Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR DE COMAND

Nr. / Data CURS operator R.S.V.T.I. organizat de ctre S.C. DUMIREX S.R.L. GALATI n Perioada SOCIETATEA/P.F.A. (-Punct de Lucru/Filial) Nr. Inmatric. in Reg. Comertului Sediu social Cont IBAN Tel. Nume, Prenume participant B.I./C.I. seria Tel. nr. Fax Eliberat de E-mail Fax C.I.F. Localitate Banca E-mail CNP la data Judet/Sector

PERSOANA FIZICA 1 B.I./C.I. seria Adresa Tel. Fax nr. Eliberat de Localitate

CNP la data Judet/Sector E-mail

Obiectul comenzii: Admiterea participarii la cursul de operator RSVTI organizat de ctre S.C. DUMIREX S.R.L. GALAI in perioada Destinatarul comenzii: S.C. DUMIREX SRL GalaTi, CIF RO 15349042, J17/484/2003, Pct. de lucru: str. Brilei, nr.167, bloc A2, ap. 6, cont IBAN RO09BPOS18003007639ROL01 deschis la Bancpost sucursala Galai, www.rsvticonsult.ro, e-mail m_dusa@yahoo.com. Tel. / fax : 0336.883.394 / 0336.106.387 Tipul comenzii: Prezenta comand este ferm. Plata pentru CURS RSVTI este de 1100 lei/cursant ( 1100 taxa de scolarizare + 450 taxe ISCIR ). Modalitate de plat (necesara pentru emiterea facturii): Emitentul comenzii accept efectuarea platii, conform regulamentului acestuia, astfel ( ordin de plata/numerar ): Clauze: Emitentul prezentei comenzi i persoana pentru care se face plata, a luat la cunotin de R egulamentul de organizare al cursului, l accept integral i se oblig s l respecte. Emitentul anexeaza la prezenta comanda documentele prevazute in Ordinul 382/2009 (MO 677/2009), Art.72.

Prezenta comand ferm ine loc de contract.


EMITENT Semntura i tampila unitii

1 2

Persoanele fizice care nu reprezinta firme sau alte tipuri de persoane juridice. Documente ce se anexeaza pentru inscriere, conform Art. 7 (Ordin 382/2009): a) copie diploma studii tehnice; b) curriculum vitae; c) copie act identitate; d) fia de aptitudini medicale (adeverinta) , eliberat de un medic de medicina muncii. Sau pentru inscriere curs prelungirea autorizaiei a) cererea de participare la programul de instruire; b) copia autorizaiei care urmeaz a fi nlocuit.