Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplina: Limba Engleza Aviz director,

Clasa IV(L1), 2! s"pt"m#n"


$ro%esor: Ci&botar& 'onica
Aviz se% catedra,
PLANIFICARE CALENDARISTICA
An Scolar 2014 - 2015
MANUAL: Way Aha! 2
E!"#$ra Mac%"llan
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
1. Revision
Recapitularea noiunilor
din clasa a -a
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2
2
#1
#2
2. Unit 1
Good
morning!
ORGANIZARE TEMATIC:
$ume i culori
%ec&izite
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini'dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
(ctiviti !n perec&i
(dialoguri simple)
)"erciii de identificare
)"ersarea unor formule
simple de comunicare !n
2 #3 A. Resurse:
' realia
(obiecte din
clas)
B. Evaluare:
'I(I)*E+,L ED,CA-IEI, CE+CE*.+II, *I(E+E*,L,I I
)$/+*,L,I
0C/ALA C, CL1I2VIII (+113 4/*/0A(I
42d&l'iaiEminesc& (r156
*el!7a8 3291 :126:;
E2mail scoala13botosani<=aoo1%r1
>>>1scoala13botosani1ro
(+1111111111!111111111111111111111
1
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
COMUNICRII:
(djective posesive
*erbul +to be, (present)
UNCII COMUNICATI!E:
( saluta si a prezenta pe
cineva
( identifica obiecte
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre persoane/
despre activiti din universul imediat
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
societate ' oral
3.
Unit 2
This is my
family
ORGANIZARE TEMATIC:
/amilie
0ucrii
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
$umere 1'11
T"#s$ t"at$ t"ese$ t"ose
UNCII COMUNICATI!E:
)"primarea v.rstei,
prezentarea persoanelor2
identificarea oamenilor,
obiectelor
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
3ialoguri dirijate
)"erciii de rspuns la
comenzi/ !ntrebri
)"erciii de repetare
dup model a unor
cuvinte, sintagme,
propoziii
)"erciii de identificare
2 #-
A. Resurse:
' realia
(rec&izite)
' fotografii
B. Evaluare:
' oral
' observare
sistematic
4. Unit 3
I like sweets
ORGANIZARE TEMATIC:
4ancare
(nimale
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
2
2
#5
#6
A. Resurse:
' 7lane
' 8lustraii
2
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
9biecte
/orme
:ulori
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
$umere 1'21
UNCII COMUNICATI!E:
( e"prima ce !i place ice nu
!i place
persoane/ obiecte/ aciuni)
1.-. s desprind informaii punctuale dintr'un
mesaj audiat
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / %o&e din spaiul cultural anglofon
)"erciii de redactare de
propoziii
0ocuri didactice
B. Evaluare:
' oral
. Unit 4
!e likes
foot"all
ORGANIZARE TEMATIC:
;porturi / activiti
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
:onjuncii (e&' ( or)
) #&*
UNCII COMUNICATI!E:
( vorbi despre sporturi,
&obb<'uri, obiecte posedate
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
1.-. s desprind informaii punctuale dintr'un
mesaj audiat
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(ctiviti !n perec&i
(dialoguri simple)
)"erciii de citire cu
voce tare
)"erciii de pronunie i
intonaie
)"erciii de tip adevrat/
fals
)"erciii de scriere dup
dictare
2
1
#=
#>
A. Resurse:
' 7lane cu
sporturi i
actiuviti
B. Evaluare:
' oral
' dictare
3
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
(etic&ete, anunuri, afie)
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
#.
Unit
I m$st hel%
ORGANIZARE TEMATIC:
9bligaii, interdicii2
%ealizarea unei felicitri
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
(djective posesiv
*erbul modal +ust
UNCII COMUNICATI!E:
)"primarea unei necesiti2 a
unei interdicii
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
)"erciii de citire cu
voce tare
)"erciii de copiere, de
completare de spaii
)"erciii de redactare de
propoziii
1
2
#>
#?
A. Resurse:
' carton
' creioane
colorate
B. Evaluare:
' scris
(miniproiect@
birt&da<
card
&. Unit #
!e has an
$m"rella
ORGANIZARE TEMATIC:
Aaine2
Brsturi (descrierea prului)
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
*erbul to "ave
UNCII COMUNICATI!E:
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate
1.-. s desprind informaii punctuale dintr'un
mesaj audiat
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de identificare
)"erciii de redactare de
propoziii
)"erciii de scriere dup
dictare
2
1
#11
#11
A. Resurse:
' %ealia
(&aine,
obiecte
personale)
' fotografii
B. Evaluare:
' oral
' dictare
-
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
( descrie persoane
( afirma posesiunea
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.2. s realizeze legtura dintre rostire i
scriere, la nivelul unei propoziii scurte
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
'. Unit &
(e)ll have a
"ea$tif$l
*hristmas
ORGANIZARE TEMATIC:
:&ristmas2 $eC Dear
:olinde
*acana de iarn
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
/uture ;imple
UNCII COMUNICATI!E:
( c.nta colinde
( vorbi despre srbtoarea
:rciunului
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
)"erciii de alegere
(completare spaii libere)
)"erciii de redactare de
propoziii
0ocuri didactice (rebus)
%ealizarea unei scrisori
1
2
#11
#12
A. Resurse:
' :3 cu
colinde
B. Evaluare:
' ;cris
(;crisoare
ctre 4o
:rciun)
5
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Competente specifice Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
+
Unit '
(hat is her
,o"-
ORGANIZARE TEMATIC:
4ijloace de transport
Filele sptm.nii
7rofesii
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7repoziii
UNCII COMUNICATI!E:
( vorbi despre meserii2 a
vorbi despre obiceiuri
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
)"erciii de
alegere (din soluii
multiple)
3ialoguri
dirijate
)"erciii de
identificare
)"erciii de pronunie i
intonaie
2
1
#13
#1-
A. Resurse:
' 8lustraii cu
meserii
' plane cu
zilele
sptm.nii
B. Evaluare:
' oral
1. Revision toate de p.n acum toate de p.n acum selectiv
2
2
#15
#16
Best 7aper
6
/010/TRU2 32 II-203
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
11.
Unit +
I am in front
of Tom
ORGANIZARE TEMATIC:
Gocalizarea obiectelor /
persoanelor
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7repoziii
(dverbe de mod
8mperativul negativ
UNCII COMUNICATI!E:
( descriere poziia, a localiza
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.2. s realizeze legtura dintre rostire i
scriere, la nivelul unei propoziii scurte
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
)"erciii de citire cu
voce tare
)"erciii de rspuns la
!ntrebri
)"erciii de redactare de
propoziii
)"erciii de scriere dup
dictare
)"erciii de tip adevrat/
fals
1
2
#1
#2
A. Resurse:
' 8lustraii
(aezarea !n
spaiu)
B. Evaluare:
' scris
(dictare)
12. Unit 1.
I 4an see yo$
ORGANIZARE TEMATIC:
(ctiviti zilnice
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7ronumele complement
*erbul modal ,a& (a fi !n
stare)
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de rspuns la
comenzi/ !ntrebri
)"erciii de tip adevrat/
fals
2 #3 A. Resurse:
' plane cu
activiti
zilnice
B. Evaluare:
' oral
=
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
UNCII COMUNICATI!E:
( e"prima capacitatea
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.2. s realizeze legtura dintre rostire i
scriere, la nivelul unei propoziii scurte
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / zone din spaiul cultural anglofon
13. Unit 11
(here do
they 4ome
from-
ORGANIZARE TEMATIC:
Bri i limbi
(nimale i &abitate
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
-rese&t S#+.le
UNCII COMUNICATI!E:
( vorbi depre ri i diverse
locaii
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
(ctiviti !n perec&i
(dialoguri simple)
)"erciii de redactare de
propoziii
)"erciii de alegere (din
soluii multiple)
2
1
#-
#5
A. Resurse:
' Aarta lumii
' 8lustraii
(animale i
&abitate)
B. Evaluare:
' oral
>
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
14. Unit 12
5o yo$ have
any
"ananas-
ORGANIZARE TEMATIC:
/ructe i legume
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
*erbul to "ave /-rese&t
S#+.le0
So+e ( a&1
UNCII COMUNICATI!E:
( conversa la cumprturi
( cere diferite lucruri
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
)"erciii de citire cu
voce tare
3ialoguri dirijate
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
1
2
#6
#=
A. Resurse:
' 7lane
(fructe,
legume)
B. Evaluare:
' scris (test)
?
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
1.
Unit 13
(hat is the
weather
like-
ORGANIZARE TEMATIC:
Gunile anului
Bipuri de vreme
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
$umeralul cardinal 1H111
UNCII COMUNICATI!E:
( descrie vremea
( specifica data
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
(ctiviti !n perec&i
(dialoguri simple)
)"erciii de identificare
)"erciii de pronunie i
intonaie
)"erciii de redactare de
propoziii
)"erciii de scriere dup
dictare
2
1
#>
#?
A. Resurse:
' calendar
' plane
(vremea)
B. Evaluare:
' oral
' scris
(dictare)
1#. Unit 14
There are
lots of
%eo%le
ORGANIZARE TEMATIC:
In parc
:.ntec T"e 2"eels o& t"e bus
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7lurale neregulate
(rticolul &otr.t i ne&otr.t
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
1.-. s desprind informaii punctuale dintr'un
mesaj audiat
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
3ialoguri dirijate
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de discriminare
1
2
#?
#11
A. Resurse:
' :3'uri
' c.ntec
B. Evaluare:
' oral
11
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
UNCII COMUNICATI!E:
( descrie o scen, a vorbi
desdpre o situaie
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / zone din spaiul cultural anglofon
1&. Unit 1
(hose ring
is this-
ORGANIZARE TEMATIC:
Jijuterii2 accesorii
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7ronumele posesiv
UNCII COMUNICATI!E:
( vorbi despre obiecte
posedate
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
1.-. s desprind informaii punctuale dintr'un
mesaj audiat
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de identificare
)"erciii de rspuns la
comenzi/ !ntrebri
)"erciii de descriere
2 #11 A. Resurse:
' realia
(accesorii)
B. Evaluare:
' oral
' fie de
evaluare
(descrierea
accesoriilor)
11
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
1'.
6rogram$l
78*9323
32T:02;
:oncursuri
*izionare de 3*3 !n limba
englez
''' toate de p.n acum 2 #=
1+.
Unit 1#
(hat is he
doing-
ORGANIZARE TEMATIC:
4obila
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
-rese&t Co&t#&uous
UNCII COMUNICATI!E:
( descrie o situaie/scen
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
3.3. s citeasc fluent un scurt te"t cunoscut, cu
intonaie adecvat semnificaiei te"tului
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
3ialoguri dirijate
)"erciii de tip adevrat/
fals
)"erciii de citire cu
voce tare, cu/ fr model
)"erciii de copiere, de
completare de spaii2
copiere selectiv
2
2
#>
#?
A. Resurse:
' :3 (c.ntec)
' 7lan
-rese&t
Co&t#&uous
B. Evaluare:
' oral
12
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
2..
Unit 1&
1ay I stay
$% late
tonight-
ORGANIZARE TEMATIC:
Bipuri de filme i programe
de televiziune
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
+a1 3 e"primarea
permisiunii/ posibilitii
,a&4t H deducere la negativ
gerunziu (!)#&*)
UNCII COMUNICATI!E:
( cere permisiunea
( e"prima posibilitatea
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.2. s realizeze legtura dintre rostire i
scriere, la nivelul unei propoziii scurte
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
3ialoguri dirijate
)"erciii de citire cu
voce tare
)"erciii de alegere (din
soluii multiple)
)"erciii de discriminare
2
2
#11
#11
A. Resurse:
' 7rogram B*
' cri
B. Evaluare:
' oral
' observare
sistematic
21. Unit 1'
It is <$arter
to eight
ORGANIZARE TEMATIC:
:easul
4aterii colare
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
7repoziii de micare
UNCII COMUNICATI!E:
( spune c.t este ceasul,
a spune direcia de micare
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.2. s desprind sensul global din scurte
mesaje audiate (mini-dialog, descrieri de
persoane/ obiecte/ aciuni)
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
2.-. s vorbeasc despre sine/ despre
(ctiviti !n perec&i
(dialoguri simple)
)"erciii de citire cu
voce tare
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de tip adevrat/
fals
2
1
#12
#13
A. Resurse:
' %ealia (ceas)
' 9rarul
B. Evaluare:
' ;cris
(portofoliu H
M1
T#+etable)
13
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
persoane/ despre activiti din universul
imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
22. Unit 1+
/he is first!
ORGANIZARE TEMATIC:
Gunile anului
ELEMENTE DE
CONSTRUCIE A
COMUNICRII:
$umeralele ordinale
7repoziii de micare
UNCII COMUNICATI!E:
( descrie ordinea, a descrie
aciunea
1.1. s identifice semnificaia unor enunuri
simple, referitoare la universul imediat
1.3. s reacioneze adecvat la diferite tipuri de
mesaje orale
2.1. s reproduc scurte mesaje / pri ale unui
mesaj
2.2. s integreze cuvinte noi !n enunuri proprii
2.3. s produc rspunsuri scurte i !ntrebri
simple !n situaii simple de interaciune, !n
conte"te familiare sau de necesitate imediat
3.1. s identifice semnificaia unor cuvinte /
propoziii simple, !n te"te autentice comune
(etic&ete, anunuri, afie)
3.2. s desprind informaii particulare dintr'un
te"t citit !n g.nd
-.1. s reproduc, !n scris, cuvinte, sintagme,
enunuri
-.3. s produc !n scris scurte enunuri / mesaje,
pe baza unui suport verbal / imagine
5.1. s demonstreze interes pentru cunoaterea
3ialoguri dirijate
)"erciii de completare
pe baza unui suport
vizual
)"erciii de redactare de
propoziii
)"erciii de tip adevrat/
fals
1
2
#1-
#15
A. Resurse:
' :alendar
' 7lana H
numerale
ordinale
B. Evaluare:
' oral
1-
Nr.
crt.
Uniti de
nvare
Continuturi Obiective de referin Activiti de nvare
Nr.
ore
Spt-
mna
Observaii
unor orae / E%o&e din spaiul cultural anglofon
23.
(hat 4an
yo$ do in
0nglish-
:inal
Revision
toate de p.n acum toate de p.n acum selectiv
2
2
2
#16
#16
#1=
Bestare final
15