Sunteți pe pagina 1din 134

Achizitii intracomunitare.

Neinscriere in
registrul operatorilor intracomunitari. Se
calculeaza prorata?
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010
Tags: achizitii intracomunitare, registrul operatorilor intracomunitari, prorata
Intrebare: Nu suntem inscrisi in ROI si deci nu avem cod valabil de TVA. Pe luna
septembrie am primit facturi de la furnizori intracomunitari unele cu TVA altele fara
TVA. Am intocmit nota de taxare inversa 635=4427 pentru facturile primite fara
TVA,iar pentru facturile primite cu TVA, am intocmit nota 301 = 401 valoarea TVA am
inclus-o in valoare material. In decontul de TVA, am declarat achizitia intracomunitara
la rd.5,5.1 respectiv 17,17.1 iar la rd.26 am preluat TVA de la rd 25 mai putin TVA dedus
acestor achizitii intracomunitare. intrebare: daca rd.25 nu este egal cu rd.26 se
calculeaza prorata? Si in ce mod? (diferenta este de 6.821)
Raspuns:
Ministerul Finantelor Publice a dat precizari,comunicand pe site-ul sau, ca nesolicitarea
inscrierii in ROI se sanctioneaza conform art. 219 (secund) din OG 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal, republicata, cu modificarile ulterioare, cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei,
dar ca drepturile si obligatiile ce revin persoanelor impozabile care realizeaza operatiuni
intracomunitare, cum sunt: exercitarea dreptului de deducere, aplicarea scutirilor de TVA
pentru livrari intracomunitare de bunuri, obligatia depunerii deconturilor de TVA si declaratiei
recapitulative, nu au suferit modificari ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 54/2010 si nu
sunt afectate de neinregistrarea in ROI a persoanelor care realizeaza operatiuni
intracomunitare.
Prin urmare in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri persoanele impozabile din
Romania, care nu s-au inregistrat in ROI nu figureaza in VIES ca avand cod valabil de TVA,
chiar daca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, iar atunci
cand primesc factura fara TVA din statul in care incepe transportul pentru ca furnizorul nu a
verificat valabilitatea codului de TVA sau factura cu TVA, vor aplica TVA deoarece
operatiunea este taxabila in Romania , vor inregistra TVA aferenta achizitiei intracomunitare
de bunuri ca taxa colectata si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145
- 147 (prim) din Codul fiscal, conform art. 157 alin. (2), vor depune declaratia recapitulativa
conform art. 156 (patru) din Codul fiscal.
Daca factura este cu TVA din statul membru in care a inceput transportul bunurilor livrate,
aceasta taxa se include in baza de impozitare a TVA pentru achizitii intracomunitare de
bunuri care are locul impozitarii in Romania.

Achizitie intracomuntara de bunuri


Irina Coma, valabil la 23-Oct-2010
Tags: achizitii intracomunitare, TVA, factura, OMFP 1372/2008
Intrebare: Care este tratamentul contabil si fiscal (baza legala) din p.d.v. TVA in
urmatorul caz:
1.O societate comerciala din Romania inregistrata in scopuri de TVA primeste o factura
de materiale cu TVA din Italia (societate inregistrata in scopuri de TVA);
2.In contextul prezentat aceasta factura reprezinta achizitei intracomunitara? Se trece
in decontul 300 la randul 5, 17 si se declara in 390?
Raspuns:
In primul rand trebuie analizat motivul pentru care furnizorul din Italia a colectat TVA la
factura emisa fara a considera operatiunea drept o livrare intracomunitara de bunuri, scutita cu
drept de deducere a TVA.
In conditiile in care factura a fost emisa cu TVA consider ca a avut loc o achizitie de bunuri de
pe teritoriul national al Italiei, caz in care operatiunea nu poate fi considerata o achizitie
intracomunitara taxabila efectuata pe teritoriul Romaniei.
Astfel, pentru operatiunea respectiva nu se poate aplica regimul de taxare inversa prin
aplicarea formulei contabile 4426 = 4427.
In al doilea rand, in situatia in care constatati faptul ca furnizorul a emise eronat factura cu
TVA colectata trebuie sa va adresati acestuia pentru emiterea unei facturi corecte.
Daca se constata ca furnizorul a emis corect factura, de exemplu daca bunurile au fost
cumparate de reprezentantul firmei dvs. dintr-un magazin situat pe teritoriul Italiei, firma dvs.
trebuie sa considere operatiunea neimpozabila pe teritoriul Romaniei. In acest caz, valoarea
bunurilor, inclusiv TVA colectata de vanzatorul din Romania, se raporteaza prin decontul de
TVA la randul 24 denumit "Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile" in
baza inregistrarii efectuate in coloana 10 din jurnalul pentru cumparari al carui model
orientativ este reglementat prin OMFP 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul
TVA, conform art. 156 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Asa cum se poate constata, operatiunea nu se declara la randul 5 si 17 din decontul de TVA
destinat achizitiilor intracomunitare de bunuri supuse regimului de taxare inversa, motiv
pentru care nu trebuie completata nici declaratia recapitulativa lunara cod 390.

Inregistrare in Registrul operatorilor


intracomunitari

Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010


Tags: registrul operatorilor intracomunitari, OANAF 2101/2010, formularul 095
Intrebare: Care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgem, si actele pe care trebuie sa le
intocmin si cat timp ar dura pentru a ne inscrie in ROI pentru viitoarele AIC?
Raspuns:
Conform art. 158 (prim) alin. (4) din Codul fiscal, se depune la organul fiscal teritorial prin
registratura sau prin posta cu confirmare de primire o cerere de inregistrare in ROI formularul (095) a carui model si continut este aprobat prin OANAF 2101/2010, cu
modificarile ulterioare, impreuna cu certificatul cazerului judiciar al fiecarui asociat sau in
cazul societatilor comerciale pe actiuni cu certificatul de cazier judiciar al adminstratorilor.
Certificatele de cazier judiciar trebuie eliberate de autoritatile competente din Romania.
Termenul legal de solutionare al cererii de inregistrare in ROI este de 10 zile calendaristice de
la data inregistrarii cererii, fiind stabilit la art. 158 (prim) din Codul fiscal.

Achizitie combustibil pe teritoriul altor


state membre. Formularul 390
Irina Dumitrescu, valabil la 16-Oct-2010
Tags: combustibil, Formularul 390, achizitii intracomunitare, TVA
Intrebare: Avem rugamintea sa ne precizati daca trebuie sa declaram sau nu in
declaratia 390 achizitiile de carburanti din UE, care ne sunt facturate de doua ori pe
luna si care se regasesc centralizate intr-un summary invoice, plata acestor facturi
facandu-se in cazul nostru, in contul furnizorului cu sediul in Germania (precizam ca
plata reprezinta totalul centralizatorului, in care se regaseste si factura de Romania care
contine TVA).
Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din
punct de vedere al TVA, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri
sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in
conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel
cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice
prevazute la art. 127 alin. (2);
Asadar, in situatiile in care locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor nu este
considerat a fi in Romania, din punct de vedere al TVA, operatiunile nu sunt impozabile in
Romania.
Astfel cum prevede art. 132 alin. (1) lit. c), in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau
transportate se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile atunci cand
sunt puse la dispozitia cumparatorului.
Din punct de vedere al TVA, alimentarea autovehiculelor cu combustibil pe teritoriul altor
state membre nu constituie operatiuni impozabile in Romania.
Pentru combustibilul alimentat pe teritoriul altor state furnizorii vor colecta TVA in statele
membre in care se efectueaza livrarea.
In conformitate cu prevederile art.1564 din legea mentionata achizitile de bunuri care se
raporteaza prin Formularul 390 "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin OANAF 76/2010 sunt achizitiile
intracomunitare de bunuri taxabile.
Achizitia intracomunitara de bunuri este definita la art. 1301 alin. (1) ca fiind obtinerea
dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau
transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de
catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Prin urmare, achizitiile de carburanti pe teritoriul altor state membre nu constituie achizitii
intracomunitare si nu se vor raporta prin Formularul 390.

Licenta domeniu Irlanda. Registrul


operatorilor intracomunitari
Adrian Benta, valabil la 17-Oct-2010
Tags: registrul operatorilor intracomunitari, Declaratia 390, TVA, achizitii
intracomunitare
Intrebare: Am primit din Irlanda o factura pentru "reinoire domeniu" pentru un an.
Trebuie declarata in 390? Nu avem inregistrare in registrul operatorilor
intracomunitari.
Raspuns:

Potrivit art. 158^2 alin.(14) din Codul fiscal, efectuarea unei achizitii intracomunitare fara a fi
in Registrul operatorilor intracomunitari conduce la invalidarea codului de inregistrare in
scopuri de TVA in legatura cu aceasta achizitie pentru societatea ce efectueaza achizitia.
De aici decurg mai multe consecinte:
a) veti comunica faptul ca aveti codul de TVA invalid furnizorului din Irlanda ce va emite
factura cu TVA din aceasta tara; in acest caz nu se impune depunerea Declaratiei 390.
b) veti depune decontul special de TVA 301 prevazut la art. 156^3 din Codul fiscal pana pe
data de 25 a lunii urmatoare emiterii facturii. In baza acestui decont special de TVA se va plati
bugetului de stat TVA-ul de la aceasta achizitie de servicii intracomunitare.
TVA-ul achitat in baza decontului special de TVA 301 nu se deduce din TVA-ul colectat
aferent altor vanzari ale societatii. Acesta se va regasi in costul de achizitie al serviciilor.
Facem precizarea ca aceasta opinie a noastra a fost contrazisa in cadrul unor discutii
informale de catre persoane cu atributii in controlul legalitatii TVA. Opinia acestor persoane a
fost ca intentia adoptarii reglementarii inscierii in Registrul operatorilor intracomunitari este o
mai buna urmarire a tranzactiilor efectuate de operatori economici cu parteneri din comunitate
si nu o limitare a sferei de deducere a TVA. Prin urmare, se necesita un punct de vedere emis
in scris de directia de legislatie TVA din cadrul Ministerului finantelor publice.

Achizitie intracomunitara date upgradare


soft. Obligatii fiscale
Adrian Benta, valabil la 19-Oct-2010
Tags: achizitie de drept de proprietate, achizitii intracomunitare, active necorporale,
Registrul operatorilor intracomunitari, OMFP 3055/2009, TVA, OUG 54/2010
Intrebare: Achizitia in Romania (firma din Romania este inregistrata in scop TVA si
pentru ea insasi se face achizitia), a unor date pentru upgradare soft achizitionat in
2004:
1. datele de upgradare sunt stocate pe CD de catre firma din Germania care este
inregistrata in scop TVA in Germania si trimise cu posta.
2. la datele de upgradare se are acces print-un cod pe internet oferit de firma din
Germania inregistrata in scop de TVA.
Aceasta upgradare a softului are loc anual.
In aceste 2 situatii trebuie sa fim inscrisi operatori intracomunitari? Ce declaratii fiscale
trebuiesc depuse si cand pentru primirea upgradarilor? Apare apoi necesitatea
declaratiilor recapitulative? Cand apare factorul generator de TVA si exigibiliatatea? La
momentul platii? La momentul venirii CD-ului? Se aplica taxarea inversa pentru
societatea din Romania?
Raspuns:
In esenta, prin faptul ca dvs. achizitionati o imbunatatire anuala a unui soft ce vi se comunica
dupa plata upgradarii printr-o cheie, din punctul nostru de vedere este o achizitie de drept de

proprietate ce se va regasi in categoria Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,


drepturi i active similare amortizabile in perioada de detinere, adica intr-un an.
Prin urmare, consideram ca efectuati o achizitie intracomunitara de active necorporale, iar
furnizorul dvs. din Germania isi creaza dreptul de justificare a scutirii de TVA prin faptul ca
livreaza CD-ul cu posta si poseda un document de transport. Potrivit art. 158^2 din Codul
fiscal aveti obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea
achizitiei.
Potrivit art. 158^2 alin.(14) din Codul fiscal, consecinta efectuarii unei achizitii
intracomunitare fara a fi inscrisa in Registru este invalidarea codului de TVA in legatura cu
aceste operatii.
Va comunicam opinia noastra in legatura cu invalidarea codului de TVA:
- deoarece nu puteti comunica furnizorului din Germania un cod valabil de TVA, acesta nu
mai efectueaza o livrare intracomunitara scutita de TVA si va emite factura cu TVA din
Germania, implicit nici dvs., nici furnizorul din Germania nu depune Declaratia 390;
- societatea are obligatia depunerii Decontului special de TVA 301 potrivit art. 156^3 din
Codul fiscal prin care va achita cu numerar TVA catre bugetul de stat deoarece prin
invalidarea codului de TVA este considerata persoana neinregistrata in scopuri de TVA; in
plus, acest TVA este nedeductibil si se inregistreaza in costul de achizitie al dreptului de
utilizare al softului conform pct. 51 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea.
- consecinta nededucerii acestui TVA nu este conforma cu prevederile din Directiva
comunitara a TVA nr. 2006/112/CE.
Din discutii informale cu persoane ce au avut atributii in redactarea OUG 54/2010 ce au
introdus in Codul fiscal capitolul Registrul operatorilor intracomunitari, am inteles ca
intentia nu a fost nici pe departe limitarea dreptului de deducere. Astfel, va recomandam sa
solicitati cat mai rapid un punct de vedere din partea directiei de legislatie a TVA din cadrul
Ministerului Finantelor Publice.
Fara a ne degreva, consideram ca opinia noastra exprimata anterior este corecta, ca urmare a
actualului cadru normativ, inregistram obligatia depunerii Decontului special de TVA 301, iar
exigibilitatea TVA este la data emiterii facturii si nu este corelata cu momentul platii sau
momentul sosirii CD-ului. In cazul in care nu a fost emisa factura, aveti obligatia emiterii
autofacturii pana in data de 15 a lunii urmatoare, acest document generand data exigibilitatii
TVA.

Achizitie utilaj second-hand. Taxare inversa


Dana Jinga, valabil la 14-Oct-2010
Tags: Codul fiscal, second-hand, achizitii intracomunitare, taxare inversa
Intrebare: De curand societatea noastra a achizitionat doua utilaje, unul nou si unul
second hand, pe baza de facturi, din spatiul intracomunitar (furnizorii au cod valid de
TVA). Pentru utilajul second hand se aplica taxare inversa a TVA-ului? Cum amortizez
utilajul second hand (un plug), tinand cont ca nu stiu valoarea initiala sau cum a fost

amortizat anterior? In cazul in care este necesara constituirea unei comisii tehnice, cine
trebuie sa fie in aceasta comisie si ce contine raportul acesteia?
Raspuns:
Conform art. 152 2 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
"2)Persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri
second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate
de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei,
bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii
furnizori:
a)o persoana neimpozabila;
b)o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana
impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);
c)o intreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;
d)o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa
taxei in regim special."
Conform art 152 2 alin (1) lit e din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
"e)persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii
activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta,
obiecte de colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva persoana
impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de
comision la cumparare sau vanzare"
Avand in vedere ca bunul second hand nu a fost achizitionat in vederea revanzarii, astfel incat
sa se aplice regimul special pentru bunuri second hand, operatiunea reprezinta o achizitie
intracomunitara de bunuri pentru care se aplica mecanismul taxarii inverse.
Conform cap III pct 3 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004:
" 3. in cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru
care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare
ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.
In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru
care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o
comisie tehnica sau expert tehnic independent."
Concluzie: In vederea evaluarii utilajului si stabilirii duratei normale de functionare ramasa,
se va constitui o comisie din care este obligatoriu sa faca parte experti tehnici in domeniu, sau
daca acest lucru nu este posibil, se va apela pe baza unui contract de prestari servicii la un
evaluator independent autorizat.

Declaratia 390 pentru avans marfa

Irina Coma, valabil la 11-Oct-2010


Tags: Declaratia 390, avans
Intrebare: In urma unui contract incheiat cu o firma din Italia am achitat un avans de
30%, pentru utilaje de panificatie, pe baza unei facturi proforma emise de aceasta. Nu sa emis alta factura "fiscala" iar plata s-a efectuat in luna septembrie 2010, trebuie
intocmita declaratia 390 si in ce conditii?
Raspuns:
Desigur, pentru avansul platit va trebui sa depuneti Declaratia 390 completand in acest caz
rubrica cu cod A achizitii intracomunitare de bunuri. Declaratia 390 o veti depune pana la
data de 15 octombrie 2010.
In cazul in care nu primiti o factura pentru avansul platit, veti emite o autofactura conform art
155 1 alin. 2 (2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata
taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor
platite in legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii
urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in
posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de
taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Livrare bunuri pe teritoriul Italiei. Regim


TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 04-Oct-2010
Tags: TVA, codul fiscal, livrari intracomunitare
Intrebare: Cumpar marfa din China si o refacturez in Italia, dar marfa mege direct
China - Italia. Eu am factura din China si facturez catre Italia. Vama se face in Italia.
Cum consider factura catre Italia? Este livrare intracomunitara?
Raspuns:
Livrarea intracomunitara este definita la art. 128 alin. (9) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal ca fiind o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in
alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta
persoana in contul acestora.
In cazul prezentat, operatiunea efectuata nu reprezinta o livrare intracomunitara intrucat
bunurile nu sunt transportate din Romania sau un alt stat membru in Italia.
Potrivit art. 1322 alin. (1) din legea mentionata, locul importului de bunuri se considera pe
teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar.

In conformitate cu prevederile art. 1511 plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii
este obligatia importatorului.
In acest sens, punctul 59 alin. (1) lit. a) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, in aplicarea art. 1511 din Codul fiscal,
importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import de bunuri taxabil este
cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import
sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptie,
furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator. Orice
livrari anterioare importului nu sunt impozabile in Romania.
Astfel, in conformitate cu echivalentul acestor articole din legislatia aplicabila pe teritoriul
Italiei, pentru importul de bunuri efectuat in acest stat, importatorul care are obligatia platii
TVA este societatea dvs., in calitate de cumparator. Prin exceptie insa, furnizorul poate opta
pentru calitatea de importator.
In situatia in care importator este societatea dvs., pentru aceasta operatiune ce da drept de
deducere a taxei consider ca va revine obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA in Italia.
Dupa inregistrare veti efectua o livrare de bunuri impozabila pe teritoriul Italiei pentru care
societatea dvs. este obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia fiscala din
Italia al art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit caruia:
(1) Persoana obligata la plata TVA, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile
prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de
servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin.
(2) - (6) si art. 160.
Daca furnizorul din China a optat pentru calitatea de importator, societatea dvs., nestabilita si
neinregistrata in scopuri de TVA pe teritoriul Italiei, va efectua o livrare de bunuri impozabila
pe teritoriul Italiei. Daca beneficiarul este o persoana impozabila sau o persoana juridica
neimpozabila, stabilita in Italia sau nestabilita in Italia, dar inregistrata prin reprezentant fiscal
acesta va fi obligat la plata TVA, conform echivalentului din legislatia fiscala din Italia al art.
150 alin. (6) din Codul fiscal, potrivit caruia:
(6) In alte situatii decat cele prevazute la alin. (2) - (5), in cazul in care livrarea de
bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in
Romania sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de
servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2) si care nu este
inregistrata in Romania conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana
impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in
Romania, dar inregistrata prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrari de
bunuri/prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133.

Operatiuni intracomunitare.Inregistrari
contabile. Obligatii declarative

Irina Dumitrescu, valabil la 01-Oct-2010


Tags: Codul fiscal, Registrul operatorilor intracomunitari, TVA, achizitii
intracomunitare, inregistrari contabile, declaratia 300, declaratia390
Intrebare: Societate platitoare de TVA neinscrisa in Registrul operatorilor comunitari.
1. In 23.08.2010- achizitie marfa de la furnizor din Franta (document-CMR). In
04.09.2010 primeste factura fara TVA de la furnizorul din Franta.
2. In 15.09.2010 primeste factura de servicii fara TVA de la un furnizor din Franta.
Ce inregistrari contabile face, inclusiv cele referioare la TVA? Ce declaratii depune?
Raspuns: In conformitate cu prevederile art. 1582 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se
infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul
operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice
neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si
care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la
art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor
persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor
art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv
persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de
catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).
Persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 vor solicita inscrierea in
Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe
operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1), inainte de efectuarea
respectivelor operatiuni (alin. (3)).
Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de
TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA
conform art. 153 sau 1531 (alin. (14)).
Astfel cum prevede art. 2192 din Codul de procedura fiscala constituie contraventie
efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in
Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru.
Aceasta se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Asadar, incepand cu data de 01 august 2010, pentru a avea un cod de inregistrare in scopuri de
TVA valid pentru operatiuni intracomunitare, persoanele impozabile si persoanele juridice
neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Codul fiscal, trebuie

sa figureze in Registrul operatorilor intracomunitari la data la care efectueaza astfel de


operatiuni.
In situatia prezentata, societatea a efectuat operatiuni intracomunitare fara a fi inscrisa in
Registrul operatorilor intracomunitari.
Aceast lucru poate fi sanctionat cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Achizitia intracomunitara de bunuri este definita la art. 1301 alin. (1) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri
mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre
furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al
cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de
expediere a bunurilor.
Astfel cum este prevazut la art. 1321 alin. (1) si (2) locul achizitiei intracomunitare de bunuri
se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau
transportul bunurilor.
Daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil,
emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care se termina transportul, locul
respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de
inregistrare in scopuri de TVA.
Potrivit art. 126 alin. (3) este impozabila in Romania, o achizitie intracomunitara de bunuri,
altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, pentru care locul este considerat
a fi in Romania, potrivit art. 1321, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare
sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin.
(4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana
impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau
membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de
bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la
vanzarile la distanta.
Alin. (4) al acestui articol stabileste ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania
achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau
prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica
neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de
10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
In situatia in care achizitia efectuata este impozabila in Romania societatea dvs. este obligata
la plata TVA in Romania in conformitate cu prevederile art. 151 din legea mentionata.
Art. 157 prevede urmatoarele:
(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are
obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art.
153 va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa
deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor

intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva


persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2)-(6).
In cazul prezentat, societatea din Romania neavand un cod valabil de TVA pentru operatiuni
intracomunitare consideram ca acesteia ii revine obligatia sa achite organelor fiscale TVA
aferenta bunurilor achizitionate.
Aceste achizitii intracomunitare se vor raporta prin Formularul 390 "Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" si prin Formularul 300 "Decont de
TVA", la randurile corespunzatoare fara a prelua taxa aferenta la Randul 26 al acestui
formular.
La fel se va proceda si in cazul achizitiei serviciilor intracomunitare care au locul prestarii in
Romania conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care
nu este stabilita pe teritoriul Romaniei, pentru care societatea dvs. este obligata la plata TVA
in Romania in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal.
Inregistrari contabile:
1. Receptia marfurilor pe baza avizului de insotire:
371 = 408
"Marfuri" Furnizori - facturi nesosite
2. Primirea facturii:
408 = 401
Furnizori - facturi nesosite

Furnizori

4426 = 4427
TVA deductibila TVA colectata
635 = 4426
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate

TVA deductibila

3. Achizitia serviciilor:
6xx = 401
Furnizori
4426 = 4427
TVA deductibila TVA colectata
635 = 4426
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate

TVA deductibila

Modificare pret marfa


Irina Coma, valabil la 04-Oct-2010
Tags: transport, TVA, declaratia 390
Intrebare: Am achizitionat marfa in luna iulie de la un furnizor din Polonia, acesta ne-a
asigurat si transportul contra unui cost convenit fara sa emita factura fiscala. Noi am
inclus transportul in pretul de intrare al marfii. In luna august am primit factura de
transport dar cu o valoare mai mare fata de cea convenita. Ce este de facut acum? Se
modifica pretul de intrare?

Raspuns: Desigur, in conditiile expuse va trebui sa modificati preturile de intrarea a


marfurilor, tinand cont de noua valoare a facturii de transport, inscriind operatiunea in
Decontul de TVA, respectiv Declartia 390 a lunii de raportare.

Achizitie intracomunitara de bunuri.


Reducere de pret. Declaratia 300
Irina Coma, valabil la 04-Oct-2010
Tags: OANAF 2245/2010, declaratia 300, achizitii intracomunitare, TVA, OMFP
3055/2009, inregistrari contabile
Intrebare: In luna august 2010 avem o achizitie intracomunitara de bunuri, care se
declara in Decont 300 al lunii August, conform instructiunilor de completare, la Rd. 5. In
luna Septembrie constatam ca bunurile nu corespund calitativ, iar in urma discutiilor cu
furnizorul, obtinem o reducere de pret, facturata de furnizor in luna Septembrie.
Intrebarea este in ce rand din decont 300 al lunii Septembrie se evidentiaza suma in
minus din factura primita de la furnizor:
- in Rd. 5, unde Instructiunile de completare precizeaza: "...Se inscriu si ajustarile bazei
de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei
intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(3) din Codul fiscal."
- sau in Rd. 7, unde din Instructiuni avem precizarea: "...Se inscriu, de asemenea,
ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care
exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(3) din
Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare cu exceptia celor referitoare la
serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 8.".
Raspuns: Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA"
cuprinse in Anexa nr. 2 a OANAF 2245/2010, la Randul 5 al acestui formular se inscriu si
ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea
taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

La Randul 17 - se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.


Prin urmare, in Formularul (300) "Decont de TVA" completat si depus pentru luna septembrie
2010, luna in care furnizorul a emis factura pentru reducere comerciala, valorile aferente se
vor raporta la Randul 5 si Randul 17.
In mod corespunzator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in Formularul 390
"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP
14.13.01.02/r aprobat prin OANAF 76/2010 pentru luna septembrie 2010.
Potrivit punctului 51 alin. (4) si (6) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a
a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009, reducerile comerciale
primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care
se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite",
respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti.
Astfel, inregistrarile contabile vor fi:
401 = 609
in negru
Furnizori Reduceri comerciale primite
4426 = 4427 in rosu
"TVA
"TVA
deductibila
colectata"

Perioada fiscala achizitii intracomunitare


Irina Coma, valabil la 28-Sep-2010
Tags: achizitii intracomunitare, Declaratia 092, TVA, OMFP 1165/2009
Intrebare: O societate s-a inregistrat in Registrul achizitiilor intracomunitare, cu data de
01.08.2010, societatea urmand sa presteze servicii pentru o firma din Germania, locul
desfasurarii serviciilor fiind Germania. In luna august societatea a facut achizitii
intracomunitare de bunuri necesare desfasurarii activitatii in Germania. Societatea este
platitoare de TVA trimestrial.
Intrebare: era necesara depunerea declaratiei 092, daca societatea are decizia de
inscriere in ROI si care sunt sanctiunile in cazul nedepunerii si cum putem corecta
aceasta situatie?
Raspuns: Desigur societatea avea obligatia depunerii Declaratiei 092 "Declaratie de mentiuni
privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de
TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie
intracomunitara taxabila in Romania (092)", cod MFP: 14.13.01.11/a.i.. Declaratia 092 se
depune la organul fiscal competent in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la sfarsitul lunii
in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie,
respectiv 7 septembrie 2010.

Modul de completare si depunere a declaratiei cod 092 este reglementat prin OMFP
1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada
fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.
Prin depunerea declaratiei 092 ar fi trebuit sa fiti luat in evidenta ca platitor lunar de TVA
incepand cu data de 1 august 2009. Astfel, pentru trimestrul III 2010, firma dvs. ar fi fost
obligata sa depuna la organul fiscal teritorial doua deconturi distincte, ambele aferent
trimestrului III:
- un decont pentru primele doua luni ale trimestrului III 2010 (iulie si august), cu termen de
depunere 25 septembrie 2009;
- un decont pentru cea de a treia luna a trimestrului, septembrie , cu termen de depunere 25
octombrie 2010.
Pentru nedepunerea declaratiei 092, sanctiunea este amenda conform art. 219 alin 2 lit. d
din Codul de procedura fiscala: Nedepunerea sau depunerea cu intarizere se sanctioneaza
cu amend de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, i cu amend de la 1.000 la 5.000
lei, pentru persoanele juridice.
Pentru corectarea situatiei, trebuie sa depuneti declaratia 092, sub sanctiunea amenzii si
totodata, trebuie sa depuneti si Decontul de TVA care avea scadenta la 25 septembrie 2010
pentru lunile iulie si august. Incepand cu luna septembrie veti deveni platitor de TVA lunar.

Diferente de pret achizitie intracomunitara.


TVA. Inregistrari contabile
Irina Dumitrescu, valabil la 20-Sep-2010
Tags: nota de credit, Codul fiscal, factura, TVA, achizitii intracomunitare, OANAF
2245/2010, inregistrari contabile
Intrebare: In luna Iulie 2010, am achizitonat marfa din Italia (cod valid de TVA), la data
de 15.08.2010, s-a depus declaratia 390, ulterior in Septembrie s-a depus rectificativa
pentru declaratia 390 aferenta luni Iulie. Pe data de 15.09.2010, primiesc o nota de credit
de furnizorul din Italia, aceasta nota de credit face referire la achizitia de Iulie 2010 (este
o corectie de pret). Se inregistraza in declaratia 390 aferenta luni Septembrie? In
decontul 300 la ce rand se trece? Si care sunt inregistrarile contabile.
Raspuns: In cazul prezentat consideram ca pentru livrarea efectuata in luna iulie 2010
furnizorul din Italia emite in luna septembrie 2010 o nota de credit ca urmare a constatarii
unor diferente de pret intre pretul din comanda/contract si cel din factura, nefiind o reducere
de pret acordata ulterior.
Potrivit art. 138 lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se
reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile
bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a

contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau
ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj.
In acest sens, punctul 20 alin. (1) si (2) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal stabileste ca, in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii
de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea
livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost
efectuata, dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si
inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. in acest scop furnizorii/prestatorii
trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se
reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi
transmise si beneficiarului. Aceste prevederi se aplica si pentru livrari intracomunitare.
Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor
art. 148 lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operatiunile prevazute
la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile
intracomunitare.
Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138.
Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza
care a generat aceste evenimente (1342 alin. (3) din Codul fiscal).
Potrivit art. 155 alin. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal Romania va accepta
documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.
Astfel, documentele de tipul notelor de credit, nefiind reglementate de legislatia fiscala din
Romania, reprezinta echivalentul unor facturi, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute
de art. 155 din legea mentionata.
Nota de credit emisa de furnizor pentru valoarea diferentelor de pret intre pretul din
comanda/contract si cel din factura va urma, din punct de vedere al TVA, acelasi tratament ca
si operatiunea care a generat-o, respectiv achizitia intracomunitara efectuata de catre
societatea dvs.
TVA aferenta este exigibila la data emiterii notei de credit de catre furnizor.
Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in
Anexa nr. 2 a OANAF 2245/2010, la Randul 5 al acestui formular se inscriu si ajustarile bazei
de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in
perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.
La Randul 17 - se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.
Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aprobate prin OANAF 76/2010 stabilesc ca
ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine exigibilitatea taxei, conform
art. 1344 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv in luna calendaristica in care regularizarea a fost
comunicata clientului.
Prin urmare, in formularul (300) "Decont de TVA" completat si depus pentru luna septembrie
2010 valorile aferente notei de credit emisa de furnizor pentru diferentele de pret se vor
raporta la Randul 5 si Randul 17.

In mod corespunzator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in Formularul 390


"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aferent lunii
septembrie 2010.
in aceasta situatie inregistrarile contabile vor fi:
371 = 401
"Marfuri"
4426
=
TVA deductibila

in rosu
Furnizori
4427
in rosu
TVA colectata

Stornari facturi din UE. Inregistrari


contabile. Curs valutar
Silviu Stoica, valabil la 14-Sep-2010
Tags: factura, inregistrari contabile, codul fiscal, curs valutar, HG 768/2010, achizitii
intracomunitare, declaratia 390
Intrebare: Stornarile la facturile din UE care se emit la o data ulterioara fata de
facturile initiale, la ce curs trebuie inregistrate in contabilitate?
de ex. Factura 04.08.10 curs 4.2527
factura storno 31.08.10 curs?
Cum se declara in Declaratia 300; Declaratia 390 diferentele de curs? (in cazul prezentat
mai sus)
Raspuns:
La pct. 22 alin. 6 si 7 din Normele metodologice date in aplicarea art. 1391 din Codul fiscal se
prevede ca, daca baza de impozitare este stabilita in valuta, atat pentru operatiunile in
interiorul tarii, cat si pentru serviciile intracomunitare de bunuri si alte livrari/achizitii de
bunuri si servicii, transformarea in lei se va efectua la cursul din data la care intervine
exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 134-1342 din Codul fiscal.
In acest sens, art. 1342 alin. 3 din Codul fiscal prevede ca taxa este exigibila la data la care
intervine oricare dintre evenimentele care conduc la ajustarea bazei de impozitare (stornare, in
speta): anularea totala sau partiala a operatiunii, dupa emiterea facturii initiale, reduceri de
pret dupa livrarea bunurilor si prestarea serviciilor, refuzuri cantitative sau calitative etc.
Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza
care a generat aceste evenimente.
Aplicarea concreta a acestor dispozitiilor legale referitoare la exigibilitate taxei, ajustarea
bazei de impozitare si cursul valutar reiese din exemplul prezentat la pct. 161 alin. 3 din
Normele metodologice, asa cum a fost el introdus prin HG 768/2010.

Astfel, conform acestui exemplu, o ajustare a bazei de impozitare pentru o operatiune


intracomunitara (in exemplu, un credit-note emisa ulterior facturarii unei achizitii
intracomunitare de bunuri) implica folosirea cursului de schimb de la data la care intervine
evenimentul, adica a cursului de schimb valutar din data emiterii credit-note (facturii de
stornare).
Modalitatea de utilizare a cursului degajata de acel exemplu se aplica si la speta prezentata:
- baza de impozitare pentru factura initiala din 04.08.2010:
1.000 euro x 4,2527 lei/euro (curs 04.08) = 4.252,70 lei;
- baza de impozitare pentru factura de stornare din 31.08.2010:
- 20 euro x 4,2597 lei/euro (curs 31.08) = - 85,19 lei.
Deoarece sunt operatiuni care au loc in aceeasi perioada de raportare, ele se vor declara
cumulat, la pozitiile corespunzatoare din decontul de TVA si din declaratia recapitulativa 390
VIES (achizitii intracomunitare de bunuri ori achizitii intracomunitare de servicii).
In mod similar, se procedeaza si in cazul in care factura initiala ar fi emisa intr-o luna
calendaristica, iar cea de stornare intr-o luna ulterioara.
Spre exemplu, daca factura de stornare ar fi fost emisa in luna septembrie 2010, in decontul
de TVA aferent lunii septembrie suma negativa se va inscrie la rd. 5/5.1 si rd. 17/17.1 pentru
achizitii intracomunitare de bunuri (sau rd. 7/7.1/7.1.1 si rd. 19/19.1/19.1.1. pentru achizitii
intracomunitare de servicii). Suma negativa se va declara in mod corespunzator si in
declaratia recapitulativa 390 aferenta lunii septembrie 2010.
Asa cum rezulta din instructiunile de completare a decontului de TVA, la randurile de
regularizari din decont, fie pentru achizitii intracomunitare de bunuri, fie pentru achizitii
intracomunitare de servicii se inscriu doar regularizarile determinate de: nedeclarrea din
eroare a operatiunilor in luna in care intervine exigibilitatea, modificarea pretului determinata
de alte cauze decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, modificarea pretului bunurilor
care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza de autofactura, in conditiile legii,
ulterior factura primita de la furnizor avand un pret mai mare sau mai mic, altele decat
situatiile cand aceasta modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele
prevazute la art. 138 din Codul fiscal in perioada de raportare etc.
Cu alte cuvinte, cursul de schimb folosit si modalitatea de declarare a facturilor de stornare
emise de partenerii UE depinde de cauza ce a determinat emiterea facturii de stornare,
respectiv:
- daca sunt situatii ce determina ajustarea bazei de impozitare conform art. 138 din Codul
fiscal se foloseste cursul de schimb valabil in data la care are loc evenimentul ce determina
ajustarea bazei (data emiterii facturii de stornare), iar operatiunea se declara in mod obisnuit,
la rubricile corespunzatoare tipului de operatiune atat in decontul de taxa, cat si in declaratia
recapitulativa;
- daca factura de stornare a fost emisa in alte situatii decat cele care determina ajustarea (spre
exemplu, inscrierea eronata a pretului unitar in factura initiala) vom avea o operatiune de
corectie, nu una de ajustare, caz in care se foloseste cursul de schimb initial, iar operatiunea se
declara la randurile de regularizari din decont, precum si prin depunerea declaratiei
recapitulative rectificative aferente perioadei fiscale in care a fost declarata factura initiala.

Import marfa San Marino. Completare


Declaratii
Adrian Benta, valabil la 13-Sep-2010
Tags: TVA, declaratia 390, OMFP 76/2010, Codul fiscal, OANAF 2245/2010
Intrebare: Am achizitionat cafea din Republica San Marino si ma confrunt cu
urmatoarea problema: codul operatorului economic (format din 5 cifre) imi da invalid
pe verificarea Vies.ro. Republica San Marino face parte din UE printr-un pact cu Italia
(cel putin asa stiu eu). Cei din vama mi-au spus ca e achizitie intracomunitara am platit
doar acciza si totusi mie nu imi da cod valid .
Intrebare:
1) Cum trec acceasta achizitie pe declaratia Vies ceea ce cred ca este imposibil?
2) Daca nu se trece pe declaratia vies, pe decontul de TVA trec valoarea la rd.24.1?
Raspuns:
Republica SAN MARINO nu este un stat membru al Comunitatii Europene.
Potrivit Codului vamal comunitar, Republica San Marino face parte din teritoriul vamal al
Uniunii Europene. Acordul de cooperare si uniune vamala dintre Comunitatea Economica
Europeana si Republica San Marino a fost semnat la 1.04.2002.
Astfel, noi consideram ca din punct de vedere al TVA se va evidentia oparatia de taxare
inversa fara depunerea declaratiei 390.
Formularul adoptat prin OMFP 76/2010, privind instructiunile de completare a declaratiei
recapitulative prevazute de art. 156^4 din Codul fiscal, cunoscuta ca declaratia 390, nu are
pozitie de identificare si raportate pentru statului SAN MARINO.
De asemenea se retine ca in opinia noastra formularul de decont de TVA adoptat prin OANAF
2245/2010, este incomplet in definirea campurilor ce reflecta taxarea inversa in acest caz, si in
general taxarea inversa efectuata pentru achizitii in tara, corespunzatoare art. 160 din Codul
fiscal, in sensul ca a prevazut rubricatie explicita numai pentru TVA colectat (4427) fara a
prevedea rubricatie si pentru TVA deductibil. In esenta se necesita solicitarea unui punct de
vedere al autoritatii fiscale.

Corectie factura declarata eronat


Irina Coma, valabil la 07-Sep-2010
Tags: factura eronata, achizitie intracomunitara, intrastat, stornare
Intrebare: Inregistrare eronata factura import intracomunitar
In luna februarie 2010 am inregistrat din greseala un aviz de expeditie marfa, ca fiind

factura de import intracomunitar, pe care l-am declarat in 390 vies si declaratia


Intrastat. Acum am descoperit greseala si vreau sa stornez inregistrarea eronata. Cum
trebuie sa procedez in acest caz din punct de vedere al declaratiei 390 Vies si a
declaratiei Intrastat?

Raspuns: In conformitate cu Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES)


"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aprobate prin
OANAF 76/2010, declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe
acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
In declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate. Asadar veti depune o Declaratie
rectificativa pentru luna februarie, eliminand tranzactia inregistrata initial.
Referitor la declaratia Intrastat, pentru corectare se depune o declaratie denumita revizuita.
Astfel de precizari sunt cuprinse la punctul 6.2.4 Tipul de declaratie din Manualul (partea I)
preluat de pe site INS. La punctul 6.4.2 regasiti detalii privind modificarea declaratiei dupa
transmiterea initiala. O astfel de corectie se raporteaza printr-o declaratie revizuita care
trebuie transmisa la INS imediat dupa sesizarea erorilor din declaratia initiala. Declaratia
corectata inlocuieste automat in baza de date a INS declaratia anterioara. Prevederile
referitoare la corectarea datelor pentru Declaratia Intrastat:
Corectia datelor inexacte sau eronate din declaratiile deja transmise la INS se va realiza
prin modificarea datelor sau anularea lor din declaratie. Declaratia corectata va fi transmisa
la INS, urmand ca aceasta sa inlocuiasca automat in baza de date declaratia anterioara. De
asemenea, este posibila anularea tuturor datelor raportate si transmiterea unei declaratii
corectate nule, fara date completate. Adaugarea de date in declaratia deja transmisa la INS
se poate face doar prin adaugarea lor la cele existente in declaratia anterior transmisa la
INS pentru luna de referinta.
Erorile privind codul bunului si codul statului membru partener trebuie intotdeauna
corectate. Pentru restul variabilelor, corectiile trebuie transmise la nivel de tranzactie pentru
luna de referinta, in urmatoarele cazuri:
Diferenta (+/-) dintre valoarea corecta a bunului (facturata sau statistica) si valoarea
raportata a bunului este mai mare sau egala cu 3000 Lei;
Diferenta (+/-) dintre valoarea corecta pentru masa neta/ cantitatea exprimata in unitate de
masura suplimentara si valoarea declarata este egala sau mai mare de 10%.
Pentru diferente mai mici (+/-) de 3000 lei dintre valoarea corecta a bunurilor si valoarea
raportata si pentru diferente mai mici de 10% dintre cantitatea corecta si cantitatea declarata
in declaratia Intrastat, operatorul economic nu este obligat sa intocmeasca declaratia
Intrastat revizuita, dar este recomandat sa faca acest lucru, pentru a nu exista diferente
insemnate intre datele declarate pentru Intrastat si cele declarate pentru TVA.
Datele privind expedierile sau introducerile de bunuri nu vor fi corectate ulterior in cazul in

care intregul transport de bunuri sau parte a acestuia a fost returnat in perioada de garantie
(introducerile-retur ale bunurile expediate sau expedierile-retur ale bunurilor introduse
initial pe codul de natura tranzactiei 1, vor fi marcate cu codul 2 de natura tranzactiei). Prin
urmare datele nu trebuie corectate in conditiile in care pretul platit a fost in intregime
returnat de catre vanzator dupa introducerea sau expedierea bunurilor in perioada de
garantie.
Datele din declaratia Intrastat nu trebuie corectate in cazul in care codul de natura
tranzactiei este corect la momentul realizarii declaratiei dar manipularea ulterioara a
bunurilor nu mai corespunde tipului de tranzactie. De exemplu, poate fi cazul bunurilor
pentru prelucrare sub contract care nu mai sunt returnate sau bunurilor ce au fost depozitate
pe o perioada mai mare de 24 de luni si nu mai sunt returnate etc.

Achizitie intracomunitara fara inscrierea in


Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Declaratia 390
Georgeta Serban Matei, valabil la 22-Aug-2010
Tags: registrul operatorilor intracomunitari, declaratia 390, TVA, OMFP 1786/2010,
Codul fiscal, OUG 54/2008
Intrebare: In situatia in care o SC inregistrata in scopuri de TVA, dar care nu a reusit
din varii motive a se inregistra in Registrul Operatorilor Intracomunitari, dar a efectuat
achizitie intracomunitara in luna august 2010 (contracte in derulare, materii prime,
materiale auxiliare, utilaje), cum tratam din punct de vedere al declararii operatiunilor
intracomunitare, respectiv, Declaratia 390 si decontul 300, operatiunile taxabile. Dpdv al
dreptului de deducere se rezolva cu 4426=4427 si apoi 635=4426, ramanand cu
4427=4423, deci de plata, si implicit in decont? Dar dpdv al declararii in Declaratia 390,
in ce fel tratam, avand in vedere ca furnizorul va declara livarea?
Raspuns:
Prin alineatul (14) al articolului 158^2 cu privire la Registrul operatorilor intracomunitari se
reglementeaza faptul ca persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari
nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1. Prin lege nu se mentioneaza care
sunt efectele invalidarii codului TVA. Pentru a fi considerat invalid, acest cod ar trebui anulat
din oficiu de catre organul fiscal competent care constata faptul ca incepand cu data de 1
august 2010 o persoana impozabila din Romania a efectuat operatiuni intracomunitare desi nu
s-a inscris in Registrul operatorilor intracomunitari (R.O.I.). in prezent, nu exista o astfel de
procedura aprobata pentru anularea unui cod de TVA, ultimul ordin care reglementeaza
anularea fiind OMFP 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a
vectorului fiscal cu privire la TVA publicat in M.of. nr. 292 din 5 mai 2010. Acest ordin se
refera doar la anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA conform prevederilor art.
153 alin. (9)/art. 153^1 alin. (9).

Astfel, chiar din modelul de decizie de anulare din oficiu a codului TVA rezulta faptul ca
anularea din oficiu poate avea loc in urmatoarele patru situatii motivate:
1) inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal a fost
anulata, ca urmare a inscrierii in registrul comertului a starii de inactivitate temporara;
2) inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal a fost
anulata, ca urmare a declararii starii de inactivitate fiscala;
3) inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulata, intrucat
deoarece persoana impozabila fie nu era obligata sa solicite inregistrarea, fie nu avea dreptul
sa solicitati inregistrarea in scopuri de TVA;
4) inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal a fost anulata, ca
urmare a inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din acelasi cod.
Asa cum se poate constata, prin acest ordin care a aparut anterior OUG 54/2008 nu s-a
reglementat si anularea cauzata de neinscriere in R.O.I. a unei persoane impozabile sau
neimpozabile care efectueaza o operatiune intracomunitara.
In acest context, avand in vedere faptul ca nu aveti dovada faptului ca s-a invalidat codul de
inregistrare in scopuri de TVA al firmei dvs., nu va recomand sa va "sanctionati" din proprie
initiativa, astfel incat sa limitati dreptul de deducere a TVA din rulajul debitor al contului 4426
din formula contabila 4426 = 4427 prin inregistrarea contabila 635 = 4426, astfel incat sa
achitati efectiv TVA la bugetul de stat. Pentru aceasta recomandare aduc drept argument si
lipsa din Codul fiscal a prevederilor care fac referire la interdictia de a exercita dreptul de
deducere a TVA in situatia in care nu v-ati inscris in R.O.I.
In lipsa unei reglementari cu privire la tratamentul fiscal al operatiunilor intracomunitare
pentru care nu exista decizia de inscriere in R.O.I. va recomand sa va exercitati integral
dreptul de deducere a TVA in baza prevederilor cuprinse la articolul 145 si 146, asa cum ati
procedat si pana la 1 august 2010. in lipsa unei evidente cu privire la situatia persoanelor
impozabile inregistrate in R.O.I. si in lipsa unei proceduri de anulare a codului de inregistrare
in scopuri de TVA, veti fi in masura sa depuneti in luna septembrie 2010 si cele doua
raportari, respectiv decontul cod 300 si declararatia cod 390.
In situatia prezentata, consider ca singurul risc este acela ca firma dvs. sa fie sanctionata
contraventional prin amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei reglementata la alineatul 1 si 2 de la
articolul 219^2 din Codul de procedura fiscala denumit Contraventii si sanctiuni la regimul
"Registrului operatorilor intracomunitari".

Achizitii intracomunitare. Declaratia 390.


Regim TVA
Georgeta Serban Matei, valabil la 20-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia 390, TVA, OMFP 2245/2010

Intrebare: Achizitionez marfa din UE , valoarea este de 3000 eur. Ce declar in declaratia
390, valoarea de 3000 eur la cursul din ziua facturarii? Se aduna la aceasta baza si
valoarea TVA sau se declara doar valoarea facturata fara TVA? Mentionez ca factura nu
are TVA.
Raspuns:
Pentru stabilirea in lei a bazei de impozitare TVA a unei operatiuni de achizitie
intracomunitara se aplica ultimul curs de schimb comunicat de catre Banca Nationala a
Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data
la care intervine exigibilitatea taxei. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri,
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii de catre partenerul extern daca aceasta a
fost emisa pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator. Faptul
generator este data livrarii bunurilor. De exemplu, chiar daca bunurile sunt livrate pe data de
15 august 2010 (faptul generator), factura poate fi emisa pana pe data de 12 septembrie 2010
(exigibilitatea TVA). Obligatia de plata a TVA prin aplicarea regimului de taxare inversa
(4426 = 4427) intervine la data exigibilitatii TVA.
Factura fara TVA la care faceti referire prin intrebarea formulata este intocmita corect de
catre furnizor care incadreaza operatiunea la livrare intracomunitara de bunuri, scutita cu
drept de deducere a TVA.
Iata un exemplu in care factura este emisa in data de 20.08.2010, caz in care cursul valutar al
B.N.R. in vigoare la data emiterii facturii este de 4,2283 lei/euro:
- baza de impozitare: 12.684,90 lei (3.000 euro x 4,2283 lei/euro = 12.684,90 lei)
pentru care se efectueaza inregistrarea contabila 371 = 401
- suma TVA datorata prin aplicarea regimului de taxare inversa 3.044 lei (12.684,90 lei x 24%
= 3.044 lei) pentru care se efectueaza inregistrarea contabila 4426 = 4427
Prin decontul de TVA, operatiunea de A.I.C. se declara la urmatoarele randuri din formularul
cod 300 reglementat prin OMFP 2245/2010
- la randul 5 denumit "Achizitii de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA
(taxare inversa)" cu preluarea sumei la randul 5.1 denumit " "Achizitii intracomunitare de
bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" si la randul 5.1.1
daca furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc
livrarea intracomunitara. Baza de impozitare a TVA corespunde cu rulajul creditor al contului
401, "Furnizori" respectiv suma de 12.685 lei), iar suma TVA corespunde cu rulajul creditor
al contului 4427 respectiv suma de 3.044 lei;
- la randul 17 cu preluarea acelorasi sume la randul 17.1 si 17.1.1. Baza de impozitare a TVA
corespunde cu rulajul creditor al contului 401 "Furnizori", iar suma TVA corespunde cu
rulajul debitor al contului 4426.
Prin declaratia recapitulativa cod 390 al carui formular este reglementat prin OMFP 76/2010,
cu simbolul A, se raporteaza doar baza de impozitare a TVA in suma de 12.685 lei preluata
din jurnalul pentru cumparari care corespunde cu rulajul creditor al contului 401 din formula
contabila 371 = 401. Deci, prin declaratia cod 390 nu se raporteaza si suma TVA de 3.044
leidin formula contabila 4426 = 4427. Suma TVA se raporteaza doar prin decontul de TVA in
coloana de TVA.

Referitor la raportarea operatiunii in functie de exigibilitatea TVA, va recomand sa consultati


cele doua exemple de la punctul 17 din Normele de aplicare ale articolului 135 "Faptul
generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri".

Achizitii intracomunitare. Avansuri


achitate. Registrul operatorilor
intracomunitari
Irina Dumitrescu, valabil la 13-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, registrul operatorilor intracomunitari, TVA, codul fiscal,
OANAF 2101/2010, Codul de procedura fiscala
Intrebare: In cazul in care nu am depus actele pentru inscrierea in Registrul
operatorilor intracomunitari, se poate efectua plata pe baza unei proforme pentru
achizitia intracomunitara a unor tiruri, urmand ca aducerea lor si emiterea facturii sa se
faca dupa primirea acceptului de la finante pentru inscriere in ROI? Este posibil acest
lucru?
Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 1582 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se
organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor
intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile
care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a)
si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la
art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor
persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor
art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv
persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de
catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).
Alin. (14) al acestui articol stabileste ca persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor
intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca
acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531.

Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari este redata in


Anexa nr. 1 a OANAF 2101/2010.
La punctul 16 din Capitolul II al acestei proceduri este prevazut ca inregistrarea in Registrul
operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei privind
inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 45 din Codul de procedura
fiscala.
Astfel cum prevede art. 2192 din Codul de procedura fiscala constituie contraventie efectuarea
de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul
operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru. Aceasta se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Asadar, in cazul persoanelor care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari codul
de inregistrare in scopuri de TVA emis de autoritatile fiscale romane nu va fi considerat valid
pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit
prevederilor art. 1321.
Potrivit art. 126 alin. (3) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt operatiuni
impozabile achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, efectuate de orice
persoana, cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 1321.
Factura proforma nu constituie document justificativ al operatiunilor economice. Nu se
efectueaza inregistrari in evidenta contabila si fiscala in baza acesteia.
Potrivit art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal persoana impozabila care
efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept
de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare
beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul
generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea,
persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma
avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana
in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in
care factura a fost deja emisa.
Astfel, in conformitate cu echivalentul acestui articol din alte state membre, furnizorii trebuie
sa emita facturi pentru avansurile incasate cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei in care a incasat avansurile.
Prin urmare, societatea poate efectua aceste achizitii intracomunitare taxabile daca i se
comunica decizia privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari cel tarziu pana in
cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care furnizorul a incasat avansurile si are obligatia
de a emite o factura pentru aceste avansuri incasate.

Servicii de training in Germania. Sunt


achizitii intracomunitare? Registrul
operatorilor intracomunitari

Georgeta Serban Matei, valabil la 06-Aug-2010


Tags: factura, TVA, achizitii intracomunitare, Registrul operatorilor intracomunitari,
OG 92/2003, codul fiscal, Codul muncii, Legea 454/2004, OMEF 3512/2008, OUG
58/2010, Legea 95/2006, Ordinul 617/2007
Intrebare: Societatea noastra care are ca obiect de activitate activitati de realizare a softului la comanda, vrea sa trimita 2 dintre salariati la un training Microsoft in Germania,
training ce se va desfasura pe teritoriul Germaniei. Cum se procedeaza in urmatoarele 2
situatii:
1. daca firma romaneasca nu este inca inscrisa in registru operatorilor intracomunitari,
va putea efectua plata, urmand ca pana la emiterea facturii sa se inscrie in acest
registru? sunt aceste servicii de training achizitii intracomunitare?
2. daca facturile de training sunt emise si platite de salariati sunt deductibile pentru
firma romaneasca?
Raspuns:
In primul rand depide de hotararea adoptata de societate. Daca societatea hotaraste sa trimita
doi angajati la specializare in Germania si costurile de pregatire profesionala sunt suportate de
societate atunci pentru serviciile de training locul prestarii serviciilor este considerat locul
prestarii efective al acestor servicii, adica in Germania.
In aceasta situatie furnizorul din Germania va emite aceasta factura cu TVA german pe
numele societatii dvs., TVA pentru care societatea dvs. nu are drept de deducere a TVA . D.p.v
contabill operatiunea se inregistreaza la valoarea totala intr-un cont de cheltuieli si se
raporteaza in decontul de TVA la randul 24, ca operatiune neimpozabila. Acest tip de prestari
de servicii se incadreaza in categoria exceptiilor fiind reglementate de art.133 alin. 4 punctul
c.
Pentru operatiunile prevazute la exceptiile de la art.133 alin. 4 ( unde se incadreaza si
cursurile de pregatire profesionala), nu este necesara inscrierea in Registrul operatorilor
intracomunitari, fiind o operatiune taxabila la locul prestarii efective si nu se declara in
declaratia recapitulativa.
Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul
TVA cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul
operatorilor intracomunitari. In acest sens, toate persoanele juridice impozabile platitoare de
TVA, persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare sunt
obligate sa se inscrie in acest registru pentru a obtine valididatea codului de platitor de TVA.
Cererea de solicitare a inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari se formuleaza si
se depune la organul fiscal competent numai in situatia in care persoana respectiva,
intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare.
Solicitarea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari trebuie sa aiba loc inainte de
efectuarea operatiunilor intracomunitare.
In baza contractului incheiat pentru prestarea serviciilor, prestatorul trebuie sa verifice
periodic valabilitatea codului de inregistrare pentru fiecare luna in care serviciul a fost
prestat.

Daca in baza confirmarii primite se constata ca respectivul cod nu este valid in perioada
efectuarii serviciului, se considera ca prestarea a fost efectuata catre o persoana neimpozabila
pentru care se colecteaza TVA in baza regulii generale stabilite la articolul 133 alineatul 3. In
acest caz, serviciul nu se mai incadreaza in categoria prestarilor intracomunitare.
Daca beneficiarul nu comunica un cod valabil de TVA sau comunica acest cod, dar prestatorul
nu obtine confirmarea validitatii acestuia, se considera ca prestarea de servicii este realizata
catre o persoana neimpozabila. in acest caz, prestatorul din Romania este obligat sa colecteze
TVA la valoarea serviciului prestat.
Totusi, daca ulterior emiterii facturii in regim normal de taxare,beneficiarul comunica un cod
valabil de TVA, prestatorul trebuie sa aplice regula generala de taxare de la articolul 133 alin.
(2) din Codul fiscal daca beneficiarul este o persoana impozabila.
Pentru corectarea facturii initiale emisa prin aplicarea regimului de taxare, beneficiarul este
obligat sa faca dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a
devenit exigibila pentru serviciul prestat in favoarea sa. Dovada consta in confirmarea
oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care beneficiarul este stabilit.
Subliniez ca este responsabilitatea prestatorului din Romania de a verifica valabilitatea
codurilor de inregistrare in scopuri de TVA furnizate de catre beneficiarii de servicii
stabiliti in alte state membre.
Chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in baza prevederilor art. 153 sau 153^1, se
considera ca o persoana nu are un cod valabil de TVA in situatia in care nu figureaza in
Registrul operatorilor intracomunitari.
Efectuarea operatiunilor intracomunitare de catre persoanele care sunt obligate sa se inscrie
in Registrul operatorilor intracomunitari, dar nu s-au inscris pana la momentul constatarii
reprezinta contraventie reglementata prin OG 92/2003 privind Codul fiscal, articolul 219^2,
alineatul (1). Contraventia constatata se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000
lei la 5.000 lei asa cum este reglementata prin articolul 219^2, alineatul (2).
2. Inregistrarea cheltuielilor cu facturile emise pe numele salariatilor si achitate de acestia in
nume personal in strainatate, nu sunt recunoscute la calculul profitului impozabil.
Putem face apel insa la unele prevederi din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare pentru reincadrarea acestor cheltuieli in limite
deductibile:
- art. 21, alin. (1) care defineste cheltuielile deductibile in sensul ca sunt deductibile acele
sume efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cheltuielile prevazute de
alte acte normative in vigoare;
- art. 21, alin. (2), lit. h) care stabileste ca sunt cheltuieli deductibile cheltuielile cu formarea si
perfectionarea profesionala a personalului angajat;
Actele normative care reglementeaza conceptul de formare si perfectionare profesionala sunt:
- Codul muncii, aprobat prin Legea 53/2003,
- OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si
completarile aduse prin OG 76/2004, aprobata prin Legea 454/2004,

- HG 518/1995 privind uneledrepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate


pentru misiuni temporare, cu modificarile ulterioare.
Codul muncii prevede la art. 188 si urmatoarele, ca formarea profesionala a salariatilor se
poate realiza prin urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de
formare profesionala din tara sau din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.
HG 518/1995 reglementeaza ca prevederile hotararii se aplica si personalului trimis in
strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentand cursuri si stagii
de practica si specializare sau perfectionare.
Coroborand toate aceste reglementari legale se poate trage concluzia ca pe baza unei hotarari
a conducerii societatii, salariatii pot participa la cursuri de pregatire profesionala, in una din
formele prevazute de actele normative anterior prezentate, la invitatia unor centre de pregatire
sau intr-o alta forma acceptata de societate.
Justificarea cheltuielilor cu transportul si cazare se face cu documentele reglementate de
OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile:
- decizie interna,
- ordin de deplasare (delegatie) in strainatate cod 14-5-4/a,
- decont de cheltuieli pentru deplasari externe, cod. 14-5-5,
- dispozitie de plata/incasare, dupa caz, atunci cand sumele privind cheltuielile sunt mai mari
sau mai mici decat cele primite.
Forma acestor acte justificative se adapteaza la specificul fiecarei societati si necesitatile
proprii de informare.
Biletele de tren si facturile de cazare sunt in mod normal emise pe numele salariatilor si ele
pot fi decontate ca fiind cheltuieli efectuate de societate pentru perfectionarea salariatilor.
Cheltuielile cu indemnizatia de deplasare nu trebuie justificate, dar se limiteaza din punct de
vedere al deducerii la de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice (art. 21, alin.
(3), lit.b).
De asemenea, persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai
sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art. III din ordonanta de urgenta.
Asadar, prevederile art. III din OUG 58/2010 se aplica oricarei activitati desfasurate in afara
unei relatii de angajare cu exceptia celor prevazute la alin. (2) al art. 1.
Dupa cum se poate observa, veniturile asimilate salariilor nu sunt excluse din sfera de aplicare
a art. III din OUG 58/2010. Drept urmare, intrucat activitatea administratorului nu este
desfasurata ca urmare a unei relatii de angajare si daca administratorul nu are si calitatea de
pensionar al sistemului public de pensii, veniturile obtinute de administrator sunt supuse
prevederilor OUG 58/2010 si a Normei metodologice de aplicare a acesteia.

Norma metodologica de aplicare a OUG 158/2005 stabileste la art. 3 ca persoanele care


realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau
semestrial - sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari
pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta
de urgenta.
Totodata si persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de
natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial - datoreaza
contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
Numai persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura
profesionala in mod ocazional nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri
de natura profesionala.
Veniturile administratorului nu pot fi considerate venituri relizate ocazional astfel ca, el
datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de
asigurari sociale pentru sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta
indiferent daca, concomitent, realizeaza venituri din salarii.
Administratorul are obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul
public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de
asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
Declaratiile de asigurare se depun, o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna
anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si,
dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti
din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.
In ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate, societatea comerciala la care
isi desfasoara activitatea administratorul datoreaza contributia angajatorului (5,2%) intrucat
veniturile respective sunt asimilate salariului din punctul de vedere al legislatiei fiscale si intra
in fondul de salarii realizat, conform art. 258 alin. (2) din Legea 95/2006 si art. 3 din Normele
metodologice aprobate prin Ordinul 617/2007.
Obligatia virarii ambelor contributii revine societatilor comerciale, care platesc indemnizatia
administratorului, conform art. 257 alin. (7) din Legea 95/2006, prin mentionarea acestuia la
categoria CT in Lista nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste
contributia de asiguari sociale de sanatate (anexa 2a).
Dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 nu
sunt in concordanta cu cele ale Ordinului 617/2007.
Astfel, potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010,
pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste
de persoana care le realizeaza la termenele stabilite in Legea 95/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea 95/2006 si prin
Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii
de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de

executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale
de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Pe de alta parte, la art.5 din Ordinul 617/2007 se prevede ca, contributia lunara a persoanelor
asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din
salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are
obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana
asigurata in contul deschis pe seama CNAS la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a
caror raza angajatorii sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe.
In ceea ce priveste contributia la sistemul asigurarilor pentru somaj, dupa intrarea in vigoare a
OUG 58/2010 si a normelor metodologice de aplicare, administratorul are obligatia sa se
asigure in acest sistem avand in vedere ca presteaza o activitate in afara unei relatii de
angajare.
Baza de calcul al contributiilor individuale, prevazuta la art. III alin. (3) din ordonanta de
urgenta, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie venitul net
lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru
veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial-.
Baza lunara de calcul al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate prevazuta la art. III
alin. (3) din ordonanta de urgenta o constituie cuantumul net al veniturilor de natura
profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile
deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute
pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest
venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
Modelul declaratiilor de asigurare se aproba in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a
normelor metodologice, prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi
de Asigurari Sociale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Inregistrari contabile:
1. Cheltuieli cu indemnizatia administratorului:
641 = 421
"Cheltuieli cu salariile
personalului"

"Personal - salarii datorate"

2. Retineri din indemnizatie:


421 =

%
"Personal - salarii datorate"
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
4314
Contributia angajatilor pentru asigurarile
sociale de sanatate

444

3. Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate:


6453 = 4313
Contributia angajatorului pentru
Contributia angajatorului pentru
asigurarile sociale de sanatate
asigurarile sociale de sanatate
Prin Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010) se va solicita luarea in evidenta ca
platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributia pentru
asigurari sociale de sanatate.

OUG 54/2010. Registrul operatorilor


intracomunitari. Contraventii
Ana Maria Georgescu, valabil la 02-Aug-2010
Tags: OUG 54/2010, registrul operatorilor intracomunitari, Codul de procedura fiscal
Intrebare: Ce poate sa faca o societate care importa bunuri din UE, nu a primit inca
certificatul de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari si are transporturi
cu bunuri pe drum, care vor sosi dupa 1 august dar inainte de obtinerea certificatului?
Are voie sa receptioneze bunurile? Care sunt consecintele?
Raspuns:
Conform art. II alin. (3) din OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii
fiscale, prin care s-a introdus obligatia persoanelor impozabile de a se inregistra in Registrul
operatorilor intracomunitari, in cazul aprobarii de catre organele fiscale competente a cerilor
depuse pana la data de 1 august 2010 de catre persoanele care trebuie sa solicite aceasta
inregistrare, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi data de 1 august
2010.
Conform art. 219 (secund) din OUG 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, astfel cum a
fost modificata de OUG 54/2010, constituie contraventie efectuarea de operatiuni
intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor
intracomunitari fara a fi inscrise conform legii, in acest registru. Contraventia se sanctioneaza
cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Prin urmare trebuie sa urmariti respectarea de catre organel fiscale a prevederilor art. II alin.
(3) din OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, daca ati depus
cererea pana la data de 1 august 2010.

Livrari CIP. Ordinul 3055

Dana Jinga, valabil la 06-Aug-2010


Tags: livrari CIP, ordinul 3055
Intrebare: Evidenta contabilafiscala - achizitie intracomunitara. Factura si receptia in
luni diferite.
Am achizitionat marfa din Bulgaria in valoare de 10.000 euro. Conditia de livrare este
CIP depozitul nostru.
Data facturii este de 30.05.2010, curs 4,1 lei. Am efectuat doar inregistrarea contabila
4426=4427 7790lei. In declaratia 300 din luna Mai am preluat la rubrica achizitii
intracomunitare 41000 lei cu TVA 7790lei. In declaratia 390 din luna Mai am evidentiat
suma de 41000 lei.
Marfa a fost receptionata pe data de 03.06.2010, curs 4.5 lei. Am efectuat inregistrarea
marfurilor potrivit NIR 371=401 45000 lei. Nu am mai evidentiat nimic in declaratiile
300 si 390 aferente lunii Iunie. Potrivit conditiei de livrare CIP, nu consideram corecta
utilizarea contului 327 pentru ca transferul riscului si beneficiilor a avut loc la data
receptiei. Considerati corecte inregistrarile contabile si modul de intocmire al
declaratiilor?
Raspuns:
Conform art. 154 alin. (3) din OMFP 3055/2009 :
" (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru
care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare
(grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).
155. - (1) Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului
riscurilor si beneficiilor."
1. Avand in vedere conditia de livrare CIP, data transferului riscurilor si beneficiilor este data
receptiei marfurilor (03.06.2010). La aceasta data marfurile vor fi inregistrate in contabilitate
la cursul de 4,5 lei si in contul 371 "Marfuri" . Nu se foloseste contul 327 deoarece stocurile
nu sunt in curs de aprovizionare.
Conform art. 135 alin. (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator".

2. Avand in vedere prevederea legala de mai sus, exigibilitatea TVA intervine la data emiterii
facturii (30.05.2010), deci trebuia evidentiata atat in Declaratia recapitulativa cat si in
Decontul de TVA aferente lunii mai 2010 .
Concluzie: Consider corecte inregistrarile contabile si modul de intocmire a declaratiilor.

Achizitie de bunuri cu transport din tara


UE, dar facturata de o tara non UE.
Declaratia 390
Adrian Benta, valabil la 27-Iul-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia 390, codul fiscal, TVA, OANAF 76/2010
Intrebare: Cum se trateaza d.p.d.v. al declaratiei 390 o achizitie de bunuri cu transport
dintr-o tara intracomunitara, dar facturata de o tara non UE?

Raspuns: Vom analiza raspunsul pornind de la urmatoarele ipoteze:


- marfurile sunt de provenienta extracomunitara, s-a efectuat vamuirea intr-un stat tert si
sunt transportate in Romania din acel stat tert.
- Analizam situatia considerand ca nu intervine nici un regim suspensiv al TVA ca situatie
particulara si nici operatia nu este considerata non transfer.
Daca marfurile sunt de origine comunitara, atunci exista o contradictie in intrebare deoarece
chiar daca furnizorul este dintr-un stat tert, atunci el are obligatia inregistrarii in scopuri de
TVA in comunitate, direct sau prin reprezentant fiscal iar activitatea este o achizitie
intracomunitara obisnuita.
Astfel, sunt aplicabile prevederile de la pct. 3 din OANAF 76/2010, privind instructiuni de
completare a declaratiei recapitulative stabilita de art 156^4 din Codul fiscal, denumita
declaratia 390, ce stabileste:
Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit in
Comunitate si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe
transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit in Comunitate, inregistrat prin
reprezentant fiscal in statul membru din care efectueaza livrarea intracomunitara de bunuri, la
rubrica "Denumire operator intracomunitar" va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a
reprezentantului fiscal), iar la rubrica "Cod operator intracomunitar" va fi inscris codul de
inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitate nu si-a
desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea
de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o
reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de
expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea
respectiva.
Exemplu: o societate "A" dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societati din Romania
"B" bunuri. Bunurile sunt importate intr-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de catre

societatea de expeditie "C" si apoi aceeasi societate "C" declara in numele furnizorului "A"
din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitara a
bunurilor din statul membru (Y) in Romania.
In astfel de situatii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expeditie "C". In
declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, la rubrica "Denumire operator
intracomunitar" va fi inscrisa denumirea furnizorului, respectiv societatea "A" din statul
extracomunitar (X), iar la rubrica "Cod operator intracomunitar" codul din statul membru (Y)
al societatii de expeditie "C" care a declarat livrarea intracomunitara.
Astfel putem concluziona:
- sumele se declara pe codul de TVA, al casei de expeditii, al comisionarului vamal sau
reprezentantului fiscal
- denumirea este a furnizorului extern din tara terta.

Factura comision. TVA


Irina Dumitrescu, valabil la 21-Iul-2010
Tags: factura, comision, contract de comision, Codul fiscal, TVA, Formularul 300,
Formularul 390
Intrebare: Am intermediat achizitionarea unui echipament de la un furnizor din Italia
pentru un client din Romania, pentru aceasta intermediere va trebui sa emit o factura
de comision furnizorului din Italia.
Mentionez ca furnizorul a emis invoice-ul direct clientului din Romania si ca toti
parteneri implicati sunt inregistrati ca platitori in scopuri de TVA.
Cum emit factura pentru comision cu sau fara TVA? Este necesar un contract pentru
aceasta intermedire?
Comisionul este limitat (exemplu: sa nu depaseasca 15% din valoarea echipamentului ce
a facut obiectul intermedierii)?
In ce declaratii trebuie declarata acesta livrare intracomunitara de servicii?

Raspuns: Contractul de comision este un contract consensual in sensul ca el ia nastere prin


simplu acord de vointa al partilor. Asadar, forma scrisa nu este ceruta de lege pentru
valabilitatea contractului. Insa, pentru a putea face dovada existentei relatiei contractuale cu
furnizorul din Italia, este recomandabila incheierea contractului in forma scrisa.
Incadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si fiscal se realizeaza in baza
contractelor incheiate intre parti care trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor.
Cuantumul remuneratiei cuvenite comisionarului este stabilit prin conventia partilor sub
forma unei sume fixe sau a unui procent calculat la valoarea afacerii realizate de comisionar,
neexistand o limita minima sau maxima prevazuta de legislatie.

Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea 71/2003 privind Codul fiscal, din punct de vedere al TVA,
sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila
actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. e), din punct de vedere al TVA,
operatiunile de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei
persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii sunt
considerate prestari de servicii.
Astfel cum prevede art. 133 alin. (2), ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o
persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care
primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt
furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana
isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla
respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau
sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste
aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Serviciului pe care l-ati descris i se aplica aceasta regula generala, intrucat acesta nu se poate
incadra pe niciuna dintre exceptiile prevazute la art. 133 alin. (4) si (7) din Codul fiscal.
Punctul 13 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal stabileste ca, in situatia in care acestor servicii li se aplica regula generala
de stabilire a locului de prestare si sunt prestate catre o persoana impozabila care are sediul
activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania prin sediu/sedii fixe, se
va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care beneficiarul si-a stabilit sediul
activitatii sale economice, sau, dupa caz, un sediu fix situat in alt stat, daca beneficiarul poate
prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au fost prestate
catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu fix stabilit in alt stat, si nu catre
sediul/sediile fixe din Romania.
Daca sunt prestate catre o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in
Romania, dar este stabilita in afara Romaniei prin sediu/sedii fixe, se va considera ca locul
prestarii serviciilor este sediul fix catre care serviciile sunt prestate, daca beneficiarul poate
prezenta dovezi suficiente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au fost
prestate catre sediul activitatii economice din Romania, ci catre sediul/sediile fixe din afara
Romaniei.
Dovezile pe care beneficiarul poate sa le prezinte pentru a demonstra ca serviciile sunt in fapt
prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu fix pot consta in: contractul

si/sau formularul de comanda care identifica sediul care primeste serviciile, faptul ca sediul
respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in
fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, in mod particular,
a sediului/sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte informatii relevante pentru
stabilirea locului prestarii.
De asemenea, atunci cand beneficiarul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru,
si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu fix, aflat in alt stat
membru decat Romania, prestatorul trebuie sa faca dovada ca beneficiarul este o persoana
impozabila si ca este stabilit in Comunitate. Se considera ca aceasta conditie este indeplinita
atunci cand beneficiarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice, sau,
dupa caz, a unui sediu fix, din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de
autoritatile fiscale din alt stat membru, inclusiv in cazul persoanelor juridice neimpozabile
care sunt inregistrate in scopuri de TVA. Se considera ca prestatorul a actionat de buna
credinta, in ceea ce priveste stabilirea faptului ca beneficiarul sau este o persoana impozabila,
atunci cand a obtinut confirmarea validitatii codului de TVA atribuit beneficiarului sau de
autoritatile fiscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate existente la
nivel comunitar.
Daca beneficiarul, care este stabilit in alt stat membru decat Romania, nu comunica un cod
valabil de TVA, si/sau prestatorul nu obtine confirmarea validitatii codului de TVA al
clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este realizata catre o persoana
neimpozabila. Totusi, in situatia in care ulterior emiterii facturii beneficiarul comunica un cod
valabil de TVA atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, se vor aplica prevederile art.
133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impozabila in
Romania, fiind impozabila la locul unde este stabilit beneficiarul, daca beneficiarul poate face
dovada ca avea calitatea de persoana impozabila in momentul in care taxa a devenit exigibila.
Dovada consta intr-o confirmare oficiala a autoritatii fiscale din statul membru in care
beneficiarul este stabilit. (alin. (9)).
Astfel, aceste servicii prestate catre societatea din Italia nu sunt impozabile in Romania, daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- beneficiarul comunica o adresa a sediului activitatii economice, sau, dupa caz, a unui sediu
fix, din Italia sau alt stat din Comunitate, precum si un cod valabil de TVA atribuit de
autoritatile fiscale din alt stat membru.
- beneficiarul face dovada ca serviciile sunt in fapt prestate catre sedii ale activitatii
economice sau catre sedii fixe ale acestuia din Italia sau alt stat membru.
Daca conditiile sunt indeplinite, serviciile prestate nu sunt impozabile in Romania.
Factura se va intocmi fara TVA, cu respectarea prevederilor art. 155 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal. Aceasta se va raporta prin Formularul 300 "Decont de TVA", aprobat
prin OANAF 77/2010 la Randul 3 cu preluarea sumelor la Randul 3.1.

Potrivit dispozitiilor art. 1564 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice
persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii
urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza prestarile
de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul
membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in
luna calendaristica respectiva.
Prin urmare, acest serviciu se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r
aprobat prin OANAF 76/2010, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni
calendaristice.

Factura emisa pentru livrari de


combustibil. Reparatii auto si piese de
schimb. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 19-Iul-2010
Tags: TVA, codul fiscal, combustibil, facturi, declaratia 390
Intrebare: Firma transporta bunuri in tari din UE pentru o firma din Austria cod valid
TVA. Soferii alimenteaza tir-ul cu combustibil fac reparatii si cumpara piese in tari din
UE. Facturile sunt fara TVA pentru ca a dat codul valid de TVA din RO. Se declara in
Declaratia 390 si la ce achizitie sau....
Masinile stau in Europa 6-8 luni pe an.

Raspuns: Facturile emise pentru livrarile de combustibil efectuate de la pompa din alt stat
membru trebuie sa cuprinda TVA din statul membru respectiv pentru ca magazinl (furnizorul)
chiar daca primeste de la sofer codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, nu poate
aplica scutirea de TVA conform legislatiei din acel stat membru neavand dovada expedierii
sau transportarii bunului livrat in afara statului sau membru.
TVA din aceasta factura se restituie de statul membru in care s-a efectuat achizitia de
combustibil in conditiile si conform procedurii stabilite de legislatia statului membru
respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE.
Dreptul la rambursarea taxei aferente achizitiilor este determinat conform legislatiei din SM
de rambursare.
Cererea de rambursare se adreseaza statului membru respectiv pe cale electronica inaintata

organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la
dispozitie de ANAF (adresa www.anaf.ro - declaratii electronice).
Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic si de minimum 3 luni
calendaristice. Poate fi mai mica de 3 luni daca este perioada ramasa pana la sfarsitul anului
calendaristic.
Pentru reparatii si piesele de schimb incorporte de societatea care a efectuat reparatia
masinilor se poate admite faptul ca factura a fost emisa fara TVA din statul membru al
prestatorului avand codul de TVA din Romania al beneficiarului si pentru care a aplicat regula
generala de stabilire a locului prestarii de la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. In acest caz
piesele de schimb sunt accesorii serviciului de reparatie fiind tratate din punct de vedere al
aplicarii TVA ca serviciu prestat si nu distinct ca livrare de bunuri. In acest caz societatea din
Romania efectueaza o achizitie intracomunitara de servicii care se impoziteaza in Romania
conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal si pentru care se depune declaratia recapitulativa
declaratia 390 si se trece in decont TVA (300) la randurile 7, 7.1 si 7.1.1 si respectiv 19. 19.1
si 19.1.1.

Achizitii intracomunitare. Diferente


constatate la receptie. Declaratia 390
Irina Dumitrescu, valabil la 12-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia 390, TVA, codul fiscal, declaratia 300,
OANAF 2245/2010
Intrebare: In cazul bunurilor primite de la o firma din Polonia, atunci cand exista
diferente de cantitate intre factura si receptie sau se primesc alte produse decat cele
inscrise pe factura, noi inregistram diferenta in minus 327=401 (pentru a ajunge la
valoarea integrala a facturii), urmand ca diferenta sa se solutioneze ulterior prin credit
note.
Diferentele in plus nu le inregistram, nu le receptionam, marfurile se gestioneaza la
depozit separat, extracontabil.
Intrebare: In declaratia 390 se declara suma aferenta intregii facturi (receptie plus cont
327) sau numai marfa receptionata? In luna in care se corecteaza cum se declara?
Raspuns:
Potrivit art. 1564 alin. (1) lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice persoana
impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv a lunii
urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentioneaza achizitiile
intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna
calendaristica respectiva.

Astfel cum prevede art. 135 din legea mentionata, in cazul unei achizitii intracomunitare de
bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de
bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.
In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15-a
zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Prin exceptie, exigibilitatea
taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul
echivalent art. 155 alin. (1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii
urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
In conformitate cu dispozitiile art. 1341 faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau
la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in acest articol.
Asadar, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:
- in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea;
- la data emiterii facturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile,
inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca factura este emisa
inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit faptul generator, respectiv
livrarea.
Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" la rubrica achizitii intracomunitare de
bunuri se inscrie suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor,
pentru care persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform
art. 151 din Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica
respectiva, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii
intracomunitare de bunuri. Ajustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine
exigibilitatea taxei, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv in luna
calendaristica in care regularizarea a fost comunicata clientului.
In cazul prezentat exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data emiterii facturii.
Prin urmare in formularul 390 se va declara suma aferenta intregii facturi.
Potrivit art. 138 lit. b) din Legea571/2003 privind Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe
valoare adaugata se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea
ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori
partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre
parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui
arbitraj.
In acest sens, punctul 20 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul
fiscal stabileste ca, in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri
si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea
livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost
efectuata, dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si
inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. in acest scop furnizorii/prestatorii
trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se
reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi
transmise si beneficiarului. Aceste prevederi se aplica si pentru livrari intracomunitare.
Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor
art. 148 lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operatiunile prevazute

la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica si pentru achizitiile
intracomunitare.
Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138.
Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza
care a generat aceste evenimente (1342 alin. (3) din Codul fiscal).
Prin urmare, in cazul prezentat, pentru diferentele in minus constatate la receptie furnizorul
are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs. are
obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial.
Potrivit art. 155 alin. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal Romania va accepta
documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.
Astfel, documentele de tipul notelor de credit, nefiind reglementate de legislatia fiscala din
Romania, reprezinta echivalentul unor facturi, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute
de art. 155 din legea mentionata.
Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de TVA" cuprinse in
Anexa nr. 2 a OANAF 2245/2010, la Randul 5 al acestui formular se inscriu si ajustarile bazei
de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in
perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.
La Randul 17 - se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.
Prin urmare, in luna in care furnizorul va emite nota de credit pentru corectare facturii initiale
valorile aferente se vor raporta la Randul 5 si Randul 17 al formularului (300) "Decont de taxa
pe valoarea adaugata".
In mod corespunzator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in Formularul 390
"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP
14.13.01.02/r aprobat prin OANAF 76/2010.

Inregistrari contabile achizitionare marfa


UE
Ionut Jinga, valabil la 08-Iul-2010
Tags: inregistrari contabile, ordinul 3055/2009, Legea 571/2003, achizitii
intracomunitare
Intrebare: Am achizitionat marfa din Uniunea Europeana in valoare de 32000 EURO.
Marfa a sosit in tara impreuna cu factura pe data de 9 iunie 2010, iar factura fusese
emisa pe data de 31 mai. Intrebarea mea este ce inregistrari contabile trebuie sa fac, in
ce luna si ce curs valutar folosim?

Raspuns: Conform art 154 alin (3) si art 155 din Ordinul 3055/2009:
,, (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru
care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare
(grupa 32 "Stocuri in curs de aprovizionare" din Planul de conturi general).
155. - (1) Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului
riscurilor si beneficiilor.
Conform art 135 alin (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
,,(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator.
Concluzie: Marfa va fi inregistrata in contabilitate la data transferului riscurilor si beneficiilor
(31 mai).
Inregistrari contabile:
327,,Marfuri in curs de aprovizionare
=
euroXcurs valutar din 31 mai
4426 ,,TVA deductibila =
4427 ,,TVA colectata
mai*19%

401 ,,Furnizori

32000

32000 euroXcurs valutar din 31

Decont bonuri din Finlanda


Adrian Benta, valabil la 06-Iul-2010
Tags: cheltuieli deductibile, bonuri, bon fiscal, HG 105/2009, HG 831/1997, deducere
cheltuieli
Intrebare: In conditiile in care un angajat al societatii este trimis in Finlanda in interes
de serviciu, bonurile (acolo nu se utilizeaza stampila ) aduse ca si decont sunt
considerate cheltuieli deductibile? Se considera o achizitie intracomunitara si se trece la
TVA lunar? Sunt trecute si in declaratia 390?

Raspuns: Din punctul de vedere al calitatii de document justificativ pentru o cheltuiala, sunt
valabile urmatoarele situatii indiferent daca este vorba de un bon fiscal emis de o persoana
rezidenta sau cu ocazia unei deplasari in afara tarii, astfel:
Odata cu adoptarea HG 105/2009 prin care se abroga HG 831/1997 privind documentele
justificative, toate actele normative, adoptate in aplicarea acestei hotarari, cu referire la
bonurile fiscale, chiar daca nu sunt abrogate expres, devin neaplicabile. In plus OMFP

3512/2009 privind documentele financiar contabile utilizate in activitatea economica, nu au


reglementari exprese privind calitatea de document justificativ a bonului fiscal.
Astfel va recomandam sa luati in considerare, prevederile din ghidul de utilizare a bonului
fiscal, elaborat de autoritatile fiscale, redat mai jos:
"(1) Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale in baza OUG 28/1999
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt documente care atesta efectuarea
platii si se anexeaza la Registrul de casa
(2) Inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate sau a serviciilor prestate, achitate cu
numerar sau card bancar, pe baza de bon fiscal, se poate efectua in urmatoarele conditii: (i)
entitatea solicita furnizorului factura aferenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate, avand
ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal;
sau
ii) entitatea justifica cheltuielile efectuate fie prin documente care atesta intrarea in gestiune a
bunurilor achizitionate, fie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de
cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana
care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli. in cazul utilizarii decontului de cheltuieli,
documentul utilizat este Decont de cheltuieli cod 14-5-5 aprobat prin OMEF 3512/2008
privind documentele financiar-contabile.
Prin urmare consideram ca sumele cheltuite pe aceste bonuri pot fi deduse, evident daca sunt
corespunzatoare scopului activitatii societatii, daca sunt insotite de un decont de cheltuieli
aprobat de administratorul societatii, indiferent daca sunt stampilate sau nu.
Din punctul de vedere al TVA se retine:
> din descrierea intrebarii delegatul din Romania nu a comunicat codul de TVA a societatii
din Romania iar societatea din Finlanda nu a efectuat o livrare scutita de TVA. Prin urmare
noi consideram ca nu este vorba de o achizitie intracomunitara de bunuri care va fi cu taxare
inversa in Romania conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.
> In plus art. 126 alin. (4) din Codul fiscal stabileste:
> Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile
in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari
de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de
10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
Evident ca solutia noastra porneste de la prea multe premize, astfel dvs trebuie sa verificati cu
exactitate daca societatile din Finlanda au emis bonurile scutite de TVA, scutite ca efect al
comunicarii unui cod fiscal din Romania si nu ca ar fi scutita livrarea in baza legislatiei
interne din aceasta tara. In cazul in care toate bunurile si serviciile achizitionate sunt cu TVA
din Finlanda sau sunt scutite de TVA prin efectul legii din aceasta tara, noi consideram ca nu

este o achizitie intracomunitara.


Daca o singura achizitie din aceasta tara este scutita de TVA ca urmare a comunicarii codului
fiscal din Romania, atunci consideram ca este o achizitie intracomunitara, cu modificarea
vectorului fiscal si depunerea declaratiilor recapitulative

Transport international de marfa.


Declaratii
Ionut Jinga, valabil la 05-Iul-2010
Tags: Registrul operatorilor intracomunitari, ANAF 76/2010, OUG 542010, servicii
intracomunitare, prestari servicii, declaratia 390
Intrebare: Sunt o firma ce are obiect principal de activitate transport international de
marfa (TIR ), fiind inreg. in scop de TVA.
Intrebare:
1. trebuie sa ma inscriu in Registrul operatorilor intracomunitari daca efectuez
transport international de marfa intre doua firme din cadrul UE, romana-straina sau
straina-straina, dupa data de 01.08.2010?
2. ce documente trebuie sa intocmesc si modalitatea corecta de intocmire pentru a
justifica efectuarea transportului?
3. cum o raportez in declaratia 390 si la ce randuri corespunzatoare?
Raspuns: Conform art I pct 2 lit c din OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea
evaziunii fiscale, Registrul operatorilor intracomunitari se infiinteaza incepand cu data de 1
august 2010 si cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care
efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv "prestari de servicii intracomunitare,
respectiv servicii pentru care seaplica prevederile art. 133,alin.2), efectuate de persoane
impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de
TVA in statul membru in careacestea sunt impozabile".
Conform pct 13.7 din Normele metodologice de aplicarea Codului fiscal:
"Serviciile pentru care seaplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt
prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt
stabiliti pe teritoriul Comunitatii, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara
in declaratia recapitulativa conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, daca nu
beneficiaza de o scutire de taxa. Persoanele impozabile care presteaza astfel de servicii si care
nu sunt inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de
inregistrare in scopuri de TVA prevazute la art. 153 si 1531 din Codul fiscal".
Concluzie:
1. Avand in vedere ca operatiunile firmei dumneavoastra se incadreaza in categoria prestarilor
de servicii intracomunitare efectuate de o persoana impozabila stabilita in Romania in

beneficiul unor persoane impozabile stabilite in U.E, prestari de servicii pentru care se aplica
prevederile art 133 alin (2) privind locul prestarii, rezulta ca trebuie sa va inregistrati incepand
cu 1 august 2010 in Registrul operatorilor intracomunitari.
2. Justificarea transportului se face cu contractul/comanda firmei care solicita aceste servcii,
factura si documentul de transport.
3. Se raporteaza in Declaratia 390 la rubrica "prestari intracomunitare de servicii" (P) Ordin
ANAF 76/2010.

Inscrierea in Registrul operatorilor


intracomunitari. Procedura
Irina Dumitrescu, valabil la 30-Iun-2010
Tags: Registrul operatorilor intracomunitari, documentatie, inscriere, 571/2003, achizitii
intracomunitare
Intrebare: Care este documentatia necesara pentru inscrierea in Registrul operatorilor
intracomunitari?
Raspuns: In conformitate cu prevederile art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se
infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul
operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice
neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a)
si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la
art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor
persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor
art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art.
133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv
persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de
catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).
Astfel cum prevede alin. (4) al acestui articol, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor
intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna

la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare,


stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul
persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea
competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al
administratorilor.
Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari este redata in
Anexa nr. 1 a OANAF 2101/2010.
Prevederi cu privire la inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a
contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa
efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la
art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal sunt redate in Capitolul II al acestei proceduri Sectiunea 1.
Potrivit acestora, contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153
sau 1531 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni
intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa
solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in
scopuri de TVA (punctul 1).
In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna
la organul fiscal competent urmatoarele:
- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor
intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor
asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5, dupa caz.
Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun
certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii
penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte
documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala
este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal
(punctul 4).
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilul va
prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni,
precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a
finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte
daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din
Codul fiscal (punctul 5).
Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data
inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095)
odata cu Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru
comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare sau, dupa caz, cu
declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de
TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal (punctul 7).

Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si


verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul
de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor
intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,
republicata, cu completarile ulterioare (punctul 8).
Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, organul fiscal notifica solicitantului,
aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala
(punctul 9).
Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in
scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze
una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1)
din Codul fiscal se efectueaza in conformitate cu prevederile redate in Capitolul II Sectiunea a
2-a din procedura mentionata.
Potrivit acestora, persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din
Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de
natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in
Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni (punctul
1).
In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in
scopuri de TVA trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor
intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor
asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1, dupa caz.
Persoanele fizice inregistrate in scopuri de TVA care solicita inscrierea in Registrul
operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni sau notari provizorii
privind punerea in miscare a actiunii penale, se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 4
si 5 din sectiunea 1 (punctul 4).

Achizitie intracomunitara de marfa.


Autofactura.
Georgeta Serban Matei, valabil la 06-Iul-2010
Tags: achizitie intracomunitara, TVA, autofactura, declaratia 390, proceduri fiscale

Intrebare: Am efectuat o achizitie intracomunitara. Marfa a fost fizic receptionata in


aprilie 2010, dar factura de la furnizor a fost emisa abia in iunie anul acesta (cu data de
iunie).
La momentul aprilie am realizat autofacturarea pentru TVA.
As vrea sa stiu ce probleme pot avea, in conditiile in care factura de la furnizor a venit
cu data de iunie.

Raspuns: In conditiile in care, in lipsa facturii emise de furnizor, ati emis autofactura pana pe
data de 15 mai 2010 corespunzator bunurilor primite, inseamna ca ati procedat corect,
conform prevederilor legale. Presupun ca in baza autofacturii emise ati efectuat in luna aprilie
2010 inregistrarea operatiunii in jurnalele de TVA si ati raportat operatiunea atat prin
declaratia recapitulativa cod 390 cat si prin decontul de TVA cod 300.
Faptul ca furnizorul nu a respectat obligatia fiscala de a emite factura pentru bunurile livrate
cel mai tarziu pana pe data de 15 mai 2010, nu inseamna ca responsabilitatea revine firmei
dvs. Obligatia dvs. se considera indeplinita prin emiterea in termen a autofacturii. La
momentul primirii facturii furnizorului, singura obligatie pe care o aveti este sa mentionati pe
autofactura numarul facturii furnizorului si pe factura furnizorului numarul autofacturii astfel
incat sa se poata justifica concordanta dintre valoarea facturata de catre furnizor si valoarea
autofacturata de dvs.
Chiar daca in raportul VIES exista neconcordante intre data raportarii achizitiei
intracomunitare efectuate de firma dvs. si data raportarii livrarii intracomunitare efectuate de
catre partenerul extern, cu ocazia unei inspectii fiscale referitoare la TVA, firma dvs. nu poate
fi sanctionata pentru aceasta neconcordanta conform Codului de procedura fiscala deoarece se
poate face dovada ca vina apartine furnizorului.
In concluzie, nu veti avea probleme pentru situatia prezentata.

Achizitii intracomunitare. Obligatii fiscale.


Inregistrari contabile
Irina Dumitrescu, valabil la 28-Iun-2010
Tags: achizitii intracomunitare, obligatii fiscale, inregistrari contabile, 571/2003, ANAF,
TVA, OANAF 77/2010, OANAF 76/2010, formularul 300
Intrebare: Am urmatoarele cazuri privind achizitiile intracomunitare:
1. achizitionez marfa din U.E. de la un furnizor ce nu este inregistrat in scopuri de TVA,
eu fiind inregistrat in scopuri de TVA (eu fiind SRL).
2. achizitionez marfa din U.E. de la un furnizor ce este inregistrat in scopuri de TVA, in
schimb eu (SRL) nu sunt inregistrat in scopuri de TVA.
3. achizitionez marfa din U.E. de la un furnizor ce este inregistrat in scopuri de TVA, in
schimb eu (SRL) sunt inregistrat in scopuri de TVA, dar nu m-am inregistrat in

Registrul operatorilor intracomunitari


Intrebarea mea este cum procedez in cele 3 cazuri, care sunt prevederile Codului fiscal
in aceste cazuri, ce inregistrari contabile trebuie sa efectuez si ce declaratii fiscale depun
si modul de completare a acestora referitor strict la aceste cazuri?
Raspuns: Achizitia intracomunitara de bunuri este definita la art. 1301 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ca fiind obtinerea dreptului de a dispune, ca
si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia
indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Astfel cum este prevazut la art. 1321 alin. (1) si (2) locul achizitiei intracomunitare
de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se
incheie expedierea sau transportul bunurilor.
Daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de
TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care se termina
transportul, locul respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul
membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.
Astfel, locul impozitarii este in Romania, atat pentru achizitiile intracomunitare
pentru care transportul se incheie in Romania, cat si pentru achizitiile
intracomunitare pentru care beneficiarul comunica un cod de inregistrare in
scopuri de TVA din Romania, chiar daca transportul se incheie in alt stat membru.
Potrivit art. 126 alin. (3) este impozabila in Romania, o achizitie intracomunitara de
bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, pentru care
locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 1321, efectuata de o persoana
impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu
beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari
intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce
actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau
membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la
livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132
alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta.
Pentru achizitiile intracomunitare taxabile o persoana inregistrata normal in
scopuri de TVA are urmatoarele obligatii:
- Sa determine valoarea taxei datorate in Romania si sa o evidentieze in decontul
de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in conformitate cu
prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
- Sa raporteze operatiunea prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea
adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 5, cu preluarea sumelor la
Randul 5.1 si Randul 17, cu preluarea sumelor la Randul 17.1 si Formularul (390
VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin OANAF 76/2010
Inregistrarea in contabilitate a marfurilor achizitionate se va efectua prin

urmatoare formula contabila:


371
Marfuri

4426
TVA deductibila

401
Furnizori
4427
TVA colectata

In conformitate cu prevederile art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se
infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si
persoanele juridice neimpozabile care efectueaza achizitii intracomunitare de
bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 1321 (alin. (1)
lit.d)).
Persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 vor solicita
inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze
una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1),
inainte de efectuarea respectivelor operatiuni (alin. (3)).
Persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod
valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt
inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 alin. (14)).
Asadar, incepand cu data de 01 august 2010, persoanele care nu figureaza in
Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru
operatiuni intracomunitare. In aceasta situatie furnizorii bunurilor vor emite
facturile cu TVA din statele membre din care efectueaza livrarile. Beneficiarul va
avea obligatia platii TVA si in Romania.
Achizitia intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau
produse accizabile, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art.
1321, efectuata de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, care
urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o
persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care este considerata intreprindere
mica in statul sau membru, nefiind inregistrata in scopuri de TVA, nu este
impozabila in Romania.
Potrivit Instructiunilor pentru completarea formularului (300) "Decont de taxa pe
valoarea adaugata" cuprinse in Anexa nr. 2 a OANAF 77/2010 contravaloarea
achizitiilor intracomunitare de bunuri neimpozabile in Romania se inscriu la
Randul 24 al acestui formular.
Inregistrarea in contabilitate a marfurilor achizitionate se va efectua prin
urmatoare formula contabila:
371
Marfuri

401
Furnizori

Cu privire la achizitiile intracomunitare efectuate de catre o societate neinregistrata


in scopuri de TVA, potrivit alin. (4) al art. 126 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile
intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de
bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o
persoana juridica neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul
anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic
anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
Daca societatea nu efectueaza achizitii intracomunitare taxabile in Romania, in
conformitate cu cele prezentate, nu are nicio obligatie pe linie de TVA (declarativa
sau de plata).
Persoanele impozabile care efectueaza numai operatiuni pentru care taxa nu este
deductibila si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt inregistrate in scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu depasesc plafonul pentru achizitii
intracomunitare, pot opta pentru regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a)
din Codul fiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei in Romania pentru
toate achizitiile intracomunitare de la data la care isi exercita optiunea si vor solicita
un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal
(pct. 2 alin. (11) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal).
In conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1), persoana care efectueaza o achizitie
intracomunitara de bunuri care este taxabila, este obligata la plata taxei.
Potrivit art. 1531 alin. (1) lit. a), persoana impozabila care are sediul activitatii
economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania,
neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu
sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie
intracomunitara taxabila in Romania, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA
conform acestui articol, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca
valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii
intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.
In conformitate cu dispozitiile art. 1563 alin. (1) lit. a) si alin. (2), persoanele
impozabile inregistrate conform art. 1531 depun la organele fiscale competente un
decont special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile.
Acest decont trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv
a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere
exigibilitatea taxei.
Art. 157 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca, orice
persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are
obligatia depunerii acestui decont.

Prin urmare, in situatia in care, in conformitate cu cele prezentate, persoana


impozabila neinregistrata in scopuri de TVA efectueaza o achizitie intracomunitara
taxabila aceasta trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 1531 din
Codul fiscal, sa depuna Formularul (301) "Decont special de taxa pe valoarea
adaugata" pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei, pana la data de
25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei
intracomunitare si sa achite taxa organelor fiscale pana la data depunerii acestui
formular.
In conformitate cu prevederile art. 1564 alin. (1) lit.d) acesteia ii revine obligatia sa
intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 15 inclusiv
a lunii urmatoare unei luni calendaristice, Formularul (390 VIES) "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/ prestarile intracomunitare".
In aceasta situatie inregistrarile contabile vor fi:
Valoarea facturi:
371
Marfuri

401
Furnizori

TVA de plata, care se include in costul de achizitie:


371
Marfuri
Plata TVA:
4423
TVA de plata

4423
TVA de plata
5121
Conturi la banci in lei

Factura curs specializare strainatate


Georgeta Serban Matei, valabil la 29-Iun-2010
Tags: TVA, factura, curs specializare, impozit, autorizatie, formare profesionala,
declaratia 390
Intrebare: Societate platitoare de TVA, cu sediul social in Romania primeste o factura
din Anglia pentru organizarea unui curs de specializare in Anglia. Cum trebuie privita
aceasta speta din punct de vedere fiscal si declarativ?

Raspuns:
D.p.d.v. al TVA, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, la articolul 133 alineatul (4) litera c),
serviciile legate de activitati "educationale" sunt incadrate la exceptiile de la regula generala
de taxare reglementate prin articolul 133 alineatul 2 conform caruia locul prestarii este
considerat locul unde este stabilit beneficiarul. In situatia in care cursul de specializare se
incadreaza in categoria cursurilor de formare profesionala astfel incat sa fie considerat un

"serviciu educationale" , locul impozitarii acestui serviciu este locul prestarii efective, deci in
Anglia. In baza prevederilor articolului 133 alineatul (4) litera c),: "locul prestarii efective, in
cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive,
stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si
expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;"
In situatia in care acest serviciu nu se incadreaza la "serviciu educational" pentru achizitia
acestuia firma dvs. trebuie sa aplice regula generala de taxare de la articolul 133 alineatul 2
conform caruia serviciul este impozabil in Romania, la locul unde este stabilit beneficiarul. Ar
fi fost bine daca ati fi precizat daca prin factura emisa prestatorul din Anglia a taxat
operatiunea sau a inscris mentiunea "neimpozabil" in Anglia. Prin inscrierea acestei mentiuni
firma din Italia ar fi recunoscut indirect ca nu este autorizata sa desfasoare cursuri de
specializare cu caracter "educational", caz in care nici in obiectul de activitate nu are acest
profil de "formator profesional". Exista firme, de obicei "firma mama", care organizeaza
periodic astfel de cursuri pentru toti salariatii din grup. Totusi, aceste cursuri nu au un caracter
general, ci un caracter strict legat de obiectul sau de activitate, care, in realitate, consta in
impartasirea experientei dobandite intr-un anumit domeniu de activitate in vederea stimularii
vanzarilor unui anumit produs. Aceste activitati sunt denumite impropriu "cursuri". Practic, au
caracterul unor "sedinte" pe o anumita tema, specifica ramurii de activitate a participantilor.
Probabil ca prin cursurile urmate in Anglia nu se dobandeste o calificare profesionala, ci o
experienta profesionala. Cele doua notiuni difera tocmai prin faptul ca, spre deosebire de
calificare, experienta nu are un caracter educational.
De altfel, notiunea de specializare/training este prezentata de specialisti ca "un proces
sistematic de dobandire de noi cunostinte, abilitati si atitudini necesare indeplinirii mai eficace
a atributiilor unui anumit post, prezent sau viitor".
Pentru a desfasura cursuri de specializare, firma din Anglia trebuie sa fie autorizata in acest
sens asa cum se prevede si prin legislatia din Romania conform careia formarea profesionala a
adultilor se poate realiza doar in conditiile impuse prin legea nr. 129/2000 de catre orice
persoana juridica de drept public sau privat care dobandeste calitatea de "furnizori de formare
profesionala". Acesti furnizori pot presta servicii de formare profesionala doar cu respectarea
standardelor de pregatire profesionala elaborate de catre autoritati competente privind
recunoasterea calificarilor profesionale.
Programele de formare profesionala organizate de catre furnizorul de formare profesionala
din Romania trebuie elaborate pentru pentru ocupatii, specialitati si profesii, cuprinse in
Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R.
In conditiile in care cursul de specializare nu are un caracter educational, serviciul mentionat
de dvs., prestat de partenerul din Anglia, se incadreaza in categoria prestarilor
intracomunitare. Pentru aceste servicii intracomunitare achizitionate, in calitate de beneficiar,
firma dvs. are urmatoarele obligatii fiscale:
- sa aplice regimul de taxare inversa prin formula 4426 = 4427;

- sa evidentieze operatiunea atat in jurnalul pentru cumparari in corespondenta cu debitul


contului 4426 cat si in jurnalul pentru vanzari in corespondenta cu creditul contului 4427;
- sa raporteze serviciul intracomunitar achizitionat la urmatoarele randuri din decontul de
TVA:
randul 7 denumit "Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd. 5 si 6, si achizitii de
servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din
care:" Valoarea facturii primite de la prestatorul stabilit intr-un stat membru se raporteaza
distinct si prin randul 7.1 denumit "Achizitii de servicii intracomunitare pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)" cu reportare la randul 7.1.1. daca
prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc prestarea
intracomunitara. Suma TVA se preia din rulajul creditor al contului 4427;
randul 19 si randul 19.1 (se preia suma de la randul 7). Daca este cazul suma de la randul
19.1. se reporteaza si la randul 19.1.1 corespunzator sumei raportate prin randul 7.1. si 7.1.1.
Suma TVA se preia din rulajul debitor al contului 4426.
- sa raporteze operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul S.
In situatia in care partenerul din Anglia a considerat serviciul impozabil in Anglia,
operatiunea nu reprezinta o achizitie intracomunitara de servicii, motiv pentru care este
impozabil in Romania. In aceasta situatie se raporteaza prin decontul de TVA la randul 24
(inclusiv suma TVA facturata de prestator) si nu se raporteaza prin declaratia cod 390.
In oricare din cele doua situatii prezentate, pentru inregistrarea contabila si fiscala a acestui
serviciu se utilizeaza cursul valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre prestator.

Achizitie bunuri. Documente justificative


Irina Dumitrescu, valabil la 28-Iun-2010
Tags: achizitie bunuri, 571/2003, documente justificative, OMFP 3512/2008
Intrebare: Un angajat a comandat de pe un site din UK o carte pentru training.
Societatea noastra ar vrea sa ii deconteze aceasta cheltuiala. Mentionez ca fiind
comandata de pe un site, nu avem factura, avem doar o confirmare de comanda pe
numele angajatului si extrasul de cont stampilat de banca in care se vede suma platita.
Cum as putea sa procedez? Fac o dispozitie de plata pentru suma respectiva prin care ii
returnez angajatului banii? Cheltuiala este deductibila? Trebuie sa raportez aceasta
cheltuiala ca intracomunitara?
Raspuns: Art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca,
cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit
legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune nu sunt
deductibile la determinarea profitului impozabil.
De asemenea, art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, prevede ca orice
operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un

document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de


document justificativ.
Potrivit Normei metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile
aprobata prin OMFP 3512/2008 documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele
elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care
intocmeste documentul;
- numarul documentului si data intocmirii acestuia;
- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand
este cazul);
- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al
efectuarii acesteia;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea
operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si
ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de
document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de
normele legale in vigoare.
Documentele justificative provenite din tranzactii/operatiuni de cumparare a unor bunuri de la
persoane fizice, pe baza de borderouri de achizitii, pot fi inregistrate in contabilitate numai in
cazul in care se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective.
In situatia prezentata extrasul pentru contul bancar al angajatului, stampilat de banca, in care
se vede suma platita si confirmarea de comanda pe numele acestuia nu indeplinesc conditiile
pentru a dobandi calitatea de document justificativ.
Asadar, aceasta cheltuiala nu va fi deductibila la determinarea profitului impozabil.
Cu privire la taxa pe valoare adaugata, pentru aceasta operatiune societatii nu ii revine nicio
obligatie declarativa sau de plata.
Potrivit Normelor specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile,
cuprinse in Anexa nr. 2 a ordinului mentionat, documentul justificativ de inregistrare in
registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document
justificativ este Dispozitia de plata/incasare catre casierie (Cod 14-4-4).
Art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca persoana
impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o
livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa
emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja
emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar
pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,
cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu
exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Astfel, in conformitate cu echivalentul acestui articol din legislatia fiscala aplicabila pe


teritoriul Regatului Unit, furnizorul are obligatia de a emite factura pentru bunurile livrate.
Prin urmare, aveti posibilitatea de a transmite furnizorului datele societatii solicitandu-i sa
emita o factura pentru aceasta livrare, pe numele societatii dvs.

Inregistrare serviciu pe Internet


Georgeta Serban Matei, valabil la 28-Iun-2010
Tags: baza de impozitare, prestare servicii, internet, inregistrare in contabilitate
Intrebare: Am platit cu cardul firmei o certificare pentru un programator. Certificarea a
fost comandata pe un site din US care are si o reprezentanta in Romania (reprezentanta
din Romania nu este autorizata sa primeasca comenzi de aceea am comandat direct de
pe site).
Nu am primit factura, doar o confirmare a comenzii in care se specifica numele firmei,
valoarea si TVA 0. Puteti sa imi spune-ti va rog cum se inregistreaza aceasta cheltuieala.
Este deductibila sau nu?

Raspuns: Pentru acest serviciu firma dvs. are obligatia de a aplica regimul de taxare inversa
prin formula contabila 4426 = 4427 la o baza de impozitare calculata la cursul valutar in
vigoare la data conformarii primirii comenzii din partea prestatorului. D.p.d.v. fiscal,
confirmarea respectiva este un mesaj al prestatorului din care rezulta asumarea
responsabilitatii sale pentru efectuarea serviciului comandat. Astfel serviciul poate fi
considerat prestat, caz in care trebuie impozitat in Romania prin aplicarea regulii generale de
taxare reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul fiscal.
Daca d.p.d.v. al TVA, nu sunt implicatii fiscale, d.p.d.v. al impozitului pe profit, in lipsa unui
document justificativ emis de catre prestator, cheltuiala poate fi considerata nedeductibila
d.p.d.v.a. fiscal la determinarea profitului impozabil in baza prevederilor articolului 21
alineatul 4 litera f). Conform acestui articol, nu sunt deductibile cheltuielile inregistrate in
contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, prin care sa se faca dovada efectuarii
operatiunii.
Totusi, sunt de parere ca respectiva confirmare de primire a comenzii, extrasul de cont al
cardului bancar si certificarea primita de catre programator, pot reprezenta documente
justificative prin care se face dovada prestarii effective a serviciului. Astfel, se poate profita de
prevederile articolului 48 din normele de aplicare ale articolului 21 din Codul fiscal conform
caruia pentru a deduce cheltuielile cu diverse servicii trebuie indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
> serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui contract incheiat intre

parti sau in baza oricarei forme contractuale prevazute de lege (aici se poate incadra comanda
transmisa electronic pentru prestarea serviciului). Justificarea prestarii efective a serviciilor se
efectueaza prin situatii de lucrari, rapoarte de lucru, studii, sau orice alte ,,materiale
corespunzatoare,, (aici se incadreaza confirmarea primita de catre programator, care, presupun
ca este in forma materiala, pe un support de hartie sau electronic).
> beneficiarul trebuie sa dovedeasca necesitatea efectuarii cheltuielilor prin specificul
activitatilor desfasurate.

Achizitii intracomunitare online. Tratament


fiscal
Daniel J. Constantin, valabil la 18-Iun-2010
Tags: achizitii intracomunitare, codul fiscal, declaratia 390
Intrebare: As vrea sa comand niste carti de pe un site din UK. Cartile vor fii folosite in
scop de training al angajatilor. Fiind comandate de pe un site si plata se va face prin pay
pal.
Puteti sa imi spuneti va rog cum pot proceda? Trebuie sa le declar ca achizitii
intracomunitare? Sunt cheltuieli deductibile? Daca le comanda angajatul direct de pe
site, pot sa le decontez?

Raspuns: Conform Codului fiscal art. 130^1, se considera achizitie intracomunitara de


bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale
expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre
cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un
stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Prin urmare achizitia cartilor din UK reprezinta o achizitie intracomunitara de bunuri si
trebuie declarata ca o achizitie intracomunitara.
Achizitia intracomunitara va fi raportata fiscal in jurnalul de cumparari si vanzari din perioada
fiscala in care are loc achizitia, si totodata si in decontul de TVA. Aceasta achizitie
intracomunitara va fi raportata la organele fiscale si prin formularul 390 - Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri.
Potrivit Legii 571/2003, art. 21, pct 1. sunt considerate cheltuieli deductibile numai
cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Totodata conform pct 2,
litera h) din art. 21 din Codul Fiscal, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri
[] cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat.
Prin urmare cheltuielile realizate cu achizitionarea cartilor sunt deductibile daca sunt efectiv

realizate in scopul formarii profesionala a angajatilor, respectiv in scopul realizarii de venituri


viitoare. Daca un angajat face comanda, aceste cheltuieli pot fi decontate in cazul in care
comanda este realizata in numele companiei. In caz contrar cheltuielile nu vor putea fi
decontate de catre companie, atata timp cat documentele justificative care sa ateste realizarea
acestei achizitii nu vor fi incheiate pe numele companiei.

Achizitie intracomunitara. Inregistari


contabile
Adrian Benta, valabil la 20-Iun-2010
Tags: achizitie intracomunitara, inregistari contabile, OMFP 3055/2009, TVA
Intrebare: Prezint urmatoarea situatie: in 31.05.2010 primesc numai factura in valoare
de 3500 eur (prin curier) reprezentand o achizitie intracomunitara (utilaj) (cod valabil
TVA), dar utilajul ajunge in tara in 07.06.2010 cand i se face si receptia. Care sunt
inregistrarile contabile si ce declaratii se fac?
Raspuns:
Incident intrebarii sunt prevederile valabile din 01.01.2010, adoptate prin OMFP 3055/2009,
privind contabilitatea armonizata cu directivele europene, conform caruia inregistrarea in
patrimoniu a achizitiei unui bun se efectueaza de la data transferului riscului asupra bunului
de la vanzator la cumparator.
Ordinul introduce noi conturi in planul de conturi: pentru situatia data utilizabil este contul
223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A).
Astfel, la data facturii 31.05.2010, noi consideram corecta urmatoarea inregistrare contabila:
223 = 404 pentru 3500 eur
Din punct de vedere fiscal sunt aplicabile prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul
fiscal, ce prevede exigibilitatea anticipata a TVA , inaintea livrarii bunurilor daca a fost emisa
o factura. Dvs aveti obligatia efectuarii masurii de taxare inversa prin inregistrarea 4426 =
4427 si raportarea sumelor atat in decontul de TVA atat la sume deductibile cat si la sume
colectate, pentru luna mai precum si depunerea declaratiei recapitulative, prevazuta la art.
156^4 din Codul fiscal, cunoscuta drept declaratia 390 pentru aceiasi luna. Se retine ca
incepand cu 01.01.2010, aceasta declaratie se va depune lunar pana in data de 15 a lunii
urmatoare.
In luna iunie se va efectua receptia bunurilor, prin inregistrarea 2131 = 223 .
Eventuale alte costuri aferente acestei achizitii se vor trata in mod corespunzator.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.


Regim TVA
Irina Dumitrescu, valabil la 17-Iun-2010
Tags: TVA, codul fiscal, intrastat, declaratia 390, OINS 670/2009, OMFP 3417/2009,
Legea 571/2003, dubla impunere
Intrebare: Reprezint o firma care achizitioneaza intracomunitar si extracomunitar
aparate, sisteme audio-video, hi-fi, videoconferinte, televizoare, pe care le vinde pe piata
interna. Va rog sa-mi comunicati statutul din punct de vedere al TVA si al Declaratiei
390, al pieselor de schimb aferente aparaturii aflate in perioada de garantie,
achizitionate intra si extracomunitar? Si totodata daca se declara in INTRASTAT.

Raspuns: Potrivit Normei Institutul National de Statistica de completare a Declaratiei


statistice Intrastat din 15/12/2009, obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor
operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrati in scopuri de TVA (au cod de identificare fiscala);
2. realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii
Europene, pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri si, respectiv, expedieri, depaseste
pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2010, aprobate prin OINS 670/2009, sunt 900.000 lei
pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri
intracomunitare de bunuri.
Operatorii economici care in cursul anului 2009 au efectuat schimburi de bunuri cu statele
membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri,
expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite
pentru anul 2010, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica
declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2010.
De asemenea, aceasta norma prevede ca nu trebuie intocmita Declaratia statistica Intrastat
pentru comertul cu servicii.
Prin urmare, daca s-au depasit aceste praguri valorice se vor raporta prin Declaratia statistica
Intrastat schimburile de bunuri cu alte state membre efectuate in vederea inlocuirii bunurilor
in cadrul perioadelor de garantie sub codurile 2 Returnari si inlocuiri de bunuri in mod
gratuit dupa inregistrarea operatiunii initiale :
2.1. Returnari de bunuri
2.2. Inlocuiri de bunuri returnate
2.3. Inlocuiri - de exemplu, sub garantie - ale bunurilor care nu au fost returnate

Serviciile prestate sau achizitionate nu se cuprind in Declaratia statistica Intrastat. Obligatia


de raportare priveste doar tranzactiile cu bunuri.
Pentru bunurile achizitionate din Uniunea Europeana regimul aferent reparatiilor efectuate in
perioada de garantie si postgarantie inclusiv inlocuirea unor parti componente este
reglementat in Capitolul 2 al Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in
domeniul TVA privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al
reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie aprobate prin OMFP 3417/2009
Referitor la situatiile ce pot sa apara in perioada de garantie, in acest capitol sunt prezentate
urmatoarele cazuri:
ARTICOLUL 25
Cazul 9: Prezentare
(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri catre persoana impozabila B din statul
membru 2.
(2) In perioada de garantie, B ii returneaza bunurile furnizorului A pentru reparatii. B poate
fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabila desemnata de furnizorul A pentru a asigura
reparatiile in perioada de garantie si postgarantie in numele sau.
(3) Dupa efectuarea reparatiilor, care poate fi insotita si de inlocuirea unor parti
componente, A ii returneaza bunurile lui B fara a percepe vreo plata.
ARTICOLUL 26
Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Atunci cand B transfera bunuri din statul membru 2 in scopul efectuarii de reparatii in
perioada de garantie in statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate sau transportate,
operatiunea nu se considera ca fiind o livrare intracomunitara, ci un nontransfer in sensul art.
128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, cu
conditia ca bunurile, dupa ce au facut obiectul unor lucrari, sa fie reexpediate de catre A in
statul membru 2, din care au fost initial expediate sau transportate.
(2) Reparatia in timpul perioadei de garantie, realizata de furnizorul A, nu constituie un
serviciu, nefiind realizata cu plata, inclusiv pentru bunurile inlocuite, livrarea acestora fiind
considerata o operatiune accesorie serviciului de reparatii si inclusa in acest serviciu.
(3) In situatia in care A il mandateaza pe B sa efectueze reparatiile in perioada de garantie in
numele sau, se considera ca:
- reparatia efectuata gratuit de B in numele lui A nu este o prestare de servicii;
- recuperarea contravalorii prestarii de servicii efectuata de B de la A, furnizorul care a
acordat garantia, reprezinta o prestare de servicii pentru care se aplica prevederile art. 133
alin. (2) din Codul fiscal atunci cand A este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru,
sau prevederile art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, atunci cand A este o persoana impozabila
stabilita in afara Comunitatii.
(......)

ARTICOLUL 29
Cazul 11: Prezentare
(1) B din statul membru 2 trimite pentru reparatii bunuri sau numai unele parti componente
defecte catre A in statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producatorul bunurilor. B este
proprietarul bunurilor sau persoana impozabila desemnata de A pentru a asigura reparatiile in
perioada de garantie si postgarantie in numele sau.
(2) A nu repara bunurile sau partile componente, ci trimite in loc alte bunuri/parti
componente si pastreaza bunurile/partile componente defecte trimise de B. In functie de
circumstante, respectiv daca reparatiile se realizeaza in perioada de garantie sau nu, A poate
percepe ori nu poate percepe o plata.
ARTICOLUL 30
Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Indiferent daca B stie sau ar trebui sa stie despre bunurile/partile componente inlocuite si
indiferent daca se percepe o plata, respectiv indiferent daca bunurile sunt sau nu sunt in
perioada de garantie, din punctul de vedere al circulatiei bunurilor se considera ca livrarea de
catre A a bunurilor/partilor componente in locul celor defecte, in schimbul pastrarii
bunurilor/partilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer in sensul prevederilor
art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
Inlocuirea bunurilor/partilor componente defecte, efectuata de A in locul repararii acestora,
este considerata o prestare de servicii de reparatii al carei regim fiscal se stabileste conform
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.
(2) B are obligatia inregistrarii bunurilor defecte in registrul de nontransferuri, urmata de o
radiere, dupa primirea bunurilor in locul celor defecte, iar A are obligatia inregistrarii
bunurilor defecte in registrul bunurilor primite.
ARTICOLUL 31
Cazul 12: Prezentare
(1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparatii bunurile sau partile componente
defecte catre A in statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producatorul bunurilor, dar ii
solicita lui A inlocuirea acestora. B este proprietarul bunurilor ori persoana impozabila
desemnata de A pentru asigurarea serviciilor de garantie sau postgarantie in numele sau.
(2) A trimite din statul membru 1 lui B in statul membru 2 alte bunuri/parti componente
pentru inlocuirea bunurilor/partilor componente defecte. In functie de circumstante, respectiv
daca inlocuirea bunurilor/partilor componente se realizeaza in perioada de garantie sau nu, A
poate percepe sau nu poate percepe o plata.
ARTICOLUL 32
Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
(1) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor defecte in perioada de garantie, operatiunea nu este considerata
livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal si, in consecinta, nu va fi
declarata drept livrare intracomunitara in statul membru 1 si, respectiv, o achizitie
intracomunitara in statul membru 2.

(2) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor defecte dupa expirarea perioadei de garantie, operatiunea este
considerata o livrare intracomunitara in statul membru 1 si, respectiv, o achizitie
intracomunitara in statul membru 2.
(3) Daca A din statul membru 1 trimite bunurile/partile componente lui B in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor defecte, fara a se cunoaste cu exactitate in momentul livrarii
cantitatea bunurilor/partilor componente destinate inlocuirii celor defecte in perioada de
garantie, operatiunea este considerata o livrare intracomunitara efectuata de A in statul
membru 1 si, respectiv, o achizitie intracomunitara efectuata de B in statul membru 2.
(4) Pentru recuperarea de catre B a contravalorii bunurilor/partilor componente provenite
din achizitia intracomunitara realizata conform alin. (3), utilizate pentru reparatii in perioada
de garantie, prin facturarea acestora catre A, nu se datoreaza TVA, aceasta operatiune nefiind
considerata o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/partilor componente pe
care A trebuie sa le puna la dispozitie in mod gratuit in perioada de garantie.
Asadar, pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al TVA al operatiunilor efectuate in
perioada de garantie a bunurilor achizitionate din Uniunea Europeana trebuie analizata fiecare
operatiune efectuata.
Potrivit art. 165 alin. (1) din Codul vamal al Romaniei, regimul de perfectionare pasiva
permite ca marfurile romanesti sa fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al Romaniei
pentru a fi supuse unor operatiuni de perfectionare, iar produsele rezultate din aceste
operatiuni sa fie puse in libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import.
Cand scopul operatiunii de perfectionare este repararea marfurilor de export temporar, acestea
sunt puse in libera circulatie cu exonerare totala de drepturi de import cand marfurile au fost
reparate cu titlu gratuit fie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o
garantie, fie datorita existentei unui viciu de fabricatie (art. 172 alin. (1)).
Perfectionarea pasiva in sistemul de schimburi standard permite ca marfa importata, denumita
in continuare produs de inlocuire, sa inlocuiasca un produs compensator (art. 174 alin. (1)).
Produsele de inlocuire trebuie sa se incadreze la acelasi cod tarifar, sa fie de aceeasi calitate
comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici tehnice ca marfurile de export temporar, daca
acestea din urma ar fi fost supuse operatiunii de reparare in cauza (Art. 175 alin. (1)).
Daca marfurile de export temporar au fost deja folosite inaintea acestui export, produsele de
inlocuire trebuie sa nu fie produse noi. Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta
regula daca produsul de inlocuire a fost livrat gratuit fie datorita unei obligatii contractuale
sau legale care decurge dintr-o garantie, fie datorita unui viciu de fabricatie (Art. 175 alin.
(2)).
Prin urmare, in cazul bunurilor achizitionate din teritoriu extracomunitar, in cazul in care
piesele de schimb/produsele sunt exportate in vederea inlocuirii in perioada de garantie poate
fi utilizat regimul de perfectionare pasiva. In acest caz, punerea in libera circulatie a pieselor
de schimb/produselor inlocuite se efectueaza cu exonerare totala de drepturi de import.
In conformitate cu dispozitiile art. 142 alin. (1) lit.. i) din Legea 571/2003 privind codul fiscal

este scutit de TVA reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat
bunurile in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari,
asamblari sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa
fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara Comunitatii.
In acest sens, punctul 43 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal stabileste ca scutirea partiala de la plata taxei, respectiv pentru valoarea
bunurilor in momentul exportului, se acorda pentru:
a) reimportul bunurilor care au fost reparate in afara Comunitatii;
b) reimportul bunurilor care au fost prelucrate sau evaluate in afara Comunitatii, inclusiv
asamblate sau montate;
c) reimportul de parti de bunuri sau piese de schimb care au fost exportate in afara
Comunitatii pentru a fi incorporate in aceste bunuri;
d) reimportul bunurilor rezultate din transformarea bunurilor exportate in afara Comunitatii
in vederea acestei transformari.
Scutirea partiala se acorda in urmatoarele conditii:
a) bunurile trebuie sa fi fost exportate din Romania in afara Comunitatii, dupa plasarea
acestora in regim de perfectionare pasiva;
b) bunurile trebuie sa fi fost supuse regimului normal de taxa in Romania;
c) exportul si reimportul bunurilor trebuie efectuate de aceeasi persoana.
Pentru evitarea dublei impozitari, atunci cand beneficiarul serviciilor este o persoana
impozabila stabilita in Romania, inclusiv o persoana
juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul
fiscal, pentru serviciile prestate in afara Comunitatii se aplica prevederile art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal. Contravaloarea acestor servicii nu va fi inclusa in baza de impozitare a
reimportului mentionat la alin. (1). Ambalajele sau alte bunuri utilizate, in legatura directa cu
bunurile asupra carora au fost realizate lucrarile mentionate la alin. (1), sau bunurile
incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri
separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Baza de impozitare a TVA pentru aceste
servicii va cuprinde si eventualele taxe, impozite, prelevari care sunt percepute pentru
importul bunurilor accesorii serviciilor.
Atunci cand beneficiarul serviciilor prestate in afara Comunitatii este o persoana
neimpozabila, inclusiv persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata in scopuri de
TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, baza de impozitare a reimportului mentionat
la alin. (1) este constituita din valoarea serviciilor prestate in afara Comunitatii, la care se
adauga elementele care nu sunt deja cuprinse in aceasta valoare, conform art. 139 alin. (2) din
Codul fiscal.
Scutirea totala se acorda pentru reimportul de bunuri care deja au fost supuse in afara
Comunitatii uneia sau mai multor operatiuni, in conditiile in care aceleasi operatiuni efectuate
in Romania nu ar fi fost taxate.

Beneficiar China. Destinatie Spania. Ce fel


de operatiune este?
Dana Jinga, valabil la 21-Iun-2010
Tags: livrari intracomunitare, codul fiscal, legea 571/2003, TVA
Intrebare: Clientul meu din China imi indica drept destinatie pentru marfa pe care i-o
facturez , Spania.
Astfel pe factura apar un beneficiar din China si un loc de destinatie din Spania.
Ce fel de operatiune este? Clientul este din afara UE, dar nu am declaratie vamala de
export. Cum sa procedez?

Raspuns: Conform art. 128 alin. (9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:
"Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1), care sunt
expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de
persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora".
Conform art. 143 alin. (2) lit. a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal :
"Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:
a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod
valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru".

Concluzie:
Intrucat marfa este transportata din Romania in Spania, conform prevederilor legale mai sus
mentionate, aceasta operatiune este o livrare intracomunitara de bunuri, al carei regim de
taxare este urmatorul:
1. daca clientul din China comunica firmei dumneavoastra un cod valabil de inregistrare in
scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, rezulta ca operatiunea este
o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa pe valoarea adaugata.
2. daca clientul din China nu comunica firmei dumneavoastra un cod valabil de inregistrare in
scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, rezulta ca operatiunea este
o livrare intracomunitara de bunuri care se factureaza cu TVA.

Achizitie marfa Bulgaria


Nicolae Nina, valabil la 08-Iun-2010
Tags: codul fiscal, TVA, achizitie externa, inregistrare factura
Intrebare: Societatea achizitioneaza marfa din Bulgaria, marfa care ajunge in Romania
cu aviz pe 31 ale lunii, iar factura vine cu data de 1 a lunii urmatoare. Cu ce data ar
trebui inregistrata factura?

Raspuns: Factura se inregistreaza cu data de 1 a lunii urmatoare.


Marfa se inregistreaza in contabilitate la data receptiei.
Din punctul de vedere al TVA-ului trebuie sa tinem cont de faptul generator si exigibilitatea
TVA:
Codul fiscal:
Art. 1341. - (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor
(6) Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este
data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar
Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
Art. 135. - (1) in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator
intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul
membru in care se face achizitia.
(2) in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine
in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data
emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin.
(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a
intervenit faptul generator.
Norme metodologice:
17. Exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare de
bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervin in
acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanta
intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia
recapitulativa pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si achizitiile
intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii
intracomunitare, prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, in Romania, momentul exigibilitatii a

fost stabilit fie in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, fie la
data facturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile intracomunitare, cat
si pentru achizitiile intracomunitare.
Exemplul 1. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa in luna urmatoare celei in
care se efectueaza livrarea
Alt stat
Livrare intracomunitara
scutita de TVA
Data livrarii: 25.01.2010
Data facturii: 12.02.2010
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 12.02.2010
Livrarea este inclusa in
declaratia recapitulativa
si decontul de TVA aferente
lunii februarie 2010

Romania
Achizitie intracomunitara
supusa TVA si taxabila

Faptul generator: 25.01.2010


Exigibilitatea: 12.02.2010
Achizitia intracomunitara se
evidentiaza in declaratia
recapitulativa si decontul
de TVA aferente lunii
februarie 2010

Exemplul 2. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa in aceeasi luna in care se
efectueaza livrarea intracomunitara
Alt stat membru
Livrare intracomunitara
scutita de TVA
Data livrarii: 25.01.2010
Data facturarii: 29.01.2010
Faptul generator: 25.01.2010
Exigibilitatea: 29.01.2010
Livrarea este inclusa in
declaratia recapitulativa
aferenta lunii ianuarie si se
evidentiaza in decontul
de TVA din luna ianuarie
2010

Romania
Achizitie intracomunitara
supusa TVA si taxabila

Faptul generator: 25.01.2010


Exigibilitatea: 29.01.2010
Achizitia intracomunitara
este inclusa in declaratia
recapitulativa aferenta lunii
ianuarie si se evidentiaza
in decontul de TVA
din luna ianuarie 2010

Factura proforma din Germania. Lipsa


factura fiscala. Declaratia 390
Mihaela Benta, valabil la 09-Iun-2010
Tags: factura, Declaratia 390, Codul fiscal, TVA, proforma

Intrebare: Avem o factura proforma de avans pentru achizitionarea unui autotractor


din Germania. Am facut plata prin banca dar nu am adus in tara si nici nu avem factura
finala. Trebuie facuta raportarea in declaratia 390?
Raspuns: Intrebarea este reglementata de art. 134^2 din Codul fiscal ce stabileste:
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care
intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata
importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri
incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata
partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii
sau prestarii acestora;
Astfel, exigibilitatea TVA va este opozabila la data livrarii autotractorului.
Daca furnizorul extern va emite o factura inainte de livrare, factura ce are caracter de avans,
atunci acest fapt va este din nou opozabil ca termen de exegibilitate a TVA. Prevederea de la
litera b) nu este aplicabila la dvs. deoarece societatea din Romania efectueaza o plata .
Astfel, ca regula generala consideram ca toate platile ce au caracter de avans efectuate in baza
unei facturi proforma si nu sunt urmate de o factura nu sunt exigibile din punctul de vedere al
TVA.
Prin urmare in cazul descris de dvs. nu aveti obligatia efectuarii raportarii sumei in declaratia
390.

Plata partiala factura proforma. Cand se


declara in decont TVA?
Dana Jinga, valabil la 09-Iun-2010
Tags: avansuri, Legea 571/2003, factura fiscala, factura proforma, Codul fiscal, TVA,
achizitii intracomunitare
Intrebare: Am efectuat plata partiala pe factura proforma in Ungaria (UE) pentru o
presa de balotat in data de 07.05.2010. Mai am de achitat din factura proforma.
Intrebare: cand o declar in decont TVA si ce inregistrari se efectueaza? (presa de balotat
a ajuns in tara).

Raspuns: Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si


serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora (art. 1342 din Legea
571/2003).

Factura proforma nu se inregistreaza in contabilitate, deoarece nu este un document


justificativ al operatiunilor economice (cu exceptia ultilizarii pentru accize). Ea are doar un
rol informativ, cu privire la viitoarea factura, pentru a putea lua o decizie in acceptarea unei
oferte.
Plata se face dupa primirea facturii legale (factura fiscala), deci nu ar trebui facute plati pe
facturile proforme.
Conform art. 155 alin. (1) "persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art.
141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului
in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura
catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau
o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a
incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa".
Astfel, in conformitate cu echivalentul acestui articol din alte state membre, furnizorii trebuie
sa emita facturi pentru avansurile incasate cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei in care a incasat avansurile.
Conform art. 1551 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal (1)"persoana impozabila sau
persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6)
si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi
a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana
respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.
(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in
conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in
legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in
care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise
de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a intervenit in
aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1)."

Concluzie: obligatia autofacturarii avansurilor platite revine persoanelor obligate la plata TVA
in conditiile art 150 alin (2)-(4) si 6 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, nu si celor
obligate la plata taxei pentru achizitiile intracomunitare taxabile conform art. 151 din Legea
571/2003.
Conform art. 134 1 din Legea 571/2003 alin. (1) "faptul generator intervine la data livrarii
bunurilor sau la data prestarii serviciilor". Conform art. 134 1 alin. (6) "pentru livrarile de
bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul
dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, in cazul contractelor care

prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca
proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia
contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului".

Conform art. 135 din Legea 571/2003 :


"(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care
ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face
achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a
15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator"

Concluzie: Avand in vedere ca bunul mobil a ajuns in tara (s-a realizat faptul generator),
momentul exigibilitatii este stabilit fie in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc
faptul generator, fie la data facturii pentru achizitia intracomunitara.

Articole contabile:
213

404

4426

4427

Achizitie marfa din Elvetia, cu cod TVA de


Germania, cu incarcare din Cehia. TVA
Ionut Jinga, valabil la 09-Iun-2010
Tags: declaratia 390, achizitii intracomunitare, codul fiscal, decont TVA
Intrebare: O firma din Romania inregistrata TVA, achizitioneaza marfa de la o firma
din Elvetia, dar care factureaza respectiva marfa cu cod de TVA de Germania. Marfa
este incarcata efectiv din Cehia si transportata in Romania.
Ce inregistrari d.p.d.v. TVA face firma din Romania, si ce documente trebuie sa solicite

furnizorului de marfa extern?


Cum declara operatiunea in decont TVA si declaratia 390?

Raspuns: Conform art. 126 alin. (8) lit. b "nu sunt considerate operatiuni impozabile in
Romania:
b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru
care locul este in Romania in conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1), atunci cand sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
1. achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila, denumita cumparator
revanzator, care nu este stabilita in Romania, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat
membru;
2. achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective,
in Romania, de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1;
3. bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul revanzator prevazut la pct. 1 sunt
expediate sau transportate direct in Romania, dintr-un alt stat membru decat cel in care
cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre persoana careia urmeaza sa
ii efectueze livrarea ulterioara, denumita beneficiarul livrarii ulterioare;
4. beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica
neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
1.
beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat in conformitate cu art. 150 alin. (4) ca
persoana obligata la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator prevazut
la pct. 1.;"

Conform pct 2 .(13) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal:


"(13) in scopul aplicarii prevederilor art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, relatia de
transport al bunurilor din primul stat membru in Romania trebuie sa existe intre furnizor si
cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil pentru transportul
bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile
contractuale. Daca transportul este realizat de beneficiarul livrarii, nu sunt aplicabile masurile
de simplificare pentru operatiuni triunghiulare. Obligatiile ce revin beneficiarului livrarii
ulterioare, daca Romania este al treilea stat membru:
a) sa plateasca taxa aferenta livrarii efectuate de cumparatorul revanzator care nu este
stabilit in Romania in conformitate cu prevederile art. 150 alin. (4) si art. 157 alin. (1) sau (2),
dupa caz;

b) sa inscrie achizitia efectuata in rubricile alocate achizitiilor intracomunitare de bunuri


din decontul de taxa prevazut la art. 1562 sau 1563 din Codul fiscal, precum si in declaratia
recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal."

Concluzie: Firma din Romania declara operatiunea in decont TVA la rd 5 si la rd 17 (OMFP


77/2010), iar in declaratia 390 ca "achizitii intracomunitara de bunuri, achizitii care urmeaza
transferurilor scutite, achizitii efectuate de beneficiarul livrarii ulterioare in cadrul unei
operatiuni triunghiulare"
Inregistrari contabile
4426

= 4427

Documente solicitate:factura si documentul de transport

Achizitie produs din Romania cu transport


direct din Germania. Este achizitie
intracomunitara?
Mihaela Benta, valabil la 09-Iun-2010
Tags: achizitie intracomunitara, OMFP 3512/2008, Codul fiscal, TVA, declaratia 394,
declaratia 390
Intrebare: O firma din Romania imi factureza o piesa. Aceasta vine de fapt din
Germania direct la sediul nostru. Firma de transport din Romania imi factureaza
transport Germania - Romania. Presupun ca germanii au facut factura catre cei din
Romania.
Ce implicatii sunt pentru mine? Cum trebuie sa tratez operatiunea? Faptul ca am un
transport Germania- Romania implica o operatiune intracomunitara pentru mime?
Raspuns: Pentru usoara intelegere a fenomenului fiscal vom utiliza urmatoarele prescurtari:
A reprezinta adresantul intrebarii societate rezidenta in Romania platitor de TVA cu cod
fiscal RO
B- reprezinta emitentul facturii catre A, societate de asemenea rezidenta in Romania, platitor
de TVA cu cod fiscal RO
G furnizorul din Germania, rezident in Germania, platitor de TVA in statul german, cod de
fiscal DE.
In esenta G factureaza catre B.
B refactureaza catre A.

Livrarea fizica se efectueaza de la G la A.


Astfel din punctul nostru de vedere chiar daca s-ar preta la o analiza de operatie triunghiulara,
operatia este o achizitie intracomunitara de bunuri efectuata de B, ce are obligatia raportarii si
declararii acestor bunuri indiferent ca livrarea fizica se efectueaza direct la A. Conform
prevederilor din OMFP 3512/2008 privind documentele justificative din activitatea financiar
contabila, societatea B nu are obligatia receptiei si intocmirii NIR in acest tip de tranzactie.
Din punctul de vedere al societatii A operatia este achizitie nationala supusa TVA deoarece
corespunde la toate cele 4 conditii stabilite de art 126 din Codul fiscal, respectiv:
- activitatea economica este efectuata cu plata, prin plata intelegandu-se si o contraprestatie
sau un avantaj
- activitatea economica este efectuata de un platitor de TVA
- activitatea economica este o livrare supusa TVA, altfel nu se regaseste printre cele scutite
prin efectul legii
- activitatea economica este desfasurata pe teritoriul Romaniei.
Evident se vor aplica regulile generale de deducere. Achizitia se declara in declaratia 394.
Din punct de vedere al TVA si pentru transport sunt identice conditiile cumulative de la art.
126 din Codul fiscal, cu singura deosebire, ca locul prestarii se analizeaza in baza art. 133
alin. (2) din Codul fiscal, adica transportul este localizat la sediul beneficiarului platitor de
TVA. Si factura de transport se raporteaza in declaratia 390.

Achizitie intracomunitara. Stornare


factura. Decont TVA
Georgeta Serban Matei, valabil la 05-Iun-2010
Tags: achizitie intracomunitara, stornare factura, decont TVA, Codul fiscal, declaratia
092, OMFP 1165/2009
Intrebare: O societate din Romania a primit o factura de marfa de la o societate din UE
in aprilie 2009. Este prima achizitie intracomunitara, decontul de TVA de pana la
aceasta data era trimestrial. Ambele societati sunt persoane impozabile, platitoare de
TVA. Am inregistrat nota contabila 4426=4427 din data facturii, marfa nu a mai ajuns
in Romania. Intre timp factura a fost stornata in alta luna octombrie 2009 deoarece
achizitia nu a mai avut loc. In aceasta luna s-a facut si stornarea la TVA. Cum trebuia sa
intocmesc decontul de TVA -lunar sau trimestrial?
Raspuns:

Schimbarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic in luna calendaristica este


conditionata de data exigibilitatii taxei. Deoarece factura a fost emisa de catre furnizor desi
bunurile nu au fost expediate, data exigibilitatii TVA se consider data emiterii facturii,
respectiv luna aprilie 2009.
Exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri este reglementata prin articolul 135
alineatul 2 si 3 din Codul fiscal. Prin alineatul 2 se face precizarea ca exigibilitatea taxei
intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Faptul
generator reprezinta data livrarii bunurilor de catre furnizorul intracomunitar. Prin alineatul 3
se precizeaza faptul ca exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii de catre furnizor.
Astfel, chiar daca bunurile nu au fost primite odata cu factura, firma dvs. a avut obligatia sa
depuna la organul fiscal teritorial, pana pe data de 5 mai 2009, declaratia 092 denumita
"Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si
care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (092)", cod MFP:
14.13.01.11/a.i..
Modul de completare si depunere a declaratiei cod 092 este reglementat prin OMFP
1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada
fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.
Prin depunerea declaratiei 092 ar fi trebuit sa fiti luat in evidenta ca platitor lunar de TVA
incepand cu data de 1 iunie 2009. Astfel, pentru trimestrul II 2009, firma dvs. ar fi fost
obligata sa depuna la organul fiscal teritorial doua deconturi distincte, ambele aferent
trimestrului II:
- un decont pentru primele doua luni ale trimestrului II 2009, cu termen de depunere 25 iunie
2009;
- un decont pentru cea de a treia luna a trimestrului, iunie, cu termen de depunere 25 iulie
2009.
Operatiunea de achizitie intracomunitara de bunuri ar fi trebuit raportata si prin declaratia
recapitulativa aferenta trimestrului II 2009.
Asa cum se poate constata, desi nu este logic, schimbarea perioadei fiscale este este
conditionata de data emiterii facturii de catre partenerul intracomunitar, nicidecum de
primirea bunurilor expediate de acesta.
Acest fapt rezulta si din punctul 17 din normele metodologice de aplicare ale articolului 153
conform caruia exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare
de bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervin in
acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanta
intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia
recapitulativa pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si achizitiile
intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii
intracomunitare, prevazuta la art. 156^4 din Codul fiscal, in Romania, momentul exigibilitatii
a fost stabilit fie in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul
generator, fie la data facturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile
intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Stornarea facturii de catre furnizorul intracomunitar in luna octombrie 2009 ar fi trebuit


raportata atat prin decontul lunar aferent lunii octombrie 2009 cat si prin declaratia
recapitulativa aferenta trimestrului IV 2009.
In concluzie, consider ca firma pe care o reprezentati ar fi trebuit sa depuna lunar decontul de
TVA incepand cu iunie 2009.

Factura penalitati de intarziere. Declaratia


390
Georgeta Serban Matei, valabil la 26-Mai-2010
Tags: Declaratia 390, factura, penalitati de intarziere, Codul fiscal, declaratia 300, TVA
Intrebare: Societatea noastra are un contract de punere la dispozitie de personal cu o
persoana juridica stabilita in Austria. In luna mai partenerul din Austria a facturat
penalitati contractuale. Se declara acestea in Declaratia 390?

Raspuns: De regula, calcularea penalitatilor stabilite prin clauze contractuale nu reprezinta o


operatiune economica constand intr-o livrare de bun sau o prestare de serviciu. In uzantele
comerciale, calcularea penalitatilor este efectul nerespectarii de catre client a clauzei
contractuale de decontare a contravalorii unor bunuri livrate sau a unor servicii prestate.
In practica se obisnuieste emiterea unei facturi pentru penalitati desi in baza de impozitare a
taxei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau
partiala a obligatiilor contractuale. Acest fapt rezulta din Codul fiscal, art. 137, alin. 3, lit. b)
"Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:. b) sumele reprezentand daune-interese,
stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume
solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt
percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice
sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;"
Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in baza de impozitare consta in faptul ca aceste
sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate.
Penalitatile intervin numai dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor de catre furnizor
sau prestator si sunt efectul nerespectarii de catre partile participante la tranzactie a clauzelor
contractuale.
In aceste conditii, consider ca valoarea facturata nu se supune regimului de taxare inversa prin
formula 4426 = 4427, nu se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si nu se raporteaza prin
decont TVA (declaratia 300), dar nici prin declaratia recapitulativa cod 390. Totusi, trebuie sa

analizati contractul incheiat cu partenerul extern pentru a vedea in ce masura penalitatile


respective se datoreaza pentru intarzierea la plata a sumelor datorate sau se datoreaza pentru
diverse operatiuni economice accesorii serviciilor de baza: recrutarea de personal. Daca
penalitatile sunt accesorii serviciilor de baza acestea pot fi considerate achizitii
intracomunitare de servicii care urmeaza regimul fiscal al operatiunilor intracomunitare. De
asemenea, trebuie analizat daca penalitatile contractuale factura reintregesc costul serviciilor
prestate initial.

Achizitii intracomunitare. Penalitati pentru


neplata in termen a facturilor. Declaratia
390
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Mai-2010
Tags: Legea 571/2003, Codul fiscal, OANAF 76/2010, declaratia 390, TVA
Intrebare: O societate comerciala romana are un contract de achizitie de bunuri
(marfuri) cu o societate din Cipru. In baza contractului, societatea din Cipru a facturat
penalitati de intraziere pentru neplata in termen a facturilor. Se declara aceste penalitati
in declaratia 390?
Raspuns: Astfel cum este prevazut la art. 1564 alin. (1) lit. d) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau
art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de
15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care
mentioneaza achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a
luat nastere in luna calendaristica respectiva.
In declaratia recapitulativa in coloana "Baza impozabila" se completeaza valoarea
tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare cu respectivul furnizor. Baza
impozabila pentru calculul TVA se stabiliteste potrivit prevederilor art. 137-1381 si 1391 din
Codul fiscal.
Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru livrari de
bunuri si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c) ale acestui articol, baza
de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din tot ceea ce constituie
contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea
cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul
acestor operatiuni.
Alin. (3) al acestui articol stabileste ca baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:
b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si
irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a
obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se
exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor

livrate sau a serviciilor prestate;


c) dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere;
In conformitate cu dispozitiile art. 1381 alin. (1), pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru
determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii.
Asadar, dobanzile percepute pentru neplata in termen a facturilor precum si penalizarile
pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale nu se includ in baza de
impozitare a TVA.
Prin urmare, sumele reprezentand dobanzi percepute pentru neplata in termen a facturilor sau
penalizari pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, nefiind incluse
in baza de impozitare a TVA, nu se vor raporta prin Formularul (390 VIES) "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aprobat prin OANAF
76/2010.

Achizitii intracomunitare. Diferenta de curs


Mihaela Benta, valabil la 21-Mai-2010
Tags: declaratia 390, Codul fiscal
Intrebare: Cum se trateaza un material neconform care este pe relatia - achizitii
intracomunitare - diferenta de curs?

Raspuns: Incercam sa intelegem la ce va referiti prin trateaza avand in vedere descrierea


sumara a intrebari. Util ar fi fost mai multe detalii, s-a inregistrat achizitia in declaratia 390
sau nu s-a inregistrat, s-a efectuat receptie si ulterior s-a constatat ca nu este conform, s-a
descoperit ca nu este conform la receptie. Analiza noastra se va face din punct de vedere al
TVA.
In acest caz consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art.138 din Codul fiscal ce
stabileste,,Ajustarea bazei de impozitare. Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
In cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului
pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a
unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj;
Prin urmare dvs trebuie sa diminuati valoarea achizitiei intracomunitare si a taxarii inverse.
Deoarece din intrebare nu se specifica daca deja a fost efectuata raportarea si declararea prin
declaratia 390 sau produsul neconform a fost identificat in perioada curenta, inainte de
depunerea declaratiei, se poate adopta o solutie fie prin rectificarea declaratiei initiale fie la
data curenta.

Din punctul nostru de vedere cursul de schimb pentru ajustare este cel in baza caruia s-a
efectuat taxarea inversa.

Achizitii intracomunitare. Se trec in decont


TVA?
Ionut Jinga, valabil la 18-Mai-2010
Tags: OPANAF 77/2010, TVA, declaratia 390, Legea 571/2003, achizitie intracomunitara
Intrebare: Un SRL persoana juridica romana cumpara marfa din UE si o revinde in UE.
Marfa nu tranziteaza Romania. Declar in 390 atat achizitia cat si livrarea? Dar in 300?
Are vreo importanta daca transportul se factureaza separat sau nu? Acesta se declara in
390? Daca am avut in martie facturi de transport le trec acum in 390, in declaratia lunii
aprilie sau fac rectificativa la luna martie?
Raspuns: Conform OPANAF 77/2010, livrarile catre statul C se trec in decontul de TVA la
rd.1 (" in rd 1 se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari, privind baza de
impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a)
si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in
cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator "), iar in declaratia 390, se
trec cu T , la livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare).
Achizitiile nu se trec in 390. Achizitiile se trec conform OANAF 77/2010 in decontul de TVA
la rd 24 (contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau
neimpozabile in Romania).
Daca transportul e facturat de furnizorul de marfuri se declara ca achizitie intracomunitara de
bunuri, inclusa in baza de impozitare a achizitiei intracomunitare (Conform Normelor
metodologice la art 138 1 din Legea 571/2003, "cheltuielile de transport sau alte cheltuieli
accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind n baza impozabila a
bunurilor achizitionate intracomunitar numai daca acestea cad n sarcina vnzatorului
conform contractului dintre parti."). Se declara in 390.
Daca transportul e facturat de un furnizor specializat din U.E in favoarea cumparatorului , se
declara in 390 ca achizitii intracomunitare de servicii.
Pentru facturile din luna martie se face rectificativa la aceasta luna (faptul generator si
exigibilitatea achizitiei intracomunitare de bunuri - art 135 din Legea 571/2003).

Acte necesare transport achizitie marfa


Germania

Nicolae Nina, valabil la 04-Mai-2010


Tags: TVA, Codul fiscal, Legea 24/2000, OMFP 2222/2006, Decretul 451/1972, livrare,
transport marfa
Intrebare: Potrivit Ordinului MFP nr. 2222 2006 privind aprobarea Instructiunilor de
aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143
alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144-1 din Legea nr. 5712003 privind Codul
fiscal, scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale acestei litere a), se
justifica cu urmatoarele documente:
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul
fiscal, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit
cumparatorului in alt stat membru UE;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat
membru UE, si dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare,
documentele de asigurare.
Documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru
UE la care se face referire mai sus este reglementat de Decretul nr. 451 1972 privind
aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia referitoare la contractul de
transport international de marfuri pe sosele (CMR).
Primesc marfa de la un furnizor din Germania. Transportul este suportat de mine. Am
primit de la transportator in loc de CMR doar un "borderou de livrare" pe care apar:
-denumire marfa, cantitate
-expeditor
-destinatar
-nume transportator
-semnatura si stampila transportator
-semnatura di stampila primitor
Intrebari:
- este suficient acest "borderou de livrare" pentru a justifica aceasta achizitie
intracomunitara?
- este obligatorie semnatura si stampila expeditorului (firma din Germania)?

Raspuns: Legislatia privind TVA cuprinde multe trimiteri la documente care sunt
reglementate prin alte acte normative. Daca documentele respective, printre care si
documentele de transport, ar fi fost descrise si in Codul fiscal sau in acte normative date in
aplicarea acestuia, nu ar fi fost respectate principiile stabilite prin Legea 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care prevede la art. 15 ca, in vederea evitarii
paralelismelor, in procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari in mai
multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative.
Prin urmare, mentiunile legale obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul care
atesta ca bunurile au fost transportate din alt stat membru in Romania, precum si necesitatea
ca acest document sa fie stampilat si semnat, nu sunt prevazute de Codul fiscal sau de OMFP

2222/2006, ci de actele specifice prin care aceste documente sunt reglementate.


In ceea ce priveste transportul rutier, spre exemplu, documentele de transport sunt
reglementate prin Decretul 451/1972 privind aderarea Republicii Socialiste Romania la
Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR). La
articolul 5 din acest act se prevede ca scrisoarea de trasura este intocmita in trei exemplare
originale, semnate de expeditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa fie imprimate
sau inlocuite prin stampilele expeditorului si transportatorului, daca legislatia tarii in care este
intocmita scrisoarea de trasura o permite. Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea
insoteste marfa, iar al treilea se retine de transportator. Exemplarul al doilea al scrisorii de
trasura, cel care insoteste marfa, este cel care va fi remis destinatarului marfii si acesta este
momentul din care destinatarului ii revine dreptul de dispozitie asupra marfii, daca pe
scrisoarea de trasura nu exista alte prevederi exprese. In ceea ce priveste informatiile pe care
trebuie sa le contina documentul de transport, aceste sunt detaliate la art. 6 din Decretul
451/1972.
Totodata, mentionam ca la art. 30 din Decret se prevede ca daca destinatarul a primit marfa
fara sa fi constatat starea ei in contradictoriu cu transportatorul sau daca cel mai tarziu in
momentul eliberarii, cand este vorba de pierderi ori avarii aparente, sau in termen de 7 zile de
la data eliberarii in afara de duminici si sarbatori legale, cand este vorba de pierderi sau avarii
neaparente, nu a facut rezerve transportatorului, indicand natura generala a pierderii sau
avariei, se prezuma, pana la proba contrarie, ca a primit marfa in starea descrisa in scrisoarea
de trasura. Rezervele aratate mai sus trebuie sa fie facute in scris daca este vorba de pierderi
sau de avarii neaparente.
In concluzie, in temeiul prevederilor legale invocate mai sus, "borderou de livrare face
dovada, pana la proba contrarie, a conditiilor contractului si a primirii marfii, neexistand
prevederi legale exprese privind obligativitatea stampilarii/semnarii documentului de
transport de catre destinatar sau conditionarea valabilitatii sale prin existenta concomitenta a
celor doua elemente.

Achizitie de pe Internet. Plata persoana


fizica. Obligatii societate
Adrian Benta, valabil la 03-Mai-2010
Tags: TVA, Codul fiscal, achizitie internet, impozit redeventa
Intrebare: Societatea noastra a achizitionat de pe Internet un font pentru realizarea
unor servicii catre un client, iar documentul care s-a eliberat e cel de mai jos.
Inregistrarea pe site se poate face numai ca persoana fizica.
Va rog sa analizati documentul si sa imi comunicati ce obligatii are societatea noastra
fata de stat, din punct de vedere al declaratiilor si al taxelor?

Raspuns: Din punctul nostru de vedere dvs ati achizitionat un drept de licenta pentru copierea
unui program informatic. Astfel din documentatia anexa rezulta ca proprietarul este o

persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie, factura este emisa in
numele unei societati comerciale din Romania, mentionand in ancelasi timp si numele
prersoanei fizice ce reprezinta societatea. Nu consideram dificultati deosebite in interpretarea
acestui document, chiar si unele societati din Romania adoptand acest format.
Astfel considerand ca societatea din Romania, este platitoare de TVA, noi consideram ca sunt
incidente urmatoarele categorii de impozite:
- impozitul pe profit
- TVA
- impozitul pe venitul nerezidentilor.
Astfel din punctul de vedere al impozitului pe profit, consideram ca aceasta cheltuiala este
deductibila, in baza art. 21 alin. (1) din codul fiscal, deoarece se foloseste pentru facturarea de
venituri impozabile la un client.
- Din punctul de vedere al TVA, consideram ca se realizeaza o achizitie intracomunitara de
servicii, astfel incat dvs aveti obligatia platii TVA, prin aplicarea masurii de taxare inversa
prevazuta la art. 157 alin(2) in codul fiscal ce prevede " Prin exceptie de la prevederile alin.
(1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art.
1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art.
145 - 1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in
beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art.
150 alin. (2) - (6). " Se retine ca opertatia se declara atat in decontul de TVA, cat si in
declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare 390, ce are termen de
depunere pana in 15 a lunii urmatoare.
- Din punctul de vedere la impozitului pe venitul nerezidentilor, consideram ca societatea
din Romania are obligatia sa retina si sa plateasca impozitul pe venitul nerezidentilor conform
prevederilor art. 113 115 din codul fiscal, ce prevede:
" Art 113 Contribuabili
Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit
conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.
Art. 114 Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute
din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din
Romania.
Art. 115 Venituri impozabile obtinute din Romania
(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in
Romania sau in strainatate, sunt:
a) dividende de la un rezident;
b) dobanzi de la un rezident;
c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o
cheltuiala a sediului permanent;
d) redevente de la un rezident
Din punctul nostru de vedere, impozitul datorat, este un impozit pe o redeventa, stabilit de art
115 alin. (1) lit d) ale carui norme metodologice prevad:" (1) Termenul redeventa cuprinde

orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi
orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, indiferent daca
suma trebuie platita conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii
drepturilor legale ale unei alte persoane.
(2) in cazul unei tranzactii care implica transferul de software, incadrarea ca redeventa a
sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor transferate.
(3) in cazul transferului unui drept partial dintr-un copyright pentru software, suma care
trebuie platita este o redeventa daca primitorul dobandeste dreptul de a utiliza acel software,
astfel incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a copyright-ului. Exemple de astfel de
tranzactii sunt transferurile de drepturi de a reproduce si distribui catre public orice software,
precum si transferurile de drept de a modifica si a face public orice software.
Ca urmare societatea datoreaza un impozit in procent de 16% conform prevederilor de la art.
116 alin. (2) lit d) din codul fiscal.
Pana in data de 25 a lunii urmatoare achitarii platii furnizorului se datoreaza la plata
impozitul. Acesta se retine din suma bruta datorata. In cazul in care datorita clauzelor
contractuale nu puteti retine acest impozit, deorece se achita toata suma datorata, societatea va
trebui sa achite impozitul, considerandu-l o cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe
profit.
Deoarece intre Romania si Marea Britanie, exista semnata o conventie de evitare a dublei
impuneri aprobata prin decret Nr. 26 din 3 februarie 1976 , in baza art. 118 din codul fiscal,
puteti beneficia de procentul mai favorabil de impunere stabilit la procentul de 10%, conform
art 15 din conventie. Documentul justificativ si numai in baza acestuia puteti sa aplicati
aceasta facilitete este certificatul de rezidenta fiscala in Marea Britanie a furnizorului.

Achizitie intracomunitara cu transport


extracomunitar. Inregistrari contabile
Mihaela Benta, valabil la 19-Apr-2010
Tags: achizitie intracomunitare, transport
Intrebare: La o achizitie intracomunitara transportul este efectuat de o societate din
Macedonia, tara extracomunitara.
Dpv fiscal (deconturi, declaratii) unde se inregistreaza sau se declara acest transport?

Raspuns: Presupunem ca dvs veti achita acest transport altfel nefiind relevanta intrebarea.
Din cunostiintele noastre pana in acest moment acest tip de transport nu se declara in mod
special in nici o declaratie fiind un document justificativ aferent costului de achizitie al
marfurilor. Din punctul nostru de vedere nu se efectueaza operatia de taxare inversa, aferenta
achizitiei intracomunitare, neavand legatura cu suma supusa TVA, respectiv cu valoarea
livrarii intracomunitare efectuate de furnizorul dvs din comunitate.

Din punct de vedere al completarii decontului de tva, ultimele instructiuni, lasau la latitudinea
contribuabilului declararea in decont a sumelor nesupuse TVA.

Achizitie intracomunitara de bunuri.


Documentul de transport
Irina Dumitrescu, valabil la 11-Apr-2010
Tags: Legea 571/2003, Codul fiscal, TVA, OMFP 2421/2007, declaratia 300, OANAF
77/2010, declaratia 390, OANAF 76/2010
Intrebare: Firma A din Romania are achizitie intracomunitara marfa din Suedia si
vinde aceasta marfa unei firme B din Romania dar marfa e transportata direct de la
firma din Suedia la firma B din Romania. Cmr-ul este facut pe numele firmei B. Unde
declar aceasta achizitie in 390? Este suficienta o copie dupa cmr-ul firmei B ca sa pot
justifica transportul?

Raspuns: Art. 128 alin.(9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal defineste livrarea
intracomunitara ca fiind o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat
membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea
ori de alta persoana in contul acestora.
Potrivit art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe
valoare adaugata livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica
furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale
din alt stat membru. Pentru aplicarea acestei scutiri au fost emise Instructiunile de aplicare a
scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si
art. 1441 din Codul fiscal aprobate prin OMFP 2421/2007. Potrivit art. 10 alin. (1) al acestor
instructiuni, scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal
si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in
alt stat membru;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru si,
dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele
de asigurare.
Astfel, scutirea prevazuta la art. 143 alin. (2) se aplica doar daca furnizorul poate sa faca
dovada faptului ca bunurile au fost transportate in alt stat membru.
Prin urmare, pentru ca furnizorul din Suedia sa considere aceasta operatiune o livrare

intracomunitara scutita, conform echivalentului din legislatia acestui stat ale articolelor
mentionate, trebuie sa faca dovada ca bunurile au fost transportate in Romania.
Obligatia pastrarii documentului de transport este valabila si in cazul achizitiilor
intracomunitare, si serveste pentru justificarea aplicarii intracomunitare a taxarii inverse.
Art. 1301 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, defineste achizitia intracomunitara de bunuri ca fiind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
In cazul transportului pe sosea, documentul recunoscut de Administratia financiara romana ca
si document de transport este CMR-ul (scrisoarea de trasura).
In conformitate cu prevederile Conventiei din 19/05/1956 referitoare la contractul de transport
international de marfuri pe sosele (CMR), scrisoarea de trasura este intocmita in trei
exemplare originale, semnate de expeditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa fie
imprimate sau inlocuite prin stampilele expeditorului si transportatorului, daca legislatia tarii
in care este intocmita scrisoarea de trasura o permite.
Pentru a putea fi considerat ca si document justificativ pentru transportul bunului, CMR-ul
anexat facturilor trebuie sa contina urmatoarele date:
a) locul si data intocmirii sale;
b) numele si adresa expeditorului;
c) numele si adresa transportatorului;
d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia.
e) numele si adresa destinatarului;
f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase,
denumirea lor general recunoscuta;
g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;
h) greutatea bruta sau cantitatea altfel exprimata a marfii;
i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si
alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare);
j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;
k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta Conventiei si nici unei
alte clauze contrare.
2. Daca este cazul, scrisoarea de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a) interzicerea transbordarii;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;
d) valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;
e) instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;

f) termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;


g) lista documentelor remise transportatorului.
3. Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila.

In situatia prezentata consideram ca, societatea poate trata aceasta operatiune drept achizitie
intracomunitara, justificand acest lucru prin contractele incheiate cu furnizorul din Olanda si
clientul din Romania, facturile emise intre cei trei parteneri precum si copia CMR-ului,
certificata conform cu originalul.
Aceasta operatiune se declara prin Formularul (300) "Decont de TVA" aprobat prin OANAF
77/2010, la Randul 5 si Randul 17, cu preluarea sumelor, daca este cazul, la randul 5.1,
respectiv 17.1.
De asemenea, aceasta operatiune se raporteaza in formularul (390 VIES) "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aprobate prin OANAF
76/2010 la rubrica ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI.

Achizitie intracomunitara de servicii.


Declaratia 092
Adrian Benta, valabil la 06-Apr-2010
Tags: achizitie intracomunitara, declaratia 092, TVA
Intrebare: In luna martie am avut o achizitie intracomunitara de servicii in conditiile in
care firma este platitoare de TVA trimestrial. Avem obligatia depunerii declaratiei 092?

Raspuns: In cazul efectuarii unei achizitii intracomunitare indiferent ca este o achizitie de


bunuri sau o achizitie de servicii, la care dumneavoastra aveti obligatia platii TVA, prin
aplicarea masurii de taxare inversa,considerata prin efectul legii plata a TVA, perioada fiscala
nu mai este trimestrul ci luna calendaristica, conform prevederilor de la art. 156 indice 1 alin.
(6) indice 1 din codul fiscal redat mai jos:
"Prin exceptie de la prevederile alin. (2)(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza
trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara
taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale
trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana
impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei

intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic. "


Referitor exclusiv la speta descrisa de intrebare societatea dvs va deveni platitoare de TVA
lunar incepand cu Aprilie. In acest sens in 5 zile lucratoare de sfarsitul lunii Martie aveti
obligatia depunerii declaratiei 092 prin care veti comunica autoritatii fiscale, faptul ca nu mai
sunteti platitor de TVA trimestrial ci veti platii si declara TVA lunar.

Achizitie bilet de avion. Se aplica taxare


inversa sau se depune declaratia 390?
Georgeta Serban Matei, valabil la 31-Mar-2010
Tags: declaratia 390, codul fiscal, bilet avion,
Intrebare: Societatea X din Romania achizitioneaza un bilet de avion de la compania
germana Germanwings. Se aplica taxare inversa si se depune declaratia 390?
Raspuns: Pentru taxarea serviciilor de transport international de calatori se aplica exceptia de
la regula generala de taxare reglementata prin articolul 133 alin. 2. Acest serviciu se supune
impozitarii la locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse in baza
exceptiei reglementate prin art. 133, alin. 4, litera b.
Retineti un aspect important si anume ca regula generala de taxare prevazuta la art.133 alin.2
se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre exceptiile
prevazute la art.133 alin.4 -7 din Codul Fiscal. Daca serviciile pot fi incadrate pe una dintre
exceptiile prevazute de Codul Fiscal intodeauna prevaleaza exceptiile nemaifiind aplicabila
regula generala.
Referitor la intrebarea dvs privind achizitionarea unui bilet de avion de la un furnizor
intracomunitar, operatiunea este considerata impozabila in Romania si se datoreaza TVA prin
aplicarea regimului de taxare inversa, evidentiata d.p.d.v. contabil prin formula 4426 = 4427
si se preia in decontul de T.V.A cod 300 la randul 7 si 19 "Bunuri si servicii achizitionate
pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)".
De asemenea, conform punctului 14 alin1 din Normele metodologice ale Codului Fiscal,
pentru acest tip de servicii nu aveti obligatia declararii operatiunii prin declaratia
recapitulativa cod 390 deoarece serviciul nu se incadreaza in categoria prestarilor
intracomunitare de servicii.

Imprumut administrator
Nicolae Nina, valabil la 25-Mar-2010
Tags: contract imprumut

Intrebare: Firma X face achizitii intracomunitare. Intrebarea este daca administratorul


poate sa aduca aport in valuta la achizitionarea marfurilor? Mentionez ca are sold
creditor la 455.
Administratorul isi vinde un bun personal si contravaloarea bunului incaseaza in valuta.
Este corect?
5314=455
401=5314

Raspuns: Potrivit Regulament BNR nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar, potrivit
art. 3 alin. (1) platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti,
care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizeaza numai in moneda nationala
(leu), cu exceptia operatiunilor prevazute in anexa nr. 2 Categorii de rezidenti care pot
efectua operatiuni in valuta, care se pot efectua si in valuta.
Totodata potrivit alin. (2) art. 3, toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul
comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie
in valuta.
Operatiunile prevazute la alin. (2) si in anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua si in
valuta, numai pe baza acordului de vointa al partilor.
Totodata va recomadam sa aveti si un contract intre societate si patron.
Legea societatilor comerciale prevede, la art. 15, ca toate contractele intre societatea cu
raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dinti, se
incheie obligatoriu in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Inregistrarile contabile sunt corecte.

Inregistrare factura limba engleza


Nicolae Nina, valabil la 23-Mar-2010
Tags: codului de Procedura Fiscala, declaratia 390, inregistrare factura, factura,
inregistrare contabilitate
Intrebare: O societate achizitioneaza marfuri din Bulgaria, pe care le revinde in
Romania. Marfa se achita in euro. De la furnizorul bulgar primeste factura si bonul de
casa, in limba bulgara, cu suma in leva. Tot de la furnizor primeste si traducerea (doar a
facturii) in limba engleza cu suma in euro. Intrebarea mea este urmatoarea:
-este suficienta traducerea in limba engleza a facturii pentru inregistrarea in
contabilitate sau trebuie si o traducere in limba romana?
Raspuns: Factura poate fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii
Europene si in orice valuta negociata prin comanda sau contract.
dar conform Codului de Procedura Fiscala art.8
(1) Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana.

(2) Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte
inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de
traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.
In cazul unui control, organele fiscale au dreptul sa va ceara documentele traduse in limba
romana.
In cazul dumneavoastra factura respectiva va genera o nota de intrare receptie care va fi facuta
in limba romana, deci nu vor fi probleme de identificare a articolelor. Singurul lucru la care
trebuie sa aveti grija este sa treceti cursul valutar de la data facturii si sa inregistrati factura la
acest curs in jurnalul de cumparari, respectiv in decont, in declaratia 390. Receptia se poate
intampla sa fie facuta la alta data, urmand sa faceti regularizare la contul de marfa.

Achizitii intracomunitare in lei


Nicolae Nina, valabil la 19-Mar-2010
Tags: achizitii intracomunitare, taxare inversa
Intrebare: As dori sa stiu daca e posibil ca furnizorul de marfa din Olanda sa imi emita
factura in lei iar eu sa platesc tot in lei. In acest fel riscul valutar va fi preluat de catre el.
Ce documente ar fi necesare in acest caz si ce implicatii fiscale ar fi pentru firma mea
din Romania, care va efectua achizitii intracomunitare in LEI?
Raspuns: Factura poate fi intocmita in valuta negociata prin contract neexistand in legislatia
romana o restrictie in acest sens.
Efectuarea de achizitii intracomunitare in lei ar trebui sa aiba la baza un contract in care sa fie
specificata valuta in care se vor emite facturile si se vor efectua platile, facturile de achizitie
si documentele de transport care sa justifice deplasarea intracomunitara.
Compania dvs. va trebui sa efectueze taxarea inversa care se va calcula si se va inregistra
astfel:
4426 = 4427
cu 19% * valoare factura de achizitie in lei
Va depune pana pe 15 a lunii urmatoare declaratia 390 (pentru achizitii intracomunitare).
Va declara achizitia intracomunitara in decont la randurile specifice acestor achizitii.

Avans declaratie 390


Nicolae Nina, valabil la 12-Mar-2010
Tags: codul fiscal, declaratia 390, factura avans, storno de avans

Intrebare: In luna ianuarie platesc in Italia un avans pentru care mi se emite factura de
avans, si pe care o trec in declaratia 390.
In februarie soseste marfa. In factura de marfa apare avansul cu semnul minus. Ce trec
in declaratia 390 a lunii februrie? Cum evidentiez storno de avans?
Raspuns: In acest sens redam prevederile Cod fiscal, art. 155 alin. (1) (1) Persoana
impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o
livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa
emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja
emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar
pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,
cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu
exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
In ceea ce priveste avansurile platite trebuie emisa autofactura numai daca va incadrati in
prevederile art. 1551 alin. (2), respectiv Persoana impozabila sau persoana juridica
neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa
autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in
cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana
respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in
care faptul generator de taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile
prevederile alin. (1).
In concluzie la data livrarii efective veti inregistra diferenta de bani daca avansul a fost mai
mic de 100% din valoarea marfii sau diferenta de curs intre data incasarii avansului si cursul
din data livrarii efective, care va fi curs de la data declaratiei T2L.

Marfa confiscata. Inregistrari contabile


Nicolae Nina, valabil la 03-Mar-2010
Tags: OMPF 3055/2009, declaratia 390, intrastat, TVA, inregistrari contabile
Intrebare: Societatea noastra a achizionat marfuri (31 paleti de bauturi energizante) din
Austria. Marfa a fost facturata de catre firma A din Austria catre o alta firma B, tot din
Austria. Firma B a facturat-o catre noi. Marfurile nu au mai trecut pe la firma B, ci au
plecat din depozitul firmei A catre destinatia Romania.
CMR-ul completat de catre firma A a fost gresit, in sensul ca la destinatar nu era trecut
nimic, iar la loc de descarcare era depozitul firmei B. Ca urmare, politia de frontiera a
sesizat Garda Financiara din Arad care a confiscat marfa. Cum numele societatii
noastre nu era trecut nicaieri (marfa nu a fost insotita si de factura emisa de catre B
catre noi), pe procesul-verbal de confiscare nu apare numele societatii noastre.
Marfa era destinata unui client al societatii noastre. Pentru a ne putea onora o parte din
obligatia catre clientul nostru, ne-am inteles cu firma A sa ne expedieze 10 paleti, ceea ce
s-a si intamplat.
Cum voi proceda cu cei 31 paleti care sunt confiscati de catre vama? Voi inregistra

factura in contabilitate intr-un cont de marfa in curs de aprovizionare? Avocatii nostri


au contestat procesul-verbal si avem sanse mari sa ne recuperam marfa. O voi declara in
declaratia 390 si la intrastat? In decont TVA o voi declara ca o AIC obisnuita?
Multumesc.

Raspuns: Din datele furnizate de dumneavoastra rezulta ca, nu aveti documente care sa
dovedeasca cei 31 de paleti cu bauturi energizate, care erau pentru societatea dumneavoastra.
Cei 31 de paleti cu marfa daca nu sunt insotiti de niciun fel de document care sa ateste faptul
ca erau pentru firma dumneavoastra nu ii puteti inregistra in contabilitate. In situatia in care
exista un document in care rezulta ca erau pentru societatea dumneavoastra, conform OMPF
3055/2009 se pot inregistra astfel:
155 (2) b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc
a fi in mod cert in proprietatea entitatii, se procedeaza astfel:
- bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare,
cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
- bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in
gestiune;
Referitor la celelate raportari,declaratia 390, intrastat si TVA acestea se declara in baza
documentelor de provenienta a marfii daca exista sau asteptati pana furnizorul va emite
factura.

Achizitii intracomunitare. Incadrarea


operatiunilor
Irina Dumitrescu, valabil la 23-Feb-2010
Tags: achizitii intracomunitare, Legii 571/2003, Codul fiscal
Intrebare: Am o factura de achizitie intracomunitara, reprezentand: un scaner (facturat
separat pe piese componente (incarcator, kit montaj, aparat, traductor, etc), soft de
utilizare (licenta) si cheltuieli transport. Administratorul a hotarat vanzarea acestui
aparat. Va rog sa-mi spuneti daca e gresit inregistrand pe 371 toata valoarea facturii si,
de asemenea, daca in 390 a fost declarata toata valoarea facturii la achizitii de bunuri?
Raspuns: In conformitate cu punctul 6 alin.(18) din Normele metodologice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, furnizarea de programe informatice software standard
pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea
si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor pe un anumit numar de statii de
lucru, care este egal cu numarul de dischete sau de alte suporturi purtatoare de date furnizate,
constituie livrare de bunuri.
Programele informatice software standard reprezinta orice software produs ca un bun de
folosinta generala care contine date preinregistrate, este comercializat ca atare si, dupa
instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre

clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.


Art. 7 alin. (10) lit. c) din normele mentionate stabileste ca, furnizarea de programe
informatice software personalizate, chiar si in cazul in care programul software este furnizat
pe discheta sau pe un alt purtator de date, este considerata prestare de servicii
Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor
specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.
Astfel, in situatia pe care ati prezentat-o, consideram ca furnizarea soft-ul de utilizare al
scaner-ului este considerata o livrare de bunuri respectiv o achizitie de bunuri efectuata de
societatea dvs.
Potrivit art. 1381 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru achizitiile
intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate
conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in
interiorul tarii.
In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b) baza de impozitare cuprinde cheltuielile
accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de
catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul
de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat
si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera
cheltuieli accesorii.
In acest sens, punctul 18 alin. (8) si (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, orice cheltuieli accesorii efectuate de persoana
care realizeaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ in baza de impozitare a
taxei pe valoarea adaugata, chiar daca fac obiectul unui contract separat. Cheltuielile accesorii
nu reprezinta o tranzactie separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt
legate, urmand aceleasi reguli referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele,
scutirile ca si livrarea/prestarea de care sunt legate. Furnizorul/Prestatorul nu poate aplica
structura de comisionar prevazuta la pct. 19 alin. (4) pentru a refactura cheltuieli accesorii.
Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte cheltuieli accesorii, cum
sunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind in baza impozabila a livrarii
intracomunitare numai daca, potrivit prevederilor contractuale, acestea cad in sarcina
vanzatorului.
Punctul 19 alin. (4) prevede ca, in cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta
persoana, respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe
numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei
persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica
structura de comisionar.
Persoana impozabila care actioneaza in calitate de comisionar, primind facturi pe numele sau
de la comitentul vanzator sau, dupa caz, de la furnizor si emitand facturi pe numele sau catre
comitentul cumparator ori, dupa caz, catre client, se considera ca actioneaza in nume propriu,
dar in contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei
cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau al
cumparatorului, respectiv se considera ca furnizorul ori, dupa caz, comitentul vanzator face o
livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul face o alta livrare de bunuri

catre comitentul cumparator sau, dupa caz, catre client.


Prin urmare, in situatia in care transportul marfurilor este in sarcina vanzatorului, iar acesta nu
a aplicat structura de comisionar, contravaloarea acestuia se include in baza de impozitare a
marfurilor ce fac obiectul achizitiei intracomunitare. In situatia in care transportul marfurilor
nu este in sarcina vanzatorului acesta va fi tratat ca o prestare de serviciu.

Achizitii de bunuri din Comunitate. Lipsa


documentului de transport
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Feb-2010
Tags: Legea 571/2003, codul fiscal, OMFP 2421/2007, TVA, CMR, OANAF 77/2010,
OANAF 76/2010, formularul 300, formularul 390
Intrebare: Am urmatoarea situatie. Marfa transportata cu masina mica pe ruta Ungaria
- Romania. Masina respectiva apartine firmei din Romania care nu are in obiectul ei de
activitate transport marfa. Firma din Ungaria a emis factura de marfa catre noi.
Din cate stiu pentru a fi achizitie intracomunitara am nevoie de CMR care sa ateste
miscarea in spatiul intracomunitar.
In lipsa CMR-ului cum trebuie sa tratez aceasta achizitie?
Este suficient un aviz (delivery note) pentru inlocuirea CMR-ului?
Raspuns:
Art. 128 alin.(9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal defineste livrarea intracomunitara
ca fiind o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat
membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana
in contul acestora.

Potrivit art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe
valoare adaugata livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica
furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale
din alt stat membru. Pentru aplicarea acestei scutiri au fost emise Instructiunile de aplicare a
scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i),
art. 143 alin. (2) si art. 144 1 din Codul fiscal aprobate prin OMFP 2421/2007. Potrivit art. 10
alin. (1) al acestor instructiuni, scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri
prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se justifica pe baza urmatoarelor
documente:

a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal
si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in
alt stat membru;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru si,
dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele
de asigurare.

Astfel, scutirea prevazuta la art. 143 alin. (2) se aplica doar daca furnizorul poate sa faca
dovada faptului ca bunurile au fost transportate in alt stat membru.

Prin urmare, pentru ca furnizorul din Ungaria sa considere aceasta operatiune o livrare
intracomunitara scutita, conform echivalentului din legislatia acestui stat ale articolelor
mentionate, trebuie sa faca dovada ca bunurile au fost transportate in Romania.

Obligatia pastrarii documentului de transport este valabila si in cazul achizitiilor


intracomunitare, si serveste pentru a justifica aplicarii intracomunitare a taxarii inverse.

In cazul transportului pe sosea, documentul recunoscut de Administratia financiara romana ca


si document de transport este CMR-ul (scrisoarea de trasura).

In conformitate cu prevederile Conventiei din 19/05/1956 referitoare la contractul de transport


international de marfuri pe sosele (CMR), scrisoarea de trasura este intocmita in trei
exemplare originale, semnate de expeditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa fie
imprimate sau inlocuite prin stampilele expeditorului si transportatorului, daca legislatia tarii
in care este intocmita scrisoarea de trasura o permite.

Pentru a putea fi considerat ca si document justificativ pentru transportul bunului, CMR-ul


anexat facturilor trebuie sa contina urmatoarele date:
a) locul si data intocmirii sale;
b) numele si adresa expeditorului;
c) numele si adresa transportatorului;

d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia.


e) numele si adresa destinatarului;
f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase,
denumirea lor general recunoscuta;
g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;
h) greutatea bruta sau cantitatea altfel exprimata a marfii;
i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama si
alte cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pina la eliberare);
j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;
k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta Conventiei si nici unei
alte clauze contrare.
2. Daca este cazul, scrisoarea de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a) interzicerea transbordarii;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;
d) valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;
e) instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;
f) termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.
3. Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila.

Art. 1301 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, defineste achizitia intracomunitara de bunuri ca fiind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

In baza celor prezentate concluzionam ca, in lipsa dovezii de transport a bunurilor, furnizorul
nu poate considera aceasta operatiune drept o livrare intracomunitara, urmand sa taxeze
operatiunea pe teritoriul acestui stat.
De asemenea, in aceste conditii, pentru societatea dvs. operatiunea nu reprezinta o achizitie
intracomunitara.

Pentru taxa inscrisa pe factura societatea nu-si poate exercita dreptul de deducere.
Valoarea totala a facturii (inclusiv TVA) se va inregistra in contul de stoc corespunzator.

Aceasta operatiune se raporteaza in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"


aprobat prin OANAF 77/2010 la Randul 24.

Achizitia acestor bunuri nu se va declara prin Formularul (390 VIES) "Declaratie


recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r
aprobat prin OANAF 76/2010.

Corectarea inregistrarilor eronate.


Declaratia 300 si 390
Irina Dumitrescu, valabil la 19-Feb-2010
Tags: declaratia 300, declaratia 390, OMFP 3055/2009, OANAF 76/2010, OANAF
77/2010
Intrebare: Buna ziua,
In ianuarie am inregistrat gresit o factura (in loc de 472 euro am inregistrat 427 euro) si
am si depus declaratia 390.
Pot sa corectez luna urmatoare, atat in jurnal cat si in declaratii (300 si 390)?
Multumesc!
Roxana Bengescu
Raspuns:

Din punct de vedere contabil, in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din
Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009,
corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.

Informatiile corectate se preiau corespunzator in jurnalele de vanzari si cumparari pe baza


carora se determina taxa colectata si taxa deductibila.

In conformitate cu Instructiunile pentru completarea formularului (390 VIES) "Declaratie


recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" aprobate prin OANAF
76/2010, declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi
format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
In declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

Aceasta regularizare se declara si prin Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea


adaugata" aprobat prin OANAF 77/2010, la Randul 6 si Randul 18.
Instructiunile de completare a acestui formular, cuprinse in anexa nr. 2 a ordinului mentionat
prevad urmatoarele:

la randul 6 - se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a


intervenit in alta perioada, dar respectiva achizitie nu a fost declarata, regularizarile privind
achizitiile intracomunitare declarate in perioade anterioare si datorate unor evenimente care
determina modificarea datelor declarate initial, precum:
- modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza
de autofactura, in conditiile legii, ulterior factura primita de la furnizor avand un pret mai
mare sau mai mic;
- declararea achizitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr-o
perioada ulterioara, la primirea facturii de la furnizor, constatandu-se ca exigibilitatea
achizitiei intracomunitare intervenea intr-o perioada anterioara;
- modificarea bazei impozabile a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a
modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, datorata unor neconcordante intre data
primirii facturii de la furnizor si data declararii achizitiei intracomunitare;
- orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia
ajustarilor bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cand acestea au

loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru achizitiile
intracomunitare respective.
(......)
Randul 18 - se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 6.

TVA. Achizitie de marfuri. Incadrarea


operatiunii
Irina Dumitrescu, valabil la 18-Feb-2010
Tags: TVA, Legea 571/2003, codul fiscal, formularul 390, MFP 14.13.01.02/r, OANAF
76/2010
Intrebare: SC X SRL din Romania inregistrata in scopuri de TVA in Romania, SC Y din
Germania inregistrata in scopuri de TVA in Germania, SC Z din Ucraina inregistrata in
Ucraina.
Societatea X din Romania achizitioneaza bunuri conform unei comenzi de la societatea
Y din Germania dupa cum urmeaza:
-bunurile sunt de origine Ucraina (locul unde se afla bunurile) si sunt transportate de
catre societatea Z pe teritoriul Ucrainei pana la frontiera Ucraina, iar de la frontiera
pana in Romania ajung cu trenul. Bunurile sunt insotite de scrisoare de trasura.
Factura emisa de cate societatea din Germania pentru societatea din Romania contine
urmatoarele inscrisuri:
-addition to price: DUTY AND TAXES UNPAID.
-terms of delivery: Delivered at frontier Reni, Ucraina.
Bunurile achizitionate reprezinta achizitie intracomunitara de bunuri sau import de
bunuri?
Daca reprezinta achizitie intracomunitara de bunuri se declara in 390 VIES desi tara de
origine este Ucraina ? Se aplica taxare inversa ?
Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, este operatiune impozabila importul de bunuri efectuat
in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 1322.

Art. 1322 alin. (1) din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe
teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar .

In temeiul prevederilor art. 1511, plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, este
obligatia importatorului.

In acest sens, punctul 59 alin. (1) lit. a) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal stabileste ca, importatorul care are obligatia platii taxei pentru un import
de bunuri taxabil este cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine
exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data.
Prin exceptie de la aceasta prevedere, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta
pentru calitatea de importator. Orice livrari anterioare importului nu sunt impozabile in
Romania.

In conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. c) din legea mentionata, pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei, pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, persoana
impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de
organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din
punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator
sau de catre alta persoana in contul sau.

De asemenea, aceasta tranzactie nu poate fi considerata achizitie intracomunitara intrucat,


potrivit art. 1301 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, achizitia intracomuntara reprezinta
obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau
transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de
catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, consideram ca, operatiunea realizata
reprezinta un import de bunuri. Societatea isi poate exercita dreptul de deducere a taxei in
baza declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa
mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei,
precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana
in contul sau.

Aceasta operatiune nu se raporteaza prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa


privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin
OANAF 76/2010

Declaratia 390. Concordanta intre livrari


intracomunitare si achizitii intracomunitare
Georgeta Serban Matei, valabil la 27-Feb-2010
Tags: TVA, declaratia 390, achizitii intracomunitare, livrari intracomunitare
Intrebare: Societatea realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri in urmatoarele
conditii:
- furnizorul persoana juridica impozabila membra a Comunitatii emite factura in 27
ianuarie 2010 si expediaza bunurile beneficiarului din Romania.
- din diverse motive transportul ajunge la destinatie in 10 februarie 2010
- receptia bunurilor are loc in 10 februarie 2010
- valoarea bunurilor receptionate cuprinde si transportul realizat de catre un furnizor de
servicii membru al Comunitatii care emite factura in 10.02.2010
Tinand cont de toate aceste aspecte, care este cursul la care se inregistreaza factura
emisa in 27.01.2010 si receptionata in 10.02.2010 ?
Cum se realizeaza concordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri scutite de
TVA , care se includ in declaratia 390, pentru astfel de livrari, in statul membru de
origine si achiitiile intracomunitare in Romania.
In ce luna se declara achizitia in decontul de TVA si in declaratia 390 VIES? Face parte
achizitia de servicii (transport) din declaratia 390?
Cum se coreleaza decontul 300 de TVA cu declaratia 390 VIES?
Va multumesc!

Raspuns: Asa cum ati prezentat situatia, exigibilitatea TVA pentru cele doua operatiuni
intervine in perioade fiscale diferite, la data emiterii facturii de catre fiecare partener
participant la operatiunea de achizitie intracomunitara efectuata de catre firma dvs.
Astfel, exigibilitatea TVA aferenta achizitiei intracomunitare este data emiterii facturii de
catre furnizorul de bunuri, respectiv data de 27.01.2010. Pentru receptia bunurilor se
utilizeaza cursul valutar valabil pentru data de 27.01.2010 asa cum se impune prin articolul
139^1 din Codul fiscal si punctul 22 alineatul 1 din normele de aplicare. Cursul de schimb
care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau
cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care
intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.
In baza noilor modificari care au intrat in vigoare de la data de 1 ianuarie 2010, prin ultimul
curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb
comunicat de respectiva banca in ziua anterioara, dar valabil pentru operatiunile care se vor

desfasura in ziua urmatoare.


Avand in vedere faptul ca valoarea transportului intra in valoarea de receptie a bunurilor,
aceasta se calculeaza la cursul valutar din data exigibilitatii TVA aferenta facturii de transport,
respectiv data de 10.02.2010. Practic, valoarea totala in lei a bunurilor receptionate se
determina prin insumarea valorilor in lei aferente celor doua facturi emise in momente
diferite, la cursuri valutare diferite, in functie de data faptului generator:
- pentru livrarea de bunuri de catre vanzator: data livrarii bunurilor;
- pentru transportul de bunuri de catre prestator: data efectuarii transportului.
In situatia prezentata, pentru cele doua operatiuni distincte efectuate de cei doi parteneri
stabiliti in CE exista si doua momente diferite de raportare atat in declaratia recapitulativa cod
390 cat si in decontul de TVA. Astfel:
factura emisa de furnizor:
- se inregistreaza contabil si fiscal in luna ianuarie 2010. Va recomand utilizarea unui cont
analitic distinct 371.01 pentru marfuri achizitionate, dar nesosite in corespondenta cu creditul
contului 401 si concomitent 4426 = 4427 pentru o baza de impozitare formata din valoarea
facturii emise in data de 27.01.2010.
Sintetic, inregistrarile contabile sunt urmatoarele:
1. achizitia bunurilor facturate, dar nesosite:
371.01 = 401 (valoarea facturii furnizorului)
2. taxarea operatiunii:
4426 = 4427 (factura furnizorului)
- se raporteaza prin declaratia cod 390 cu termen de depunere 15.02.2010 si in decontul de
TVA cu termen de depunere 25.02.2010. La randul sau, furnizorul intracomunitar de bunuri
declara operatiunea in luna februarie 2010 deoarece exigibilitatea taxei intervine in luna
ianuarie 2010 la data emiterii facturii.
factura emisa de transportator:
- se inregistreaza contabil si fiscal in luna februarie 2010.
Va recomand utilizarea unui cont analitic distinct 371.02 pentru marfuri achizitionate,
receptionate si concomitent 4426 = 4427 pentru o baza de impozitare formata doar din
valoarea facturii emise de transportator in data de 10.02.2010. Sintetic, inregistrarile contabile
sunt urmatoarele:
1. receptia bunurilor facturate, sosite:
371.02 = 371.01 (valoarea facturii furnizorului)
371.02 = 401 (valoarea facturii transportatorului)
2. taxarea operatiunii
4426 = 4427 (factura transportatorului)
- se raporteaza prin declaratia 390 cu termen de depunere 15.03.2010 si in decontul de TVA
cu termen de depunere 25.03.2010. La randul sau, prestatorul de servicii declara operatiunea

in luna martie 2010 deoarece exigibilitatea taxei intervine in luna februarie 2010, la data
emiterii facturii.
Doar asa se va asigura concordanta dintre evidenta contabila, evidenta fiscala si raportarea
fiscala efectuata prin decontul de TVA si declaratia 390.

Livrari de bunuri sau prestari servicii?


Silviu Stoica, valabil la 11-Feb-2010
Tags: norme metpodologice, codul fiscal, prestarii servicii
Intrebare: Livrez marfa unei societati din Spania. Conditia de livrare este exwoks.
Conform intelegerii transportul este efectuat de catre o firma din Romania si imi este
facturat mie, iar eu la randul meu il facturez socitatii din Spania.
Cum tratez factura respectiva de transport pe care o fac catre Spania? Este livrare, fiind
aferenta marfii, sau prestare de servicii?
Raspuns: In sensul art. 137 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, orice cheltuieli accesorii unei
livrari de bunuri/prestari de servicii se includ in baza de impozitare a TVA, chiar daca fac
obiectul unui contract separat. Cheltuielile accesorii respective urmeaza aceleasi reguli
referitoare la locul livrarii/prestarii, cotele sau regimul aplicabil, ca si livrarea/prestarea de
care sunt legate.
Astfel, potrivit pct. 18 alin. (9) din Normele metodologice cheltuielile cu transportul bunurilor
livrate intracomunitar de cuprind in baza impozabila a livrarii intracomunitare numai pentru
transportul sau partea din transport care este in sarcina vanzatorului, potrivit prevederilor
contractuale.
Ca atare, deoarece conditia de livrare a marfii este ex-works, transportul este in sarcina
societatii din Spania si nu se include in baza de impozitare a livrarii intracomunitare realizate
de catre dvs., nefiind tratata ca o cheltuiala accesorie care urmeaza regulile referitoare la
tranzactia principala conform pct. 18 alin. (8) din Normele metodologice. Dimpotriva, in
cazul prezentat, dvs. aplicati structura de comisionar si se considera ca efectuati o prestare de
serviciu intracomunitara (a se vedea exemplul nr. 2 de la alin. (4) al pct. 19 din Normele
metodologice), pentru care locul prestarii este la sediul beneficiarului, conform art. 133 alin.
(2) din Codul fiscal.

Achizitie intracomunitara. Diferente


constatate la receptie. Nota de credit - MIC
Irina Dumitrescu, valabil la 05-Feb-2010

Tags: Legea 571/2003, Codul fiscal, nota de credit, OMFP 3055/2009, BNR, formularul
300, OANAF 77/2010, OANAF 76/2010
Intrebare: In luna DEC.2009 am primit o marfa din Italia, aceasta a fost vanduta in
luna DEC.2009 unui client. La receptia marfii in luna DEC.2009 s-a constatat un minus
de 20 mp. In luna IAN 2010 am anuntat furnizorul din ITALIA , drept pentru care in
luna IAN 2010, am primit o nota de credit pentru marfa lipsa.
Ce inregistrarii contabile sa fac? Daca aceasta nota de credit se trece in in declaratia 390

Raspuns: Potrivit art. 138 lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, baza de impozitare
se reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile
bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a
contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau
ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj.
In acest sens, punctul 20 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul
fiscal stabileste ca, in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri
si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea
livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea nu a fost
efectuata, dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si
inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii
trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se
reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi
transmise si beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari
intracomunitare.
Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial numai pentru
operatiunile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplica si
pentru achizitiile intracomunitare.
Prin urmare, in aceasta situatie, furnizorul are obligatia sa emita o factura cu valorile inscrise
cu semnul minus iar societatea dvs. are obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat
initial.
Potrivit art. 155 alin. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, Romania va accepta
documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.
Astfel, documentele de tipul notelor de credit, nefiind reglementate de legislatia contabila si
fiscala din Romania, reprezinta echivalentul unor facturi, daca acestea indeplinesc conditiile
prevazute de art. 155 din legea mentionata.
Astfel de documente se emit pentru corectarea documentelor transmise initial.
In situatia in care se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune, conform
155 alin. (5) lit. n), acestea trebuie sa contina o referire la facturile sau documentele emise

anterior.
Prin urmare, nota de credit primita de la furnizor trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute
de art. 155 din Codul fiscal.

Din punct de vedere contabil, potrivit art. 185 alin. (5) din Reglementarile contabile conforme
cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009, o tranzactie in valuta trebuie
inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii
operatiunii.
In acest sens, alin. (1) lit. a) al aceluiasi articol stabileste ca o tranzactie in valuta este o
tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decat moneda
nationala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate cumpara sau vinde bunuri
sau servicii al caror pret este exprimat in valuta.
Astfel, din punct de vedere contabil si fiscal, inregistrarea acestei note de credit se va efectua
la acelasi curs valutar utilizat la inregistrarea initiala a achizitiei marfurilor.
Din situatia pe care ati expus-o rezulta ca, reducerea bazei de impozitare s-a efectuat ca
urmare a diferentelor cantitative constatate la receptie, nefiind o reducere de pret acordata
ulterior.
Prin urmare, in aceasta situatile inregistrarile contabile vor fi :
371
=
"Marfuri"
4426
=
TVA deductibila

401
in rosu
Furnizori
4427
in rosu
TVA colectata

Instructiunile pentru completarea formularului 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata"


sunt cuprinse in Anexa nr. 2 a OANAF 77/2010.
Potrivit acestora, la randul 5 se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138
din Codul fiscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a
intervenit exigibilitatea pentru achizitiile intracomunitare respective.
La Randul 17 - se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.
Prin urmare, aceasta operatiune se va raporta la Randul 5 si Randul 17 al formularului 300
"Decont de taxa pe valoarea adaugata".
In mod corespunzator, aceasta operatiune se raporteaza cu semnul minus si in declaratia
recapitulativa cod 390 "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile
intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobata prin OANAF 76/2010.

Achizitie intracomunitara. Inregistrari


contabile. Obligatii declarative
Irina Dumitrescu, valabil la 04-Feb-2010
Tags: Legea 571/2003, codul fiscal, achizitie intracomunitara, TVA, OANAF 77/2010,
OANAF 76/2010, inregistrari contabile
Intrebare: Firma X din Romania platitoare de TVA, achizitioneaza un autoturism
second hand din UE (OLANDA) platitoare de TVA, in valoare de 24.100 euro.
Plata s-a facut cash.
Care sunt obligatiile declarative si inregistrarile contabile din Romania?
Raspuns:
Art. 1301 alin.(1) Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, defineste achizitia intracomunitara de bunuri ca fiind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Potrivit prevederilor art. 126 alin.(3) lit a) din legea mentionata, sunt operatiuni impozabile si
urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania,
potrivit art. 1321:
o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse
accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana
juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza
unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce
actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si
careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care
fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la
distanta;

In conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1), locul achizitiei intracomunitare de bunuri se
considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau
transportul bunurilor.

Art. 151 alin.(1) stabileste ca, persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri
care este taxabila este obligata la plata taxei.

Conform prevederilor art. 157 alin. (1) si (2), orice persoana trebuie sa achite taxa de plata
organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau
declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563. Prin exceptie de la aceasta regula, persoana
impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 156 2, atat ca
taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147 1,
taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul
sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2)(6).

Fiind vorba despre un bun second-hand se pot distinge 2 situatii:

1. Vanzatorul a aplicat regimul normal de taxare, considerand vanzarea bunului o livrare


intracomunitara, scutita de TVA cu drept de deducere.

In aceasta situatie inregistrarile contabile vor fi:


1. Achizitia autoturismului
2133

Mijloace de transport

4426

TVA deductibila

404
Furnizori de imobilizari

4427
TVA colectata

2. Achitarea facturii

404

Furnizori de imobilizari

5314
Casa n valuta

Potrivit art. 1451 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul vehiculelor rutiere
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate

maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta
achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii
pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta
persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele
categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat,
transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si
de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de
taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre
alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui
contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.

In situatia in care aveti obligatia de a limita dreptul de deducere a TVA veti efectua
urmatoarea inregistrare contabila:

2133
Mijloace de transport

4426
TVA deductibila

Operatiunea se va raporta in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat


prin OANAF 77/2010 si Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin OANAF
76/2010

2. Vanzatorul a aplicat regimul special pentru bunurile second-hand. In aceasta situatie


operatiunea nu este impozabila in Romania.

Inregistrarile contabile vor fi:

1. Achizitia autoturismului, la valoarea nominala a facturii, inclusiv TVA


2133

Mijloace de transport

404
Furnizori de imobilizari

2. Achitarea facturii

404

Furnizori de imobilizari

5124
Casa n valuta

Operatiunea se va raporta in Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat


prin OANAF 77/2010.

Prestari servicii intracomunitare. Omisiune


inregistrare factura
Georgeta Serban Matei, valabil la 16-Feb-2010
Tags: servicii intracomunitare, TVA, declaratia 390
Intrebare: Firma M din Romania nu a inregistrat in evidentele lunii octombrie 2009 o
factura de prestari servicii intracomunitare executate de o societate din Austria. Ambele
firme sunt inscrise in scopuri de TVA fiecare in statul sau. Factura nu a fost inregistrata
nici in decontul de TVA al lunii octombrie. S-a descoperit acest lucru in ianuarie 2010
cand trebuia inregistrata plata facturii, plata care s-a efectuat in decembrie 2009.
Factura a fost "ratacita" si s-a gasit pe 28.01.2010.
Intrebare:
Cum pot regla aceasta situatie in contabilitate, in decontul de TVA? Ce inregistrari
trebuie facute?

Raspuns: O factura de achizitii bunuri sau servicii poate fi inregistrata la data constatarii
omisiunii inregistrarii acesteia in evidenta contabila si fiscala .
Totusi, pentru a asigura principiul independentei exercitiilor, factura respectiva trebuie
inregistrata pe cheltuielile de exploatare aferente anului 2009 pentru a fi cuprinsa in situatiile
financiare anuale. In masura in care serviciile prestate de partenerul extern sunt aferente

veniturilor realizate de firma dvs., cheltuiala respectiva este deductibila d.p.d.v. fiscal la
determinarea profitului impozabil.
Desi cronologic este inregistrata contabil in luna octombrie 2009, evidentierea in jurnalul
pentru cumparari si raportarea prin decontul de TVA se efectueaza la momentul constatarii
omisiunii, chiar daca acesta nu coincide cu data inregistrarii in contabilitate.
Legislatia fiscala cu privire la TVA, respectiv art.147^1 din Codul Fiscal, reglementeaza un
termen de prescriere a dreptului de inregistrare a facturilor primite de 5 ani. Termenul este
calculat de la data de 1 ianuarie a anului fiscal in care facturile respective au fost emise.
Astfel, aveti posibilitatea sa efectuati corectia omisiunii inregistrarii facturii prin decontul
lunii februarie 2010 , efectuand pe baza unei note explicative si a documentelor originale :
inregistrarea operatiunii prin articolul contabil 6xx = 401 si concomitent 4426 = 4427 cu
suma TVA aferenta prestarii si
raportarea operatiunii la randul 7 si 19, fara a le prelua la randurile 7.1 si 19.1. Deoarece
exigibilitatea taxei aferente acestei operatiuni a intervenit in anul 2009, perioada in care
serviciile nu erau incadrate la "servicii intracomunitare" este recomandabil sa evitati
inregistrarea facturii omise la randul de regularizari 8 si respectiv 20 din Decontul de TVA,
cod 300. Inscrierea operatiuni la aceste randuri v-ar obliga sa declarati suma respectiva si in
declaratia cod 390 pentru a asigura concordanta acesteia cu decontul de TVA. Deoarece
operatiunea a fost realizata in anul 2009, suma omisa nu trebuie raportata prin declaratia cod
390.
In concluzie, facturile omise din evidenta contabila si fiscala a lunii octombrie 2009 pot fi
inregistrate in luna februarie 2010, la data constatarii acestei deficiente, moment in care va
exercitati dreptul de deducere al TVA daca va incadrati in conditiile impuse prin articolul 145
si 146 Codului fiscal.

Reducere de pret. Credit-note. Inregistrari


contabile
Georgeta Serban Matei, valabil la 16-Feb-2010
Tags: credit note, declaratia 390, declaratia intrastat, TVA
Intrebare: O societate comercial comercializeaza produse pe care le cumpara in mod
exclusiv numai de la societatea mama din Italia.
La sfarsitul anului 2009 a primit bonus de la societatea mama o suma care reprezinta un
procent calculat la valoarea achizitiilor de marfa de la societatea mama .
Este corect daca intocmim o factura catre furnizorul din Italia pentru acest bonus?
Daca da, aceasta trebuia sa fie facturata cu TVA colectat?
Aceasta factura trebuie raportata in declaratia 390? Dar in declaratia intrastat?

Raspuns: Bonus-ul acordat de societatea din Italia, poate fi considerat drept o reducere de
pret acordata ulterior operatiunilor de baza efectuate.
Intrucat reducerile de pret ea se acorda numai de furnizor, corect ar fi fost ca impreuna cu
bonusul acordat, acesta sa intocmeasca si un document credit-note care este echivalentul
unei facturi emise in rosu, adica echivalentul unei facturi de stornare.
Deoarece acest tip de document este legat de o achizitie intracomunitara, valoarea acestora
reprezinta baza de impozitare a TVA pentru aplicarea regimului de taxare inversa, in sensul ca
la primirea unei ,,credit-note se efectueaza operatiunea 4426 = 4427 in rosu.
Din punct de vedere contabil, pentru evidentierea discount-ului primit de la furnizor ar trebui
sa se utilizeze acelasi curs valutar utilizat la inregistrarea initiala a achizitiei bunului respectiv,
fara a genera in evidenta contabila diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre
data achizitiei si data obtinerii reducerii..
Tocmai de aceea, un astfel de document se inregistreaza pe venituri financiare prin formula
contabila in negru 401 = 767 fara a afecta veniturile din activitatea de exploatare rezultate din
vanzarea bunurilor provenite din achizitii intracomunitare, urmata de taxarea efectuata prin
formula contabila in rosu 4426 = 4427.
D.p.d.v. fiscal , factura pentru reducerea de pret se evidentiaza distinct in jurnalul pentru
cumparari si jurnalul pentru vanzari, cu semnul minus, se declara in decontul de TVA la
randul 6 si 18 tot cu semnul minus si concomitent se raporteaza atat in declaratia
recapitulativa trimestriala cod 390 cat si declaratia Intrastat.

Achizitii intracomunitare. Modificari Codul


fiscal 2010
Georgeta Serban Matei, valabil la 13-Ian-2010
Tags: modificari codul fiscal 2010, codul fiscal 2010, codul fiscal, oug 109/2009, legea
571/2003, hg 1620/2009, hg 44/2004, omfp 2222/2006, TVA
Intrebare: Ce modificari se produc in aplicarea noului Cod fiscal de la 01.01.2010 pentru
livrarile si achizitiile intracomunitare efectuate de o societate din Romania platitoare de
TVA catre o firma inregistrata in scop de TVA din UE, din punct de vedere al TVA si al
facturarii?
1. In 2009, Societatea din Romania livra marfa si factura fara TVA pentru societatile din
UE cu cod valid de TVA.
2. In 2009, Societatea din Romania achizitiona marfa de la societatile din UE ,cu un cod
valid de TVA fara a plati societatii din UE TVA, acesta fiind colectat de catre firma din
Romania in Romania si virat statului.

Ce s-a schimbat in Codul fiscal 2010 referitor la situatiile de mai sus, cum se va
proceda?
Raspuns:
Prin OUG 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
(Mof 689/2009) si HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 (Mof 927/2009)
nu s-au adus modificari semnificative referitoare la tratamentul fiscal al cele doua tipuri de
operatiuni realizate de firma dvs.
Astfel:
- livrarile intracomunitare sunt considerate operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA (art.
143 alineat 2 litera a) daca sunt indeplinite cumulativ doua conditii:
1. beneficiarul comunica un cod valabil de TVA emis de o autoritate fiscala dintr-un stat
membru;
2. bunurile sunt expediate si transportate de pe teritoriul Romaniei pe teritoriul unui stat
membru.
Documentele de justificare a incadrarii corecte la operatiuni scutite cu drept de deducere a
TVA sunt cele reglementate prin OMFP 2222/2006 cu ultima modificare efectuata prin
OMFP
- achizitiile intracomunitare se supun regimului de taxare inversa prin formula contabila 4426
= 4427.
Singura modificare importanta consta in modificarea termenului de depunere a declaratiei
recapitulative cod 390 din trimestru calendaristic cu termen de depunere, cel mai tarziu, data
de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului de referinta in luna calendaristica cu termen de
depunere, cel mai tarziu, data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc tranzactia.
In aceste conditii de modificare a termenului de raportare, in cazul achizitiilor
intracomunitare, cele pentru care nu primiti factura pana la data depunerii declaratiei cod 390,
daca aveti certitudinea ca bunurile sunt expediate de partenerul intracomunitar, va recomand
intocmirea unei autofacturi la cursul valutar din data expedierii bunurilor. Evitati, astfel, o
amenda contraventionala cuprinsa intre 12.000 14.000 lei pentru nedeclararea operatiunii
sau de 2% din valoarea achizitiilor declarate incorect sau incomplet.
Nu am inteles precizarea dvs. din care rezulta faptul ca in cazul unei AIC, firma dvs. a
colectat TVA, pe care a virat-o bugetului de stat. Astfel de situatii sunt posibile doar daca, in
conditiile in care se aplica regimul de taxare inversa prin formula 4426 = 4427, firma dvs.
realizeaza si operatiuni scutite fara drept de deducere a TVA. In acest caz poate utiliza o prorata asupra sumei din rulajul debitor al contului 4426, rezultand, astfel, TVA de plata conform
rulajului creditor al contului 4423. Daca firma dvs. realizeaza livrari intracomunitare, scutite
cu drept de deducere, exercita integral dreptul de deducere a TVA din formula 4426 = 4427 si
nu ii mai rezulta TVA de plata la buget, dimpotriva, poate fi in situatia de rambursare a TVA.

Achizitii intracomunitare. Depunere


declaratia 390
Georgeta Serban Matei, valabil la 12-Ian-2010
Tags: declaratia 390, achizitii intracomunitare, omfp 552/2008, codul fiscal
Intrebare: Daca o societate face o achizitie intracomunitara, dar aceasta nu este o
operatiune triunghiulara, mai are obligativitatea depunerii declaratiei 390? Care sunt
conditiile pentru depunerea acestei declaratii?
Raspuns:
Declaratia recapitulativa cod 390 se depune indiferent de faptul ca achizitiile au loc intre trei
sau doua parti participante la tranzactie.
Raportarea unei achizitii intracomunitare prin declaratia cod 390 se efectueaza pentru
perioada fiscala in care furnizorul intracomunitar a emis factura privind livrarea bunurilor.
Depunerea acestei declaratii este reglementata prin art.1564 din Codul fiscal, fiind obligatorie
pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 si art. 1531.
Pentru anul 2009, depunerea trimestriala a acestei declaratii informative a fost reglementata
prin OMFP 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri". Pana la aceasta data,
acest ordin nu a fost modificat sau abrogat, desi modificarile efectuate la Codul fiscal prin
OUG 109/2009 impun depunerea lunara a acestei declaratii.
Incepand cu anul 2010, aceasta declaratie se depune, pana pe data de 15 inclusiv a lunii
urmatoare in care are loc achizitia.
Prin declaratia recapitulativa se raporteaza:
- suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care firma
dvs. este obligata la plata taxei prin aplicarea regimului de taxare inversa, pentru care
exigibilitatea taxei a intervenit in luna calendaristica respectiva;
- suma totala a achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru
care furnizorul a desemnat firma dvs. drept persoana obligata la plata taxei.
Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea
taxei pentru astfel de operatiuni.
Acelasi termen de raportare trebuie respectat si pentru depunerea declaratiei lunare Intrastat in
situatia in care firma dvs. a depasit un prag valoric de 900.000 lei pentru livrari
intracomunitare si 300.000 lei pentru achizitii intracomunitare. Pentru declaratia aferenta
operatiunilor desfasurate incepand cu anul 2010 a fost emis ordinul 671 din 15 decembrie
2009 privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat, publicat in

M.Of. 904 din 23 decembrie 2009.

Achizitia unor bunuri care nu au legatura


cu activitatea economica. Aspecte contabile,
fiscale
Irina Dumitrescu, valabil la 07-Ian-2010
Tags: impozit profit, impozitul pe profit, impozit pe profit, TVA, legea 82/1991
Intrebare: O societate comerciala, cu obiect de activitate comert cu ridicata a
materialului lemons si materialelor de constructii si echipamente sanitare, efectueaza in
luna Decembrie 2009 o achizitie intracomunitara din Italia. Furnizorul este platitor de
TVA. Aceasta achizitie intracomunitara nu face obiectul de activitate, fiind vorba de un
carucior pentru copii.
Va fi o cheltuiala nedeductibila din punct de vedere al impozitului pe profit?
Cum ma comport din punct de vedere al TVA la aceasta achizitie: sunt obligat la plata
taxei prin formula contabila 4426=4427?
In momentul in care il descarc din gestiune platesc TVA-ul, care este formula contabila?
Cheltuiala cu TVA-ul este cheltuiala deductibila sau nedeductibila, ca in cazul calculului
impozitului pe profit?
Raspuns:
Potrivit art 6 alin. (1) din Legea 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul
efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel
calitatea de document justificativ. In conformitate cu prevederile art. 41 al legii mentionate,
efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate constituie
contraventii la prevederile acestei legi, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat,
potrivit legii, sa fie considerate infractiuni.
Prin urmare, aveti obligatia sa inregistrati in contabilitate factura emisa de catre furnizorul din
Italia pe numele societatii comerciale.
Potrivit art. 1301 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, se considera achizitie
intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri
mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre
furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al
cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de
expediere a bunurilor.

Art. 1321 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca locul achizitiei
intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care
se incheie expedierea sau transportul bunurilor.
Art. 126 alin. (3) alin. a) din legea mentionata prevede ca, este operatiune impozabila in
Romania din punct de vedere al TVA, achizitia intracomunitara de bunuri, altele decat
mijloace de transport noi sau produse accizabile, pentru care locul este considerat a fi in
Romania potrivit art. 1321, efectuata cu plata, de o persoana impozabila ce actioneaza ca
atare. Aceasta persoana nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei
livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei, de catre o persoana impozabila ce
actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si
careia nu i se aplica prevederile cu privire la livrarile de bunuri, livrari de bunuri care fac
obiectul unei instalari sau unui montaj sau cele cu privire la vanzarile la distanta.
Potrivit art. 151 alin.(1), persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care
este taxabila, este obligata la plata taxei. In acest sens, art. 157 alin. (2) prevede ca: persoana
impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca
taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471,
taxa aferenta achizitiilor intracomunitare.
Prin urmare, intrucat operatiunea prezentata este impozabila, societatea dvs. este obligata la
plata TVA prin aplicarea regimului de taxare inversa 4426 = 4427.
In conformitate cu prevederile art. 128 alin. (4) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata preluarea de catre o persoana
impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la
dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor
lor componente a fost dedusa total sau partial.
Din punct de vedere al impozitului pe profit, atat costul de achizitie al caruciorului cat si
cheltuiala cu TVA aferenta nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.
Acest lucru rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal, potrivit carora, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.
Punctul 23 lit. b) din Titlul II al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal stabileste ca, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile
si cheltuielile generate de TVA in situatii cand TVA-ul este inregistrata pe cheltuieli, iar
aceasta este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul realizarii de venituri
impozabile.
Astfel, la descarcarea gestiunii, se va calcula TVA aferenta acestui produs, care constituie o
cheltuiala nedeductibila fiscal si se inregistreaza in contabilitate prin urmatoarea formula
contabila:
635 = 4427
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate

TVA colectata

Prelucrare cosmetice - tratament fiscal


Nicolae Nina, valabil la 28-Nov-2009
Tags: prelucrare, bun mobil corporal, TVA, OMEF 1372/2008
Intrebare: O societate primeste produse cosmetice de la o firma din Grecia pe care le
sorteaza si impacheteaza pe baza de comenzi si le expediaza in Bulgaria, transportul de
expediere a comenzilor fiind suportat de firma din Bulgaria. Factura de marfa este
facuta de catre firma din Grecia direct firmei din Bulgaria urmand ca noi sa facturam
firmei din Bulgaria prestarea de sevicii (exemplu 1 euro pe comanda procesata).
Mentionez ca nu toate produsele primite intr-o luna sunt impachetate si expediate care
Bulgaria, parte din ele ramanand in custodia noastra, fiind expediate in luna urmatoare.
Ce tratament fiscal presupune acest lucru si ce acte trebuie sa ajunga la firma noastra?
Raspuns: Din datele furnizate de dumneavoastra sa inteleg ca, primiti niste bunuri in vederea
prelucrarii care sunt facturate catre o alta firma, adica firma la care dumneavoastra urmeaza sa
expediati aceste produse.
Lucrarile efectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si
mecanice efectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau
stiintifica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea
bunurilor mobile corporale.
Expertizele privind bunurile mobile corporale constau in examinarea unor bunuri mobile
corporale in scopul stabilirii valorii acestora.
Ambalajele sau alte bunuri utilizate in legatura directa cu bunurile asupra carora au fost
realizate lucrari ori expertize sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor
realizate si nu vor fi tratate ca livrari de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.
Cum va proceda un prestator stabilit si inregistrat normal in scopuri de TVA in Romania ?
1) Daca primeste bunuri pentru prelucrare/expertizare, care sunt transportate din alt stat
membru, va inregistra aceste bunuri in registrul bunurilor primite si va emite o factura fara
TVA, in care va inscrie mentiunea neimpozabil in Romania. Daca beneficiarul i-a transmis
un cod de TVA din alt stat membru si bunurile parasesc Romania dupa efectuarea serviciilor.
In mod similar va proceda si in situatia in care bunurile sunt importate in Romania de o
persoana nestabilita in Romania si ulterior bunurile sunt date spre prelucare unui prestator din
Romania, dupa prelucrare produsele obtinute fiind transportate in alt stat membru.
2) Daca oricare din conditiile mentionate anterior nu este indeplinita, respectiv ori
beneficiarul nu transmite un cod de TVA din alt stat membru, ori dupa prelucrare bunurile nu
parasesc Romania, prestatorul din Romania va factura cu TVA serviciile sale.
3) Orice prestator care este stabilit in Romania si presteaza lucrari sau expertize asupra
bunurilor mobile corporale sau expertize care nu au locul prestarii in Romania, din
perspectiva legislatiei de TVA realizeaza operatiuni neimpozabile in Romania.
Obligatii de raportare speciale OMEF 1372/2008
In situatia in care un prestator primeste in Romania bunuri din alt stat membru din UE, in

vederea efectuarii de expertize sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie
sa tina un registru special registrul bunurilor primite.
In situatia in care clientul trimite din Romania bunuri catre un alt stat membru UE, in vederea
efectuarii de expertize sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie sa tina
un registru special registrul nontransferurilor.
Important! Regulile cu privire la expertize sau la lucrari asupra bunurilor mobile corporale
trebuie sa fie corelate cu regulile privind transferurile, nontransferurile si masurile de
simplificare.

Achizitie intracomunitara. Reducerea bazei


de impozitare. Declaratia 390
Irina Dumitrescu, valabil la 08-Dec-2009
Tags: legea 571/2003, declaratia 390, codul fiscal, achizitii intracomunitare
Intrebare: Cum se intocmeste declaratia 390 la trimestrul IV 2009 daca:
- La data de 22.10.2009 partenerul extern emite factura de stornare pentru ca a gresit
pretul unor produse ce fac obiectul achizitiei intracomunitare efectuata la data de
10.09.2009 si declarata corespunzator in declaratia 390 trim III.
a) Se face rectificativa la 390 trimestrul III? Daca da, cum se face rectificarea?
b) Se inregistreaza la trimestrul IV cu suma in minus?
Raspuns:
Art. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca baza de impozitare se reduce in
urmatoarele situatii:
a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de
livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea in cauza, declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si
irevocabila, sau in urma unui arbitraj, ori in cazul in care exista un acord scris intre parti;
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la
art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data
pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006
privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru
ambalajele care circula prin facturare.

Potrivit punctului 20 alin (1) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind Codul fiscal, in situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de
bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea
livrarii/prestarii sau dupa facturarea livrarii/prestarii chiar daca livrarea/prestarea nu au fost
efectuate dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si
inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii
trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se
reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi
transmise si beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari
intracomunitare.
De asemenea, la punctul 21 al normelor mentionate se precizeaza ca baza de impozitare a
achizitiei intracomunitare se ajusteaza in conformitate cu prevederile art. 138 din Codul fiscal.
Instructiunile pentru completarea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile
intracomunitare de bunuri sunt cuprinse in Anexa 2 a Ordinului Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", cu modificarile si
completarile ulterioare.
Potrivit acestora, declaratia rectificativa se foloseste si pentru reducerea bazei de impozitare a
achizitiilor intracomunitare in situatia prevazuta de lege.
Reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, intr-un alt trimestru decat cel in care au fost
efectuate livrarile de bunuri, se declara in declaratia recapitulativa intocmita pentru trimestrul
in care reducerile de pret au fost acordate, indiferent daca in trimestrul respectiv valoarea
reducerilor depaseste totalul livrarilor/achizitiilor de bunuri declarate, rezultand astfel o suma
negativa.
Din situatia pe care ati expus-o rezulta ca: reducerea bazei de impozitare s-a efectuat ca
urmare a refuzului preturilor bunurilor livrate, nefiind o reducere de pret acordata ulterior de
catre furnizorul bunurilor.
Prin urmare, aveti obligatia sa rectificati declaratia 390 "Declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" aferenta trimestrului III, depusa initial.
Potrivit instructiunilor de completare mentionate, declaratia depusa initial se rectifica prin
depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
In declaratia rectificativa se rectifica tranzactii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul
declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
Se completeaza cate o declaratie rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care
se opereaza rectificari.

Decont TVA - achizitie intracomunitara schimbare perioada fiscala

Georgeta Serban Matei, valabil la 13-Nov-2009


Tags: TVA, OMFP 1165/29.05.2009, decont, perioada fiscala
Intrebare: In luna septembrie societatea achizitioneaza din Bulgaria 64 mc de lemne de
foc in scopul utilizarii acestora la incalzirea punctului de lucru aflat intr-o comuna din
judetul Calarasi (societatea are sediul social in Bucuresti si doua puncte de lucru: unul
in Bucuresti altul in judetul Calarasi). Conform modificarilor din luna mai 2009, o
societate care face o achizitie intracomunitara isi va schimba perioada fiscala in ceea ce
priveste decontul de TVA de la trimestru la luna. Ma incadrez in aceste modificari?
Mentionez ca societatea declara si plateste TVA trimestrial. Ce alte obligatii declarative
decurg din aceasta operatiune?
Raspuns: Da, indiferent de natura bunurilor achizitionate, firma dvs trebuia sa schimbe
perioada fiscala de raportare din trimestru calendaristic in luna calendaristica.
Pana la data de 30.04.2009 inclusiv, stabilirea perioadei fiscale a fost conditionata doar de
realizarea unui plafon de 100.000 euro al cifrei de afaceri.
Incepand cu data de 1 mai 2009, aceasta perioada fiscala este determinata si de efectuarea
unei achizitiei intracomunitare, fara a fi conditionata de realizarea unei cifre de afaceri de
100.000 euro.
Schimbarea perioadei fiscale in cursul anului trebuie notificata organului fiscal competent
prin completarea si depunerea formularului denumit Declaratie de mentiuni privind
schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care
utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie
intracomunitara taxabila in Romania (092). Acest formular are codul MFP 14.13.01.11/a.i. si
este reglementat prin OMFP 1165/29.05.2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a
vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza
trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara
taxabila in Romania a caror exigibilitate intervine incepand cu data de 1 mai 2009.
Prin acest act normativ s-a reglementat si procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru
aceasta categorie de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
Declaratia de mentiuni cod 092 se depune la organul fiscal competent in termen de cel mult 5
zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare
care genereaza aceasta obligatie. Din declaratia depusa trebuie sa rezulte data exigibilitatii
TVA a achizitiei intracomunitare efectuate.
Din circulara MFP 341061/15.05.2009 rezulta faptul exigibilitatea TVA pentru achizitiile
intracomunitare de bunuri se stabileste in functie de prevederile art. 135 alin. 2 si 3 din Codul
fiscal, intr-unul din urmatoarele momente:
- la data emiterii facturii de catre furnizor;
- in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator daca furnizorul
nu a emis factura pentru livrarea efectuata;
Prin circulara respectiva, se face precizarea ca in situatia in care persoana impozabila nu
dispune de informatiile relevante necesare stabilirii corecte a exigibilitatii TVA pana la data la
care ar fi intervenit obligativitatea depunerii declaratiei de mentiuni, obligatia depunerii
acestei declaratii de mentiuni intervine incepand cu luna in care se constata ca a intervenit
exigibilitatea achizitiei intracomunitare.
Declaratia se depune fie la registratura organului fiscal, fie la posta, prin scrisoare

recomandata.
In baza datei exigibilitatii TVA declarate prin formularul 092, organul fiscal competent
schimba vectorul fiscal din trimestru calendaristic in luna calendaristica incepand cu unul din
urmatoarele termene:
- cu data de 1 a primei luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in aceasta prima
luna a trimestrului respectiv, situatie aplicabila firmei dvs daca ati primit factura furnizorului
in luna octombrie 2009;
- cu data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, daca exigibilitatea taxei intervine in a doua
luna a respectivului trimestru, situatie aplicabila firmei dvs daca nu a primit factura
furnizorului in luna octombrie 2009, dar a emis autofactura pana la data de 15 noiembrie
2009;

Factura intracomunitara - inregistrare in


contabilitate
Georgeta Serban Matei, valabil la 13-Nov-2009
Tags: achizitie intracomunitara, TVA, OMEF 1746/2008, OG 92/24.12.2003, declaratia
309, codul de procedura fiscala, codul fiscal
Intrebare: Cum se inregistreaza o factura intracomunitara pentru o marfa venita in
luna septembrie, in cazul in care nu s-a primit factura pana la depunerea decontului de
TVA (25 octombrie), iar cand s-a primit factura, aceasta avea data 25.09.2009. La ce
curs se inregistreaza? Cum se inregistreaza in decontul de TVA din octombrie?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitate.ro apartin Editurii
Raspuns: In situatia in care nu ati primit de la partenerul extern factura aferenta bunurilor
livrate in luna septembrie 2009 pana la data de 15 octombrie 2009, firma dvs avea obligatia sa
emita autofactura. Autofactura este documentul reglementat prin alineatul 1 al articolului
1551 denumit Alte documente din Codul fiscal. Aceasta obligatie revine persoanelor care
efectueaza achizitii intracomunitara de bunuri, taxabile in Romania in baza prevederilor
articolului 151. Elementele obligatorii ale unei autofacturi sunt cele enumerate la alineatul 2
al articolului 1551.
Autofactura trebuia emisa fie la data inscrisa in documentul de livrare al bunurilor intocmit de
catre furnizor, fie in documentul de transport intocmit de catre transportator.
Autofactura este un document justificativ pentru inregistrarea in contabilitate si in evidenta
fiscala a operatiunii efectuate la momentul faptului generator si al exigibilitatii TVA.
Faptul generator al achizitiei intracomunitare intervine la data livrarii bunurilor de catre
furnizor iar data exigibilitatii acesteia intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in
care a intervenit faptul generator (articolul 135 alineatul 2). Acesta este motivul pentru care
inregistrarea achizitiei intracomunitare trebuia efectuata in septembrie 2009, iar autofactura
aferenta acesteia din septembrie 2009 trebuia emisa pana in data de 15.10.2009, cu data din
septembrie. Pe factura primita de la furnizor se inscrie numarul autofacturii, iar pe autofactura
numarul facturii (alineatul 3 articolul 1551).

Achizitia intracomunitara pentru care s-a efectuat receptia bunurilor in luna septembrie 2009,
dar care urmeaza a se inregistra in contabilitate si din punct de vedere fiscal in luna octombrie
2009 trebuie inscrisa la randul 5 si 16 in decontul de TVA reglementat prin OMEF 1746/2008,
completat si depus pentru luna octombrie 2009. Asa cum se precizeaza in ordin, la randul 5 si
16 din decont se inscriu, printre altele si achizitiile intracomunitare de bunuri a caror
exigibilitate a intervenit in alt trimestru, dar respectiva achizitie nu a fost declarata.
De asemenea, achizitia bunurilor trebuia raportata prin declaratia recapitulativa cod 390
aferenta trimestrului III 2009. Din pacate, nedepunerea declaratiei cod 390 sau nedeclararea
achizitiei intracomunitare se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor
nedeclarate sau asupra diferentele considerate nedeclarate ca urmare a declaratiilor incorecte
ori incomplete.
Aceasta contraventie si sanctiunea aferenta este reglementata prin articolul 2191 din OG
92/24.12.2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala

Plata in numerar
Adriana Simion, valabil la 30-Oct-2009
Tags: numerar, valuta, plata, incasari
Intrebare: Exista vreo modalitate de a plati cu numerar (euro) un mijloc de transport
second hand achizitionat din Italia si a carei valoare este de aproximativ 25000 euro?
Raspuns:
Operatiunile de incasari si plati in valuta nu intra sub incidenta prevederilor OG 15/1996
privind intarirea disciplinei financiar valutare.
Potrivit acestei ordonante, operatiunile de incasari si plati intre persoanele juridice se
efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar. Prin exceptie, persoanele juridice
pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri:
a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;
b) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice;
c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei, platile catre o
singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 5.000 lei.
Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru
facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei catre
furnizorii de bunuri si servicii astfel: 5.000 lei n numerar, suma care depaseste acest plafon
putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon zilnic in numerar in suma
de 10.000 lei, in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt
organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare.

Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror
valoare este mai mare de 10.000 lei.
Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depasesc plafonul de 10.000 lei catre
acest tip de magazine astfel: 10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi
achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.
Fata de aceste prevederi, puteti efectua plata in valuta pentru achizitionarea mijlocului de
transport deoarece operatiunile in valuta nu intra sub incidenta acestor plafoane.

Aceasta achizitie intracomunitara se


inregistreaza in decont TVA?
Georgeta Serban Matei, valabil la 15-Oct-2009
Tags: Codul fiscal, OMEF 3512/2008, decont TVA, OMEF 1746/2008, declaratia 390,
OMEF 552/2008
Intrebare: In luna august societatea noastra a achizitionat de la un furnizor din Ungaria
un sablon pentru procesul de productie. Marfa a ajuns la noi insotita de factura emisa
pe numele societatii noastre. Pentru luna august, aceasta achizitie intracomunitara s-a
regasit in jurnalul de vanzari, jurnalul de cumparari si in decont TVA la randurile 4,
4.1, 15, 15.1. In luna septembrie am primit de la furnizorul din Ungaria un credit-note
pentru acest sablon cu aceeasi valoare in euro, deoarece acest sablon ar fi trebuit
facturat partenerului nostru din Germania.
Pentru luna septembrie, aceasta operatiune se inregistreaza in decont TVA la randurile
mentionate mai sus cu semnul "-"? Declaratia 390 pentru trimestrul 3 mai trebuie
depusa, tinand cont de faptul ca este singura achizitie intracomunitara pentru trimestrul
3?
Raspuns: Documentul credit-note trebuie acceptat ca document justificativ chiar daca nu este
reglementat n mod expres prin legislatia fiscala si contabila din Romania, respectiv prin
Codul fiscal si OMEF 3512/2008 privind documentele financiar-contabile. Practic,
documentul credit-note este echivalentul unei facturi emise n rosu, adica echivalentul unei
facturi de stornare sau de corectare a unei operatiuni efectuate.
Deoarece astfel de documente sunt legate de o achizitie intracomunitara, valoarea acestora
reprezinta baza de impozitare a TVA pentru aplicarea regimului de taxare inversa, n sensul ca
firma dvs., la momentul primirii unui astfel de document, efectueaza operatiunea 4426 = 4427
n rosu. Aceasta operatiune trebuie evidentiata n jurnalul pentru cumparari si vanzari cu
semnul minus pentru a respecta nregistrarile contabile efectuate prin formula 4426 = 4427.
Sumele astfel nregistrate n evidenta contabila si fiscala trebuie declarate prin decont TVA.
Avand n vedere ca documentul se refera la corectarea unei operatiuni care a avut loc la un
moment dat, d.p.d.v. contabil si fiscal, nregistrarea se efectueaza la cursul valutar din data
facturii initiale care a fost corectata. D.p.d.v. contabil, acest document se nregistreaza prin
formula contabila 401 = 767 (sau 758) n veniturile nregistrate n contul 758 sau 767 sunt

impozabile la determinarea profitului impozabil.


Prin decont TVA, stornarile sau alte regularizari referitoare la achizitii intracomunitare se
raporteaza la randul 5, fapt care este reglementat prin OMEF 1746/2008, prin care se prevede
ca la acest rand se nscriu operatiunile care se regasesc n urmatoarele situatii:
regularizarile privind achizitiile intracomunitare declarate n trimestre anterioare si
datorate urmatoarelor evenimente posibile care determina modificarea datelor
declarate initial:
- modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca achizitie intracomunitara pe baza
de autofactura, iar factura primita ulterior de la furnizor are un pret mai mare sau mai mic;
- anularea totala sau partiala a unei operatiuni dupa emiterea facturii, fara ca bunurile sa fie
livrate;
- orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia reducerilor
de pret acordate ulterior de furnizor, ntr-un alt trimestru decat cel n care au fost efectuate
livrarile de bunuri.
Sumele raportate cu semnul minus la randul 5 trebuie sa corespunda cu rulajul creditor n rosu
al contului 4427 din formula contabila 4426 = 4427. Pentru corespondenta cu rulajul debitor
al contului 4426, aceeasi suma de la randul 5 se declara si la randul 16 din decont TVA.
Deoarece operatiunea se declara prin decont TVA, raportarea acesteia se efectueaza si, n baza
declaratiei recapitulative trimestriala datorita operatiunilor de regularizari nscrise la randul 5
si 16 din decont TVA, trebuie sa depuneti declaratia 390 aferenta trimestrului n care a
intervenit faptul generator, respectiv livrarea bunurilor.
Acest fapt este reglementat prin OMEF 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului
formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri"
modificat si completat prin OMEF 788/2009. Prin acest act normativ se face precizarea ca
operatiunile nscrise la randurile de regularizari din decont TVA, respectiv randurile 5 si 16, se
cuprind n declaratia recapitulativa rectificativa aferenta perioadei la care se refera aceste
operatiuni.
Astfel, documentul credit-note se raporteaza prin declaratia recapitulativa rectificata pentru
trimestrul III 2009, chiar daca cifrele vor fi nscrise cu semnul minus. Aduc drept argument
prevederile OMEF 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului
"Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" n care se
regasesc urmatoarele precizari:
declaratia rectificativa se foloseste si pentru reducerea bazei de impozitare a
achizitiilor intracomunitare;
reducerile de pret acordate ulterior de furnizor, ntr-un alt trimestru decat cel n care au
fost efectuate livrarile de bunuri, se declara n declaratia recapitulativa ntocmita
pentru trimestrul n care reducerile de pret au fost acordate, indiferent daca n
trimestrul respectiv valoarea reducerilor depaseste totalul achizitiilor de bunuri
declarate, rezultand astfel o suma negativa.

Inregistrarea unei achizitii


intracomunitare in declaratia
recapitulativa
Ela Dumitra, valabil la 23-Sep-2009
Tags: achizitii intracomunitare, TVA
Intrebare: SC X SRL Tulcea a efectuat o achizitie intracomunitara in
urmatoarele conditii:
- data achizitiei intracomunitare: 28 iunie 2009
- fapt generator: 20 iunie 2009
- data facturarii societatii furnizoare: 14 iulie 2009
Achizitia prezentata se inscrie in declaratia recapitulativa a trimestrului II sau a
trimestrului III 2009?

Raspuns: In exemplu dvs data achizitiei nu coincide cu faptul generator, ceea ce genereaza o
confuzie. Faptul generator este de regula data achizitiei, adica data la care se face livrarea
/receptia bunului, iar exigibilitatea depinde de faptul generator sau de factura emisa.
Potrivit legislatiei in vigoare atasata mai jos si exemplelor din normele metodologice date in
aplicarea Codului Fiscal, exigibilitatea este in a 15 - a zi a lunii urmatoare celei in care a avut
loc faptul generator, cu exceptia in care factura este emisa mai devreme de aceasta zi.
Daca faptul generator este in iunie 2009, exigibilitatea ar fi in 15/07/2009, iar faptul ca factura
s-a emis in 14/07/2009 sustine momentul exigibilitatii in iulie 2009.
Astfel, achizitia intracomunitara se declara in decontul lunii iulie 2009 si in declaratia
recapitulativa aferenta trimestrului III anul 2009.
Baza legala:
Potrivit Ordinului Nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului
formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri":
1.2. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor depune declaratia recapitulativa
numai in trimestrul de raportare in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru
livrarile/achizitiile intracomunitare, precum si pentru livrarile si achizitiile in cadrul unei
operatiuni triunghiulare efectuate.
Potrivit Codului Fiscal Art. 135 - Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii
intracomunitare de bunuri:

(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la
care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se
face achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea dea 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator.
Normele metodologice vin cu completari si cu exemple care clarifica situatia:
17. Exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri
si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervin in acelasi
moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanta intre
livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia recapitulativa
pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate
in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, prevazuta la
art. 1564 din Codul fiscal, in Romania, momentul exigibilitatii a fost stabilit fie in a
cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, fie la data facturii
pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru
achizitiile intracomunitare.

Inregistrarea in contabilitate a achizitiilor


intracomunitare
Bocan Adina, valabil la 18-Sep-2009
Tags: achizitii intracomunitare,
Intrebare: O achizitie intracomunitara - receptia este in data de 03.08.2009 iar factura
emisa de furnizorul extern in data de 31.07.2009. Cum se va inregistra, la ce data si ce
curs valutar - din punct de vedere fiscal si contabil?
Multumesc!
Raspuns: Achizitia intracomunitara se inregistreaza din punct de vedere al taxei pe valoarea
adaugata la cursul din data la care este exigibila taxa, adica in cazul dvs la data facturii, care
este anterioara receptiei.
Baza legala:
Art. 1391 - Cursul de schimb valutar
(2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat
importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de

schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin
care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea
in cauza.
Art. 135 - Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care
ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face
achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a
15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator.
Exemplu:
Presupunem valoarea receptiei 1.000 euro si curs din data facturii 4,2 lei/euro.
Inregistrare contabila in data 31/07/2009:
4426

= 4427

1.000 euro x 4,2 lei/euro x 19%

In practica se inregistreaza pentru baza tva:


357 sau analitic 371/marfa in transit

401

1.000 euro x 4,2 lei/euro

Din punct de vedere contabil, receptia stocului se face la data primirii efective a stocurilor, la
cursul din data receptiei efective
Baza legala:
ORDIN Nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene
152. - (5) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii,
urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate
este cursul de la data receptiei bunurilor.
Exemplu:
Presupunem valoarea receptiei 1.000 euro si curs din data receptiei 4,3 lei/euro.
Inregistrare contabila in data 03/08/2009:
371

= 401

1.000 euro x 4,3 lei/euro

Daca in data 31/07/2009 s-a inregistrat marfa in tranzit, la acest moment se storneaza
inregistrarea initiala.

Procedura de retur a marfii luate din


import
Beatrice Bajenaru, valabil la 21-Sep-2009
Tags: import, retur marfa, documente
Intrebare: Un SRL a efectuat un import intracomunitar din Bulgaria de sucuri. Datorita
faptului ca nu se vinde firma romaneasca vrea sa returneze marfa firmei din Bulgaria.
Care este procedura de returnare a marfii si ce documente se intocmesc?

Raspuns: Definitia achizitiei intracomunitare este cea prevazuta de Codul Fiscal la art. 1301
alin. (1) coroborata cu precizarile Normei Metodologice:
Text extras din: Codul Fiscal 2003 - Codul Fiscal al Romaniei
Art. 1301. - (1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Text extras din: Norma metodologica 2004 - de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
Norme metodologice:
9. (1) Art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal, este definitia "in oglinda" a definitiei livrarii
intracomunitare de bunuri prevazuta la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv daca in
statul membru din care incepe expedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare
intracomunitara de bunuri, intr-un alt stat membru are loc o achizitie intracomunitara de
bunuri in functie de locul acestei operatiuni stabilit conform prevederilor de la art. 1321 din
Codul fiscal.
In ceea ce priveste returul marfii, sunt foarte importante clauzele contractului de vanzare
cumparare, daca si in ce conditii poate fi efectuat: marfa nu corespunde din punct de vedere
calitativ sau cantitativ, cumparatorul isi manifesta dorinta de retur partial sau integral a marfii
achizitionate si primeste si acordul furnizorului etc.
In cazul in care returul marfii ca urmare a motivului invocat de dumneavoastra este prevazut
in contract si este acceptata si de catre furnizor, marfa va fi trimisa in Bulgaria pe baza unui
aviz de insotire a marfii. Furnizorul va trimite societatii din Romania un Credit note pentru

marfurile returnate.
In ceea ce priveste inregistrarile din contabilitate, trebuie avute in vedere urmatoarele
prevederi ale legislatiei din Romania cu privire la:
- Baza de impozitare aferenta TVA: Pe baza Credit Note-ului baza de impozitare se va
reduce cu contravaloarea bunurilor returnate in conformitate cu prevederile Art. 138 din
Codul Fiscal precum si a prevederilor Normei Metodologice, HG 44/ 2004:
Art. 138. - Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
.
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea in cauza, declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si
irevocabila, sau in urma unui arbitraj, ori in cazul in care exista un acord scris intre parti;
..
Text extras din: Norma metodologica 2004 - de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
20. (1) In situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii
de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii, sau dupa
facturarea livrarii/prestarii chiar daca livrarea/prestarea nu au fost efectuate dar evenimentele
prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in
evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu
valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara
semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului.
Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.
(2) Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit
prevederilor art. 148 lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru
operatiunile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se
aplica si pentru achizitiile intracomunitare.
O alta prevedere legislativa importanta este cea cu privire la cursul de schimb folosit la
inregistrarea in contabilitate a contravalorii sumelor in valuta, respectiv:
Text extras din: Reglementare 2005 - conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene
152. - ( ) Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de
schimb de la data efectuarii operatiunilor, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cat si in
valuta.
(2) Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de
raportare (leu), aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si
moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.

(3) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se
consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in
contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(4) Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de
orice document in care se consemneaza aceasta.
(5) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand
ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul
de la data receptiei bunurilor.
- TVA
In conformitate Art. 13, 14 si 15 din Instructiunile din 2007 - de aplicare a masurilor de
simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul
comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si post-garantie,
aprobate prin Ordinul 1823 / 2007, se pot aplica proceduri simplificate in ceea ce priveste
tranzactiile efectuate si inregistrarea din punct de vedere al TVA, precum si modalitatea de
corectare a declaratiei rectificative si a decontului in functie de data facturii initiale si a
momentului returului.
In cazul in care cumparatorul B, ulterior acceptarii bunurilor, observa ca bunurile sunt
deteriorate sau ca bunurile nu corespund cerintelor cumparatorului din orice motiv, iar
cumparatorul convine cu vanzatorul asupra anularii contractului de vanzare-cumparare, in
baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusa corespunzator
de catre A. Daca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in acelasi decont de
TVA, achizitia si livrarea intracomunitara nu se mentioneaza. In caz contrar, trebuie efectuata
o corectie in urmatoarea declaratie recapitulativa si in decontul de TVA.
In ceea ce priveste cursul de schimb, Codul Fiscal prevede:
Art. 135. - (1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la
data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in
care se face achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a
15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca

aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul
generator.

Achizitii de marfuri intracomunitare


Gina Dragon, valabil la 16-Sep-2009
Tags: achizitii intracomunitare, bunuri, marfuri, inregistrati contabile, ordin 1752
Intrebare: La o achizie de marfuri intracomunitara, care este cursul de schimb la care se
evidentiaza marfa in contabilitate?

Raspuns: Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana legislatia contabila si fiscala s-a
aliniat cerintelor comunitare.
Inregistrarea in evidentele contabile a achizitiilor intracomunitare se face cu respectarea
prevederilor contabile ale Ordinului 1752/2005 si a prevederilor fiscale ale Legii 571/2003.
Din punct de vedere contabil Ordinul 1752/2005 prevede ca la data inregistrarii facturilor de
stocuri in contabilitate se va utiliza cursul de schimb de la data receptiei bunurilor:
152. 5) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii,
urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate
este cursul de la data receptiei bunurilor.
Din punct de vedere fiscal inregistrarea TVA se face la cursul de schimb comunicat de BNR
sau de banca prin care se efectueaza decontarile din data la care intervine exigibilitatea taxei
pentru achizitia respectiva.
La art.135 din Codul fiscal se stabileste care este momentul in care intervine exigibilitatea
taxei pe valoarea adaugata in cazul achizitiilor intracomunitare:
Art. 135 - Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
(1) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la
care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care
se face achizitia.
(2) In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea
de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1),
daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a
intervenit faptul generator.
Cu alte cuvinte, inregistrarea TVA se face la cursul de schimb comunicat de BNR sau de

banca prin care se fac decontarile din ziua emiterii facturii. In cazul in care nu primiti factura
de la furnizor, inregistrarea TVA se face la cursul din a 15-a zi a lunii urmatoare, in baza
autofacturii prevazute la art.1551
(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, in
conditiile art. 150 alin. (1) lit. b) - e) si g) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze, pana cel
mai tarziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al
taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de
furnizor/prestator.
De exemplu:
a) Factura in valoarea de 1.000 euro emisa de furnizor in data de 10 august 2009,
marfa este receptionata in data de 17 august 2009, in baza facturii.
Inregistrarile vor fi:
371 Marfuri= 401 Furnizori 1.000 euro x cursul din data receptiei, 17 august 2009
4426=4427 190 euro la cursul din data facturii, respectiv cursul din 10 august 2009
b) Factura in valoarea de 1.000 euro emisa de furnizor in data de 10 august 2009,
marfa este receptionata in data de 17 august 2009, iar factura soseste in 20 septembrie 2009.
Inregistrarile vor fi:
371 Marfuri= 401 Furnizori 1.000 euro x cursul din data receptiei, 17 august 2009
4426=4427 190 euro la cursul din data autofacturii, respectiv cursul din 15 septembrie 2009.

Deplasarea intracomunitara a produselor


cu accize platite
Simona Sauciuc, valabil la 16-Sep-2009
Tags: accize, deplasare intracomunitara, achizitii intracomunitare
Intrebare: Va rog sa ma luminati si pe mine referitor la tranzactiile intercomunitare cu
un produs accizabi,l si anume bere.
Un agent economic din Bulgaria cumpara bere de la un agent economic din Romania
(agentul comercial din Ro cumparand la randul lui direct de la antrepozit fiscal
achitand TVA si accize aferente), marfa o transporta in depozitele din Bulgaria, dar nu o
vinde in Bulgaria, ci tot in Romania, pe baza comenzilor venite din Romania
Cum trebuie sa procedez referitor la acciza? ( avand in vedere ca marfa va ajunge tot in
Ro)
- ii eliberez invoice in euro cu acciza inclusa in pret?(pentru ca marfa va ajunge tot in

Romania si acesta nu va mai cere restituirea de acciza din Ro)


- solicit un certificat de la organele fiscale din BG ca a platit acciza in Bulgaria si apoi ii
eliberez marfa?
- pot sa eliberez invoice cu acciza inclusa in pret? si cum se procedeaza in cazul acesta?
- operatorul bulgar poate face invoice cu acciza inclusa in pret pentru marfa care are
provenienta romana si o trimite in Ro
- cumparatorul roman care cumpara bere din Bulgaria de provenienta romana mai
plateste acciza la bere daca aceasta a fost inclusa in pret?

Raspuns: In cazul prezentat de dvs. trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:


- In cazul in care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja in consum intr-un
stat membru, sunt detinute in scopuri comerciale in alt stat membru, acciza va fi perceputa in
statul membru unde sunt detinute (Art. 1924 din Codul Fiscal extrapolat la celelalte state).
- Pentru a efectua achizitia produselor accizabile din Romania (stat membru) firma din
Bulgaria trebuie sa se autorizeze ca operator inregistrat iar in acest sens trebuie sa plateasca o
garantie pentru acciza datorata in cazul achizitiei intracomunitare.
- Avand calitatea de operator inregistrat, firma din Bulgaria are obligatia ca in ziua
lucratoare imediat urmatoare receptiei sa plateasca acciza.
- Daca livrarea catre Romania o face cu acciza platita in Bulgaria inclus, pretul se va majora
cu valoarea acesteia, deoarece beneficiarul final din Romania este obligat la randul sau sa fie
autorizat si sa plateasca acciza aferenta achizitiei intracomunitare efectuate.
- Deplasarea produselor accizabile cu acciza platita au ca documente de insotire DIS - urile
(document simplificat).
Astfel, procedura este urmatoarea:
1) Furnizorul din Romania, inainte de expedierea catre Bulgaria face o cerere de restituire a
accizelor aferente livrarii intracomunitare pe care intentioneaza sa o efectueze.
2) Intocmeste DIS in 3 exemplare asa cum este specificat in Codul Fiscal la art. 1926.
3) Emite invoice in EUR fara acciza inclusa.
4) Operatorul din Bulgaria este obligat ca in 24 de ore sa plateasca acciza.
5) Cu documentul prin care se dovedeste plata accizei in Bulgaria si formularul 3 de la DIS
vizat de autoritatile fiscale se va recupera acciza platita de furnizor in Romania.
6) Cumparatorul din Romania care cumpara bere din Bulgaria trebuie la randul sau sa se
autorizeze ca operator inregistrat (conf. 185 1 din Codul Fiscal) si sa plateasca acciza in
urmatoarea zi lucratoare.
7) Procedura se repeta exact ca pentru livrarea catre Bulgaria numai ca acum furnizorul este
in Bulgaria si el va cere restituirea accizelor in statul sau iar beneficiarul este in Romania si va

fi obligat sa plateasca acciza.


8) Factura de la partenerul din Bulgaria se va emite bineinteles fara acciza inclusa.

Implicatiile fiscale ale vanzarii marfurilor


din import comunitar sub pretul de
achizitie
Gina Dragon, valabil la 26-Aug-2009
Tags: pret de achizitie, vanzare, implicatii fiscale, import comunitar
Intrebare: Va rugam sa ne ajutati in urmatoarea problema: in ce conditii se pot vinde
marfuri din import comunitar sub pretul de achizitie pe piata din Romania, si ce
implicatii fiscale exista?
Raspuns: In legislatia contabila, fiscala si comerciala nu este permisa vanzarea sub pretul de
achizitie. Aceasta practica se considera neconcurentiala si este sanctionata prin
nerecunoasterea deductibilitatii cheltuielilor precum si a taxei pe valoarea adaugata.
In Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata se arata:
Art. 17 - Este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse in pierdere, cu
exceptia situatiilor prevazute la art. 16 lit. a) - c), e) - i), precum si in cazul produselor aflate
in pachete de servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul prezentei ordonante, se intelege orice
vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit in
reglementarile legale in vigoare.
Exceptiile despre care se face vorbire in articolul de mai sus sunt:
a) vanzari de lichidare;
b) vanzari de soldare;
c) vanzari efectuate in structuri de vanzare denumite magazin de fabrica sau depozit de
fabrica;

e) vanzari ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului,
dupa ce evenimentul a trecut i este evident ca produsele respective nu mai pot fi vandute in
conditii comerciale normale;
f) vanzari ale produselor care intr-o perioada de 3 luni de la aprovizionare nu au fost
vandute;
g) vanzari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror
conservare nu mai poate fi asigurata pana la limita termenului de valabilitate;
h) vanzarea unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din
aceeasi zona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential;
i) vanzarea produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovizionare s-au
diminuat.

Cu exceptia celor de mai sus, vanzarea sub pretul de achizitie nu este permisa de lege.

Inregistrarea in contabilitate a achizitiilor


intracomunitare
Ela Dumitra, valabil la 24-Aug-2009
Tags: achizitii intracomunitare, inregistrare in contabilitate, TVA
Intrebare: Se realizeaza o achizitie intracomunitara de marfuri in vederea revanzarii. In
urma receptiei se constata ca exista si marfa care nu corespunde din punct de vedere
calitativ. In cazul in care se returneaza marfa defecta cum se poate proceda?
Furnizorul extern trimite fie nota de credit, fie in factura urmatoare trimite marfa cu
pret zero. Cum se inregistreaza in contabilitate luand in considerare cele doua ipoteze?
Raspuns:
Marfa refuzata nu trebuie inregistrata in contabilitate, iar din punct de vedere al TVA ar trebui
aplicate masurile de simplificare prevazute in OMFP 1823/2007 in anexa nr. 1 la art 1,2 si 3.
In cazul in care furnizorul trimite nota de credit, aceasta nu se inregistreaza in contabilitate,
atata timp cat nu s-a inregistrat receptia bunurilor. Se va atasa la factura initiala si va justifica
inregistrarea partiala a acelei facturi.
In cazul in care trimite marfa cu pret zero, atunci factura initiala se va inregistra initial cu
toata valoarea astfel : 371=401 cu marfa receptionata, si
473=401 cu marfa in curs de lamurire
Ulterior cand marfa neconforma se primeste pe o factura ulterioara cu pret zero se va
inregistra in contabilitate receptia acesteia astfel 371=473.

Efectuare achizitii intracomunitare.


Obligatii de inregistrare
Irina Coma, valabil la 31-Oct-2010
Tags: Declaratia 092, Registrul operatorilor intracomunitari, achizitii intracomunitare,
TVA, Declaratia 390

Intrebare: O firma din Romania, platitoare de TVA (decont trimestrial), doreste sa


achizitioneze din Germania produse ortopedice (proteze, aparate), pe care le vinde mai
departe catre spitale romanesti sau clinici private. Va rog sa-mi spuneti care este regimul
TVA in acest caz? Trebuie sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari, apoi
sa se transforme din luna urmatoare primei achizitii platitor lunar de TVA (declaratia
092)? Factura de la furnizorul din Germania va fi cu taxare inversa si va face obiectul
declaratiei 390? Cand vinde mai departe aceste produse in Romania factureaza cu TVA
de 9%?
Raspuns: Pentru achizitionarea de produsele ortopedice din Germania va trebui in primul
rand sa va inregistrati in Registrul operatorilor intracomunitari, iar cu ocazia primei achizitii
intracomunitare sa depuneti Declaratia 092 in vederea schimbarii perioadei fiscale de la
trimestrul calendaristic la luna calendaristica in conformitatea cu prevederile art 1561 alin 6 1
din Codul fiscal.
(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza
trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de
bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni
ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana
impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei
intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala
trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum
5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare
care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru
anul curent si pentru anul urmator. Daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie
intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni conform alin. (1) la trimestrul
calendaristic drept perioada fiscala. In acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni
prevazuta la alin. (6).
De exemplu, daca achizitia se face in luna octombrie, pana la data de 5 noiembrie trebuie sa
depuneti Declaratia 092 si sa solicitati declararea lunara a TVA, incepand chiar cu luna
octombrie.La 25 noiembrie, veti depune astfel decont de TVA lunar pentru luna octombrie si,
tot lunar pentru lunile urmatoare.
Daca achizitia se face in luna noiemebrie depuneti Declaratia 092 pana la data de 8
decembrie, veti depune pana la data de 25 decembrie decont pentru primele 2 luni din
trimestru octombrie si noimebrie, iar incepand cu luna decembrie veti depune decont lunar
la data de 25 ianuarie.
Daca achizitia se face in luna decembrie depuneti Declaratia 092 pana la data de 7 ianuarie,
veti depune pana la data de 25 ianuarie decont pentru trimestrul 3 ( octombrie, noimebrie,
decembrie), iar incepand cu luna ianuarie veti depune decont lunar la data de 25 februarie

Cota de TVA valabila pentru comercializarea de produse ortopedice , proteze, este de 9 %.


(2) Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de
servicii si/sau livrari de bunuri:
sau in principal publicitatii;
c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
Prin urmare, pentru factura de la furnizorul german veti aplica taxarea inversa, aplicand
procentul de TVA de 9%. Operatiunea se va declara in Declaratia 390 lunara. Mai departe,
livrarea catre spitale , clinici private, pe teritoriul Romaniei se va face in regim de taxare,
aplicand cota de TVA de 9%.

Avans marfa UE. Declaratia 390


Irina Coma, valabil la 30-Oct-2010
Tags: factura, Codul fiscal, achizitii intracomunitare, TVA, OMFP 2245/2010, OMFP
77/2010, declaratia 390, autofactura
Intrebare: Se achita in luna octombrie un produs achizitionat din Germania, pe baza de
factura proforma. Factura fiscala se va emite in luna noiembrie si va sosi odata cu
marfa. Cum tratam aceasta plata in luna octombrie? Este nevoie de autofacturare? Cum
si cand declaram in 390?
Raspuns: Pentru avansul platit societatea din Germania ar trebui sa va emita factura. In
conditiile in care nu detineti o factura pentru avansul platit, dvs. trebuie sa autofacturati
operatiunea conform art 1551 art 2 si 3 din Codul fiscal, care prevad urmatoarele:
(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in
conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in
legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in
care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise
de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a intervenit in
aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1).
(3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), persoana
impozabila sau persoana juridica neimpozabila va inscrie pe factura o referire la autofacturare,
iar pe autofactura, o referire la factura.
Prin alineatul 1 al articolului 135 se prevede ca faptul generator pentru o achizitie
intracomunitara de bunuri intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari
de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia. Prin alineatul 2 al aceluiasi
articol se face precizarea ca exigibilitatea unei achizitii intracomunitare de bunuri intervine
in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. Totusi, in baza
exceptiei acceptate prin alineatul 3 al articolului 135, exigibilitatea taxei intervine la data
emiterii facturii, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in
care a intervenit faptul generator. In acest sens, prin punctul 17 din normele de aplicare ale

articolului 135 din Codul fiscal, prin exemplele date, rezulta ca faptul generator in cazul unei
livrari intracomunitare de bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de
bunuri intervine in acelasi moment.
Altfel spus, faptul generator pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este data platii unui
avans inainte de data livrarii acelor bunuri. in astfel de situatii, pentru avansul achitat, obligat
la plata TVA este cumparatorul, deci firma dvs. in cazul in care cumparatorul este inregistrat
in scopuri de TVA si aplica regimul de taxare inversa prin formula contabila 4426 "TVA
deductibila" = 4427 "TVA colectata", pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei "
trebuie sa detina o factura care cuprinde cel putin informatiile prevazute la art. 155 din Codul
fiscal sau o autofactura emisa in conformitate cu prevederile art. 155^1 alin. (1) sau (2) din
Codul fiscal." obligatie care este reglementata prin articolul 146 alineatul (6) care se refera la
conditiile de exercitare a dreptului de deducere.
In baza prevederilor articolului 155^1 "Alte documente" alineatul 1, cumparatorul obligat la
plata taxei in baza prevederilor articolului 150 alineatul 2 trebuie sa autofactureze operatiunile
respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul
generator al taxei doar in situatia in care nu a primit factura furnizorului.
Printre alte informatii obligatorii, pe autofactura emisa se mentioneaza si data la care a fost
achitat avansul, daca aceasta data este anterioara datei de emitere a autofacturii.
Dupa parerea mea, pentru achizitia intracomunitara de bunuri, cumparatorul din Romania
trebuie sa raporteze avansul achitat la randul 5 si 17 din decontul de TVA si, implicit la
achizitii intracomunitare de bunuri in cazul declaratiei cod 390.
Referitor la decontul de TVA, obligatia rezulta din prevederile OMFP 2245/2010 care impune
raportarea la randul 5 si 17, inclusiv a sumelor din facturile primite pentru plati de avansuri
partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite "Se inscriu informatiile preluate din
jurnalul de cumparari, privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
taxabile in Romania, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea
taxei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de
avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri."
In lipsa facturii primite de la furnizor, se inscriu datele preluate din autofactura.
Referitor la declaratia recapitulativa cod 390, obligatia rezulta din prevederile OMFP 77/2010
care impune raportarea achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care
persoana impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din
Codul fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva,
inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare
de bunuri.
La simbolul (A) alocat achizitiilor intracomunitare de bunuri se prevede "Se inscrie suma
totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana
impozabila care depune declaratia este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul
fiscal, si pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv
sumele din facturile primite pentru plati de avansuri pentru achizitii intracomunitare de
bunuri."

In concluzie, in lipsa facturii primite de la furnizor, suma aferenta avansului achitat de firma
pe care o reprezentati ar trebui raportata prin decontul de TVA si declaratia cod 390 in baza
autofacturii emise. De exemplu, daca avansul s-a achitat in data de 10 octombrie 2010, dar nu
s-a primit factura emisa de furnizor, firma dvs. ar fi trebuit sa emita autofactura pana pe data
de 15 noiembrie 2011. Operatiunea de plata a avansului trebuie raportata prin declaratia
recapitulativa cod 390 cu termen de depunere 15 decembrie 2010.

S-ar putea să vă placă și