Sunteți pe pagina 1din 2

Biblia și Biserica ne arată calea spre Dumnezeu

1. Completează textul următor cu termenii corespunzători din paranteză


Biblia este cuvântul lui _______________________________________ descoperit
oamenilor. Părțile Bibliei sunt: ______________ _____________________ și Noul
________________. Acestea cuprind ______________________________ de credință,
______________ de purtare și ____________________________ istorice. Biserica este cea
care pune în aplicare învățăturile din _________________ și are rolul de ale arăta oamenilor
___________________________ spre Dumnezeu.
(calea, Vechiul Testament, Dumnezeu, Biblie, relatări, adevăruri, norme, Testament)
2. Scrie în spațiile libere ce reprezintă fiecare element al sintagmei Ieremia 42, 3.
Ieremia 42, 3

________________________ ___________________________ _______________________


3. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele afirmații:
a) Biblia se găsește pe Sfânta Masă din Sfântul Altar A/F.
b) Sfânta Scriptură a fost scrisă sub inspirația Duhului Sfânt A/F.
c) Sfânta Scriptură are două cărți A/F.
d) Biblia are 66 de cărți A/F.
e) Biblia a fost scrisă înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos A/F.
4. Numește persoanele care citesc din Biblie. Spune cine are pregătirea necesară pentru a
explica corect învățăturile din Biblie. Colorează acele persoane.
Bibliografie.
1. Achim, Mihaela, Ioniță, Dragoș, Nicula, Florentina, Caietul elevului, clasa a IV-
a, Semestrul I. Religie ortodoxă, Corint Educațional, București, 2016.
2. Mocanu, Elena, Muha, Camelia, Orzetic, Maria, Religie. Caiet pentru elevi.
Clasa a II-a, Ed. „Sf. Mina”, Iași f.a.