Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 17
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos vegetativ are două componente funcţionale: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de receptori specifici, iar coloana A localizările acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. melcul membranos a) auditivi
2. retina b) tactili
3. utricula c) vestibulari
d) vizuali

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Glandele suprarenale sunt localizate:


a) în cavitatea pelviană
b) în partea inferioară a abdomenului
c) la polii superiori ai rinichilor
d) retrosternal

2. Bila:
a) conţine enzime lipolitice
b) emulsionează grăsimile
c) este secretată de vezica biliară
d) favorizează absorbţia apei

3. Heterozomii umani sunt:


a) cromozomi somatici
b) cromozomi sexuali
c) diferiţi la femei
d) identici la bărbaţi

4. Rinichii:
a) au ca unitate funcţională nefronul
b) participă la procesul de micţiune
c) sunt situaţi în regiunea sacrală
d) sunt plasaţi anterior faţă de peritoneu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Dublarea cantităţii de ADN corespunde:
a) replicaţiei
b) transcripţiei
c) translaţiei
d) renaturării

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Nucleosomul constituie unitatea structurală a fibrei de cromatină.

2. Meningita este o boală infecţioasă.

3. Replicaţia ARN-ului se realizează după modelul semiconservativ.

4. Mica circulaţie începe din ventriculul stâng.

5. La un pacient cu fibroză pulmonară, elasticitatea pulmonară este redusă.

6. Nidaţia presupune implantarea preembrionului în peretele uterin.

S-ar putea să vă placă și