Sunteți pe pagina 1din 2

Privilegiile speciale

Conform art.1722 Cod civil, privilegiul este un drept ce d unui


creditor calitatea creanei sale de a fi preferit celorlali creditori, fie chiar
ipotecari.n literatura de specialitate, privilegiul a fo st d e fi n i t c a
fi i n d dreptul unui creditor de a fi pltit cu prioritate fa de ali
creditori, n considerarea calitii creanei sale.
Pr ivilegiile speciale asupra anumitor bunur i imobile sunt n
fo n d i p ot e c i privilegiate, n sensul c trec chiar naintea ipotecilor propriuzise. In fond, aceste privilegii ntrunesc caracterele drepturilor reale, ele
conferind titularului lor att dreptul de urmrire, c t i dreptul de
preferin.
Pentru conser varea acestor p r e r o g a t i v e
este
necesar
ca
titularul
s
conser ve
privilegiul
prin
efectuarea
fo r m a l i t i l o r d e p u b l i c i t a t e , c a r e s u n t a s e m n t o a r e c e l o r
p r i v i n d p u b l i c i t a t e a ipotecilor.
2. Enumerarea privilegiilor imobiliare.
Art. 1737 C. civ. enumera cinci privilegii speciale imobiliare, i anume:
a) p r i v i l e g i u l v n z t o r u l u i u n u i i m o b i l , p e n t r u p r e u l
n e n c a s a t a l imobilului;
b) p r i v i l e g i u l c e l u i c e a m p r u m u t a t b a n i c u m p r t o r u l u i p e n t r u
p l a t a i m o b i l u l u i c t re v n z t o r; n f o n d , a c e s t p r i v i l e g i u
rezult
din
s u b r o g a r e a mprumuttorului
n
drepturile
vnztorului pltit, astfel nct urmeaz regulile privilegiului
vnztorului;
c) privilegiul coprtaului;
d)privilegiul
arhitectului,
c o n st r u c tor i l o r
i
al
lucrtorilor
a s u p r a imobilului construit, pentru plata lucrrii;e )
privilegiul celui ce a mprumutat bani pentru plata
l u c r t o r i l o r constructori; n fond, i acest privilegiu decurge din
subrogarea mprumuttoruluin drepturile lucrtorilor pltii, astfel nct se

confund cu privilegiul acestora.La privilegiile menionate se mai adaug


privilegiul rezultnd din separaiade patrimonii, consacrat n mod indirect n
art. 1743 C. civ.