Sunteți pe pagina 1din 2

AN ŞCOLAR 2013 – 2014

GRUPA MARE
EDUCATOARE MIRONA BÂRLĂ

CARACTERIZAREA GRUPEI

În anul şcolar 2013 – 2014, grupa mare este formată dintr-un număr de 12
copii, 8 fetiţe şi 4 băieţi. Dintre aceştia 3 copii sunt veniți de la grupa mare din
anul scolar 2012-2013.
Aceștia s-au integrat cu mare ușurință în noul colectiv, mai ales că în anul
școlar trecut am desfășurat activități comune si ei se cunoșteau foarte bine.
În urma evaluărilor iniţiale, s-au constatat următoarele:
În cadrul domeniului limbă şi comunicare, preşcolarii grupei mari au
demonstrat că: pronunţă corect sunetele limbii române (vocale şi grupuri de
consoane), recită expresiv, poezii scurte sau fragmente din poezii cunoscute cu
respectarea intonaţiei, a ritmului şi a pauzei, numesc diferite elemente cunoscute
(fiinţe, personaje, obiecte, aspecte din natură) şi alcătuiesc propoziţii simple
despre acestea, recunosc personaje din poveşti şi poveştile din care acestea fac
parte, povestesc în ordine cronologică, pe baza imaginilor întâmplări din
povesti, cu sau fără ajutor.
În ceea ce priveşte cunoaşterea mediului, copiii din grupa mare au
demonstrat că: recunosc anotimpurile pe baza imaginilor şi enumeră
caracteristicile fiecărui anotimp (fenomene specifice, activităţi ale oamenilor),
enumeră părţi componente ale plantelor şi intuiesc rolul unora dintre ele,
recunosc animale domestice şi sălbatice, mediul lor de viaţă şi hrana specifică.
La activităţile matematice, preşcolarii dovedesc stăpânirea deprinderilor
de sortare de obiecte după diferite criterii ( mărime, culoare, grosime, lungime,
lăţime), de ordonare în ordine crescătoare după o anumită însuşire, apreciază
global cantitatea (de elemente) unei mulţimi faţă de o altă mulţime ( „multe”,
„puţine”, „tot atâtea”), compară mulţimi de obiecte prin realizarea
corespondenţei, realizează mulţimi după 1-2 însuşiri simultan, numără în
limitele 1-5, raportând cantitatea la număr, realizează corespondenţa dintre
numărul de elemente ale unei mulţimi şi cifra corespunzătoare.
În cadrul activităţilor de educaţie pentru societate, copiii folosesc formule
de politeţe specifice, dau exemple de comportament potrivit în diferite situaţii,
povestesc situaţii în care au observat comportamente potrivite ⁄ nepotrivite, pe
baza experienţei personale, manifestă iniţiativă în derularea jocurilor de rol

1
AN ŞCOLAR 2013 – 2014
GRUPA MARE
EDUCATOARE MIRONA BÂRLĂ

propuse, dovedesc un comportament potrivit ăn sala de grupă, la locul de joacă,


în activităţile specifice pe care le desfăşoară.
În privinţa activităţilor practice, preşcolarii cunosc şi denumesc
instrumentele de lucru necesare realizării temelor propuse, utilizează corect
tehnicile de decupare, lipire, şnuruire, asamblare, decorare, finalizează corect
temele propuse prin aşezarea corectă în spaţiul de lucru, corectitudinea
efectuării operaţiilor, estetica lucrării, modul de lucru, analizează critic şi
autocritic lucrările.
Prin activităţile de educaţie muzicală, preşcolarii grupei mari au
demonstrat că interpretează corect cântece specifice vârstei: (respectă linia
melodică, ritmul, textul), execută mişcări sugerate de linia melodică şi de textul
cântecului, identifică fragmente din cântece cunoscute, repetă fragmente
interpretate de educatoare sau de colegi, repetă secvenţe ritmice executată de
către educatoare.
La activităţile artistico-plastice, copiii au demonstrat că utilizează corect
instrumentele de lucru şi tehnicile specifice desenului şi picturii, folosesc
elemente de limbaj plastic (punctul şi linia), în redarea temelor propuse,
analizează critic şi autocritic lucrările finalizate.
În cadrul activităţilor de educaţie fizică, preşcolarii grupei mari, au
dovedit că răspund motric la comenzile date, execută corect acţiunile motrice
învăţate, execută corect diferite variante de mers şi alergare, săritură, prinderea
mingiei, târâre, păstrând poziţia corectă, se raportează la un reper dat, participă
la jocurile de grup (echipă).
S-a constatat că grupa mare este omogenă, că nu sunt copii cu care trebuie
lucrat diferenţiat şi că nivelul grupei este unul destul de ridicat.