Sunteți pe pagina 1din 6

Planul general de conturi MFP nr. 1092. Actiuni proprii detinute pe termen 1515.

pe termen 1515. Provizioane pentru pensii si prin interese de participare (P)


3055 / 2009 lung (A) obligatii similare (P) 1687. Dobanzi aferente altor
CLASA 1 - CONTURI DE 1516. Provizioane pentru impozite (P) imprumuturi si datorii asimilate (P)
CAPITALURI 11. REZULTATUL REPORTAT 1518. Alte provizioane (P) 169. Prime privind rambursarea
117. Rezultatul reportat 16. IMPRUMUTURI SI DATORII obligatiunilor (A)
10. CAPITAL SI REZERVE 1171. Rezultatul reportat reprezentand ASIMILATE
101. Capital profitul nerepartizat sau pierderea 161. Imprumuturi din emisiuni de CLASA 2 - CONTURI DE
1011. Capital subscris nevarsat (P) neacoperita (A/P) obligatiuni IMOBILIZARI
1012. Capital subscris varsat (P) 1172. Rezultatul reportat provenit din 1614. Imprumuturi externe din emisiuni
1015. Patrimoniul regiei (P) adoptarea pentru prima data a IAS, mai de obligatiuni garantate de stat (P)
putin IAS 29*9) (A/P) 1615. Imprumuturi externe din emisiuni 20. IMOBILIZARI Necorporale
1016. Patrimoniul public*4) (P) 201. Cheltuieli de constituire (A)
104. Prime de capital 1174. Rezultatul reportat provenit din de obligatiuni garantate de banci (P)
corectarea erorilor contabile (A/P) 1617. Imprumuturi interne din emisiuni 203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
1041. Prime de emisiune (P) 205. Concesiuni, brevete, licente,
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din de obligatiuni garantate de stat (P)
trecerea la aplicarea Reglementarilor 1618. Alte imprumuturi din emisiuni de marci comerciale, drepturi si active
1043. Prime de aport (P) similare (A)
1044. Prime de conversie a contabile conforme cu Directiva a IV-a a obligatiuni (P)
Comunitatilor Economice Europene (A/P) 162. Credite bancare pe termen lung 207. Fond comercial
obligatiunilor in actiuni (P) 2071. Fond comercial pozitiv*10) (A
105. Rezerve din reevaluare (P) *9) Acest cont apare doar la entitatile care 1621. Credite bancare pe termen lungP
au aplicat Reglementarile contabile 1622. Credite bancare pe termen lung 2075. Fond comercial negativ*11)
106. Rezerve (P) *10) Acest cont apare, de regula,
1061. Rezerve legale (P) aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la nerambursate la scadenta (P)
inchiderea soldului acestui cont. 1623. Credite externe guvernamentaleP in situatiile financiare anuale
1063. Rezerve statutare sau consolidate.
contractuale (P) 12. REZULTATUL EXERCITIULUI 1624. Credite bancare externe garantate
FINANCIAR de stat (P) *11) Acest cont apare numai in
1064. Rezerve de valoare justa*5) (P) situatiile financiare anuale consolidate.
*5) Acest cont apare numai in 121. Profit sau pierdere (A/P) 1625. Credite bancare externe garantate
129. Repartizarea profitului (A) de banci (P) 208. Alte imobilizari necorporale (A)
situatiile financiare anuale consolidate. 21. IMOBILIZARI CORPORALE
1065. Rezerve reprezentand surplusul 14. CASTIGURI SAU PIERDERI 1626. Credite de la trezoreria statului (P
LEGATE DE EMITEREA, 1627. Credite bancare interne garantate 211. Terenuri si amenajari de terenuri
realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs RASCUMPARAREA, VANZAREA, de stat (P)
CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU 166. Datorii care privesc imobilizarile 2111. Terenuri
valutar in relatie cu investitia neta intr-o 2112. Amenajari (A)de terenuri
entitate straina*6) (A/P) ANULAREA INSTRUMENTELOR DE financiare
CAPITALURI PROPRII 1661. Datorii fata de entitatile afiliateP 212. Constructii (A)
1068. Alte rezerve (P) 213. Instalatii tehnice, mijloace de
*6) Acest cont apare numai in 141Castiguri legate de vanzarea sau 1663. Datorii fata de entitatile de care
anularea instrumentelor de capitaluri ropriiP compania este legata prin interese de transport, animale si plantatii
situatiile financiare anuale consolidate. 2131. Echipamente tehnologice
107. Rezerve din conversie*7) (A/P) 149. Pierderi legate de emiterea, participare (P)
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu 167. Alte imprumuturi si datorii (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
*7) Acest cont apare numai in 2132. Aparate si instalatii de
situatiile financiare anuale consolidate. gratuit sau anularea instrumentelor de asimilate (P)
capitaluri proprii (A) 168. Dobanzi aferente imprumuturilor masurare, control si reglare (A)
108. Interese care nu controleaza*8) 2133. Mijloace de transport (A)
1081. Interese care nu controleaza - 15. PROVIZIOANE si datoriilor asimilate
151. Provizioane 1681. Dobanzi aferente imprumuturilor 2134. Animale si plantatii (A)
rezultatul exercitiului financiar (A/P) 214. Mobilier, aparatura birotica,
1082. Interese care nu controleaza - 1511. Provizioane pentru litigii (P) din emisiuni de obligatiuni (P)
1512. Provizioane pentru garantii 1682. Dobanzi aferente creditelor echipamente de protectie a valorilor
alte capitaluri proprii (A/P) umane si materiale si alte active
*8) Acest cont apare numai in acordate clientilor (P) bancare pe termen lung (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare 1685. Dobanzi aferente datoriilor fata corporale (A)
situatiile financiare anuale consolidate.
109. Actiuni proprii imobilizari corporale si alte actiuni similare de entitatile afiliate (P)
legate de acestea (P) 1686. Dobanzi aferente datoriilor fata 22. IMOBILIZARI CORPORALE
1091. Actiuni proprii detinute pe IN CURS DE APROVIZIONARE
termen scurt (A) 1514. Provizioane pentru restructurare (P de entitatile de care compania este legata
223. Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii in curs de 2693. Varsaminte de efectuat pentru alte 291. Ajustari pentru deprecierea 301. Materii prime (A)
aprovizionare (A) imobilizari financiare (P) imobilizarilor corporale 302. Materiale consumabile
224. Mobilier, aparatura birotica, 28. AMORTIZARI PRIVIND 2911. Ajustari pentru deprecierea 3021. Materiale auxiliare (A)
echipamente de protectie a valorilor IMOBILIZARILE terenurilor si amenajarilor de terenuri (P) 3022. Combustibili (A)
umane si materiale si alte active 280. Amortizari privind imobilizarile 2912. Ajustari pentru deprecierea 3023. Materiale pentru ambalat (A)
corporale in curs de aprovizionare (A) necorporale constructiilor (P) 3024. Piese de schimb (A)
23. IMOBILIZARI IN CURS SI 2801. Amortizarea cheltuielilor de 2913. Ajustari pentru deprecierea 3025. Seminte si materiale de plantat
AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI constituire (P) instalatiilor, mijloacelor de transport, 3026. Furaje (A)
231. Imobilizari corporale in curs de 2803. Amortizarea cheltuielilor de animalelor si plantatiilor (P) 3028. Alte materiale consumabile (A)
executie (A) dezvoltare (P) 2914. Ajustari pentru deprecierea altor 303. Materiale de natura obiectelor
232. Avansuri acordate pentru 2805. Amortizarea concesiunilor, imobilizari corporale (P) de inventar (A)
imobilizari corporale (A) brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, 293. Ajustari pentru deprecierea 308. Diferente de pret la materii
233. Imobilizari necorporale in curs drepturilor si activelor similare (P) imobilizarilor in curs de executie prime si materiale (A/P)
de executie (A) 2807. Amortizarea fondului 2931. Ajustari pentru deprecierea 32. STOCURI IN CURS DE
234. Avansuri acordate pentru comercial*13) (P) imobilizarilor corporale in curs de APROVIZIONARE
imobilizari necorporale (A) 2808. Amortizarea altor imobilizari executie (P) 321. Materii prime in curs de
26. IMOBILIZARI FINANCIARE necorporale (P) 2933. Ajustari pentru deprecierea aprovizionare (A)
261. Actiuni detinute la entitatile *13) Acest cont apare, de regula, in imobilizarilor necorporale in curs de 322. Materiale consumabile in curs
afiliate (A) situatiile financiare anuale consolidate. executie (P) de aprovizionare (A)
263. Interese de participare (A) 281. Amortizari privind imobilizarile 296. Ajustari pentru pierderea de 323. Materiale de natura obiectelor
264. Titluri puse in echivalenta*12) corporale valoare a imobilizarilor financiare de inventar in curs de aprovizionare (A)
(A) *)12 Acest cont apare numai in 2811. Amortizarea amenajarilor de 2961. Ajustari pentru pierderea de 326. Animale in curs de
situatiile financiare anuale consolidate. terenuri (P) valoare a actiunilor detinute la entitatile aprovizionare (A)
265. Alte titluri imobilizate (A) 2812. Amortizarea constructiilor (P) afiliate (P) 327.Marfuri in curs de aprovizionare
267. Creante imobilizate 2813. Amortizarea instalatiilor, 2962. Ajustari pentru pierderea de 328. Ambalaje in curs de
2671. Sume datorate de entitatile mijloacelor de transport, animalelor si valoare a intereselor de participare (P) aprovizionare (A)
afiliate (A) plantatiilor (P) 2963. Ajustari pentru pierderea de 33. PRODUCTIE IN CURS DE
2672. Dobanda aferenta sumelor 2814. Amortizarea altor imobilizari valoare a altor titluri imobilizate (P) EXECUTIE
datorate de entitatile afiliate (A) corporale (P) 2964. Ajustari pentru pierderea de 331. Produse in curs de executie (A)
2673. Creante legate de interesele de 29. AJUSTARI PENTRU valoare a sumelor datorate de entitatile 332. Servicii in curs de executie (A)
participare (A) DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE afiliate (P) 34. PRODUSE
2674. Dobanda aferenta creantelor VALOARE A IMOBILIZARILOR 2965. Ajustari pentru pierderea de 341. Semifabricate (A)
legate de interesele de participare (A) 290. Ajustari pentru deprecierea valoare a creantelor legate de interesele de 345. Produse finite (A)
2675. Imprumuturi acordate pe imobilizarilor necorporale participare (P) 346. Produse reziduale (A)
termen lung (A) 2903. Ajustari pentru deprecierea 2966. Ajustari pentru pierderea de 348. Diferente de pret la produse
2676Dobanda aferenta cheltuielilor de dezvoltare (P) valoare a imprumuturilor acordate pe (A/P)
imprumuturilor acordate pe termen lung 2905. Ajustari pentru deprecierea termen lung (P) 35. STOCURI AFLATE LA TERTI
2678. Alte creante imobilizate (A) concesiunilor, brevetelor, licentelor, 2968. Ajustari pentru pierderea de 351Materii si materiale aflate la ertiA
2679. Dobanzi aferente altor creante marcilor comerciale, drepturilor si activelor valoare a altor creante imobilizate (P) 354. Produse aflate la terti (A)
imobilizate (A) similare (P) 356. Animale aflate la terti (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru 2907. Ajustari pentru deprecierea CLASA 3 - CONTURI DE 357. Marfuri aflate la terti (A)
imobilizari financiare fondului comercial*14) (P) STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS 358. Ambalaje aflate la terti (A)
2691. Varsaminte de efectuat privind 2908. Ajustari pentru deprecierea altor DE EXECUTIE
actiunile detinute la entitatile afiliate (P) imobilizari necorporale (P) 36. ANIMALE
2692. Varsaminte de efectuat privind *14) Acest cont apare, de regula, in 30. STOCURI DE MATERII PRIME 361. Animale si pasari (A)
interesele de participare (P) situatiile financiare anuale consolidate. SI MATERIALE 368. Diferente de pret la animale si
pasari (A/P) 3958. Ajustari pentru deprecierea personalul (A) 447. Fonduri speciale - taxe si
37. MARFURI ambalajelor aflate la terti (P) 43. ASIGURARI SOCIALE, varsaminte asimilate (P)
371. Marfuri (A) 396. Ajustari pentru deprecierea PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI 448. Alte datorii si creante cu bugetul
378. Diferente de pret la marfuri animalelor (P) ASIMILATE statului
(A/P) 397. Ajustari pentru deprecierea 431. Asigurari sociale 4481. Alte datorii fata de bugetul
38. AMBALAJE marfurilor (P) 4311. Contributia unitatii la asigurarile statului (P)
381. Ambalaje (A) 398. Ajustari pentru deprecierea sociale (P) 4482. Alte creante privind bugetul
388. Diferente de pret la ambalaje ambalajelor (P) 4312. Contributia personalului la statului (A)
(A/P) asigurarile sociale (P) 45. GRUP SI
39. AJUSTARI PENTRU CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 4313. Contributia angajatorului pentru ACTIONARI/ASOCIATI
DEPRECIEREA STOCURILOR SI asigurarile sociale de sanatate (P) 451. Decontari intre entitatile afiliate
PRODUCTIEI IN CURS DE 40. FURNIZORI SI CONTURI 4314. Contributia angajatilor pentru 4511. Decontari intre entitatile
EXECUTIE ASIMILATE asigurarile sociale de sanatate (P) afiliate (A/P)
391. Ajustari pentru deprecierea 401. Furnizori (P) 437. Ajutor de somaj 4518. Dobanzi aferente decontarilor
materiilor prime (P) 403. Efecte de platit (P) 4371. Contributia unitatii la fondul de intre entitatile afiliate (A/P)
392. Ajustari pentru deprecierea 404. Furnizori de imobilizari (P) somaj (P) 453. Decontari privind interesele de
materialelor 405. Efecte de platit pentru imobilizari (P 4372. Contributia personalului la fondul participare
3921. Ajustari pentru deprecierea 408. Furnizori - facturi nesosite (P) de somaj (P) 4531. Decontari privind interesele de
materialelor consumabile (P) 409. Furnizori - debitori 438. Alte datorii si creante sociale participare (A/P)
3922. Ajustari pentru deprecierea 4091. Furnizori - debitori pentru 4381. Alte datorii sociale (P) 4538. Dobanzi aferente decontarilor
materialelor de natura obiectelor de cumparari de bunuri de natura stocurilor (A) 4382. Alte creante sociale (A) privind interesele de participare (A/P)
inventar (P) 4092. Furnizori - debitori pentru prestari 44. BUGETUL STATULUI, 455. Sume datorate
393. Ajustari pentru deprecierea de servicii (A) FONDURI SPECIALE SI CONTURI actionarilor/asociatilor
productiei in curs de executie (P) 41. CLIENTI SI CONTURI asimilate ASIMILATE 4551. Actionari/asociati - conturi
394. Ajustari pentru deprecierea 411. Clienti 441. Impozitul pe profit/venit curente (P)
produselor 4111. Clienti (A) 4411. Impozitul pe profit (P) 4558. Actionari/asociati - dobanzi la
3941. Ajustari pentru deprecierea 4118. Clienti incerti sau in litigiu (A) 4418. Impozitul pe venit*16) (P) *16) conturi curente (P)
semifabricatelor (P) 413. Efecte de primit de la clienti (A) Se utilizeaza pentru evidentierea 456. Decontari cu actionarii/asociatii
3945. Ajustari pentru deprecierea 418. Clienti - facturi de intocmit (A) impozitului pe venitul privind capitalul (A/P)
produselor finite (P) 419. Clienti - creditori (P) microintreprinderilor, definite cf legii. 457. Dividende de plata (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea 42. PERSONAL SI CONTURI asimilate 442. Taxa pe valoarea adaugata 458. Decontari din operatii in
produselor reziduale (P) 421. Personal - salarii datorate (P) 4423. TVA de plata (P) participatie
395. Ajustari pentru deprecierea 423. Personal - ajutoare materiale 4424. TVA de recuperat (A) 4581. Decontari din operatii in
stocurilor aflate la terti datorate (P) 4426. TVA deductibila (A) participatie - pasiv (P)
3951. Ajustari pentru deprecierea 424. Prime reprezentand participarea 4427. TVA colectata (P) 4582. Decontari din operatii in
materiilor si materialelor aflate la tertiP personalului la profit*15) (P) *15) Se 4428. TVA neexigibila (A/P) participatie - activ (A)
3952. Ajustari pentru deprecierea utilizeaza atunci cand exista baza legala 444. Impozitul pe venituri de natura 46. DEBITORI SI CREDITORI
semifabricatelor aflate la terti (P) pentru acordarea acestora. salariilor (P) DIVERSI
3953. Ajustari pentru deprecierea 425. Avansuri acordate personalului (A) 445. Subventii 461. Debitori diversi (A)
produselor finite aflate la terti (P) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 4451. Subventii guvernamentale (A) 462. Creditori diversi (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea 427. Retineri din salarii datorate tertilorP 4452. Imprumuturi nerambursabile cu 47. CONTURI DE SUBVENTII,
produselor reziduale aflate la terti (P) 428. Alte datorii si creante in legatura cu caracter de subventii (A) REGULARIZARE SI ASIMILATE
3956. Ajustari pentru deprecierea personalul 4458. Alte sume primite cu caracter de 471. Cheltuieli inregistrate in avansA
animalelor aflate la terti (P) 4281. Alte datorii in legatura cu subventii (A) 472. Venituri inregistrate in avans (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea personalul (P) 446. Alte impozite, taxe si varsaminte 473. Decontari din operatii in curs de
marfurilor aflate la terti (P) 4282. Alte creante in legatura cu asimilate (P) clarificare (A/P)
475. SUBVENTII PENTRU alte investitii pe termen scurt (P) a actiunilor detinute la entitatile afiliate 614. Cheltuieli cu studiile si
INVESTITII 51. CONTURI LA BANCI (P) cercetarile
4751. Subventii guvernamentale 511. Valori de incasat 595. Ajustari pentru pierderea de 62. CHELTUIELI CU ALTE
pentru investitii (P) 5112. Cecuri de incasat (A) valoare a obligatiunilor emise si SERVICII EXECUTATE DE TERTI
4752.Imprumuturi nerambursabile cu 5113. Efecte de incasat (A) rascumparate (P) 621. Cheltuieli cu colaboratorii
caracter de subventii pentru investitiiP 5114. Efecte remise spre scontare (A) 596. Ajustari pentru pierderea de 622. Cheltuieli privind comisioanele
4753. Donatii pentru investitii (P) 512. Conturi curente la banci valoare a obligatiunilor (P) si onorariile
4754. Plusuri de inventar de natura 5121. Conturi la banci in lei (A) 598. Ajustari pentru pierderea de 623. Cheltuieli de protocol, reclama
imobilizarilor (P) 5124. Conturi la banci in valuta (A) valoare a altor investitii pe termen scurt si si publicitate
4758. Alte sume primite cu caracter 5125. Sume in curs de decontare (A) creante asimilate (P) 624. Cheltuieli cu transportul de
de subventii pentru investitii (P) 518. Dobanzi bunuri si personal
48. DECONTARI IN CADRUL 5186. Dobanzi de platit (P) CLASA 6 - CONTURI DE 625. Cheltuieli cu deplasari, detasari
UNITATII 5187. Dobanzi de incasat (A) CHELTUIELI si transferari
481. Decontari intre unitate si 519. Credite bancare pe termen scurt 60. CHELTUIELI PRIVIND 626. Cheltuieli postale si taxe de
subunitati (A/P) 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) STOCURILE telecomunicatii
482. Decontari intre subunitati (A/P) 5192. Credite bancare pe termen scurt 601. Cheltuieli cu materiile prime 627. Cheltuieli cu serviciile bancare
49. AJUSTARI PENTRU nerambursate la scadenta (P) 602. Cheltuieli cu materialele si asimilate
DEPRECIEREA CREANTELOR 5193. Credite externe guvernamentale (P) consumabile 628. Alte cheltuieli cu serviciile
491. Ajustari pentru deprecierea 5194. Credite externe garantate de stat (P 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare executate de terti
creantelor - clienti (P) 5195. Credite externe garantate de banciP 6022. Cheltuieli privind combustibilii 63. CHELTUIELI CU ALTE
495. Ajustari pentru deprecierea 5196. Credite de la trezoreria statului (P) 6023. Cheltuieli privind materialele IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE
creantelor - decontari in cadrul grupului 5197. Credite interne garantate de stat (P) pentru ambalat ASIMILATE
si cu actionarii/asociatii (P) 5198. Dobanzi aferente creditelor 6024. Cheltuieli privind piesele de 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe
496. Ajustari pentru deprecierea bancare pe termen scurt (P) schimb si varsaminte asimilate
creantelor - debitori diversi (P) 53. CASA 6025. Cheltuieli privind semintele si 64. CHELTUIELI CU
531. Casa materialele de plantat PERSONALUL
CLASA 5 - CONTURI DE 5311. Casa in lei (A) 6026. Cheltuieli privind furajele 641. Cheltuieli cu salariile
TREZORERIE 5314. Casa in valuta (A) 6028. Cheltuieli privind alte materiale personalului
532. Alte valori consumabile 642. Cheltuieli cu tichetele de masa
50. INVESTITII PE TERMEN 5321. Timbre fiscale si postale (A) 603. Cheltuieli privind materialele de acordate salariatilor
SCURT 5322. Bilete de tratament si odihna (A) natura obiectelor de inventar 643. Cheltuieli cu primele
501. Actiuni detinute la entitatile 5323. Tichete si bilete de calatorie (A) 604. Cheltuieli privind materialele reprezentand participarea personalului
afiliate (A) 5328. Alte valori (A) nestocate la profit
505. Obligatiuni emise si 54. ACREDITIVE 605. Cheltuieli privind energia si apa 644. Cheltuieli cu remunerarea in
rascumparate (A) 541. Acreditive 606. Cheltuieli privind animalele si instrumente de capitaluri proprii
506. Obligatiuni (A) 5411. Acreditive in lei (A) pasarile 645. Cheltuieli privind asigurarile si
508. Alte investitii pe termen scurt si 5412. Acreditive in valuta (A) 607. Cheltuieli privind marfurile protectia sociala
creante asimilate 542. Avansuri de trezorerie*17) (A) 608. Cheltuieli privind ambalajele 6451. Contributia unitatii la
5081. Alte titluri de plasament (A) *17) In acest cont vor fi evidentiate si 609. Reduceri comerciale primite asigurarile sociale
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri sumele acordate prin sistemul de carduri. 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE 6452. Contributia unitatii pentru
de plasament (A) 58. VIRAMENTE INTERNE EXECUTATE DE TERTI ajutorul de somaj
509. Varsaminte de efectuat pentru 581. Viramente interne (A/P) 611. Cheltuieli cu intretinerea si 6453. Contributia angajatorului
investitiile pe termen scurt 59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA reparatiile pentru asigurarile sociale de sanatate
5091. Varsaminte de efectuat pentru DE VALOARE A CONTURILOR DE 612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile 6456. Contributia unitatii la schemele
actiunile detinute la entitatile afiliate (P) TREZORERIE de gestiune si chiriile de pensii facultative
5092. Varsaminte de efectuat pentru 591. Ajustari pentru pierderea de valoare 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 6457. Contributia unitatii la primele
de asigurare voluntara de sanatate provizioanele 711. Venituri aferente costurilor investitii
6458. Alte cheltuieli privind 6813. Cheltuieli de exploatare privind stocurilor de produse 7588. Alte venituri din exploatare
asigurarile si protectia sociala ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor 712. Venituri aferente costurilor 76. VENITURI FINANCIARE
65. ALTE CHELTUIELI DE 6814. Cheltuieli de exploatare privind serviciilor in curs de executie 761. Venituri din imobilizari
EXPLOATARE ajustarile pentru deprecierea activelor 72. VENITURI DIN PRODUCTIA financiare
652. Cheltuieli cu protectia mediului circulante DE IMOBILIZARI 7611. Venituri din actiuni detinute la
inconjurator 686. Cheltuieli financiare privind 721. Venituri din productia de entitatile afiliate
654. Pierderi din creante si debitori amortizarile si ajustarile pentru pierdere de imobilizari necorporale 7613. Venituri din interese de
diversi valoare 722. Venituri din productia de participare
658. Alte cheltuieli de exploatare 6863. Cheltuieli financiare privind imobilizari corporale 762. Venituri din investitii financiare
6581. Despagubiri, amenzi si ajustarile pentru pierderea de valoare a 74. VENITURI DIN SUBVENTII DE pe termen scurt
penalitati imobilizarilor financiare EXPLOATARE 763. Venituri din creante imobilizate
6582. Donatii acordate 6864. Cheltuieli financiare privind 741. Venituri din subventii de 764. Venituri din investitii financiare
6583. Cheltuieli privind activele ajustarile pentru pierderea de valoare a exploatare cedate
cedate si alte operatii de capital activelor circulante 7411. Venituri din subventii de 7641. Venituri din imobilizari
6588. Alte cheltuieli de exploatare 6868. Cheltuieli financiare privind exploatare aferente cifrei de afaceri*19) financiare cedate
66. CHELTUIELI FINANCIARE amortizarea primelor de rambursare a 7412. Venituri din subventii de 7642. Castiguri din investitii pe
663. Pierderi din creante legate de obligatiunilor exploatare pentru materii prime si termen scurt cedate
participatii 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE materiale consumabile 765. Venituri din diferente de curs
664. Cheltuieli privind investitiile PROFIT SI ALTE IMPOZITE 7413. Venituri din subventii de valutar
financiare cedate 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit exploatare pentru alte cheltuieli externe 766. Venituri din dobanzi
6641. Cheltuieli privind imobilizarile 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu 7414. Venituri din subventii de 767. Venituri din sconturi obtinute
financiare cedate alte impozite care nu apar in elementele de exploatare pentru plata personalului 768. Alte venituri financiare
6642. Pierderi din investitiile pe mai sus*18) *)18 Se utilizeaza conform 7415. Venituri din subventii de 77. VENITURI EXTRAORDINARE
termen scurt cedate reglementarilor legale. exploatare pentru asigurari si protectie 771. Venituri din subventii pentru
665. Cheltuieli din diferente de curs sociala evenimente extraordinare si altele
valutar CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 7416. Venituri din subventii de similare
666. Cheltuieli privind dobanzile exploatare pentru alte cheltuieli de 78. VENITURI DIN
667. Cheltuieli privind sconturile 70. CIFRA DE AFACERI NETA exploatare PROVIZIOANE SI AJUSTARI
acordate 701. Venituri din vanzarea produselor 7417. Venituri din subventii de PENTRU DEPRECIERE SAU
668. Alte cheltuieli financiare finite exploatare aferente altor venituri PIERDERE DE VALOARE
67. CHELTUIELI 702. Venituri din vanzarea 7418. Venituri din subventii de 781. Venituri din provizioane si
EXTRAORDINARE semifabricatelor exploatare pentru dobanda datorata ajustari pentru depreciere privind
671. Cheltuieli privind calamitatile si 703. Venituri din vanzarea produselor *19) Se ia in calcul la determinarea activitatea de exploatare
alte evenimente extraordinare reziduale cifrei de afaceri. 7812. Venituri din provizioane
68. CHELTUIELI CU 704. Venituri din servicii prestate 75. ALTE VENITURI DIN 7813. Venituri din ajustari pentru
AMORTIZARILE, 705. Venituri din studii si cercetari EXPLOATARE deprecierea imobilizarilor
PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE 706. Venituri din redevente, locatii de 754. Venituri din creante reactivate si 7814. Venituri din ajustari pentru
PENTRU DEPRECIERE SAU gestiune si chirii debitori diversi deprecierea activelor circulante
PIERDERE DE VALOARE 758. Alte venituri din exploatare 7815. Venituri din fondul comercial
681. Cheltuieli de exploatare privind 707. Venituri din vanzarea marfurilor 7581. Venituri din despagubiri, amenzi negativ*20) Acest cont apare numai in
amortizarile, provizioanele si ajustarile 708. Venituri din activitati diverse si penalitati situatiile financiare anuale consolidate.
pentru depreciere 709. Reduceri comerciale acordate 7582. Venituri din donatii primite
6811. Cheltuieli de exploatare privind 71. VENITURI AFERENTE 7583. Venituri din vanzarea activelor si 786. Venituri financiare din ajustari
amortizarea imobilizarilor COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE alte operatii de capital pentru pierdere de valoare
6812. Cheltuieli de exploatare privind EXECUTIE 7584. Venituri din subventii pentru 7863. Venituri financiare din ajustari
pentru pierderea de valoare a scadenta 933. Costul productiei in curs de
imobilizarilor financiare 8038. Bunuri publice primite in executie
7864. Venituri financiare din ajustari administrare, concesiune si cu chirie
pentru pierderea de valoare a activelor 8039. Alte valori in afara bilantului
circulante 804. Amortizarea aferenta gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferenta gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe
805. Dobanzi aferente contractelor de
leasing si altor contracte asimilate, neajunse
la scadenta
8051. Dobanzi de platit
8052. Dobanzi de incasat*21)
_________
*21) Acest cont se foloseste de catre
entitatile radiate din Registrul general si
care mai au in derulare contracte de leasing,
806. Certificate de emisii de gaze cu efect
de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
89. BILANT
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere
80. CONTURI IN AFARA
BILANTULUI CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
801. Angajamente acordate *22)
8011. Giruri si garantii acordate ________
8018. Alte angajamente acordate *22) Pentru organizarea contabilitatii de
802. Angajamente primite gestiune, folosirea conturilor din aceasta
8021. Giruri si garantii primite clasa este optionala.
8028. Alte angajamente primite 90. DECONTARI INTERNE
803. Alte conturi in afara bilantului 901. Decontari interne privind
8031. Imobilizari corporale luate cu cheltuielile
chirie 902. Decontari interne privind productia
8032. Valori materiale primite spre obtinuta
prelucrare sau reparare 903. Decontari interne privind diferentele
8033. Valori materiale primite in de pret
pastrare sau custodie 92. CONTURI DE CALCULATIE
8034. Debitori scosi din activ, 921. Cheltuielile activitatii de baza
urmariti in continuare 922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
8035. Stocuri de natura obiectelor de 923. Cheltuieli indirecte de productie
inventar date in folosinta 924. Cheltuieli generale de administratie
8036. Redevente, locatii de gestiune, 925. Cheltuieli de desfacere
chirii si alte datorii asimilate 93. COSTUL PRODUCTIEI
8037. Efecte scontate neajunse la 931. Costul productiei obtinute