Sunteți pe pagina 1din 5

PLANSEU CURENT-PARDOSEALA RECE

Nr.crt

Componenta

Grosime [m]

1
2

Tencuiala
Hidroizolatie

0.01
0.02

Sapa de mortar ciment

0.05

Gresie + adeziv

0.01
TOTAL
PLANSEU CURENT PARDOSEALA CALDA

Nr. Crt

Componenta

Grosime [m]

Tencuiala

0.01

Bariera contra vaporilor

0.01

3
4
5

Izolatie fonica
Dala flotanta
Parchet +adeziv

0.01
0.04
0.02
TOTAL
TERASA

Nr.crt

Componenta

Grosime [m]

1
2
3

Tencuiala
Hidroizolatie
Beton de panta
Termoizolatie polistiren
XPS
Pietris

0.01
0.03
0.07

4
5

0.15
0.04
TOTAL

RENT-PARDOSEALA RECE
Greutate specifica
[daN/m3]
1900
800

r [daN/m2]
19
16

2300

115

2200

22
172

RENT PARDOSEALA CALDA


Greutate specifica
[daN/m3]
1900

r [daN/m2]
19

600

400
2200
800

4
88
16
133

TERASA
Greutate specifica
[KN/m3]
1900
800
1800

r [KN/m2]
19
24
126

20

1600

64
236

CALCULUL INCARCARII PERMANENTE PE OCHIURILE DE PLACA FOLOSIND

Nr.crt.

Suprafata
[m2]

Greutate
pardoseala
rece
[daN/m2]

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

21.06
20.9
22.62
16.25
12.81
20.38
20.94
21.06
19.3
13.95
15.21

172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172

Suprafata
aferenta [m2]

Greutate
pardoseala
calda
[daN/m2]

3.42
18.2
6.43
6.17
4.05
4.2
8.5
20.44
15.3
1.32
0

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

CALCULUL INCARCARII UTILE PE OCHIURILE DE PLACA FOLOSIND MEDII PONDERA

Nr.crt.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Valoare
Valoare
caracteristica
caracteristica
Suprafata
Suprafata
incarcare
incarcare utila
[m2]
aferenta [m2]
utila circulatii
spatiu locuibil
[daN/m2]
[daN/m2]
21.06
20.90
22.62
16.25
12.81
20.38
20.94
21.06
19.30
13.95
15.21

300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

0.00
3.65
9.80
8.88
0.00
5.18
0.00
11.87
15.84
1.49
0.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

HIURILE DE PLACA FOLOSIND MEDII PONDERATE


Greutate
Suprafata
pereti
Lungime
r
aferenta
despartitori
aferenta permanenta
[m2]
nestructurali
[m]
[daN/m2]
[daN/m]
18.56
578
0
145.14
0
578
6.678
334.46
12.82
578
5.85
273.75
7.37
578
3.57
252.61
10.93
578
0
167.86
13.84
578
4.37
249.70
21.26
578
0
204.85
0
578
3.6
265.74
0
578
9.72
427.45
10.43
578
2.45
217.23
15.21
578
0
133.00

CA FOLOSIND MEDII PONDERATE


Suprafata
aferenta
[m2]

r utila
[daN/m2]

21.06
17.25
12.82
7.37
12.81
15.20
20.94
9.19
3.46
12.47
15.21

150.00
176.20
214.99
231.97
150.00
188.13
150.00
234.54
273.11
165.97
150.00