Sunteți pe pagina 1din 65

Chestionar

Page 1
Chestionar

Chestionar
Harta stresului

Prezentul chestionar conține 21 de scale. Fiecare scală vă este prezentată în foile de lucru alăturate.

Nume:
Prenume:
Varsta:
Profesie:
Functie:

Vă rugăm să găsiţi un loc liniştit pentru a completa “Harta stresului” şi unde să aveţi 30-45 min
răspunde la întrebări. Amintiţi-vă că nu există răspunsuri bune sau proaste. Este important să fiţi on
şi să răspundeţi la întrebări cât de bine puteţi.
Unele întrebări vizează gradul în care este adevărată pentru dumneavoastră o afirmaţie, iar altele
cât de des acţionaţi sau gândiţi într-un anumit mod. Nu lăsaţi nici o întrebare fără răspuns. Lucraţi r
iniţial. Dacă vi se pare dificil să răspundeţi la o întrebare, gândiţi-vă la modul în care un prieten sau
să vă plaseze la indicatorul respectiv. Nu vă faceţi probleme dacă nu vă amintiţi cu exactitate când
să fiţi cât mai precis (mai aproape de realitate).
Urmaţi indicaţiile de la începutul fiecărei scale, începând cu Scala 1. Răspundeţi la fiecare punct d
fiecărui item în parte.

Page 2
Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 1 – Schimbări profesionale


Prezenta scală conține 9 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui r
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la … anul trecut. Pentru fiecare dintre schimbările enumerate mai jos precizaţi cât de m

Nr. item Descriere item Mult Moderat

1 O nouă slujbă sau un şef nou……………… 3 2


2 Un nou profil de muncă…………………… 3 2
O schimbare a locului de desfăşurare a
3 3 2
muncii sau a condiţiilor……………………
responsabilităţilor
sau al imoirtanţei muncii (promovare,
4 retrogradare, restructurare, transfer etc) 3 2
……
Concediere, şomaj prin restructurare,
5 3 2
demisie sau pensionare……………………
Neselecţionare pentru // ratare a unei
6 3 2
Promovări…………………………………..
O schimbare la nivelul aşteptărilor şefului
7 3 2
sau a celor profesionale…………………….
Noi tehnologii sau o nouă echipă de
8 3 2
conducere // proprietar
Proiect // însărcinare nou……………….
nouă importantă
sau
9 3 2
una de o factură specială……………………
TOTAL
ifra corespunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

erate mai jos precizaţi cât de mult sau cât de puţin a constituit o sursă de supărare pentru dvs.
Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare
Puțin Deloc/N-a avut loc
cifrică – 3,2,1 sau 0)
1 0 2
1 0 2

1 0
2

1 0
1

1 0
1

1 0
1

1 0
2

1 0
1

1 0
0
12
Scala 2

Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 2 – Presiunile profesionale


Prezenta scală conține 28 de itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la … luna trecută. Pentru fiecare dintre presiunile enumerate mai jos precizaţi cât de mul

Nr. item Descriere item Mult Moderat Puțin


întunecat,
neconfortabil sau
3 2 1
1 deprimant……………………
sau
riscante………………………………………
3 2 1
2 …
Modificări dificile sau
3 îndelungate……………. 3 2 1
Prea multe sarcini profesionale şi
responsabilităţi……………………………… 3 2 1
4 …………….
Sarcini plictisitoare, de
5 rutină………………..
Aşteptări amestecate sau 3 2 1
6 neclare……………. 3 2 1
Solicitări contradictorii sau
3 2 1
7 concurenţiale……
Posibilităţi nedefinite de
3 2 1
8 promovare………….
Nu pot obţine resursele (informaţiile,
ajutor) de care am nevoie la
3 2 1
9 muncă….........
Presiunea
10 termenelor………………………….
sar- 3 2 1
cini
3 2 1
11 profesionale……………………………….
Nicio implicare personală în luarea
deciziilor
care-mi afectează 3 2 1
12 munca………………………
Responsabilitatea pentru
13 alţii…………………
Nici o recunoaştere // apreciere a 3 2 1
muncii bine
3 2 1
14 făcute……………………………
Prea mulţi oameni îmi spun ce să
15 fac……….. 3 2 1

Page 5
Scala 2
Politica
16 biroului……………………………….
Incertitudine în privinţa relaţiilor cu 3 2 1
şeful…………………………………………….
3 2 1
17 .Presat de solicitările
18 clienţilor…………………
Nu-mi place ce 3 2 1
19 fac…………………………….. 3 2 1
Slujba nu-mi solicită capacităţile,
3 2 1
20 abilităţile…
Nu este loc pentru creativitate sau
implicare 3 2 1
21 personală………………………………………
Probleme de ordin etic la
22 muncă…………….. 3 2 1
muncă………………………………………….
3 2 1
23 .devoţiunea în
muncă………………………………………….
3 2 1
24 .Salariu
25 inadecvat………………………………
Conflict cu colegii sau 3 2 1
26 şeful…………………… 3 2 1
Procedeele folosite sunt incorecte sau
discri- 3 2 1
27 minatorii……………………………………….
Prea mult sau prea puţin contact cu
oamenii………………………………………
3 2 1
28 …
TOTAL

Page 6
Scala 2

espunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ai jos precizaţi cât de mult sau cât de puţin a constituit o sursă de supărare pentru dvs.
Răspunsul dvs.
Deloc/Nu s-a (marcați prin
întâmplat reprezentare cifrică – 3,2,1 sau 0)

0 2

0 3

0 2

0 2

0 1
0 3

0 1

0 1

0 1

0 2

0 1

0 3

0 1

0 3

0 2

Page 7
Scala 2

0 1

0 1

0 2
0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 1

0 3
0 2

0 2

0 3

58

Page 8
Scala 2

ntru dvs.

Page 9
Scala 2

Page 10
Scala 3

Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 3 – Satisfacții profesionale


Prezenta scală conține 15 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la … luna trecută. Pentru fiecare dintre satisfacțiile enumerate mai jos precizaţi cât de ad

Nr. item Descriere item Foarte Oareșcum Puțin

1 Îmi place ce fac………………………………. 3 2 1


Îmi place ceea ce reprezintă compania sau
3 2 1
2 patronul meu………………………………….
3 Am relaţii bune cu oamenii………………….. 3 2 1
Am un şef care îmi place şi în care am
3 2 1
4 încredere………………………………………
Am un mediu de muncă bun din punct de
3 2 1
5 vedere fizic…………………………………….
Sunt recompensat corespunzător pentru
3 2 1
6 munca depusă…………………………………..
Pot obţine informaţiile de care am nevoie
3 2 1
7 pentru a-mi desfăşura activitatea…………..
Simt că oamenii mă plac şi mă apreciază la
3 2 1
8 muncă………………………………………….
Munca mea îmi oferă posibilitatea de a
3 2 1
9 promova şi evolua…………………………….
Sunt apreciat pentru calitatea lucrărilor
3 2 1
10 mele……………………………………………
Îmi folosesc capacităţile şi talentul în
3 2 1
11 activitate……………………………………….
Schimbările la locul de muncă se produc cu
3 2 1
12 uşurinţă……………………………………….
Orele de muncă corespund necesităţilor
3 2 1
13 mele……………………………………………
Particip la luarea deciziilor care-mi
3 2 1
14 afectează activitatea…………………………..

Page 11
Scala 3
Sunt respectat de persoanele din
comunitate
3 2 1
15 pentru slujba mea ……………………………
TOTAL

Page 12
Scala 3

orespunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

mai jos precizaţi cât de adevărate sunt pentru dvs.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare
Deloc
cifrică – 3,2,1 sau 0)
0 3

0 2

0 2

0 2

0 3

0 2

0 2

0 1

0 1

0 2

0 1

0 1

0 1

0 1

Page 13
Scala 3

0 1

25

Page 14
Scala 3

Page 15
Scala 3

Page 16
Scala 4

Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 4 – Schimbări personale


Prezenta scală conține 18 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Notă: Termenul familie este folosit generic pentru a-i desemna pe cei foarte apropiaţi, cercul interio
tradiţională. Cuvântul partener este folosit generic pentru a desemna soţia, soţul, altă persoană imp

Gândiţi-vă la … anul trecut. Pentru fiecare dintre schimbările enumerate mai jos indicați în ce măsur

Nr. item Descriere item Mare Moderat Mică


Schimbarea
1 domiciliului………………………………
Moartea unui membru al familiei sau a 3 2 1
unui prieten
3 2 1
2 apropiat……………………………
O situaţie de criză cu un prieten /
membru al familiei ( slubă,
droguri, sănătate etc) 3 2 1
3 ……………………………………
Separarea sau divorţul unui membru din
3 2 1
4 familie……………….
O nouă relaţie
5 apropiată……………………………
O schimbare în relaţie (căsătorie, 3 2 1
separare, divorţ, mutat
3 2 1
6 împreună).........................
Amenajarea casei sau renovarea
7 ei…………… 3 2 1
Boală sau accidentare care a impus
repaus la domiciliu timp
de o săptămână sau mai 3 2 1
8 mult………………………
O schimbare în activităţile / rutina
3 2 1
9 familiei……………………..
Un nou membru al
3 2 1
10 familiei…………………………………………
O boală gravă în
11 familie……………………………… 3 2 1
O pagubă financiară sau o dominuare a
3 2 1
12 venitului……………

Page 17
Scala 4

O reuşită personală
3 2 1
13 importantă………………………
O achiziţie importantă sau o nouă
3 2 1
14 datorie………
O "ceartă" în familie sau cu
3 2 1
15 prietenii………………
Implicare în mecanismul
3 2 1
16 judiciar……………………
O pierdere de proprietate, un furt, o
pagubă sau un
3 2 1
17 accident……………………………………
Victimă a unei
18 agresiuni……………………………… 3 2 1
TOTAL

Page 18
Scala 4

espunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e apropiaţi, cercul interior de persoane şi nu neapărat familia


soţul, altă persoană importantă sau partenerul de viaţă.

i jos indicați în ce măsură au constituit o sursă de frustrare pentru dvs.


Răspunsul dvs.
Deloc/N-a (marcați prin reprezentare
avut loc cifrică – 3,2,1 sau 0)
0 0

0 0

0 3

0 0

0 1

0 3

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

Page 19
Scala 4

0 2

0 2

0 1

0 0

0 0

0 1
16

Page 20
Scala 4

Page 21
Scala 4

Page 22
Scala 5

Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 5 – Presiuni personale


Prezenta scală conține 12 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la … luna trecută. Pentru fiecare dintre presiunile enumerate mai jos indicați în ce măsur

Nr. item Descriere item Mare Moderată Mică Deloc


Bani
1 insuficienţi…………………
Datorii 3 2 1 0
2 mari……………………… 3 2 1 0
Conflicte cu
3 2 1 0
3 patronul……………
Conflict privind sarcinile
3 2 1 0
4 domestice……………
Probleme cu copiii /
3 2 1 0
5 menajera………………
Presiuni din partea
rudelor partenerului, a
3 2 1 0
6 familiei…..
Timp insuficient pentru
3 2 1 0
7 familie / prieteni…………
Conflict între slubă şi
3 2 1 0
8 familie…………………
Conflict sau frustrare de
3 2 1 0
9 natură sexuală……
Vecinătate riscantă sau
3 2 1 0
10 deranantă cu alţii………
Puţini prieteni în
3 2 1 0
11 vecinătate……………
Presiuni de natură
temporară cu
3 2 1 0
12 partenerul….
TOTAL

Page 23
Scala 5

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

jos indicați în ce măsură au constituit o sursă de stres pentru dvs.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare
cifrică – 3,2,1 sau 0)
2
1

18

Page 24
Scala 6

Chestionar
Harta stresului – Partea I – Mediul dvs./presiuni și satisfacții

Scala 6 – Satisfacții personale


Prezenta scală conține 14 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la … oamenii cei mai apropiaţi de dvs. şi la relaţiile cu ei din ultima lună.

Nr. item Descriere item Foarte Oareșcum

Oamenii din jurul meu îşi fac timp pentru


3 2
1 mine atunci
Cei care îmi când ammai
sunt cel nevoie……
aproape înţeleg
când sunt supărat şi îmi
3 2
2 răspund……………………
Mă simt acceptat şi iubit de prieteni /
3 2
3 familie……………
Oamenii care îmi sunt aproape mă ajută să
fac lucruri noi şi să operez schimbări în 3 2
4 viaţa mea……………………
Partenerul îmi acceptă
5 sexualitatea…………… 3 2
Cei foarte apropiaţi îşi manifestă grija şi
3 2
6 afecţiunea faţă de mine………………………
Petrec momente deosebite cu prietenii /
3 2
7 familia……………
Mă simt apropiat de prieteni /
8 familie…………… 3 2
Pot să ofer prietenilor / familiei ce aş
3 2
9 dori………………
Ştiu că sunt important pentru oamenii
3 2
10 apropiaţi mie…………
Sunt corect cu oamenii dragi şi ei sunt
3 2
11 corecţi cu mine………
Pot cere ajutor familiei şi prietenilor când
3 2
12 am nevoie……
De obicei găsesc oameni cu care să
13 ies……………
Ştiu că ceilalţi sunt acolo pentru 3 2
14 mine…………… 3 2
TOTAL

Page 25
Scala 6

cifra corespunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)


stră.

din ultima lună. În ce măsură este fiecare din următoarele afirmaţii adevărată în ceea ce priveşte repectivele
Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare
Puțin Deloc
cifrică – 3,2,1 sau 0)

1 0 1

1 0 3

1 0 2

1 0 3

1 0 3

1 0 2

1 0 2

1 0 1

1 0 1

1 0 2

1 0 1

1 0 1

1 0 1
1 0 1
24

Page 26
Scala 6

ceea ce priveşte repectivele relaţii?

Page 27
Scala 7

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 7 – Griji față de sine


Prezenta scală conține 16 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare dintre obişnuinţele de autoîngrijire de mai jos preciz

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
a
1 Iau micul dejun…………… 3 2 1
2 Îmi menţin greutatea dorită………… 3 2 1
3 Evit zahărul………………………… 3 2 1
4 Evit grăsimile………………………… 3 2 1
5 Evit sarea……………………………… 3 2 1
6 exerciţii
Fac yoga saufizice………………………
exerciţii de 3 2 1
7 întindere………… 3 2 1
Îmi place şi mă bucur de corpul
3 2 1
8 meu……………………
Sunt conştient de tensiunea din corp
3 2 1
9 atunci când apare………
10 Îmi spăl dinţii……………………… 3 2 1
Îmi pun centura de siguranţă în
3 2 1
11 maşină……………………….
Am un medic în care am încredere şi
3 2 1
12 care mă cunoaşte
Aş căuta bine………
ajutor dacă aş avea avreo
problemă de sănătate sau
3 2 1
13 emoţională……………………
Mă relaxez şi-mi acord timp de
3 2 1
14 distracţie……………………..
15 Evit fumatul……………………………… 3 2 1
Evit alcoolul în exces şi / sau folosirea
3 2 1
16 drogurilor în scop recreativ………
TOTAL

Page 28
Scala 7

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ngrijire de mai jos precizaţi cât de des este o realitate pentru dvs. sau cât de des apelaţi la ea.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)
0 1
0 2
0 3
0 3
0 3
0 1
0 0

0 2

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 2

0 3

38

Page 29
Scala 8

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 8 – Acțiune directă


Prezenta scală conține 13 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură vă descrie comporta

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
Termin ce am început să a
1 fac……………………… 3 2 1
Mă preocup de lucruri de îndată ce
3 2 1
2 apar………………………..
Cred că este greu să anticipezi
0 1 2
3 dificultăţile………………………
Fac tot ce pot în circumstanţele
3 2 1
4 date……………………………..
Evit provocările şi situaţiile
0 1 2
5 noi……………………………………
Sunt circumspect şi intimidat de
0 1 2
6 sarcinile noi……………………..
Muncesc mai mult ca să mă satisfac pe
3 2 1
7 mine decât
Anticipez şi pe cei din
planific jur…………………
lucrurile pentru a
veni în întâmpinarea noilor
3 2 1
8 situaţii…………………………
Consider că este greu să mă implic în
0 1 2
9 ceea ce fac………………..
10 Ştiu cum să spun "NU"……………………… 3 2 1
Negociez / deleg astfel încât unele
sarcini sunt mai uşor de
îndeplinit sau mai 3 2 1
11 convenabile……………………
Îndeplinesc însărcinările minore pentru
a le evita pe cele
0 1 2
12 majore………………………
Când lucrurile sunt dificile obosesc şi
0 1 2
13 pierd din concentrare…….

Page 30
Scala 8

TOTAL

Page 31
Scala 8

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ură vă descrie comportamentul sau intențiile dvs.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)
0 3

0 3

3 1

0 3

3 0

3 1

0 3

0 3

3 0

0 3

0 1

3 1

3 1

Page 32
Scala 8

23

Page 33
Scala 9

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 9 – Căutarea sprijinului


Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. ultima lună. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură ea descrie comportam

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
a
Găsesc pe cineva care să lucreze cu
mine la anumite
3 2 1
1 proiecte…………………………
Caut informaţiile de care am nevoie la
3 2 1
2 alţii…………….
Încerc să găsesc pe cineva care să mă
ajute să mă descurc într-o situaţie 3 2 1
3 dificilă………………
Discut despre situaţiile dificile cu cineva
în care am
3 2 1
4 Încredere……………………………
Cer sfatul şi caut sprijin la
3 2 1
5 alţii…………………………
Sunt dornic să discut despre probleme
3 2 1
6 cu un doctor sau un consilier…………
Îi las pe oameni să afle despre
sentimentele / acţiunile care produc
disconfort şi care intervin la locul de 3 2 1
7 muncă / în relaţie………
Îi las pe oameni să afle când o sarcină
este prea grea sau sunt prea 3 2 1
8 ocupat……………………………
TOTAL

Page 34
Scala 9

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ră ea descrie comportamentul și intențiile dvs.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

0 3

24

Page 35
Scala 10

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 10 – Stăpânirea situației


Prezenta scală conține 14 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură ea descrie comporta

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
a
Sunt capabil să-mi fac timp pentru
3 2 1
1 mine………………….
Cred că este dificil să-ţi faci timp pentru
mici comisioane de ordin personal
0 1 2
2 …………
Mănânc repede şi termin înaintea altor
0 1 2
3 persoane…………
Devin nerăbdător când cineva face un
lucru pe care eu
l-aş putea face mai 0 1 2
4 repede………………………
Găsesc timp pentru hobby-uri şi interese
3 2 1
5 colaterale…………
Mă gândesc chiar şi atunci când am
0 1 2
6 timp
mi destul………….
stabilesc termene
7 nerealiste………………… 0 1 2
Trag să termin ce am de făcut chiar şi
0 1 2
8 când sunt obosit............
Alte persoane stabilesc standardele
0 1 2
9 pentru mine……………
Muncesc foarte mult şi la un nivel
0 1 2
10 competitiv………………..
Prefer să fac eu lucrările decât să cer
0 1 2
11 ajutor………………….
Găsesc dificilă
12 aşteptarea……………………. 0 1 2
Îi pun pe ceilalţi înaintea
0 1 2
13 mea………………………………..

Page 36
Scala 10

Obţin satisfacţii mari din realizările


3 2 1
14 mele…………………..
TOTAL

Page 37
Scala 10

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ură ea descrie comportamentul și intențiile dvs.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)

0 2

3 2

3 2

3 2

0 3

3 1

3 3

3 0

3 3

3 3

3 2

3 0

3 1

Page 38
Scala 10

0 3

27

Page 39
Scala 11

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 11 – Adaptabilitatea
Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură ea descrie comporta

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
a
Hotărăsc că anumite probleme nu
merită să-mi ocupe 3 2 1
1 timpul îngrijorându-mă………
Mă relaxez când se acumulează
3 2 1
2 tensiunea………………….
Pot vedea partea amuzantă a
3 2 1
3 situaţiilor…………………….
Pun adesea lucrurile de-o parte un timp
pentru a le 3 2 1
4 privi dintr-o altă perspectivă……………
Îmi ofer o răsplată atunci când termin ce
am de făcut / 3 2 1
5 ating un obiectiv………………………
Aşez tensiunile la locul lor şi nu le las să
mă 3 2 1
6
Copleşească……………………
Fac mai multe planuri alternative pentru
a face faţă 3 2 1
7 Situaţiilor………………………
Când întâlnesc o problemă încerc să-mi
fac o idee clară 3 2 1
8 asupra a ceea ce pot eu să fac…………
TOTAL

Page 40
Scala 11

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ură ea descrie comportamentul și intențiile dvs.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)

0 2

0 1

0 3

0 3

0 3

0 2

0 2

0 3

19

Page 41
Scala 12

Chestionar
Harta stresului – Partea a II-a – Răspunsuri de adaptare/calități și responsabilități

Scala 12 – Managementul timpului


Prezenta scală conține 11 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură ea descrie comporta

Aproape
Nr. item Descriere item întotdeaun Uneori Rar
a
Îmi folosesc timpul
1 3 2 1
eficient…………………………
Evit să fac lucruri
2 0 1 2
importante……………………
Găsesc că este dificil să duc lucrurile
0 1 2
3 până la capăt………..
Întreruperile mă împiedică să fac ce-mi
0 1 2
4 doresc…………….
Oamenii au tendinţa să-mi paseze
0 1 2
5 sarcinile şi eu accept…….
6 Ştiu ce-mi doresc…………………………… 3 2 1
Lipsesc la întâlniri sau lucruri
0 1 2
7 importante……………………
Trec de la o sarcină la alta fără nici un
0 1 2
8 motiv……………..
Există timp pentru a realiza ceea ce
3 2 1
9 aştept să fac……………..
Fac mai mult decât mi se dă decât să
0 1 2
10 fac altceva………………..
Sunt atât de ocupat să-i aut pe alţii
încât nu-mi termin 0 1 2
11
treburile……………………
TOTAL

Page 42
Scala 12

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ură ea descrie comportamentul și intențiile dvs.

Răspunsul dvs.
Niciodată (marcați prin reprezentare cifrică –
3,2,1 sau 0)
0 3
3 3

3 3

3 1

3 2

0 3

3 3

3 3

0 2

3 2

3 2

27

Page 43
Scala 13

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 13 – Stima de sine


Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați în ce măsură ea reflectă modul în

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
1 Îmi place ce sunt………………………… 0 1 2
Îmi minimalizez
2 3 2 1
capacităţile…………………………
Îmi doresc să fi fost
3 2 1
3 altcineva…………………………………..
Cer de la mine ce nu cer de la
3 2 1
4 alţii……………………………..
Mă aştept ca ceilalţi să-mi saboteze
3 2 1
5 munca…………………
Mă învinuiesc atunci când lucrurile nu
ies aşa cum m-am 3 2 1
6 Aşteptat………………………………
Când reuşesc ceva consider că merit
0 1 2
7 acest lucru……………..
Sub tensiune sunt distras de gândul că
lucrurile pot merge 3 2 1
8 Prost………………………
TOTAL

Page 44
Scala 13

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

ură ea reflectă modul în care gândiți sau simțiți despre dvs. Înșivă.
Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)
3 0
0 2

0 0

0 3

0 0

0 3

3 0

0 1

Page 45
Scala 14

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 14 – O perspectivă pozitivă


Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați cât de bine se potrivește modului

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
Ceilalţi "sar" de obicei pentru
0 1 2
1 mine……………………………..
De obicei sper la ceea ce este mai
0 1 2
2 bun…………………………….
Este dificil să priveşti partea luminoasă
3 2 1
3 a lucrurilor……………..
Sunt o persoană
4 0 1 2
pozitivă…………………………
În permanenţă m-am simţit frustrat în
viaţă din cauza 3 2 1
5 pauzelor prost amplasate…………
Mă simt obtimist când mă gândesc la
0 1 2
6 viitor……………………………
Mi se pare că obţin mereu numai partea
3 2 1
7 proastă a lucrurilor………………………
Fac puţine lucruri în viaţă care sunt
3 2 1
8 corecte şi echitabile……
TOTAL

Page 46
Scala 14

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e se potrivește modului în care gândiți despre lume.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)

3 2

3 0

0 0

3 0

0 0

3 0

0 1

0 1

Page 47
Scala 15

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 15 – Forța personală


Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați cât de bine se potrivește modului

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
Când lucrurile nu merg aşa cum vreau,
consider că este inutil 3 2 1
1 să încerc să le schimb………………
Disconfortul meu pare să fie
3 2 1
2 imprevizibil…………………………
Găsesc modalităţi de a realiza ceea ce
0 1 2
3 îmi doresc…………………
Nu sunt în stare să ofer ceea ce doresc
oamenilor foarte apropiaţi 3 2 1
4
mie………………
Mă descopăr în situaţii în care nă simt
incapabil să fac ceva 3 2 1
5 pentru a le rezolva…………
Rareori dau peste probleme pe care nu
0 1 2
6 le pot rezolva……………..
Nu cred că deţin controlul asupra
3 2 1
7 lucrurilor din viaţa mea………
Îmi place să răspund unor noi
0 1 2
8 provocări…………………………
TOTAL

Page 48
Scala 15

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e se potrivește modului în care gândiți sau simțiți despre dvs. înșivă.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)

0 0

0 0

3 0

0 0

0 1

3 3

0 1

3 0

Page 49
Scala 16

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 16 – Comuniunea
Prezenta scală conține 9 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați cât de bine se potrivește modului

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
Munca mea este lipsită de importanţă şi
3 2 1
1 semnificaţie…………..
Mă satisface munca
2 0 1 2
mea……………………………
Munca mea este numai rutină şi
3 2 1
3 plictiseală……………………….
Mă satisface viaţa mea
0 1 2
4 personală………………………
Nu sunt prea multe lucruri noi sau
3 2 1
5 imprevizibile în viaţa mea…….
Viaţa mea are un scop sau obiectiv
0 1 2
6 central………………………….
Viaţa mea nu-mi satisface cele mai
3 2 1
7 profunde nevoi……………..
Viaţa mea este copleşită de greutăţi şi
3 2 1
8 responsabilităţi…………..
Mă simt complet singur în
3 2 1
9 lume……………………………
TOTAL

Page 50
Scala 16

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e se potrivește modului în care gândiți sau simțiți despre dvs. înșivă.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)

0 0

3 0

0 0

3 1

0 2

3 2

0 1

0 0

0 0

Page 51
Scala 17

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 17 – Manifestare I
Prezenta scală conține 8 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați cât de bine se potrivește modului

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
Îmi păstrez sentimentele doar pentru
3 2 1
1 mine………………………..
Îi las pe alţii să vadă că sunt
0 1 2
2 tensionat…………………………….
Nu-mi place ca oamenii să afle că nu
3 2 1
3 sunt de acord cu ei…………
Când sunt supărat îi evit pe ceilalţi şi ies
3 2 1
4 singur………………….
Îmi închid supărarea şi frustrarea în
3 2 1
5 mine……………………….
Mă simt mult mai bine când vorbesc
0 1 2
6 despre sentimentele mele………
Mă tem că pierd controlul asupra
3 2 1
7 propriilor sentimente…………
Îi las pe ceilalţi să vadă când sunt
0 1 2
8 supărat sau dezamăgit de ei…….
TOTAL

Page 52
Scala 17

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e se potrivește modului în care gândiți sau simțiți despre dvs. înșivă.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)

0 0

3 0

0 2

0 2

0 0

3 0

0 1

3 1

Page 53
Scala 18

Chestionar
Harta stresului – Partea a III-a – Lumea interioara / gânduri și sentimente

Scala 18 – Manifestare II
Prezenta scală conține 9 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare afirmație precizați cât de bine se potrivește modului

Foarte Nu foarte
Nr. item Descriere item Oareșcum
exact exact
Când sunt supărat dau vina pe altcineva
3 2 1
1 pentru ce se întâmplă….
Accept faptul că ceilalţi sunt
0 1 2
2 diferiţi……………………………….
Explodez fără ca cei din jur să vadă
3 2 1
3 vreun semnal prevestitor……..
Sunt invidios pentru succesul
3 2 1
4 celorlalţi……………………………
Mă irit şi devin rău foarte
3 2 1
5 uşor………………………………………
Când sunt tensionat sau frustrat, mă
dezechilibrez emoţional 3 2 1
6 şi-mi pierd controlul……………
Nu ştiu niciodată ce voi spune când sunt
3 2 1
7 supărat………………….
Sunt tolerant cu limitele
0 1 2
8 celorlalţi…………………………………
Mă pot pune în locul
9 0 1 2
altora…………………………
TOTAL

Page 54
Scala 18

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

e se potrivește modului în care gândiți sau simțiți despre dvs. înșivă.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Deloc
3,2,1 sau 0)

0 0

3 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

3 0

3 0
1

Page 55
Scala 19

Chestionar
Harta stresului – Partea a IV-a – Semne ale suferinței (disconfortului)

Scala 19 – Simptome fizice


Prezenta scală conține 15 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare dintre simptomele de mai jos precizați cât de des vi

O dată sau
Aproape în În fiecare
Nr. item Descriere item de două
Contracţii fiecare zi săptămână
ori
1 musculare……………………………
Dureri de 3 2 1
2 spate………………………………….
Dureri de cap sau 3 2 1
3 ameţeli………………………….
Scrâşnit din 3 2 1
4 dinţi……………………………….
Dureri de stomac sau 3 2 1
5 arsuri……………………
Palpitaţii………………………………………… 3 2 1
6 ..
Diaree…………………………………………… 3 2 1
7 . 3 2 1
8 Constipaţie……………………………………..
Dureri 3 2 1
9 abdominale………………………………
Răceală, gripă sau 3 2 1
10 alergie………………………
Dureri în 3 2 1
11 piept……………………………………
Probleme de 3 2 1
12 respiraţie……………………….. 3 2 1
13 Urticarie…………………………………………
Uscăciune a gurii şi gât 3 2 1
14 iritat………………….. 3 2 1
15 Laringită……………………………………….. 3 2 1
TOTAL

Page 56
Scala 19

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

s precizați cât de des vi s-a întâmplat.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Niciodată
3,2,1 sau 0)
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 3
0 1
0 1
0 1
0 2
0 0
0 0
0 0
10

Page 57
Scala 20

Chestionar
Harta stresului – Partea a IV-a – Semne ale suferinței (disconfortului)

Scala 20 – Simptome comportamentale


Prezenta scală conține 18 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Precizați cât de des ați făcut sau ați trecut prin fiecare dintre lucrur

O dată sau
Aproape în În fiecare
Nr. item Descriere item de două
fiecare zi săptămână
ori
1 Lipsa poftei de mâncare…………… 3 2 1
Poftă de mâncare
2 3 2 1
exagerată…………………
Nu am timp de masă // mese
3 2 1
3 sărite………………….
4 Fumat……………………………… 3 2 1
5 Băuturi alcoolice……………………… 3 2 1
6 Luatul de tranchilizante…………………… 3 2 1
Luatul de aspirină sau alte
3 2 1
7 analgezice……………………
Luatul altor
8 3 2 1
medicamente………………………..
Retragerea din relaţiile
9 3 2 1
apropiate………………..
Criticarea, aruncarea vinei sau
3 2 1
10 ridiculizarea celorlalţi……………………
Sentimentul că eşti o victimă sau că se
3 2 1
11 profită de tine…………………
Privitul regulat la TV (peste 4 h pe zi )
3 2 1
12 ……………
13 Copleşit de muncă……………………. 3 2 1
Dificultăţi în a face faţă angajamentelor
3 2 1
14 sau în finalizarea sarcinilor………………
Respingerea persoanelor pe care le
întâlnesc 3 2 1
15 la muncă sau
Dificultăţi acasă…………………………
în a-mi concentra atenţia
asupra
3 2 1
16 sarcinilor la muncă sau
Accidente sau
acasă………………………..
17 3 2 1
răniri……………………………….

Page 58
Scala 20

Distant sau neimplicat la slujbă sau


3 2 1
18 acasă…….
TOTAL

Page 59
Scala 20

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

prin fiecare dintre lucrurile/situațiile de mai jos.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Niciodată
3,2,1 sau 0)
0 0
0 0

0 1

0 2
0 0
0 0

0 0

0 1
0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

0 1

0 0

0 0

Page 60
Scala 20

0 1

Page 61
Scala 21

Chestionar
Harta stresului – Partea a IV-a – Semne ale suferinței (disconfortului)

Scala 21 – Simptome emoționale


Prezenta scală conține 18 itemi.

Va rugăm marcați in tabelul final din partea dreapta a foii de lucru cifra corespunzătoare fiecărui răs
Va rugăm să verificați înainte de finalizare răspunsurile dumneavoastră.

Vă multumim!

Gândiţi-vă la ……. luna trecută. Pentru fiecare dintre simptomele de mai jos precizați cât de des le-

O dată sau
Aproape În fiecare
Nr. item Descriere item de două
zilnic săptămână
ori
1 Nervozitate sau anxietate……………… 3 2 1
2 Tresăriri sau tremurături……………… 3 2 1
3 Spasme sau ticuri…………………… 3 2 1
4 Sentimente exacerbate…………………… 3 2 1
Nu pot elimina anumite
3 2 1
5 gânduri……………………..
6 Îngriorări………………………… 3 2 1
7 Instabilitate motrică; fâţâială………… 3 2 1
Iritabilitate, izbucniri emoţionale
3 2 1
8 furioase………….
9 Oboseală………………………… 3 2 1
10 Puţină energie…………………… 3 2 1
Apatie; nimic nu pare
3 2 1
11 important…………………………
Epuizare
12 3 2 1
emoţională………………………………..
Pierderea interesului şi plăcerii
3 2 1
13 sexuale…………….
14 Deprimare……………………… 3 2 1
15 Spaimă……………………..... 3 2 1
16 Fără speranţe………………… 3 2 1
17 Plâns cu uşurinţă…………………… 3 2 1
18 Insomnie // somn agitat…………… 3 2 1
19 Trezire dificilă……………………… 3 2 1
Somn îndelungat (peste 9 ore)
20 3 2 1
………………
21 Dificultăţi de concentrare…………… 3 2 1
Minte golită de
22 3 2 1
gânduri…………………………..

Page 62
Scala 21

Uitarea ideilor
3 2 1
23 importante………………………………
TOTAL

Page 63
Scala 21

spunzătoare fiecărui răspuns al dumneavoastră (de exemplu 3, 2, 1, 0)

s precizați cât de des le-ați resimțit.


Răspunsul dvs.
(marcați prin reprezentare cifrică –
Niciodată
3,2,1 sau 0)
0 1
0 0
0 0
0 1

0 0

0 1
0 1

0 0

0 1
0 1

0 0

0 0

0 0

0 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Page 64
Scala 21

0 0

Page 65