Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA CURSULUI DE OPERATOR PC

1. Editorul de texte MICROSOFT WORD 2010


I. Operatii cu documente (creare, salvare,deschidere, inchidere). Salvarea unui document intr-un alt
format(PDF/XPS).
Salvarea unui document pentru a fi utilizat intr-o versiune anterioara(Office 2003). Aplicatii practice.
II. Formatarea documentelor. Formatarea caracterelor (Fonturi si stiluri, simboluri). Formatarea paragrafelor
(aliniere, spatiere, controlul salturilor la pagina noua, impartire in coloane, utilizarea optiunii Change Case, aplicarea
unui chenar, introducerea unei letrine, etc). Formatarea paginii (stabilirea marginilor, orientarea paginilor
Portrait/Landscape, numerotarea paginilor, introducerea antetului/subsolului, inserarea separatorilor de pagina Page
Break). Operatii uzuale cu text : copiere, mutare, stergere, anularea unei operatii Aplicatii practice.
III. Tabele. Crearea unui tabel. Modificarea unui tabel (adaugarea randurilor si coloanelor/stergerea randurilor si
coloanelor). Utilizarea optiunilor Split Cells (impartirea celulelor) si Merge Cells (imbinarea celulelor). Stabilirea
dimensiunilor unui rand/coloana/tabel; egalizarea randurilor/coloanelor. Formatarea tabelelor (aplicarea unui
chenar/fundal). Formatarea automata a tabelelor. Alinierea datelor in tabele. Schimbarea directiei de scriere Sortarea
datelor in tabele.Sortari simple (dupa un camp)/multiple(dupa mai multe campuri) Aplicatii practice
IV. Inserarea unei imagini dintr-un fisier
V. Tiparirea unui document. Aplicatii practice
2. MICROSOFT POWER-POINT 2010
I. Crearea prezentarilor / Lucrul cu diapozitive (slide-uri). Formatarea prezentarilor (background / texte / imagini /
diagrame / organigrame). Utilizarea template-urilor in formatarea prezentarilor. Inserarea notelor si a notelor de
subsol in slide-uri. Utilizarea dipozitivului coordonator (master slide). Aplicatii practice.
II. Introducerea animatiilor in slide-uri
III. Aplicarea tranzitiilor. Aplicatii practice
IV. Optiuni speciale de tiparire
3. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS (versiunea 7). Prezentare. Lucrul cu fisiere si directoare (redenumire,
stergere, restaurare,copiere, mutare, crearea unei scurtaturi, etc). Cautarea fisierelor (utilizarea optiunii Search).
Utilizarea unui dispozitiv de memorare externa (stick)
4. INTERNET. Navigarea pe Internet. Cautarea informatiilor. Motoare de cautare si directoare web. Posta electronica.
Crearea unei adrese e-mail. Trimiterea si primirea mesajelor. Fisiere atasate. Introducerea unei semnaturi. Utilizarea
filtrelor. Schimbarea parolei
5. ARHIVAREA DATELOR. Avantajele arhivarii informatiilor. Utilizarea unui arhivator.Aplicatii practice.

I. PREZENTAREA INTERFETEI PROGRAMULUI EXCEL 2010.


Introducerea datelor. Tipuri de date (numerice,text,date calendaristice). Introducerea datelor care se repeta (serii
Autofill)
II. UTILIZAREA FORMULELOR SI A FUNCTIILOR.
Crearea si modificarea unei formule. Utilizarea operatorilor matematici in formule (adunare, scadere, inmultire,
impartire, procent).
Utilizarea operatorilor de comparatie in formule (>,>=,<,<=.<>).
Efectuarea calculelor cu valori din aceeasi foaie de calcul, foi de calcul diferite si din registre de calcul diferite
(utilizarea referintelor de celula relative, absolute, 3D si externe).
Functii pentru calculul totalurilor: SUM, SUMIF (adunare in functie de un criteriu), SUMIFS (adunare in functie de mai
multe criterii).
Functii pentru numarare (COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS).
Functii pentru extragerea valorilor maxime si minime (MAX, MIN).
Functia IF (pentru crearea formulelor conditionale). Functia TODAY (afisarea datei curente).
Copirea formulelor. Aplicatii practice
III. BAZE DE DATE EXCEL
Sortarea datelor.Sortari simple (dupa un camp) / multiple (dupa mai multe campuri) / speciale.
Filtrarea automata a datelor (extragerea inregistrarilor care indeplinesc anumite conditii). Filtrari
simple/personalizate.

Cautarea si inlocuirea automata a datelor (optiunile Find/Replace). Aplicatii practice


IV. GRAFICE. Crearea, modificarea si formatarea graficelor.Adaugarea si eliminarea unor date dintr-un grafic.Aplicatii
practice.
V.LUCRUL CU FOI DE CALCUL.
Inserare, redenumire, stergere, reordonare, copiere, mutare. Blocarea randurilor/coloanelor;afisarea/ascunderea
randurilor si coloanelor; Formatarea foilor de calcul.Aplicatii practice.
VI. TIPARIREA FOILOR DE CALCUL.
Configurarea paginilor (orientarea paginilor, adaugarea unui antet/subsol de pagina, numerotarea paginilor).
Inserarea unei intreruperi de pagina. Stabilirea zonei de tiparire. Aplicatii practice.