Sunteți pe pagina 1din 27

ING.

 VIOREL ROŞU, DR CAMELIA ROŞU 

DEZVĂLUIRI 
CUTREMURĂTOARE 
despre modul în care 

FRANCMASONERIA 
caută să distrugă 

ROMÂNIA 

Editura ANANTA, 1997
Oferim această carte poporului român, popor greu încercat de­a lungul mileniilor, care 
are misiunea spirituală de a contracara acţiunile malefice ale Francmasoneriei.


Cuprins 
1. Definiţia francmasoneriei 
2. Originea francmasoneriei 
3. Mod de organizare 
4. Scopuri 
­ declarate 
­ ascunse 
5. Sloganuri francmasonice 
6. Modalităţi de realizare a scopurilor ascunse în următoarele domenii: 
­ economic 
­ social­demografic 
­ politic 
­ militar 
­ justiţie 
­ învăţământ 
­ cultural­artistic 
­ ideologie­filozofie 
­ religie 
7. Soluţii pentru contracararea acţiunilor malefice ale francmasoneriei 
8. Bibliografie


1. 
Definiţia francmasoneriei 
Francmasoneria  este  o  organizaţie  secretă,  o  perfidă  conspiraţie  mondială  cu  scopuri 
malefice ascunse (singura organizaţie politică ce foloseşte în rău energiile naturii, prin ritualuri de 
magie  neagră  şi  prin  invocarea  forţei  Satanei),  care  urmăreşte  să  stăpânească  într­un  mod  tiranic 
oamenii acestei planete (consideraţi simple animale cu faţă umană), prin instaurarea până la sfârşitul 
secolului a unei aşa zise Noi Ordini Mondiale, în realitate noul haos al Satanei. Francmasoneria este 
de  fapt  condusă  din  umbră  de  mişcarea  Sionistă  prin  intermediul  aşa­zisului  Guvern  ultrasecret 
"invizibil"  al  Terrei  numit  şi  Majestic  12  şi  prin  Marea Lojă  Mamă  şi  Consiliul  Suprem  (formate 
numai  din  membri  sionişti)  B'NAI  B'RITH.  Mişcarea  sionistă  este  formată  din  magnaţi  evrei, 
adevăraţii bogătaşi ai Pământului, care controlează la ora actuală într­un mod diabolic finanţele şi 
aurul lumii. Membrii mişcării Sioniste utilizează tehnici subtile de magie neagră, se închină Satanei 
şi  cu  o  inteligenţă  diabolică  stabilesc  ierarhii  ale  răului  între  state  şi  puteri  militare,  organizează 
blocade economice şi de orice alt tip asupra ţărilor care îşi apără independenţa ameninţată, adesea 
ocupă teritorii şi ţări, creează conflicte interetnice în urma cărora fărâmiţează ţări (vezi tragedia din 
Yugoslavia pe care  vor să o realizeze şi în România prin  conflicte  interetnice  şi  interreligioase în 
Transilvania, să nu uităm evenimentele din martie 1990 de la Târgu­Mureş); francmasonii folosesc 
metode  foarte  perverse:  şantaj  economic,  politic,  militar,  informaţional,  manipularea  unor  întregi 
naţiuni  prin  metode  clasice  (propagandă  deschisă,  corupţie,  şantaj  şi  prin  tehnici  de  război 
psihologic:  intoxicarea  cu  informaţii  false,  pervertirea  conştiinţelor  omeneşti,  dirijarea  intereselor 
unor  naţiuni  şi  popoare  în  direcţii  contrare  intereselor  proprii,  semănarea  urii  şi  dezbinării  între 
cetăţenii aceleiaşi naţiuni sau între popoare diferite). Pentru a realiza acest plan diabolic, mişcarea 
Sionistă  a  elaborat  în  1897  la  Congresul  masonic  mondial  din  Elveţia,  24  de  procese  verbale 
cunoscute  sub  numele  de  "Protocoalele  înţelepţilor  Sionului".  Deşi  francmasonii  susţin  în  mod 
pervers că aceste protocoale sunt false şi au fost făcute de cei care vor să denigreze francmasoneria, 
totuşi  este  evident  pentru orice  om  inteligent  că  ele  sunt  reale  pentru  simplul  motiv  că tot  haosul 
actual  al  omenirii  confirmă  în  mod  izbitor  în  cele  mai  mici  amănunte  ideile  Protocoalelor,  care 
constituie  chiar  planul  fundamental  de  acţiune  al  Francmasoneriei,  elaborat  cu  o  inteligenţă 
diabolică de "înţelepţii Sionului" în aceste 24 de protocoale încă din 1897. Este evident că nu este 
vorba de o simplă coincidenţă şi că aceste protocoale stau la baza acţiunilor mişcării Sioniste care 
conduce  şi  coordonează  în  realitate  toate  lojile  masonice  şi  reprezintă  de  fapt  ce  vrea  să  spună 
sloganul masonic "Prin haos la ordine". 

Ideile fundamentale ale protocoalelor sunt: 
1. Francmasonii nu admit alt drept decât cel al forţei; "liberalismul" propagat de ei printre 
creştini a distrus religia creştină şi autoritatea statului. 
2. Aurul a intrat în mâinile mişcării Sioniste şi cu ajutorul lui aceasta a acaparat presa, 
dominând opinia publică ce comandă guvernele în statele aşa­zis democrate. 
Membrii  mişcării  Sioniste  sunt  numiţi  în  cercurile  lor:  "iluminaţi",  "înţelepţi",  "eminenţe 
cenuşii",  "big­Brother",  "guvern  ultra­secret  din  umbră".  Datorită  faptului  că  francmasoneria 
acţionează ca o societate secretă (deşi francmasonii susţin că francmasoneria nu este secretă ci doar 
"discretă") manipulând din umbră masele de oameni prin guvernele marionetă pe care le instalează 
la conducerea tuturor ţărilor, pentru că în spatele tuturor lojilor masonice se află membrii mişcării 
Sioniste (necunoscuţi de marile mase), pentru că în faţa oamenilor sunt împinşi oameni politici care 
respectă  numai  condiţiile  impuse  din  umbră  de  membrii  mişcării  Sioniste  infiltraţi  sub  nume 
adaptate poporului respectiv în toate partidele politice (indiferent de culoare şi orientare) şi pentru 
că  se  folosesc  de  sloganuri  ca:  "democraţie,  libertate,  fermitate,  egalitate"  în  spatele  cărora  se 
ascund cele mai mari crime şi fărădelegi W. Churchill a definit mişcarea Sionistă şi francmasoneria 
"Fiară fără chip".


Membrii mişcării Sioniste pentru a rămâne în umbră înfiinţează în toate ţările din lume 
loji masonice, le măresc neîncetat numărul, atrag în ele personalităţi ce pot urca sau sunt deja în 
funcţii publice folosindu­se de setea de putere şi de bani a acestora sau de naivitatea lor. Aceste loji 
sunt dirijate cu o inteligenţă diabolică din umbră de o administraţie centrală, pe care numai membrii 
Sionişti o cunosc. Ei merg pe principiul că nimeni nu se poate lupta cu o "putere necunoscută". 
Masonii nesionişti, indiferent de rasă, naţionalitate şi funcţie folosesc drept paravan şi sunt pionii de 
sacrificiu (aşa cum a fost masonul Ceauşescu şi alţi lideri politici sacrificaţi) pentru masonii Sionişti 
şi scopurile lor malefice ascunse. Planul de acţiune al celor 13 lideri Sionişti care se închină 
diavolului este pentru toţi ceilalţi "fraţi masoni" un secret. 

2. 
Originea francmasoneriei 
Masoneria este una dintre cele mai vechi organizaţii malefice care există până în zilele noastre. În 
urma unor săpături făcute în 1888, în Libia, s­au găsit foi de papirus în care se menţionează date 
despre întruniri secrete de tip masonic, înainte de Cristos. Masonii, organizaţi în bresle, au ajutat la 
construirea templului lui Solomon. De asemeni, s­au găsit informaţii despre masoni şi în scrierile 
necrologice din Egipt. Masonii, încă de pe atunci, foloseau limbaje secrete pentru a comunica unii 
cu alţii, embleme, cifre (3, 6, 13, 33, 666). Cel mai important simbol era un şorţ scurt care a fost 
înlocuit cu o blăniţă albă de miel în timpul preoţilor din Melchisedec. 

Strămoşii mişcării Sioniste de astăzi sunt fariseii care l­au răstignit pe Iisus. 

Mod de organizare 
Francmasoneria este organizată în loji care au diferite denumiri şi aparent se luptă între ele. 
Astfel putem întâlni denumiri ca Francmasonii fără şorţ, Lojile albastre, Grand Orient, Ritul Scoţian 
Antic şi Acceptat, Loja Naţională Română, Loja militară Cairo, loji parlamentare, loja italiană 
Propaganda Due, Rotary Club, Lions Club, Ritul York, Clubul celor 500, Clubul de la Roma, 
B'NAI B'RITH, Consiliul celor 33, Consiliul celor 13, Majestic 12, etc. 

În realitate toate aceste loji şi grupări masonice sunt conduse la vârf de elita mişcării Sioniste 
într­un mod atât de diabolic încât nimeni din aceste loji masonice nu cunoaşte adevăratul plan 
satanic al celor care­i conduc din umbră.


4. 
Scopuri 
Scopul declarat al francmasoneriei este de a ajuta umanitatea, de a face fapte caritabile, 
filantropice. 

Scopul ascuns cunoscut doar de liderii mişcării Sioniste este de a omorî 5 miliarde de oameni 
pentru a­i putea controla pe cei care rămân şi pentru a­i exploata după cum doresc aceşti lideri 
Sionişti. Asta înseamnă de fapt sloganul "Noua Ordine Mondială"! 

Înţelegerea acestor aspecte cutremurătoare vă va ajuta să deveniţi lucizi, să vă exprimaţi liber şi 
total necondiţionat opţiunile, să deveniţi stăpâni pe propriile dumneavoastră vieţi şi sisteme de 
valori. Dacă veţi deveni lucizi, vă veţi putea opune printr­o rezistenţă pasivă refuzând să faceţi 
jocurile satanice care servesc scopurilor monstruoase urmărite de Francmasonerie în această ţară. 

Puţini sunt la ora actuală aceia care ştiu că mai mereu în spatele oricăror guverne oficiale se 
găsesc şi acţionează, nebănuite, din umbră, grupări francmasonice secrete care le dublează şi le 
manipulează în scopurile lor planetare îngrozitoare. Tăcerea francmasonilor şi ignoranţa noastră, 
ambele la fel de vinovate, îi ajută din plin pe francmasoni să ne scufunde şi mai mult într­o 
infernală prăpastie. 

Scopul ascuns al Francmasoneriei este dominaţia asupra întregii planete, întemeierea unei 
republici mondiale cu desăvârşire laică, condusă de francmasoni cu o omenire îndobitocită de 
mizerie şi de patimile inferioare dezlănţuite. Scopurile principale pe care ei intenţionează să le 
realizeze până în anul 2050, sub numele generic de Noua Ordine Mondială, sunt: 
1) Stabilirea unei Noi "Ordini" Economice Internaţionale, sub directul control al unui organism 
francmasonic mondial. 
2) Stabilirea şi impunerea necondiţionată a unui guvern mondial francmasonic care va fi 
manipulat din umbră de Noua Ordine Mondială. 
3) Stabilirea viitoarelor State Unite ale Europei ca aşa­zisă naţiune dominantă, guvernată de 
guvernul mondial. 
4) Alegerea şi impunerea unui rege planetar unic, iniţiat de maeştrii francmasoni, pentru a 
conduce guvernul mondial. 
5) Crearea şi promovarea unei aşa­zise "religii mondiale" care va coordona toate religiile 
pământului ("religia" satanică) care va avea în frunte un fel de pontif mondial. 

Fragmente din Protocoalele maeştrilor francmasoni: 
1. Aurul este o putere irezistibilă. Mânuit de experţi va fi totdeauna cel mai util instrument pentru 
cei care îl au şi obiectul invidiei celor care nu­l au. Cu aur poţi cumpăra cele mai nestăpânite 
conştiinţe, poţi fixa valoarea tuturor lucrurilor, preţul tuturor produselor, poţi finanţa împrumuturi 
către state şi apoi ai statele la dispoziţie. 
2. Deja principalele bănci, bursele întregii lumi, creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile 
noastre. 
3. Cealaltă mare forţă este presa, repetând fără încetare anumite idei, presa reuşeşte ca în cele din 
urmă să le impună de parcă ar fi fapte reale. Televiziunea, arta, învăţământul, toate aflate în mâinile 
noastre ne aduc servicii asemănătoare ajutându­ne să inoculăm în mintea oamenilor ceea ce noi 
dorim. 
4. Lăudând într­una democraţia, îi vom diviza pe creştini în partide politice, le vom distruge 
unitatea naţională, vom semăna peste tot discordie. Reduşi la neputinţă, se vor prosterna în faţa


LEGII BĂNCILOR NOASTRE. 
5. Îi vom împinge pe creştini la război, exploatând mândria şi prostia lor, iar noi vom trage 
profite. Se vor masacra reciproc şi vor face loc unde să ne pună oamenii noştri. 
6. Moşia totdeauna a însemnat influenţă şi putere. Von fărâmiţa marile domenii teritoriale în 
numele dreptăţii sociale şi al fraternităţii. Vom împărţi fragmentele la ţărani, care le doresc din tot 
sufletul, şi care curând ne vor fi datornici, ca urmare a costului de producţie. Capitalul nostru ne va 
face stăpânii lor. Atunci noi vom deveni marii latifundiari şi stăpânirea asupra pământului ne va 
consolida puterea. 
7. Cu aur şi linguşeli vom câştiga proletariatul care se va angaja singur să distrugă capitalismul 
creştin. Le vom promite muncitorilor salarii pe care nici nu le­au visat, dar vom ridica şi preţul celor 
necesare pentru trai, astfel încât profitul nostru va fi şi mai mare. Astfel vom pregăti revoluţii pe 
care le vor face creştinii inconştienţi şi al căror fructe le vom culege noi. 
8. Vom ataca şi le vom batjocori preoţii, făcându­i ridicoli, apoi odioşi, distrugându­le religia şi 
atunci vom fi stăpâni pe sufletul lor. 
9. Monopolizând învăţământul, vom avea în mâna noastră mijlocul prin care vom forma minţile 
copiilor după cum ne convine nouă. 
10. Umflaţi de ambiţie şi vanitate, conducătorii politici se înconjoară cu lux şi armate. Le vom 
pune la dispoziţie toţi banii de care are nevoie nebunia lor, şi astfel îi vom conduce de căpăstru. 
11. Nevoia zilnică de pâine îi va face pe oameni să tacă, iar prin diferitele concursuri de Loto, 
sport, artă, frumuseţe etc., adormiţi şi hipnotizaţi de cuvântul magic progres, aceştia vor fi astfel 
distraşi şi îndepărtaţi de la problemele grave lăuntrice sau politice consumându­şi zi de zi în mod 
haotic şi inutil un imens şi preţios capital de energie psihomentală pe care îl vor investi, spre 
exemplu, în frenezia unui steril meci de fotbal. 
12. Baroul trebuie să fie demoralizat, instituţiile publice trebuiesc compromise iar spionajul şi 
turnătoria trebuie să fie cultivate în mod sistematic. 
13. Prestigiul persoanelor publice care sunt orientate în mod benefic şi divin trebuie să fie în mod 
sistematic desfiinţat ca şi propria lor fiinţă prin atentate, calomnii, denigrare sau folosind alte căi 
ascunse. 
14. Crizele economice mondiale sunt în mod intenţionat întreţinute de către mişcarea Sionistă cu 
scopul de a retrage banii din circulaţie, determinând astfel guvernele să facă împrumuturi externe 
uriaşe cu dobânzi mari pentru a fi pe deplin la discreţia elitei Sioniste. 

* * * 

Acestea sunt câteva elemente sintetizate din Protocoalele Maeştrilor Francmasoni stabilite în cel 
mai mare secret în 1897 la Bassel cu ocazia Congresului Mondial al Francmasoneriei. Ele au 
străpuns cortina misterului şi secretului, fiind dezvăluite chiar de către unii masoni care, pe patul de 
moarte, îngroziţi de fărădelegile făcute şi de iminenţa Judecăţii Divine, şi­au mărturisit crimele 
înainte de a muri. Odată dezvăluite, francmasonii au urmărit să inoculeze ideea că acestea ar fi 
false, fiind o investiţie menită să discrediteze francmasoneria mondială. Însă, argumentul zdrobitor 
în favoarea autenticităţii protocoalelor, la îndemâna oricărui om inteligent care gândeşte şi ştie să 
privească în jurul său, este cumplita realitate pe care o trăim astfel cu toţii în ţara noastră şi pe 
întreaga planetă. O simplă coincidenţă?! Poate pentru cei ce doresc să rămână în obscuritatea 
ignoranţei. Pentru oamenii treji este de fapt o realitate zguduitoare pe care trebuie să o oprim 
neîntârziat prin forţa cunoaşterii, fermitatea deciziei şi curajul acţiunii. 

INFORMAŢI­VĂ, REFLECTAŢI, 
ALEGEŢI ŞI ACŢIONAŢI! 
ÎNCĂ MAI ESTE TIMP!


5. 
Sloganuri francmasonice 
"Prin haos la ordine" 

"Politica şi morala nu trebuie să aibă nimic comun" 

"Dreptul constă în forţă" 

"Toţi pentru unul şi unul pentru toţi" 

"Scopul francmasonic justifică întotdeauna mijloacele" 

"Democraţie, libertate, egalitate, fraternitate" 

"Dreptul trebuie să fie al celui mai tare" 

"Mulţimea este oarbă şi de aceea poate să fie uşor manipulată de francmasoni" 

"Creştinii sunt în general naivi, proşti şi mici" 

"Libertatea este o idee himerică" 

"Oamenii politici creştini sunt nişte păpuşi de paie în mâinile maeştrilor sionişti" 

"Nevoia pâinii zilnice îi dresează gradat pe oameni"


6. 
Modalităţi de realizare a scopurilor ascunse în 
următoarele domenii: 
ECONOMIC 

Mişcarea Sionistă care conduce din umbră toate lojile masonice (chiar dacă aparent acestea se 
luptă între ele pentru supremaţie) acţionează prin sistemul bancar mondial sionist 
Rotschild/Rockeffeller pentru îmbogăţirea fără limite şi fără scrupule a membrilor sionişti şi 
sărăcirea celorlalţi oameni, indiferent de rasă şi naţionalitate. Iată ce spune în acest sens unul din 
liderii masoni sionişti David Rockeffeller: "Suntem în pragul unei transformări globale. Trebuie să 
declanşăm o criză majoră (economică, militară, politică, socială, educativă, religioasă) şi toate 
naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială." Mişcarea Sionistă prin lojile masonice infiltrate în 
toate ţările lumii sub diferite nume şi măşti urmăreşte să aibă controlul total asupra finanţelor lumii. 
Pentru aceasta creează mari monopoluri particulare (Rotschild, Rockeffeller) care să fie 
rezervoarele imenselor bogăţii ale lumii, provoacă crize economice ca să destabilizeze statele lumii 
sustrăgând banii depuşi acolo, acumulează mari capitaluri private care au fost sustrase din circuitul 
bancar al statelor silind astfel aceste state să ia bani de la Banca Mondială, F.M.I. (instituţii create 
organizate şi coordonate de mişcarea Sionistă) sub formă de credit şi să accepte condiţii aberante 
care duc statele respective la haos. Creditele impuse de F.M.I. împovărează statele cu procente 
imense care le transformă în sclavi fără voinţă. 

Nu întâmplător, pe clădirea FMI este aşezat simbolul satanic, 666! Acest aspect demonstrează o 
dată în plus că planurile satanice inspiră şi susţin activitatea FMI. 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 27.02.1997 profesorul universitar Ilie Bădescu, preşedintele 
Asociaţiei Sociologilor din România afirmă: "După ştiinţa mea nu există nici o ţară care aflată în 
Criză economică să fi reuşit relansarea cu ajutorul FMI şi Băncii Mondiale! În condiţiile în care 
Guvernul va face cum a anunţat, o privatizare prin vânzare necondiţionată de întreprinderi se va 
produce în momentul respectiv o foarte rapidă şi primejdioasă înstrăinare a unei părţi din averea 
naţională fără posibilitatea ca vreodată să se mai poată interveni pentru recuperarea acestei părţi 
înstrăinate. Noi vom fi debitori pentru că împrumutăm, căutăm capitaluri şi alţii vor fi creditorii 
noştri. Deci se creează o situaţie de dependenţă prin decalaj nou, suntem din nou la periferia 
metropolei. Soluţia trebuie căutată înăuntru în forţele proprii, prin noi înşine." 

Tot în ziarul "Jurnalul Naţional" din 21.05.1997, profesorul universitar Dr. Gheorghe Ciulbea, 
specialist în gândire politică şi istorie a gândirii economice afirmă: "FMI, Banca Mondială, BIRD şi 
BERD vor să transforme România într­o neocolonie. Actuala conducere a ţării nu are habar de 
doctrinele economice, decide şi acţionează după cum o taie capul, după interesul zilei şi al forţei 
sociale pe care o reprezintă. USD­iştii lui Roman şi UDMR­iştii aşteaptă ordinele străinătăţii pentru 
a le aplica în România, iar România se îndreaptă irevocabil spre economia de piaţă tipică unei ţări 
arabe sau africane. Cu alte cuvinte situaţia de neocolonie a Occidentului. Economia liberă de piaţă 
este astăzi un nonsens în America şi aiurea pentru că cei care grăbesc fără discernământ 
reîntoarcerea la piaţa liberă de tip Smith greşesc în aşa măsură încât starea lor mintală dovedeşte un 
caz clinic. Ei vor ceva ce nu mai există în Occident, ceva ce nici nu ar putea fi tolerat şi care nu are 
puterea de a supravieţui. Aceste orientări se transpun la noi în ţară în domeniul privatizării, politicii 
industriale, agrare şi terminând cu acelea ale inflaţiei şi ale nivelului de trai. Este vorba de 
"reforma" românească!"


În ziarul "Jurnalul Naţional" din 3.04.1997 profesorul universitar, Dr. Ioan Radu, părintele 
informaţiei manageriale afirmă: "Criza managerială promovează în România o economie de Piaţa 
Obor. Recent a apărut o carte numită <<Jocul Pieţii>> scrisă de trei mari economişti ai lumii, 
editată în 1995. Această carte critică şi prezintă greşelile ce se fac într­un program de guvernare în 
ţările Europei Centrale şi de Est. În această carte se critică tocmai obiectivele principale ale 
programului Ciorbea. Doresc să atrag acest semnal de alarmă: Trei măsuri forte ­ liberalizarea totală 
a preţurilor, eliminarea subvenţiilor şi atragerea cu orice preţ a capitalului străin sunt eficiente doar 
în situaţia în care piaţa internă este stabilă şi în al doilea rând managementul microeconomic este 
bine înregistrat. În caz contrar, spun cei trei specialişti, riscăm să cumpărăm produse fără 
alternativă. Altă problemă: Cum se justifică creşterea preţurilor din domeniul transportului? Nu a 
crescut calitatea serviciilor, nu au crescut nici lefurile salariaţilor. Atunci unde sunt banii? Altă 
problemă: Eu ca profesionist în management nu accept ideea domnului ministru al 
Telecomunicaţiilor conform căreia, dacă în Occident cheltuielile pentru un abonat sunt de 2,8 dolari 
trebuie să ajungem şi noi la acest nivel. De ce?! Poate că noi putem să avem aceleaşi servicii la un 
preţ mai mic. Sau dacă nu putem, explică! Dar asta nu este explicaţie trebuie să ajungem la acelaşi 
preţ cu ei! E ca şi când ai spune: Aşa vreau eu!" 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 16.05.1997 profesorul universitar, Dr. Paul Bran, rectorul ASE 
afirmă: "La nivelul Guvernului nu se cunoaşte suficient situaţia din economie. FMI practică metoda 
asta, repet, şi în alte zone. Este ca şi când un om bolnav nu vrea să se opereze, îl iei de pe stradă şi îl 
operezi cu forţa. Nu ştii dacă scapă, dar operaţia trebuia, după părerea ta făcută. Aşa s­a procedat şi 
cu noi: eu nu spun că ne­au băgat într­un experiment ci hai să o numim etuvă." 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 11.06.1997 se afirmă: "Dinu Patriciu nu crede în politicile FMI 
şi ale Băncii Mondiale. Peste tot pe unde au fost aplicate, aceste politici au fost falimentare şi au 
împiedicat dezvoltarea capitalului autohton. Ele nu sunt o soluţie pentru România. Un program de 
guvernare bazat pe politicile impuse de aceste organisme internaţionale nu poate da rezultate în 
România. Potenţialul ţării precum şi măsurile liberale ce pot fi luate pentru a stimula politica 
autohtonă spre a deveni parteneră a capitalului străin pot fi mult mai eficiente decât o astfel de 
abordare. România nu se poate descurca fără infuzia de capital străin dar se poate descurca fără 
semnalul dat de FMI şi Banca Mondială." 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 26.02.1997 profesorul universitar Ilie Bădescu, preşedintele 
Asociaţiei Sociologilor din România afirmă: "Guvernul Ciorbea va rezista atâta vreme cât se va 
menţine starea de confuzie. Unul dintre instrumentele cele mai eficiente de a guverna populaţii 
aflate în situaţii limită este să le arunci în dezordine, în haos, în confuzie totală. Experienţa terapiei 
de şoc izvorâtă tot dintr­o concepţie monetaristă de reformare în Brazilia a făcut un dezastru. Adică, 
noi să fim tari, să reuşim să controlăm totul, noi facem reforma, voi acceptaţi­o! ­ este gândirea pe 
care o are la ora actuală Guvernul Ciorbea. Se laudă că sunt implicaţi specialişti români iar pe de 
altă parte se laudă că au făcut conceptul de reformă cu specialişti străini. Să spui că "reforma 
noastră este ultima salvare a României" este inadmisibil. Este o concepţie soteriologică de tip 
parareligios înspăimântătoare. Asta este o gândire de tip apocaliptic. Cum adică?! Să mă convingi tu 
pe mine că tu, guvern, vii să mă salvezi! Tu guvern şi clasă politică vii să mă salvezi pe mine, 
naţiune, popor cu 2000 de ani de istorie?! Este o concepţie mesianică, de tip neoleninist, şi foarte 
periculoasă." 

În "Jurnalul Naţional" din 22 aprilie 1997 Preşedintele Comisiei de agricultură din Senat, Triţă 
Făniţă afirmă că: "Subarendarea pământului de către străini poate face iobagi din ţăranii români. Ei 
(străinii) pot arenda suprafeţe mari de teren pe care apoi îl pot subarenda ţăranilor, făcând din 
aceştia iobagi."

10 
Este evident că se urmăreşte ca prin condiţiile aberante impuse de FMI, Banca Mondială, 
Uniunea Europeană şi NATO să se creeze haos în această ţară! Ne întrebăm de ce sunt acceptate 
aceste condiţii de cei care au jurat că vor apăra interesele şi integritatea României? 

Ceea ce se urmăreşte să se realizeze la ora actuală în România de către mişcarea Sionistă prin 
oamenii politici cooptaţi în francmasonerie s­a realizat în anii trecuţi în Grecia. La ora actuală, 
întreprinderile greceşti care au fost cumpărate de investitori străini (manipulaţi de mişcarea 
Sionistă) sunt închise şi Grecia a devenit piaţă de desfacere pentru produsele realizate în exteriorul 
ţării!

Pentru a se îmbogăţi membrii mişcării Sioniste acţionează după principiile următorului sistem: 
1. creează conflicte şi chiar războaie (războiul de secesiune din America, primul război mondial, 
al doilea război mondial, războiul din Vietnam, războiul din Golful Persic, războiul din Iugoslavia) 
în care creştinii (goimii sau "dobitoacele creştine" cum îi numesc membrii mişcării Sioniste pe 
creştini) luptă unii contra altora, generând suferinţă, foamete, sărăcie, mizerie, boli, moarte, haos; 
2. nu apar la vedere ca autori ai conflictului respectiv; 
3. băncile sioniste susţin cu bani toate părţile beligerante pentru ca apoi să ceară dobânzi imense 
celor care au fost împrumutaţi, îmbogăţindu­i astfel pe membrii mişcării Sioniste; 
4. apar apoi ca o instanţă împăciuitoare, care doreşte terminarea conflictului; 
5. în urma haosului astfel format de ei din umbră, impun condiţii statelor care au participat la 
respectivul conflict, emit pretenţii asupra unor teritorii ale statelor respective (în ce priveşte 
România vezi "Ultimatumul ruşilor" şi Dictatul de la Viena). 

Un exemplu în această privinţă este războiul de secesiune american 1861­1865. Înainte de război, 
agenţii familiei sioniste Rotschild au dus o mare propagandă "pentru uniune" în statele din Nord. În 
acelaşi timp, alţi agenţi ai aceleiaşi familii sioniste Rotschild duceau o campanie "contra uniunii" în 
statele din Sud. La izbucnirea războiului, Banca Rotschild din Londra a finanţat războiul în statele 
din Nord, Banca Rotschild din Paris a finanţat statele din Sud. În final, singurii care au câştigat 
foarte mulţi bani de pe urma împrumuturilor şi "războiul" au fost numai membrii familiei Sioniste 
Rotschild. 

Un alt exemplu este al doilea război mondial, care a fost realizat de mişcarea Sionistă şi care l­a 
susţinut cu bani ai Băncilor Sioniste din Elveţia pe Hitler, preferând să sacrifice reprezentanţi ai 
poporului evreu pentru ca apoi, după război, să ceară pământul pe care se află acum Israelul şi 
daune imense care i­au îmbogăţit pe membrii mişcării Sioniste. Al doilea război mondial a fost o 
înscenare odioasă a mişcării Sioniste care s­a folosit de caracterul paranoic al lui Hitler 
manipulându­l fără ca acesta să­şi dea seama. 

Al doilea război mondial demonstrează că liderii mişcării Sioniste acţionează fără scrupule 
omorând oamenii poporului din care provin. 

SOCIAL ­ DEMOGRAFIC 

Mişcarea Sionistă internaţională generează haos finanţând, susţinând şi răspândind: drogurile, 
alcoolul, tutunul, pornografia, prostituţia, homosexualitatea, desfrâul, viruşi mortali (SIDA, Ebola), 
violenţa, crimele, terorismul, conflictele interetnice. O carte publicată în S.U.A. de eminentul savant 
doctorul Horowitz "Emerging Viruses" demonstrează faptul că virusul SIDA a fost fabricat 
intenţionat în laboratoarele americane, începând cu experimentele asupra viruşilor de cancer spre 
sfârşitul anilor '60. Analizând documentele "declasificate" şi contractele semnate de National 
Cancer Institute, dr. Horowitz este profund convins că SIDA a fost răspândită în mod intenţionat 
prin vaccinurile contra poliomielitei şi hepatitei. Această carte incriminează cele mai mari instituţii

11 
medicale americane şi pe cei mai mari cercetători care au fost manipulaţi pentru a crea agenţi 
biologici capabili să distrugă sistemul imunitar în contul NCI şi a Ministerului de apărare la sfârşitul 
anilor '60. Pretenţiile conform cărora aceşti viruşi creaţi în laborator ar fi evoluat în mod natural şi 
ar fi trecut apoi de la maimuţă la om apare ca o manipulare grosolană în lumina informaţiilor 
copleşitoare reunite în această carte extraordinară. Cartea demonstrează rolul important jucat de 
anumiţi lideri politici (şi francmasoni în acelaşi timp): dr. Henry Kissinger, consilier pentru 
securitatea naţională, Frank Carlucci şi Joseph Califano, secretari la Departamentul de Sănătate, de 
Educaţie şi protecţie socială, preşedinţii Richard Nixon şi Gerald Ford, Nelson şi Laurence 
Rockfeller, personalităţi din lumea economică şi membri ai mişcării Sioniste. Dr. Horowitz 
demonstrează că virusul SIDA a apărut subit şi simultan în timpul campaniilor de vaccinare în 
cadrul unor populaţii bine determinate, în zone geografice şi culturale atât de diferite precum SUA 
(vaccinările contra hepatitei la homosexuali) şi Zair sau Haiti (campania contra variolei). În 
România s­a constatat acelaşi fenomen şi anume harta cu copiii care au fost infectaţi cu SIDA se 
suprapune exact peste harta vaccinării copiilor împotriva hepatitei de tip B! Trebuie precizat faptul 
că România este pe primul loc în lume în ceea ce priveşte numărul de copii bolnavi de SIDA! De 
asemeni s­a constatat că vaccinul împotriva hepatitei B care a fost refuzat de Ministerul Sănătăţii 
din Franţa (pe motiv că nu sunt bani pentru campania de vaccinare) a fost acceptat de fostul 
ministru al sănătăţii I. Mincu şi campania de vaccinare din România a fost sponsorizată de 
organizaţia masonică Rotary Club. Din cercetările făcute până acum reiese că toţi copiii din 
România au fost infestaţi cu aceeaşi tulpină de virus HIV! Acest lucru demonstrează că a fost o 
sursă unică de virus HIV pentru toţi copii infestaţi din toată ţara. Datorită faptului că virusul HIV se 
modifică şi devine specific persoanei infestate rezultă că este imposibil ca aceşti copii să fi fost 
infestaţi datorită neglijenţei personalului medical prin nesterilizarea corespunzătoare a seringilor ar 
fi transmis virusul HIV de la diferite persoane la copii. Acest lucru demonstrează că copiii din 
România au fost infestaţi în mod voit în timpul campaniei de vaccinări sponsorizate şi susţinute de 
masoni. 

Activitatea Mafiei este ghidată şi controlată tot de membrii mişcării Sioniste. De asemenea, tot ei 
manipulează mass­media (presa, radio, televiziunea), generând printr­un anumit gen de reclame, 
publicitate, articole şi emisiuni diabolic concepute, dezinformarea şi manipularea marilor mase de 
oameni. Prin sisteme de tip Mind Control (controlul minţii) se induc în minţile oamenilor idei 
eronate, psihoze, obsesii, devieri psihice, amplificându­se astfel numărul celor care comit fapte 
antisociale, crime sau se sinucid. La ora actuală în Suedia, spre exemplu, au fost descoperite cipuri 
electromagnetice de tip Mind Control (care au rol de interfaţă între un calculator central şi creierul 
uman generând astfel anumite stări şi gânduri negative celor care le au în corpul lor) la sute de mii 
de oameni. Acestor oameni li s­au introdus respectivele cipuri când erau în stare inconştientă (în 
spitale, în puşcării) din ordinul Guvernului Suedez manipulat de membrii mişcării Sioniste 
internaţionale. La ora actuală se realizează de către aceeaşi mişcare Sionistă o diabolică 
monitorizare a oamenilor acestei planete prin buletine şi paşapoarte sub formă de cărţi de credit. 
Din tot ce se petrece la ora actuală în România reiese că această ţară este supusă unui cumplit război 
economic şi psihologic. Din păcate, datorită ignoranţei, românii nu­şi dau seama de modul în care 
sunt atacaţi psihologic şi din această cauză nu se pot apăra lăsându­se astfel manipulaţi şi conduşi ca 
o turmă. Mişcarea Sionistă urmăreşte constant să acţioneze în România în conformitate cu secretele 
sale "Protocoale". Cei care vor lectura cu atenţie cartea lui Ioan Costin Grigore "Cucuveaua cu pene 
roşii" vor descoperi stupefiaţi transcrierea fidelă a unor înregistrări secrete făcute de fosta securitate, 
în care unii francmasoni şi membri Sionişti, care deja acţionau în România înainte de revoluţie, 
spun adevăruri cutremurătoare pe care deja acest popor le trăieşte acum. Pentru edificarea celor 
ignoranţi vom cita din aceste înregistrări câteva afirmaţii pline de cinism pe care le rostesc 
francmasonii şi membrii mişcării Sioniste: "să nu uitaţi că pământul României a fost ales ca loc de 
pace pentru neamul lui Dumnezeu (care sunt românii). Nimic nu este mai rău decât împlinirea 
acestei profeţii pentru copiii lui Israel. Tocmai de aceea trebuie să luptăm şi să cucerim pământul 
făgăduinţei (România)".

12 
"Noi (Sioniştii) şedem acum în umbră cu organizaţia noastră secretă. Marile puteri nu mai pot 
hotărî acum nici cel mai neînsemnat acord fără ca noi să nu luăm parte. Autoritatea va trece în 
stradă adică într­un loc public şi noi ne vom însuşi!... Pentru a pune mâna pe opinia publică trebuie 
să o derutăm cu zvonuri contradictorii astfel încât creştinii obosiţi, să renunţe la a mai face politică! 
Acesta este primul secret. Al doilea secret constă în a înmulţi aşa de tare defectele poporului 
(alcoolismul, homosexualitatea, corupţia, dezbinarea, dependenţa de droguri, obiceiurile rele, 
pasiunile) încât să ajungă să nu se înţeleagă unii cu alţii!... Atunci vom avea puterea." 

În protocoale se vorbeşte despre fabricarea şi răspândirea (de către francmasoni) unei boli 
asemănătoare virusului SIDA. "Astfel neamul ales (Sioniştii) şi­a împlinit făgăduinţa! Înmulţirea 
dobitoacelor creştine trebuie stopată." 

"Cel mai bine aperi un adevăr declarându­l fals. Procedând astfel în timp ce ei se ceartă noi ne 
vedem de treabă!" 

"Noi am ordonat uciderea informaţiei" 

"Aşa vom supune şi presa, care va fi o forţă!... Mai întâi ea va cădea în mâinile celor îmbogăţiţi şi 
prin ei în mâinile puterii noastre (Sioniştii). Imbecilii care vor crede că repetă opinia unui ziar 
independent vor repeta părerea noastră (a Sioniştilor) sau pe aceea care ne place nouă." 

"Nevoia pâinii zilnice îi va face pe creştini să tacă şi îi va transforma în servitori umili!". 

"Dobitoacele creştine vor fi atrase în armata vizibilă a lojilor masonice pentru a deruta încrederea 
fraţilor lor!". 

"Dacă strică o parte din maşinăria Statului, Statul se va îmbolnăvi ca şi corpul uman şi va muri!". 

Aproape tot haosul care există la ora actuală în România şi în general pe această planetă a fost şi 
este în continuare dirijat într­un mod diabolic de mişcarea Sionistă. Întrebarea firească pe care şi­o 
poate pune orice om cu bun simţ este de ce provoacă ei atâta mizerie şi suferinţă? Răspunsul e 
simplu: datorită faptului că membrii mişcării Sioniste se închină diavolului, sunt susţinuţi în 
acţiunile lor de diavol, iar acesta urmăreşte prin ei să distrugă, să înrăiască, să subjuge, să 
exploateze, să se hrănească cu energia oamenilor de pe această planetă care permit prin 
comportamentul lor negativ să fie vampirizaţi şi folosiţi până la distrugere de către planurile 
satanice (vezi cartea lui FRANZ BARDON ­ "FRABATO MAGICIANUL", Ed. Esoteria & Ed. 
VOX, 1995). Diavolul şi exponenţii săi în planul fizic (cei 13 conducători Sionişti) folosesc cu 
multă abilitate suprema înşelătorie (minciuna), a răului, care este: să­i facă pe oameni să creadă că 
el, răul, diavolul sau cei 13 nu există! În România mai mult decât în oricare altă ţară urmăreşte să 
înrobească poporul român (iniţiaţii Sionişti în magie neagră fac chiar ritualuri satanice pentru a 
adormi (înnăbuşi) sufletul naţional român), deoarece ei ştiu că pământul României va fi centrul 
spiritual al planetei. Conducătorii Sionişti consideră (în mediocritatea lor) că dacă vor stăpâni 
această ţară şi se vor stabili ei aici (pământul ales) vor deveni astfel poporul ales! Pentru aceasta ei 
se folosesc de unii oameni politici şi de metodele specifice războiului psihologic ca să genereze 
haosul şi mizeria care la ora actuală există din plin în România. Din păcate mişcarea Sionistă se 
bazează şi pe ignoranţa şi delăsarea multor români care pot fi astfel foarte uşor manipulaţi prin 
presă, radio, televiziune acţionând conform proverbului românesc: "s­a întâlnit hoţul cu prostul". 

Datorită impactului deosebit de mare pe care televiziunea îl are asupra marilor mase de oameni 
francmasoneria foloseşte emisiunile TV (abil şi malefic realizate) pentru a­i manipula şi "programa" 
pe cei ignoranţi. Omul modern, "homo televisiens", a devenit dependent de televizor şi pierde cel

13 
puţin 3­4 ore pe zi în faţa micului ecran. La întocmirea programelor TV, alături de specialişti din 
cele mai diverse domenii de activitate, lucrează şi psihologi care în conformitate cu planurile 
malefice ale masoneriei manipulează prin sugestie conştiinţe, creează opinii de masă, influenţează 
politic şi educaţional telespectatorii. Prin repetare, prin prezentare în forme atractive imagine­ 
muzică­sunet, prin sugestie, apar în subconştientul telespectatorilor germenii autosugestiei, care 
acţionează insidios, permanent şi distructiv. 

Astfel, fără să­şi dea seama, telespectatorul se lasă condus, manipulat. Comoditatea preluării 
mesajului audio­vizual a făcut ca telespectatorii să accepte bucuroşi informaţii prefabricate subtil 
malefic, aranjate şi decupate, care le captează toată atenţia, transformându­i astfel, din fiinţe care ar 
trebui să gândească în fiinţe gândite. 

Francmasoneria urmăreşte ca prin diverse şi atractive jocuri şi concursuri să abată atenţia 
oamenilor de la modul pervers în care urmăresc să instaureze noua "ordine mondială" prin care vor 
să exploateze oamenii acestei planete. 

În timpul emisiunilor TV abil şi atractiv concepute, atunci când este captată atenţia conştientului 
(care ar trebui să cenzureze informaţiile care ajung în subconştient) prin fraze, cuvinte, sunete şi 
mai ales prin imagini special alese, se va produce implantarea în subconştient a mesajului urmărit a 
fi transmis, iar apoi oamenii vor reacţiona conform modului în care le­a fost programat 
subconştientul! 

În faţa micului ecran, vrând­nevrând, fiinţa umană îşi formează psihologia de consumator, devine 
receptiv, iar televizorul va deveni o necesitate (generând boli psihice), aşa cum este alcoolul pentru 
un beţiv sau cum sunt ţigările pentru un fumător. 

Libertatea telespectatorului de a alege este limitată, lui i se propun emisiuni special create, având 
scopuri prestabilite, fiecare din ele având un mesaj subtil ales. Un om care vine obosit de la servici 
este receptiv (pasiv) în faţa televizorului, iar psihologia lui este de a prelua fără nici un 
discernământ mesajul primit. 

Francmasoneria urmăreşte ca majoritatea filmelor prezentate la televizor să aibă scene violente, 
de groază, care să genereze perturbări psihice celor care vizionează aceste filme. Reputatul psiholog 
japonez din Tokio, Seichi Tomojo, a făcut un studiu timp de 7 ani, observând 46 de femei 
însărcinate având vârste între 18 şi 40 de ani. Concluziile cercetătorilor sale sunt: 
­ Femeile însărcinate care privesc filme de groază şi poliţiste nasc prunci subponderali şi lipsiţi 
de farmec, pe când femeile care se delectează cu filme de dragoste sau spectacole muzicale vor avea 
bebeluşi grăsuţi, simpatici şi bine dispuşi. 
­ Femeile însărcinate care vizionează la televizor imagini violente, muzică metalic rock, au 
statistic şansa de a naşte copii nervoşi, perturbaţi psihic, scuturaţi de spasme musculare. 
­ Femeile gravide care urmăresc evenimente sportive, nasc copii mai bine dezvoltaţi fizic, 
bebeluşii lor fiind mai agresivi decât ai femeilor care nu privesc deloc la televizor. 
­ Copii femeilor care privesc emisiuni educative sunt mult mai armonioşi. 

"Evitarea televizorului nu­i o soluţie", spune reputatul psiholog japonez, "căci copiii mamelor 
care nu privesc la micul ecran sunt mult mai proşti şi mai inerţi decât orice alt grup de copii 
studiat". 

Mesajul audio­vizual al filmelor de groază, poliţiste, violente, spectacolele de metalic rock 
încurajate şi susţinute (sponsorizate) de masonerie, muzica rock în general, dar în special cea din 
ultimii ani (care de fapt nu este muzică ci doar nişte strigăte animalice ce pun fiinţa umană în 
rezonanţă cu ceea ce este malefic), generează grave dezechilibre psihice şi mentale.

14 
Statistic s­a constatat că în urma spectacolelor metalic rock foarte mulţi fani devin violenţi, 
provoacă scandaluri şi bătăi violente, violuri, fapte antisociale, crime. Recent, în urma unor astfel de 
manifestări satanice ale fanilor formaţiilor rock, guvernul german a interzis pătrunderea în 
Germania a oricărei formaţii rock din afara ţării. 

În cazul "trăirii televizate", mesajul transmis copiilor şi adolescenţilor provoacă o contagiune 
emoţională imediată, propice pentru mimetism, şi chiar îndemnul de a trece imediat la fapte 
antisociale cum ar fi: furturi, tâlhării, spargeri de maşini, crime, acţiuni violente, etc. În acest sens 
putem da exemplul celor 29 de tineri din S.U.A. care şi­au tras câte un glonţ în cap, după vizionarea 
la TV a filmului "Voiaj la capătul infernului". Acesta este doar unul din miile de exemple despre 
modul în care un film satanic perturbă psihicul oamenilor şi­i determină să se auto­distrugă. 

În urma studiilor şi statisticilor făcute a reieşit clar că televiziunea poate realiza prin mesaje 
induse la copiii şi la adolescenţii care au structuri psihice mai fragile, stări de violenţă şi de 
agresivitate, tendinţe de teribilism, dar şi lucruri extrem de periculoase: dorinţa de sacrificiu 
suprem, tendinţa către terorism sau sinucidere. 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 10.04.1997 se afirmă: "Karl Poper, autorul lucrării "Societatea 
deschisă şi duşmanii săi" avertiza în eseul "Un patent pentru a face TV" asupra relaţiei TV­ 
democraţie. El spunea că <<s­a ajuns la situaţia că televiziunea a devenit o putere politică potenţial 
colosală, s­ar putea spune, cea mai mare. Ca şi cum ar fi fost cuvântului Dumnezeu. Şi aşa va fi 
dacă vom continua să acceptăm folosirea abuzivă a puterii televiziunii. Ea a devenit o puterea prea 
mare pentru democraţie. Nici o putere nu va putea supravieţui dacă nu se pune capăt acestui abuz. 
Cred că un nou Hitler ar avea, cu televiziunea, o putere infinită. O democraţie nu poate exista dacă 
nu se ţine sub control televiziunea sau, mai precis nu poate exista mult timp dacă nu se dă la iveală 
complet puterea televiziunii>>." 

Mircea Moldovan, preşedintele Consiliului Naţional al Audio­Vizualului, cu privire la oribila 
crimă realizată de un tânăr de 15 ani care şi­a ucis prietenul inspirându­se dintr­un film dat pe TV 
afirmă: "Autorii morali ai crimei sunt televiziunile care transmit filme cu violenţă." 

Cu ajutorul televiziunii poţi dezinforma, forma opinii greşite, sau chiar impune puncte de vedere 
politice, economice, sociale etc, despre un grup de oameni, o societate sau un popor. 

Un astfel de exemplu l­a dat televiziunea britanică, B.B.C., (care este dirijată şi controlată de 
Francmasonerie) prezentând maltratarea lui Mihail Cofariu la Târgu­Mureş ca fiind o acţiune de 
purificare etnică a românilor împotriva minoritarilor unguri. Acesta a fost o acţiune mascată a 
Francmasoneriei, de "manipulare ordinară" a opiniei telespectatorilor englezi în favoarea Ungariei, 
pentru a fărâmiţa teritoriul României. Francmasonii urmăresc prin tot felul de acţiuni politice să 
slăbească forţa poporului român, ce constă tocmai în unitatea sa. 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 30.05.1997 se afirmă: "În judeţul Covasna, unul din sloganurile 
anilor 90­91 începe să prindă contur: "Vom studia şi limba română în limba maghiară!" În acele 
vremuri, profesori ca Gyrgy Ianoş îşi începea orele de fizică făcând următorul apel: "Elevii români 
nu au ce căuta la ora mea." Profesorii români erau întâmpinaţi de elevii maghiari astfel: "Când pleci 
de­aici?" sau erau pur şi simplu daţi afară pe motiv că "Vom studia şi limba română în limba 
maghiară." Profesoara Maria Oprea a notat tezele la română, foarte slabe de altfel, cu note de 4. 
Unul dintre elevi, cu acordul total al colegilor săi a scuipat pe caiet, l­a aruncat pe jos făcându­l 
ferfeniţă cu picioarele. <<Ne era frică să vorbim şi pe stradă româneşte. Mulţi elevi români, dar în 
special eleve erau batjocoriţi(te) în fel şi chip.>>".

15 
În ziarul "Jurnalul Naţional" din 19.05.197 se afirmă: "În judeţul Harghita legile şi Constituţia 
României sunt călcate în picioare." În ziarul "Jurnalul Naţional" din 17.05.1997 Prea Sfinţia Sa 
Episcopul Ion Sălăjan afirmă: "În Harghita şi Covasna sunt locuitori care au conştiinţă de români 
dar nu mai ştiu româneşte." 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 13.05.1997 se afirmă: "Preşedintele Fundaţiei pentru Satul 
Secuiesc, Kiraly Karoly consideră că <<Maghiarii şi secuii au nevoie de autonomie teritorială şi 
autoguvernare pentru a­şi păstra identitatea naţională.>>"!!! 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 5.03.1997 se afirmă: "<<Drept între popoare>> al statului Israel, 
profesorul universitar Raoul Şerban afirmă: <<Maghiarimea a avut şi are un program ­ 
"recâştigarea" Transilvaniei>>."!!! Mişcarea Sionistă urmăreşte prin francmasoni şi prin anumiţi 
lideri ai UDMR­ului să­i păcălească pe maghiarii din România că dacă vor lupta pentru 
federalizarea Transilvaniei vor avea autonomie şi vor trăi mult mai bine. În acelaşi timp aceeaşi 
mişcare Sionistă a acţionat într­un mod perfid în Ungaria determinând din partea ungurilor din 
această ţară o atitudine rece, indiferentă şi uneori chiar ostilă faţă de ungurii din Transilvania. De 
asemenea, Sioniştii urmăresc să creeze conflicte artificiale în Transilvania, între români şi maghiari, 
între ortodocşi şi catolici. În felul acesta se urmăreşte să se fărâmiţeze teritoriul României. Ceea ce 
va rezulta în urma acestei fărâmiţări va putea fi mult mai uşor controlat şi manipulat de către 
mişcarea Sionistă. Atât românii cât şi maghiarii ştiu că s­au înţeles de veacuri unii cu alţii, că pot 
trăi împreună pe pământul Transilvaniei şi că uniţi, alături de poporul român pot rezista mult mai 
uşor în faţa atacurilor perverse ale mişcării Sioniste. De aceea, atât românii cât şi maghiarii trebuie 
să realizeze faptul că ar fi o mare prostie să se lupte între ei să fie victime omeneşti (ca în 
Iugoslavia) făcând astfel jocul diabolic al mişcării Sioniste. Locuitorii de naţionalitate maghiară din 
Transilvania trebuie să fie conştienţi că membrilor mişcării Sioniste şi francmasoneriei nu le pasă de 
maghiari şi că îi folosesc acum pentru a fărâmiţa România pentru ca apoi să­i exploateze şi pe ei 
(maghiarii) cum fac de altfel cu toate popoarele lumii inclusiv cu poporul evreu din care ei 
(Sioniştii) provin. 

POLITIC 

Mişcarea Sionistă urmăreşte să conducă oamenii acestei planete manipulând guvernele tuturor 
ţărilor lumii şi toate partidele politice. De asemenea, tot ei sunt autorii unor sisteme unice şi 
absolute de control mondial (O.N.U., UNESCO, Uniunea Europeană, N.A.T.O., F.M.I., Banca 
Mondială) prin care impun condiţii aberante popoarelor lumii pentru a crea haosul ce va duce la 
aşa­zisa Nouă Ordine Mondială (de exemplu României i s­a impus să legifereze homosexualitatea 
pentru a intra în Uniunea Europeană!). Deşi francmasonii susţin că nu se amestecă în politică există 
nenumărate dovezi că ei manipulează guvernele tuturor ţărilor lumii. În ceea ce priveşte România 
vă facem cunoscut următoarele: 

­ în "Evenimentul zilei" nr. 1466 din 22 aprilie 1997 senatorul Radu Timofte avertizează: 
"masoneria are tendinţa să ocupe toate funcţiile importante în Stat din România." Vicepreşedintele 
Comisiei de apărare a Senatului Radu Timofte ne­a declarat ieri că tendinţa masoneriei din ce în ce 
mai vizibilă de a acapara toate funcţiile mai importante în Stat reprezintă un mare pericol pentru 
România. 
"Este de remarcat că atât preşedintele Comisiei Senatoriale de Apărare cât şi ministrul apărării 
Victor Babiuc sunt masoni şi probabil că sunt mulţi alţii nu doar în ministerul respectiv ci şi în 
celelalte. Mi­e teamă însă că aceşti aşa­zis "fraţi" nu urmăresc altceva decât de a pune mâna pe tot 
ceea ce înseamnă putere în Stat aşa cum au reuşit în alte ţări. Mi­e teamă că vom ajunge într­o zi să 
fim conduşi numai de către cei care fac parte din organizaţii şi atunci s­a dus naibii şi identitatea 
noastră naţională şi tot ce înseamnă cultură şi tradiţie românească." ­ a afirmat senatorul Radu

16 
Timofte. 
Deputatul Vasile Matei spune de asemenea că miniştrii Victor Babiuc şi Adrian Severin sunt 
masoni. 
"Din punctul meu de vedere cred că nu este firesc şi normal ca dintr­o comisie ce controlează 
activitatea SRI care este prin excelenţă un serviciu secret să facă parte un om care în acelaşi timp 
aparţine unei organizaţii masonice internaţionale cu scopuri oculte care intră în contradicţie cu 
interesele României. Şi dacă ne gândim bine conform legii Mârzescu, partidul comunist din acea 
vreme a fost scos în afara legii exact din cauza apartenenţei la o organizaţie internaţională, 
Internaţionala comunistă, care era de esenţă masonică. Deci voi cere să dea explicaţii în legătură cu 
prezenţa lui Corneliu Ruse în comisia SRI şi într­o lojă masonică ca şi examinarea aspectului 
referitor la o asemenea posibilitate conform legii siguranţei naţionale şi Constituţiei. Dacă facem 
paralela între ceea ce a însemnat masoneria pentru Italia loja masonică "Propaganda due" şi ce 
complicaţii politice a avut activitatea lui Ligio Geli putem să ne gândim că apartenenţa la masonerie 
şi implicarea în activitatea politică executivă în România poate fi extrem de periculoasă." ­ a 
declarat deputatul PUNR Vasile Matei. 

­ în Adevărul din 22 aprilie 1997 liderul Alternativei României Varujan Vosganian declară că 
acest partid recomandă oamenilor politici să se abţină să facă parte din lojile masonice. Vosganian 
susţine că lojile masonice se orientează spre "zonele strategice" precum Guvernul sau Banca 
Naţională şi a relatat că el personal a refuzat să facă parte dintr­o lojă masonică atunci când i s­a 
propus acest lucru. Senatorul PD Alexandru Nicolae şi deputatul PD Corneliu Ruse au fost înaintaţi 
în grad de loja masonică de Rit Scoţian Antic şi Acceptat. 

­ Radu Chesaru, fondatorul "Vulturului Brâncovenesc afirmă: "m­am retras din Partidul Alianţa 
Civică datorită orientării sale masonice." 

­Alexandru Paleologu, francmason de dinainte de război, om politic a declarat în presă: "De când 
m­am apropiat mai mult de Dumnezeu nu mă mai consider francmason." 

­ În ziarul "Libertatea" din 22.04.1997 se spune "Paul Ghiţiu, secretarul general al partidului 
Alternativa României a criticat implicarea anumitor parlamentari în masonerie. La sfârşitul 
săptămânii trecute, trei parlamentari din comisii strategice ­ de externe, de apărare şi de control a 
S.R.I. au urcat în ierarhia lojii masonice Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Liderii A.R. au remarcat o 
apetenţă a organizaţiilor masonice spre sectoare strategice. Se constată şi un asalt asupra membrilor 
din guvern şi mai ales asupra angajaţilor B.N.R., indiferent de nivel." 

­ În ziarul "Jurnalul Naţional" de vineri 14.02.1997 se afirmă: "Costel Iancu, Suveranul Mare 
Comandor, declară: <<Statul român ne­a recunoscut încă din 1990. Masoneria trebuie să devină 
politică de stat, aşa cum s­a întâmplat în S.U.A., de exemplu.>>" 

Într­un buletin informativ internaţional se afirmă: "Conflictele etnice sunt plănuite, finanţate şi 
organizate de masoni. Combatanţii folosesc armament, muniţii, echipament şi alimente pe care le 
furnizează plutocraţia financiară masonică, organizând măceluri. Gorbaciov afirmă că aceste 
conflicte etnice sunt plănuite de "Consiliul Înţelepţilor" şi că toţi membrii consiliului au subliniat 
următoarea idee: "Creştinismul trebuie să dispară şi să fie înlocuit cu o religie mai cuprinzătoare 
(New Age) şi de asemenea naţiunile trebuie să dispară". Masonul Sam Keen specialist în mediul 
înconjurător a explicat că "pentru buna funcţionare a Noii Ordini Mondiale din fiecare 10 oameni 9 
trebuie să moară". El a cerut secondat fiind de Carl Segan reducerea populaţiei globului cu 90%. 
Misiunea lui Gorbaciov în cadrul masoneriei internaţionale Sioniste a fost de a distruge sistemul 
comunist (creat tot de ei) care nu le mai era de folos. Analizând activitatea pe care o desfăşoară 
acum Gorbaciov se poate trage concluzia că el are sarcina de a distruge creştinismul şi de a crea 
toate premizele de înfeudare a lumii masoneriei internaţionale Sioniste. De asemenea este dovedit

17 
faptul că cei doi "mari" masoni care la vremea aceea "conduceau" destinele lumii, Gorbaciov şi 
Bush au urmărit ca în decembrie '89 să dezmembreze România printr­un război civil dar nu au 
reuşit acest lucru deoarece prin comportamentul său poporul român şi oameni patrioţi şi curajoşi 
care au plătit cu viaţa opoziţia lor (de exemplu generalul Guşe) n­au permis aceasta. 

De­a lungul istoriei mişcarea masonică Sionistă a urmărit să instaureze şi să răstoarne sisteme 
politice cum a fost de exemplu Comunismul. Datorită faptului că membrii mişcării Sioniste au 
acţionat din umbră folosindu­se de caracterul paranoic al lui Ceauşescu şi, în acelaşi timp, de 
ignoranţa, laşitatea şi inerţia unor români în momentul în care comunismul, în frunte cu Ceauşescu 
au picat, marea majoritate a românilor au fost păcăliţi că au scăpat de suferinţă. Ei neputând să­şi 
dea seama că, de fapt, atât timp cât mişcarea masonică Sionistă va continua să acţioneze în România 
şi, în general, pe întreaga planetă, vor avea de suferit chiar dacă, aparent, vor vota un aşa­zis guvern 
democrat. Deocamdată, datorită ignoranţei şi lipsei de curaj, oamenii nu realizează faptul că trebuie 
să­i depisteze şi să­i demaşte prin toate mijloacele pe membrii mişcării Sioniste care sunt de fapt 
adevăraţii vinovaţi pentru toate crimele şi fărădelegile realizate împotriva umanităţii. Atât timp cât 
nu este înlăturată cauza, efectele negative vor continua să existe chiar dacă, aparent, ele se vor 
manifesta sub altă formă. Deci nu are rost să ne mai "îmbătăm cu apă rece" considerând că dacă 
vine alt partid politic la putere viaţa noastră va fi mai bună, atât timp cât guvernanţii şi cei care sunt 
guvernaţi nu au luciditatea şi tăria morală de a demasca şi de a se opune acţiunilor extrem de 
perverse şi diabolice ale francmasoneriei şi mişcării Sioniste. 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 13.05.1997 referindu­se la tratatul cu Ucraina, academicianul 
Dan Berindei consideră: "În anul 1997, România a renunţat la o parte din istoria sa." 

În ziarul "Jurnalul Naţional" din 21.05.1997 se afirmă: "Controversele privind Tratatul româno­ 
ucrainean se amplifică ­ Mai mulţi intelectuali şi cercetători români se opun semnării unui 
document care ar compromite reîntregirea României." 

În tratatul de aderare la Uniunea Europeană (semnat şi de autorităţile române în 1995) se pun 
explicit următoarele două condiţii: 
­ orice ţară o dată intrată în Uniunea Europeană îşi cedează suveranitatea naţională Centrului de 
la Strasbourg; 
­ legislaţia Comunitară este deasupra legislaţiei naţionale; 

În aceste condiţii ne întrebăm ce se urmăreşte prin semnarea acestor tratate? Ce motive îi 
determină pe oamenii politici să accepte orice condiţii oricât de aberante ar fi ele în privinţa 
României? 

În "Jurnalul Naţional" din 23 mai 1997, vicepreşedintele Comisiei de Apărare a Senatului, Radu 
Timofte declară că: "Masoneria are ca scop să deţină controlul în domeniul economic, politic, 
cultural şi mai nou militar. Masoneria îşi propune să finanţeze şi să controleze principalele instituţii 
de decizie, naţionale şi internaţionale [...] şi chiar reuşeşte să deţină controlul în domeniul 
economic, politic, cultural şi mai nou militar. Şi, mai mult decât atât, jurământul masonic are în 
conţinutul său pedepse foarte severe pentru membrii care divulgă secretele, organizaţia având 
caracter secret. Protocoalele masoneriei, care au fost publicate, reprezintă pentru majoritatea celor 
care le citesc, motive foarte serioase de reflecţie, de reţinere, de tăcere şi de teamă. Nici măcar 
membrii suspuşi nu ştiu mare lucru. Bănuiesc că activităţile secrete nu sunt cunoscute decât de un 
grup foarte restrâns, iar celorlalţi mai mici şi mai mulţi nu le sunt prezentate adevăratele intenţii ale 
masoneriei, aceştia fiind simple unelte care doar îşi imaginează că ştiu ceva." 

Pentru a exemplifica ce spune senatorul Radu Timofte în legătură cu jurământul masonic vom 
prezenta în continuare conţinutul acestui jurământ:

18 
<<Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor (Satana) să nu descopăr niciodată 
secretele, semnele, cuvintele, învăţăturile sau practicile francmasoneriei şi să păstrez tăcere veşnică 
asupra lor. Făgăduiesc şi jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, 
nici prin gesturi, nici să pun altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu 
dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s­a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în 
viitor. Dacă ni mă voi ţine de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă: 
­ să mi se ardă buzele cu fier înroşit 
­ să mi se taie o mână 
­ să mi se smulgă limba din gură 
­ să mi se reteze gâtul 
­ cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars 
şi cenuşa aruncată în vânt>> 

Teribilă şi criminală siluire a conştiinţei să juri că nu vei destăinui ceea ce încă nu ţi s­a spus! 

MILITAR 

În ziarul "Cronica Română" din 14.02.1997 notează: "Masonii români afirmă că au intrat în lojile 
masonice ale bazelor NATO, încă din 1993!" 

Blocul NATO este format din două structuri masonice: una militară şi alta politică, coordonate de 
Marea Lojă supremă din New York, B'NAI B'RITH, formată numai din membrii Sionişti. 

Baza militară din Frankfurt găzduieşte "filiala europeană" a lojei Sioniste B'NAI B'RITH. 
Emisari ai acestei filiare europene au fost trimişi în România pentru acţiuni ostile poporului român 
în perioada 1990­1991 şi acestora li s­a pus la dispoziţie pentru întâlnirile lor oculte secrete tocmai 
Cercul Militar Naţional! Oare de ce autorităţile române au făcut acest lucru? 

Din punct de vedere militar mişcarea Sionistă internaţională acţionează în special prin războiul 
economic, psihologic şi prin arme biologice. Toată mascarada cu blocul NATO este realizată pentru 
a distruge capacitatea naţională de apărare a ţărilor care aderă la acest bloc militar, pentru a folosi 
oameni şi echipament militar (cumpărat cu eforturi financiare imense de ţările respective) în 
interesul mişcării Sioniste internaţionale şi străine intereselor popoarelor care fac sacrificii imense 
pentru a trimite soldaţi şi echipament militar în acele zone. 

La ora actuală nu se mai pune problema unei agresiuni militare cu armament clasic sau nuclear 
deoarece acum se acţionează numai printr­un război economic şi psihologic. Este aberant să ne mai 
păcălim că integrarea în blocul NATO ar asigura o protecţie militară în cazul unei agresiuni cu arme 
clasice sau nucleare pentru simplul motiv că cei care au declanşat până acum războaiele clasice 
(mişcarea Sionistă internaţională) nu mai acţionează în acest fel şi folosesc povestea cu blocul 
NATO pentru a impune condiţii economice aberante ţărilor pe care vor să le subjuge în acest fel. 

Membrii mişcării Sioniste cunosc faptul că în următorii ani după realizarea unei armate unice în 
cadrul Uniunii Europene, blocul NATO nu va mai avea nici un rol în Europa. Blocul NATO va 
deveni atunci o poliţie intercontinentală şi un organ de represiune internaţional. În aceste condiţii ne 
întrebăm oare de ce oamenii politici români se străduiesc atât de mult să integreze România în 
NATO, acceptând pentru aceasta condiţii aberante care se impun României pentru distrugerea 
acesteia. În condiţiile în care integrarea în NATO ar costa România peste 24 miliarde de dolari 
(bugetul României pe 5­6 ani), iar acţiunile militare pe care România va fi obligată să le întreprindă 
în alte ţări (vezi acţiunea din Albania) în scopuri străine intereselor poporului român, vor costa sute 
şi sute de milioane de dolari ar trebui ca guvernanţii şi poporul român să se gândească mai bine

19 
dacă este în interesul României să intrăm în NATO! 

JUSTIŢIE 

În cadrul justiţiei francmasoneria a urmărit să coopteze avocaţi, judecători, procurori în lojele 
masonice şi de asemenea în cadrul Ministerului de Justiţie, a urmărit să infiltreze cât mai mulţi 
francmasoni pentru a genera haosul care există la ora actuală în justiţie. Astfel, nu întâmplător, 
judecătorii sunt foarte prost plătiţi, au sute de dosare de rezolvat, procesele se întind pe ani de zile 
datorită birocraţiei judiciare, dreptul juridic este utilizat în mod intenţionat echivoc, legile, prin 
modul în care sunt formulate, permit interpretarea lor în funcţie de anumite interese etc. 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

La ora actuală în Statele Unite învăţământul a fost atât de eficient degradat de mişcarea Sionistă, 
încât la aproape toate concursurile internaţionale studenţii şi elevii americani se califică pe ultimile 
locuri. Violenţa în clase a atins culmi greu de imaginat. Profesorii sunt bătuţi de elevii nemulţumiţi, 
utilizarea stupefiantelor este în floare, iar profesorii beau alcool şi fumează cot la cot cu elevii. În 
Franţa elevii din clasele mici ştiu să scrie numai pe calculator urmărindu­se să se formeze generaţii 
de tineri care să nu mai ştie să facă calcule (să nu cunoască tabla înmulţirii), să nu mai ştie să scrie. 
La ora actuală în România se constată o degradare din ce în ce mai evidentă a învăţământului, elevii 
beau alcool şi fumează cot la cot cu profesorii, se droghează (după unele statistici 50% din elevi în 
anumite şcoli şi licee folosesc stupefiante), au loc bătăi violente care nu pot fi oprite de profesori 
pentru că le este frică de "mafia" liceană, tinerii sunt preocupaţi în special de muzica satanică 
metalic­rock, aderă la grupări satanice care fac magie neagră şi apar din ce în ce mai multe cazuri 
de sinucideri în rândul elevilor care participă din inconştienţă la ritualuri satanice. 

Ne întrebăm oare de ce poliţia şi organele abilitate ale statului (care sunt controlate de 
francmasonerie) nu iau măsuri pentru a opri răspândirea drogurilor şi depistarea reţelelor de tip 
mafiot din licee? 

Ne întrebăm oare de ce mass­media (care este controlată de francmasonerie) nu realizează o 
campanie concentrată de prezentare a pericolelor majore pe care le reprezintă drogurile, reţelele de 
tip mafiot din licee şi grupările sataniste în rândul tinerilor din şcoli şi licee? 

În luna mai 1997 un grup de tineri satanişti a plecat din Suceava la Neptun cu trenul şi în timpul 
călătoriei au devastat vagoane întregi dându­i jos din tren pe călătorii care au îndrăznit să le atragă 
atenţia că nu este bine ce fac. 

Pe parcursul a 15­16 ore cât a durat călătoria din Suceava până la Neptun poliţia C.F.R. şi nici 
alte forţe de poliţie specializate nu au intervenit pentru a aresta pe cei care au devastat trenul 
respectiv! O dată ajunşi la Neptun, acelaşi grup de tineri satanişti au făcut ritualuri de magie neagră 
într­un hotel al staţiunii respective şi au organizat un concurs satanic: "Cine devastează mai repede 
o cameră de hotel"! În urma acestei acţiuni demente un întreg hotel a fost distrus (geamuri smulse, 
uşi distruse, pereţi deterioraţi, mochete sfâşiate, mobilier distrus, ars şi aruncat pe geam, etc.). Nici 
în această situaţie poliţia nu a intervenit pentru a opri aceste manifestări demente şi nici nu a luat 
măsuri pentru a­i prinde şi ancheta pe cei care au procedat în felul acesta. 

Răspunsul poliţiei a fost că nu a putut interveni în cazul respectiv pentru că tinerii satanişti erau 
prea violenţi! Este hilar argumentul adus de poliţie dar în acelaşi timp este şi extrem de îngrijorător. 
Atitudinea poliţiei cât şi a mass­mediei în acest caz demonstrează o dată în plus că atât poliţia cât şi

20 
mass­media sunt controlate de francmasonerie care urmăreşte să încurajeze şi să susţină astfel de 
acţiuni satanice. 

În Marea Britanie, ţară în care există peste 8500 de loji masonice, însumând peste 350000 de 
membri (mulţi dintre ei sunt infiltraţi în guvern, poliţie, servicii secrete) a fost publicată o carte (cu 
concursul francmasoneriei) ce a stârnit imediat controverse fără precedent în rândul oamenilor, 
relatează cotidianul "Daily Mail". Este vorba despre un aşa­zis manual de "sexologie" care se ocupă 
strict de domeniu homosexualilor şi lesbienelor, manual destinat şcolarilor de peste 5 ani! Şi mai 
şocant este faptul că acest manual destinat şcolarilor între 5 şi 16 ani este prevăzut şi cu imagini 
edificatoare, pentru mai buna înţelegere a ceea ce reprezintă fenomenul de homosexualitate! 

În Statele Unite, de asemenea, copiii din clasa I au în manuale imagini şi informaţii despre 
homosexuali, fiind obişnuiţi cu ideea că este absolut firesc să ai doi tătici sau două mămici! 

Datorită faptului că guvernele Statelor Unite şi ale Marii Britanii sunt în totalitate controlate de 
mişcarea Sionistă, datorită faptului că Uniunea Europeană este un produs al aceleiaşi mişcări 
Sioniste şi datorită faptului că una din condiţiile acceptării României în Uniunea Europeană este să 
se legifereze homosexualitatea la noi în ţară, este evident că această organizaţie ocultă, satanică, 
care este mişcarea Sionistă promovează într­un mod diabolic homosexualitatea şi urmăreşte să 
realizeze şi în învăţământul din România ceea ce se petrece la ora actuală în Statele Unite, Anglia, 
Franţa şi alte ţări ale lumii. 

Ne întrebăm până când vor mai dormi românii şi vor mai accepta acţiunile satanice de distrugere 
a acestui popor? Vor oare românii să­şi vadă copii învăţând despre homosexualitate şi să­i vadă 
cum devin homosexuali? Oare când se vor trezi oamenii acestei ţări şi vor lua atitudine împotriva 
francmasoneriei şi mişcării sioniste? 

CULTURAL ­ ARTISTIC 

Mişcarea Sionistă internaţională urmăreşte prin orice mijloace distrugerea tradiţiilor cultural­ 
naţionale şi a identităţii naţionale de neam. Modifică tradiţia poporului respectiv şi ierarhia 
valorilor. 

Finanţează, promovează şi susţine muzica, pictura, sculptura satanică, generând astfel în oameni 
rezonanţe malefice, demoniace. Mişcarea Sionistă prin reprezentanţii săi masoni măsluieşte istoria 
şi dovezile lingvistice, îndoctrinează tineretul în spirit Satanic, folosind pentru aceasta în special 
muzica satanică de tip metalic rock. 

IDEOLOGIE ­ FILOZOFIE 

Baza ideologică a mişcării Sioniste este următoarea: 
"Studiul zilnic al Talmudului la evrei începea de la zece ani pentru a se sfârşi odată cu viaţa." (A. 
Dormesteter, L. cit. pag. 393) 

"Cei ce se măgulesc că prin ajutorul Bibliei vor cunoaşte religia noastră sunt într­o desăvârşită 
ignoranţă... Cărţile talmudice sunt acelea după care se organizează viaţa religioasă a evreului, de la 
prima respiraţie până la ultimul suspin." (Singer, citat de Mislin în Les Saints Lieux, T.III pag.549 
şi de A. Soubin în Le Talmud, pag.5) 

Iată ce afirmă acum despre Talmud un alt evreu, haham convertit la creştinism: "Talmudul este

21 
codul complet, civil şi religios al Sinagogii... El este codul care reglementează, până în momentul 
actual comportamentul evreilor" şi pentru care ei au un respect religios, ce merge până la fanatism. 
(Drach, L. cit. T.I., pag.164 ­ vezi Mousseaux, Le juif, c.IV, pag.87) 

Talmudul hărăzeşte numai evreilor întreg pământul cu toate bunurile din lume: "Dumnezeu a 
măsurat pământul şi a dat evreilor pe goimi (adică pe cei care nu sunt evrei) cu tot ceea ce ei 
posedă." (Talmud Babli, Tratatul Baba ­ Kamuna, F.32, c.2 ­ vezi Rohling, L. cit. pag.63 ­ cuvântul 
goi (la plural: goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi reprezintă un apelativ de ură şi 
despreţ.) 

"Dumnezeu a dat evreilor putere asupra averii şi vieţii tuturor popoarelor." (Albo, Sepher. i.k., f.3 
­ c.25 ­ Jakuth ­ Chimeoni, Ad ­ Tab, f.83 ­ c.3, n.563 ­ Rohling, L. cit., pag.63) 

"Israel este ca stăpâna casei căreia bărbatul îi aduce bani. Într­adevăr, fără să îndure greutatea 
muncii el trebuie să primească bani de la toate popoarele lumii." (Talmud Babli ­ Traité Pes., f.119 
şi Traité Souhérdin, f.110 ­ Rohling, L. cit., pag.55) 

În consecinţă Talmudul dă evreilor dreptul de a fura de la goimi (creştinii): 
"Este permis să despui un goi". (creştin) (Talmud Babli ­ Tratatul Baba ­ Metzia, f.3 ­ c.2, 
Rohling, pag.64) 

După Maimonide, perceptul biblic: "Să nu furi" semnifică "să nu furi pe nici un om, adică pe nici 
un evreu" (Maimonade, Sepher, miz, f.105 ­ c.2 ­ vezi Rohling, L cit., pag.64), goimii nefiind 
oameni. De altfel, când un evreu fură pe un goi el nu face decât să­şi reia avutul său. 

După Talmud, "proprietatea unui ne­evreu e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării; 
adevăratul proprietar legitim este primul evreu care pune mâna pe ea." (Pfefferoku (rabin convertit) 
Talmud Babli ­ Tratatul Baba Batra Dissert, psiholog., pag.11 ­ vezi Rupert, L. cit. pag. 19 şi Baba 
Metzia, f.114 (edit. Amsterd 1645) citat de G. de Mousseaux ­ Le Juif, pag.127,128) 

După rabinul Solomon Iarchi sau Rachi "averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân şi 
aparţin primului evreu care pune mâna pe ele". (Rupert, L. cit., pag.19) 

De asemenea Talmudul interzice evreului să dea înapoi goi­ului un lucru pe care acesta l­a 


pierdut. 

"Este oprit să dai goi­ului un lucru pe care acesta l­a pierdut... Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, 


nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu." (Talmud Babli, Traité Souhérdin, f.76 ­ c.2 şi Tratatul 
Baba Komuna, f.113 ­ c.2 ­ Rohling, L. cit., pag.67). 

­ Talmud, rugăciunea de dimineaţă: O, Doamne, dezrădăcinează, surpă, dărâmă şi nimiceşte pe 
toţi neevreii. 

­ Abarbanei Ad, Isaia V: Numai iudeii înseamnă ceva în lumea aceasta, ei sunt asemănători cu 
grâul; goimii (dobitoacele creştine) sunt pleava. 

­ Scheftal Horviz: Sufletul fiecărui iudeu în parte are valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu 
decât sufletul unui întreg popor creştin. 

­ Abadath Lepkodes (Pasosa Cheleg chajiuchud V, 11b): Fiecare bărbat iudeu este fiu de rege, 
iar celelalte neamuri sunt sclave.

22 
­ Rabi Scheftel (sefatul): Iudeilor li se cuvine numele de om, dar cei nelegiuiţi cum sunt creştinii 
idolatri îşi atrag originea de la spiritul spurcat şi se numesc porci iar soţiile lor vite încălţate. 

­ Abarbanel (Benachoth 25b): Poporul ales este demn de viaţă eternă. Celelalte neamuri sunt 
identice măgarilor. Casele goimilor (dobitoacelor creştine) sunt nişte grajduri de vite. 

­ Maimonides zis Vulturul Sinagogii (Grittin 57): Poruncit este către datorii lui Israel şi eretici 
cum este Iisus Nazarineanul şi urmaşii lui să fie omorâţi şi zvârliţi în vâltoarea osândei veşnice. 

­ Rabbi Salman: Celui mai blând dintre şerpi scoate­i ochii, pe cel mai bun dintre creştini ucide­ 
l. 

­ John Clayton în The Chicago Tribune: Trotki conduce pe radicalii jidovi spre stăpânirea lumii. 
Bolşevismul este numai un instrument spre acest plan. 

RELIGIA 

Reprezentanţii mişcării Sioniste generează conflicte între diferite religii, susţin financiar diferite 
secte religioase. Se infiltrează în religia creştină pentru coruperea preoţilor, îi trimit la studii în 
străinătate pe banii francmasoneriei, îi cooptează în francmasonerie determinând astfel tăcerea 
totală (explicabilă doar în felul acesta) a Bisericii Ortodoxe faţă de acţiunile criminale ale mişcării 
sioniste şi ale francmasoneriei. În ziarul "Evenimentul zilei" din 1.07.1997 se afirmă: "o carte 
împotriva francmasoneriei declanşează un scandal de proporţii la Cluj. Autorul cărţii "Strategia 
diabolică a forţelor oculte pentru instaurarea noii ordini mondiale" se numeşte Nicolae Trofin, are 
27 de ani şi este proaspăt absolvent, cu nota 10, al Facultăţii de Teologie din Cluj. Această carte a 
declanşat un adevărat scandal, încă înainte de lansarea oficială a cărţii. Nicolae Trofin a declarat că 
este prima lucrare de acest gen publicată de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, după lucrarea 
mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan din anul 1937. Nicolae Trofin afirmă că din cauza acestei 
cărţi a fost bătut în luna octombrie 1996 în plină stradă şi că înainte cu trei săptămâni de lansarea 
cărţii a fost convocat la sediul SRI Cluj, unde a fost ameninţat şi i s­a spus că în Germania ar fi fost 
arestat pentru atitudine revizionistă şi antisemită. "Am fost anchetat de mai multe ori dar am refuzat 
să dau o declaraţie. Apoi am fost la Arhiepiscopul Bartolomeu Anania care mi­a spus: <<Da' cine 
eşti tu să scrii aşa ceva? Cine te crezi? Te crezi scriitor?>>". Nicolae Trofin consideră că 
Bartolomeu Anania merge pe linia francmasonică, în predicile lui fiind lesne intuit acest lucru. 

Ne întrebăm retoric din ce cauză oare din anul 1937 şi până în 1997, timp de 40 de ani, preoţii (în 
special din România) nu au luat atitudine împotriva francmasoneriei aşa cum au făcut preoţii greci 
de pe Muntele Athos care au mobilizat mase întrebi de oameni şi au făcut mitinguri împotriva 
mişcării Sioniste şi a francmasoneriei?

23 
7. 
Soluţii pentru contracararea acţiunilor 
malefice ale francmasoneriei 
Pentru a învinge răul trebuie să ştim că binele este absenţa răului iar răul este absenţa binelui deci 
ideea de bază pentru contracararea acţiunilor diabolice ale francmasoneriei este aceea a înlocuirii 
răului cu binele, sau altfel spus, a răului cultivat de ei cu binele în care noi ne ancorăm cu fermitate. 

Astfel: 
­ viclenei lor dezinformări prin presă îi om răspunde prin urmărirea cu inteligenţă, luciditate şi 
atenţie a informaţiilor din presă pentru a putea delimita falsul de adevăr. Astfel să ne punem mereu 
întrebarea "Qui prodest?" ­ urmărind apoi să vedem faţa ascunsă a lucrurilor intuind perfida 
manipulare care se realizează la ora actuală prin mass­media. Vizionând programele de televiziune, 
să o facem în mod conştient, lucid, urmărind să identificăm elementele manipulării. 
­ declanşării şi amplificării conflictelor între ortodoxie şi catolicism îi vom opune o înţelegere 
profundă a adevărurilor sacre revelate de Iisus care ne ajută să trecem peste această falsă dihotomie 
apelând la ceea ce ne uneşte ­ iubirea creştinească a aproapelui. 
­ impunerii unor programe aberante de învăţământ i se va opune protestul ferm al profesorilor şi 
cadrelor didactice împotriva acestor măsuri antieducative. 
­ decimării populaţiei prin boli create în laborator i se va răspunde prin menţinerea cu fermitate şi 
voinţă a stării de sănătate în mod profilactic prin măsuri dietetice adecvate şi regim de viaţă 
ordonat. 
­ laşitatea, orgoliul, avariţia, setea de putere pot fi înlăturate prin transformarea lăuntrică a tuturor 
oamenilor în sensul structurării unor personalităţi ancorate în valorile morale creştine. 
­ satanismului cultivat prin aşa­zisă muzică metalic­rock şi prin ritualuri satanice i se vor 
răspunde prin cultivarea credinţei în dumnezeu, prin rugăciuni colective (vezi apariţiile Fecioarei 
Maria de la Fatima şi Metjugorge). Tineretul trebuie reorientat către muzica clasică şi modernă, 
armonioasă şi elevată. Trebuie să li se ofere cu răbdare tinerilor informaţia şi cunoaşterea necesară 
pentru a vedea faţa adevărată a mişcărilor metalic­rock şi sataniste. 

Francmasonii au o iniţiere secretă ce le permite să­şi dezvolte o voinţă dizarmonioasă, malefică, 
ei dispunând de puternice mijloace în plan material şi social pentru a subjuga voinţa celorlalţi 
oameni. Sufletele lor sunt întunecate de orgoliu, egoism, ambiţii deşarte, dorinţa de a parveni, de 
setea de putere cu orice preţ, de dorinţa de a acumula bani şi putere politică, de a­i înrobi pe ceilalţi, 
etc.. Ei pot fi înfrânţi doar de fiinţe cu credinţă în Dumnezeu, care rezonează mai mereu cu binele şi 
adevărul, care sunt la unison cu voinţa divină. 

De aceea orice om lucid şi credincios ar trebui să se mobilizeze cu toată forţa ca să rezoneze 
numai cu binele (să gândească, să vorbească, să acţioneze preponderent benefic), să se roage cât 
mai des la Dumnezeu, să evolueze spiritual şi dacă are forţa necesară să practice Yoga sau/şi 
anumite căi spirituale autentice (ceea ce l­ar ajuta considerabil să devină o fiinţă benefică 
excepţională). 

Francmasonii se tem de unitatea planetară benefică. Ei se tem de unitatea oricărui popor, a 
oricărei naţiuni, urmărind dezbinarea tuturor naţiunilor pentru a le putea înrobi. 

Toţi românii trebuie să fim uniţi în bine pentru ca în felul acesta francmasonii să nu ne mai poată 
dezbina.

24 
Adevăraţii români ar trebui să desconspire acţiunile de tip masonic, să scrie articole şi cărţi 
despre aceste acţiuni malefice, să organizeze mitinguri de protest împotriva francmasoneriei, să 
strângă semnături de la oameni pentru scoaterea în afara legii a acestei organizaţii satanice 
internaţionale. 

Francmasonii urmăresc să­i dezbine pe oameni şi tocmai de aceea, noi românii trebuie să fim 
uniţi şi cu toţii la unison să luăm atitudine împotriva francmasoneriei. 

Francmasonerie urmăreşte distrugerea unităţii naţionale româneşti, tocmai de aceea trebuie să 
menţinem cu fervoare şi curaj patrimoniul culturii şi limbii naţionale. 

Francmasoneria urmăreşte să realizeze conflicte interetnice iar noi românii pentru a contracara 
această tendinţă a francmasoneriei trebuie să avem sentimente de bunăvoinţă, iubire faţă de toţi 
oamenii alături de care trăim în acest teritoriu. 

Acţiunile malefice ale francmasoneriei sunt posibile datorită ignoranţei şi necunoaşterii. Din 
această cauză trebuie să fim cât mai informaţi, să cunoaştem cât mai mult, să avem discernământ şi 
să­i ajutăm şi pe ceilalţi să înţeleagă şi să cunoască. 

Din această cauză este bine ca această carte să fie dată la cât mai mulţi oameni. 

Francmasonii îşi acoperă faptele mârşave prin jurăminte de păstrare a secretului, prin ameninţări 
la adresa celor care vor să­i demaşte, demonstrând astfel că le este teamă că opinia publică ar putea 
să afle adevărul despre ei. Tocmai de aceea, noi, românii, trebuie să urmărim permanent să­i 
demascăm, să dezvăluim planurile criminale ale francmasoneriei. 

ROMÂNI, ACŢIONAŢI, PENTRU CĂ ÎNCĂ MAI ESTE TIMP 
SĂ NE SALVĂM! 

Fiecare îşi spune "Ce pot eu să fac? pentru că sunt mic, slab şi singur." În realitate însă suntem 
mulţi şi puternici. Forţa noastră stă în unitatea noastră! În această privinţă Iisus a spus: "Unde se 
adună doi oameni în numele Meu, acolo sunt şi Eu." 
Trebuie doar să devenim conştienţi de forţa noastră şi să acţionăm! 
Iisus a spus: "Cine are credinţă cât un bob de muştar va muta şi munţii din loc!"

25 
8. 
Bibliografie 
1. Radu Theodoru, "România ca o pradă", Ed. Alma, 1996 

2. Jan van Helsing, "Organizaţiile secrete şi puterea lor în secolul XX", Ed. Alma, 1996 

3. "Texte care au zguduit lumea", Ed. Moldova, 1995 

4. Alain Lallemand, "Organizaţia", Ed. Aurelia, 1997 

5. Ion Costin Grigore, "Cucuveaua cu pene roşii", Ed. Miracol, 1994 

6. "Protocoalele înţelepţilor Sionului", Ed. Alma, 1997 

7. Mitropolitul Irineu Mihălcescu, "Francmasoneria", Bucureşti, 1941 

8. "New Age ­ Mişcare ocultă îndreptată împotriva religiei creştine", Bucureşti, 1993 

9. "Satanismul în muzica rock", Ed. Izvorul luminii, 1993 

10. Richard Gleen, "Operaţiunea ultrasecretă <<Calul troian>>", Ed. Shambala 

11. Gregorian Bivolaru, "Francmasoneria ­ misterele dezvăluite ale unei gigantice conspiraţii 
satanice planetare", Ed. Shambala, 1995 

12. Gregorian Bivolaru, "Dezvăluiri senzaţionale referitoare la acţiunile şi planurile satanice ale 
francmasoneriei", Ed. Shambala, 1996 

13. Onclair, "La Francmaçonnerie contemporaine" 

14. Turinez, "La grande peril de notre temps ou la Francmaçonnerie" 

15. Bernard Fay, "La Francmaçonnerie et la Revolution Intelectuelle du XVIII Siecle" 

16. Iosif de Santo de Colmar, "La Chaine Infernale", "La Francmaçonnerie contro l'Eglise", "La 
Francmaçonnerie désaquée". 

17. Emil Barbier, "Infiltrations maçonniques dans l'Eglise". 

18. F.H.Thiriet, "Aperçu philosophique et historiqze de la Francmaçonnerie" 

19. A. Preuss, "Etude sur la Francmaçonnerie" 

20. A. Ralph Epperson, "Noua Ordien Mondială" 

21. Gregorian Bivolaru, Viorel Roşu, "Căi şi tehnici de evoluţie spirituală a omului"

26 
ANUNŢĂM PE CITITORII INTERESAŢI CĂ O PARTE DIN LUCRĂRILE CITATE ÎN 
ACEASTĂ BIBLIOGRAFIE POT FI CONSULTATE LA BIBLIOTECA CENTRULUI DE 
DOCUMENTARE AL MIŞCĂRII DE INTEGRARE SPIRITUALĂ ÎN ABSOLUT (M.I.S.A. ­ 
ŞOSEAUA SĂLAJ NR.2, BLOC 126­A, PARTER, SECTOR 5 BUCUREŞTI, TELEFON 
01/420.52.99 ORAR ZILNIC ÎNTRE ORELE 10­22). TOTODATĂ ŢINEM SĂ ANUNŢĂM CĂ 
DEŢINEM UN EXCEPŢIONAL FILM­MĂRTURIE DESPRE CRIMELE ŞI FAPTELE 
SATANICE COMISE DE FRANCMASONI, INTITULAT "ÎN INTERIORUL FRĂŢIEI 
FRANCMASONICE" (INSIDE THE BRODERHOOD) TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI 
CARE CUPRINDE ŞASE EPISOADE PLINE DE DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE.

27 

S-ar putea să vă placă și