Avizat: Director: Prof:Chirita Cristian

COMISIA METODICǍ A EDUCATOARELOR Gradiniţa de copii Poroschia
Teme de cercetare în anul şcolar 2011/2012 Responsabil: Marin Florina Mirela
,, Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune, ea devine trudă.” (…)
<< Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte , care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >>
Ernest Louis

Menţinerea în actualitate ştinţifico-psihopedagogică a educatoarelor pentru formarea unor componente profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a procesului educativ desfăşurat cu preşcolarii.Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Plan Managerial 2011/2012 Obiective: 1. diversificarea formelor de activitate şi a formelor de organizare a colectivului de copii. 4. Imbunătătirea şi modernizarea bazei didactico-materiale a grădiniţei. Imbunătăţirea calităţii de predare-învăţare-evaluare în cadrul unităţii. Promovarea şi încurajarea originalităţii şi creativităţii educatoarelor. 8. Diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice. 3. 2. Utilizarea surselor alternative de învăţare. 6. de căutare şi folosire a altor forme de cunoastere. 5. . 7. Creşterea calitativă a bunelor practici didactice privind aplicarea curriculumului pentru învăţământul preşcolar centrat pe copil prin aplicarea metodologiilor moderne în armonie formativă cu cele tradiţionale. Realizarea unor scenarii educative săptămânale utilizand forme de organizare din noua programă.

*Asistenţe la clasă – directorul. dezbaterea tematică însoţită de materiale pe suport electronic sau auxiliare didactice create de educatoare. Evaluarea activităţii: *Chestionarul scris – feedback. aparatura necesară (calculatorul). *Raportul de evaluare finală a activităţii comisiei metodice.pentru transferul de informaţii asupra conţinuturilor teoretice şi practice abordate. Prezentarea pe suport electronic a unei activităţi.Formele de realizare abordate: activitatea didactică cu centrarea pe dezvoltarea aspectelor pozitive de bună practică didactică a aplicării noului curriculum în sens creativ şi modernizat. *Portofoliu . a unei lucrări de cercetare sau comunicare metodică. suportul informaţional necesar multiplicat. Metodele utilizate: Discuţiile . *Suporturile electronice de monitorizare a acţiunilor. atelierul practic pentru exersarea abilităţilor şi a procedeelor creative. responsabilul CM *Raportul de autoevaluare al educatoarei. Resursele folosite: programul activităţilor eşalonate anual. auxiliare . Exerciţiile practice pentru activitatea creativă de atelier şi lucrul în grup. Simulările pentru exersarea unor tehnici active de comunicare. lucrul în grup pentru elaborarea de proiecte didactice şi materiale support personalizate necesare actului didactic eficient prestat. albumul fotografic.

dezbateri Activităţi demonstrative.Grădiniţa de copii Poroschia Judeţul :Teleorman Planificarea anuală a activităţilor comisiei metodice a educatoarelor Nr. 3 Noiembrie 2011 Decembrie 2011 Ianuarie “Activitatile de educatie fizica in gradinita” “În aşteptarea lui Moş Crăciun” “Jocul didactic in activitatile Prezentare de planificări. dezbateri Membrii comisiei Mijloc de realizare Responsabili/ grupa Octombrie 2 2011 Prezentare de planificări. propuneri. Crt Termen Tema “Prezentarea Raportului de analiză a activităţii desfăşurate în cadrul 1 Septembrie 2011 Comisiei Metodice in anul scolar 2010-2011” “Planificarea anuală a proiectării didactice a activităţilor instructiveducative” “Activitatea opţională” Discutii despre rezultatele evaluarii initiale la fiecare grupa. proiecte didactice Activitate demonstrativă Activitate Damian MariaGrupa mijlocie Vlad Monicagrupa mica Membrii comisiei Serban Petruta Membrii comisiei 4 5 . propuneri.

referate Activităţi demonstrative. Chiriţă Cristian Responsabil: Prof. propuneri. sugestii Membrii comisiei Director: Prof. proiecte didactice Grupa mare Parjol Monica Grupa mijlocie Tele Nicolae – grupa pregatitoare 7 Martie 2012 Domeniul estetic si creativ – educatie muzicală Aprilie 2012 “Modalităţi concrete de stimulare a activităţilor la preşcolari” “Ritualurile din grădiniţă- 8 Valcan Camelia Grupa mica 9 Mai 2012 cadru de învăţare pentru preşcolari” Impactul serbarilor prescolare asupra dezvoltarii sociale. emotionale si cognitive a copiilor prescolari „Serbări pentru sufletul copiilor şi al părinţilor” Referat Maringel Andra Grupa combinată 10 Iunie 2012 Comunicare.2012 6 Februarie 2012 matematice” “Valentele educative ale povestilor si basmelor” “Cantece pentru mama”- demonstrativă Activităţi demonstrative. proiecte didactice Referat.:Marin Mirela .