Sunteți pe pagina 1din 66

Ing.

Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI
FACULTATEA DE GEODEZIE

Masterat:
Sisteme Informaionale n Cadastru i Publicitate Imobiliar

BAZE DE DATE SPAIALE


ANALIZA, PROIECTAREA I
DEZVOLTAREA UNUI GIS

Coordonator tiinific:
Conf.Univ. Dr. Ing. Didulescu Caius
Absolvent:
Ing. Paul-Samson Aroiu

Bucureti
2014

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

ef departament,

Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti

Prof. Univ. Dr. Ing. Petre Iuliu


Dragomir

Facultatea de Geodezie
Departamentul de Topografie i cadastru

Data ________

LUCRARE DE DISERTAIE
Tema lucrrii:

BAZE DE DATE SPAIALE ANALIZA, PROIECTAREA I


DEZVOLTAREA UNUI GIS

Termen de predare: 10.09.2014


Elemente iniiale pentru lucrare:
Analiza unui GIS;
Proiectarea unui GIS;
Dezvoltarea unui prototip GIS.
Coninutul lucrrii cu sub-temele care vor fi tratate:
Capitolul 1. - SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE
Capitolul 2. - TEHNOLOGII I INSTRUMENTE GEOSPAIALE CE POT FI UTILIZATE
Capitolul 3. - ANALIZA I PROIECTAREA UNUI GIS
Capitolul 4. - DEZVOLTAREA PROTOTIPULUI PolGIS
Capitolul 5. CALCULATOARE DE IMPOZIt I VIZUALIZAREA HRILOR TEMATICE

Denumirea materialului grafic coninut n proiect:


Vizualizarea cldirilor dup numrul de familii
Vizualizarea cldirilor dup anul construciei
Vizualizare cldirilor dup suprafa
Data eliberrii temei: ______________
Coordonator tiinific:
Conf.Univ. Dr. Ing. Didulescu Caius
Absolvent:
Ing. Paul-Samson Aroiu

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Declaraie de onestitate

Prin prezenta declar c Lucrarea de disertaie cu titlul BAZE DE DATE SPAIALE


ANALIZA, PROIECTAREA I DEZVOLTAREA UNUI GIS este scris de mine i nu a mai
fost prezentat niciodat la o alt facultate sau instituie de nvmnt superior din ar
sau strintate.

Bucureti, 10.09.2014

Absolvent,
ing. Paul Samson Aroiu
_________________________
(semntura n original)

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Cuprins
Lista figurilor...................................................................................................................................... 6
Lista tabelelor .................................................................................................................................... 7
Lista abrevierilor ................................................................................................................................ 8
Prefa....................................................................................................................................................9
Capitolul 1. - SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE ................................................................. 11
1.1. Ce este GIS? ................................................................................................................. 11
1.2. Domenii de aplicare ....................................................................................................... 11
1.3. Componentele GIS......................................................................................................... 12
1.4. Arhitectura unui sistem GIS ............................................................................................ 14
1.4.1. Arhitectura 2-tier ................................................................................................. 15
1.4.2. Arhitectura 3-tier ................................................................................................. 16
1.5. Avantaje i riscuri ........................................................................................................... 17
Capitolul 2. - TEHNOLOGII I INSTRUMENTE GEOSPAIALE CE POT FI UTILIZATE ............... 18
2.1. Baze de date spaiale. .................................................................................................... 18
2.1.1. Analiza comparativ ntre Oracle Spaial i PostgreSQL/PostGIS ...................... 18
2.1.2. Stocarea datelor geospaiale .............................................................................. 18
2.1.3. Inserarea datelor geospaiale ............................................................................. 20
2.1.4. Interogarea datelor spaiale ................................................................................ 21
2.1.5. Oracle Spaial i PostGIS tabel comparativ ...................................................... 22
2.2. Utilizare PostGIS............................................................................................................ 23
2.3. Utilizare PHP ................................................................................................................. 23
2.4. Utilizare Geoserver - Servicii web geospaiale: WMS...................................................... 24
2.4.1. Implementare i exploatarea unui serviciu WMS ................................................. 25
2.4.2. Despre Geoserver .............................................................................................. 25
APLICAIE PRACTIC .................................................................................................................. 28
CREAREA UNUI PROTOTIP GIS PENTRU ORAUL FUREI, JUD. BRILA .............................. 28
Capitolul 3. - ANALIZA I PROIECTAREA UNUI GIS ................................................................... 28
3.1. Alegere sector cadastral Furei, Jud. Brila ................................................................. 28
3.2. GIS i dezvoltarea regional .......................................................................................... 29
3.3. Analiza unui prototip de GIS ........................................................................................... 31
3.3.1. Identificarea cerinelor cu ajutorul cazurilor de utilizare ....................................... 31
3.3.2. Modelarea dinamicii sistemului ........................................................................... 32
3.4. Proiectarea unui prototip GIS numit PolGIS.................................................................. 33

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

3.4.1. Proiectare funcionalitate PolGIS ........................................................................ 33


3.4.2. Proiectarea bazei de date PosgresSQL/PostGIS ................................................ 34
3.4.3. Proiectare interfa PolGIS ................................................................................. 36
3.5. Comunicare PolGIS Geoserver PosgreSQL/PostGIS................................................ 37
Capitolul 4. - DEZVOLTAREA PROTOTIPULUI PolGIS ................................................................ 39
4.1. Configurarea bazei de date spaial ............................................................................... 39
4.1.1. Crearea bazei de date spaiale ........................................................................... 40
4.1.2. ncrcarea datelor geospaiale cu PostGIS shapefile Import/Export Manager ...... 41
4.1.3. Relaionare tabele PosgreSQL ........................................................................... 43
4.2. Configurarea serverului Geoserver .............................................................................. 44
4.2.1. Setarea spaiului de lucru i a conexiunii ctre PostGIS ...................................... 44
4.2.2. Publicarea unui strat n Geoserver ...................................................................... 45
4.2.3. Publicarea unui grup de straturi n Geoserver ..................................................... 48
4.2.4. Publicarea unui stil de vizualizare n Geoserver .................................................. 49
4.3. Realizarea interfeei PolGIS ........................................................................................... 51
4.3.1. Configurare IIS versiunea 7 i instalarea interpretorului PHP .............................. 51
4.3.2. Conectare PHP la baza de date PostgreSQL si accesul utilizatorilor la interfaa
grafic PolGIS ....................................................................................................................................52
4.3.3. Configurarea cadrelor i structura interfeei grafice PolGIS ................................. 53
Capitolul 5. CALCULATOARE DE IMPOZIt I VIZUALIZAREA HRILOR TEMATICE ............ 56
5.1. Calculatoare de estimare al impozitului anual pe cldiri .................................................. 56
5.1.1. Calculator n funcie de suprafaa util a cldirii .................................................. 57
5.1.2. Calculator n funcie de proprietar pentru sectorul cadastral vizat ........................ 58
5.1.3. Calculator impozit pe cldiri sector cadastral.................................................... 59
5.2. Hri simbologice generate cu PolGIS ............................................................................ 60
5.2.1. Vizualizarea cldirilor dup numrul de familii ..................................................... 61
5.2.2. Vizualizarea cldirilor dup anul construciei ....................................................... 62
5.2.3. Vizualizare cldirilor dup suprafa ................................................................... 63
Concluzii...............................................................................................................................................64
Anexa 1................................................................................................................................................65
Bibliografie............................................................................................................................................66

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Lista figurilor
Figura 1.1 - Componentele GIS_______________________________________________________
Figura 1.2 - Ierarhia componentelor GIS________________________________________________
Figura 1.3 - Arhitectura 2-tier________________________________________________________
Figura 1.4 - Arhitectura 3-tier________________________________________________________
Figura 2.1 - Interogare date spaiale in Oracle Spaial_____________________________________
Figura 2.2 - Dreptunghi ncadrator minim a MBR (Minimum Bounding Rectangle)_______________
Figura 2.3 - Capabilitate Geoserver___________________________________________________
Figura 2.4 - Harta returnat n urma cererii ctre GeoServer________________________________
Figura 3.1 - Sector cadastral urmrit / vedere din satelit 54 de locuine______________________
Figura 3.2 - Sector cadastral urmrit / ncadrarea zonal___________________________________
Figura 3.3 - Diagrama cazurilor de utilizare_____________________________________________
Figura 3.4 - Diagrama dinamicii sistemului______________________________________________
Figura 3.5 - Arhitectur PolGIS_______________________________________________________
Figura 3.6 - Diagrama de proiectare a bazei de date spaial_______________________________
Figura 3.7 - Diagrama de proiectare a interfeei PolGIS____________________________________
Figura 3.8 - Schema logic de comunicare PolGIS Geoserver PosgreSQL__________________
Figura 4.1 - Interfaa grafic a programului PosgreSQL____________________________________
Figura 4.2 - Crearea bazei de date Master2014_POSTGIS_________________________________
Figura 4.3 - ncrcarea datelor geospaiale cu PostGIS shapefile Import/Export Manager_________
Figura 4.4 - Importarea unui shapefile cu PostGIS shapefile Import/Export Manager_____________
Figura 4.5 - Tabela PostgreSQL_____________________________________________________
Figura 4.6 - Diagrama de relaionare a tabelelor_________________________________________
Figura 4.7 - Crearea spaiului de lucru_________________________________________________
Figura 4.8 - Realizare conexiune cu baza de date spaial_________________________________
Figura 4.9 - Publicarea unui nou strat din baza de date Master2014_POSTGIS_________________
Figura 4.10 - Publicarea strat sc_constructii_ poligon din baza de date Master2014_POSTGIS_____
Figura 4.11 - Vizualizare strat sc_constructii_ poligon din baza de date Master2014_POSTGIS____
Figura 4.12 - Lista straturilor publicate din baza de date Master2014_POSTGIS________________
Figura 4.13 - Creare grup de straturi Faurei_sc din baza de date Master2014_POSTGIS_________
Figura 4.14 - Vizualizare grup de straturi Faurei_sc din baza de date Master2014_POSTGIS______
Figura 4.15 - Definirea unui nou stil de vizualizare a unei harti PolGIS________________________
Figura 4.16 - Configurarea Server-ului IIS7_____________________________________________
Figura 4.17 - Instalarea modulului PHP________________________________________________
Figura 4.18 - Formularul de conectare la interfaa aplicaiei PolGIS__________________________
Figura 4.19 - Interfa grafic PolGIS mprirea cadrelor________________________________
Figura 5.1 - Calculator impozit pe cladire_______________________________________________
Figura 5.2 - Calculator impozit pe cladire persoan fizic__________________________________
Figura 5.3 - Vizualizare cladire subiect_________________________________________________
Figura 5.4 - Total impozit datorat sector cadastral_______________________________________
Figura 5.5 - Vizualizarea cldirilor dup numarul de familii_________________________________
Figura 5.6 - Vizualizarea cldirilor dup anul construciei__________________________________
Figura 5.6 - Vizualizarea cldirilor dup suprafa________________________________________

Facultatea de Geodezie - UTCB

9
9
12
13
18
19
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
40
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
53
54
55
56
57
58
59

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Lista tabelelor

Tabelul 2.1 SDO_GTYPE Oracle spaial_______________________________________ 16


Tabel 2.2 - Analiza comparativ a bazelor de date spaiale Oracle Spaial i PostGIS_____ 19
Tabelul 4.1 Reguli de vizualizare a unei hri aferent anului de construcie al cldirilor___ 46

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Lista abrevierilor

GIS

Acronimul n limba englez pentru Sisteme Informationale Geografice

OGC

Open Geospatial Consortium

SQL

Structured Query Language - Limbaj Structurat de Interogare

EPSG

European Petrolium Survey Group

MBR

Minimum Bounding Rectangle

PHP

Hypertext Preprocessor

HTML

Hyper Text Markup Language

WMS

Web Map Service

PNG

Portable Network Graphic

GIF

Graphics Interchange Format

TIFF

Tagged Image File Format

JPEG

Joint Photographic Experts Group

SVG

Scalable Vector Graphics

KML

Keyhole Markup Language

xml

Extensible Markup Language

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

SLD

Styled Layer Descriptor

BD

Baz de date

SC

Sector Cadastral

IIS

Internet Information Services

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Prefa
n nou economie bazat pe cunotine ce se impun n societile competitive,
sistemele informatice pentru organizarea datelor, informaiilor i extragerea de noi
cunotine devin eseniale n procesele de luare a deciziilor i de elaborare a
strategiilor de dezvoltare.
Pe lng tipurile de date clasice utilizate n sistemele informatice, n ultimii ani au
luat amploare datele geospaiale. Aceste date se refer la localizarea geografic a
anumitor obiecte pe glob, la form i dimensiunile acestora.
Sistemele informatice care stocheaz, prelucreaz, vizualizeaz datele
economice clasice mpreun cu datele geospaiale se numesc sisteme informatice
geografice, GIS. Datorit complexitii sistemelor informatice geografice i a
interdisciplinaritii acestora, specialitii GIS sunt redui numeric.
Aceste sisteme informatice devin o necesitate pentru o serie de companii sau
instituii care lucreaz cu date geografice. De exemplu, companiile de utiliti pot
monitoriza mult mai eficient reelele locale de ap, gaz sau electricitate avnd la
dispoziie un GIS. Ageniile pentru dezvoltare regional pot folosi analizele spaiale pe
care le pun la dispoziie sistemele informatice geografice pentru elaborarea unor
strategii de dezvoltare documentate, consistente, pe baza datelor economico geografice ale regiunii respective.
n lucrarea de fa mi-am propus s dezvolt un prototip GIS (PolGIS) de
calculare a impozitului anual pe cladiri, datorat de catre persoanele fizice ce au n
proprietate o cldire situat n oraul Furei, Jud. Brila. Importana acestui prototip GIS
este de a permite nu numai calcularea impozitului pe cldiri ci i vizualizarea acestora
din punct de vedere al formei, al aezrii geografice i al variaiei unor indicatori macroeconomici prin generarea unor hri tematice.
Lucrarea de fa constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea unui sistem
geografic complex, capabil de analize spaiale cu posibilitatea vizualizrii unor hri
tematice pentru toi indicatorii macro-economici de interes pentru un sector cadastral
vizat .
Aceast lucrare este structurat n 5 capitole astfel:
n primul capitol Sisteme informatice geografice sunt prezentate aspecte
generale referitoare la terminologia GIS, domeniile de aplicare a acestor sisteme
informatice, arhitectur unui GIS, tipuri de date geospaiale.
n cel de-al doilea capitol, Tehnologii i instrumente geospaiale ce pot fi
utilizate n realizarea unui GIS sunt menionate limbajele de programare i server-ele
de care avem nevoie pentru a configura sistemul.
n cel de-al treilea capitol, Analiza i proiectarea unui GIS este prezentat
schema logic de funcionare a sistemului i proiectarea componentelor ce alctuiesc
sistemul GIS.
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

n cel de-al patrulea capitol, Dezvoltarea prototipului PolGIS sunt prezentate


dou dintre cele mai importante componente din arhitectura unui sistem informatic
geografic: inima GIS-ului, aa cum este supranumit n unele lucrri, baza de date
spaial n care sunt stocate datele geospaiale i serviciile web pentru generare de
hri online.
n capitolul 5, Calculatoare de impozite i vizualizarea hrilor tematice sunt
prezentate calculatoarele de impozite ce estimeaz impozitul anual datorat de ctre un
proprietar al unei cldiri situate in oraul Furei, Jud. Brila i vizualizarea harilor
tematice cu privire la anumii indicatori macro-economici.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Capitolul 1. - SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE


1.1. Ce este GIS?
GIS este acronimul n limba englez pentru Sisteme Informationale Geografice.
GIS este definit de OGC (Open Geospatial Consortium) c fiind un sistem
informatic utilizat pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea,
analiza i vizualizarea datelor refereniate geografic sau geospaiale.
Datele geospaiale sunt date legate de localizarea geografic,
caracteristicile unor obiecte naturale sau construite, limitele acestora pe suprafaa
Pmntului.
OGC este un consoriu de 369 companii, agenii guvernamentale i
universiti care colaboreaz n realizarea unor standarde, specificaii, cunoscute sub
numele de OpenGIS Standards and Specifications. Respectate de productorii de
sisteme informatice geografice, aceste standarde asigur interoperabilitatea (prin
aceast nelegnd abilitatea de a folosi sau de a integra componente software
dezvoltate de productori diferii), cu alte cuvinte, asigur bun funcionare a conceptul
de "plug-and-play" i la nivel software.
Mai pe larg, un sistem GIS este un sistem folosit pentu modelarea informaiei,
proceselor i structurilor, care reflect lumea real, inclusiv evenimentele trecute, pentru
a putea inelege, analiza i gestiona resurse i faciliti. Un sistem GIS poate fi descris
ca un sistem de gestiune a unei baze de date, care de regul prezint utilizatorului
datele ntr-un mod interactiv grafic, care poate fi interogat i analizat.

1.2. Domenii de aplicare


GIS este aplicabil n multe alte domenii, ca de exemplu: dezvoltare regional,
turism, financiar-bancar, sntate, militar, criminalistic, tiine sociale, geologie, mediu
etc.
Un astfel de sistem este utilizat n dezvoltarea urban i regional prin crearea
de hri de urbanism, n managementul reelelor de utiliti (energie electric, gaze,
ap), n alegerea celor mai bune locaii pentru amplasarea de noi afaceri, studiul
impactului asupra mediului a diveri factori, n sntate (gestionarea strii de sntate a
populaiei pe regiuni), n comer (segmentarea pieelor).
Rolul esenial pe care l au informaiile geospaiale, sistemele informatice
geografice n vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare n economia cunoaterii a fost
subiectul simpozionului anual AGIT (http://www.agit.at) organizat n Salzburg, Austria,
n 7 iulie 2006 al crui tematic a fost geoinformaia pentru dezvoltare, Geoinformation
for Development (gi4dev). n cadrul acestui simpozion specialitii au dovedit cum GISFacultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

urile pot fi folosite pentru dezvoltarea durabil regional, reducerea srciei,


monitorizarea crizei apei i a alimentelor n regiunile de criz.

1.3. Componentele GIS1


GIS nu trebuie privit ca un sistem pur hardware, el este un ansamblu constituit
din:
Persoane - utilizatorii ai sistemului;
Aplicaii procesele i programele utilizate
pentru atingerea scopurilor dorite;
Date informaiile necesare care stau la baza
aplicaiei;
Software nucleul sistemului GIS;
Hardware - componentele fizice pe care va
rula sistemul.
Figura 1.1 - Componentele GIS

Figura urmtoare trebuie interpretat ca o propoziie, i pornete de la cele mai


importante elemente care alctuiesc un sistem GIS, pn la cele mai puin importante.
PERSOAN
E
Trebuie sa
utilizeze

APLICATII

Care necesita

DATE
SOFTWARE
Ce pot fi accesate si
manipulate prin

HARDWA
RE
Figura 1.2

- Ierarhia componentelor GIS

Fifura 1.1 Componentele GIS / surs :


http://www.enggpedia.com/civil-engineering-encyclopedia/79-geographic-information-system-gis/1581-what-is-gis

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Exist o disput n legtur cu cel mai important element, anumite lucrri


susinnd c principalul rol este deinut de persoane, n timp ce alte studii pun pe primul
loc datele.
Utilizatorii
Sistemele informaionale geografice provin din necesitatea oamenilor aparinnd
unor organizaii diverse de a rspunde la ntrebri, de a-i realiza sarcinile ntr-un mod
ct mai simplu i n general de a interaciona cu lumea i oamenii care o alctuiesc.
Un sistem informaional precum GIS vine n sprijinul realizrii activitilor ntr-un
timp mult mai scurt i cu rezultate mult mai consistente, cu un nivel ridicat de ncredere.
Designul i implementarea unui sistem GIS ncepe cu oamenii i necesitile lor,
i se termin cu aplicaii reale de care acetia se folosesc n vederea atingerii scopurilor
propuse.
Aplicaiile
Aplicaiile reprezint urmtoarea treapt n ierarhia menionat mai sus,
deoarece acestea definesc funcionalitile pe care trebuie s le aib sistemul
informaional.
n diferite organizaii oamenii au nevoie s ntocmeasc diverse tipuri de
rapoarte, s ia anumite decizii i, n general, s aplice propriile abiliti pentru a rezolva
tot felul de probleme. Activitile, procesele desfurate n vederea realizrii acestora
lucruri poart denumirea de aplicaii. Aplicaiile iau natere din misiunea i obiectivele
organizaiei. n proiectarea oricrui sistem de informaii trebuie inut cont de tipul de
aplicaii ce vor fi suportate de acesta.
Mai exact, aplicaiile reprezinta modul n care sunt obinute datele, cum sunt
stocate, transformate i analizate pentru a fi prezentate ntr-o form final la ieire. Un
exemplu simplu de aplicaie l constituie densitatea populaiei la nivel naional sau
monitorizarea calitii apei.
Datele
Pentru ca aplicaiile s funcioneze n mod corespunztor, acestea au nevoie de
date. Nu se poate construi o hart cu potenialul vnzarilor sau cu amplasarea
geografic a clienilor fr a deine anumite tabele ci informaiile necesare realizrii unui
astfel de rezultat. Aceste tabele se vor afla ntr-o baz de date (eventual mai multe),
sistemul necesitnd existena unor intrumente specializate pentru accesul,
administrarea i manipularea datelor.
Tipurile de date posibile, modul de capturare, stocare i interogare a acestora vor
fi prezentate n subcapitolul urmtor.
Software
Cnd vorbim de software-ul GIS, ne referim la instrumentele utilizate pentru a
stoca, analiza, i afia informaiile geografice. n orice sistem GIS, datele, pe lng
reprezentarea spaial, posed legturi ctre diferite atribute ce sunt stocate ntr-o baz
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

de date. Majoriatatea aplicaiilor ofer o interfa uor de utilizat pentru interogarea


datelor i manipularea spaial prin utilizarea unor instrumente precum zoom sau pan.
Pe scurt, componentele software principale ce alctuiesc un sistem informaional
GIS sunt: un sistem de gestiune a bazelor de date, o interfa grafic care s permit
manipularea instrumentelor i bineneles instrumentele.
Nivelul cobort pe care se afl software-ul n ierarhie se datorez faptului c
aplicaiile pot exista chiar dac se renun la software, atta timp ct datele exist i
sunt aranjate ntr-o manier util.
Hardware
GIS hardware nu este nimic altceva dect un sistem, un computer pe care s
ruleze aplicaia GIS. Pe lng sistemul propriu-zis cu tastatur, monitor, cabluri,
conexiune internet, mai pot exista componente precum: imprimante profesionale,
scanere, echipamente speciale care s scaneze hri i s introduc datele din hri n
baza de date GIS.
Trio-ul din centrul Figurii 1.1: aplicaii-software-date, reprezint nucleul sistemului
de informaii.
n mod ideal, acesta ar trebui s funcioneze indiferent de oamenii care intervin in
sistem (n cazul n care design-ul aplicaiei este bine realizat ) i trebuie s fie ndeajuns
de flexibil pentru a funciona indiferent de inovaiile care apar la nivel hardware, chiar i
n absena total a hardware-ului.

1.4. Arhitectura unui sistem GIS


Aplicaiile de tip GIS se mpart n trei mari categorii:
aplicaii GIS de sine stttoare (open-source sau nu);
aplicaii GIS dezvoltate pentru dispozitivele mobile;
aplicaii GIS Web (fiind cele mai raspndite).
Datorit evoluiei exponeniale a internetului i a modului simplu i util n care
utilizatorii pot vizualiza anumite date spaiale, pot crea hri tematice, pot face interogri
i analize spaiale, indiferent de locul unde s-ar afla, Web GIS a devenit un instrument
foarte rspndit care ne ajut n viaa de zi cu zi.
n general, un sistem web are o arhitectur client/server organizat pe mai multe
nivele. Web GIS, la rndul su, urmeaz aceast structur, i poate fi proiectat ca o
aplicaie client/server 2 tier sau ca o aplicaie 3-tier, n funcie de cerinele i
funcionalitile pe care trebuie s le ndeplineasc sistemul.
Un sistem GIS are n general trei componente principale:
Aplicaia client interfaa utilizator ce conine tehnologii pentru afiarea i
manipularea hrilor ;
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Logic
de bussiness se refer la securitate, managementul utilizatorilor,
servicii web, modelul de date care urmeaz
urmeaz a fi furnizat aplicaiei
aplica
client n
vederea accesrii
acces de funcii la baz de date.
Surs
de date n general o baz de date relaional
ional cu suport pentru
date spaiale,
iale, versionare, indexare i extensibilitate.
1.4.1. Arhitectura 2-tier
tier2
Arhitectura 2-tier
tier este o arhitectur
arhitectur client-server
server n care clientul,
cl
respectiv
serverul sunt dou
componente diferite care comunic
comunic ntre ele prin intermediul reelei
re
care le interconecteaz.
. Clientul este cel care ini
iniiaz conexiunea, iar serverul este cel
care ateapt cereri din partea clientului.
n cazul sistemului
mului GIS, primele dou
dou componete (aplicaia
ia client i logica de
bussiness), fac parte din client, iar baza de date se va afla separat, pe server.
Principalul dezavantaj al acestei arhitecturi este faptul cc ntreaga prelucrare va avea
loc la nivelul aplicaiei
iei
iei client. Prin urmare utilizatorul va avea nevoie de resurse
puternice de procesor i memorie. O alte problem
problem cu care se confrunt
confrunt acest tip de
arhitectur este securitatea, deoarece comunicarea dintre serverul web i serverul de
baze de date este realizat
lizat direct prin intermediul reelei
elei care asigur comunicare ntre
client i server.
Pe de alt parte, arhitectura 2-tier
2
ofer avantaje din punct de vedere al
performanei (performan
mai bun
bun deoarece prezint 2 componente strns legate
ntre ele i nu
u 3), din punct de vedere al uurinei
u
ei de instalare, configurare i de ce nu i
mentenan.

Figura 1.3 - Arhitectura 2-tier


2

Figura 1.3 Arhitectura 2-tier


tier / surs:
surs
Ticu Bogdan - http://profs.info.uaic.ro/~alaiba/mw/index.php?title=
http://profs.info.uaic.ro/~alaiba/mw/index.php?title= Arhitectura_Three-tier
Arhitectura_Three

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

1.4.2. Arhitectura 3-tier


tier3
Modelul 3-tier
tier este tot o arhitectur
arhitectur client-server
server n care interfaa
interfa utilizator, logica
de bussiness (logica funcional)
funcional ii sursa de date sunt dezvoltate i
administrate ca
module independente. Termenul 3-tier
3
se refer la introducerea unei componente (de
obicei un server) ntre client i
server al crei rol difer n funcie
ie de scopul aplicaiei.
aplica
Acest tip de arhitectur,
arhitectur prin component de mijloc, izoleaz partea de client, de
partea de date, prin urmare este redus
redus complexitatea la nivelul clientului din punct de
vedere al accesului la date i este consolidat securitatea la nivelului accesului la baza
de date.

Figura 1.4 - Arhitectura 3-tier

ntr-un
un sistem Web GIS, interfa
interfaa grafic conine
ine tehnologii ce permit afiarea
afi
hrilorr n browser: animation, zoom in, zoom out
out, pan etc.
Nivelul de mijloc este cel care controleaz
controleaz funcionalitatea
ionalitatea aplicaiei
aplica
prin
realizarea de procesri
ri detaliate. Acesta trebuie proiectat n aa
aa fel nct s
s suporte un
numr mare de autentificri
ri la intrarea n sistem. O alt
alt cerin
este rspunsul
r
n timp
real la cerinele
ele utilizatorului. Acea
Aceast cerin necesit implementare
implementarea unui mecanism
eficient de ncrcare i descrcare
desc
a datelor care s mbunt
teasc performana
3

Figura 1.4 Arhitectura 3-tier


tier / surs:
surs
Ticu Bogdan - http://profs.info.uaic.ro/~alaiba/mw/index.php?title= Arhitectura_Three
Arhitectura_Three-tier

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

local. Un alt element important este motorul de procesare, care primete date (cum ar
fi de exemplu numele hrii, locaia dorit, sursa de date, dimensiunea hrii) i pe baza
acestora ntoarce o imagine a hrtii sau un alt model de date stabilit n prealabil.
Rezultatul este furnizat mai departe aplicaiei client care va genera harta pentru
vizualizare.
Baza de date va trebui s ofere suport pentru tipuri de date complexe, cum ar fi
puncte, linii, poligoane, pentru operaii asupra acestor tipuri de date, precum intersecie,
diferen, reuniune. Deasemenea, limbajul de interogare trebuie s permit cereri att
pentru date spaiale, ct i pentru date non-spatiale. Deoarece numrul nregistrrilor
ntr-un sistem GIS este foarte mare, baza de date trebuie s ofere suport pentru
indexare, pentru acces paralel, n vederea obinerii unei performane mai bune.
Avantajele acestui tip de arhitectur sunt evidente:
uurina cu care se poate modifica, respectiv nlocuirea oricrui modul,
fr a afecta funcionalitatea celorlalte;
reguli de securitate ce pot fi aplicate la nivel de server fr a se interveni
n vreun fel la nivelul client;
interfaare de lucru client - server simplificat etc.
Prin urmare, n zilele de azi, orice sistem GIS matur adopt ca i arhitectur de
baz modelulu 3-tier.

1.5. Avantaje i riscuri


Avantajele utilizrii unui GIS:
Datele sunt mai bine organizate;
Elimin redundana n stocarea datelor;
Facilitatea actualizrilor;
Analize, statistici i noi cutari mult mai uoare;
Utilizatorii sunt mai productivi.
Principalele riscuri pe care orice sistem GIS i le asum :
Complexitate;
Costuri ridicate;
Modificrile din teren;
Dificulti n formarea de personal.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Capitolul 2. - TEHNOLOGII I INSTRUMENTE GEOSPAIALE


CE POT FI UTILIZATE
N REALIZAREA UNUI GIS
2.1. Baze de date spaiale.
2.1.1. Analiza comparativ ntre Oracle Spaial i PostgreSQL/PostGIS
O baz de date spaial este o baz de date optimizat pentru a stoca i
interoga date geospaiale.
Oracle Spaial este o component a Oracle Enterprise Edition; ofer o
schem SQL i funcii predefinite care faciliteaz stocarea, interogarea, actualizarea,
analiza datelor geospaiale (obiectelor geografice) din baza de date.
Componentele Oracle Spaial sunt:

schema (MDSYS) care definete modalitatea de stocare, sintaxa i


semantica tipurilor de date geometrice recunoscute;
un mecanism de indexare spaial;
un set de operatori i funcii pentru a efectua interogri, jonciuni pe date
spaiale, i alte operaii de analiz spaial;

Modelul de date folosit pentru lucrul cu date spaiale este relaional.


PostGIS adaug suport pentru datele geospaiale la baza de date obiectualrelaional open source PostgreSQL.
Cnd vorbim de stocarea datelor geospaiale n bazele de date, ne referim
ndeosebi la datele vectoriale. PostGIS nu ofer suport pentru datele de tip raster, n
timp ce Oracle Spaial poate stoca aceste date, alegnd ca tip pentru coloana
respectiv, tipul de data BLOB.
2.1.2. Stocarea datelor geospaiale
n Oracle Spaial, o dat de tip geospaial este stocat ntr-o coloan de tip
SDO_GEOMETRY.
Pentru crearea unei tabele n care s stocm informaii despre drumurile
din Romnia definim coloanele tip i nume de tip VARCHAR2, care vor stoca tipul i
denumirea drumului i coloana geom de tip SDO_GEOMETRY, aceast stocnd
informaia geospaial referitoare la form i localizarea drumului respectiv.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

CREATE

TABLE DRUMURI_RO (

tip

VARCHAR2(21),

nume

VARCHAR2(91),

geom

MDSYS.SDO_GEOMETRY);

TABLE DRUMURI_RO (
VARCHAR2(21),
VARCHAR2(91),
MDSYS.SDO_GEOMETRY);

Oracle Spaial definete tipul sau obiectul SDO_GEOMETRY astfel:


CREATE TYPE sdo_geometry AS OBJECT (
SDO_GTYPE NUMBER,
SDO_SRID NUMBER,
SDO_POINT SDO_POINT_TYPE,
SDO_ELEM_INFO SDO_ELEM_INFO_ARRAY,
SDO_ORDINATES SDO_ORDINATE_ARRAY);

Atributul SDO_GTYPE indic tipul datei geospaiale. Valorile posibile ale


acestui atribut sunt prezentate n tabelul 2.1:
Tabelul 2.1 SDO_GTYPE Oracle spaial
Valoare

Tip data

dl01

PUNCT

dl02

LINIE sau CURBA

dl03

POLIGON

dl04

COLECTIE

dl05

MULTIPUNCT

dl06

MULTILINIE

dl07

MULTIPOLIGON

d din coloan Valoare semnific numrul dimensiunilor: 2, 3 sau 4. De


exemplu, valoarea 2003 pentru GTYPE semnific un poligon bi-dimensional.
Atributul SDO_SRID este folosit pentru a asocia datelor un sistem de
coordonate (sistem de referin spaial). Aceast valoare trebuie s se regseasc n
coloan SRID a tabelei MDSYS.CS_SRS.
Atributul SDO_POINT este folosit n stocarea datelor de tip punct, prin
inserarea valorilor pentru coordonatele X i Y.
Atributele SDO_ELEM_INFO i SDO_ORDINATES descriu tipul datei
geospaiale i perechile de puncte care definesc data respectiv.
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

n PostGIS, pentru adugarea unei coloane de tip spaial se folosete sintaxa:


AddGeometryColumn(<nume undefined>, <nume undefined>, <srid>, <tip
data>, <numr dimensiuni>)
De exemplu,
AddGeometryColumn(DRUMURI_RO, GEOM, 4326, LINESTRING, 2);
Tipurile de date definite de PostGIS sunt: POINT, LINESTRING, POLYGON,
MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON.
2.1.3. Inserarea datelor geospaiale
Inserarea unei linii n tabela DRUMURI_RO, folosing Oracle:
Pentru a insera informaii despre un drum n tabela creat anterior se folosete
urmtoarea sintax n Oracle Spaial:
INSERT INTO DRUMURI_RO values
( drum judetean,
DJ595A,
SDO_GEOMETRY(
2002, -- linii bi-dimensionale
4326, -- sistemul de referinta spatial
NULL, -- nu este punct
SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1,2,1), -- linii frante
SDO_ORDINATE_ARRAY(21.127653,45.502351,21.1252
89,45.506727,21.12 2928,45.510877,21.122027,45.512200,21.121598,45.513283)
puncte folosite pentru definirea segmentelor
)
);

Selectnd informaiile despre sistemul de referin spaial folosit (select * from


mdsys.cs_srs where srid = 4326;) aflm urmtoarele informaii:
CS_NAME

SRID

AUTH_SRID

AUTH_NAME

WKTEXT

WGS 84

4326

4326

EPSG

GEOGCS [ "WGS 84", DATUM ["World Geodetic


System 1984 (EPSG ID 6326)", SPHEROID ["WGS 84
(EPSG ID 7030)", 6378137, 298.257223563]], PRIMEM
[ "Greenwich", 0.000000 ], UNIT ["Decimal Degree",
0.01745329251994328]]

Codul 4326 EPSG (European Petrolium Survey Group) reprezint sistemul de


coordonate latitudine/longitudine sau sistemul de coordonate geografice n care se regsesc
majoritatea datelor geospaiale. Totui exist i fiiere cu date geospaiale proiectate n alte

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

sisteme de coordonate, de aceea, nainte de a folosi mpreun date din surse diferite, trebuie
asigurat faptul c ele au asociat acelai sistem de referin spaial.
Inserarea unei linii n tabela DRUMURI_RO, folosing PostGIS:
INSERT INTO DRUMURI_RO values
( drum judetean,
DJ595A,
GeomFromText(
LINESTRING(21.127653 45.502351, 21.125289 45.506727, 21.122928 45.510877,
21.122027 45.512200, 21.121598 45.513283), -- linii bi-dimensionale
4326, -- sistemul de referinta spatial
)
);

n reprezentarea datelor geospaiale, PostGIS respect standardul OGC:


OpenGIS Simple Features Implementation Specification for SQL, reprezentare numit
WKT (Well Known Text).
Observm c specific al reprezentrii WKT existena perechilor de valori pentru
latitudine / longitudine. ntre coordonate nu exist virgul, ea delimiteaz doar punctele.

2.1.4. Interogarea datelor spaiale


Oracle Spaial folosete un model de interogare n 2 pi pentru a rezolv
interogri sau jonciuni spaiale. Sunt efectuate dou operaii cunoscute sub numele de
filtrarea primar i secundar.
Filtrarea primar permite selectarea rapid a nregistrrilor candidate ce vor intra
n cel de-al doilea filtru n urma cruia rezultatul exact va fi returnat.
FILTRU
PRIMAR

DATE

FILTRU
SECUNDAR

REZULTAT
PRIMAR

SPAIALE

RETURNARE
REZULTAT
FINAL

Figura 2.1 - Interogare date spaiale in Oracle Spaial

Un index R-Tree aproximeaz fiecare geometrie (reprezentare a datelor


geospaiale) printr-un dreptunghi de arie minim care ncadreaz geometria respectiv,

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

numit dreptunghi ncadrator minim a


este artat n figur:

MBR (Minimum Bounding Rectangle), aa cum

Figura 2.2 - Dreptunghi ncadrator minim a MBR (Minimum Bounding Rectangle)

Crearea unui index n Oracle:


CREATE INDEX drumuri_ro_idx ON drumuri_ro(geom)
INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;

PostGIS are definit acelai tip de index, instruciunea de mai sus devenind:
CREATE UNIQUE INDEX drumuri_ro_idx
ON drumuri_ro(geom) using gist (geom);

2.1.5. Oracle Spaial i PostGIS tabel comparativ


O analiz comparativ a celor dou baze de date spaiale este prezentat n
urmtorul tabel 2.2:
Tabel 2.2 - Analiza comparativ a bazelor de date spaiale Oracle Spaial i PostGIS
Baza de
date

Formatul

Format

Sistem de

de stocare

conform cu

referinta

Standard

Indexare

Tip de date
geospatiale

spatial
Oracle

Obiect

Spatial

Oracle

PostGIS

WKB

SQL/MM

OGC

EPSG

EPSG

SQL/MM

OGC
SQL/MM
partial

Facultatea de Geodezie - UTCB

QuadTree

vectoriale

RTree

raster

RTree

vectoriale

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

2.2. Utilizare PostGIS


PostGIS este o extensie spaial a PostgreSQL, serverul de baze de date
relaionale, care asigur toat funcionalitatea descris n specificaiile OpenGIS a
Simple feature for SQL, funcionalitate ce permite efectuarea unor interogri i analize
spaiale complexe folosind exclusiv comenzi SQL.
Ca i Oracle Spaial, DB2 Spaial i SQL Server Spaial, PostGIS poate fi numit
PostgreSQL Spaial, prin aceasta nelegndu-se c adaug funcii specifice manipulrii
datelor spaiale serverului de baze de date relaionale PostgreSQL, i anume:

adaug tipul de date a geometry la cele existente (integer, date, varchar


etc);
ofer funcii care opereaz asupra datelor de tip a geometry i pot
furniza diverse informaii spaiale: ST_Distance (geometry, geometry),
ST_Area(geometry),
ST_Length(geometry),
ST_intersects(geometry,
geometry) etc;
pune la dispoziie un mecanism de indexare care permite interogri pe
criterii spaiale (de exemplu obiectele aflate ntr-o zon de froma
dreptunghiular) efectuate ntr-un interval de timp foarte scurt.

2.3. Utilizare PHP


PHP, ce nseamn "PHP: Hypertext Preprocessor" este un limbaj de programare
de uz general, cu cod-surs deschis (Open Source), utilizat pe scar larg i care este
potrivit n special pentru dezvoltarea aplicaiilor Web i poate fi integrat n HTML.
Sintaxa sa provine din C, Java i Perl i este uor de nvat. Scopul principal al
limbajului este acela de a permite programatorilor web s creeze rapid pagini web
generate dinamic, ns cu PHP putei realiza mult mai multe.
PHP este limbajul ideal pentru construirea de pagini web dinamice. Este uor de
nvat, open-source, poate fi rulat pe mai multe platforme i se poate conecta la mai
multe tipuri de baze de date. Cel mai important aspect al limbajului este ns
posibilitatea de a fi imbricat cu cod HTML. Putem astfel crea pagini HTML statice i din
loc n loc, acolo unde este nevoie, s introducem dinamism cu ajutorul PHP.
Interpretorul PHP este cel mai cunoscut limbaj de scripting folosit n acest
moment pentru crearea site-urilor Web interactive. Denumirea este un "acronim
recursiv" pentru Hypertext PreProcessor. Diferena esenial fa de alte limbaje de
scripting (gen JavaScript) este faptul c PHP este un interpretor server-side (operaiile
sunt executate de ctre server i nu pe calculatorul utilizatorului). Pentru a putea testa
pagini PHP avei nevoie de un server de web (Apache) i de pachetul PHP instalat.
PHP permite folosirea unor elemente specifice limbajelor de programare. Ieirea
standard a script-ului PHP devine intrarea standard pentru programul de navigare care
vizualizeaz pagina. Aadar, la ieirea standard poate fi scris (de exemplu, prin

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

intermediul comenzii echo) orice tip de cod HTML, acesta fiind interpretat de ctre
borwser.
Pe lng manipularea coninutului paginilor de web, PHP poate trimite headere
HTTP pentru autentificare, seta cookie-uri sau redireciona utilizatorii. Mai mult, cu
ajutorul bibliotecilor externe de funcii poate folosi fiiere XML, crea i manipula imagini,
animaii Shokwave Flash, PDF-uri sau se poate conecta la un server de mail, iar
acestea sunt doar cteva din funciile pe care le poate ndeplini.
Interpretorul PHP parcurge documentul accesat pn n momentul n care
ntlnete un marcaj de deschidere care indic faptul c textul care urmeaz trebuie
interpretat c fiind cod PHP. n continuare, textul este interpretat c fiind cod PHP pn
n momentul n care este ntlnit marcajul de nchidere. ntreg textul care nu este
interpretat c fiind cod PHP este furnizat la ieire n form n care a fost primit ca intrare
de ctre interpretor. Exist mai multe marcaje care indic nceperea unei secvene de
cod PHP, dar doar dou dintre ele sunt folosite de obicei. Dac dorim c documentul s
respecte specificaiile XML, atunci singur posibilitate de inserare a codului PHP este
folosirea unei secvene de tipul:
<?php
//cod PHP
?>

2.4. Utilizare Geoserver - Servicii web geospaiale: WMS


Serviciile de webmapping funcioneaz dup principii i protocoale de
comunicaie similare serviciilor web clasice. Rolul acestora este deosebit de important
n contextul actual, cnd asistm, pe de o parte, la o expansiune continu a surselor i
canitii de date geospaiale stocate, iar pe de alt parte, la o cretere a nevoii de a
accesa aceste date.
Privit sub acest aspect, WMS joac un rol dublu:

faciliteaz accesul consumatorilor la surse de date aflate la distan;


asigur furnizorilor o metod standardizat de partajare a datelor;

Definirea unui standard pentru serviciile de webmapping cade n sarcina Open


Geospatial Consortium (OGC). Ultima versiune a specificaiei de implementarea a unui
serviciu
WMS
poate
fi
descrcat
gratuit
de
pe
site-ul
OGC
(http://www.opengeospatial.org/standards/wms).
n principiu, standardul WMS este adresat programatorilor care dezvolt aplicaii
client sau server, cu suport pentru WMS. n acest sens ofer descrieri tehnice a modului
n care trebuiesc implementate metode pentru:

interogarea serverului pentru a obine o list a tipului de informaii pe care


l poate livra (GetCapabilities);

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

solicitarea i transferarea unei hri/set de date (GetMap);


obinerea de informaii asociate unei hri/entiti (GetFeatureInfo).

Avantajele majore ale utilizrii unei metode standardizate de partajare/accesare


a datelor geospaiale constau n sporirea productivitii (eliminarea timpilor necesari
dezvoltrii unei metode proprii) i asigurarea interoperabilitii cu restul aplicaiilor
compatibile WMS. Utilizatorii finali snt cei mai ctigai, putnd s suprapun i s
interogheze, ntr-o manier transparent, hri aflate pe mai multe servere. n momentul
de fa exist o multitudine de soluii, comerciale (Ex: Ionic, ESRI) i open-source (Ex:
Mapserver, Geoserver, uDig, gvSIG, JUMP, QuantumGIS, GRASS, degree), att pentru
partea de client ct i pentru cea de server.
WMS produce hri georefereniate, n format digital (raster: PNG, GIF, JPEG
sau vector: SVG, WebCGM). Acestea pot fi vizualizate sau interogate n diferite
contexte. Prin utilizarea formatelor vectoriale sau a celor raster ce suport transparen
(GIF, PNG) este posibil combinarea mai multor seturi de date pentru a forma o singur
hart. Principala caren a WMS este dat de imposibilitatea editrii datelor. Pentru a
suplini acest minus, OGC a dezvoltat standardul complementar Web Feature Service
(WFS).
Conform standardului OGC [OGC01], un WMS trebuie s aib support pentru
metod HTTP GET i, opional, pentru metod http POST.
Structur unei cereri WMS folosind HTTP GET este :
http://host[:port]/path[?{name[=value]&}]
2.4.1. Implementare i exploatarea unui serviciu WMS
Implementarea unui serviciu operativ de webmapping, bazat pe WMS, necesit
mai nti prezena infrastructurii i aplicaiilor ce asigur funcionalitatea web: conexiune
internet (securizat), server web (Ex: Apache, IIS), limbaje de programare server-side
(opional, pentru crearea unor aplicaii interactive. Ex: PHP, ASP), sisteme de gestiune a
bazelor de date (opional, Ex: PostgreSQL, MySQL,Oracle).
Aplicaiile GIS open source au cunoscut n ultimii ani o dezvoltare i o
diversificare puternic, iar astzi se poate afirma cu certitudine c acoper fiecare nivel
din ciclul de utilizare a datelor geospaiale. n cazul Sistemelor Informaionale
Geografice, avantajelor clasice ale utilizrii aplicaiilor open-source: reducerea
costurilor, control asupra tehnologiei utilizate etc.; li se adaug o component extrem de
important: compatibilitatea cu standardele existente n acest domeniu.

2.4.2. Despre Geoserver


Geoserver - un server open-source dezvoltat n limbajul de programare Java ce
permite utilizatorilor s partajeze, s prelucreze i s edireze date geospaiale .
Este proiectat pentru interoperabilitate, s publice date de la orice surs de date
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

spaiale majore folosind standarde OGC (Open Geospatial Consortium). Geoserver a


evoluat pentru a deveni o metod uoar de a conecta informaii existene la Globurile
virtuale, cum ar fi Google Earth i NASA World Wind, precum i hri web, cum ar fi
OpenLayers , Google Maps i Bing Maps .
Geoserver ofer suport pentru metodele HTTP GET i POST.
Standardul de referin definete trei operaii obligatorii pentru un WMS:
GetCapabilities, GetMap i GetFeatureInfo. Rezultatul operaiei GetCapabilities este un
document XML care arat ce poate s fac serverul web
Legtura ctre documentul de capabilitate a serverului GeoServer l-am obinut
astfel:
http://localhost:8080/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.1&
request=GetCapabilities

Din acest document de capabilitate observm c GeoServer definete cele trei


operaii obligatorii, plus <DescribeLayer> i <GetLegendGraphic>.

Figura 2.3 - Capabilitate Geoserver

Cnd primete o cerere GetMap, WMS va satisface cererea, returnnd o hart


sau va declana o eroare.
Tot n documentul de capabilitate vedem care sunt formatele n care hrile pot fi
generate, ce sisteme de referin spaiale suport.
Formatele n care GeoServer poate genera hrile sunt: Graphics Interchange
Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographics Expert Group
(JPEG), Tagged Image File Format (TIFF), Scalable Vector Graphics (SVG), Keyhole
Markup Language (KML), OpenLayers.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

De exemplu cererea ctre GeoServer:


http://localhost:8080/geoserver/Master_2014_SICPI/wms?service=WMS&ve
rsion=1.1.0&request=GetMap&layers=Master_2014_SICPI:Populatie_ro&styles=&
bbox=134140.319146605,235566.983621641,871025.467480882,753166.439335693
&width=800&height=450&srs=EPSG:2653&format=application/openlayers&format
_options=layout:legend
are ca rezultat:

Figura 2.4 - Harta returnat n urma cererii ctre GeoServer

GeoServer ofer suport pentru toate sistemele de coordonate EPSG.


Exist dou posibiliti pentru vizualizarea datelor geospaiale: folosind stilurile
predefinite puse la dispoziie de WMS sau simbolizarea i colorarea definit de
utilizator pentru datele geospaiale, n cazul serverelor pentru generare hri care ofer
aceast posibilitate (se spune despre acestea c ofer suport SLD - Styled Layer
Descriptor). Stilurile create sunt vizibile n documentul de capabilitate n elementele
<Style>. Numele stilului va fi dat ca parametru in cererea GetMap.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

APLICAIE PRACTIC
CREAREA UNUI PROTOTIP GIS PENTRU ORAUL
FUREI, JUD. BRILA
3.

Capitolul 3. - ANALIZA I PROIECTAREA UNUI GIS


3.1. Alegere sector cadastral Furei, Jud. Brila
ntruct, n nou economie bazat pe cunotine ce se impune n societile
competitive, sistemele informatice pentru organizarea datelor, informaiilor i extragerea
de noi cunotine devin eseniale n procesele de luare a deciziilor i de elaborare a
strategiilor de dezvoltare, mi-am propus s realizez un prototip GIS pentru o agenie de
dezvoltare regional axat pe sistemul de impozitare al cldirilor.
Zona cadastrala aleas aparine judeului Brila, ora Furei i are n
componea sa un numr de 54 de locuine, avnd regimul de inalime parter (P).

Figura 3.1 - Sector cadastral urmrit / vedere din satelit 54 de locuine

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Pentru acest sector cadastral am crea o aplicaie web capabil s calculeze


impozitul anual ce trebuie pltit de fiecare proprietar n funcie de datele stocate n baza
de date spaial (PosgresSQL) i totodat s permit localizarea cldirii subiect.
Dup implementarea acestui sistem de calcul o s creez un formular care mi
permite analiza global a taxelor ncasate pentru ntreg sectorul i se va putea deduce
ce sum de bani intr anual la bugetul de stat pentru cele 54 de cldiri vizate.
Conform informaiilor obtinute de la primria oraului Furei, rangul zonal al
localitii este de ordinul III, zona local este de tip C, iar cldirile amplasate pe acest
sector cadastral sunt de tip B conform figurii 3.2.

Figura 3.2 - Sector cadastral urmrit / ncadrarea zonal

3.2.

GIS i dezvoltarea regional

Sistemul informatic geografic (GIS) este un instrument de lucru modern folositor


i n curnd necesar urmtoarelor tipuri de instituii publice: agenii pentru dezvoltare
regional, institutul naional de statistic, agenia pentru investiii strine, agenia
naional pentru protecia mediului, muzee, spitale i lista poate continua.
O strategie regional de dezvoltare este realizat dup investigarea situaiei
existene n regiunea respectiv, iar aceast aciune necesit utilizarea unui set larg i
complex de date legate de cadrul natural, resursele naturale, resursele subsolului,
infrastructur, capitalul fizic, capitalul uman, capitalul de cunotine, capitalul productiv
al regiunii respective, date ce pot fi integrate cu succes ntr-un sistem informatic
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

geografic (GIS) datorit caracterului lor spaial. Un GIS asociaz informaia statistic,
numeric cu informaia geografic referitoare la poziia, aezarea pe glob a regiunii /
punctului de interes respectiv.
Avantajele i dezavantajele utilizrii tehnologiei GIS n dezvoltarea regional
sunt:
Avantajele utilizrii tehnologiei GIS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

prin intermediul GIS, se face legtur ntre un element regional i


localizarea acestuia;
hrile ofer obiectivitate n prezentarea informaiilor geografice;
hrile GIS pot fi create pentru orice problem geografic, acolo unde
dispunem de date;
vizualizarea datelor n context geografic;
crearea datelor spaiale i includerea informaiilor non-spaiale n GIS;
faciliteaz o analiz geostatistica a informaiei;
gsirea unor soluii simple la probleme complicate, astfel proiectele
putnd fi dezvoltate;
poate construi prognoze, predicii, trenduri ale unui fenomen n timp i
spaiu;
crete gradul de detaliere a datelor;
procesul de luare a deciziilor este mbuntit;
duce la ctigarea unui timp datorit evidenierii clare a unor problematici
i/sau soluii
pentru acele elemente regionale transpuse pe hri, cu
ajutorul tehnologiei GIS;
faciliteaz comunicarea i colaborarea ntre actorii implicai n problemele
de dezvoltare regional;
automatizeaz munca.

Dezavantajele utilizrii tehnologiei GIS:


o
o
o
o

licena software-urilor este foarte scump;


cursurile care pregtesc persoane ce doresc o mbuntire a
cunotiinelor GIS sunt foarte scumpe;
lipsa unui personal calificat n acest domeniu;
lipsa unor dotri tehnice (echipamente hardware corespunztoare) n
cadrul unor instituii.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

3.3. Analiza unui prototip de GIS


Se dorete dezvoltarea unui prototip GIS pentru optimizarea unei statistici
privind impozitarea local a cldirilor aferent sectorului cadastral ales.
Principalele cerine ale utilizatorilor aplicaiei GIS sunt:
- s aib implementat un simulator de calcul al impozitului anual pentru cldirile
situate pe sectorul cadastral ales aparinnd oraului Furei, jud. Brila, conform
tabloului de taxe i impozite, optinut de la primria oraului Furei ( ANEXA 1);
- s aib implementat un sistem de calcul privind impozitul anual a fiecrei
construcii n funcie de proprietar, amplasament, tipul cldirii i suprafaa acesteia;
- s aib implementat un sistem de calcul privind impozitul anual ce trebuie
achitat pentru ntreg sectorul cadastral n funcie de amplasament, tipul cldirilor i
suprafaa acestuia;
- s genereze hri aferent sectorului cadastral urmrit n funcie de anumii
indicatori macroeconomici cu referire la populaie, anul de construcie al cldirilor,
proprietari, etc.;
- s aib stocate informaii geospaiale referitoare la parcele, strzi, construcii
viznd sectorul cadastral urmrit, ct i informaii geospaiale referitor la judeele
Romniei;
- s ofere vizualizri ale unor hri statistice tematice dup anumite criterii
privind construciile sectorului cadastral urmrit;
- s permit salvarea unor imagini generate care s contin informaii
economice dar i geospaiale necesare lurii unor decizii.
3.3.1. Identificarea cerinelor cu ajutorul cazurilor de utilizare
Diagrama cazurilor de utilizare const din actori i cazuri de utilizare. Actorii
reprezint utilizatorii i administratorii ce interacioneaz cu sistemul analizat. Cazurile
de utilizare reprezint comportamentul sistemului, scenariile pe care acesta le execut
ca rspuns la stimulii din partea actorilor.
Diagrama principal a cazurilor de utilizare, n care sunt evideniate i
interaciunile dintre module este prezentat n figura 3.3.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Aplicatie GIS

Atribuire
roluri

Utilizatori
Inregistreaz
utilizatorii

Ofer
mentenan GIS

Simulare calcul impozit


anual pe cldiri
Vizualizare impozite
anuale ale cldirilor

Administrator
Vizualizare hri
Ofer
mentenan date
geospaiale BD

Salvare hri

Figura 3.3 - Diagrama cazurilor de utilizare

Utilizatorul cu rolul de administrator creaz utilizatorii ce vor avea permisiunea


de a folosi sistemul. Acetia au acces la interfaa aplicaiei GIS ce permite interpretarea
datelor geospaiale stocate n baza de date spaial a aplicaiei.
Cazul de utilizare vizualizare hri se refer la posibilitatea utilizatorului de a
alege una din hrile statistice tematice oferite de sistem i de a o vizualiza ntr-o
fereastr a aplicaiei, de asemenea, ea putnd fi salvat n format PNG sau JPEG.
3.3.2. Modelarea dinamicii sistemului
Diagrama de secven este considerat cea mai potrivit diagram pentru
modelarea interactiunilor ntre obiectele sistemului. Pentru cazul de utilizare vizualizare
hart descris mai sus, este prezentata diagrama de secvent din figura 3.4.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Aplicaie GIS

Utilizator

Baz de date spaial +


GEOSERVER

1 Interogare BD
2 Extragere date din BD

3 Alegere stil de afiare a datelor de ieire

4 Trimitere cerere de vizualizare hart - Geoserver

5 VIZUALIZARE HARII

Figura 3.4 - Diagrama dinamicii sistemului

3.4. Proiectarea unui prototip GIS numit PolGIS


n cele ce urmeaz voi proiecta prototipul GIS atribuindu-i numele PolGIS. Am
ales acest nume, deoarece datele geospaiale cu care o s lucrez n continuare sunt de
tip poligon. Aadar, prefixul pol provine din prescurtarea cuvntului poligon, iar
terminaia GIS fiind acronimul n limb englez pentru Sisteme Informaionale
Geografice.
3.4.1. Proiectare funcionalitate PolGIS
PolGIS-ul are la baz o arhitectur client-server (a se vedea capitolul 1.4.1.), n
care clientul, respectiv serverul sunt dou componente diferite care comunic ntre ele
prin intermediul reelei care le interconecteaz. Clientul este cel care iniiaz
conexiunea, iar serverul este cel care ateapt cereri din partea clientului.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Arhitectur PolGIS

CLIENT

SERVER

Interfa
PolGIS

Geoserver

+ Browser
WEB

BD spaian

Figura 3.5 - Arhitectur PolGIS

Dup cum se poate observa n figura 3.5, la baza aplicaiei se afl trei
componente de o importan deosebit care asigur funcionalitatea sistemului creat.
Cele trei componente sunt:

Interfaa web PolGIS;


Componenta GeoServer;
Baz de date spaial.

3.4.2. Proiectarea bazei de date PosgresSQL/PostGIS


Sistemul de gestiune a bazei de date ales pentru dezvoltarea aplicaiei este
PostgresSQL avnd configurat extensia PostGIS ce permite lucrul cu date
geospaiale.
PostgreSQL este un sistem de baze de date relaionale. Este disponibil gratuit
sub o licen open source nefiind controlat de nicio companie i i bazeaz dezvoltarea
pe o comunitate rspndit la nivel global, precum i cteva companii dezvoltatoare.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Pentru a realiza o baza de date spaial care s asigure buna funcionare a


aplicaiei PolGIS, ea va trebui s conin un numr de apte tabele relaionare conform
diagramei de proiectare prezentat n figur 3.6.

Tabele - Baz de date spaial


Suprafa JUDEE
ROMNIA

Utilizatori
Drumuri

PolGIS

ROMNIA
Versiune
Baz de Date
Judee ROMNIA
Geometrie +

Parcele
FUREI

Indicatori economici

Construcii
FUREI

Figura 3.6 - Diagrama de proiectare a bazei de date spaial

Tabelul Judee ROMNIA va conine:


- date geospaiale care descriu geometria fiecrui jude;
- date textuale care descriu denumirea fiecrui jude;
- date numerice ce fac referire la anumii indicatori macro-economici.
Tabelul Suprafa JUDEE ROMNIA va conine:
- date geospaiale care descriu geometria fiecrui jude;
- date numerice care descriu suprafaa fiecrui jude i densitatea populaiei.
Tabelul Drumuri ROMNIA va conine:
- date geospaiale care descriu geometria fiecrui drum;
- date textuale care descriu denumirea fiecrui drum;
Tabelul Parcele FUREI va conine:
- date geospaiale care descriu geometria fiecrei parcele a sectorului cadastral;
- date textuale care descriu numerotarea parcelelor si destinaia acestora;
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

- date numerice care descriu suprafaa fiecrei parcele.


Tabelul Utilizatori PolGIS va conine:
- date textuale care descriu nregistrarea utilizatorilor;
Tabelul Versiune Baz de Date va conine:
- date textuale care descriu actualizarea bazei de date spaial;
3.4.3. Proiectare interfa PolGIS
Interfaa aplicaiei va fi de tip fereastr web i se va lucra la nivel de cadru.
Cadrele web permit utilizatorului s-i seteze afiarea mai multor pagini web n corpul
unei singure pagini.
Aadar, interfaa web va fi alcatuit din patru cadre conform figurii 3.7.

3 BARA DE MENIU
1
AFIARE
SUBMENIU

4
AFIARE
DATE PENTRU

VIZUALIZARE

AFIARE
MENIU

Figura 3.7 - Diagrama de proiectare a interfeei PolGIS

Proiectare cadre web:


- n cadru 1 se vor afia submeniurile aplicaiei web;
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

- n cadrul
drul 2 se va afia
afi meniul aplicaiei web;
- n cadrul 3 se va afia
afi bar de meniu a aplicaiei;
- n cadrul 4 se vor afia
afi datele de ieire a aplicaiei.

3.5. Comunicare PolGIS Geoserver PosgreSQL/PostGIS


PosgreS
Schema logic
de com
comunicare ntre aplicaia PolGIS Geoserver - PostgreSQL
este de o importan deosebit
deosebit pentru aplicaia
ia PolGIS ce urmeaz a fi dezvoltat, iar
aceasta se realizeaz
conform schemei
sch
logice prezentate n figura 18.

Geoserver

PolGIS

PostgreSQL

CLICK
http://localhost:8080/geoserver/Master_2014_SICPI/
wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetM
wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMa
p&layers=Master_2014_SICPI:sc_constructii_poligo
n&styles=&bbox=678397.625,400593.6875,678648.
1875,400926.5625&width=800&height=450&srs=EP
SG:3844&format=application/openlayers&format_op
tions=layout:legend /// CERERE SERVER

Accesare
date

Tabel

geospaiale

de
date
geospaiale
PostgreSQL

Vizualizare

Hart
generat

hart
JPEG

Date geospaiale
extrase

Stiluri de
vizualizare

Figura 3.8 - Schema logic


logic de comunicare PolGIS Geoserver PosgreSQL

Dup cum se poate observa n


figura 3.8,
8, pentru a vizualiza o hart
hart n cadrul
aplicaiei PolGIS se va aciona
iona butonul Vizualizare cldire. La acionarea butonului se
va lansa cererea GetMap ctere
c
Geoserver, iar Geoserver-ul va accesa tabela de date
geospaiale PostgreSQL,, extrgnd
extr
datele solicitate. Datele extrase
xtrase vor fi interpretate
de ctre
tre Geoserver, genernd harta solicitat,
solicitat atribuindu-ii un stil de vizualizare.
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU


Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Facultatea de Geodezie - UTCB

Lucrare de disertaie

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Capitolul 4. - DEZVOLTAREA PROTOTIPULUI PolGIS


4.
n cuprinsul acestui capitol v voi prezenta detaliat modul de configurare al celor
trei componente (PostgreSQL, Geoserver, Interfa web), componente ce asigur
funcionarea aplicaiei dezvoltate.

4.1. Configurarea bazei de date spaial


Instalarea i interfaa programului PostgreSQL
Am ales instalarea programului PostgreSQL versiunea 9.0, deoarece este
distribuit cu liceen gratuit i accept lucrul cu date geospaiale de tip vectorial.
Interfaa grafic pentru PostgreSQL se poate vedea n figur 4.1 i este extrem de uor
de folosit, oferind utilizatorului un mod de lucru ct mai simplu.

Figura 4.1 - Interfaa grafic a programului PosgreSQL

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.1.1. Crearea bazei de date spaiale


Dup cum se poate observa n figur 4.2 am creat baza de date spaial cu
numele de Master2014_POSTGIS unde voi ncrca datele geospaiale necesare
localizrii i interpretrii acestora aferent sectorului cadastral ales (Ora Furei, Jud.
Brila).

Figura 4.2 - Crearea bazei de date Master2014_POSTGIS

Codul surs SQL pentru crearea acestei baze de date este:


CREATE DATABASE "Master2014_POSTGIS"
WITH OWNER = Paul Aroiu
ENCODING = 'UTF8'
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'English_United States.1252'
LC_CTYPE = 'English_United States.1252'
CONNECTION LIMIT = -1;

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.1.2. ncrcarea datelor geospaiale cu PostGIS shapefile Import/Export


Manager
Intrrile sistemului informatic reprezint datele primare necesare obinerii
informaiilor de ieire ale sistemului.
Avnd n vedere c principal situaie de ieire a unui GIS este harta, cele mai
importante intrri sunt datele geospaiale. Acestea vor fi ncrcate n baza de date din
fiiere de tip shapefile.
Instrumentul software utilizat pentru ncrcarea datelor n PostgreSQL se
numete PostGIS shapefile Import/Export Manager.
nainte de a importa sau exporta fiiere de tip shapefile n baza de date spaial
creat, administratorul bazei de date va trebui mai nti s realizeze conexiunea
conform imaginii din figura 4.3.

Figura 4.3 - ncrcarea datelor geospaiale cu PostGIS shapefile Import/Export Manager

Conform capitolului 3.4.2. aplicaia creat va conine baza de date spaial


Master2014_POSTGIS cu cele apte tabele: dou vor avea rol de administrare a
aplicaiei, iar celelalte cinci se vor crea n urma importrii fiecrui fiier de tip shapefile
ce compun sectorul cadastral al oraului Furei, Jud. Brila plus judeele Romniei .
Mai jos v voi prezenta paii ce trebuiesc urmai pentru importarea fiierului de
tip shapefile sc_construcii_poligon.shp n baz de date spaial Master2014_POLGIS
cu ajutorul extensiei instalate PostGIS shapefile Import/Export Manager:
Se deschide PostGIS shapefile Import/Export Manager;
Se realizeaz conexiunea ctre baza de date Master2014_POSTGIS;
Se alege opiunea import;
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se alege opiunea add file;


Se selecteaz fiierul sc_construcii_poligon din folderul surs;
Se apsa butonul Import.

Figura 4.4 - Importarea unui shapefile cu PostGIS shapefile Import/Export Manager

Dup ce am importat cele cinci fiiere de tip shapefile n tabela PostgreSQL am


creat cele dou tabele independente ce m vor ajut n administrarea aplicaiei PolGIS.
Codul surs SQL pentru crearea acestora este:

CREATE TABLE autentificare

CREATE TABLE versiune

(
id serial NOT NULL,
ut character varying(20),

versiune character varying(3)


);

pas character varying(20),


CONSTRAINT
PRIMARY KEY (id)

autentificare_pkey

);

Tabelul autentificare este creat pentru nregistrarea noilor utilizatori i permite


accesul acestora la interfa PolGIS n cazul n care datele de autentificare coincid cu
cele pe care le conine acest tabel stocate n baza de date spaial.
Tabelul versiune contorizeaz actualizarea bazei de date spaial prin
intermediul unei funcii SQL de tip select ce afieaz versiunea acesteia n interfa
grafic a aplicaiei PolGIS.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Cele apte tabele conin:


- suprafaa -> suprafaa judeelor i geometria acestora;
- autentificare ->
> date de autentificare utilizatori;
- drumuri_ro_stereo70 -> geometria reelei
elei naionale
na
de drumuri;
- judee_ro -> geometria judeelor
elor + indicatori macro-economici;
macro
- sc_construcii_poligon -> construcii
ii sector cadastral F
Furei;
- sc_parcele ->
> parcele sector cadastral Furei;
F
- versiune -> versiune baz de date spaial
ial.
Figura 4.5 Tabela PostgreSQL

4.1.3. Relaionare
ionare tabele PosgreSQL
Schema conceptual a bazei de date spatiale a fost realizata
realiza in produsul
software PostgreSQL Maestro si este este prezentata in figura 4.6.

Figura 4.6 - Diagrama de relaionare a tabelelor

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.2. Configurarea serverului Geoserver


Configurarea serverului pentru generare a hrilor presupune crearea unei
conexiuni ctre o surs de date geospaiale (data store, conform terminologiei
GeoServer), stabilirea proprietilor unei hri noi (feature type, conform terminologiei
GeoServer) precum: sursa de date a hrii, stilul de vizualizare a datelor geospaiale,
dreptunghiul de ncadrare a hrii n termeni de latitudine/longitudine, sistemul de
referin spaial n care s fie vizualizate datele, crearea unor stiluri pentru a vizualiza
hrile.
4.2.1. Setarea spaiului de lucru i a conexiunii ctre PostGIS
Pentru dezvoltarea aplicaiei PolGIS a fost creat spaiul de lucru pe server i o
conexiune cu baza de date Master2014_POSTGIS n care am ncrcat datele
geospaiale conform capitolului 3.5. n figura 4.7 este prezentat modul de creare al
spaiului de lucru iar in figura 4.8 modalitatea de realizare a acestei conexiuni cu baza
de date Master2014_POSTGIS.

Figura 4.7 - Crearea spaiului de lucru

Figura 4.8 - Realizare conexiune cu baza de date spaial

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.2.2. Publicarea unui strat n Geoserver

Figura 4.9 - Publicarea unui nou strat din baza de date Master2014_POSTGIS

Dup cum se poate observa n figura 4.9, pentru a publica un nou strat din baza
de date trebuie s parcurgem urmtorii pai:
Din seciunea Date a interfeei Geoserver selectm opiunea Straturi;
Selectm opiunea Adaug o nou resurs;
Selectm baza de date configurat Master2014_POSTGIS;
Executm opiunea Public;
Se alege numele stratului;
Se alege sistemul de coordonate de referin;
Se alege stilul de vizualizare al stratului;
Se trimit datele ctre Geoserver cu ajutorul butonului Salveaz.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Exemplu: Publicarea stratului sc_constructii_poligon

Figura 4.10 - Publicarea strat sc_constructii_ poligon din baza de date Master2014_POSTGIS

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Dup cum se poate opserva n figura 4.10, pentru publicarea stratului


sc_construcii_poligon efectum urmtorii pai:
Din seciunea Date a interfeei Geoserver selectm opiunea Straturi;
Selectm opiunea Alege o nou resurs;
Selectm baza de date configurat Master2014_POSTGIS;
Executm opiunea Public din dereptul tabelului sc_construcii_poligon;
Atribuim numele stratului sc_construcii_poligon;
Alegem sistemul de coordonate de referint, n cazul de fa 3844 Pulkovo
1942(58) / Stereo70;
Alegem stilul de vizualizare al stratului, n cazul de fa polygon;
Se trimit datele ctre Geoserver cu ajutorul butonului Salveaz.
Rezultatul opinut:

Figura 4.11 - Vizualizare strat sc_constructii_ poligon din baza de date Master2014_POSTGIS

Lista straturilor publicate:

Figura 4.12 - Lista straturilor publicate din baza de date Master2014_POSTGIS

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.2.3. Publicarea unui grup de straturi n Geoserver


Pentru a publica un nou grup de straturi vom parcurge urmtorii pai:
Din seciunea Date a interfeei Geoserver selectm opiunea Grupuri de
straturi;
Selectm opiunea Adaug un nou grup de straturi;
Atribuim numele grupului creat;
Alegem spaiul de lucru dorit;
Alegem sistemul de coordonate de referint;
Adaugm straturile dorite i setm stilurile de vizualizare;
Se trimit datele ctre Geoserver cu ajutorul butonului Salveaz.
Exemplu: Crearea grupului de straturi Furei_sc:

Figura 4.13 - Creare grup de straturi Faurei_sc din baza de date Master2014_POSTGIS

Dup cum se poate opserva n figura 4.13, pentru publicarea grupului de straturi
Faurei_sc efectum urmtorii pai:
Din seciunea Date a interfeei Geoserver selectm opiunea Grupuri de
straturi;
Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Selectm opiunea Adaug un nou grup de straturi;


Atribuim numele grupului creat Furei_sc;
Alegem spaiul de lucru Master_2014_SICPI;
Alegem sistemul de coordonate de referint ;
Adaugm straturile (Populatie_ro, sc_locuinta)
i setm stilurile de
vizualizare;
Se trimit datele ctre Geoserver cu ajutorul butonului Salveaz.
Rezultatul opinut:

Figura 4.14 - Vizualizare grup de straturi Faurei_sc din baza de date Master2014_POSTGIS

4.2.4. Publicarea unui stil de vizualizare n Geoserver


Stilurile n care vor fi vizualizate hrile, adic modalitatea de colorare a
diverselor locuine conform valorilor unor indicatori statistici au fost dezvoltate prin
fiiere de tip XML, numite SLD (Style Layer Descriptor).
Pentru fiecare hart pe care o va oferi prototipul PolGIS a fost creat cte un stil
de vizualizare. n figura 4.15 este prezentat modul de realizare a unui nou stil de
vizualizare, definit de utilizator.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Figura 4.15 - Definirea unui nou stil de vizualizare a unei hri PolGIS

De exemplu, pentru vizualizarea unei hri statistice pentru Oraul Furei, Jud.
Brila, privind anul de construcie al cldirilor din sectorul cadastral urmrit a fost creat
un nou stil, bazat pe un fiier SLD n care au fost dezvoltate reguli precum urmtoarea:
Tabelul 4.1 Reguli de vizualizare a unei hri aferent anului de construcie al cldirilor
Tabel BD / proprietate
sc_constructii_poligon / an
sc_constructii_poligon / an
sc_constructii_poligon / an

Valoare
< 1990
1990 < 2000
< 2000

Colorarea poligonului
#FF0000 (ROSU)
#DC143C (MARO)
#FFA07A (PORTOCALIU)

Text LEGENDA
Inainte de 1990
Intre 1990 si 2000
Dupa anul 2000

Codul surs ce definete a doua regul din tabelul 4.1 este:


<Rule>
<Name>Dupa anul constructiei</Name>
<Title>Intre 1990 si 2000</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:And>
<ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
<ogc:PropertyName>an</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>1990</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
<ogc:PropertyIsLessThan>
<ogc:PropertyName>an</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>2000</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsLessThan>
</ogc:And>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#DC143C</CssParameter>
</Fill>
<Stroke>
<CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
<CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
</Stroke>
</PolygonSymbolizer>
</Rule>

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

4.3. Realizarea interfeei PolGIS


nainte de a realiza paginile web ce compun interfaarea bazei de date spaial
i a serviciilor WMS oferite de server-ul Geoserver, trebuie s avem instalat n
computerul surs limbajul de programare PHP ct i configurat un serviciu de tip
Internet Information Services (IIS).
Ce este IIS?
Internet Information Services (IIS) - denumit anterior Internet Information Server reprezint un set de servicii de Internet destinate serverelor care folosesc sistemul de
operare Microsoft Windows. Acesta este al doilea server web ca popularitate, fiind
devansat doar de liderul acestei ramuri industriale, Apache HTTP Server permind
rularea paginilor PHP ce vor asigura dinamismul aplicaiei de tip GIS.
4.3.1. Configurare IIS versiunea 7 i instalarea interpretorului PHP
Configurare IIS7
Componenta IIS este oferit de ctre Microsoft i vine la pachet odat cu
sistemul de operare Windows. Pentru configurarea componenei IIS n sistemul de
operare Windows 7 din butonul Start -> Control Pannel -> Programs -> Turn Windows
features on or off -> se bifeaz optiuneea IIS i se apas butonul OK.
Dup procesarea acestei comenzi se va deschide urmtoarea fereastr unde
mi-am configurat directorul server-ului atribuindu-i numele WWW.

Figura 4.16 - Configurarea Server-ului IIS7

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Instalare PHP
Avnd un server web pregtit (IIS7), mai trebuie doar instalat modulul PHP. PHP
acioneaz ca o component adiional a serverului web care este invocat ori de cte
ori o pagin PHP este ntlnit. Aceast component proceseaz pagina i apoi o
transmite napoi la web-server, ajungnd n final n browserele utilizatorilor.

Figura 4.17 - Instalarea modulului PHP

4.3.2. Conectare PHP la baza de date PostgreSQL si accesul utilizatorilor la


interfaa grafic PolGIS
Conexiunea PHP ctre baz de date spaial este asigurat de urmtoarea
funcie PHP :
<?php
$host

= "host=localhost";

$port

= "port=5432";

$dbname

= "dbname=Master2014_POSTGIS";

$credentials = "user=Paul Aroiu password=Samson89";


$db = pg_connect( "$host $port $dbname $credentials"
?>

Facultatea de Geodezie - UTCB

);

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

n momentul n care interpretorul PHP parcurge aceast instruciune se va


deschide o conexiune ctre baz de date spaial Master2014_POSTGIS i odat
parcurs, interfa grafic PolGIS poate efectu interogri asupra acesteia.
Conectarea utilizatorilor la interfa grafic PolGIS se realizeaz prin
intermediul unui formular web care verific dac datele introduse de utilizator coincid cu
cele care se regsesc n tabelul numit autentificare situat n baza de date.
Formularul care realizeaz aceast verificare arat conform figurii 4.18.

Figura 4.18 - Formularul de conectare la interfaa aplicaiei PolGIS

4.3.3. Configurarea cadrelor i structura interfeei grafice PolGIS


Structura arhitectural a aplicaiei dezvoltate este conceput la nivel de cadru
sau frame. Cadrele sau frame-urile sunt folosite pentru mprirea ferestrei browser-ului
astfel nct s fie afiate mai multe pagini n aceeai fereastr de browser. Un frame
(cadru) este o parte din suprafaa ferestrei browserului ce prezint n interior un
document propriu (n general un document HTML).
n cazul aplicaiei dezvoltate, interfaa grafic este mprit n patru
conform figurii 4.19, dup cum urmeaza:
1. afiare_date.php;

3. submeniu.php;

2. meniu.php;

4. bara_meniu.php.

Facultatea de Geodezie - UTCB

cadre

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Figura 4.19 - Interfa grafic PolGIS mprirea cadrelor


drelor

mprirea cadrelor (descrierea codului):


<FRAMESET COLS="15%,*" border="2" bordercolor="#333333">
<FRAMESET rows="359, 400" border="0" bordercolor="#0000FF">
<frame src="/submeniu.php" name="submeniu" frameborder="1"
bordercolor="#000000" scrolling="yes"
scrolling="yes" noresize="noresize" />
<FRAME SRC="/meniu.php" name="meniu" scrolling="yes"
noresize="noresize">
</frameset>
<FRAMESET ROWS="8%, 92%" border="1" bordercolor="#6633CC">
<FRAME src="/bara_meniu.php" scrolling="no" noresize="noresize"/>
<FRAME id="frame"
e" SRC="/afisare_date.php" name="afisare_date"
scrolling="auto" noresize="noresize" ></FRAMESET>
</FRAMESET><noframes></noframes>

Afiarea
area datelor (Cadrul 1)
Acest cadru joac
rolul unui spaiu
spa iu de lucru, deoarece aici sunt afiate
afi
hrile
generate n urma
a cererilor trimise cctre server-ul Geoserver.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Dup cum se poate vedea n figura 4.19, n partea superioar stng a cadrului
1 am implementat afiarea unui tabel de stare a aplicaiei ce afiaz numele de
utilizator, id-ul i versiunea bazei de date curente.
Meniu (Cadrul 2)
Dup cum se poate observa n figura 4.19, meniul acestei aplicaii este alctuit
din 6 module. Acestea sunt:
1. Sector_CAD Furei modul ce permite localizarea sectorului cadastral;
2. Calculator IMP_CL modul ce permite calcularea impozitului anual pentru
cldiri, pentru o anumit suprafa situat n incinta oraului Furei, Jud. Brila;
3. Impozit Cladire_PF modul ce permite calcularea impozitului anual pentru o
cldire aflat n incinta sectorului cadastral, n funcie de proprietar;
4. Impozit Sector_CAD modul ce permite calcularea impozitului anual pentru
cldiri, pentru ntreg sectorul cadastral vizat;
5. Simbologie Sector_CAD modul ce permite vizualizarea unor hri tematice
cu privire la anumii indicatori macro-economici ce aparin sectorului cadastral
vizat;
6. Populaia Romniei este un modul opional ce permite vizualizarea unor
hri tematice cu privire la evoluia populaiei in ultimii ani.
Submeniul (Cadrul 3)
Principalul avantaj al acestui submeniu este de a simplifica, ordona i sorta
opiunile meniului pentru un aspect modern si o accesare simplificat. n momentul n
care ne autentificm sau este inaccesat, submeniul are o valoare prestabilit.
Bara de meniu (Cadrul 4)
Bara de meniu a aplicaiei dezvoltate este extrem de simpl alctuit din:
O funcie de afiare a orei si datei locale;
Butonul Tablou impozite conine tabloul impozabil obinut de la
Primria oraului Furei, Jud. Brila;
Butonul Hri Geoserver fiind butonul ce permite publicarea noilor hri
i configurarea stilurilor de vizualizare;
Butonul Geoserver permite vizualizarea unui fiier de capabilitate a
Geoserver-ului.
Butonul Deconectare permite deconectarea utilizatorului.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Capitolul 5. CALCULATOARE DE IMPOZIt I


VIZUALIZAREA HRILOR TEMATICE
5.
5.1. Calculatoare de estimare al impozitului anual pe cldiri
Impozitul pe cldiri este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificrile ulterioare.
Orice persoan care are n proprietate o cldire situat n Romnia datoreaz
un impozit anual pentru acea cldire.
Impozitul pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al unitii administrativteritoriale n care este amplasat cldirea.
n cazul persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei
de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii.
Criterii luate n calcul la stabilirea impozitului pe cldiri:

Natur materialului din care sunt construii pereii exteriori;


Existena utilitilor;
Anul construciei;
Suprafaa cldirii ;
Rangul localitii i zon de amplasare a imobilului;

Exemplu de calcul pentru o suprafa util de 100mp :


Su x K = Scd

100 x K = 120 [mp]

Scd x Vimp = Vi

120 x 254 = 30480

Vi x Cc x Cr x 0.1 % = Impozit cldire / an

30480 x 2.10 x 1 x 0.001 = 64.01 lei/an

Legend

Legenda de calcul:

Su = suprafaa util

100 mp= suprafata utila

K = coeficient de transformare = 1,20

1,20 = coeficient de transformare

Scd = suprafaa construit desfurat

120 mp = suprafata construita desfasurata

Vimp = valoare impozabil / metru ptrat

254 = valoare impozabila / metru patrat

Vi = valoare de impunere

30480 = valoare de impunere

Cc = coeficient de corecie rang-zon

2.10 = coeficient de corectie rang-zona

Cr = coeficient reducere an construcie

1 = coeficient reducere an constructie

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Valoarea impozabil a cldirii, exprimat n lei, se determin prin nmulirea


suprafeei construite desfurate a acesteia, exprimat n metri ptrai, cu valoarea
impozabil corespunztoare, exprimat n lei/mp, stabilit anual.
Pentru determinarea suprafeei construite desfurate, n cazul cldirilor care nu
pot fi efectiv msurate pe conturul exterior, asupra suprafeei utile se aplic coeficientul
de transformare de 1,20.

5.1.1. Calculator n funcie de suprafaa util a cldirii


Implementarea acestui calculator permite estimarea impozitului datorat ce
trebuie pltit anual de orice persoan care are n proprietate o cldire situat n oraul
Furei, Jud. Brila.

Figura 5.1 - Calculator impozit pe cladire

Pentru a efectua un calcul privind impozitul pe cldiri va trebui introdus


suprafaa util a cldirii, se selecteaz judeul, oraul, zona, tipul cldirii i opiunea de
reducere sau majorare, dup care se acioneaz butonul Calculeaz impozit.
Sub valoarea total afiat ce definete impozitul datorat pentru suprafaa util
introdus va aprea formula de calcul detaliat ct i legenda de calcul. Pentru mai
multe detalii privind calculul impozitului datorat pe cldiri se poate studia Anexa 1.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

5.1.2. Calculator n funcie de proprietar pentru sectorul cadastral vizat


Implementarea acestui calculator permite estimarea impozitului datorat ce
trebuie pltit anual de proprietarul unei cldiri situat n oraul Furei, Jud. Brila. Acest
calculator preia datele existente n baza de date spaial, le interpreteaz conform
formulei de calcul i afieaz impozitul anual datorat.

Figura 5.2 - Calculator impozit pe cladire persoan fizic

Acest calculator, pe lng estimarea impozitului anual datorat permite


vizualizarea cldirii subiect ce aparine sectorului cadastral vizat. Pentru a interpreta
datele geospaiale ce vor afia cldirea subiect se apas butonul vizualizare cldire,
se selecteaz filtrul de cutare Feature ID, se introduce spre exemplu ID-ul 47 i se
acioneaz butonul cutare.
Dup ce se efectueaz aceast comand n interfaa PolGIS se va afia cldirea
subiect conform figurii 5.3.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Figura 5.3 - Vizualizare cldire subiect

5.1.3. Calculator impozit pe cldiri sector cadastral


Implementarea acestui calculator permite estimarea total a impozitului anual pe
cldiri datorat de ctre proprietarii cldirilor aflate n incinta sectorului cadastral vizat
(ora Furei, Jud. Brila). Efectuarea acestui calcul se realizeaz prin nsumarea tuturor
suprafeelor utile ale cldirilor i aplicarea formulei de calcul pentru impozitul anual
datorat de ctre o persoan fizic ctre unitatea administrativ-teritorial.
nsumarea suprafeei utile se realizeaz parcurgnd urmtoarea instruciune
PHP de ctre interpretorul PHP.
$interogare=
"SELECT
sc_constructii_poligon ";

Facultatea de Geodezie - UTCB

sum(suprafata)

as

suprafata

from

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Figura 5.4 - Total impozit datorat de ctre proprietarii sectorului cadastral

5.2. Hri simbologice generate cu PolGIS


Pentru vizualizarea unor hri statistice tematice este folosit butonul Simbologie
Sector_CAD care va deschide o nou form ce ofer utilizatorului posibilitatea de a
alege vizualizarea cldirilor alegnd unul din urmatoarele criterii:

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

5.2.1. Vizualizarea cldirilor dup numrul de familii

Figura 5.5 - Vizualizarea cldirilor dup numrul de familii

URL-ul, cererea GetMap pentru Geoserver are urmtorii parametri:


http://localhost:8080/geoserver/Master_2014_SICPI/wms?service=WMS&version
=1.1.0&request=GetMap&layers=Master_2014_SICPI:sc_constructii_poligon&styles=&
bbox=678397.625,400593.6875,678648.1875,400926.5625&width=385&height=512&sr
s=EPSG:3844&format=application/openlayers
stilul folosit pentru vizualizarea datelor geospaiale: dup numrul de persoane
formatul n care hart este generat: JPEG
dimensiunile hrtii generate: 385/512
sistemul de referin spaial asociat datelor geospaiale: 3844.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

5.2.2. Vizualizarea cldirilor dup anul construciei

Figura 5.6 - Vizualizarea cldirilor dup anul construciei

URL-ul, cererea GetMap pentru Geoserver are urmtorii parametri:


http://localhost:8080/geoserver/Master_2014_SICPI/wms?service=WMS&version
=1.1.0&request=GetMap&layers=Master_2014_SICPI:sc_constructii_poligon&styles=&
bbox=678397.625,400593.6875,678648.1875,400926.5625&width=385&height=512&sr
s=EPSG:3844&format=application/openlayers
stilul folosit pentru vizualizarea datelor geospaiale: dup anul construciei
formatul n care hart este generata: JPEG
dimensiunile hrtii generate: 385/512
sistemul de referin spaial asociat datelor geospaiale: 3844.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

5.2.3. Vizualizare cldirilor dup suprafa

Figura 5.6 - Vizualizarea cldirilor dup suprafa

URL-ul, cererea GetMap pentru Geoserver are urmtorii parametri:


http://localhost:8080/geoserver/Master_2014_SICPI/wms?service=WMS&version
=1.1.0&request=GetMap&layers=Master_2014_SICPI:sc_constructii_poligon&styles=&
bbox=678397.625,400593.6875,678648.1875,400926.5625&width=385&height=512&sr
s=EPSG:3844&format=application/openlayers
stilul folosit pentru vizualizarea datelor geospaiale: dup suprafa
formatul n care harta este generat: JPEG
dimensiunile hrtii generate: 385/512
sistemul de referin spaial asociat datelor geospaiale: 3844.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Concluzii
Prin intermediul acestui GIS realizat putem efectua analize financiare aferent
sectorului cadastral vizat ct i interpretarea datelor geospaiale prin oferirea de hri
tematice interogabile ce vin n ntmpinarea ageniilor de dezvoltare regional, primrii,
autoriti locale sau a unor companii ce opereaz cu date geospaiale.
Lucrarea de fa constituie un punct de plecare pentru dezvoltarea unui sistem
geografic complex, capabil de analize spaiale cu posibilitatea vizualizrii unor hri
tematice pentru toi indicatorii macro-economici de interes pentru un sector cadastral
vizat.
GeoServer este soluia software cheie care a fcut posibil vizualizarea hrilor
tematice n cadrul interfeei PolGIS, corelat bazei de date spaial configurat cu
ajutorul soluiei software PostgreSQL/PostGIS.
Acestui sistem i se pot aduce o gam larg de mbuntiri, fcndu-l mai
accesibil, putnd fi folosit cu usurin de ctre agenii de dezvoltare regional, companii
de furnizare a apei, gazului, curentului electric, etc., ct si de ctre primriile locale n
procesul de analiz i luare a unei decizii asupra unui sector cadastral regional.
Posibile mbuntiri ce i se pot aduce prezentului sistem pentru a putea fi folosit
in cadrul unei primrii n vederea vizualizrii unor analize financiare privind taxele i
impozitele locale :
1. Implementarea unei interfee de mentenan pentru utilizator;
2. Implementarea unui calculator de estimare al impozitului pe terenuri;
3. Implementarea unui modul ce permite gestionarea modului de exploatare
al terenurilor aflate n proprietatea localiii;
4. Implementarea unui calculator ce estimeaz taxele i impozitele privind
alimentarea cu ap a unui sector cadastral regional:
5. Implementarea unui calculator ce estimeaz taxele i impozitele privind
colectarea deeurilor menajere a unui sector cadastral regional;
6. Implementarea unui modul de gestionare a lucrrilor de reabilitare a
localitii;
7. Implementarea unui modul ce ofer date cu privire la populaia local;
8. Generarea de hri tematice interogabile care vor gestiona cele prezentate
la punctele anterioare;
9. Oricare alt punct de interes.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Anexa 1
Tabloul de impozitare al cladirilor - ora Furei, Jud. Brila.

Facultatea de Geodezie - UTCB

Ing. Paul Samson AROIU

Lucrare de disertaie

Masterat: Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Bibliografie

Scott DAVIS, GIS for Web Developers, The Pragmatic Programmers,


Texas, 2007;

geo-spatial.org Homepage, http://earth.unibuc.ro/info, accesat n iunie


2014;

Ion Lungu, Gheorghe Sabau, Manole Velicanu, Mihaela Muntean, Simona


Ionescu, Elena Posdarie, Daniela Sandu, Sisteme Informatice, Ed.
Economica, Bucuresti, 2003;

C. M. Mitran,V. Nicoara, Eficienta utilizrii tehnologiei GIS n elaborarea


strategiilor de dezvoltare regional. Studiu de caz: Regiunea de dezvoltare
Centru, Geographia technica, nr . 1 , 2006;

Open GIS Consortium Inc., OGC Web Map Service Interface, Editor: Jeff
de la Beaujardiere, 2004;

OpenGIS Consortium Homepage, http://www.opengis.org, accesat n iulie


2014;

Oracle Corporation, Oracle Spatial Users Guide and Reference, 2003;

GIS, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system, accesat n mai
2014;

Soluii oferite de ESRI, http://www.esri.com/, accesat n mai 2014

Facultatea de Geodezie - UTCB

S-ar putea să vă placă și