Sunteți pe pagina 1din 6

Planul general de conturi MFP nr.

    1092. Actiuni proprii detinute pe termen     1515. Provizioane pentru pensii si prin interese de participare (P)
3055 / 2009 lung (A) obligatii similare (P)     1687. Dobanzi aferente altor
    CLASA 1 - CONTURI DE     1516. Provizioane pentru impozite (P) imprumuturi si datorii asimilate (P)
CAPITALURI     11. REZULTATUL REPORTAT     1518. Alte provizioane (P)     169. Prime privind rambursarea
    117. Rezultatul reportat     16. IMPRUMUTURI SI DATORII obligatiunilor (A)
    1171. Rezultatul reportat reprezentand ASIMILATE
    10. CAPITAL SI REZERVE
profitul nerepartizat sau pierderea     161. Imprumuturi din emisiuni de     CLASA
2 - CONTURI DE
    101. Capital
neacoperita (A/P) obligatiuni IMOBILIZARI
    1011. Capital subscris nevarsat (P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din     1614. Imprumuturi externe din emisiuni
    1012. Capital subscris varsat (P)
adoptarea pentru prima data a IAS, mai de obligatiuni garantate de stat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)     20. IMOBILIZARI Necorporale
putin IAS 29*9) (A/P)     1615. Imprumuturi externe din emisiuni
    1016. Patrimoniul public*4) (P)     201. Cheltuieli de constituire (A)
    1174. Rezultatul reportat provenit din de obligatiuni garantate de banci (P)
    104. Prime de capital     203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
corectarea erorilor contabile (A/P)     1617. Imprumuturi interne din emisiuni
    1041. Prime de emisiune (P)     205. Concesiuni, brevete, licente,
    1176. Rezultatul reportat provenit din de obligatiuni garantate de stat (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P) marci comerciale, drepturi si active
trecerea la aplicarea Reglementarilor     1618. Alte imprumuturi din emisiuni de
    1043. Prime de aport (P) similare (A)
contabile conforme cu Directiva a IV-a a obligatiuni (P)
    1044. Prime de conversie a     207. Fond comercial
Comunitatilor Economice Europene (A/P)        162. Credite bancare pe termen lung
obligatiunilor in actiuni (P)     2071. Fond comercial pozitiv*10) (A
*9) Acest cont apare doar la entitatile care     1621. Credite bancare pe termen lungP
    105. Rezerve din reevaluare (P)     2075. Fond comercial negativ*11)
au aplicat Reglementarile contabile     1622. Credite bancare pe termen lung
    106. Rezerve (P)    *10) Acest cont apare, de regula,
aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la nerambursate la scadenta (P)
    1061. Rezerve legale (P) in situatiile financiare anuale
inchiderea soldului acestui cont.     1623. Credite externe guvernamentaleP
    1063. Rezerve statutare sau consolidate.
    12. REZULTATUL EXERCITIULUI     1624. Credite bancare externe garantate
contractuale (P)     *11) Acest cont apare numai in
FINANCIAR de stat (P)
    1064. Rezerve de valoare justa*5) (P) situatiile financiare anuale consolidate.
    121. Profit sau pierdere (A/P)     1625. Credite bancare externe garantate
    *5) Acest cont apare numai in     208. Alte imobilizari necorporale (A)
    129. Repartizarea profitului (A) de banci (P)
situatiile financiare anuale consolidate.     21. IMOBILIZARI CORPORALE
    14. CASTIGURI SAU PIERDERI     1626. Credite de la trezoreria statului (P
    1065. Rezerve reprezentand surplusul     211. Terenuri si amenajari de terenuri
LEGATE DE EMITEREA,     1627. Credite bancare interne garantate
realizat din rezerve din reevaluare (P)
RASCUMPARAREA, VANZAREA, de stat (P)
    1067. Rezerve din diferente de curs     2111. Terenuri
CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU     166. Datorii care privesc imobilizarile
valutar in relatie cu investitia neta intr-o     2112. Amenajari (A)de terenuri
ANULAREA INSTRUMENTELOR DE financiare
entitate straina*6) (A/P)     212. Constructii (A)
CAPITALURI PROPRII     1661. Datorii fata de entitatile afiliateP
    1068. Alte rezerve (P)     213. Instalatii tehnice, mijloace de
    141Castiguri legate de vanzarea sau     1663. Datorii fata de entitatile de care
    *6) Acest cont apare numai in transport, animale si plantatii
anularea instrumentelor de capitaluri ropriiP compania este legata prin interese de
situatiile financiare anuale consolidate.     2131. Echipamente tehnologice
    149. Pierderi legate de emiterea, participare (P)
    107. Rezerve din conversie*7) (A/P) (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu     167. Alte imprumuturi si datorii
    *7) Acest cont apare numai in     2132. Aparate si instalatii de
gratuit sau anularea instrumentelor de asimilate (P)
situatiile financiare anuale consolidate. masurare, control si reglare (A)
capitaluri proprii (A)     168. Dobanzi aferente imprumuturilor
    108. Interese care nu controleaza*8)     2133. Mijloace de transport (A)
    15. PROVIZIOANE si datoriilor asimilate
    1081. Interese care nu controleaza -     2134. Animale si plantatii (A)
    151. Provizioane     1681. Dobanzi aferente imprumuturilor
rezultatul exercitiului financiar (A/P)     214. Mobilier, aparatura birotica,
    1511. Provizioane pentru litigii (P) din emisiuni de obligatiuni (P)
    1082. Interese care nu controleaza - echipamente de protectie a valorilor
    1512. Provizioane pentru garantii     1682. Dobanzi aferente creditelor
alte capitaluri proprii (A/P) umane si materiale si alte active
acordate clientilor (P) bancare pe termen lung (P)
    *8) Acest cont apare numai in corporale (A)
    1513. Provizioane pentru dezafectare     1685. Dobanzi aferente datoriilor fata
situatiile financiare anuale consolidate.
imobilizari corporale si alte actiuni similare de entitatile afiliate (P)
    109. Actiuni proprii     22. IMOBILIZARI CORPORALE
legate de acestea (P)     1686. Dobanzi aferente datoriilor fata
    1091. Actiuni proprii detinute pe IN CURS DE APROVIZIONARE
    1514. Provizioane pentru restructurare (P de entitatile de care compania este legata
termen scurt (A)     223. Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii in curs de     2693. Varsaminte de efectuat pentru alte     291. Ajustari pentru deprecierea     301. Materii prime (A)
aprovizionare (A) imobilizari financiare (P) imobilizarilor corporale     302. Materiale consumabile
    224. Mobilier, aparatura birotica,     28. AMORTIZARI PRIVIND     2911. Ajustari pentru deprecierea     3021. Materiale auxiliare (A)
echipamente de protectie a valorilor IMOBILIZARILE terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)     3022. Combustibili (A)
umane si materiale si alte active     280. Amortizari privind imobilizarile     2912. Ajustari pentru deprecierea     3023. Materiale pentru ambalat (A)
corporale in curs de aprovizionare (A) necorporale constructiilor (P)     3024. Piese de schimb (A)
    23. IMOBILIZARI IN CURS SI     2801. Amortizarea cheltuielilor de     2913. Ajustari pentru deprecierea     3025. Seminte si materiale de plantat
AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI constituire (P) instalatiilor, mijloacelor de transport,     3026. Furaje (A)
    231. Imobilizari corporale in curs de     2803. Amortizarea cheltuielilor de animalelor si plantatiilor (P)     3028. Alte materiale consumabile (A)
executie (A) dezvoltare (P)     2914. Ajustari pentru deprecierea altor     303. Materiale de natura obiectelor
    232. Avansuri acordate pentru     2805. Amortizarea concesiunilor, imobilizari corporale (P) de inventar (A)
imobilizari corporale (A) brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,     293. Ajustari pentru deprecierea     308. Diferente de pret la materii
    233. Imobilizari necorporale in curs drepturilor si activelor similare (P) imobilizarilor in curs de executie prime si materiale (A/P)
de executie (A)     2807. Amortizarea fondului     2931. Ajustari pentru deprecierea     32. STOCURI IN CURS DE
    234. Avansuri acordate pentru comercial*13) (P) imobilizarilor corporale in curs de APROVIZIONARE
imobilizari necorporale (A)     2808. Amortizarea altor imobilizari executie (P)     321. Materii prime in curs de
    26. IMOBILIZARI FINANCIARE necorporale (P)     2933. Ajustari pentru deprecierea aprovizionare (A)
    261. Actiuni detinute la entitatile     *13) Acest cont apare, de regula, in imobilizarilor necorporale in curs de     322. Materiale consumabile in curs
afiliate (A) situatiile financiare anuale consolidate. executie (P) de aprovizionare (A)
    263. Interese de participare (A)     281. Amortizari privind imobilizarile     296. Ajustari pentru pierderea de     323. Materiale de natura obiectelor
    264. Titluri puse in echivalenta*12) corporale valoare a imobilizarilor financiare de inventar in curs de aprovizionare (A)
(A)    *)12 Acest cont apare numai in     2811. Amortizarea amenajarilor de     2961. Ajustari pentru pierderea de     326. Animale in curs de
situatiile financiare anuale consolidate. terenuri (P) valoare a actiunilor detinute la entitatile aprovizionare (A)
    265. Alte titluri imobilizate (A)     2812. Amortizarea constructiilor (P) afiliate (P)     327.Marfuri in curs de aprovizionare
    267. Creante imobilizate     2813. Amortizarea instalatiilor,     2962. Ajustari pentru pierderea de     328. Ambalaje in curs de
    2671. Sume datorate de entitatile mijloacelor de transport, animalelor si valoare a intereselor de participare (P) aprovizionare (A)
afiliate (A) plantatiilor (P)     2963. Ajustari pentru pierderea de     33. PRODUCTIE IN CURS DE
    2672. Dobanda aferenta sumelor     2814. Amortizarea altor imobilizari valoare a altor titluri imobilizate (P) EXECUTIE
datorate de entitatile afiliate (A) corporale (P)     2964. Ajustari pentru pierderea de     331. Produse in curs de executie (A)
    2673. Creante legate de interesele de     29. AJUSTARI PENTRU valoare a sumelor datorate de entitatile     332. Servicii in curs de executie (A)
participare (A) DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE afiliate (P)     34. PRODUSE
    2674. Dobanda aferenta creantelor VALOARE A IMOBILIZARILOR     2965. Ajustari pentru pierderea de     341. Semifabricate (A)
legate de interesele de participare (A)     290. Ajustari pentru deprecierea valoare a creantelor legate de interesele de     345. Produse finite (A)
    2675. Imprumuturi acordate pe imobilizarilor necorporale participare (P)     346. Produse reziduale (A)
termen lung (A)     2903. Ajustari pentru deprecierea     2966. Ajustari pentru pierderea de     348. Diferente de pret la produse
    2676Dobanda aferenta cheltuielilor de dezvoltare (P) valoare a imprumuturilor acordate pe (A/P)
imprumuturilor acordate pe termen lung     2905. Ajustari pentru deprecierea termen lung (P)     35. STOCURI AFLATE LA TERTI
    2678. Alte creante imobilizate (A) concesiunilor, brevetelor, licentelor,     2968. Ajustari pentru pierderea de     351Materii si materiale aflate la ertiA
    2679. Dobanzi aferente altor creante marcilor comerciale, drepturilor si activelor valoare a altor creante imobilizate (P)     354. Produse aflate la terti (A)
imobilizate (A) similare (P)     356. Animale aflate la terti (A)
    269. Varsaminte de efectuat pentru     2907. Ajustari pentru deprecierea     CLASA 3 - CONTURI DE     357. Marfuri aflate la terti (A)
imobilizari financiare fondului comercial*14) (P) STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS     358. Ambalaje aflate la terti (A)
    2691. Varsaminte de efectuat privind     2908. Ajustari pentru deprecierea altor DE EXECUTIE
actiunile detinute la entitatile afiliate (P) imobilizari necorporale (P)     36. ANIMALE
    2692. Varsaminte de efectuat privind     *14) Acest cont apare, de regula, in     30. STOCURI DE MATERII PRIME     361. Animale si pasari (A)
interesele de participare (P) situatiile financiare anuale consolidate. SI MATERIALE     368. Diferente de pret la animale si
pasari (A/P)     3958. Ajustari pentru deprecierea personalul (A)     447. Fonduri speciale - taxe si
    37. MARFURI ambalajelor aflate la terti (P)     43. ASIGURARI SOCIALE, varsaminte asimilate (P)
    371. Marfuri (A)     396. Ajustari pentru deprecierea PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI     448. Alte datorii si creante cu bugetul
    378. Diferente de pret la marfuri animalelor (P) ASIMILATE statului
(A/P)     397. Ajustari pentru deprecierea     431. Asigurari sociale     4481. Alte datorii fata de bugetul
    38. AMBALAJE marfurilor (P)     4311. Contributia unitatii la asigurarile statului (P)
    381. Ambalaje (A)     398. Ajustari pentru deprecierea sociale (P)     4482. Alte creante privind bugetul
    388. Diferente de pret la ambalaje ambalajelor (P)     4312. Contributia personalului la statului (A)
(A/P) asigurarile sociale (P)     45. GRUP SI
    39. AJUSTARI PENTRU     CLASA 4 - CONTURI DE TERTI     4313. Contributia angajatorului pentru ACTIONARI/ASOCIATI
DEPRECIEREA STOCURILOR SI asigurarile sociale de sanatate (P)     451. Decontari intre entitatile afiliate
PRODUCTIEI IN CURS DE     40. FURNIZORI SI CONTURI     4314. Contributia angajatilor pentru     4511. Decontari intre entitatile
EXECUTIE ASIMILATE asigurarile sociale de sanatate (P) afiliate (A/P)
    391. Ajustari pentru deprecierea     401. Furnizori (P)     437. Ajutor de somaj     4518. Dobanzi aferente decontarilor
materiilor prime (P)     403. Efecte de platit (P)     4371. Contributia unitatii la fondul de intre entitatile afiliate (A/P)
    392. Ajustari pentru deprecierea     404. Furnizori de imobilizari (P) somaj (P)     453. Decontari privind interesele de
materialelor     405. Efecte de platit pentru imobilizari (P     4372. Contributia personalului la fondul participare
    3921. Ajustari pentru deprecierea     408. Furnizori - facturi nesosite (P) de somaj (P)     4531. Decontari privind interesele de
materialelor consumabile (P)     409. Furnizori - debitori     438. Alte datorii si creante sociale participare (A/P)
    3922. Ajustari pentru deprecierea     4091. Furnizori - debitori pentru     4381. Alte datorii sociale (P)     4538. Dobanzi aferente decontarilor
materialelor de natura obiectelor de cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)     4382. Alte creante sociale (A) privind interesele de participare (A/P)
inventar (P)     4092. Furnizori - debitori pentru prestari     44. BUGETUL STATULUI,     455. Sume datorate
    393. Ajustari pentru deprecierea de servicii (A) FONDURI SPECIALE SI CONTURI actionarilor/asociatilor
productiei in curs de executie (P)     41. CLIENTI SI CONTURI asimilate ASIMILATE     4551. Actionari/asociati - conturi
    394. Ajustari pentru deprecierea     411. Clienti     441. Impozitul pe profit/venit curente (P)
produselor     4111. Clienti (A)     4411. Impozitul pe profit (P)     4558. Actionari/asociati - dobanzi la
    3941. Ajustari pentru deprecierea     4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)     4418. Impozitul pe venit*16) (P)    *16) conturi curente (P)
semifabricatelor (P)     413. Efecte de primit de la clienti (A) Se utilizeaza pentru evidentierea     456. Decontari cu actionarii/asociatii
    3945. Ajustari pentru deprecierea     418. Clienti - facturi de intocmit (A) impozitului pe venitul privind capitalul (A/P)
produselor finite (P)     419. Clienti - creditori (P) microintreprinderilor, definite cf legii.     457. Dividende de plata (P)
    3946. Ajustari pentru deprecierea     42. PERSONAL SI CONTURI asimilate     442. Taxa pe valoarea adaugata     458. Decontari din operatii in
produselor reziduale (P)     421. Personal - salarii datorate (P)     4423. TVA de plata (P) participatie
    395. Ajustari pentru deprecierea     423. Personal - ajutoare materiale     4424. TVA de recuperat (A)     4581. Decontari din operatii in
stocurilor aflate la terti datorate (P)     4426. TVA deductibila (A) participatie - pasiv (P)
    3951. Ajustari pentru deprecierea     424. Prime reprezentand participarea     4427. TVA colectata (P)     4582. Decontari din operatii in
materiilor si materialelor aflate la tertiP personalului la profit*15) (P)    *15) Se     4428. TVA neexigibila (A/P) participatie - activ (A)
    3952. Ajustari pentru deprecierea utilizeaza atunci cand exista baza legala     444. Impozitul pe venituri de natura     46. DEBITORI SI CREDITORI
semifabricatelor aflate la terti (P) pentru acordarea acestora. salariilor (P) DIVERSI
    3953. Ajustari pentru deprecierea     425. Avansuri acordate personalului (A)     445. Subventii     461. Debitori diversi (A)
produselor finite aflate la terti (P)     426. Drepturi de personal neridicate (P)     4451. Subventii guvernamentale (A)     462. Creditori diversi (P)
    3954. Ajustari pentru deprecierea     427. Retineri din salarii datorate tertilorP     4452. Imprumuturi nerambursabile cu     47. CONTURI DE SUBVENTII,
produselor reziduale aflate la terti (P)     428. Alte datorii si creante in legatura cu caracter de subventii (A) REGULARIZARE SI ASIMILATE
    3956. Ajustari pentru deprecierea personalul     4458. Alte sume primite cu caracter de     471. Cheltuieli inregistrate in avansA
animalelor aflate la terti (P)     4281. Alte datorii in legatura cu subventii (A)     472. Venituri inregistrate in avans (P)
    3957. Ajustari pentru deprecierea personalul (P)     446. Alte impozite, taxe si varsaminte     473. Decontari din operatii in curs de
marfurilor aflate la terti (P)     4282. Alte creante in legatura cu asimilate (P) clarificare (A/P)
    475. SUBVENTII PENTRU alte investitii pe termen scurt (P) a actiunilor detinute la entitatile afiliate     614. Cheltuieli cu studiile si
INVESTITII     51. CONTURI LA BANCI (P) cercetarile
    4751. Subventii guvernamentale     511. Valori de incasat     595. Ajustari pentru pierderea de     62. CHELTUIELI CU ALTE
pentru investitii (P)     5112. Cecuri de incasat (A) valoare a obligatiunilor emise si SERVICII EXECUTATE DE TERTI
    4752.Imprumuturi nerambursabile cu     5113. Efecte de incasat (A) rascumparate (P)     621. Cheltuieli cu colaboratorii
caracter de subventii pentru investitiiP     5114. Efecte remise spre scontare (A)     596. Ajustari pentru pierderea de     622. Cheltuieli privind comisioanele
    4753. Donatii pentru investitii (P)     512. Conturi curente la banci valoare a obligatiunilor (P) si onorariile
    4754. Plusuri de inventar de natura     5121. Conturi la banci in lei (A)     598. Ajustari pentru pierderea de     623. Cheltuieli de protocol, reclama
imobilizarilor (P)     5124. Conturi la banci in valuta (A) valoare a altor investitii pe termen scurt si si publicitate
    4758. Alte sume primite cu caracter     5125. Sume in curs de decontare (A) creante asimilate (P)     624. Cheltuieli cu transportul de
de subventii pentru investitii (P)     518. Dobanzi bunuri si personal
    48. DECONTARI IN CADRUL     5186. Dobanzi de platit (P)     CLASA 6 - CONTURI DE     625. Cheltuieli cu deplasari, detasari
UNITATII     5187. Dobanzi de incasat (A) CHELTUIELI si transferari
    481. Decontari intre unitate si     519. Credite bancare pe termen scurt     60. CHELTUIELI PRIVIND     626. Cheltuieli postale si taxe de
subunitati (A/P)     5191. Credite bancare pe termen scurt (P) STOCURILE telecomunicatii
    482. Decontari intre subunitati (A/P)     5192. Credite bancare pe termen scurt     601. Cheltuieli cu materiile prime     627. Cheltuieli cu serviciile bancare
    49. AJUSTARI PENTRU nerambursate la scadenta (P)     602. Cheltuieli cu materialele si asimilate
DEPRECIEREA CREANTELOR     5193. Credite externe guvernamentale (P) consumabile     628. Alte cheltuieli cu serviciile
    491. Ajustari pentru deprecierea     5194. Credite externe garantate de stat (P     6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare executate de terti
creantelor - clienti (P)     5195. Credite externe garantate de banciP     6022. Cheltuieli privind combustibilii     63. CHELTUIELI CU ALTE
    495. Ajustari pentru deprecierea     5196. Credite de la trezoreria statului (P)     6023. Cheltuieli privind materialele IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE
creantelor - decontari in cadrul grupului     5197. Credite interne garantate de stat (P) pentru ambalat ASIMILATE
si cu actionarii/asociatii (P)     5198. Dobanzi aferente creditelor     6024. Cheltuieli privind piesele de     635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe
    496. Ajustari pentru deprecierea bancare pe termen scurt (P) schimb si varsaminte asimilate
creantelor - debitori diversi (P)     53. CASA     6025. Cheltuieli privind semintele si     64. CHELTUIELI CU
    531. Casa materialele de plantat PERSONALUL
    CLASA
5 - CONTURI DE     5311. Casa in lei (A)     6026. Cheltuieli privind furajele     641. Cheltuieli cu salariile
TREZORERIE     5314. Casa in valuta (A)     6028. Cheltuieli privind alte materiale personalului
    532. Alte valori consumabile     642. Cheltuieli cu tichetele de masa
    50. INVESTITII PE TERMEN     5321. Timbre fiscale si postale (A)     603. Cheltuieli privind materialele de acordate salariatilor
SCURT     5322. Bilete de tratament si odihna (A) natura obiectelor de inventar     643. Cheltuieli cu primele
    501. Actiuni detinute la entitatile     5323. Tichete si bilete de calatorie (A)     604. Cheltuieli privind materialele reprezentand participarea personalului
afiliate (A)     5328. Alte valori (A) nestocate la profit
    505. Obligatiuni emise si     54. ACREDITIVE     605. Cheltuieli privind energia si apa     644. Cheltuieli cu remunerarea in
rascumparate (A)     541. Acreditive     606. Cheltuieli privind animalele si instrumente de capitaluri proprii
    506. Obligatiuni (A)     5411. Acreditive in lei (A) pasarile     645. Cheltuieli privind asigurarile si
    508. Alte investitii pe termen scurt si     5412. Acreditive in valuta (A)     607. Cheltuieli privind marfurile protectia sociala
creante asimilate     542. Avansuri de trezorerie*17) (A)     608. Cheltuieli privind ambalajele     6451. Contributia unitatii la
    5081. Alte titluri de plasament (A)     *17) In acest cont vor fi evidentiate si     609. Reduceri comerciale primite asigurarile sociale
    5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri sumele acordate prin sistemul de carduri.     61. CHELTUIELI CU SERVICIILE     6452. Contributia unitatii pentru
de plasament (A)     58. VIRAMENTE INTERNE EXECUTATE DE TERTI ajutorul de somaj
    509. Varsaminte de efectuat pentru     581. Viramente interne (A/P)     611. Cheltuieli cu intretinerea si     6453. Contributia angajatorului
investitiile pe termen scurt     59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA reparatiile pentru asigurarile sociale de sanatate
    5091. Varsaminte de efectuat pentru DE VALOARE A CONTURILOR DE     612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile     6456. Contributia unitatii la schemele
actiunile detinute la entitatile afiliate (P) TREZORERIE de gestiune si chiriile de pensii facultative
    5092. Varsaminte de efectuat pentru     591. Ajustari pentru pierderea de valoare     613. Cheltuieli cu primele de asigurare     6457. Contributia unitatii la primele
de asigurare voluntara de sanatate provizioanele     711. Venituri aferente costurilor investitii
    6458. Alte cheltuieli privind     6813. Cheltuieli de exploatare privind stocurilor de produse     7588. Alte venituri din exploatare
asigurarile si protectia sociala ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor     712. Venituri aferente costurilor     76. VENITURI FINANCIARE
    65. ALTE CHELTUIELI DE     6814. Cheltuieli de exploatare privind serviciilor in curs de executie     761. Venituri din imobilizari
EXPLOATARE ajustarile pentru deprecierea activelor     72. VENITURI DIN PRODUCTIA financiare
    652. Cheltuieli cu protectia mediului circulante DE IMOBILIZARI     7611. Venituri din actiuni detinute la
inconjurator     686. Cheltuieli financiare privind     721. Venituri din productia de entitatile afiliate
    654. Pierderi din creante si debitori amortizarile si ajustarile pentru pierdere de imobilizari necorporale     7613. Venituri din interese de
diversi valoare     722. Venituri din productia de participare
    658. Alte cheltuieli de exploatare     6863. Cheltuieli financiare privind imobilizari corporale     762. Venituri din investitii financiare
    6581. Despagubiri, amenzi si ajustarile pentru pierderea de valoare a     74. VENITURI DIN SUBVENTII DE pe termen scurt
penalitati imobilizarilor financiare EXPLOATARE     763. Venituri din creante imobilizate
    6582. Donatii acordate     6864. Cheltuieli financiare privind     741. Venituri din subventii de     764. Venituri din investitii financiare
    6583. Cheltuieli privind activele ajustarile pentru pierderea de valoare a exploatare cedate
cedate si alte operatii de capital activelor circulante     7411. Venituri din subventii de     7641. Venituri din imobilizari
    6588. Alte cheltuieli de exploatare     6868. Cheltuieli financiare privind exploatare aferente cifrei de afaceri*19) financiare cedate
    66. CHELTUIELI FINANCIARE amortizarea primelor de rambursare a     7412. Venituri din subventii de     7642. Castiguri din investitii pe
    663. Pierderi din creante legate de obligatiunilor exploatare pentru materii prime si termen scurt cedate
participatii     69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE materiale consumabile     765. Venituri din diferente de curs
    664. Cheltuieli privind investitiile PROFIT SI ALTE IMPOZITE     7413. Venituri din subventii de valutar
financiare cedate     691. Cheltuieli cu impozitul pe profit exploatare pentru alte cheltuieli externe     766. Venituri din dobanzi
    6641. Cheltuieli privind imobilizarile     698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu     7414. Venituri din subventii de     767. Venituri din sconturi obtinute
financiare cedate alte impozite care nu apar in elementele de exploatare pentru plata personalului     768. Alte venituri financiare
    6642. Pierderi din investitiile pe mai sus*18)    *)18 Se utilizeaza conform     7415. Venituri din subventii de     77. VENITURI
termen scurt cedate reglementarilor legale. exploatare pentru asigurari si protectie EXTRAORDINARE
    665. Cheltuieli din diferente de curs sociala     771. Venituri din subventii pentru
valutar     CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI     7416. Venituri din subventii de evenimente extraordinare si altele
    666. Cheltuieli privind dobanzile exploatare pentru alte cheltuieli de similare
    667. Cheltuieli privind sconturile     70. CIFRA DE AFACERI NETA exploatare     78. VENITURI DIN
acordate     701. Venituri din vanzarea produselor     7417. Venituri din subventii de PROVIZIOANE SI AJUSTARI
    668. Alte cheltuieli financiare finite exploatare aferente altor venituri PENTRU DEPRECIERE SAU
    67. CHELTUIELI     702. Venituri din vanzarea     7418. Venituri din subventii de PIERDERE DE VALOARE
EXTRAORDINARE semifabricatelor exploatare pentru dobanda datorata     781. Venituri din provizioane si
    671. Cheltuieli privind calamitatile si     703. Venituri din vanzarea produselor     *19) Se ia in calcul la determinarea ajustari pentru depreciere privind
alte evenimente extraordinare reziduale cifrei de afaceri. activitatea de exploatare
    68. CHELTUIELI CU     704. Venituri din servicii prestate     75. ALTE VENITURI DIN     7812. Venituri din provizioane
AMORTIZARILE,     705. Venituri din studii si cercetari EXPLOATARE     7813. Venituri din ajustari pentru
PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE     706. Venituri din redevente, locatii de     754. Venituri din creante reactivate si deprecierea imobilizarilor
PENTRU DEPRECIERE SAU gestiune si chirii debitori diversi     7814. Venituri din ajustari pentru
PIERDERE DE VALOARE     758. Alte venituri din exploatare deprecierea activelor circulante
    681. Cheltuieli de exploatare privind     707. Venituri din vanzarea marfurilor     7581. Venituri din despagubiri, amenzi     7815. Venituri din fondul comercial
amortizarile, provizioanele si ajustarile     708. Venituri din activitati diverse si penalitati negativ*20) Acest cont apare numai in
pentru depreciere     709. Reduceri comerciale acordate     7582. Venituri din donatii primite situatiile financiare anuale consolidate.
    6811. Cheltuieli de exploatare privind     71. VENITURI AFERENTE     7583. Venituri din vanzarea activelor si
amortizarea imobilizarilor COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE alte operatii de capital     786. Venituri financiare din ajustari
    6812. Cheltuieli de exploatare privind EXECUTIE     7584. Venituri din subventii pentru pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustari     8037. Efecte scontate neajunse la     931. Costul productiei obtinute
pentru pierderea de valoare a scadenta     933. Costul productiei in curs de
imobilizarilor financiare     8038. Bunuri publice primite in executie
    7864. Venituri financiare din ajustari administrare, concesiune si cu chirie
pentru pierderea de valoare a activelor     8039. Alte valori in afara bilantului
circulante     804. Amortizarea aferenta gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe
    8045. Amortizarea aferenta gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe
    805. Dobanzi aferente contractelor de
leasing si altor contracte asimilate, neajunse
la scadenta
    8051. Dobanzi de platit
    8052. Dobanzi de incasat*21)
_________
    *21) Acest cont se foloseste de catre
entitatile radiate din Registrul general si
care mai au in derulare contracte de leasing,
    806. Certificate de emisii de gaze cu efect
de sera
    807. Active contingente
    808. Datorii contingente
    89. BILANT
    CLASA 8 - CONTURI SPECIALE     891. Bilant de deschidere
    892. Bilant de inchidere
    80. CONTURI IN AFARA
BILANTULUI     CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
    801. Angajamente acordate *22)
    8011. Giruri si garantii acordate ________
    8018. Alte angajamente acordate     *22) Pentru organizarea contabilitatii de
    802. Angajamente primite gestiune, folosirea conturilor din aceasta
    8021. Giruri si garantii primite clasa este optionala.
    8028. Alte angajamente primite     90. DECONTARI INTERNE
    803. Alte conturi in afara bilantului     901. Decontari interne privind
    8031. Imobilizari corporale luate cu cheltuielile
chirie     902. Decontari interne privind productia
    8032. Valori materiale primite spre obtinuta
prelucrare sau reparare     903. Decontari interne privind diferentele
    8033. Valori materiale primite in de pret
pastrare sau custodie     92. CONTURI DE CALCULATIE
    8034. Debitori scosi din activ,     921. Cheltuielile activitatii de baza
urmariti in continuare     922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de     923. Cheltuieli indirecte de productie
inventar date in folosinta     924. Cheltuieli generale de administratie
    8036. Redevente, locatii de gestiune,     925. Cheltuieli de desfacere
chirii si alte datorii asimilate     93. COSTUL PRODUCTIEI