Sunteți pe pagina 1din 4

NOUTATI

in domeniul examinarii persoanelor pentru obtinerea permisului de


conducere, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice republicata - modificata si completata prin
O.U.G. nr.63/2006
1. Pentru prima data in lege, se stipuleaza in mod expres faptul ca
examinarea medicala se realizeaza in vederea aprobarii
prezentarii la examenul pentru obtinerea permisului de
conducere(art.22 alin. 3);
2. Pentru a putea cere o examinare medicala in acest sens,
solicitantul ori conducatorul de autovehicul sau tramvai(in cazul
obtinerii unei alte categorii), trebuie sa fie luat in evidenta de
catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate, asa
cum rezulta in urma examinarii medicale efectuate in unitatile
de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate in
acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de
familie(art.22 alin. 4);
3. Inainte de inceperea cursurilor de pregatire in cadrul scolilor
de soferi, solicitantul trebuie sa faca dovada faptului ca este
apt din punct de vedere psihologic pentru activitatea de
conducere a autovehiculelor sau tramvaielor(art.23 alin.3.1).
Aceasta prevedere este stipulata si in art.29, alin.1, din H.G.
nr.1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G. nr.195/2002 republicata si se aplica de la data
aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, adica de la
01.01.2007.
4. Posibilitatea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului
de conducere si eliberarea acestuia si la locul de resedinta al
solicitantului, nu doar la cel de domiciliu(art.24 alin.1);
5. Posibilitatea ca, in localitatile in care autoritatea competenta
(Autoritatea Rutiera Romana) aproba desfasurarea cursurilor
de pregatire si sustinerea examenului, acestea sa se
desfasoare, la cerere, si in limba minoritatilor nationale
respective(art.24 alin.3);

6. Posibilitatea ca, in cazul cetatenilor straini care isi stabilesc


domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba
teoretica sa se efectueze, la cerere, intr-o limba de
circulatie internationala(art.24 alin.4);
7. Persoana care a fost condamnata, prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la
regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori
vatamare corporala grava, talharie sau furt al unui autovehicul,
se poate prezenta la examen pentru obtinerea permisului de
conducere, daca indeplineste doar una din urmatoarele
situatii:
Au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii
sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul
de munca;
A trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a
dispus suspendartea conditionata a executarii pedepsei
ori suspendarea executarii pedepsei ori suspendarea
executarii pedepsei sub supraveghere;
A intervenit amnistia;
Interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia
de conducator de autovehicule, prevazuta la art.64 lit. c
din Codul penal, a expirat sau a fost revocata(art.24
alin.6);

NOUTATI
in domeniul examinarii persoanelor pentru obtinerea permisului de
conducere, conform prevederilor H.G. nr.1.391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice republicata
1. Inainte de inceperea cursurilor practice, solicitantul trebuie sa
sustina si sa promoveze un test de cunostinte teoretice in
cadrul scolii de soferi, in scopul cresterii gradului de siguranta
pe drumurile publice atat a celui de la volan si instructorului, cat
si a celorlalti participanti la trafic(art.29 alin.2);
2. Autoritatile competente care examineaza persoanele in
vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile
publice comunitare regim premise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe
raza careia candidatii isi au domiciliul sau resedinta (art.32
alin.1);
3. Persoana care solicita examinarea trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru
categoriile C, CE, D, DE, Tb si Tv, precum si pentru
subcategoriile D1 si D1E;
Sa fie apta din punct de vedere medical pentru
conducerea
autovehiculelor
din
categoriile
si
subcategoriile pentru care solicita examinarea;
Sa fie apta din punct de vedere psihologic (conditie
care opereaza de la 01.01.2007) (art.33);
4. Pregatirea practica a persoanei in vederea obtinerii permisului
de conducere valabil pentru oricare din categoriile A, B, BE si
subcategoriile A1 si B1 se poate efectua si de catre un
instructor auto atestat in conditiile legii si care are incheiat un
contract de colaborare cu scoala de soferi autorizata pentru
pregatirea candidatilor(art.29 alin.3);
5. Cursurile practice de invatare a conducerii se pot efectua si de
catre persoanele care nu au inca implinita varsta minima
prevazuta de lege, dar nu cu mai mult de 3 luni de implinirea
acestuia(art.29 alin.4);

6. Cererea tip de programare la examen trebuie sa contina si


semnatura solicitantului, iar pe fisa de scolarizare se
consemneaza concluzia medicului. Fisa medicala se
pastreaza la unitatea autorizata care a pregatit
candidatul(art.34 alin.1);
7. La primul examen, programarea candidatilor se face in
mod organizat, pe serii de pregatire si absolvire a scolii de
soferi, urmand ca apoi, pentru participarea la alte eventuale
examene, in cazul celor care nu au fost declarati admis in
prima faza, programarea se face personal de catre fiecare
candidat(art.34 alin.2);
8. Intrucat legislatia nu permite detinerea simultana a mai mult de
un permis de conducere national, in art. 34 alin.4, se prevede
ca cetateanul roman cu domiciliul in strainatate care solicita
obtinerea permisului de conducere, trebuie sa depuna in plus la
dosarul de examinare o declaratie autentificata la notar din
care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de
conducere eliberat de o autoritate straina, dreptul de a
conduce nu i-a fost suspendat sau anulat, precum si
documentele din care sa rezulte ca are o locuinta detinuta
in proprietate sau inchiriata in Romania;
9. Pesoana declarata admis la proba teoretica are posibilitatea
sa sustina examenul practice de conducere a vehiculului in
traseu, in termen de cel mult un an de zile de la data
absolvirii cursurilor (art.36 alin.2);
10.
Sustinerea examenului pentru obtinerea mai multor
categorii sau subcategorii ale permisului de conducere, se va
face in zile diferite pentru fiecare categorie au
subcategorie(art.35 alin.3);
11.
In concordanta cu dispozitiile comunitare in domeniu
privind accesul progresiv la obtinerea de categorii sau
subcategorii, persoana care doreste sa obtina categoriile C
sau D precum si subcategoriile C1 sau D1, trebuie sa faca
dovada ca poseda permis de conducere categoria B.(art.39
alin.1);
12.
Stipularea expresa in lege a faptului ca pentru obtinerea
subcategoriilor C1E sau D1E, solicitantul trebuie sa faca
dovada ca poseda, dupa caz, categoria C1 sau D1(art.39
alin.2).