Sunteți pe pagina 1din 2

Pedagogia Waldorf este o formă de învăţământ bazată pe metode antroposofice de predare şi

educare. Prima şcoală Waldorf a fost întemeiată în 1919 în Stuttgart, Germania, şi a fost
condusă de un colectiv de dascăli pregătiţi de Rudolf Steiner. De atunci numărul şcolilor
Waldorf (denumite uneori şi şcoli Steiner) a crescut progresiv, astfel încât în prezent
reprezintă unul din cele mai răspândite tipuri de pedagogie independentă din Europa şi
America de Nord.

Metodica şcolilor Waldorf este bazată pe o serie de noţiuni despre dezvoltarea omului în
domeniile trupesc, sufletesc şi spiritual, ce sunt menite să îi ofere dascălului înţelegere pentru
fiinţa lăuntrică a copilului. Acestea rămân însă numai metode de lucru şi nu devin conţinuturi
propriu-zise de predare. De pildă, se consideră că fiecare copil parcurge o dezvoltare în
septenarii (perioade de câte 7 ani) şi în funcţie de caracteristile acestora se stabilesc unele
aspecte ale desfăşurării educaţiei.

Concepţia pedagogică a şcolilor Waldorf susţine că numai printr-o predare corespunzătoare


necesităţilor interioare ale fiecărei vârste se poate ajunge la o dezvoltare a omului în sensul
libertăţii, motiv pentru care a fost supranumită "educaţie pentru libertate". Această denumire
nu trebuie totuşi greşit înţeleasă, nefiind vorba de un învăţământ ce acordă o libertate deplină
copilului, ci de o pregătire în vederea dobândirii unei gândiri independente, odată cu
maturitatea.

Pedagogia alternativa - joaca si predarea în epoci


"Antroposofia este o cale a cunoasterii care ar dori sa conduca spiritualul din fiinta omului la
spiritualul din Univers. Ea apare in om ca nevoie a inimii si a sentimentului. Ea trebuie sa-si
gaseasca justificarea prin faptul ca e in masura sa satisfaca aceasta nevoie. Poate aprecia
antroposofia numai acela care gaseste in ea ceea ce trebuie sa caute dintr-o cerinta launtrica.
De aceea, pot fi antroposofi numai acei oameni, care simt anumite intrebari privitoare la fiinta
omului si a lumii ca pe o necesitate vitala, asa cum se simte foamea si setea."
Rudolf Steiner
Cele mai cunoscute forme de învatamânt alternativ din tara noastra sunt: sistemul Waldorf si
Step by Step. Alternativa educationala Waldorf are la baza lucrarile filozofului austriac
Rudolf Steiner (1861-1925) si încearca sa dezvolte in fiecare copil talentele si abilitatile
proprii. La noi, învatamântul Waldorf este învatamânt de stat, organizat de MEC în baza unui
acord încheiat în anul 1996 cu Federatia Waldorf din Romania si asociatia germana Freunde
der Erziehungskunst. În prezent, în 28 de localitati din tara exista 11 unitati de invatamânt si
numeroase clase Waldorf. Programele diferitelor discipline sunt asemanatoare cu cele din
sistemul national, iar nivelul cunostintelor este echivalent cu cel din scoala traditionala, la
nivelul claselor a IV-a, a VIII-a si la bacalaureat. Materiile sunt predate în epoci, astfel ca un
copil se întâlneste cu aceeasi materie doua ore pe zi, timp de doua-patru saptamâni.
Uitarea este un aliat, plecându-se de la principiul ca, la urmatoarea întilnire, elevul îsi va
aminti mult mai multe din cele învatate. Elevii nu au manuale, fapt care încurajeaza
documentarea din mai multe surse. Scoala Waldorf este scoala fara note. La sfârsitul fiecarui
an scolar, elevul primeste un certificat în care profesorul descrie activitatea sa, pentru ca în
registrul matricol acesta sa fie transformat într-o nota sau un calificativ. Muzica se invata fara
note, prin imitare. La geometrie nu se folosesc instrumente geometrice, ci simturile, iar la
botanica plantele sunt personificate, studiindu-se în natura. La zoologie se scot în evidenta
trasaturile temperamentale si fizice ale animalelor prin pictarea lor în culori specifice. Step by
Step promoveaza metode de predare-învatare centrate pe copil, care favorizeaza implicarea
familiei si a comunitatii în procesul instructiv educativ. Programul a aparut pentru prima oara
în SUA, în anii ‘60. În România, acesta a debutat în 1994 si a fost folosit în special la nivel
prescolar, axându-se pe practici educationale centrate pe copil, pe valorile copilariei si ale
jocului, ale individualizarii si planificarii orientate dupa necesitatile copilului. În 1995, au
aparut primele doua clase de învatamânt primar, sub o forma experimentala. În acest sistem,
cadrele didactice intra în jocul copiilor si sunt implicate inclusiv în stocarea si îndosarierea de
date cu privire la activitatea lor. În ciclul primar, activitatea la clasa se desfasoara dupa un set
de reguli aprobate prin implicarea directa a copiilor. Copiii intra în discutii cu învatatorul
despre date, evenimente sociale, culturale, personale, vreme si comentarii personale.
Prima scoala care a propus o alternativa sistemului educational clasic a fost scoala Waldorf.
Întemeiata de catre Rudolf Steiner la Stuttgart, ca urmare a sugestiei facute de conducatorul
fabricii de tigarete Waldorf Astoria, pentru copiii salariatilor, Rudolf Steiner va pune bazele
pedagogiei Waldorf. În România dupa 1991, Ministerul Educatiei si Cercetarii recunoaste
pedagogia Waldorf ca alternativa educationala. Esenta pedagogiei Waldorf este "copilul privit
ca o entelehia" - fiinta care îsi poate purta telul în sine, fiind alcatuita din trup, suflet si spirit,
si nu doar rezultat al ereditatii - dupa cum precizeaza insusi autorul. Baza pedagogiei Waldorf
este cunoasterea omului si mai ales a copilului în cele doua momente dificile, respectiv 9 si 9-
13 ani. Exploatarea fortelor spirituale si creative din fiecare copil; planul de învatamânt
elaborat in concordanta cu aceste particularitati; respectarea ritmului individual al fiecarui
copil; spiritul de initiativa, creativitatea; mobilitatea in gândire - sunt cai spre libertatea
omului;
În cazul acestei metode de educatie se pune accent pe autoritatea dascalului în fata elevilor.
Spre deosebire de sistemul traditional aplicat la noi în România, Waldorf îsi propune o
sensibilizare a factorului educational, însa nu trebuie uitate urmatoarele aspecte:
- societatea romaneasca se afla înca în plina tranzitie poate de aceea este înca refractara la
ceea ce este nou; - sursele de documentare si informare care se potrivesc acestui tip de
educatie sunt înca putine; - piedica cea mai mare o constituie lipsa banilor, de aceea fiind
preferat sistemul traditional unde învatamântul este gratuit.
Federatia Waldorf din România este o organizatie non-profit, care cuprinde 23 de asociatii
Waldorf si reprezinta la nivel national si international interesele grupelor, gradinitelor,
claselor, scolilor, liceelor si centrelor de pedagogie curativa din România.
În România, învatamântul Waldorf este învatamânt de stat, organizat de Ministerul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului, în baza Acordului General de Cooperare, încheiat în anul 1996.
Din reteaua unitatilor se poate desprinde raspândirea în România a acestei alternative
educationale. Rezultatele la examenele nationale de capacitate si de bacalaureat confirma
performantele acestui învatamânt alternativ si îi confera o pozitie egala în sistemul national de
învatamânt.
Antropologia steineriana, ca baza a pedagogiei Waldorf, prezinta fiinta umana de origine
spirituala, care cere forme de învatare specifice ritmului de dezvoltare fizica, sufleteasca si
spirituala. Ele sunt cuprinse într-o programa scolara proprie, jalonata pe treptele de dezvoltare
ale copiilor, aprobata prin ordin de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

S-ar putea să vă placă și