Sunteți pe pagina 1din 4
Adormirea Mai: PL Cave Punnett Ciaran Seer forte Rrra Rees eee EN a RNererRUrn ont petites lui Hristos, in depli See ore eres ceca Toccrnnt Sateen resco) tem nee TEER a PORE) Pao eb Done e ea praznicului cad ee petra irienees rigs emesis Reenter creo ind pinta Peeeenrnt wea: Mace fen ~Parintii buni le dau copiilor rédécini iar aripi sd poatd zbura sé-s Wo eee si aripi. Rédécini si stie unde e casa, j traiascet viata.” Jonas Salk Primaria Comunei Satchinez Consiliul Local al Comunei Satchinez atchine ZIUA COMUNEL SATCHINEZ in data de 1 august 2015, sambata, cu incepere de la orele 18:00, dupa cum am relatat si in numérul anterior al ziarului nostru local, se va desfagura cea de-a VII- a editie a Zilei Comunei Satchinez pe terenul de fotbal, in aer liber. Pentru organizarea acestui gran- dios eveniment s-au implicat un nu- mar de 20 de consiteni, care au de si mi ajute in buna desfaisurare a pro- gramului. Acestia sunt: Cermian Gheorghe, Golea Dimitrie, Bellan Antonio, Branga Constantin, Dan Ioan, CAabulea Mircea, Rusu Daniel, Ardelean Ioan, Mihalescu Liviu, Chircea Sorin, Lateu Vasile, Gligor Nicolae, Sivoi Nelu, Mates Adrian, gy Ene Marius, Nan Monu, Draghici Pavel, Ghilezan Daniel, Ristin Nicolae si Mursa Salon. Pr eae ee ee “ Dorese si Je multumese anticipat acestora si in numele dumneavoastra pentru stradania lor. Dorese de aseme- hea si multumese administratorului firmei SC FULGER S.R.L., Dl. Dorel Pasca_precum si firmei FORNETTI ROMANIA S.R.L. pentru implic: Acestia vor pregiti un papricas spe- cial cu o garnitura de mamaliguta pen- tru 1200 de persoane care o vor servi gratuit, gratie lor. Bauturile racoritoare si alcoolice, precum gi celelalte bun: titi vor fi asigurate de comerciantii Comunei Satchinez. Spectacolul va fi plin de surprize, iar atmosfera va fi intretinut& de formatia condusa de renumitul saxafonist Florin Ionas zis Generalul impreuni cu fiica sa Claudia Ionag si renumita solis- t& de muzica’ populara Diana Selagea. ‘Va asteptim cu mult interes si mare ! INTRAREA LIBERA! Primar, Ton Dan www.satchinez ilies Be Un nou accident la trecerea la nivel cu calea ferata intre Satchinez si Hodoni Nu s-a citit bine ultimul ziar al comunei din luna iunie si iat c& un nou accident de cale ferata soldat eu vietima s-a produs in data de 10 iulie. O conduestoare auto eare cireula dinspre Fornetti nu a respectat semnalul ,STOP” si ,Crucea Sf. Andrei” la trecerea la nivel a fost tamponati violent si ta- ati pe firele cali 66 m de trenul personal care circula pe rela- tia Hodoni-Satchinez. Din fericire si putem spune sigur, c& Dumnezeu a privit acest eveniment cu un colt al unui ochi, conducdtoarea auto nu a patit nimic, in afar de céteva mino- re zgirieturi, magina fiind distrusd in totalitate! Din nou atragem atentia tuturor conduciitorilor aut respecte cu strictete regulile de cireulatie in apropierea trece- rilor la nivel cu calea feratd indiferent daca acestea sunt diri jate sau nu. Totodatd va reamintesc faptul ci ma intereseaz in mod deosebit ca trecerile la nivel si fie intretinute, eu ve~ getatie tliat si vizibilitate din ambele directii pentru sign- ranta dumneavoastri, Primar, Jon Dan Legatura cu Europa a devenit in sfarsit certitudine incepand de sambati 11 iulie 2015, pentru prima oar in istoria Romaniei suntem legati de Occident printr-o auto- stradi. Ultimii 10 km din autostrada romaneasei au fost inaugurati chiar in prezenta Premierului Victor Ponta. Cultivatorii de grau asteapta preturi pe masura... — ‘Ne aflim la sfarsitul campaniei de recoltare a gréului in care, dincolo de munea pe care o presupune aceastl activita te, fermierii isi fae griji si in privinta valorificdrii productiei S-a ajuns la un pret de 70 de bani/kg pentru gréul foarte Se acy bun, numai c& tendinta crescitoare s-a oprit bruse iar cei care achizitioneaza fac tot felul de mofturi privitoare la cali- tatea graului. Cumpiiritorii de grau nu ti mai cauti pe tarani, iar putinii care se intereseazi oferi preturi intre 63-65 de bani/kg. Din verificarile noastre, productia de grau de anul acesta este mai mica fata de anul trecut dar cu o calitate mult mai bund si nu inteleg de ce ne impiedieém in fiecare an in acelasi ,prag’. De ce trebuie fermierul si isi depoziteze recol- ta acasi gi sti agtepte pretul si creased? in special fermierii mici gi mijlocii ar avea nevoie de informtii referitoare la prospectarea pietelor internationale precum gi la posibilititile de desfacere a cerealelor atat in Europa cat si in afara acesteia. Zilele trecute am avut o dis tie cu doi dintre fermierii comunei noastre care exploateaz mai mult teren agricol si mi-au spus simplu c& agricultura din ziua de azi nu mai este cacealma ci este o afacere! Da, 0 spun gieu, este 0 afacere pe care dac& nu o stipanesti tn tota- litate risti sa pierzi tot, din paicate. Primar, Jon Dan Primaria Comune Satchinez Comuna Satchinez, Strada Daliei nr. 82, jud, Timi cod 307365, Romania. tel.: 0256/ 379.500 Posta din Satchinez, a fi sau a nu fi... Am tot tergiversat o decizie care pana la urmé 0 voi Ina fird mila! 15 zile dintr-o Tuna avem in fata primiriei o adevirat ,armata” de oameni. Unii isi asteapti alocatiile, alii pen: Ie, altii indemnizatiile, ajutorul social, alti s iar, altii si ducd plicurile la mai multi cet3- teni, ee, »S-a dus dracu gi posta’... a exprimat o batranica trecdnd pe lang mine, iar eu fi dau dreptate 100%, Cum este posibil ca o loealitate eu 2800 de locuitori si ramand cu un singur agent postal fn persoana doamnei Petruta Emilia si nici aceasta si nu aiba sediu? Pentru ci Posta Ro- mana ne-a intors spatele si efectiv a inchis Ofi- ciul Postal. Din buna vointa a conducerii pri- miriei aceasta incl igi desfigoard activitatea in ineinta din clidirea primariei pana in data de 10 august. Normal, ar trebui si-si desfasoare activitatea acasi ca si celelalte factorite din anumite localitati (ex: Hodonid. ‘Nu mai vreau si vi spun ed in zilele ace- Tea in care se primese efte 8000 de lei pe 2i, pentru pensii, alocatii si indemnizatii, in fata primariei avem o adevarata gridin3 zoologici (cai, caini, purcei, gaini,etc), precum si o ade- varati gridinit& de copii,pentra c& multi dintre cetiteni,mai ales cei din etnia roma,vin cu copiii si-si ridice ajutorul social, aglomerénd astfel intrarea in oficiul postal. Oare chiar fara asta a intrat in colaps? Am avut o intalnire cu directorul de posta Timis DI. Nicolae Avram care a poposit la mine in birou. Efectiv am izut c& nici dansul nu are parghii de a rezolva aceast problemi care este in actualitate de circa 5 luni. Unde e posta de alt (data? fn tarile civili- zate serviciul postal este garantat de stat, este 0 avutie national’, este un punet de reper pentru acel stat! Rugine sa le fie condueatorilor Postei Romane ci au distrus gi acest minim serviciu destinat populatiei. $i lumea tace. Primar, Ton Dan RCo afecteaza root noastra si nu Bue Deer earn ee ratura a ajuns la 38-39 grade in numeroase zil Aim tot rugat cetitenii sio Sreere ce Sencar See tay retea, pentru ca in orele Coenen iar dup’ cum stiti apa veri eee pentru supravietuire. Am discutat cu directoral z Naveta... Din ceea ce am remarcat cu mult timp in urma nici oamenii mai in varsta (nu ma refer la pensionari), dar nici tinerii de la taré nu se prea inghesuie si mai fac naveta la orag pen- tru salariul minim pe economie pe care angaja- torul se’chinuie si-l pliteasca. De aceea singu- rele locuri animate din orice sat sunt terasele si bufetele, pentru ci aici circuli cel mai bine ves- tile despre eine si ce mai are ceva de lueru, ete. Dupa ce trag linie la cei 1000 de lei pe care-i cagtigh un navetist de rind, mai rimane cu vreo 500 de lei pe care ii aduce acasi. Se pare solutia cea mai buni este cea de zilier in care ii noroc primesti 60-70 lei pe zi, o mAnca- Gonsiliul Local Satchinez re dar si un pachet de tigiri... . Pe de alti parte, nici nu se doreste si se muncease4, mai precis sa fiu, nici nu prea mai exist oportunitati Nu stiu ce se va alege de acest ,confort” a tunor oameni care efectiv pare asteapti ,ceva’ simu cred cé ,acel ceva” si se intample, cel pu- {in in perioada urmatoare. Ma gandese in ace- lagi timp si la bietii pensionari pentru c& 75% din ei, cel putin la nivel de comuna, au pensii situate intre 350-700 de lei... . Dar despre aceasta categorie voi avea alocat un articol in numérul urmitor al ziarului nostru local. Primar, Ton Dan Comuna Satchinez, Strada Daliei nr. 82, jud. Timig, cod 307365, Romania, tel.: 0256/ 379.500 POPCreune ecu Pore Brae tect Poke tears arene neat cette meron ten Peters et aera Pr era) (SATORIT iN COMUNA NOASTRA : GOLEA DIMITRIE, & CIUBATII ELENA MOLDOVAN MITI-MARCEL, & SARBU JEN VANCEA GHEORGHE-ADRIAN & OARSEA TASMINA PETROVA CONSTANTIN & FRAHLER LIVIA-ALINA, PAUN ALEXANDRU-SILVIU & RUSU LARISA-NICOLETA, JURJE DOREL-NICOLAE & TIMIS OANA, GORITA ONISIM-ALIN & COSTIL LENUTA, Ss REZULTATELE EVA-_ ‘bine, de acon m dor st vere, progi. devon x ;,evidentiem urmatori elevi si sii clasa a VIlI-a. Felicitiri doamne- LUARII NATIONALE faticitam, si le dorim mult succes lor profesoare de limba roman LACLASA A VITI-A in continuare. In primul rind, Daniela Chelba si Andreea ne méndrim cu elevii Duma Csiszar Spatar si domnilor profe- Bogdan (Colegiul National ANA sori de matematied Lucia Gros, ASLAN), Cula Ovidiu (Colegiul Vioriea Juginaru si Tlie Ivagea Economic FS. NIT), Ichim Nu in ultimul rind, ag dori si Samuel (Colegiul National Bi- adresez multumiri domnilor in- nitean) de la Satchinez si eu ele- vtitori despre care stim cf sunt vii Rusu Cosmin (Colegiul Eco- primii.indrumitori in_tainele nomic FS. NITTD si Dobanda cititului si a scrisului, drept Ruth (Liceul de Arte Plastice) de urmare eforturile lor "trebuie 1a Hoon. apreciate, Cu siguranti eram Aceste rezultate demon- bucurosi ea toti absolventii si streazi ca la gcoile din Satchinez Evaluarea Nafionalé, obtind rezultate asemenea celor si Hodoni existh cadru favorabil desfiguraté in perioada 22-24 mentionate mai sus, dar o parte pentru a se obtine satisfactii mari Sinie, a adus absolventilor clase dintre ei mu si-au indeplinit cu la finalzarea elasei a VIlI-a, de- Jora Viti-a dea Scoala Gimnazi- seriozitate indatorirle de elev, pinde doar de dorinta si ambitia ali Satchinez gi Hodoni rezultate chiar daci, dupa admitere unii fiecdrui elev si de sprijinul im- ihune. Cei care’ pe parcursul celor inte ei au regretat cf, incepand portant, de colaborarea si de opt ani de zile x0 invijat, au © noul an scolar nu vor urma infelegerea pe care, de fiecare avut satisfactia de ‘a obtine note cursurile acolo unde gi-ar fidorit. dati, le cerem parintilor. mari, iar visul lor de a ajunge Si cum rezultatele elevi- levi la gcoli cu renume din Timi- or reprezinti. si rodul_ muneit Director, oara ¢-2 implinit. Sub presiumea dascalilor, dorim s8 le multumaim prof. Litiana CALIANU tmotilor, ei at reusit si demon- cedrelor didactice dela Satchinez streze buna pregitire pe care au_si Hodoni pentru efortul depus in PLIC VALENTIN & MIHALINET SNEJANA, VERESAN LEONTIN & GURIN ELENA-MADALINA “Casi de piatrit” Faptul ed mefi atingi scopul in viafa nu eo tragedie. Adevirata tragedie ¢ mu ai unul.” Benjamin Mays Cum vezi tu Herat si MOL Romania. Acest_specialigti notiuni despre ecologia Aas bs 9 Proiect vine in sprijinul comunita- si biologia speciilor protejate din biodiversitatea?” jilor locale promovind valorilor Mlastinile Satehinez si totodata au naturale din zona Mlastnilor Sat- aflat ce pot face ei pentru anima- chinez si Timisoara, prin interme- lele protejate. Ca si activitti prac diul unor activititi de mediatiza- tice elev au constrait cisute pen- re, conservare si promovare deru- tru vinturei si liliee! ce vor fi Jate de eatre un grup format din_montate in rezervatie, au observat specialist in biodiversitate, stu- la microscop plante si animale, au denti si elevi din comunitatile desenat at&t in mod natural uti locale tnd petale, frunce si tulpini cat gi Principalele activit&ti_utilidind creioane colorate. Toate desfigurate pnd in prezent in aceste actvititi au fost presirate proiectul mai sus menfionat sunt: cu jocuri edueative sau de dezvol- Multi dintre noi putem - Ziua Intemational a Biodiversi- tare personal spune ei mergem in naturd sau titi, Activitate in eadrul eireia chiar c& trim in zone naturale peste 350 de elev, studenti si sau la periferia acestora. Dar pu- profesori (din cadrul $eolilor tem spune c& si cumoastem ca Gimnaziale din Satchinez, adevirat natura si aetionim spre Hodoni, Biled, Ortsoara, Variag si protec{ia ei? Din pacate rispunsul Manistur precum si de la Liceul laintrebareeste de cele mai multe Teoretic Nikolaus Lenau si Uni- ori negativ si situafia nu pare sl'se versitatea de Vest di imbunatitease nologiza- au participat la lect rea tot mai putemicd a vietitine-malele protejate ee triese in zona lor duce la absenfa contactului lor si totodati au aflat despre va- direct cu natura, manifestand lorile naturale ale Rezervatiei Na- Cum vezi tu Biodi- repercusiuni asupra societitii_turale Mlastiile Satchinez. versitatea?™ actuale = Weekend-uti de tip Ranger Juni- Asociatia Bio-Team deruleaza Astfel, cu toate ci mai or. Cu prilejul acestei actvitati un concursul de desen si fotografie ' petece pline de vag ce -au grup de elevi si student au desti- "Cum veri tu biodiversitatea?” at dea lungul timpului, surat lei de Educatie ecologick Concursul este la a doua editie si tit in zonele rurale ct sila peri. in cadrul Scolii Gimmaziale Sat- se adreseaza elevlor de orice var- feria unor orase, oamenii nu sunt chinez. In’eadrul acestor lecjii_ std si din orice unitate seolara din ‘constienti de bogitia ce-i incon- elevii au invatat de la studenti gi tat. Elevii sunt invitati si ne tri- joard. Cea mai mare parte a local- miti maxim 3 poze si 3 desene, nieilor nu cunose valorile naturale prin care s& réspunda la intreba- ale zonei in care traiese si implicit, rea concursului, ‘nu au preocupari pentru a le pis” tra sau ale valorifiea. Asociatia Bio-Team de- ruleazi fn perioada aprilie ~ sep- tembrie 2015 proiectul "Descoperd natura din jurul tu!” finanjat de Fundatia pentru Par- ‘Mai multe detalii referitoare la proiect sau concurs se pat se pot regis pe website-ul Asociatiei (hitp://bio-team.ro/Coneurs/) sau pe pagina de Facebook Bio-Team