Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de Lectie 3

Scoala: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti


Clasa: IX
Disciplina: Contabilitate
Tema: Obiectul contabilitatii
Subiect: Ce reprezinta obiectul contabilitatii?
Obiectiv: Intelegerea obiectului contabilitatii
Titlu: Obiectul si metoda contabilitatii
Tipul lectiei: asimilare de noi cunostinte - lectie vizita
Unitate de invatare: Contabilitatea ca sistem informational;
Continutul lectiei:
-

Obiectul contabilitatii;
Definirea patrimoniului;
Elemente ale obiectului contabilitatii;
Datoriile;
Structuri de venituri si cheltuieli;

Organizarea lectiei:
1. Organizarea clasei pentru lectie prin notarea absentelor si pregatirea
elevilor pentru discutie;
2. Se anunta titlul lectiei si competentele individuale ce trebuie formate; se
organizeaza clasa pentru vizita prin scoaterea impreuna cu elevii a ideilor
principale din lectie, astfel trezind interesul asupra lectiei;
3. Se verifica cunostintele elevilor din lectie prin intrebarea acestora cum pot
definii un patrimoniu, care pot fi veniturile si cheltuielile intr-o firma;
4. Discutarea lectiei noi se va realiza prin prezentarea in ordine a ideilor
principale extrase impreuna cum ar fi: obiectului contabilitatii si definirea
acestuia; prezentarea elementelor obiectului contabilitatii si detalierea
acestora; definirea activului si structura acestuia; definirea capitalului
propriu si structura acestuia; definirea datoriilor si structura acestora;
definirea cheltuielilor si veniturilor;
5. Fixarea cunostintelor se va realiza prin impartirea elevilor in grupe, astfel
incat fiecare grupa sa se axeze pe cate o idee principala a lectiei, vor
dezbate aceasta idee ca in final sa participe la discutie prezentand
concluziile trase intre ei;
6. La finalul vizitei se vor trage concluzii asupra importantei volumului de
notiuni discutate; se va lua in considerare participarea fiecarui elev la
discutie prin punctarea corespunzatoare;