Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

sa foloseasca corect echipamentele de munca;


sa nu procedeze la scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie;
sa comunice sefilor ierarhici superiori orice situatie care poate duce la
accidentare precum si orice deficienta a echipamentelor de protectie sau a
echipametelor de munca;
sa foloseasca corect echipamentul individual de protectie si in scopul in care a
fost acordat iar dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna in locurile special
destinate pentru pastrare;
sa sa aduca la cunostinta sefului ierarhic, accidentele suferite de propria
persoana sau accidentele produse asupra altor colegi;
sa colaboreze cu sefii ierarhici superiori si/sau cu lucratorul desemnat/serviciul
intern/serviciul extern de prevenire si protectie pentru a face posibila realizarea
unor masuri legate de securitatea muncii;
sa coopereze atat timp cat este necesar cu sefii ierarhici superiori si/sau cu
lucratorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire si protectie
pentru realizarea unor conditii sigure de munca pentru securitatea si sanatatea
muncii;
sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa nu se accidenteze pe el, colegii sau
ceilalti participanti la procesul muncii;
sa participe la instructajele de securitate si sanatate in munca;
sa isi insuseasca, sa respecte prevederile legislatiei de securitate si sanatate in
munca precum si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca.

2. ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


PERSOANA DESEMNATA CA RESPONSABILA DE ACTIVITATEA DE
PROTECTIE SI PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE IN CADRUL
SOCEITATII

Asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in


munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.

Asigura

identificarea

pericolelor

si

evaluarea

riscurilor

pentru

fiecare

componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca,


echipamente de munca si mediul de munca;

Participa la intocmirea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

Propune responsabilitatile ce le revin lucratorilor in domeniul securitatii si


sanatatii in munca;

Verifica insusirea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in


planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si
responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca;