Sunteți pe pagina 1din 16

Institutii publice finantate integral din Bugetul de stat

Nr. crt.

Denumire

Inregistrari contabile

Exercitiului financiar curent


1 Inregistrare cheltuieli

6xx

2 Plata furnizorilor

401 01 00

3 Inchiderea cheltuielilor

121 00 00

4 Inchiderea contului 770 cu soldul platilor


nete de casa efectuate din bugetul de stat in
anul curent

770 00 00

5 Inchiderea contului 520 02 cu soldul platilor


nete de casa efectuate din bugetul de stat in
anul curent

520 02 00

6 Inchiderea contului 489 "Decontari privind


incheierea executiei bugetului de stat din
anul curent"

489 00 00

7 Inchiderea contului 121 "Rezultatul


patrimonial"

117 00 00

La sfarsitul exercitiului financiar (31.12.2014)

In luna Ianuarie exercitiul N+1

ugetul de stat

nregistrari contabile

Suma
121
(3) 100
401 01 00

100

770 00 00

80

6xx

100

Def.=100

770 00 00
(4) 80
80 (2)

520 02 00
(5) 80
80 (4)
520 02 00

80

489 00 00

80
489 00 00
80 (5)

117 00 00

80

121 00 00

100

489 00 00
(6) 80
80 (5)

121
(3) 100

100 (7)

117
(7) 100
Def.=20

80 (6)

Institutii publice finantate integral din Venituri proprii


din sectorul Administratia publica locala

Nr. crt.
Excedent la 31.12.2013

Denumire

Inregistrari contabile

5601 --> 5600101

Perioada: 01.01 - 30.06.2014


1 Emitere factura venituri din prestari servicii

4110101 02 F 335000

2 Incasare factura

5600101 02 F 335000
cont de disponibil

3 Inregistrare cheltuieli conv.telefoane

6260000 02 F 650402
200108

4 Plata furnizorilor

4010100 02 F 650402
200108

5 Inchiderea veniturilor

7510100 02 F 335000

1210000 02 F

6 Inchiderea cheltuielilor

La 1 iulie 2014 (OPT cu totalul veniturilor proprii incasate in 2014)


7 Sumele reprezentnd disponibiliti din
%
5600101 02 F
venituri proprii aflate n soldul conturilor
5600300 02 F
de disponibiliti la finele anului 2013
diminuate cu excedentul utilizat pentru
constituirea depozitelor care nu au ajuns la
scaden se transfer la data de 1 iulie
2014, n contul de excedent al bugetului de
venituri proprii

8 La data de 1 iulie 2014, sumele ncasate


%
5600101 02 F 335000
n anul 2014 pentru bugetul de venituri
cont de disponibil
proprii diminuate cu eventualele depozite
5600101 02 F 362500
constituite din veniturile curente ale anului
Venituri din
2014 care nu au ajuns la scaden, se
disponibilitile instituiilor
vireaz din contul de disponibil
publice, n curs de
corespunztor, ca surs de finanare a
clarificare
cheltuielilor bugetului respectiv, la
subdiviziunea de venituri buget are 36.25.00
Venituri din disponibilitile instituiilor
publice, n curs de clarificare

In perioada: 01.07 - 31.08.2014


9 ncepnd cu data de 1 iulie, distribuirea
veniturilor bugetare de la codul 36.25.00
Venituri din disponibilitile instituiilor
publice, n curs de clarificare la codurile de
venituri bugetare ale sursei F

%
5600101 02 F 362500
5600101 02 F 335000
cont de venituri bugetare

La 1 iulie 2014 (OPT cu totalul platilor de casa efectuate in 2014)


581
La data de 1 iulie 2014, transferul plilor
10 de cas care au fost efectuate n anul
5600101 02 F 650402
2014, de la codul de cheltuieli bugetare
200108
89.01.00.82.01.00 Operaiuni n curs de
clarificare - cheltuieli din disponibiliti ale
instituiilor publice, n curs de clarificare, n
contul de disponibil din care s-au efectuat
plile

In perioada: 01.07 - 31.08.2014


11 ncepnd cu data de 1 iulie, virarea
581
sumelor de la codurile de cheltuieli
bugetare potrivit execuiei bugetare la codul
de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00
Operaiuni n curs de clarificare - cheltuieli
din disponibiliti ale instituiilor publice, n
curs de clarificare
sau 7700000 02 F 89.01.00.
82.01.00

=
=

Perioada: 01.07 - 30.09.2014 / 31.12.2014


12 Emitere factura venituri din prestari servicii

4110101 02 F 335000

5600101 02 F 335000
cont de venituri bugetare

14 Inregistrare cheltuieli furnituri de birou

6020800 02 F 650402
200101

15 Plata furnizorilor

4010100 02 F 650402
200101

16 Inchiderea veniturilor

7510100 02 F 335000

1210000 02 F

13 Incasare factura

17 Inchiderea cheltuielilor

La sfarsitul exercitiului financiar (31.12.2014)

18 Inchiderea contului 7700000 cu soldul


platilor nete de casa

19 Inchiderea contului 560 01 01 cu soldul


conturilor de venituri (cu incasarile din
perioada 01.01 - 31.12.2014)

20 Virarea excedentului

7700000 02 F 650402
200108
7700000 02 F 650402
200101

5600200 02 F

5600200 02 F

5600300 02 F

gral din Venituri proprii

Inregistrari contabile

Suma
100
121 00 00
(6) 600
1000 (5)

7510100 02 F 335000

1000

4110101 02 F 335000

800

4010100 02 F 650402
200108

600

5600101 02 F 650402
200108 cont de disponibil

600

1210000 02 F

1000

6260000 02 F 650402
200108

600

581

0
-100
100

581

0
-800
800

Exc.=400

560 01 01
(S.I.) 100
(2) 800
Exc.=300

600 (4)

581

0
-800
800

7700000 02 F 89.01.00.
82.01.00
581

600

%
7700000 02 F 89.01.00.
82.01.00
7700000 02 F 650402
200108

0
-600

7700000 02 F 650402
200108

600

7510100 02 F 335000

2000

4110101 02 F 335000

1800

600

600

121 00 00
Exc.=400
(17) 1600 2000 (16)

4010100 02 F 650402
200101

1600

7700000 02 F 650402
200101

1600

560 01 01

1210000 02 F

2000

(9) 800
(13) 1800 2600 (19)

6020800 02 F 650402
200101

1600

Exc.=800

560 02 00
(19) 2600 2200 (18)
400 (20)

5600200 02 F

600

5600200 02 F

1600

5600101 02 F 335000

800

5600101 02 F 335000

1800

5600200 02 F

400

560 03 00
(7) 100
(20) 400

Exc.=500

Institutii publice finantate partial din venituri proprii (Venituri proprii si subventii)
din sectorul Administratia publica locala

Nr. crt.
Excedent la 31.12.2013

Denumire

Inregistrari contabile

561 --> 5610100

Perioada: 01.01 - 30.06.2014


1 Emitere factura venituri din prestari servicii

4110101 02 G 335000

2 Incasare factura

5610100 02 G 335000
cont de disponibil

3 Inregistrare cheltuieli conv.telefoane

6260000 02 G 650402
200108

4 Plata furnizorilor

4010100 02 G 650402
200108

5 Inchiderea veniturilor

7510100 02 G 335000

1210000 02 G

6 Inchiderea cheltuielilor

La 1 iulie 2014 (OPT cu totalul veniturilor proprii incasate in 2014)


7 Sumele reprezentnd disponibiliti din
%
5610100 02 G
venituri proprii aflate n soldul conturilor
5610300 02 G
de disponibiliti la finele anului 2013
diminuate cu excedentul utilizat pentru
constituirea depozitelor care nu au ajuns la
scaden se transfer la data de 1 iulie
2014, n contul de excedent al bugetului de
venituri proprii

8 La data de 1 iulie 2014, sumele ncasate


%
5610100 02 G 335000
n anul 2014 pentru bugetul de venituri
cont de disponibil
proprii diminuate cu eventualele depozite
5610100 02 G 362500
constituite din veniturile curente ale anului
Venituri din
2014 care nu au ajuns la scaden, se
disponibilitile instituiilor
vireaz din contul de disponibil
publice, n curs de
corespunztor, ca surs de finanare a
clarificare
cheltuielilor bugetului respectiv, la
subdiviziunea de venituri buget are 36.25.00
Venituri din disponibilitile instituiilor
publice, n curs de clarificare

In perioada: 01.07 - 31.08.2014


9 ncepnd cu data de 1 iulie, distribuirea
veniturilor bugetare de la codul 36.25.00
Venituri din disponibilitile instituiilor
publice, n curs de clarificare la codurile de
venituri bugetare ale sursei F

%
5610100 02 G 362500
5610100 02 G 335000
cont de venituri bugetare

La 1 iulie 2014 (OPT cu totalul platilor de casa efectuate in 2014)


581
La data de 1 iulie 2014, transferul plilor
10 de cas care au fost efectuate n anul
5610100 02 G 650402
2014, de la codul de cheltuieli bugetare
200108
89.01.00.82.01.00 Operaiuni n curs de
clarificare - cheltuieli din disponibiliti ale
instituiilor publice, n curs de clarificare, n
contul de disponibil din care s-au efectuat
plile

In perioada: 01.07 - 31.08.2014


11 ncepnd cu data de 1 iulie, virarea
581
sumelor de la codurile de cheltuieli
bugetare potrivit execuiei bugetare la codul
de cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00
Operaiuni n curs de clarificare - cheltuieli
din disponibiliti ale instituiilor publice, n
curs de clarificare
sau 7700000 02 G 89.01.00.
82.01.00

=
=

Perioada: 01.07 - 30.09.2014 / 31.12.2014


12 Emitere factura venituri din prestari servicii

4110101 02 G 335000

5610100 02 G 335000
cont de venituri bugetare

14 Inregistrare cheltuieli furnituri de birou

6020800 02 G 650402
200101

15 Plata furnizorilor

4010100 02 G 650402
200101

16 Inchiderea veniturilor

7510100 02 G 335000

1210000 02 G

13 Incasare factura

17 Inchiderea cheltuielilor

La sfarsitul exercitiului financiar (31.12.2014)

18 Inchiderea contului 7700000 cu soldul


platilor nete de casa

19 Inchiderea contului 560 01 01 cu soldul


conturilor de venituri (cu incasarile din
perioada 01.01 - 31.12.2014)

20 Virarea excedentului

7700000 02 G 650402
200108
7700000 02 G 650402
200101

5610200 02 G

5610200 02 G

5610300 02 G

proprii (Venituri proprii si subventii)

Inregistrari contabile

Suma
100
121 00 00
(6) 600
1000 (5)

7510100 02 G 335000

1000

4110101 02 G 335000

800

4010100 02 G 650402
200108

600

5610100 02 G 650402
200108 cont de disponibil

600

1210000 02 G

1000

6260000 02 G 650402
200108

600

581

0
-100
100

581

0
-800
800

Exc.=400

560 01 01
(S.I.) 100
(2) 800
Exc.=300

600 (4)

581

0
-800
800

7700000 02 G 89.01.00.
82.01.00
581

600

%
7700000 02 G 89.01.00.
82.01.00
7700000 02 G 650402
200108

0
-600

7700000 02 G 650402
200108

600

7510100 02 G 335000

2000

4110101 02 G 335000

1800

600

600

121 00 00
Exc.=400
(17) 1600 2000 (16)

4010100 02 G 650402
200101

1600

7700000 02 G 650402
200101

1600

560 01 01

1210000 02 G

2000

(9) 800
(13) 1800 2600 (19)

6020800 02 G 650402
200101

1600

Exc.=800

560 02 00
(19) 2600 2200 (18)
400 (20)

5610200 02 G

600

5610200 02 G

1600

5610100 02 G 335000

800

5610100 02 G 335000

1800

5610200 02 G

400

560 03 00
(7) 100
(20) 400

Exc.=500

Buget local
Primarie
Anul 2014
1
4640000

Institutie subordonata

7xx

20000

6xx

2 4010100

4010100

5210100

4640000

18000

6xx

4010100

6000

4010100

7700000

7000

La perioada / lunar
5
1210000
6
7xx

=
=

6xx
1210000

6000
20000

3 1210000

6xx

La sfarsitul anului
7
5210200

5210100

18000

4 7700000

5210200

5 5210200

4810900

7700000

5210200

7000

4810900

5210200

2000

7700000

10 Virarea excedentului b.local in Rezultatul exec.bug.din anii precedenti


5210300
=
5210200
9000

Anul 2015 (N+1)


11
1170000
12

1210000

4810900

2000

6 4810900

1170000

1170000

14000

7 1170000

1210000

1500
2000

1500

2000
2000

2000
1500