Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA Cu P.P.NR.

10 HUSI
COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII – Plan operaţional şi documente de lucru

CHESTIONAR
de analiză a utilizării resurselor la activităţi
(Principiul 3 al calităţii)

1.Sala de grupă unde îmi susţin activităţile este corespunzător amenajată?

DA NU

2.Amenajez mediul educaţional în conformitate cu tipul de activitate


desfăşurată (activitate în perechi, învăţarea prin cooperare etc.)?

DA NU

3.Asigur mijloacele de învăţământ, materialul didactic şi auxiliarele didactice


adecvate particularităţilor de vârstă, nivelului de dezvoltare şi conţinuturilor
activităţilor planificate?

DA NU

4.Copiii au acces la materialele din sala de grupă?

DA NU

5.Utilizez cu preponderenţă metode clasice la activităţi?

DA NU

6.Utilizez cu preponderenţă metode de învăţare activă la activităţi?

DA NU

1
7.Individualizez activitatea cu copiii conform cu potenţialul cognitiv al
acestora?

DA NU

8.Aplic egalitatea şanselor lucrând cu o mai mare atenţie cu copiii cu nevoi


speciale ?

DA NU

Completarea chestionarului se face prin bifarea răspunsului considerat corespunzător


opţiunii dumneavoastră.

2
GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA
COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII-Plan operaţional şi documente de lucru

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


Aspecte pozitive/negative în activitatea curentă a personalului didactic

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi-le pe cele care corespund ca


aspecte pozitive în activitatea curentă din grădiniţă

Cadre didactice bine pregătite metodic


Cadre didactice bine pregătite ştiinţific
Nu există discriminări de nici un fel între copiii grupei
Este aplicată egalitatea şanselor
Implicarea părinţilor în activităţile grupei

Personalul didactic este amabil şi prompt

Sala de grupă amenajată corespunzător activităţii specifice şi vârstei

Sala de grupă curată

Condiţii optime de desfăşurare a activităţilor-căldură, lumină etc.

Activităţi opţionale conform interesului copiilor/părinţilor

Informarea părinţilor cu privire la evoluţia copiilor-activ. demonstrative

Cadre didactice flexibile în activitatea de consiliere a părinţilor

Cadre didactice ataşate de copii, comunicative, empatice

Alte aspecte pozitive-precizaţi care:


2. Enumeraţi aspecte negative referitoare la activitatea curentă din grădiniţă:

GRUPA:
EDUCATOARE:

2
CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
INTERPRETAREA REZULTATELOR
ASPECTE POZITIVE-NEGATIVE ÎN ACTIVITATEA CURENTĂ
Numărul chestionarelor aplicate: 182
PĂRINŢII CONSIDERĂ CĂ:
Cadre didactice bine pregătite metodic 98%

Cadre didactice bine pregătite ştiinţific 98%

Nu există discriminări de nici un fel între copiii 85%


grupei
Este aplicată egalitatea şanselor 73%

Implicarea părinţilor în activităţile grupei, 53%


grădiniţei
Personal didactic şi auxiliar amabil şi prompt 69%

Săli de clasă amenajate corespunzător activităţii 96%


specifice şi vârstei
Săli de grupă, spaţii sanitare curate 96%

Informarea părinţilor cu privire la evoluţia 75%


copiilor- act. demonstrative, parteneriate
educaţionale, portofolii ale copiilor etc.
Condiţii optime de desfăşurare a activităţii: 85%
căldură, lumină etc.
Cadre didactice flexibile în activitatea de 77%
consiliere a părinţilor
Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor- 93%
căldură, lumină ş. a.
Activităţi opţionale, extracurriculare conform 85%
intereselor copiilor/părinţilor
Alte aspecte pozitive 5%

Alte aspecte negative 12%

În urma chestionarului aplicat s-a ajuns la concluzia că părinţii sunt mulţumiţi de pregătirea
cadrelor didactice, de sălile de clasă amenajate corespunzător, de condiţiile optime de desfăşurare
a activităţilor

CHESTIONAR CADRE DIDACTICE


INTERPRETAREA REZULTATELOR CHESTIONARULUI
MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Numărul chestionarelor aplicate: 14
OPŢIUNILE CADRELOR DIDACTICE AU FOST:
1. Principalul mod (canal) de comunicare în lecţie a fost:
• Auditiv (oral, verbal) 76%
• Vizual (scris, material vizual) 90%
• Nonverbal (gestica, mimica) 28%

2. Comunicarea s-a realizat pe o reţea:


• Descendentă (de la educatoare la copil) 90%
• Ascendentă (de le copil la educatoare) 62%
• Orizontală (între copii) 31%
• Neorganizată 0%

3. Întrebările adresate au fost:


• Clar formulate 93%
• Adresate pe rând 48%
• Reformulate dacă nu au fost înţelese 62%
• Permit primirea unui răspuns concis 41%

4. Răspunsurile primite au fost:


• Clar formulate 55%
• Adresate pe rând 45%
• Reformulate dacă nu au fost înţelese 69%

5. Informaţiile transmise au fost:


• Clar prezentate şi la obiect 76%
• Structurate 69%
• Amestecate 0%

6. Au existat următoarele bariere de comunicare:


• Discriminatorii 0%
• Neatenţie - dezinteres din partea receptorului 45%
• Dezinteres din partea emiţătorului 0%
• Atitudini de tip negativ 7%

7. Factorii perturbatori au fost:


• Fizici (zgomot) 7%
• Fiziologici (stare de sănătate) 7%
• Psihologici (stare emoţională) 14%
• Nu au existat factori perturbatori 62%

INTERPRETAREA REZULTATELOR CHESTIONARULUI DE NEVOI PENTRU


CADRELE DIDACTICE
Numărul de chestionare aplicate: 14

NEVOILE CADRELOR DIDACTICE PENTRU O BUNĂ DESFĂŞURARE A


PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE SUNT:

• Culegeri pentru munca suplimentară 66%


• Cărţi de specialitate 93%
• Planşe 69%
• Truse specifice disciplinei 41%
• Flipchart 7%
• Computer 69%
• Soft didactic 52%
• Casete video tematice 55%
• Consumabile 66%
• Hârtie 83%
• Markere 59%
• Toner imprimantă 59%
• Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii 55%
• Documentaţie referitoare la metodele active 55%
• Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev 66%
• Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor 45%
• Alte nevoi:14%
- schimb de experienţă
- înfiinţarea unui laborator tehnologic pentru clasele de S. A. M
- mai multe cărţi de literatură română şi universală în biblioteca şcolii
- sală de sport

SURSELE DE OBŢINERE
:
• Ministerul Ed. şi Cercetării
• Propunerea unor proiecte care pot fi prezentate firmelor private, asociaţiilor-
organizaţiilor non-guvernamentale, Uniunii Europene
• Lucrări de autofinanţare
• Finanţări de către M. E. C. T.
• Proiecte interne şi externe
• Sponsorizări
• Donaţii obţinute din organizarea unor spectacole susţinute de elevi
INTERPRETAREA CHESTIONARULUI DE ANALIZĂ A UTILIZĂRII RESURSELOR LA
LECŢIE (PRINCIPIUL 3 AL CALITĂŢII)
Numărul de chestionare aplicate: 14

CADRELE DIDACTICE CONSIDERĂ CĂ.

1. Sala de clasă unde îmi susţin lecţiile este corespunzător amenajată:


• Da 98%
• Nu 2%
2. Spaţiul educaţional este amenajat conform cu tipul de activitate desfăşurată( act. în perechi,
învăţare prin cooperare etc.):
• Da 98%
• Nu 2%
3. Sunt asigurate mijloacele de învăţământ, materialul didactic, auxiliarele didactice adecvate
particularităţilor de vârstă, nivelului de dezvoltare şi conţinuturilor activităţilor planificate:
• Da 93%
• Nu 7%
4. Copiii au acces la materialele din sala de grupă (le pot utiliza)?
• Da 100%
• Nu 0%
6. Procentul cu care utilizez metodele clasice la activităţi este
• 15% 0%
7.Procentul în care utilizez metodele de învăţare activă la activităţi este:
• 85%
10. Aplic egalitatea şanselor lucrând cu o mai mare atenţie cu elevii cu nevoi speciale?
• Da 100%
• Nu 0%
INTERPRETAREA REZULTATELOR CHESTIONARULUI DE ANALIZĂ A PUNCTELOR
TARI-SLABE (PRINCIPIUL 8 AL CALITĂŢII)
Numărul de chestionare aplicate: 29

CADRELE DIDACTICE CONSIDERĂ CĂ:

1. Am o listă de puncte tari la lecţiile mele pe parcursul acestui an şcolar?


• Da 83%
• Nu 17%

2. Am o listă de puncte slabe constatate la lecţiile mele pe parcursul acestui an şcolar?


• Da 76%
• Nu 24%

3. Am un plan de îmbunătăţire pe care-l aplic în îmbunătăţirea punctelor slabe?


• Da 86%
• Nu 14%

4. În strategia de planificare ţin cont de punctele tari anterioare?


• Da 93%
• Nu 7%

5. Încerc menţinerea punctelor tari pe parcursul activităţii?


• Da 93%
• Nu 7%