Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ultrafiltrarea ............ este procesul prin care se formează urina ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de cromozomi, iar coloana A caracteristici ale acestora. Scrieţi pe
foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. au două braţe egale a) acrocentrici
2. lipsesc la om b) metacentrici
3. pot avea sateliţi c) submetacentrici
d) telocentrici

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Axul transvers al corpului delimitează un pol:


a) anterior şi unul posterior
b) cranial şi unul caudal
c) stâng şi unul drept
d) ventral şi unul dorsal

2. Uracilul este:
a) bază azotată purinică
b) prezent doar în ARN
c) complementar cu timina
d) o pentoză din ARN

3. Amniocenteza:
a) constă în prelevarea şi cercetarea unor celule embrionare
b) este o metodă biochimică şi genetică de diagnostic postnatal
c) se finalizează cu producerea unor hibrizi moleculari ADN-ARN
d) este o metodă de prevenire şi tratare a maladiilor genetice

4. Stimularea sistemului nervos parasimpatic are ca efect contracţia:


a) muşchilor circulari ai irisului
b) muşchilor radiari ai irisului
c) sfincterelor digestive interne
d) bronhiilor principale

5. Este hormon hipoglicemiant:


a) adrenalina
b) cortizolul
c) insulina
d) tiroxina
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Molecula de ARN de transfer are structură monocatenară, cu porţiuni bicatenare.

2. Ecografia prenatală permite identificarea unor malformaţii ale fătului.

3. Receptorii specifici ai sensibilităţii tactile fine sunt excitaţi de un stimul care produce leziuni
celulare.

4. Sistemul nervos vegetativ coordonează activitatea organelor interne.

5. Bacteriile au genomul format dintr-o singură moleculă de ARN liniar sau circular.

6. Prin contracţia izotonică muşchiul îşi modifică lungimea şi produce lucru mecanic.

S-ar putea să vă placă și