Sunteți pe pagina 1din 475
Acad. loanel Sinescu Prof. Dr Adrian STREINU-CERCEL —Prof. Dr Mircea BEURAN CULEGERE DE TESTE GRILA PENTRU REZIDENTIAT -PARTEA I- 2016 EDITURA UNIVERSITARA “CAROL DAVILA” BUCURESTI, 2016 CUPRINS Capitotul I- PNEUMOLOGHE Coontonator: Alexandra Gus 1.1 Bronbopneumopatia obstructiva cronies. Crtstian Gus, Alesana Gps 412 Pnenmoniile Cristian Guu, Alexandra Gps 13 Astmul bron. Cristian Gu, Alexandra Gps 14 Cancerele bronhopulmonar rien (Crtstion Guy, lexanca Gupu LS Tuberealaza Crttion Gut, Alesana Gaps 16 ‘Tromboembolismul pulmonar (Cristian Gut, Alexandra Gop CAPITOLUL TI CARDIOLOGIE Coordonator: Cristan Gupu 21 Boala coronariant eronicd stabil. Angina pectoral stabil vsnee Alexandra Guy Cristian Gupte 2.4.1 Alte forme de boall cardiac ischemia. Faience .2 Sindroamele coronariene acute eu supradenivelare de segmente ST 2.1.3 Sindroamele corouariene acute far supradenivelare de segment ST. 22 Hipertensiunea arterial. Alexandra Gut Cristian Gupu 23 Insufielenfa car dS Alexandra Guu, Cristian Gup 23.1 Insuflelenfa eardiaed act. 24 Cardiomiopatile. Alexandra Gu, Cristian Gut 25 Aritmiie gl tulburirite de conducere. Stopul cardiac. Alexanca Guu, Cristian Guts 26 Valvulopatile, Budocardita infections, Pericardita.... Alexancra Cup Cristian Guu 26:1 Findocnralta infections 2.6.2 Pericardit CAPITOLUL IIT GASTROENTEROLOGIE -HEPATOLOGTE Coondonator: Lucian Negreanu 3A Reftunal gastroesofaglan omnes eet Tudor Elena Sitvic, Spulber Geanina, Dan Tomas Ghionea, Luclan Negreama 3.2 Boala Tudor Elena Sitvia, Spulber Geanina,Den Tonuy Ghionea, Lucian Negreante 104 Tudor Elena Silvio, Spulber Geanina,Dan lomy Ghionee, Lucian Negreana 34 Ciroza hepatic... Tudor Elena Sista Spulber Geanina.Dan lor Ghioneo, Lucian Negreant 174 (CAPITOLUL IV -DIABETUL ZAHARAT Coordonator: Diana Loreta Pawn 44. Dibetul zara nacre ast Toana Copofand, Marius Cofofand, Diana Loreia Pun CAPILOLUL V -HEMATOLOGIR—-ONCOLOGIE Coordonator: Laura Georgiana Constantinescu 5A. Anentleann Sorin Constantinescu,Laura Georgiana Constantinereu 5.11 Anemia friprivl 5.1.2 Ancallle emote enn 5.1.3 Defleltal de vitamin BL2 gi acid oll nm 52. Lencomia acuth gl croich mieloctard,limfocitart Sorin Constantinesen, Laura Georgiana Constantinescu ‘5.2.4 Leucemille acute maleoide (LAND ow 5.2.2 Leucomia acuth limfoblastcl. 5.2.3 Lencemin mleloldd cronic. 5.2.4 Leucermialimfocitard ron. 33 Limfoame hodgkiniene yi nouhodgkiniene, Sorin Constantinesce, Laura Georgiana Constantinescu 53. Limfomal Hodgkin (LE) 53.2 Limfoamele non-hodgkin (LNB) (CAPITOLUL Vi-ENDOCRINOLOGIE, Coordonator: Diana Loveta Paver 6.1 Gland tirolds... Jona Copofand, Diana Loreta Pon 6.1 Bipertiroida s Greotoxicoraan- 62 Hipertiroidismul alta nen Joana Copofand, Diana Loreta Pex 63 Cancer tr lla msn Joana Cojofand, Diana Loreta Péun (CAPITOLUL VII -BOLLINFECTIOASE Coordonator: Adrian Stinu-Corcel 74. Hepatitele virale ante Oana Sindaleses, Anca Streinu-Cercel en AD », Oana Stoaulescu, Anca Sireinu-Cercel 7.3 Infeefia cn virusul imunodeficlenfel ume. Oana Stndulescu, Anca Sireini-Cercel CAPITOLUL VII -NEFROLOGHE Coordonator: Dan Nicolae Péidwaru, Adriana Elena Nica 8.1 Boala eronied de Fitich nnnnnee air Dan Nicolae Padurary, Roxana Elena Viezuind, Roxana Gabriela Chis, Adriana Blena Ntea 8.2 Glomerulopatille.. int Roxana Blena Viesuind, Roxana Gabriela Chis, Dan Micolae Péidurara, Adriona Elena Nica 83 Netropatil tubuto — interstitiat.. = Adriana Elena Nica, Roxana Elena Viezuind, Octavian Andronic, Dan Nicolae Padarar 84 Tulburkileelectrolitice fi acid0-bszi nnn ren S10 Roxana Blena Viezind, Adriana Elena Nica, Octavian Andronic, Dan Nicolae Paurara 8.4.1 Tulburii ale echilibrulu bidro-clectrOitle nnn S10 8.4.2 Tulburitl ale echilibralul 2e140-baze renner a) sn AG, CAPITOLUL I- PREUMOLOGIE 1.1 BRONHOPNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRONICA COMPLEMENT SIMPLU 1, Despre conceptul de BPOC nu se poate afirma: ‘A. Bste nn sindrom spirometric obstructiv BB. Reuneste conceptele de bronsiti cronica si emifizem pulmonar C. Incinde disfuncfie ventilatorie obstructiva D. Include si astmnal brongic, E. Toate afiemafiile sunt false R=D 2. Cuvintele cheie ale define BPOC includ wnnétoarele, CU EXCEPTIA: A. Condijionare genetic B. Inflamafie ctonic& C. Factori de medin profesionali D, Sindromul restrictiv E, Fomatul R=D 43, Care dintre urmitoarele afirmafii sunt FALSE: ‘A. VEMS are o tendingl natural de scidere 'B, Fumatul matem conchice le reducerea CV a copiilor cu pint Ia 10% C, Valoarea VEMS Ia un anumit momeat al vieti depinde de 5 factori 1D, Fumatul reprezint{ cel mai important factor de rise pentru BPOC B, 90% dintre cazurile de BPOC sunt datorate fumatului RC