Sunteți pe pagina 1din 5

DIRIGINTE DE SANTIER

IN DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII


SESIUNEA IANUARIE 2006
Subiectul nr. 1.
0,2 puncte
Obligatiile pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare revin factorilor:
A
investitorii si proiectantii
B
executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici
precum si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil
C
executantii
Subiectul nr. 2.
0,2 puncte
Cartea tehnica a constructiei contine:
A
documentatia privind proiectarea, documentatia privind executia
B
documentatia privind executia si receptia
C
documentatia privind proiectarea, executia, receptia, exploatarea, inretinerea,
repararea si urmarirea comportarii in timp
Subiectul nr. 3.
0,2 puncte
Dirigintele de santier are dreptul sa verifice:
A
existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum si a
programului de control al calitatii
B
existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale
privind documentatia tehnica
C
respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare
D
respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau
adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale
Subiectul nr. 4.
0,2 puncte
Cine are dreptul sa participe la receptia lucrarilor de constructii, ca membru in comisia de
receptie?
A
investitorul
B
proiectantul
C
dirigintele de santier
D
reprezentantul administratiei publice locale din zona in care se afla investitia
Subiectul nr. 5.
0,2 puncte
Cine vor fi instiintati in cazul in care loturile de materiale aprovizionate (otel beton, ciment,
agregate, aditivi, adaosuri) nu indeplinesc conditiile de calitate impuse de specificatiile
tehnice?
A
producatorul, dirigintele de santier si inspectia de stat in constructii in termen de 48
de ore;
B
producatorul, beneficiarul si dirigintele de santier;
C
beneficiarul si inspectia de stat in constructii in termen de 48 de ore;
D
producatorul, beneficiarul si inspectia de stat in constructii in termen de 48 de ore.
Subiectul nr. 6.
0,2 puncte
Ce se intelege prin produse pentru constructii?
A
produse incorporate in constructii
B
produse incorporate in constructii, instalatii si echipamente tehnologice de productie
C
produse incorporate in constructii, inclusiv instalatiile aferenre acestora
Subiectul nr. 7.
0,2 puncte
Produsele pentru constructii trebuie sa permita realizarea constructiilor care satisfac
urmatoarele cerinte esentiale:
A
rezistenta si siguranta in exploatare
B
siguranta la foc
C
rezistenta mecanica si stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sanatate si mediul
inconjurator, securitate in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economie de
energie si izolare termica

Subiectul nr. 8.
0,2 puncte
Documentele care atesta performantele tehnice ale produselor pentru constructii care
urmeaza a fi puse in lucrare pot fi:
A
declaratia de conformitate a producatorului
B
certificatul de conformitate al produsului
C
agrementul tehnic in constructii
Subiectul nr. 9.
0,2 puncte
Pentru produsele pentru constructii care sunt marcate cu CE sau CS mai este necesara
verificarea calitatii la aprovizionare sau inainte de utilizare?
A
nu
B
da, daca aceste verificari sunt prevazute intr-o reglementare tehnica in vigoare
Subiectul nr. 10.
0,2 puncte
In calitate de diriginte de santier aveti obligatia sa verificati existenta si tinerea la zi a
urmatoarelor inregistrari de calitate:
A
documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate
B
documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate, condica
de betoane, procese - verbale de receptie a produselor aprovizionate
C
documente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate, condica
de betoane, procese - verbale de receptie a produselor aprovizionate, buletine de
incercari pe esantioane prelevate la aprovizionare sau pe parcursul executiei
lucrarilor de constructii
Subiectul nr. 11.
0,4 puncte
In cazul in care utilizatorul procura cimentul de la un depozit, livrarea cimentului va fi insotita
de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:
A
tipul de ciment si fabrica producatoare;
B
data sosirii in depozit;
C
numarul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acesta;
D
garantia respectarii conditiilor de pastrare.
Subiectul nr. 12.
0,4 puncte
Ce conditii trebuie sa asigure spatiile de depozitare a armaturilor ?
A
evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii
B
evitarea murdaririi armaturii cu pamant
C
asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru
D
evitarea expunerii la radiatiile solare
Subiectul nr. 13.
0,4 puncte
Agregatele folosite la prepararea betoanelor si mortarelor, nu trebuie sa fie contaminate cu
alte materiale, in timpul transportului sau depozitarii.
Cum se face corect depozitarea agregatelor ?
A
pe platforme betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelor;
B
in padocuri suprainaltate si prelungite corespunzator, inscriptionate cu tipul de sort
depozitat, pentru departajarea agregatelor, separat, pe sorturi;
C
direct pe pamant sau pe platforme balastate.
Subiectul nr. 14.
0,4 puncte
Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de catre producator / distribuitor trebuie sa
contina:
A
denumirea si tipul de otel; standardul utilizat; greutatea neta; valori determinate
privind criteriile de performanta; informatii privind identificarea loturilor
B
denumirea si tipul de otel; greutatea neta.
C
denumirea si tipul de otel, standardul utilizat; modul de pastrare.
D
informatii privind identificarea loturilor; greutatea neta; modul de depozitare
Subiectul nr. 15.
0,4 puncte
Ce trebuie sa contina marcajul fiecarui element prefabricat?
A
numarul proiectului / standardului; tipul prefabricatului; data fabricarii;
B
denumirea unitatii producatoare; tipul prefabricatului; numarul
proiectului / standardului; data fabricarii; seria elementului;
C
denumirea unitatii producatoare; seria elementului; greutatea neta;
D
numarul standardului; seria elementului; clasa de beton; data fabricarii.

Subiectul nr. 16.


0,4 puncte
Care este obligatia dirigintelui de santier de verificare privind utilizarea materialelor de
constructii, folosite la executarea lucrarilor de etansare a rosturilor panourilor mari
prefabricate din beton armat?
A
conform cu proiectul;
B
conform tehnologiei producatorului;
C
nu are obligatii;
D
urmareste ca materialle folosite sa fie certificate conform legislatiei in vigoare.
Subiectul nr. 17.
0,4 puncte
Care este criteriul in baza caruia se stabilesc clasele de rezistenta ale otelurilor folosite
pentru armarea betonului?
A
in functie de limita de curgere;
B
in functie de alungirea la rupere;
C
in functie de diametrul nominal;
D
in functie de rezistenta la rupere.
Subiectul nr. 18.
0,4 puncte
Care dintre cerintele enumerate mai jos sunt considerate esentiale pentru otelurile utilizate
ca armaturi in structurile din beton?
A
caracteristici mecanice;
B
aderenta;
C
durabilitatea;
D
reciclarea.
Subiectul nr. 19.
0,4 puncte
Ce mortare se folosesc la lucrarile de tencuieli obisnuite la interiorul constructiilor ?
A
M 4 T;
B
M 10 T;
C
M 25 T;
D
M 50 T.
Subiectul nr. 20.
0,4 puncte
Ce este un material termoizolant ?
A
material sau produs uzinat, avand conductivitatea termica de calcul mai mica sau
egala cu 0,10 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in structura
caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare nivelurilor de
performanta stabilite prin reglementari;
B
material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica sau
egala cu 0,40 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in structura
caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare nivelurilor de
performanta stabilite prin reglementari;
C
material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica sau
egala cu 1,10 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in structura
caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare nivelurilor de
performanta stabilite prin reglementari;
D
material sau produs uzinat , avand conductivitatea termica de calcul mai mica sau
egala cu 0,80 W/(mk), destinat sa confere elementului de constructie, in structura
caruia se inglobeaza, performante higrotermice corespunzatoare nivelurilor de
performanta stabilite prin reglementari.
Subiectul nr. 21.
0,4 puncte
Care sunt criteriile la alegerea materialului termoizolant ?
A
performantele de izolare termica ,incarcarile la care poate fi supus materialul in timpul
exploatarii si punerii in opera, incarcarile suplimentare, datorate stratului termoizolant
asupra elementelor/cladirii pe care sunt aplicate, cerintele de siguranta la foc,
B
incarcarile la care poate fi supus materialul in timpul exploatarii si punerii in opera;
C
incarcarile suplimentare, datorate stratului termoizolant asupra elementelor/cladirii pe
care sunt aplicate;
D
cerintele de siguranta la foc.
Subiectul nr. 22.
0,4 puncte
Materialele geosintetice au rol de:
A
filtrare;
B
antifonare;

C
etansare;
D
drenare
Subiectul nr. 23.
0,4 puncte
Utilizarea materialelor geosintetice la imbracamintile rutiere determina:
A
sporirea duratei de viata a imbracamintilor rutiere;
B
cresterea costurilor de intretinere;
C
nu se recomanda utilizarea lor;
D
scaderea costurilor de intretinere.
Subiectul nr. 24.
0,4 puncte
Care sunt criteriile semnificative pentru alegerea tipului de ciment si clasei de rezistenta a
cimentului utilizat?
A
rezistenta caracteristica necesara betonului
B
conditii de exploatare a constructiei: mediu agresiv, inghet - dezghet, etc.
C
rezistenta caracteristica necesara betonului, viteza de dezvoltare a rezistentei,
conditii de executie si tehnologia adoptata, conditii de exploatare a constructiei:
mediu agresiv, inghet - dezghet, etc.
Subiectul nr. 25.
0,4 puncte
Dozajul de ciment influenteaza:
A
porozitatea betonului
B
lucrabilitatea betonului
C
rezistenta betonului
Subiectul nr. 26.
0,4 puncte
Cum se procedeaza cand constructorul apreciaza ca lucrabilitatea betonului proaspat livrat e
prea redusa?
A
refuza livrarea
B
introduce un superplastifiant
C
adauga apa
Subiectul nr. 27.
0,4 puncte
Materialele utilizate la fundatii sunt:
A
zidarie de caramida;
B
beton ciclopian;
C
beton armat;
D
beton simplu.
Subiectul nr. 28.
0,4 puncte
Care sunt materialele din care se confectioneaza plasele sudate?
A
sarma trasa neteda pentru beton (STNB);
B
oteluri-beton OB 37, PC52 sau PC 60;
C
sarma amprentata pentru beton precomprimat (SBPA).
Subiectul nr. 29.
0,4 puncte
Conform prevederilor NE 012-99, ce reprezinta rezistenta caracteristica fckcil / fckcub pe
baza careia este definita clasa betonului?
A
rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300
sau pe cuburi cu latura de 150 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot
situa statistic cel mult 5 % din rezultate;
B
rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de 140/250
mm sau pe cuburi de 140 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa
statistic cel mult 5 % din rezultate;
C
rezistenta la compresiune exprimata in N/mm2 determinata pe cilindrii de 150/300
mm sau pe cuburi de 150 mm la varsta de 28 zile, sub a carei valoare se pot situa
statistic cel mult 10 % din rezultate.
Subiectul nr. 30.
0,4 puncte
Conform prevederilor NE 013-2002, ce verificari se fac la receptia elementelor prefabricate
pe santier?
A
marcarea elementelor prefabricate,
B
existenta imperfectiunilor evidente,
C
aspectul fetelor imbinarilor;
D
tip, integritate si compatibilitate.
COMISIA:

GRILA DE CORECTARE
SUBIECTE
PENTRU EXAMENUL IN VEDEREA AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER
IN DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII
SESIUNEA IANUARIE 2006
Intrebarea

Raspunsul corect

AB

ABCD

AD

ABC

10

11

ABCD

12

ABC

13

AB

14

15

16

ABD

17

18

AB

19

20

21

22

ACD

23

AD

24

25

26

27

BCD

28

29

30

ABCD

S-ar putea să vă placă și