Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XII, Nr. 3068, Miercuri, 7 septembrie 2016, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XII, Nr. 3068, Miercuri, 7 septembrie 2016, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
5 Pag. Simota, 8-9 la plimbare cu cămilele într-o țară arabă
5
Pag.
Simota,
8-9
la plimbare
cu cămilele
într-o țară
arabă
Administrația CEH semnează CCM până vineri nu mai merg pe varianta declașării unei greve generale.
Administrația CEH semnează CCM până vineri
nu mai merg pe varianta declașării
unei greve generale. angajații com-
plexului energetic Hunedoara spun
acum că au reușit, în urma unei
concilieri cu administrația, să obțină
promisiunea semnării unui contract
colectiv de muncă până în data de 9
septembrie și atunci, deși au strâns
semnăturile necesare, nici minerii, nici energeticienii, nu
7 mai optează pentru grevă.
Informații la telefon: 0254/222.599, 0745.080.479, 0745.168.910 sau la redacția ziarului Servus Hunedoara Str.
Informații la telefon: 0254/222.599,
0745.080.479, 0745.168.910
sau la redacția ziarului
Servus Hunedoara
Str. Mareșal Averescu, bl.1 P
0 2 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

02 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Mai avem cam două luni de linişte

Din 11 noiembrie se intră, oficial, în campania electorală

Odată cu stabilirea zilei de 11 decembrie ca dată în care se vor desfăşura alegerile parlamentare, a fost definitivat şi calendarul electoral.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

prin trei hotărâri de guvern adoptate recent, au fost stabilite măsurile tehnice necesare pentru organizarea și desfășurarea alegeri- lor pentru Senat și camera Deputa- ților din 2016, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor, precum și cheltuielile pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor.

Aproape 230 de milioane din banii noștri

campania electorală se va desfă- șura în perioada 11 noiembrie – 10 decembrie, listele electorale per- manente întocmindu-se cel târziu cu trei zile înaintea alegerilor, adică pe data de 8 decembrie. pentru or- ganizarea alegerilor a fost aprobată suma totală de 227,7 milioane lei, fondurile necesare fiind prevăzute în bugetele ministerul afacerilor interne (mai), ministerul aface- rilor externe (mae), autoritatea electoeală permanentă (aep), Serviciul de telecomunicaţii Spe- ciale (StS) și institutului naţional de Statistică (inS), pe categorii de

cheltuieli. în ceea ce privește mă- surile tehnice necesare bunei or- ganizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și camera Deputați-

lor, Guvernul a detaliat atribuțiile și sarcinile ce revin aep, mai, mae, inS, StS, ministerului Sănătății, Secretariatului General al Guver- nului, regiei autonome ”monito-

rul oficial”, instituțiilor prefectului,

primarilor și președinților consilii-

lor județene.

În Postul crăciunului

campania electorală va fi, cu ex- cepţia primelor trei zile, în postul crăciunului. Duminică, 13 noiem- brie, este ajunul prinderii postului crăciunului, fiind ultima zi în care pot fi organizate „serbări câmpe- nești”. Deși legea interzice organi- zarea unor astfel de acţiuni electo- rale, aproape sigur, în week-end-ul cuprins între 11 și 13 noiembrie vor fi găsite motive pentru, de exemplu, organizarea, de concerte în aer li- ber, unde, dintr-o pură întâmplare,

se vor afla și candidaţii. apoi, cu

siguranţă, pretendenţii la titlul de

ales al neamului se vor înghesui în biserici în fiecare duminică, dar și în zile de sărbătoare, precum cea de luni, 21 noiembrie, când se prăz- nuiește intrarea în biserică a mai-

cii Domnului. iureș maxim pentru

candidaţi va fi în 30 noiembrie, de Sfântul andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul româniei, și, mai ales,

cel întâi chemat, ocrotitorul româniei, și, mai ales, de 1 Decembrie, Ziua naţională, când se vor

de 1 Decembrie, Ziua naţională, când se vor înghesui, mult mai cu talent decât în anii neelectorali, la participarea la manifestările speci- fice și la depuneri de coroane.

ce va fi de Sfânta varvara

2 și 3 decembrie, și acestea zile libere, sunt ideale pentru concerte de colinde, dar în toată campania electorală, după intrarea în post, vor fi o mulţime de evenimente de acest gen. apoi o altă zi care va fi exploatată la maxim de politici- eni va fi cea de 4 decembrie, cea a Sfintei munceniţe Varvara, ocroti- toarea minerilor. cu siguranţă, în

Valea Jiului vor fi organizate mani- festări comemorative și slujbe reli- gioase speciale, dar, aproape cert, astfel de acţiuni se vor organiza, bineînţeles că tot din întâmplare, în multe alte locuri din judeţul Hu- nedoara unde mineritul a devenit istorie, un „merit” la acest lucru având și destui dintre cei care ne vor cere votul. „turul de forţă” al politicienilor va continua în 5 și 6 decembrie, respectiv în ajunul și în ziua de moș nicolae, la manifestă- rile care vor fi organizate atunci. iar apoi va fi liniște, aleșii urmând a fi văzuţi, pentru patru ani înainte, de grosul electoratului, doar la televi- zor, în cazurile fericite.

Se lucrează intens la igienizare

în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide
în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide
în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide
în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide
în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide
în cazurile fericite. Se lucrează intens la igienizare Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide

Bazinul de Înot de la Hunedoara se (re)deschide în 20 septembrie

de Înot de la Hunedoara se (re)deschide în 20 septembrie lucrările de renovare la bazinul înot

lucrările de renovare la bazinul înot din Hunedoara continuă.

de

în

acest moment, se lucrează intens

în

incintă pentru pregătirea bazi-

nului, care se va redeschide pentru public din 20 septembrie, potrivit autorităților locale din municipiu. reamintim că, bazinul de înot de la Hunedoara a fost închis la sfâr- șitul lunii iulie anul acesta, pentru igienizare. apa a fost golită din bazine pentru ca acestea să fie cu- rățate. De asemenea, în interior se zugrăvește și se efectuează și repa-

în interior se zugrăvește și se efectuează și repa- rațiile necesare, în incintă urmând să aibă

rațiile necesare, în incintă urmând să aibă loc și acțiuni de deratizare și dezinsecție. administrația locală a luat decizia de a închide bazinul și a desfășura aceste lucrări pe timpul verii fiindcă, în perioada respecti- vă, numărul clienților este redus, iar situația încasărilor pentru servi- ciile de agrement, cât și activitățile de inițiere din cadrul bazinului de înot Hunedoara, sunt scăzute. mai mult, profesorii de înot sunt în con- cediu.

Ramona Ștefan

0 3 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

03 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Tot mai puțini copii

Ultima strigare pentru grădiniță

Este ultima săptămână în care părinții îşi mai pot înscrie copiii la grădiniță, pentru noul an şco- lar, care începe în 12 septembrie. Sunt puțini copii care vin anul acesta la grădiniță, iar educato- rii sunt îngrijorați, mai ales că, prin programul guvernamental „Fiecare copil în grădiniță”, copiii ce provin din familii cu venituri modeste sunt susținuți financiar lunar cu câte 50 de lei.

Diana Mitrache redactia@servuspress.ro

totuși, numărul copiilor este mic. „Spre grădinițele noastre nu

s-au îndreptat foarte mulți părinți cu dosarele copiilor, ca să îi înscrie

în noul an școlar. noi îi avem în-

scriși în cadrul acestui proiect doar pe copiii care s-au aflat deja

în grădinițele noastre în momen-

tul în care s-a lansat acest proiect”,

a spus profesor lucia muntean,

director al grădinițelor din petro-

șani.

Scăderea este sesizabilă de la an

la an, pentru că numărul copiilor

mici este tot mai mic. părinții lor pleacă peste hotare și îi iau cu ei, sau de vină este și natalitatea scă- zută. „constatăm, pe măsură ce trec anii, că, de la un an la altul, numărul copiilor în școli și gră- dinițe scade. Situația este general

în școli și gră- dinițe scade. Situația este general valabilă, pentru că se plâng și alte

valabilă, pentru că se plâng și alte județe de asta, dar, în Valea Jiului, în mod deosebit, din cauza lipsei alternativelor părinților, foarte multe familii s-au mutat. Dacă în anul 2014 în cele patri mari grădi- nițe pe care le conduc am avut 820 de copii, anul trecut am avut 625 de copii”, a mai spus prof. lucia muntean, director al grădinițelor din petroșani. Săptămâna aceasta este ultima în care părinții își pot înscrie copiii. ei sunt așteptați la grădinițe să îi aducă, pentru că so- cializarea celor mici este esențială

atunci când vor începe școala.

„fiecare copil în grădiniță”

programul „Fiecare copil în gră- diniță” îi stimulează pe părinții din zonele cu probleme sociale să îi aducă pe copii la grădiniță. educa- ția timpurie este cel mai important prim pas, care, dacă este făcut la timp, poate duce la rezultate spec- taculoase. legea nr. 248/2015 sau legea „Fiecare copil la Grădiniță” (FcG) răspunde obiectivelor cu

privire la reducerea abandonului

școlar (la 11,3 la sută) și a sărăciei

și inechității sociale ce derivă din

Strategia europa 2020.

în 2014, rata abandonului școlar

în

românia ajunsese la 18,5 la sută

și

se estimează că în prezent doar

unul din trei copii săraci beneficia-

ză de educație timpurie. legea nr. 248/2015 – votată în parlamentul româniei și promulgată de pre- ședinte în octombrie 2015 – în- curajează prezența la grădiniță a

copiilor, cu vârste chiar și sub 3 ani, dar și peste 6 ani, prin acor- darea unui tichet social pentru grădiniță de 50 de lei lunar. Sti- mulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie (2

x Venitul minim Garantat pen-

tru o persoană singură) și este condiționat de prezența zilnică a celor mici. potrivit ministerului muncii, mai mult de 111.000 de copii sunt eligibili pentru a primi tichetul social pentru grădiniță începând cu această primăvară. programul de interes național reglementat prin această lege preia mecanismul central al pro- gramului pilot Fiecare copil în Grădiniță, gândit în special pen- tru zonele extrem de sărace și implementat, începând cu 2010, de asociația ovidiuro în parte- neriat cu ministerul educației.

Spațiile improprii și lucrările întârziate lasă școlile fără autorizație

Valea Jiului. asta, în timp ce, numai la petroșani, o grădiniță se constru- iește de cel puțin un deceniu, în apropierea primăriei, iar școala nu are autorizație pentru că funcțio- nează în aceeași clădire cu grădini- ța. „peste 95 la sută dintre unități- le de învățământ au autorizație de funcționare și doar 13 unități nu au autorizație sanitară de funcționa- re în județul Hunedoara. cea mai mare parte a autorităților neautori- zate este în Valea Jiului. Sunt unități care, de fapt, sunt pe liste de foarte mulți ani și se face tot posibilul ca acestea să funcționeze în condi- ții igienico-sanitare, cu privire la

curățenie. ele nu corespund ca și volum de aer, ca și structură, nu au circuite funcționale, nu au numă- rul de dotări necesare în ce privește obiectele sanitare. De asemena sunt grădinițe la parter de bloc și este clar că nu există curte pentru joacă”, a spus dr. cecilia birău, purtător de cuvânt al DSp Hunedoara. alte grădinițe, însă, sunt la parte- rul blocurilor și acolo nu pot primi autorizație, dar, numai la lupeni sau la petrila sunt două exemple în care grădinițele au fost mutate în spații noi perfect funcționale. diana Mitrache

mutate în spații noi perfect funcționale. diana Mitrache nu au circuite funcționale, nu au spații de

nu au circuite funcționale, nu

au spații de joacă, grădinița este

în incinta școlii, iar preșcolarii nu

au curte și nici propriul spațiu de

recreere. acestea sunt principale- le motive pentru care DSp Hune- doara nu a autorizat 13 unități de învățământ, cele mai multe fiind în

0 4 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

04 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

„Inteligență teritorială pentru dezvoltare durabilă”

Idei de afaceri în Geoparc propuse de studenți în cadrul unei Școli de vară

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului a fost gazda şcolii de vară, ce a avut ca temă „Inteli- gență teritorială pentru dezvol- tare durabilă”. Evenimentul s-a desfăşurat la finale săptămânii trecute, fiind prezenți 40 de stu- denți şi doctoranzi din întreaga țară, dar şi de peste hotare.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

nu mai puțin de 40 de studenți și doctoranzi de la mai multe uni- versități din țară și din străinătate au participat la prelegeri și aplica- ții practice în Geoparc. ei au avut posibilitatea de a se familiariza și de a înțelege la fața locului noțiuni

legate de importanța unui geoparc internațional uneSco, interpre- tarea patrimoniului, dar și inter- acțiunea dintre elementele legate de identitatea locală, amenajarea teritorială, turism inteligent, edu- cație, ca factori cheie pentru dez- voltarea durabilă. cât timp au stat în țara Hațegului, participanții au luat contact cu punctele de vizitare ale Geoparcului, dar și cu principa- lele obiective geologice, culturale,

istorice și naturale din această zonă

și din împrejurimi - parcul nați-

onal retezat, cetățile Dacice din munții orăștiei, castelul corvini- lor. printre participanți s-a numă- rat și cristina toma, doctorand al

Facultății de Geologie și Geofizică

a universității din bucurești, au-

și Geofizică a universității din bucurești, au- publicitate toarea unui studiu despre dezvol- tarea prin

publicitate

Geofizică a universității din bucurești, au- publicitate toarea unui studiu despre dezvol- tarea prin turism durabil

toarea unui studiu despre dezvol- tarea prin turism durabil a satului peștera, comuna Sălașu de Sus. la finalul Școlii de vară, participanții, împărțiți pe echipe, au trebuit să prezinte o idee de afacere care să țină cont de statutul Geoparcului, să implice comunitatea locală și să aibă legătură cu ceea ce au vă- zut și au aflat pe parcursul întregii săptămâni. ideile de afacere au fost susținute într-un mod creativ, de la prezentări la desene și chiar insta-

lații. cele mai apreciate idei au fost legate de aplicații online care să le faciliteze turiștilor posibilitatea de

a se deplasa în zonă, o microbe-

rărie care să producă „berea bon- docului” - un brand local legat de balaurul bondoc, vedeta expoziției „balauri, dragoni, dinozauri” de la sediul Geoparcului și un magazin de suveniruri. Școala de vară a fost organizată de academia de Studii economice în parteneriat cu uni- versitatea din bucurești și univer- sitatea babeș-bolyai cluj. Din par- tea Geoparcului Dinozaurilor țara Hațegului – Geoparc internațional uneSco au participat dr. cristian ciobanu, administrator patrimo- niu, care a susținut o serie de prele- geri și ghidaje și dr. alexandru an- drășanu, directorul Geoparcului.

Interpelare parlamentară Stimate domnule ministru, Faceți ceva pe cei 25 km sunt 9 sau 10
Interpelare parlamentară
Stimate domnule ministru,
Faceți ceva pe cei 25 km sunt 9
sau 10 zone cu drum spart în diver-
Supun atenției dumneavoastră
următoarea problemă:
se
stadii de lucru.
cele 7 semafoare crează ambute-
Pentru: Ministerul transportu-
rilor
În atenția: d-lui Ministru Petru
Sorin Bușe
din partea d-lui Senator Păran
dorin
tema: reabilitarea drumului
deva –Brad (dn76)
este o adevarată bătaie de joc la
adresa cetățenilor din județul Hu-
nedoara (și nu numai) la ce se în-
tâmplă cu repararea drumului Dn
76 respectiv Deva – brad, pe apro-
ximativ 25 km de drum. Gradul de
suportabilitate al cetățenilor din
zonă, a șoferilor și a navetiștilor a
atins cote maxime. constructorul
de drum pur și simplu acționează
haotic pe acest tronson întâmplân-
du-se nenumărate accidente. este
al treilea an de când se continuă
acest calvar de trafic.
iaje și opriri ale traficului care pun
nervii șoferilor la încercări maxi-
me.
locuitori din comunele: Șoimuș,
Vălișoara, luncoi, etc sunt profund
deranjați și nemulțumiți de ce se
întâmplă.
luați măsuri urgente ca acest
constructor (din oradea) să treacă
iancu. Se adună multă lume apro-
ximativ 10.000 de oameni la țebea
cu autobuze, mașini, biciclete, etc.
constructorul și cu cnaDnr și cu
poliția rutieră să aibă oameni peste
tot în zona semafoarelor pentru a
fluidiza traficul astfel ca cetățenii
să poată participa la eveniment în
condiții de trafic cât mai civilizat
posibil.
Vă rog ca împreună cu cnaD-
nr, să luați măsurile care se impun
de urgență.
la
treabă, vine iarna și iarăși pro-
blema devine și mai acută.
pe 11 septembrie 2016 e Sărbă-
toarea națională de la țebea. Sunt
144 ani de la moartea lui avram
Vă mulțumesc!
păran Dorin
Senator de Hunedoara
0 5 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

05 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Urmărit de toată Poliția Română, activ pe Facebook

Alin Simota, la plimbare cu cămila, într-o țară arabă

Alin Simota, la plimbare cu cămila, într-o țară arabă de fotbal Jiul petroșani, trebuie să se

de fotbal Jiul petroșani, trebuie să se întoarcă după gratii pentru a-și ispăși o pedeapsă de doi ani pro- nunţată într-un dosar în care a fost judecat pentru conflict de interese. la jumătatea lunii decembrie 2015, Judecătoria Deva l-a pus în libertate pe afaceristul din Valea Ji- ului, însă tribunalul Hunedoara a dispus, o lună mai târziu, în ianua- rie 2016, ca acesta să se întoarcă la pușcărie pentru a-și continua pe- deapsa pe care a primit-o, în 2014, pentru conflict de interese. afa- ceristul hunedorean a fost căutat

de interese. afa- ceristul hunedorean a fost căutat peste tot de oamenii legii. polițiștii l-au căutat
de interese. afa- ceristul hunedorean a fost căutat peste tot de oamenii legii. polițiștii l-au căutat

peste tot de oamenii legii. polițiștii l-au căutat acasă, dar și în alte lo- curi unde acesta s-ar fi putut afla. Degeaba, însă. aceștia nu au reușit să dea de el pentru a-l duce înapoi la penitenciar. la scurt timp de la dispariția sa, au început să apară tot felul de zvo- nuri cum că influentul om de afa- ceri alin Simota ar fi părăsit țara și s-ar fi stabilit într-un stat arab, care nu are acord de extrădare cu românia. (Sursa foto: Facebook)

cându-se la aproape 373.000 de lei. acesta este cel de-al treilea teren de baschet amenajat de primăria Deva în școli și licee din municipiu, după cele de la colegiul național Sportiv „cetate” și Școala Gimnazială „an- drei Șaguna”. noul teren de baschet de la co- legiul național pedagogic „regina maria” poate fi folosit și în afara orelor de curs sau în vacanțe, spun reprezentanții primăriei Deva, atât de către elevii acestei unități de în- vățământ, cât și de către copiii și ti- nerii din cartier.

Considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din județul Hunedoara şi căutat de toată Poliția Română de mai bine de o jumătate de an, Alin Simota a devenit activ pe rețeaua de socializare Facebook, unde, recent, şi-a făcut un nou profil pe care postează fotografii în care apare în diverse ipostaze: pe plaje exotice, alături de prieteni, sau la plimbare cu cămila prin deşert. Afaceristul hunedorean, despre care se bănuieşte că ar locui în prezent în Dubai, reuşeşte să sfideze autoritățile române, care nu dau semne că ar avea habar despre locul în care se află acesta.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

se află acesta. Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro Dubai sau o altă țară arabă?! nu se știe exact

Dubai sau o altă țară arabă?! nu se știe exact unde se află, în acest moment, alin Simota, supranumit și „baronul Văii Jiului”, dat în urmă- rire națională, internațională și în consemn la frontieră, la începutul acestui an. cert este că, afaceristul hunedorean își vede în continuare de treabă și trăiește liniștit departe de românia, făcând și o „aroganță” la adresa poliției și a serviciilor care îl caută. Din ultimele fotografii pe care alin Simota le-a postat pe noul său profil de Facebook se poate trage concluzia că acesta s-ar afla într-o țară islamică, din emiratele unite arabe. în una dintre pozele făcute publice pe internet, alin Simota apare pe plajă cu palmierii în spate. în altă fotografie, el ține o cămilă de hățuri, în plin deșert, și poartă pe cap un batic specific arăbesc, zâm- bindu-le prietenilor virtuali, dar și celor aflați pe urmele sale, de mai bine de o jumătate de an.

căutat din ianuarie anul acesta

Simota este căutat din luna ianu- arie a acestui an, atunci când, ma- gistrații tribunalului din Deva au decis că afaceristul, fost consilier județean și ex-finanțator al echipei

fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic
fost consilier județean și ex-finanțator al echipei Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic

Teren de baschet nou-nouț, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva

la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la
la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la
la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la
la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la
la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la
la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la

Autoritățile locale din Deva au făcut recepția la terminarea lu- crărilor de amenajare a terenului de baschet al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din municipiu.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

terenul are o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați și patru ca- reuri de aruncare la coș, dispuse la- teral, pe lungimi. lucrările de ame- najare au fost executate de o firmă din Deva, valoarea investiției ridi-

la- teral, pe lungimi. lucrările de ame- najare au fost executate de o firmă din Deva,
SERVUS HUNEDOARA 06 ACTUALITATE Miercuri, 7 septembrie 2016 www.servuspress.ro Cursuri de perfecţionare la CFIC al
SERVUS HUNEDOARA
06 ACTUALITATE
Miercuri, 7 septembrie 2016
www.servuspress.ro
Cursuri de perfecţionare la CFIC al MAI de la Orăștie
Cursuri de perfecţionare la CFIC al MAI de la Orăștie publicitate în această săptămână, la cen-

publicitate

în această săptămână, la cen- trul de Formare iniţială și con- tinuă (cFic) al ministerului afacerilor interne (mai) de la orăștie se desfășoară un modul de management pentru poliștii locali cu funcţii de conducere. modulul, la care participă 13 poliţiști locali cu funcţii de con- ducere din nouă judeţe, conferă

euro QuAlItY InSolvencY SPrl, cu sediul in Deva, str. a. iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al Sc Agro coMPAnY Srl - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, anunta vanzarea la licitatie publica, in conformitate cu art. 115 alin.3 din legea nr. 85/2006, a urmatoarelor bunuri imobile:

denumire bun și pret de pornire licitatie magazin Hunedoara Jud. Hunedoara - 106.149 lei magazin Hateg Jud. Hunedoara - 69.026 lei magazin certejul de Sus Jud. Hunedoara - 44.550 lei magazin Santuhalm Jud. Hunedoara - 25.474 lei Depozit bacia Jud. Hunedoara - 61.866 lei cladire fanar cristur Jud. Hunedoara - 9.167 lei Ferma crestere animale turdas Jud. Hunedoara - 4.742.295 lei Fabrica de procesare carne Santuhalm Jud. Hunedoara-5.276.544 lei

denumire bun și pret de pornire licitatie Depozit patrauti judetul Suceava - 240.054 lei Depozit Vadeni judetul braila - 88.143 lei Depozit istrita de Jos com. Sahateni jud buza - 200.081 lei Depozit Dobrogostea com. merisani, jud. arges - 231.623 lei teren loc. isalnita jud. Dolj - 84.311 lei magazin Simeria Jud. Hunedoara - 520.953 lei restaurant - magazin piata Deva jud. Hunedoara - 939.592 lei magazin brad jud. Hunedoara - 66.190 lei

 

Nr.

Pret de pornire licitatie - lei

Denumire bun

inmatriculare

DACIA 1304

HD 28 AGC

500

DAF

HD 20 AGR

29.300

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 78 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 79 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 53 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 52 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 77 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 45 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 56 AGR

1.500

DAF

HD 35 AGR

29.300

GAZelle

HD 59 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 75 AGR

11.300

CITROEN BERLINGO

HD 21 AGR

3.200

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 41 AGR

1.500

CITROEN BERLINGO

HD 34 AGR

3.200

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 49 AGR

1.500

DAEWOO MATIZ

HD 67 AGC

1.800

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 76 AGR

11.300

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 42 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 42 AGR

1.500

VOLKSWAGEN LT (persoane)

HD 96 AGR

18.034

VOLKSWAGEN LT (persoane)

HD 97 AGR

18.034

FIAT SEICENTO

HD 53 AGR

500

 

Nr.

Pret de pornire licitatie - lei

Denumire bun

inmatriculare

SKODA OCTAVIA

HD 96 AGC

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 55 AGR

1.000

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 57 AGR

1.000

FIAT SEICENTO

HD 46 AGC

1.000

CITROEN BERLINGO

HD 22 AGR

1.000

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 60 AGR

1.000

AUTOCAR EOS

HD 99 AGR

10.000

AUTOTRACTOR DAF

HD 74 AGR

67.600

AUTOBUZ IKARUS

HD 12 AGC

5.000

AUTOBUZ IKARUS

HD 09 AGC

8.000

AUTOBUZ IKARUS

HD 11 AGC

3.000

SKODA OCTAVIA

HD 98 AGC

4.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 95 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 46 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 51 AGR

1.500

SKODA OCTAVIA

HD 97 AGC

1.000

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 54 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 48 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 73 AGR

1.500

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 50 AGR

11.300

MERCEDES BENZ SPRINTER

HD 43 AGR

1.500

SKODA OCTAVIA

HD 14 AGT

1.000

SEMIREMORCA ANIMALE JUMBO

HD 81 AGR

15.800

TOTAL

 

288.668

mentiune: Preturile de pornire a licitatiei nu includ tvA. licitatia se desfasoara in data de 15.09.2016, ora 12 la sediul lichidatorului din deva, str. Avram Iancu, bl. H3, de- misol, jud. Hunedoara.

- identificarea si descrierea bunurilor sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro.

- licitatia publica incepe pornindu-se de la preturile de evaluare stabilite prin raportul de evaluare, publicat pe site-ul

lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro.

- toti cei interesati sunt invitati sa depuna oferte la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. avram iancu, bl. H3, de- misol, jud. Hunedoara.

- ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar pana la data organizării licitatiei, în vederea depu- nerii garantiei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitatiei bunurilor, precum și pentru achiziţionarea caietului de sarcini. pretul caietului de sarcini este de 200 lei +tVa.

- informatii suplimentare se pot obine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de telefon: 0354/107589, mail: euro. quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina de internet a lichidatorului judiciar, www.euroinsolvent.ro.

competenţe în management în domeniul ordinii și liniștii pu- blice și cel al circulaţiei rutiere, cFic de la orăștie fiind singura instituţie din cadrul mai care orgenizează acest tip de formare profesională. De la asemenea, la centrul de la orăștie se mai desfășoară, până în data de 16 septembrie, un curs de protecţie și pază pentru agenţi și subofi- ţeri ai mai. la curs participă subofiţeri din cadrul inspecto- ratului General pentru Situaţii de urgenţă și agenţi de la cFic al mai de la orăștie.

Amarildo Szekely

Două femei au fost rănite, în urma unui accident rutier produs în Hațeg

poliţiștii Formaţiunii rutiere Haţeg s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în intersec- ția străzii tudor Vladimirescu cu strada nicolae titulescu, din ora- șul Haţeg, s-a produs un accident rutier, soldat cu victime. „în urma cercetărilor efectuate, poliţiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna călățele, judeţul cluj, în timp ce conducea un autoturism pe strada nicolae titulescu, din orașul Hațeg, când a ajuns la intersecția semaforiza- tă cu strada tudor Vladimirescu, nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric aflat în funcțiune și a pătruns în intersec- ție, unde a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamen- tar de o tânără în vârstă de 26 de ani, din orașul Hațeg”, au precizat reprezentanții ipJ Hunedoara. în urma accidentului rutier, condu- cătoarea auto a fost rănită ușor, dar și o femeie în vârstă de 52 de ani, din Hațeg, pasageră în auto- turismul care circula regulamen- tar. în cauză, poliţiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub as- pectul săvârșirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă.

Petronela Tămaș

0 7 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

07

ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Între Bucureşti şi Bruxelles

Iuliu Winkler nu știe ce va face dacă va fi ales senator

Organizaţia judeţeană Hune- doara a UDMR are ca scop, la alegerile parlamentare din 11 decembrie, recâştigarea unui post de deputat.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

ultima oară când uDmr a avut un deputat de Hunedoara a fost în legislatura 2000-2004, acesta fiind actualul europarlamentar și preșe- dinte al organizaţiei judeţene, iuliu Winkler.

Îi avantajează votul pe liste

cei din uDmr sunt conștienţi că pot obţine un post de deputat în doar urma redistribuirii locuri- lor la nivel naţional. „până pe 26 septembrie vor fi finalizate listele, dar este cert că primul loc pe lis- ta din judeţ va reveni lui lorincz

Szell. noi vom lua foarte în serios aceste alegeri, care vor fi cu julituri, dar acestea nu vor veni dinspre uDmr. Salut revenirea la votul pe liste, pentru că va fi unul strict politic. în plus, votul uninominal

a adus deservicii parlamentului și

ţării, dar și uDmr. uninominalul

a făcut să nu avem deputat de Hu-

nedoara, iar revenirea la votul pe liste ne avantajează, având șansa, la redistribuire, să avem un repre- zentant în cameră”, a declarat iuliu Winkler, care este primul pe lista judeţeană a uDmr pentru Senat.

Posibile surprize

După calculelele lui iuliu Win- kler, în judeţ vor fi ocupate, direct, patru locuri de deputat și două de senator. „aceste locuri vor reveni celor din pSD și pnl. bineînţe- les că este posibil ca și celelalte să revină tot acestor partide, la re-

ca și celelalte să revină tot acestor partide, la re- distribuire, dar și noi avem șanse.

distribuire, dar și noi avem șanse. De exemplu, prin redistribuire, în legislaturile trecute, uDmr a avut parlamentari de Giurgiu, tulcea, ialomiţa sau bucurești, unde nu suntem bine reprezentaţi. trebu- ie să recunosc că și eu am o șansă la redistribuire pentru a ocupa un

fotoliu de senator. Știu că această funcţie este incompatibilă cu cea de europarlamentar, pe care o ocup în prezent. Dacă voi fi ales senator, voi lua o decizie în ceea ce privește viitorul meu politic imediat după scrutinul din 11 decembrie”, a mai spus iuliu Winkler.

Administrația CEH semnează CCM până vineri

Winkler. Administrația CEH semnează CCM până vineri nu mai merg pe varianta decla- șării unei greve

nu mai merg pe varianta decla- șării unei greve generale. angajații complexului energetic Hunedoara spun acum că au reușit, în urma unei concilieri cu administrația, să obțină promisiunea semnării unui contract colectiv de muncă până în

data de 9 septembrie și atunci, deși au strâns semnăturile necesare, nici minerii, nici energeticienii, nu mai optează pentru grevă. „până în data de 9 septembrie vom semna acel contract de muncă la care am convenit cu administrația ceH, în

urmă cu câteva zile. pe moment, am sistat strângerea de semnături, dar sunt valabile și ne încadram în numărul necesar și așteptăm ca actul normativ să fie înregistrat. în cazu contrar, cu siguranță conti- nuăm greva generală, că semnătu- rile sunt adunate”, a precizat Vasile păduraru, lider al minerilor de la Sindicatul muntele, imediat după conciliere minerii spun că administrația a venit la itm Deva și a convenit asupra actului colectiv al angajați- lor, fiind de acord chiar cu sporul de muncă suplimentară de 75%, iar alături de mineri sunt și energeti- cienii. „După două ore de discuții, am ajuns la un numitor comun la cele două puncte care au mai rămas de negociat, respectiv salarizarea în activitatea de minerit și energie, re- spectiv acordul direct, indirect și în regie, și al doilea punct cu munca efectuată după programul de lu- cru, sau în alte zile, când un miner sau un energetician este chemat

la muncă suplimentar. Sperăm ca până vineri să fie înregistrat ccm. așa ne-am înțeles cu administra- ția”, a mai adăugat și mihai lorin- cz, lider sindical la termocentrala paroșeni. acest ccm prevede drepturi sa- lariale pentru cei care rămân în sistem, dar și pentru cei care vor fi disponibilizați. De altfel, adminis- trația ceH a notificat deja aJoFm Hunedoara cu privire la intenția de a disponibiliza personal, iar conce- dierile colective se vor face în peri- oada urmărtoare. potrivit ccm, minerii care se pensionează primesc o primă de 3.400 de lei, în momentul în care le vine decizia, iar cei care pleacă la cerere din sistem, beneficiază de prevederile ordonanței nr.36, care presupune acordarea plăților com- pensatorii în 3 tranșe, în lunile no- iembrie, decembrie și ianuarie.

Diana Mitrache

0 8 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

08 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Mai mulți militari în rezervă din Valea Jiului au atras atenția, mai ales în ultima perioadă, asupra faptului că poartă însemne mi- litare pe care nu le-au dobândit legal şi care le-ar fi fost retrase în urmă cu câțiva ani. O spun reprezentanții MApN, fără, însă, a-i sensibiliza cumva pe cei în cauză, care nu consideră că în- calcă vreo lege. Asta, deşi de ani buni a fost făcut public actul prin care le-au fost retrase gradațiile.

Se dau ceea ce nu sunt și riscă, potrivit legii, pușcăria sau amenda penală, însă, niciunul nu pare afec- tat și fiecare în parte are o explicație proprie. ultimele parade militare i-au avut în prim-plan pe acești mi- litari, care se presupune că respectă legile țării și participă la ceremonii militare, în calitate de reprezentanți ai armatei române. unii, însă, au ascensiuni fulminante. Flagrant este și cazul colegului nostru de breaslă, claudiu moldo- van, ziarist din Valea Jiului, care, ca și robert turcescu, a rămas fără gradațiile la care a ajuns. în fapt moldovan poartă la ceremoniile militare o uniformă atent orna- mentată cu șnururi de ceremonie și trese de maior, el nefiind decât un simplu caporal, potrivit mapn. în- trebat de ce face asta, claudiu a fost tranșant: „pe livretul meu militar scrie maior și nimeni nu m-a în- științat personal că aș avea vreun alt grad”, ne-a spus claudiu moldovan, ziarist, organizator de petreceri și, desigur, maior, care, dacă ar fi răz- boi, ar fi printre primii chemați la oaste în calitate de maior, cum spu- ne chiar el. alții susțin la fel că nu au fost înștiințați și, ca atare, nu au renunțat la ceea ce cred că li se cu- vine, în timp ce o parte dintre ei au o altă explicație: „Gradele sunt pro- prietate și pot fi retrase doar prin hotărâre judecătorească”, susține și

Grandomani

MILITARI CU GRADE FICT

susține și Grandomani MILITARI CU GRADE FICT în gradul următor s-a făcut în baza unui ordin

în gradul următor s-a făcut în baza unui ordin al șefului Statului major

General și nu în baza unui ordin al ministrului apărării naţionale, în a cărui competenţă era acordarea /

înaintarea în grad a cadrelor milita-

re în retragere.

* moloţ ioan a fost înaintat în

grad, la gradul de colonel în rezervă. la data de 28.12.2012, prin ordin al șefului Statului major General,

a fost revocat ordinul anterior de

înaintare la gradul de colonel, de-

oarece nu au fost respectate preve- derile art. 67 din legea nr. 80/1995. potrivit documentelor de evidenţă militară, ofiţerul deţine în prezent gradul de locotenent în retragere.

* leviţchi ioan a fost înaintat

în grad, succesiv, până la gradul de colonel în rezervă. la data de 26.09.2012, prin ordin al șefului

Statului major General a fost revo- cat ordinul anterior de înaintare la gradul de colonel, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 94

și 97 din legea nr. 80/1995 cu re-

ferire la stagiul minim în grad pen- tru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor. potrivit documentelor de evidenţă militară, ofiţerul deţine în prezent gradul de locotenent-colo- nel în retragere.

* moldovan iosif-Gavril ius- ti-claudiu, a fost înaintat în grad, la gradul de maior în rezervă. la data de 26.09.2012, prin ordin al șefului Statului major General a fost revo- cat ordinul de avansare, deoarece nu au fost respectate prevederile

art. 37 lit. e) din legea nr. 80/1995 potrivit cărora „ofiţerii în rezervă provin din: […]absolvenţi […] care au vârsta de cel mult 35 de ani”. * Sanda Virgil a fost înaintat în grad, succesiv, până la gradul de colonel în rezervă. la data de 28.12.2012, prin ordin șefului Sta- tului major General, a fost revocat ordinul anterior de înaintare la gra- dul de colonel, deoarece nu au fost

respectate prevederile art. 94 și 97 din legea nr. 80/1995 cu referire la stagiul minim în grad pentru înain- tarea în gradul următor a ofiţerilor; potrivit documentelor de evidenţă militară, ofiţerul deţine în prezent gradul de locotenent- colonel în re- tragere. propunerile de înaintare în grad a persoanelor menţionate mai sus, precum și întreprinderea tuturor demersurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, s-au făcut strict prin in- termediul asociaţiilor personalului militar în rezervă și în retragere.

constantin Fulga, cel care poartă la toate manifestările oficiale însem- nele de colonel în rezervă, dar este doar locotenent- colonel, potrivit mapn.

MApn SPune AltcevA

Secţia de presă a ministerului apărării naţionale este abilitată să

vă comunice următoarele informa- ţii primite de la Direcţia personal și mobilizare:

* Fulga constantin a fost înain-

tat în grad, succesiv, până la gra- dul de colonel în rezervă. la data de 26.09.2012, prin ordin al șefului Statului major General a fost revo- cat ordinul anterior de înaintare la gradul de colonel, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 94

și 97 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu referi- re la stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a ofi- ţerilor, potrivit documentelor de evidenţă militară, ofiţerul deţine în prezent gradul de locotenent-colo- nel în rezervă.

* ile Gheorghe a fost înaintat în

grad, până la gradul de locotenent în rezervă. la data de 28.12.2012, prin ordin al șefului Statului major General a fost revocat ordinul ante- rior de înaintare la gradul de loco- tenent, deoarece nu au fost respec- tate prevederile art. 67 din legea nr. 80/1995 potrivit cărora “[…] ofiţerii, maiștrii militari și subofiţe- rii în retragere, în mod excepţional, pot fi înaintaţi la gradul următor; […] prin ordin al ministrului apă- rării naţionale pentru ofiţeri, pen- tru maiștri militari și subofiţeri”, ca urmare a faptului că înaintarea

rării naţionale pentru ofiţeri, pen- tru maiștri militari și subofiţeri”, ca urmare a faptului că înaintarea
0 9 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

09 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

a ucide omenia

IVE, LA MANIFESTĂRI OFICIALE ?

a ucide omenia IVE, LA MANIFESTĂRI OFICIALE ? MApn a retras peste 800 de grade militare

MApn a retras peste 800 de grade militare

mapn a retras, în 2012, peste 800 de grade militare care au fost acor- date ilegal, epoleții fiidu-le ușurați și unor oameni precum mugur isă- rescu, mihai răzvan ungureanu, So- rin blejnar ori Gică Hagi sau codru- ța Kovesi și robert turcescu. printre aceștia se numără și militarii în rezer-

vă din județul Hunedoara, cum este și cazul lui mircia muntean, ori fostul viceprimar din Vulcan angela Stoica. aceștia, însă, nu au mai fost văzuți cu astfel de însemne militare la parade. restul o fac frecvent și, de la Ziua mi- nerului încoace s-au etalat pe munți, ca să comemoreze isprăvile de arme ale înaintașilor noștri, ostași fără grade. Decizia, însă, s-o fi pierdut pe undeva între mapn, Statul major și centrele militare.

pe undeva între mapn, Statul major și centrele militare. centrul militar de la Deva susține că,

centrul militar de la Deva susține că, atunci când au primit gradații- le, fiecare dintre cei puși în discuție acum, s-a prezentat cu livretul la se- diul din Deva, lucru care nu s-a mai întâmplat imediat ce le-au fost retrase gradele acum 4 ani. „nu s-a gestionat la nivelul centrului militar această activitate. totul s-a tranșat la nivelul ministerului. noi nu am primit ni- mic legat de retragerea gradelor, iar daca vom primi, ne va fi foarte greu să identificăm aceste persoane, de- oarece nu mai au obligații militare. Dar orice act administrativ, dacă este revocat, ar trebui comunicat celor in- teresați pentru ca persoanele în cauză să se poată interesa și eventual să le poată ataca în contencios”, spun cei de la centrul militar, care nu au pus în aplicare decizia mapn de acum 4 ani. totuși, cei care au rămas fără grade se pot regăsi și pe liste-

publicitate

le mapn la linkul http://m.ziare.

com/corneliu-dobritoiu/mapn-re-

trage-800-de-grade-kovesi-tur-

cescu-si-kelemen-hunor-cu-epole-

tii-usurati-1199708

ce rIScă?

articolul 241 cod penal spune că portul ilegal de decorații sau sem- ne distincitive ale unui organ de stat se pedepsește cu închisoarea de la o lună la 3 luni sau cu amendă penală. purtarea fără drept de uniforme, grade sau insigne militare se pedep- sește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută la alineatul precedent se săvârșește în timp de război, pedeapsa este închi- soarea de la unu la 5 ani. toate aces- tea sunt infracțiuni contra demnității.

Diana Mitrache

pedeapsa este închi- soarea de la unu la 5 ani. toate aces- tea sunt infracțiuni contra
1 0 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

10 pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Miercuri, 7 septembrie 2016 www.servuspress.ro IMoBIlIAre Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane,

IMoBIlIAre

Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, mo- bilat, etaj 3/3, situat în Ghelari. preț 36.000 lei. telefon: 0722.498.507

proprietar, vând spații comerciale în Hunedoara, supf. 30- 800mp, preț 700-2.000 euro/mp (Gambrinus, Dunărea, bucegi, micro 7, etc). telefon: 0740.306.938

Vând casă în Deva, str. Horea, nr. 187, ocupabilă imediat, dotată cu toate utilităţile. tel. 0733.289.267.

Vând casă în sat barbura, nr. 68, cu 1,37 hectare pământ și un hectar pădure. tel. 0733.289.267.

Anunțuri Agenția imobiliară evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona mărăști, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu centrala termică, instalație pe cu, termopane, baie cu geam, ca- mere cu parchet de stejar. apartamentul este bine întreținut și nu

a suferit modificări interioare. preț 27000 euro. tel 0745.253.662;

0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucătărie, cameră și baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. in curte se mai găsește o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol și beci mare. ideală pentru 2 familii. preț 110.000 euro. tel 0723.660.160;

0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona bălcescu, St 500

mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, maga- zin, sediu firmă, cabinet medical. preț 33.000 euro neg. ușor. tel

0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pentru con- strucții de case.prețuri incepând cu 10 euro/mp. tel 0723.660.160

de case.prețuri incepând cu 10 euro/mp. tel 0723.660.160 Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str ciprian

Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str ciprian porumbescu nr. 5, suprafață utilă (desfășurată): 353.31 mp, p+e+m, suprafață teren exclu- siv: 499 mp, suprafață construită (amprentă la sol): 183.68 mp preț: 100.000 euro+tVa dacă aplicabil. telefon: 0740.30.69.38

Vând teren în su- prafață de 5.368 mp în Hunedoara, piața Gării, fosta autogară, lângă magazinul lidl de la gară. preț 65 euro/mp + tVa. telefon: 0740.30.69.38

piața Gării, fosta autogară, lângă magazinul lidl de la gară. preț 65 euro/mp + tVa. telefon:
de la gară. preț 65 euro/mp + tVa. telefon: 0740.30.69.38 Vând casă situată în tg-Jiu str.

Vând casă situată în tg-Jiu str. George coșbuc nr. 2 construită în anul 2000. casa cuprinde beci, parter cu terasă, etaj cu balcon și pod pretabil pentru mansardare. casa este termoizolată inclusiv placa podului și este compusă atât la parter cât și la etaj din două holuri, living spațios și luminos, două dormitoare, baie și bucă- tărie spațioasă. are posibilitatea compartimentării și creierii a două apartamente cu intrări separate. Dispune de un garaj dublu pentru autoturisme. Suprafață teren total 850 mp cu deschidere la stradă de 45 metri liniari. toate facilitățile: apă, canalizare, gaze. Zonă foarte liniștită. preț negociabil. telefon pentru alte informa- ții: 0727874449.

Închiriere spațiu comercial

închiriez spațiu comercial în Deva, zonă centrală (50 de metri de fântâna cântătoare), la parterul blocului nou de lângă ipH, cu vad comercial bun, suprafață 41 mp, grup social, vitrine termopane, rampă acces persoane cu handicap, ideal pentru cabinet medical, notarial sau de avocatură, farmacie, sucursală bancară, societate de asigurare, agenție imobiliară, etc. relații la tel. 0745.168.910.

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Petronela Tămaș Ionuț Onu director marketing - Int. 18
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
director marketing -
Int. 18
DEVA
Redactori
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Telefon/Fax:
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Sorin Vrăjitoru
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
Alin Ștefan Onu
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
1 1 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

11 pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Miercuri, 7 septembrie 2016 www.servuspress.ro TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI
Miercuri, 7 septembrie 2016 www.servuspress.ro TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

Rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

AngAJAre

S.c. angajează urgent bucătar cu sau fără experiență. ref. tel. 0722678734

Societate de reparații mecanice și construcții metalice, anga- jează personal calificat:

-lăcătuși mecanici; sudori electric și autogen. mediu profesional cu standarde ridicate. pentru detalii : 0233.216.050, 0744.821.874 și 0758.644.509.

cafeneaua mobilă „bicicleta cu talent”, angajează, pentru locaţia „Dedeman” din Deva, barman – preparator, pe pe- rioadă nedeterminată. Se oferă salariu atractiv. informaţii suplimentare la telefon 0727.838.419.

angajez vanzator/vanzatoare vinoteca (crama murfatlar Deva)

cerinte: -domiciliu stabil in Deva; -cunostinte minime de operare pe calculator; -experienta in vanzari constituie un avantaj. oferim: -pachet salarial motivant; -mediu de lucru placut; -perspectiva de dezvoltare a unei cariere in domeniul vanzarilor. mai multe detalii la telefon.

0722281876

dIverSe

Vând chioșc abc având toate utilitățile lângă Sala Sporturi- lor din Deva. informații la tel: 0728 277 998

celebra tămăduitoare și lecuitoare Doamna milena, rezolvă orice necaz, aduce iubi- tul/a. înapoi, și telefonic.

celebra tămăduitoare și lecuitoare Doamna milena, rezolvă orice necaz, aduce iubi- tul/a. înapoi, și telefonic. George mulțumește pentru împreunarea cu soția. 0743.852.005.

vând IPHone 6S gold Sigilat. relații la telefon 0745.168.910

1 2 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

12

ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Un lungmetraj românesc, mult aşteptat, va avea proiecția în județ

“Sieranevada”, un film de Oscar, premieră de gală la Deva și în alte două orașe

Una dintre cele mai aşteptate producții româneşti ale anului, filmul „Sieranevada”, în regia lui Cristi Puiu, va avea premiere de gală şi în județul Hunedoara, mai precis la Deva, Hațeg şi Vul- can. Lungmetrajul este propune- rea României la premiile Oscar de anul viitor, iar la întâlnirea cu spectatorii hunedoreni şi-au anunțat prezența şi câțiva dintre actorii care joacă în acest film.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

După ce a deschis competiția oficială a Festivalului internațional de Film de la cannes, de anul acesta, cel mai nou lungmetraj semnat de reputatul regizor cristi puiu (foto mic), „Sieranevada”, va ajunge și în județul Hunedoara. pelicula, care îi are în distribuție pe actorii mimi brănescu, Dana Dogaru, Sorin medeleni, ana ciontea, Judith State, marin Grigore, rolando matsangos, cătălina moga, ilona brezoianu, va rula pe marile ecrane din românia începând de vineri, 9 septembrie. Săptămâna viitoare, actorii mimi brănescu și ana ciontea se vor întâlni cu spectatorii din Deva (cinema patria, luni 12 septembrie, ora 19:00), Hațeg (casa de cultură, marți, 13 septembrie) și Vulcan (cinema luceafărul, vineri, 16 septembrie, ora 19:00). potrivit lui traian ilincari, reprezentantul cinematografului

lui traian ilincari, reprezentantul cinematografului patria din Deva, filmul „Sieranevada” va rula în

patria din Deva, filmul „Sieranevada” va rula în reședința de județ până în data de 14 septembrie, în fiecare zi, de la orele 16:00 și 19:00, prețul unui bilet de intrare fiind de 8 lei.

un film despre oameni, după atentatul de la „charlie Hebdo”

acțiunea din „Sieranevada” are loc la trei zile de la atentatul din redacția hebdomadarului parizian, “charlie Hebdo” și la patruzeci de zile de la moartea tatălui său, când lary, un medic trecut de 40 de ani, urmează să își petreacă ziua de sâmbătă însoțit de tânăra lui soție, în sânul familiei, reunite cu ocazia comemorării celui dispărut. evenimentul, însă, nu se derulează

conform așteptărilor. Filmul este al patrulea lungmetraj regizat de cristi puiu și are imaginea semnată de barbu bălășoiu. Jean paul bernard, Filip

semnată de barbu bălășoiu. Jean paul bernard, Filip muresan și christophe Vintrignier au realizat sunetul,

muresan și christophe Vintrignier au realizat sunetul, maria pitea s-a ocupat de costume, în timp ce mojca Gorogranc petrushevska

a realizat machiajul. letiția Ștefănescu și ciprian cimpoi au semnat montajul, iar cristina barbu scenografia, anca puiu – producător. „Sieranevada este o producție mandragora, în coproducție cu produkcija 2006 Sarajevo (biH), Studioul de creație cinematografică al ministerului culturii, Sisters and brother mitevski, Spiritus movens, alcatraz Films. Filmul a fost realizat cu sprijinul centrului național al cinematografiei, Fondacija Za Kinematografiju Sarajevo, macedonian Film agency, croatian audiovisual center, region ile de France, eurimages.

Za Kinematografiju Sarajevo, macedonian Film agency, croatian audiovisual center, region ile de France, eurimages.
Za Kinematografiju Sarajevo, macedonian Film agency, croatian audiovisual center, region ile de France, eurimages.
1 3 pOLITIC SERVUS HUNEDOARA

13 pOLITIC

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Vin alegerile

Noi când și cu cine votăm? (V)

Data alegerilor parlamentare din acest an a fost, în sfârşit, stabili- tă. S-au avansat ca date pentru scrutin zilele de 27 noiembrie şi 4 şi, respectiv, 11 decembrie.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

cele mai posibile date pentru alegerile parlamentare, după dis- cuţiile dintre partide și Guvern, erau 4 și 11 decembrie, cu un avan- taj, însă, pentru ultima. Și, așa cum era de așteptat, alegerile vor avea loc pe 11 decembrie

Mulţi doritori

Deci în prima jumătate a lunii decembrie ne vom prezenta la urne pentru a desemna viitorii parla- mentari ai judeţului Hunedoara. la partidele mari, pSD și pnl, se cam cunosc numele celor care vor fi pe liste, chiar și ordinea acestora putând fi intuită. De asemenea, au fost făcute calcule și pentru alDe și pSro, care încă nu se știe dacă vor candida singure, sau în alianţă cu pSD și, respectiv, pnl, într-un fel de uSl pe „stil” nou. așa cum mai arătam, după calculele parti- delor mari, acestea ar ocupa, din prima, opt din cele zece fotolii de parlamentari arondate judeţului nostru, respectiv câte trei deputaţi și un senator de fiecare. Disponibi- le ar mai fi un loc în camera Depu- taţilor și unul în Senat. Și uDmr și-a făcut calcule și ţintește un loc de deputat, la redistribuire naţio- nală, lucru așteptat și de celelalte partide mai sus menţionate, vari- anta fiind valabilă și pentru Senat. De asemenea, și pmp dorește mă- car un loc de parlamentar, înghes- uiala fiind mare de tot.

cam greu numai cu voinţa

un alt partid care își dorește să revină în prim plan este și prm, formaţiune aflată într-un declin evident de câţiva ani, care părea s-a accentuat după decesul lui corne- liu Vadim tudor. cu toate acestea, la alegerile locale, în judeţul Hune- doara, prm a obţinut câteva locuri de consilieri locali, dar este prea puţin pentru ocuparea unui post de parlamentar. partidul a avut parla- menrtari din judeţ în legislaturile trecute, dar acum îi va fi foarte greu să mai poată accede în forul legis- lativ. pe liste ar trebui să fie ema- nuel andronache, liderul judeţean al partidului, care a obţinut un scor destul de bun în Valea Jiului. De asemenea, ar trebui să regăsim pe listele prm Hunedoara la alegerile parlamentare și numele avocatului mircea mincea, candidat , fără suc- ces, la primăria Deva în vară. prac- tic, acestea sunt cele mai cunoscute nume ale peremiștilor hunedoreni, dar va fi greu de crezut că partidul va atinge pragul electoral, de cinci procente, la nivel naţional.

Aproape imposibil

Greu le va fi celor din prm să atingă pragul electoral și în cazul în care intră în alianţă cu un alt partid mic, cum ar fi pnD, continuatorul ppDD, procentul fiind atunci de opt la sută. Și pnD a obţinut câţi- va consilieri locali, dar cam atât, insuficient pentru a atinge un scor decent. mai mult, pnD se lansase, anul trecut, cu o declaraţie neferici- tă a unui potenţial candidat, Viorel micluţa, de la brad, care a spus că „Suntem partid nou și fără nicio putere financiară. nu suntem la guvernare ca să putem fura să bă- găm în partid”. imediat liderul par- tidului pe judeţ, fostul prefect cristian Vladu,

a făcut câteva corecturi, dar vorba fusese zisă. legat de Vladu, acesta

a candidat și la primă-

ria Deva, suferind un nou eșec electoral. cum cristian Vladu este cel mai cunoscut nume din

judeţ al formaţiunii, care

a spus că vrea să intre în

judeţ al formaţiunii, care a spus că vrea să intre în parlament, este greu de crezut
judeţ al formaţiunii, care a spus că vrea să intre în parlament, este greu de crezut

parlament, este greu de crezut că pnD va avea un reprezentant în le- gislativ. Dacă va fuziona, de exem- plu, cu prm, datele se vor schimba, dar nu prea mult, intrarea în par- lament pentru pnD fiind „un pod prea îndepărat”.

nume noi

mai sunt și partide în jurul cărora se face mare zarvă pe plan naţional, dar la nivel judeţean, cel puţin în Hunedoara, sunt ca și inexistente. unul ar fi uniunea Salvaţi bucureș- tiul, cu succes în capitală, care s-a transformat în uniunea Salvaţi ro- mânia (uSr). această formaţiune va merge, probabil, pe atragerea ac- tiviștilor civici, dar și printre aceș- tia sunt câţiva „dalmaţieni”, care au trecut în „pedigree” activitatea în alte partide. Și, cu tot respectul pen- tru „civiștii” din judeţ care, proba- bil, se vor alătura celor din uSr, va fi prea puţin, după cum este trendul actual. este, însă, posibil, ca la nivel naţional uSr să facă pragul electo- ral, dar șansele ca un reprezentant al partidului din judeţul Hunedoa- ra să ajungă în parlament sunt ca și nule. un alt nume nou apărut pe scena politică este partidul româ- nia unită (pru), în care, în ultima

vreme, au migrat câţiva parlamen- tari, unii chiar nume grele, care, în mod cert, nu mai prindeau locuri

eligibile pe listele partidelor din care făceau parte anterior. ar fi po- sibil să migreze spre pru și actu- ali parlamentari hunedoreni care nu prind locuri eligibile, deoare- ce în politică nimc nu este exclus.

cu un discurs patriotard și destul de populist, undeva între prm și defunctul ppDD, pru își va face, probabil, grup parlamentar acum, dar la alegeri va fi mai greu. ar fi o variantă pentru ei să fuzioneze cu prm și pnD pentru a spera să atin- gă pragul electoral, la care s-ar mai adăuga, pentru creșterea șanselor, cooptarea unor parlamentari foarte cunoscuţi, așa cum arătam și ante- rior. la nivel de judeţ, activitatea pru ţine mai mult de anecdotică. înainte de alegerile locale se anun- ţa trecerea lui robert muzsic, fost lider al ppDD și, ulterior, unpr, ca șef al organizaţiei judeţene pru, dar se pare că „președintele” nu a mai găsit sediul partidului și s-a în- scris în pnl.

Aproape uitaţi

este aproape cert că la alegeri vor participa și partide care au trăit vremuri mai bune, precum pnŢcD, partidul alianţa Socialis- tă ori o formaţiune, sau chiar mai multe, de factură ecologistă, de la una dintre acestea fiind posibil să candideze, în judeţul Hunedoara, remus cernea. Din păcate pentru aceste partide, aproape uitate, dar și pentru altele, cvasinecunoscute, după cum merg treburile la ora ac- tuală, nu vor ajunge în parlament. în concluzie, în judeţul Hunedoara bătălia mare se va da pentru un loc de deputat și unul de senator, ce- lelalte posturi de parlamentari pă- rând a fi arvunite de pSD și pnl, dacă nu le vor lua și pe acestea.

1 4 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA

14 PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Miercuri, 7 septembrie 2016 www.servuspress.ro deva Farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop,

deva

Farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop,

piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „tacomi – Humanitas

ii “, a l. t ran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „energofarm“ program non-stop. Str. G. enescu, nr. 14. Farmacia „Green line“, program non-stop. bd. republicii, nr. 8. Farmacia „arnica“, Str. G. enes- cu, nr. 7.

Petroșani

Farmacia „piață”, Str. a. iancu, nr. 5

orăștie

Farmacia „oros”, Str. n. bãlces- cu, nr. 7

BrAd

Farmacia „remedia”, Str. avram iancu

Petrila

Farmacia „remedia”, Str. tudor Vladimirescu

Petrila Farmacia „remedia”, Str. tudor Vladimirescu utilități: apă caldă 0254/212.225 apă rece:

utilități:

apă caldă 0254/212.225 apă rece: 0254/227.087 electrica: 0254/205.864

ascensoare: 0254/235.090 e.on Gaz Distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

informații cFr: 0254/212.725

Instituții publice:

aJoFm: 0254/216.151 casa de Sănătate: 0254/219.280 casa de pensii: 0254/224.560 consiliul Județean: 0254/211.350 prefectură: 0254/211.850 DSVSa: 0254/221.145 opc: 0254/214.971 birou anticorupție: 0254/223.700

taximetre:

city taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly taxi: 0254/222.943 euro taxi: 0254/223.344 astral taxi: 0254/234.567

Sistări apă rece Data 07.09.2016 localitatea brad Se sistează furnizarea apei potabile în localitatea brad
Sistări apă rece
Data 07.09.2016
localitatea brad
Se sistează furnizarea apei
potabile în localitatea brad
în data de 07.09.2016, între
orele 12:00 - 19:00, pe ur-
matoarele strazi:țătrațel, Valea Șteaului, Goșa, Șteampurile
Vechi, ardealului, bazinele din Dealul lia, Sanatoriu pentru
lucrări în camine ScaDa Dn 76.
Sc apa prod Sa își cere scuze pentru disconfortul creat și
vă mulțumește pentru înțelegere.
Radare 7 septembrie
Dn 7 Deva - Sântuhalm –
Simeria
DJ 687 cristur – Hunedoara
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat
Dn 66 călan – băcia
Dn7 mintia – Veţel
Dn7 Veţel – leşnic
Dn7 leşnic – Săcămaş
Dn7 ilia – Gurasada
Dn7 Gurasada – burjuc
Dn7 burjuc-Zam
Deva, calea Zarand; Sântu-
halm; Dn 76 căinelul de Jos
- bejan
uricani pe Dn 66a, str.
muncii
căinelul de Jos - bejan uricani pe Dn 66a, str. muncii oriZontal: 1) au loc inainte

oriZontal: 1) au loc inainte (fem.). 2) model de raportor. 3) te trage la apa – las e pe urma!! – pe dupa cuc!! 4) pusa la indoiala – Sus- tinator la Steaua. 5) Dubla cumulata prin soare!! – ofera protectie cu totala transparenta (pl.). 6) corner de pe dreapta! – limita de referinta. 7) pro- fil de demon! – rapitoare, de obicei. 8) acelasi, pe vecie – confundat cu un negru. 9) Doar scrie-ne!! – acumu- latoare de lichide. 10) e in fata las!! – mijlocesc varsari in mare.

Vertical: 1) candidatul de servi- ciu. 2) Datorie a exploatarii. 3) opus eternitatii. 4) Vine de la Groznii – eroare in conceptie. 5) l-are in fata!! – continut de cartela! – limite la nord! 6) aproape stranse – ori, lae in fata!! – lae, de pe urma!! 7) Jumatati de desene! – masoara 10 ari. 8) ies din apartament! – organ de judecata. 9) cu fata la zid. 10) alintate cu rahat.

Întreruperi energie electrică

pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, enel Dis- tribuţie banat anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos.

astăzi , 7 Septembrie

localitatea aninoaSa, str. cătănești, mărtinești, Dn 66, cos- teni, radioreleu aninoasa, Sc aDarco, ipeG-Dacia, 08:30 –

12:30;

localitatea aninoaSa, Dn66a, mănăstirea Sf. nicolae, com- plex casa de Vis, motel Gui, 13:00 – 17:00; localitatea lupeni, str. Stadionului, 09:00 – 16:00; localitatea petroȘani, str. George enescu, Sălătruc, 09:00 –

16:00;

localitatea petrila, str. Dobrești, 09:00 – 16:00; localitatea uricani, str. al. brazilor, bloc bl. D2 (sc. a), 09:00 – 16:00; localitatea Vulcan, str. cabanei, pasul Vulcan, Valea unguru- lui, 13:00 – 17:00; localitățile priHoDiȘte; cHitiD; oHaba ponor; FeDeri, 09:00 – 16:00; localitățile cÂmpuri De SuS; cÂmpuri SurDuc; tătărăȘti; burJuc; tiSa; boiu De SuS; boiu De JoS; cărmăZăneȘti; DănuleȘti; bulZeȘtii De SuS (parțial); roVina (sat), 09:00 – 17:00.

1 5 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA

15 PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

azi nu sunt recomandabile întâl- nirile cu prietenii și nici deciziile importante în privința problemelor sentimentale.

Balanță

22.09 - 22.10

S-ar putea să nu aveți spor în activi- tățile intelectuale. nu sunteți în cea mai bună formă și nici inspirație nu prea aveți.

taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

este posibil să fiți supărat din cauza piedicilor care vă provoacă întârzieri. nemulțumirile și nervozitatea pot să vă pună într-o lumină nefavorabilă.

gemeni

22.05 - 21.06

Sunteți hotărât să rezolvați mai multe treburi deodată, deși la prima vedere este imposibil. reușiți, gratie talentului organizatoric și optimismului care vă caracterizează.

astăzi ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri. la serviciu, încercați să nu vă amestecați în problemele care nu vă privesc!

Săgetător

22.11 - 20.12

aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități. Fiți prudent la serviciu. atenție și în afaceri.

capricorn

rac

21.12

- 19.01

22.06

- 22.07

astăzi s-ar putea să vă nemulțu- mească tot ce se întâmplă în jur. Suportați greu glumele colegilor.

nu vă faceți planuri de investiții, s-ar putea să rămâneți dezamăgit. evenimentele neprevăzute care apar de dimineață vă dau peste cap tot programul de azi.

leu

23.07

- 22.08

vărsător

încercați să nu întârziați la serviciu! S-ar putea să aveți probleme de comunicare. Fiți prudent în relațiile cu colegii și prietenii.

20.01 - 18.02

S-ar putea să vă bulverseze neînțele- gerile cu o femeie mai în vârstă. nu vă enervați și nu vă impacientați.

fecioară

Pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

este posibil ca azi să vă fie ceva mai greu, din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri.

intenționați să începeți ceva nou, dar sunteți prea nerăbdător. Graba strică treaba! evitați discuțiile în contra- dictoriu și terminați ce ați început.

METEO braD DeVa orăȘtie HuneDoara HațeG petroȘani
METEO
braD
DeVa
orăȘtie
HuneDoara
HațeG
petroȘani

Deva: min. 13, max. 29 Hunedoara: min. 12, max. 28 Orăștie: min. 13, max. 27 Brad: min. 13, max. 27 Hațeg: min. 13, max. 26 Petroșani: min. 12, max. 25

27 Hațeg: min. 13, max. 26 Petroșani: min. 12, max. 25 Ortodox: Sfântul Mucenic Sozont; Romano-catolic:
Ortodox: Sfântul Mucenic Sozont; Romano-catolic: Sf. Regina Greco-catolic: Sf. m. Sozont.

Ortodox:

Sfântul Mucenic Sozont;

Romano-catolic:

Sf. Regina

Greco-catolic:

Sf. m. Sozont.

Curs valutar EuRO 4,4559 RON uSD 3,9870 RON GBP 5,2880 RON CHF 4,0654 RON
Curs valutar
EuRO
4,4559 RON
uSD
3,9870 RON
GBP
5,2880 RON
CHF
4,0654 RON

BANCURI

Cică ajunge Bin Laden la poarta raiului. Apare Sfântul Petru care îi zice:

-Tu doar nu vrei să intri? La care Bin Laden îi răspunde:

-Nu, dar aveți voi 3 minute să ieșiți!!

Doi canibali, un tată și un fiu. Fiul vede pe cer un avion și îl întrea-

bă pe taică-său:

-Tată, tată, ăla se mânâncă? -Nu fiule, numai miezul!

Două rivale se întâlnesc pe stradă:

- Ce faci, fată? De unde vii?

- De la salonul de înfrumusețare.

- Și

era

închis?

SUDOKU

SUDOKU Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie- care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conþinã de- cât o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 exclusiv în românia 07:00 teleshopping 08:10 Drumul lui leșe 09:00 Fără compromisuri 09:50 cartea
07:00 exclusiv în românia
07:00 teleshopping
08:10 Drumul lui leșe
09:00 Fără compromisuri
09:50 cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°
11:00 la fix
12:00 telejurnal tVr 2
12:30 Videoterapia
13:30 legile afacerilor
14:10 5 minute de știinţă
14:15 teleshopping
14:30 cultura minorităţilor
15:00 telejurnal tVr 2
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie
18:00 ora de știri
19:00 Fără compromisuri
19:50 cartea cea de toate zilele
20:10 telecinemateca
21:40 5 minute de istorie
21:50 povești citadine
22:00 telejurnal tVr 2
22:30 cSi
07:00 Știrile pro tv
08:00 neatza cu răzvan și
07:00 teleshopping
07:00 Știrile Kanal D
07:50 Vorbește corect!
07:15 trăsniți
Dani
07:45 teleshopping
10:30 ce spun românii
08:00 telejurnal matinal
07:45 Focus 18
08:50 Sport
10:55 teleshopping
09:30 teleshopping
08:15 cu capul în nori
11:30 Vorbește lumea
09:00 românii după brexit
10:00 mondenii
11:15 mireasă pentru fiul meu
09:45 teleshopping
10:00 Dosar românia
13:00 Știrile pro tv
11:00 teleshopping
11:00 căsătorie imposibilă
13:00 observator
11:30 cireașa de pe tort
10:15 1001 de nopți
12:00 teleshopping
14:00 Vorbește lumea
12:45 Focus magazin
12:30 post meridian
14:00 mireasă pentru fiul meu
12:30 Știrile Kanal D
13:30 teleshopping
16:00 lecţii de viaţă
13:00 Fără etichetă
16:00 observator
14:00 Focus
13:30 te vreau lângă mine
14:00 telejurnal
17:00 Știrile pro tv
14:30 teleshopping
15:00 teleshopping
17:00 acces direct
15:45 teo Show
15:00 nimeni nu-i perfect
15:30 convieţuiri
18:00 ce spun românii
19:00 observator
15:30 mondenii
17:00 bravo, ai stil!
16:55 profesioniștii
19:00 Știrile pro tv
16:30 Focus
18:00 Superconsumatorul
20:00 observator special
18:45 Știrea zilei
17:00 trăsniți
19:00 exclusiv în românia
20:30 ultima redută
20:30 cursa mortală
18:00 Focus
19:00 Știrile Kanal D
19:45 Sport
20:00 telejurnal
19:30 cireașa de pe tort
22:30 Știrile pro tv
22:30 un show păcătos
20:00 Gunes
21:00 românii după brexit
20:30 tycus, cometa ucigașă
22:00 poveste imorală
23:00 îngerii lui charlie
23:00 un show păcătos
22:30 trăsniți
22:30 WoWbiz
07:40 război în cuplu
09:40 bessie
11:30 terminator
13:35 Șefi de coșmar 2
16:50 rețeta dragostei
18:35 o potrivire perfecta
20:00 magic mike XXl
21:55 Femeia în negru
07:00 Știri Sport.ro
09:10 ora exactă în sport
10:00 Știri Sport.ro
10:10 ora exactă în sport
12:00 Știri Sport.ro
12:10 ora exactă în sport
13:00 Fotbal uefa champions league: real madrid - Valencia
15:00 Știri Sport.ro
15:30 Fotbal ueFa champions league: manchester united - real madrid
17:30 ora exactă în sport
18:00 Știri Sport.ro
18:30 ora exactă în sport
19:00 local Kombat
21:00 Știri Sport.ro
22:00 Fotbal ueFa champions league
23:35 Hitman
08:00 puterea destinului
09:15 regina inimilor
11:30 pana la capatul lumii
13:30 teleshopping
14:00 clona
15:00 Soț de închiriat
16:00 pentru că te iubesc
17:00 in asteptarea dragostei
18:00 intrigi in paradis
19:00 Vieţi schimbate
20:00 Stadiul relatiei
22:00 puterea destinului
23:00 State de romania
Program TV Miercuri 7 septembrie 2016
1 6 SPORT SERVUS HUNEDOARA

16 SPORT

SERVUS HUNEDOARA

Miercuri, 7 septembrie 2016

www.servuspress.ro

Fotbal

Debut de campionat echilibrat în Liga a IV-a

la sfârșitul săptămânii tre- cute s-au desfășurat primele meciuri ale ediţiei 2016 – 2017 din liga a iV-a de fotbal Hunedoara.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

prima rundă din actuala ediţiei a ligii a iV-a de fotbal, una în care sunt înscrise 12 echipe, a fost una extrem de echilibrată.

etapă a oaspeţilor

cel mai așteptat meci a fost cel de la crăciunești, dintre Șoimul băiţa, „bronzul” campionatului anterior, după ce condusese multă vreme ostilităţile în competiţie, și nou în- fiinţata cS Hunedoara, echipă fără drept de promovare, dar care do-

rește să ducă mai deparete tradiţia fotbalului de pe malurile cernei. După un joc echilibrat, cele două combatante au terminat la egalita-

te, 0-0. la fel, fără goluri, s-a înche- iat și jocul dintre Hercules lupeni, campioana ediţiei precedente, care

a ratat promovarea în liga a iii-a

după barajul pierdut în faţa celor de la ripensia timișoara, și rete- zatul Haţeg, o echipă ce va avea un cuvânt greu de spus în acest cam- pionat. runda inaugurală a progra- mat și un derby al Văii, în care Jiul petroșani a întrecut, la limită, pe teren propriu, pe minerul uricani, cu 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat în minutul 89 de către re- zerva mihai băluţă. acesta a fost, de altfel, singurul succes al gazdelor, în celelalte două jocuri impunân- du-se formaţiile vizitatoare. astfel, universitatea petroșani a învins, cu 2-1, pe terenul celor de la metalul

petroșani a învins, cu 2-1, pe terenul celor de la metalul crișcior brad. Studenţii, care, spre

crișcior brad. Studenţii, care, spre deosebire de sezonul trecut, când au avut un start dezastruos, au în- ceput bine competiţia, au condus la pauză cu 1-0, prin golul lui ovidiu popesc (min. 35), gazdele, o echipă bună în campionatul anterior, au egalat imediat după reluare, prin emilian petrișor (min.49), victoria echipei din petroșani fiind adusă pe final de joc de rezerva marius Gri- goraș, îăn minutul 85. în fine aurul

brad a câștigat, tot cu 2-1, acasă la Victoria călan. Gazdele au con- dus la pauză cu 1-0,. prin reușita lui răzvan Stănculea, din minutul 19, dar echipa vizitatoare a întors rezultatul în repriza secundă, prin „dubla” lui Viorel miclean (min. 75 și 85). meciul aurul certej – inter petrila a fost amânat pentru data de 21 septembrie, iar jocurile eta- pei a doua se vor disputa la sfârșitul acestei săptămâni.

Start perfect pentru Autobergamo în Liga I de futsal

Start perfect pentru Autobergamo în Liga I de futsal e chipa de futsal autobergamo Deva, deţinătoarea

e chipa de futsal autobergamo Deva, deţinătoarea cupei și

publicitate

Supercupei româniei, a început noua ediţie a ligii i cu o victorie. în prima etapă a ligii i de futsal, autobergamo Deva, locul al patru-

lea în ediţia trecută de campionat, a jucat în deplasare, pe terenul vice- campioanei naţionale, informatica timișoara. Derby-ul campionatu- lui a început perfect pentru deve- ni. timișorenii au făcut o primă repriză slabă, în care autobergamo

a dictat legea, lucru care s-a văzut

și pe tabela de marcaj care, indi- ca, la pauză, scorul de 2-0 pentru Deva, marcatori fiind antrenorul – jucător Florin ignat, cu un șut din marginea semicercului, și cristian matei, bară – gol dintr-o lovitură li- beră de la 10 metri. mitanul secund a început bine pentru deveni, Viei- ra, după o recuperare, ducând sco- rul la 3-0. timișorenii și-au revenit și au punctat în două rânduri, prin Valdares și Janjic și sperau într-o

revenire. nu a fost așa, la acest lu- cru având o importantă contribuţie și portarul Vlad iancu, aflat într-o formă de zile mari, și Deva s-a im- pus, în final, cu scorul de 3-2. etapa viitoare pentru autobergamo ur- meză un nou derby, când vor întâl- ni, la Deva, campioana naţională, cityus târgu mureș, echipă pe care au învins-o recent, în Supercupă, cu 6-1.

Amarildo Szekely

campioana naţională, cityus târgu mureș, echipă pe care au învins-o recent, în Supercupă, cu 6-1. Amarildo