Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Planul care împarte corpul în două jumătăţi simetrice se numeşte ............ şi este
perpendicular pe planul............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de boli endocrine, iar coloana A cauzele care le determină.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. hiposecreţie insulinică a) acromegalie
2. hipersecreţie tiroidiană b) diabet zaharat
3. hiposecreţie tiroidiană c) exoftalmie
d) mixedem

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Musculatura trunchiului cuprinde:


a) deltoidul
b) muşchii fesieri
c) muşchii pectorali
a) tricepsul

2. Sângele unei persoane cu grupa sanguină AB (IV):


a) conţine în plasmă anticorpi α
b) conţine un tip de antigene
c) este lipsit de aglutinine
d) poate fi transfuzat la grupa A (II)

3. În procesul de formare a urinei, reabsorbţia apei se realizează:


a) la nivelul tubului urinifer al nefronului
b) la nivelul vezicii urinare
c) prin procesul de secreţie tubulară
d) prin procesul de filtrare glomerulară

4. Artera aortă :
a) asigură transportul dioxidului de carbon
b) asigură transportul substanţelor nutritive
c) îndeplineşte rol esenţial în imunitate
d) îşi are originea în ventriculul drept

5. Pigmentul fotosensibil numit rodopsină e localizat în celule:


a) cu conuri
b) cu bastonaşe
c) de susţinere
d) auditive
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Transportul aminoacizilor la nivelul ribozomilor este realizat de ARN de transfer.

2. Cataracta este determinată de pierderea elasticităţii cristalinului.

3. Enzimele lipolitice participă la digestia chimică a grăsimilor.

4. Contracţia izotonică se finalizează cu scurtarea muşchiului.

5. Plasmidele reprezintă material genetic accesoriu la virusuri.

6. Frontalul este un os lat şi aparţine neurocraniului.

S-ar putea să vă placă și