Sunteți pe pagina 1din 3

GRADINITA NR.234 "ZORI DE ZI " STR.Intr.Pontonului 1-5 Tef/fax.

0212422748 Sector 2

Raport asupra activitatii desfasurate in cadrul Comisiei metodice pe semestrul I al anului scolar 2011-2012

1.Obiectivele propuse au fost : Pregatirea temeinica si sistematica a activitatii didactice si abordarea integrata a acesteia. Informarea continua si pregatirea profesionala a cadrelor didactice in contextul aplicarii Curriculumului pentru invatamantul prescolar. Cresterea calitatii activitatii desfasurate in gradinita in concordanta cu cerintele generale de asigurare a calitatii in invatamant . Dezvoltarea capacitatii de dezvoltare maxima a potentialului propriu al educatoarelor(dezvoltarea carierei). Cultivarea capacitatii de a relationa : educatoare -copil, educatoare- educatoare , copil-copil , gradinita familie , gradinita - comunitate . Coordonarea activitatii de evaluare prin promovarea formelor de evaluare moderne :proiecte tematice , portofolii . Initierea unor activitati metodice in echipa . Realizarea unei baze metodico-stiintifice de specialitate in cadrul cabinetului metodic . Implicarea activa in proiecte educationale :"Sa citim pentru mileniul III", "Ruti te invata lectii pentru viata ", "Scoala pentru un viitor verde".

2.Analiza Swot asupra activitatii desfasurate in Comisia metodica in semestrul I al anului scolar 2011-2012 Puncte tari : Pregatirea activitatii metodice in conformitate cu documentele transmise de MECTS si ISMB , element subliniat in inspectiile care au avut loc pe parcursul primului semestru. Directorul si responsabilul comisiei metodice abordeaza consilierea si indrumarea cadrelor didactice debutante si suplinitoare , tinand seama de cultura organizatiei scolare (gradinita este recunoscuta in zona drept o institutie valoroasa de aceea li s-a impus si cadrelor didactice debutante si suplinitoare desfasurarea unei activitati de calitate)

Responsabilul comisiei metodice abordeaza un stil de activitate deschis in colaborarea cu cadrele didactice si directorul gradinitei . Controlul documentelor , asistenta la activitati se imbina cu indrumarea , consilierea si motivarea cadrelor didactice pentru obtinerea unei activitati de calitate . Activitatile propuse spre a fi desfasurate au venit in intampinarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice din gradinita . Participarea cadrelor didactice la cursurile Facultatii de Psihologie .

Puncte slabe : Conesemnarea incorecta in termeni neadecvati a caietului educatoarei . Numarul mare de copii la grupa a facut ca educatoarele sa stabileasca sarcini de invatare adecvate particularitatilor de varsta , dar mai putin particularitatilor individuale dupa cum prevede programa.

Oportunitati: Sursele de informatie au fost sigure si neechivoce. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti , prin doamna inspector de specialitate Iordache Georgeta a acordat indrumare si sprijin competent cu privire la completarea documentelor scolare .

3.Activitati desfasurate in cadrul Comisiei metodice in semestrul al I in anul scolar 2011-2012 La inceputul anului scolar s-a realizat o analiza de nevoi in randul cadrelor didactice pentru ca proiectarea activitatii in cadrul Comisiei Metodice sa se realizeze in functie de necesitatile cadrelor didactice .Dintre activitatile desfasurate enumeram :"Tendinte de modernizare in evaluarea initiala si in proiectele tematice ", "Activitatile optionale desfasurate in gradinita " , "Adaptarea si aplicarea noului curriculum pe nivele de varsta pe baza celor 6 teme sugerate " , "Realizarea educatiei interculturale , componenta a noilor educatii , premisa esentiala a organizarii si statutarii unei gradinite incluzive " , "Proiecte educationale - impact asupra dezvoltarii copilului" , "Despre rolul parteneriatului gradinita - familie " , " Copii cu A.D.H.D descoperiti in activitatea didactica ".Prin toate aceste activitati am reusit sa realizam o perfectionare continua a cadrelor didactice cu scopul declarat de a oferi servicii educationale de calitate pentru toti copiii inscrisi . Toate cadrele didactice s-au impilcat activ in desfasurarea activitatilor metodice si cu beneficii atat pe paln personal, dar si la nivelul unitatii . Saptamanal s-au desfasurat activitati conform unei planificari aprobate in cadrul Comisiei Metodice.

In calitate de responsabil al Comisiei metodice am monitorizat permanent activitatea desfasurata , am popularizat rezultatele deosebite si m-am implicat in desfasurarea activitatilor demonstrative de la nivelul

Comisiei metodice , indrumand cadrele debutante si suplinitoarele.In sprijiunul acestora si impreuna cu directoarea gradinitei am organizat o activitate de mentorat intern , fiecare educatoare care are gradul didactic I a indrumat una sau doua cadre didactice incepatoare . 4.Masuri pentru semestrul al II al anului scolar 2011-2012 Analiza SWOT pe care am facut -o cu prilejul intocmirii acestui raport de activitate ne ajuta sa vizualizam mai usor directia intocmirii acestui raport de activitate ne ajuta sa vizualizam mai usor directia in care avem de lucru in semestrul viitor , fara a neglija compartimentele in care am avut realizari.Astfel , va trebui sa avem in vedere : Dotarea cabinetului metodic cu materiale didactice si alte materiale necesare desfasurarii activitatilor didactice (in special create de educatoare) Desfasurarea activitatilor metodice , folosind ca metoda de lucru munca in echipa .In asa fel experienta cadrelor didactice care au gradul I sa se impleteasca armonios cu exuberanta si entuziasmul cadrelor didactice tinere. Organizarea activitatii didactice sa faciliteze abordarea integrata si stabilirea sarcinilor de invatare adecvate particularitatilor individuale ale copiilor dupa cum prevede programa. Popularizarea rezultatelor obtinute pentru a crea un renume gradinitei noastre .

In concluzie , putem spune ca in semestrul I al anului scolar 2011-2012 activitatea metodica s-a desfasurat conform planificarii cu rezultate deosebite la nivelul unitatii de invatamant.

DIRECTOR , GEORGESCU MARTHA

Responsabil Comisie metodica , Iancu Simona Florentina