Sunteți pe pagina 1din 8

Cf. Anexa 2 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar, aprobat prin OMECTS nr.

6143/ 2011 MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN CEL MARE,BACAU


Fia de autoevaluare/evaluare n vederea acordrii calificativului anual pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar
Numrul fisei postului .................................... Numele si prenumele cadrului didactic : Prof.Ciubotaru Elena Specialitatea: Economie Perioada evaluat: anul scolar 2012-2013 Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale este: - de la 100 pn la 85 de puncte, calificativul Foarte bine; - de la 84,99 pn la 71 de puncte, calificativul Bine; - de la 70,99 pn la 61 de puncte, calificativul Satisfctor; - sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfctor.

Calificativul acordat ..

Domenii ale evalurii

Punctaj acordat Criterii de performan Indicatori de performan Cadrul didactic realizeaz corelarea strategiei de instruire cu obiectivele i coninuturile activitilor proiectate(1p); Cadrul didactic proiecteaz difereniat leciile, n funcie de achiziiile anterioare ale elevilor i stilul de nvare al acestora(1p); Planificrile sunt ntocmite conform legislaTiei n vigoare, respect programele n vigoare si deciziile interne ale catedrei(1p); Exist planificate teste iniTiale, teze semestriale, modalitTi de evaluare a ndeplinirii obiectivelor predrii-nvTrii, inclusiv forme de evaluare alternativ(1p); Planificrile anuale/semestriale/unitTilor de nvTare au fost elaborate si vizate la termen si se regsesc n Portofoliul profesorului(1p); Punctaj maxim Auto evaluare Evaluare comisie metodic Evaluare CA Validare consiliu profesoral

1. Proiectarea activitii

1.1 Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum i adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei.

1.2 Implicarea n activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii.

1.3 Folosirea TIC n activitatea de proiectare.

1.4 Proiectarea unor activiti extra-curriculare, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile, interesele educabililor, planul managerial al unitii. Total parTial 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur caracterul aplicativ al nvrii i formarea competenelor specifice. 2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitate n vederea optimizrii activitilor didactice-inclusiv resurse TIC.

Cadrul didactic a realizat propuneri/ programe pentru oferta CDS(1p); Cadrul didactic a participat la popularizarea ofertei CDS n rndul elevilor/ prinTilor(1p); Cadrul didactic a desfsurat activitTi de promovare a ofertei educaTionale suplimentare (examene Cambridge, ECDL, IELTS, DELE, DALF etc.) n rndul elevilor(1p); Cadrul didactic a participat la activitTile de organizare a Campaniei de promovare a ofertei educaTionale 2013-2014, care a inclus organizarea Trgului educaTional, vizitelor n scoli, elaborarea de materiale promoTionale, Concursurile Dimitrie Cantemir 2013(1p); Documentele de proiectare sunt elaborate utiliznd mijolacele TIC(1p); Planificrile includ modalitTi concrete de utilizare a TIC n activitatea de predare-nvTare-evaluare(1p); Transmiterea informaTiilor prin posta electronic se face n mod constant si la timp, cf. cerinTelor specifice (1p); Portofoliul profesorului include Planificarea activit Tilor extracurriculare pentru anul n curs (0,5p); Elevii ofer un feedback pozitiv la activitTile propuse de cadrul didactic pentru sptmna S stii mai multe, s fii mai bun (0,5p); Cadrul didactic a participat la min. 3 activitTi extracurriculare cu colectivele de elevi(1p); Cadrul didactic a participat la activitTile organizate pe plan local cu ocazia Zilei naTionale, Zilei eroilor etc. (1p); n cadrul orelor de curs se folosesc metode activ-participative (2p); Cadrul didactic realizeaz proiecte, referate, experimente, ore de laborator etc. n cadrul activitTii curente cu colectivele de elevi, astfel nct s integreze eficient activitile practice i aplicative n procesul de nvare(3p); Cadrul didactic utilizeaz manualele i auxiliarele adaptate profilului elevilor i claselor (0,5p) Cadrul didactic utilizeaz permanent si eficient baza logistic existent la nivelul catedrei/ unitTii (1p); Cadrul didactic utilizeaz platformele think.com, AEL, e-Twinning, INSAM etc. (1,5 p); Cadrul didactic utilizeaz soft specializat pentru integrarea TIC n activitatea de predare-nvTare-evaluare (1p); Cadrul didactic completeaz corect i la timp documentele colare (cataloage, condica de prezen, situaii statistice, etc) (1p);

15

2. Realizarea activitilor didactice

2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor realizate.

2.4 Organizarea i desfurarea activitilor extra-curriculare, participarea la aciuni de voluntariat.

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i n echip n vederea formrii/dezvoltrii competenei de ,,a nva s nvei

Cadrul didactic a prezentat, n cadrul sedinTelor de catedr/cerc/ Consiliu profesoral activitTile realizate(1p); Cadrul didactic a realizat materiale de prezentare pentru site/ afisajul n unitate/ campania de promovare a colegiului(1p); ExistenTa, n portofoliul profesorului si al Consilierului educativ a Fisei de evidenT a activitTilor extra-curriculare pentru fiecare activitate desfsurat(1p); Elaborarea si trimiterea materialelor necesare pentru afisarea pe pagina web a activitTilor de interes public(1p); Coordonarea activitilor extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltrii personale, instituionale i comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaie (2p); Participarea la activiti extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltrii personale, instituionale i comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaie (1,5p); Fisa de evidenT a activitTilor extra-curriculare este completat pentru fiecare activitate si se regseste n Portofoliul Consilierului educativ, mpreun cu dovezi ale desfsurrii activitTii (1,5p); Planificrile/ unitate, Portofoliile elevilor/ profesorului si Fisele de asistenT completate n cadrul procedurii Observarea predriinvTrii conTin dovezi ale utilizrii lucrului n echip n cadrul orelor de curs si includ activitTi specifice n vederea formrii/dezvoltrii competenei de ,,a nva s nvei(1,5p); Tematica orelor de Consiliere si orientare (pt. prof. diriginTi) include activitTi specifice n vederea formrii/dezvoltrii competenei de ,,a nva s nvei(1,5p); Cadrul didactic a desfsurat activitTi specifice cu elevii, n special cu elevii claselor a V a si a IX a, n colaborare cu diriginTii, consilierul scolar, alte cadre didactice n vederea formrii/dezvoltrii competenei de ,,a nva s nvei (3p)

Total parTial

25

3.1 Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a rezultatelor activitilor de evaluare.

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor. 3.Evaluarea rezultatelor nvrii

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unic.

3.4 Promovarea autoevalurii i interevalurii. 3.6 Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali.

Notele sunt comunicate imediat elevilor, motivate si trecute n catalog si n carnetele de elev imediat dup ce au fost comunicate elevilor (0,5p) ; Criteriile si formele de evaluare utilizate sunt n concordanT cu obiectivele activitTii de predare-nvTare (competenTele vizate si conTinuturile asociate acestora) (0,5p); Testele scrise/ tezele includ punctajul, timpul de lucru, indicaTii clare privind cerinTele si modul de rezolvare a subiectelor asteptat) si se arhiveaz pentru consultare de ctre conducerea scolii, prinTi, elevi(0,5p); Evaluarea se realizeaz n mod unitar pentru to Ti elevii, cu respectarea acelorasi criterii si n aceleasi condiTii(0,5p); Se asigur notarea ritmic, cf. graficului stabilit de Consiliul de administraTie(0,5p); Nu s-au nregistrat reclamaTii scrise sau verbale din partea colegilor diriginTi, elevilor si prinTilor privind evaluarea elevilor(0,5p); Portofoliul profesorului include testele predictive/ iniTiale, statistica rezultatelor, dovezi ale comunicrii rezultatelor elevilor si prinTilor (3p); Cadrul didacic a predat la timp responsabilului de procedur rapoartele privind progresul elevilor(1p); Cadrul didactic utilizeaz n activitatea curent Fisa de evaluare alternativ, iar n Portofoliul profesorului exist dovezile concrete privind utilizarea acesteia cf. planificrilor (1p); Cadrul didactic utilizeaz metode de evaluare adaptate diferitelor stiluri de nvare, asigurnd fiecrui elev ansa de a demonstra competenele dobndite (1p); Cadrul didactic a participat la elaborarea i implementarea instrumentelor de evaluare specifice n cadrul comisiei metodice sau n alte grupuri de lucru (pentru olimpiade scolare, simulri ale examenelor naTionale, examene, teste de aptitudini, concursuri etc.)(2p); Portofoliul profesorului include dovezi concrete privind utilizarea metodelor si tehnicilor de autoevaluare si interevalaure n activitatea curent(2p); Cadrul didactic a ntocmit la timp si conform cerinTelor Fisa de autoevaluare-evaluare si Raportul justificativ(1p); Cadrul didactic informeaz sistematic elevii i prinii acestora privind rezultatul evalurilor (iniiale, formative, sumative, simulri, examene de absolvire) si comunic n scris prinTilor situaTia scolar si frecvenTa elevilor la finalul semestrului/ anului scolar (1,5p);

3.7 Coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca element central al evalurii rezultatelor nvrii. Total parTial 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit, atitudini, ambient) pentru desfurarea activitilor n conformitate cu particularitile clasei de elevi.

Portofoliul profesorului include dovezi ale modalitTilor concrete de evaluare a satisfaciei beneficiarilor educaionali realizate de cadrul didactic (chestionar, ghid de interviu etc.) (0,5p); Cadrul didactic a participat la elaborarea/ aplicarea/ interpretarea rezultatelor/ diseminarea chestionarelor/ ghidurilor de interviu aplicate la nivel instituTional n cadrul Procedurii de obTinere a feedback-ului de la beneficiari (1p); Cadrul didactic coordoneaz elaborarea si actualizarea portofoliului educaTional de ctre elevi (2p); Cadrul didactic prezint dovezi ale evalurii semetriale a Portofoliului elevului, cf. planificrii (1p); Cadrul didactic s-a implicat n pstrarea curTeniei si igienei spaTiilor scolare de ctre elevi si n realizarea unui ambient vizual plcut n clas, cabinete, laboratoare, holuri (gazete, afie, panouri etc.) (0,5p) Cadrul didactic respect prevederile ROI/ ROFUIP si se implic n promovarea i respectarea nsemnelor colii, a regulamentelor colare i a procedurilor stabilite la nivelul unitii (0,5p); Cadrul didactic este punctual(1p); Cadrul didactic ncurajeaz portul uniformei de ctre elevi si sprijin dirigintele si conducerea scolii s aplice msurile de sancTionare a abaterilor de la regulament(1,5p); Cadrul didactic utilizeaz un limbaj elevat, comunic civilizat si eficient cu elevii si prinTii - nu se nregistreaz reclamaTii scrise sau verbale cu privire la atitudinea cadrului didactic faT de elevi si prinTi si manifest preocupare pentru menTinerea unei atmosfere care s favorizeze nvTarea si colaborarea elev-profesor-printe (0,5p); Cadrul didactic cunoaste situatiile deosebite care pot genera disfuncTii n cadrul orelor de curs si propune/ adopt msuri de prevenire a acestora, astfel nct nu s-au nregistrat stri conflictuale n relaTia elev profesor printe (2,5p); Cadrul didactic gestioneaz eficient situaTiile conflictuale atunci cnd acestea apar si, prin atitudinea adoptat, previne agravarea conflictelor (1p); Msurile propuse/ adoptate de cadrul didactic au facilitat soluTionarea conflictelor si remedierea comportamentului elevilor(0,5p); Cadrul didactic a participat la sedinTele Consiliului clasei, la sedinTele cu prinTii atunci cnd a fost solicitat de ctre dirigintele

3 20

4.Managementul clasei de elevi 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situaiilor conflictuale.

4.3 Cunoaterea, consilierea i tratarea

difereniat a elevilor.

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic.

clasei, prinTii elevilor sau conducerea scolii (1p); Cadrul didactic colaboreaz permanent si eficient cu diriginTii, colegii si psihologul scolar pentru cunoasterea si consilierea elevilor(1p); Cadrul didactic a efectuat ore de pregtire suplimentar cu elevii capabili de performanT/ cu elevii cu ritm lent de nvTare/ pentru pregtirea examenului de bacalaureat/ admitere etc., iar elevii au obTinut rezultatele asteptate(1p); Cadrul didactic ofer si solicit feedback constructiv elevilor, colegilor si conducerii scolii (1p); Atitudinea cadrului didactic n timpul si n afara programului scolar le ofer elevilor un exemplu de profesionalism si i motiveaz pentru nvTare(1p); Cadrul didactic popularizeaz n rndul elevilor/ prinTilor si n cadrul comunitTii locale rezultatele deosebite obTinute de elevii si profesorii colegiului (1p); Cadrul didactic se implic n identificarea mijloacelor de stimulare a performanTei ( iniTierea de proiecte, sponsorizri, parteneriate etc.) (1p); Portofoliul profesorului si documentele manageriale conTin dovezi concrete ale utilizrii si valorizrii de ctre cadrul didactic a competenelor tiinifice, didactice i metodice dobndite prin participarea la programele de formare continu/perfecionare (0,5p); Cadrul didactic a participat la cursuri de perfecTionare si formare continu (0,5p); Cadrul didactic a desfsurat activitTi concrete n calitate de membru n comisie/ n cadrul catedrei, altele dect cele punctate la activitTi extra-curriculare (1p); Cadrul didactic a desfsurat activitTi concrete n calitate de responsabil de comisie/ sef catedr/ procedur sau membru n CEAC/ CA, cf. Planului managerial al comisiei/ catedrei/ CEAC etc. (4p); Cadrul didactic si actualizeaz permanent portofoliul profesional si dosarul personal cu dovezi ale participrii la cursuri de perfec Tionare si formare continu (dosarul personal din cadrul compartimentului Secretariat conTine dovezi concrete ale participrii la programele de perfecTionare si formare continu); Cadrul didactic a participat la min. 90% dintre sedinTele catedrei/ comisiei, sedinTele CP/ CA, sedinTele si lectoratele cu prinTii (1p); Cadrul didactic a avut contribuTii concrete la realizarea si implementarea Planului de mbuntTire a calitTii la nivel instituTional (1p);

Total parTial 5.1 Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i metodice dobndite prin participarea la programele de formare continu/perfecionare. 5.2 Implicarea n organizarea activitilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsa bil. 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional i dosarului personal. 5.4 Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare n interiorul i n afara unitii (cu elevii, personalul colii, echipa

15

5.Managementul carierei i al dezvoltrii personale

managerial i cu beneficiarii din comunitate-familiile elevilor). 5.5 Manifestarea atitudinii morale i civice ( limbaj, inut, respect, comportament), respectarea i promovarea deontologiei profesionale. Total parTial 6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale n vederea dezvoltrii instituionale. 6.2 Promovarea ofertei educaionale

Atitudinea cadrului didactic faT de profesie, elevi, prinTi, colegi si instituTie reflect valorile si principiile educaTiei oferite de instituTie, misiunea si viziunea acesteia si respect principiile eticii profesionale stabilite n Codul de etic manifestat n activitatea curent n cadrul scolii si n afara acesteia (1p)

10 Cadrul didactic a iniTiat si/ sau coordonat parteneriate i proiecte educaionale n vederea dezvoltrii instituionale (2p); Cadrul didactic a participat la activitTile din cadrul parteneriatelor i proiectelor educaionale (1p); ContribuTii concrete la realizarea materialelor de promovare (pliant, PPT, materiale site, film de prezentare, afise etc.), la organizarea si desfsurarea Zilelor porTilor deschise, la activitTile de promovare a ofertei n scolile gimnaziale, Trgul educaTional (1p); Participare la emisiunile radio-TV pe plan local/ apariTii n presa scris local (1p); Olimpiade si concursuri din calendarul MEN: -cel puTin o participare la nivel naTional/ internaTional 3p; -cel puTin un premiu la faza judeTean/ regional 2p, -menTiuni la faza judeTean 1p; -participare la faza judeTean, la care elevii au obTinut min. nota 7.00 sau echivalent, n funcTie de disciplina predat - 0,5p; Alte activitTi: -1 p faza regional/ naTional; 0,5 p faza judeTean/ local IniTierea si coordonarea programelor/activitilor de prevenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate (1,5p); Participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate (0,5p); Completarea documentelor specifice la timp, cf. metodologiei (0,4p) ; Participarea la activitTile specifice, cf. graficului(0,4p); Respectarea normelor si procedurilor pe tot parcursul anului scolar(0,4p); Implicarea eficient n activitTile de simulare a evacurii n caz de incendiu/ cutremur etc. si realizarea instruirii elevilor cu privire la 3

6. Contribuia la dezvoltarea instituional i promovarea imaginii unitii colare

6.3 Promovarea imaginii colii n comunitate prin participarea i rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiii, activiti extracurriculare i extracolare. 6.4 Realizarea/participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase n mediul colar, familie i societate. 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate tipurile de activiti desfurate n cadrul

unitii de nvmnt precum i a sarcinilor suplimentare . 6.6 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii la nivelul organizaiei.

normele specifice(0,4p); AbsenTa cazurilor de abatere de la norme si proceduri(0,4p); Cadrul didactic desfsoar o activitate instructiv-educativ la standarde nalte de calitate, dovedit prin rata promovabilit Tii (min.98%), rata progresului elevilor (min. 75%), rata promovabilitTii examenului de bacalaureat (min. 95%) (1p); ContribuTii concrete la activitatea de evaluare si asigurare a calitTii pentru ndeplinirea standardelor si ameliorarea calitTii la nivelul instituTiei (propuneri, activitTi concrete desfsurate pentru cadrele didactice care nu fac parte din CEAC si nu sunt responsabili de proceduri, altele dect cele punctate la celelalte criterii) (1p). Realizarea raportrilor si documentelor specifice conform cerinTelor stabilite la nivel instituTional, cu respectarea termenelor stabilite de conducerea scolii si responsabilii de comisii/ sefi catedre/ coordonatori proiecte/ responsabili proceduri (1p);

Total parTial TOTAL

15 100

Data:

Nume i prenume pentru Cadru didactic evaluat: Responsabil comisie metodic: Director: Membrii CA:

Semnturi: