Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 4
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În inspiraţie, prin contracţia ............ şi a muşchilor intercostali, ............ îşi măreşte volumul.
B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi ale fazelor ciclului uterin, iar coloana A fazele ciclului
uterin. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. faza menstruală a) eliminarea stratului superficial al mucoasei uterine
2. faza proliferativă b) eliminarea corpului galben
3. faza secretorie c) îngroşarea mucoasei uterine
d) pregǎtirea mucoasei uterine pentru nidaţie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Enzimele lipsesc din sucul:


a) biliar
b) gastric
c) intestinal
d) pancreatic

2. Stimularea simpatică produce:


a) creşterea secreţiei lacrimale
b) dilatarea bronhiilor
c) micşorarea pupilei
d) scăderea frecvenţei cardiace

3. Din categoria muşchilor anterolaterali ai toracelui fac parte muşchii:


a) hioidieni
b) oblici
c) pectorali
d) trapezi

4. Cromozomul bacterian:
a) are formă liniară
b) conţine ADN monocatenar
c) este dispus în nucleu
d) prezintă bucle şi superrăsuciri
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Poluarea biologică este produsă de:
a) gaze de eşapament
b) microorganisme
c) radiaţii ionizante
d) zgomote puternice

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul despre poziţia corpului în spaţiu.

2. Aorta transportă spre organele corpului sânge încărcat cu oxigen.

3. Centrii reflecşi primesc impulsuri nervoase motorii şi descarcă impulsuri nervoase senzitive.

4. Urina primară este o soluţie concentrată, rezultată în urma procesului de ultrafiltrare


glomerulară.

5. Măsurarea pulsului arterial este posibilă prin comprimarea unei artere pe un plan osos.

6. Leucemia reprezintă cancerul globulelor albe ale sângelui.

S-ar putea să vă placă și