Sunteți pe pagina 1din 2

Continutul cursului:

1. Reprezentarea datelor n sistemele de calcul.


1. Generatii de calculatoare
2. Reprezentarea informatiilor numerice si nenumerice.
3. Coduri detectoare si corectoare de erori
2. Algebra booleana si logica digitala.
1. Algebra booleana
2. Porti logice
3. Componente digitale
4. Circuite combinationale
5. Circuite secventiale
3. Arhitectura clasica von Neumann.
1. Unitatea centrala de prelucrare
2. Memorii
3. Unitati de intrare-iesire
4. Echipamente periferice
4. Arhitecturi alternative.
1. Masini RISC
2. Taxonomia Flynn
3. Arhitecturi paralele si multiprocesor
4. Abordari asupra procesarii paralele alternative
5. Software de sistem.
1. Sisteme de operare
2. Echipamente de protectie

3. Instrumente de programare
4. Software pentru baze de date
5. Managementul tranzactiilor
6. Organizarea si arhitectura retelelor de calculatoare.
1. Mediul academic si de afaceri al retelelor de calculatoare
2. Arhitecturi de retea. Protocoalele ISO-OSI si TCP/IP
3. Organizarea retelelor de calculatoare
4. Legaturi digitale de mare capacitate
5. Reteaua Internet