Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Baza azotată pirimidinică specifică macromoleculei de ADN este ............ , iar cea specifică
macromoleculei de ARN este ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de grupe musculare, iar coloana A denumirea muşchilor
corespunzători acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. gastrocnemian a) muşchii coapsei
2. croitor b) muşchii spatelui şi cefei
3. zigomatic c) muşchii gambei
d) muşchii capului

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Aparţine scheletului gambei:


a) femurul
b) fibula
c) ulna
d) radiusul

2. Meningita este cauzată de:


a) traumatisme craniene
b) accidente vasculare
c) infecţii virale
d) malformaţii vasculare

3. Creşterea exagerată a numărului de leucocite caracterizează:


a) hemoragia
b) anemia
c) leucemia
d) aritmia

4. Este acid nucleic monocatenar cu porţiuni bicatenare:


a) ARN nuclear
b) ARN de transfer
c) ARN viral
d) ARN mesager

5. Ecosistemele de tip urban prezintă următoarele caracteristici:


a) contact strâns cu mediul natural
b) prezintă zoocenoze diversificate
c) sunt izolate de alte ecosisteme de acelaşi tip
d) dotarea cu staţii de depozitare a deşeurilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Scheletul antebraţului este format din radius şi fibulă.

2. Oboseala musculară se caracterizează prin reducerea capacităţii funcţionale a muşchiului.

3. Cardiopatia ischemică este provocată de îngustarea vaselor coronare.

4. Baza azotată pirimidinică comună pentru moleculele de ADN şi ARN este citozina.

5. Ecosistemul, unitatea de bază structurală şi funcţională a ecosferei, este alcătuit din biotop
şi biocenoză.

6. Receptorii au rol în transformarea senzaţiei în impuls nervos.

S-ar putea să vă placă și