Sunteți pe pagina 1din 8

| |||    
| | 
 
 | 


 !" !


!#$%!&'!()*%)!#! #+!
!%()*&(((*!%#!),)*-
'|).!*!%.!!%*)/)(!0%(#$!1223
1.1. Cauze %#!(),)*!:
‡ boom-ul creditării;
‡ creşterea preţurilor activelor pe piaţa imobiliară;
‡ creditarea necontrolată a agenţilor economici insolvabili/puţin solvabili
(debitori ipotecari subprime).
1.2. |).!&'!%%!4
‡ extinderea modelului de origine şi distribuţie a riscului transferabil
(origine-and-distribute model);
‡ apetit exagerat pentru profit care a alimentat creşterea cererii pentru
active cu grad ridicat de risc;
‡ ignorarea sau necunoaşterea riscului părţilor de valoare ± budge funds,
derivative, ipoteci, operaţii credit default swop;
‡ guvernare neadecvată a corporaţiilor şi stimulente manageriale
necorespunzătoare;
‡ contribuţia factorilor de reglementare şi a agenţilor de rating.
2
1.ý. Cauzele crizei în România
‡Creştere economică nesustenabilă bazate pe
!.!% *$! !%#%5)%)! interne şi
externe;
‡Transfer şi impact extern (bănci, asigurări)
‡*)(*()(!) %)'()** &(-
‡Exacerbarea caracterului speculativ pe piaţa
capitalului (raport neadecvat între '),) '#)- şi
&!%)- a capitalului
‡Desincronizare între economic reală şi nominală
(necorelare între profit, dobândă şi creştere
economică)
‡Distorsiuni pe piaţa muncii: brain drain, penurie de
forţă de muncă în construcţii
‡Expansiunea sectorului imobiliar

ý
1!%(!/'%-

2.1. Contracţia cererii şi a producţiei şi pieţei bursiere

2.2. Subcapitalizarea băncilor

2.ý. Reducerea ocupării, a remitenţelor şi exportului

2.. Creşterea costului creditului

2.5. Inflaţie şi curs valutar defavorabil

2.6. Creşterea vulnerabilităţii nivelului de trai pentru şomeri şi persoane


cu venituri mici


ý*,!"!,-'!(!#!&%(4

ý.1. Garantarea pasivelor mult mai riguroasă

ý.2. Separarea activelor toxice (bad assets)

ý.ý. Recapitalizarea instituţiilor afectate

ý.. Măsuri de contracarare a creşterii gradului de sărăcie ± crearea de


noi locuri de muncă (investiţii publice în infrastructuri)

ý.5. Preluarea de către stat a unor active bancare

5
*,'!(!#!*"
')!**4

‡ Reforma sistemului european de supraveghere financiară

‡ Crearea European System of Financial Supervision (statut, competenţe,


guvernare şi accountability)

‡ Reforma modalităţilor de asigurare

‡ Relaţia financiară între băncile mamă şi filiale

‡ Reglementarea mai strictă a creditului

‡ Reformarea Agenţiilor de Rating al Creditelor

‡ Mai buna evaluare a riscului şi remunerării în sistemul financiar bancar

‡ Codul de conştiinţă şi !(%)0))%!

6
1)!** #+!

‡Problema creşterii transparenţei, prudenţialităţii, îmbunătăţirii,


reglementării şi supravegherii financiare;

‡$*!#)0#'#(*de la FMI (1ý mld ¼), UE (5mld ¼ ),


BM(1 mld ¼ ), BERD (1 mld ¼);

‡Programe sociale;

‡Investiţii în infrastructura publică;

‡Creditarea IMM.

×
•|%*.

5.1. Actuala criză este o %.- ! &&(!# şi va avea efecte pe termen


lung
5.2. Reconsiderarea parteneriatului public-privat ± /!%*! '!,!
5.ý. O mai bună coordonare între sistemul financiar-bancar şi cel al
economiei reale
5.. Rolul ISD
5.5. Reducerea caracterului speculativ (parazitar) al ³cazinoului´
derivativelor şi al intermediarilor nenecesari
5.6. Guvernarea corporativă şi etica în afaceri, coduri de conduită