Sunteți pe pagina 1din 16

Grupele

Zilele, Orele

C-161

C-162

MN-161

MN-162

ISBM-161

lab.

8.00-9.20

9.35-10.55

Mecanica

Limba englez

Gh. Coman

c. Mecanica

E.Gogoi
312

D-01

V. Rusu
101

c. Programarea calculatoarelor

c. Etic, comunicare i drept

L. Luchianov
614

V. Roca
401

11.10-12.30

pr. Filisofie

12.40-14.00

pr. Programarea
calculatoarelor
L. Stadler

pr. Matematica
superioar
E. Cojuhari

pr. ECD

A. Vetril

pr. Programarea
calculatoarelor
t. Buzurniuc

402

604

607

203

526

Luni

pr. MS
E. Cojuhari

pr. Programarea

203

14.10-15.30

pr. MS
E. Cojuhari
203

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

lab.

lab.
1. Programarea

Mecanica

calculatoarelor
2. Limba englez

V. Roca

calculatoarelor
L. Stadler
607

9.35-10.55

Gh. Coman

t. Buzurniuc
D-03

D-01

E. Gogoi
624

c. Mecanica

c. Filozofie

Gh. Coman

M. Braga

402

405

c. Filozofie

c. Etic, comunicare i drept


V. Roca

A. Vetril

3-3
c. Grafica inginereasc

11.10-12.30

12.40-14.00

402

A. Botez
505

Mari
14.10-15.30

lab. GI
A. uletea, A. Botez

lab. PC
L. Stadler

D-02

D-03
lab. GI
A. uletea, A. Botez
D-02

15.40-17.00

lab. GI

lab. PC

A. uletea, A. Botez
D-02

L. Stadler
D-03
lab. GI
A. uletea, A. Botez
D-02

17.10-18.30

18.40-20.00

lab. GI
S. Dntu, A. Botez

8.00-9.20

pr. ECD
V. Roca

D-02
402
c. Etic, comunicare i drept

lab.
Mecanica

V. Roca
402

Limba englez
lab. GI
A. Botez
D-02

0,5 gr.
A. iianu
618

lab. GI

9.35-10.55

S. Dntu, A. Botez
D-02

pr. Filisofie

V. Rusu

pr. ECD
V. Roca

A. Vetril
614

D-01

622

pr. Filosofia
lab. GI
A. Botez

V. Maftei
203

D-02
lab. GI

11.10-12.30

lab.
Programarea

S. Dntu, A. Botez
D-02

calculatoarelor

pr. ECD

pr. Filisofie

lab.

V. Roca
618

V. Maftei
619

Mecanica

pr. Filisofie

pr. ECD

V. Rusu

V. Maftei

V. Roca

D-04

203

619

lab. GI
t. Buzurniuc

12.40-14.00

D-01

S. Dntu, A. Botez
D-02

Miercuri
Limba englez

14.10-15.30

0,5 gr.
A. iianu
619

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

pr. MS
L. Dohotaru

8.00-9.20

pr. MS
V. Melnic

lab. Mecanica
V. Rusu

401
518
c. Matematica superioar
L. Dohotaru

D-04

401
lab. Mecanica
c. Matematica superioar

9.35-10.55

11.10-12.30

V. Rusu
D-04

L. Dohotaru
401

pr. Programarea
calculatoarelor

Ed. Fizic

t. Buzurniuc
622

Limba strin

pr. Programarea
calculatoarelor

pr. Matematica
superioar

618
619

L. Stadler
312

E. Cojuhari
630

c. Grafica inginereasc
S. Dntu

c. Programarea calculatoarelor

6-503

12.40-14.00

L. Stadler
104

Joi
lab.
Programarea
calculatoarelor

14.10-15.30

Ed. Fizic

L. Stadler

15.40-17.00

D-03

17.10-18.30

18.40-20.00

pr. ECD
I. Vangheli

8.00-9.20

9.35-10.55

pr. MS
E. Cojuhari

401

203
pr. ECD

c. Matematica superioar

I. Vangheli
401

E. Cojuhari
101

pr. Matematica

pr. Matematica

superioar
L. Dohotaru

superioar
V. Melnic

E. Cojuhari

614

604

101

c. Etic, comunicare i drept

11.10-12.30

I. Vangheli
310

c.

Matematica superioar

pr. Matematica
superioar
E. Cojuhari
606

lab.
Ed. Fizic

Programarea
calculatoarelor

Limba englez

12.40-14.00

Ed. Fizic

Ed. Fizic

D-04
611

Vineri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

L. Stadler

U N I V E R S I TAT EA T E H N I C A M O LD O V E I

FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATIC I MICROELECTRON

O R A R U
ACTIVITILE DIDACTICE N ANUL UNIVERSITAR 2016/2017, SEMESTRUL I

TI-161

TI-162

TI-163

lab.

lab. GI
S. Dntu, A. uletea

AI-161

SI-161

SI-162

TI-002

D-02
Mecanica

lab. GI
S. Dntu, A. Botez
D-02
lab. GI

I. Balmu

S. Dntu, A. uletea
D-02

Limba englez

D-03

pr. ECD
V. Roca

lab. GI
S. Dntu, A. Botez

224

D-02
c. Filozofie

c. Filozofie

A. Vetril

M. Braga
310

Limba englez

618, 619

pr. Programarea
calculatoarelor
P. Foca

6-207
c. Programarea calculatoarelor
Ed. Fizic

M. Kulev

624

609

lab.

lab.

Programarea
calculatoarelor

Programarea
calculatoarelor

Ed. Fizic

618

t. Marin

M. Kulev

D-01

D-03

Ed. Fizic

lab. GI

pr. ECD

S. Dntu, A. uletea
D-02

V. Roca
224

pr. MS
A. Costa

c. Etic, comunicare i drept


V. Roca

224

609

lab. GI

pr. ECD

S. Dntu, A. uletea
D-02

V. Roca
630

Limba englez
0,5 gr.

c. Matematica Superioar
A. Costa
609

pr. ECD
V. Roca

pr. MS
A. Costa

A. iianu
613

c. Grafica inginereasc
S. Dntu

630

3-3

609
lab. GI

c. Mecanica
I. Balmu
3-3

pr. ECD

S. Dntu, A. Botez
D-02
pr. ECD

pr. Matematica
superioar
A. Costa

V. Roca
518
lab. GI

V. Roca
518

516

S. Dntu
D-02

pr. MS
A. Costa

lab. GI
S. Dntu, A. Botez

516

D-02

c. Etic, comunicare i drept

Ed. Fizic

V. Roca
3-3

lab. GI
S. Dntu
D-02

lab.
Programarea
calculatoarelor

P. Foca
D-01

c. Matematica superioar
lab.

pr. Filosofia

Mecanica

A. Vetril

A. Costa
104

624

pr. MS

pr. ECD

A. Costa
104

I. Balmu

C. Lazariuc
402

pr. Programarea
calculatoarelor

c. Grafica inginereasc
S. Dntu

D-03

pr. MS
A. Costa

M. Kulev
624

104

402
lab. Mecanica

Ed. Fizic

lab. GI
S. Dntu, A. uletea

pr. Matematica
superioar

pr. Programarea
calculatoarelor

pr. Filosofia

A. Costa
516

M. Kulev
624

A. Vetril
402

pr. Filosofia

I. Balmu
D-03

D-02
lab. Mecanica

lab. GI

A. Vetril

pr. Programarea
calculatoarelor
M. Kulev

S. Dntu, A. uletea
D-02

624

402

Ed. Fizic

I. Balmu
D-03

pr. Matematica

lab.

lab.

C. Lazariuc
624

Mecanica

Programarea
calculatoarelor

pr. Filosofia

pr. Matematica
superioar

I. Balmu

C. Lazariuc
624

A. Costa
604

D-03

superioar
A. Costa
604

pr. Filosofia

pr. MS
V. Melnic
518

M. Kulev
D-01

pr. MS
V. Melnic
518

c. Matematica superioar

c. Etic, comunicare i drept

A. Costa

I. Vangheli
310
pr. ECD
I. Vangheli

609
c. Mecanica

pr. Programarea

630
pr. ECD
I. Vangheli
630

calculatoarelor
P. Foca

I. Balmu

614

3-3
pr. ECD
C. Lazariuc

Limba englez

402
618, 619

lab.

lab.

Mecanica

Programarea

Limba englez

superioar
V. Melnic

calculatoarelor

I. Balmu

P. Foca

D-03

217

618, 619

calculatoarelor
t. Marin
624

402

c. Etic, comunicare i drept


C. Lazariuc

pr. ECD
I. Vangheli
401

pr. Programarea

pr. Matematica

3-3

Limba englez

pr. Filosofia

pr. Matematica

lab.

superioar
V. Melnic
622

Mecanica

618, 619

C. Lazariuc
312

lab. PC
M. Kulev
D-01

pr. ECD

c. Programarea calculatoarelor

C. Lazariuc
622

t. Marin

lab. PC
I. Balmu
D-03

609

Limba englez
0,5 gr.
A. iianu
618

M. Kulev
D-01

DOVEI

OELECTRONIC

U L

MESTRUL I

TI-164

CIM-161

TI-165

TI-166

MI-161

TI-002

IA-161
TI-002

pr. Filosofia

lab.

A. Vetril

ICPP

312

c. Filozofie

Limba englez

A. Vetril
619

pr. ECD

D. Istrati

V. Roca
224

D-04

402
c. Mecanica

c. Programarea calculatoarelor

V. Rusu

L. Carcea

402

609

lab. GI
N. Bradu, M. Crivoi
D-02

c. Filozofie
lab. GI

M. Braga

N. Bradu, M. Crivoi
D-02

104

lab. GI
N. Bradu, M. Crivoi
Ed. Fizic

D-02
lab. GI
N. Bradu, M. Crivoi
D-02

Limba Romn

Limba englez
0,5 gr.

L. Moscalenco 618
E. Hodinitu 619

A. iianu
611

lab.
lab. GI
A. Botez, A. uletea
D-02

Programarea
calculatoarelor

Limba Romn

pr. Filosofia

pr. ECD

L. Moscalenco 618
E. Hodinitu 619

A. Vetril
402

V. Maftei
526

D. Loghinescu
lab. GI
A. Botez, A. uletea

509 B

D-02
pr. ECD
V. Roca
518
lab. GI

pr. Filosofia

lab.

Limba Romn

A. Vetril

Mecanica

L. Moscalenco

A. uletea
D-02

203

lab.
1. PC
2. ICPP

618

lab.

V. Rusu

lab. GI

Programarea

D-01

A. uletea
D-02

calculatoarelor

Limba englez

pr. Filozofie
V. Maftei
614

P. Foca
608
D. Istrati
214

Ed. Fizic

611

N. Falico
Ed. Fizic

502 A

pr. Filosofia
A. Vetril
624

c. Matematici speciale

pr. Programarea
calculatoarelor
M. Kulev
624

M. Perebinos

MS
V. Orlov

310

607
Limba englez
lab. Mecanica
I. Balmu
D-03

611, 613

MS
V. Orlov

I. Balmu
D-03

pr. Matematici
speciale

N. Falico
114

M. Perebinos
101

c. Tehnologia limbajului natural


V. Maxim
310

609
c. Programarea calculatoarelor

lab. Mecanica

lab. Programarea
calculatoarelor

N. Falico
505
c. Etic, comunicare i drept
V. Maftei
505
c. Etic, comunicare i drept
V. Maftei
505

pr. Programarea
calculatoarelor

Limba englez
611, 613

630

pr. Matematici
speciale
t. Buzurniuc
604

pr. MS
V. Melnic

pr. Programarea

lab. GI
N. Bradu

calculatoarelor
N. Falico
312

D-02
lab. Mecanica
V. Rusu

pr. ECD

Limba englez

V. Maftei
312

618, 619

D-02
lab. GI

c. Etic, comunicare i drept

N. Bradu
D-02

V. Roca
310

lab. Mecanica
V. Rusu

c. GI
A. Botez

pr. ECD
V. Roca

D-02

310

614

N. Bradu
6-503

pr. Filosofia

pr. Programarea
calculatoarelor

c. Matematica Superioar
V. Orlov

V. Maftei
614

D. Loghinescu
624

Limba englez

pr. ECD
C. Lazariuc

618, 619

402
lab. TLN

518
c. Grafica inginereasc

401
pr. ECD
MS

V. Maftei

V. Orlov
624

606

pr. ECD
C. Lazariuc

Ed. Fizic

V. Maxim
502 A

lab.

402
Programarea

lab. TLN

calculatoarelor

V. Maxim
502 A

N. Falico
502 B

pr. Matematica

lab.

pr. Programarea

pr. Matematica

superioar
V. Melnic

Mecanica

calculatoarelor
N. Falico

superioar
V. Orlov

630

404

V. Rusu

pr. Matematica

pr. Programarea

D-01

superioar
V. Orlov

calculatoarelor
N. Falico

630

618

402

lab. PC
M. Kulev
D-01

c. Etic, comunicare i drept


C. Lazariuc
609
c. Matematici speciale
M. Perebinos
609

c. Matematica Superioar

c. Ingineria calculatoarelor i produse program

V. Orlov

D. Istrati

3-3

609

pr. Matematica
superioar
lab. PC
M. Kulev

V. Orlov
630

D-01

Ed. Fizic

pr. ECD
C. Lazariuc
622

Ed. Fizic

DECAN FCIM
conf. univ., dr.

Ion Balmu

arelor

APROB
PROF. UNIV. P.TODOS
PRIM-PRORECTOR
_____________________

IA-162

FI-161

lab. PC
D. Loghinescu

c. Matematica

502 B
lab. TLN

superioara
S. Costa

V. Maxim
608
lab. PC

224

D. Loghinescu
502 B

c. Mecanica

lab. TLN
V. Maxim

A. Casian
624

FAF-161

Grupele
Orele, Zilele
8.00-9.20

9.35-10.55

608
lab.

c. Matematica
superioara

Mecanica

E. Cojuhari
201

I. Sanduleac

c. Mecanica

D-01

A. Casian

11.10-12.30

12.40-14.00

622

Luni
lab.
Mecanica

14.10-15.30

I. Sanduleac
D-04

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

8.00-9.20

c. Programarea
calculatoarelor
M. Kulev
201

pr. Programarea
calculatoarelor
D. Loghinescu

pr. Programarea
calculatoarelor
L. Carcea

pr. Programarea
calculatoarelor
M. Kulev

624

622

201

9.35-10.55

11.10-12.30

c. Filozofie

pr. Filozofie

12.40-14.00

M.Braga

V. Maftei
624

609

lab. ICPP
D. Istrati

Limba francez

502 B
lab. PC

O. Tcaci

D. Loghinescu
608
lab. ICPP

622

D. Istrati
502 B

lab.

lab. PC
D. Loghinescu

Programarea
calculatoarelor

Mari
14.10-15.30

15.40-17.00

608
M. Rusu

17.10-18.30

D-04

18.40-20.00

pr. Matematici

pr. Filozofie

speciale
t. Buzurniuc

C. Lazariuc

614

202

a limbajului natural
Maxim
310

8.00-9.20

c. Etic, comunicare i drept


V. Roca
310
pr. ECD
R. Botnaru

pr. ECD
C. Lazariuc

310

202

pr. Filozofie

Limba englez

C. Lazariuc
622

E. Gogoi 505
A. iianu 630

9.35-10.55

11.10-12.30

c. ECD
Ed. Fizic

C. Lazariuc

12.40-14.00

202

Miercuri
Limba francez
O. Tcaci

14.10-15.30

611

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

pr. ECD
V. Roca
405
pr. ECD
V. Roca

8.00-9.20

405

rept
c. Programarea
calculatoarelor
L. Carcea
622

c. GI
A. Botez

9.35-10.55

310
pr. ECD

lab. GI

C. Lazariuc
505

A. Botez
D-02

Limba englez

pr. ECD
V. Roca

c. GI
A. Botez

E. Gogoi 201
A. iianu 611

505

404
lab. GI
A. Botez

c. Matematica

Ed. Fizic

D-02

superioara
E. Cojuhari

11.10-12.30

12.40-14.00

202

Joi

lab. GI
A. Botez, A. uletea
D-02
lab. ICPP

14.10-15.30

D. Istrati
427
lab. GI
A. Botez, A. uletea
D-02
lab. ICPP

15.40-17.00

D. Istrati
427

rept

duse program

17.10-18.30

18.40-20.00

c. Matematica

lab.

superioara
S. Costa

Programarea

202

calculatoarelor

pr. Matematica

M. Kulev

superioara
S. Costa

D-02

8.00-9.20

9.35-10.55

202

c. ECD
R. Botnaru
404

Ed. Fizic

11.10-12.30

Limba englez

pr. Matematica
superioara

613, 630

E. Cojuhari
402

12.40-14.00

Vineri
14.10-15.30

15.40-17.00

17.10-18.30

18.40-20.00

S-ar putea să vă placă și