Sunteți pe pagina 1din 2

Anexă la ordinul nr.

____

din”____”_________________ 2020

Agenda seminarului desfășurat cu cadrele didactice


ai IET ”ÎNGERAȘII” din 06.02.2020
Subiectul : Aplicarea SÎDC, CET,CRET, în organizarea și proiectarea activităților specifice
unui domeniu , dimensiunea educație fizică.

Obiectivele seminarului :
 Asiguararea calității în elaborarea și realizarea documentelor și instrumentelor
de lucru în demersul didactic la treapta preșcolară
 Elaborarea proiectullui didactic respectând particularitățile individuale și de
vârstă ale copiilor la activitatea specifică, domeniul de educație fizică, în baza
CET .

Nr Ora Conținutul tematic Reponsabil

1. 13.00 Înregistrarea participanților BLAJ Angela


Manager

2. 13.05 Repere teoretice Vreme Dumitrița,


metodist
3. 13.30 Exersarea metodelor de proiectare Vreme Dumitrița,
didactică integrată la dimensiunea metodist
ed.fizică .
Lucru în centre / sarcini în grup
4. 14.10 Specificul conținutului unui proiect Vreme Dumitrița,
didactic la dimensiunea educație fizică metodist

5. 14.30 Joc energizant ”Oglinda” Vreme Dumitrița,


metodist
6. 14.45 Corelarea domeniilor de activitate cu Vreme Dumitrița,
domeniile de dezvoltare în aplicarea metodist
jocului didactic în cadrul activităților de
ed.fizică

7. 15.20 Diverse BLAJ Angela


Manager

8. 15.55 Evaluarea seminarului Cadrele didactice ai


IET ”Îngerașii”

S-ar putea să vă placă și