Avizat: Director: Prof:Chirita Cristian

COMISIA METODICǍ A EDUCATOARELOR Gradiniţa de copii Poroschia
Teme de cercetare în anul şcolar 2011/2012 Responsabil: Marin Florina Mirela
,, Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune, ea devine trudă.” (…)
<< Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte , care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >>
Ernest Louis

Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Plan Managerial 2011/2012 Obiective: 1. Imbunătătirea şi modernizarea bazei didactico-materiale a grădiniţei. diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a colectivului de copii. Imbunătăţirea calităţii de predare-învăţare-evaluare în cadrul unităţii. 8. Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice. de căutare şi folosire a altor forme de cunoastere. . Realizarea unor scenarii educative săptămânale utilizand forme de organizare din noua programă. 6. 7. Utilizarea surselor alternative de învăţare. 2. 5. Promovarea şi încurajarea originalităţii şi creativităţii educatoarelor. Creşterea calitativă a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne în armonie formativă cu cele tradiţionale. 3. Menţinerea în actualitate ştinţifico-psihopedagogică a educatoarelor pentru formarea unor componente profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a procesului educativ desfăşurat cu preşcolarii. 4.

Resursele folosite: programul activităţilor eşalonate anual. lucrul în grup pentru elaborarea de proiecte didactice şi materiale support personalizate necesare actului didactic eficient prestat. *Portofoliu .pentru transferul de informaţii asupra conţinuturilor teoretice şi practice abordate. Simulările pentru exersarea unor tehnici active de comunicare. Metodele utilizate: Discuţiile . albumul fotografic. *Suporturile electronice de monitorizare a acţiunilor. Exerciţiile practice pentru activitatea creativă de atelier şi lucrul în grup. responsabilul CM *Raportul de autoevaluare al educatoarei. dezbaterea tematică însoţită de materiale pe suport electronic sau auxiliare didactice create de educatoare. atelierul practic pentru exersarea abilităţilor şi a procedeelor creative. auxiliare . suportul informaţional necesar multiplicat. aparatura necesară (calculatorul). *Asistenţe la clasă – directorul. a unei lucrări de cercetare sau comunicare metodică. Prezentarea pe suport electronic a unei activităţi. Evaluarea activităţii: *Chestionarul scris – feedback.Formele de realizare abordate: activitatea didactică cu centrarea pe dezvoltarea aspectelor pozitive de bună practică didactică a aplicării noului curriculum în sens creativ şi modernizat. *Raportul de evaluare finală a activităţii comisiei metodice.

propuneri. propuneri. dezbateri Membrii comisiei Mijloc de realizare Responsabili/ grupa Octombrie 2 2011 Prezentare de planificări. dezbateri Activităţi demonstrative. 3 Noiembrie 2011 Decembrie 2011 Ianuarie “Activitatile de educatie fizica in gradinita” “În aşteptarea lui Moş Crăciun” “Jocul didactic in activitatile Prezentare de planificări.Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Planificarea anuală a activităţilor comisiei metodice a educatoarelor Nr. proiecte didactice Activitate demonstrativă Activitate Damian MariaGrupa mijlocie Vlad Monicagrupa mica Membrii comisiei Serban Petruta Membrii comisiei 4 5 . Crt Termen Tema “Prezentarea Raportului de analiză a activităţii desfăşurate în cadrul 1 Septembrie 2011 Comisiei Metodice in anul scolar 2010-2011” “Planificarea anuală a proiectării didactice a activităţilor instructiveducative” “Activitatea opţională” Discutii despre rezultatele evaluarii initiale la fiecare grupa.

propuneri. referate Activităţi demonstrative. proiecte didactice Grupa mare Parjol Monica Grupa mijlocie Tele Nicolae – grupa pregatitoare 7 Martie 2012 Domeniul estetic si creativ – educatie muzicală Aprilie 2012 “Modalităţi concrete de stimulare a activităţilor la preşcolari” “Ritualurile din grădiniţă- 8 Valcan Camelia Grupa mica 9 Mai 2012 cadru de învăţare pentru preşcolari” Impactul serbarilor prescolare asupra dezvoltarii sociale.:Marin Mirela . emotionale si cognitive a copiilor prescolari „Serbări pentru sufletul copiilor şi al părinţilor” Referat Maringel Andra Grupa combinată 10 Iunie 2012 Comunicare. Chiriţă Cristian Responsabil: Prof. sugestii Membrii comisiei Director: Prof. proiecte didactice Referat.2012 6 Februarie 2012 matematice” “Valentele educative ale povestilor si basmelor” “Cantece pentru mama”- demonstrativă Activităţi demonstrative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful