Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA LUCRARILOR DE SPECIALITATE

REALIZATE SI A CELOR LA CARE AM


PARTICIPAT

In perioada 15.07.1993-01.02.2005, in calitate de angajat al Oficiului


de Cadastru, am efectuat si participat la masuratori cu statii totale pentru
aplicarea legilor 18/1991 si 1/2000 pe tot teritoriile administrative ale
municipiului ARAD, si ale comunelor Vinga, Sagu, Nadlac, Siria, Taut,
Misca, Gurahont, Plescuta, Halmagiu, in suprafete de zeci de mii de
hectare de terenuri agricole.
Tot in aceste perioade am efectuat si lucrari de intocmire a planurilor
parcelare la sc. 1: 2000 si sc. 1:5000,delimitare si marcarea in teren a
proprietatiilor potrivit legii 18/1991 si 1/2000, pe teritoriul administrative
al mun. Arad, si al com. Vinga, Birchis, Bata, Silindia, Zarand, Gurahont.
La aceleasi localitati am participat la scrierea ciornelor si reconstituirea
dreptului de proprietate, potrivit legii fondului funciar prin eliberarea
titlurilor de proprietate.
In perioada 01.02.2005-09.03.2005, am lucrat in cadrul serviciului
,,Publicitate Imobiliara, al O.C.P.I. Arad.
Din 10.03.2005, execut lucrari pentru intocmirea planurilor de situatie, in
vederea introducerii si modernizarii retelei de apa si canalizare in
municipiul si judetul Arad, in cadrul Atelierului de proiectare al R.A.A.C.
Arad.

Data

Semnatura