Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Segmentul ............ al analizatorilor este reprezentat de ariile ............ unde se formează


senzaţiile specifice.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de oase, iar coloana A denumirea unor regiuni ale membrelor
cărora le aparţin acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. braţ a) femur
2. antebraţ b) humerus
3. coapsǎ c) tibie
d) ulnǎ

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Din punct de vedere topografic, termenul “ventral” indică o regiune:


a) anterioară
b) inferioară
c) posterioară
d) superioară

2. ARN-ul mesager:
a) poate avea lungimi variabile
b) cuprinde porţiuni bicatenare
c) este materialul genetic al plasmidelor
d) constituie materialul genetic al virusurilor

3. Anexita afectează:
a) trompa uterină
b) uterul
c) vaginul
d) vezica urinară

4. Artera aortă îşi are originea în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

5. ARN-ul ribozomal:
a) este monocatenar şi are lungimi diferite
b) este asociat cu proteine specifice
c) poartă informaţia genetică la virusuri
d) transportă aminoacizii la ribozomi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Nanismul hipofizar se caracterizează prin deficienţă mintală severă.

2. Absorbţia apei, la nivelul intestinului subţire, se realizează prin mecanism pasiv.

3. Heterocromatina este inactivă în transcrierea informaţiei genetice.

4. Conjunctivita se caracterizează prin inflamarea conjunctivei globului ocular.

5. Creşterea în lungime a oaselor se realizează pe baza periostului.

6. Planificarea familială cuprinde metode de prevenire a sarcinilor nedorite.

S-ar putea să vă placă și