Sunteți pe pagina 1din 109
DACA VREI SA UMBLI PE APA, TREBUIE SA COBORI DIN BARCA JOHN ORTBERG MafestyPress Arad, Romania 2004 Desens tbat Nalonates Romani Jonrsrie, jou ‘Dac tes ub pe apa ebule cabo in bars / Jn Jone: trad Maris Starr Natesy Pres nope Isa ora.s6ts0141 Stare tai a) soumiatenssa Cigatlypublhedin tie USA, under he We You Wantto Walk on Water You've Goto Get Oat of the Bost Copyright© 2001 ohn ner ondoran = Grand Kops gn, ac ri nb pe ap tebe obo dn bach ‘Copsight © 201 by het Pes intemal Are, Romania Reyrouceea nore forma inate sa a nel din volumal de {av face don eu acodel presacral eit see Traducere: Mave € Sure Concur Ovid Bi dette: Noes Tero Tehnoredacare: Maris Stir Ison oreo ita Majesty Pros ternational, Aden: Se: Poctul Ne-15/A, Apa ‘Arad SUBS ju Arad Tel (Foe 1877998 obit uot 180 SUA &ecanada: 1877504299 ote) Ena Infoamajatpes cum wet ‘ww majestyprescom Cuprins Praga Ineroducere 1. Despre cel ce umbla pe aps 3. Discemnerea chemi 37 4. Umblarea pe ap 5. Vintul 6.Tipind oe fea 7. sutund! 8. cu och ta sus ‘et 9. Ina a aptept 10, C3t de mare este Oumnezeut tu? surse ind se nga zva cu noapea, Hsu 2 vei 10 ff. umbland pe mare. Cind ay vizut uci Unblind ge are, sau Inspaimantct 5 au 2s ‘ste orca” 5 de ric au pa. seas Inge an Eo nts m8 tome Deanne”, ta réspuns Petry nA0e8 ett To, Boranceseem sd vinta Tne peo." na” ha Is us. Pet cobra gin bared ep Séumble pe op cas mary a Vis. Dar cond (dau cl veal era tae, +0 Lemus fie Incepe sa se scfunde, a srg: Doar, Sopa inde, sus 0 tins Mano, ba fpucat az Putin erento, pent ce tet aot Spa eau urcat in bre, sat vt aes 1425.22 Prefata Lansald ca o provocare: -Dack veel si urbli pe apd, tebe 8 cobori din bare, carte lui John Ortberg mt se adreseara totustsulitonlor de aventura, penta ina eu privize la vee0 rmodaltate de asi inserie mumele in Cartes Recorder, che {eferd Ia un mod de via care te scoate din monotonia general a cotiianul ite aut sa taest o experiens apart avi de ceding (© minune, umblarea lui Petru pe mare, relatata in Nou! Testament, ete muta in contetal prezentula Intimplarea In sine, singular, mai ales prin coracterul ei supranaturl primeste, pe pagnile cei, © apliabilitate general fr inst a fora Tucruile: Dupa ce descoper care este de fapt barca a, ve constata cu surprindere nu nual c8 pol, dar cétebuies aja stu umbli pe apa ~ inte-un anit sens ~ pentru a tra via Ge erestn in mol plea, Ja cota nalts 2 mitts Doman sus Christos, Malte cerinje ale ui Dumnezewni separ imposbil defini ‘a umblarea pe aps pid cSnd descoperim cd altura ceringclor Tui Dumnezeu se aa puterea necesar3inaptuii sc, de apt cu Recare cerns Damnezeu ni Se dirsiest pe Sine ea sures de -voin sintapee. Un element forte al acest cai este motiapin, fora motice 2 faptelor omalul. Citoral este motiva in mot discret, dict, fara se sim impins de Ia spate Va dori totus fh borat mal sdevreme din barca pent a cunonste aces experenfminunat, cl pt total in Christos, care ma intrest Enmilian Niculescu, pastor Introducere ‘Vee te mvt ino plimbare. Merl impreuna cu mine. Libia este, pritre tele, © lst eu drumuri de newtat_ Prima uinblare mentionatd In Biblie este cea a lui Dumnezeu, ‘are obignin «4 Se plimbe prin grin in Ficoares imine Dar, ca regult oneal, dea lungu! isterei Dumezeu lea erat ‘oamerilor si umble ast de EL “Amintestoi deumul greu parcurs de Avraam imprewna cu fia shu, eave, spremntele Mona. Apoi dram liberator pe care Moises eraelii rau parcuts prin Marea Rosi, iar dupa aceea trum grou care a portat prin pti imp de patuzeci de ani 2 fost ma por rom trivaftor ll Tosa in fel levibona, sdrumal revelator al ucenellor spre Emaus, drumal itrerupt al Tui Pavel spre Damase. A mai fost un drum att de rst fant in acelas timp, inet a primi an nme special dram dea Pretoria |4Golgota, nuit Vis Dolorsa ~ drum dave Dar probabil drumol cel mai de neuitat dine toate fost Parcuts de Petr in za cin cobort din bares 91 a mbt pe pa. Unblares fa Ptes nt fost ce neuitat prin destnaia #3 Prin faprul ca umbla pe ceva spre Cineva. Cre ch atu! cind Petru a pst pe valu, ola experiment cel mai mint Fl de umblare tn act cate fcr umblaea hFetn otis @ fein ee cave wes sh cxpriwreae weet tan hal in pute peas Ir ures Fc ca unter ae Tresne hugins acer cr pot accu apelin tay tpt ine firs Conncinanpiscal meter ‘hucontnt Sips fron laces inti cotgtn cae Dumncses erat oflmectshotateeatnes cei peroane te ose impiceitan t o eress ‘Srorinar panne a des eben "Ess notdenur sn Dumece ae dea cee canis ct caelspeie Pate vate ane impertene Vota linte st ncaa ee ef tama deme Tara peeaeam ata ee ey tie fora care nan plate” sa te nc infara roms). Paste noted de Denese ge am th eum masa cave sme de eae eal oa Freinds slr! in plats) ran ela ea Estes incre Dueze promi va facto (Doral eect, tara” spes ea a Gedo, care nm sor na ma fase nee es Danner promie iva pume i cnpotie tase we resrae pens inp omer Sel fesse nae ‘voice ve avea so spune Elana Mee le ~ Esta ftotdrana edie Unc, see eo cer i Mae sn al et Cheon, amen stand ee Cheat Darmerns Alison umes rae ae hoes inp su a nl opt, ee opnd ee ‘Dar trebuie luati o decizie, a . {Es otdnuna @ vat schimiat, Ce ae rap pest chemi Darema unbl eet i pecs Bar pence spun os h Durmneneu cee nee as din pope gncltE devin st pares patina darian umes __voticere 13 Sant shin el cre pun (Nu. Dosin mal inp title cesarea Sa she fut pol eh Yor opus Ni dante Ove ar dra asc 7c de aurene umn coe acon Sn indicat! tar din Spire asi asic Cac pte cv pin ap ke prin cae Domococe fe cher ot cu spe El ed inci nd spa" chen aces pe tr mare on ‘neon dno pete pea omnes Probe a fescue anil pote co veun lent pec Puls denon ese pcre a pn a Imps Fe ny a wn er ‘Azeat, In acs carte vom nea Impreunh despre site pecs cer amare Barer cun 4 epg! tama, cm a i cin li fe dcr thea de fe cum o eter In Oummeeu, Am pean ck cut carte nv doar plc, evapo Spon sDer cama Danse gach teint ao pita Fe ap INS un sar re Decl ofall embl peop ebule iain obo dn a, Se Despre cei ce umbla pe apa rtd cw eget tune! cand ¢elputeric Se potienese sau cand bined a fh putut face rat mult bine, Laude este 0 {celui care este To aren. cre, hel tral bun coe, cuoaste ta ft triumful {nei mari rela 9 care, iy eel ma Ty x, dacd pense, micor ponte pena ci @ Ident oar ect na frogs ‘altur de eele sflete tne care he unset nie nrngere ‘Theodore Rania ‘Acum cijiva ai, soia men a aranjat $3 merger impreuna Intra zbor cu ulonal. Era cadoul entra ita mea. Am mers pe tuncimp de undese inaljas bloonele cu ar cad siam urat int nacelsimpreuna cu ine uncupls, Neam prozentat iam shimbat citeva cuvinte despre profsile noastre- Apo piloul a Inceput sscesianea, Era char la rasiit — seniny ricoros,viibilitate ‘manima, Se veea intreaga Vale Cano, de la canioanel sincoase pn la Oceanul Pit: Era un pels maiestuos st ispirator Dar am inceput si experimenter © emofie pe care man anvcyata. Nee gree dee Inotdeawna am avutimpesia cd nacela unl balon vine pind In dept! pieptulu, darces i ate ne alan no jung doar pains Ja genunehy, saga aveam impress, acruncinatera ar fi fost de ee cel ceunbiipe os 45 suns