Sunteți pe pagina 1din 4
ROMANIA INISTERUL ADMINISTRA] SUINTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEIDE FRONTIERA ‘SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITE! DE FRONTIERA | AVRAM IANCU" ORADEA INVATAMANT POSTLICEAL -SESIUNEA AUGUST 2011 Vatanta nr 2 Penta far nebare atest de cunosine sunt prevazulepabu variants do rspuns, notte cuitare de a) ia), dn care una gi rumai una reprint rspunsul core arco) cu sermulX pe Foaia de rspuns, in deptl numa intebi gill corespunztcere pe care o consider réspuns corec, Baral spall rmase libre co ine rion, Exenpiu de complete pe @. acaa corectare se consaté sunt insrse mai mute semne Xin pl mat tibeb, spunea eta neon Po Fea de spns ru sunt aise port rican sav dug cate pot rosie coz nape LIMBA ROMANA, 4. nical seria in care xreda sunetul ge 2) exotic, exes, exact, ) exala exaspera, exagerat, exerci 6) ita, excesiv,expuno, exorcu, 4) exersa, exer, exagerat, exod 2. Cate siabe contin cvintle: runchia fea, altel siabe, oua siabe; b) doud slab. tre sibe; ©) tei sabe te sabe; ¢) doua slabe, dova sabe 3. Contin ditongi toate cuvintle din seria 2) soare, cote, ingeudm, uatemalez, continu, € cite, fugu, c) gait, fumoar,tunciae 4) dscontnuy, mia, o, verde 4, Selecta afemata covet 2) Se soe gi se pronunt corect iceberg; Se soe si se pronunt coectaisberg: ‘Se sore iceberg si se pronuntaaisberg; Se sci aisborg si se pronunta iaberg. 5. Cuvéntul a c&ru numer de itere nu este egal cu numru de sunete ste: alte, blobiect. c)ceas:_¢) corect 6, Sunt despite corectin sabe cuvintle din sora a) abrewi--e, coate-za, obec, b) abrewiove, coafe-zs ctietiv, Clabreviewe, cxate-zd o-biectv, d) abre-vewe,coale-28, o-tiecv 7. Gasit seria care contine doar antonime: 2} complment-complement, devreme-2rzu )att-abui, corectincorect;——c)minimatmaximal, ece-3cors; 4) hidos-rumos,pcut-neplcut 8. Cuvile din familia lexical a cuvantuiul mun se af’ in seria: 2) muntean, alin, munteancd,) muntean, muntenest, muntos; } muni, muntenism, munieneste; d) mutos, maten, anden, 9, Alege din Ista urmatoare cuvntl soi cree: a) atotstutor, —b) atoutor, 0) aot gtr 10, In stuctura Un baat inva alse jaca, un este: ‘numeral; b)arbol nehotart; 2822 Fronomina nent 4) atot gutor. 4) pronume personal ‘1, Sera care conine cuvinte derivate cu prfix este: 4) destop, inutb) deziuzie, dezoant; despre, destin; 4) anormal, inuran; 12. Alege sera in care toate cutee sunt sincrime 2) acetta, a admonesta, a apostota; 5) ingSduior, intolerant, cumsecade: «) consecn, repercusiune, consecvents;) vegnic, oem, efor. 13, Perechea de cuinte soldarsotar este alcaut % & a) antonime; 6) sinonime; ©)paronime; 4) omanime, 14, Forme corect ale verbelr a crea sia dispvea se afin seta: a) creind, va dispere; _b)credm, ap aaparea; )oreiaza disprind: §—_d) a cea, va dapare. 18. Dinexpresia@ da apa... ipseste cuvantl a)izvor, b)fantina; c) moaré;é)oamen 46. Cuvantul cud comtne 4) cic iter, cnc sunete; b) cic’ itere, patu sunet; cine ter, te sunete; _o) pau itere, pau sunete. 17. Incep cu siaba fa-toate cuvinele dn sera 2) face, ft, fod b) apt, fame, fal faci fests, fazan; 0) fap, fal, fandost ‘8. Marca sera n care toate cuntle sunt poisemanice 2) monstu,pavion, materi, foc ) om, ainspira nev, teal; <)a inocula, hidostera,principt, radical d)atace, pace, a duce, sare 19, Sunt derivate cu sufve toate cuvinele din sori: 2) neve, ciel, devi, mioard. 5) arenda,,cnst, 2 decopita; «) capt, ool, descapaéne, ners; «) copia, satean fatucd, argos; 20, Recunoasle variant in cae cuvantldnte are sens principal: a) Din comportamentul ulmi dau seama ca are un dite inpotiva pes 6) Din cauea ducurior, i! doare un inte’ «Din grbie adn fanul impr’ 4),De pe cin stan nu puteaizrifundulpripastie. 21. Contin pleonasme urmatoarele cnstucti: {2} se retrage inapi,nczrea locuite, melodie muzica, b) scr ib, rai eres, a ct car, 6) cobosrd in jos, nainteaza inainte, uc sus; 4) miJoace mass-media, exprimare coret, srs iz 22. Care serie confine numa adjective tera grade de comparatio? a) stramosese, absent, prt; ») witeaz, egal, vu; nat, superer, verde; 4) mot, eric ene. 23, “Conform DOOM? formele coecte de ferinin ale substantivelor patiot si compatriot sunt: 2) parts, compatiats; ) parce, compatrita: ©) pabiots, compatita, 0) patroata,compatoata, 24, Sinonimlcuvéntll indolent este: a) strania ) strain; c)obramic;—_ d) nepsditor, 25, Sunt orografiate corect toate cuvinele din ser: 2) aciasi bie, aceiasi fa, acea stra b) acoeasl bel aceiagl etd, aceea stad «) acies bel, aceeasi fla, aea stad 4) aoea srada,aceeas! baie acelea fete, 26, Identifcativeranta in cae exist un pronume nehotéat ),Care va veni”; ——_b) Asta ar trebu sa sti fecare', ©} Acsia vor plsca” _¢) ,Colce she, varéspunde corect:” 27, Nerbul a festeauxiiar in enuntul 2) Sa cumin!” Bait fost la mara’ ©) ,Pe drum fusese cesta’; d).Sa i vont, m-ag fi bucurat!’ 28, Sintagma subliniaté dn enunful ,Era un om cu scaun fa cap" este: a) locutune verbal. b)locutiune substantvalé; C)locutune adverbiala; —_d)locufune adjectival, 2. Cte substantive defective de singular sunt in seria: re, unt, ? 2).doua; b)unul; e)ricimu; 6) bo 24) 20, indicat substantial eect a)furicar; —_b) petri c) copiag: 4 cisoaie. 31. Care este forma corel de genitv-dai singular (atculat cu aticol hott) a cuvantuiui coarta? a)cearei, beer; c)cete, dco. 532, Cate adjective invariable exist in seria antpersonal, antitut carame )nicunul; —_b) tre c) dou; )unul 38, Cate grsoll confne textul ,Cartea care mial meso este la ea"? a)pairu, b)trel; —e)dous; do gregeala 34, Cuvantul curech este @)ewént dervat cu sufi. b) arhaism; «)neologism; 4) regionalism; 35, Formeaz® plralul In -0 toate cwintele cin seria €)copiator,atemativa, calculator, _b) sarpe, cas ntlegere; ) acord, momeala, brat; 4) impiegat, buic, masa. 36, Propoziia ,Nuinfelagea nimic din loctic" este: a) dezvollad, exciamatva, negativs; »)simpla,nterogaiva, negativa )dezvollata, enuntiatva, negatva; i) sinpl8, enuniatvd,airmatva 37. Cuvntl sublniat din enuntul: fi vine 8} complemont circumstantial de mod, adjecty Ac; b}nume predicatv, ajectv N; «) complement crcumstantal de mod, adjectiv InN; 4) nume preicatv,adjectv Ac 38, Care serie confine numa verbe de conugarea a na? a} aputea,aavea,asodoa, b) adezlega, a auzi, a hota; } acta veri, a vor d)2merge, ajne, a descr. 39. In enunful,Plecarea pe cdmp in timp de noaple e periculoasd, cuvintole sublniate sunt @} complement cicumstanjal de loc, complement circumstantial de timp, atrbut; ') att, complement circumstantial de timp, abut; dupa pli este: c) atribute; «d) complement crcumstanjial de scop, aribut, abut 40, Pronumele din enuntut:,Prieste mai dograba injuru” este: a) posesivin 1b) personal in D; ©} personal in G; «personal n Ac. 41, Acordul et fost corea in stuture: a)mamazcare fu; b) mama al car fu; c)mamazeBrefu; —_d) mama acaruifs 42. Substevivu in enuntl,Vo nu mai umblt dupa burda este: 2) complement creumstanjal de mod; 'b) complement circumstantial de loc; _c} complement indirect; 4) complemen crcunstanal de oop 43. Cavin sblnat din erunl Am rcurascu po omul cia ma tecomandet atl de caus" et: 2) sublet in dav. b) abut pronominal 6) abut adjectival d) complement incest; 44, Identical seria care confine numa locufun substantive! 2) bigare de seam, tere de mint, baie de cap; )mpreun cu, fr uf, de duh; c) un nu sv ce, alar de, in dr eli: <) de pomana, nod In papur el def 48, Proposiia Nu kam invins ugor ese 2) enunjiava, negatva,simpla,b) enuiavs, nega, dened; ©) enunjava, frmatva, denvete’, ) enunfiava, afrmatva, simp 46, Structura subliniata din enuntul , Vizita le prieteni ma incdnta" are func staciea de: @) atribut adjectival. b} complement direct; ) complemen indirect; 4) arbut substantial prepoziional 47. Reg variant creca de floie a asjectiear pronominal de inti 2) Tu insu a fost ami uy ») Lorinselorl-aatrbuit alti supanatuale, ru me ns €) Tie nsf, Clava, fa plus eeferimpotanta studi 6) Folosires inusia eefonulu mobi afeteaza sanatatea 48, In enunju Nu da cu span pe acasa"cuvéntulsubiniat este 2) complement circumstantial de tim »b) complement circumstantial de mod: <)nume preicatv 4) complement inirect 48, Verbu a ntloge are funcia de atibut in enunta 2) Dorinta ta de a alege est evident; e ) El pose intlege ugor, c) Am reugitinelegeabia acum; 4) Nu usor a inflege tet 50, Formele afrmatve corece ae verbelor af ase duce, a face, a zice, ase preface (penta pers. ara singular) sunt fi duse, (8, 29, pefecee; ——_b) fi, du, 13,2, preite; ¢) fi, cute, 1,2, prof 4) fi, du, f, zi, prefate 51. Numeral dn enuntulNoutsprezece elove cdnté la pian” are valoare: a) adjectivals; _b) substantive 4) nvare valoae morfologica 52. Nupotfolosit atatcaverbe copuative, cat sca verbe ) adverbial’ predictive a)ainserna,apirea, bj af, aajunge: ©) face, a sos; 4) a dover, as0 face. '53, In propozita .Conteazd ne coi ma pega angola prepoztia se analzeaza cu 8) cei mai preg b)oai mai; ©) prepa: d) angaat Be Se ain ab de shone tate covoe dn seri a) inst, ones, oneros, i a B) decor, eres, dente, decato 6) echt, amon benedune, gas: e 4) decizie, hotarare, ordonanta, edict; 55. Avoonme cowl dn seri 2) rege reli, bane, ve. 2) van, promotor, en; 6) breasch diomat chee, da, bse var, oe cunt 56. In enuntul Dosarale candidatilor au fost analizate si ordonate dupa afaber" exist: 4} dou’ predicate nominale;_b) dova predicate verbale; )un prodicat nominal; «dun predict verbal. 57. Expresia,acaea in strachini inseam’ a} acomite 0 gal b) a avea un mers cudat cladistuge; @) a schiopata 58, Sinonimele substentivl recurs sunt: 1) apelece, slcitae; —_b) destndere, relaxare; °} retuzare respingere; 0) holaare, fermitate 59, Exist adjective pososive in toate stuctrie 2} cattea noasra, sorsul ;,ideea ta; ) cartea lu, scrsu-m, ideoa sa c} cartea mea, scrsul tu, dea sa, 4) cartea voasrs scrsu-, ideea ul 60._Interjectia cin enuntul.E var de fine!” are functasintactica de: é 2) atbut adjectival 1) preicat verbal, c} complement direct; _d) num predicatv, LIMBA ENGLEZA 61. Sheccant play... guitar very vel, a- be the oa dan 62, This was... amazing showindeed! aan b- ca ithe 63, Lots of... were playing in the yard a.chids —b. children's ‘cchidons— cidren 64, Ihave vsted many... in Europe. aciyes — b. cys «cities doty’s 85, There isnt... bread in the basket aa many cany d.some 66, This is one of. houses | have ever seen. athe svangest strangest «.the serge di stanger 687, The move wes than we expected. a.goodest —b.best «.gooder 4. beter © 82. 1 bouoht fing the shop, 2 the more expensive » the most expensive «. mst expensive 4: expensivest 69, Take your bog, Ihave taken amet bay cme dine 70. None of... could answer the queston. atom b they ether dei 71, Theo's in he fide, ts empy. .anybingb.nobhng ceveryhing 4. something 72. Thisis lime | have vised tis cast atid bth hind cthetiree the teeth 2 students gathered in ont ofthe school, a. Hundred of .Ahuncted of Hundieds of 4. Houndred of 74, We went to Spin on hoday. a lest year » tomorrow «today 4 next year 75. He inthe poo for more han an out (pa V5 swing swam is simming has been swimming Oe his homework inthe evening. isdoing b. does edo 4. doing 77. When he wes young, he. play the piano amy b.can could must 78, Idon'tknow hat about the problem. atodo — b.do doing did 79, He denied the computer, a.break breaking c.tobreak —d.tobroke 80. He doesnt speak English . better —b. good best 4. well 81. I have boon working very hard lately b.late «later 4.too late 2. When we were in tly, we spent a few days... Venice ato baat cin on 83, We ef the house early, we sill missed the bus 1a Because b. In spite of Despite Although 8. + o you play football? Twice a week" 2. How many . How much 5c. How often 4. Where ‘You cin‘ tll him anything, you? id bdo didnt d.doat 86, I were you, | uti this weather. a. wontgo . woulda go ©. wouldnt have gone 4.90 87. fl had had more money, | anew laptop. 2, would bought would buy «. wll buy 4. would have bought 88, Choose the correct antonym for faire: asanty — b.reward c.beneft success 89. Choose the correct synonym for clover ‘anarrow —b. huge . smart dsim 90. This calendaris date, | need anew one. a. out boutof cat dof PRECIZAR! 1 2 3. timpul de lucns: 180 minute; Punctajul maxim al uci scrise: 0 puncte _aprecierea probe se face prin calficatv *Promovat’/Nepromovat’.Promoveaz aceasta proba ‘candidat care obtn la ucrereasersa minim 40 puncte ‘ori deciaral“Admis" candida cere dup& ordonarea stct