilor lui Israil, zic�nd: vedeti si paziti s�mbetele
mele, ca semn este �ntru mine si �ntru voi �ntru neamurile voastre, ca sa
cunoasteti ca eu sunt Domnul cel ce va sfintesc pe voi.
14. Si paziti s�mbata, ca sf�nta este aceasta Domnului si voua; cela ce o
va spurca pe aceasta cu moarte se va omor�, tot cel ce va lucra �ntr-�nsa va pieri
sufletul acela din norodul sau.
15. Sase zile vei lucra; iar a saptea zi este s�mbata, odihna sf�nta
Domnului; oricine va lucra �n ziua a saptea, cu moarte se va omor�.
16. Si vor pazi fiii lui Israil s�mbetele, spre a le tinea pe ele �n
neamurile lor.
17. Legatura vesnica �ntru mine si �ntru fiii lui Israil, semn este
vesnic, ca �n sase zile au facut Domnul cerul si pam�ntul, si �n ziua a saptea au
�ncetat si s-au odihnit.
18. Si au dat lui Moisi �ndata ce au �ncetat a-i grai �n muntele Sinaii,
doua table ale marturiei, tabel de piatra scrise cu degetul lui Dumnezeu.

CAP. 32.
Vitelul cel de aur.

Si vaz�nd norodul ca a �nt�rziat Moisi a se pogor� din munte, s-a adunat poporul
la Aaron, si a zis lui: scoala-te si ne fa noua dumnezei, care sa mearga �naintea
noastra, ca Moisi omul acela care ne-a scos pe noi din pam�ntul Eghipetului, nu
stim ce i s-a �nt�mplat.
2. Si le-a zis lor Aaron: luati cerceii cei de aur din urechile femeilor
voastre si a fetelor, si-i aduceti la mine.
3. Si a luat tot norodul cerceii cei de aur, care erau �n urechile
femeilor lor, si i-a adus la Aaron.
4. Si i-a luat din m�inile lor, si i-a �nchipuit �n tipar, si a facut
vitel turnat, si a zis: acestia sunt dumnezeii tai Israile, care te-au scos din
pam�ntul Eghipetului.
5. Si vaz�nd Aaron, a zidit jertfelnic �naintea lui, si a strigat Aaron,
zic�nd: m�ine este sarbatoare Domnului.
6. Si m�nec�nd a doua zi a facut arderi de tot, si a adus jertfa de
m�ntuire, si a sezut norodul de a m�ncat si a baut, si s-a sculat sa joace.
7. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd: mergi degrab de te pogoara de
aici, ca faradelege a facut norodul tau, pe care l-ai scos din pam�ntul
Eghipetului.
8. S-a abatut cur�nd din calea care ai poruncit lor, si si-a facut lor
vitel, si s-a �nchinat lui, si a jertfit lui, si a zis:
9. Acestia sunt dumnezeii tai Israile, care te-au scos din pam�ntul
Eghipetului.
10. Si acum lasa-ma, ca m�niindu-ma cu iutime asupra lor sa-i pierd pe ei,
si te voi face pe tine neam mare.
11. Si s-a rugat Moisi �naintea Domnului Dumnezeu, si a zis: pentru ce
Doamne te m�nii cu iutime pe norodul tau, pe care l-ai scos din pam�ntul
Eghipetului cu putere mare si cu bratul tau cel �nalt?
12. Ca nu cumva sa graiasca Eghiptenii, zic�nd: cu viclesug i-a scos pe ei
sa-i ucida �n munti, si sa-i piarda pe ei de pe pam�nt; opreste iutimea m�niei
tale, si te �mbl�nzeste spre rautatea norodului tau.
13. Adu-ti aminte de Avraam si de Isaac si de Iacov robii tai, carora te-ai
jurat pe tine �nsuti, si ai grait catre ei, zic�nd: �nmulti-voi sam�nta voastra ca
stelele cerului de multa, si tot pam�ntul acesta care ai zis sa-l dai semintei
lor, si sa-l tina �n veci.
14. Si s-au �mbl�nzit Domnul, despre rautatea ce au zis sa faca norodului
sau.
15. Si �ntorc�ndu-se Moisi s-a pogor�t din munte, av�nd �n m�ini cele doua
table ale legii; lespezi de piatra scrise pe am�ndoua partile, deoparte si de
cealalta parte erau scrise.
16. Si tablele lucrul lui Dumnezeu erau, si scrisoarea, scrisoarea lui
Dumnezeu sapata �n lespezi.
17. Si auzind Isus glasul norodului strig�nd, a zis catre Moisi: glas de
razboi este �n tabara.
18. Iar Moisi a zis: nu este glas de ostasi tari, nici glas de oameni slabi
care fug, ci glas de oameni beti aud eu.
19. Si apropiindu-se de tabara a vazut vitelul si horele, si m�niindu-se cu
iutime Moisi, a aruncat din m�inile sale am�ndoua tablele, si le-a sfar�mat subt
munte.
20. Si lu�nd vitelul care facuse, l-a ars �n foc, si l-a macinat marunt, si
l-a presarat pe apa, si a adapat cu el pe fiii lui Israil.
21. Si a zis Moisi catre Aaron: ce ti-a facut norodul acesta, de ai adus
peste ei pacat mare?
22. Si a zis Aaron catre Moisi: nu te m�nia doamne, ca tu stii cum este
norodul acesta c�nd se porneste.
23. Ca a zis mie: fa-ne noua dumnezei, care sa mearga �naintea noastra, ca
Moisi omul acela care ne-a scos pe noi din pam�ntul Eghipetului, nu stim ce i s-a
�nt�mplat.
24. Si am zis lor: la cine este aur adunati-l, si l-a adunat si l-a dat
mie, si l-am aruncat �n foc si a iesit vitelul acesta.
25. Si vaz�nd Moisi norodul cum s-a risipit, ca-i risipise pe ei Aaron spre
bucurie neprietenilor lor.
26. A statut Moisi �n usa taberei, si a zis: cine este al Domnului sa vina
la mine, si s-au adunat la el toti fiii lui Levi.
27. Si le-a zis lor: acestea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: puneti
fiecare sabia s-a pe coapsa si mergeti de la o poarta p�na la cealalta poarta din
tabara, si ucideti fiecare pe fratele sau, pe vecinul sau si pe aproapele sau.
28. Si au facut fiii lui Levi dupa cum le-a poruncit lor Moisi, si au cazut
din norod �n ziua aceea ca la trei mii de oameni.
29. Si le-a zis lor Moisi: astazi v-ati umplut m�inile voastre Domnului
fiecare �ntru fiul si �ntru fratele sau, ca sa se dea peste voi binecuv�ntare.
30. Iar a doua zi a zis Moisi catre norod: voi ati sav�rsit pacat mare, si
acum ma voi sui catre Dumnezeu, ca sa ma rog pentru pacatul vostru.
31. Si s-a �napoiat Moisi la Domnul, si a zis: rogu-ma Doamne, pacatuit-a
norodul acesta pacat mare, fac�ndu-si lui dumnezei de aur.
32. Si acum de vei sa ierti lor pacatul, iarta-l; iar de nu, sterge-ma pe
mine din cartea ta, care ai scris.
33. Si au zis Domnul catre Moisi: pe cei ce au pacatuit �naintea mea, �i
voi sterge pe ei din cartea mea.
34. Iar acum mergi, si povatuieste pe poporul acesta la locul care ti-am
zis tie, iata �ngerul meu va merge �naintea fetei tale; iar �n ziua care voi
socoti, voi aduce peste ei pedeapsa pentru pacatul lor.
35. Si au batut Domnul pe norod pentru facerea vitelului, care l-a facut
Aaron.

CAP. 33.
Moisi se roaga pentru popor. Doreste sa vada slava Domnului.

Si au zis Domnul catre Moisi: mergi de aici si tu si norodul tau pe care l-ai scos
din pam�ntul Eghipetului, si du-te la pam�ntul care m-am jurat lui Avraam, lui
Isaac si lui Iacov, zic�nd: semintiei voastre voi da pam�ntul acesta.
2. Si �mpreuna voi trimite pe �ngerul meu �naintea ta, si va scoate pe
Amoreu si pe Heteu si pe Ferezeu si pe Ghergheseu si pe Eveu si pe Evuseu si pe
Hananeu.
3. Si te voi duce �n pam�ntul din care curge lapte si miere, ca nu ma voi
sui �mpreuna cu tine, ca esti norod tare la cerbice, sa nu te pierd pe cale.
4. Si auzind norodul acest cuv�nt, rau a pl�ns cu lacrimi si n-a mai pus
nimeni podoaba pe d�nsul.
5. Si au zis Domnul catre Moisi: graieste fiilor lui Israil: voi popor
greu la cerbice, vedeti sa nu aduc eu peste voi alta bataie, si voi pierde pe voi,
acum dar luati-va hainele maririlor voastre si podoaba, si voi arata cele ce voi
face tie.
6. Si si-au scos fiii lui Israil podoaba lor si �mbracamintea la muntele
Horiv.
7. Si lu�nd Moisi cortul sau l-a �ntins afara departe de tabara, si s-a
chemat cortul marturiei; si tot cel ce chema pe Domnul, iesea la cort afara de
tabara.
8. Iar c�nd Moisi iesea la cortul cel afara de tabara, sta tot norodul
uit�ndu-se fiecare de la usa cortului sau, si se uita dupa el c�nd mergea Moisi,
p�na ce intra el �n cort.
9. Si dupa ce intra Moisi �n cort, se pogora st�lpul cel de nor si sta la
usa cortului, si graia Moisi.
10. Si vedea tot norodul st�lpul cel de nor st�nd la usa cortului, si st�nd
tot norodul se �nchina fiecare de la usa cortului sau.
11. Si au grait Domnul catre Moisi fata la fata, ca si cum ar grai cineva
catre prietenul sau; si-l trimetea la tabara, iar Isus feciorul lui Navi t�narul
sluga lui, nu iesea din cort.
12. Si a zis Moisi catre Domnul: iata tu zici mie, povatuieste pe norodul
acesta, si nu mi-ai aratat pe cine vei sa trimiti �mpreuna cu mine, si tu mi-ai
zis: te stiu pe tine mai mult dec�t pe toti, si har ai la mine.
13. Deci de am aflat har �naintea ta, arata-te mie �nsuti de fata sa te
vad, ca sa aflu har �naintea ta, si ca sa cunosc ca neamul acesta este poporul
tau.
14. Si i-au zis lui Domnul: eu �nsumi voi merge �naintea ta, si te voi
odihni.
15. Si a zis catre d�nsul: de nu vei merge tu �nsusi �mpreuna cu noi, sa nu
ma scoti pe mine de aici.
16. Si cum se va sti adevarat ca am aflat har �naintea ta, eu si norodul
tau, fara numai de vei merge tu �mpreuna cu noi? Si ma voi mari eu si norodul tau
mai mult dec�t toate neamurile, c�te sunt pe pam�nt.
17. Si au zis Domnul catre Moisi: si acest cuv�nt al tau care l-ai grait,
voi face, ca ai aflat har �naintea mea, si te stiu pe tine mai mult dec�t pe toti.
18. Si a zis: arata mie slava ta.
19. Si au zis: eu voi merge �naintea ta cu slava mea, si voi chema cu
numele meu, Domnul �naintea ta, si voi milui de cine-mi va fi mila, si nu ma voi
�ndura de cine nu-mi va fi mila.
20. Si au zis: nu vei putea vedea fata mea, ca nu va vedea omul fata mea,
si sa fie viu.
21. Si au zis Domnul: iata loc la mine, si vei sta pe piatra.
22. Si c�nd va trece slava mea, te voi pune �n fereastra pietrei, si voi
acoperi cu m�na mea peste tine p�na ce voi trece.
23. Si voi da la o parte m�na mea, si atunci vei vedea dosul meu; iar fata
mea nu se va arata tie.

CAP. 34.
Alte table ale legii.

Si au zis Domnul catre Moisi: ciopleste doua table de piatra ca si cele dintai, si
te suie la mine �n munte, si voi scrie pe table cuvintele ce erau pe tablele cele
dintai pe care le-ai sfar�mat.
2. Si te gateste dimineata, si te vei sui pe muntele Sinai, si vei sta
�naintea mea acolo pe v�rful muntelui.
3. Si nimeni sa nu se suie cu tine, si nimeni sa nu se iveasca �n tot
muntele; iar oile si boii, sa nu pasca aproape de muntele acela.
4. Si cioplit-a Moisi doua table de piatra ca si cele dintai, si m�nec�nd
de dimineata s-a suit �n muntele Sinai, dupa cum i-au poruncit Domnul, si a luat
Moisi cele doua lespezi de piatra.
5. Si s-au pogor�t Domnul �n nor, si a statut Moisi �naintea lui, si a
chemat numele Domnului.
6. Si c�nd au trecut Domnul �naintea lui, a strigat: Domnul Dumnezeu
�ndurat, si milostiv, �ndelung rabdator, si mult milostiv, si adevarat.
7. Cel ce pazeste dreptatea si face mila la mii, cel ce sterge
faradelegile si nedreptatile si pacatele, si nu curateste pe cel vinovat, cel ce
aduce faradelegile parintilor peste fii si peste fiii fiilor, peste al treilea si
al patrulea neam.
8. Si graind Moisi s-a plecat pe pam�nt, si s-a �nchinat,
9. Si a zis: de am aflat har �naintea ta, sa mearga Domnul �mpreuna cu
noi, ca norodul este tare la cerbice, si vei lua tu pacatele noastre si
faradelegile noastre, si vom fi ai tai.
10. Si au zis Domnul catre Moisi: iata eu pun tie legatura �naintea a tot
poporul tau, face-voi lucruri marite, care nu s-au facut �n tot pam�ntul si �n tot
neamul, si va vedea poporul �ntru care esti tu, lucrurile Domnului, ca minunate
sunt cele ce voi face eu tie.
11. Ia aminte toate c�te poruncesc tie. Iata eu scot dinaintea voastra pe
Amoreu si pe Hananeu si pe Ferezeu si pe Heteu si pe Eveu si pe Ghergheseu si pe
Ievuseu.
12. Ia aminte, ca nu cumva sa pui legatura cu cei ce sed pe pam�ntul �ntru
care intri, ca sa nu se faca piedeca �ntru voi.
13. Capistile lor sa le dar�mati, si st�lpii lor sa-i zdrobiti, si
desisurile lor sa le taiati, si chipurile dumnezeilor lor sa le ardeti �n foc.
14. Ca nu va veti �nchina la alti dumnezei, ca Domnul Dumnezeu nume ravnit,
Dumnezeu ravnitor este.
15. Ca nu cumva sa pui legatura cu locuitorii din acel pam�nt, si vor curvi
dupa dumnezeii lor, jertfind dumnezeilor lor, si te vor chema si vei m�nca din
jertfele lor.
16. Si vei lua din fetele lor pentru fiii tai, si din fetele tale vei da
feciorilor lor, si vor curvi fetele tale dupa dumnezeii lor, si vor curvi feciorii
tai dupa dumnezeii lor.
17. Si dumnezei turnati sa nu faci tie.
18. Sarbatoarea azimelor sa o pazesti; sapte zile vei m�nca azime, dupa cum
am poruncit tie la vreme �n luna cea dintai, pentru ca �n luna cea dintai ai iesit
din Eghipet.
19. Toata partea barbateasca ce deschide p�ntecele, a mea va fi, �nt�i
nascut vacii, si �nt�i nascutul oii;
20. Iar �nt�i nascutul asinei vei rascumpara cu oaie; si de nu-l vei
rascumpara, vei da pretul lui; tot cel �nt�i nascut al fiilor tai vei rascumpara,
sa nu te arati �naintea mea desert.
21. Sase zile lucreaza; iar a saptea zi te vei odihni, nu vei semana, nici
vei secera.
22. Si sarbatoarea saptam�nilor vei face mie �ncepatura secerii gr�ului, si
sarbatoarea str�ngerii roadelor la mijlocul anului.
23. De trei ori pe an se va arata toata partea ta cea barbateasca �naintea
Domnului Dumnezeului lui Israil.
24. Caci c�nd voi scoate neamurile dinaintea fetei tale, si voi lati
hotarele tale, nimeni nu va pofti pam�ntul tau, c�nd te vei sui sa te arati
�naintea Domnului Dumnezeului tau �n trei vremi ale anului.
25. Sa nu junghii peste aluat s�ngele jertfelor mele, si sa nu ram�na p�na
dimineata jertfa praznicului pastilor.
26. P�rga rodurilor pam�ntului tau vei aduce �n casa Domnului Dumnezeului
tau. Sa nu fierbi mielul �n laptele mumei lui.
27. Si au zis Domnul catre Moisi: scrie cuvintele acestea, ca pe aceste
cuvinte voi face cu tine si cu Israil legatura.
28. Si au fost Moisi �naintea Domnului patruzeci de zile si patruzeci de
nopti, p�ine n-a m�ncat si apa n-a baut, si a scris pe table cuvintele acestea ale
legaturii, cele zece porunci.
29. Iar c�nd s-a pogor�t Moisi din muntele Sinai av�nd �n m�ini cele doua
table ale legii, nu stia ca fata sa stralucea de c�nd au grait Dumnezeu lui.
30. Deci Aaron si toti fiii lui Israil vaz�nd pe Moisi si chipul fetei sale
fiind slavit, se temeau a se apropia de el.
31. Atunci Moisi i-a chemat pe ei, si s-a �ntors catre d�nsul Aaron si
toate capeteniile adunarii, si a grait lor Moisi.
32. Si dupa aceasta s-au apropiat la d�nsul toti fiii lui Israil, si le-a
grait lor toate c�te i-au poruncit lui Domnul �n muntele Sinai.
33. Si c�nd a �ncetat a grai catre ei, a pus acoperam�nt pe fata sa.
34. Iar c�nd intra Moisi �naintea Domnului sa graiasca lui, lua
acoperam�ntul p�na ce iesia. Si dupa ce iesia, graia tuturor fiilor lui Israil
cele ce poruncise lui Domnul.
35. Si vedeau fiii lui Israil fata lui Moisi, ca era slavita, si-si
acoperea Moisi fata sa p�na c�nd intra sa graiasca cu d�nsul.

CAP. 35.
Pazirea s�mbetei. Darea de bunavoie. Chemarea mesterilor.

Si a str�ns Moisi toata adunarea fiilor lui Israil, si le-a zis lor: acestea sunt
cuvintele, care au zis Domnul sa le faceti.
2. Sase zile lucreaza, iar ziua a saptea sa o sfintesti pe ea, ca este
s�mbata zi de odihna Domnului, tot care va lucra �ntru ea sa moara.
3. Sa nu ardeti foc �n locasurile voastre �n ziua s�mbetei; eu Domnul.
4. Si a grait Moisi catre toata adunarea fiilor lui Israil, zic�nd: Acesta
este cuv�ntul care au poruncit Domnul:
5. Aduceti din ale voastre dare Domnului, fiecare ce-l lasa inima sa aduca
p�rga Domnului: aur, argint, arama.
6. Tesatura v�nata, mohor�ta, rosu �ndoit rasucit, de matase si de par de
capra.
7. Piei de berbece rosite, piei vinete si lemne neputrezitoare.
8. Untdelemn de candela, miresme pentru ungere si aromate pentru tam�ie.
9. Pietre sardiu, pietre de sapat la umarar si la haina cea p�na la
picioare.
10. Tot cel iscusit la minte �ntru voi, sa vina si sa faca toate c�te au
poruncit Domnul.
11. Cortul cu maruntisurile si acoperam�nturile si �ntinsorile si zavoarele
si st�lpii.
12. Sicriul marturiei cu drugii lui, acoperam�ntul �mpacarii si
catapeteazma. Si p�nzele curtii cu st�lpii ei, si pietrele de Smaragd, tam�ia si
untuldelemn pentru ungere.
13. Masa si cu toate vasele ei si p�inile punerii �nainte.
14. Si sfesnicul luminii cu toate vasele lui si candelele lui si
untuldelemn de lumina.
15. Altarul tam�ierii cu drugii lui, untuldelemn de ungere, miresmele
pentru tam�iere si perdeaua usa cortului.
16. Altarul arderii de tot cu vatra lui cea de arama, cu drugii lui si
toate vasele lui si spalatoarea cu temelia ei.
17. P�nzele curtii, st�lpii ei cu piulitele si acoperam�ntul usii curtii.
18. Tarusii cortului, tarusii curtii cu funiile lor.
19. Vesmintele cele sfinte ale lui Aaron preotul, vesmintele cu care
slujesc �n sf�nta, si hainele de preotie ale fiilor lui Aaron, si untuldelemn de
ungere si aromatele pentru tam�iere.
20. Deci iesi toata adunarea fiilor lui Israil de la Moisi.
21. Si a adus fiecare ce-l lasa inima si ce-i spunea cugetul dar Domnului
pentru toate lucrurile cortului marturiei, si toata gatirea lui si toate
vesmintele sfintei.
22. Au adus barbatii de la femeile lor, fiecare ce-i spunea cugetul:
peceti, cercei, inele, bratari, salbe si felurite vase de aur.
23. Fiecare aducea dar de aur Domnului, si mai aduceau, care aveau,
tesaturi de matase v�nata, rosie, carmezie si alba si piei vinete si piei de
berbeci rosite pentru acoperis.
24. Si cei ce aveau argint si arama aduceau daruri Domnului, si la cine se
gasea lemne neputrezitoare le aduceau toate lucrurile pregatirii.
25. Si toate femeile care erau iscusite la tesut cu m�inile, au adus tort
v�nat, mohor�t, rosu si alb de matase.
26. Si toate femeile care se pricepeau cu toata inima faceau paturi de par
de capra.
27. Iar capeteniile au adus pietre de smaragd si pietre scumpe pentru
umarar si engolpion.
28. Si miresme, si untuldelemn de candela si de ungere, si aromate pentru
tam�iere.
29. Deci fiii lui Israil barbat sau femeie cu draga inima aduceau daruri
Domnului; si venind lucrau tot ce au poruncit Domnul prin Moisi sa faca.
30. Si a zis Moisi fiilor lui Israil: iata au chemat Dumnezeu anume pe
Veseleil al lui Urie, fiul lui Ur din neamul lui Iuda.
31. Si l-a umplut pe el de Duh Dumnezeesc, de �ntelepciune, de pricepere si
de toata stiinta.
32. Sa fie mai mare peste mesteri, si dupa toate lucrurile mestesugului
celui mare sa faca aurul si argintul si arama.
33. Sa ciopleasca piatra, si sa pregateasca lemnele; sa faca tot lucrul cu
iscusinta.
34. Si i-a sporit priceperea lui si lui Eliav al lui Ahisamah din neamul
lui Dan.
35. I-au umplut pe ei de �ntelepciune, ca sa faca tot felul de lucruri, sa
taie, sa teasa, sa coasa cu v�nat, cu rosu, cu carmeziu si alb, tot felul de
tesaturi si sa nascoceasca tot felul de lucruri maiestrite.

CAP. 36.
Alcatuirea cortului sf�nt.

Deci Veseleil si Eliav si toti barbatii �ntelepti carora Domnul au dat


�ntelepciune si �ntelegere, sa stie a face toate lucrurile pentru sf�nta, facura
dupa toate c�te le poruncise Domnul.
2. Si a chemat Moisi pe Veseleil si pe Eliav si pe toti c�ti aveau
�ntelepciune, carora le-au dat Dumnezeu pricepere, si pe toti care de buna voie au
voit sa mearga la lucruri, ca sa le sav�rseasca.
3. Si au luat de la Moisi toate darurile pe care le-au adus fiii lui
Israil la lucrul sfintei, ca sa le faca pe ele; caci ei aduceau �n fiecare
dimineata darurile lor.
4. Deci veneau toti �nteleptii, care faceau lucrurile sfintei, fiecare
dupa lucrul sau, care lucra, si au grait catre Moisi: poporul aduce mai mult dec�t
sunt lucrurile, care au poruncit Domnul sa se faca.
5. Atunci a poruncit Moisi, si a strigat �n tabara, zic�nd: barbat si
femeie sa nu mai aduca daruri pentru sf�nta; si poporul a �ncetat de a mai aduce.
6. Caci era destul material pentru lucru, ba chiar prisosea.
7. Deci toti barbatii priceputi dintre cei ce lucrau la cort au facut zece
covoare de matase �mpletita, v�nat, mohor�t si rosu �mpletit, tesatura aleasa cu
Heruvim.
8. Lungimea unui covor era de douazeci si opt de coti, si latimea de patru
coti, toate covoarele erau de o masura.
9. Cinci covoare erau prinse unul de altul de o parte, si cinci de
cealalta parte.
10. Si au facut chiotori vinete la marginea fiecarui covor de o parte spre
�mpreunare, si asa au facut la marginea covorului celui dinafara la �mpreunarea a
doua, cincizeci de chiotori au facut de o parte a covorului, si cincizeci de
chiotori au facut de cealalta parte a covorului spre �mpreunarea celui de al
doilea, cu fata unul catre altul caut�nd fiecare.
11. Si au facut cincizeci de copci de aur, si au �mpreunat covoarele unul
cu altul cu copcele, si se facea un cort.
12. Si au facut unsprezece paturi de par de capra, ca sa acopere cortul.
13. Lungimea unei paturi era de treizeci de coti, si latimea era de patru.
Toate cele unsprezece paturi erau de o masura, cinci paturi �mpreunate de o parte
si sase de alta parte.
14. Si au facut cincizeci de chiotori pe marginea paturii celei din mijloc
spre �mpreunare, si cincizeci de chiotori au facut pe marginea paturii ce se
�mpreuna cu a doua.
15. Si au facut cincizeci de copci de arama, si au prins copcile de
chiotori si au �mpreunat paturile si s-au facut una.
16. Si au facut acoperam�nt cortului din piei de berbecereasm rosite, si
deasupra lor acoperam�nt de piei vinete.
17. Si au facut sc�nduri cortului de lemne neputrezitoare.
18. Fiecare sc�ndura era de zece coti lunga si de un cot si jumatate lata.
19. Fiecare avea c�te doua cepuri st�nd fata �n fata.
20. Asa au facut toate sc�ndurile cortului; adica douazeci de sc�nduri
dinspre partea cea de catre miazazi, si au facut patruzeci de piulite de argint la
cele douazeci de sc�nduri.
21. C�te doua piulite la fiecare sc�ndura de am�ndoua partile ei.
22. Si la latura a doua de catre miazanoapte douazeci de sc�nduri, si
patruzeci de piulite la d�nsele de argint, doua piulite la o sc�ndura de am�ndoua
partile ei, si doua la o sc�ndura de am�ndoua partile ei.
23. Iar dindaratul cortului �n latura dinspre apus, au facut sase sc�nduri.
24. Si alte doua sc�nduri au facut la cele doua unghiuri ale cortului
dindarat.
25. Si erau unite de jos p�na sus; si �ntr-acelasi chip formau un �ntreg.
26. Asa au �ntocmit si sc�ndurile de la cele doua unghiuri, erau opt
sc�nduri, si aveau sasesprezece piulite de argint, c�te doua de fiecare sc�ndura.
27. Si au facut cinci zavoare de lemne neputrezitoare la sc�nduri de o
parte a cortului;
28. Iar cinci zavoare la sc�nduri de cealalta parte a cortului.
29. Si cinci zavoare la sc�nduri cele dindaratul cortului dinspre apus.
30. Si zavorul cel din mijloc se petrecea de la o parte la alta prin
mijlocul sc�ndurilor.
31. Iar sc�ndurile le-au ferecat cu aur.
32. Si verigile lor prin care se bagau drugii le-au facut de aur, si
zavoarele le-au ferecat cu aur.
33. Si au facut acoperam�nt de v�nat, mohor�t, rosu �mpletit si de matase
rasucita, tesatura aleasa cu Heruvim.
34. Si l-au pus pe patru st�lpi neputrezitori ferecati cu aur, si
capataiele lor de aur, si piulitele lor, patru de argint.
35. Si au facut perdea la usa cortului de v�nat, de mohor�t, de rosu
�mpletit si de matase rasucita, lucrata �n pestrit.
36. Si st�lpii ei cinci, si capataiele lor le-au ferecat cu aur.
37. Si le-au turnat pentru ele cinci piulite de arama.

CAP. 37.
Odoarele sfinte din cort.

Si a facut Veseleil sicriul din lemne neputrezitoare de doi coti si jumatate lung,
de un cot si jumatate de lat si de un cot si jumatate de �nalt.
2. Si l-a ferecat cu aur curat dinauntru si dinafara, si i-a facut lui
cununa de aur cu zimti �mprejur.
3. Si a turnat patru verigi de aur la cele patru unghiuri ale lui, doua
verigi de o parte, si doua verigi de cealalta parte.
4. Si a facut drugi de lemne neputrezitoare, si le-au ferecat cu aur.
5. Si a bagat drugi prin verigile cele din partile Sicriului sa ridice
Sicriul cu ele.
6. Si deasupra Sicriului a facut acoperam�ntul �mpacarii de aur curat de
doi coti si jumatate de lung si de un cot si jumatate de lat.
7. Si a facut doi Heruvimi de aur batut, si i-a pus de am�ndoua partile
acoperam�ntului �mpacarii.
8. Un Heruvim de o parte, si altul de cealalta parte a acoperam�ntului
�mpacarii.
9. Si am�ndoi Heruvimii �ntindeau aripile deasupra si umbreau cu ele
acoperam�ntul �mpacarii; iar fetele lor erau �ndreptate una catre alta si cautau
spre acoperam�ntul �mpacarii.
10. Si a facut masa de lemne neputrezitoare de doi coti de lunga, si de un
cot de lata, si de un cot si jumatate de �nalta.
11. Si a ferecat-o cu aur curat, si i-a facut o �ngraditura de aur zimtuita
�mprejur.
12. Si i-a facut ei cununa �mprejur de un lat de m�na, si a facut zimti
suciti de aur �mprejurul cununii.
13. Si a turnat pentru ea patru verigi de aur la cele patru laturi ale
picioarelor ei, subt cununa cea �mpletita.
14. �n verigi se puneau drugi, ca sa ridice masa.
15. Si a facut drugii de lemne neputrezitoare, si le-a ferecat cu aur, ca
sa ridice masa.
16. Si a facut vasele mesei de aur curat, blidele ei, catuiele, causile si
nastrapile de turnat.
17. Si a facut sfesnicul de aur curat, batut.
18. Fusul lui, cu ramurile, cu scafele, cu merisoarele si florile dintr-
�nsul.
19. Sase ramuri iesind dintr-�nsul, trei ramuri dintr-o parte si trei din
cealalta parte a lui.
20. Si c�te trei scafe, floare �n chipul nucusoarelor, si merisoare la
fiecare ramura.
21. Adica trei scafe, merisor si floare, �n chipul nucusoarelor, �n fiecare
ramura.
22. Asa erau la cele sase ramuri, care ies din sfesnic.
23. Iar �n sfesnic erau patru merisoare �n chipul nucusoarei, �ntr-o ramura
scafa si florile.
24. C�te o scafa subt fiecare din cele doua ramuri dintr-�nsul, si c�te o
scafa subt cele alte doua ramuri dintr-�nsul, asa la toate cele sase ramuri, care
ies din sfesnic.
25. Si ramurile si scafele dintr-�nsul erau toate batute din aur curat.
26. Si a facut luminile lui sapte, si lingurile lui.
27. Si clestele lui de aur curat.
28. De un talant de aur curat l-a facut pe el, si toate vasele lui.
29. Si a facut altarul tam�ierii din lemne neputrezitoare de un cot de
lung, si de un cot de lat �n patru muchii, si de doi coti �naltimea lui, cu
coarnele lui dintr-�nsul.
30. Si l-a ferecat cu aur curat, gratia lui si peretii lui si coarnele lui.
31. Si i-a facut lui cununa �mpletita de aur �mprejur, si doua verigi de
aur curat i-a facut lui subt cununa cea �mpletita a lui, de am�ndoua partile lui,
la coastele lui, spre a pune �n ele drugi, ca sa-l ridice.
32. Iar drugii i-a facut din lemne neputrezitoare, si i-a ferecat cu aur.
33. Si a facut untuldelemn cel sfant al ungerii si tam�ia din mirodenii
curate, dupa mestesugul facatorilor de mir.

CAP. 38.
Curtea cortului si lucrurile din ea.

Si a facut jertfelnic de ardere de tot din lemne neputrezitoare de cinci coti de


lung si cinci coti de lat, tot �n patru muchii, si de trei coti �naltimea
jertfelnicului.
2. Si i-a facut patru coarne ce ieseau dintr-�nsul la cele patru unghiuri,
si le-a ferecat cu arama.
3. Si a facut cununa jertfelnicului si acoperam�ntului lui, si paharele
lui si furculitele cele de carne ale lui, si catuia lui si toate vasele lui le-a
facut de arama.
4. Si i-a facut lui gratar, lucru ca mreaja de arama.
5. Si a facut gratarului patru verigi de arama �n patru parti, si le-a pus
subt gratarul jertfelnicului de dedesupt; si era gratarul pe la mijlocul
jertfelnicului.
6. Si a facut drugi jertfelnicului de lemne neputrezitoare, si le-a
ferecat cu arama, si bagau drugii prin verigile cele din coastele jertfelnicului,
c�nd �l ridicau pe el.
7. L-a facut scobit de sc�nduri.
8. Si a facut spalatoare de arama si temelia ei de arama, din oglinzile
femeilor celor ce au postit, cele ce strajuiau la usa cortului marturiei.
9. Si a facut curtea dinspre miazazi, cu p�nzele curtii de rosu rasucit de
o suta de coti.
10. Si st�lpii lor douazeci, si temeliile lor douazeci de arama si copcele
lor si aripile lor de argint.
11. Si �n partea cea dinspre miazanoapte de o suta de coti, si st�lpii lor
douazeci, si temeliile lor douazeci de arama, si copcele lor si aripile lor de
argint.
12. Si �n partea dinspre apus p�nze de cincizeci de coti, st�lpii lor zece
si temeliile lor zece, si copcele lor si aripile lor de argint.
13. Si �n partea dinspre rasarit de cincizeci de coti.
14. P�nze de cincisprezece coti dinapoi, si st�lpii lor trei, si temeliile
lor trei.
15. Si ;n a doua parte spre fund p�nze de cincisprezece coti, si st�lpii
lor trei, si temeliile lor trei.
16. Toate p�nzele cortului de matase rasucita.
17. Si temeliile st�lpilor de arama, si chioturile lor de argint, si
capetele lor ferecate prin prejur cu argint, si st�lpii prin prejur ferecati cu
argint, toti st�lpii curtii.
18. Si acoperam�ntul portii curtii lucrare �mpestrita de v�nat, de mohor�t,
de rosu rasucit, si de matase �mpletita de douazeci de coti de lung si de �nalt,
si de larg de cinci coti potrivindu-se p�nzelor curtii.
19. Si st�lpii lor patru, si temeliile lor patru de arama, si chiotorile
lor de argint, capetele lor ferecate cu argint.
20. Si toti tarusii curtii �mprejur de arama.
21. Aceasta este tocmeala cortului marturiei, dupa cum s-a poruncit lui
Moisi, pentru slujba Levitilor prin Itamar fiul lui Aaron preotul.
22. Si Veseleil fiul lui Urie din neamul lui Iuda a facut dupa cum au
poruncit Domnul lui Moisi.
23. Si Eliav fiul lui Ahisamah din neamul lui Dan, care a fost mester mai
mare peste cele tesute si peste cele cusute si peste cele �mpestrite, a tesut cu
v�nat, cu mohor�t, cu rosu rasucit si cu matase.
24. Tot aurul care s-a lucrat la lucruri dupa tot lucru sfintelor s-a facut
aur din zeciuiala douazeci si noua de talanti, si sapte sute si treizeci de sicli
dupa siclul cel sf�nt.
25. Si argintul ce s-a adus dar de la oamenii cei numarati ai adunarii, o
suta de talanti, si o mie sapte sute sapte zeci si cinci de sicli, o drahma pe
cap, jumatate de siclu dupa siclul ce sf�nt.
26. Tot cel ce mergea la numar, care era de douazeci de ani si mai sus, la
sase sute si trei mii cinci sute cincizeci.
27. Si s-a �ntrebuintat o suta de talanti de argint pentru turnarea
capetelor cortului si a capetelor acoperam�ntului.
28. O suta de capete dintr-o suta de talanti, c�te un talant la un capat.
29. Si cei o mie sapte sute saptezeci si cinci de sicli i-au �ntrebuintat
pentru chiotorile st�lpilor, si a poleit capat�iele lor, si i-au �mpodobit pe ei.
30. Iar arama s-a adus trei sute si saptezeci de talanti, doua mii si patru
sute de sicli.
31. Si a facut dintr-�nsa pragurile usii cortului marturiei, si
jertfelnicul cel de arama cu gratarul lui, si toate vasele jertfelnicului.
32. Si temeliile curtii prin prejur, si pragurile portii curtii, si tarusii
cortului, si tarusii curtii prin prejur.

CAP. 39.
Vestmintele preotesti.

Iar din tesatura v�nata si mohor�t si rosu ce ramasese au facut vesminte de slujba
lui Aaron, ca sa slujeasca cu ele �n sf�nta precum poruncise Domnul lui Moisi.
2. Deci au facut umararul din aur, matase v�nata, mohor�ta, rosu si in
rasucit.
3. Din placile de aur taIar fire ca parul, si le-au tesut cu matase
v�nata, mohorata, rosie si in rasucit, fac�nd tesatura aleasa.
4. Umararul era �mpreunat de am�ndoua partile, tesut de-a �ntregul din
aur, din v�nat, din mohor�t, din rosu rasucit si din matase toarsa, dupa cum
poruncise Domnul lui Moisi.
5. Si a facut doua pietre de Smaragd �mpanate si tintuite cu aur, sapate
si cioplite cioplitura de pecete, din m�inile fiilor lui Israil.
6. Si le-au pus peste umarar, pietre de pomenire fiilor lui Israil, dupa
cum au poruncit Domnul lui Moisi.
7. Si a facut Engolpion de tesatura aleasa umararului de aur, de v�nat, de
mohor�t, de rosu rasucit, de matase toarsa, �n patru colturi �ndoit au facut
Engolpionul, de o palma de lung, si de o palma de lat �ndoit.
8. Si a tesut �ntr-�nsul patru r�nduri de pietre scumpe, r�ndul cel dintai
de pietre Sardiu si topaz si Smaragd.
9. R�ndul al doilea Antracs si Safir si Iaspis.
10. R�ndul al treilea Lighiriu, Ahatis si Ametis.
11. Si r�ndul al patrulea Hrisolit, Viriliu si Onih, �nconjurate cu aur si
legate prin prejur cu aur.
12. Iar pe cele douasprezece pietre erau sapate ca peceti, numele celor
douasprezece semintii ale lui Israil, fiecare din cele douasprezece neamuri cu
numele sau.
13. Si a facut peste Engolpion lantisoarele �mpletite, lucrul �mpletit de
aur curat.
14. Si a facut doua paveze de aur si doua verigi de aur.
15. Si a pus acele doua verigi de aur la am�ndoua capetele Engolpionului.
16. Si a pus lantusoarele cele de aur �ntr-am�ndoua verigile de am�ndoua
partile Engolpionului si la am�ndoua laturile, si l-au �mpreunat acele doua
lantuse.
17. Si a pus peste cele doua paveze umerii umararului dinainte �n fata.
18. Si a facut doua verigi de aur, si le-a pus peste am�ndoua aripile pe
marginea Engolpionului, si pe marginea cea dinapoia umararului dinauntru.
19. Si a facut doua verigi de aur, si le-a pus peste am�ndoi umerii
umararului din jos de d�nsul �n fata dupa �mpreunarea cea de sus a tesaturii
umararului.
20. Si legara cu snur v�nat Engolpionul cu verigile lui de verigile
umararului, ca Engolpionul sa stea nemiscat pe umarar, dupa cum au poruncit Domnul
lui Moisi.
21. Si a facut haina cea lunga p�na jos, care este subt umarar, lucru tesut
tot v�nat.
22. Si gura hainei celei lungi p�na jos era �n mijloc tesuta, iar marginile
gurii le-a tivit de jur �mprejur, ca sa nu se destrame.
23. Si a facut la poalele hainei celei lungi p�na jos din jos ciucuri, ca
niste rodii �nflorite de v�nat, de mohor�t, de rosu rasucit si de matase toarsa.
24. Si a facut clopotei de aur, si a pus clopoteii pe poalele hainei
�mprejur printre ciucuri.
25. Clopotei de aur si ciucuri pe poalele hainei �mprejur ca sa slujeasca
dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
26. Si facura pentru Aaron si fiii lui haine subtiri de in, tesatura
aleasa.
27. Si acoperisul capului de matase, si mitra de matase, si fote de matase
rasucita.
28. Br�iele lor de matase v�nata, mohor�ta si rosie rasucita, tesatura
aleasa, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
29. Si a facut placa cea de aur spre osebirea sfinteniei, de aur curat, si
a scris pe ea slove sapate ca �n pecete sfintire Domnului.
30. Si au legat-o cu snur v�nat, ca sa fie peste mitra deasupra, dupa cum
poruncise Domnul lui Moisi.
31. Astfel se sf�rsi tot lucrul cortului marturiei; si fiii lui Israil
facura toate, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
32. Si a adus cortul la Moisi si toate vasele lui, si verigile lui si
st�lpii lui si zavoarele lui, si tarusii lui, si temeiurile lui.
33. Si paturile, si pieile de berbec cele rosite, si acoperam�nturile cele
deasupra pieii celei vinete.
34. Si catapeteazma, si sicriul marturiei, si drugii lui, si acoperam�ntul
�mpacarii.
35. Masa cu toate vasele ei, si p�inile punerii �nainte.
36. Sfesnicul cel curat cu candelele lui si cu toate vasele lui, si
untuldelemn pentru candela.
37. Altarul tamaierii, untuldelemn pentru ungere, miresmele tam�ierii,
tam�ie aromatica.
38. Si perdeaua de la intrarea �n cort.
39. Si jertfelnicul cel de arama cu gratarul, drugii si toate vasele lui,
spalatoarea si temelia ei.
40. Si p�nzele curtii, st�lpii si piulitele lor, perdeaua de la poarta
curtii, funiile si tarusii ei.
41. Si toate uneltele cele ce sunt la lucrul cortului marturiei.
42. Vesmintele cele de slujba, ca sa slujeasca cu ele �n sf�nta, vesmintele
sfintei, care sunt ale lui Aaron, si vesmintele fiilor lui cele de slujba, dupa
toate c�te au poruncit Domnul lui Moisi, asa au facut fiii lui Israil toata
gatirea.
43. Si a vazut Moisi toate lucrurile, si erau facute acestea precum
poruncise Domnul lui Moisi, astfel erau facute si i-a binecuv�ntat pe d�nsii
Moisi.

CAP. 40.
Sfintirea cortului.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:


2. �n ziua dintai a lunii dint�i fiind luna noua, vei �ntinde cortul
marturiei.
3. Si vei pune sicriul marturiei, si vei acoperi sicriul cu catapeteazma.
4. Si vei aduce �nauntru masa, si vei pune pe ea cele r�nduite.
5. Si vei aduce �nauntru sfesnicul, si vei pune candele lui, si vei aseza
altarul cel de aur al tam�ierii �naintea sicriului marturiei.
6. Si vei pune perdeaua la intrarea �n cort, iar altarul pentru jertfe sa-
l pui dinaintea usii cortului marturiilor.
7. Si vei aseza spalatoarea �ntru cort si �ntru altar, pun�nd �ntr-�nsa
apa.
8. Si vei aseza curtea �mprejur at�rn�nd perdeaua la usa crutii.
9. Si vei lua untdelemn de ungere si vei unge cortul si toate cele dintr-
�nsul, si-l vei sfinti pe d�nsul si toate vasele lui, si vor fi sfinte; apoi vei
unge altarul jertfelor cu toate vasele lui, si-l vei sfinti, si va fi prea sf�nt.
10. Vei unge si spalatoarea si temelia ei, si o vei sfinti pe ea.
11. Dupa aceea vei aduce pe Aaron si pe fiii lui la usile cortului
marturiei.
12. Si-i vei spala cu apa, si vei �mbraca pe Aaron cu vesmintele cele
sfinte, si-l vei unge pe el, si-l vei sfinti pe el, si-mi va sluji mie, si pe
feciorii lui vei aduce, si-i vei �mbraca cu haine, si-i vei unge precum ai uns pe
tatal lor, si vor fi mie preoti.
13. Si aceasta ungere va fi ungere vesnica de preotie �n neamurile lor.
14. Si a facut Moisi toate acestea precum i-au poruncit lui Domnul.
15. Si s-a asezat cortul �n luna dintai �n al doilea an de c�nd au iesit ei
din Eghipet, fiind luna noua.
16. Si a pus Moisi cortul si temeliile lui si �ncheietorile de sus, si a
asezat zavoarele.
17. Si a ridicat st�lpii, si a �ntins covoarele cortului, si a pus
acoperam�ntul cortului deasupra, dupa cum poruncise Domnul lui Moisi.
18. Si lu�nd marturiile le-a pus �n sicriu, si a pus drugii subt sicriu.
19. Si a dus sicriul �n cort si a at�rnat catapeteazma, si astfel a
acoperit sicriul marturiei, �n ce chip poruncise Domnul lui Moisi.
20. Si a pus masa �n cortul marturiei �n partea dinspre miazanoapte a
cortului marturiei dinafara de catapeteazma.
21. Si a pus pe d�nsa p�inile punerii �naintea Domnului, dupa cum poruncise
Domnul lui Moisi.
22. Si a pus sfesnicul �n cortul marturiei �n fata mesei �n partea dinspre
miazazi a cortului.
23. Si a pus candelele lui �naintea Domnului, precum poruncise Domnul lui
Moisi.
24. Si a pus altarul cel de aur �n cortul marturiei �n fata catapetezmei.
25. Si a tam�iat peste el cu miresmele tam�ierii precum au poruncit Domnul
lui Moisi.
26. Si altarul jertfelor l-a pus la usile cortului marturiei, si a adus
peste el ardere de tot si jertfa, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
27. Si a asezat spalatoarea �ntru cortul marturiei si �ntru altarul
jertfelor, si a pus �ntr-�nsa apa;
28. Ca sa-si spele dintr-�nsa Moisi si Aaron si fiii lui, m�inile si
picioarele.
29. C�nd intrau ei �n cortul marturiei, sau c�nd mergeau la jertfelnic sa
slujeasca, se spalau dintr-�nsa, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
30. Si a asezat curtea �mprejurul cortului, si a at�rnat perdeaua la usa
curtii.
31. Astfel a sav�rsit Moisi toate lucrurile. Atunci nor a acoperit cortul
marturiei, si s-a umplut cortul de slava Domnului.
32. Asa ca nu putea Moisi sa intre �n cortul marturiei, ca nor umbrea
deasupra lui, si se umpluse cortul de slava Domnului.
33. Si c�nd se ridica norul de la cort, porneau fiii lui Israil cu toate
ale lor.
34. Iar daca norul nu se ridica, nu porneau p�na �n ziua c�nd se ridica
norul.
35. Ca ziua era norul Domnului peste cort, si noaptea era peste d�nsul foc
�naintea a tot Israilul �n toate purcederile lor.

LEVITICUL

CAP. 1
R�nduiala jertfelor. Arderea de tot.

Si au chemat Domnul pe Moisi, si i-au grait lui din cortul marturiei, zic�nd:
2. Graieste fiilor lui Israil, asa vei zice catre ei: om dintru voi de va
aduce daruri Domnului; din vite si din boi si din oi veti aduce darurile voastre.
3. De va fi ardere de tot darul lui, doi boi parte barbateasca curata �l
va aduce la usa cortului marturiei, �l va aduce pe d�nsul primit �naintea
Domnului.
4. Si va pune m�na pe capul jertfei primita lui, ca sa se milostiveasca
spre cel ce o aduce.
5. Iar preotii fiii lui Aaron vor junghia vitelul �naintea Domnului, vor
aduce s�ngele si-l vor varsa �mprejurul jertfelnicului, care este la usa cortului
marturiei.
6. Si jupuind jertfa o vor �mparti �n bucati dupa madulari.
7. Si vor face fiii lui Aaron preotii foc pe jertfelnic, si vor pune lemne
pe foc.
8. Si vor aseza fiii lui Aaron preotii, partile cele taiate, capul si
grasimea, peste lemnele care sunt pe focul cel de pe jertfelnic.
9. Iar maruntaiele si picioarele le vor spala cu apa, si le vor pune
preotii toate pe jertfelnic, ardere de tot este jertfa, miros de buna mireasma
Domnului.
10. Iar de va fi din oi darul Domnului, spre ardere de tot �l va aduce din
miei si din iezi, parte barbateasca curat.
11. Si va pune m�na pe capul lui, si-l vor junghia l�nga jertfelnicul
dinspre miazanoapte �naintea Domnului, si vor varsa fiii lui Aaron preotii s�ngele
pe jertfelnic �mprejur.
12. Si-l vor desparti �n parti, si le vor pune preotii acestea cu capul si
seul pe lemnele care sunt focul cel de pe jertfelnic.
13. Si matele si picioarele lor le vor spala cu apa, si le va aduce preotul
toate, si le va pune pe jertfelnic: ardere de tot, jertfa, miros cu buna mireasma
Domnului.
14. Iar de va aduce din cele zburatoare jertfa sa dar Domnului, va aduce
din turturele, sau din porumbi darul sau.
15. Si-l va aduce preotul la jertfelnic, si �i va fr�nge capul si-l va pune
preotul pe jertfelnic, si va scurge s�ngele spre fundul jertfelnicului.
16. Si va scoate gusa cu penele, si o va lepada l�nga jertfelnic de catre
rasarit la locul cenusii.
17. Si �i va fr�nge aripile, si nu-l va taia parti, si-l va pune preotul
peste lemnele cele de pe foc, pe jertfelnic jertfa arderii de tot miros buna
mireasma Domnului.

CAP. 2.
Jertfele spre m�ncare.

Iar de va duce cineva dar jertfa Domnului, faina curata sa fie darul lui, si va
turna peste ea untdelemn, si va pune peste ea tam�ie; jertfa este.
2. Si o va aduce la fiii lui Aaron preotii, care lu�nd o m�na plina din
faina cea cu untdelemn si toata tam�ia, o va pune preotul spre pomenire pe
jertfelnic jertfa, miros cu buna mireasma Domnului.
3. Si ce ram�ne din jertfa, va fi pentru Aaron si fiii lui, sf�nta
sfintelor, din jertfele Domnului.
4. Iar de se va aduce dar, jertfa coapta �n cuptor, dar Domnului de faina,
sa fie p�ini nedospite fram�ntate cu untdelemn, si turte nedospite unse cu
untdelemn.
5. Iar de va fi darul tau jertfa din tigaie; sa fie faina fram�ntata cu
untdelemn nedospita.
6. Si o vei sfar�ma �n bucati, turn�nd peste ele untdelemn; jertfa este
Domnului.
7. Iar de va fi darul tau jertfa de pe gratar, sa se faca din faina cu
untdelemn.
8. Si jertfa care o va face dintr-acestea Domnului, o va aduce la preot.
9. Si apropiindu-se catre jertfelnic, va lua preotul din jertfa pomenirea
ei, si va pune preotul pe jertfelnic ardere de tot, miros de buna mireasma
Domnului.
10. Iar ce va ram�ne de la jertfa va fi a lui Aaron si a fiilor lui,
sfintele sfintelor din arderile de tot ale Domnului.
11. Orice jertfa veti aduce Domnului, sa fie nedospita; tot ce este dospit,
sau mierea sa n-aduceti dintr-�nsa jertfa, dar Domnului.
12. Din p�rga sa aduceti Domnului; iar pe jertfelnic sa nu se puna spre
miros de buna mireasma Domnului.
13. Si tot darul jertfei voastre cu sare sa-l sarati, si sarea r�nduita de
Domnul sa nu se risipeasca din jertfele voastre, pe tot darul vostru veti aduce
Domnului sare.
14. Iar de veti aduce jertfa Domnului din p�rga roadelor, sa fie p�rga
Domnului graunte noua coapte si urluite; asa vei aduce jertfa p�rgii roadelor.
15. Si vei turna peste ea untdelemn, si vei pune peste ea tam�ie, jertfa
este.
16. Si va aduce preotul spre pomenire din grauntele cu untdelemn, si toata
tam�ia jertfa Domnului.
CAP. 3.
Jertfele de multumire.

Iar de va fi darul catre Domnul jertfa de m�ntuire si-l va aduce din boi, ori
parte barbateasca, ori femeiasca, curat �l va aduce �naintea Domnului.
2. Si va pune m�inile sale pe capul darului, si-l va junghia la usa
cortului marturiei; iar fiii lui Aaron preotii vor turna s�ngele pe jertfelnicul
arderilor de tot �mprejur.
3. Si vor aduce din jertfa m�ntuirii jertfa Domnului, grasimea care
acopera p�ntecele, si toata grasimea care este pe p�ntece.
4. Si am�ndoi rarunchii, si grasimea care este peste ei si care este peste
coapse, si pelita cea de pe ficat cu rarunchii va scoate.
5. Si fiii lui Aaron preotii le vor pune pe jertfelnic, spre ardere de
tot, peste lemnele care sunt pe focul cel de pe jertfelnic, jertfa miros de buna
mireasma Domnului.
6. Iar de se va aduce dar Domnului din oi jertfa de m�ntuire, parte
barbateasca, sau femeiasca, curat �l va aduce pe el.
7. De va fi darul sau miel, aduce-l-va pe el �naintea Domnului.
8. Si va pune m�na pe capul darului sau, �l va �njunghia la usile cortului
marturiei; iar fiii lui Aaron preotii vor turna s�ngele pe jertfelnic �mprejur.
9. Si va aduce din jertfa m�ntuirii ardere Domnului, seul, mijlocul cu
salele si tot seul care acopera p�ntecele.
10. Si lu�nd tot seul care este peste p�ntece, peste am�ndoi rarunchii, si
seul cel de pe ei cu cel de la coapsa, si prapurul ficatului cu rarunchii.
11. Le va aduce preotul peste jertfelnic miros de buna mireasma, ardere
Domnului.
12. Iar de va fi darul Domnului din capre, si-l va aduce �naintea Domnului,
13. Va pune m�inile peste capul lui si-l vor junghia �naintea Domnului la
usile cortului marturiei; iar fiii lui Aaron preotii vor turna s�ngele peste
jertfelnic �mprejur.
14. Si va aduce dintr-�nsul jertfa Domnului, seul care acopera p�ntecele si
toata untura care este peste p�ntece.
15. Si lu�nd am�ndoi rarunchii cu tot seul cel de peste ei, cu cel de pe
coapse si prapurul ficatului cu rarunchii,
16. Le va aduce preotul pe jertfelnic jertfa de buna mireasma Domnului, tot
seul al Domnului.
17. Lege �n veci �ntru neamurile voastre, si �n toate locasurile voastre
seu si s�nge sa nu m�ncati.

CAP. 4.
Jertfe pentru pacat.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: de va pacatui cineva �naintea
Domnului, fara de voie �mpotriva poruncilor Domnului, si va face ce nu se cade
calc�nd vreuna din ele;
3. De va pacatui Arhiereul cel uns, �nc�t sa pacatuiasca poporul, va aduce
Domnului pentru pacatul ce a sav�rsit, un vitel curat jertfa pentru pacat.
4. Va aduce vitelul la usa cortului marturiei �naintea Domnului, va pune
m�na sa pe capul vitelului, si va junghia vitelul �naintea Domnului.
5. Si preotul cel uns ale carui m�ini sunt sfintite, lu�nd din s�ngele
vitelului, �l va duce �n cortul marturiei.
6. Si va �ntinge preotul degetul �n s�nge si va stropi cu s�nge de sapte
ori �naintea Domnului spre catapeteazma.
7. Si din s�ngele vitelului preotul va unge coarnele altarului tam�ierii,
care este �naintea Domnului �n cortul marturiei; iar s�ngele vitelului �l va turna
tot la temelia jertfelnicului arderii de tot, care este la usile cortului
marturiei.
8. Si va lua grasimea vitelului jertfit pentru pacat, at�t cea care
acopera maruntaiele, c�t si cea de pe ele.
9. Si am�ndoi rarunchii cu grasimea de pe ei, cu cea de pe coapse, cu
prapur si rarunchi le va lua.
10. �n ce chip se ia de la vitelul jertfei celei de m�ntuire, si preotul le
va aduce pe jertfelnicul arderii de tot.
11. Iar pielea vitelului, toata carnea lui cu capul, cu marginile, cu
p�ntecele si cu balega,
12. Adica partile ramase din vitel le vor scoate afara din tabara �n loc
curat, unde se arunca cenusa, se vor arde pe lemne �n foc; unde se va varsa cenusa
se vor arde.
13. Iar daca toata adunarea lui Israil va pacatui ceva din nestiinta si
lucrul va ram�ne ascuns de la ochii adunarii, fac�nd ceva �mpotriva poruncilor
Domnului, ce nu se cade a face;
14. Dupa ce vor cunoaste pacatul care au sav�rsit, adunarea va aduce jertfa
pentru pacat un vitel curat, �l vor aduce la usile cortului marturiei.
15. Si vor pune batr�nii adunarii m�inile sale pe capul vitelului �naintea
Domnului.
16. Si vor junghia vitelul �naintea Domnului, iar preotul cel uns va duce
din s�ngele vitelului �n cortul marturiei.
17. Si va �ntinge preotul degetul �n s�ngele vitelului, si va stropi de
sapte ori �naintea Domnului, spre catapeteazma sfintei.
18. Si din s�nge va unge preotul coarnele altarului tam�ierii, care este
�naintea Domnului �n cortul marturiei.
19. Si tot s�ngele �l va varsa la temeiul jertfelnicului arderii de tot,
care este la usile cortului marturiei.
20. Si va lua de la el toata grasimea, si o va duce pe jertfelnic, si va
jertfi vitelul ca si pe cel jertfit pentru pacat, asa va face; si se va ruga
pentru ei preotul, si se va ierta lor pacatul.
21. Iar partile ramase din vitel le vor scoate afara de tabara, spre ardere
de tot, cum au ars pe vitelul cel mai dinainte; ca pacatul adunarii este.
22. Iar de va pacatui cel ce este capetenie si va calca vreuna din
poruncile Domnului Dumnezeului sau, ce nu se cade a face, si din nestiinta va
gresi,
23. Atunci dupa ce va cunoaste el pacatul care a sav�rsit, va aduce dar
jertfa pentru pacat un ied curat, parte barbateasca.
24. Va pune m�na sa pe capul iedului, si-l vor junghia �n locul unde se
junghie arderile de tot �naintea Domnului, ca jertfa pentru pacat este.
25. Iar din s�ngele jertfei pentru pacat, preotul va unge cu degetul
coarnele jertfelnicului arderilor de tot, si tot s�ngele �l va varsa la temeiul
jertfelnicului arderilor de tot.
26. Tot seul lui �l va aduce pe jertfelnic, ca si seul jertfei celei de
m�ntuire, si preotul se va ruga pentru cel ce a sav�rsit pacatul, si se va ierta
lui.
27. Iar daca cineva din poporul pam�ntului va pacatui prin nestiinta, si va
calca vreuna din poruncile Domnului, care s-au poruncit sa nu se calce, si va
gresi;
28. Dupa ce va cunoaste pacatul care a sav�rsit, va aduce din caprele sale
dar, o capra curata parte femeiasca, pentru pacatul ce a sav�rsit.
29. Si va pune m�na pe capul caprei celei aduse pentru pacatul sau, si vor
junghia capra aceea, care s-a adus pentru pacat, �n locul unde se junghie arderile
de tot.
30. Iar preotul lu�nd cu degetul din s�ngele ei, va unge coarnele
jertfelnicului arderilor de tot, si tot s�ngele �l va varsa la temeiul
jertfelnicului.
31. Si va lua tot seul, precum se ia seul de la jertfa cea de m�ntuire, si-
l va aduce preotul pe jertfelnic �ntru miros de buna mireasma Domnului, si se va
ruga preotul pentru el, si se va ierta lui.
32. Iar de va aduce dar pentru pacat oaie, parte femeiasca curata sa o
aduca.
33. Va pune m�na pe capul oii celei ce se aduce pentru pacat, si o vor
junghia �n locul unde se junghie arderile de tot.
34. Si lu�nd preotul din s�ngele oii care se aduce pentru pacat, cu
degetul, va unge pe coarnele jertfelnicului arderii de tot, si tot s�ngele ei �l
va varsa la temeiul jertfelnicului arderii de tot.
35. Si va lua tot seul ei, precum se ia seul oii celei de la jertfa cea de
m�ntuire, si-l va pune preotul pe jertfelnic spre ardere de tot Domnului, si se va
ruga pentru d�nsul preotul pentru pacatul ce a sav�rsit, si se va ierta lui.

CAP. 5.
Jertfele pentru vinovatie.

De va pacatui cineva, si martorul chemat sa jure, ori de a vazut, ori de stie, nu


va spune, ia asuprasi pacatul aceluia.
2. Oricine se va atinge de ceva necurat, de vreo mortaciune, sau de ce a
fost prins de hiara necurata, sau de vreo mortaciune din vietati necurate, sau din
mortaciunile dobitoacelor celor necurate;
3. Sau se va atinge de necuratie de om, ori de ce necuratie a lui, de care
ating�ndu-se se va p�ngari, si n-a stiut, si dupa aceea va cunoaste ca a gresit,
vinovat va fi pacatului.
4. Omul nelegiut, care graieste cu buzele sale ca sa faca rau, sau sa faca
bine; oric�te va grai acela cu juram�nt, si va uita, si apoi va cunoaste ca a
pacatuit �ntr-una dintr-acestea;
5. Si va marturisi pacatul sau, care a pacatuit,
6. Va aduce Domnului pentru cele ce a gresit, pentru pacatul ce a sav�rsit
o mielusea din oi, sau o iada din capre parte femeiasca jertfa pentru pacat, si se
va ruga pentru el preotul, pentru pacatul lui care a sav�rsit, si se va ierta lui
pacatul.
7. Iar de nu va putea avea oaie, va aduce pentru pacatul sau ce a
sav�rsit, doua turturele sau doi pui de porumb Domnului, unul pentru pacat si
altul spre ardere de tot.
8. Si le va aduce la preot, si va jertfi preotul �nt�i pentru pacat, si va
rupe preotul capul pasarii de la grumazi, si nu-l va desparti.
9. Si va stropi din s�ngele cel pentru pacat pe peretele jertfelnicului;
iar ramasita s�ngelui o va scurge peste temeiul jertfelnicului, ca pentru pacat
este.
10. Iar a doua pasare o va face ardere de tot dupa cum se cuvine, si se va
ruga preotul pentru d�nsul, pentru pacatul ce a sav�rsit, si se va ierta lui.
11. Iar de nu va avea nici o pereche de turturele sau doi pui de porumbi,
va aduce dar pentru pacatul ce a facut, a zecea parte a unui ifi de faina curata
jertfa pentru pacat, fara sa toarne peste d�nsa untdelemn, nici sa puna peste ea
tam�ie, caci pentru pacat este.
12. Si o va aduce la preot, si lu�nd preotul dintr-�nsa o m�na plina, o va
aduce spre pomenire Domnului pe jertfelnicul arderilor de tot, ca pentru pacat
este.
13. Preotul se va ruga pentru d�nsul, pentru vreunul din aceste pacate ce a
sav�rsit, si se va ierta lui; iar ce a ramas, va fi a preotului, ca si jertfa
fainii celei curate.
14. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
15. Tot cel ce din uitare si fara de voie a pacatuit cu privire la cele
sfintite Domnului, va aduce pentru pacatul sau Domnului un berbec curat din oi, a
caruia pretul va fi un siclu de argint dupa siclul cel sf�nt pentru pacatul ce a
sav�rsit.
16. Si ce a pacatuit cu privire la cele sfintite, va �ntoarce �napoi aceea,
adaug�nd �nca a cincea parte peste aceea, si o va da preotului; iar preotul se va
ruga pentru el jertfind berbecul cel pentru pacat, si se va ierta lui.
17. Si oricine va pacatui si va calca vreuna din poruncile Domnului, ce nu
se cade a face, gresind din nestiinta, va avea pacat.
18. Va aduce la preot un berbec curat din oi �n pret de un argint pentru
greseala, si se va ruga preotul pentru el, pentru nestiinta lui, ca n-a stiut si
n-a cunoscut, si se va ierta lui.
19. Pentru ca a gresit �naintea Domnului.

CAP. 6.
Alte jertfe.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:


2. Tot cel ce va pacatui, si din nebagare de seama va nesocoti poruncile
Domnului, si va tagadui catre deaproapele sau sau lucrul ce i-a �ncredintat, ori
din simbrie, ori din prada, sau �l va �nsela cu ceva pe aproapele,
3. Sau gasind lucrul pierdut �l va tagadui si va jura nedrept despre orice
lucru va face omul, va pacatui �ntr-acestea.
4. Si de va fi pacatuit sau va fi gresit, �n acest chip va �ntoarce
rapirea care a rapit, sau �nselaciunea care a �nselat, sau lucru ce s-a
�ncredintat lui, sau lucru pierdut care l-a gasit, la tot lucrul pentru care a
jurat str�mb, va plati lucrul acela �ntreg, adaug�nd a cincea parte mai mult
aceluia a cui este, si va �ntoarce lui �n ce zi se va dovedi.
5. Iar pentru greseala sa, va aduce Domnului un berbec curat din oi cu
pret dupa masura pacatului.
6. Si se va ruga pentru el preotul �naintea Domnului, si se vor ierta lui
toate c�te a facut si a gresit.
7. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
8. Porunceste lui Aaron si fiilor lui zic�nd:
9. Aceasta este r�nduiala arderii de tot; arderea de tot va arde pe
jertfelnic, necontenit toata noaptea p�na dimineata, si focul jertfelnicului va
arde deasupra lui, si nu se va stinge.
10. Si se va �mbraca preotul cu haina de in, si vesm�nt va �mbraca
�mprejurul trupului sau, si va lua arderea care o va mistui focul, arderea de tot
de la jertfelnic.
11. Si o va pune aproape de jertfelnic, si se va dezbraca de haina sa, si
se va �mbraca cu alta haina, si va scoate arderea de tot afara de tabara �n loc
curat.
12. Si foc pe jertfelnic va arde si nu se va stinge, si preotul va pune pe
d�nsul lemne dis-de-dimineata, si va aseza deasupra lui arderea de tot, si peste
ea va pune grasimea jertfei de m�ntuire.
13. Si pururea va arde foc pe jertfelnic, si nu se va stinge.
14. Aceasta este r�nduiala jertfei, care o vor aduce fiii lui Aaron
�naintea Domnului la jertfelnic.
15. Si va lua dintr-�nsa preotul o m�na din faina cea curata a jertfei cu
untuldelemn al ei si cu toata tam�ia ei, care sunt peste jertfa, si le va pune pe
jertfelnic ardere �ntru miros de buna mireasma, pomenire Domnului.
16. Iar ramasita ei o va m�nca Aaron cu fiii lui, nedospita se va m�nca �n
loc sf�nt, �n curtea cortului marturiei o vor m�nca.
17. Nu se va coace dospita, parte o am dat aceasta lor din cele ce se aduc
Domnului, sf�nta sfintelor este ca si ceea ce se aduce pentru pacat, si ca si cea
pentru greseala.
18. Toata partea barbateasca dintre preoti vor m�nca aceasta, lege vesnica
�ntru neamurile voastre din cele ce se aduc Domnului, tot cel ce se va atinge de
d�nsele se va sfinti.
19. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
20. Acesta este darul lui Aaron si al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului
�n ziua �n care-l vei unge pe el; a zecea parte din ifa, faina curata sa fie de
jertfa pururea, jumatate dintr-�nsa dimineata si jumatate dintr-�nsa seara.
21. �n tigaie cu untdelemn se va face: fram�ntata o va aduce, pisate,
jertfa de far�maturi, jertfa �ntru miros de buna mireasma Domnului.
22. Preotul cel uns, urmasul lui din fiii lui va face aceasta, lege
vesnica, toata se va mistui.
23. Toata jertfa preotului, de tot se va arde si nu se va m�nca.
24. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
25. Vorbeste lui Aaron si fiilor lui si le spune: aceasta este r�nduiala
jertfei pentru pacat; �n locul unde se junghie arderile de tot, vor junghia si
cele pentru pacat �naintea Domnului, ca prea sf�nt este.
26. Preotul care o va aduce o va m�nca, �n loc sf�nt se va m�nca, �n curtea
cortului marturiei.
27. Tot care se va atinge de carnurile ei, se va sfinti, si ori a cui haina
se va stropi cu s�ngele t�snit din ea, se va spala �n loc sf�nt.
28. Iar vasul cel de lut �n care s-a fiert, se va sparge; iar de se va
fierbe �n vas de arama, sa-l frece si sa-l spele cu apa.
29. Toata partea barbateasca �ntru preoti va m�nca acestea, ca sfintele
sfintelor sunt Domnului.
30. Si toate cele jertfite pentru pacat dintr-al carora s�nge se va aduce
�n cortul marturiei, ca sa se roage printr-�nsul �ntru cel sf�nt, sa nu se
man�nce, ci cu foc sa se arda.
31. Aceasta este r�nduiala aducerii berbecului ca jertfa pentru pacat, ca
prea sfinte sunt.
32. �n locul unde vor junghia arderile de tot, vor junghia si berbecul cel
pentru pacat �naintea Domnului, iar s�ngele �l va varsa pe temeiul jertfelnicului
�mprejur.
33. Si va lua tot seul lui si salele si seul care acopera maruntaiele si
tot seul cel de peste mate.
34. Si am�ndoi rarunchii cu seul cel de peste ei, care este peste coapse,
si prapurul ficatului cu rarunchii le va lua,
35. Si le va aduce preotul pe jertfelnic jertfa Domnului, ca pentru pacat
este.
36. Toata partea barbateasca dintre preoti le va m�nca pe ele �n loc sf�nt
le vor m�nca, ca prea sfinte sunt.
37. La jertfa pentru pacat ca si la cea pentru greseala este aceeasi
r�nduiala; va fi a preotului care se va ruga pentru el.
38. Si preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, va lua pielea
jertfei arderii de tot pe care o va aduce,
39. Toata jertfa care se va face �n cuptor, si toata care se va face pe
gratar sau �n tigaie, va fi a preotului care o aduce.
40. Si toata jertfa cea facuta cu untdelemn si cea nefacuta, tuturor fiilor
lui Aaron sa se �mparta fiecaruia �ntocmai.

CAP. 7.
Jertfe de m�ntuire.

Aceasta este r�nduiala jertfei de m�ntuire ce vor aduce Domnului.


2. De va fi jertfa de lauda, vor aduce spre jertfire p�ini de faina curata
facute cu untdelemn, si turte nedospite unse cu untdelemn, si faina aleasa
fram�ntata cu untdelemn,
3. Cu p�ine nedospita va aduce darurile sale spre jertfa laudei cea de
m�ntuire.
4. Si unul din toate darurile aduse parte Domnului, va fi a preotului care
varsa s�ngele jertfei de m�ntuire.
5. Carnurile jertfei laudei cea de m�ntuire, vor fi ale lui, si se vor
m�nca �n ziua �n care se vor aduce, nelas�nd dintr-�nsele pe dimineata.
6. Iar de va fi darul sau jertfa de fagaduinta sau de bunavoie, se va
m�nca �n ziua �n care se aduce jertfa, si a doua zi;
7. Ce va ram�ne din carnurile jertfei p�na a treia zi, cu foc se va arde.
8. Iar cine va m�nca din carnurile jertfei de pace a treia zi, darul lui
nu va fi primit, nici se va socoti lui, ur�ciune este; oricine va m�nca dintr-
�nsele, pacat va avea.
9. Carnurile atinse de ceva necurat, nu se vor m�nca, �n foc se vor arde;
tot cel ce este curat, va m�nca carnea.
10. Iar oricine va m�nca din carnurile jertfei celei de m�ntuire, care este
a Domnului, stiindu-se pe sine necurat, acela va pieri din poporul sau.
11. Si tot cel ce se va atinge de vreun lucru necurat, sau om necurat, sau
de cele cu patru picioare, necurate, sau de orice necuratenie si va m�nca din
carnurile jertfei celei de m�ntuire, care este a Domnului, va pieri acela din
poporul sau.
12. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd.
13. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: seul de bou, de oaie si de
capra sa nu m�ncati.
14. Grasimea de mortaciune, de este prinsa de hiara se va �ntrebuinta la
orice lucru; iar de m�ncat nu se va m�nca.
15. Tot cel ce va m�nca seu de la vitele din care veti aduce dintr-�nsele
jertfa Domnului, va pieri acela din poporul sau.
16. S�nge sa nu m�ncati �n tot locasul vostru, nici de vite, nici de
pasari.
17. Oricine va m�nca s�nge, acela va pieri din poporul sau.
18. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:
19. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: cel ce aduce jertfa de
m�ntuire, va aduce darul sau Domnului si din jertfa cea de m�ntuire.
20. M�inile lui vor aduce jertfele Domnului: grasimea de pe piept si
prapurul ficatului vor aduce, ca sa le puna dar �naintea Domnului.
21. Preotul va aduce grasimea pe jertfelnic, iar pieptul va fi al lui Aaron
si al fiilor lui.
22. Armul drept din jertfele de m�ntuire ce aduceti �l veti da preotului.
23. Acela dintre fiii lui Aaron care aduce s�ngele jertfei de m�ntuire si
grasime, va avea parte armul cel drept.
24. Ca pieptul si armul ce se aduc din jertfele de m�ntuire ale voastre,
le-am luat de la fiii lui Israil si le-am dat lui Aaron preotul si fiilor lui,
lege vesnica pentru fiii lui Israil.
25. Aceste parti din jertfele Domnului se cuveneau lui Aaron si fiilor lui
preotii din ziua �n care i-au r�nduit sa preoteasca Domnului.
26. Precum au poruncit Domnul sa se dea lor �n ziua, �n care i-au uns pe ei
din fiii lui Israil, lege vesnica �ntru neamurile lor.
27. Aceasta este r�nduiala jertfei arderilor de tot pentru pacat, pentru
greseala, pentru sfintirea preotilor si pentru jertfa de m�ntuire.
28. �n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi �n muntele Sinai, �n ziua �n
care au poruncit fiilor lui Israil sa aduca darurile sale �naintea Domnului �n
pustia Sinai.

CAP. 8.
Sfintirea preotilor.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Ia pe Aaron si pe fiii lui si hainele lui, si untul cel de lemn al
ungerii, si vitelul cel pentru pacat, si cei doi berbeci, si cosnita cea cu azime.
3. Si vei str�nge toata adunarea la usa cortului marturiei.
4. Si a facut Moisi precum i-au poruncit lui Domnul, si a str�ns toata
adunarea la usa cortului marturiei.
5. Si a zis Moisi catre adunare: acesta este cuv�ntul, care au poruncit
Domnul sa se faca.
6. Si a adus Moisi pe Aaron si pe fiii lui, si i-a spalat pe ei cu apa.
7. Si l-a �mbracat pe el cu haina si l-a �ncins cu br�ul, si l-a �mbracat
cu vesm�ntul cel lung, si a pus peste el umararul, si l-a �ncins pe el dupa cum
era facut umararul si l-a str�ns cu el.
8. Si a pus peste umarar engolpion, si peste engolpion a pus aratarea si
adevarul.
9. Si a pus mitra pe capul lui si peste mitra la frunte a pus placa cea de
aur cea sfintita sf�nta, precum au poruncit Domnul lui Moisi.
10. Si a luat Moisi din untul cel de lemn al ungerii.
11. Si a stropit dintr-�nsul pe jertfelnic de sapte ori, si a uns
jertfelnicul, si l-a sfintit pe d�nsul si toate cele dintr-�nsul si spalatoarea
lui cu temeiul ei, si le-a sfintit pe ele si a uns cortul si toate vasele lui si
l-a sfintit pe el.
12. Si a turnat Moisi din untul cel de lemn al ungerii pe capul lui Aaron,
si l-a uns pe el si l-a sfintit pe el.
13. Si a adus Moisi pe fiii lui Aaron, si i-a �mbracat pe ei cu haine, si
i-a �ncins cu br�ne si le-a pus lor chidare, dupa cum au poruncit Domnul lui
Moisi.
14. Deci a adus Moisi vitelul cel pentru pacat, si a pus Aaron si fiii lui
m�inile pe capul vitelului celui pentru pacat.
15. Si l-a �njunghiat pe el, si a luat Moisi cu degetul din s�nge si a uns
coarnele jertfelnicului �mprejur, si a curatit jertfelnicul; iar s�ngele l-a
varsat peste temeiul jertfelnicului, sfintindu-l ca sa se roage pe el.
16. Si a luat Moisi toata grasimea cea de pe mate, si prapurul ficatului,
am�ndoi rarunchii cu grasimea de pe ei, si le-a adus Moisi pe jertfelnic.
17. Iar vitelul, pielea lui, carnea lui si balega lui, le-a ars afara de
tabara cu foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi.
18. Apoi a adus Moisi berbecul cel pentru arderea de tot, si a pus Aaron si
fiii lui m�inile pe capul berbecului, si a junghiat Moisi berbecul, si a turnat
Moisi s�ngele pe jertfelnic �mprejur.
19. Si berbecul l-a taiat bucati, si a adus Moisi capul, madularile si
grasimea; iar p�ntecele si picioarele le-a spalat cu apa.
20. Si a adus Moisi berbecul tot pe jertfelnic: ardere de tot, �ntru miros
de buna mireasma, jertfa Domnului, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
21. Si a adus Moisi al doilea berbec, berbecul cel pentru sfintire, si au
pus Aaron si fiii lui m�inile pe capul berbecului.
22. L-a �njunghiat, si a luat Moisi din s�ngele lui si a pus pe marginea
urechii drepte a lui Aaron si pe v�rful m�inii drepte si pe v�rful piciorului
drept.
23. Si a adus Moisi pe fiii lui Aaron, si a pus Moisi din s�nge pe marginea
urechilor lor celor drepte, si pe v�rful m�inilor lor celor drepte, si pe v�rful
picioarelor lor celor drepte, si a varsat Moisi s�ngele pe jertfelnic.
24. Si a luat grasimea si salele si seul cel de peste p�ntece si prapurul
ficatului si am�ndoi rarunchii si grasimea de pe ei si armul cel drept.
25. Din cosnita cu jertfa pentru sfintire, care este �naintea Domnului, a
luat o p�ine azima, o p�ine cu untdelemn si o turta, pun�ndu-le cu grasime si
armul cel drept.
26. Si le-a pus toate pe m�inile lui Aaron si pe m�inile fiilor lui, si le-
a adus dar �naintea Domnului.
27. Apoi Moisi le-a luat din m�inile lor si le-a pus pe jertfelnic spre
arderea de tot pentru sfintire, miros de buna mireasma, jertfa Domnului.
28. Si lu�nd Moisi pieptul de la berbecul cel pentru sfintire, l-a ridicat
ca dar adus �naintea Domnului, si a fost partea lui Moisi dupa cum au poruncit
Domnul lui Moisi.
29. Apoi a luat Moisi din untuldelemn al ungerii si din s�ngele cel de pe
jertfelnic, si a stropit pe Aaron si hainele lui si pe fiii lui si hainele fiilor
lui.
30. Si a sfintit pe Aaron si hainele lui si pe fiii lui si hainele fiilor
lui cu d�nsul.
31. Si a zis Moisi catre Aaron si catre fiii lui: fierbeti carnea �n curtea
cortului marturiei �n loc sf�nt, si acolo sa o m�ncati cu p�inile cele din cosnita
cu jertfa pentru sfintire, precum s-a poruncit mie, zic�nd: Aaron si fiii lui le
vor m�nca.
32. Iar ce va ram�ne din carnuri si din p�ini, �n foc sa ardeti.
33. Si din usa cortului marturiei sa nu iesiti sapte zile, p�na ce se va
plini ziua sfintirii voastre, pentru ca �n sapte zile se vor sfinti m�inile
voastre.
34. �n ce chip au facut �n ziua aceasta, asa au poruncit Domnul sa se faca
ca sa se roage pentru voi.
35. Si la usa cortului marturiei veti sedea sapte zile, ziua si noaptea, si
veti pazi cele r�nduite de Domnul ca sa nu muriti, ca asa au poruncit mie Domnul
Dumnezeu.
36. Si au facut Aaron si fiii lui toate c�te au poruncit Domnul lui Moisi.

CAP.9.
Jertfa lui Aaron.

�n ziua a opta a chemat Moisi pe Aaron si pe fiii lui si pe batr�nii lui Israil.
2. Si a zis Moisi catre Aaron: ia tie un vitel din cireada spre jertfa
pentru pacat, si un berbec spre ardere de tot, curati; si-i adu �naintea Domnului.
3. Iar batr�nilor lui Israil graieste, zic�nd: luati un tap din capre spre
jertfa pentru pacat, si un berbec si un vitel, si un miel de un an spre arderea de
tot, curati.
4. Vitelul si berbecul spre jertfa de m�ntuire �naintea Domnului, si faina
curata amestecata cu untdelemn, ca astazi se va arata Domnul �ntru voi.
5. Si luara precum poruncise Moisi �n preajma cortului marturiei, si a
venit toata adunarea si a statut �naintea Domnului.
6. Si a zis Moisi: acesta este cuv�ntul, care l-au grait Domnul: faceti,
si se va arata �ntru voi marirea Domnului.
7. Si a zis Moisi lui Aaron: apropie-te la jertfelnic si adu jertfa pentru
pacatul tau, si ardere de tot; si te roaga pentru tine �nsuti si pentru casa ta,
si adu darurile poporului, si te roaga pentru d�nsii, precum au poruncit Domnul.
8. Si s-a apropiat Aaron de jertfelnic, si a junghiat vitelul cel pentru
pacatul sau.
9. Si aduc�nd fiii lui Aaron s�ngele la d�nsul, el a �ntins degetul sau �n
s�nge, si a uns coarnele jertfelnicului, iar s�ngele l-a varsat l�nga temeiul
jertfelnicului.
10. Grasimea, rarunchii si prapurul ficatului jertfei pentru pacat, le-a
adus pe jertfelnic, precum poruncise Domnul lui Moisi.
11. Iar carnurile si pielea le-a ars cu foc afara de tabara.
12. Apoi a junghiat jertfa arderii de tot; aduc�nd fiii lui Aaron s�ngele
la d�nsul, l-a varsat �mprejurul jertfelnicului.
13. Asemenea i-au adus jertfa arderii de tot, si madularile cu capul le-au
pus pe jertfelnic.
14. Iar p�ntecele si picioarele spalate cu apa, le-au pus peste arderea de
tot pe jertfelnic.
15. Dupa aceea a adus darul poporului; a luat tapul cel spre jertfa pentru
pacatul poporului, si junghiindu-l, l-a curatit, ca si pe cel dintai.
16. A adus arderea de tot, si o a sav�rsit precum se cuvine.
17. Si adaugi jertfa de m�ncare; lu�nd un pumn din ea o puse pe jertfelnic
osebit de arderea de tot cea de dimineata.
18. Dupa aceea a junghiat vitelul si berbecul spre jertfa de m�ntuire
pentru popor, si fiii lui Aaron au adus s�ngele la d�nsul, si l-au varsat
�mprejurul jertfelnicului.
19. Iar seul de la vitel si de la berbec, salele, seul de pe p�ntece,
rarunchii cu seul lor si prapurul ficatului,
20. Toate aceste grasimi pun�ndu-le peste piepturi, le-au asezat pe
jertfelnic,
21. Pieptul si armul drept le-a ridicat Aaron spre aducere �naintea
Domnului, precum poruncise Domnul lui Moisi.
22. Si ridic�nd Aaron m�inile spre popor i-a binecuv�ntat pe ei, si
sav�rsind jertfele pentru pacat, arderile de tot si cele de m�ntuire, s-a pogor�t.
23. Deci Moisi si Aaron intrara �n cortul marturiei, apoi iesind au
binecuv�ntat poporul, atunci s-a aratat slava Domnului la tot poporul.
24. Si a iesit foc de la Domnul, si a mistuit jertfele si grasimile de pe
jertfelnic; iar poporul vaz�nd a ramas uimit, si a cazut cu fata la pam�nt.

CAP. 10.
Pedeapsa lui Navad si Aviud.

Si lu�nd cei doi feciori ai lui Aaron, Navad si Aviud fiecare cadelnita sa, au pus
�ntr-�nsele foc si tam�ie, aduc�nd �naintea Domnului foc strain, ce nu li se
poruncise lor de Domnul.
2. Si iesind foc de la Domnul, i-a ars pe ei, si au murit �naintea
Domnului.
3. Atunci Moisi zise catre Aaron: aceasta este ceea ce au grait Domnul
zic�nd: �ntru cei ce se apropie de mine ma voi sfinti, si �ntru toata adunarea
ma voi proslavi, si s-a umilit Aaron.
4. Si a chemat Moisi pe Misadai si pe Elisafan feciorii lui Oziil, fiii
fratelui tatalui lui Aaron, si a zis lor: veniti de scoateti pe fratii vostri
dinaintea celor sfinte, afara de tabara.
5. Deci au venit si i-au scos pe ei cu hainele lor afara de tabara, precum
a zis Moisi.
6. Atunci a zis Moisi catre Aaron si catre Eliazar si catre Itamar fiii
lui cei ramasi: sa nu va descoperiti capetele, nici sa va rupeti hainele, ca sa nu
muriti, si sa fie m�nie peste toata adunarea; iar fratii vostri, toata casa lui
Israil, sa pl�nga arderea care a venit de la Domnul.
7. Si din usa cortului marturiei sa nu iesiti, ca sa nu muriti, ca
untuldelemn al ungerii cel de la Domnul peste voi este, si au facut dupa cuv�ntul
lui Moisi.
8. Si au grait Domnul catre Aaron, zic�nd:
9. Vin si bautura ce �mbata sa nu bei nici tu, nici fiii tai, c�nd veti
merge �n cortul marturiei, sau va veti apropia de jertfelnic, ca sa nu muriti;
lege vesnica �ntru neamurile voastre.
10. Ca sa fie osebire �ntru ce este sf�nt si ce nu este sf�nt, si �ntru
ce este necurat si �ntru ce este curat.
11. Si sa �nvatati pe fiii lui Israil toate cele din lege, care au grait
Domnul catre d�nsii prin Moisi.
12. Si a zis Moisi catre Aaron si catre Eleazar si catre Itamar fiii lui
Aaron cei ramasi: luati jertfa care a ramas din cele aduse Domnului, si le m�ncati
azime la jertfelnic, caci prea sfinte sunt.
13. Si le m�ncati �n loc sf�nt precum s-a legiuit pentru tine si fiii tai
despre cele aduse Domnului, ca asa au poruncit mie Domnul.
14. Pieptul ridicarii si armul aducerii sa le m�ncati �n loc sf�nt tu cu
fiii tai si casa ta precum s-a legiuit pentru tine si fiii tai despre jertfele
cele de m�ntuire ale fiilor lui Israil.
15. Ca armul aducerii si pieptul ridicarii peste grasimile jertfelor se
aduc spre osebire �naintea Domnului, si va fi tie si fiilor tai si fetelor tale cu
tine lege vesnica, precum au poruncit Domnul lui Moisi.
16. Si Moisi cauta cu luare aminte tapul cel pentru pacat, ;l afla ars, si
s-a maniat Moisi pe Eleazar si pe Itamar fiii lui Aaron cei ramasi zicand:
17. Pentru ce n-ati mancat jertfa cea pentru pacat ;n loc Sfant, ca este
prea sfanta; aceasta s-a dat voua sa o m�ncati ca sa ridicati pacatul adunarii, si
sa va rugati pentru ei �naintea Domnului.
18. Ca nu s-a adus din s�ngele lui �n sf�nta, �naintea fetei; trebuia sa-l
m�ncati �n loc sf�nt, precum au poruncit mie Domnul.
19. Si a grait Aaron catre Moisi, zic�nd: astazi au adus jertfa lor pentru
pacat si arderea de tot a lor �naintea Domnului, si s-a �nt�mplat mie precum vezi;
de as m�nca astazi din jertfa pentru pacat, oare va fi placut Domnului?
20. Si auzind Moisi, a �ncuviintat.

CAP. 11.
Animale curate si necurate.

Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Vorbiti fiilor lui Israil si le spuneti: acestea sunt dobitoacele care
le veti m�nca din toate vietatile cele de pe pam�nt.
3. Orice dobitoc cu unghia despicata, si care are copita despartita �n
doua si rumega, se man�nca.
4. �nsa din cele ce rumega si din cele cu unghia despicata si din cele ce
au unghiile despartite, nu veti m�nca acestea: camila pentru ca rumega iar unghia
nu o are despicata, aceasta necurata este voua.
5. Ariciul rumega, iar unghia n-are despartita, necurat este.
6. Iepurele rumega, iar unghia n-o are despartita, necurat este.
7. Porcul are unghia despartita, si desparte unghiile copitei, dar nu
rumega, necurat este.
8. Din carnea lor sa nu m�ncati, nici sa va atingeti de ele moarte, ca
necurate sunt.
9. Din vietuitoarele cele ce sunt �n apa se man�nca toate c�te au aripi si
solzi, �n r�uri, �n mari, si �n balti, pe acestea le veti m�nca.
10. Iar toate c�te n-au aripi, nici solzi, �n ape si �n mari, si �n r�uri
din toate cele ce le scot apele, si din toate c�te sunt �n apa, necurate sunt si
sa va �ngretosati de ele.
11. Din carnurile lor sa nu m�ncati si sa va �ngretosati de mortaciunile
lor.
12. Si toate vietatile cele din ape care nu au aripi, nici solzi,
spurcaciune sa fie acestea voua.
13. Si din zburatoare sa va sc�rbiti de vultur, gripsorul si eretele de
mare sa nu le m�ncati, ca spurcaciune este.
14. Precum si sorlita si gaia si cele ce sunt asemenea ei.
15. Si tot corbul, si cele ce sunt asemenea lui, si strutul, si buha, si
babita si cele ce sunt asemenea ei.
16. Si coroiul si cele ce sunt asemenea lui.
17. Si corbul cel de noapte si heretele si cocost�rcul.
18. Si porfirionul si pelicanul si lebada.
19. Si erodiul si haradriul si cele asemenea lui, si pupaza si liliacul.
20. Si toate t�r�toarele cele cu aripi care umbla cu patru picioare,
spurcaciune voua sunt.
21. Iar acestea veti m�nca din cele cu aripi ce se t�rasc, care umbla pe
patru picioare, care au fluiere mai din sus de picioarele sale, ca sa sara cu ele
pe pam�nt.
22. Iar dintr-acestea veti m�nca: Vruhul si c�te seamana lui; Atakisul si
c�te seamana lui; Ofiomahul si c�te sunt asemenea lui, si lacusta si c�te seamana
ei.
23. Si toate t�r�toarele din cele cu aripi, care au patru picioare,
spurcaciune voua sunt, si cu acestea va veti spurca.
24. Tot cel ce se va atinge de ele moarte fiind, necurat va fi p�na seara.
25. Si tot cel ce va lua din mortaciunile lor, �si va spala hainele sale,
si necurat va fi p�na seara.
26. Toate dobitoacele cu copita despicata si cu unghiile despartite care nu
rumega, sunt necurate. Tot cel ce se va atinge de mortaciunile lor, necurat va fi
p�na seara.
27. Tot ce umbla pe m�ini dintre hiarele cu patru picioare, este necurat;
cel ce se va atinge de mortaciunile lor, necurat va fi p�na seara.
28. Cel ce va ridica din mortaciunile lor, va spala hainele sale, si
necurat va fi p�na seara, ca necurate sunt acestea.
29. Din toate vietatile care se t�rasc pe pam�nt, sunt necurate;
nevastuica, soarecile, crocodilul si c�te sunt asemenea lui.
30. Chitoranul, cameleonul, stelliul, sop�rla si sobolul.
31. Acestea necurate sunt din toate vietatile care se t�rasc pe pam�nt; cel
ce se va atinge de mortaciunile lor, necurat va fi p�na seara.
32. Si tot vasul de lemn, sau haina, sau pielea, sau sacul peste care va
cadea mortaciunea lor, necurat va fi. Tot vasul �n care se va face acest lucru, cu
apa se va spala, si va fi necurat p�na seara, si dupa aceea curat va fi.
33. Si tot vasul de lut �n care va cadea dintr-acestea, orice va fi �ntr-
�nsul, necurate vor fi, si vasul se va sparge.
34. Si orice lucru de m�ncare, peste care ar veni din acea apa, necurat va
fi. Si toata bautura care se bea din asa vas, necurata va fi.
35. Si ori �n ce ar cadea din mortaciuni de acestea, necurat va fi;
cuptoare si caminuri se vor surpa; caci necurate sunt si necurate vor fi voua.
36. Izvoarele apelor, lacurile si baltile, vor fi curate; iar cel ce s-ar
atinge de mortaciunile din ele, necurat va fi.
37. De ar cadea din aceste mortaciuni �n sam�nta cea de semanat, care se
seamana curata va fi.
38. Iar de se va uda sam�nta, si ar cadea din aceste mortaciuni �ntr-�nsa,
necurata este voua.
39. De va muri din vitele care este voua slobod a le m�nca, cel ce se va
atinge de mortaciunile lor, necurat va fi p�na seara.
40. Cel ce va m�nca din aceste mortaciuni, va spala hainele sale, si
necurat va fi p�na seara, iar cel ce va lua din aceste mortaciuni, va spala
hainele sale, se va spala cu apa, si necurat va fi p�na seara.
41. Toata vietatea ce se t�raste pe pam�nt, spurcaciune sa fie aceasta
voua, sa nu se man�nce.
42. Si tot ce umbla pe p�ntece, si tot ce umbla necontenit �n patru
picioare, si toate vietatile cu multe picioare ce se t�rasc pe pam�nt, sa nu
m�ncati ca spurcaciune este voua.
43. Si sa nu spurcati sufletele voastre cu nici o t�r�toare, ce se t�raste
pe pam�nt, si sa nu va p�ngariti cu acestea, si sa nu va spurcati cu ele.
44. Ca eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, si va veti sfinti, si sfinti veti
fi, ca sf�nt sunt eu Domnul Dumnezeul vostru, si sa nu p�ngariti sufletele voastre
cu nici o vietate, ce se t�raste pe pam�nt.
45. Ca eu sunt Domnul cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul Eghipetului, ca
sa fiu voua Dumnezeu, si sa fiti sfinti, ca sf�nt sunt eu Domnul.
46. Aceasta este legea cea pentru vite, pentru pasari si pentru tot ce se
misca �n apa, si pentru tot ce se t�raste pe pam�nt.
47. Care osebeste �ntru cele necurate si �ntru cele curate, si �ntru
cele vietuitoare care se man�nca, si �ntru cele vietuitoare care nu se man�nca.

CAP. 12.
Lege pentru lehuze.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: Muierea �nsarcinata care va
naste fecior, necurata va fi sapte zile, ca si �n timpul or�nduielii firii,
necurata va fi.
3. �n ziua a opta se taie �mprejur marginea trupului lui.
4. Treizeci si trei de zile sa seada spre a se curata de s�ngele sau, si
de tot ce este sf�nt sa nu se atinga, si �ntru cel sf�nt sa nu intre, p�na ce se
vor plini zilele curatirii ei.
5. Iar de va naste fata, necurata va fi doua saptam�ni, ca si �n timpul
or�nduielii firii, si sasezeci si sase de zile va sedea spre a se curata de
s�ngele sau.
6. Dupa ce se vor plini zilele curatirii ei pentru fecior, sau pentru
fata, va aduce preotului un miel de un an curat pentru arderea de tot, si un pui
de porumb, sau o turturea jertfa pentru pacat �naintea usii cortului marturiei la
preot.
7. Preotul va aduce jertfa �naintea Domnului, si se va ruga pentru ea, si
asa se va curata de curgerea s�ngelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care
naste fecior sau fata.
8. Iar de nu-i va da m�na sa aduca miel, va lua doua turturele sau doi pui
de porumb, unul spre arderea de tot si altul spre jertfa pentru pacat, si se va
ruga pentru ea preotul, si va fi curatita.

CAP. 13.
Lepra la oameni si la vesminte.

Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Omul caruia se va face �n pielea trupului semn de v�nataie lucie, si se
va face �n pielea trupului lui umflatura de buba, va veni la Aaron preotul, sau la
unul dintre fiii lui care sunt preoti.
3. Si va vedea preotul umflatura �n pielea lui, daca parul cel din
umflatura se va albi si umflatura va fi subt pielea trupului lui, semn de lepra
este, si va vedea preotul, si-l va vesti pe el necurat.
4. Iar de va fi lucie alburind �n pielea trupului lui, si fata ei nu va fi
mai afunda dec�t pielea, si parul ei nu s-a albit, ci este negru, va osebi preotul
pe cel cu umblatura sapte zile.
5. Si �n ziua a saptea va vedea preotul umflatura, si de a ramas umflatura
�n piele, �l va osebi pe el preotul alte sapte zile.
6. Si dupa alte sapte zile �l va vedea preotul a doua oara, si de a ramas
umflatura si nu s-a prefacut �n piele, �l va curata pe el preotul, ca semn este si
dupa ce-si va spala hainele sale, curat va fi.
7. Iar de se va �ntoarce si se va preface semnul �n piele, dupa ce l-a
vazut pe el preotul, ca sa-l curete pe el, si se va arata a doua oara preotului,
si-l va vedea pe el preotul, si iata semnul s-a prefacut �n piele, si-l va vesti
pe el preotul necurat, lepra este.
8. Si semnul de lepra de se va face �n om, si va veni la preot, si va
vedea preotul,
9. Si iata v�nataie alba �n piele, si a albit parul si pielea cea
sanatoasa s-a facut carne vie,
10. Lepra veche este �n pielea trupului lui.
11. Si-l va vesti preotul, ca este necurat, si-l va osebi, ca necurat este.
12. Iar de a �nflorit lepra �n pielea trupului lui, si va acoperi lepra
toata pielea atinsa de la cap p�na la picioarele lui, dupa toata vederea
preotului.
13. Si va vedea preotul, si iata lepra a acoperit toata pielea trupului
lui, va curata preotul buba lui, pentru ca toata s-a facut alba, curat este.
14. Si ori �n ce zi se va vedea �ntru el carne vie, necurat va fi.
15. Si vaz�nd preotul carnea cea vie, �l va vesti necurat pentru aceasta,
ca necurat este, lepra este.
16. Iar de se va �ntoarce carnea cea vie si se va preface alba, si va veni
la preot,
17. Si va vedea preotul, ca rana s-a facut alba, atunci o va curata
preotul, este curat.
18. Si carnea de se va face �n pielea lui rana, si se va vindeca.
19. Si se va face �n locul ranii v�nataie alba, sau lucie alburind, sau
rosiatica, si se va arata preotului.
20. Si va vedea preotul, si iata vederea este mai afunda dec�t pielea, si
parul ei s-a prefacut �n albiciune, atunci �l va vesti pe el preotul necurat, ca
lepra este �n rana �nflorita.
21. Iar de o va vedea preotul, si iata nu este �ntr-�nsa par alb, si nu va
fi mai afundata dec�t pielea trupului, si ea va fi negrita, �l va osebi pe el
preotul sapte zile.
22. Iar de se va lati cu latime �n piele, atunci preotul �l va vesti pe el
necurat, ca semn de lepra este �n rana �nflorita.
23. Iar de va ram�ne �n locul sau stricaciunea, si nu se va lati, semn de
rana este, si-l va vesti pe el preotul, curat.
24. Si carnea de se va face �n pielea lui ardere de foc, dupa ce se va
tamadui de acea ardere, va fi �n pielea lui stricaciune alba rosiatica, sau alba.
25. �l va vedea pe el preotul, si iata a schimbat parul alb �n luminat, si
fata ei mai afunda dec�t pielea, lepra este, �n arsura a �nflorit, si-l va vesti
preotul spurcat, semn de lepra este.
26. Iar de-l va vedea pe el preotul, si iata �n cel luminos nu este par
alb, si nu va fi mai afund de c�t pielea, ci s-a negrit, atunci �l va osebi pe el
preotul sapte zile.
27. Si �l va vedea pe el preotul �n ziua a saptea, si de se va lati cu
latime �n piele, atunci preotul �l va vesti pe el necurat, semn de lepra este �n
rana �nflorita.
28. Iar de va ram�ne cel luminos ;n loc, si nu se va lati pe piele, ci se
va �negri, semn de arsura este, si �l va vesti preotulpe el curat, pentru ca semn
de arsura este.
29. Si la barbat sau la femeie, de se va face �ntr-�nsii semn de lepra �n
cap, sau �n barba.
30. Va vedea preotul semnul, si de va fi fata ei mai afunda dec�t pielea,
si �ntru ea este par subtire �nflorind, atunci preotul �l va vesti pe el necurat,
v�nataie este, lepra de cap, lepra de barba este.
31. Si c�nd va vedea preotul umflatura v�nataii, si fata ei nu este mai
afunda dec�t pielea, si par rosu nu va fi �n ea, atunci va osebi preotul pe cel cu
semnul v�nataii sapte zile.
32. Si va vedea preotul semnul �n ziua a saptea, si de nu s-a latit
v�nataia, si par rosiatic nu este �ntr-�nsa, si fata v�nataii nu este mai afunda
dec�t pielea.
33. Atunci el va rade pielea; iar v�nataia nu o va rade, si va osebi
preotul pe cel cu v�nataia alte sapte zile.
34. Si va vedea preotul v�nataia �n ziua a saptea, si de nu s-a latit
v�nataia �n piele dupa ce s-a ras acela, si fata v�nataii nu este mai afunda �n
piele, atunci preotul �l va vesti pe el curat, si spal�ndu-si hainele, curat va
fi.
35. Iar de se va lati �n piele v�nataia dupa ce se va curata el, si-l va
vedea pe el preotul, si iata s-a latit v�nataia �n piele.
36. Nu cerce preotul pentru parul cel rosiatic, ca necurat este.
37. Iar de va ram�ne �naintea lui pe loc v�nataia, si par negru va rasari
�ntru ea, s-a �nsanatosit v�nataia, curat este, si-l va vesti pe el preotul
curat.
38. Si la barbat sau la femeie de se va face �n pielea trupului lui basici
lucii albe �nflorind,
39. Si va vedea preotul, si iata �n pielea trupului basici lucind albe
�nflorind, cos este, care a �nflorit �n pielea trupului lui, curat este.
40. Iar de va cadea cuiva parul de pe cap, plesuv este, curat este.
41. Iar de va cadea de catre fata parul lui de pe cap, tarcav este, curat
este.
42. Iar de se va face �n plesuvia lui, sau �n t�rcavirea lui v�nataie alba,
sau rosiatica, lepra este �n plesuvia lui, sau �n t�rcavirea lui.
43. �l va vedea pe el preotul, si fiind fata basicii alba, sau rosiatica �n
plesuvia lui, sau �n t�rcavirea lui, ca un chip de lepra este �n pielea trupului
lui.
44. Om lepros este si vestind �l va vesti preotul pe el necurat �n capul
lui, �n umflatura lui.
45. Iar hainele leprosului cel cu rana, sa fie spintecate, si capului lui
descoperit, si �mprejurul gurii sa se acopere, si necurat se va chema,
46. �n tot timpul c�t va avea pe el acea rana necurat fiind, necurat va fi,
osebit va sedea, afara din tabara va fi petrecerea lui.
47. Si pe vesm�nt de se va face semn de lepra, ori �n vesm�nt de par, ori
�n vesm�nt de p�nza.
48. Sau �n tesatura, sau �n tort, sau �n inuri, sau �n par, sau �n piele,
sau ori �n ce piele de lucru.
49. Si de se va �nverzi semnul, sau se va rosi, sau �n piele, sau �n haine,
sau �n tesatura, sau �n tort, sau ori �n ce unealta de piele, semn de lepra este,
se va arata preotului.
50. Si vaz�nd preotul semnul va osebi preotul ceea ce are semn sapte zile.
51. Si va vedea preotul semnul �n ziua a saptea, iar de se va lati semnul
�n haine, au �n tesatura, sau �n tort, sau �n piele, ori de ce lucru sa fie buna
pielea aceea, semn de lepra statornica si necurata este.
52. De tot va arde haina, sau tesatura, sau tortul, sau haina cea de par,
sau de in, sau orice unealta de piele �n care va fi semnul, ca lepra statornica
este, cu foc sa se arda.
53. Iar de va vedea preotul, si nu se va lati semnul �n haina, sau �n
tesatura, sau �n tort, sau ori �n ce unealta de piele.
54. Atunci va porunci preotul, si va spala lucrul pe care va fi semnul, si
va osebi preotul lucrul cel cu semn alte sapte zile.
55. Si vaz�nd preotul dupa ce a spalat semnul, ca el nu si-a schimbat fata,
dar s-a latit, necurat este, �n foc se va arde de tot, fiindca a patruns �n haine,
sau �n tesaturi, sau �n tort.
56. Iar vaz�nd preotul ca semnul dupa ce s-a spalat e negru, o va rupe de
la haina, sau de la tesatura, sau de la tort, sau de la piele.
57. Iar de se va mai ivi �nca �n haina, au �n tesatura, au �n tort, au ori
�n ce unealta de piele, lepra �nflorind este, �n foc se va arde ceea ce are semn.
58. Haina, au tesatura, sau tortul, sau toata unealta de piele, care se va
spala si se va sterge de pe ea semnul, se va spala a doua oara, si se va curati.
59. Aceasta este legea semnului celui de lepra, pe haina de par, sau de
c�nepa, sau pe tesatura, sau pe tort, sau pe toata unealta cea de piele, ca sa o
vesteasca pe ea curata, sau necurata.

CAP. 14.
Curatirea leprei.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Aceasta este legiuirea pentru leprosi: �n ziua �n care se va curati, se
va duce la preot.
3. Iar preotul va iesi afara din tabara, si-l va vedea preotul, si de se
va fi vindecat semnul leprei de la lepros,
4. Va porunci preotul, si vor lua de la cel curatit doua pasarele vii,
curate, si lemn de chedru, si rosu rasucit, si issop.
5. Si va porunci preotul, si vor junghia o pasarica �n vas de lut la apa
curgatoare.
6. Apoi va lua pasarica cea vie, si lemnul cel de chedru, si rosu cel
rasucit, si issopul, si le va muia cu pasarica cea vie �n s�ngele pasarelei celei
junghiate la apa curgatoare.
7. Si stropind de sapte ori pe cel ce s-a curatit de lepra, va fi curat,
si va slobozi pasarica cea vie �n c�mp.
8. Si va spala cel curatit hainele sale, si-si va rade tot parul sau, si
se va scalda �n apa, si curat va fi, si dupa aceasta va intra �n tabara, si va
ram�ne afara din casa lui sapte zile.
9. Iar �n ziua a saptea va rade tot parul capului sau, si barba, si
sprancenele, si tot parul sa-si raza.
10. Si sa-si spele hainele sale, si sa-si scalde trupul sau cu apa, si
curat va fi. Si �n ziua a opta va lua doi miei curati de un an, si o oaie de un an
curata, si trei zeciuieli de faina curata pentru jertfa fram�ntata cu untdelemn,
si pahar cu untdelemn.
11. Iar preotul cel ce curateste, le va aduce pe acestea si pe omul cel ce
se curateste �naintea Domnului la usa cortului marturiei.
12. Apoi va lua preotul un miel, si-l va aduce jertfa pentru greseala, si
paharul cel cu untdelemn, si vor fi acestea aducere �naintea Domnului.
13. Si vor junghia mielul �n locul unde se junghie arderile de tot, si cele
pentru pacat, �n loc sf�nt, caci jertfa pentru vinovatie, ca si cea pentru pacat,
este a preotului, ca prea sf�nta este.
14. Si va lua preotul din s�ngele jertfei pentru greseala, si va pune
preotul pe v�rful urechii celei drepte acelui ce se curateste, si pe v�rful m�inii
celei drepte, si pe v�rful piciorului celui drept.
15. Apoi lu�nd preotul din paharul cel cu untdelemn va turna �n m�na cea
st�nga.
16. Si va �ntinge preotul degetul cel drept �n untuldelemn, care este �n
m�na lui cea st�nga, si va stropi din untuldelemn cu degetul de sapte ori �naintea
Domnului.
17. Iar untuldelemn ce va ram�ne, care este �n m�na �l va pune preotul pe
v�rful urechii celei drepte acelui ce se curateste, si pe v�rful m�inii lui celei
drepte, si pe v�rful piciorului celui drept, si pe locul s�ngelui celui pentru
greseala; iar untuldelemn ce a mai ramas �n m�na preotului, �l va pune preotul pe
capul celui curatit.
18. Si se va ruga preotul pentru d�nsul �naintea Domnului, si va face
preotul cea pentru pacat, si se va ruga preotul pentru cel ce se curateste de
pacatul sau.
19. Dupa aceasta va junghia preotul arderea de tot, si va aduce preotul
arderea de tot �mpreuna cu jertfa cealalta, pe jertfelnic �naintea Domnului.
20. Si se va ruga preotul pentru el, si se va curati.
21. Iar de va fi sarac, si nu-i va da m�na, va lua un miel de un an, si-l
va aduce pentru greseala, ca sa se roage pentru d�nsul, a zecea parte a unui ifi
de faina fram�ntata cu untdelemn pentru jertfa, si un pahar cu untdelemn.
22. Si doua turturele, sau doi pui de porumb, ce va putea avea, si o
turturea pentru pacat, si alta pentru arderea de tot.
23. Si le va aduce a opta zi pe ele la preot la usa cortului marturiei
�naintea Domnului spre curatirea sa.
24. Si lu�nd preotul mielul cel pentru pacat si paharul cel cu untuldelemn,
le va pune pe ele aducere �naintea Domnului.
25. Si va junghia mielul cel pentru pacat, si va lua preotul din s�ngele
celei pentru pacat, si va pune pe v�rful urechii celei drepte a celui ce se
curateste, si pe v�rful m�inii lui celei drepte, si pe v�rful piciorului lui celui
drept.
26. Si din untuldelemn va turna preotul �n m�na sa cea st�nga.
27. Si va stropi preotul cu degetul cel drept din untuldelemn, care este �n
m�na lui cea st�nga de sapte ori �naintea Domnului.
28. Si va pune preotul din untuldelemn, care este �n m�na sa pe v�rful
urechii drepte acelui ce se curateste, si pe v�rful mainii lui celei drepte si pe
v�rful piciorului lui cel drept la locul s�ngelui celui pentru pacat.
29. Iar ce va ram�ne din untuldelemn, care este �n m�na preotului, va pune
pe capul celui curatit, si se va ruga pentru el �naintea Domnului.
30. Dupa aceea una din turturele, sau unul din puii de porumb, dupa cum a
putut avea, �l va aduce.
31. Una pentru pacat, si una sa fie pentru arderea de tot �mpreuna cu
cealalta jertfa, si se va ruga preotul pentru cel ce se curata �naintea Domnului.
32. Aceasta este legiuirea pentru leprosul caruia nu-i da m�na sa aduca tot
ce este r�nduit pentru curatirea sa.
33. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:
34. Dupa ce veti intra �n pam�ntul Hananeilor, care-l dau eu voua spre
mostenire, si de voi da eu semn de lepra �n vreo casa din locul mostenirii
voastre.
35. Atunci va veni stap�nul casei, va da de veste preotului, si-i va zice:
mi se pare ca e semn de lepra �n casa mea.
36. Deci preotul va porunci sa goleasca casa mai �nainte de ce va intra
preotul sa vada semnul, ca sa nu fie necurate toate c�te sunt �n casa.
37. Si apoi va intra preotul sa vada casa, si de va afla semn pe peretii
casii, pete verzui sau rosiatice, si aceste pete vor fi patruns �n pereti,
38. Iesind preotul din casa la usa casei, va osebi preotul casa sapte zile.
39. Si se va �ntoarce preotul a saptea zi, si va vedea casa, si de va vedea
ca s-a latit semnul pe peretii casei;
40. Atunci va porunci preotul sa scoata pietrele cele cu semnul, si sa le
arunce afara de cetate �n loc necurat.
41. Si vor rade casa pe dinauntru �mprejur, si tar�na cea rasa o vor varsa
afara de cetate �n loc necurat.
42. Si vor lua alte pietre cioplite, si le vor pune �n locul pietrelor
celor scoase, si alt lut vor lua si vor lipi casa.
43. Iar de se va ivi din nou semnul si va fi patruns �n casa; dupa ce s-au
scos pietrele, si dupa ce s-a ras casa, si dupa ce s-a spoit;
44. Atunci va intra preotul, si de va vedea ca semnul s-a latit �n casa,
vadit este lepra �n casa, si va fi necurata.
45. Si vor strica casa si lemnele ei si pietrele ei; si toata tar�na casei
o vor scoate afara din cetate, �n loc necurat.
46. Cel ce va intra �n casa ori �n ce zi din zilele �n care este osebita
casa, necurat va fi p�na seara.
47. Cel ce va dormi �n casa, va spala hainele sale, si necurat va fi p�na
seara, si cel ce va m�nca �n casa, va spala hainele sale, si necurat va fi p�na
seara.
48. Iar daca preotul intr�nd �n casa, va vedea ca semnul nu s-a latit dupa
ce s-a spoit casa, va vesti casa curata, caci a pierit semnul.
49. Si va lua spre curatirea casei doua pasari vii curate si lemn de chedru
si rosu rasucit si issop.
50. Si va junghia o pasare �n vas de lut la apa curgatoare.
51. Si va lua lemnul cel de chedru si rosu cel rasucit si issopul si
pasarea cea vie, si le va muia pe ele �n s�ngele pasarii celei junghiate la apa
curgatoare, si va stropi cu ea casa de sapte ori.
52. Si va curata casa cu s�ngele pasarii, si cu apa curgatoare, cu pasarea
cea vie, cu lemnul cel de chedru, cu isopul si cu rosul cel rasucit.
53. Si va slobozi pasarea cea vie afara de cetate la c�mp, si se va ruga
pentru casa, si curata va fi.
54. Aceasta este legiuirea pentru tot semnul de lepra si de pete.
55. Pentru lepra hainei si a casei.
56. Pentru umflaturi, pentru cojiri si pentru basicute.
57. Pentru ca sa se stie c�nd este necurat si c�nd se va curati, aceasta
este legiuirea pentru lepra.

CAP. 15.
Lege pentru curatirea barbatilor si a femeilor.

Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: barbatului caruia se va face
curgere din trupul lui, curgerea lui necurata este.
3. Si aceasta este legea necurateniei: cel ce face de curge sam�nta din
trupul sau, sau a �ncetat trupul lui de a curge, necuratia lui este aceasta �ntr-
�nsul �n toate zilele �n care curge trupul lui, sau a �ncetat a curge, este
necurat.
4. Patul �ntru care va dormi acela cui curge sam�nta si lucrul pe care va
sedea el, va fi necurat.
5. Iar omul care se va atinge de patul lui, va spala hainele sale, si va
scalda trupul sau cu apa, necurat va fi p�na seara.
6. Si cel ce va sedea pe lucrul pe care a sezut acela cui curge sam�nta,
va spala hainele sale si se va scalda cu apa, si necurat va fi p�na seara.
7. Si cel ce se va atinge de trupul celui ce-i curge sam�nta, va spala
hainele sale, si se va scalda cu apa, si va fi necurat p�na seara.
8. Iar de va scuipa cel ce-i curge sam�nta peste cel curat, acesta �si va
spala hainele, si se va scalda cu apa, si necurat va fi p�na seara.
9. Saua asinului pe care va �ncaleca cel ce-i curge sam�nta, necurata va
fi p�na seara.
10. Cine se va atinge de toate c�te sunt sub acela, necurat va fi p�na
seara, si cine le ridica pe acelea, va spala hainele sale, si se va scalda cu apa,
si necurat va fi p�na seara.
11. Si de c�te se va atinge cel ce-i curge sam�nta, si m�inile lui nu sunt
spalate cu apa, va spala hainele sale, si-si va scalda trupul cu apa, si necurat
va fi p�na seara.
12. Si vasul de lut, care-l va atinge cel ce-i curge sam�nta, sa se sparga;
iar vasul cel de lemn sa se spele cu apa, si curat va fi.
13. Iar dupa ce se va curata cel ce-i curge sam�nta de curgerea sa, va
numara sapte zile spre curatirea sa, va spala hainele sale, si va scalda trupul
sau cu apa curgatoare, curat va fi.
14. Iar a opta zi va lua cu sine doua turturele sau doi pui de porumb, si
le va aduce pe ele �naintea Domnului la usile cortului marturiei, si le va da
preotului.
15. Si le va jertfi pe ele preotul una pentru pacat, si alta ardere de tot,
si se va ruga pentru el preotul �naintea Domnului, pentru curgerea lui.
16. Iar daca omul va avea scurgere �n somn, va scalda cu apa tot trupul
sau, si necurat va fi p�na seara.
17. Si orice haina sau piele m�njita cu scurgere, se va spala cu apa si
necurat va fi p�na seara.
18. Femeia care va dormi un asemenea barbat, se va spala cu apa, si
necurata va fi p�na seara.
19. Daca o femeie care este �n curgerea s�ngelui firii, sa se osebeasca
sapte zile; oricine se va atinge de ea, necurat va fi p�na seara.
20. Si tot pe ce se va culca ea �ntru necuratirea sa, necurat va fi, si
ori pe ce va sedea ea, necurat va fi.
21. Si tot cel ce se va atinge de patul ei, va spala hainele sale, si va
scalda trupul sau cu apa, si necurat va fi p�na seara.
22. Si oricine se va atinge de tot lucrul pe care va sedea ea, va spala
hainele sale, si se va scalda cu apa, si necurat va fi p�na seara.
23. Iar daca este ea �n pat sau sade pe ceva, se va atinge de acela,
necurat va fi p�na seara.
24. Iar de se va culca cineva cu ea �n pat, c�nd este ea �ntru curgerea
s�ngelui, necurat va fi sapte zile, si tot patul pe care se va culca, necurat va
fi.
25. Si femeia de va fi �n curgerea s�ngelui mai multe zile, si nu �n vremea
curgerii ei, si de va curge si dupa curgerea ei, �n toate zilele curgerii
necurateniei ei, ca si �n zilele curgerii ei, necurata va fi.
26. Si patul pe care va dormi �n zilele curgerii ei, ca si patul din timpul
curgerii firii ei, si tot lucrul pe care va sedea ea, necurat va fi, ca si
necuratia curgerii firii.
27. Tot cel ce se va atinge de d�nsa, necurat va fi, si va spala hainele
sale, si va scalda trupul sau cu apa, si necurat va fi p�na seara.
28. Iar �ncet�nd curgerea s�ngelui ei, dupa ce vor trece sapte zile, se va
curati.
29. Si �n ziua a opta va lua cu sine doua turturele sau doi pui de porumb,
si le va aduce la preot �naintea usilor cortului marturiei.
30. Si va jertfi preotul una pentru pacat, si una ardere de tot, si se va
ruga pentru ea preotul �naintea Domnului, pentru curgerea necuratiei sale.
31. Asa veti povatui pe fiii lui Israil, sa se curateasca de necuratia lor,
ca sa nu moara �ntru necuratia lor, c�nd ar p�ngari ei cortul, care este �ntru
ei.
32. Aceasta este legea pentru cel ce are curgere si pentru cel ce se
ispiteste �n vis, cu care se face necurat;
33. Si pentru ceea ce are curgerea s�ngelui, si pentru cel ce are curgere,
barbat sau femeie, si a barbatului care se va culca cu cea necurata.

CAP. 16.
Jertfa �mpacarii.

Si au grait Domnul catre Moisi, dupa moartea celor doi fii ai lui Aaron, care
murira pentru ca au adus foc strain �naintea Domnului.
2. Au zis Domnul catre Moisi: graieste fratelui tau Aaron sa nu intre �n
toata vremea �ntru cel sf�nt mai �nauntru de catapeteazma cea din fata
acoperam�ntului �mpacarii, care este peste sicriul marturiei, ca sa nu moara, ca
�n nor ma voi arata peste acoperam�ntul �mpacarii.
3. Asa va intra Aaron �ntru cel sf�nt, cu vitel din cirezi, jertfa pentru
pacat, si cu un berbec pentru ardere de tot.
4. Si cu haina de in sfintita se va �mbraca, si vesm�nt de in va fi peste
trupul lui, si cu br�ul de in se va �ncinge, si chidare de in �si va pune pe cap,
haine sfinte sunt, si �si va spala cu apa trupul sau, si se va �mbraca cu acestea.
5. Si de la adunarea fiilor lui Israil va lua doi tapi din capre, jertfa
pentru pacat, si un berbec pentru ardere de tot.
6. Si va aduce Aaron vitelul jertfa pentru pacatul sau, si se va ruga
pentru sine si pentru casa sa.
7. Dupa aceea va lua cei doi tapi, si-i va pune �naintea Domnului la usa
cortului marturiei.
8. Si va arunca Aaron sorti pe cei doi tapi, un sort pentru tapul care va
fi adus Domnului, si altul pentru cel ce se va slobozi.
9. Si va lua Aaron tapul cel sortit Domnului, si-l va aduce jertfa pentru
pacat;
10. Iar tapul pe care a cazut soarta sa fie slobozit, �l va pune viu
�naintea Domnului, ca sa se roage peste el, si sa-l lase slobod, si-l va lasa
slobod �n pustie.
11. Si va aduce Aaron vitelul cel pentru pacatul sau, si se va ruga pentru
sine si pentru casa sa, si va junghia vitelul cel pentru pacatul sau.
12. Si va lua cadelnita plina de jaratic de pe altarul cel dinaintea
Domnului.
13. Si va lua m�na plina de tam�ie marunt tocmita, si o va aduce �nauntru
catapetezmei, si va pune tam�ia pe foc �naintea Domnului, si fumul tam�iei va
acoperi pe acoperam�ntul �mpacarii cel deasupra sicriului marturiilor, si nu va
muri.
14. Dupa aceea va lua din s�ngele vitelului, si va stropi cu degetul peste
acoperam�ntul �mpacarii catre rasarit �n fata lui, de sapte ori va stropi din
s�nge cu degetul sau.
15. Si va junghia tapul cel pentru pacatul poporului �naintea Domnului, si
va baga s�ngele lui �nauntrul catapetezmei, si va face cu s�ngele lui cum a facut
cu s�ngele vitelului, si v-a stropi s�ngele lui peste acoperam�ntul �pacarii �n
fata lui.
16. Si se va ruga ;ntru cel sf�nt de necuratiile fiilor lui Israil si de
nedreptatile lor, pentru toate pacatele lor; asa va face cortul marturiei cel ce
este �n mijlocul necuratiei lor.
17. Nici un om nu va fi �n cortul marturiei c�nd va merge el sa se roage
�ntru cel sf�nt, p�na c�nd va iesi, si se va ruga pentru sine si pentru casa sa,
si pentru toata adunarea fiilor lui Israil.
18. Si va iesi la altarul cel dinaintea Domnului, si se va ruga pentru
d�nsul, si va lua din s�ngele vitelului si din s�ngele tapului, si va unge
coarnele altarului �mprejur.
19. Si va stropi peste el din s�nge cu degetul sau de sapte ori, si-l va
curata si-l va sfinti pe ei de necuratia fiilor lui Israil.
20. Si va sf�rsi a curata sfantul si cortul marturiei si altarul, si se va
ruga pentru preoti, si va aduce tapul cel viu.
21. Si va pune Aaron m�inile sale pe capul tapului celui viu, si va
marturisi peste el toate faradelegile fiilor lui Israil si toate nedreptatile lor
si toate pacatele lor, si le va pune pe capul tapului celui viu, si-l va slobozi
�n pustie printr-un om anume.
22. Si va purta tapul nedreptatile lor �n pam�nt neumblat, si vor slobozi
tapul �n pustie.
23. Si va intra Aaron �n cortul marturiei, si se va dezbraca de vesm�ntul
cel de in cu care a fost �mbracat c�nd a intrat �ntru cel sf�nt, si-l va pune
acolo.
24. Si va spala trupul sau cu apa �n locul cel sf�nt, si se va �mbraca cu
haina sa, si iesind, va aduce arderile de tot ale sale si cele ale poporului, si
se va ruga pentru sine si pentru casa sa si pentru popor, ca si pentru preoti.
25. Si va aduce pe jertfelnic seul jertfelor pentru pacate.
26. Si cel ce va slobozi tapul cel osebit spre slobozire, va spala hainele
sale, si va scalda trupul sau cu apa, si dupa aceea va intra �n tabara.
27. Si vitelul cel pentru pacat si tapul cel pentru pacat a carora s�nge s-
a adus pentru curatire �ntru cel sf�nt, vor fi scosi afara de tabara, si se vor
arde cu foc, pieile, carnurile si balega lor.
28. Iar cel ce �i va arde, va spala hainele sale, si va scalda trupul sau
cu apa, si dupa aceea va intra �n tabara.
29. Si va fi voua aceasta lege vesnica, �n luna a saptea a zecea a lunii,
sa smeriti sufletele voastre, si nici un lucru sa nu faceti, nici mosneanul, nici
nemernicul care este �ntru voi.
30. Ca �n ziua aceasta se face rugaciune pentru voi, ca sa va curatiti de
pacatele voastre �naintea Domnului, si va veti curati.
31. Aceasta va fi s�mbata cea mai mare spre odihna voua, si veti smeri
sufletele voastre, lege vesnica.
32. Si se va ruga preotul pe care vor unge si ale carui m�ini le vor
sav�rsi ca sa preoteasca dupa tatal lui, si se va �mbraca cu haina cea de in, cu
haina cea sf�nta.
33. Si va curata sf�nta sfintei si cortul marturiei, si altarul va curati,
si se va ruga pentru preoti si pentru toata adunarea.
34. Aceasta va fi voua lege vesnica ca sa va rugati pentru fiii lui Israil
pentru toate pacatele lor, odata �n an se va face, precum au poruncit Domnul lui
Moisi.

CAP. 17.
Locul jertfelor. Oprirea de a m�nca s�nge.

Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd:


2. Vorbeste lui Aaron si fiilor lui si tuturor fiilor lui Israil, si le
spune: acesta este cuv�ntul, care l-au poruncit Domnul, zic�nd:
3. Oricare om dintre fiii lui Israil, sau dintre veneticii care se afla
�ntru voi, ar junghia vitel, sau oaie, sau capra �n tabara, sau afara de tabara,
4. Si nu le va aduce la usa cortului marturiei, ca sa le jertfeasca
Domnului ardere de tot sau de m�ntuire primita �ntru miros de buna mireasma, si
cel ce va junghia afara, si la usa cortului marturiei nu le va aduce dar Domnului
�naintea cortului marturiei Domnului, omul acela se va socoti ca un varsator de
s�nge, si va pieri sufletul aceluia din poporul sau.
5. De aceea fiii lui Israil �n loc sa aduca jertfele lor pe c�mp, le vor
aduce Domnului la usile cortului marturiei, la preot, si le vor junghia jertfa de
m�ntuire acestea Domnului.
6. Si va varsa preotul s�ngele pe jertfelnic �mprejur �naintea Domnului la
usa cortului marturiei, si va aduce seul �ntru miros de buna mireasma Domnului.
7. Si nu vor mai junghia jertfele sale idolilor deserti dupa care ei
curvesc. Lege vesnica va fi voua �ntru neamurile voastre.
8. Si zi catre ei: oricine dintre fiii lui Israil, sau dintre fiii celor
venetici, care se afla �ntru voi, aduc�nd ardere de tot, sau jertfa;
9. Si la usa cortului marturiei nu o va aduce ca sa o jertfeasca Domnului,
va pieri omul acela din poporul sau.
10. Si oricine din fiii lui Israil, sau din veneticii, care se afla �ntru
voi, va m�nca orice s�nge, voi pune fata mea asupra aceluia, care man�nca s�nge,
si-l voi pierde pe el din poporul sau.
11. Pentru ca s�ngele este sufletul fiecarui trup, si eu l-am dat voua pe
jertfelnic, ca sa va curatiti sufletele voastre, ca s�ngele face curatenie pentru
suflet.
12. Pentru aceea am grait fiilor lui Israil: nimeni dintre voi sa nu
man�nce s�nge, nici cel venetic, care se afla �ntru voi, nu va m�nca s�nge.
13. Si oricine din fiii lui Israil sau din veneticii, care se afla �ntru
voi, va v�na hiara sau pasare, care se man�nca, sa verse s�ngele ei si sa-l
acopere cu pam�nt.
14. Ca s�ngele este sufletul fiecarui trup, pentru aceea am zis fiilor lui
Israil: s�ngele nici a unui trup sa nu m�ncati, ca s�ngele este sufletul fiecarui
trup, tot cel ce man�nca, va pieri.
15. Si oricine va m�nca mortaciune sau prins de hiara, fie mosnean ori
venetic, va spala hainele sale, si se va scalda cu apa, si necurat va fi p�na
seara, si dupa aceasta curat va fi.
16. Iar de nu va spala hainele sale, si nu-si va scalda trupul cu apa, va
purta faradelegea sa.

CAP. 18.
Spita neamului de s�nge.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: eu Domnul Dumnezeul vostru.
3. Dupa obiceiurile Eghipetului �ntru care ati nemernicit, sa nu faceti;
nici dupa obiceiurile pam�ntului Hanaan �ntru care voi baga pe voi, sa nu
vietuiti, si dupa legile lor sa nu umblati.
4. Judecatile mele sa le faceti, si poruncile mele sa le paziti, si sa
umblati �ntru ele, eu Domnul Dumnezeul vostru.
5. Si sa tineti toate poruncile mele si toate judecatile mele, si sa le
faceti pe ele; omul care le va face, viu va fi �ntr-�nsele, eu Domnul Dumnezeul
vostru.
6. Nimeni sa nu se apropie de vreo rudenie de s�nge a sa ca sa-i descopere
rusinea, eu Domnul.
7. Rusinea tatalui tau si rusinea mumei tale sa nu o descoperi, pentru ca
muma-ti este, sa nu descoperi rusinea ei.
8. Rusinea femeii tatalui tau sa nu o descoperi, ca rusinea tatalui tau
este.
9. Rusinea surorii tale celei de pe tata sau de pe muma, care s-a nascut
acasa sau afara, sa nu descoperi rusinea lor.
10. Rusinea fetei fiului tau, sau a fetei fetei tale, sa nu descoperi
rusinea lor, ca a ta rusine este.
11. Rusinea fetei femeii tatalui tau sa nu o descoperi, sora de un pat
este, sa nu descoperi rusinea ei.
12. Rusinea surorii tatalui tau sa nu o descoperi, pentru ca ruda tatalui
tau este.
13. Rusinea surorii mumei tale sa nu o descoperi, pentru ca ruda mumei tale
este.
14. Rusinea fratelui tatalui tau sa nu o descoperi, si la femeia lui sa nu
intri, pentru ca ruda-ti este.
15. Rusinea nurorii tale sa nu o descoperi, ca femeia fiului tau este, sa
nu descoperi rusinea ei.
16. Rusinea femeii fratelui tau sa nu o descoperi, ca rusinea fratelui tau
este.
17. Rusinea femeii si a fetei ei sa nu o descoperi. Fata feciorului ei si
fata fetei ei sa nu o iei, ca sa descoperi rusinea lor, ca rude sunt tie,
pag�natate este.
18. Sa nu o iei tiitoare pe sora femeii tale, ca sa descoperi rusinea ei
peste d�nsa, �nca fiind ea vie.
19. Si la femeie �ntru osebirea necuratiei ei, sa nu intri ca sa-i
descoperi rusinea ei.
20. Si la femeia deaproapelui tau sa nu dai patul semintii tale,
p�ngarindu-te cu ea.
21. Si din sam�nta ta sa nu dai a sluji spre jertfa idolului Moloh, ca sa
nu spurci muntele cel sf�nt al Domnului Dumnezeului vostru, eu Domnul.
22. Si cu barbat sa nu dormi ca si cu femeie, ca spurcaciune este.
23. La nici o vita din cele cu patru picioare sa nu dai patul tau �ntru
sam�nta, ca sa te spurci cu d�nsa. Si femeia sa nu stea la nici o vita din cele cu
patru picioare sa se �mpreune, pentru ca ur�ciune este.
24. Sa nu va spurcati cu nici una dintr-acestea, caci cu toate acestea s-au
spurcat neamurile, care eu le arunc dinaintea fetei voastre.
25. Si s-a spurcat pam�ntul, si le-am rasplatit lor nedreptate pentru
aceea, si a ur�t pam�ntul pe cei ce locuiesc pe d�nsul.
26. Si paziti toate legile mele, si toate poruncile mele, si sa nu faceti
nici una din toate spurcaciunile acestea, fie mosneanul, fie nemernicul cel venit
�ntru voi.
27. Ca toate spurcaciunile acestea le-au facut oamenii pam�ntului, care au
fost mai �nainte de voi, si s-a spurcat pam�ntul.
28. Si ca sa nu va urasca pe voi pam�ntul c�nd �l veti spurca, cum a ur�t
pe neamurile cele mai �nainte de voi.
29. Ca oricine va face spurcaciune de aceasta, va pieri din poporul sau.
30. Deci paziti poruncile mele; sa nu faceti nimic din obiceiurile cele
spurcate, care erau mai �nainte de voi, si sa nu va spurcati cu acelea, ca eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru.

CAP. 19.
T�lcuirea poruncilor.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste adunarii fiilor lui Israil, si le spune: fiti sfinti, ca sf�nt
sunt eu Domnul Dumnezeul vostru.
3. Fiecare sa se teama de tatal sau si de muma sa, sarbatorile mele sa le
paziti; eu Domnul Dumnezeul vostru.
4. Sa nu va duceti la idoli, si dumnezei varsati sa nu va faceti; eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru.
5. Si de veti jertfi jertfa de m�ntuire Domnului, jertfiti de buna voie.
6. Se va m�nca �n ziua �n care o veti jertfi, si a doua zi; iar ce va
ram�ne pe a treia zi, cu foc se va arde de tot.
7. Iar de va �ndrazni cineva sa man�nce din ea a treia zi, spurcata este,
nu se va primi.
8. Iar cel ce o va m�nca, pacat va avea, pentru ca a spurcat sfintele
Domnului, si cei ce vor m�nca, vor pieri din poporul sau.
9. Si c�nd veti secera holdele pam�ntului vostru, sa nu secerati de tot
tarina voastra, si cele ce cad de la secera ta, sa nu le aduni.
10. Si via ta sa n-o culegi de a doua oara, nici boabele viei tale sa nu le
aduni, saracului si nemernicului sa le lasi acelea; eu Domnul Dumnezeul vostru.
11. Sa nu furati, sa nu mintiti, si nimeni sa nu �nsele pe aproapele.
12. Sa nu va jurati str�mb cu numele meu, si sa nu spurcati numele cel
sf�nt al Dumnezeului vostru; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
13. Sa nu faci nedreptate vecinului, nici sa-l jefuiesti, si sa nu ram�na
simbria slugii tale la tine p�na dimineata.
14. Sa nu graiesti de rau pe surd, si �naintea orbului sa nu pui piedica,
si sa te temi de Dumnezeul tau; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
15. Sa nu faceti nedreptate la judecata, si sa nu cauti �n fata saracului,
nici sa te sfiesti de fata celui puternic, cu dreptate sa judeci pe vecinul tau.
16. Sa nu umbli cu viclesug �ntru neamul tau, nici sa te ridici asupra
vietii vecinului tau; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
17. Sa nu urasti pe fratele tau �ntru inima ta; ci vei mustra pe aproapele
tau, ca sa nu ai pentru d�nsul pacat.
18. Sa nu-ti izb�ndesti cu m�na ta, nici sa tii m�nie asupra fiilor
poporului tau. Sa iubesti pe aproapele tau ca �nsuti pe tine; eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.
19. Legea mea sa o paziti, vitele tale sa nu le faci a se �mpreuna cu alt
soi, si �n tarina ta sa nu semeni doua feluri de sam�nta, si cu haina tesuta din
doua feluri osebite sa nu te �mbraci.
20. Si de va dormi cineva cu femeie pat de sam�nta, si aceea va fi roaba
unui om, si ea cu rascumparare nu s-a rascumparat, slobozenie nu s-a dat ei,
certare va fi lor; iar sa nu moara, pentru ca nu s-a dat ei slobozenie.
21. Ci va aduce pentru vina sa Domnului la usa cortului marturiei un berbec
ca jertfa pentru vinovatie.
22. Si se va ruga preotul pentru d�nsul de pacatul ce a facut, aduc�nd
berbecul �naintea Domnului, si se va ierta lui pacatul, care l-a sav�rsit.
23. Iar dupa ce veti intra �n pam�ntul, care �l da voua Domnul Dumnezeul
vostru, si veti sadi orice pom de m�ncat, veti curata �mprejur necuratia lui.
Rodul lui �n trei ani va fi voua necurat, sa nu se man�nce.
24. Iar �n anul al patrulea tot rodul lui va fi sf�nt spre lauda Domnului.
25. Iar �n anul al cincilea veti m�nca rodul lui, si veti aduna rodurile
lui; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
26. Sa nu m�ncati pe munti, nici sa vrajiti, nici la vraje de pasari sa nu
cautati.
27. Sa nu va �ncretiti parul capului vostru, nici sa stricati fata barbei
voastre.
28. Si taieturi pentru suflet sa nu faceti �n trupul vostru, si slove
�mpunse sa nu faceti �ntru voi; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
29. Sa nu p�ngaresti fata ta d�ndu-o spre curvie, ca pamantul sa nu fie loc
de curvie, si sa se umple de faradelege.
30. S�mbetele mele sa le paziti, si de cele sfinte ale mele sa va temeti;
eu sunt Domnul.
31. Sa nu mergeti la cei ce vrajesc, si de desc�ntatori sa nu va lipiti, ca
sa va spurcati cu ei; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
32. Inaintea celui carunt sa te scoli, si sa cinstesti fata celui batran,
si sa te temi de Dumnezeul tau; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
33. Iar de va veni vreun nemernic �n pam�ntul vostru, sa nu-l necajiti pe
el.
34. Ca si mosneanul cel de pam�nt sa fie �ntru voi nemernicul care vine la
voi, si sa-l iubesti pe el ca si pe tine; ca si voi nemernici ati fost �n pam�ntul
Eghipetului; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
35. Sa nu faceti nedreptate la judecata, �n masuri, �n greutati si �n
cumpene.
36. Cumpene drepte, greutati drepte si masuri drepte sa fie la voi; eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru, cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul Eghipetului.
37. Sa paziti toata legea mea si toate poruncile mele, si sa le faceti pe
ele; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

CAP. 20.
Pedepse pentru pacate.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil: de va fi cineva din fiii lui Israil, sau
din cei ce s-au facut venetici �n Israil, care va da din sam�nta sa idolului
Moloh, cu moarte sa se omoare, neamul cel de pe pam�ntul acela �l va omor� cu
pietre.
3. Eu voi pune fata mea asupra omului aceluia, si-l voi pierde pe el din
poporul sau, pentru ca a dat sam�nta sa idolului, ca sa spurce cele sfinte ale
mele, si ca sa spurce numele celor sfintiti mie.
4. Iar daca locuitorii pam�ntului vor trece cu vederea pe omul acela, care
va fi dat fii sai lui Moloh, si nu-l vor omor� pe el,
5. Voiu pune fata mea asupra omului aceluia si asupra semintiei lui, si
voi pierde din poporul sau pe el si pe toti c�ti se unesc �ntr-un g�nd cu el, ca
sa curveasca dupa Moloh.
6. Oricine se va duce la desc�ntatori sau la vrajitori, ca sa curveasca
dupa d�nsii, voi pune fata mea asupra sufletului aceluia, si-l voi pierde din
poporul sau.
7. Si veti fi sfinti, ca sf�nt sunt eu Domnul Dumnezeul vostru.
8. Sa paziti poruncile mele, si sa le faceti pe ele; eu sunt Domnul cel ce
va sfintesc pe voi.
9. Oricine va blestema pe tatal sau sau pe muma sa, cu moarte sa se
omoare; pe tatal sau sau pe muma sa a blestemat, vinovat este.
10. Omul care va preacurvi cu femeie, care are barbat, sau care va
preacurvi cu femeia vecinului sau, cu moarte sa se omoare si preacurvarul si
preacurva.
11. Cel ce se va culca cu femeia tatalui sau, rusinea tatalui sau a
descoperit, cu moarte sa se omoare, am�ndoi vinovati sunt.
12. De va dormi cineva cu nora sa, cu moarte sa se omoare am�ndoi; ca
pag�natate a facut, vinovati sunt.
13. Cine se va culca cu barbat ca si cu femeie, spurcaciune au facut
am�ndoi, cu moarte sa se omoare, vinovati sunt.
14. Cine ar lua femeie si pe muma ei, faradelege este; cu foc sa-l arda pe
el si pe ele, ca sa nu fie faradelege �ntru voi.
15. Cine va �ndrazni a se culca cu dobitoc, cu moarte sa se omoare, si
dobitocul sa-l omor�ti.
16. Femeia care va merge la orice dobitoc, ca sa se ;mpreune cu dansul, sa
omorati femeia si dobitocul, cu moarte sa se omoare, vinovati sunt.
17. Care va lua pe sora cea de pe tatal sau, sau de pe muma sa, si va vedea
rusinea ei, si ea va vedea rusinea lui, ocara este, sa piara �naintea fiilor
neamului lor, rusinea surorii sale a descoperit, pacatul vor purta.
18. Barbatul care va avea pat cu femeia, care are curgerea firii cea de
luna, si va descoperi rusinea ei, izvorul ei a descoperit, si ea a descoperit
curgerea s�ngelui sau, am�ndoi sa piara din neamul sau.
19. Rusinea surorii tatalui tau si a surorii mumei tale sa nu o descoperi,
pentru ca rudenie a descoperit, pacat vor avea.
20. Oricare va dormi cu rudenia sa, rusinea rudeniei sale a descoperit,
fara de fii sa moara.
21. Iar de va lua cineva femeia fratelui sau, necuratie este, rusinea
fratelui sau a descoperit, fara de fii sa moara.
22. Paziti toate poruncile mele si judecatile mele, si sa le faceti pe ele,
ca sa nu va urasca pe voi pam�ntul �ntru care va duc eu pe voi, ca sa locuiti pe
el.
23. Si sa nu umblati dupa legile neamurilor, care eu le gonesc dinaintea
voastra, ca toate acestea le-au facut, si le-am ur�t pe ele.
24. Deci zic voua: veti mosteni pam�ntul lor, si eu voi da pe el voua sa-l
mosteniti, pam�ntul, care curge lapte si miere; eu Domnul Dumnezeul vostru cel ce
v-am ales pe voi din toate neamurile.
25. Sa osebiti �ntru dobitoacele cele curate si �ntru cele necurate, si
�ntru pasarile curate si �ntru cele necurate, si sa nu spurcati sufletele
voastre cu dobitoacele si cu pasarile, si cu toate cele ce se t�rasc pe pam�nt pe
care vi le-am deosebit sa fie necurate.
26. Fiti mie sfinti, ca sf�nt sunt eu Domnul Dumnezeul vostru cel ce v-am
ales pe voi din toate neamurile, ca sa fiti ai mei.
27. Oricare barbat sau femeie dintre voi se va face desc�ntator sau
vrajitor, cu moarte sa se omoare, cu pietre sa-i ucideti, vinovati sunt.

CAP. 21.
Purtarea preotului.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd: vorbeste preotilor fiii lui Aaron, si le
spune: sa nu se atinga de mort din poporul sau ca sa nu se spurce.
2. Fara numai de ruda cea de aproape a lor: tata, muma, fii, fiice si
frate.
3. Si de sora sa fecioara cea mai aproape de el, care nu este �mpreunata
cu barbat, de acestia se va atinge.
4. De nimeni altul din poporul sau sa nu se atinga ca sa nu se spurce.
5. Capul sa nu va radeti, nici sa va retezati barba, nici sa va faceti
taieturi pe trup pentru morti.
6. Sfinti sa fie Dumnezeului lor, si sa nu spurce numele Dumnezeului lor,
pentru ca jertfele Domnului, darurile Dumnezeului lor ei le aduc, deci sa fie
sfinti.
7. Muiere curva si spurcata sa nu ia, nici lepadata de barbatul ei sa nu
ia, ca sf�nt este Domnului Dumnezeului sau.
8. �l vei sfinti pe el, ca darurile Domnului Dumnezeului vostru el le
aduce; sf�nt sa fie, ca sf�nt sunt eu Domnul, cel ce sfintesc pe ei.
9. Daca fata vreunui preot se va spurca curvind, numele tatalui sau
spurca, �n foc sa se arda.
10. Si preotul cel mare �ntru fratii sai, peste a carui cap s-a turnat din
untul cel de lemn al ungerii, si s-a sfintit, ca sa se �mbrace cu haine, capul sa
nu-si descopere, si hainele sa nu si le rupa.
11. Si la nici un mort sa nu intre, nici chiar de tatal sau sau de muma sa
nu se va atinge.
12. Din cele sfinte nu va iesi, ca sa nu p�ngareasca cele sfinte ale
Dumnezeului sau, pentru ca untuldelemn cel sf�nt al ungerii Dumnezeului lui este
peste d�nsul; eu Domnul.
13. Acesta sa ia femeie fecioara din neamul sau.
14. Iar vaduva, lepadata, spurcata sau curva, de aceasta sa nu ia, fara
numai fecioara din poporul lui sa-si ia femeie.
15. Ca sa nu spurce sam�nta lui �ntru poporul sau; eu Domnul Dumnezeu cel
ce sfintesc pe el.
16. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
17. Vorbeste lui Aaron, si-i spune: oricare om din sam�nta ta �ntru rudele
voastre �ntru care va fi prihana, sa nu se apropie a aduce darurile Dumnezeului
sau.
18. Tot omul �ntru care este prihana nu se va apropia; omul cel orb, sau
cel schiop, sau cel cu nasul taiat, sau cel cu urechile taiate.
19. Sau omul a carui este m�na rupta, sau piciorul rupt.
20. Sau ghebos, sau cu ochii urdurosi, sau cu albeata, sau omul �ntru care
este r�ie salbatica, sau pecingine, sau cu un bos.
21. Oricine din sam�nta lui Aaron preotul �ntru care este prihana, sa nu
se apropie a aduce jertfele Dumnezeului sau, ca prihana este �ntru el, sa nu se
apropie a aduce darurile lui Dumnezeu.
22. Darurile lui Dumnezeu sunt prea sfinte, si din cele sfinte va m�nca.
23. Iar la catapeteazma nu va veni, si de jertfelnic nu se va apropia,
pentru ca are prihana, si nu va spurca cele sfinte ale Dumnezeului sau; ca eu sunt
Domnul cel ce sfintesc pe d�nsii.
24. Deci Moisi a spus acestea lui Aaron, fiilor lui si tuturor fiilor lui
Israil.
CAP. 22.
�nsusirea jertfei.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste lui Aaron si fiilor lui: sa se fereasca de sfintele pe care
fiii lui Israil le jertfesc mie, si sa nu spurce numele meu cel sf�nt, eu Domnul.
3. Zi lor: �ntru neamurile voastre, orice om din sam�nta voastra care se
va apropia de cele sfinte, pe care le vor aduce fiii lui Israil Domnului, c�nd
este necuratia pe d�nsul, va pieri sufletul acela dinaintea mea; eu Domnul
Dumnezeul vostru.
4. Si orice om din sam�nta lui Aaron preotul, care este lepros, sau �i
curge sam�nta, sa nu man�nce din cele sfinte, p�na ce se va curati. Si cel ce se
va necurata prin atingere de vreun mort, sau de om din care curge sam�nta patului.
5. Sau cel ce se va atinge ori de ce vietate necurata, care-l spurca pe
el, sau de om care spurca pe el prin orice necuratie a lui;
6. Cel ce se va atinge de acestea, necurat va fi p�na seara, sa nu man�nce
din cele sfinte.
7. P�na ce-si va spala trupul sau cu apa; iar c�nd va apune soarele, curat
va fi, si atunci va putea m�nca din cele sfinte, ca p�inea a lui este.
8. Mortaciune si prins de hiara sa nu man�nce, ca sa nu se spurce cu ele;
eu Domnul.
9. Si vor pazi poruncile mele, ca sa nu aiba pentru ele pacat, si sa moara
pentru ele, de le vor spurca pe ele; eu Domnul Dumnezeu, cel ce sfintesc pe ei.
10. Si nici un strain sa nu man�nce din jertfe, fie nemernicul preotului,
fie naimitul, nu va m�nca din cele sfinte.
11. Iar de va avea preotul o sluga cumparata cu argint, acesta va m�nca din
p�inile lui, si cei nascuti �n casa lui, si acestia vor m�nca din p�inile lui.
12. Si fata preotului de se va marita dupa barbat de neam strain, ea din
p�rga cea sf�nta nu va m�nca.
13. Fata preotului de va ram�ne vaduva, sau va fi lepadata, si sam�nta nu
va fi �ntru ea, se va �ntoarce la casa tatalui sau unde a trait ca fata, din
p�inile tatalui sau va m�nca, iar cei de neam strain nimeni nu va m�nca din ele.
14. Omul cel care va m�nca cele sfinte din nestiinta, va adauga a cincea
parte la acelea, si va da preotului jertfa.
15. Ca sa nu spurce cele sfinte ale fiilor lui Israil, care le-au adus ei
Domnului.
16. Nici sa aduca asupra sa faradelegea pacatului m�nc�nd jertfele lor; ca
eu sunt Domnul cel ce sfintesc pe ei.
17. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
18. Vorbeste lui Aaron, fiilor lui si la toata adunarea lui Israil, si le
spune lor: oricine din fiii lui Israil, sau din nemernici, care locuiesc la d�nsii
�ntru Israil, va aduce daruri de fagaduinta de buna voie, sau de ardere de tot,
19. Vor fi primite cele ce sunt fara de prihana, parte barbateasca de
cirezi, sau din oi, sau din capre.
20. Nici una din cele ce au prihana �ntru sine, sa nu aduca Domnului,
pentru ca nu va fi primita.
21. Si oricine va aduce jertfa de m�ntuire Domnului, �ndeplinind o
fagaduinta, ori o jertfa de buna voie �nsa praznicele voastre fie din boi, sau din
oi, sa fie curata, spre a fi primita, sa nu aiba prihana.
22. Orb, sau strivit, sau cu limba taiata, sau cu negi, sau r�ios, sau
pecinginos, de acestea sa nu se aduca Domnului, si sa nu primiti din ele la
jertfelnicul Domnului.
23. Si vitel, sau oaie cu urechile taiate, sau cu coada taiata, acelea sa
le junghii pentru tine; iar pentru fagaduinta ta nu se vor primi.
24. Cele cu vreun madular zdrobit, sucit, taiat si smuls, sa nu aduci de
acestea Domnului, si �n pam�ntul vostru sa nu faceti asa.
25. Nici din m�na celui de neam strain sa nu aduceti daruri Dumnezeului
vostru din toate acestea, ca stricaciune si prihana este �ntr-�nsele, nu vor fi
primite acestea.
26. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
27. Vitelul, oaia sau capra dupa ce se va naste, va fi sapte zile sub muma
sa; iar a opta zi, si de aici �nainte se va primi spre daruri, jertfa Domnului.
28. Vaca si oaie sa nu junghiati �n aceiasi zi cu fatul lor.
29. Iar de veti aduce jertfa de bucurie Domnului, de buna voia voastra sa o
jertfiti pe ea.
30. Aceasta �ntr-acea zi sa o m�ncati, nu lasati din carnuri pe a doua zi;
eu Domnul.
31. Sa paziti poruncile mele si sa le faceti pe ele; eu Domnul.
32. Sa nu spurcati numele meu cel sf�nt, si ma voi sfinti �ntru fii lui
Israil; eu sunt Domnul cel ce va sfintesc pe voi.
33. Cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul Eghipetului, ca sa va fiu voua
Dumnezeu; eu Domnul.

CAP. 23.
Despre sarbatori.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: sarbatorile Domnului, care le
veti chema sfinte, acestea sunt sarbatorile mele.
3. Sase zile veti lucra, iar ziua a saptea este s�mbata, zi de odihna
numita sf�nta Domnului; nici un lucru sa nu faceti, ca este s�mbata Domnului �n
toate locuintele voastre.
4. Acestea sunt sarbatorile Domnului numite sfinte pe care le veti vesti
la vremea lor.
5. �n luna dintai, �n a patrusprezecea zi a lunii catre seara este pasha
Domnului.
6. Si �n ziua a cincisprezecea a lunii acestia, sarbatoarea azimelor
Domnului, sapte zile azime sa m�ncati.
7. Si ziua cea dintai chemare sf�nta va fi voua, nici un lucru de slujba
sa nu faceti.
8. Sapte zile sa aduceti arderi de tot Domnului, iar ziua a saptea numita
sf�nta va fi voua, nici un lucru de slujba sa nu faceti.
9. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
10. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: c�nd veti intra �n pam�ntul,
care eu �l dau voua, si veti secera secerisul lui, veti aduce un snop p�rga
secerii voastre la preot.
11. Si va aduce snopul �naintea Domnului primit voua, a doua zi dupa cea
dint�i a Pastelui �l va aduce preotului.
12. Si �n aceiasi zi, odata cu snopul, veti jertfi un miel curat de un an,
ardere de tot Domnului.
13. La jertfa lui veti adauga doua zecimi de faina curata facuta cu
untdelemn, jertfa Domnului spre miros de buna mireasma Domnului, cu turnarea ei un
sfert de hin de vin.
14. P�ine si spice frecate noua sa nu m�ncati p�na �n ziua aceasta, c�nd
veti aduce darurile Dumnezeului vostru; lege vesnica �n neamurile voastre, �n
toata locuinta voastra.
15. Si de a doua zi de Pasti din ziua �n care veti aduce snopul punerii
�nainte, sa numarati sapte saptam�ni �ntregi.
16. P�na a doua zi a saptam�nii celei mai de pe urma sa numarati cincizeci
de zile.
17. Si veti aduce jertfa noua Domnului, din locasurile voastre veti aduce
p�ini spre punere �nainte, doua p�ini; din doua zecimi de faina curata vor fi
p�inile dospite coapte Domnului, din p�rga roadelor.
18. Si cu p�inile veti aduce sapte miei de un an, curati, un vitel din
cireada si doi berbeci curati, care vor fi ardere de tot Domnului, si jertfele lor
cu turnarile lor jertfa, miros de buna mireasma Domnului.
19. Si veti jertfi un tap din capre pentru pacat, si doi miei de un an,
jertfa de m�ntuire, cu p�inile cele din p�rga roadelor.
20. Si le va pune pe ele preotul cu p�inile cele din p�rga roadelor aducere
�nainte Domnului, cu cei doi miei, sfinte vor fi Domnului; vor fi ale preotului
care le jertfeste.
21. Si veti chema ziua aceasta numita, sf�nta va fi voua; tot lucrul de
slujba sa nu faceti �ntr-�nsa; lege vesnica �ntru neamurile voastre �n toata
locuinta voastra.
22. Iar c�nd secerati holdele pam�ntului vostru, spicele ramase �n tarina
sa nu le adunati, si c�nd seceri tu, ce cade din secere sa nu culegi, celui sarac
si celui nemernic sa le lasi acelea; eu Domnul Dumnezeul vostru.
23. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
24. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: �n ziua dintai a lunii a saptea
veti serba pomenirea tr�mbitelor, numita sf�nta va fi voua.
25. Nici un lucru de slujba sa nu faceti, ci sa aduceti ardere de tot
Domnului.
26. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
27. �n ziua a zecea a lunii acestia a saptea, este ziua �mpacarii, numita
sf�nta va fi voua; veti smeri sufletele voastre, si veti aduce ardere de tot
Domnului.
28. Nici un lucru sa nu faceti �n ziua aceasta, ca zi de �mpacare este
aceasta pentru voi, sa va rugati pentru voi �naintea Domnului Dumnezeului vostru.
29. Tot omul care nu se va smeri �n ziua aceasta, va pieri din poporul sau.
30. Si cel ce va lucra �n ziua aceasta, va pieri omul acela din poporul
sau.
31. Nici un lucru sa nu faceti; lege vesnica �ntru neamurile voastre,
�ntru toate locasurile voastre.
32. S�mbata s�mbetelor va fi voua, sa smeriti sufletele voastre din ziua a
noua a lunii, de seara p�na a doua zi seara, veti serba s�mbetele voastre.
33. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
34. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: �n ziua a cinsprezecea a lunii
a saptea, este sarbatoarea corturilor, sapte zile Domnului.
35. Si ziua cea dintai, numita sf�nta va fi, nici un lucru de slujba sa nu
faceti.
36. Sapte zile veti aduce arderi de tot Domnului, iar ziua a opta numita
sf�nta va fi voua, si veti aduce arderi de tot Domnului. Ziua iesirii este, nici
un lucru de slujba sa nu faceti.
37. Acestea sunt sarbatorile Domnului, pe care le veti vesti numite sfinte,
ca sa aduceti Domnului arderi de tot, cu jertfele lor si cu turnarile lor �n
fiecare zi.
38. Osebit de cele din s�mbetele Domnului, de darurile voastre, de toate
fagaduintele voastre si osebit de darurile ce veti aduce de buna voie Domnului.
39. �n ziua a cinsprezecea a lunii acestia a saptea dupa ce veti str�nge
roadele pam�ntului, sa tineti sarbatoare Domnului sapte zile; �n ziua dintai
odihna, si �n ziua a opta odihna.
40. Si veti lua �n ziua dintai rod din pom frumos, si ramuri de finic, si
st�lpari de lemn tufos, si salcii si st�lpari de Agnu de la r�u, si va veti veseli
�naintea Domnului Dumnezeului vostru.
41. Sapte zile �n an, lege vesnica �ntru neamurile voastre, �n luna a
saptea veti serba aceasta.
42. �n corturi veti locui sapte zile, tot mosneanul �ntru Israil va locui
�n corturi.
43. Ca sa vada semintiile voastre, ca �n corturi am facut a locui pe fiii
lui Israil, c�nd i-am scos pe ei din pam�ntul Eghipetului; eu Domnul Dumnezeul
vostru.
44. Si a spus Moisi sarbatorile Domnului fiilor lui Israil.
CAP. 24.
Sfesnicul si p�inile punerii �nainte.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Porunceste fiilor lui Israil, sa aduca la tine untdelemn de maslin
curat si limpede la lumina, sa arda lumina pururea afara de catapeteazma �n cortul
marturiei.
3. Si �l va aprinde Aaron si fiii lui de seara p�na dimineata �naintea
Domnului pururea; lege vesnica �n neamurile voastre.
4. �n sfesnicul cel curat, veti aprinde luminile �naintea Domnului p�na
dimineata.
5. Si veti lua faina curata, si veti face dintr-�nsa douasprezece p�ini,
din doua zecimi sa fie o p�ine.
6. Si le veti pune pe ele doua r�nduri, fiecare r�nd de sase p�ini pe masa
cea curata �naintea Domnului.
7. Si veti pune la fiecare r�nd tam�ie curata si sare, si vor fi p�inele
spre pomenire puse �naintea Domnului.
8. �n toata s�mbata se vor pune �naintea Domnului pentru fiii lui Israil,
lege vesnica.
9. Si vor fi ale lui Aaron si ale fiilor lui, si le vor m�nca �n loc
sf�nt, ca sunt prea sfinte. Acestea vor fi ale lor din cele ce se jertfesc
Domnului, lege vesnica.
10. Si a iesit feciorul unei Israilitence, si acesta era fecior de
eghiptean �ntru fiii lui Israil, si s-a sfadit �n tabara cel din Israiliteanca cu
un Israilitean.
11. Si feciorul cel din femeie Israiliteanca hulind numele Domnului si
blestem�nd, l-a adus pe el la Moisi; muma lui se numea Salomit, fata lui Davri din
semintia lui Dan.
12. Si l-a pus pe el �n temnita ca sa-l judece, cum va porunci Domnul.
13. Si a grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
14. Scoate afara de tabara pe cel ce a blestemat, si toti cei ce l-au auzit
sa puna m�inile pe capul lui, si sa-l ucida cu pietre toata adunarea.
15. Si graieste fiilor lui Israil, si zi catre d�nsii: omul, care va
blestema pe Dumnezeu, pacat va avea.
16. Iar care va huli numele Domnului, cu moarte sa se omoare, cu pietre sa-
l ucida toata adunarea lui Israil, ori venetic, ori mosnean, c�nd huleste numele
Domnului, sa moara.
17. Si cel ce va lovi pe vreun om, si va muri, cu moarte sa se omoare.
18. Si care va lovi dobitoc, si va muri, sa plateasca viata pentru viata.
19. Si de va vatama cineva pe deaproapele sau, cum a facut el, asa sa i se
faca si lui.
20. Fr�ntura pentru fr�ntura, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dupa
cum va vatama pe om, asa sa se faca si lui.
21. Deci cine va lovi dobitoc, si va muri, sa dea altul �n loc, iar cel ce
va lovi om, si va muri, cu moarte sa se omoare.
22. O dreptate sa fie celui nemernic si celui mosnean, ca eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.
23. Si a grait Moisi fiilor lui Israil, si pe cel ce a blestemat l-au scos
afara de tabara, si l-au ucis cu pietre; deci fiii lui Israil au facut precum au
poruncit Domnul lui Moisi.

CAP. 25.
Anul jubileu.

Grait-au Domnul catre Moisi �n muntele Sinai, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: dupa ce veti intra �n pam�ntul
care-l dau eu voua, veti tinea s�mbetele Domnului, spre odihna pam�ntului care eu
dau voua.
3. Sase ani vei semana tarina ta, si sase ani vei taia via ta, si vei
aduna roada ei.
4. Iar �n al saptelea an, va fi serbare spre odihna pam�ntului, s�mbata
Domnului, tarina ta nu o vei semana, si via ta nu o vei taia.
5. Si cele ce cresc singure �n tarina ta sa nu le seceri, nici strugurul
cel de p�rga sa nu-l culegi, an de odihna sa fie pam�ntului.
6. Bucatele pam�ntului din anul odihnei vor fi tie, slugii tale, slujnicii
tale, naimitului tau si nemernicului, care locuieste cu tine.
7. Si vitelor tale si hiarelor celor din pam�ntul tau, va fi toata roada
lui de m�ncat.
8. Si vei numara tie sapte saptam�ni de ani, de sapte ori c�te sapte ani
de odihna, si vor fi tie sapte saptam�ni de ani, patruzeci si noua de ani.
9. Si veti vesti cu glas de tr�mbita �n tot pam�ntul vostru �n luna a
saptea �n ziua a zecea a lunii, �n ziua curatirii, veti vesti cu tr�mbita �n tot
pam�ntul vostru.
10. Si veti sfinti anul al cincizecilea, si veti vesti slobozire pe pam�nt
tuturor celor ce locuiesc pe d�nsul. Anul slobozirii va fi voua semn, ca sa se
�ntoarca fiecare la mosia sa, si fiecare la casa sa se va �ntoarce.
11. Semn de slobozenie va fi voua anul al cincizecilea; �n acest an sa nu
semanati, nici sa secerati cele ce cresc singure, si nici sa culegeti p�rga lui.
12. Pentru ca este semnul slobozeniei, sf�nt va fi voua, din c�mp veti
m�nca roadele lui.
13. �n anul acesta de slobozenie se va �ntoarce fiecare la mosia sa.
14. Iar de vei vinde vreun lucru aproapelui tau, sau de vei cumpara ceva de
la el, sa nu �nsele nimeni pe aproapele sau.
15. Dupa numarul anilor celor de la slobozenie, vei cumpara de la
deaproapele; dupa numarul anilor rodurilor va vinde tie.
16. Dupa c�t de multi ani vor fi, va �nmulti pretul sau, si dupa c�t mai
putini ani vor fi, va �mputina pretul sau, de vreme ce dupa numarul rodurilor
sale, asa va vinde tie.
17. Nimeni sa nu �nsele pe deaproapele sau, ci sa te temi de Domnul
Dumnezeul tau; eu Domnul Dumnezeul vostru.
18. Faceti toate cele r�nduite de mine, paziti poruncile mele si le
�mpliniti pe ele, si veti locui fara de frica pe pam�nt.
19. Pam�ntul va da rodurile sale, si veti m�nca �ntru satiu, si veti locui
fara de frica pe d�nsul.
20. Iar de veti zice: ce vom m�nca �n anul acesta al saptelea, de nu vom
semana si de nu vom aduna rodurile noastre?
21. Eu voi trimite binecuv�ntarea mea �n anul al saselea, si va da rodurile
sale pe trei ani.
22. Veti semana �n anul al optulea, si veti m�nca din roade vechi p�na la
al noualea an, p�na ce vor veni rodurile lui, veti m�nca cele vechi din anii
trecuti.
23. Pam�ntul nu se va vinde de veci; pentru ca al meu este pam�ntul, ca voi
nemernici si trecatori sunteti �naintea mea.
24. Si pentru tot pam�ntul mostenirii voastre veti da rascumparare
pam�ntului.
25. Iar de va saraci fratele tau cel ce este cu tine, si va vinde din mosia
sa, va veni cel ce este rudenie aproape cu el, si va rascumpara v�nzarea fratelui
sau.
26. Iar de nu va avea cineva rudenie, si-i va da m�na si va putea afla de
ajuns ca sa poata rascumpara,
27. Atunci va socoti anii v�nzarii lui, si ce trece, va �ntoarce omului
care i-a v�ndut lui, si se va �ntoarce la mosia sa.
28. Iar de nu va avea de ajuns ca sa-i �ntoarca lui, va fi v�nzarea acelui
ce o a cumparat p�na �n anul slobozirii; atunci �n anul slobozirii va iesi; iar
celalalt se va �ntoarce la mosia sa.
29. De va vinde cineva casa locuita �nconjurata cu ziduri, o va putea
rascumpara p�na la sf�rsitul anului; un an de zile o va putea rascumpara.
30. Iar de nu se va rascumpara p�na se va plini un an, casa cea din cetatea
�nconjurata cu zid, va fi de veci a celui ce o a cumparat si a urmasilor lui, si
nici �n anul slobozirii nu va iesi din ea.
31. Casele cele de prin satele, care n-au zid prin prejur, se vor socoti ca
tarina pam�ntului, ele totdeauna se vor putea rascumpara, si �n anul cel de
slobozenie vor iesi din ele.
32. Pentru cetatile Levitilor, Levitii vor putea rascumpara totdeauna
casele din cetatile mosiei lor.
33. Si oricare va cumpara de la Leviti, va iesi �n anul slobozeniei din
casa v�nduta lui �n cetatea mosiei lor; caci casele din cetatile Levitilor, mosie
lor sunt �ntru fiii lui Israil.
34. Tarinile cele de pe l�nga cetatile lor, nu se vor vinde, ca mosie
vesnica este lor aceasta.
35. De va saraci fratele tau, si nu va putea munci la tine, ajuta-l pe el
ca pe un nemernic si trecator, ca sa traiasca fratele tau pe l�nga tine.
36. Sa nu iei de la el camata, nici mai mult dec�t ai dat, ci sa te temi de
Dumnezeul tau; eu sunt Domnul, ca sa traiasca fratele tau cu tine.
37. Argintul tau sa nu-l dai lui �n camata, si pentru c�stig sa nu dai lui
bucatele tale.
38. Eu Domnul Dumnezeul vostru, cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul
Eghipetului, ca sa va dau pam�ntul Hanaan, si sa va fiu voua Dumnezeu.
39. Iar de va veni la saracie fratele tau, si se va vinde tie, sa nu-ti
slujeasca sluga de rob.
40. Ca un naimit sau nemernic sa-ti fie tie, p�na la anul slobozeniei va
lucra la tine.
41. �n anul slobozeniei va iesi el cu fiii lui, si va merge la neamul sau,
si la mosia sa cea parinteasca se va �ntoarce.
42. Pentru ca robii mei sunt acestia, pe care i-am scos din pam�ntul
Eghipetului, nu se vor vinde cum se v�nd robii.
43. Sa nu-l �ngreuiezi pe el cu osteneala, ci te teme de Domnul Dumnezeul
tau.
44. Si orice slugi sau slujnice vei avea, sa fie din neamurile cele ce sunt
�mprejurul tau, dintr-acestia veti cumpara rob si roaba.
45. Din fiii nemernicilor care sunt �ntru voi, dintr-acestia veti cumpara;
si rudele lor c�ti se vor naste, �n pam�ntul vostru vor fi averea voastra.
46. Si veti �mparti pe ei fiilor vostri dupa voi, si �i veti mosteni �n
veci; iar din fratii vostri, din fiii lui Israil, nimeni sa nu asupreasca pe
fratele sau cu ostenele.
47. Iar daca veneticul sau nemernicul de l�nga tine, va fi cu dare de m�na,
si saracind fratele tau, se va vinde veneticului sau nemernicului celui de la
tine, sau celui din nastere nemernic,
48. Dupa ce se va vinde lui, se va putea rascumpara; unul dintre fratii lui
va rascumpara pe el.
49. Fratele tatalui sau sau fiul fratelui tatalui sau, va rascumpara pe el,
sau din rudeniile cele trupesti din semintia lui va rascumpara pe el; iar de-i va
da m�na, se va rascumpara singur.
50. Si se va socoti cu cel ce l-a cumparat pe el, din anul �n care s-a
v�ndut pe sine lui, p�na la anul slobozirii, si va fi pretul v�nzarii lui ca dupa
numarul anilor c�ti a slujit lui, ca zilele unui naimit.
51. Iar de vor fi mai multi ani, dupa numarul lor va �ntoarce rascumpararea
sa, din argintul v�nzarii sale.
52. Iar de vor fi putini ani p�na la anul slobozirii, se va socoti dupa
acesti ani.
53. Si va �ntoarce rascumpararea sa ca un naimit tocmit cu anul; nu-l vei
stap�ni pe el cu asprime �naintea ta.
54. Iar de nu se va rascumpara �n chipul acesta, atunci va iesi �n anul
slobozeniei, el cu fiii lui.
55. Pentru ca si fiii lui Israil sunt robii mei, slugile mele sunt acestia
pe care eu i-am scos din pam�ntul Eghipetului; eu Domnul Dumnezeul vostru.

CAP. 26.
Blestemul si binecuv�ntarea.

Sa nu va faceti idoli, nici chipuri cioplite, nici st�lp sa nu va ridicati, nici


piatra ca semnul sa nu puneti �n pam�ntul vostru, ca sa va �nchinati ei; eu Domnul
Dumnezeul vostru.
2. S�mbetele mele sa le paziti, si de cele sfinte ale mele sa va temeti;
eu sunt Domnul.
3. De veti umbla �ntru poruncile mele, si de veti pazi �nvataturile mele
si le veti face pe ele,
4. Voiu da voua ploaie �n vremea sa, si pam�ntul va da rodurile sale, si
lemnele c�mpurilor vor da rodul sau.
5. Si va ajunge treierisul vostru la culesul viilor, si culesul va ajunge
la semanatura, si veti m�nca p�inea voastra �ntru satiu, si veti locui statornic
�n pam�ntul vostru, si razboi nu va trece prin pam�ntul vostru.
6. Si voi da pace �n pam�ntul vostru, si veti dormi si nu va fi cine sa va
sperie pe voi, si voi pierde hiarele cele rele din pam�ntul vostru.
7. Si veti goni pe vrajmasii vostri, si vor cadea �naintea voastra ucisi.
8. Si vor goni cinci din voi o suta, si o suta din voi vor goni zece mii,
si vor cadea vrajmasii vostri �naintea voastra de sabie.
9. Si voi cauta spre voi, si voi binecuv�nta pe voi, si voi creste pe voi,
si voi �nmulti pe voi, si voi �ntari legatura mea cu voi.
10. Veti m�nca roduri vechi si foarte vechi, si veti lepada pe cele vechi
ca sa puneti �n loc pe cele noi.
11. Si voi pune legatura mea �ntru voi, si nu va ur� sufletul meu pe voi.
12. Si voi umbla �ntru voi, si voi fi voua Dumnezeu, si voi veti fi mie
popor.
13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul
Eghipetului, c�nd erati voi robi, si am rupt legatura jugului vostru, si v-am scos
pe voi cu putere.
14. Iar de nu ma veti asculta, nici veti face poruncile mele acestea,
15. Si nu va veti pleca lor si judecatilor mele, si de se va �ngreuia
sufletul vostru, ca sa nu faceti voi toate poruncile mele, si ca sa stricati
legatura mea.
16. Si eu voi face voua asa: aduce-voi asupra voastra lipsa, si r�ea si
galbinarea va orbi ochii vostri, si va topi sufletul vostru, si veti semana �n
zadar semintele voastre, si le vor m�nca potrivnicii vostri.
17. Si voi pune fata mea asupra voastra, si veti cadea �naintea vrajmasilor
vostri; si vor goni pe voi cei ce va urasc pe voi, si veti fugi negonindu-va
nimeni.
18. Si de nu ma veti asculta nici asa, voi adauga a va pedepsi pe voi de
sapte ori pentru pacatele voastre.
19. Si voi �nfr�nge semintia m�ndriei voastre, si va fi voua cerul ca de
fier, si pam�ntul vostru ca de arama.
20. Si va fi �n zadar taria voastra, si pam�ntul vostru nu va da sam�nta
sa, si lemnul tarinii voastre nu va da rodul sau.
21. Si daca si dupa aceasta veti umbla pe delaturi, si nu veti vrea sa ma
ascultati, voi adauga voua sapte rane pentru pacatele voastre.
22. Si voi trimite asupra voastra hiarele cele salbatice ale pam�ntului, si
vor m�nca pe voi, si vor nimici vitele voastre, si voi �mputina pe voi, si se vor
pustii caile voastre.
23. Si de nu va veti �nvata cu acestea, ci veti veni catre mine ratacind,
24. Si eu voi veni la voi cu m�nie mare, si voi lovi si eu pe voi de sapte
ori pentru pacatele voastre.
25. Si voi aduce peste voi sabie, care izb�ndeste izb�nda legaturii, si
veti fugi �n cetatile voastre, si voi trimite moarte peste voi, si va veti da �n
m�inile vrajmasilor vostri.
26. C�nd voi necaji pe voi cu lipsa de p�ine, si vor coace zece femei
p�inile voastre �ntr-un cuptor, si vor da p�inile voastre cu cumpana, si veti
m�nca, si nu va veti satura.
27. Iar de nu ma veti asculta nici cu acestea, ci veti veni la mine
ratacind,
28. Si eu voi veni la voi cu m�nie mare, si voi pedepsi si eu pe voi de
sapte ori dupa pacatele voastre.
29. Si veti m�nca trupurile feciorilor vostri, si trupurile fetelor voastre
veti m�nca.
30. Si voi pustii st�lpii vostri, si veti strica cele de lemn facute de
m�inile voastre, si voi pune oasele voastre peste oasele idolilor vostri, asa va
ur� pe voi sufletul meu.
31. Si voi lasa cetatile voastre, si voi pustii cele sfinte ale voastre, si
nu voi mirosi mirosul jertfelor voastre.
32. Si voi pustii eu pam�ntul vostru, c�t se vor mira de d�nsul vrajmasii
vostri cei ce locuiesc pe d�nsul.
33. Si voi risipi pe voi �ntru neamuri, si va topi pe voi sabia cea
gonitoare, si va fi pam�ntul vostru pustiu, si cetatile voastre se vor pustii.
34. Atunci vor placea pam�ntului s�mbetele sale �n toate zilele pustietatii
sale, c�nd voi veti fi �n pam�ntul vrajmasilor vostri.
35. Atunci va odihni pam�ntul, si vor placea lui s�mbetele sale, �n toate
zilele pustietatii sale va odihni, care n-a odihnit �n s�mbetele voastre, c�nd
locuiati pe d�nsul.
36. Si celor ramasi dintre voi, voi baga frica �n inima lor �n pam�ntul
vrajmasilor lor, si va goni pe ei glasul frunzei ce se misca, si vor fugi ca si
cum ar fugi de la razboi, si vor cadea negonindu-i nimeni.
37. Si vor cadea negoniti de nimeni, si va trece cu vederea frate pe frate
ca si la razboi, negonindu-i nimeni, si nu veti putea sta �mpotriva vrajmasilor
vostri.
38. Si veti pieri �ntru neamuri, si va m�nca pe voi pam�ntul vrajmasilor
vostri.
39. Si cei ce vor ram�ne dintre voi se vor strica pentru pacatele sale si
pentru pacatele parintilor sai, �n pam�ntul vrajmasilor sai se vor topi.
40. Si vor marturisi pacatele sale si pacatele parintilor sai, pentru ca au
calcat legea, si m-au trecut cu vederea, si au venit �naintea mea pe delaturi.
41. Si eu am venit la ei cu m�nie mare, si voi pierde pe ei �n pam�ntul
vrajmasilor lor, atunci se va rusina inima lor cea netaiata �mprejur, si atunci se
vor cai pentru pacatele lor.
42. Si �mi voi aduce aminte de legatura lui Iacob si de legatura lui Isaac,
si de legatura lui Avraam �mi voi aduce aminte, si de pam�nt �mi voi aduce aminte.
43. Si pam�ntul va ram�ne de ei, atunci va odihni pam�ntul �n s�mbetele
sale, c�nd va fi pustiu de ei, si ei vor lua faradelegile sale, pentru ca au
trecut cu vederea judecatile mele, si poruncile mele nu le-au primit sufletul lor.
44. Si ca si cum n-ar fi ei �n pam�ntul vrajmasilor lor, nu i-am trecut cu
vederea pe ei, nici i-am ur�t pe ei, ca sa-i pierd pe ei, si sa stric legatura mea
cea cu ei; ca eu sunt Domnul Dumnezeul lor.
45. Si �mi voi aduce aminte de legatura mea cea dintai, c�nd i-am scos pe
ei din pam�ntul Eghipetului, din casa robiei �naintea neamurilor, ca sa le fiu lor
Dumnezeu, eu Domnul.
46. Acestea sunt judecatile mele si poruncile mele, si legea care o au dat
Domnul �ntru sine si �ntru fiii lui Israil, �n muntele Sinai �n m�na lui Moisi.

CAP. 27.
Fagaduinte si zeciuieli.
Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
2. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: cel ce va face fagaduinta, se
va pretui sufletul sau Domnului.
3. Pretul unui barbat �n v�rsta de la douazeci de ani p�na la saizeci de
ani, va fi cincizeci de drahme de argint, cu cumpana sf�nta.
4. Iar pretul femeii va fi treizeci de drahme.
5. Pretul unui barbat de la cinci ani p�na la douazeci de ani, va fi
douazeci de drahme, iar al unei fete zece drahme.
6. Pretul unui copil de la o luna p�na la cinci ani va fi cinci drahme de
argint, iar al unei copile trei drahme de argint.
7. De la saizeci de ani �n sus, de va fi barbat, pretul lui va fi
cincisprezece drahme de argint, iar de va fi femeie zece drahme.
8. De va fi sarac si nu va putea da pretul, va sta �naintea preotului, si-
l va pretui preotul dupa putinta celui ce a dat fagaduinta, �l va pretui pe el
preotul.
9. Iar de va fi din dobitoacele care le aduc ei dar Domnului, va fi sf�nt.
10. Sa nu schimbe cel bun pe cel rau, nici cel rau pe cel bun; iar de va fi
schimbat dobitoc cu dobitoc, va fi si cel schimbat si cel cu care l-a schimbat,
sf�nt.
11. Iar de va fi din dobitoacele cele necurate, din care nu se aduce dar
Domnului, va pune dobitocul �naintea preotului.
12. Si-l va pretui preotul de bun sau de rau, si dupa cum �l va pretui
preotul, asa va fi.
13. Iar de va fi sa-l rascumpere, va da peste pretul lui a cincea parte.
14. Oricine va afierosi casa sa Domnului, preotul o va pretui de buna sau
de rea, si dupa cum o va pretui preotul de buna sau rea, asa va fi.
15. Iar cel ce si-a afierosit casa, de va voi sa o rascumpere, va adauga
peste pret a cincea parte, si va fi a lui.
16. De va afierosi cineva Domnului o parte din mosia sa, se va pretui dupa
venitul ei, masura de orz cincizeci de drahme de argint.
17. De va afierosi tarina lui din anul slobozeniei, dupa pretul ei va fi.
18. Iar de va afierosi tarina lui dupa anul slobozirii, preotul va socoti
pretul ei dupa numarul anilor, care mai sunt p�na la anul slobozeniei, si va
scadea din pretul ei.
19. De va rascumpara tarina sa cel ce o a afierosit, va adauga a cincea
parte la pretul ei, si va fi a lui.
20. Iar de nu va rascumpara tarina, ci o va vinde altui om, nu o va mai
rascumpara pe ea.
21. Ci tarina, dupa ce va trece anul slobozeniei, va fi sf�nta Domnului ca
si pam�ntul cel osebit; mosia preotului va fi.
22. Iar de va afierosi Domnului tarina cumparata, care nu este din tarina
mosiei sale,
23. Va socoti pretul deplin din anul slobozeniei, si va da pretul �n ziua
aceea afierosire Domnului.
24. Iar �n anul slobozeniei se va �ntoarce tarina la omul de la care a
cumparat-o, si care o avusese pam�nt de mostenire.
25. Si tot pretul va fi cu cumpenele cele sfinte, de douazeci de bani va fi
drahma.
26. Si tot cel �nt�i nascut care se va naste �ntru dobitoacele tale, va fi
al Domnului, si nu-l va afierosi nimeni, fie vitel, ori oaie, al Domnului este.
27. Iar de va fi din dobitoacele cele necurate, �l va schimba dupa pretul
lui, si va mai adauga la pret a cincea parte, si va fi al lui. Iar de nu-l va
rascumpara, se va vinde dupa pretul lui.
28. Si tot ce va darui omul Domnului, din toate c�te are el, fie om, fie
dobitoc, sau din tarina mosiei lui, nu se va vinde, nici se va rascumpara. Si tot
darul acela, prea sf�nt va fi Domnului.
29. Tot ce se va afierosi de la oameni, nu se va rascumpara, cu moarte se
va omor�.
30. Toata zeciuiala pam�ntului, fie din sam�nta, fie din roade, a Domnului
este, sf�nta Domnului.
31. Iar cel ce va voi sa rascumpere zeciuiala lui, va adauga la pretul ei a
cincea parte, si va fi a lui.
32. Toata zeciuiala din cirezi, din turme, din tot ce petrece �n numar sub
toiag, zeciuiala se va da sf�nta Domnului.
33. Sa nu schimbi cel bun cu cel rau, nici cel rau cu cel bun, iar de vei
schimba, si cel schimbat si cel cu care l-a schimbat, sf�nt va fi, nu se va
rascumpara.
34. Acestea sunt poruncile, care au poruncit Domnul lui Moisi, catre fiii
lui Israil �n muntele Sinai.

NUMERII

CAP. 1.
Luptatorii din Israil.

Grait-au Domnul catre Moisi �n pustia Sinai �n cortul marturiei �n ziua dintai a
lunii a doua, �n anul al doilea dupa ce a iesit din pam�ntul Eghipetului, zic�nd:
2. Numarati toata adunarea fiilor lui Israil dupa neamurile lor, dupa
casele rudeniilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capetele lor.
3. Tot barbatul de la douazeci de ani si mai sus, tot cel ce poate iesi la
oaste �n Israil, numarati-i pe ei cu puterea lor, tu si Aaron numaratii pe ei.
4. Si sa fie voua capetenie din fiecare popor, barbatul cel mai dintai �n
casa parintilor sai.
5. Si acestea sunt numele barbatilor care vor fi cu voi: Dintr-a lui
Ruvim, Elisur fiul lui Sediur.
6. Dintr-a lui Simeon, Solamiil fiul lui Surisadai.
7. Dintr-a lui Iuda, Naason fiul lui Aminadav.
8. Dintr-a lui Issahar, Natanail fiul lui Sogar.
9. Dintr-a lui Zavulon, Eliav fiul lui Helon.
10. Dintre fiii lui Iosif, dintr-a lui Efraim, Elisama fiul lui Emiud.
Dintr-a lui Maanasi, Gamaliil fiul lui Fadassur.
11. Dintr-a lui Veniamin, Avidan fiul lui Gadeoni.
12. Dintr-a lui Dan, Ahiezer fiul lui Amisadai.
13. Dintr-a lui Asir, Fagheil fiul lui Ehran.
14. Dintr-a lui Gad, Elisaf fiul lui Raguil.
15. Dintr-a lui Neftali, Ahire fiul lui Enan.
16. Acestia au fost numiti de adunare mai marii neamurilor dupa familiile
lor, mai marii lui Israil peste mii.
17. Si a luat Moisi si Aaron pe barbatii acestia, care pe nume s-au numit.
18. Si a str�ns toata adunarea �n ziua dintai a lunii a anului al doilea,
si s-a numarat dupa rudele lor, dupa rudeniile lor, dupa numarul numelor lor, de
la douazeci de ani si mai sus, tot barbatul dupa capul sau.
19. Precum au poruncit Domnul lui Moisi, si s-au numarat ei �n pustia
Sinai.
20. Si au fost fiii lui Ruvim celui �nt�i nascut a lui Israil dupa
rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor lor, dupa numarul numelor
lor, dupa capul lor, toti barbatii de la douazeci de ani si mai sus, toti cei ce
sunt �n stare sa iasa la razboi.
21. Numarul celor din neamul lui Ruvim patruzeci si sase de mii si cinci
sute.
22. Si fiii lui Simeon dupa rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele
mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, tot barbatul de la
douazeci de ani si mai sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
23. Numarul celor din neamul lui Simeon cincizeci si noua de mii si trei
sute.
24. Fiii lui Gad dupa rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor
lor, dupa numarul lor dupa capul lor tot barbatul de la douazeci de ani si mai
sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
25. Numarul din neamul lui Gad patruzeci si cinci de mii, sase sute si
cincizeci.
26. Fiii lui Iuda dupa rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele
mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti barbatii de la
douazeci de ani si mai sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
27. Numarul celor din neamul lui Iuda saptezeci si patru de mii si sase
sute.
28. Fiii lui Isahar dupa rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele
mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti barbatii de la
douazeci de ani si mai sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
29. Numarul celor din neamul lui Isahar, cincizeci si patru de mii si patru
sute.
30. Fiii lui Zavulon dupa rudeniile lor, dupa poporul lor, dupa casele
mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti barbatii de la
douazeci de ani si mai sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
31. Numarul celor din neamul lui Zavulon, cincizeci si sapte de mii si
patru sute.
32. Din fiii lui Israil, fiii lui Efraim dupa rudeniile lor, dupa poporul
lor, dupa casele mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti
barbatii de la douazeci de ani �n sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la
razboi.
33. Numarul celor din neamul lui Efraim, patruzeci de mii si cinci sute.
34. Fiii lui Manasi dupa rudele lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor
lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti barbatii de la douazeci de ani
�n sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
35. Numarul celor din neamul lui Manasi treizeci si doua de mii si doua
sute.
36. Fiii lui Veniamin dupa rudele lor, dupa rudele lor, dupa poporul lor,
dupa casele mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toti barbatii
de la douazeci de ani �n sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
37. Numarul celor din neamul lui Veniamin, treizeci si cinci de mii si
patru sute.
38. Fiii lui Dan dupa rudele lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor
lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toata partea barbateasca de la
douazeci de ani �n sus, toti cel ce este �n stare sa iasa la razboi.
39. Numarul celor din neamul lui Dan, saizeci si doua de mii si sapte sute.
40. Fiii lui Asir dupa rudele lor, dupa poporul lor, dupa casele mosiilor
lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, toata partea barbateasca de la
douazeci de ani �n sus, toti cei ce sunt �n stare sa iasa la razboi.
41. Numarul celor din neamul lui Asir, patruzeci si una de mii si cinci
sute.
42. Fiii lui Neftali dupa rudele lor, dupa poporul lor, dupa casele
mosiilor lor, dupa numarul numelor lor, dupa capul lor, tot barbatul de la
douazeci de ani �n sus, tot cel �n stare sa iasa la razboi.
43. Numarul celor din neamul lui Neftali, cincizeci si trei de mii si patru
sute.
44. Acesta este numarul, care l-au numarat Moisi si Aaron si boierii lui
Israil, doisprezece barbati, din tot neamul un barbat, dupa neamul caselor
mosiilor lor era.
45. Si a fost tot numarul fiilor lui Israil cu puterea lor de la douazeci
de ani �n sus, tot care putea iesi la razboi �ntru Israil.
46. Sase sute trei mii, cinci sute cincizeci.
47. Iar Levitii din rudenia mosiilor lor nu s-au numarat �ntru fiii lui
Israil.
48. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
49. Vezi sa nu numeri �mpreuna neamul lui Levi, si numarul lor sa nu-l
socotesti �ntru fiii lui Israil.
50. Si tu r�nduieste pe Leviti la cortul marturiei, si la toate vasele lui,
si la toate c�te sunt �ntr-�nsul, ei vor ridica cortul cu toate vasele lui, si ei
vor sluji �ntr-�nsul, si �mprejurul cortului vor tabar�.
51. Si c�nd vor purcede, Levitii vor str�nge cortul, si c�nd vor tabar� vor
�ntinde cortul, iar cel de alt neam care se va apropia, va muri.
52. Si vor tabar� fiii lui Israil fiecare �ntr-al sau r�nd, si fiecare dupa
al lui steag, cu puterea lor.
53. Iar Levitii vor tabar� �n preajma �n jurul cortului marturiei, ca sa nu
fie vreun pacat �ntru fiii lui Israil, vor fi Levitii acestia paza cortului
marturiei.
54. Si au facut fiii lui Israil dupa toate c�te au poruncit Domnul lui
Moisi si lui Aaron, asa au facut.

CAP. 2.
Tabara poporului lui Israil.

Grait-au Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Fiecare tin�ndu-se de r�ndul si de steagul lui, dupa casele familiilor
sale, sa tabarasca fiii lui Israil �naintea Domnului; �mprejurul cortului
marturiei vor tabar� fiii lui Israil.
3. Si mai �nt�i spre rasarit va tabar� r�ndul taberei lui Iuda cu puterea
lor, si mai marele fiilor lui Iuda Naasson fiul lui Aminadav.
4. Luptatorii lui cei numarati saptezeci si patru de mii si sase sute.
5. Apoi vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Isahar, si mai marele
fiilor lui Isahar Natanail fiul lui Sogar.
6. Luptatorii lui cei numarati, cincizeci si sapte de mii si patru sute.
7. De aici vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Zavulon, si mai marele
fiilor lui Zavulon Eliav fiul lui Helon.
8. Luptatorii lui cei numarati, cincizeci si sapte de mii si patru sute.
9. Toti acestia �n numar de o suta optzeci si sase de mii patru sute cu
luptatorii lor, tin de tabara lui Iuda, vor porni �nt�i.
10. Catre miazazi vor fi r�ndurile taberei lui Ruvim cu puterea lor, si mai
marele fiilor lui Ruvim Elisur feciorul lui Sediur.
11. Luptatorii lui sunt �n numar de patruzeci si sase de mii si cinci sute.
12. Apoi vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Simeon si mai marele fiilor
lui Simeon, Salamiil feciorul lui Surisadai.
13. Luptatorii lui sunt �n numar de cincizeci si noua de mii si trei sute.
14. De aci vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Gad si mai marele fiilor
lui Gad, Elisaf feciorul lui Raguil.
15. Luptatorii lui sunt �n numar de patruzeci si cinci de mii si sase sute
cincizeci.
16. Toti cei din tabara lui Ruvim sunt �n numar de o suta cincizeci si una
de mii si patru sute si cincizeci, cu luptatorii lor vor porni al doilea r�nd.
17. Si se va ridica cortul marturiei si tabara Levitilor �n mijlocul
taberilor, dupa cum vor tabar�; asa va purcede fiecare tin�ndu-se de povatuirea
sa.
18. Catre apus r�ndurile taberei lui Efraim cu luptatorii lor, si mai
marele fiilor lui Efraim Elisama feciorul lui Emiud.
19. Luptatorii lui sunt �n numar de patruzeci de mii si cinci sute.
20. Apoi vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Manasi, si mai marele
fiilor lui Manasi, Gamaliil feciorul lui Fadassur.
21. Luptatorii lui sunt �n numar de treizeci si doua de mii si doua sute.
22. De aci vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Veniamin, si mai marele
fiilor lui Veniamin, Avidan feciorul lui Gadioni.
23. Luptatorii lui sunt �n numar de treizeci si cinci de mii patru sute.
24. Toti din tabara lui Efraim sunt �n numar de o suta si opt mii, o suta
cu luptatorii lor vor purcede al treilea r�nd.
25. Va fi catre miazanoapte r�ndul taberei lui Dan cu luptatorii lor, si
mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer feciorul lui Amisadai.
26. Luptatorii lui sunt �n numar de saizeci si doua de mii si sapte sute.
27. Apoi vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Asir, si mai marele fiilor
lui Asir, Fagheil feciorul lui Ehran.
28. Luptatorii lui �n numar de patruzeci si una de mii si cinci sute.
29. De aci vor tabar� cei ce se tin de neamul lui Neftali, si mai marele
fiilor lui Neftali, Ahire feciorul lui Enan.
30. Luptatorii lui sunt �n numar de cincizeci si trei de mii patru sute.
31. Toti luptatorii din tabara lui Dan sunt �n numar de o suta cincizeci si
sapte de mii si sase sute cu luptatorii lor; acestia dupa r�ndul lor vor purcede
cei din urma.
32. Acesta este numarul fiilor lui Israil dupa casele familiilor, tot
numarul taberilor cu luptatorii lor sase sute trei mii, cinci sute cincizeci.
33. Iar Levitii nu s-au numarat �mpreuna cu fiii lui Israil, dupa cum au
poruncit Domnul lui Moisi.
34. Si au facut fiii lui Israil toate c�te au poruncit Domnul lui Moisi,
asa au tabar�t dupa r�ndul lor, si asa purcedea fiecare, tin�ndu-se de poporul
lor, dupa casele familiilor sale.

CAP. 3.
Levitii si slujba lor.

Acestea sunt neamurile lui Aaron si ale lui Moisi �n ziua, �n care au grait Domnul
lui Moisi �n muntele Sinai.
2. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron: cel �nt�i nascut Nadav, Avuid,
Eliazar si Itamar.
3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, cei unsi preoti ale caror m�ini
s-au sfintit spre slujba preotiei.
4. Si au murit Nadav si Avuid �naintea Domnului, c�nd au adus ei foc
strain �naintea Domnului �n pustia Sinai, si prunci n-au avut, si s-au r�nduit
preoti Eliazar si Itamar cu Aaron tatal lor.
5. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
6. Ia pe neamul lui Levi, si-i pune pe ei �naintea lui Aaron preotul si
vor sluji lui.
7. Si vor avea sarcina de a pazi ce le va porunci el si cele de pazit ale
fiilor lui Israil �naintea cortului marturiei, si spre a face slujba cortului.
8. Vor �ngriji de toate vasele cortului marturiei, si vor pazi r�nduielile
fiilor lui Israil la toate lucrarile cortului.
9. Si vei da pe Leviti lui Aaron, si fiilor lui preotilor, dar desarv�rsit
sunt ei mie din fiii lui Israil.
10. Iar pe Aaron si pe fiii sai, �i vei pune peste cortul marturiei, si vor
�ndeplini preotia lor, si toate c�te sunt la jertfelnic, si cele dinauntru
catapetesmei; cel de alt neam care se va atinge de acestea, va muri.
11. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
12. Iata eu am luat pe Leviti dintre fiii lui Israil �n locul a tot cel
�nt�i nascut, care deschide p�ntecele de la fiii lui Israil, rascumparare lor vor
fi, si vor fi Levitii ai mei.
13. Pentru ca al meu este tot cel �nt�i nascut, �n ziua �n care am batut pe
tot cel �nt�i nascut �n pam�ntul Eghipetului, am sfintit mie pe tot cel �nt�i
nascut �n Israil; de la om p�na la dobitoc ai mei vor fi; eu Domnul.
14. Si au grait Domnul catre Moisi �n pustia Sinai, zic�nd:
15. Numara pe fiii lui Levi dupa casele parintesti, dupa poporul lor, dupa
rudeniile lor, toata partea barbateasca de la o luna si mai sus vor fi numarati.
16. Si i-au numarat pe ei Moisi si Aaron dupa cuv�ntul Domnului, precum au
poruncit lor Domnul.
17. Acestia erau fiii lui Levi dupa numele lor: Gherson, Caat si Merari.
18. Si acestea sunt numele fiilor lui Gherson dupa poporul lor: Loveni si
Semei.
19. Si fiii lui Caat dupa poporul lor, Amram si Issaar, Hevron si Oziil.
20. Si fiii lui Merari dupa poporul lor, Mooli si Musi; acestea sunt
neamurile lui Levi dupa casele lor parintesti.
21. Din Gherson poporul lui Loveni si poporul lui Semei, acestea sunt
neamurile din Gherson.
22. Socotindu-se toata partea barbateasca de la o luna �n sus; numarul lor
sapte mii cinci sute.
23. Si fiii lui Gherson vor tabar� dinapoia cortului dinspre apus.
24. Iar capetenia poporului din casa parinteasca a lui Gherson, Elisaf
feciorul lui Dail.
25. Si feciorii lui Gherson vor avea sa pazeasca la cortul marturiei,
cortul si acoperam�ntul lui, si acoperisul usii cortului marturiei.
26. Si acoperam�ntul curtii, si acoperisul portii curtii celei de la cort,
si toate celelalte lucruri ale lui.
27. Din Caat poporul lui Amram, poporul lui Isaar, poporul lui Hevron si
poporul lui Oziil. Acestea sunt popoarele din Caat.
28. Socotindu-se toata partea barbateasca de la o luna �n sus, opt mii sase
sute, r�nduiti a pazi cele sfinte.
29. Popoarele fiilor lui Caat vor tabar� l�nga cort �n partea dinspre
miazazi.
30. Iar mai marele casei parintesti a poporului lui Caat, Elisafan feciorul
Oziil.
31. �n paza lor era sicriul, mana, sfesnicul, altarul si vasele din sf�nta,
cele de slujba, si acoperam�ntul si toate lucrurile lui.
32. Si capetenia peste cei mai mari ai Levitilor, Eleazar feciorul lui
Aaron preotul r�nduit sa privegheze peste toti cei ce aveau paza sfintelor.
33. Din Merari preotul lui Mooli si poporul lui Musi; acestea sunt
popoarele lui Merari.
34. Socotindu-se toata partea barbateasca de la o luna �n sus, numarul lor
sase mii si cincizeci.
35. Iar mai marele casei parintesti a poporului lui Merari, Suriil feciorul
lui Avihail vor tabar� l�nga cort �n partea dinspre miazanoapte.
36. Fiii lui Merari erau r�nduiti a pazi sc�ndurile cortului si zavoarele
lui, si st�lpii lui si temeliile lui, si toate uneltele lor si lucrurile lor.
37. Si st�lpii curtii �mprejur si temeliile lor si tarusii si franghiile
lor.
38. Iar �naintea cortului marturiei dinspre rasarit vor tabar� Moisi si
Aaron si fiii sai, �n paza carora era cortul sf�nt si cele ce aveau sa pazeasca
fiii lui Israil; cel de alt neam care se va atinge, va muri.
39. Numarul Levitilor pe care i-au numarat Moisi si Aaron din porunca
Domnului, dupa popoarele lor, tot barbatul de o luna si mai sus, douazeci si doua
de mii.
40. Si au grait Domnul catre Moisi zic�nd: numara pe tot barbatul cel �nt�i
nascut al fiilor lui Israil, de la o luna �n sus, si adauga numarul lor dupa nume.
41. Si vei lua pe Leviti mie, eu Domnul, pentru toti cei �nt�i nascuti ai
fiilor lui Israil, si vitele Levitilor pentru toate cele �nt�i nascute ;ntre
vitelor fiilor lui Israil.
42. Si a numarat Moisi precum i-au poruncit Domnul, pe tot cel �nt�i nascut
�ntru fiii lui Israil.
43. Si au fost toti cei �nt�i nascuti parte barbateaasca dupa numarul
numelor de la o luna �n sus, douazeci si doua de mii doua sute saptezeci si trei.
44. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
45. Ia pe Leviti �n locul tuturor celor �nt�i nascuti ai fiilor lui Israil,
si vitele Levitilor �n locul vitelor lor, si vor fi ai mei Levitii; eu Domnul.
46. Si rascumpararile celor doua sute saptezeci si trei din cei �nt�i
nascuti ai fiilor lui Israil, care trec mai multi dec�t Leviti.
47. Vei lua cinci sicli de cap, dupa drahma cea sf�nta vei lua, de douazeci
de bani siclul.
48. Si vei da lui Aaron si fiilor lui argintul, rascumpararea celor ce trec
peste numarul lor.
49. Si a luat Moisi argintul rascumpararii celor ce �ntrecea, peste numarul
Levitilor.
50. De la cei �nt�i nascuti ai fiilor lui Israil a luat argint o mie trei
sute saizeci si cinci de sicli dupa siclul cel sf�nt.
51. Si a dat Moisi argintul rascumpararii celor ce �ntrecea, lui Aaron si
fiilor lui dupa porunca Domnului, �n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

CAP. 4.
Slujbe deosebite ale Levitilor si numarul lor.

Grait-au Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Numara pe fiii lui Kaat din urmasii lui Levi dupa popoarele lor, dupa
casele parintesti ale lor.
3. De la douazeci si cinci de ani �n sus p�na la cincizeci de ani, toti
cei ce intra la slujba, spre a sav�rsi toate lucrurile �n cortul marturiei.
4. Si acestea sunt lucrurile fiilor lui Kaat �n cortul marturiei sf�nta
sfintelor.
5. Vor intra Aaron si fiii lui c�nd va purcede tabara, si vor lua
catapeteazma care acopera, si vor �nvali cu ea sicriul marturiei.
6. Si vor pune deasupra un acoperam�nt de piele v�nata, si vor �ntinde
peste el alt acoperam�nt v�nat, si vor baga drugii,
7. Si peste masa punerii �nainte vor �ntinde un acoperam�nt mohor�t, si
blidele si catuile si paharele si ibricele cu care toarna, si p�inile cele ce
pururi pe ea vor fi.
8. Si vor �ntinde peste ea o p�nza rosie, si o vor acoperi cu acoperam�nt
de piele v�nata, si vor pune la ea drugii.
9. Si vor lua p�nza v�nata si vor acoperi sfesnicul, care lumineaza, si
luminarile lui si lingurile lui si mucarile lui si toate vasele cu untuldelemn,
care sunt pentru slujba.
10. Si-l vor pune pe el cu toate vasele lui �n acoperam�nt de piele v�nata,
si-l vor pune pe drugi.
11. Preste altarul cel de aur vor pune p�nza v�nata, si-l vor acoperi cu
acoperam�nt de piele v�nata, si vor pune drugii lui.
12. Si vor lua toate vasele cele de slujba cu care slujesc �n sf�nta, si le
vor �nveli �n p�nza v�nata, si le vor acoperi cu piele v�nata, si le vor pune pe
drugi.
13. Si acoperam�nt vor pune peste jertfelnic, si-l vor acoperi cu p�nza
toata mohor�ta.
14. Si vor pune peste el toate vasele cele de slujba: clestele,
furculitele, blidele si acoperam�ntul, toate vasele jertfelnicului, si-l vor
acoperi cu piele v�nata, si vor pune drugii lui, apoi vor lua p�nza mohor�ta, si
vor acoperi spalatoarea cu temelia ei, si le vor pune �n acoperam�nt de piele
v�nata, si le vor pune pe drugi.
15. Si dupa ce vor sf�rsi Aaron si fiii lui a acoperi sfintele si toate
vasele cele sfinte, c�nd va sa purceada tabara, apoi vor intra fiii lui Kaat sa le
poarte, ci sa nu se atinga de cele sfinte, ca sa nu moara, pe acestea le vor purta
fiii lui Kaat �n cortul marturiei.
16. Mai mare peste acestea va fi Eliazar feciorul lui Aaron preotul, care
va avea grija de untuldelemn de la luminare, de tam�ia cea pregatita, de jertfa
cea de toate zilele, de untuldelemn cel de ungere si de tot cortul si de toate
c�te sunt �n sf�nta si de toate lucrurile lui.
17. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:
18. Sa nu pierdeti poporul lui Kaat dintre Leviti.
19. Aceasta sa faceti lor ca sa traiasca, si sa nu moara ei c�nd merg �n
sfintele sfintelor: Aaron si fiii lui sa intre, si sa r�nduiasca pe fiecare ce
trebuie sa poarte.
20. Iar ceilalti venind, sa nu intre sa vada fara de veste cele sfinte c�nd
le �nvalesc; ca sa nu moara.
21. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
22. Numara si pe fiii lui Gherson, dupa casele parintesti ale lor, dupa
popoarele lor.
23. De la douazeci si cinci de ani �n sus, p�na la cincizeci de ani,
numarati-i pe ei, tot cel ce intra la slujba spre a sav�rsi toate lucrurile sale
�n cortul marturiei.
24. Aceasta este slujba poporului lui Gherson, ce sa faca si sa poarte:
25. Vor purta pieile cortului, cortul marturiei, acoperam�ntul lui,
acoperam�ntul cel v�nat, care este peste el, si perdeaua usii cortului marturiei.
26. Si p�nzele curtii, si perdeaua usii curtii, cele ce sunt prin prejurul
cortului marturiei si a jertfelnicului cu cele ce se tin de ele, cu toate uneltele
lor trebuitoare, si tot ce este spre slujba lor vor face.
27. Dupa porunca lui Aaron si a fiilor lui va fi slujba fiilor lui Gherson
tot ce trebuie sa poarte si sa faca, si veti priveghea ca fiecare sa-si
�mplineasca sarcina lor.
28. Aceasta este slujba fiilor lui Gherson �n cortul marturiei, si cele ce
aveau sa pazeasca ei sub povatuirea lui Itamar feciorul lui Aaron preotul.
29. R�nduieste si pe fiii lui Merari dupa popoarele lor si dupa casele lor
parintesti.
30. De la douazeci si cinci de ani �n sus p�na la cincizeci de ani,
numarati-i pe ei; toti cei ce vin la r�nd ca sa faca slujba �n cortul marturiei.
31. �n paza celor ce poarta povara sunt toate lucrurile din cortul
marturiei: sc�ndurile cortului cu zavoarele lui, st�lpii lui cu temeiurile lui,
acoperam�ntul, funiile lor, tarusii lor si acoperam�ntul portii curtii.
32. Si st�lpii curtii �mprejur si temeliile lor, si st�lpii acoperam�ntului
portii curtii si temeliile lor, si tarusii lor si franghiile lor si toate vasele
lor, toate cele ce sunt spre slujba lor, numarati pe fiecare si toate vasele ce au
sa pazeasca si sa poarte.
33. Aceasta este slujba poporului fiilor lui Merari tot ce au sa faca ei la
cortul marturiei sub povata lui Itamar fiul lui Aaron preotul.
34. Si a numarat Moisi si Aaron si mai marii lui Israil, pe fiii lui Caat
dupa popoarele lor si dupa casele lor parintesti.
35. De la douazeci si cinci de ani si mai sus, p�na la cincizeci de ani pe
tot cel ce intra sa slujeasca si sa lucreze �n cortul marturiei.
36. Si a fost numarul lor dupa popoarele lor doua mii sapte sute cincizeci.
37. Acesta este numarul norodului lui Caat, al tuturor, care slujesc �n
cortul marturiei, dupa cum i-au numarat Moisi si Aaron din porunca Domnului prin
m�na lui Moisi.
38. Si s-a numarat fiii lui Gherson dupa popoarele lor si dupa casele lor
parintesti.
39. De la douazeci si cinci de ani si mai sus, p�na la cincizeci de ani,
tot cel ce intra sa slujeasca si sa faca lucrurile �n cortul marturiei.
40. Si a fost numarul lor dupa popoarele lor, dupa casele lor parintesti,
doua mii sase sute treizeci.
41. Acesta este numarul fiilor lui Gherson al tuturor celor ce slujesc �n
cortul marturiei, pe care i-au numarat Moisi si Aaron dupa porunca Domnului prin
m�na lui Moisi.
42. Si s-a numarat norodul fiilor lui Merari dupa popoarele lor si dupa
casele lor parintesti.
43. De la douazeci si cinci de ani si mai sus, p�na la cincizeci de ani,
tot cel ce intra sa slujeasca la lucruri �n cortul marturiei.
44. Si a fost numarul lor dupa popoarele lor, dupa casele lor parintesti
trei mii doua sute.
45. Acesta este numarul poporului fiilor lui Merari, pe care i-au numarat
Moisi si Aaron dupa porunca Domnului prin Moisi.
46. Toti Levitii cei numarati, pe care i-au numarat Moisi si Aaron si mai
marii lui Israil dupa popoarele si dupa casele familiilor lor.
47. De la douazeci si cinci de ani si mai sus, p�na la cincizeci de ani,
tot cel ce vine la r�nd spre slujba ca sa poarte sarcina sa �n cortul marturiei.
48. Si au fost cei numarati, opt mii cinci sute optzeci.
49. Dupa porunca Domnului prin m�na lui Moisi, i-au numarat pe ei pe
fiecare barbat, dupa slujba si sarcina sa, �n ce chip au poruncit Domnul lui
Moisi.

CAP. 5.
Curatirea taberei. Felurite jertfe.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Porunceste fiilor lui Israil ca sa scoata afara din tabara pe tot cel
lepros, si pe tot cel ce-i curge sam�nta, si pe tot cel necurat pentru mort.
3. At�t pe barbat c�t si pe femeie scoateti-i afara din tabara, ca sa nu
p�ngareasca taberile sale, �n care petrec eu �ntru ei.
4. Si au facut asa fiii lui Israil, si i-au scos pe ei afara din tabara
dupa cum au grait Domnul lui Moisi, asa au facut fiii lui Israil.
5. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
6. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: barbat sau femeie, care va
sav�rsi vreun pacat si va trece cu vederea, si va gresi sufletul acela,
7. Va marturisi pacatul care a facut, si va �ntoarce pretul adaug�nd la el
si a cincea parte aceluia cui a gresit.
8. Iar de nu va avea omul acela rudenie carei sa �ntoarca pretul greselei,
pretul acela cuvenit Domnului, va fi al preotului, afara de berbecul cel de
curatire, prin care se va ruga pentru el.
9. Si orice p�rga din toate c�te se sfintesc �ntru fiii lui Israil, si pe
care le aduc Domnului, vor fi ale preotului.
10. Cele sfintite ale fiecaruia, ale lui vor fi; fiecare om ce va da
preotului, al lui va fi.
11. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
12. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: de va gresi femeia vreunui
barbat, si �l va �nsela, dormind cineva cu ea �n pat de sam�nta.
13. Si va ascunde de ochii barbatului sau si va tagadui; iar ea va fi
p�ngarita, si marturie nu va fi asupra ei, si ea nu va fi grea;
14. Si de va avea prepus, si va banui pe femeia sa; iar ea va fi p�ngarita,
sau va avea prepus, si va banui pe femeia sa, iar ea nu va fi p�ngarita.
15. Va aduce omul pe femeia sa la preot, si va aduce dar pentru d�nsa a
zecea parte a unui ifi de faina de orz, nu va turna peste ea untdelemn, nici va
pune peste ea tam�ie, pentru ca este jertfa de banuiala, jertfa care aduce aminte
pacatul.
16. Si o va aduce preotul, si o va pune �naintea Domnului.
17. Si va lua preotul apa curata din r�u, �ntr-un vas de lut, si va pune �n
apa tar�na luata din pam�ntul dinaintea cortului marturiei.
18. Si va pune preotul pe femeie �naintea Domnului, si va descoperi capul
femeii, si va da �n m�inile ei jertfa cea aducatoare aminte, jertfa cea de
banuiala; iar �n m�inile preotului va fi apa mustrarii blestemului acestuia.
19. Si o va jura pe d�nsa preotul, si va zice femeii: de n-a dormit cineva
cu tine, de nu te-ai abatut a te p�ngari cu altul �n locul barbatului tau, curata
sa fii de apa mustrarii blestemului acestuia;
20. Iar de te-ai abatut fiind tu cu barbat, sau te-ai p�ngarit si a dat
cineva sam�nta sa �n tine, afara de barbatul tau,
21. Va jura preotul pe femeie cu juramintele blestemului acestuia, si va
zice preotul femeii: dea Domnul sa fii de blestem si de urgie �n poporul tau, sa
dea Domnul, ca sa cada coapsa ta si p�ntecele tau sa se rupa.
22. Si sa intre apa aceasta blestemata �n matele tale, ca sa-ti umfle
p�ntecele si sa cada coapsa ta; iar femeia va zice: fie, fie.
23. Si va scrie preotul blestemurile acestea �n carte, si le va muia �n apa
cea blestemata a mustrarii.
24. Si va adapa pe femeie din apa cea blestemata a mustrarii.
25. Si va intra �ntr-�nsa apa cea blestemata a mustrarii, si va lua preotul
din m�na femeii jertfa banuielei, si va pune jertfa �naintea Domnului, si o va
aduce la jertfelnic.
26. Si va lua preotul din jertfa ei cea de aducere aminte, si o va aduce pe
jertfelnic, si dupa aceea va adapa pe femeie cu apa aceea.
27. Si de va fi p�ngarita si va fi ascunz�nd de barbatul sau, va intra
�ntr-�nsa apa cea blestemata a mustrarii, si se va umfla �n p�ntece, si va cadea
coapsa ei, si va fi femeia de blestem �n poporul sau;
28. Iar de nu se va fi p�ngarit femeia si va fi curata, nevinovata va fi,
si va face sam�nta.
29. Aceasta este legea pentru banuiala femeii celei cu barbat, care va
calca, si se va p�ngari.
30. Sau pentru omul care va avea prepus si va banui pe femeia sa, va pune
pe femeia sa �naintea Domnului, si va face ei preotul dupa r�nduiala aceasta.
31. Nevinovat va fi omul de pacat, si femeia aceea va purta pacatul sau.

CAP. 6.
Nazareii. Forma binecuv�ntarii.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: barbat sau femeie care face
Domnului fagaduinta deosebita de a trai �n curatenie,
3. De vin si de bautura ametitoare sa se �nfr�neze, si otet de vin si otet
de bautura betiva sa nu bea, si c�te se face din struguri sa nu bea, si strugur
proaspat si stafide sa nu man�nce �n toate zilele fagaduintei sale.
4. Din toate c�te se fac din vita, vin din struguri si s�mburi sa nu bea,
nici sa man�nce.
5. �n toate zilele fagaduintei curateniei lui brici sa nu se suie pe capul
lui p�na ce se vor plini zilele, care s-au fagaduit Domnului; sf�nt va fi las�nd
sa-i creasca �n plete parul capului.
6. �n toate zilele, care s-a fagaduit Domnului, la nici un om mort sa nu
mearga.
7. Nici chiar pentru tata, pentru muma, pentru frate si pentru sora sa nu
se spurce, c�nd mor ei, ca fagaduinta Dumnezeului este peste el, peste capul lui.
8. �n toate zilele fagaduintei lui sf�nt va fi Domnului;
9. Iar de va muri cineva cu moarte fara de veste l�nga d�nsul, �ndata se
va p�ngari capul fagaduintei lui, si va rade capul sau �n ziua �n care se va
curati.
10. �n ziua a saptea se va rade, si �n ziua a opta va aduce doua turturele
sau doi pui de porumb la preot la usa cortului marturiei.
11. Si va aduce preotul una pentru pacat si una ardere de tot, si se va
ruga pentru d�nsul preotul, ca a pacatuit pentru mort, si va sfinti capul lui �n
ziua aceea,
12. �ntru care a sfintit Domnului toate zilele fagaduintei; si va aduce un
miel de un an pentru pacat, si zilele cele mai dinainte nesocotite vor fi, pentru
ca s-a p�ngarit capul fagaduintei lui.
13. Aceasta este legea celui ce s-a fagaduit, �n ziua �n care va plini
timpul fagaduintei sale, va aduce el la usile cortului marturiei.
14. Va aduce darul sau Domnului un miel de un an curat ardere de tot, si o
mielusea de un an curata pentru pacat, si un berbec curat jertfa de m�ntuire.
15. Si o cosnita de azime din faina curata, p�ini fram�ntate cu untdelemn,
si turte nedospite unse cu untdelemn, si jertfa lor si turnarea lor.
16. Si le va aduce preotul �naintea Domnului, si va jertfi ceea ce este
pentru pacatul lui si arderea de tot a lui.
17. Si berbecul �l va aduce jertfa de m�ntuire Domnului peste cosnita
azimelor, si va face preotul jertfa lui si turnarea lui.
18. Si cel ce s-a fagaduit, va rade la usa cortului marturiei capul
fagaduintei sale, si va pune parul pe focul cel de sub jertfa de m�ntuire.
19. Si va lua preotul armul fiert de la berbec, si o p�ine azima din
cosnita, si o turta nedospita, si le va pune pe m�inile celui ce s-a fagaduit,
dupa ce �si va rade capul sau.
20. Si le va ridica pe acelea preotul aducere �naintea Domnului, sf�nt va
fi preotului pieptul cel ridicat si armul cel adus, si dupa aceasta cel ce s-a
fagaduit va bea vin.
21. Aceasta este legea celui ce fagaduieste, care va fagadui Domnului darul
sau de fagaduinta, afara de cele ce �i va da m�na dupa puterea fagaduintei sale,
care se va fagadui dupa legea curatiei.
22. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
23. Vorbeste lui Aaron si fiilor lui si le spune: asa sa binecuv�ntati pe
fiii lui Israil, zic�ndu-le lor:
24. Domnul sa te binecuvinteze pe tine, si sa te pazeasca.
25. Domnul sa lumineze fata sa peste tine, si sa te miluiasca.
26. Domnul sa �ndrepte fata sa peste tine, si sa dea tie pace.
27. Si vor pune numele meu peste fiii lui Israil, si eu Domnul voi
binecuv�nta pe ei.

CAP. 7.
Jertfe si daruri ale capeteniilor lui Israil la sfintirea cortului.

�n ziua �n care a sf�rsit Moisi a ridica cortul, l-a uns si la sfintit pe el, si
vasele lui si jertfelnicul si toate uneltele lui, si le-a uns si le-a sfintit pe
ele.
2. Si au adus capeteniile lui Israil, cei doisprezece mai mari ai caselor
familiilor lor; acestia sunt mai marii neamurilor, acestia sunt cei trecuti la
numar.
3. Si au adus darurile sale �naintea Domnului, sase care acoperite si
doisprezece boi: un car de la doua capetenii, si un bou de la fiecare, si le-au
adus �naintea cortului.
4. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
5. Ia-le de la d�nsii, si vor fi la lucrurile cele de slujba ale cortului
marturiei, si le vei da Levitilor fiecaruia dupa slujba sa.
6. Si lu�nd Moisi carele si boii, le-a dat Levitilor.
7. Doua care si patru boi a dat fiilor lui Gherson dupa slujbele lor.
8. Patru care si opt boi a dat fiilor lui Merari dupa slujbele lor, pentru
Itamar fiul lui Aaron preotul.
9. Iar fiilor lui Kaat n-a dat, pentru slujbele care aveau ei la cortul
sf�nt erau a purta pe umere.
10. Si au adus cei mai mari la �noirea jertfelnicului �n ziua �n care l-a
uns, si au adus capeteniile darurile sale �naintea jertfelnicului.
11. Si au zis Domnul catre Moisi: c�te o capetenie sa aduca �n fiecare zi
darurile sale la sfintirea jertfelnicului.
12. Si cel ce a adus �n ziua dintai darul sau, a fost Naason fiul lui
Aminadav mai marele neamului lui Iuda.
13. Si a adus darul sau un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de
sicli, si un pahar de argint de saptezeci de sicli dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua
pline de faina cernuta, stropita cu untdelemn pentru jertfa.
14. O catuie de zece auri plina de tam�ie.
15. Un vitel din cirezi, un berbec un miel de un an ardere de tot,
16. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
17. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Naason fiul lui Aminadav.
18. A doua zi a adus Natanail fiul lui Sogar mai marele neamului lui
Isahar.
19. Si a adus darul sau un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de
sicli, si un pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt,
am�ndoua pline cu faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
20. O catuie de zece auri plina de tam�ie.
21. Un vitel din cirezi, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
22. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
23. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Natanail fiul lui Sogar.
24. A treia zi mai marele fiilor lui Zavulon, Eliav fiul lui Helon.
25. Darul lui un blid de argint care cumpanea o suta treizeci de sicli, si
un pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
26. O catuie de zece auri plina de tam�ie.
27. Un vitel din vaci, un miel de un an ardere de tot,
28. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
29. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Eliav fiul lui Helon.
30. A patra zi mai marele fiilor lui Ruvim, Elisur fiul lui Sediur.
31. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
32. O catuie de zece auri plina de tam�ie.
33. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
34. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
35. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Elisur fiul lui Sediur.
36. A cincea zi mai marele fiilor lui Simeon, Salamiil fiul lui Surisadai.
37. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
38. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
39. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot.
40. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
41. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Salamiil fiul lui Surisadai.
42. A sasea zi mai marele fiilor lui Gad, Elisaf fiul lui Raguil.
43. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
44. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
45. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot.
46. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
47. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Elisaf fiul lui Raguil.
48. A saptea zi mai marele fiilor lui Efraim, Elisama fiul lui Emiud.
49. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
50. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
51. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot.
52. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
53. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Elisama fiul lui Emiud.
54. A opta zi mai marele fiilor lui Manasi, Gamaliil fiul lui Fadasur.
55. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
56. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
57. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
58. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
59. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice, cinci tapi, cinci berbeci,
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Gamaliil fiul lui Fadasur.
60. A noua zi mai marele fiilor lui Veniamin, Avidan fiul lui Gadioni.
61. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
62. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
63. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot.
64. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
65. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice, cinci berbeci, cinci tapi si
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Avidan fiul lui Gadioni.
66. A zecea zi mai marele fiilor lui Dan, Ahiezer fiul lui Amisadai.
67. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
68. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
69. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
70. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
71. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice si cinci berbeci, cinci tapi,
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer fiul lui Amisadai.
72. A unsprezecea zi mai marele fiilor lui Asir, Fagheil fiul lui Ehran.
73. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
74. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
75. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
76. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
77. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice, cinci berbeci, cinci tapi,
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Fagheil fiul lui Ehran.
78. A douasprezecea zi mai marele fiilor lui Neftali, Ahire fiul lui Enan.
79. Darul lui un blid de argint, care cumpanea o suta treizeci de sicli, un
pahar de argint de saptezeci de sicli, dupa siclul cel sf�nt, am�ndoua pline de
faina curata stropita cu untdelemn pentru jertfa.
80. O catuie de zece auri, plina de tam�ie.
81. Un vitel din vaci, un berbec, un miel de un an ardere de tot,
82. Si un tap din capre jertfa pentru pacat.
83. Si pentru jertfa m�ntuirii doua junice, cinci berbeci, cinci tapi,
cinci mielusele de un an. Acesta a fost darul lui Ahire fiul lui Enan.
84. Aceasta este sfintirea jertfelnicului, �n care zi l-au uns mai marii
fiilor lui Israil: blide de argint douasprezece, pahare de argint douasprezece,
catui de aur douasprezece.
85. De o suta treizeci de sicli un blid, de saptezeci de sicli un pahar.
Tot argintul vaselor doua mii patru sute de sicli, cu siclul cel sf�nt.
86. Catui de aur douasprezece pline de tam�ie, de zece auri catuia, cu
siclul cel sf�nt; tot aurul catuilor o suta douazeci de auri.
87. Toate vitele cele pentru ardere de tot: vitei doisprezece, berbeci
doisprezece, miei de c�te un an doisprezece cu jertfele lor si turnarile lor, si
doisprezece tapi din capre jertfa pentru pacat.
88. Toate vitele cele pentru jertfa m�ntuirii: junice douazeci si patru,
berbeci saizeci, tapi saizeci, mielusele de c�te un an curate saizeci. Aceasta
este sfintirea jertfelnicului dupa plinirea celor r�nduite si dupa ce l-au uns.
89. C�nd intra Moisi �n cortul marturiei, ca sa graiasca Domnului, si a
auzit glasul Domnului graind catre d�nsul deasupra acoperam�ntului �mpacarii, care
este deasupra sicriului marturie �ntru doi Heruvimi, si graia catre d�nsul.

CAP. 8.
Sfintirea Levitilor.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste lui Aaron si-i spune lui: c�nd vei pune candelele, vor lumina
cele sapte lumini.
3. Si Aaron a facut asa, si a aprins luminile �n fata sfesnicului, dupa
cum au poruncit Domnul lui Moisi.
4. Si aceasta este faptura sfesnicului: fusul lui de aur batut, si florile
lui toate batute, dupa chipul care l-au aratat Domnul lui Moisi, asa a facut
sfesnicul.
5. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
6. Ia pe Leviti din mijlocul fiilor lui Israil, si-i curateste pe ei.
7. Asa vei face curatia lor: vei stropi pe ei cu apa curateniei, si va
trece briciul peste tot trupul lor, si vor spala hainele sale, si curati vor fi.
8. Si vor lua un vitel din vaci, cu jertfa acestuia faina curata stropita
cu untdelemn, si un vitel de un an din vaci jertfa pentru pacat.
9. Si vei aduna pe Leviti �naintea, cortului marturiei, si vei chema toata
adunarea fiilor lui Israil.
10. Si vei aduce pe Leviti �naintea Domnului, si vor pune fiii lui Israil
m�inile sale peste Leviti.
11. Si va osebi Aaron pe Leviti, dar �naintea Domnului dintre fiii lui
Israil, si vor fi ca sa lucreze lucrurile Domnului.
12. Iar Levitii vor pune m�inile pe capetele viteilor, si vei aduce unul
jertfa pentru pacat, si unul ardere de tot, ca sa te rogi pentru ei.
13. Si vei pune pe Leviti �naintea Domnului si �naintea lui Aaron si
�naintea fiilor lui, si-i vei aduce pe ei dar �naintea Domnului.
14. Si-i vei osebi pe Leviti dintre fiii lui Israil, si vor fi ai mei.
15. Si dupa aceasta vor intra Levitii ca sa lucreze lucrurile cortului
marturiei, si vei curata pe ei, si-i vei aduce �naintea Domnului.
16. Pentru ca dar sunt acestia dati mie dintre fiii lui Israil �n locul
tuturor celor �nt�i nascuti, care deschid p�ntecele, din fiii lui Israil i-am luat
pe ei mie.
17. Ca al meu este tot cel �nt�i nascut �ntru fiii lui Israil, de la om
p�na la dobitoc, �n ziua, �n care am omor�t pe tot cel �nt�i nascut �n pam�ntul
Eghipetului, i-am sfintit pe ei mie.
18. Si am luat pe Leviti �n locul atot celui �nt�i nascut �ntru fiii lui
Israil.
19. Si am facut pe Leviti dar lui Aaron si fiilor lui dintre fiii lui
Israil, ca sa lucreze lucrurile fiilor lui Israil �n cortul marturiei, si sa se
roage pentru fiii lui Israil, ca sa nu fie �ntru fiii lui Israil bataie, de se
vor apropia de cel sf�nt.
20. Si a facut Moisi si Aaron si toata adunarea fiilor lui Israil
Levitilor, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru Leviti, asa au facut lor
fiii lui Israil.
21. Si s-au curatit Levitii si si-au spalat hainele sale, si i-a adus pe ei
Aaron dar �naintea Domnului, si s-a rugat pentru ei Aaron, ca sa-i curateasca pe
ei.
22. Si dupa aceasta au intrat Levitii sa slujeasca slujba lor �n cortul
marturiei �naintea lui Aaron si �naintea fiilor lui, dupa cum au poruncit Domnul
lui Moisi pentru Leviti, asa le-au facut lor.
23. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
24. Aceasta este r�nduiala cea pentru Leviti, cei de douazeci si cinci de
ani si mai sus, vor intra ca sa slujeasca �n cortul marturiei.
25. Iar de la cincizeci de ani vor �nceta de slujba, si nu vor mai lucra.
26. Ci vor priveghea slujba fratilor lor �n cortul marturiei, iar ei nu vor
mai lucra, ca sa fie la slujba lui fiecare.

CAP. 9.
Pastele. St�lpul de nor si de foc.

Si au grait Domnul catre Moisi �n pustia Sinai, �n anul al doilea dupa iesirea lor
din pam�ntul Eghipetului, �n luna dintai zic�nd:
2. Spune fiilor lui Israil, sa faca pastile la vreme.
3. �n ziua a patrusprezecea a lunii dintai catre seara le veti face �n
vremea sa, dupa legea lor, si dupa r�nduiala lor sa le faceti.
4. Si a grait Moisi fiilor lui Israil, ca sa faca pastile.
5. �ncep�ndu-le �n ziua a patrusprezecea a lunii �n pustia Sinai, dupa cum
au poruncit Domnul lui Moisi, asa au facut fiii lui Israil.
6. Si au mers barbatii cei ce nu erau curati pentru ca s-au atins de om
mort, si nu puteau sa faca pastile �n ziua aceea, si au venit �naintea lui Moisi
si �naintea lui Aaron �n ziua aceea.
7. Si au zis barbatii aceia catre d�nsul: noi necurati suntem, pentru ca
ne-am atins de om mort, drept aceea sa nu ne lipsim a aduce darul Domnului la
vremea sa �ntru fiii lui Israil.
8. Si a zis catre ei Moisi: stati aici si voi auzi ce va porunci Domnul
pentru voi.
9. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
10. Vorbeste fiilor lui Israil si le spune: oricine va fi necurat �ntru
voi pentru ca s-a atins de om mort, sau fiind �n calatorie lunga, sau �ntru
neamurile voastre, va face pastile Domnului.
11. �n luna a doua, �n ziua a patrusprezecea catre seara le vor face, cu
azime si cu ierburi amare le vor m�nca.
12. Nu vor lasaa dintr-�nsele p�na dimineata, si os sa nu fr�nga, dupa
legea pastilor sa le faca.
13. Si omul care va fi curat, si �n cale �ndelungata nu este, si va
�nt�rzia a face pastile, va pieri sufletul acela din poporul lui, pentru ca darul
Domnului nu l-a adus �n vremea sa, pacatul sau va purta omul acela.
14. Iar de va veni la voi cel nemernic �n pam�ntul vostru, va face pastile
Domnului dupa legea pastilor, si dupa r�nduiala lor le va face, o lege sa fie, si
pentru cel nemernic si pentru pam�ntean.
15. �n ziua �n care s-a �ntins cortul, nor a acoperit cortul, casa
marturiei; iar seara era ca chip de foc peste cort p�na dimineata.
16. Asa era pururea, norul acoperea pe el ziua, si chipul de foc noaptea.
17. Si c�nd se ridica norul de la cort, atunci purcedeau si fiii lui
Israil, si �n locul unde sta norul, acolo tabarau fiii lui Israil.
18. Din porunca Domnului tabarau fiii lui Israil, si din porunca Domnului
purcedeau; �n toate zilele c�nd norul umbrea peste cort, stau pe loc fiii lui
Israil.
19. Si c�nd sta norul peste cort zile multe, fiii lui Israil pazeau cele
r�nduite ale lui Dumnezeu, si nu purcedeau.
20. Si c�te zile acoperea norul peste cort, din porunca Domnului tabarau,
si din porunca Domnului purcedeau.
21. C�nd era norul de seara p�na dimineata, si se ridica norul dimineata,
atunci purcedeau.
22. Ori o zi, ori o luna, si mai mult de umbrea norul peste cort, fiii lui
Israil stau pe loc, si nu purcedeau.
23. Ca din porunca Domnului tabarau, si din porunca Domnului purcedeau, si
din porunca Domnului cea data prin Moisi, pazeau cele r�nduite ale Domnului.

CAP. 10.
Tr�mbitele de argint. Calatoria Israilitilor.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Fa-ti doua tr�mbite de argint, batute sa le faci, ca sa fie pentru
chemarea adunarii si purcesul taberilor.
3. Si vei tr�mbita cu ele, si se va str�nge toata adunarea la usa cortului
marturiei.
4. Iar c�nd vor tr�mbita cu o tr�mbita, vor veni la tine toti povatuitorii
cei mai mari ai lui Israil.
5. Si c�nd veti da semn din tr�mbita, vor purcede taberile cele ce sunt
tabar�te spre rasarit.
6. Si c�nd veti da al doilea semn din tr�mbita, vor purcede taberile cele
ce sunt tabar�te catre miazazi. Si c�nd veti d al treilea semn din tr�mbita, vor
purcede taberile cele ce sunt tabar�te catre apus. Si c�nd veti da al patrulea
semn din tr�mbita, vor purcede taberile cele ce sunt tabar�te catre miazanoapte,
cu semn de tr�mbita vor purcede.
7. Si c�nd veti chema adunarea, veti da semn de tr�mbita mai �ncet.
8. Fiii lui Aaron preotii vor suna cu tr�mbite, si va fi voua lege vesnica
�ntru neamurile voastre.
9. Iar de veti iesi la razboi �n pam�ntul vostru asupra vrajmasilor celor
ce vi se �mpotrivesc, veti da semn tare cu tr�mbitele, si �si va aduce aminte de
voi Domnul, si va veti izbavi de vrajmasii vostri.
10. Si �n zilele cele de bucurie ale voastre, si �n sarbatorile voastre, si
�n lunile voastre cele noua, veti tr�mbita cu tr�mbite la arderile de tot, si la
jertfele cele de m�ntuire ale voastre, si va fi voua pomenire �naintea Dumnezeului
vostru; eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
11. Si �n anul al doilea, �n luna a doua �n douazeci de zile ale lunii, s-a
ridicat norul de la cortul marturiei.
12. Si au purces fiii lui Israil cu averile lor �n pustia Sinai, si a stat
norul �n pustia Faran.
13. Si �nt�ia plecare fu dupa porunca Domnului data prin Moisi.
14. Si au purces r�ndurile taberei fiilor lui Iuda �nt�i cu oastea lor,
peste oastea lor, era Naason fiul lui Aminadav.
15. Si peste oastea fiilor lui Isahar, era Natanail fiul lui Sogar.
16. Si peste oastea fiilor lui Zavulon, era Eliav fiul lui Helon.
17. Apoi vor desface cortul, si vor purcede fiii lui Gherson si fiii lui
Merari, purtatorii cortului.
18. Dupa aceea a purces r�ndul taberei lui Ruvim cu puterea lor; peste
oastea lor, era Elisur fiul lui Sediur.
19. Si peste oastea neamului fiilor lui Simeon, era Salamiil fiul lui
Surisadai.
20. Si peste oastea neamului fiilor lui Gad, era Elisaf al lui Raguil.
21. Apoi vor purcede fiii lui Caat purtatorii sfintelor, si se �ntindea
cortul p�na sa ajunga ei.
22. Dupa aceea purcedea r�ndul taberei lui Efraim cu puterea sa, si peste
oastea lor, Elisama fiul lui Emiud.
23. Si peste oastea fiilor lui Manasi, era Gamaliil al lui Fadasur.
24. Si peste oastea fiilor lui Veniamin, Avidan al lui Gadioni.
25. Pe urma tuturor vor purcede r�ndurile taberei fiilor lui Dan cu puterea
lor, si peste oastea lor, Ahiezer al lui Amisadai.
26. Si peste oastea fiilor lui Asir, Fagheil fiul lui Ehran.
27. Si peste oastea fiilor lui Neftali, Ahire fiul lui Enan.
28. Acestea sunt ostile fiilor lui Israil, c�nd au purces cu puterea lor.
29. Si a zis Moisi lui Ovav feciorul lui Raguil Madianiteanul rudenia lui
Moisi: noi ne vom duce la locul, care a zis Domnul; acesta-l voi da voua, vino cu
noi, si bine �ti vom face, ca Domnul au grait cele bune pentru Israil.
30. Si el a zis catre Moisi: nu voi merge, fara numai �n pam�ntul meu si �n
neamul meu.
31. Si a zis Moisi: nu ne lasa pe noi, de vreme ce ai fost �mpreuna cu noi,
�n pustie, si vei fi �ntru noi batr�n.
32. Si de vei merge cu noi, bunatatile ce va face Domnul noua, face-vom si
noi tie.
33. Si a mers din muntele Domnului cale de trei zile, si sicriul legii
Domnului a mers �naintea lor cale de trei zile, ca sa le caute lor odihna.
34. Si norul umbrea peste ei ziua, c�nd purcedeau din locul unde tabar�se.
35. Si a fost c�nd se ridica sicriul, zicea Moisi: scoala-te Doamne, sa se
risipeasca vrajmasii tai si sa fuga de la fata ta toti cei ce te urasc pe tine.
36. C�nd se aseza, zicea: �ntoarce-te Doamne, spre multimea miilor lui
Israil.

CAP. 11.
Pedeapsa poporului pentru lacomie.

Si poporul c�rtind rau �naintea Domnului, au auzit Domnul, si s-au m�niat cu


iutime, si s-a aprins �ntru ei foc de la Domnul, si a mistuit o parte din tabara.
2. Si a strigat poporul catre Moisi, si s-a rugat Moisi catre Domnul, si a
�ncetat focul.
3. Si s-a chemat numele locului aceluia p�rjol, ca s-a aprins �ntru ei
foc de la Domnul.
4. Si amestecatura cea dintre ei s-a aprins de pofta; si �nsisi fiii lui
Israil sez�nd pl�ngeau si ziceau: cine ne va hrani pe noi cu carne?
5. Adusu-ne-am aminte de pestii ce m�ncam �n Eghipet �n dar, de
castraveti, pepeni, praz, cepe, si usturoi.
6. Iar acum sufletul nostru s-a uscat de tot; nimic afara de mana nu vad
ochii nostri.
7. Si mana ca sam�nta coliandrului era, si chipul ei ca chipul
cristalului.
8. Si mergea poporul si culegea, si o macina �n moara, si o pisa �n piua,
si o fierbea �n oala, si o facea azimi, si era dulceata ei ca gustul azimii celei
cu untdelemn.
9. Si c�nd se pogora roua peste tabara noaptea, cadea mana peste ea.
10. Si i-a auzit Moisi pe ei pl�ng�nd �ntru neamurile lor, pe fiecare la
usa sa; atunci s-a m�niat Domnul cu urgie foarte, si rau era aceasta �naintea lui
Moisi.
11. Si a zis Moisi catre Domnul: pentru ce ai �ntristat pe robul tau, si
pentru ce n-am aflat har �naintea ta, si ai pus asupra mea sarcina tot poporul
acesta?
12. Au doar eu am zamislit pe tot poporul acesta? Au doar eu i-am nascut pe
ei? Pentru ce-mi zici mie: ia-i pe d�nsii pe s�nul tau, cum ia doica pe sugator,
si-i du la pam�ntul, care te-ai jurat parintilor lor?
13. De unde mie carne sa dau la tot poporul acesta? Ca mi se pl�ng zic�nd:
da-ne noua carne ca sa m�ncam.
14. Nu voi putea eu singur purta pe poporul acesta, ca greu este mie
cuv�ntul acesta.
15. Iar de faci tu mie asa, mai bine omoara-ma, de am aflat mila la tine,
ca sa nu vad necazul meu.
16. Si au zis Domnul catre Moisi: aduna-mi saptezeci de barbati din
batr�nii lui Israil, pe care stii tu, ca aceia sunt batr�nii poporului si
carturarii lor, si-i du pe d�nsii la cortul marturiei, si sa stea acolo cu tine.
17. Si ma voi pogor�, si voi grai cu tine acolo, si voi lua din duhul, care
este �ntru tine, si voi pune �ntr-�nsii, si vor purta �mpreuna cu tine pornirea
poporului, si nu-i vei purta tu singur.
18. Si poporului vei zice: curatiti-va pe ziua de m�ine, ca sa m�ncati
carne, ca ati pl�ns �naintea Domnului, zic�nd: cine ne va hrani pe noi cu carne?
Ca bine era noua �n Eghipet; si va da voua Domnul carne sa m�ncati, si veti m�nca
carne.
19. Nu o zi veti m�nca, nici doua, nici cinci zile, nici zece zile, nici
douazeci de zile.
20. P�na �ntr-o luna de zile veti m�nca, p�na va va da pe nas si va va fi
greata, ca n-ati ascultat de Domnul, cel ce este �ntru voi, si ati pl�ns �naintea
lui, zic�nd: pentru ce am iesit din Eghipet?
21. Si a zis Moisi: sase sute de mii de pedestri este poporul, �ntru care
sunt eu, si tu zici: carne voi da lor sa man�nce, si vor m�nca o luna de zile.
22. Au doar oi si boi se vor junghia lor, c�t sa le ajunga? Au toti pestii
marii se vor aduna, spre a-i �ndestula?
23. Si au zis Domnul catre Moisi: au doar m�na Domnului nu va fi destul?
Acum vei cunoaste de se va plini cuv�ntul meu, au ba?
24. Si a iesit Moisi si a grait catre popor cuvintele Domnului, si a adunat
saptezeci de barbati din batr�nii poporului, si i-a pus �mprejurul cortului.
25. Si s-a pogor�t Domnul �n nor, si au grait catre d�nsul, si au luat din
duhul, care era �ntr-�nsul, si au pus �ntru cei saptezeci de barbati batr�ni; iar
daca s-a odihnit duhul �ntr-�nsii, au proorocit, si apoi n-au mai adaugat.
26. Si ramasese doi barbati �n tabara, numele unuia Eldad si numele
celuilalt Modad, si s-a odihnit peste d�nsii duhul, si acestia erau din cei
scrisi, si nu venise la cort, si prooroceau �n tabara.
27. Si alerg�nd un prunc a spus lui Moisi, si a grait zic�nd: Eldad si
Modad proorocesc �n tabara.
28. Si raspunz�nd Isus al lui Navi, cel ce sta l�nga Moisi, cel ales al
lui, a zis: domnul meu Moisi, opreste-i pe ei!
29. Si a zis Moisi lui: au ravnesti tu mie? Macar de ar fi tot poporul
Domnului prooroci c�nd va da Domnul Duhul sau �ntr-�nsii.
30. Si a mers Moisi �n tabara si batr�nii lui Israil.
31. Si a iesit v�nt de la Domnul, si a adus prepelite de la mare, si le-a
apropiat de tabara cale de o zi �ntr-o parte, si cale de o zi de cealalta parte �n
jurul taberei, ca la doi coti de la pam�nt.
32. Si scul�ndu-se poporul a adunat prepelite toata ziua si toata noaptea
si toata a doua zi; cel ce mai putin a str�ns, a str�ns zece cosnite, si le-a
�ntins de le-a zv�ntat �mprejurul taberei.
33. Si �nca fiind carne �ntru dintii lor, mai �nainte de a o sf�rsi, s-au
m�niat Domnul pe popor, si au batut Domnul pe popor cu rana mare foarte.
34. Si s-a chemat numele locului aceluia: morm�nturile poftei, pentru ca
acolo au �ngropat pe poporul cel poftitor.
35. De la morm�nturile poftei a purces poporul la Asirot, si a fost poporul
�n Asirot.

CAP. 12.
Mariam pedepsita cu lepra.

Si au grait Mariam si Aaron �mpotriva lui Moisi, pentru femeia Etiopeana, care o
luase Moisi, caci a luat femeie Etiopeana.
2. Si au zis: au numai lui Moisi singur au grait Domnul? Au doar nu si
noua au grait? Si au auzit Domnul.
3. Iar Moisi era om bl�nd foarte, mai mult dec�t toti oamenii cei ce sunt
pe pam�nt.
4. Si �ndata au zis Domnul catre Moisi si catre Aaron si catre Mariam:
iesiti voi c�te trei la cortul marturiei, si au iesit ei c�te trei la cortul
marturiei.
5. Si s-au pogor�t Domnul �n st�lp de nor, si au stat la usa cortului
marturiei, si au chemat pe Aaron si pe Mariam, si am�ndoi s-au apropiat.
6. Si au zis catre ei: auziti cuvintele mele, de va fi dintre voi prooroc
Domnului, �n vedenie ma voi arata, si �n somn voi grai lui.
7. Nu este asa credincios �n toata casa mea ca robul meu Moisi.
8. Gura cu gura voi grai lui aievea, si nu prin pilde, si el marirea
Domnului a vazut, si pentru ce nu v-ati temut a grai rau �mpotriva robului meu
Moisi.
9. Si s-a aprins peste ei iutimea m�niei Domnului, si s-au dus.
10. Si norul s-a dus de la cort, si iata Mariam era leproasa ca zapada, si
s-a uitat Aaron la Mariam, si iata era leproasa.
11. Si a zis Aaron catre Moisi: rogu-te doamne, sa nu socotesti noua
pacatul acesta, pentru ca n-am stiut c-am pacatuit.
12. Sa nu se faca asemenea cu moartea, ca o lepadatura ce iese din
p�ntecele mumei sale, ca jumatate din trupul ei este m�ncat.
13. Si a grait Moisi catre Domnul, zic�nd: Dumnezeule, rogu-te vindeca-o pe
ea.
14. Si au zis Domnul catre Moisi: de ar fi scuipat tatal ei �n fata ei, au
nu s-ar fi rusinat sapte zile? Sa se osebeasca afara de tabara sapte zile, si dupa
aceea va intra.
15. Si s-a osebit Mariam afara din tabara sapte zile, si poporul n-a purces
p�na ce s-a curatit Mariam.
16. Si dupa aceasta a purces poporul de la Asirot, si a tabar�t �n pustia
Faranului.

CAP. 13.
Iscoadele pam�ntului Hanaan.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Trimite barbati, care sa iscodeasca pam�ntul Hananeilor, care-l voi da
eu fiilor lui Israil spre mostenire, c�te un barbat din fiecare popor al
parintilor lor, sa trimiti dintre acestia pe capeteniile lor.
3. Si i-a trimis pe ei Moisi din pustia Faranului dupa cuv�ntul Domnului;
toti barbati, capetenii dintre fiii lui Israil sunt acestia.
4. Si acestea sunt numele lor: din neamul lui Ruvim, Samuil fiul lui
Zahur.
5. Din neamul lui Simeon, Safat fiul lui Suri.
6. Din neamul lui Iuda, Halev fiul lui Iefoni.
7. Din neamul lui Isahar, Ilaal fiul lui Iosif.
8. Din neamul lui Efraim, Avsi fiul lui Navi.
9. Din neamul lui Veniamin, Falti fiul lui Rafu.
10. Din neamul lui Zabulon, Gudiil fiul lui Sudi.
11. Din neamul lui Iosif din fiii lui Manasi, Gadi fiul lui Susi.
12. Din neamul lui Dan, Amiil fiul lui Gamali.
13. Din neamul lui Asir, Satur fiul lui Mihail.
14. Din neamul lui Neftali, Navi fiul lui Savi.
15. Din neamul lui Gad, Gudiil fiul lui Machi.
16. Acestea sunt numele barbatilor, pe care i-a trimis Moisi ca sa
iscodeasca pam�ntul, si a numit Moisi pe Avsi fiul lui Navi, Isus.
17. Si i-a trimis pe ei Moisi, sa iscodeasca pam�ntul Hanaanului, si a zis
catre ei:
18. Mergeti �n pustia aceasta, si va suiti �n munte, si vedeti ce pam�nt
este, ce popor locuieste �ntr-�nsul si de este tare au slab, de sunt multi au
putini.
19. Si cum este pam�ntul �n care sed ei, bun este sau rau, si cum sunt
cetatile �n care locuiesc, cu ziduri sau fara de ziduri.
20. Si cum este pam�ntul, gras au sterp, sunt �ntr-�nsul paduri au ba?
�ndrazniti si luati din roadele pam�ntului; si era atunci timpul c�nd �ncep a se
coace strugurii.
21. Si suindu-se ei au iscodit pam�ntul de la pustia Sin, p�na la Roov si
p�na la Emat.
22. Si merg�nd spre pustie, s-au dus p�na la Hevron; si acolo era Ahiman si
Sesei si Telami rudele lui Enah, iar Hevronul cu sapte ani s-a zidit mai �nainte
dec�t Tanin al Eghipetului.
23. Si au venit p�na la valea strugurului, si o iscodira, si au taiat de
acolo o vita cu un strugur pe d�nsa, si-l ridicara pe drugi, si din rodii, si din
smochine.
24. Locul acela l-au numit valea strugurului, pentru strugurul care l-au
taiat de acolo fiii lui Israil.
25. Si iscodind pam�ntul, s-au �ntors de acolo dupa patruzeci de zile.
26. Si plec�nd, au venit la Moisi si la Aaron si la toata adunarea fiilor
lui Israil la Cadis, �n pustia Faran, si d�nd seama lor si la toata adunarea, le-
au aratat rodul pam�ntului.
27. Si le-au povestit lor zic�nd: fost-am �n pam�ntul, �n care ne-ati
trimis, pam�nt ;n care curge lapte si miere, si acesta este rodul lui.
28. Numai ca neamul, care locuieste pe el este �ndraznet, si cetatile sunt
tari si mari foarte, �nca si pe neamul lui Enah am vazut acolo.
29. �n pam�ntul cel dinspre miazazi locuieste Amalic; iar Heteul, Eveul,
Ievuseul si Amoreul locuieste �n munte; Hananeul locuieste l�nga mare si l�nga
r�ul Iordanului.
30. Atunci Halev linisti poporul �naintea lui Moisi, si zice: nu, sa ne
suim si sa cuprindem tara, ca-i vom putea birui pe ei.
31. Iar ceilalti oameni, care s-au suit cu d�nsul, au zis: sa nu ne suim,
ca nu vom putea sa ne suim la acel popor, caci cu mult este mai tare dec�t noi.
32. Si au hulit pam�ntul, care l-au iscodit, catre fiii lui Israil, zic�nd:
pam�ntul prin care am trecut ca sa-l iscodim, este pam�nt, care man�nca pe cei ce
locuiesc pe d�nsul, si tot poporul pe care l-am vazut �ntr-�nsul, sunt oameni
foarte mari.
33. Si acolo am vazut uriasi, si noi eram �naintea lor ca lacustele, asa
eram noi �naintea lor.

CAP. 14.
Pedeapsa poporului pentru c�rtire.

Atunci toata adunarea s-a ridicat cu strigare, si poporul a pl�ns toata noaptea
aceea.
2. Si a c�rtit asupra lui Moisi si asupra lui Aaron toti fiii lui Israil,
si a zis catre ei toata adunarea: Mai bine ar fi fost de am fi murit �n pam�ntul
Eghipetului, sau de am muri �n pustia aceasta!
3. Pentru ce ne aduce pe noi Domnul �n pam�ntul acesta, sa cadem �n
razboi? Femeile noastre si pruncii nostri vor fi de jaf. Acum dar mai bine este sa
ne �ntoarcem �n Eghipet.
4. Si a zis unul catre altul: sa ne luam capetenie, si sa ne �ntoarcem �n
Eghipet.
5. Atunci Moisi si Aaron cazura pe fata lor �naintea a toata adunarea
fiilor lui Israil.
6. Iar Isus al lui Navi si Halev al lui Iefoni dintre cei ce au iscodit
pam�ntul si-au rupt hainele sale.
7. Si au grait catre toata adunarea fiilor lui Israil, zic�nd: pam�ntul,
care noi l-am iscodit este bun foarte, foarte.
8. De ne va milui pe noi Domnul, si ne va baga �n pam�ntul acesta, si-l va
da noua, este pam�nt, care curge lapte si miere.
9. Ci sa nu va �mpotriviti Domnului, nici sa va temeti de poporul
pam�ntului, ca m�ncare noua va fi, caci le-a sosit ceasul; iar cu noi Domnul este,
nu va temeti de ei.
10. Atunci toata adunarea a zis sa-i ucida pe ei cu pietre, dar slava
Domnului s-a aratat �n nor peste cortul marturiei tuturor fiilor lui Israil.
11. Si au zis Domnul catre Moisi: p�na c�nd ma �ntar�ta poporul acesta? Si
p�na c�nd nu crede mie pentru toate semnele, care le-am facut �ntru ei?
12. Lovi-voi pe ei cu moarte, si-i voi pierde, si te voi face pe tine si
casa tatalui tau neam mare, si cu mult mai mult dec�t acesta.
13. Si a zis Moisi catre Domnul: Auzit-a Eghipetul cum ai scos dintre ei pe
poporul acesta cu puterea ta.
14. Ci si toti cei ce locuiesc pe pam�ntul acesta au auzit, ca tu esti Domn
�ntru poporul acesta. Doamne cel ce ochi la ochi te arati, si norul tau a statut
deasupra lor, si �n st�lp de nor tu mergi �naintea lor ziua, si �n st�lp de foc
noaptea.
15. De vei sfar�ma pe poporul acesta ca pe un om, vor zice neamurile, c�te
a auzit numele tau, graind:
16. Pentru ca nu poate Domnul sa bage pe poporul acesta �n pam�ntul, care
s-au jurat lor, pentru aceea i-au omor�t pe ei �n pustie.
17. Si acum sa se �nalte puterea ta Doamne, precum ai grait, zic�nd:
18. Domnul este �ndelung rabdator si mult milostiv si adevarat, cel ce
sterge faradelegile si nedreptatile si pacatele, si cu curatie nu va curata pe cel
vinovat, cel ce izbaveste pacatele parintilor �n fii p�na la al treilea si al
patrulea neam.
19. Iarta pacatul poporului acestuia dupa mare mila ta, precum milostiv ai
fost lor din Eghipet p�na acum.
20. Si au zis Domnul catre Moisi: milostiv le sunt lor dupa cuv�ntul tau.
21. Ci viu sunt eu, si viu este numele meu, si va umplea slava Domnului tot
pam�ntul.
22. Ca toti barbatii acestia, care au vazut slava mea, si semnele care le-
am facut �n Eghipet si �n pustia aceasta, m-au ispitit acum cu aceasta de zece
ori, si n-au ascultat cuv�ntul meu.
23. Pentru aceea nu vor vedea pam�ntul, care m-am jurat parintilor lor,
fara numai fiii lor, care sunt cu mine aici, care nu stiu, nici binele, nici raul,
tot cel mai t�nar, care nu pricepe, acestora voi da pam�ntul; iar toti cei ce m-au
�ntar�tat, nu-l vor vedea.
24. Iar pe robul meu Halev, pentru ca a fost alt duh �ntru el, si a urmat
mie, �l voi baga �n pam�ntul �n care a fost, si sam�nta lui va mosteni pe el.
25. Iar Amalic si Hananeul locuiesc �n vale, m�ine va �ntoarceti, si
purcedeti spre pustie pe calea marii Rosie.
26. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:
27. P�na c�nd aceasta adunare rea, care c�rteste �naintea mea, caci
c�rtirea fiilor lui Israil, care au c�rtit �mpotriva mea am auzit-o,
28. Spune lor: viu sunt eu zice Domnul, cu adevarat, precum ati grait �ntru
urechile mele, asa voi face voua.
29. �n pustia aceasta vor cadea oasele voastre, si tot numarul vostru, si
cei numarati ai vostri de la douazeci de ani �n sus, c�ti au c�rtit asupra mea.
30. Nu veti intra voi �n pam�ntul, peste care mi-am �ntins m�na mea, ca sa
locuiti voi pe d�nsul, fara numai Halev feciorul lui Iefoni si Isus al lui Navi.
31. Pruncii vostri, de care ati zis ca vor fi de jaf, pe acestia �i voi
duce �n pam�nt, si vor mosteni pam�ntul, de care voi v-ati ferit.
32. Iar oasele voastre vor ram�ne �n pustia aceasta.
33. Fiii vostri vor rataci �n pustie patruzeci de ani, si vor purta
nelegiurea voastra, p�na ce se vor topi oasele voastre �n pustie.
34. Dupa numarul zilelor �n c�te ati iscodit pam�ntul, patruzeci de zile,
un an pentru o zi veti purta pacatele voastre, patruzeci de ani, si veti cunoaste
iutimea m�niei mele.
35. Eu Domnul am grait voua, asa voi face acestei adunari rele, care s-a
razvratit asupra mea, �n pustia aceasta se vor topi, si acolo vor muri.
36. Oamenii pe care i-a trimis Moisi sa iscodeasca pam�ntul, si dupa ce au
venit, au hulit pam�ntul acela catre adunare, spun�nd cuvinte rele pe pam�nt.
37. Au murit oamenii cei ce au grait rau de pam�ntul acela batuti de
Dumnezeu.
38. Iar Isus fiul lui Navi si Halev fiul lui Iefoni au trait dintre oamenii
cei ce mersesera sa iscodeasca pam�ntul.
39. Si a grait Moisi cuvintele acestea catre toti fiii lui Israil, si a
pl�ns poporul foarte.
40. Si m�nec�nd dimineata s-au suit pe v�rful muntelui, zic�nd: iata noi ne
vom sui la locul, care au zis Domnul, desi am pacatuit.
41. Si a zis Moisi: pentru ce calcati voi cuv�ntul Domnului? Nu va fi bine
de voi.
42. Nu va suiti, ca nu este cu voi Domnul, si veti cadea �naintea
vrajmasilor vostri.
43. Ca Amalic si Hananeul acolo este �naintea voastra, si veti cadea de
sabie, de vreme ce v-ati �mpotrivit si n-ati ascultat de Domnul, nici Domnul nu va
fi cu voi.
44. Si trec�nd ei, s-au suit pe v�rful muntelui; iar sicriul legii Domnului
si Moisi nu s-au urnit din tabara.
45. Si s-a pogor�t Amalic si Hananeul, care sedeau �n muntele acela, si i-
au batut pe ei, si-i macelarira p�na la Erma, si s-au �ntors �n tabara.

CAP. 15.
Pedeapsa pentru calcarea S�mbetei.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: dupa ce veti intra �n pam�ntul
�n care veti locui, pe care �l dau eu voua.
3. Veti aduce Domnului jertfe din boi sau din oi, ardere de tot, sau
jertfa de fagaduinta sau de buna voie, sau la sarbatorile voastre, spre miros de
buna mireasma Domnului.
4. Cel ce aduce darul sau Domnului, va aduce jertfa de faina curata, a
zecea parte a unui ifi, fram�ntata cu untdelemn a patra parte a unui in.
5. Si vin de turnare a patra parte a unui in veti aduce la arderea de tot
sau la alta jertfa, la un miel veti face at�ta aducere spre miros de buna mireasma
Domnului.
6. Iar la un berbec, c�nd �l veti aduce pe el pentru ardere de tot, s-au
pentru alta jertfa, veti face jertfa de faina curata, doua zecimi amestecate cu
untdelemn a treia parte a unui in.
7. Si vin la turnare a treia parte a unui in veti aduce �ntru miros de
buna mireasma Domnului.
8. Iar de veti face din boi ardere de tot, sau jertfa de plinirea unei
fagaduinti, sau jertfa cea de m�ntuire Domnului,
9. Veti aduce la vitel jertfa de faina curata trei zecimi fram�ntata cu
jumatate de in de untdelemn.
10. Si vin de turnare jumatate de in jertfa �ntru miros de buna mireasma
Domnului.
11. Asa veti face cu un vitel, sau cu un berbec, sau cu mielul din oi, sau
din capre.
12. Dupa numarul jertfelor aduse, asa veti face pentru fiecare, acelasi
numar de jertfe de faina si turnare.
13. Tot mosneanul va face asa, c�nd va aduce Domnului jertfe de acestea
�ntru miros de buna mireasma.
14. Iar de va fi �ntru voi vreun strain, sau vreun nemernic ar locui cu
voi �ntru neamurile voastre, si va aduce jertfa, miros de buna mireasma Domnului,
precum faceti voi, asa va face si el. Asa va face adunarea Domnului.
15. O lege va fi voua si celor nemernici, care sed la voi, lege vesnica
�ntru neamurile voastre, precum voi, asa si cel nemernic va fi �naintea Domnului.
16. O lege si o �ndreptare va fi voua si celui nemernic, care sade la voi.
17. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
18. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune: dupa ce veti sosi �n pam�ntul
�n care va voi duce pe voi,
19. C�nd veti m�nca din p�inile pam�ntului aceluia, veti aduce dar
Domnului: p�rga din rodul gr�ului vostru,
20. Si din p�ine veti aduce dar, ca si darul din arie.
21. Asa veti aduce: p�ine si p�rga gr�ului vostru, si veti da dar Domnului
�ntru neamurile voastre.
22. Iar c�nd veti pacatui si nu veti face toate poruncile acestea, care le-
au grait Domnul catre Moisi,
23. Dupa cum au poruncit Domnul voua prin Moisi, din ziua �n care au
poruncit Domnul catre voi, si mai departe �ntru neamurile voastre.
24. Si va fi, de se va face ceva fara de voie si fara stiinta adunarii, va
aduce toata adunarea un vitel curat din vaci ardere de tot, �ntru miros de buna
mireasma Domnului; cu jertfa acestuia si turnarea lui dupa r�nduiala lui, si un
tap din capre pentru pacat.
25. Si se va ruga preotul pentru toata adunarea fiilor lui Israil, si se va
ierta lor, ca fara de voie au facut, si ei vor aduce darul Domnului jertfa pentru
pacatul lor cel sav�rsit fara de voia lor �naintea Domnului,
26. Si se va ierta la toata adunarea fiilor lui Israil si celui nemernic,
care sade la voi, pentru ca tot poporul a gresit fara de voie.
27. Iar daca un om de va pacatui fara de voie, va aduce o capra de un an
jertfa pentru pacat.
28. Si se va ruga preotul pentru cel ce a pacatuit fara de voie �naintea
Domnului; si rug�ndu-se pentru el, se va ierta lui.
29. Celui mosnean �ntru fiii lui Israil, si celui nemernic, care sade
�ntru ei, o lege va fi lor, pentru oricine va pacatui fara de voie.
30. Iar cel ce va pacatui din trufie, ori dintre mosneni, ori dintre
nemernici, acesta pe Dumnezeu defaima, sufletul acela va pieri din poporul sau.
31. Ca cuv�ntul Domnului a nesocotit, si poruncile lui le-a calcat,
negresit va pieri sufletul acesta si pacatul lui cu d�nsul.
32. Si fiind fiii lui Israil �n pustie, au aflat pe un om adun�nd lemne �n
ziua s�mbetei.
33. Si cei ce l-au aflat adun�nd lemne, l-au adus pe el la Moisi si la
Aaron si la toata adunarea fiilor lui Israil.
34. Si l-au pus pe el �n temnita, pentru ca nu hotar�se ce vor face lui.
35. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd: cu moarte sa se omoare omul
acela, sa-l ucideti cu pietre toata adunarea, afara de tabara.
36. Si l-a scos pe el toata adunarea afara din tabara, si l-a ucis toata
adunarea cu pietre afara din tabara, si a murit; dupa cum au poruncit Domnul lui
Moisi.
37. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
38. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune, sa-si faca ciucuri pe
marginile hainelor sale �ntru neamurile sale, si peste ciucurii marginilor sa
puna �mpletitura v�nata.
39. Si sa fie pe chenaruri, ca vaz�ndu-le pe ele, sa va aduceti aminte de
toate poruncile Domnului, si sa le faceti pe ele, si sa nu va mai abateti dupa
cugetele voastre, si dupa ochii vostri, dupa care lu�ndu-va curviti.
40. Sa va aduceti aminte, si sa faceti toate poruncile mele, si sa fiti
sfinti Dumnezeului vostru.
41. Eu Domnul Dumnezeul vostru, cel ce v-am scos pe voi din pam�ntul
Eghipetului, ca sa va fiu voua Dumnezeu; eu Domnul Dumnezeul vostru.

CAP. 16.
Pedeapsa razvratitorilor.

Grait-a Core feciorul lui Isaar, fiul lui Kaat, fiul lui Levi, cu Datan si Aviron
feciorii lui Eliav, si cu Avnan feciorul lui Falet fiii lui Ruvim.
2. Si s-au sculat �mpotriva lui Moisi, cu doua sute si cincizeci de oameni
din fiii lui Israil, capeteniile adunarii, alesii sfatului, si barbati vestiti.
3. S-au adunat asupra lui Moisi si a lui Aaron, si au zis catre ei: destul
este voua, ca �ntreaga adunare cu totii sunt sfinti, si Domnul este �ntru ei,
pentru ce va ridicati peste adunarea Domnului?
4. Si auzind Moisi a cazut pe fata.
5. Si a grait catre Core si catre toata ceata lui, zic�nd: socotit-au, si
au cunoscut Dumnezeu pe cei ce sunt ai lui, si pe cei sfinti, si i-au apropiat la
sine; iar pe cei ce nu i-au ales luisi nu i-au apropiat la sine.
6. Aceasta sa faceti: luati-va voi �nsiva cadelnite, Core si toata ceata.
7. Si puneti �n ele foc, si aruncati �n ele tam�ie �naintea Domnului
m�ine, si barbatul pe care va alege Domnul, acesta va fi sf�nt, ajunga voua fiii
lui Levi.
8. Si au zis Moisi catre Core: ascultati-ma pe mine fiii lui Levi.
9. Au putin este voua, ca v-au despartit pe voi Dumnezeul lui Israil de la
adunarea lui Israil, si va apropiat catre sinesi sa slujiti slujbele cortului
Domnului, si sa stati �naintea cortului, sa slujiti lui.
10. Si te-au apropiat pe tine, si pe toti fratii tai fiii lui Levi cu tine,
si �nca mai vreti si a preoti?
11. Asa tu cu toata ceata cea adunata �mpotriva lui Dumnezeu, si ce este
Aaron de c�rtiti asupra lui.
12. Si a trimis Moisi sa cheme pe Datan si pe Aviron feciorii lui Eliav;
iar ei au zis: nu ne vom duce.
13. Au putin este aceasta, ca ne-ai suit �n pam�nt, care curge lapte si
miere, ca sa ne omori �n pustie, vrei �nca sa stap�nesti peste noi?
14. Ne-ai dus tu �n pam�ntul care curge lapte si miere, si ne-ai dat mosie
de holde si de vii? Vrei sa scoti ochii oamenilor acestora? Nu ne vom sui,
15. Si s-a m�niat Moisi foarte, si a zis catre Domnul: nu cauta spre jertfa
lor; nimic de a lor n-am poftit, si pe nimeni dintre ei n-am asuprit.
16. Si a zis Moisi catre Core: sfinteste ceata ta, si fiti gata m�ine
�naintea Domnului, tu cu ai tai, si Aaron.
17. Si luati fiecare cadelnita sa, si puneti �ntr-�nsele tam�ie, si aduceti
�naintea Domnului fiecare cadelnita sa, doua sute si cincizeci de cadelnite, tu si
Aaron, fiecare cu cadelnita sa.
18. Si a luat fiecare cadelnita sa, si a pus �ntr-�nsele foc, si peste el
tam�ie,
19. Si au statut la usa cortului marturiei Moisi si Aaron; iar Core a
str�ns asupra lor toata ceata sa la usa cortului marturiei, si s-a aratat slava
Domnului la toata adunarea.
20. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:
21. Osebiti-va fiecare de adunarea aceasta, ca �i voi topi pe ei odata.
22. Si au cazut pe fetele sale, si au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
si a tot trupul; de a pacatuit un om, au peste toata adunarea va fi m�nia
Domnului?
23. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
24. Vorbeste adunarii si �i spune: feriti-va de prin prejurul cetei lui
Core si Datan si Aviron.
25. Si s-a sculat Moisi, si a mers la Datan si la Aviron, si �mpreuna cu el
au mers toti batr�nii lui Israil.
26. Si a grait catre adunare, zic�nd: departati-va de la corturile acestor
oameni ne�ntelegatori; de nimic ce este a lor sa nu va atingeti, ca sa nu pieriti
�mpreuna cu ei �n pacatul lor.
27. Si s-au departat de prin prejurul cortului lui Core si Datan si Aviron;
iar Datan si Aviron au iesit si au statut la usile corturilor sale, cu femeile,
pruncii si lucrurile lor.
28. Si a zis Moisi: �ntr-aceasta veti cunoaste, ca Domnul m-au trimis pe
mine ca sa fac toate lucrurile acestea, ca nu de la mine le fac.
29. De vor muri acestia cum mor toti oamenii, si de va fi certarea lor ca
certarea tuturor oamenilor, nu Domnul m-au trimis pe mine.
30. Ci �ntru prapastie va arata Domnul, si deschiz�nd pam�ntul gura sa, va
�nghiti pe ei cu casele lor, corturile lor, si toate c�te sunt ale lor, de vii se
vor pogor� �n iad; si veti cunoaste, ca oamenii acestia au m�niat pe Domnul.
31. Iar dupa ce a �ncetat a grai toate cuvintele acestea, s-a crapat
pam�ntul sub picioarele lor.
32. Si s-a deschis pam�ntul, si i-a �nghitit pe ei cu casele lor, si pe
toti oamenii care erau cu Core, si cu vitele lor.
33. Si s-au pogor�t ei si toate ale lor de vii �n iad, si i-a acoperit pe
ei pam�ntul, si au pierit din mijlocul adunarii.
34. Si tot Israilul, si cei din prejurul lor au fugit de glasul lor,
zic�nd: sa nu ne �nghita si pe noi pam�ntul.
35. Si foc a iesit de la Domnul, si a mistuit pe cei doua sute cincizeci de
barbati care au tam�iat.
36. Si au zis Domnul catre Moisi si catre Eliazar fiul lui Aaron preotul:
37. Luati cadelnitele cele de arama din mijlocul celor arsi; iar focul cel
strain sa-l risipiti acolo, ca s-au sfintit cadelnitele pacatosilor acestora �n
sufletele lor.
38. Si le fa pe ele table batute �mprejurul jertfelnicului, ca s-au adus
�naintea Domnului, si s-au sfintit, si s-au facut spre semn fiilor lui Israil.
39. Si a luat Eliazar fiul lui Aaron preotul cadelnitele cele de arama,
c�te au adus cei arsi.
40. Si le-a pus pe ele la jertfelnic pomenire fiilor lui Israil, ca nimeni
din alt neam care nu este din sam�nta lui Aaron, sa nu se apropie sa tam�ieze
�naintea Domnului, si sa nu fie ca Core si ca ceata lui, dupa cum au grait Domnul
prin Moisi.
41. Si a c�rtit toata adunarea fiilor lui Israil a doua zi asupra lui Moisi
si asupra lui Aaron, zic�nd: voi ati omor�t norodul Domnului.
42. Si a fost, c�nd adunarea �nvaluia pe Moisi si pe Aaron, s-a pornit
asupra cortului marturiei; iar pe cort l-a acoperit norul, si s-a aratat slava
Domnului.
43. Si Moisi si Aaron venira �n fata cortului marturiei.
44. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:
45. Osebiti-va din mijlocul adunarii acestia, ca voi istovi pe ei de odata,
si ei au cazut pe fata sa.
46. Si a zis Moisi catre Aaron: ia cadelnita si pune �ntr-�nsa foc de la
jertfelnic, si arunca peste el tam�ie, si mergi degrab �n tabara si te roaga
pentru ei, ca a iesit m�nie de la fata Domnului, si a �nceput a pierde pe popor.
47. Si a luat Aaron, precum Moisi i-a zis lui; si a alergat la adunare, si
iata se �ncepuse pierderea �n popor; a pus tam�ie si s-a rugat pentru popor.
48. Si a statut �n mijlocul celor morti si celor vii, si a �ncetat
pierderea.
49. Si au fost cei morti care au murit �ntru acea pierdere, paisprezece
mii sapte sute, afara de cei ce au murit pentru Core.
50. Si s-a �ntors Aaron la Moisi la usa cortului marturiei, si a �ncetat
pierderea.

CAP. 17.
Adeverirea preotiei lui Aaron.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Vorbeste fiilor lui Israil si ia de la ei toiag, toiag de la toti mai
marii lor dupa casele familiilor lor, douasprezece toiege, si numele fiecaruia
scrie-l pe toiagul lui.
3. Si numele lui Aaron scrie-l pe toiagul lui Levi, ca un toiag este, dupa
neamul casei parintilor lor vor da.
4. Si le vei pune pe ele �n cortul marturiei �n preajma sicriului
marturiei, de unde voi grai catre tine.
5. Si omul pe care voi alege, toiagul lui va odrasli, si voi abate de la
tine c�rtirea fiilor lui Israil, ce c�rtesc ei asupra voastra.
6. Si a grait Moisi fiilor lui Israil, si toti mai marii lor i-au dat lui
toiag, pentru fiecare mai mare un toiag, dupa casele parintilor lor douasprezece
toiege, si toiagul lui Aaron era �ntru toiegele lor.
7. Si a pus Moisi toiegele �naintea Domnului �n cortul marturiei.
8. Si a fost a doua zi au intrat Moisi si Aaron �n cortul marturiei, si
iata odraslise toiagul lui Aaron pentru casa lui Levi si a dat odrasla, si a
�nflorit flori, si a facut nuci.
9. Si a scos Moisi toate toiegele de la fata Domnului la toti fiii lui
Israil, si au vazut, si a luat fiecare toiagul sau.
10. Si au zis Domnul catre Moisi: pune toiagul lui Aaron �naintea
marturiilor, �ntru semn de socotinta fiilor celor neascultatori, ca sa �nceteze a
c�rti asupra mea, si sa nu moara.
11. Si au facut Moisi si Aaron dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi, asa
au facut.
12. Si au grait fiii lui Israil catre Moisi, zic�nd: iata ne-am topit, am
pierit, ne-am potopit.
13. Tot cel ce se atinge de cortul Domnului va muri, p�na �n sf�rsit vom
muri.

CAP. 18.
Slujba si veniturile preotilor si a Levitilor.

Grait-au Domnul catre Aaron, zic�nd: tu si feciorii tai, si casa tatalui tau cu
tine veti purta pacatele cele �mpotriva lor, tu si feciorii tai veti purta
pacatele preotiei voastre.
2. Si pe fratii tai, neamul lui Levi, poporul tatalui tau, apropie-l de
tine, si sa se adauge l�nga tine, si sa slujeasca tie, tu si fiii tai �mpreuna cu
tine �naintea cortului marturiei.
3. Si vor pazi cele r�nduite de tine si slujbele cortului, numai de vasele
cele sfinte si de jertfelnic nu se vor apropia ca sa nu moara, nici acestia, nici
voi.
4. Ei vor fi l�nga tine, si vor fi r�nduiti a pazi cortul marturiei �n
toate slujbele cortului; cel de alt neam nu se va apropia de tine.
5. Si veti pazi r�nduielile celor sfinte, si slujbele jertfelnicului, si
nu va mai veni m�nie asupra fiilor lui Israil.
6. Eu am luat pe fratii vostri, pe Leviti, dintre fiii lui Israil dar
afierosit Domnului, sa sav�rseasca slujbele cortului marturiei.
7. Si tu si feciorii tai cu tine paziti preotia voastra dupa toata
r�nduiala jertfelnicului, si a celor dinauntru catapetesmei, si sav�rsiti slujbele
darului preotiei voastre; iar cel de alt neam care se va apropia, va muri.
8. Si au grait Domnul catre Aaron: iata eu am dat �n seama voastra p�rgele
mele din toate cele sfintite mie de la fiii lui Israil, tie am dat acestea pentru
cinul tau, si fiilor tai dupa tine, lege vesnica.
9. Acestea sa fie voua din cele prea sfinte: din aduceri, din toate
darurile lor, si din toate jertfele lor, si din toate cele ce aduc pentru greseala
lor, din toate cele ce aduc pentru pacatele lor, c�te dau ei mie din toate cele
sfinte, ale tale vor fi si ale fiilor tai.
10. �n locul cel prea sf�nt le veti m�nca pe ele, numai barbatii le vor
m�nca, tu cu fiii tai, sfinte vor fi tie.
11. Si veti mai avea parte: din p�rga darurilor, din toate cele ce aduc
fiii lui Israil, tie am dat acestea si feciorilor tai si fetelor tale �mpreuna cu
tine, lege vesnica, tot cel curat �n casa ta va m�nca acestea.
12. Toata p�rga untului de lemn si toata p�rga vinului si p�rga gr�ului,
c�te dintr-acestea se va da Domnului, tie le-am dat pe ele.
13. Cele �nt�i nascute toate, c�te sunt �n pam�ntul lor, care vor aduce
Domnului, ale tale vor fi, tot cel curat �n casa ta le va m�nca pe ele.
14. Tot darul ce fiii lui Israil vor afierosi mie, al tau va fi.
15. Si tot ce deschide p�ntecele din tot trupul, ce aduc ei Domnului de la
om p�na la dobitoc, al tau va fi; iar cele �nt�i nascute ale oamenilor sa se
rascumpere, si cele �nt�i nascute ale dobitoacelor celor necurate veti face sa se
rascumpere.
16. Si pretul celui ce se rascumpara dupa o luna de la nastere, cinci
sicli, dupa siclul cel sf�nt, douazeci de bani sunt.
17. Iar cele �nt�i nascute ale vacilor, si cele �nt�i nascute ale oilor, si
cele �nt�i nascute ale caprelor, sa nu faceti sa le rascumpere, sfinte sunt;
s�ngele lor vei turna peste jertfelnic, si seul vei aduce jertfa �ntru miros de
buna mireasma Domnului.
18. Carnea lor va fi a ta, ca si pieptul punerii �nainte, si armul cel
drept, ale tale vor fi.
19. Toate darurile din cele sfinte c�te vor aduce fiii lui Israil Domnului,
le-am dat tie si fiilor tai si fetelor tale cu tine, lege vesnica, legatura de
sare, vesnica, este �naintea Domnului, tie, si semintei tale dupa tine.
20. Si au grait Domnul catre Aaron: �n pam�ntul lor sa nu ai mostenire,
nici parte de mosie sa nu ai �ntru d�nsii; eu sunt partea ta si mostenirea ta
�ntru fiii lui Israil.
21. Si fiilor lui Levi iata le-am dat toata zeciuiala �n Israil ca parte
pentru slujbele lor, care slujbe le sav�rsesc ei �n cortul marturiei.
22. Si mai mult nu vor veni fiii lui Israil �n cortul marturiei, ca sa nu
cada �n pacat aducator de moarte.
23. Numai Levitii vor sav�rsi slujba cortului marturiei; si vor purta
pacatele, lege vesnica �ntru neamurile lor; �ntru fiii lui Israil nu vor mosteni
mosie.
24. Ca zeciuielele fiilor lui Israil care vor aduce Domnului dar, le-am dat
Levitilor ca parte, pentru aceea am zis lor: �ntru fiii lui Israil nu vor mosteni
mosie.
25. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
26. Levitilor vei vorbi si le vei spune: c�nd veti lua de la fiii lui
Israil zeciuiala, care am dat voua de la ei ca parte, atunci din zeciuiala aceea
veti aduce zeciuiala Domnului.
27. Si se vor socoti voua aducerile voastre, ca gr�ul de la arie, si ca
aducerea de la teasc.
28. Asa veti aduce si voi prinoase Domnului, din toate zeciuielele voastre,
c�te veti lua de la fiii lui Israil, si veti da dintr-�nsele prinos Domnului, lui
Aaron preotului.
29. Din toate cele ce se dau voua, sa aduceti prinos Domnului, si din toata
p�rga, cele sfintite dintr-�nsa.
30. Si vei zice catre ei: c�nd veti aduce p�rga dintr-�nsa, atunci se va
socoti Levitilor ca roada de la arie, si ca aducerea de la teasc.
31. Si o veti m�nca pe d�nsa �n tot locul, voi si fiii vostri si casele
voastre, ca aceasta este plata voastra pentru slujbele voastre cele din cortul
marturiei.
32. Si nu veti avea pentru aceasta pacat aduc�nd p�rga dintr-�nsa, nici
veti spurca cele sfinte ale fiilor lui Israil si sa muriti.

CAP. 19.
Cenusa vacii rosii si apa curatirii.

Grait-au Domnul catre Moisi si catre Aaron, zic�nd:


2. Aceasta este legea, care o au dat Domnul, zic�nd: Vorbeste fiilor lui
Israil, sa-ti aduca o junice rosie curata, fara nici o meteahna, si care n-a fost
la jug.
3. Si o vei da lui Eleazar preotul, si o vor scoate afara din tabara �n
loc curat, si o vor junghia �naintea lui.
4. Si va lua Eleazar preotul din s�ngele ei, si va stropi �n fata cortului
marturiei din s�ngele ei de sapte ori.
5. Si o vor arde de tot �naintea lui: pielea ei, carnea, s�ngele, cu
balega ei se vor arde de tot.
6. Si lu�nd preotul lemn de chedru si isop si tort de l�na rosie, le va
arunca deasupra junicii pe foc.
7. Apoi spal�nd hainele sale preotul, si scald�nd trupul sau cu apa, va
intra �n tabara, si necurat va fi preotul p�na seara.
8. Iar cel ce o a ars pe ea va spala hainele sale, si va scalda trupul sau
cu apa, si necurat va fi p�na seara.
9. Si un om curat va str�nge cenusa junicii, si o va pune afara de tabara
�n loc curat, si se va pastra pentru adunarea fiilor lui Israil spre paza, apa de
stropire, curatire este.
10. Si cel ce a adunat cenusa vacii, va spala hainele sale, si necurat va
fi p�na seara, si va fi fiilor lui Israil si nemernicilor care locuiesc �ntru
voi, lege vesnica.
11. Cel ce se atinge de vreun om mort oarecare, necurat va fi sapte zile.
12. Acesta se va curata �n ziua a treia si �n ziua a saptea, si curat va
fi; iar de nu se va curata �n ziua a treia, necurat va fi �n ziua a saptea.
13. Tot cel ce de va atinge ce vreun om mort oarecare si nu se va curati,
cortul Domnului a p�ngarit; pentru aceea va pieri sufletul acela din Israil, ca
apa stropirii nu s-a stropit peste el, necurat este, ca necuratia lui �ntr-�nsul
este.
14. Si aceasta este legea: de va muri vreun om �n casa, tot cel ce intra �n
casa, si c�te sunt �n casa necurate vor fi sapte zile.
15. Si tot vasul deschis, care nu are capac nici legatura deasupra, necurat
este.
16. Tot cel ce se va atinge pe c�mp de vreun om ucis cu sabia, sau de vreun
mort, sau de os omenesc, sau de morm�nt, sapte zile necurat va fi.
17. Si vor lua pentru cel necurat din cenusa cea arsa a curatirii, si vor
turna peste apa vie �ntr-un vas.
18. Un barbat curat lu�nd isop, va muia �n apa, va stropi casa, vasele,
oamenii c�ti vor fi acolo, si pe cel ce s-a atins de os omenesc, sau de cel ucis
cu sabia, sau de cel mort, sau de morm�nt.
19. Omul cel curat va stropi pe cel necurat �n ziua a treia si �n ziua a
saptea; si se va curata �n ziua a saptea, si va spala hainele sale, si va scalda
trupul sau cu apa, si necurat va fi p�na seara.
20. Iar omul care se va p�ngari si nu se va curati, va pieri sufletul acela
din mijlocul adunarii, ca sfintele Domnului a spurcat, si pentru ca apa de
stropire nu s-a stropit peste d�nsul, necurat este.
21. Si va fi voua lege vesnica, si cel ce stropeste cu apa de stropire, va
spala hainele sale; iar cel ce se atinge de apa stropirii, necurat va fi p�na
seara.
22. Si tot ori de ce se va atinge cel necurat, necurat va fi, si tot cel
atins, necurat va fi p�na seara.

CAP. 20.
Apa din piatra. Moartea Mariamii si a lui Aaron.

Si au venit fiii lui Israil cu toata adunarea �n pustia Sin �n luna cea dintai, si
a ramas poporul �n Cadis, si a murit acolo Mariam, si s-a �ngropat acolo.
2. Si n-avea apa adunarea, si s-a adunat la Moisi si Aaron.
3. Si blestema poporul pe Moisi, zic�nd: O! Ca de am fi pierit c�nd au
pierit fratii nostri �naintea Domnului.
4. Pentru ce ati suit adunarea Domnului �n pustia aceasta, ca sa ne
omor�ti pe noi, si vitele noastre?
5. Pentru ce ne-ati scos pe noi din Eghipet ca sa venim la acest loc rau,
�n care nu se seamana si nu se afla nici smochini, nici vie, nici rodii, nici apa
de baut.
6. Si au venit Moisi si Aaron dinaintea adunarii la usa cortului
marturiei, si au cazut pe fata lor, si s-a aratat slava Domnului catre d�nsii.
7. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
8. Ia toiagul tau, si cheama adunarea, tu si Aaron fratele tau, si graiti
catre piatra �naintea lor, si va da apele sale, si veti scoate apa din piatra, si
veti adapa adunarea si dobitoacele lor.
9. Si a luat Moisi toiagul dinaintea Domnului, dupa cum au poruncit
Domnul.
10. Si au chemat Moisi si Aaron adunarea �naintea pietrei, si a zis catre
ei: ascultati-ma cei neascultatori, au din piatra aceasta voi scoate voua apa?
11. Si ridic�nd Moisi m�na sa, a lovit piatra cu toiagul de doua ori, si a
iesit apa multa, si au baut adunarea si dobitoacele lor.
12. Iar Domnul au zis catre Moisi si catre Aaron: pentru ca n-ati crezut sa
ma sfintiti �naintea fiilor lui Israil, pentru aceea nu veti baga voi adunarea
aceasta �n pam�ntul care l-am dat lor.
13. Aceasta este apa pricirii, ca s-au certat fiii lui Israil �naintea
Domnului, si el s-au sfintit �ntru d�nsii.
14. Si a trimis Moisi soli din Cadis la �mparatul Edom, zic�nd: acestea
zice fratele tau Israil: tu stii toata osteneala ce am avut noi.
15. Cum s-au pogor�t parintii nostri �n Eghipet, si au nemernicit �n
Eghipet zile multe, si ne-au chinuit pe noi Eghiptenii, si pe parintii nostri.
16. Si am strigat catre Domnul, si Domnul au auzit glasul nostru, si
trimit�nd �nger ne-au scos pe noi din Eghipet, si acum suntem �n Cadis cetatea de
l�nga hotarele tale.
17. Sa trecem prin pam�ntul tau, nu vom trece prin tarini, nici prin vii,
nici vom bea apa din f�nt�na ta, pe drumul mare vom merge, nu ne vom abate la
dreapta, nici la stanga, p�na vom trece hotarele tale.
18. Iar Edom a zis: nu veti trece prin pam�ntul meu; iar de nu, cu razboi
voi iesi �naintea ta.
19. Zis-au lui fiii lui Israil: sa trecem pe l�nga munte, iar de vom bea
din apa ta eu, si vitele mele, vom plati tie; lucru mic este sa trecem pe l�nga
munte
20. Iar el a raspuns: nu vei trece prin pam�ntul meu, si a iesit Edom
�naintea lui cu gloata mare si cu m�na tare.
21. Si nevr�nd Edom sa lase pe Israil sa treaca prin hotarele sale, si s-a
abatut Israil de la d�nsul.
22. Si s-au ridicat din Cadis, si au mers fiii lui Israil toata adunarea �n
muntele Or.
23. Si au grait Domnul catre Moisi si catre Aaron �n muntele Or la hotarele
pam�ntului lui Edom, zic�nd:
24. Sa se adauge Aaron la poporul sau, ca nu veti intra �n pam�ntul care l-
am dat fiilor lui Israil mostenire, pentru ca m-ati �ntar�tat pe mine la apa
pricii.
25. Ia pe Aaron fratele tau si pe Eleazar feciorul lui, si-i suie pe ei �n
muntele Or �naintea a toata adunarea.
26. Si dezbraca pe Aaron de vesminte si �mbraca pe Eleazar feciorul lui, si
Aaron se va adauga, si va muri acolo.
27. Si a facut Moisi dupa cum i-ai poruncit Domnul, si i-a suit pe ei �n
muntele Or �naintea a toata adunarea.
28. Si a dezbracat Moisi pe Aaron de vesminte si a �mbracat cu ele pe
Eleazar feciorul lui, si a murit Aaron acolo �n v�rful muntelui, si s-au pogor�t
Moisi si Eleazar din munte.
29. Si a vazut toata adunarea, ca a murit Aaron, si a pl�ns pe Aaron
treizeci de zile toata casa lui Israil.

CAP. 21.
Sarpele de arama.

Si a auzit Hananeul �mparatul Aradului cel ce locuia catre pustie, ca a venit


Israil pe calea Atarin, si s-a razboit asupra lui Israil, si a robit din ei
robime.
2. Si a facut Israil fagaduinta Domnului, si a zis: de-mi vei da pe
poporul acesta sub m�na mea, voi aduce pe el dar si cetatile lui.
3. Si au ascultat Domnul glasul lui Israil, si au dat pe Hananeu sub m�na
lui, si l-a adus dar pe el si cetatile lui, si a chemat numele locului aceluia:
dar adus.
4. Si purcez�nd din muntele Or, pe calea cea dinspre marea Rosie, a
�nconjurat pam�ntul lui Edom, si s-a �mputinat cu sufletul poporul pe cale.
5. Si c�rtea poporul asupra lui Dumnezeu si asupra lui Moisi, zic�nd: caci
ne-ai scos pe noi din Eghipet, ca sa ne omori �n pustie? Ca nu este nici p�ine
nici apa, si sufletul nostru s-a ur�t cu aceasta p�ine desarta.
6. Si au trimis Domnul �n popor serpi omor�tori, si musca pe popor, si a
murit popor mult din fiii lui Israil.
7. Si merg�nd poporul la Moisi a zis: am pacatuit ca am grait rau asupra
Domnului si asupra ta, roaga-te dar catre Domnul, ca sa ia de la noi sarpele; si
s-a rugat Moisi catre Domnul pentru popor.
8. Si au zis Domnul catre Moisi: fa tie sarpe de arama, si-l pune un semn,
si va fi de va musca sarpele pe om, tot cel muscat vaz�ndu-l pe el, va trai.
9. Si a facut Moisi sarpe de arama, si l-a pus pe el un semn, si c�nd
musca sarpele pe om, se uita la sarpele de arama si traia.
10. Si s-au ridicat fiii lui Israil si au tabar�t �n Ovot.
11. Si ridic�ndu-se din Ovot, au tabarat �n Ahalghe, dincolo de pustia care
este dinspre fata lui Moav, spre rasaritul soarelui.
12. Si de acolo s-au sculat si au tabar�t �n valea Zared.
13. Si de acolo ridic�ndu-se, au tabar�t dincolo de Arnon �n pustia ceea ce
este afara din hotarele Amoreilor, ca Arnon este �n hotarele lui Moav, �ntru Moav
si �ntru Amoreu.
14. Pentru aceea se zice �n cartea, razboiul Domnului: pe Zoov l-au secat,
si repejunile lui Arnon.
15. Iar repejunele le-au facut locas lui Ir, si se alatura cu hotarele lui
Moav.
16. Si de acolo la f�nt�na. Aceasta este f�nt�na, pentru care au zis Domnul
catre Moisi: aduna poporul, si le voi da lor apa sa bea.
17. Atunci Israil a c�ntat c�ntarea aceasta: laudati f�nt�na, c�ntati-i,
raspunz�nd unii altora.
18. F�nt�na o au sapat pe ea capeteniile, cioplitu-o-au pe ea �mparatii
neamurilor �ntru �mparatia lor stap�nind ei.
19. Si de la f�nt�na la Mantanain, si de la Mantanain la Naaliil, si de la
Naaliil la Vamot.
20. Si de la Vamot la Napin care este �n c�mpul Moav, de la v�rful celui
cioplit, care cauta spre fata pustiei.
21. Si a trimis Moisi soli la Sion �mparatul Amoreilor cu cuvinte de pace,
zic�nd:
22. Vom trece prin pam�ntul tau, pe cale vom merge, nu ne vom abate nici �n
tarina, nici �n vie, nici vom bea apa din f�nt�na ta, pe calea �mparateasca vom
merge, p�na ce vom trece hotarele tale.
23. Dar Sion n-a lasat pe Israil sa treaca prin hotarele lui; si a adunat
Sion pe tot poporul sau, si au iesit �n pustie sa stea �mpotriva lui Israil, si au
venit �n Iassa, si a stat �mpotriva lui Israil.
24. Si l-a batut pe el Israil cu ucidere de sabie, si a stap�nit pam�ntul
lui, de la Arnon p�na la Iavoc, p�na la feciorii lui Amman, ca hotarul fiilor lui
Amman este Iazir.
25. Si a luat Israil toate cetatile aceste, si a locuit Israil �n toate
cetatile Amoreilor, �n Esevon, si �n toate cele de prin prejurul lor.
26. Ca Esevon este cetatea lui Sion �mparatul Amoreilor, si acesta a batut
pe �mparatul Moav mai �nainte, si a luat tot pam�ntul lui de la Aroir p�na la
Arnon.
27. Pentru aceea zic cei ce graiesc �n pilde: veniti �n Esevon, ca sa se
zideasca si sa se tocmeasca cetatea lui Sion.
28. Ca foc a iesit din Esevon, si para din cetatea lui Sion, si a m�ncat
p�na la Moav, si a mistuit st�lpii lui Arnon.
29. Vai tie Moav, pierit-a poporul Hamos, datu-s-au fiii lor spre scapare,
si fetele lor robite lui Sion �mparatul Amoreilor.
30. Sam�nta lor piere, Esevon p�na la Devon, si femeile lor �nca arsera cu
foc �n Moav.
31. Si a locuit Israil �n toate cetatile Amoreilor.
32. Si a trimis Moisi ca sa iscodeasca pe Iazir, si o a luat pe ea si
satele ei, si a scos pe Amoreul care era acolo.
33. Si �ntorc�ndu-se s-a suit pe calea cea catre Vasan, si a iesit Og
�mparatul Vasanului �naintea lor, si tot poporul lui la razboi �n Edrain.
34. Si au zis Domnul catre Moisi: sa nu te temi de el, ca �n m�inile tale
l-am dat pe el si tot poporul lui si tot pam�ntul lui, si vei face lui, cum ai
facut lui Sion �mparatul Amoreilor, care locuia �n Esevon.
35. Si l-a batut pe el si pe feciorii lui si pe tot poporul lui, p�na n-a
lasat dintr-�nsul rob viu, si a mostenit pam�ntul lor.

CAP. 22.
Valaam.

Si purcez�nd fiii lui Israil, au tabar�t la apusul lui Moav l�nga Iordan catre
Ierihon.
2. Si vaz�nd Valac feciorul lui Sepfor, toate c�te a facut Israil
Amoreului,
3. S-a temut Moav de popor foarte; ca multi erau, si s-a �ngrozit Moav de
fata fiilor lui Israil.
4. Si a zis Moav catre batr�nii lui Madiam: acum adunarea aceasta va
�nghiti pe toti cei din prejurului nostru, cum �nghite vitelul iarba cea verde din
c�mp; si Valac feciorul lui Sepfor era �mparat lui Moav pe vremea aceea.
5. Si a trimis soli la Valaam feciorul lui Veor �n Fatura, care este la
r�ul pam�ntului fiilor poporului sau, sa-l cheme pe el zic�nd: iata popor a iesit
din Eghipet, si iata a acoperit fata pam�ntului, si acesta sta �mpotriva mea.
6. Si acum vino de blesteama mie pe poporul acesta, ca mai tare dec�t mine
este, doar voi putea sa ucid dintru ei, si sa-i scot pe ei din pam�nt; ca stiu, ca
pe care vei binecuv�nta, binecuv�ntati sunt, si pe care vei blestema tu,
blestemati sunt.
7. Si au mers batr�nii lui Moav si batr�nii lui Madiam duc�nd daruri �n
m�inile lor pentru vraji, si au venit la Valaam, si i-au spus lui cuvintele lui
Valac.
8. Iar el a zis catre ei: ram�neti aici peste noapte, si voi raspunde voua
cele ce va grai Domnul catre mine.
9. Si au ramas boierii lui Moav la Valaam, si au venit Dumnezeu la Valaam,
si i-au zis lui: ce sunt oamenii acestia la tine?
10. Si a zis Valaam catre Dumnezeu: Valac feciorul lui Sepfor �mparatul lui
Moav i-a trimis pe ei la mine, zic�nd:
11. Iata popor a iesit din Eghipet si a acoperit fata pam�ntului, si acesta
sta �mpotriva mea, si acum vino de mi-l blestema pe el, doar �l voi putea bate pe
el, si-l voi scoate pe el de pe pam�nt.
12. Si au zis Domnul catre Valaam: nu vei merge cu ei, nici vei blestema
poporul, ca este binecuv�ntat.
13. Si scul�ndu-se Valaam dimineata, a zis catre boierii lui Valac: duceti-
va la Domnul vostru, ca pe mine nu ma lasa Dumnezeu sa merg cu voi.
14. Si scul�ndu-se boierii lui Moav au venit la Valac, zic�nd: Valaam n-a
vrut sa vina cu noi.
15. Si a adaugat �nca Valac a trimite boieri mai multi, si mai cinstiti
dec�t acestia.
16. Si au venit la Valaam, si i-au zis lui: acestea zice Valac a lui
Sepfor: rogu-te, nu te lenevi a veni la mine.
17. Caci cu cinste te voi cinsti, si c�te vei zice, voi face tie, numai
vino de blestema mie pe poporul acesta.
18. Si a raspuns Valaam, si a zis boierilor lui Valac: de-mi va da mie
Valac plina casa de argint si de aur, nu voi putea sa calc cuv�ntul Domnului
Dumnezeu, sa-l fac pe el mic sau mare �ntru cugetul meu.
19. Si acum ram�neti �n noaptea aceasta, ca sa cunosc ce va adauga Domnul a
grai catre mine.
20. Si au venit Dumnezeu la Valaam noaptea, si i-au zis lui: de au venit sa
te cheme oamenii acestia, scul�ndu-te, mergi dupa ei; �nsa cuv�ntul care-l voi
grai catre tine, acela sa-l faci.
21. Si scul�ndu-se Valaam dimineata a pus saua pe asina sa, si a purces cu
boierii lui Moav.
22. Si s-a m�niat cu iutime Dumnezeu, caci merge el, si s-a sculat �ngerul
lui Dumnezeu ca sa-l mustre pe el pe cale, si el sedea pe asina sa, si doua slugi
ale lui erau cu d�nsul.
23. Si vaz�nd asina pe �ngerul lui Dumnezeu st�ndu-i �mpotriva �n cale si
cu sabia scoasa �n m�na sa, s-a abatut asina din cale si mergea spre c�mp; iar el
batea pe asina cu toiagul sau, ca s-o �ndrepteze la cale.
24. Si a statut �ngerul lui Dumnezeu �ntru razoarele viilor, gard
dincoace, si gard dincolo.
25. Si vaz�nd asina pe �ngerul lui Dumnezeu, s-a tras catre gard, si a
str�ns piciorul lui Valaam la gard, si Valaam a adaugat �nca a o mai bate.
26. Si a adaugat �ngerul lui Dumnezeu, si merg�nd a statut �n loc str�mt,
unde nu se putea abate la dreapta sau la st�nga.
27. Si vaz�nd asina pe �ngerul lui Dumnezeu, s-a culcat sub Valaam, si s-a
m�niat Valaam, si batea pe asina cu toiagul.
28. Si a deschis Dumnezeu gura asinei, si a zis catre Valaam: ce ti-am
facut de mai batut de trei ori cu aceasta.
29. Si a zis Valaam catre asina: pentru ca mai necajit, si de asi fi avut
cutit �n m�na mea te-asi fi junghiat.
30. Si a zis asina catre Valaam: au nu sunt eu asina ta, pe care din
tineretile tale ai �ncalecat p�na �n ziua de astazi? Au doar din nebagare de seama
am facut tie aceasta? Iar el a zis, nu.
31. Si au descoperit Dumnezeu ochii lui Valaam, si a vazut pe �ngerul
Domnului st�nd �mpotriva �n cale, si sabia scoasa �n m�na lui, si plec�ndu-se s-a
�nchinat cu fata sa.
32. Si a zis lui �ngerul lui Dumnezeu: pentru ce ai batut pe asina ta acum
a treia oara? Si iata eu am iesit sa te mustru pe tine, pentru ca nu este calea ta
dreapta �naintea mea.
33. Si vaz�ndu-ma asina s-a abatut de la mine acum a treia oara cu aceasta,
si de nu s-ar fi abatut, acum pe tine te-asi fi omor�t, si pe ea o asi fi pazit.
34. Si a zis Valaam catre �ngerul Domnului: gresit-am, ca n-am stiut cum ca
tu mi-ai statut �mpotriva �naintea mea �n cale, si acum de nu-ti place tie, ma voi
�ntoarce.
35. Si a zis �ngerul lui Dumnezeu catre Valaam, pasa �mpreuna cu oamenii
acestia, numai cuv�ntul care voi zice catre tine, acesta sa pazesti ca sa-l
graiesti, si a mers Valaam cu boierii lui Valac.
36. Si auzind Valac cum ca vine Valaam, a iesit �ntru �nt�mpinarea lui la
cetatea Moav, care este la hotarele Arnonului, care este din partea hotarelor.
37. Si a zis Valac catre Valaam: au n-am trimis la tine sa te cheme, pentru
ce n-ai venit la mine? Au doar socotit-ai ca nu voi putea sa te cinstesc?
38. Si a zis Valaam catre Valac: iata am venit la tine, au putea-voi acum
grai ceva? Cuv�ntul care va pune Dumnezeu �n gura mea, acela �l voi grai.
39. Si a mers Valaam cu Valac, si au venit la cetatile curtilor.
40. Si a junghiat Valac oi si vitei, si a trimis lui Valaam si boierilor
celor ce erau cu el.
41. Si a fost a doua zi a luat Valac pe Valaam, si l-a suit la st�lpul lui
Vaal, si i-a aratat lui de acolo o parte oarecare din popor.

CAP. 23.
Valaam binecuvinteaza pe Israiliti.

Si a zis Valaam catre Valac: zideste mie aici sapte jertfelnice si-mi gateste aici
sapte vitei si sapte berbeci.
2. Si a facut Valac dupa cum i-a zis Valaam, si a adus vitel si berbec pe
jertfelnic.
3. Si a zis Valaam catre Valac: stai aproape de jertfa ta, si eu voi
merge, ca doar mi se va arata Dumnezeu �ntru �nt�mpinare, si cuv�ntul care �l va
arata mie, ti-l voi spune tie, si a statut Valac l�nga jertfa sa.
4. Iar Valaam a mers sa �ntrebe pe Dumnezeu, si a mers drept, si s-au
aratat Dumnezeu lui Valaam, si a zis Valaam catre el: cele sapte jertfelnice le-am
gatit, si am pus un vitel si un berbec peste fiecare jertfelnic.
5. Si au pus Dumnezeu cuv�nt �n gura lui Valaam, si au zis: �ntoarce-te la
Valac, si asa graieste.
6. Si s-a �ntors la el; iar el sta departe de jertfele sale, si toti
boierii lui Moav �mpreuna cu el, si a fost Duhul lui Dumnezeu peste el.
7. Si lu�nd pilda sa a zis: din Mesopotamia m-a chemat pe mine Valac
�mparatul lui Moav, din muntii de la rasarit, zic�nd: vino, blestema mie pe
Iacov, si vino, os�ndeste pe Israil.
8. Cum voi blestema pe cel ce nu-l blestema Domnul? Sau cum voi os�ndi pe
cel ce nu-l os�ndeste Dumnezeu?
9. Ca din v�rful muntilor vedea-l-voi pe el, si din dealuri cunoaste-l-voi
pe el; iata poporul care singur va locui, si �ntru alte neamuri nu se va numara.
10. Cine a numarat sam�nta lui Iacov? Si cine va numara noroadele lui
Israil? Sa moara sufletul meu �ntru sufletele dreptilor, si sa se faca sam�nta
mea ca sam�nta lor.
11. Si a zis Valac catre Valaam: ce mi-ai facut? Sa blestemi pe vrajmasii
mei te-am chemat, si iata i-ai binecuv�ntat cu binecuv�ntare.
12. Si a zis Valaam catre Valac: au nu c�te va da Dumnezeu �n gura mea,
acestea voi pazi a grai?
13. Si a zis catre el Valac: mai vino �nca cu mine �ntr-alt loc, de unde
nu-l vei vedea pe el de acolo, ci numai o parte dintr-�nsul vei vedea; iar pe toti
nu-i vei vedea, si de acolo blesteama pe d�nsul.
14. Si l-a luat pe el �ntr-un pisc de tarina pe v�rful celui cioplit, si a
zidit acolo sapte jertfelnice, si a pus vitel si berbec pe jertfelnic.
15. Si a zis Valaam catre Valac: stai l�nga jertfa ta, iar eu ma voi duce
sa �ntreb pe Dumnezeu.
16. Si au �nt�mpinat Dumnezeu pe Valaam, si au pus cuv�nt �n gura lui, si
au zis: �ntoarce-te la Valac, si acestea sa graiesti.
17. Si s-a �ntors el, iar el sta aproape de jertfa sa, si toti boierii lui
Moav cu el, si i-a zis Valac lui: ce au grait Domnul?
18. Si lu�nd pilda sa a zis: scoala-te Valac, si asculta, ia �n urechi
marturie feciorul lui Sepfor.
19. Dumnezeu nu este ca omul sa se schimbe, nici ca fiul omului sa se
�ngrozeasca, el a zis: au nu va face? Grai-va; si au nu va �ndeplini?
20. Iata am primit ca sa binecuvintez, voi binecuv�nta si nu ma voi opri.
21. Nu va fi osteneala �ntru Iacov, nici se va ivi necaz �ntru Israil;
Domnul Dumnezeul lui cu el este, cele marite ale boierilor �ntru d�nsul.
22. Dumnezeu cel ce l-au scos pe el din Eghipet ca marirea inorogului.
23. Ca nu este desc�ntec �n Iacov, nici vraje �n Israil, la vreme se va
grai lui Iacov, si lui Israil ce-i va face Dumnezeu?
24. Iata poporul ca un pui de leu se va scula, si ca un leu se va semeti,
nu va dormi p�na ce va m�nca v�nat, si va bea s�ngele celor raniti.
25. Si a zis Valac catre Valaam: nici cu blestem sa nu-l blestemi mie pe
el, nici binecuv�nt�nd sa nu-l binecuvintezi pe el.
26. Si raspunz�nd Valaam a zis lui Valac, au n-am grait tie, zic�nd: ca
cuv�ntul care-mi va zice Dumnezeu, acela voi face?
27. Si a zis Valac catre Valaam: vino sa te duc �ntr-alt loc, si de va
placea lui Dumnezeu, blesteama-l pe el acolo.
28. Si a luat Valac pe Valaam, �n v�rful Fogor, care se �ntinde spre
pustie.
29. Si a zis Valaam catre Valac: zideste mie aici sapte jertfelnice, si-mi
gateste sapte vitei si sapte berbeci.
30. Si a facut Valac precum i-a zis Valaam, si a pus vitel si berbec pe
jertfelnic.
CAP. 24.
Proorocia lui Valaam.

Si vaz�nd Valaam ca bine este �naintea Domnului a binecuv�nta pe Israil, n-a mers
dupa obiceiul sau �ntru �nt�mpinarea vrajilor, ci si-a �ntors fata sa spre
pustie.
2. Si ridic�nd Valaam ochii sai, vazut-a pe Israil tabar�t dupa neamuri,
si a fost peste el Duhul lui Dumnezeu, si a �nceput a grai �n pilda zic�nd:
3. Zice Valaam fiul lui Veor, zice omul cel adevarat, care vede.
4. Zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cu ochii sai deschisi a
vazut �n somn vederea lui Dumnezeu.
5. C�t sunt de bune casele tale Iacove, si corturile tale Israile.
6. Ca niste vai umbroase, si ca niste gradini l�nga r�uri, si ca niste
corturi care le-au �nfipt Domnul, si ca niste chedri l�nga ape.
7. Iesi-va un om din sam�nta lui, si va stap�ni neamuri multe, si se va
�nalta �mparatia lui mai mult dec�t Gog, si va creste �mparatia lui.
8. Dumnezeu l-au povatuit pe el din Eghipet, ca a inorogului marirea lui,
m�nca-va neamurile vrajmasilor sai, si grasimele lor le va suge, si ca sagetile
sale va sageta pe vrajmasi.
9. Culc�ndu-se s-a odihnit ca un leu si ca un pui de leu, cine-l va scula
pe el? cei ce te binecuvinteaza pe tine sunt binecuv�ntati, si cei ce te blesteama
sunt blestemati.
10. Si s-a m�niat Valac pe Valaam, si fr�ng�ndu-si m�inile a zis Valac
catre Valaam: a blestema vrajmasul meu te-am chemat, si iata binecuv�nt�nd l-ai
binecuv�ntat a treia oara.
11. Acum dar fugi �n locul tau, am zis ca te voi cinsti pe tine, si acum
te-au lipsit Domnul de marire.
12. Si a zis Valaam catre Valac: au nu si solilor tai, pe care i-ai trimis
la mine, am grait, zic�nd:
13. De-mi va da Valac casa sa plina de argint si de aur, nu voi putea sa
calc cuv�ntul Domnului, sa-l fac pe el bun sau rau de la mine, c�te-mi va spune
mie Dumnezeu, acestea voi grai.
14. Si acum iata alerg la locul meu, vino sa-ti spun ce va face poporul
acesta poporului tau la sf�rsitul zilelor.
15. Si urm�nd pilda a zis: zice Valaam feciorul lui Veor, zice omul cel ce
adevarat vede.
16. Auzind cuvintele lui Dumnezeu, stiind stiinta celui �nalt, si vederea
lui Dumnezeu vaz�nd �n somn cu ochii sai deschisi.
17. Arata-l-voi lui, ci nu acum, fericescu-l, si nu se apropie, rasari-va o
stea din Iacov, si se va scula un om din Israil, si va zdrobi pe domnii lui Moav,
si va prada pe toti feciorii lui Sit.
18. Si va fi Edom mostenire si va fi mostenirea lui Isav vrajmasul lui, si
Israil a facut putere.
19. Si se va scula din Iacov, si va pierde pe cel ce a scapat din cetate.
20. Si vaz�nd pe Amalic, urma pilda sa, zic�nd: �nceputul neamurilor
Amalic, si sam�nta lor va pieri.
21. Si vaz�nd pe Keneu urma pilda sa, zic�nd: tare este locasul tau, si de
vei pune �n piatra cuibul tau.
22. Si de se va face lui Veor cuib de viclesug, Asirienii te vor robi pe
tine.
23. Si vaz�nd pe Og urma pilda sa, zic�nd: vai, vai! Cine va trai, c�nd va
pune acestea Dumnezeu.
24. Si va iesi din m�na Kiteilor, si vor asupri pe Asur, si vor necaji pe
Evrei, si ei toti odata vor pieri.
25. Si scul�ndu-se Valaam s-a dus �napoi la locul sau, si Valac �nca s-a
dus la casa sa.

CAP. 25.
Pedeapsa pentru idolatrie si desfr�nare.

Si a poposit Israil �n Satin, si s-a spurcat poporul curvind cu fetele lui Moav.
2. Si i-au chemat pe ei la jertfele idolilor sai, si au m�ncat poporul din
jertfele lor, si s-a �nchinat idolilor lor.
3. Si s-a �nchinat Israil lui Veelfegor, si s-a m�niat cu iutime Dumnezeu
pe Israil.
4. Si au zis Domnul catre Moisi: ia pe toate capeteniile poporului, si
arata pe ei pilda Domnului �naintea soarelui, si se va �ntoarce iutimea m�niei
Domnului de la Israil.
5. Si a zis Moisi neamurilor lui Israil: ucideti fiecare pe casnicul sau,
care s-a �nchinat lui Veelfegor.
6. Si iata un om din fiii lui Israil venind, a apropiat pe fratele sau la
o madianca �naintea lui Moisi, si �naintea a toata adunarea fiilor lui Israil, iar
ei pl�ngeau la usa cortului marturiei.
7. Si vaz�nd Finees feciorul lui Eleazar fiul lui Aaron preotul, s-a
sculat din mijlocul adunarii, si lu�nd �n m�na sulita,
8. A intrat dinapoia omului israiltean �n bordei, si i-a junghiat pe
am�ndoi, si pe omul israiltean, si pe femeie prin mitra ei, si a �ncetat bataia de
la fiii lui Israil.
9. Si cei morti �ntr-aceasta bataie au fost douazeci si patru de mii.
10. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
11. Finees feciorul lui Eleazar fiul lui Aaron preotul a potolit m�nia mea
de catre fiii lui Israil, ravnind ;ntru mine r�vna pentru ei, si n-am pierdut pe
fiii lui Israil �ntru r�vna mea.
12. Asa am zis: iata eu am dat lui legatura de pace.
13. Si va fi lui si semintiei lui dupa d�nsul legatura preotiei vesnica, ca
a r�vnit pentru Dumnezeul sau, si s-a rugat pentru fiii lui Israil.
14. Omul israiltean, care s-a junghiat �mpreuna cu madianca se numea
Zamvri, feciorul lui Salo mai marele casei semintiei lui Simeon.
15. Iar femeia madianca cea junghiata Hasvi, fata lui Sur mai marele
neamului Omot ai casei semintiei cei mai alese a lui Madiam.
16. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
17. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune:
18. �nvrajbiti-va cu Madiamitenii, si-i omor�ti pe ei, ca va vrajmasesc
voua cu viclesugurile, cu care v-au viclenit pe voi prin Fogor si prin Hasvi, fata
mai marelui lui Madiam, sora lor cea junghiata �n ziua junghierii pentru Fogor.

CAP. 26.
Numararea din nou a poporului.

Si a fost dupa bataia aceasta au grait Domnul catre Moisi si catre Eleazar
preotul, zic�nd:
2. Numara capetenia a toata adunarea fiilor lui Israil de la douazeci de
ani si mai sus, dupa casele semintiilor lor, tot cel ce poate iesi la razboi �ntru
Israil.
3. Si au grait Moisi si Eleazar preotul cu d�nsii �n Aravotul lui Moav la
Iordan despre Ierihon, zic�nd:
4. De douazeci de ani si mai sus precum i-au poruncit Domnul lui Moisi si
fiilor lui Israil, care au iesit din Eghipet.
5. Ruvim cel �nt�i nascut al lui Israil, si fiii lui Ruvim, Enoh, si
poporul lui Enoh de la Fallu, poporul lui Fallu.
6. De la Asron, poporul lui Asron. De la Harmi, poporul lui Harmi.
7. Acestea sunt noroadele lui Ruvim, si a fost numarul lor patruzeci si
trei de mii, sapte sute treizeci.
8. Si fiii lui Fallu, Eliav.
9. Si fiii lui Eliav, Namuil si Datan si Aviron, acestia sunt cei ce s-au
ales din adunare, acestia sunt care au statut �mpotriva lui Moisi si a lui Aaron
�ntru adunarea lui Core �ntru �mpotrivire Domnului.
10. Si deschiz�ndu-si pam�ntul gura sa, i-au �nghitit pe ei si pe Core,
murind cu ceata lui, c�nd a m�ncat focul pe cei doua sute cincizeci, si s-a facut
spre semn.
11. Iar fiii lui Core n-au murit.
12. Si fiii lui Simeon: poporul lui Simeon: de la Namuil, poporul lui
Namuil, de la Iamin, poporul lui Iamin, de la Iahin, poporul lui Iahin.
13. De la Zara, poporul lui Zara, de la Saul, poporul lui Saul.
14. Acestea sunt popoarele lui Simeon, �n numar de douazeci si doua de mii
doua sute.
15. Fiii lui Gad dupa popoarele lor: de la Safon, poporul lui Safon, de la
Anghi, poporul lui Anghi, de la Suni, poporul lui Suni.
16. De la Azeni poporul lui Azeni, de la Addi, poporul lui Addi.
17. De la Aroadi, poporul lui Aroadi, de la Ariil, poporul lui Ariil.
18. Acestea sunt popoarele fiilor lui Gad �n numar de patruzeci si patru de
mii si cinci sute.
19. Iar fiii lui Iuda: Ir si Avnan si Silon si Fares si Zara, si a murit Ir
si Avnan �n pam�ntul Hanaan.
20. Si au fost fiii lui Iuda dupa noroadele lor: de la Silon, poporul lui
Silon, de la Fares poporul lui Fares, de la Zara poporul lui Zara.
21. Si au fost fiii lui Fares, de la Asron, poporul lui Asron, de la Iamun,
poporul lui Iamun;
22. Acestea sunt noroadele lui Iuda �n numar de saptezeci si sase de mii
cinci sute.
23. Si fiii lui Isahar dupa popoarele lor: de la Tola, poporul lui Tola, de
la Fua, poporul lui Fua.
24. De la Iasuv, poporul lui Iasuv, de la Samram, poporul lui Samram;
25. Acestea sunt popoarele lui Isahar, �n numar de saizeci si patru de mii
patru sute.
26. Fiii lui Zavulon dupa popoarele lor: de la Sared, poporul lui Sared, de
la Allon, poporul lui Allon, de la Alil, poporul lui Alil;
27. Acestea sunt popoarele lui Zabulon �n numar de saizeci de mii cinci
sute.
28. Fiii lui Iosif dupa popoarele lor: Manasi si Efraim.
29. Fiii lui Manasi: de la Mahir, poporul lui Mahir si Mahir a nascut pe
Galaad; de la Galaad, poporul lui Galaad.
30. Si acestia sunt fiii lui Galaad: de la Ahiezer, poporul lui Ahiezer, de
la Heleg, poporul lui Heleg.
31. De la Esriil, poporul lui Esriil, de la Sihem, poporul lui Sihem.
32. De la Simaer, poporul lui Simaer, si de la Ofer, poporul lui Ofer.
33. Si de la Salpad feciorul lui Ofer nu s-a nascut lui feciori fara numai
fete, si acestea sunt numele fetelor lui Salpad: Mala si Nua si Egla si Melha si
Tersa.
34. Acestea sunt popoarele lui Manasi �n numar de cincizeci si doua de mii
sapte sute.
35. Si acestia sunt fiii lui Efreim: de la Sutala, poporul lui Sutala, de
la Tanah, poporul lui Tanah;
36. Acestia sunt feciorii lui Sutala: de la Eden, poporul lui Eden. Acestea
sunt popoarele lui Efreim �n numar de treizeci si doua de mii cinci sute.
37. Acestea sunt popoarele fiilor lui Iosif, dupa popoarele lor.
38. Fiii lui Veniamin dupa popoarele lor: de la Vale, poporul lui Vale, de
la Asivir, poporul lui Asivir, de la Iahiran, poporul lui Iahiran.
39. De la Sofan, poporul lui Sofan.
40. Si au fost feciorii lui Vale: Adar si Noeman, de la Adar poporul lui
Adar, de la Noeman, poporul lui Noeman.
41. Acestia sunt fiii lui Veniamin dupa popoarele lor �n numar de patruzeci
si cinci de mii cinci sute.
42. Si fiii lui Dan dupa popoarele lor: de la Same, poporul lui Same.
Acestea sunt popoarele lui Dan dupa popoarele lor.
43. Toate popoarele lui Same �n numar de saizeci si patru de mii patru
sute.
44. Fiii lui Asir dupa popoarele lui: de la Iamin, poporul lui Iamin, de la
Iesu, poporul lui Iesu, de la Varia, poporul lui Varia.
45. De la Hover, poporul lui Hover, de la Melhiil, poporul lui Melhiil.
46. Si numele fetei lui Asir, Sara.
47. Acestea sunt popoarele lui Asir, �n numar de patruzeci si trei de mii
si patru sute.
48. Fiii lui Neftali dupa popoarele lor: de la Asiil, poporul lui Asiil, de
la Gavni, poporul lui Gavni.
49. De la Ieser, poporul lui Ieser, de la Selim, poporul lui Selim.
50. Acestea sunt popoarele lui Neftali �n numar de patruzeci si cinci de
mii patru sute.
51. Acesta este numarul fiilor lui Israil: sase sute una mii, sapte sute
trei zeci.
52. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
53. Acestora se va �mparti pam�ntul sa-l mosteneasca dupa numarul numelor
lor.
54. Celor mai multi, mai multa mosie le vei da, si celor mai putini, mai
putina mosie le vei da; fiecaruia dupa cum s-a socotit li se va da lor mosie.
55. Cu sorti se va �mparti pam�ntul, anume dupa neamurile semintiilor lor
vor lua mosie.
56. Dupa sorti vei �mparti lor mosia, �ntru multi si �ntru putini.
57. Si fiii lui Levi dupa popoarele lor: de la Gherson, poporul lui
Gherson, de la Cat, poporul lui Cat, de la Merari, poporul lui Merari.
58. Acestea sunt popoarele fiilor lui Levi: poporul lui Loveni, poporul lui
Hevron, poporul lui Core si poporul lui Musi.
59. Si Cat a nascut pe Amram, iar femeia lui Amram se numea Iohaved fata
lui Levi, care a nascut pe acestia lui Levi �n Eghipet, si a nascut lui Amram pe
Aaron si pe Moisi si pe Mariam sora lor.
60. Si s-a nascut lui Aaron: Nadav si Aviud si Eleazar si Itamar.
61. Si au murit Nadav si Avuid, c�nd au adus ei foc strain �naintea
Domnului �n pustia Sinai.
62. Si au fost numarul lor douazeci si trei de mii, toata partea
barbateasca de la o luna si mai sus, ca nu s-au numarat �ntru fiii lui Israil,
pentru ca nu s-au dat lor mosie �ntru fiii lui Israil.
63. Si aceasta este socoteala lui Moisi si a lui Eleazar preotul, care au
numarat pe fiii lui Israil �n Aravotul lui Moav la Iordan despre Ierihon.
64. Si �ntr-acestia n-a fost om din cei numarati de Moisi si de Aaron, care
au numarat pe fii lui Israil �n pustia Sinai.
65. Ca au fost zis lor Domnul: caci cu moarte vor muri �n pustie, si n-au
ramas din ei nici unul, afara de Halev fiul lui Iefoni si Isus al lui Navi.

CAP. 27.
Lege pentru mostenire. Isus Navi capetenie �n locul lui Moisi.

Si merg�nd fetele lui Salpaad feciorul lui Ofer, feciorul lui Galaad, feciorul lui
Mahir din poporul lui Manasi, din fiii lui Iosif, si acestea sunt numele lor:
Maala si Nua si Egla si Melha si Tersa.
2. Si st�nd �naintea lui Moisi, si �naintea lui Eleazar preotul, si
�naintea boierilor, si �naintea a toata adunarea la usa cortului marturiei, au
zis:
3. Tatal nostru a murit �n pustie, si el n-a fost �ntru adunarea, care a
statut �mpotriva �naintea Domnului, �ntru adunarea lui Core, care pentru pacatul
sau a murit, si feciori nu s-au nascut lui.
4. Drept aceea ca sa nu se stinga numele tatalui nostru din poporul sau,
caci n-are el fecior, dati-ne noua mosie �ntru fratii tatalui nostru.
5. Si a adus Moisi judecata lor �naintea Domnului.
6. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
7. Drept au grait fetele lui Salpaad, sa le dai lor sa aiba mosie �ntru
fratii tatalui sau, si sa le dai lor toata mosia tatalui.
8. Si sa graiesti fiilor lui Israil, zic�nd: de va muri vreun om, si nu va
avea feciori, veti da mosia lui fetei lui.
9. Iar de nu va avea nici fata, veti da mosia fratelui lui.
10. Iar de nu va avea nici frati, veti da mosia fratelui tatalui sau.
11. Iar de nu va avea frati tatal lui, veti da mosia rudeniei celei mai de
aproape din neamul lui, sa mosteneasca cele ce sunt ale lui. Si va fi aceasta
fiilor lui Israil dreptate de judecata, dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
12. Si au zis Domnul catre Moisi: suie-te �n muntele cel dincolo de Iordan,
acesta este muntele Navan, si vezi pam�ntul lui Hanaan, care-l dau eu fiilor lui
Israil mostenire.
13. Si-l vei vedea pe el, si te vei adauga la poporul tau si tu, dupa cum
s-a adaugat Aaron fratele tau �n muntele Or.
14. Pentru ca ati calcat cuv�ntul meu �n pustia Sinai, c�nd se �mpotrivea
adunarea, ca sa ma sfinteasca, nu m-ati sfintit la apa �naintea lor, aceasta este
apa pricei la Cadis �n pustia Sinai.
15. Si a zis Moisi catre Domnul:
16. Sa socoteasca Domnul Dumnezeul duhurilor si tot trupul, om peste
adunarea ta aceasta.
17. Care va iesi �naintea fetei lor si va intra, si care �i va scoate si �i
va baga pe ei, si sa nu fie adunarea Domnului ca niste oi fara de pastor.
18. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd: ia la tine pe Isus fiul lui
Navi om, care are duh �ntru sine, si vei pune m�inile tale peste el.
19. Si-l vei pune pe el �naintea lui Eleazar preotul, si vei da lui povete
�naintea a toata adunarea, si porunceste pentru el �naintea lor.
20. Si vei da marirea ta peste el, ca sa-l asculte pe el fiii lui Israil.
21. Si �naintea lui Eleazar preotul va sta, si-l vor �ntreba pe el de
judecata aratarilor �naintea Domnului, prin rostul lui va iesi, si prin rostul lui
va intra el, si fiii lui Israil cu toti odata si toata adunarea.
22. Si a facut Moisi dupa cum i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu, si lu�nd
pe Isus, l-a pus �naintea lui Eleazar preotul si �naintea a toata adunarea.
23. Si a pus m�inile sale peste el, si l-a asezat pe el dupa cum au
poruncit Domnul lui Moisi.

CAP. 28.
Lege din nou pentru oarecare jertfe.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Porunceste fiilor lui Israil, si graieste catre ei, zic�nd: darurile
mele, darile mele, jertfele mele cele de miros cu buna mireasma sa paziti a le
aduce mie la sarbatorile mele.
3. Si sa zici catre ei: acestea sunt jertfele mele, care sa le aduceti
Domnului, miei de c�te un an curati doi �ntr-o zi, pentru ca sa nu �nceteze
arderea de tot.
4. Un miel veti jertfi dimineata, si al doilea miel veti jertfi seara.
5. Si vei aduce a zecea parte a unui ifi faina curata pentru jertfa
stropita cu untdelemn �n a patra parte a unui in.
6. Ardere de tot ne�ncetata, care s-a facut �n muntele Sinai �ntru miros
de buna mireasma Domnului.
7. Si turnarea ei a patra parte a unui in la un miel �ntru cel sf�nt vei
turna turnare de vin Domnului.
8. Si al doilea miel �l vei aduce de catre seara cu jertfa lui, si cu
turnarea lui �l vei aduce �ntru miros de buna mireasma Domnului.
9. Si �n ziua s�mbetelor veti aduce doi miei de c�te un an, curati, si
doua a zecea de faina curata pentru jertfa cu untdelemn stropita, si turnare.
10. Aceasta este arderea de tot �n fiecare s�mbata, afara de arderea de tot
cea de-a pururea, si turnarea ei.
11. Si la luna noua veti aduce ardere de tot Domnului doi vitei de cireada,
si un berbec, si sapte miei curati de c�te un an.
12. Trei a zecea de faina curata stropita cu untdelemn la un vitel, si doua
a zecea de faina curata stropita cu untdelemn, la un berbec.
13. O zecime de faina curata stropita cu untdelemn, la un miel, jertfa
miros de buna mireasma aducere Domnului.
14. Turnarea lor jumatate de in de vin va fi la un vitel, si a treia a unui
in va fi la un berbec, si a patra a unui in va fi la un miel: aceasta ardere de
tot �n fiecare luna la lunile anului.
15. Si un tap din capre pentru pacat Domnului, afara de arderea de tot cea
deapururea se va face, si turnarea lui.
16. Si �n luna dintai �n paisprezece zile ale lunii, Pastile Domnului.
17. Si �n ziua a cincisprezecea a lunii acestia sarbatoare, sapte zile
azime veti m�nca.
18. Si ziua cea dintai chemare sf�nta va fi voua, nici un lucru de slujba
sa nu faceti.
19. Si veti aduce ardere de tot jertfa Domnului doi vitei de cireada, un
berbec, sapte miei de c�te un an curati vor fi voua.
20. Si jertfa lor de faina curata stropita cu untdelemn, trei a zecea la un
vitel, si doua a zecea la un berbec veti aduce.
21. C�te o zecime de fiecare miel, la cei sapte miei.
22. Si un tap din capre jertfa pentru pacat, spre �mpacarea voastra.
23. Afara de arderea de tot deapururea cea de dimineata, care este arderea
de tot ne�ncetata, veti face aceasta.
24. Dupa acestea veti aduce �n fiecare zi �n cele sapte zile, dar jertfa
�ntru miros de buna mireasma Domnului, afara de arderea de tot cea de pururi vei
face turnarea ei.
25. Si ziua a saptea numita sf�nta va fi voua, nici un lucru de slujba sa
nu faceti �ntru aceea.
26. Si �n ziua cea de p�rga, c�nd veti aduce jertfa noua Domnului a
saptam�nilor, chemare sf�nta va fi voua; nici un lucru de slujba sa nu faceti.
27. Si veti aduce arderi de tot �ntru miros de buna mireasma Domnului, doi
vitei din cireada, un berbec, sapte miei de c�te un an curati.
28. Jertfa lor faina curata amestecata cu untdelemn; trei a zecea la un
vitel, si doua a zecea la un berbec.
29. C�te o zecime de fiecare miel, din cei sapte miei.
30. Si un tap din capre pentru pacat, ca sa se roage spre �mpacarea
voastra.
31. Afara de arderea de tot cea deapururea, si jertfa lor veti face mie,
curati vor fi voua, si turnarile lor.

CAP. 29.
Jertfe la ziua 1-a, a 10-a si a 15-a a lunii a 7-a.

Si �n luna a saptea, ziua dintai a lunii chemare sf�nta va fi voua, nici un lucru
de slujba sa nu faceti, zi �nsemnata va fi voua.
2. Si veti aduce arderile de tot �ntru miros de buna mireasma Domnului,
un vitel din vaci, un berbec, si sapte miei de c�te un an, curati.
3. Jertfa lor, faina curta amestecata cu untdelemn, trei a zecea la un
vitel, si doua a zecea la un berbec.
4. C�te o zecime de fiecare miel la cei sapte miei.
5. Si un tap din capre jertfa pentru pacat, spre �mpacarea voastra.
6. Afara de arderile de tot ale lunii noua, si jertfele lor, si turnarile
lor, si arderea de tot ce deapururea, si jertfele lor, si turnarile lor, dupa
r�nduiala lor �ntru miros de buna mireasma Domnului.
7. Si a zecea a lunii acestia chemare sf�nta va fi voua, si sa m�hniti
sufletele voastre, si nici un lucru sa nu faceti.
8. Si veti aduce arderi de tot �ntru miros de buna mireasma Domnului,
jertfa Domnului un vitel din cireada, un berbec, sapte miei de c�te un an, curati
vor fi voua.
9. Jertfa lor, faina curata amestecata cu untdelemn, trei a zecea la un
vitel, si doua a zecea la un berbec.
10. C�te o zecime de fiecare miel la cei sapte miei, si un tap din capre
pentru pacat, spre �mpacarea voastra.
11. Afara de cel pentru pacat al �mpacarii, si arderea de tot cea
deapururea, jertfa ei si turnarea ei dupa r�nduiala ei �ntru miros de buna
mireasma aducere Domnului.
12. Si ziua a cincisprezecea a lunii acestia a saptea, chemare sf�nta va fi
voua, nici un lucru de slujba sa nu faceti, si sa tineti sarbatoare Domnului sapte
zile.
13. Si sa aduceti arderi de tot jertfa �ntru miros de buna mireasma
Domnului, �n ziua dintai treisprezece vitei din vaci, doi berbeci, patrusprezece
miei de c�te un an, curati vor fi voua.
14. Jertfele lor faina curata amestecata cu untdelemn, trei a zecea la un
vitel din cei treisprezece vitei, si doua a zecea la un berbec din cei doi
berbeci.
15. O zecime de fiecare miel la cei patrusprezece miei.
16. Si un tap din capre jertfa pentru pacat afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor, si turnarile lor.
17. A doua zi doisprezece vitei, doi berbeci si patrusprezece miei de c�te
un an, curati.
18. Cu jertfa lor si turnarea lor la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala lor.
19. Un tap din capre jertfa pentru pacat, afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor si turnarile lor.
20. A treia zi, unsprezece vitei, doi berbeci si patrusprezece miei de c�te
un an, curati.
21. Jertfa lor si turnarea lor la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala.
22. Si un tap din capre jertfa pentru pacat, afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele si turnarile lor.
23. A patra zi, zece vitei, doi berbeci, patrusprezece miei de c�te un an,
curati.
24. Jertfele lor, si turnarile lor la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala.
25. Si un tap din capre jertfa pentru pacat afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor si turnarile lor.
26. A cincea zi, noua vitei, doi berbeci, patrusprezece miei de c�te un an,
curati.
27. Jertfele lor si turnarile lor, la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala lor.
28. Si un tap din capre jertfa pentru pacat afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor si turnarile lor.
29. A sasea zi, opt vitei, doi berbeci, patrusprezece miei de c�te un an,
curati.
30. Jertfele lor si turnarile lor la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala lor.
31. Si un tap din capre jertfa pentru pacat afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor si turnarile lor.
32. A saptea zi, sapte vitei, doi berbeci, patrusprezece miei de c�te un
an, curati.
33. Jertfele lor si turnarile lor la vitei si la berbeci si la miei dupa
numarul lor, dupa r�nduiala lor.
34. Si un tap din capre jertfa pentru pacat afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele lor si turnarile lor.
35. A opta zi �ncheierea serbarii va fi voua, nici un lucru spre slujba sa
nu faceti �ntr-�nsa.
36. Si veti aduce arderi de tot �ntru miros de buna mireasma jertfa
Domnului, un vitel, un berbec si sapte miei de c�te un an, curati.
37. Jertfele lor si turnarile lor, la vitei si la berbeci si la miei, dupa
numarul lor, dupa r�nduiala lor.
38. Si un tap din capre jertfa pentru pacat, afara de arderea de tot cea de
pururea, jertfele si turnarile lor.
39. Acestea veti face Domnului �n sarbatorile voastre, afara de jertfele
voastre de fagaduinta, si afara de cele de buna voia voastra, si de arderile de
tot ale voastre, si de jertfele voastre, si de turnarile voastre, si de jertfele
cele de m�ntuire ale voastre.

CAP. 30.
Pentru fagaduinti.

Si a grait Moisi fiilor lui Israil, dupa toate c�te au poruncit Domnul lui Moisi.
2. Si a grait Moisi catre mai marii neamurilor fiilor lui Israil, zic�nd:
acesta este cuv�ntul, care l-au poruncit Domnul.
3. Omul care va face fagaduinta Domnului, sau se va jura leg�ndu-se pe
sufletul sau, sa nu-si calce cuv�ntul sau; toate c�te vor iesi din gura lui, sa le
faca.
4. Iar de va face o femeie fagaduinta Domnului, leg�ndu-se din tinerete
�nca fiind �n casa tatalui sau.
5. Si va auzi tatal ei fagaduintele ei, si legatura ce a pus asupra
sufletului sau, si va tacea tatal ei, vor sta toate fagaduintele ei si ori cu ce
si-a legat sufletul sau, va ram�ne.
6. Iar daca tatal ei nu ar vrea, ori �n ce zi va afla toate fagaduintele
ei si legaturile ei, care le-a pus asupra sufletului sau, nu vor sta, si Domnul o
va ierta pe ea, ca n-a vrut tatal ei.
7. Iar de va fi maritata si si-a luat asupra-si o fagaduinta, sau a rostit
gura ei ceva cu care si-a legat sufletul sau;
8. De va auzi barbatul ei, si va tacea c�nd a auzit, atunci vor sta toate
fagaduintele ei, si ori cu ce si-a legat sufletul sau, va ram�ne.
9. Iar daca barbatul ei nu va vrea, �ndata ce a aflat toate fagaduintele
si legaturile ei c�te a pus asupra sufletului sau, nu vor ram�ne, ca barbatul ei
n-a vrut, si Domnul o va ierta pe ea.
10. Iar fagaduinta vaduvei, si a celei lasate de barbat, c�te se va fagadui
asupra sufletului sau, vor ram�ne ei.
11. Iar de va face �n casa barbatului sau fagaduinta sa, sau legatura sa
cea cu juram�nt asupra sufletului sau,
12. Si va auzi barbatul ei, si nimic nu va zice ei, nici se va �mpotrivi,
vor sta toate fagaduintele ei, si toate legaturile ei c�te a pus asupra sufletului
sau, vor ram�ne asupra ei.
13. Iar daca barbatul ei nu va vrea �ndata ce va auzi, toate c�te vor iesi
din buzele ei, orice fagaduinte si orice legaturi asupra sufletului sau, nu vor
ram�ne ei, ca barbatul ei le-a stricat, si Domnul o va ierta pe ea.
14. Toata fagaduinta si tot juram�ntul de legatura, care m�hneste sufletul,
barbatul ei �l va �ntari ei, si barbatul ei ;l va lua de la ea.
15. Iar tac�nd de va tacea din zi �n zi, va �ntari toate fagaduintele ei,
si hotar�rile cele de peste ea le va �ntari ei, pentru ca a tacut �n ziua �n care
a auzit.
16. Iar daca le va strica barbatul ei, dupa ziua �n care a auzit, el va
purta pacatul.
17. Acestea sunt poruncile c�te au r�nduit Domnul lui Moisi, �ntru barbat
si �ntru femeie, si �ntru tata si �ntru fata, p�na este t�nara �n casa tatalui
sau.
CAP. 31.
Israil biruieste din nou pe Madiamiti cu mare prada.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Povatuieste pe fiii lui Israil la biruinta asupra Madiamitenilor, si
apoi te vei adauga la poporul tau.
3. Si a grait Moisi catre popor, zic�nd: �ntrarmati din voi barbati, si va
razboiti �naintea Domnului asupra lui Madiam, ca sa dati izb�nda Domnului din
Madiam.
4. C�te o mie din fiecare semintie, din toate semintiile fiilor lui Israil
trimiteti sa se razboiasca.
5. Si s-au numarat din miile lui Israil, c�te o mie de fiecare semintie,
douasprezece mii de barbati �ntrarmati spre razboi.
6. Si i-au trimis pe ei Moisi, c�te o mie din fiecare semintie cu puterea
lor, si Finees fiul lui Eleazar feciorul lui Aaron preotul, si vasele cele sfinte
si tr�mbitele de semnale �n m�inile lor.
7. Si a dat razboi asupra lui Madiam, precum au poruncit Domnul lui Moisi,
si a ucis toata partea barbateasca.
8. Si pe �mparatii lui Madiam i-au omor�t �mpreuna cu ranitii lor, si pe
Evin si pe Rocon si pe Sur si pe Ur si pe Rovoc, cinci �mparati ai lui Madiam, si
pe Valaam feciorul lui Veor l-a omor�t cu sabia.
9. Si femeile lui Madiam le-au robit, si averea lor si vitele lor si toate
agoniselele lor si puterea lor o au robit.
10. Si toate cetatile lor �n care locuiau ei si salasele lor le-au ars cu
foc.
11. Si au luat toata prada lor si toate jafurile lor, de la om p�na la
dobitoc.
12. Si au adus la Moisi si la Eleazar preotul si la toti fiii lui Israil,
robimea si jafurile si prada �n tabara �n Aravotul lui Moav, care este l�nga
Iordan dinspre Ierihon.
13. Si a iesit Moisi si Eleazar preotul si toti boierii adunarii, �ntru
�nt�mpinarea lor, afara de tabara.
14. Si s-a m�niat Moisi pe cei mai mari ai ostirii pe cei peste mii si pe
cei peste sute, care veneau de la bataia razboiului.
15. Si a zis catre ei Moisi: pentru ce ati prins vii pe femei?
16. Ca acestea au facut pe fiii lui Israil dupa cuv�ntul lui Valaam, ca sa
paraseasca si sa calce cuv�ntul Domnului, pentru Fogor, si s-a facut bataie �ntru
adunarea Domnului.
17. Si acum ucideti toata partea barbateasca de toata v�rsta, si pe toata
femeia, care a cunoscut pat de barbat, omor�ti-o.
18. Si pe toate femeile care n-au cunoscut pat de barbat, vii le tine-ti.
19. Si voi babar�ti afara de tabara sapte zile, tot cel ce a ucis pe
cineva, si cel ce se atinge de cel ranit, se va curata a treia zi si a saptea zi,
voi si robimea voastra.
20. Si toata �mbracamintea si tot vasul de piele si tot lucrul din piele de
capra de capra si tot vasul de lemn veti curati.
21. Si a zis Eleazar preotul catre barbatii ostirii, care veneau de la
razboi: aceasta este �ndreptarea legii, care o au poruncit Domnul lui Moisi.
22. Afara de aur si de argint si de arama si de fier si de plumb si de
cositor,
23. Tot lucrul, care va trece prin foc, se va lamuri, �nsa cu apa
curateniei se va curati, si toate care nu trec prin foc, vor trece prin apa,
24. Si veti spala hainele voastre �n ziua a saptea, ca sa fiti curati, si
dupa aceasta veti intra �n tabara.
25. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
26. Numara capetele pazitorilor robimei, de la om p�na la dobitoc, tu si
Eleazar preotul, si capeteniile neamurilor adunarii.
27. Si veti �mparti prazile �ntru razboinicii cei ce au iesit la razboi,
si �ntru toata adunarea.
28. Si veti osebit Domnului de la oamenii cei razboinici, care ies la
razboi, un suflet din cinci sute de oameni, si din dobitoace si din boi si din oi
si din asini.
29. Si din jumatatea lor veti lua, si veti da lui Eleazar preotul, p�rga
Domnului.
30. Si din jumatatea fiilor lui Israil vei lua din cincizeci unul, din
oameni si din boi si din oi si din asini si din toate dobitoacele, si le vei da
Levitilor celor ce sunt r�nduiti la slujbele cortului Domnului.
31. Si au facut Moisi si Eleazar preotul dupa cum au poruncit Domnul lui
Moisi.
32. Si a fost ramasita, care au trecut la robie, care au robit barbatii
cei razboinici, din oi: sase sute saptezeci si cinci de mii.
33. Si boi saptezeci si doua de mii.
34. Si asini saizeci si una de mii.
35. Si suflete omenesti ale femeilor, care n-au cunoscut pat barbatesc,
toate sufletele treizeci si doua de mii.
36. Si a fost jumatatea acestora partea celor ce s-au dus la razboi, din
numarul oilor trei sute treizeci si sapte de mii cinci sute.
37. Si s-a osebit Domnului, din oi sase sute saptezeci si cinci.
38. Si boi treizeci si sase de mii, iar osebiti Domnului, saptezeci si doi.
39. Si asini treizeci de mii cinci sute, iar osebiti Domnului, saizeci si
unul.
40. Si suflete omenesti saisprezece mii, iar osebiti Domnului, treizeci si
doua de suflete.
41. Si a dat Moisi partea Domnului darea lui Dumnezeu, iar Eleazar preotul,
dupa cum au poruncit Domnul lui Moisi.
42. Din jumatatea lui Israil, pe care i-a osebit Moisi din barbatii cei
razboinici.
43. Si a fost jumatatea adunarii din oi, trei sute treizeci si sapte de mii
cinci sute.
44. Si boi treizeci si sapte de mii.
45. Asini treizeci de mii cinci sute.
46. Si suflete omenesti saisprezece mii.
47. Si a luat Moisi din jumatatea fiilor lui Israil din cincizeci, una, din
oameni si din dobitoace, si le-a dat Levitilor celor r�nduiti la slujbele cortului
Domnului, �n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.
48. Si au venit la Moisi toti cei mai mari �n oaste, care erau peste mii si
peste sute.
49. Si au zis catre Moisi: slugile tale au numarat pe barbatii de razboi,
care sunt la noi, si n-a lipsit dintre ei nici macar unul.
50. Si am adus dar Domnului fiecare ce a aflat: vas de aur, gherdan,
cercei, inel, bratari, salba, ca sa te rogi pentru noi Domnului.
51. Si au luat Moisi si Eleazar preotul aurul de la ei, toate sculele
lucrate.
52. Si a fost tot aurul, care l-a adus dar Domnului, saisprezece mii sapte
sute cincizeci de sicli, de la cei peste mii, si de la cei peste sute.
53. Si barbatii cei razboinici fiecare pentru sinesi a pradat.
54. Si au luat Moisi si Eleazar preotul aurul de la cei peste mii, si de la
cei peste sute, si l-au bagat �n cortul marturiei, pomenire fiilor lui Israil
�naintea Domnului.

CAP. 32.
�nceputul stap�nirii pam�ntului Hanaan.

Si multe dobitoace avea fiii lui Ruvim, si fiii lui Gad aveau multime multa
foarte.
2. Si au vazut pam�ntul lui Iazir si pam�ntul lui Galaad, si era locul,
loc de dobitoace, si merg�nd fiii lui Ruvim si fiii lui Gad, au zis catre Moisi si
catre Eleazar preotul, si catre mai marii adunarii, zic�nd:
3. Atarot si Devon si Iazir si Namra si Esevon si Eleali si Sevama si
Navav si Vean.
4. Pam�ntul, care l-au dat Domnul �naintea fiilor lui Israil, este pam�nt
bun de hrana de dobitoace, si slugile tale au dobitoace.
5. Si a zis: de am aflat har �naintea ta, sa se dea pam�ntul acesta noua
robilor tai mosie, si sa nu ne treci pe noi Iordanul.
6. Si a zis Moisi fiilor lui Gad si fiilor lui Ruvim: fratii vostri vor
merge la razboi, si voi sa sedeti aici?
7. Pentru ce �ntoarceti cugetele fiilor lui Israil, ca sa nu treaca �n
pam�ntul care-l da lor Domnul?
8. Asa au facut parintii vostri, c�nd i-am trimis pe ei din Kadis-Varni,
ca sa iscodeasca pam�ntul.
9. Si s-a suit �n valea strugurului, si a iscodit pam�ntul, si a �ntors
inima fiilor lui Israil, ca sa nu intre �n pam�ntul, care l-au dat Domnul lor.
10. Si s-au m�niat cu iutime Domnul �n ziua aceea, si s-au jurat, zic�nd:
11. Nu vor vedea oamenii acestia, care s-au suit din Eghipet cei ce sunt de
douazeci de ani si mai mari, care stiu binele si raul, pam�ntul care m-am jurat
lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov, pentru ca n-au umblat dupa mine.
12. Afara de Halev feciorul lui Iefoni, care s-a osebit, si Isus al lui
Navi, ca acestia au umblat dupa Domnul.
13. Si s-au m�niat Domnul cu iutime pe Israil, si i-au �nvaluit pe ei �n
pustie patruzeci de ani, p�na ce s-a stins tot neamul, care facea rele �naintea
Domnului.
14. Iata v-ati sculat �n locul parintilor vostri sfat de oameni pacatosi,
sa mai adaugati �nca la iutimea Domnului asupra lui Israil.
15. Ca va veti �ntoarce de la el, ca sa mai adaugati �nca a-l lasa �n
pustie, si sa faceti faradelege la toata adunarea aceasta.
16. Si au venit la d�nsul, si au zis: st�ne de oi vom face aici
dobitoacelor noastre, si cetati averilor noastre.
17. Iar noi �narmati vom merge �naintea fiilor lui Israil p�na ce-i vom
duce pe ei �n locul lor, si averea noastra va ram�ne �n cetati zidite pentru
locuitorii pam�ntului.
18. Nu ne vom �ntoarce la casele noastre, p�na ce se vor �mparti fiii lui
Israil fiecare �n mosia sa.
19. Si nu vom mosteni �ntru ei mai mult dincoace de Iordan si mai �ncolo,
ca am luat mosia noastra dincolo de Iordan, dinspre rasarit.
20. Si a zis catre ei Moisi: de veti face dupa cuv�ntul acesta, de va veti
�narma �naintea Domnului la razboi,
21. Si tot cel �narmat dintre voi va trece Iordanul �naintea Domnului la
razboi, p�na ce va pieri vrajmasul de la fata lui,
22. Si se va stap�ni pam�ntul �naintea Domnului; dupa aceea va veti
�ntoarce, si veti fi nevinovati �naintea Domnului si �naintea lui Israil, si va fi
voua pam�ntul acesta mosie �naintea Domnului.
23. Iar de nu veti face asa, veti pacatui �naintea Domnului si ve-ti
cunoaste pacatul vostru, cand va vor apuca pe voi relele.
24. Deci, ziditi voua cetati pentru averea voastra, si salase dobitoacelor
voastre, si ceea ce spuneti cu gura voastra, sa faceti.
25. Si au zis fiii lui Ruvim si fiii lui Gad catre Moisi, graind: slugile
tale vor face dupa cum Domnul nostru porunceste.
26. Averea noastra si femeile noastre si toate dobitoacele noastre, vor fi
�n cetatile lui Galaad.
27. Iar slugile tale vor trece toti �narmati si gatiti de razboi �naintea
Domnului, precum zice Domnul.
28. Si a poruncit pentru ei Moisi lui Eleazar preotul, lui Isus al lui
Navi, si mai marilor semintiilor neamurilor lui Israil.
29. Si a zis catre ei Moisi: de vor trece fiii lui Ruvim si fiii lui Gad cu
voi Iordanul, tot, care poate iesi la razboi �naintea Domnului, si veti stap�ni
pam�ntul �naintea voastra, veti da lor pam�ntul Galaad mostenire.
30. Iar de nu vor trece cu voi cei ce se pot �narma la razboi �naintea
Domnului, veti trece averea lor si femeile lor si dobitoacele lor, mai �nainte de
voi, �n pam�ntul Hanaan, si vor mosteni �mpreuna cu voi �n pam�ntul Hanaan.
31. Si au raspuns feciorii lui Ruvim si feciorii lui Gad, zic�nd: cum zice
domnul slugilor sale, asa vom face.
32. Noi vom trece �narmati �naintea Domnului �n pam�ntul Hanaan, numai de
ne veti da noua mosie dincoace de Iordan.
33. Si a dat Moisi fiilor lui Gad si fiilor lui Ruvim, si la jumatate din
semintia lui Manasi fiul lui Iosif, �mparatia lui Sion �mparatul Amoreilor, si
�mparatia lui Og �mparatul Vasanului, pam�ntul si cetatile �mpreuna cu hotarele
lui, cetatile pam�ntului de prin prejur.
34. Si au zidit fiii lui Gad Devonul si Atarotul si Aroirul.
35. Si Sofarul si Iazirul, si le-au �naltat.
36. Si Namramul si Vetaranul, cetati tari si st�ni de oi.
37. Si fiii lui Ruvim au zidit Esevonul si Elealinul si Kariatanul.
38. Si Nabo si Veelmeonul ocolite schimb�nd numele si Sevamaul, si a numit
dupa numele sale numele cetatilor, care le-au zidit.
39. Si a mers Ur fiul lui Mahir fiul lui Manasi �n Galaad, si l-a luat, si
a pierdut pe Amoreul, cel ce locuia �ntr-�nsul.
40. Si a dat Moisi Galaadul lui Mahir feciorul lui Manasi, si a locuit
acolo.
41. Si Iahir feciorul lui Manasi a mers, si a luat salasurile lor, si le-a
numit salasurile lui Iahir.
42. Si Navav a mers, si luat Kaatul si satele lui, si le-a numit Navot dupa
numele sau.

CAP. 33.
Calatoriile si popasurile poporului Israil.

Si acestea sunt popasurile fiilor lui Israil dupa ce au iesit din pam�ntul
Eghipetului �mpreuna cu puterea lor, prin m�na lui Moisi si a lui Aaron.
2. Si a scris Moisi purcederile si popasurile lor, dupa cuv�ntul Domnului,
si acestea sunt popasurile calatoriei lor:
3. Au purces din Ramesi �n luna dintai, ;n a cincea zi a lunii dintai, a
doua zi de Pasti au iesit fiii lui Israil cu m�na �nalta �naintea tuturor
Eghipetenilor.
4. Si Eghipetenii �ngropau pe toti cei ce murisera dintre sine, pe care i-
au omor�t Domnul, pe tot cel �nt�i nascut �n pam�ntul Eghipetului, si �ntru
dumnezeii lor au facut Domnul izb�ndire.
5. Si purcez�nd fiii lui Israil din Ramesi, au tabar�t �n Sochot.
6. Si purcez�nd din Sochot, au tabar�t �n Vutan, care este o parte a
pustiei.
7. Si au purces din Vutan, si au tabar�t la gura Irotului, care este �n
preajma Velsepfonului, si au tabar�t �n preajma Magdolului.
8. Si au purces din preajma Irotului, si au trecut prin mijlocul marii �n
pustie, si au mers ei cale de trei zile �n pustie, si au tabar�t �n Merra.
9. Si au purces din Merra, si au venit �n Elim, si �n Elim douasprezece
izvoare de apa, si saptezeci de pomi de finic, si au tabar�t acolo l�nga apa.
10. Si au purces din Elim, si au tabar�t l�nga marea Rosie.
11. Si au purces de l�nga marea Rosie, si au tabar�t �n pustia Sin.
12. Si au purces din pustia Sin, si au tabar�t �n Rafaca.
13. Si au purces din Rafaca, si au tabar�t �n Elus.
14. Si au purces din Elus, si au tabar�t �n Rafidin, si acolo n-avea
poporul apa sa bea.
15. Si au purces din Rafidin, si au tabar�t �n pustia Sin.
16. Si au purces din pustia Sin, si au tabar�t la morm�nturile poftei.
17. Si au purces de la morm�nturile poftei, si au tabar�t �n Asirot.
18. Si au purces din Asirot, si au tabar�t ;n Ratama.
19. Si au purces din Ratama, si au tabar�t �n Remmon Fares.
20. Si au purces din Remmon Fares, si au tabar�t �n Levona.
21. Si au purces din Levona, si au tabar�t �n Resan.
22. Si au purces din Resan, si au tabar�t ;n Machelat.
23. Si au purces din Machelat, si au tabar�t �n Safar.
24. Si au purces din Safar, si au tabar�t �n Haradat.
25. Si au purces din Haradat, si au tabar�t �n Machilot.
26. Si au purces din Machilot, si au tabar�t �n Kataat.
27. Si au purces din Kataat, si au tabar�t �n Tarat.
28. Si au purces din Tarat, si au tabar�t �n Matekka.
29. Si au purces din Matekka, si au tabar�t �n Selmona.
30. Si au purces din Selmona, si au tabar�t �n Musurut.
31. Si au purces din Musurut, si au tabar�t �n Vanea.
32. Si au purces din Vanea, si au tabar�t �n Gadgad.
33. Si au purces din muntele Gadgad, si au tabar�t �n Etevata.
34. Si au purces din Etevata, si au tabar�t �n Evrona.
35. Si au purces din Evrona, si au tabar�t �n Ghesion Gaver.
36. Si au purces din Ghesion Gaver, si au tabar�t �n pustia Sin, si au
purces din pustia Sin, si au tabar�t �n pustia Faran, aceasta este Kadis.
37. Si au purces din Kadis, si au tabar�t �n muntele Or, care este aproape
de pam�ntul Edom.
38. Si s-a suit Aaron preotul �n munte din porunca Domnului, si a murit
acolo �n anul al patruzecilea de c�nd au iesit fiii lui Israil din pam�ntul
Eghipetului, �n luna a cincea �n ziua cea dintai a lunii.
39. Si Aaron era de o suta si douazeci si trei de ani, c�nd a murit �n
muntele Or.
40. Si auzind Hananeul �mparatul Arad, si acesta locuia �n pam�ntul Hanaan,
c�nd venira fiii lui Israil.
41. Si au purces din muntele Or, si au tabar�t �n Selmona.
42. Si au purces din Selmona, si au tabar�t �n Fino.
43. Si au purces din Fino, si au tabar�t �n Ovot.
44. Si au purces din Ovot si au tabar�t �n Gai dincoace de hotarele lui
Moav.
45. Si au purces din Gai si au tabar�t �n Devonul lui Gad.
46. Si au purces din Devonul lui Gad, si au tabar�t �n Ghelmon Devlatem.
47. Si au purces din Ghelmon Devlatem, si au tabar�t la muntii Avarim �n
preajma Navavului.
48. Si au purces de la muntii Avarim, si au tabar�t la apusul lui Moav
l�nga Iordan dinspre Ierihon.
49. Si au purces de la apusul lui Moav, si au tabar�t la Iordan, �ntru
Esimot p�na la Velsa spre apus de Moav.
50. Si au grait Domnul catre Moisi spre apus de Moav l�nga Iordan dinspre
Ierihon, zic�nd:
51. Graieste fiilor lui Israil, si zi catre d�nsii: sa treceti Iordanul �n
pam�ntul Hanaan.
52. Si sa pierdeti pe toti cei ce locuiesc pe pam�nt �naintea fetei
voastre, si sa stricati semnele lor, si toti idolii lor cei turnati sa-i pierdeti,
si toti st�lpii lor sa-i sfar�mati.
53. Si dupa ce veti pierde pe toti cei ce locuiesc pam�ntul, locuiti voi
�ntr-�nsul, ca voua v-am dat pam�ntul lor mostenire.
54. Si veti �mparti pam�ntul lor cu sorti dupa neamurile voastre, celor mai
multi veti da mai multa mosie, si celor mai putini veti da mai putina mosie, ori
�n ce loc va iesi soarta fiecaruia, acolo va fi a lui, dupa neamurile voastre
parintesti veti �mparti mosiile.
55. Iar de nu veti pierde pe cei ce locuiesc pe pam�nt �naintea fetei
voastre, si pe c�ti veti lasa dintr-�nsii, vor fi spini �n ochii vostri, si
bolduri �n coastele voastre, si vor vrajmasui voua pe pam�ntul, �n care veti locui
voi.
56. Si dupa cum am socotit sa le fac lor, voi face voua.

CAP. 34.
Hotarele pam�ntului fagaduintei si �mpartirea lui.

Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:


2. Porunceste fiilor lui Israil, si le spune lor, voi intrati �n pam�ntul
Hanaan, acesta va fi voua mostenire, pam�ntul lui Hanaan �mpreuna cu hotarele lui.
3. Si va fi voua latura cea de catre miazazi de la pustia Sin p�na unde se
tine de Edom, si vor fi voua hotarele catre miazazi dinspre partea marii celei
sarate de la rasarit.
4. Si vor �nconjura pe voi hotarele de la miazazi catre suisul
Acravinului, si va trece Enacul, si va fi sf�rsitul lui catre miazazi Kadisul lui
Varni, si se va sf�rsi la salasul lui Arad, si va trece Asemona.
5. Si va �nconjura hotarele de la Asemona valea Eghipetului, si va fi
sf�rsitul lor Marea cea mare.
6. Si hotarele de catre apus vor fi voua, Marea cea mare, ea va fi hotar,
acestea vor fi voua hotarele de catre apus.
7. Si de catre miazanoapte acesta va fi voua hotarul, de la Marea cea mare
veti masura voua �nsiva pe l�nga munte, muntele.
8. Si de la munte veti masura voua �nsiva muntele p�na unde intra la Emat,
si va fi sf�rsitul lui hotarele Saradacului.
9. Si se vor sf�rsi hotarele lui la Defrona, si va fi sf�rsitul lui la
Arsenain; acestea vor fi hotarele voastre de catre miazanoapte.
10. Si veti masura voua hotarele dinspre rasarit de la Arsenain la
Sepfamar.
11. Si se vor pogor� hotarele de la Sepfamar la Vila de catre rasarit la
izvoare, si se vor pogor� hotarele de la Vila, si vor atinge coasta marii Heneret
de catre rasarit.
12. Si se vor pogor� hotarele la Iordan, si va fi sf�rsitul Marea cea
sarata. Acesta va fi pam�ntul vostru, si hotarele lui prin prejur.
13. Si a poruncit Moisi fiilor lui Israil, zic�nd: acesta este pam�ntul,
care-l veti mosteni cu sorti, �n ce chip a r�nduit Domnul sa-l dea la noua
semintii, si la jumatate din semintia lui Manasi.
14. Ca semintia fiilor lui Ruvim, si semintia fiilor lui Gad dupa casele
lor parintesti, jumatate din semintia lui Manasi au luat mosiile sale.
15. Doua semintii si o jumatate de semintie au luat mosiile sale dincolo de
Iordan de catre Ierihon, dinspre miazazi catre rasarit.
16. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
17. Acestea sunt numele barbatilor, care vor �mparti voua mosie pam�ntul:
Eleazar preotul, si Isus al lui Navi.
18. Si c�te un boier din fiecare semintie veti lua, ca sa va �mparteasca
voua mosie pam�ntul.
19. Si acestea sunt numele barbatilor: din semintia lui Iuda, Halev fiul
lui Iefoni.
20. Din semintia lui Simeon, Salamiil fiul lui Semiud.
21. Din semintia lui Veniamin, Eldad fiul lui Haslon.
22. Din semintia lui Dan, boierul Vachir fiul lui Egli.
23. Din fiii lui Iosif din semintia fiilor lui Manasi, boierul Aniil fiul
lui Sufi.
24. Din semintia fiilor lui Efreim, boierul Kamuil fiul lui Savatan.
25. Din semintia lui Zavulon, boierul Elisafan fiul lui Farnah.
26. Din semintia fiilor lui Isahar, boierul Faltiil fiul lui Oza.
27. Din semintia fiilor lui Asir, boierul Ahior fiul lui Selemi.
28. Din semintia lui Neftali, boierul Fadail fiul lui Iamiud.
29. Acestora au poruncit Domnul ca sa �mparteasca fiilor lui Israil
pam�ntul Hanaan.

CAP. 35.
Cetatile Levitilor si cetatile de scapare.

Si au grait Domnul catre Moisi la apusul lui Moav l�nga Iordan de catre Ierihon,
zic�nd:
2. Porunceste fiilor lui Israil, sa dea Levitilor din sortii mosiei sale
cetati sa locuiasca, si locurile dinaintea cetatilor si �mprejurul lor sa le dea
Levitilor.
3. Si cetatile vor fi lor de locuit, iar locurile din prejurul lor vor fi
pentru dobitoacele lor, si pentru toate cele cu patru picioare ale lor.
4. Si locurile dinafara de cetati, care le veti da Levitilor, de la zidul
cetatii �n afara, doua mii de coti �mprejur.
5. Si vei masura afara din cetate latura de catre rasarit, doua mii de
coti, si latura de catre miazazi, doua mii de coti, si latura de catre mare doua
mii de coti, si latura de catre miazanoapte doua mii de coti, si cetatea sa fie �n
mijlocul acestora, si hotarele cetatilor.
6. Si cetati veti da Levitilor: sase cetati de scapare, sa fuga acolo cel
ce va omor�, si l�nga acestea patruzeci si doua de cetati.
7. Toate cetatile care le veti da Levitilor patruzeci si opt de cetati,
acestea si locurile cele dinaintea lor.
8. Si cetatile care le veti da din mosia fiilor lui Israil, de la cei ce
au multe, multe; si de la cei ce au mai putine, putine, fiecare dupa mosia sa,
care va mosteni, va da din cetati Levitilor.
9. Si au grait Domnul catre Moisi, zic�nd:
10. Vorbeste fiilor lui Israil, si le spune lor: voi treceti Iordanul �n
pam�ntul Hanaan.
11. Si veti osebi voua cetati, care vor fi de scapare voua, ca sa fuga
acolo tot ucigasul cel ce a ridicat viata fara de voie.
12. Si vor fi voua aceste cetati scapare de rudeniile celui omor�t, si nu
va muri ucigatorul p�na va sta �naintea adunarii la judecata.
13. Si cetatile care le veti da, cele sase cetati, vor fi voua de scapare.
14. Trei cetati veti da dincolo de Iordan, si trei cetati veti da �n
pam�ntul Hanaan.
15. Scapare vor fi fiilor lui Israil, si celui strain, si celui nemernic
care este �ntru voi, vor fi cetatile acestea de scapare, ca sa fuga acolo tot cel
ce a ridicat viata fara de voia sa.
16. Iar de-l va lovi cu arma de fier, si va muri, ucigas este, cu moarte sa
se omoare ucigasul.
17. Iar daca �l va lovi de moarte pe d�nsul, si va muri, ucigas este, cu
moarte sa se omoare ucigasul.
18. Iar de-l va lovi de moarte pe el, cu arma de lemn de a m�na, si va
muri, ucigas este, cu moarte sa se omoare ucigasul.
19. Cel ce este rudenie de s�nge, acesta va ucide pe omor�torul, c�nd �l va
�nt�mpina pe el, acesta �l va omor� pe el.
20. Iar de-l va �mpinge din dusmanie, si va arunca cu ceva asupra lui din
rautate, si va muri;
21. Au pentru pizma l-a lovit pe el cu m�na, si va muri, cu moarte sa se
omoare, cel ce a lovit, ucigas este; cu moarte sa se omoare cel ce a ucis, cel ce
este ruda cu cel ucis, va ucide pe omor�torul, c�nd �l va �nt�mpina pe el.
22. Iar daca fara de veste, nu pentru vrajmasie �l va �mpinge pe el, sau va
arunca cu ceva asupra lui nu din rautate,
23. Sau cu vreo piatra fara de stire lovindu-l, va muri, sau va cadea peste
el, si va muri, si el nu i-a fost lui vrajmas, nici a cercat sa-i faca rau,
24. Va judeca adunarea �ntru cel ce a lovit, si �ntru cel ce este ruda cu
cel ucis, dupa judecatile acestea:
25. Va scoate adunarea pe cel ucis de la rudenia celui ucis, si-l va aseza
pe el adunarea �n cetatea scaparii lui, unde a fugit, si va locui acolo p�na c�nd
va muri preotul cel mare, cel uns cu untdelemn sf�nt.
26. Iar de va iesi ucigatorul din hotarele cetatii �n care a fugit,
27. Si-l va afla pe el rudenia celui ucis afara din hotarele cetatii, �n
care a fugit, si va ucide rudenia celui ucis pe ucigas, nu este vinovat.
28. �n cetatea �n care a fugit trebuie sa locuiasca p�na c�nd va muri
preotul cel mare, si dupa ce va muri preotul cel mare, se va �ntoarce ucigasul �n
pam�ntul mosiei sale.
29. Si vor fi acestea voua spre dreptate de judecata �ntru neamurile
voastre, �ntru toate locasurile voastre.
30. Tot cel ce a ridicat viata, prin marturii vei ucide pe cel ce a ucis,
si un martor nu va putea marturisi asupra cuiva ca sa moara.
31. Si sa nu luati rascumparare pentru viata de la ucigas, cel vinovat sa
se omoare, cu moarte sa se omoare.
32. Sa nu luati rascumparare de la cel ce a fugit �n cetate de scapare, ca
iarasi sa poata locui �n pam�ntul sau p�na va muri preotul cel mare.
33. Si sa nu spurcati pam�ntul pe care locuiti, ca s�ngele acesta spurca
pam�ntul, si nu se va curata pam�ntul de s�ngele cel varsat peste el, fara numai
cu s�ngele celui ce l-a varsat.
34. Si sa nu spurcati pam�ntul pe care locuiti, pe care si eu locuiesc
�ntru voi; ca eu sunt Domnul, cel ce locuiesc �ntru fiii lui Israil.

CAP. 36.
Lege pentru ne�nstrainarea mosiilor la maritisul fetelor.

Si s-au apropiat boierii semintiilor fiilor lui Galaad, feciorul lui Mahir, fiul
lui Manasi din semintia fiilor lui Iosif, si au grait �naintea lui Moisi si
�naintea lui Eleazar preotul, si �naintea boierilor caselor parintesti a fiilor
lui Israil.
2. Si au zis: domnului nostru au poruncit Domnul sa dea pam�ntul mostenire
cu sorti fiilor lui Israil, si domnului nostru au poruncit Domnul, sa dea mosia
lui Salpaad fratelui nostru, fetelor lui.
3. De vor fi femei, unuia din semintiile fiilor lui Israil se va lua
soarta lor din mosia parintilor nostri, si se va adauga la mosia semintiei
acelora, dupa care se vor marita, si se va lua din soarta mostenirii noastre.
4. Si chiar si �n anul slobozirii fiilor lui Israil, se va adauge mosia
lor la mosia semintiei celor dupa care se vor marita, si din mosia semintiei
parintilor nostri se va lua mosia lor.
5. Si a poruncit Moisi fiilor lui Israil din porunca Domnului, zic�nd:
drept graieste neamul fiilor lui Iosif.
6. Acesta este cuv�ntul, care au poruncit Domnul fetelor lui Salpaad,
zic�nd: unde le va placea lor sa se marite, �nsa numai dupa cei din poporul
parintelui lor sa se marite.
7. Si sa nu se stramute mosia fiilor lui Israil de la un neam la alt neam,
ca fiii lui Israil, fiecare se vor lipi de mosia neamului familiei sale.
8. Si oricare fata din neamurile fiilor lui Israil, care este mosneanca,
dupa unul din poporul parintelui sau sa se marite, ca fiii lui Israil fiecare sa
mosteneasca mosia lui cea parinteasca.
9. Si sa nu se stramute mosia de la un neam la alt neam, ci fiii lui
Israil fiecare sa se lipeasca de mosia sa.
10. �n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, asa a facut fetelor lui
Salpaad.
11. Si s-au maritat Tersa si Egla si Melha si Nua si Maala fetele lui
Salpaad dupa nepotii lor.
12. Dupa cei din poporul lui Manasi ai fiilor lui Iosif s-au maritat, si s-
a adaugat mosia lor la mosia neamului poporului parintelui lor.
13. Acestea sunt poruncile si �ndreptarile si judecatile, care au poruncit
Domnul �n m�na lui Moisi, spre apus de Moav l�nga Iordan de catre Ierihon.

A DOUA LEGE

CAP. 1
Binefacerile lui Dumnezeu, nemultumirea poporului.

Acestea sunt cuvintele, care le-a grait Moisi la tot Israilul dincolo de Iordan �n
pustia cea de catre apus, aproape de marea Rosie, �ntru Faran si Tofol si Lovon
si Avlon, si baile cele de aur.
2. Unsprezece zile din Horiv cale pe muntele Siir p�na la Kadisul Varni.
3. Si a fost �n anul al patruzecilea, �n luna a unsprezecea, �n ziua
dintai a lunii, a grait Moisi catre toti fiii lui Israil dupa toate c�te i-au
poruncit lui Domnul, sa le spuna lor.
4. Dupa ce a batut pe Sion �mparatul Amoreilor, care a locuit �n Esevon,
si pe Og �mparatul Vasanului, care a locuit �n Astarot si �n Edraim.
5. Dincoace de Iordan �n pam�ntul lui Moav a ;nceput Moisi a spune legea
aceasta zicand: Domnul Dumnezeul nostru au grait noua ;n Horiv zicand: destul ati
locuit ;n muntele acesta.
7. �ntoarceti-va, si mergeti si intrati �n muntele Amoreilor, si la toti
cei dimprejurul Aaraviei, �n munte si �n c�mp si catre miazazi si pe pam�ntul cel
de l�nga mare al Hananeilor, si �n preajma Livanului p�na la r�ul cel mare al
Eufratului.
8. Vedeti, a dat �naintea voastra pam�ntul, intr�nd mosteniti pam�ntul
care s-au jurat Domnul parintilor vostri lui Avraam, lui Isaac si lui Iacov sa-l
dea lor, si semintiei lor dupa d�nsii.
9. Si am zis catre voi �n vremea aceea, graind: nu voi putea singur sa va
duc pe voi.
10. Domnul Dumnezeul vostru v-au �nmultit pe voi, si iata sunteti astazi ca
stelele cerului de multi.
11. Domnul Dumnezeul parintilor vostri sa va adauge pe voi, ca sa fiti
�nmiit mai multi, si sa va binecuvinteze, dupa cum au grait voua.
12. Cum voi putea singur purta necazul vostru si greutatea voastra si
pricinile voastre?
13. Alegeti dintre voi barbati, care sunt �ntelepti si stiutori si cu minte
�ntru neamurile voastre, si voi pune pe ei povatuitori peste voi.
14. Si mi-ati raspuns, si ati zis: bun este cuv�ntul, care ai grait sa-l
faci.
15. Si am luat din voi barbati �ntelepti si stiutori si cu minte, si i-am
pus pe ei peste voi, sa va povatuiasca peste mii si peste sute, peste cincizeci si
peste zeci, si scriitori judecatorilor vostri.
16. Si am poruncit judecatorilor vostri �n vremea aceea, zic�nd: ascultati
�ntru fratii vostri, si judecati drept �ntru om si �ntru fratele lui si �ntru
nemernicul lui.
17. Sa nu cunosti fata la judecata, pe cel mic si pe cel mare �ntocmai sa-l
judeci; sa nu te sfiesti de fata omului, ca judecata a lui Dumnezeu este, si
lucrul care va fi voua greu �l veti aduce la mine, si-l voi auzi eu.
18. Si am poruncit voua �n vremea aceea toate cuvintele, care sa le faceti.
19. Si purcez�nd din Horiv, am mers toata pustia cea mare si �nfricosata,
care o ati vazut, calea muntelui Amoreului, dupa cum au poruncit noua Domnul
Dumnezeul nostru, si am venit p�na la Kadisul Varni.
20. Si am zis catre voi: venit-ati p�na la muntele Amoreului, care-l da
noua Domnul Dumnezeul nostru.
21. Vedeti, au dat Domnul Dumnezeul vostru �naintea fetei voastre pam�ntul,
suindu-va, mosteniti-l �n ce chip au zis voua Domnul Dumnezeul parintilor vostri,
nu va temeti, nici va speriati.
22. Si ati venit toti la mine, si ati zis: sa trimitem oameni �naintea
noastra, si sa iscodeasca pam�ntul, si sa ne aduca noua raspuns, pe care cale sa
ne suim �ntr-�nsul, si �n care cetati sa intram.
23. Si a placut �naintea mea cuv�ntul, si am luat dintre voi doisprezece
barbati, din fiecare semintiei un barbat.
24. Si merg�nd s-au suit �n munte, si au venit p�na la valea strugurului,
si l-au privit pe el.
25. Si lu�nd �n m�inile sale din rodul pam�ntului, au adus la noi si au
zis: bun este pam�ntul, care-l da noua Domnul Dumnezeul nostru.
26. Si n-ati vrut sa va suiti, si ati calcat cuv�ntul Domnului Dumnezeului
vostru.
27. Si ati c�rtit �n corturile voastre, si ati zis: pentru ca ne-au ur�t pe
noi Domnul, pentru aceea ne-au scos din pam�ntul Eghipetului, ca sa ne dea �n
m�inile Amoreilor sa ne piarda pe noi.
28. Unde ne suim noi? Fratii vostri au �ngrozit inima voastra zic�nd: neam
mare si mult si mai tare de c�t noi, si cetati mari si zidite p�na la cer, �nca si
feciori de uriasi am vazut acolo.
29. Si am zis catre voi: sa nu va temeti, nici sa va speriati de ei.
30. Domnul Dumnezeul vostru cel ce merge �naintea fetei voastre, el va bate
pe ei �mpreuna cu voi dupa toate c�te au facut voua �n pam�ntul Eghipetului.
31. Si �n pustia aceasta, care o ati vazut pe calea muntelui Amoreului asa
te-au hranit Domnul Dumnezeul tau, cum ar fi �ngrijit un om pe fiul sau, �n toata
calea care ati umblat, p�na ce ati venit la locul acesta.
32. Si �n cuv�ntul acesta n-ati crezut Domnului Dumnezeului vostru.
33. Carele merge �naintea voastra �n calea aceasta, ca sa va aleaga voua
loc, ca sa va arate calea pe care sa mergeti, si ziua cu nor.
34. Si au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre, si m�niindu-se s-au jurat
zic�nd:
35. Nu va vedea cineva din oamenii acestia pam�ntul cel bun, care m-am
jurat parintilor lor.
36. Afara de Halev fiul lui Iefoni, el �l va vedea, si voi da pam�ntul, pe
care s-au suit, si fiilor lui, pentru ca el �ntru toate a ascultat pe Domnul.
37. Si pe mine s-a m�niat Domnul pentru voi, zic�nd: nici tu nu vei intra
acolo.
38. Isus al lui Navi cel ce sta �naintea ta, acesta va intra acolo, pe el
�l �ntareste, ca el va �mparti lui Israil pam�ntul cu sorti.
39. Si pruncii vostri de care ati zis ca vor fi de jaf, si tot pruncul
t�nar, care nu stie astazi raul sau binele: acestia vor intra acolo, si-l voi da
lor, si-l vor mosteni pe el.
40. Iar voi �ntorc�ndu-va, ati tabar�t �n pustie pe calea cea dinspre marea
Rosie.
41. Si ati raspuns si ati zis: pacatuit-am �naintea Domnului Dumnezeului
nostru. Noi suindu-ne vom face razboi dupa toate c�te au poruncit noua Domnul
Dumnezeul nostru, si lu�nd fiecare armele sale, si adun�ndu-va v-ati suit �n
munte.
42. Si au grait Domnul catre mine: zi lor, nu va suiti, nici faceti razboi,
ca eu nu sunt cu voi, si sa nu pieriti �naintea vrajmasilor vostri.
43. Si am grait voua, si nu m-ati ascultat, si ati calcat cuv�ntul
Domnului, si semetindu-va v-ati suit �n munte.
44. Si iesind Amoreul cel ce locuia �n muntele acela �ntru �nt�mpinarea
voastra, v-a gonit pe voi, cum fac albinele, si v-a taiat pe voi de la Siir p�na
la Erma.
45. Si sez�nd ati pl�ns �naintea Domnului Dumnezeului vostru, si n-au auzit
Domnul glasul vostru, nici au cautat spre voi.
46. Si ati sezut �n Kadis zile multe, ca acolo au fost zilele c�te ati
sezut acolo.

CAP. 2.
Biruinta asupra Amoreilor.
Si �ntorc�ndu-ne am purces �n pustie pe calea cea dinspre marea Rosie, precum au
grait Domnul catre mine, si am �nconjurat muntele Siirului �n multe zile.
2. Si au zis Domnul catre mine:
3. Destul ati �nconjurat muntele acesta, �ntoarceti-va dar catre
miazanoapte.
4. Si porunceste poporului, zic�nd: voi veti trece prin hotarele fratilor
vostri, fiii lui Isav, care locuiesc �n Siir, si se vor �nfricosa de voi, si se
vor teme foarte.
5. Sa nu faceti cu ei razboi, pentru ca nu voi da voua din pam�ntul lor
nici o urma de picior, pentru ca mostenire am dat fiilor lui Isav muntele Siir.
6. Cu argint cumparati-va bucate de la ei, si m�ncati, si apa cumparati de
la ei cu argint, si beti.
7. Ca Domnul Dumnezeul nostru te-au binecuv�ntat pe tine �ntru toate
lucrurile m�inilor tale. Cunoaste cum ai trecut pustia cea mare si �nfricosata;
iata patruzeci de ani Domnul Dumnezeul tau au fost cu tine si de nimic n-ai avut
lipsa.
8. Si am trecut de la fratii nostri fiii lui Isav, care locuiau �n Siir
l�nga calea Araviei, de la Elon si de la Ghesion Gaver, si �ntorc�ndu-ne am trecut
calea pustiei lui Moav.
9. Si au zis Domnul catre mine: nu va �nvrajbiti cu Moavitenii, si sa nu
faceti razboi cu ei, pentru ca nu voi da voua din pam�ntul lor mosie, ca fiilor
lui Lot am dat Aroirul sa-l mosteneasca.
10. Ominii mai �nainte au sezut pe d�nsul, neam mare si mult si tari, ca si
Enachimii.
11. Rafainii se vor socoti si ei ca si Enachimii; iar Moavitenii i-au numit
pe ei omini.
12. Si �n Siir mai �nainte sedea Horeul; si fiii lui Isav i-au pierdut pe
ei, si i-au sfar�mat de la fata sa, si au locuit ei �n locul lor, cum a facut
Israil cu pam�ntul mostenirii sale, care l-au dat lor Domnul.
13. Acum dat sculati-va, si purcedeti, si treceti valea Zaret.
14. Si zilele �n care am mers de la Kadisul Varni p�na am trecut valea
Zaret sunt treizeci si opt de ani, p�na ce a murit din tabara tot neamul
barbatilor celor razboinici, precum s-au jurat Domnul Dumnezeu.
15. Si m�na Domnului au fost peste ei, ca sa topeasca pe ei din tabara,
p�na ce au pierit.
16. Si a fost dupa ce au cazut toti barbatii cei razboinici, si au murit
dintre popor.
17. Si au grait Domnul catre mine, zic�nd:
18. Tu vei trece astazi hotarele lui Moav, Aroirul.
19. Si va veti apropia aproape de fiii lui Aman, sa nu va �nvrajbiti cu ei,
si sa nu bateti razboi cu ei, pentru ca din pam�ntul lui Aman nu voi da tie mosie,
ca fiilor lui Lot l-am dat mosie.
20. Pam�ntul Rafainilor s-a socotit si acesta, pentru ca Rafainii au locuit
mai �nainte pe el, si Amanitenii �i cheama pe ei Zohomini.
21. Neam mare si mult si mai tare dec�t voi, ca si Enachimii, si i-au
pierdut pe ei Domnul dinaintea fetei lor, si au mostenit si au locuit �n locul lor
p�na �n ziua aceasta.
22. Precum au facut fiilor lui Isav cei ce locuiesc �n Siir, care au
pierdut pe Horei de la fata sa, si i-au mostenit pe ei, si au locuit �n locul lor
p�na �n ziua aceasta.
23. Si Eveii cei ce locuiau �n Asirot p�na la Gaza, si pe Kapadochii, care
au iesit din Kapadochia i-au sfar�mat, si s-au asezat �n locul lor.
24. Acum dar sculati-va, si va duceti si treceti valea Arnonului. Iata am
dat �n m�inile tale pe Sion Amoreul �mparatul Esevonului, si pam�ntul lui. �ncepe
al mosteni, fa cu el razboi �n ziua aceasta.
25. �ncepe a da cutremurul tau si frica ta peste toate neamurile cele de
sub cer, care auzind de numele tau se vor tulbura, si se vor teme de fata voastra.
26. Si am trimis soli din pustia Kedamont la Sion �mparatul Esevonului cu
cuvinte de pace, zic�nd:
27. Trece-voi prin pam�ntul tau, pe cale voi merge, nu ma voi abate la
dreapta au la st�nga.
28. Bucate pe bani �mi vei da, si voi m�nca, si apa pe bani �mi vei da, si
voi bea; numai c�t voi trece cu picioarele mele.
29. Precum mi-au facut mie fiii lui Isav, cei ce locuiesc �n Siir si
Moavitenii cei ce locuiesc �n Aroir, p�na ce voi trece Iordanul �n pam�ntul, care-
l da noua Domnul Dumnezeul nostru.
30. Si n-a vrut Sion �mparatul Esevonului sa trecem noi prin hotarele lui,
pentru ca Domnul Dumnezeul nostru au �nv�rtosat duhul lui si au �ntarit inima lui,
ca sa se dea �n m�inile tale, ca �n ziua aceasta.
31. Si au zis Domnul catre mine: iata am �nceput a da �naintea fetei tale
pe Sion Amoreul �mparatul Esevonului si pam�ntul lui, si �ncepe a mosteni pam�ntul
lui.
32. Si a iesit Sion �mparatul Esevonului �ntru �nt�mpinarea noastra, el si
tot poporul lui la razboi �n Iassa.
33. Si l-au dat pe el Domnul Dumnezeul nostru �naintea fetei noastre, �n
m�inile noastre, si l-am batut pe el si pe fiii lui si pe tot poporul lui.
34. Si am luat toate cetatile lui �n vremea aceea, si am surpat toata
cetatea, apoi si din muierile lor si din fiii lor pe nimeni n-am lasat viu.
35. Ci numai dobitoacele am pradat, si dob�nzile cetatilor care le-am luat.
36. De la Aroir, care este �n marginea r�ului Arnonului, si cetatea care
este �n vale, p�na la muntele Galaad. N-a fost cetate, care sa fi scapat de noi.
Toate le-au dat Domnul Dumnezeul nostru �n m�inile noastre.
37. Numai la pam�ntul fiilor lui Aman nu ne-am apropiat, la toate cele din
valea lui Iavoc, si la cetatile cele din munte, dupa cum au poruncit noua Domnul
Dumnezeul nostru.

CAP. 3.
Biruinta asupra lui Og, �mparatul Vasanului.

Si �ntorc�ndu-ne, ne-am suit pe calea cea de la Vasan, si Og �mparatul Vasanului a


iesit �naintea noastra, el si tot poporul lui la razboi �n Edraim.
2. Si au zis Domnul catre mine: nu te teme de el, ca �n m�inile tale l-am
dat pe el si pe tot poporul lui si tot pam�ntul lui, si sa faci cu el, cum ai
facut cu Sion �mparatul Amoreilor care locuia �n Esevon.
3. Si au dat Domnul Dumnezeul nostru �n m�inile noastre si pe Og �mparatul
Vasanului si pe tot norodul lui, si l-am taiat, c�t nu i-a ramas lui sam�nta.
4. Si am luat toate cetatile lui �n vremea aceea, n-a fost cetate care sa
nu o fi luat de la ei, sasezeci de cetati si toate cele de prin prejurul Argovului
ale �mparatului Og de la Vasan.
5. Toate cetatile �ntarite, zidurile �nalte, porti si zavoare, afara de
cetatile Ferezeilor cele multe foarte:
6. I-am surpat pe ei, precum am facut lui Sion �mparatul Esevonului, si am
pierdut toata cetatea, apoi si pe muieri si pe copii.
7. Si toate dobitoacele lor si dob�nzile cetatilor le-am pradat.
8. Si am luat �n vremea aceea pam�ntul din m�inile celor doi �mparati ai
Amoreilor, care erau dincoace de Iordan, de la valea Arnonului, p�na la muntele
Ermonului.
9. Finichenii numesc Arnonul, Sanior; iar Amoreul le-a numit Sanir.
10. Toate cetatile cele din c�mpie, si tot Galaadul si tot Vasanul p�na la
Elha si Edraim, cetatile �mparatului Og �n Vasan.
11. Ca numai Og �mparatul Vasanului a ramas de la Rafain. Iata patul lui
pat de fier, si iata aceasta este �n cetatea fiilor lui Aman, de noua coti
lungimea lui si de patru coti latimea lui, cu cot barbatesc.
12. Si pam�ntul acela l-am mostenit �n vremea aceea, de la Aroir, care este
l�nga tarmurile r�ului Arnonului, si jumatate din muntele Galaad si cetatile lui
le-am dat lui Ruvim si lui Gad.
13. Si ce a mai ramas din pam�ntul lui Galaad si tot Vasanul �mparatiei lui
Og, l-am dat la jumatate din semintia lui Manasi; si toata latura Argovului si tot
Vasanul acesta, pam�ntul Rafainilor.
14. Si Iair feciorul lui Manasi a luat toata latura Argovului, p�na la
hotarele Gargasii si ale Mahatii, si le-a numit cu numele sau, pe Vasan l-a numit
Tavot Iair p�na �n ziua aceasta.
15. Si lui Mahir am dat Galaadul.
16. Si lui Ruvim si lui Gad am dat de la Galaad p�na la r�ul Arnonului,
mijlocul r�ului este hotarul, si p�na la Iavoc, r�ul este hotarul fiilor lui Aman.
17. Si Arava si Iordanul hotarul Mahanaretului, si p�na la marea Araviei si
p�na la marea sarata, sub Asidot Fasga catre rasarit.
18. Si am poruncit voua �n vremea aceea, zic�nd: Domnul Dumnezeul vostru au
dat voua pam�ntul acesta cu sorti, �ntrarm�ndu-va, mergeti �naintea fetei fratilor
vostri fiilor lui Israil, tot cel ce poate.
19. Afara de femeile voastre si de dobitoacele voastre; (ca stiu, cum ca
multe dobitoace aveti), sa locuiasca �n cetatile voastre, care le-am dat voua.
20. P�na ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pe fratii vostri, ca si pe
voi, si vor mosteni si acestia pam�ntul, care-l da lor Domnul Dumnezeul nostru
dincoace de Iordan, si va veti �ntoarce fiecare la mosia sa, care v-am dat voua.
21. Si lui Isus am poruncit �n vremea aceea, zic�nd: ochii vostri au vazut
toate c�te au facut Domnul Dumnezeul nostru la acesti doi �mparati; asa va face
Domnul Dumnezeul nostru la toate �mparatiile prin care tu treci.
22. Sa nu va temeti de ei, ca Domnul Dumnezeul nostru el va da razboi
pentru voi.
23. Si m-am rugat Domnului �n vremea aceea, zic�nd:
24. Doamne Dumnezeule! Tu ai �nceput a arata robului tau taria ta si
puterea ta si m�na cea tare si bratul cel �nalt; ca cine este Dumnezeu �n cer sau
pe pam�nt, care sa faca dupa cum ai facut tu si dupa taria ta?
25. Sa trec dar, si sa vad pam�ntul cel bun, care este dincolo de Iordan,
muntele cel bun si Andi-Livanul.
26. Si m-au trecut cu vederea Domnul pentru voi, si nu m-au ascultat, si au
zis Domnul catre mine: destul a facut tie, mai mult sa nu graiesti cuv�ntul
acesta.
27. Suie-te pe v�rful celui cioplit, si priveste cu ochii spre mare si spre
miazanoapte si spre miazazi si spre rasarit, si vezi cu ochii tai, caci tu nu vei
trece Iordanul acesta.
28. Si porunceste lui Isus si-l �ntareste pe el si-l �ndeamna, ca el va
trece �naintea poporului acestuia, si el va �mparti mostenire tot pam�ntul, care
l-ai vazut.
29. Si am sezut �n vale aproape de casa lui Fogor.

CAP. 4
Supunerea la lege.

Si acum Israile asculta �ndreptarile si judecatile, care eu va �nvat pe voi astazi


sa le faceti, ca sa traiti si sa va �nmultiti, si intr�nd sa mosteniti pam�ntul,
care-l da voua Domnul Dumnezeul parintilor vostri.
2. Sa nu adaugati la cuv�ntul, care-l poruncesc eu voua, si sa nu scadeti
de la el. Paziti poruncile Domnului Dumnezeului nostru, care va poruncesc eu
astazi.
3. Ochii vostri au vazut toate c�te au facut Domnul Dumnezeul nostru lui
Veelfegor, ca Domnul Dumnezeul vostru au pierdut dintre voi pe tot omul, care a
mers dupa Veelfogor.
4. Iar voi cei ce v-ati lipit de Domnul Dumnezeul vostru, traiti toti
astazi.
5. Vedeti ca v-am aratat voua �ndreptari si judecati, dupa cum au poruncit
mie Domnul Dumnezeu, ca sa fceti asa �n pam�ntul �n care mergeti sa-l mosteniti.
6. Si le veti pazi si le veti face, ca aceasta este �ntelepciunea voastra
si �ntelegerea �naintea tuturor neamurilor, care vor auzi toate �ndreptarile
acestea, si vor zice: iata popor �ntelept si stiutor, neam mare este acesta.
7. Ca ce neam mare este, caruia sa le fie lor Dumnezeu aproape, cum ne
este noua Domnul Dumnezeul nostru �ntru toate, ori c�nd �l vom chema pe el.
8. Si ce neam mare este, care sa aiba �ndreptari si judecati drepte, cum
este toata legea aceasta, care o dau eu astazi �naintea voastra?
9. Ia aminte de tine, si-ti pazeste sufletul tau foarte. Sa nu uiti toate
lucrurile, care le-au vazut ochii tai, si sa nu iasa din inima ta �n toate zilele
vietii tale. Si sa �nveti pe fiii tai si pe fiii fiilor tai.
10. Ziua �n care ati statut �naintea Domnului Dumnezeului nostru �n Horiv
�n ziua adunarii, c�nd au zis Domnul catre mine: aduna la mine poporul, ca sa auda
cuvintele mele, si sa �nvete a se teme de mine �n toate zilele, care vor trai ei
pe pam�nt, si sa �nvete pe fiii sai.
11. Si ati venit, si ati statut sub munte, si muntele ardea cu foc p�na la
cer. :ntuneric, ceata si vifor.
12. Si au grait Domnul catre voi �n munte �n mijlocul focului glas de
cuvinte, care voi l-ati auzit, si asemanare n-ati vazut, fara numai glas.
13. Si v-au spus voua legea sa, care v-au poruncit voua sa faceti, cele
zece cuvinte, care le-au scris pe doua table de piatra.
14. Si mie mi-au poruncit Domnul �n vremea aceea, sa va �nvat pe voi
�ndreptarile si judecatile, care sa le faceti �n pam�ntul, �n care intrati ca sa-l
mosteniti.
15. Si va paziti foarte sufletele voastre, ca n-ati vazut asemenea �n ziua
�n care au grait Domnul catre voi �n muntele Horivului din mijlocul focului.
16. Sa nu faceti faradelege, si sa nu va faceti voua asemanare cioplita, si
nici un chip si asemanare, ori barbateasca, ori femeiasca.
17. Nici asemanare vreunui dobitoc din cele de pe pam�nt, nici asemanare
vreunei pasare zburatoare, care zboara sub cer.
18. Nici asemanare vreunei vietati care se t�raste pe pam�nt, nici
asemanare vreunui peste care este �n ape sub pam�nt.
19. Ca nu vreodata uit�ndu-te la cer si vaz�nd soarele si luna si stelele
si toata podoaba cerului, sa te �nseli si sa te �nchini lor si sa slujesti
acelora, care Domnul Dumnezeul tau le-au �mpartit tuturor neamurilor celor de sub
cer.
20. Iar pe voi v-au luat Dumnezeu si v-au scos din pam�ntul Eghipetului,
din cuptorul cel de fier din Eghipet, ca sa fiti lui popor de mostenire precum
sunteti astazi.
21. Si Domnul Dumnezeu s-au m�niat pe mine pentru cele ce ati zis voi, si
s-au jurat, ca nu voi trece Iordanul acesta, si nu voi intra �n pam�ntul, care-l
da tie mostenire Domnul Dumnezeul vostru.
22. Ca eu mor �n pam�ntul acesta, si nu voi trece Iordanul acesta; iar voi
veti trece, si veti mosteni pam�ntul cel bun.
23. Luati aminte, ca nu cumva sa uitati asezam�ntul Domnului Dumnezeului
nostru, care l-au facut cu voi, sa nu faceti nici o faradelege, si sa nu va faceti
voua vreo asemanare cioplita din toate, c�te au poruncit tie Domnul Dumnezeul tau.
24. Ca Domnul Dumnezeul tau este foc mistuitor, Dumnezeu r�vnitor.
25. Si daca vei naste fii, si fiii fiilor tai, si veti fi locuitori vechi
pe pam�nt, si veti face faradelege, si veti face rau �naintea Domnului Dumnezeului
vostru, ca sa-l m�niati pe el,
26. Va marturisesc voua astazi pe cer si pe pam�nt, caci cu pierire veti
pieri de pe pam�ntul la care voi treceti Iordanul, ca sa-l mosteniti; nu veti
petrece multe zile pe el, ci cu pierire veti pieri.
27. Si va �mprastia pe voi Domnul �n toate neamurile, si veti ram�ne putin
cu numarul �n toate neamurile, �ntru care va risipi pe voi Domnul.
28. Si veti sluji acolo la dumnezei straini, la lucruri facute de m�ini
omenesti, la lemne si la pietre, care nu vad, nici aud, nici man�nca, nici
mirosesc.
29. Si veti cauta acolo pe Domnul Dumnezeul vostru, si-l veti afla c�nd �l
vei cauta din toata inima ta si din tot sufletul tau �ntru necazul tau.
30. Si te vor afla pe tine toate cuvintele aceasta �n zilele cele de apoi;
si te vei �ntoarce la Domnul Dumnezeul tau, si vei auzi glasul lui.
31. Ca Dumnezeu �ndurat si milostiv este Domnul Dumnezeul tau, nu te va
parasi, nici te va pierde pe tine, nici �si va uita de legatura cu parintii tai,
care s-au jurat lor.
32. �ntrebati zilele cele mai dinainte, care au fost mai �nainte de voi din
ziua �n care au facut Dumnezeu om pe pam�nt, de la o margine de cer p�na la
cealalta margine de cer, de s-a facut lucru mare ca acesta, si de s-a auzit
asemenea.
33. De a auzit neam glasul Dumnezeului celui viu; graind din mijlocul
focului, precum ati auzit voi, si ati trait?
34. De au ispitit Dumnezeu sa vie, si sa-si ia lui-si neam din mijlocul
neamului, cu ispita si cu semne si cu minuni si cu razboi si cu m�na tare si cu
brat �nalt si cu vedenii mari, cum au facut Domnul Dumnezeul nostru �n Eghipet
�naintea ta de ai vazut tu.
35. Ca sa stii tu, ca Domnul Dumnezeul tau, acesta este Dumnezeu, si nu mai
este altul afara de el.
36. Din cer auzit au facut tie glasul sau, ca sa te �nvete pe tine, si pe
pam�nt ti-au aratat tie focul sau cel mare, si cuvintele lui din mijlocul focului
le-ai auzit.
37. Pentru ca au iubit pe parintii tai si au ales sam�nta lor dupa d�nsii
pe voi, si el �nsusi cu puterea sa cea mare te-au scos pe tine din Eghipet.
38. Ca sa piarda dinaintea fetei tale neamuri mari si mai tari dec�t tine,
si sa te bage pe tine si sa-ti dea tie pam�ntul lor mostenire, precum ai astazi.
39. Si sa cunosti astazi si sa te �ntorci cu mintea, ca Domnul Dumnezeul
tau acesta este Dumnezeu, �n cer sus si pe pam�nt jos, si nu mai este altul afara
de el.
40. Si sa pazesti poruncile lui si �ndreptarile lui, care-ti poruncesc eu
tie astazi, ca sa-ti fie bine tie si fiilor tai dupa tine, ca sa traiti multe zile
pe pam�ntul, care-l da tie Domnul Dumnezeul tau �n toate zilele.
41. Atunci a ales Moisi trei cetati dincolo de Iordan de catre rasaritul
soarelui.
42. Sa scape acolo ucigasul, care fara de voie a omor�t pe deaproapele sau,
pe care el nu l-a fost ur�t mai �nainte, ieri si alaltaieri, si daca va fugi �ntr-
una din cetatile acestea, sa traiasca.
43. Vosorul la pustie �n pam�ntul cel ses al lui Ruvim, si Ramotul lui
Galaad al lui Gad, si Golanul �n Vasan al lui Manasi.
44. Aceasta este legea, care o a pus Moisi �naintea fiilor lui Israil.
45. Acestea sunt marturiile si �ndreptarile si judecatile, care le-a grait
Moisi fiilor lui Israil �n pustie dupa ce a iesit din pam�ntul Eghipetului.
46. Dincoace de Iordan, �n vale, aproape de casa lui Fogor, �n pam�ntul lui
Sion �mparatul Amoreilor cel ce a locuit �n Esevon, pe care l-a ucis Moisi si fiii
lui Israil, c�nd au iesit ei din pam�ntul Eghipetului.
47. Si a mostenit pam�ntul lui si pam�ntul lui Og �mparatul Vasanului, care
am�ndoi au fost �mparati Amoreilor celor dincolo de Iordan catre rasaritul
soarelui.
48. De la Aroir care este la marginea r�ului Arnonului, p�na la muntele
Sion, care este Ermon.
49. Toata Arava dincoace de Iordan catre rasaritul soarelui sub Asidotul
cel cioplit.

CAP. 5.
Repetarea celor zece porunci.

Si a chemat Moisi pe tot Israilul, si a zis catre ei; asculta Israile �ndreptarile
si judecatile, care le graiesc la urechile voastre astazi, si le �nvatati si
paziti, ca sa le faceti pe ele.
2. Domnul Dumnezeul vostru au facut cu voi legatura �n Horiv.
3. Nu cu parintii vostri au facut Domnul legatura aceasta, ci cu voi, si
voi sunteti aici astazi vii.
4. Fata catre fata au grait Domnul catre voi �n muntele din mijlocul
focului.
5. Si eu stam �ntru Domnul si �ntru voi �n vremea aceea, ca sa va spuna
voua cuvintele Domnului, de vreme ce v-ati temut de fata focului, si nu v-ati suit
�n munte, zic�nd:
6. Eu sunt Domnul Dumnezeul tau, cel ce te-am scos din pam�ntul
Eghipetului, din casa robiei.
7. Sa nu ai alti Dumnezei afara de mine.
8. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici asemanare din toate c�te sunt �n cer
sus si c�te sunt pe pam�nt jos, si c�te sunt �n ape sub pam�nt.
9. Sa nu te �nchini lor, nici sa slujesti lor, ca eu sunt Domnul Dumnezeul
tau, Dumnezeu r�vnitor, care rasplatesc pacatele parintilor �n fii, p�na la al
treilea si p�na la al patrulea neam, celor ce ma urasc pe mine.
10. Si fac mila p�na la al miilea neam celor ce ma iubesc pe mine, si
pazesc poruncile mele.
11. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau �n desert, ca nu va curata
Domnul Dumnezeul tau pe cel ce ia numele lui �n desert.
12. Pazeste ziua s�mbetelor, ca s-o sfintesti pe ea, precum ti-au poruncit
tie Domnul Dumnezeul tau.
13. �n sase zile vei lucra si vei face toate lucrurile tale.
14. Iar �n ziua a saptea este s�mbata Domnului Dumnezeului tau, sa nu faci
�ntru ea nici un lucru, tu si feciorul tau si fata ta si sluga ta si slujnica ta,
boul tau si asinul tau si dobitocul tau, si nemernicul cel ce locuieste la tine,
ca sa se odihneasca sluga ta si slujnica ta si dobitocul tau, ca si tine.
15. Si-ti adu aminte, ca rob ai fost �n pam�ntul Eghipetului, si te-au scos
Domnul Dumnezeul tau de acolo cu m�na tare si cu brat �nalt, pentru aceea ti-au
poruncit tie Domnul Dumnezeul tau sa pazesti ziua s�mbetelor, si sa o sfintesti pe
ea.
16. Cinsteste pe tatal tau si pe muma ta, dupa cum au poruncit tie Domnul
Dumnezeul tau, ca sa fie bine tie, si sa traiesti multi ani pe pam�ntul, care-l da
tie Domnul Dumnezeul tau.
17. Sa nu ucizi.
18. Sa nu prea curvesti.
19. Sa nu furi.
20. Sa nu marturisesti str�mb asupra aproapelui tau marturie mincinoasa.
21. Sa nu poftesti femeia aproapelui tau, nici tarina lui, nici sluga lui,
nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici tot dobitocul lui, nici
toate c�te sunt ale aproapelui tau.
22. Aceste cuvinte au grait Domnul catre toata adunarea voastra �n munte
din mijlocul focului, �ntuneric, negura, vifor, glas mare si mai mult nimic n-au
adaugat. Si le-au scris acestea pe doua table de piatra si le-au dat mie.
23. Si a fost dupa ce ati auzit glasul lui din mijlocul focului, si muntele
ardea cu foc, ati venit la mine toti povatuitorii semintiilor voastre si batr�nii
vostri, si ati zis:
24. Iata au aratat voua Domnul Dumnezeul nostru slava sa, si am auzit
glasul lui din mijlocul focului, �n ziua aceasta am cunoscut, ca va grai Dumnezeu
catre om, si va trai.
25. Si acum sa nu murim, ca ne va mistui pe noi focul acesta mare, de vom
adauga noi a auzi �nca glasul Domnului Dumnezeului nostru si vom muri.
26. Ca ce trup care sa fi auzit glasul Dumnezeului celui viu graind din
mijlocul focului, ca noi, si sa fie viu?
27. Apropie-te tu si auzi toate c�te va zice Domnul Dumnezeul nostru catre
tine, si graieste tu catre noi toate c�te au grait Domnul Dumnezeul nostru catre
tine, si noi le vom asculta si le vom face.
28. Si au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre graind catre mine, si au
zis Domnul catre mine: auzit-am glasul cuvintelor poporului acestuia c�te a grait
catre tine, drept a grait toate.
29. Cine va da sa fie asa inima lor �ntr-�nsii, ca sa se teama de mine si
sa pazeasca poruncile mele �n toate zilele, ca sa fie lor bine si fiilor lor �n
veac?
30. Mergi, zi lor: �ntoarceti-va la casele voastre.
31. Iar tu stai aici cu mine, si voi grai catre tine poruncile si
�ndreptarile si judecatile, care vei �nvata pe ei, si sa faca asa �n pam�ntul,
care-l dau eu lor sa-l mosteneasca.
32. Si paziti sa faceti precum au poruncit voua Domnul Dumnezeul vostru, si
sa nu va abateti la dreapta sau la st�nga.
33. Umblati �n toata calea, care au poruncit tie Domnul Dumnezeul tau, ca
sa va odihneasca pe voi, si sa va fie bine, si sa traiti mult pe pam�ntul, care-l
veti mosteni.

CAP. 6.
Talmacirea poruncii �ntai. Dragostea catre Dumnezeu.

Si acestea sunt poruncile si �ndreptarile si judecatile, care au poruncit Domnul


Dumnezeul nostru, sa va �nvat pe voi, ca sa faceti asa �n pam�ntul �n care mergeti
sa-l mosteniti.
2. Ca sa va temeti de Domnul Dumnezeul vostru, si sa paziti toate
�ndreptarile lui si toate poruncile lui, care le poruncesc eu tie astazi, tu si
fiii tai si fiii fiilor tai, �n toate zilele vietii tale, ca sa traiti zile multe.
3. Asculta Israile si pazeste sa faci, ca sa fie bine tie, si ca sa va
�nmultiti foarte, precum au grait Domnul Dumnezeul parintilor tai, sa-ti dea tie
pam�ntul din care curge lapte si miere. Si acestea sunt �ndreptarile si
judecatile, care le-au poruncit Domnul fiilor lui Israil �n pustie, c�nd au iesit
ei din pam�ntul Eghipetului.
4. Asculta Israile: Domnul Dumnezeul nostru Domn unul este.
5. Si sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau, din toata inima ta si din tot
sufletul tau si din toata puterea ta.
6. Si cuvintele acestea c�te poruncesc eu astazi tie, sa fie �n inima ta
si �n sufletul tau.
7. Si le spune fiilor tai, si le graieste lor, c�nd sezi acasa si c�nd
mergi pe cale si c�nd te culci si c�nd te scoli.
8. Si le leaga pe ele sa fie semn pe m�na ta, si sa fie neclatite �naintea
ochilor tai.
9. Si le veti scrie pe pragurile caselor voastre si ale usilor voastre.
10. Si va fi c�nd te va baga Domnul Dumnezeul tau �n pam�ntul, care s-au
jurat parintilor tai lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov, ca-ti va da tie cetati
mari si bune, care nu le-ai zidit tu.
11. Case pline de toate bunatatile, care nu le-ai umplut tu, gropi sapate,
care nu le-ai sapat tu, vii si maslini, care nu le-ai sadit tu, si c�nd vei m�nca
si te vei satura,
12. Ia aminte de tine sa nu se lateasca inima ta, si sa uiti pe Domnul
Dumnezeul tau, cel ce te-au scos din pam�ntul Eghipetului, din casa robiei.
13. De Domnul Dumnezeul tau sa te temi, si lui singur sa-i slujesti, si de
el te lipeste, si pe numele lui te jura.
14. Sa nu umblati dupa alti dumnezei din dumnezeii neamurilor celor de prin
prejurul vostru.
15. Ca Dumnezeu r�vnitor este Domnul Dumnezeul tau �ntru tine, ca sa nu se
m�nie cu iutime Domnul Dumnezeul tau asupra ta, si sa te piarda de pe fata
pam�ntului.
16. Sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau, precum l-ati ispitit la
ispita.
17. Pazind sa pazesti poruncile Domnului Dumnezeului tau si marturiile si
�ndreptarile lui, c�te ti-au poruncit tie.
18. Si sa faci ce este placut si ce este bun �naintea Domnului Dumnezeului
tau, ca sa fie bine tie, si intr�nd vei mosteni pam�ntul cel bun, care s-au jurat
Domnul parintilor vostri.
19. Ca sa alungi pe toti vrajmasii tai dinaintea fetei tale, dupa cum au
grait Domnul.
20. Si va fi c�nd te va �ntreba fiul tau m�ine, zic�nd: care sunt
marturiile si �ndreptarile si judecatile, care le-au poruncit Domnul Dumnezeul
nostru noua?
21. Vei raspunde fiului tau: robi eram lui Faraon �n pam�ntul Eghipetului,
si ne-au scos pe noi Domnul de acolo cu m�na tare si cu brat �nalt.
22. Si au facut Domnul semne si minuni mari si rele �n Eghipet asupra lui
Faraon si asupra casei lui �naintea noastra.
23. Si pe noi ne-au scos de acolo, ca sa ne dea pam�ntul acesta, care s-au
jurat parintilor nostri ca-l va da.
24. Si ne-au poruncit noua Domnul sa facem toate dreptatile acestea, si sa
ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca sa fie noua bine �n toate zilele, si sa
traim ca si astazi.
25. Si mila va face cu noi de vom pazi sa facem toate poruncile legii
acestia �naintea Domnului Dumnezeului nostru, precum au poruncit noua.

CAP. 7.
Oprirea prieteniei cu pag�nii.

Iar c�nd te va baga pe tine Domnul Dumnezeul tau �n pam�ntul �n care vei intra sa-
l mostenesti, si va pierde neamuri mari si multe dinaintea fetei tale: pe Heteu si
pe Ghergheseu si pe Amoreu si pe Hananeu si pe Ferezu si pe Eveu si pe Ievuseu,
sapte neamuri mari si multe si mai tari dec�t voi.
2. Si va da pe ei Domnul Dumnezeul tau �n m�inile tale, si-i vei bate pe
ei, cu ucidere sa-i ucizi pe ei, si sa nu faci cu ei legatura, nici sa-ti fie mila
de ei.
3. Nici sa va �ncuscriti cu ei: fata ta sa n-o dai feciorului lui, si fata
lui sa n-o ia feciorul tau.
4. Ca va face pe feciorul tau sa se departeze de catre mine, si sa
slujeasca la dumnezei straini, si se va m�nia cu iutime Domnul asupra voastra, si
te va pierde pe tine degrab.
5. Ci asa sa le faceti lor: jertfelnicele lor sa le dar�mati, si st�lpii
lor sa-i sfar�mati, si desisurile lor sa le taiati, si cele cioplite ale
dumnezeilor lor sa le ardeti cu foc.
6. Ca popor sf�nt esti tu Domnului Dumnezeului tau, si pe tine te-au ales
Domnul Dumnezeul tau, sa-i fii lui popor deosebit al lui, mai mult dec�t toate
neamurile c�te sunt pe fata pam�ntului.
7. Nu pentru ca sunteti mai multi dec�t toate neamurile v-au ales pe voi
Domnul si v-au osebit pe voi Domnul, ca voi sunteti mai putini dec�t toate
neamurile.
8. Ci pentru ca v-au iubit pe voi Domnul, si pentru ca au tinut juram�ntul
care s-au jurat parintilor vostri, v-au scos pe voi Domnul cu m�na tare si cu brat
�nalt, si te-au izbavit pe tine Domnul din casa robiei, din m�na lui Faraon
�mparatul Eghipetului.
9. Si sa cunosti ca Domnul Dumnezeul tau, acesta este Dumnezeu, Dumnezeu
credincios, cel ce pazeste legatura si mila celor ce-l iubesc pe d�nsul si celor
ce pazesc poruncile lui p�na la al miilea neam.
10. Si rasplatesc celor ce-l urasc pe d�nsul �naintea fetei, ca sa-i piarda
pe ei, si nu va zabovi celor ce-l urasc pe el, �naintea fetei va rasplati lor.
11. Si sa pazesti poruncile si dreptatile si judecatile acestea, c�te
poruncesc eu tie astazi, ca sa le faci.
12. Si va fi c�nd veti auzi dreptatile acestea si le veti pazi si le veti
face, va pazi Domnul Dumnezeul tau tie legatura si mila, precum s-au jurat
parintilor vostri.
13. Si te va iubi si te va binecuv�nta si te va �nmulti, si va binecuv�nta
rodul p�ntecelui tau si rodul pam�ntului tau, gr�ul tau si vinul tau si
untuldelemn al tau, cirezile vacilor tale si turmele oilor tale pe pam�ntul, care
s-au jurat Domnul parintilor tai sa-l dea tie.
14. Si vei fi binecuv�ntat mai mult dec�t toate neamurile; nu va fi �ntru
voi fara de rod sau sterp, nici �n vitele tale.
15. Si va ridica Domnul Dumnezeul tau de la tine toata slabiciunea si toate
boalele cele rele ale Eghipetului, care le-ai vazut si care le-ai cunoscut, nu le
va pune peste tine, ci le va pune peste toti cei ce te urasc pe tine.
16. Si vei m�nca toate prazile neamurilor, care Domnul Dumnezeul tau le va
da tie, sa nu le ierte pe ele ochiul tau, si sa nu slujesti dumnezeilor lor, ca
�mpiedicare este tie aceasta.
17. Iar de vei zice �n cugetul tau, ca mai mare este neamul acesta dec�t
mine, cum voi putea sa-i pierd pe ei?
18. Sa nu te temi de ei, ci sa-ti aduci aminte c�te au facut Domnul
Dumnezeul tau lui Faraon si tuturor Eghiptenilor.
19. Ispitele cele mari care le-au vazut ochii tai, semnele acela si
minunile cele mari, m�na cea tare si bratul cel �nalt, cum te-au scos pe tine
Domnul Dumnezeul tau; asa va face Domnul Dumnezeul nostru tuturor neamurilor de
fata carora te temi tu.
20. �nca si viespi v-a trimite Domnul Dumnezeul tau asupra lor, p�na vor
pieri cei ce au ramas si cei ce s-au ascuns de tine.
21. Nu te teme de fata lor, ca Domnul Dumnezeul tau este �ntru tine,
Dumnezeu mare si puternic.
22. Si va pierde Domnul Dumnezeul tau neamurile acestea de la fata ta
�ncet, �ncet; nu vei putea sa-i pierzi pe ei degrab, ca sa nu se faca pustiu
pam�ntul si sa se �nmulteasca asupra ta hiarele cele salbatice.
23. Si va da pe ei Domnul Dumnezeul tau �n m�inile tale, si vei pierde pe
ei cu pierdere mare, p�na ce vei sf�rsi pe ei.
24. Si va da pe �mparatii lor �n m�inile voastre, si va pierde numele lor
din locul acela, nimeni nu va putea sta �mpotriva �naintea fetei tale, p�na ce-i
vei pierde pe ei.
25. Cele cioplite ale dumnezeilor lor sa le ardeti cu foc, sa nu poftesti
argintul, nici aurul cel de la iei sa nu-l ei tie, ca sa nu gresesti pentru acela;
ca ur�ciune este �naintea Domnului Dumnezeului tau.
26. Si sa nu bagi ur�ciune �n casa ta, ca sa nu fii anatema ca si aceia, ci
cu �ngretosare sa urasti aceia, pentru ca este anatema.

CAP. 8.
Sfatuire catre popor sa nu uite binefacerile lui Dumnezeu.

Toate poruncile c�te poruncesc eu voua astazi, paziti, ca sa traiti si sa va


�nmultiti, si sa intrati si sa mosteniti pam�ntul, care s-au jurat Domnul
Dumnezeul vostru parintilor vostri.
2. Si-ti adu aminte de toata calea, pe care te-au dus pe tine Domnul
Dumnezeul tau �n pustie, ca sa te necajeasca si sa te ispiteasca, si sa se
cunoasca cele din inima ta, oare pazi-vei poruncile lui sau nu?
3. Si te-au necajit si te-au flam�nzit si te-au hranit cu mana de care n-
au stiut parintii tai, ca sa-ti arate tie, ca nu numai cu p�ine singura va trai
omul; ci cu tot cuv�ntul care iese din gura lui Dumnezeu, va trai omul.
4. Hainele tale nu s-au �nvechit de pe tine, si talpile tale nu s-au
batut, picioarele tale nu s-au �ngrosat �n patruzeci de ani.
5. Ca sa cunosti cu inima ta, ca �n ce chip omul �nvata pe fiul sau, asa
Domnul Dumnezeul tau te cearta pe tine.
6. Si sa pazesti poruncile Domnului Dumnezeului tau, sa umbli pe caile lui
si sa te temi de el.
7. Ca Domnul Dumnezeul tau te va baga pe tine �n pam�nt bun si mult, unde
sunt r�uri de apa si izvoare ad�nci, care ies prin c�mpuri si prin munti.
8. Pam�nt de gr�u si de orz, vii, smochini, rodii, pam�nt de maslini de
untdelemn si de miere.
9. Pam�nt �n care fara de lipsa vei m�nca p�inea ta, si de nimic nu vei
avea lipsa �ntr-�nsul, pam�nt a caruia pietrele au fier, si din muntii lui vei
sapa arama.
10. Vei m�nca si te vei satura si bine vei cuv�nta pe Domnul Dumnezeul tau
pe pam�ntul cel bun, care l-au dat tie.
11. Ia aminte sa nu uiti pe Domnul Dumnezeul tau, �nc�t sa nu pazesti
poruncile lui si judecatile si dreptatile lui, c�te eu poruncesc tie astazi.
12. Ca nu dupa ce vei m�nca si te vei satura, si-ti vei zidi case bune si
vei locui �ntr-�nsele.
13. Si dupa ce ti se vor �nmulti boii tai si oile tale, si dupa ce ti se va
�nmulti argintul si aurul, si dupa ce ti se vor �nmulti toate c�te ai tu,
14. Sa te �nalti cu inima ta si sa uiti pe Domnul Dumnezeul tau, cel ce te-
au scos din pam�ntul Eghipetului, din casa robiei.
15. Cel ce te-au povatuit pe tine prin pustia cea mare si �nfricosata: unde
sunt serpi care musca si scorpii si uscaciune, unde nu era apa, cel ce ti-au scos
tie izvor de apa din piatra foarte v�rtoasa.
16. Cel ce te-au hranit �n pustie cu mana, care nu o ai stiut tu, nici
parintii tai nu o au stiut, ca sa te necajeasca si sa te ispiteasca, si sa-ti faca
bine tie �n zilele cele de apoi ale tale.
17. Si sa nu zici �ntru inima ta: virtutea mea si taria m�inii mele mi-a
facut mie aceasta putere mare.
18. Ci sa-ti aduci aminte de Domnul Dumnezeul tau, ca el ti-au dat tie
putere, ca sa faci virtute, si ca sa �ntareasca legatura sa, care s-au jurat
Domnul parintilor tai, ca astazi.
19. Si va fi de vei uita pe Domnul Dumnezeul tau, si vei umbla dupa alti
dumnezei si vei sluji lor si te vei �nchina lor, marturisesc voua astazi pe cer si
pe pam�nt, caci cu adevarat veti pieri.
20. Ca si neamurile acelea pe care Domnul Dumnezeul tau le pierde dinaintea
fetei voastre, asa veti pieri; pentru ca n-ati ascultat glasul Domnului
Dumnezeului vostru.

CAP. 9.
Moisi aminteste Israilitilor faradelegile lor din trecut.

Asculta Israile: tu treci astazi Iordanul, ca sa intri si sa mostenesti neamuri


mari si cu mult mai tari dec�t voi, cetati mari si cu ziduri p�na la cer.
2. Popor mare si mult si �nalt, pe fiii lui Enac de care tu stii si tu ai
auzit; cine se poate �mpotrivi �naintea fetei fiilor lui Enac?
3. Si ca sa cunosti astazi, ca Domnul Dumnezeul tau acesta va merge
�naintea fetei tale, foc mistuitor este. Acesta va pierde pe ei, si el va �ntoarce
pe ei de la fata ta, si-i va pierde degrab, precum au zis tie Domnul.
4. Sa nu zici �ntru inima ta dupa ce va pierde Domnul Dumnezeul tau
neamurile acestea dinaintea fetei tale, graind: pentru dreptatea mea m-au bagat pe
mine Domnul sa mostenesc acest pam�nt bun, ca pentru faradelegea neamurilor
acestora va pierde pe ei Domnul Dumnezeu de la fata ta.
5. Nu pentru dreptatea ta, nici pentru curatia inimii tale vei intra tu sa
mostenesti pam�ntul lor, ci pentru pag�natatea neamurilor acestora va pierde pe ei
Domnul de la fata ta, si pentru ca sa �ntareasca legatura, care au jurat Domnul
parintilor nostri lui Avraam si lui Isaac si lui Iacov.
6. Si ca sa stii astazi cum ca nu pentru dreptatile tale, da tie Domnul
Dumnezeu, pam�ntul cel bun sa-l mostenesti, de vreme ce esti popor tare �n
cerbice.
7. Adu-ti aminte si sa nu uiti c�t ai m�niat pe Domnul Dumnezeul tau �n
pustie din ziua �n care ati iesit din Eghipet, p�na ce ati venit �n locul acesta,
necrezatori ati fost, �ntar�t�nd pe Domnul.
8. Si �n Horiv ati �ntar�tat pe Domnul, si s-au m�niat Domnul pe voi, ca
sa va piarda pe voi.
9. C�nd m-am suit eu �n munte sa iau tablele cele de piatra, tablele
legaturii care au facut Domnul cu voi, si am fost �n munte patruzeci de zile si
patruzeci de nopti, p�ine n-am m�ncat si apa n-am baut.
10. Si mi-au dat mie Domnul doua table de piatra scrise cu degetul lui
Dumnezeu, �ntr-acelea erau scrise toate cuvintele, care au grait Domnul catre voi
�n munte din mijlocul focului, �n ziua adunarii.
11. Si a fost dupa patruzeci de zile si dupa patruzeci de nopti, mi-au dat
mie Domnul cele doua lespezi de piatra, tablele legii.
12. Si au zis Domnul catre mine: scoala-te si te pogoara cur�nd de aici, ca
faradelege a facut poporul tau pe care l-ai scos din pam�ntul Eghipetului, cur�nd
a iesit din calea care le-ai poruncit lor, si si-a facut lui-si chip turnat.
13. Si au grait Domnul catre mine zic�nd: spus-am tie odata si de doua ori,
zic�nd: am vazut pe poporul acesta, si iata popor cu cerbice tare este.
14. Si acum lasa-ma sa-i pierd pe ei si sa sting numele lor de sub cer, si
te voi face pe tine neam mare si tare, si mai mult dec�t acesta.
15. Si �ntorc�ndu-ma m-am pogor�t din munte, si muntele ardea cu foc p�na
la cer, si cele doua table ale marturiilor �ntr-am�ndoua m�inile mele.
16. Si vaz�nd ca ati pacatuit �naintea Domnului Dumnezeului vostru, si
cur�nd ati iesit din calea care v-au poruncit voua Domnul sa faceti,
17. Am luat cele doua table si le-am aruncat din m�inile mele, si le-am
sfar�mat �naintea voastra.
18. Si m-am rugat �naintea Domnului a doua oara ca si �nt�i, patruzeci de
zile si patruzeci de nopti, p�ine n-am m�ncat si apa n-am baut, pentru toate
pacatele voastre care ati pacatuit, fac�nd rau �naintea Domnului Dumnezeului
nostru ca sa-l m�niati pe el.
19. Si m-am temut de iutimea si de m�nia cu care s-au m�niat Domnul pe voi
ca sa va piarda pe voi, si m-au ascultat Domnul pe mine si �n vremea aceasta.
20. �nca si pe Aaron s-au m�niat Domnul foarte, ca sa-l piarda pe el, si m-
am rugat eu si pentru Aaron �n vremea aceea.
21. Si pacatul vostru, vitelul care l-ati facut, l-am luat si l-am ars cu
foc, si l-am zdrobit si l-am pisat foarte, p�na ce s-a facut marunt, si a fost ca
praful, si am aruncat praful �n r�ul, care curgea de la munte.
22. Si la aprindere si la ispitire si la morm�nturile poftei ati m�niat pe
Domnul Dumnezeul nostru.
23. Si c�nd v-au trimis Domnul din Cadisul Varni, zic�nd: suiti-va si
mosteniti pam�ntul, care-l dau eu voua, ati calcat cuv�ntul Domnului Dumnezeului
vostru, si n-ati crezut lui si n-ati ascultat glasul lui.
24. Neascultatori de Domnul ati fost din ziua �n care s-au facut cunoscut
voua.
25. Si m-am rugat �naintea Domnului patruzeci de zile si patruzeci de
nopti, pentru ca au zis Domnul, ca sa va piarda pe voi.
26. Si m-am rugat catre Dumnezeu, si am zis: Doamne, Doamne, �mparatul
dumnezeilor! Nu pierde pe poporul tau si mostenirea ta care o ai rascumparat cu
puterea ta cea mare, pe care i-ai scos din pam�ntul Eghipetului cu puterea ta cea
mare si cu m�na ta cea tare si cu bratul tau cel �nalt.
27. Adu-ti aminte de Avraam si de Isaac si de Iacov robii tai, carora te-ai
jurat pe tine �nsu-ti, si nu cauta la �nv�rtosarea poporului acestuia si la
pag�natatile si la pacatele lor.
28. Ca sa nu zica cei ce locuiesc pam�ntul din care ne-ai scos pe noi,
graind: pentru ce n-au putut Domnul sa-i bage pe ei �n pam�ntul, care le-au zis
lor, si pentru ca i-au ur�t pe ei, i-au scos �n pustie sa-i omoare.
29. Si acestia sunt poporul tau si mostenirea ta, pe care i-ai scos din
pam�ntul Eghipetului cu puterea ta cea mare si cu m�na ta cea tare si cu bratul
tau cel �nalt.

CAP. 10.
Alte table ale legii. Pazirea legii Domnului.
�n vremea aceea, zis-au Domnul catre mine: ciopleste-ti doua table de piatra cum
au fost cele dint�i, si te suie la mine �n munte, si-ti fa sicriu de lemn.
2. Si voi scrie pe table cuvintele, care au fost pe tablele cele dintai,
care le-ai stricat, si le vei pune �n sicriu.
3. Si am facut sicriu de lemn neputrezitor, si am cioplit doua table de
piatra, cum au fost cele dintai, si m-am suit �n munte, si am�ndoua tablele �n
m�inile mele.
4. Si au scris �n table cum au fost scrisoarea cea dintai, cele zece
cuvinte, care au grait Domnul catre voi �n munte din mijlocul focului, si mi le-a
dat Domnul mie.
5. Si �ntorc�ndu-ma, m-am pogor�t din munte, si am bagat tablele �n
sicriul care l-am facut, si au fost acolo, dupa cum mi-au poruncit mie Domnul.
6. Si fiii lui Israil au purces din Virotul fiilor lui Iachim Misadeanul.
Acolo a murit Aaron si acolo s-a �ngropat; si a preotit Eleazar fiul lui �n locul
lui.
7. De acolo a mers la Gadgad, si de la Gadgad la Etevata pam�ntul cu
repejiuni de ape.
8. �n vremea aceea au osebit Domnul semintia lui Levi, ca sa poarte
sicriul legii Domnului, si sa stea �naintea Domnului, ca sa slujeasca, sa se roage
si sa binecuvinteze �ntru numele Domnului p�na �n ziua aceasta.
9. Pentru aceea n-au Levitii parte nici sort �ntru fratii sai. Domnul
�nsusi este sortul lor, precum au zis lor.
10. Si eu am statut �n munte patruzeci de zile si patruzeci de nopti, si m-
au ascultat Domnul si �n vremea aceasta, si n-au vrut Domnul sa va piarda pe voi.
11. Si au zis Domnul catre mine: du-te si mergi �naintea poporului
acestuia, ca sa intre si sa mosteneasca pam�ntul, care m-am jurat parintilor lor,
ca-l voi da lor.
12. Si acum Israile, ce cere Domnul Dumnezeul tau de la tine? Fara numai sa
te temi de Domnul Dumnezeul tau, si sa umbli pe toate caile lui, si sa-l iubesti
pe el, si sa slujesti Domnului Dumnezeului tau din toata inima ta si din tot
sufletul tau.
13. Si sa pazesti poruncile Domnului Dumnezeului tau si dreptatile lui,
c�te-ti poruncesc eu tie astazi, ca sa-ti fie tie bine.
14. Iata al Domnului Dumnezeului tau este cerul si cerul cerului, pam�ntul
si toate c�te sunt �ntr-�nsul.
15. Numai pe parintii vostri au voit Domnul, ca sa-i iubeasca pe ei, si au
ales sam�nta lor dupa ei pe voi mai mult dec�t pe toate neamurile, precum este �n
ziua aceasta.
16. Taiati-va �mprejur �nv�rtosarea inimii voastre, si cerbicea voastra sa
n-o mai �ntariti.
17. Ca Domnul Dumnezeul nostru, acesta este Dumnezeul dumnezeilor si Domnul
domnilor, Dumnezeu mare si tare si �nfricosat, care nu cauta la fata, nici ia dar.
18. Cel ce face judecata nemernicului si saracului si vaduvei, si iubeste
pe cel nemernic si-i da lui p�ine si haina.
19. Si sa iubiti pe cel nemernic, pentru ca si voi ati fost nemernici �n
pam�ntul Eghipetului.
20. De Domnul Dumnezeul tau sa te temi, si lui sa-i slujesti, si de el sa
te lipesti, si pe numele lui sa juri.
21. Acesta este lauda ta, si acesta este Dumnezeul tau, cel ce au facut
�ntru tine aceste mari si slavit, care le-au vazut ochii tai.
22. Cu saptezeci de suflete s-au pogor�t parintii tai �n Eghipet; iar acum
te-au �nmultit Domnul Dumnezeul tau ca stelele cerului.

CAP. 11.
Urmarea sfatuirii de a pazi poruncile Domnului.

Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau, si sa pazesti cele ce ti-au poruncit sa le


pazesti: �ndreptarile lui si poruncile lui si judecatile lui, �n toate zilele.
2. Si sa stiti astazi ceea ce nu stiu nici au vazut pruncii vostri;
certarea Domnului Dumnezeului tau si maririle lui si m�na cea tare si bratul cel
�nalt,
3. Si semnele lui si minunile lui, care au facut �n mijlocul Eghipetului,
lui Faraon �mparatului Eghipetului si a tot pam�ntul lui,
4. Si c�te au facut ostirii Eghiptenilor si carele lor si calarimii lor si
ostirii lor, cum i-au �necat apa marii Rosii peste fata lor c�nd goneau ei pe voi
dinapoi, si i-au pierdut pe ei Domnul p�na �n ziua de astazi.
5. Si c�te au facut voua �n pustie p�na ati venit la locul acesta.
6. Si c�te au facut lui Datan si lui Aviron fiii lui Eliav fiul lui Ruvim,
pe care deschiz�nd pam�ntul gura sa, i-a �nchitit pe ei si casele lor si corturile
lor si toata averea lor, care era cu ei �n mijlocul a tot Israilul.
7. Ca ochii vostri au vazut toate aceste lucruri mari ale Domnului, c�te
au facut �ntru voi astazi.
8. Sa paziti toate poruncile lui c�te va poruncesc eu voua astazi, ca sa
traiti si sa va �nmultiti, si intr�nd sa mosteniti pam�ntul la care voi treceti
Iordanul, acolo, sa-l mosteniti pe el.
9. Ca sa fiti vreme multa pe pam�ntul, care s-au jurat Domnul parintilor
vostri sa-l dea lor si semintiei lor dupa ei, pam�ntul din care curge lapte si
miere.
10. Ca pam�ntul la care mergi tu sa-l mostenesti, nu este ca pam�ntul
Eghipetului de unde ati iesit, c�nd semeni sam�nta sa-l adapi cu picioarele ca o
gradina de legume.
11. Ci pam�ntul la care mergi tu sa-l mostenesti, este pam�nt de munte, si
de c�mp din ploaia cerului bea apa.
12. Pam�ntul pe care Domnul Dumnezeul tau �l cerceteaza pururea, si ochii
Domnului Dumnezeului tau sunt peste el de la �nceputul anului p�na la sf�rsitul
anului.
13. Drept aceea de veti asculta cu luare aminte toate poruncile, care le
poruncesc eu tie astazi, ca sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau si sa slujesti lui
din toata inima ta si din tot sufletul tau,
14. Va da pam�ntului tau �n vremea sa, ploaie timpurie si t�rzie, si-ti vei
aduna gr�ul tau si vinul tau si untuldelemn al tau.
15. Va da iarba �n tarinile tale dobitoacelor tale.
16. Si m�nc�nd si satur�ndu-te ia aminte tie �nsuti sa nu se lateasca inima
ta, si sa va abateti, si sa slujiti la dumnezei straini si sa va �nchinati lor.
17. Si sa se aprinda cu m�nie Domnul asupra voastra, si sa �nchiza cerul,
ca sa nu fie ploaie, si pam�ntul sa nu-si dea rodul sau, si sa pieriti degrab de
pe pam�ntul cel bun, care l-au dat voua Domnul.
18. Puneti cuvintele acestea �n inima voastra si �n sufletul vostru, si le
legati sa va fie semn pe m�na voastra, si sa fie neclatite �naintea ochilor
vostri.
19. Si sa �nvatati acestea pe fiii vostri, graindu-le de ele, c�nd sezi tu
acasa si c�nd mergi pe cale si c�nd te culci si c�nd te scoli.
20. Si sa le scrieti acestea pe pragurile caselor voastre si pe ale
portilor voastre.
21. Ca sa se �nmulteasca zilele voastre si zilele fiilor vostri pe
pam�ntul, care s-au jurat Domnul parintilor vostri sa-l dea lor, ca si zilele
cerului pe pam�nt.
22. Si va fi de veti auzi cu auzul toate poruncile acestea, care eu le
poruncesc astazi voua, si de le veti face pe ele si veti iubi pe Domnul Dumnezeul
vostru si veti umbla pe toate caile lui si va veti lipi de el,
23. Va scoate Domnul toate neamurile acestea de la fata voastra, si veti
mosteni neamuri mari si mai tari dec�t voi.
24. Tot lucrul care-l va calca talpa piciorului vostru, al vostru va fi: de
la pustie si de la Andi-Livan si de la r�ul cel mare al Eufratului si p�na la
marea cea de catre apus vor fi hotarele voastre.
25. Nimeni nu va sta �mpotriva fetei voastre, si va pune Domnul Dumnezeul
vostru frica voastra si cutremurul vostru pe fata a tot pam�ntul pe care veti
calca voi cum au grait Domnul catre voi.
26. Iata eu dau �naintea voastra astazi binecuv�ntare si blestem.
27. Binecuv�ntare, de veti asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru,
care va poruncesc eu astazi voua.
28. Iar blestem, de nu veti asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru,
care va poruncesc eu voua astazi, si va veti abate de la calea, care am poruncit
eu voua astazi, si de veti merge sa slujiti la dumnezei pe care nu-i stiti.
29. Si va fi dupa ce te va baga Domnul Dumnezeul tau �n pam�ntul la care
treci tu sa-l mostenesti, vei da binecuv�ntarea �n muntele Garizin si blestemul �n
muntele Gheval.
30. Acestia sunt dincolo de Iordan dinapoia caii celei catre apusul
soarelui, �n pam�ntul Hananeilor care locuiesc la apus catre Golgol aproape de
stejarul cel �nalt.
31. Ca voi treceti Iordanul, ca sa intrati si sa mosteniti pam�ntul, care
cu sorti �l da voua Domnul Dumnezeul vostru, ca sa-l mosteniti �n toate zilele si
sa locuiti �ntr-�nsul.
32. Si luati aminte sa faceti toate poruncile lui, si judecatile acestea
care le pun eu astazi �naintea voastra.

CAP. 12.
Locul adevaratei slujiri de Dumnezeu.

Si acestea sunt poruncile si judecatile, care veti lua aminte sa le faceti �n


pam�ntul, care-l da voua Domnul Dumnezeul parintilor vostri sa-l mosteniti �n
toate zilele, care veti trai pe pam�nt.
2. Sa stricati cu desav�rsire toate locurile �n care neamurile pe care voi
le veti mosteni, au slujit dumnezeilor lor, cele din muntii cei �nalti si din
dealuri si de sub copac stufos.
3. Si sa surpati jertfelnicele lor, si sa dar�mati st�lpii lor, si
desisurile lor sa le taiati, si chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor sa le
ardeti cu foc, si sa pierdeti numele lor din locul acela.
4. Sa nu faceti asa Domnului Dumnezeului vostru.
5. Ci �n locul, care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru �ntr-una din
cetatile voastre, ca sa se numeasca numele lui acolo si sa se cheme, acolo �l veti
cauta si veti intra.
6. Si veti aduce acolo arderile cele de tot ale voastre: si jertfele
voastre si p�rga voastra si fagaduintele voastre si cele de voie ale voastre si
marturisirile voastre, cele �nt�i nascut ale vacilor voastre si ale oilor voastre,
7. Si le m�ncati acolo �naintea Domnului Dumnezeului vostru, si va
veseliti cu toate la care veti �ntinde m�inile, voi si casele voastre, dupa cum
te-au binecuv�ntat Domnul Dumnezeul tau.
8. Sa nu faceti acolo toate c�te faceti astazi aici, fiecare ce-i place.
9. Ca n-ati intrat p�na acum �n odihna si �n mosia, care o da voua Domnul
Dumnezeul vostru.
10. Si dupa ce veti trece Iordanul, si veti locui pe pam�ntul, care-l va da
voua Domnul Dumnezeul vostru mosie, si va va odihni de toti vrajmasii vostri cei
de prin prejur, si veti locui fara de frica,
11. Va fi �n locul, care-l va alege Domnul Dumnezeul tau, ca acolo sa se
cheme numele lui, acolo veti aduce toate c�te poruncesc eu voua astazi: arderile
cele de tot ale voastre si jertfele voastre si zeciuielile voastre si p�rga
m�inilor voastre si tot ce este ales din darurile voastre, care le veti fagadui
Domnului Dumnezeului vostru.
12. Si va veseliti �naintea Domnului Dumnezeului vostru, voi si fiii vostri
si fetele voastre si slugile voastre si slujnicele voastre si levitul cel de la
portile voastre, de vreme ce n-are parte si mostenire cu voi.
13. Ia aminte, ca sa nu aduci arderile cele de tot ale tale �n tot locul,
care-l vei vedea;
14. Ci numai �n locul, care-l va alege Domnul Dumnezeul tau �ntr-o cetate
dintr-ale semintiilor tale, acolo vei face toate c�te poruncesc eu tie astazi.
15. Si ori c�nd vei pofti, junghie si man�nca carne, cum pofteste sufletul
tau, dupa binecuv�ntarea Domnului Dumnezeului tau, care ti-au dat tie �n toata
cetatea, cel necurat �ntru tine si cel curat va putea m�nca dintr-�nsa, ca cea de
caprioara si de cerb.
16. Numai s�ngele sa nu-l m�ncati, ci sa-l varsati pe pam�nt ca apa.
17. Nu va fi tie slobod sa m�ncati �n cetatile tale zeciuiala gr�ului tau
si a vinului tau si a untului de lemn al tau, cele �nt�i nascute ale vacilor tale,
si ale oilor tale, si toate fagaduintele c�te veti fagadui si marturisirile
voastre si p�rga m�inilor tale;
18. Ci �naintea Domnului Dumnezeului tau, �n locul care-l va alege Domnul
Dumnezeul tau le vei m�nca tu si feciorul tau si fata ta, sluga ta si slujnica ta
si levitul si nemernicul cel din cetatile tale, si te vei veseli �naintea Domnului
Dumnezeului tau cu toate, la care vei tinde m�na ta.
19. Ia aminte sa nu parasesti pe levit �n toata vremea, c�t vei trai pe
pam�nt.
20. Iar de va largi Domnul Dumnezeul tau hotarele tale, precum au grait
tie, si vei zice: voi m�nca carne, de va pofti sufletul tau sa man�nce carne ori
c�nd va pofti sufletul tau, man�nca carne.
21. Iar de va fi departe de la tine locul, care-l va alege Domnul Dumnezeul
tau, �n care sa se cheme numele lui acolo, junghie din boii tai si din oile tale,
care-ti va da tie Dumnezeu, �n ce chip ti-au poruncit, si man�nca �n cetatile tale
dupa pofta sufletului tau.
22. Cum se man�nca caprioara si cerbul, asa le vei m�nca; si cel necurat
�ntru tine si cel curat, asemenea vor m�nca.
23. Ia seama bine sa nu man�nci s�nge, ca s�ngele lui este sufletul lui,
drept aceea sa nu man�nci sufletul cu carnea lui.
24. Sa nu-l m�ncati, ci pe pam�nt sa-l varsati ca apa.
25. Sa nu-l m�ncati, ca sa fie bine tie si fiilor tai dupa tine, de vei
face ce este bine si ce este placut �naintea Domnului Dumnezeului tau.
26. Iar numai cele sfinte ale tale, de vei avea tu, si fagaduintele tale
lu�ndu-le vei veni la locul, care-l va alege lui-si Domnul Dumnezeul tau, ca sa se
cheme numele lui acolo.
27. Si vei face arderile de tot ale tale, carnurile le vei aduce pe
jertfelnicul Domnului Dumnezeului tau; iar s�ngele jertfelor tale �l vei varsa pe
temelia jertfelnicului Domnului Dumnezeului tau, iar carnurile le vei m�nca.
28. Pazeste si asculta, ca sa faci toate cuvintele, care-ti poruncesc eu
tie astazi, ca sa fie bine tie si fiilor tai �n veac, de vei face ce este placut
si bun �naintea Domnului Dumnezeului tau.
29. Si dupa ce va pierde Domnul Dumnezeul tau neamurile, la care mergi tu
sa mostenesti pam�ntul lor, de la fata ta, si-l vei mosteni, si vei locui �n
pam�ntul lor,
30. Ia aminte de tine �nsuti sa nu cerci a urma lor, dupa ce vor pieri ei
de la fata ta; si sa nu cerci de dumnezeii lor, zic�nd: cum au facut neamurile
acestea dumnezeilor sai, si eu voi face.
31. Sa nu faci asa Domnului Dumnezeului tau, pentru ca spurcaciunile, care
Domnul le-au ur�t, le-au facut dumnezeilor sai, ca si pe fiii sai si pe fetele
sale le-au ars cu foc dumnezeilor sai.
32. Tot cuv�ntul care-l poruncesc eu tie astazi, acesta sa-l pazesti a-l
face. Si nu adaogi la el, nici sa iei de la el.

CAP. 13.
Pedeapsa proorocilor mincinosi.

Iar de se va scula �ntru tine prooroc, sau care viseaza vis, si-ti va da tie semn
sau minune;
2. Si va veni semnul sau minunea, care a grait catre tine, zic�nd: sa
mergem si sa slujim la dumnezei straini, pe care nu i-ati stiut,
3. Sa nu ascultati de cuvintele proorocului acestuia sau ale celui ce
viseaza visul acela, ca va ispiteste pe voi Domnul Dumnezeul vostru, ca sa stie de
iubiti pe Domnul Dumnezeul vostru din toata inima voastra si din tot sufletul
vostru.
4. Dupa Domnul Dumnezeul vostru sa umblati si de d�nsul sa va temeti si
poruncile lui sa le paziti si glasul lui sa-l ascultati si lui sa slujiti si de
d�nsul sa va lipiti.
5. Si proorocul acela, sau cel ce a visat vis, sa moara, pentru ca a
grait, ca sa te abata pe tine de la Domnul Dumnezeul tau, cel ce te-au scos din
pam�ntul Eghipet