Sunteți pe pagina 1din 33
PeRSoNajele lui Radu Beligan Seful sectorului suflete Gore Activistul de la raion Magdatena Moratien Costied Ofehia Tnovatorul Un baiat de zece ani, cimec.r0 P AR T E A Bucuresti I Zilele noastre, O cameri. Iatunerie, Se aud, la ridicarea cortinei, dow’ glaturi — us pirbat gi o femeie — ca la sfiryit (adic fncununare) de ceartl, MAGDALENA: Nu! HORATIU : Da. MAGDALENA : Ba nu! HORATIU : Ba da! MAGDALENA : Ba nu! HORATIU : Ba da! MAGDALENA : Ba nu! HORATIU : Ba da! MAGDALENA (strigdt) : HORATIU (asemenea) : Ba nu! Ce, nu? (Lumina) MAGDALENA : Nu te iubese. Nu te mai iubesc. Poate nu te-am iubit niciodata. HORATIU : In aprilie vorbeai altfel. MAGDALENA : Pleacd ! HORATIU : Bine, plec. (Dé sé plece.) MAGDALENA : Nu pleca ! HORATIU (scrignet): Bine, nu plec. (Se intoarce.) MAGDALENA : Ah, nu! HORATIU : Hotaraste-te. Ce vrei? Sa plec ori s4 ramin ? MAGDALENA : Si una si alta... una, nici alta. HORATIU : Bund seara. (Face un pas spre iesire, apoi se intoarce.) Si pe- trecere frumoasé. (Acelasi joc.) Te Jas, pare-mi-se, intr-o tovdrasie pla- cut’. (Araté circular golul oddii.) Cu el... cu ea.. cu ei... cu gindu- rile tale... cu imaginile tale bolnave, cu nilucile tale... (Acelasi joc.) Pe care le urasc. MAGDALENA : Nu te lega de gindu- rile mele. Pin-aici ! HORATIU (acelasi joc): Ba ma leg. Pentru cA oamenii trebuie s& traia- sca printre oameni, nu printre vede- Nici nii, (Iese, ireversi MAGDALENA: Si gindurile-s vii. (Plinge.) $i gindurile-s vii. (Clipé lungé de tacere. Se schimbd lumina. Se schimba tonul si totul. Usa se deschide si apare brusc Seful secto- rului suflete, fiinjd trdind in viata lduntricd a femeit.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Bu- na seara. MAGDALENA (urmind, faré a perce- pe iacd scimbarea de ,las si bar- bat): Bund scara! (Trezire.) Cine est: dumneata ? 14 SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Eu sint cineva, (Accent pe ,cineva" si, rapid, examineazé din ochi incdpe- tea.) MAGDALENA : Ajutor ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De ce strigi? Doar pentru asta am ve- nit. MAGDALENA: Pentru... (nesigurd) asta? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : In- tremai : s& te ajut. MAGDALENA : Pe mine? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Sper cA_n-am gresit_adresa. MAGDALENA: Sper cA ai gregit-o. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (scoa- te un carnefel) : O clipa. (Rdsfoieste.) Nu esti dumneata... tovardsa.... Mag- dalena ?... (Celdlalt nume va fi rostit la_modul indescifrabil.) MAGDALENA : Sint! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu lucrezi la ,,Tehnofrig“ ? MAGDALENA : Lucrez. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si nu trdiesti de patru luni de zile cu cetdteanul Horatiu I. Horatiu..., fiind de trei luni jumate nefericita ? MAGDALENA (inerfie): Trdiese cu... si sint nefericité... Si ce-i cu asta? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E ceva. MAGDALENA : Nu pricep. De unde stil? Si de cind sti? Si ce sti? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De unde stiu? Am auzit viata, adicd cearta voastra. De cind stiu? Din ziua de 14. Ce stiu? Totul. Adica aproape_totul. MAGDALENA : E nemaipomenit. Te Poftesc si... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: S& fau loc? Mult. MAGDALENA : Nu, sé iesi_ afar SEFUl SECTORULUI SUFLET) ne, dar abia am intrat. MAGDALENA : SA stii cA telefonez la rililie. (Ges cdtre telefon.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE Bi- Inutil. Firele sint taiate. MAGDALENA: Atunci strig. Chem vecinii. SEFUT. SECTORULUI SUFLETE: Usa e incuiata. MAGDALENA (se repede la usd): Dar exista o cheie. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (scoate un obiect convingdtor din haing): In buzunarul meu... Dragu- {4 _bluzd. MAGDALENA (femeie): Iti place? (Om.) Banuiesc c& n-ai patruns la 11 noaptea in casa mea ca sa faci aprecieri... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : vorabile... MAGDALENA la_bluza_mea. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Nu, ce e drept, e drept.. n-am venit pentru _bluzi. MAGDALENA : Dar pentru ce, dac& nu sint_indiscretd ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Pen- tru_ca s& lucrez. MAGDALENA : Si... ce? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Sa lucrez. Ce ti se pare asa ciudat ? Toata lumea munceste. MAGDALENA (revelatie): E limpede. SEFUL SECTORULUI SUFLETE Oare? MAGDALENA: E limpede. Esti nebun. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ab- sent): As, de unde. (Cauté parcé ceva.) MAGDALENA : Atunci, hot. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (la fel) : Oarecum. MAGDALENA : Ai venit s& furi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (cau- td, cautd): Unde e...? MAGDALENA : Geanta ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Nu, frigiderul | MAGDALENA : In bucitarie. Vrei si-1 iei cu dumneata ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : vreau sé beau un pahar de apa. Rece. Face si cuburi? Mi-e o sete cumplits. (Trece in buedtdrie, de un- de va convorbi pagnic cu Magdale- na.) Am alergat toata ziua... (Mag- dalena se repede la fereastra, incer- cint s-o deschidé.) Tovarasa! MAGDALENA: ! 1 SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Fe- reastra e inchi MAGDALENA : Ticdlo SEFUL SECTORULUI SUFLETE: ...pe dinafara. Si dac& spargi geamul, vei nimeri drept in bratele lui Costica. MAGDALENA : Care Costicd ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ad- junctul_meu. MAGDALENA : Bestie! Ai si un ad- junct ? fa- .m& rog... cu privire SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Pa- tru. Nu mi atras atentia cA sint si portocale. (Zgomot de farfurii sparte.) Da’ de ce nu face cuburi? (Magdalena deschide sertarul birou- lui si scoate un cutit, pregdtindu-se de atac... Barbatul intré cu un fruct in mind si se indreaptd, linistit, cdtre femeie.) MAGDALENA (cufitul, agresiv): Stai pe loc! SEFUL SECTORULUI SUFLETE (se apropie, se apropie): Asta-i_locul meu, (Smulge cutitul dintr-o migca- te, prin surprindere.) Multam fru- mos. (Taie fructul.) Vrei si gusti? MAGDALENA : Vreau_sa pleci. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (min- cind): De ce? MAGDALENA: Mi-e greu sa-ti ex- Plic... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: A- ha, ai treaba... Sper cd nu te de- ranjez... MAGDALENA : Sti ce... cum sa-ti spun... N-ag vrea s& mi-o iei fn nu- me de rau... dar adevdrul este ci m& cam deranjezi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ei, asa_spun toi. MAGDALENA : Ii inteleg. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (brusc): Ce faci astd-seard ? MAGDALENA : Urlu! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si dupa aceea ? MAGDALENA (ridicé un scaun): cid. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si dupa aceea ? MAGDALENA (las scaunul jos): In- treb : ce poftesti de la mine? SEFUL SECTORULUI SUFLETE Greu de spus. Nu stiu cum sa incep. Nu mi-au placut niciodaté inceputu- rile. MAGDALENA (scotoceste intr-un_ser- tar): Na. Dowd mii de lei. I-am strins pentru vara. Pentru la mare. Pentru vacanta. Ajunge ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ina- poiazé banii): Nu ajunge. Ia-ti in- darat_vacanta. MAGDALENA (acelasi joc) : inel_de la... (Pauzd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE Stim. u- Am un SEFUL SECTORULUI celasi joc): Nu ajunge. Ia-fiindarat trecutul. MAGDALENA : Atunci ? SUFLETE (a- SEFUL SBCTORULUI SUFLETE: Alt- ceva vreau. Altceva. MAGDALENA : Tablouri? (Araté pe perete.) Doar un desen de Tonitza. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (e- xaminind): Fals. MAGDALENA : De unde stii? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ori- ginalule la mine. (Revine la normal.) Prostii..._ Altceva. MAGDALENA : N-am. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ba da. MAGDALENA : De unde sti? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Am scotocit. Am scormonit. Am gasit. MAGDALENA : Ce? SEFUL SECTORULUI SUFLETE Tristete... MAGDALENA (mecanic) : N-am. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ai. MAGDALENA (organic): Am. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Di-o fncoa ! MAGDALENA | (gest de _apdrare): Nu! ..De ce? ...Cum? ...Cum ffi in- gAdui sé te amesteci in viata mea ? ..N-ai_dreptul. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Am datoria. (Résucire de ton). Tovard- s... e timpul, pare-mi-se, s4 m& pre- zint. Nu-s nici tilhar si nici nebun. Sint Seful sectorului suflete de la Sfa- tul popular raional ,.20 Decembrie* din Bucuresti. MAGDALENA (uimire, inutil indicatd ici): Seful sectorului ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE -. Suflete, Poftim legitimatia. MAGDALENA (citeste): Sfatul popu- lar al Raionului.. una mie noud sute saizeci te (Cerceteazd fo- tografia, confruntind-o cu origina- lul,) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E © pozd din tinerete. (Scoate o hirtie.) Poftim delegatia. MAGDALENA (acelasi joc) : tia, numérul... Tovardsul... gef al sec- torului suflete de pe ling’... este imputernicit sd rezolve, in termen de zece zile, problemele personale ale tovarasei... Rugam _autoritatile, Precum si persoanele interesate, a-i acorda tot sprijinul necesar. Traia- sci lupta pentru pace... Semnat..? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : In- descifrabil. Presedintele sfatului. MAGDALENA (se clatind, primegte ca in vis un pahar de apd, oferit cu bu- névointd de Seful sectorului suflete, si_incearcéd a se scutura mental): Si de cind e... asta... ? Delega- SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De mai de mult gi de curind. MAGDALENA : Si, intrucit toate per- soanele particulare sint rugate a-si da concursul, eu... eu ce anume tre- buie si fac? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: SA fii fericitd. Sau, mai exact, s& nu fii nefericita. MAGDALENA : Ah! SEFUL SECTORULUI SUFLETE : In- telegi ? MAGDALENA : Nu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : In- teleg. (Blajin.) Stai jos. MAGDALENA: Mulfumese. ($1 se o- gazd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: As- culté-ma, Sfatul popular are, dupa cum sti, mai multe sectii, fiecare ingrijindu-se de cite un ‘domeniu. Sectia comerciala se indeletniceste cu prdvaliile... alt sectie _constru- ieste blocuri. Noi construim suflete. MAGDALENA : Cu ce? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cu spirit. Planul nostru prevede... MAGDALENA: Oh, lucrafi dupa plan... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Fi- reste. Luna asta avem de rezolvat 65 de cazuri. MAGDALENA : Intre care si modesta mea faptura... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Nu, dumneata erai programat& pe au- gust. Dar am raémas fn urm& cu planul. (Confesiune.) N-avem cadre. MAGDALENA : E si greu... 64 lucrezi la sectorul... cum fi zice 2... SEFUL SECTORULUI SUFLETE Simplu ca buna ziua: suflete. MAGDALENA : Trebuie sé fii... cum, s& spun eu... calificat. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ai pus degetul pe rand... Pentru c& ba- ietii nu prea sint. De altfel, acum am rémas numai doi. (Pe degete.) Benedict e la scoala, Anghelache are mama bolnavd, Marinaru e plecat in concediu. Cit ‘despre Costicd... MAGDALENA: Adjunctul de sub fe- reastra ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE El... lucreazA de fapt la financiar. E detasat la noi pentru doud luni. MAGDALENA : Asta inseamna ca si- tuatia dumitale e destul de compli- cata. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Esti prima femeie care ma intelege. Complicaté e putin spus. Este impo- sibila. De cite ori nu m-a bitut gin- dul s&-mi dau demisia, 4 _plec, si_mé-ntore la meseria de bazd. MAGDALENA: ...? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : As- tronom. Meseria mea e cerul. | tmi vine citeodat& s& lucrez din nou la Observator. Casa — cas’. Aer curat — aer curat. Norma — mica: doud stele pe sSptimina. Dac& mai faci si 0 comet, ciugulesti un gologan fn plus, c& se lucreaz& in acord... MAGDALENA (ultima incercare, cu strigdt): Atunci, pleacd... De ce nu pleci? Du-te intre stele si lasi-ma Pe mine aici pe pamint. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Stelele sint reci. Luna e palida. Ce- rul — ramine intre noi — cerul ma Plictiseste. Si, pe urma, nu pot. Am sarcin&. Or, eu, cind am sarcina, s-a terminat. (Gest: ochelari de cal.) N-am nici tat, n-am nici mama. Fe- ricirea dumitale e in planul pe sep- tembrie ; ei bine, planul va fi inde- plinit. Cu orice pret. Infelegi? Cu orice pret. MAGDALENA : Chiar dac& eu nu sint de acord ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ce Tea esti cu tine... MAGDALENA : Chiar dacd voi spune nu? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Toate femeile spun nu, la inceput sau_la_sfirsit. MAGDALENA : Chiar dac& mi voi impotrivi din toate puterile? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Lupt pentru tine, impotriva ta. (Oficial.) In numele si din insdrcina- tea Comitetului executiv al Sfatului popular al Raionului 30 Decem- brie“, {ti poruncesc s& fii fericita. MAGDALENA : Refuz ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ba- nuiam. Durerea de dragoste e 0 vo- luptate la care renuntam atit de greu... Bine. In cazul acesta, daca nu vrei_s& renunti de bunavoie la suferinté, ti-o voi smulge cu sila. MAGDALENA : Peste cadavrul_meu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE Peste cadavrul cadavrului din tine. Sus miinile gindului negru! Fi a- tenté. Vird bine In cap ce-ti spun acuma. Si nu uita: eu voi patrunde in sufletul tau. MAGDALENA : Niciodata ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: S& ‘nu Tostesti niciodatd cuvintul nici- odat&... Agadar, voi patrunde, mai cu binisorul, mai cu de-a sila, fn sufle- Teatrul or 12 . SEFUL SECTORULUI SUFLETE: tul t&u, voi cerceta, mai cu grija sau_mai_cu bisturiul, rdnile. MAGDALENA: Mi-e mili de mine... Ziceai adineaori c& esti un om bun. SEFUL SECTORULUI SUFLETE Bun cu raul? Eu nu sarut mii cancerului... Voi sfarima ce e de sfi- rimat si vom reconstrui ce e de re- construit... MAGDALENA : Am impresia ci ma confunzi. La urma urmei, ce sint eu? Casa, strada. raion, oras? SEFUL SECTORULUI SUFLETE Esti_o lume. O mare lume mica. Daca Gagarin a razbit fn ceruri, noi zburim mai sus, in adincuri, Daca Titov a cucerit macrocosmosul, eu voi invinge microcosmosul. Ai’ in fata dumitale... pe cel dintii cosmo- naut al sufletuli omenesc. Bund seara, planeti. (Pauzd.) Esti... mai frumoasi ca Saturn. MAGDALENA : Gasesti ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu c-as vrea s& te laud... MAGDALENA (ceva mai incet): Lau- di-ma, dar sint priceput in materie. (Clipd.) Si cit pustiu, si ce vinturi de gheata si cite neguri pe intinderea anilor tai. MAGDALENA (da sa plingd). SEFUL SECTORULUI SUFLETE ‘Vrei sa plingi ? MAGDALENA : De mult. SEFUL SECTORULUI SUFLET (se uitd la ceas): De acord. Sint dispus s&-ti primese lacrimile. MAGDALENA : Multumese frumas, SEFUL SECTORULUI SUFLETE N-ai pentru ce. Intra in obligatiile mele, MAGDALENA (pauzé; pling putin ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Pind la si-un sfert MAGDALENA : Si si ma pling? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ser- viabil) : E acelasi lucru : lacrimi din cuvinte. MAGDALENA: Dac-ai sti ce trista Pot si mai si SEFUL SECTORULUI SUFLETE (re- voltd): Mie-mi spui ? MAGDALENA : Nu_mai_pot indura SEFUL SECTORULUI SUFLETE (a- cru): Ba da. Din picate... MAGDALENA (pe brazdé): Mi-e su- fletul amar si cenusi. As fi vrut sd fiu iubitA: sint dorita. As fi vrut pretuire : trebuie si pretuiesc. As fi vrut s& primese : trebuie sA dau. SA dau, si dau, la nesfirsit. De un- de ?... N-am. Nu mai am. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Dai cit primesti... MAGDALENA: Tine Horatiu loc de mingiiere ? Mi-e foame de-un surfs, mi-e sete de-un cuvint. Nu stiu, dar imi vine citeodaté s4 alerg in stra- d& si s& fntind mina, nebund, a cer- sit: dafi-mi, va rog, 0 vorba bund ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE ‘Munceste ! MAGDALENA : Lucrez opt ore !... SEFUL SECTORULUI SUFLETE Ziua are doudzeci si patru! Ce faci in celelalte saisprezece ? Astepti. Nu faci nimic. Astepti. Astepti sd vind ceva, cineva, cindva, cumva, unde- va. Agstepti. Adic&, nu faci ‘nimica. Adica, nu muncesti. Adicd, lenevesti. Raul e in noi: i se spune lene... Gindesti, incepi s& gindesti. E ca i cum ai porni intr-un urcus pe stin- cA: Intelegi — cam tulbure, dar in- felegi — cA nu esti iubitd, urci, mai urci, dar gif_i si esti ostenita si sin- gerezi. Atunci te opresti la mijlocul gindului si-ti dai drumul, prabusin- du-te fn linistea de jos. Ti-a fost lene s& urci pind-n virful gindului... Vrei s& vorbesti astd-searé cu el, sd spui un adevar si sA rupi in doua 0 minciuna... Cuvintele tale suie chinuit, se caféra cu dintii de stined, dau cu ochii de culmea batu- tA de soare si de z4pada, in acelasi timp, dar se porneste viscolul $i cuvintele-nfricogate... se inmoaie gi ametesc dulce-adormitor si cad in linistea de jos... MAGDALENA (murmur): Nelinistita liniste. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ti-a fost lene s& urei pind la culmi- le de gheata ale adevarului, Alta dat iei o hotarire. SA schimbi ce- va: orice hotarire e o schimbare.. S& pleci de undeva: orice hotarire e 0 plecare. Sa pleci_undeva : orice hotarire e un drum. In fata ta se afla o usd. De fier greu. Ruginita. Intepenits. Intinzi mina, apuci tre- murind clanta, stringi... O clipa insa, si mina cade ‘sleita, si te intorci lergind in tine sitearunci hohotind in perne, si dormi, dormi, dormi, un somn fara de 'somn. Ti-a fost lene... MAGDALENA: Nu mice lene. Mi-e fricd. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ti-e lene s& te lepezi de fricd. (Intrd, dupa ce a bdtut la usd, Costi- cd-adjunctul.) COSTICA (Sefulut): Gata? SEFUL SECTORULUI_ SUFLETE (stergindu-si fruntea): Se las& greu. COSTICA : BAgim utilaj? (Magdale- nei.) Noroc. (li stringe mina vigu- ros.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ihi! Stai_jos, Costica. COSTICA’ (s-a asezat pe un scaun, a scos din servietd un caiet gros $i se pregdteste sé ia note): Pot si-ncep ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Te rog. $tii cA nu pun prea mare pret pe tehnicd, dar... COSTICA (fluturé o brogurd): Dispo- zitiile ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: DA-i drumul. COSTICA (serie): Unu... Muzicd. (Ci- tind, gcoléreste, din brogurd.) ,Da- c& trupul fl hranim cu vitamine, s& ingrijim inima cu un concert de’ vi- oar&*. Are pick-up? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (Mag- dalenei): Ai pick-up ? MAGDALENA : Nu. S& dau o fugé la magazinul de peste drum si s&. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Po- toleste-te. (Lui Costicd.) Va si zich, un pick-up si... douazeci de placi. COSTICA: Usoare? Grele ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si, gi. Zece gi zece. COSTICA (negatie din cap): Treispre- zece si sapte. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De ce? COSTICA : Avem numai sapte in de- pozit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Asta-i absurd. COSTICA : O fi, dar pind-n octombrie nu mai cApatim nici o melodie. Am depasit planul. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (nervi): M& rog. (Magdalenei.) Tra- teazi-te cu arta. In fiecare zi. Si mai ales in fiecare seara. Seara e omului singur mai greu... MAGDALENA: Ascult din cind tn cind la radi SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Eu nu vreau s& asculfi, eu vreau s& auzi. MAGDALENA (amintiri) : Odata... SEFUL | SECTORULUI = SUFLETE (din brosuré): ...,Dar_ai__uitat vreodaté si bei api? Oh, dac-am darui creierului un sfert din grija acordaté —_gitului.. Unde-am ramas ? COSTICA : E unspe jumate si am a- juns abla la simfonii. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (Mag- dalenei): Asadar, vii seara acasé, te “ (Magdalenei.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : tocmai. Dup& aceea, pul pick-up-ul prizA, alegi un disc, te intinzi pe stingi lumina’ mare, aprinzi © lamp& micd... MAGDALENA : De ce? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cin- tecul_vrea penumbra. COSTICA : N-are. SEFUL SECTORULUI Poftim ? COSTICA: N-are penumbré. Adicé, veieuz. (Araté camera, circular. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Scrie! COSTICA : Imposibil. Ultima am dat-o siptimina trecuté pe Sfintii Apos- toli. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (cri- zd): Asa nu se poate lucra. MA duc la presedinte si fac un scandal de si m& pomeneascd. Ce-i debanda- da asta? (Magdalena ridicd doud degete.) Ei? MAGDALENA : MA gindesc... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: In sfirsi MAGDALENA: ..c& dac&_n-aveti bani... s& contribui si eu cu vreo doua sute la... fericirea mea. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu te obosi. In casa dumitale va fi mu- tick. Mai departe. (Cdtre Costicd.) Dol! COSTICA : Carti... MAGDALENA : Am... Uite un raft de volume. (Seful sectorului suflete a- tuned o privire si o strimbdturd din nas.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ce? ..Nu, nu.., citeste genii! (Ca- tre Costicd.) Homer, Tolstoi, Cara- giale... (Costicd, negatie din cap.) Ai. COSTICA : SUFLETE : Nu mai e genii in depo- zit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Trei! COSTICA : Natura. (Citeste din brosu- 14.) ,Natura vindeca, trateazi-te cu muntii !* SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Costic’ | COSTICA : Da... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ce faci_duminicé ? COSTICA (negatie cunoscutd din cap) TH! SEFUL SECTORULUI SUFLETE (salt): Cum? Nu mai sint duminiei in de- pozit ? COSTICA : Am o nunt& in familie. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ghea- ta): Lasd nunta. COSTICA: Am lasat-o. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: O iei pe tovaraga gi te duci cu ea la Si- naia, la Predeal, la... COSTICA : Inteles. fn sinul naturii. (Magdalenei, destul de confidential.) Mergem la Valea Célugareascd, am acolo un cumnat si... (Sund telefonul. Brusc, si pe-o lumi- né intoarsd la inifial, cele doud per- sonaje dispar. Magdalena, scoasé din wlumea ei“, ridicd receptorul.) MAGDALENA : Da... Ni cupata... Niste musafi cu- nosti... de la raion... adicd nu... adi- ca de stiu eu? (Inchide. Personajele reapar, pe lu- mina ,nereala".) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Un- de-am r&mas ? COSTICA: La Valea CAlugareascé.. SEFUL SECTORULUI SUFLETE Mai departe. COSTICA : Formularul? (Scoate un formular din servietd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Da MAGDALENA : Ce formular ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Un formular de cinci minute. Fara ru- de... (Seful scoate un stilou si porneste a activa cot la cot cu adjunctul sdu.) COSTICA : Numele. MAGDALENA : Magdalena... frabil.) COSTICA : Locul_rasterii ? MAGDALENA : Bucuresti, Funddtura Cotiturii nr. 7. COSTICA : Virsta ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mai departe ! COSTICA : Profesia ? MAGDALENA : Chimista. COSTICA : Intreprinderea la care este angajata. (Completeazé de aci inain- te singur.) Asa... .Tehnofrig... sé tia... aga... mai departe... Situafia mi- (ndesci- litar&... nu... Daca a suferit condam- nari... nu... aga... Starea civilA... MAGDALENA : Necds&torita. COSTICA : Motivul ? MAGDALENA : Spuneai c&-i un for- mular de cinci minute. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mo- tivul ? MAGDALENA: De fapt, sint mai multe. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Unul singur: nehotarfre. (Costicd scrie.) COSTICA : Starea sufleteascé ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ne- fericita. COSTICA : Motivul ? MAGDALENA: De fapt... Sint mai multe... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Tot _nehotarire. MAGDALENA : Observ, dacd nu e cu supdrare, cA dumneata te pricepi mai bine decit mine fn materie de mine. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ti se pare ciudat? Mai departe! COSTICA : A. Cauze obiective.. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ce tateanul Horatiu I. Horatiu. COSTICA : 1. Calitati are? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : ‘Are. Doud camere, masina, magne- tofon. COSTICA : 2. Lipsuri. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mentalitate — proprietar. MAGDALENA : N-are avere. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Pricing — in cazul de fata — pen- tru care simte arzAtor nevoia de a stépini o fiinté omeneasc’. (Lui Costicd.) Intoarce foaia. (Acesta o in- toarce.) Ce mai avem? COSTICA: B. Cauze subiective. Aici e aici... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: 1. Lenea, COSTICA : Termen de rezolvare ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Trei zile. COSTICA : E duminica 1a_mijloc. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Patru. COSTICA: Luni avem sedint& largi- tA cu fatarnicia. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Cinci. COSTICA (scrie): Cinei zile. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (care citeste peste umdr): Ai scris sapte... COSTICA : Pentru conducere. E_ mai sanatos. Pentru dumneavoastra. SECTORULUI SUFLETE (gheafd): Schimba. E mai sdnatos. Pentru tine. COSTICA : Eu _mi-am spus punctul de vedere. 2, Alte cauze ...{nc&patinare — parerea mea. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu exist& fncdpatinare, exist orgoliu. COSTICA (scrie): Or-go-liu... MAGDALENA (protest): _‘Tovariise !. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (care mediteazé) : O clipa, te rog. MAGDALENA : Dragi. Costica. COSTICA (mfinile in cer, a neputingad): Dac-a spus Seful! (Cétre Sef.) Ter- men de_rezolvare ? MAGDALENA : Bine... dar protestez! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu esti_orgolioasé ? MAGDALENA : Nu! SEFUL SECTORULUI SUFLETE (lui Costicd) : Cinci ani... COSTICA : Cinci ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Da, eu sint optimist. (Magdalenei.) Is- caleste ! (Ii oferd stiloul.) MAGDALENA : De ce? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Iscdleste. Si pune data. Bun. (Cos- ticd rdmine pe ginduri.) ...Costicd ! COSTICA : Da... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: La ce visezi? La orgoliu? COSTICA (trezire): Nu, la Valea Ca- lugareasca. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (se- ver): Costiea, sintem in productie. MAGDALENA: Dupi.. dup... Ati terminat... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : In- ceputul doar. MAGDALENA : E intuneric. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Munca la suflete e nenormata. MAGDALENA (agitatie): Va rog... 0 clip& doar... si pregitesc ceva... nu stiu ce am la bucatarie. COSTICA : Muschiulet ! MAGDALENA (gazdd luata prin sur- prindere): Da... Cred cd se gaseste si o sticla de vin. COSTICA : Jumatate, alb. (Se ridicd.) Tovarasico, nu va deranjati. Lasati- m& pe mine... O fripturica... la gaie, tavalita-n putin untdelemn... cu un cartofior prajit.. salati la dis- crefie... pe urm& un demisec... mo- cinstit... Se admite ? MAGDALENA : Se impune. COSTICA : Totul servit elegant. (Cd- tre Seful sectorului suflete.) Castra- veciori are ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: In dulap. Raftul doi. COSTICA (indreptindu-se spre bucdta- rie): Cine nu m&ninc&, nu munceste. (Costicd a revenit pentru o clipd, deschide servieta, scoate un ardei iute — vizidil gi la balcon —, pe urmd pleacd iar. Seful sectorulut cade pe ginduri, devenind adinc. Tace, se plimbd, se itd cu atentie la Magda- lena, care nu infelege schimbarea de atitudine gi...) MAGDALENA : Ce faci? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Lucrez. MAGDALENA : Uitindu-te la_mine? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Uitindu-ma in tine. MAGDALENA (isi acoperd fata miinile): Te rog... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ii dé ‘miinile la 0 parte): Asa nu se poate lucra. cu MAGDALENA : Te rog... nu... Sint In ‘mine... atitea... Incit mi-e spaim& si rusine. Ma cunose. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Te lauzi. MAGDALENA : Toate cite le-ai spus adineaori le-am gindit si eu de-ati- tea ori... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Oh, nu ducem lipsi de idei. MAGDALENA : Simt ins& c& de fieca- re dat& cind Incere sa... (pauzd) ma lnvese de o putere mai puternicA de- cit gindul. O putere care traieste fn str&funduri si iese, sdlbaticd, la dru- mul mare. O putere care vine fri 8-0 chem, sare fAr& s-o asmut, mus- c& f8r& si asculte strigitul mintii... Ea se aflA inlauntrul meu si par In afar’. E in mine si parca impo- triva mea, Este, dacd nu gresesc, natura. SEFUL SECTORULUI Natura, te urasc ! MAGDALENA (scepticism) : Ei si? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Noi, dup& cum ai invatat la semi- nar, nu ne multumim s& privim lu- mea, cio transform&m, cu sau fara voia’ dumisale... Carpatii ne priveau cam de sus. I-am strépuns cu un drum de fier de la Bumbesti la Li- veeni. Desi s-au zvircolit, aruncind cu pietre fn brigadieri. Bicazul ar fi jurat pe tot ce are mai sfint cd nu va deveni nicicind port cu salu- pe si marinari: a devenit. Desi s-a opintit cu furie impotriva excava- toarelor. Natura ne zimbea ironic si SUFLETE : 21 pe sub mustata, socotind ci ea sin- gurieinstare sd creeze materie vie. Dar n-au izbutit profesorii si pli- mAdeasc&, {n laborator, fiinfe care au respirat patru siptimini ?... Desi Va- ticanul i-a amenintat cu moartea pe cei ce dau viata vietii... MAGDALENA : Dar sufletul... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Dac& stiinfa a nascut creiere, vom plis- mui si inteligenté. Dacd am in- ventat inimi, vom fauri si sentimen- te. Sufletul e pamint: fl vom lucra cu mijloace mecanizate. Vom pune dinamit& fiarei si vom construi ra- tiune. Vom arunca in aer calom- nia si vom cladi cinste in toate ra- ioanele... Vom stirpi gelozia si vom insAminta citeva mii de hectare de intelepciune. Vom impusca lacomia, vom mitralia invidia, vom bombarda sovinismul. Socialismul il concureazi pe dumnezeu, natura a cdzut de la putere... (Intra, cu totul nepotrivit, Costicd, avind, in plus, un sort de bucdtérie.) COSTICA : Dar... sifoane este? MAGDALENA : Poftim ? COSTICA : Ottonelul nu merge sec. MAGDALENA (pe drum de dezmeti- cire): Ce bine... Da... pe terasd sint doua. COSTICA (Sefului): Stapine.. L-am studiat... (gest) Gest foarte favo- rabil.) MAGDALENA : Le aduc indata. (Un pas la stinga.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Da-mi voie. (Doi pasi la stinga, pune mina pe o clanfé, dar e oprit la_vreme.) MAGDALENA : Nu, pe dincolo. (Ard- tindu-i_drumul, catre cealalté usd din stinga, il insofeste.) (Costicd, rémas singur, pregdteste masa, cu voluptdti onomatopeice. In timpul acesta, deschizind usa dinspre vestibul, intrd Horafiu, care, fard a-l observa pe Costicd, isi exprima pre- zenfa.) HORATIU (din usd): Gata? COSTICA (mecanic, examinind sala- ta): Aproape. O picdtura de ofet si HORATIU (la fel): Ti-a trecut isteria? COSTICA (interzis): Pardon ? HORATIU (la fel): Cine esti neata ? COSTICA : Eu sint_Costicd. (Rectifi- care.) Tovarasul Costica. HORATIU : Si ce cauti aici? COSTICA : Eu nu caut nimic, eu sint adjunct. dum- HORATIU : Adjunctul cui ? COSTICA: Adjunctul Sefului.. Dar dumneavoastré, cu ce treburi la ora asta ? HORATIU (stdpinire): Cu treburi per- sonale. COSTICA : Ah! HORATIU: De ce ,ah"? COSTICA : Eh! HORATIU : Scurt pe doi. Unde e Mag- dalena ? COSTICA (gest): Dincolo... HORATIU : In dormitor ? COSTICA : Nu stiam c& e dormitorul. HORATIU: Eu stiv. COSTICA : Treaba dumitale. HORATIU (crincen): Numai a mea. (Se repede spre usd, dar Costicd i se asazd, barbdteste, in cale.) COSTICA: Tttt! HORATIU: Ce? COSTICA: Nu se poate. E ocupata E cu seful. HORATIU : Interesant. E ocupaté cu seful... care se ocupa cu ce? COSTICA : Cu sufletul! HORATIU COSTICA HORATIU : Acolo ? COSTICA : Acolo. Aici. La birou... de la caz la caz. HORATIU : _Imposibil. Ei, asta-i buna! HORATIU : Imposibil — {ti spun deoarece cu sufletul, cum fi zi dumneata, tovarse, ma ingrijesc eu. COSTICA : De cind, frate, c4 nu te-am v4zut prin sector ? HORATIU (cumplit): Din aprilie, dac& esti curios. COSTICA : A, nu, e prea de tot. Imi spui mie c& esti din aprilie, cind eu lucrez cu seful din... stai sA soco- tim... (Cauté.) HORATIU : Lucrezi cu... Sinteti doi, asadar ? COSTICA : Cinci. Ins& : tovarasul Be- nedict e la scoala, Anghelache are mama bolnav, Marinaru a plecat in concediu. HORATIU : Munciti in colectiv... COSTICA : Ei, nu, c& matale vei fi lucrind individual. HORATIU : Ajunge! (Pe strigdtul lui Horatiu, se deschide usa dinspre terasd, si auzim glasul Se- fului sectorului suflete continuind 0 frazé de ordin gnoseologic.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (de dincolo de usd): Agadar, cum spu- neam, foarte, foarte si nebinuit de insemnata este treapta de pe care privesti lumea. Oamenilor care o pi vesc de la subsol, intimplarile vie li se aratd nefiresc de mari, infrico- sindu-i. (Seful sectorului, care tine Sntr-o mind doud sifoane $i in cealal- td 0 imensd vazé cu flori, acoperin- du-i fata, se opreste din expunere.) HORATIU (face un pas inainte, agre- siv si pe béteie): Si tu.. tu din ce loc te uiti_ la lume ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De sus. Ce marunte sint acoperisurile vazute din avion ! (Horatiu bate instinctiv in retragere, cu atit mai mult cu cit Costicd ascute, fntimpldtor, dar nespus de demonstra- tiv, un cufit.) HORATIU (cdtre Sef): Cine esti tu? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Dum- neata. HORATIU : Cine esti_dumneata ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Dum- neavoastré. HORATIU: Cine sinteti dumneavoa- stra? MAGDALENA (plutind) : El este Seful sectorului suflete. HORATIU (exasperat): Si tu, Magda- lena? MAGDALENA : ...Toat4 lumea. HORATIU : Nu te inteleg. MAGDALENA (trist): Nu m-ai inteles niciodata. HORATIU : Nu te mai recunosc. MAGDALENA : Nu m-ai vazut nicio- data. (Costicd a luat sifoanele din mina Sefului, pornind a organiza sprituri.) HORATIU : Uite ce este: sau e vorba de o farsa, cu mai mult sau mai pu- tin umor... sau ti-ai pierdut mintile... MAGDALENA | (senin): Dimpotriva, le-am gasit. In sfirsit, le-am gasit. HORATIU: Unde erau? MAGDALENA : La raion. Mile-aadus indarat tovardsul. (Il aratd pe Sefut sectorului. Costicd tuseste semnifica- tiv.) Tovarasii. HORATIU : Cind ? (Femeia il intreabaé din privire pe Sef, la modul: cit e ceasul ?) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: La sapte si un sfert ! HORATIU (la capatul puterilor): De ce? MAGDALENA (cum de nu infelege ?): Eram in plan. Sint in plan. Sint in planul pe septembrie. (Se aud pasi in vestibul. Pasi gret de barbat, Apoi, o bataie in usd. Schim- bare de lumind. Seful, Costicd si Ho- rayiu dispar.) MAGDALENA : Intra. (Intré Horatiu cel adevarat*.) HORATIU : Sint cu masina, Am venit s& te iau in oras... Vii? MAGDALENA : Nu. HORATIU: Inc un nu. S-au adunat atitea nu-uri pe ziua de azi.. Mai multe ca oricind. MAGDALENA: Am invatat sA spun nu. Invat. Ma tin cu dintii de cu- vint : nu. HORATIU : Ce vrei? MAGDALENA : S& spun nu. HORATIU : Spune. MAGDALENA : Nu spun. HORATIU: Ba da... ba da... ba da... ba da... Ba da, ba da, de zece si de © sut& de ori, de o mie de ori ba da, pentru ca sd te descarci, precum se pare ci simti de la o vreme nevoia foarte-foarte si prea-prea, si s& gi- sesti indelung rivnita liniste sufle- teased si alte adjective pe care eu, ca individ fara infelegere psihologica, nu le minuiesc, find un tip brutal ; si s& te calmezi, si si bem coniac si s& iesim la sosea, si sé petrecem 0 seari bund, c& am 40 de ani, si sint obosit si sint plictisit, si-mi plesneste capul de atita... MAGDALENA (furie): Nu, Horatiu! (Pauzé.) HORATIU: Magdalena. MAGDALENA : Ce s-a intimplat ? HORATIU : Iardsi 2... MAGDALENA : Iardsi, ce? HORATIU : lardsi... sti tu ce... MAGDALENA : Te gindesti la... HORATIU : Exact. MAGDALENA : Da, mi-a facut o vizita HORATIU : In chip de aviator... de campion olimpic la 5000 metri plat... de Jean Marais. MAGDALENA : Nu, de activist ! HORATIU: E om’ politic individul, care va Sa zic&. MAGDALENA : Foarte. Destul de ri- gid chiar, in anume imprejurari. HORATIU : Magdalena, asa nu se mai poate. MAGDALENA : El spunea la fel. HORATIU : Magdalena, iartd-ma, dar tu_esti pe cale si... MAGDALENA : S& fnnebunesc ? HORATIU : N-am spus asta. Dar pen- tru numele nu stiu cui, trebuie, Mag- dalena, sa te dezmeticesti, si fugi dintre nori, s& cobori aicea jos, pe pamint. MAGDALENA : El zice cd gindul tot pamint este. (Mai incet rostit.) Ba, poate... HORATIU: Aterizeazi, Magdalena. Opreste-te din mersul printre fan- tasme, cit mai e vreme, si aterizeazd. Intoarce-te in viata. MAGDALENA: Unde-i viata, Hora- tiu? HORATIU: La mine. Cu mine. Ling’ mine. MAGDALENA : E 0 viat& moarti, Ho- ratiu, viata de linga tine. HORATIU : De ce? MAGDALENA : De ce? (Cautd pared.) Mi-ar trebui un formular... El... (Se intrerupe.) HORATIU: De cind au nalucile for- mulare ? MAGDALENA : De fapt, nu el... Cos- tied... Dar dac-as avea un formular. 1-as completa scurt si cuprinz&tor fn chipul acesta: ...Vreau s& muncesc. Vreau s& incere ceva in meseria pen- tru care am invatat cinci ani de zile carte si cinci ani de zile am trait intr-un laborator. Vreau s& fiu 0 chi- mista mai buna decit sint, N-am iz- butit. Nu izbutese. Cind fnalf frun- tea, m& lovese de o privire rece si cu ‘dispref. Si fruntea cade, plecata, la pAmint. Cind pornese sA scriu la © formula gindita de demult inc... de pe bancile anului IV, mina se izbeste de neincredere si de iritarea barbatului care nu indur& ,concu- renti* la... implinire. In casa noastra gindeste un singur locatar. Horatiu, de ce nu rabzi un creier linga tine ? HORATIU : Eu n-am nevoie de clorat de potasiu, eu am nevoie de suri- suri! MAGDALENA: Cresterea surisului meu este direct proportionald cu dezvol- tarea productiei chimice. HORATIU : Vorbesti ca din carte. MAGDALENA: Ca dintr-o carte bund... Dar s& mergem mai departe... HORATIU : Unde? MAGDALENA : Tu nu ma iubesti, Ho- ratiu, tu ma st&pinesti. Tu nu tii la mine pentru mine, tii la mine pen- tru tine. Tu ai nevoie sa ai. Si s& se stie cA ai. Si cit ai. Si cum ai. In alte vremuri, ai fi strins, cum_te stiu, valuta si actiuni la Steaua Ro- mina“, acuma, nemaifiind cu putinta, aduni, lacom, zile si nopti de fe- meie... ,A fi sau a nu fi" e doar o con BBL Intrebare. ,A stipini sau a nu sta- pini“ — acesta e raspunsul HORATIU : Am nevoie de tine. MAGDALENA : Sufletul meu nu intra la serviciu. HORATIU: Am nevoie de tine. In- telege-ma. MAGDALENA : Intelegem fn masura in care sintem Intelesi. HORATIU: Am nevoie de tine. MAGDALENA : Si eu! (Sund telefo- nul.) Si, de altfel. HORATIU : Si, de altfel, sun telefo- nul. MAGDALENA : Era si timpul. (Ridicd receptorul.) Da... Da, eu sint. (Sur- prinsé.) Buna ziua... Gore... (Cétre Horatiu, astupind receptorul cu mina.) Gore... HORATIU : Ce mai vrea gi asta? MAGDALENA (continuind convorbi- Asa... Bine- ‘oarte bine. Apartamentul sapte... Stiu... O cafea... mare si mai amara. Gata. (Dar chipul ei se infdfiseazd tulburat foarte, acuma... Vorbeste cu Horatiu, cu ea, cu nimeni — cam buimac.) Gore... HORATIU : Am auzit. Gore. Si? MAGDALENA : Ciudat... HORATIU : Ce e ciudat ? MAGDALENA (pentru ea): Totul. (Pauzé.) HORATIU : Ti-a mai scris ? MAGDALENA : Nu. HORATIU : Ti-a mai dat vreun telefon de-acslo de pe unde s-a pripasit ? MAGMALENA : Nu. HORATIU : Unde lucreaza ? M*‘GDALENA: Nu §tiu. HORATIU : Ce lucreaz4 ? Era parci... astr log... sau... ceva in legiturd cu cerul. MAGDALENA: Cu cerul spui? Nu, nu. meteorolog. HORATIU : Acelasi lucru : vint... MAGDALENA (pentru ea): Acelasi lucru ? (Pauzd.) HORATIU : Te mai iubeste, nepricop- situl ? MAGDALENA : Termini !... HORATIU: Te mai socoate femeia viefii lui? Ifi mai zice... cum iti zi- cea ?.. CA m& amuzam nespus... sco- tea cl niste nume... Te mai asteapta in stradA iarna, pe viscol si la doua noaptea, s& aiba fericireadea te zAri venind de la sedinta de U.T.M.? MAGDALENA : Horatiu! HORATIU: De ce nu lai iubit? El te Infelegea, spre deosebire de mine, care nu te inteleg. El te pretuia, spre deosebire de mine, care nu te pre- fuiesc. El sedea, tremurind ca trestia, la picioarele tale, spre deosebire de mine, care, care, care... De ce nu I-al fubit ? MAGDALENA : Nu stiu. Nu stiu nici macar dac& nu l-am iubit. HORATIU : De ce nu stil? MAGDALENA : Dac-am sti de ce nu stim... HORATIU : S&-ti_spun eu... MAGDALENA : Ta HORATIU (nu tace): Pentru cA era... MAGDALENA : Pentru cé m-a iubit prea mult. (Magdalena se repede la bucdtarie. Horatiu iese, in nervi, prin vestibul. © clipd, scena rdmine goald. Apoi, se aude soneria. O daté, de doud ori, dar indeajuns de timid. Pe urmé, o bataie la usd, clanta usor rdsucitd si, neintim- pinind impotrivire, vizitatorul intrd in vestibul. Vedem, mai intii, fécindu-si loc un geamantan, urmat de o pereche de pantofi si de o bataie la usd. Mag- dalena, care s-a intors de la bucétarie cu o ceased de cafea, se opreste in loc $i rdspunde.) MAGDALENA : Intra. (Apare Gore, avind chipul gi tnfa- fisarea Sefului, cu oarecare, destul de vizibile, deosebiri vestimentare $1 de expresie.) GORE : Buna seara, Magdalena. MAGDALENA : Buna seara, Gore. GORE (se apropie): Un sarut cast — pe frunte. (Ceea ce se $i realizeazé.) Ce mai faci? MAGDALENA (in ger): Ce s& fac ?... Tu? GORE: Eu?... Tot asa. Pot si pun aici, o clipa, valiza? N-am apucat si mA duc la hotel, camera se eli- bereazi mai tirziu.... Arati bine... Parcd ti-ai scurtat parul... MAGDALENA : Asa se poarti acum. (Gest.) Cafeaua. GORE (se asazd pe un fotoliu gi in- cepe sd bea): Bund... MAGDALENA : E destul de amara ? GORE: Totdeauna a fost destul de amara. (Tacere. Ea il priveste atit de stdruitor incit Gore, usor jenat, face gestul lui: ,Mi s-a descheiat ca- a: mage", si_,revelatie’.) Ah, m-am schimbat. Nu ne-am vazut de un car de ani... MAGDALENA : Da... adicA nu... GORE : Am 37 de ani... (Se scoald, cu umor iritat, ductndu-se la oglindd.) Am imbatrinit chiar atit de mult? (Magdalena vine {n spatele lui. Un timp se va dialoga prin mijlocirea oglinzii.) MAGDALENA : Nu, Gore, n-ai imb- trinit. E altceva. Te-ai... te-ai matu- rizat parc... GORE: Maturizare e un cuvint foarte Potrivit pentru a infatisa oboseala. MAGDALENA : Te-ai fnasprit. GORE: De ce mA privesti prin oglin- di? S-ar zice cé eu sint una, jar (degetul spre oglindd) imaginea mea... alta... sau altceva... sau altcineva... (Se intoarce brusc spre ea.) Fii cinstita. Nu-i asa? (Magdalena biiguie unele onomatopee.) MAGDALENA (glas holbat): Asa e... GORE: Mi s-a mai spus. (Magdalena neagé la modul: imposibil.) Ba da. Se pare c& ardt mai altfel... mai des- tept... mai ,cu motocicleta". Cind a aparut reportajul cu... imaginea... (Magdalena — clar — lesind in bra- fele lui Gore.) Reportajul din ,Scin- teia“... Magdalena ! Ce-i cu tine ? (0 scuturd si, pe urmd, neobtinind re- zultate mulfumitoare, o palmuieste.) Magdalena ! (Palmé.) Ce bine... Dac& as fi... hm... (palma) atunci... acum cinci ani.. Magdalena ! (Palmda.) Poate ca... (palma) cine stie... Magdalena !... MAGDALENA (deschide ochii prin ameteald): M& iubesti ? GORE (palme): Ce parere ai? (Mag- dalena lesind iar, apoi isi revine.) MAGDALENA : A’ aparut un... doam- . reportaj despre... doamne... ima- 2 Cu imagine — e un fel de-a Reportajul cu fotografie... din »Scinteia“.. Dar tu nu despre asta Vorbeai ? MAGDALENA : Cind a aparut ? GORE (surprins): Nu mai tin minte.. Prin iamna... Dar de ce intrebi ? MAGDALENA : De ce intreb... GORE (0 asazd pe canapea): Aga, bi- nigor... Te simfi mai bine ? MAGDALENA : Minunat. GORE (lingd ea, mingiind-o, dar vor- bind cam de unul singur): De fapt, mi-ar fi placut, in clipele acelea, s& fii lingd mine, (Ea, amintindu-si parcé de ceva anume, se ridicd in capul oaselor, urmarindu-l incordat.) Era cam frig. Februarie, de... Sinis- tra lund, lund rea. Altminteri... (Mag- dalena 3-a ridicat ca tmpinsd de o revelatie, deschide un sertar, cautd, scoate un ziar: ,Scinteia", il desfa- soard gi revine, cu totul dezmeticitd, Be canapea.) Il’ pastrezi ? Ce ti-a ve- nit? MAGDALENA (citeste): Act de eroism la 2000 de metri. Zilele trecute vis- colul a doborit instalatia principala a statiel_meteorologice de pe Omul, punind in primejdie... (Sare.) Dato- rit& meteorologului... Gore ete... care... (Gore ti smulge ziarul din mind.) GORE : Lasé prostiile... Mai bine spune ce mai e nou. MAGDALENA : Gore.. GORE: Da. MAGDALENA : Nimic. (Altceva.) Si-ti dau ceva de baut... (Da sd se ridice, dar Gore o impiedicd.) GORE : Las’ ci m& due eu. (Repetind pe undeva migcdrile Sefului de la inceputul_piesei.) Unde-i ?... MAGDALENA: Frigiderul? (Gest.) Acols.... (Gore intré in bucdtarie, sparge un pahar.) GORE (din bucdtérie): Am spart un pahar. MAGDALENA : Sint obignuitd... GORE (ca mai sus): Oh! Face si cu- buri. Pot s& iau o portocala ? (Se in- toarce cu fructe; ea, mecanic, fi in- tinde cufitul.) Nu e rau nici Otto- nelul. (De-aici incolo, musafirul va consuma substantial, dispunindu-se.) MAGDALENA : Dar... GORE: Se impune_ sifonul, zici? (Ride nemotivat.) Ha! MAGDALENA: De ce rizi? GORE : Prosti MAGDALENA : Spune-mi de ce rizi... GORE : Neinteresant... MA gindeam la Costica. MAGDALENA : La cine? GORE : La Costicd. L-ai_cunoscut, mi se pare, vara trecuta cind ne-am in- tilnit... la Eforie... Unul dintre baietii care lucreaz& cu mine. Tie nu-ti spune nimic asta... Dar ma gindeam... cum ar comenta el Ottonelul... Eo figura... MAGDALENA : Bea? GORE : Om. Acolo... pe Virful cu Dor... se cam bea. Iarna e frig. MAGDALENA : Te-nteleg. GORE : Vara e acolo... Toamna ploud MAGDALENA : Si primavara ? GORE: Primavara... e primavard. MAGDALENA : Gore. GORE : Da. MAGDALENA: Ce-ai vrut si-mi spui ? vrei s& GORE : In leg&tur4 cu vinul ? (Bea din Ottonel. Pentru regie: e cam beat!) MAGDALENA : Nu, ultima oara. GORE: ..Eu? MAGDALENA : Tu... GORE: Care ultima oara? MAGDALENA : Ultima oard. GORE (nedumerit): Ah! Prostii. Imi venise asa... Tu 58... MAGDALENA : Spune, Gore. GORE (pierzindu-si_ pas cu pas tot avutul de siguranta si degajare) : Acuma ? MAGDALENA : Acuma. GORE (pragul prépastiei): Lasa, dra ga... alta data. MAGDALENA : Te rog. GORE: Nu ma ruga... Eu am plecat MAGDALENA : Nu pleca. GORE : Nu, dac-am spus cA plec, gata, m-am dus. Eu, cind mi-am virit ce- va in cap, s-a ispravit. Nu s-a nas- cut omul 'sA ma clinteasca. MAGDALENA : Stai_jos. GORE (se asazd): S-a ndscut.. Mag- dalena... doamne... stiam c& se va intimpla asa, Magdalena, eu {ti spun, dar tu s& nu te superi. MAGDALENA : Vorbeste. GORE : Spun si nu te superi, ci n-ag vrea s& te superi. N-ag vrea, mi-e team s& nu intelegi gresit. MAGDALENA : Jur cA nu voi intelege gresit. GORE: Eu am plecat. MAGDALENA (il apasd in jos): N-ai plecat. Ai ramas. Ai ramas si ai vorbit. GORE : Am vorbit. Magda, vreau s-ti SPUN... CB... te... MAGDALENA : Ma? GORE (dupa operatie): Foarte. MAGDALENA : Iti multumesc, Gore, mi-a facut multé placere. Acuma, acuma mi-a facut multé placere. GORE: Adevarat? Eu credeam c& 0 s& te superi. N-as vrea s& te superi. Nu mi-as ierta niciodaté s& te su- par... MAGDALENA : Prostutule. GORE: Sint prost, dar recunosc. Mag- da, eu te... Stil ce este uimitor? ~Am incercat in citeva rinduri... MAGDALENA : Multe ? GORE : Doua... Sa spun... te... dar n-am izbutit. Am vrut cu dinfii si ros- tesc... cuvintele, dar n-am_ izbutit. MA Tuga o femeie, m& implora, ma chinuia s4-i spun... asa... dar, nu stiu dac& infelegi... nu, tu nu intelegi... MAGDALENA : Sonia ? GORE: Lasa prostiile.. nu stiu cum s&-ti spun, vorbele se izbeau de 0 PiedicA mai presus de vointa mea. pentru c& eu.as fi vrut sa zic... dat fmi era, pind la urma, cu neputinta... Sima dideam cu capul de toti pe- Tetii... si ea plingea, o intelegeam... © inteleg... avea dreptate... era drep- tul ei s& auda... dar eu ma dadeam cu capul de toti peretii lumii si nu izbuteam, Acuma... cu tine... ling’ tine... e altceva... parca a sarit fn aer... sint ridicol ? Daca sint ridicol. si-mi spui.. MAGDALENA : Nu-ti spun. Nu esti. Vorbeste. GORE (pahar): Dar chiar daca sint... nu-mi pasa, imi pare bine... Si ce daca sint ridicol ?... Treaba mea...m& priveste... imi pare bine... Ce bine-mi Pare... nici nu stii ce bine... e 0 bu- curie, simfi cA respiri pind la ca- pat... MAGDALENA : Ramasesi la 0 pie- dica.. GORE: Da, acuma nu mai simt in Piept nici o piedicd, nici o frind, nici un stop! Drumul e liber si te-ul, care zcea de-atita vreme inchis sau Ingropat, fsi scoate capul la lumina si cheam&, si striga, si a- learga catre tine... Imi vine...’ Acum simt c& smi vine.. Si chiar dacd as incerca eu si-l opresc, dar nici nu vreau, nu mai vreau.. da, chiar de-as ‘vrea... (Pauzd.) MAGDALENA (tare): Ti-ar-fi plicut s fim impreund ? GORE : Am fost... MAGDALENA : Cind? De cind? GORE: Din septembrie. MAGDALENA : Esti nemaipomenit. GORE : Tofi indragostitii sint nemai- pomeniti. MAGDALENA : Si_ne-am simtit bine? GORE: Eu da... Pe tine.. n-am fn- draznit s& te intreb. MAGDALENA : De ce? GORE: De fried. Adevarul este cB m-am gindit numai la mine, eu sint un om egoist... Am fost... Sintem fmpreund... din septembrie trecut. Cind imi aduc aminte cite am trait vreme de un an, ma trec fiorii... MAGDALENA : Spune-mi, cum a fost? GORE: O si-ti povestesc alta data MAGDALENA : Acum. GORE : Alté dat’. Nu mi teroriza. (Pauzé.) MAGDALENA : M-ai asteptat. GORE: Cita asteptare, atita iubire (Ceas.) Nenorocire... am intirziat. MAGDALENA : Trebuie s4 te duci la hotel ? Nu-i nici o graba. GORE (pe fugd): Care hotel ?... © intilnire... MAGDALENA : Unde ? GORE (din usd): La raion, Mai ra- mfi, nu? Ifi dau un semn de viata... Am (Dé sé iasd, dar se aud pasi si gla- sul lui Horatiu, Moment neplacut pen- tru Gore si Magdalena, dialog mut. Magdalena il scoate din camerd, cam in silé, prin dreapta. Intra, usa fiind deschisé, Horatiu, care primeste cuvin- tele Magdalenei, faré ca, bineinfeles, 8d-1 vaddé pe Gore.) MAGDALENA (care nu l-a perceput ined pe Horafiu): SA te intorci ! (Pen- tru ea.) Intoarce-te... HORATIU (intrind in camerd, si caun réspuns la ,sé te intorci* al ei): M-am intors. Cu cine vorbeai ? MAGDALENA (care nu realizeazd ci- ne a intrat): Tu? HORATIU: Eu. Cu (Cautd,) MAGDALENA (dezmeticindu-s tu, HORATIU : Eu, bineinteles... intelege altceva prin tu? MAGDALENA : S-ar putea. HORATIU (nu gdseste pe nirteni) : Vorbeai singura... Iarasi! (Of !—nu mai suportd.) Magdalena! Am indu- rat azi dup4-amiaza o criz& de isterie de zece minute care mi-a farimat nervii pentru zece zile. Am primit, far s& cricnesc, multe, eu, care sint acuzat zilnic, ceas de ceas si in pro- portie de mas, de lipsi de sensibi- litate i alte cuvinte din ,Gazeta li- terara“, care ma plictisesc de moarte. Am infeles c& vrei s& fii singura. Acuma m-am intors gi te intreb: gata? MAGDALENA : Gata, Horatiu. HORATIU: Te-ai linistit ? MAGDALENA : M-am linistit... HORATIU : Ti-au intrat la loc — du- pA o scurta. MAGDALENA : Oh, nu prea scurta... HORATIU : ...scurti-lungé, dar foarte neplacuta, absent — mintile ? Te in- treb pentru ultima oara : da sau nu? MAGDALENA : Iti réspund pentru in- tiia oara : da, Horatiu. HORATIU : Imi pare bine... MAGDALENA : Si mie, Horatiu... pare nespus de bine. HORATIU : Perfect. Va s& zicd. asta era solutia: sd te las singura. SA te cine vorbeai ? Ah... se poate Imi las fn pace zece minute. Sa-ti faci de cap zece minute. S& discuti_zece minute cu viziunile dumitale. Dup& aceea s& te potolesti, si te dumiresti, SA_te cumintesti. MAGDALENA : Ai dreptate, Horatiu. HORATIU (tandru): Vezi? Cum. am lipsit zece minute, cum te-ai limpe- zit. MAGDALENA : Pe de-a-ntregul. HORATIU : Atunci spune-mi ca iubesti. MAGDALENA : Nu, Horatiu. HORATIU : Cum? MAGDALENA : Nu, Horatiu. Nu te iu- bese. HORATIU : Magdalena ! MAGDALENA : Da, Horatiu. HORATIU : Spuneai adineaori c& te-ai linigtit, te-ai dumirit si alte vorbe asemenea. MAGDALENA : Spun si acuma. HORATIU: In ce sens ,te-ai dumi- rit? MAGDALENA : In celalalt. HORATIU : Nu stiam ca exist doua sensuri in viata ta. Nu credeam. MAGDALENA : Nici eu. Am aflat asta sear... HORATIU : De la cine? MAGDALENA: Greu de raspuns. HORATIU : [1 cunosc ? MAGDALENA : Da si nu. HORATIU : Nu existé da si nu MAGDALENA : Existé. HORATIU : Cum fl cheama ? MAGDALENA : Vrei cam multe. HORATIU: Te vreau pe tine. Daca asta inseamna multe... MAGDALENA : Inseamna... $tii ce se intimpla, Horatiu ? HORATIU : Tocmai asta e, c& nu stiu ce_se intimpla. MAGDALENA : Dacé-{i spun cine e... HORATIU : Individul... MAGDALENA : Tovarasul... HORATIU : Tovarasul cui ? MAGDALENA : Tovarasul meu. HORATIU : Aha... MAGDALENA : Daca ti-as spune cine ma e... HORATIU : Imi vei spune. MAGDALENA : Poate. HORATIU : Sigur. Cine e? MAGDALENA : N-o sA crezi. HORATIU : Posibil. MAGDALENA : Si, ceea ce e€ grav, nu vei infelege. HORATIU : Cu neputinta. Numele lui! MAGDALENA : Seful sectorului sufle- te. (Pauzé.) HORATIU : N-am auzit. (Pauzd.) I magine? Alta? (Gest.) mai MAGDALENA : Dacé vrei... HORATIU: Eu nu vreau. Eu vreau 8 _cunosc adevarul. MAGDALENA (echivoc): Ti-am spus cA nu vei crede. HORATIU : Nici_nu cred. MAGDALENA : Vezi... HORATIU : Vad cf ffi rizi de mine. MAGDALENA : Jur, Horatiu. HORATIU (miinile'de cap): Mai 31 jurd pe deasupra MAGDALENA : Jur, Horatiu, c& omul care mi-a deschis ochii este Seful sectorului suflete. HORATIU : In persoana. MAGDALENA : In persoana. HORATIU : Magdalena, seful asta al tau e o nalucd, o himera, o imagine. Imaginile nu circula pe strada. MAGDALENA : Imaginea lui a trecut pe la mine. HORATIU : In carne si oase... MAGDALENA : In carne si oase. HORATIU: A coborit din inaltimile sale... MAGDALENA : Traieste sus de tot... HORATIU: Si a fost aicea, care va s&_zicd... MAGDALENA : Aici. HORATIU : In camera asta? MAGDALENA : In camera asta. HORATIU : Din ce in ce mai bine... Si_vorbea... MAGDALENA : Oho... HORATIU : Asa, ca mine, de pilda... MAGDALENA : Alttel... HORATIU : Va sf zicd, ai remarcat to- tusi_o oarecare deosebire intre (di- dactic) felul cum vorbesc eu... $i fe lul_ cum vorbeste el. MAGDALENA: 0 deosebire foarte mare. HORATIU : Nu te asteptai. MAGDALENA : A fost intr-adevar o surpriza. HORATIU : Placuta ? MAGDALENA : Da. HORATIU (iritat) discutat ? MAGDALENA : Fel de fel de chestii. HORATIU : Si mai mari si mai mici.. MAGDALENA : Mai mult mari. HORATIU : L-ai poftit, bineinteles, 1a © cafea, MAGDALENA : Sint gazda. HORATIU : Poate si la un pahar de vin. MAGDALENA : Fires HORATIU : Si v-ati inteles de minu- .. despre ce ati ne. MAGDALENA : Pentru inceput.. HORATIU : Sigur... mai_urmea: MAGDALENA : Nadajduiesc. 28 HORATIU : Ce n&d&jduiesti? SA mai aparé... pe-aici. MAGDALENA : Bineinteles. HORATIU: S& mai vorbeascd des- pre... fericirea pe pamint. MAGDALENA : Vorbeste frumos. HORATIU : S& mai zimbeascd. MAGDALENA : Zimbeste frumos. HORATIU : Ar putea fi, prin urmar: descris cu precizie, desenat, fotogré fiat... MAGDALENA : A gi fost. HORATIU : E, intr-adevar, o aparitie extraordinara. MAGDALENA : An spus-o gi alti. HORATIU : Si altele... MAGDALENA : Banuiesc. HORATIU are i-au vazut chipul, l-au admirat la nesfirsit si i-au pas- trat, poate, ca si tine, imaginea in amintire. MAGDALENA : Nu chiar ca mine. HORATIU : Dar, oricum, au pastrat-o. MAGDALENA: Tot ce se poate. Le priveste. HORATIU : Prin cite case omenesti o fi _patruns imaginea respectivului ? MAGDALENA : Oh, prin foarte mul- te... HORATIU: O mie. 0 suté de mii... un milion... MAGDALENA: Cred cA un milion este cifra... HORATIU : Mare pisicher, individul... MAGDALENA : Pare modest. HORATIU: Cred si eu... Ci nea succese... (Pauzd. Miinil . da... E limpede totul ca lu- Magdalena, tu te-ai in- dr&gostit de-o imagine. MAGDALENA : O pretuiesc. HORATIU : Foarte bine... si eu o pre- tuiesc... Toata lumea pretuieste ima- ginile. Dar aici e vorba de o ima- gine, nu de un om adevarat. MAGDALENA : De ce-1 calomniezi? El este un om adevarat. HORATIU: Magdalena, nu te supara, dar eu trebuie si chem un medic. (Mina pe receptor.) MAGDALENA: Ti-e rau? HORATIU (spargere de dinti): Dat (Renunta la telefon.) Magdalena, nici © femeie din lume nu a primit sa se mérite cu imaginea unui barbat. MAGDALENA : O, numai eu cite cu- nose... HORATIU (exasperare demné de inte- les pentru orice om cu bun-simt): Magdalena... tu esti o fata cu_capul in nori, iar eu sint un economist, un om al cifrelor, un om lucid. Tu te Poti lisa furata de o ndluca, eu_nu ma insel niciodata. MAGDALENA : Daca spui tu... HORATIU : Nu cA spun eu, aga este. dar Draga mea, dezmeticeste-te! (O scuturd de umeri.) E timpul sa te dezmeticesti. MAGDALENA: Simt asta si fara s& ma scuturi. HORATIU: E timpul s& pricepi ci ai cdzut pradi unui fenomen ului- ale cérui rddacini nu le deslu- gese. MAGDALENA: 0 fi... secolul... HORATIU: Nu ma intereseazA seco- lul XX la ora de fata. MAGDALENA : Picat. Merit. ie. Vinerea am seminar HORATIU : MA due. Fi linigtitd. Nu- mai cd, fnainte de a ma duce la se- minar, vreau s&-ti atrag atentia, cu cea mai mare seriozitate, cA asa nu se_mai poate discuta. MAGDALENA : Sint de acord cu tine, Horatiu. HORATIU: Ne cunoastem de citeva luni de zile. Sintem impreuna de cf- teva luni de zile. Te-am tntrebat in vard dac& vrei sd ne cds&torim. Mi- ai réspuns cA nu ma cunosti. Acuma nu mai e vara, e toamna, si te in- treb Inc o dati dac& vrei’ si te ma- Titi cu mine. MAGDALENA : Nu, Horatiu. HORATIU : De ce? MAGDALENA : Pentru cd te cunose. (Soneria. Magdalena se duce in ve- stibul sd deschidd si se tntoarce nu- maidecit cu un buchet de flori.) HORATIU : Aha ! (Nervi.) Cine ti le-a trimis ? MAGDALENA (deschizind plicul): Tu nu. HORATIU (care i-a smuls carte vizitd, citeste): Ingiduie-mi intoarce pe o parte gi cealaltd, cdu- tind iscdlitura.) Fira iscdliturd... 11 cunnsti ? MAGDALENA : Uimitor de putin. HORATIU : Te cunoaste ? MAGDALENA : Uimitor de bine HORATIU : S& nu-mi spui cA este... -Seful sectorului_suflete’. MAGDALENA : Mai stii ? HORATIU_ (reciteste): Hm... ..Inga- duie...“ E cazul sd-i ingadui ceva ? MAGDALENA (aspru): Horatiu ! 29 (Soneria.) HORATIU : O zi bogatd. Toaté lumea sund la usa ta. (Magdalena se duce si deschidd, intorcindu-se pentru a doua oard cu un buchet.) HORATIU : Alt admirator ? MAGDALENA (privind scrisul de pe plic): Alte flori. (Horatiu repetd miscarea de mai sus, cerind biletul pentru lecturé.) HORATIU : Astea trebuie sd fie de la Gore, Ne-am ciocnit pe strada, era s& nici nu-l recunose. Cam provin- cializat, baiatul. Zicea cA trece pe-aici... (Citeste.) _,8-ti".. Si. tot fr iscdlitura... Sa-ti ce? Dacd nu sint indiscret... MAGDALENA : Esti. HORATIU : Nu eram. MAGDALENA : Ai devenit... (Soneria, Acelasi joc.) HORATIU : Sati... MAGDALENA. tediinay : spun’ HORATIU (buchetul, cuvintul gt.) : Dac& avem de-a face cu prima fra- 28 a unui roman-fluviu, reiese cd vei cdpata flori, din cinci in cinci minute, pind la’ batrinefe. MAGDALENA : Mi-ar prinde bine. HORATIU : Las& glumele, Magdalena, ai_glumit destul. MAGDALENA : Nu, Horatiu, tocmai asta e... cA n-am glumit destul. (Soneria, Acelasi joc.) HORATIU : Fac prinsoare cd urmea- ZB_ ca". MAGDALENA (cu buchetul nou ve- Ai cistiga HORATIU ‘int mai laconic. Ti-as fi marturisit iubire fara de moarte fntr-un singur_buchet. MAGDALENA : Sint convinsa. HORATIU (la ceas): Intimplarile se destassara in chip vertiginos. Am a- juns—s4 ne amintim inca o data — la .Ing&duie-mi s8-ti spun 2a"... Dacd floréria. 1 Mai" de pe bulevardul Balcescu actioneazA fn acelasi_ ritm contemporan ca pina in prezent. se poate nddajdui cé, in urmatoarele doua sau trei minute, va ssi si ate iubesc"... Mi Be ca la cinema- fograf, cind eroii principali se apro- pie cu nesfirgita sfliciune unul de ce- lalalt, intr-o sdrutare suprema, in vreme ce spectatorii, simtind din in- delung experienté apropierea fina- lului, ‘se grabesc spre iesire... MAGDALENA : Intr-adevar... E tirziu si ziua e pe sfirsite.. Vreau si ma cule. HORATIU : Singurd ? MAGDALENA (doud palme) :. HORATIU: Asta-i o replica, nu un raspuns. MAGDALENA : Lasi-ma, Horatiu. (Ii araté usa.) Asta-i un raspuns, nu o replic&. Du-te, Horatiu.. Nu ‘vreau sa te gaseascd aici trandafit HORATIU (ultimd incercare) : Tranda- firli se ofilese repede, Magdalena. Ei imbaté, ca la un chef pierdut de noapte, si pe urma, in zori, cind des- chizi ochii, observi cd petalele au cazut, vesteiite MAGDALENA : Florile vor aer i api... HORATIU : Dar, pind la urma, oricit le-ai_hrani, ele pier, uscate ‘si go- lite de miresme. MAGDALENA: Rasar, din nou $1 vesnic, in fiece anotimp. HORATIU: Pentru a muri, incd o data si la nesfirsit. Petalele sint tre- cAtoare, Magdalena. Numai spinii dureazd. Tu n-ai nevoie de_petale. Tu nu te poti sprijini de-un tranda- fir. Tie-ti trebuie doi umeri de piatrd. I-am adus. Reazemd-te de ei Stpineste-i, Stii ce apasat calci_ pe pAmint cind esti stapina a doi u- meri de piatra ? MAGDALENA : Mi-e team&, Horatiu, cA exist proprietati care te tin In sclavie. HORATIU (schimbare de ton): De alt- fel (pauzd), ca o dovad’ in plus c& petalele nu sint statornice.. A tre- cut cité vreme — de la ultimul bu- chet? Unde-i ,te iubesc*? O fi os- tenit trimitatorul.. E seful tau de la ..fabricd ? MAGDALENA : Taci, Horatiu. HORATIU: Sau |-o fi trimis, razgin- dindu-se... pe alt& adresd... MAGDALENA : Nu sti ce vorbesti. HORATIU : Fapt_e cA intirzie. MAGDALENA : Totdeauna intirzie ci- neva... (Pauzd.) Du- Horatiu. Vreau sd fiu singurd... Singura cu mine, nu cu tine. (li intinde parde- siul, pdldria, mdnusile. Bérbatul le apucd stors, ca dup& o bdtdlie pier- duta.) HORATIU: As dori_sa-ti cer ceva... Ss te rog ceva... ,s8-mi dai ceva". MAGDALENA : Ce anume ? HORATIU : Timp. MAGDALENA : N-am. HORATIU : Sst! (Ascultind zgomotul de afard.) Vine, vine ,te iubesc*! Auzi? Tl auzi cum suie scérile?... Cum fi tremura pasii?... Cum fn- cearc&, dupa o ultima zvicnire de teamd, soneria ? (Soneria, Horatiu se repede la usd.) Las’ ci deschid eu. Merit&. (Revine, dupd ce-a deschis, urmat de Gore.) Dezamagire. E nu- mai Gore. (Schimb indescifrabil de bund seara*.) Intra, Gore! GORE (care, de fapt, a intrat): Intru. (Discret, vizitatorul examineazd cu privirea buchetele de flori: 1, 2 3, 4; din numérdtoarea pe degete va remarca lipsa ultimului buchet.) HORATIU : Ai venit cum nu se poate mai bine... Dac-ai sti ce bucuros sint site vad la-nfatisare.. (11 ia de umeri.) GORE:: Placerea e de partea mea. HORATIU : Pentru ca astazi trebuie, fntelegi, trebuie s4 sarbatorim un eveniment de seam fn viata Mag- dalenei. GORE (jenat): Nu trebuie... HORATIU : Bada. Astézi, dragi Gore, prietena noastré Magdalena a ince cat o revelatie de natura si-i schim- be, bruse si hotdritor, intreg mersul ietii... Ce cauti? GORE (cu figara): Foc. HORATIU (brichetd) : Astzi,cum spu- neam, Magdalena a ajuns, pe temeiul unei ‘cercetari adinci si precise a constiintei, la concluzia cA iubeste o imagine. GORE: O ce? HORATIU: O imagine, Gore. Nu-ti vine s& crezi... GORE: Nu. HORATIU : Nici eu n-am crezut. GORE : Si-acuma crezi? HORATIU : Sint. obligat, Gore. GORE: Ei, foarte bine. HORATIU : E, pare-se, o imagine fer- mectoare. GORE : Cine fi-a spus? HORATIU: Magdalena. O imagine care pogoara fn casele oamenilor. GORE : Asta... tot ea fi-a spus-o? HORATIU : Tot. (Gore — privire de- Tutaté cétre Magdalena.) GORE (fantezie): Vezi-ti de treabé. HORATIU : E adevarul gol-golut... GORE : MA indoiesc. HORATIU : Nu te indoi, Gore. M-am {ndoit si eu. Aveam motivele mele si mi indoiesc. GORE: Eu le am in continuare. a ae HORATIU : MA cunogti. Sint un om lucid. GORE: In general — da. HORATIU: Nu fn general, in toate imprejurarile. GORE: Ei, uneori mai greseste omul. HORATIU: In cazul de fata nu gre- esc. GORE: Esti sigur? HORATIU: Absolut... Individul... GORE: Ce cuvint... HORATIU : Cuvintul meritat... Indivi- dul, spuneam... GORE: Am auzit. HORATIU : Se bucurd de puter! mira- culoase. GORE: Ce te face s& crezi? HORATIU: El posedi o inteligenta scp&ratoare. GORE: E, treaci-mearga... HORATIU: O putere in fata cérela nu rezisté nimeni si nimic. GORE (bate-n lemn): SA nadajduim. HORATIU : Si-a cucerit admiratia faré de margini a unui milion de femei. GORE: Ai spus un milion ? HORATIU : Cincizeci de mii in plus, cincizeci de mii in minus... GORE: Ei, asta-i prea de tot. HORATIU : Sint omul cifrelor. GORE: Adevarat, uitasem. HORATIU : Vezi, de ce pui mereu la fndoiald spusele mele ? GORE: Mi-e greu sa-ti explic... HORATIU : O singurd ambitie mai am, Gore. GORE: Care? HORATIU: SA mA intilnese o data fati-n faté cu imaginea. GORE: Nu e greu. HORATIU: Ce stii tu!.. Sd am cu dumneaei o discutie intre patru ochi. GORE : Tii cu tot dinadinsul ? HORATIU : Si s-o ucid. Vreau s& ucid o imagine. GORE: Cum? HORATIU : Nu m-am gindit inc&. Da’ de ce intrebi? P AR T E A Magdalena este singuré in partea stingd a scenei, asa cum am ldsat-o la céderea cortinei. Cu capul in miini, lu- minatd de un colt de reflector. Ea su- ferd profund. Cifiva pasi, $i o hotdrtre. MAGDALENA (soaptd): —Costicd t.. (Ceva mai tare.) Costicd ! (Chematul apare cu un dosar subsuoard si multd, multé grabé in priviri.) 31 GORE: Asa... Din curiozitate intelec- tuala, HORATIU : Nu mi-am infruntat nici- cind puterile cu o naluc&, dar acum tare-ag avea pofta s& schimb doud vorbe cu activistul asta de la raion. GORE : Care activist ? HORATIU : Un activist... Un fel de sef de sector... la nu stiu care sfat popu- lar... care a vizitat-o pe Magdalena... Si care astézi... GORE: Nu-i adevarat! HORATIU (directia Magdalena) : treab-o. Ea mi-a spus. GORE: Minti! (Cétre Magdalena.) Nu-i adevarat, spune ci nu-i ade- varat ! MAGDALENA : Ba da, Gore. Horatiu are dreptate. Iubesc un activist. Un activist de frunte... HORATIU : Sef de sector ? MAGDALENA : Sef de sector! GORE : Credeam... simteam... MAGDALENA : Nu te-am mintit nicio- data. Nu l-am mintit niciodata. Tl iubese pe omul pe care-] iubesc. (De aici incolo, scend ochiinochi Gore- Magdalena, avindu-se in vedere ca Gore sd fie tare mic si necdjit.) GORE : Eu... eu fl stiu? MAGDALENA : Nu |-ai cunoscut cu adevarat niciodata. GORE: A fost la tine ast-seara ? MAGDALENA : Asté-seara... GORE (gituit): Cum arata ? MAGDALENA (eztatic): Seful, dragul meu, este un tindr inalt, ‘frumos, bronzat, puternic, mindru, indrdznet, generos, gata oricind s& se arunce-n foc pentru semenii sai. (Gore fuge din scené.) Neiertator cu raul din lume, intransigent, pur, cosmonaut al sufletului omenesc, purttor de soare pe pamint... In- CORTINA COSTICA : M-ai chemat ? MAGDALENA : Nu-l gasesc_nicdieri pe Sef... COSTICA : Azi e joi. MAGDALENA i? COSTICA : Ai itat ? Joi e zi de au- diente... Sint sapte inscrisi pe list MAGDALENA : Ah... COSTICA : Si, intre timp, trebuie s& punem la punct raportul pe trimes- tru, Am intirziat. (Ardtind dosarul.) Dac& nu ajung la raion in cinci mi- nute, se las& cu critic’ de sus. (Dé 84_plece.) MAGDALENA :: Stai o clip’, Costicd. ‘Am nevoie de el. Urgent. Roaga-1 s& treac& pe la mine... COSTICA : Acuma? Peste poate. Ag- teaptd cetdtenii fn anticamera. MAGDALENA : E un caz de forté ma- Jord... COSTICA: Toate cazurile de la ,su- flete" sint de forts majora. MAGDALENA : S& contramandeze au- dientele. O data... COSTICA: Magdalena, unde ai mai Pomenit sef al sfatului popular s& nu respecte orele de primire ? MAGDALENA : Adevérat... Oh, ce-ide facut ? COSTICA : Buclue mare? MAGDALENA : Mare. COSTICA (cu infeles) : Gore MAGDALENA : A disparut. COSTICA : Si eu care crezusem Ci... MAGDALENA: A fugit... COSTICA : Prostul... MAGDALENA : Costicd, numai des- teptii_fug. COSTICA (meditatie): Mai stii.. Ul- tima mea nevast& spunea... MAGDALENA : De cite ori ai fost in- surat ? COSTICA : © daté. Spunea: tu, Cos- tied... MAGDALENA (taie): Costic’, nu mA lasa. E tirziu. Trebuie si vorbese cu seful. COSTICA : Uite cum facem. Pune-ti ceva pe tine si vino la raion. MAGDALENA : Vin... COSTICA : Nu acuma...La si jumatate, Te bag eu peste rind. (Ceas.) Am in- tins-v. (Saluta si dispare, in timp ce sectorul din dreapta al scenei se lumineazd, infatisind biroul Sefului sectorului su- flete de la sfat, aledtuit dintr-o masd cu sertare, scaune normale, un fisier, un dulap dosare, un grafic foarte vizibil indicind mersul feluritelor ac- tivitdti [pe rubrici: calomnie, intrigi, gelozie, suspiciune, egocentrism etc.], 0 lozined : ,Tinefi-ne de vorbé, sintem fn intrecere“ si un etc. care ingdéduie regizorului numeroase libertdti de ex- primare, Se intré prin dreapta. In clipa cind biroul este luminat pe de-a-ntre- gul, la $i in fafd se afld Seful si Cos- tied.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mai repede, Costic&. (Ceas.) Trebuie s& predim raportul pind miine la 12. 32 COSTICA : Sectorul birocratie I-a si dat la dactilografa. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cred sieu.Cu doisprezece oameni pe sche- ma... In sfirsit... Iar mA enervez. Simt cum imi sare fandara. Anghelache s-a intors? COSTICA : Luni. Mai are doua zile de anul trecut. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Hm! Te ascult... (Ia note, in timp ce Cos- ticd vorbeste rdsfoind diferite do- sare.) COSTICA : Nu stiu_cum sa incep... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : MA intereseazé calomniatorii, Da-i ba- taie! COSTICA : Asa... Calomnii.. 24... In august am avut 19. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Era lumea plecat la mare. (Noteazd.) Asadar, creste cu 20%. COSTICA : Intrigi — 20. (Vesel.) Luna trecutA au fost 24. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Bun. Scade cu 20%. Birfeli ? COSTICA : 1 204. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Sta- tionar.. Mai departe : certuri intre parinti si copii... COSTICA : 400. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cer- turi intre prieteni. COSTICA : 4000. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cer- turi intre sot si sotie. COSTICA : Se calculeazi la magina electronica. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : !m- pacari fntre sot si sotie. COSTICA : E una pe CAderea Busti- liei.. dar nu sint sigur. Astept un telefon pe la prinz. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ve- rificd. Nu vreau decit cifre verifi- cate. COSTICA (jignit) : Imi pare rau. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cos- ticd... COSTICA : La ordin! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cum stam cu nepasarea ? COSTICA (exasperare) : Iardsi? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ai? COSTICA: Pai nu s-a definitivat in ultima sedinté de birou ca nepisa- rea tine de sectorul birocratie ? Noi sintem profilati pe suflet. (Pe de- gete.) Nepasarea — vino miine, dis- pretul fata de om au trecut la to- varasul Pitei. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Pro- vizoriu, Costic, pina la reorganizare. y toaté ziua pe un pusti , Trebule totus! s& urmarim problema in continuare. COSTICA: Apropo, tovardge, e ade- Varat ce se-aude ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cu reorganizarea ? COSTICA : Spun biietii de la propa- gand& ch se desparte sectorul in doug : un sector suflete si unul nou, contra prostiei, cu ase oameni pe schema, SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Zvo- nuri. E un project, intr-adevar, mai vechi, dar se freacé de vreo doi ani. Pind 'se aprobi... COSTICA : $i c& ati vent dumneavoa- stra... ci-lpune pe tovardsul Bene- dict la suflete. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ve- zi-tl de treaba... Nu las eu dragostea din mind. De-abia am prins cheag aici si... Uite, vezi, cu asta nu ma fmpac eu: cu fluctuatia de cadre. Cum s-a familiarizat omul asa... pu- fin. op... fl si muti, la dracu-n praznic. Nu e bine... De alt- \ fel, trebuie s& fiu nu stiu cum ca \'s& ‘primese la contra prostiel. Acolo ‘iti rupli gitul tn doudzeci si patru de -\ore... Da’ nu se face. Nu, cd eu ag fi simtit (gest), eu am nas... STICA : Tovardse... (incurcat) ala... (btiguie). SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Am terminat. (Ceas.) Trebuie s& dim dru- mul la audiente. COSTICA : Totusl... (Semn : 0 clipd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ce cosmic : ‘AS vrea si-mi fac auto- critica. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu acuma, asteapti oamenii in antica- mer&. COSTICA: MA apasd. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Un minut. (Pe_ceas.) COSTICA : S& vedeti, eram In muncd | | pe 0 sesizare — var care-1 fnjuré cA taicd-su e tigan, in rezumat, pustiul nu mai L-am chemat in strad& pe individ, Iam l&murit o data, l-am Tamurit de doud ori, eu tns&, sint mai slab la Ideologies! iam sclpat un croseu_pe_stinga... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Nu- mal unul ? COSTICA : In general, da. Cetdteanul ‘a scos briceagul, atuncl eu m-am aparat... ‘$= Teatral a, 12 SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Am {nteles : cind {ese din spital ? COSTICA : Martea viitoare. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Aga devreme? Ai imbitrinit, Costics. COSTICA : Asta sint eu — calitsti af lipsuri. fmi tau insk_angajamentul... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Las& matale angajamentele... (Costicd, {8- géduieli,) Mai discutém noi .ches- tiunea asta. COSTICA : Dar... vA rog... la nivel de rector. | \EFUL 'SECTORULUI SUFLETE: S& vedem, Oricum, in loc s& pierzi nop- | tile 1a bufetul’ ,Bumbesti“... mai bi- ine... ti-al ridica nivelul. a ICA (mecanic) : Are un $idvel de 14... Eu, noptile ? o SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Eu le vad pe toate... Nu-mi seap& nimic. COSTICA (smerit): Pot s8 mA duc in probleme ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Du-te... si cheam& pe... (Descifreazd greu.) COSTICA : stiu. (Intrd, in mod foarte neasteptat, Ac- trita, imbrdcatd in rochia clasicd a Ofeliet, inclusiv florile respective, ma- chiajul si disperarea,) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Dum- neavoastré ? OFELIA : Intelege-ma... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Zil- nic, fntre cincl si sapte... OFELIA: Te-am cdutat vinerl. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Am fost in sedinta. OFELIA : Te-am sunat simbata. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Am fost pe teren. OFELIA : Am indraznit duminica. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E- ram la o nunté. OFELIA: Am tncercat a doua zi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E- ram la o inmormintare. OFELIA : In sfirsit, mi s-a spus s& trec asti-sear’. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ceas): ‘Veniti de la spectacol ? OFELIA : Vin din spectacol... Am ag- teptat, Innebunitd de nervi, s& spund Hamlet: ,Du-te la mfndstire...". M-am aruncat “Intr-o magin&... taxiul as- teaptd la intrare... am zece minute pind la scena a patra, latd-md, pri- meste-ma, ajuté-mi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Te Tog, linlsteste-te. OFELIA: Te Tog, linisteste-ma... (Ia loc.) Am ajuns ia capatul puterilor. 33 In fiecare zi sosegte la teatru 0 ano- nim&. In fiecare siptimind — una Ia raion. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (in dosar): Doud. OFELIA : In fiecare lund — la ord- genesc. Ce au cu mine? Ce vor de la mine? Se spune c& mi-am otravit sotul cu Fenergan. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E adevarat ? OFELIA: N-am fost méritatd nicio- data... Se zice c& in 1952, pe cind mA aflam in turneu, am furat 500 de lei din buzunarul inginerului sef de la ‘Savinesti. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : $i? OFELIA: Savinestii nu existau in "52... Se zice ci mi-au dat s4 joc Ofelia pentru cd m-as... (Tuse.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (re- pede): E clar. OFELIA: Nu... teatrului. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ti- mid): De ce nu? OFELIA (rece): Avem directoare... Se | Spune c& mA culege militia din gan- furi, c& fac contrabanda de ceasuri | elvetiene, c& mi-am falsificat actul de nastere, ascund un criminal de r&zboi pe balcon, am o verigoar& la Singapore si un'unchi in guvernul lui Chombe. Dac& aduni toate cite mi se pun in seam, ajungi neaparat la concluzia c& sint mai mincinoasd decit Europa liber&“ si am sAvirgit mai multe crime decit O.A.S-ul... Ce riu am facut ? Ce réu le-am facut ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: U- nul care nu se iart&: ai avut succes. OFELIA : Doamne, cine m-a pus? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ei, ce-si face omul cu mina lui... OFELIA : Salveazi-m&! (In genunchi.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: A- cuma vii? Trebuia s& te gindesti marita cu directorul inainte de... (Gindire necdjitd, plind ~ de céutéri.) OFELIA : Nu m& lésa ! (Speranfa.) Ei? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : La~ s&-m si ma adun... asa... (Revelatie,) Te-ai gindit vreodaté la o cddere? Joci prost, publicul flulers, a doua zi esti simpatizata. OFELIA : O clip& m-a batut si pe mine gindul SEFUL SECTORULUI SUFLETE: $i? OFELIA : N-am izbutit. Nu pot s& joc prost, Nu stiu s& joe prost. (Aproape lacrimi.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (in- curajator): Ai incercat ? 34 OFELIA : Am incercat s& incerc... dar... (Plinge.) E foarte greu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu mai plinge. Simt c&.. mi se sfisie inima. (Pauzd.) OFELIA (timid): O alta cale mai usoar& nu s-ar gasi?... Am auzit cB la dumneavoastré se fac minuni... Mi-a spus Vasilescu de la estrada... cd. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Po- vesti. Tovaras8, eu sint responsabil cu fericirea, nu cu utopia. Glorie... tard... fr ce ai dumneata... nu s-a pomenit de cind p&mintul, aga cum n-au v4zut oamenii nicicind lumina t&r& umbr&. Umbra aceasta, s& stil. © s& te insofeasc& pind la capatul viefii, nesovaitoare, neclintits, nein- durata. OFELIA: Si chiar nu e nimic de fa- cut? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Mer- ge greu. Nimeni si nimic n-a izbutit s& ucid’ o umbra. OFELIA (se ridicd): In cazul_acesta... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Se pare c& existi in matematicd niste ecuatii al céror X nu poate fi rezol- vat, si nu din pricin& c& savantii ar fi fost neputinciogi si afle solutiile, ci pentru c& ecuatiile acestea sint astfel alcdtuite incit nu pot fi dezlegate. Totusi... OFELIA : Totusi... exist un_ totus... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Tot- deauna... In octombrie avem confe- rinfa pe tar& pentru combaterea ca- lomniei. Vin si specialisti din afara. OFELIA: Ca la cancer ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mai pregatiti. Se anunta citeva referate interesante. Si trag ndejde si pu- tem pune in practic vreo doui-trei metode noi. OFELIA : Si pind atunci?... Un. sfat, micar un sfat... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Joa- cA bine. (Scurt.) Arta e 4 OFELIA : La revedere. * tru in scend... (Iese.) juie s& in- (Seful sund sd intre urmdtorul soli- citant. Acesta este un barbat fard vir- std, pozitiv la fnfatigare, mécinat Io expresie. De la inceputul scenei pind aproape de sfirsitul ei, Seful va rds- punde destul de laconic ‘side imprecis interlocutorului, pozitia lui fafd de re- clamant fiind nedefinité... Abia la ul- timele propozitii vom avea prilejul sé ne dém seama de gindurile care circulé fn capul Sefului.) INOVATORUL : Buna seara. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ia loc): Poftiti ! INOVATORUL (se asazd): Se poate fuma ? (Scoate o figard.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ori- cit. (Ii oferd foc de la brichetd.) INOVATORUL: Mulfumese. (Técere.) ‘Se poate vorbi ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ori- cum. INOVATORUL : N-ag vrea si ma in- felegeti_gresit... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (sum- bru): Voi incerca. INOVATORUL: Dacd am venit la dumneavoastra e pentru ca simt cd... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (semn ‘aprobator) INOVATORUL: Eu vin la Sfat, din cinci in cinci ani doar. Cind {mi ajunge pind aici. (Git.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Prea sus... INOVATORUL : Am f&cut 0 inovatie. Nu gtiu dac& e buns, nu stiu dacd e rea, Am... aga... un fel de nesigurant& atunci cind lucrez, si lucrez destul de chinuit.. Dar in sfirsit, se intim- pla, am fncercat si fac 0 inovatie. Eu lucrez cam greu... inovatia des- Pre care vA vorbesc... m& urmarifi ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE Ei. au si alti. — INOVATORUL : Intocmal. Mia trecut prin cap acum vreo cinci ani. Poate gase. Nu, exagerez, cinci. In °57, toamna. Mi-a venit... stiti.. o idee, am scris citeva rinduri despre ea la gazeta de perete a uzinel, secretarul de partid, unu’ Radu, a sirit in sus, zicea c&ie grozava, di-i bataie — alfii Ja fel, eu _m-am ‘pus pe lucru, dar la _un'moment dat m-am oprit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De ce? INOVATORUL: De ce? Nu-mi dau seama. Poate cA nu era ideea destul de coapta. Poate nu eram eu destul de copt. Poate m-am ineilcit prea fn calcule. Oricum, am lasat-o citiva ani, Intre timp, m-am apucat de alta. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Deh... INOVATORUL : De alt inovatie. De altd inovatie, mai bine spus, una care, asa spun tovarasil, e pretioas’. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Asta e bine. INOVATORUL : O scurtez. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si asta e bine. INOVATORUL : Prin februarie m-am apucat din nou de ideea veche, cu- a5 noscut& cftorva din uzind gi astep- tat&. Sia mers. Greu. Dar a mers. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (a- probd): Dumneata ai mers, nu ea. INOVATORUL: Eram aproape gata, rugasem dactilografa sa vind dup& amiazi si bat& la masind primele Pagini, facusem chiar prinsoare cu nigte prieteni cA ispravese pind la 1 julie, cind deodata... cind deodata a navalit, ca lupul iarna, infometat, unul Vencu, infatisind, foarte gra- bit, la cabinetul tehnic, un fel de inovatie pornité de la’ ideea mea. Ati auzit_de Vencu ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (afir- matie): Prea multe. INOVATORUL : E vechi. E_cunoscut de noi toti. Dar nu de toti, pare-se. Din picate. Cind n-are o idee, si n-are niciodaté de fapt, fura. Cind se ridici cineva cu o lucrare, fl muse, neindurind in nici un chip concurenta". Cind simte in aer 0 demascare, cade la pat, perpelindu-se c& e bolnav foarte, ca sa-l crute tovarasii. Il stiti pe Vencu? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (scoa- + te o fotografie din fisier): E urit... INOVATORUL : E destul de cunoscut fn raion. Si in acelasi timp, destul de putin cunoscut. E cel mai minci- nos om din citi mi-a fost dat sa intflnese in viata mea. Minte dimi- neata, la prinz, dupd-amiaz4, seara, minte acasd, la uzina, la raion, minte cind e treaz, minte in somn, va minti si fn mormint. Ar trebui si-l lamu- Titi, s& faceti ceva... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ne- gatie hotdritd, rea): Nu. INOVATORUL (derutat): Ah, in cazul acesta, VA rog si ma fertati, Crezu- sem cA sinteti responsabil cu sufle- tele. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cu sufletul dumitale, nu cu al lui. INOVATORUL : Atunci pentru ce nu vreti s&-l lamuriti ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Mai tirziu. Dup& ce iese din puscirie. Urmatorul ! (,Urmatorul* este un copil. Un baiat de zece ani, candid, candoare. Un bdiat care pune intrebari.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (in- tors cu spatele la usd, nu-l vede): Cinci minute. (Se intoarce, l-a vézut.) COPILUL : Nene, sufar. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Esti un copil precoce. COPILUL : Sufir, nene. Avem un ve- cin care nu ne da pace nicidecum. Tip& mereu. Dimineata, cind {mi iau cafeaua cu lapte, bate ‘cu pumnii fn Perete. Dupd-amiazi, cind imi tac lectiile, url ca lupii iarna fn padure. Seara, cind trebuie si ma culc, ne amenint& cu judecata. Sint foarte amarit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ve- cinul Asta al téu lucreaz’ undeva ? COPILUL: Nu prea. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E multumit ? COPILUL: Cum ati ghicit? Nu e. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Co- pii are? COPILUL : N-are... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ce face toaté ziua ? COPILUL : Zice: daca. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ce ice COPILUL : Dacd... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ah... COPILUL : Dac ar fi fost aga... Dacd as fi fost aga.. Dacd n-ar fi fost aga... Dach n-ag fi fost asa... Si eu spuneam dac&... mai de mult... Cind eram copil. De fapt, ce inseamnd dack“ ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ni- mic. ,,Dacd“ nu inseamnd nimic. Cind fl fntilnegti, ocolegte-l. Cind ti se agaz& tn cale, feri fn ldturi. Cind ffi apuch mina, plesneste-l. COPILUL : Aga vol face. (Pauzd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : lar subsemnatul se va deplasa (consulta agenda) siptimina viltoare pe teren si ia mdsuri. Mai vrei ceva? COPILUL : Da, s& gtiu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: S& stil ce? COPILUL : S& gtiu de ce tipA... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De placere. COPILUL: Mi-e nu-mi face placere s& tip. De ce fipa? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: ve nevote. COPILUL : Eu n-am nevole s& tip. Eu vreau si mA plimb cu bicicleta la Baneasa, si vid filme pe bulevard, 84 joc fotbal, s& citesc, 88 privesc televizor. Vecinul nostru tip’. De ce tipa 7 SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Pen- tru ci vrea sd fie auzit, COPILUL: Daca tine cu tot dinadin- sul s& fie auzit, de ce nu cinté ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: El n-are voce. COPILUL: Atunci de ce nu fine o conferin{a ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: El n-are nimic de spus. El nu e nimic. COPILUL : Atunci si tacé, 8A se po- toleascd, si priceap& cA nu e nimic. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ni- meni nu va marturisi pe lumea asta c& e nimic, COPILUL : Vai, ce puternic e nimicuL... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu e puternic, e primejdios. COPILUL : S& veniti mai degraba pe la noi. Mline. Astazi. Ieri... Mi-e fricd de nimie. (Cind tese, se ciocneste de Horafiu, care dé buzna, cam amefit de oarecare alcooluri, in tncdpere.) HORATIU : Di-mi indérat femeiat SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu aici. HORATIU: Dar unde e SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu stu. HORATIU : Ba stii, Tu le stii pe toate. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Inc& nu. N-am gresit destul. HORATIU : Da-mi indarat femeia.. E femeia mea! (Pumn in masd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ne- gatie): Tt. HORATIU : Poate-i a ta... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nici. HORATIU: Atuncl, a cui e? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu-1 a mea. Nu-i a ta. Este a et. HORATIU: $i ce face ea cu ea? Ea n-are nevoie de ea. In schimb, eu... eu am... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ku, eu, eu... Cel dintli cuvint pe caret rostesti_ — gi ultimul. Eu, eu, ew... Cu asta incepi, cu asta sfirsesti. Imi, imi, fmi. Alte vorbe nu mai stii, alte silabe nu-ti vin la fndemina.’ Mie, mie, mie... Aga te trezesti dimineata, aga adormi seara. Meu, meu, meu... Lumea ta e un pronume. HORATIU: Nu-i adevarat... Eu tin la Magdalena. Nu vreau _s-o pierd. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: $i la ceasul de aur tii mult. Nespus de mult. N-ai vrea s8-1 pierz.. HORATIU: Am grija de ea. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: In acelasi chip in care te-ngrijestl de bundstarea hainelor dumitale. HORATIU : I-am daruit, cind a fmpli- nit 25 de ani, o... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: In aceeasi zi in care ai cumparat pinz& Pentru fotolii. (Filfiie nite hirtii.) Am documente... HORATIU: Cind a fost bolnavé, am suferit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Cind ti_s-a stricat Wartburgul, ai plins. (Filfite 0 fotografie.) Am’ fotogra! (Scoate o bricheté din buzunar.) Fru- moas& bricheti — nu-i asa? M-a costat ochii din cap, intrefinerea ei — benzina, piatra — ma costa iardsi cite ceva, m-am legat de ea, tin foarte mult la ea, am nevoie de ea, noaptea mai cu seama, cind sint sin- gur si nu gasese chibrituri prin casi, m-ar amari s-o pierd, dar niciodata_n-am fntrebat-o ce mai face. Cred, de altfel, ci nu face ni- mic. Obiectele nu existé. Parerile ei despre {ncetarea experientelor nu- cleare ma las& rece. Socot, de alt- fel, c& nici nu are preri in domeniul sus-amintit... Poate se _plictiseste. bunul meu... drag foarte si de pref. Ei si? Nu joc pinaclu cu bricheta. HORATIU: Am fost fn toate serile la ea... SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Di locuiesti in tine. (Actorule, rosteste rar si subliniat aceasté replicd.) HORATIU: O iubesc, jur pe tot ce am mai sfint, o iubesc. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu ca indrdgostit, ca proprietar... As dori s&-ti atrag atentia in modul cel mai civilizat cu putint& cd proprietatea particularé asupra mosiilor, fabrici- lor, bancilor, mijloacelor de trans- port, femeilor... (tuse) si, sa nadaj- duim, a barbatilor, a fost desfiintata. HORATIU : Minti! SEFUL SECTORULUI SUFLETE (as- pru): Eu nu mint niciodata... HORATIU: N-am vazut nicdieri 0 __asemenea_hotarfre... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E tiparita sub numele de _,Programul partidului... Asadar, ca sé ne intoar- cem la chestiunea in spet&, vreau s& te incredintez c& am studiat cu cea mai mare atentie cazul dumitale, precum si plingerea anexatd la do- sar. (In timpul expunerii, Seful sec- torului suflete va minui intr-adevar un dosar ca toate dosarele.) M-am sfatuit cu tovarasii din sector, am discutat materialul in biroul raional, mai mult chiar, am cerut avizul co- mitetului orasenesc. HORATIU : Pind acolo ati ajuns! SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Fe- ricirea se discut& la nivel inalt... Cer- cetind, analizind, verificind 1 rasu- ce BU cind pe toate fetele, am ajuns la coneluzia c& esti vinovat de o seama intreag& de pacate, dintre care cel mai grav fl constituie jaful. HORATIU: Nu sint ho}! Nu-i ade- varat!_Nu_cunose SEFUL SECTORULUI SUFLETE: A cunoaste inseamnd a_recunoaste... Esti un hot, domnule Horatiu... HORATIU : Dovada ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE (scoa- te 0 foaie de dosar) : Iat-o... HORATIU : Asta-i un petec de hirti SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Scri- sé... E un tabel. E (citeste) un tabel privind lucrurile furate de cetétea- nul Horatiu I. Horatiu, in perioada 1 februarie-1 septembrie anul curent... de la tovarasa... s-i mai rostese nu- mele? Tabelul acesta cuprinde, or- donate si sistematizate prin truda colaboratorului nostru Costics, ale c&rui talente administrative sint mai presus de orice indoiald, toate surf- surile r&pite din pricina crizelor de nervi ale domnului Horatiu, toate ceasurile bune jefuite din pricina starilor negre ale domnului Horatiu, toate prieteniile alungate din pricina lacomiei _domnului Horatiu — care nu las altor péminteni nici un po- gon din sufletul achizitionat cu atita cheltuiala —, toatd increderea, pu- terea de munca si indrazneala gituite din pricina spaimei si uri... vadite de domnul Horatiu la adresa nazu- intei semenului séu colonizat de a fnfaptui ceva mai de pret pe acest pamint, toate zilele pe care le-al stors picdtura cu picatura, pentru a-ti potoli foamea, toate noptile, pe care le-ai sorbit, picdturd cu picé- tur&, pentru a-ti potoli setea..., pre- cum gi altele, nenumérate la numar, aledtuind avutul personal al tova- r&gei despre care discutém. Esti mai mult decit un hof, domnule Horatiu, esti_un exploatator. Esti ultimul ex- ploatator din Republica Populara Romina. HORATIU: Nu ing&dui_ nim&nui s& se amestece in treburile constiintei mele. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Con- stiinta este a dumitale, roadele ei — ale tuturora. HORATIU : Nu aflasem. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Scrie pe toate zidurile. Constiinfa e in planul de stat. (Costicé vird capul prin deschizd- tura usii, dar gi-l retrage repede.) HORATIU : Am plecat. Dar m8 voi intoarce. Far& doar si poate. Eu mA fntore Intotdeauna in locurile de unde am fost izgonit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Te astept: am nevoie de un dusman, (Costicd se napusteste alarmat peste cei doi, facind semne conspirative Se- fului.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (se ridicd): Ce e? COSTICA : Va cheama presedintele la © sedinta-fulger. (La ureche.) 11 freacd pe seful de la constructii. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ai luat si tu cuvintul ? COSTICA: Eu nu ma vir printre gi- ganti, eu stau in banca mea. (Seful iese, rdémin in scend Costicd $i Horatiu.) COSTICA : Ce facusi, frate? L-ai in- i Era cu capsa pusé. ti : bit metodic, N-al vrut 84 m-ascul| Asta te ia la inceput cu origin omului, Gagarin, profesorul Petrucci si taman cind fl simi mai in pro- paganda, te intoarce o dat& pe pla- tit... E tip greu... A fost om de gan- Mier... Bumbesti... Bumbesti-Livezeni In "48... HORATIU : Aicea nu e santier. (Dé sd_plece.) COSTICA : Domnut inginer... HORATIU (oprit): Ai? COSTICA : Este. HORATIU : Ziu! Nu se vede. COSTICA : Nu se vede, dar este... (De la om la om. Eu iti vorbese priete- neste... Am un cumnat la presedin- fie, care mi-a limurit totul negru pe alb. (Pe degete.) Va si zica, inti a fost industrializarea, S-a rezolvat ? S-a rezolvat. Dupd aceea, s-a pus problema colectivizarii. Ai fost la sesiune... (Mina pe reverul hainei.) Baiatu’ are medalia.. S-a rezolvat. Acuma ce a mai ramas? Morala (Precausie.) Esti in stare s& pastrezi un secret ? HORATIU : Spune. COSTICA : Dar n-ai auzit de la mine. HORATIU : Spune odata ! COSTICA : Dac& scapi_o vorb’, m-ai virit in’ mormint. (Privire in jur.) S-a dat drumul_la morala. , 3 ost crumu \ (Costted, cu fata spre usd, percepe chipul cam nerdbdator al Magdalenei. Ji face semn sd dispard si dd sd-t scoaté pe Horatiu din incdpere.) COSTICA : Fugi, cd se-ntoarce geful. (Il conduce grijuliu.) SA nu te cioc- nesti de el. (Horatiu, mirat, o apucd la dreapta, dar Costicd il 'rdsuceste spre viceversa.) Vireaz-o pe stinga. Asa... SA fii cuminte. (Dupd ce a dispérut Horatiu, Costicd o cheamd disperat pe Magdalena, care intra cam, speriaté.) Vino. Asteapta-1 aici, c& trebuie s& se intoarcd acusic Si fii concentraté. Fara introducere. Intra direct in fond. (Se aud pasi Costicd dispare vigilent ; intré Seful, ard a se intilni_ cu subalternul sau.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Lu- me noua... Ce vint te aduce pe la sfat ? MAGDALENA : Gore... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ce mai vrei ?): Dupa cite stiu, a venit. MAGDALENA : Dupé cite gtiu, a ple- cat. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu... MAGDALENA : Ba da. A fugit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ind- untru): Si el? (In afard.) De ce? MAGDALENA : Nu stiu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Minti ~.$i_intotdeauna... MAGDALENA (marturisiri complete) : A plecat pentru c& n-a inteles. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Hm... Indeobste, oamenii fug cind au in- teles... Ce n-a inteles ? MAGDALENA : CA eu... fl. c&.. adic&... eu am pentru el... adica...simpatie... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: I-ai spus ci... il... c&.. adic’... ai. MAGDALENA : spus. SEFUL SECTORULUI "SUFLETE: tn fata ? MAGDALENA : In spate. SEFUL SECTORULUI Direct ? MAGDALENA : Indirect. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De ce? MAGDALENA : Ei, si dumneata... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (fier- bere): ..Si cum l-ai facut s& pri- ceapa ci il iubesti ? MAGDALENA : I-am spus cé... iubese pe altul. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (mii- nile la cap): Asta se cheama indirect ? MAGDALENA : Pe altul... adie o ima- gine... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ne indragostim de imagini si divorfim de fiinte vii. (greu, greu) SUFLETE : MAGDALENA: Vreau sé zic, de un ‘cosmonaut. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (in picioare): — Tovar’s& Magdalena, , M-am séturat. Sfatul popular al ra- f ionului ,30 Decembrie* s-a ocupat de cazul -dumitalé cu Tab@are si con- stiinciozitate. Cei mai buni activisti din sector si-au risipit vremea si ner- vii ca s& te aduc& pe calea cea buna. Personal, m-am chinuit cu dumnea- ta cum nu stiu sd mi se fi intimplat de prea multe ori in viata. Ei bine, m-am plictisit. Am ostenit. Am fm- batrinit. Infelegi? Am imbétrinit... Din clipa de fafdé, misiunea mea s-a terminat. Cazul Magdalena este in- chis, dosarul 207 va pleca la arhiva. Uite-te bine. Uite-te in ochii mei si fine minte ce-ti spun. Din clipa de fat&, legAturile dumitale cu sectorul nostru au luat sfirgit. Din clipa de fat, eu, seful sectorului suflete, am disparut, o daté pentru totdeauna, din viafa dumitale. MAGDALENA : Si spuneai ci ma in- telegi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : teleg multe, dar accept putine. MAGDALENA : Nu ma lisa singurd... Sufar... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: ffi retrag dreptul la suferinté. Durerea este privilegiul oamenilor seriosi. (Si in semn cd intrevederea a luat sfir- sit, se pune pe studiat unele dosare. Dar Magdalena nu pleacd.) Te rog s& mA lagi... Am treaba. (Privirea in Jos, iardsi pe dosare. Ea tuseste.) Ce mai vrei? MAGDALENA : S& vind Gore. (Pumnt mici in masd.) Vreau_s& vind Gore! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu std in puterile mele. (Dosare.) MAGDALENA (parcd eu nu stiu): Cind vrea_raionul... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: tmi scoti peri albi. (Dosare.) Si macar dac-as sti unde locuieste... MAGDALENA : La hotel. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (tele- fon): La care hotel ? MAGDALENA : Habar n-am... Nici el nu stia inca. A fost chemat urgent la Bucuresti... la raion... e vorba de © sedinté sau asa ceva... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (lasé receptorul): Cum s&-l gisesc? Tot Bucurestiul este in sedint&... Si ma- car dac-as sti cum arata la fafa... MAGDALENA : Arata bine... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu te-am intrebat ce gindesti despre el, In- 39 fivam cerut s& mi-l deserii. Cum a- rat& la chip? E blond, brun, inalt, scund, slab, gras ?... MAGDALENA : Cam pirpiriu. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: E suplu, asta-i altceva.. Poarti mus- tat, ‘nu poarta, are ochi negri, al- bastri, cAprul. MAGDALENA (se ridicd putin pentru @ privi in ochii interlocutorului) : Caprui. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Asa... Acum inceare& s& precizezi doud-trei am&nunte. Ceva mai izbi- tor, 0 particularitate pe care n-o in- tilnesti la fiecare pas. O trasdturd neobisnuita. MAGDALENA : Neobignuitd ! SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Sau mai_raré... MAGDALENA : Farmecu SEFUL SECTORULUI Farmec au multi. MAGDALENA : Da, dar nu ca el. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Fie... S-o ludm altfel.. Nu te mai gindi la insusiri, gindeste-te la de- fecte. Toatd lumea are cite un cu- sur. Si tu, si eu, si el. MAGDALENA : El n-are... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Mie Poti si-mi spui... MAGDALENA : Ha, ha! SEFUL SECTORULUI SUFLETE: De ce rizi? MAGDALENA : E foarte greu de 1a- murit. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Si foarte greu sa-l gasim in conditiile astea... (Pauzd.) Asculta, _tovaras& Magdalena, esti atit de indragostité de Gore incit nu-l cunosti 2... (Pasi... Pasi... revelafie.) O fotografie ma- car. Dac-ai avea o fotografie... MAGDALENA : Am. (Scoate 0 foto- grafie din geantd.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (ia loc pe scaun, examinind documen- tul) : Dragut baiat... Acum inteleg de ce se dau in vint toate fetele dupa el... MAGDALENA : Stii ceva ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE : La noi se lucreaz organizat. (Ardtind dulapurile cu dosare.) Fiecare caz cu dosarul corespunzdtor. Sistema- tic si fn ordine alfabeticé. Cind vreau s& aflu ceva despre viata su- fleteasc& a cetatenilor care ma in- tereseaz, mA ridic de pe scaun, fac doi pasi (ceea ce si face) si caut la litera respectiva. Go... Go... (Vorbind, scoate citeva dosare.) Gologan Au- UFLETE : rel... Gonciu... Gorag... (Dosarele toa- te sint subfiri, cuprinzind, dupd cum se infatiseazd extrem de’ vizibil pu- dlicului, citeva file doar.) Aga... Gore. (Scoate i pune pe masd un dosar de sapte ori mai voluminos decit precedentele, apoi, sub privi- rea inlemnitd a vizitatoarel, rds- foieste dosarul, punctindu-si lectura cu exclamatii de mirare — invi- die si scdrpinat in cap.) O viata... sufleteasci destul de... bogata. (Murmur.) Pirpiriu, ai? (Iardsi lec- turd, apoi brusc.) Voiai s& fii pri- ma? MAGDALENA : Prefer_ ultima, SEFUL SECTORULUI SUFLETE (cau- t& ceva intr-un sertar de jos si, deoa- rece in timpul acesta Magdalena da 4& citeascd anume file din dosar, 0 loveste peste mind, ridicind capul, mustrdtor): Dumneata ai auzit vreo- datA de pastrarea secretului de stat? Vezi, ci dupa aceea mA supar... Si- acum du-te acasi. MAGDALENA : Aga... tAr& rezolvare ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Du-te acasi. Vei primi un semn de viata din partea mea. MAGDALENA : Sigur ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Eu nu_te-am ingelat niciodat’. (Sund.) MAGDALENA (iegind): La revedere. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: La Tevedere. (Magdalena iese pentru a reveni dupd citeva clipe in camera ei, acum luminatd tn paralel cu biroul sefului. Urmérindu-4 migcdrile, ea le va co- menta.) MAGDALENA : lubitule... Iubitule, s-a lsat noaptea. E tirziu. (El se uitd la ceas.) Esti ostenit. (El — gesturi de oboseald, se asazd pe scaun, cerce- teazd un caiet.) Nu mai citi. E tir- ziu. Ai s& adormi pe calet. (Gesturi mereu in paralel cu vorbele Mag- dalenei.) Haide, imbraci-te si du-te acasé. Tu n-ai casi? Sau pe tine nu te-asteaptd nimeni niciodata ? La urma urmei, ar trebui s& se ocupe cineva si de sufletul responsabililor cu. sufletele.. (El bea cafea.) Alt& cafea. A cincea? A saptea? Si dupa aceea te miri cA nu dormi noaptea. Sau tu nici nu vrei si dormi? Ori nu stii... Umbli prin odaie pind la patru dimineata, rasfoiesti o carte, asculti muzied, dar incet ca si nu se trezeasci vecinii, gindesti singur, vorbesti singur. Cu cine vorbesti? Cu ce? (El: ris interior sonor.) Si tigdrile?.. Patru pachete pe zi. Un- de-o si ajungi? (El, gest: prostii.) Tu arunci oamenilor ‘soare si te hra- nesti_cu fum. Ti-ar trebui 0... (Pau- 24.) SA fach ordine in viata ta. (El, gest : lasd.) Nu s-a gasit incd femeia? Mai discutam noi... (Tare.) Auzi, mai discutim noi... (Tare.) Auzi, mai dis- Iubitule, e' noapte... (El tresare.) Iubitule, e noapte... Hai, vino... (El — acelasi foc.) Inchide caietul, inchide cifrele, Inchide sufletele noastre in casa de fier... S& nu le fure cineva. (El exe- cutd, in paralel, migcdrile corespun- zatoare, dar, o clipd de sovdire, a ui- tat ceva, scoate, din nou, caietul, pared intru verificarea unei cifre.) Ai uitat ceva? Mereu uifi cite ceva Fii_mai organizat. (El cautd prin ser- tare, scoate hirtii, confruntd fraze.) Mai calm, mai stdpinit. (El miriie.) Si fara nervi. (Seful sund.) MAGDALENA : Las’ c& vine Costicd si dezleagd incurcdturile din raport. Presupunind c& ar fi vreo incurca- turd. (El — da.) Apropo, cum stim cu dragostea pe septembrie ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE (cl- tind): Oot, doamne... (Taie, numd- 14, scrte.) Optzeci si sapte... MAGDALENA : Optzeci si sase. Al 87-lea_s-a l&murit... SEFUL SECTORULUI SUFLETE (tre- sare, ca si cum ar fi auzit ceasul): Optzeci si... (numdré) sapte... MAGDALENA (soptind): Sase. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (irt- tat, mai numdrd o datd $i strigd): Costic& ! (Sus-numitul irumpe in in- capere.) Optzeci si sapte sau optzeci gi sase? COSTICA (mestecind): La ur& per- sonala ? SEFUL SECTORULUI SUFLETE: La dragoste chinuits. COSTICA : Optzeci si sapte. MAGDALENA (tare $i ingrosindu-st vocea ca gi cum ar voi sd le facd Darbatilor o farsd): Optzeci si gase. SEFUL SECTORULUI SUFLETE : Ho- taraste-te, 87 sau 86? COSTICA :'87, V-am spus.. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: At zis inti 86. COSTICA: Eu? Poate vi s-a parut... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Nu sint omul vedeniilor. (Scrie.) Va s&_zicd, 87... MAGDALENA (tare): 86. Unul s-a rezolvat... SEFUL —SECTORULUI (salt) : Cit al baut ? SUFLETE 40 COSTICA (revoltd) : Niciodaté in ore- le de productie. (Vine spre Sef si deschide gura.) Verificati personal. (Seful nu mai tntelege nimic. Costicd nu mai infelege nimic; se uité lung, lung, la Sef, si in atitudinea lui se va remarca 0 undé de alarma umand.) COSTICA : Tovarase... SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ai? COSTICA : La 15... vreau s& spun cind se intoarce tovardsul Benedict, ple- cati dumneavoastra fn concediu. MA gindeam, de fapt, la odihna. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (fiz fn ochi) : Posibil... COSTICA: Dac& va duceti la Timis, e finul meu acolo... are un vin cinstit de Pietroasele... pui fn fiecare zi la figlé, oud proaspete, de la cuibar, 0 bucdtic& de cas, muntele — munte, vii alt om. MAGDALENA (ca mai sus): Prostule... COSTICA (tngheafd): Imi pare rau, to- varige, eu nu sint tare la (dificul- tate) empiriccriticism... dar am o demnitate. (Seful e uluit, Costicd face stinga imprejur gi se indreaptd grav spre ie- re. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (il cheamé speriat) : Costicé ! (Dar Cos- ticd tsi vede de drum.) Tovarase Costic& ! (Disciplinat, interogatul se rasuceste brusc, infdtisind superioru- lui un chip de’ piatrd rénitd.) Vii cu mine la Timis. (Costicd tresare.) Vor- besti_la telefon cu nagul tau... COSTICA : Fin. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Fin... Binefnteles. Spune-i sA pregi- teasc’ doud camere. cele mai bune, c& aterizim la 15. Jucdm table... Ni- meni nu citeste, nimeni nu gindeste, nimeni nu vorbeste. Jucim table 0 luna de ile. Inteles ? COSTICA : Nu v-am contrazis nicio- data. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: La revedere. (Costicd face stinga-mpre- dur.) Costicd ! (Figurd inversé.) Sti table? COSTICA: Sint din Brdila. (Iarési stinga-mprejur si inainte spre iegire.) SEFUL SECTORULUI SUFLETE (o- prindu-l din nou): Costicd! Te duci direct acas&. Si dormi bine. Si... (A- celasi joc.) Miine dimineat& vii mai tirziu. (Costiced — acelasi joc.) La sapte. (Costicd iese.) a1 (Seful se pregdteste de plecare. A- fard — se vede, se simte — ploud. Se- ful se uitd la ceas, tsi imbracd fulgari- nul, aprinde o figard.) MAGDALENA: Ploud, dragul_meu. Nu iesi cu capul gol fn strad’. O s&-ti cumpar o palarie. (El: gest, nu.) Sau un base... (Din buzunarul fulga- rinului cade un ziar, dar cetéfeanul rémine indiferent.) E ,Informatia" de azi. (Seful tresare si'se intoarce, ridicind " gazeta, Stinge o lumind, alta.) Ai uitat lampa de birou. Ca intotdeauna. (Migcare corespunzdtoa- re, 0 ultima privire aruncatd incd- perii.) 11 iei pe 37? (El: nu.) Nu mai merge. S-a retras. Toate autobuzele dorm... $i plod... Si ploud... (Et iese.) (Lumina din birou se stinge, treptat. Acum se lumineazé puternic, dar nu excesiv, odaia. Singurd in scend, Mag- dalena ‘se pregéteste de culcare. Ist desface parul, se priveste in oglindd, cind, asteptat sau neasteptat, intrd Gore.) GORE: E voie? MAGDALENA : Da. GORE : Deranjez ? MAGDALENA: Nu... ceva? GORE : Valiza. Am uitat aici, in gra- (Pauzd.) Cauti : Scoate-{i fulgarinul. lash... Esti ud, sdracu’ de tine, pind la piele. De ce umbli far& nimic pe cap ? GORE: Eu nu ma-mpac cu palariile... ‘MA apasa. MAGDALENA : Atunci, un basc. GORE : Le pierd pe toate... bascurile si stilourile.. (Scoate un pachefel.) Ti-am adus niste ciocolatd cu lapte... {Al doilea pachet, al treilea.) MAGDALENA: Multumesc... Ti-o ft foame.. GORE: Nu... seara nu... eu... un iaurt doar... SA nu ma-ngras. MAGDALENA (ii. scoate_fulgarinul, ducindu-l in vestibul): De ce n-ai luat autobuzul ? Ori_s-a retras ? GORE: S-a retras. Eu, dac-as fi la LT.B,, as pune autobuze toaté noap- tea... Ramine uneori omul mai tir- ziu... azi, de pilda... am umblat aiu- rea prin tnt orasul MAGDALENA : N-ai fost la raion? Te chemaseré parcd pentru treburi. GORE: Am fost. O daté erau tot! fn sedint&, nu se putea intra la prege- dinte; pare-se cA se reorganizeazA sectiile. Eu simt cind e ceva in aer. Pe urmé, cind m-am intors, pe la vreo 10, | disp&rusera toti la orase- nese. O' si-l chem acas&, mai tirziu, Pe nea Anton. MAGDALENA : Nea Anton ? GORE: Presedintele. El m-a-ncurcat. (Scoate 0 telegramd.) ,Vino primul tren raion. Stop. Sarcini. Anton“. MAGDALENA : SA stii cd te transferd la Bucuresti, La Observator. GORE: Vorbesti prostii. Si asa_sint prea multi. Ciudat si nea Anton asta... Nu ne-am mai vazut de... da... de pe santier... Ce i-o fi venit? MAGDALENA (ecou): De pe santier. GORE: Bun... Ei, eu am plecat. (Iardsi plecare-intoarcere.) M& privesti cam straniu. MAGDALENA : Tu nu esti tu. Gasesti? A, fire albe. (Mina-n Virsta-si spune cuvintul. (Ce- botin.) Loc tineretului ! MAGDALENA (pe drumul ei): Tu nu esti tu... Tu esti altul... GORE: As, de unde. MAGDALENA (mai aproape): Tu esti. cineva ling& care eu... pe care eu. il_numesc Seful sectorului suflete. GORE : Ce imaginatie... Seful sectoru- lui suflete.. Nu existé o asemenea fiinté in lumea noastra, Magdalena. MAGDALENA : Ba existd. Eu stiu cd existé. Trebuie sa existe. Tu... i tu... si alti... multi. Din ce fn ce mai multi... oameni care dau... Tu dai... Tu esti_ un om dintre acestia... multi, din ce in ce mai multi, care dau mai mult, nesfirsit... mai mult decit. pri- A, nu, te ingeli.. Eu... din egoism... pentru cA imi face mie (ac- cent) placere... Eun fel de obisnuina, cum ai fuma... poate chiar un . adic’... MAGDALENA Gore, hai si bem. Vreau s& beau intr-asté sear un pahar. E cazul. Si timpul. (Dé sé se ducd la bucdtarie, dar Gore i-o ia inainte.) GORE: Las’ ci adue eu vinul. (Dis- pare in bucdtérie, de unde vocea lui se va auzi un timp, laolalté cu felu- rite zgomote.) Coniac n-ai? MAGDALENA: Nu stiu. (Aranjind masa.) Gore. GORE (voce din bucdtarie) : Da. MAGDALENA:: Stii cé fi-am_ vazut dosarul ? GORE : N-aud. MAGDALENA : Spuneam cé ti-am va- zut dosarul. 42 GORE (uluit): Dosarul meu de cadre? MAGDALENA (mai incet): Un fel de cadre, (Mai tare.) E cam incarcat. (Pahare sparte, logic, in_bucdtdrie. Schimbarea cunoscuté de lumind, a- Pare, in spatele Magdalenei, Seful.) GORE (ca mai sus): Am si dusmani. SEFUL SECTORULUI — SUFLETE (soapté): Dar si prieteni. (Magdale- na, surprinsd, se intoarce.) MAGDALENA (soapté) : Ce cauti aici? Nu te-am_chemat. SEFUL SECTORULUI SUFLETE (la fel): Am venit s& vad daca totul este in_ordine. MAGDALENA (la fel): Este. Fugi. SEFUL SECTORULUI SUFLETE: Ma duc la culcare. Succes. Si la reve- dere. MAGDALENA (impingindu-1 usd): Adio... (Intre timp, usa dinspre bucdtdrie s-a intredeschis, facind perceptibile un pantof al lui Gore $i 0 ascultare intri- gatd.) GORE (deschizind usa cu_ tava, mai larg, dar nevdzut ined) : Cu cine vor- esti? (Isi face aparitia, palid.) MAGDALENA: Cu tine, (Repede.) Sint ultimele pahare, Gore. (li ia tava.) GORE: Cu mine, zici... MAGDALENA (foarte lingd el): Cu tine GORE: Am unele motive si ma in- doiesc... MAGDALENA : Jur... GORE: Va s& zicd, eu am fost aici si tot eu am ramas. MAGDALENA : Intocmai, iubitul GORE: Eu sint si pe stradi si aici... MAGDALENA : Asa e intotdeauna... GORE: Iar tu mA... ne iubesti si pe mine si pe celalalt. MAGDALENA : Numai pe tine. GORE : Dar... sintem doi. MAGDALENA : Doi intr-unul. (Masind frinaté brusc in stradd. Pasi pe scard. Soneria, iardsi.) MAGDALENA (tulburatd): Asta ce-o mai fi? (Se ridicd.) GORE : Tot eu, bineinteles... (Elegant.) Deschide. (Ferm.) Deschide-mi. Nu-mi place sa astept. MAGDALENA (hotdrité): Treci_ din- colo. (Il duce, aproape cu sila, in ca- mera din stinga, incuind usa cu cheia, apoi, frémintaté foarte, se duce ‘in vestibul sé deschidé. Sone- spre ria, ined o data, prelung, agresiv. Au- zim o cheie rdsucité cu zgomot, usa deschizindu-se asemenea, pasi grei de barbat, apoi strigdtul femeii. Un strigét de Hitchkock,) Nu! Nu se poate! Ajutor! (Magdalena paseste fn scend cu spatele, iar in urma ei apare Activistul de la raion.) A- jutor !... (Gore, auzind, bate cu dis- Perare in usd, vrind a sari mascu- lin in apdrarea femeii adorate.) ACTIVISTUL (reluind migcarea de la inceputul piesei) : De ce strigi ? Doar pentru asta am venit... MAGDALENA : Pentru ce? ACTIVISTUL : Pentru ca sd te ajut. MAGDALENA : Pe mine? ACTIVISTUL (scoate o legitimatie pe care Magdalena o apucd tremurind gi 0 examineazd, beatd, pe toate fe- tele.) ACTIVISTUL: Sper c& n-am gresit adresa. (Scoate carnefelul din buzu- nar.) MAGDALENA : Ba da... Ba da... Ba da. ACTIVISTUL : Poftim? Nu esti dum- neata? MAGDALENA (taie): Am fost. ACTIVISTUL : Cum ai fost ? MAGDALENA: Am fost. Acum nu mai sint. Nu mai sint.. 0 proble- ‘ma... M-ati... m-a... m-am rezolvat. ACTIVISTUL (vigilent): De cind ? MAGDALENA: De la sapte si un sfert... Am gi pick-up... (El verificd constiincios si vom asculta un cin- tec, poate, pind la sfirsit.) Si cArti (El controleazd raftul.) Sint si mari. »R&zboi si pace"... (Aratd.) Volumul doi lipseste... e la tovardsa Valenti- neanu... ACTIVISTUL : La tovardsa_Valenti- neanu... MAGDALENA : De la eta)... ACTIVISTUL (la fel): De la eta}... (Carnefel.) MAGDALENA : Am si natura... (Ex- plicatie.) ACTIVISTUL (scrupulos) : In hol ?. MAGDALENA (aratd spre dormitor. Bétdile in usd se intetesc) : Vindeca. ACTIVISTUL (pauzd): Natura... aia. care bate cu pumnii in usd? (Mag- dalena, aprobare din cap... Zgomotele devin imposibile, se incearcd fortarea broastei. Pauzd.) Deschide pind nu e prea tirziu. Noapte buna... (Dis- pare.) (Precipitat.) 43 MAGDALENA (repezindu-se la usa cu pricing): O clipa, iubitule... vin... GORE (figneste prin usa, in sfirsit spar- ta aruncind priviri sanguine in dreapta si-n stinga): 11 omor... fi beau singele.. calc peste cadavre. (Fuge in urmarirea vréjmagului, in timp ce Magdalena s-a prdbusit bez- metic intr-un fotoliu. Gore s-a fi tors.) A fugit. A fugit prin ploaie. L-a inghitit intunericul. (Se prdbu- geste la rindu-i pe canapea.) Daca-l prindeam... (Capul in miini.) Cine-a fost ? (Rinjet.) Tot eu...? MAGDALENA (cu adevdrat la margi- ne de nebunie) : Gore... GORE: Cine-a fost? MAGDALENA: Gore.. Vino ling& mine... Ia-mi mina. Stringe-o. Tare. Mai tare, Gore. Gore, dragul meu, am innebunit. (Plinge.) GORE : Magdalena... Magduta... vino-i in fire... (Ii toarnd pufind apd.) MAGDALENA: Gore, omul care a fost... omul care a venit... omul aces- ta lucreaz4 la raion... la Raionul »30 Decembrie“. GORE : Foarte bine... asta nu-i un mo- tiv s te nelinistesti... MAGDALENA : Si lucreazd... zice el... la un... Gore... (Apoi) La un sector care a luat fiintA foarte de curind... la sectorul suflete. GORE: Magdalena. MAGDALENA : Nu _mi-ntrerupe. La- s&-ma s& vorbesc pind la capat... Tre- buie si vorbese. L-am vazut, Gore : araté ca tine, ca mine, ca el. L-am auzit vorbind : vorbeste ca tine, ca mine, ca el. Mi-a intins o legitimatie. Nu sint beat, doamne, nu sint bea- t&, poate mi-am pierdut mintile, dar beatd nu sint... era o legitimatie ca oricare alta... cu fotografie, cu stam- pila, cu iscdlitura. Sti ce iscdlituré era, Gore ?... a presedintelui... incepe cu Anton... Cu Anton al tau de la sfat... GORE: Ai vazut tu, cu ochii tai? MAGDALENA: Am vazut, am citit, am rascitit. O data, de doua ori, de sapte ori... Taci, Gore, taci... Am va- zut. Si l-am vazut. Mai ales l-am va- zut. L-am vazut pe el, pe... doamn Omul de la sectorul suflete... Er: GORE : Cum era? MAGDALENA: Era asa cum fl ve- deam si-l_simfeam de mult, in in- chipuire. Era de parc s-ar fi intru- pat din visarile mele cu ochii des- isi. Era de pared ar fi fisnit din fruntea mea o fiint& vie, pornind s& umble si s& aibi glas... Spune-mi, Gore, spune-mi, c& altminteri fnne- bunese de-a binelea... naste gindul viata? GORE (formeazd un numér la telefon): Alo... v& rog cu nea Anton. VOCEA DE LA TELEFON GORE : Da, eu sint, séru-mina. VOCEA DE LA TELEFON GORE: Azi dimineata... VOCEA DE LA TELEFON:... GORE: Nu, nu ne-am_vazut. VOCEA DE'LA TELEFON : GORE : Tocmai. VOCEA DE LA TELEFON :.. GORE: Eu? Cu viata.. Ce mai fac coplil ? VOCEA DE LA TELEFON :... GORE: fntr-a doua? Grozav. Cum trece vremea... VOCEA DE LA TELEFON.:... GORE: Da... multumesc. VOCEA DE LA TELEFON :... GORE: Alo, nea Anton, bund sea... VOCEA DE LA TELEFON :... GORE: Cum unde umblu? Te caut de la cinci... Imi pare rau. VOCEA DE LA TELEFON =... GORE: Nea Anton, las-acuma asta... Vreau s& te-ntreb ceva. VOCEA DE LA TELEFON Lasi-m& 8 vorbese... Uite ce (Tuse.) Hm... Sint la cineva. VOCEA DE LA TELEFON GORE: La un tovaras care zice ch a venit cineva de la raion. VOCEA DE LA TELEFON GORE: ..de la ,30 Decembrie“ cu o legitimatie iscalita de dumneata si ca ar fi... alo!.. si cd ar lucra... c& ar fi... gef ...a un sector... Eu stiu c& e absurd, dar trebuie sA-fi spun ...a sectorul... Ma auzi ? VOCEA DE LA TELEFON GORE: La sectorul suflete.. si ma gindesc ca... suflete, ,S" de la Sal- (Magdalenei.) Raionul ,30 (Magdalena dé apro- bativ din cap. El — la telefon.) Da. (Magdalenei.) Sef? A spus ca-i sef de sector? (Magdalena — ca mai sus. El — la telefon.) Sef... A. Atunci ce I-o fi venit? VOCEA DE LA TELEFON GORE: Cum? VOCEA DE LA TELEFON.:... GORE: Si, va s& zicd, sectorul asta, cum ‘i_zice... VOCEA DE LA TELEFON GORE : Ca si vezi. VOCEA DE LA TELEFON... GORE : Simteam eu ca... VOCEA DE LA TELEFON :. GORE: Da, da... interesant. Nu m& prea dumiresc eu... dar e... 0 istorie. VOCEA DE LA TELEFON GORE: Da, vin... la noua ? VOCEA DE LA TELEFON :... GORE: Dar te gasesc, sper. SA nu mi faci si umblu de pomana. Si, dac& pleci cumva, lasi o vorba la ‘secre- GORE: Cum? Bi, asta! bund. VOCEA DE LA TELEFON :. GORE: Cum s& nu m& mai intore... stai, nea Antoane. VOCEA DE LA TELEFON :.. GORE: Eu? MAGDALENA : Vezi, am avut drepta- te: te muté la Bucuresti. GORE (Magdalenel): acl. (Le tele jon. VOCEA DE LA TELEFON GORE: Vorbeam cu altein VOCEA DE LA TELEFON : GORE: Ba sint foarte serios. VOCEA DE LA TELEFON :. GORE: Eu nu te-ntrerup, dai VOCEA DE LA TELEFON GORE: Nu se poate... Da’ nu admit. VOCEA DE LA TELEFON GORE: tmi pare rau, nea Antoane, cd ma iei asa... eu nu m-am imburghe- zit... insd... VOCEA DE LA TELEFON GORE : Salva-Viseu era altceva... alt® fazi. Eu am o meserie, M-am spe- cializat in furtuni. VOCEA DE LA TELEFON :. GORE: Da’ nu sint de acord. VOCEA DE LA TELEFON GORE : Nu mA cunosti, eu pentru asta ajung la Biroul Politic. VOCEA DE LA TELEFON :... GORE: Disciplina, disciplina, da’ 55 democratie_internd.. VOCEA DE LA TELEFON : GORE: Sint... VOCEA DE LA TELEFON :. GORE... sigur c& sint... din "45. VOCEA DE LA TELEFON GORE: Vorbesti si dumneata ! VOCEA DE LA TELEFON . vin miine dimineata a- ‘Alo! (Lasé recep- MAGDALENA : priceput nimic. GORE (tulburat foarte): Magdalena... MAGDALENA: Vorbeste, Gore, vor- beste. GORE: Magdalena, ceea ce ai vazut tu... Ce spune, c& n-am MAGDALENA: A fost o nalucire... GORE: A fost un adevar. MAGDALENA : Atunci... GORE : Sectorul suflete exist. MAGDALENA : De cind, Gore? GORE: Din astd-sear&. S-au reorgani- zat sectiile la raion gsi s-au infiintat Ja gapte si un sfert citeva sectoare noi. MAGDALENA : Iar omul care a fost aicea... este, prin urmare, seful sec- tor. GORE: Nu. MAGDALENA : Nu? (Capul.) Iardsi! GORE (linistire): Nu e sef. E adjunct. MAGDALENA : Atunci... de ce a spus cA 7... GORE: Poate s-a léudat. Poate nici na spus macar ce gef... Poate ai inteles tu gregit. MAGDALENA: Poate. Pesemne cf, vazindu-l de atftea ori in inchipuire, pe seful meu“... GORE: Seful tau“... MAGDALENA: Imaginea... faptura plasmuité-n gindurile mele... Gore! Gore, dac& exist un adjunct, in- seamna ca exist si un sef. Vreau s& spun, un sef adevarat. GORE: Exista. MAGDALENA : Ti-a spus cumva nea Anton cine este ? GORE : Mi-a spus. MAGDALENA (hotdérité): Vreau s&-I vad, Gore. Vreau sa-l stiu. Vreau, trebuie si ma eliberez pe de-a-ntre- gul de ce-a fost in mine. GORE: Nimic mai simplu. E aici. (A- ratd involuntar spre oglindd.) MAGDALENA (se intoarce brusc tn directia oglinzii): Unde? GORE: Aici, Seful sectorulul suflete se afl aici. Seful sectorului suflete sint eu! c ° R T 1 N A Bucuresti, 1958—1962 Hustrajia de VAL MUNTEANU