Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ecosistemul, unitatea de bază structurală şi funcţională a ecosferei, este alcătuit din ............
şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de muşchi somatici, iar coloana A denumirea grupelor
musculare din care fac parte aceştia. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. muşchii trunchiului a) deltoid
2. muşchii membrului superior b) cvadriceps
3. muşchii membrului inferior c) trapezi
d) hioidieni

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Devierea laterală a coloanei vertebrale provoacă:


a) cifoză
b) scolioză
c) lordoză
d) entorsă

2. Scăderea numărului de eritrocite provoacă:


a) aritmie
b) hemoragie
c) leucemie
d) anemie

3. ARN-ul de transfer:
a) este format din exoni
b) intra în alcătuirea ribozomilor
c) se sintetizează prin replicaţie
d) conduce aminoacizii la ribozomi

4. Ecosistemele de tip rural:


a) prezintă contact strâns cu mediul natural
b) sursa energetică provine din centrale nucleare
c) apar în mod spontan în natură
d) sunt dotate cu staţii de depozitare a reziduurilor

5. Sistola atrială durează:


a) 0,1 s
b) 0,3 s
c) 0,4 s
d) 0,5 s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Litiaza biliară este determinată de formarea calculilor în vezica sau căile biliare.

2. Inflamaţia mucoasei stomacului provoacă enterocolita.

3. Celulele interstiţiale Leydig secreta hormoni androgeni.

4. ARN-ul viral constituie materialul genetic al bacteriofagilor.

5. Lacurile de acumulare şi lacurile de baraj sunt lacuri artificiale.

6. O moleculă de ADN, în care procentul legăturilor triple este ridicat, necesită o temperatură
mai mare de denaturare.

S-ar putea să vă placă și