Sunteți pe pagina 1din 2

E S R I R o m a n ia

TESTUL NR.1

TEST INTRODUCERE IN ArcGIS I si II


Timp de completare: 30 minute
Numele si prenumele: ..
Data: ..
Succes!
1. Care sunt cele cinci componente ale unui GIS?

2. Care sunt produsele ArcGIS Desktop?

3. Care este ordinea ascendenta a produselor ArcGIS, functie de functionalitatea acestora?

4. Care sunt aplicatiile ArcGIS Desktop?

5. Care sunt functiile pe care le poate indeplini un GIS?

6. Care sunt modalitatile de culegere (introducere) a datelor? Descriere.

7. Care sunt formatele utilizate pentru stocarea datelor? Descriere.

8. Cum sunt organizate datele in GIS? Dati un exemplu.

9. Ce tip de analize se pot realiza cu un GIS?

10. Care sunt elementele care determina scara unei harti?

E S R I R o m a n ia
11. Care sunt caracteristicile pentru o scara mare? Dar pentru o scara mica?

12. Care sunt componentele datelor geografice? Descriere.

13. Realizati o prezentare succinta a aplicatiei ArcCatalog.

14. Realizati o prezentare succinta a aplicatiei ArcMap.

15. Care este functia principala care exista in ArcMap si nu exista in ArcCatalog?

16. Ce reprezinta ArcToolbox?

17. Modelul vector de stocare utilizeaza o serie de celule egale ca marime. (T/F)
18. Datele vector sunt intotdeauna mai precise decat datele raster. (T/F)
19. Topologia modeleaza relatiile spatiale de conectivitate, adiacenta si coincidenta. (T/F)
20. ArcCatalog este utilizata pentru analiza datelor, vizualizare, interogare si editarea datelor. (T/F)