Sunteți pe pagina 1din 3

Avize/Autorizari

dspiasi.ro/informatii-utile/avizeautorizari

Pentru evitarea deplasarilor multiple si a contactului in mod direct, programul


compartimentului Avize/Autorizari se modifica, urmand ca aceasta activitate sa se
realizeze dupa cum urmeaza:

Dosarele care se inregistreaza prin compartimentul Avize/Autorizari


se transmit (Luni-Vineri: 10:00-13:00) numai in format electronic la
adresa de e-mail avize@dspiasi.ro, si va contine obligatoriu datele de contact ale
solicitantului (telefon, e-mail);
Documentatia necesara se regaseste pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Iasi,
la rubrica informatii- Avize/Autorizari;
OBLIGATORIU, documentatia va fi insotita de dovada platii, dupa caz;
Plata se va efectua prin ordin de plata (virament bancar) in conturile deschise la
Trezoreria Mun. Iasi, si va contine obligatoriu, prestatia solicitata (Asistenta de
spacialitate, Certificat de Conformitate, Autorizatie Sanitara de Functionare, Viza
anuala):
RO67TREZ40620E365000XXXX, CF 4981352, beneficiar Directia de
Sanatate Publica Iasi pentru: Asistenta de specialitate de sanatate publica;
Certificarea conformitatii- taxa 200 lei
RO30TREZ40620160103XXXXX, CF 8609468, beneficiar Trezoreria Mun.
Iasi, pentru: Autorizatia Sanitara de Functionare in baza referatului de
evaluare (taxa 300 lei); Viza anuala (taxa 200 lei)
Eliberarea documentelor solutionate, se va transmite in format electronic catre
solicitant;
Pentru alte detalii si pentru lamuriri privind continutul dosarului si
prestatia solicitata (Asistenta de specialitate; Certificarea
Conformitatii; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza referatului
de evaluare; Viza anuala; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza
declaratiei pe propria raspundere), va stam la dispozitie la nr. de
telefon 0232/210900, int. 136.

Transparența veniturilor salariale brute la data de 30 septembrie


2018
Transparenta veniturilor salariale la data de 30 septembrie 2018

Structura si functionarea Compartimentului Avize / Autorizare


sanitara:
Atributii generale:

1/3
verificarea, inregistrarea documentelor necesare pentru-autorizatia sanitara de
functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare
certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica
asistenta de specialitate de sanatate publica
intocmirea , redactarea si eliberarea autorizatiilor si a notificarilor
arhivarea datelor primite de la Oficiul Registrului Comertului si Primaria Iasi
comunicarea catre serviciul control in sanatate publica a datelor de la ORC,a ASF-
eliberate

Programul cu publicul:

primire documente: Luni si Miercuri – 8:30-13:30


eliberare notificari, autorizatii: Zilnic – 8:30-14:00

Acte necesare:

Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe Propria Raspundere


cerere tip de autorizare
declaratia tip pe propria raspundere(semnata de
manager/administrator/titular
memoriu tehnic
planul de incadrare in zona si planul de situatie
schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
hotarirea judecatoreasca de infiintare
declaratia privind detinerea legala a spatiului
Pentru cabinete medicale:
avizul de libera practica
certificatul de avizare al cabinetului de la Colegiul Medicilor
Autorizatia sanitara in baza Referatului de Autorizare
cerere semnata de titularul activitatii/administrator
memoriu tehnic
planul de incadrare in zona si planul de situatie
schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
hotarirea judecatoreasca de infiintare
declaratia privind detinerea legala a spatiului
dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara-dupa caz
Certificarea Conformitatii
cerere tip
memoriu tehnic(descrierea modului de indeplinire a cerintelor prevazute de
reglementarile legale specifice domeniului de activitate
act de detinere spatiu si schita spatiului cu circuitul functional
dovada achitarii tarifului de certificare

2/3
Asistenta de Specialitate – pentru proiecte de construire, amenajare
cerere tip
certificat de urbanism
plan de amplasare in zona,cu mentionarea vecinatatilor immediate
proiectul obiectivului-circuitele functionale,destinatia spatiilor si suprafetele
acestora(dupa caz)
memoriu tehnic
dovada achitarii tarifului
Termenul de solutionare: 20 zile de la data inregistrarii

Taxe conform Ord.MS 1030/2009

300 lei – Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare


200 lei – Certificarea conformităţii
200 lei – Asistenţă de specialitate de sănătate publică
50 lei – Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă
200 lei – Acordare viză anuală

Actele necesare – obiective cu finantare F.E.A.D.R.:


(pentru obtinerea avizelor de construire, amenajare, etc. – obiective cu finantare
F.E.A.D.R. – sunt cele prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030. Cererea
trebuie sa mentioneze Numarul si Denumirea Masurii programului F.E.A.D.R.)

Formular Birou Autorizari – Anexa 3


Cerere tip

Acte necesare activitate DDD si Saloane de infrumusetare


In conformitate cu noile reglementari ale Ord. MS nr. 15/2020pentru modificarea si
completarea Ord. MS nr. 1030/2009, pentru activitatile deutilizare a produselor biocide
pentru Dezinfectie, dezinsectie si deratizare inspatiile utilizate de populatie si pentru
activitatile de Coafura si alteactivitati de infrumusetare, Certificarea conformitatii cu
normele de igiena sisanatate publica este obligatorie.

Descarca:

3/3