Sunteți pe pagina 1din 2

Persoană juridică Persoană juridică

…………………………… ……………………………
....................................... .......................................

ADEVERINŢĂ ADEVERINŢĂ
Nr…..…............................... Nr…..…...............................

Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)


……………………...……………...................... născut/născută la data ……………………...……………...................... născut/născută la data
de ……………………… în localitatea …………………………….......... de ……………………… în localitatea ……………………………..........
sector/judeţ .………….......……......…BI/CI.………...................……… sector/judeţ .………….......……......…BI/CI.………...................………
.CNP…….........…………… a fost instruit ca …………...………...…… .CNP…….........…………… a fost instruit ca …………...………...……
….......................................…să deservească instalaţia/echipamentul ….......................................…să deservească instalaţia/echipamentul
………………………….….................................................................... ………………………….…....................................................................

DIRECTOR OPERATOR RSVTI DIRECTOR OPERATOR RSVTI


(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)

………………………………….. ……………………………………... ………………………………….. ……………………………………...

Eliberată la data de…………………….. Eliberată la data de……………………..


Valabilă 1 (un) an de la data emiterii. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.
Persoană juridică Persoană juridică
…………………………… ……………………………
....................................... .......................................

ADEVERINŢĂ ADEVERINŢĂ
Nr…..…............................... Nr…..…...............................

Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna)


……………………...……………...................... născut/născută la data ……………………...……………...................... născut/născută la data
de ……………………… în localitatea …………………………….......... de ……………………… în localitatea ……………………………..........
sector/judeţ .………….......……......…BI/CI.………...................……… sector/judeţ .………….......……......…BI/CI.………...................………
.CNP…….........…………… a fost instruit ca …………...………...…… .CNP…….........…………… a fost instruit ca …………...………...……
….......................................…să deservească instalaţia/echipamentul ….......................................…să deservească instalaţia/echipamentul
………………………….….................................................................... ………………………….…....................................................................

DIRECTOR OPERATOR RSVTI DIRECTOR OPERATOR RSVTI


(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)

………………………………….. ……………………………………... ………………………………….. ……………………………………...

Eliberată la data de…………………….. Eliberată la data de……………………..


Valabilă 1 (un) an de la data emiterii. Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.

S-ar putea să vă placă și