Avizat: Director: Prof:Chirita Cristian

COMISIA METODICǍ A EDUCATOARELOR Gradiniţa de copii Poroschia
Teme de cercetare în anul şcolar 2011/2012 Responsabil: Marin Florina Mirela
,, Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune, ea devine trudă.” (…)
<< Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte , care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >>
Ernest Louis

Realizarea unor scenarii educative săptămânale utilizand forme de organizare din noua programă. Utilizarea surselor alternative de învăţare. 6. 4. Imbunătăţirea calităţii de predare-învăţare-evaluare în cadrul unităţii. 5. diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a colectivului de copii. 2. Menţinerea în actualitate ştinţifico-psihopedagogică a educatoarelor pentru formarea unor componente profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a procesului educativ desfăşurat cu preşcolarii.Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Plan Managerial 2011/2012 Obiective: 1. 8. 7. de căutare şi folosire a altor forme de cunoastere. Promovarea şi încurajarea originalităţii şi creativităţii educatoarelor. Creşterea calitativă a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne în armonie formativă cu cele tradiţionale. Imbunătătirea şi modernizarea bazei didactico-materiale a grădiniţei. Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice. 3. .

Metodele utilizate: Discuţiile . aparatura necesară (calculatorul). Prezentarea pe suport electronic a unei activităţi. dezbaterea tematică însoţită de materiale pe suport electronic sau auxiliare didactice create de educatoare.Formele de realizare abordate: activitatea didactică cu centrarea pe dezvoltarea aspectelor pozitive de bună practică didactică a aplicării noului curriculum în sens creativ şi modernizat. a unei lucrări de cercetare sau comunicare metodică. Simulările pentru exersarea unor tehnici active de comunicare. Evaluarea activităţii: *Chestionarul scris – feedback. responsabilul CM *Raportul de autoevaluare al educatoarei. Exerciţiile practice pentru activitatea creativă de atelier şi lucrul în grup. *Suporturile electronice de monitorizare a acţiunilor. *Asistenţe la clasă – directorul. suportul informaţional necesar multiplicat. *Raportul de evaluare finală a activităţii comisiei metodice. albumul fotografic. Resursele folosite: programul activităţilor eşalonate anual.pentru transferul de informaţii asupra conţinuturilor teoretice şi practice abordate. *Portofoliu . auxiliare . lucrul în grup pentru elaborarea de proiecte didactice şi materiale support personalizate necesare actului didactic eficient prestat. atelierul practic pentru exersarea abilităţilor şi a procedeelor creative.

dezbateri Activităţi demonstrative. Crt Termen Tema “Prezentarea Raportului de analiză a activităţii desfăşurate în cadrul 1 Septembrie 2011 Comisiei Metodice in anul scolar 2010-2011” “Planificarea anuală a proiectării didactice a activităţilor instructiveducative” “Activitatea opţională” Discutii despre rezultatele evaluarii initiale la fiecare grupa. dezbateri Membrii comisiei Mijloc de realizare Responsabili/ grupa Octombrie 2 2011 Prezentare de planificări. propuneri. 3 Noiembrie 2011 Decembrie 2011 Ianuarie “Activitatile de educatie fizica in gradinita” “În aşteptarea lui Moş Crăciun” “Jocul didactic in activitatile Prezentare de planificări. proiecte didactice Activitate demonstrativă Activitate Damian MariaGrupa mijlocie Vlad Monicagrupa mica Membrii comisiei Serban Petruta Membrii comisiei 4 5 . propuneri.Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Planificarea anuală a activităţilor comisiei metodice a educatoarelor Nr.

sugestii Membrii comisiei Director: Prof. propuneri. referate Activităţi demonstrative. emotionale si cognitive a copiilor prescolari „Serbări pentru sufletul copiilor şi al părinţilor” Referat Maringel Andra Grupa combinată 10 Iunie 2012 Comunicare. Chiriţă Cristian Responsabil: Prof.2012 6 Februarie 2012 matematice” “Valentele educative ale povestilor si basmelor” “Cantece pentru mama”- demonstrativă Activităţi demonstrative. proiecte didactice Grupa mare Parjol Monica Grupa mijlocie Tele Nicolae – grupa pregatitoare 7 Martie 2012 Domeniul estetic si creativ – educatie muzicală Aprilie 2012 “Modalităţi concrete de stimulare a activităţilor la preşcolari” “Ritualurile din grădiniţă- 8 Valcan Camelia Grupa mica 9 Mai 2012 cadru de învăţare pentru preşcolari” Impactul serbarilor prescolare asupra dezvoltarii sociale.:Marin Mirela . proiecte didactice Referat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful