Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea zilnică

Data : 06– 09 - 2019 Educator:Ababii Irina

Ziua: Vineri

Tema zilei: Politețea la ea acasă.

Domenii de activitate:Arte,Limbaj şi comunicare,Eu familia şi societatea.

Unităţi de competenţă:
-Recunoaşterea cîntecelor audiate după melodia lor; 1.4
-Identificarea şi utilizarea conştientă a ustensilelor şi a materialelor necesare pentru a desena ,a modela şi
a creea modelaje; 2.1

Obiectivele operaționale:

La finele activității copilul va fi capabil:

Ob. Cognitive:
O1 – să adreseze întrebări în baza lucrărilor copiilor;
O2 – să descrie membrii familiei în baza imaginilor;
O3- să cunoscă regulile de comportare din familie

Ob. Socio-afective:
O4- să exprime stări afective,folosindu-se de mişcare;
O5- să manifeste respect faţă de părinţi;

Ob. Psiho-motorii
O6- să intoneze corect cântecul,,Casa noastră,, ;

Vocabular: Strămoşi,arborele genealogic,ramuri.


Strategii didactice
Tipul
Demersul didactic Metode și Mijloace de Forme de Evaluarea Indicator
activității
procedee învățământ organizare
Salutul, gimnastica, lucru la Calendarul Naturii,
Rutine și Conversația Panouri Frontal, Corectarea
Calendarul Zilei, Eu astăzi sunt aici, Eu sunt de
tranziții explicatia lucrative individual ținutei
serviciu..

Explozia lucrărilor: Arborele familiei mele. Explozia


Lectura poieziei:,, Arborele genealogic,, stelară Posterul Frontal Orală, St.2
Activități
Metoda exploziei stelare : Cine sunt părinţii tăi? Lecturarea Cartea individual aprecieri Ind.178,
comune
Joc de mişcare: Copilul neastîmpărat. Jocul Steluțe În grup verbale .
Posterul: Regulile în familie. Conversaţia

ABC: Analiza imaginilor O familie fericită şi discuţii în Imagini


Activități pe baza lor. Analiza Plastelină
Individual Evaluarea
centre de Artă: Modelarea din plastelină a chipului mamei. Explicaţia Crenguțe
Grup mic lucrărilor
interes Nisip şi apă;Lucrare colectivă Căsuţa mea Modelarea Pietricele

Activități din Joc: Să fim de ajutor părinţilor.


Observarea
Memorizarea cântecului Casa noastră. Memorizarea Independent
I-a parte a Cartea copiilor
joc In grup
zilei
Observarea
Rutine și Frontal comporta- St.2
tranziții Plimbare ;Observaţii în natură Observaţia Grupuri mentului Ind.212
copiilor
Activităţi din
Aprecieri
a doua parte a Repetarea poieziei Familia întreagă. Memorizarea Carte individual
verbale
zilei
Activităţi cu Imreună cu
Să realizeze un poster Regulile în familie. Explicația Fișe ,creioane
părinţii părinții

S-ar putea să vă placă și