Sunteți pe pagina 1din 72
Tot mai mul analisti si autor vorbese astizi despre planul satanic al francmasoneriel de a impune © Nous Ordine Mondiala. Prin aceasta se injelege anihilarea’suveranitatit tuturor natiunilor gi tnrobirea lor sub 0 autoritate central, tiranica, extrem. de restransé "numeric aleatulta numai din francmasoni inacest sens, qrupul Bilderberg Comisia Trilateala si Consiliui Relatilor Exteme constituie nucleul mondialist. supra-guvernamental (Gau, altel spus, guvernul masonic secret al Nott Ordini Mondiale) care manipuleazs finantele globale si Stabileste constrangest -monetare asupra intregit lumi. Guvernul din , see ar sides utasonice sete ca Cititi in felul acesta cuvantul care decréteazs cine sunt oamenti MASON si cruciti-va! de pale potrivit s8 deving pregedinti de state, care sunt figurile incomode ce trebuie indepartate cu forta de pe ‘scena politica si ce {ari vor fi antrenate in rzboaie distrugatoare, aducatoare de bogattie pentru caracatita masonica. Tn ciuda naivitatii si scepticismulul unora, este tot mai limpede ca francmasonii urmaresc $1 impunerea unui conducator unic al lumii, adevarat anticrist, prin care ei s& stépaneasc& Intreaga umanitate, Structura ierarhica ‘a sectei masonice este, asa cum indica si simbolurile de pe bancnota de 1 dolar, una piramidala. Ochiul ,atotvazator* din varfl reprezint& pe Lucifer, lar cele 13 trepte de dedesubt cuprind toate organizatille si societatile secrete ale sistemului. Aceasta piramida simbolicd avand 13 trepte este un adevarat model de actiune a francmasonilor ca ,unificatori* ailumil-Inrobirea intregului glob se pune in practica in modul cél mai viclean, prin indeplinirea pas cu as a catorva oblective principale: ** Instaurarea unei noi ordini economice internationale, controlate de un organism francmasonic mondial ‘= Impunerea unui guvern mondial unic, manipulat din umbra de capii Noli Ordini Mondiale. ‘* Subjugarea celor dou’ superputeri, SUA si Rusia si in final fuziunea lor. * Crearea Statelor Unite ale Europel, pornind de la actuala structura a niunii Europene. ‘*Inscéunarea unui rege" planetar unic, format de cétre maestri franemasoni pentru a conduce guvernul mondial * Impunerea unei_,religil” globale, coordonate de cétre un ,pontif* mondial aservit scopurilor satanice ale masoneriel, Lucrarea a fost redactata de un grup de yoghint ‘care vor si-s pastreze anonimatul NOI SEMNALE $I ORDINE FRANCMASONICE SECRETE CE SUNT TRANSMISE PRIN MASS-MEDIA volumul 2 care este semnificatia lor ascunsa si cum pot fi ele recunoscute cu usurinta de c&tre roménii inteligenti ISBN 973-8279-15-1 "ISBN 973:8279-19-4 CAPITOLUL 13 Enigma Marelui Sigiliu al Statelor Unite si a ochiului ,atotvazator“ al lui Lucifer CAct lubirea de arginti (patima pentru bani) este radacina tuturor relelor si cel ce au poftito cu tnfocare au ratacit de la credinia si ‘sau strapuns cu multe durert." (Timotei |, 6:10) -Luminatorul trupulut este ochiul tau. Cand ochiul tau este curat, 4lunct tot trupul tau e luminat; dar cand ochlul tau e rau, atunci ‘si trupul tau e intunecat." (Evanghelia dup’ Luca 11:34) Lasa{i-ma sa emit si sa controlez banil unel natiunt si nu-mi mai pasa cine face legile.” ‘Mayer Rothschild — faimoasa declaratie cu La mai bine de doua secole de la Declaratia de Independent a SUA, dup& ‘ce numerogi autori au inceput sa scrie despre Noua Ordine Mondialé si despre ‘guvemul masonic invizibil, tot mai multi oameni din America si din intreaga lume, intrigati de stranietatea simbolurilor ce alcétuiese Marele Sigilual Statelor Unite, se intreabs care este adevarata lor sernnificatie. Cine s& fi conceput aceasta gocanta pecete cu doua fete si de ce apare ea atat de proeminent ~ desi autoritatle rdspandesc, pentru publicul larg, varianta ca este vorba despre elemente simbolice cat se poate de accesibile gi de nu au nimie masonic - pe instrumentul valutar american cel bancnota de un dolar? No semnal i rdine francmasonice secrete ce sunt ranamite pin mass media Dezlegarea enigmei ‘Simbolurile din aleatuirea Marelui Sigil apar, inc& de la prima vedere, ca incompatibile cu organizarea istoricd $i politic a americanilor. Intr-adevar, ce are de-a face piramida stravechii civlizatii egiptene cu SUA ~ formate dintr-un amalgam de rase si de nationalitati ce compun 0 natjune pretins crestina, in realitate condusa doar de puterea banului ~ un stat mai mult decat recent, Incropit abla de doua secole gi ceva, care are ins trufage pretentii de monopol al democratiel? Ce legatura au cu America ciudatele inscripti latinesti de pe acest sigiliu? Dar bizarul ochi ,atotvaz8tor" din varful piramidel, inconjurat de raze? Foarte ciudat! Cel mai straniu este ins& faptul c& Marele Sigiliu are doud fete. Prima fata poarta motto-ul E pluribus unum (13 litere) $i prezinta un ,vultur* (In realitate, un phoenix) puternic, pregatit pentru atac si purténd in gheare un ménunchi de 13 sgeti, respectiv o ramura de maslin cu 13 frunze si 13 fructe, avand deasupra capului 13 stele, aranjate, deloc intamplater, chiar in forma celebrei Peceti a tui Solomon. Piramida cu 13 niveluri, inscri Annuit coeptis (13 litere) si Novus ordo seclorum si ochiul ,atotvazator* apar pe’,revers*. De ce are Sigiliul doua fete? La urma urmei, un sigiliu este precum © stampila, El este folosit pentru a autentifica diferite documente. Nu este nevoie de un revers al unel stampile! in realitate, ambele fete ale Marelui Sigiliu, fiecare continand anumite Jmboluri, au existat Inca din perioada Congreselor Continentale ~ primele juverne” americane, alcdtuite din reprezentanti ai oloniilor. Surse_masonice afirm’ c&, tn anul 176, adoptarea formala a Declaratiel de Independents s- facut de catre un grup de 56 de semnatari, dintre care 52 erau francmasoni. De altfel,toti cel 15 generali de varf ai lui Washington erau masoni, 5 dintre el chiar mari maestr. Istoricul mason Mackey pretinde c& Washington insusi era mare maestru al lojei Virginia. La cateva ore dupa adoptarea Declaratiei de Independenta, un comitet alcatuit din Benjamin Franklin (mason inc& din 1731), Thomas Jefferson si John Adams s-a intrunit pentru a concepe Marele Sigiliu. Cei trei au invitat un artist, pe Pierre Eugéne du Simitigre, s& li se alature. Congresul Continental nu a aprobat, insa, sigiliul realizat de acestia. De aceea, In anul 1782, Congresul i-a desemnat pe William Barton, © autoritate in materie de simboluri gi heraldica, si pe Charles Thompson, secretar al Congresului, s& Finalizeze acest demers. Asa s-a nascut dublul Sigiliu al Statelor Unite folosit sin prezent. i 4 ENVGMA MARELUISIGIL AL STATELOR UNITE $14 OCHIGLU TOTVAZATOR* AL LUI LUCIFER Pentru cei care nu cred ci bancnota de 1 dolar este burdusita cu simboluri masonice, iatd un argument zdrobitor: Isat publicatia oficial a Consillulut ‘Suprem de Grad 33, din aprilie 1960, ete prezint& detaliat 1) les he“. Pade Uma” on he hon lista simbolurilor 20 I he an rt bore 5 lng fet tprscming te abn Masary ‘masonice care 3s gee amie Pd ak e Sitti Alseng apar pe aceasta omc ‘hyn hah Ga, nd bs poe” bancnota. Sitti fe dst hea ces Sue Obseroam anumite eo rere es neclaritati in Rovers oe Way legatura cu unele dintre acestea. De aceea, ele au fost analizate cu exactitate la pag 9. THE NEW AGE SE Matonie Symbols In a $1. 8 3 les in the ave bance 3 iy esd 13 Fhe te | ‘THE SUPREME COUNCHL 29° ‘Frescasuny Soomess eso lata tn traducere acest document: »NEW AGE, aprilie 1960, volumul LXVIII, nr. 4 ‘Simboluri masonice pe bancnota de 1 dolar: 13 frunze pe creanga de maslin; 13 linl orizontale si 13 dung albe i negre pe scut; 13 pene in coada vulturulu; 13 s8geti; 13 litere in inscriptia E Pluribus Unum de pe panglici; 13 stele; 32 pene lungi reprezentand gradul 32 in masonerie; 13 pietre de granit In alc&tuirea piramidei cu ochiul magic ,atotvazator"; 13 litere in inscriptia Annuit Coeptis. Pe fata bancnotel este imprimatsigilil Statelor Unite alcatuit din o chele, un echer, balanta justiie si un compas, care este, desigur, un simbol important al masoneriei, James B. Walker, grad 32 Organul oficial al Supremulul Consiliu de grad 33 Ril Seotian Antics Acceptat al Francmasonerlel Jurlsdictia Sudick Statele Unite ale Ameri, (vex! peg. 27, paragraful 4)* 5